090807 Binnenlandsbestuur Totaal
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

090807 Binnenlandsbestuur Totaal

on

 • 3,782 views

sneller en beter interview in Binnenlands Bestuur van augustus 2009

sneller en beter interview in Binnenlands Bestuur van augustus 2009

Statistics

Views

Total Views
3,782
Slideshare-icon Views on SlideShare
3,782
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  090807 Binnenlandsbestuur Totaal 090807 Binnenlandsbestuur Totaal Document Transcript

  • Minder week 32/33 | jaargang 30 fileleed 7 augustus 2009 voor ambtenaren en bestuurders Onafhankelijk weekblad bij de overheid Plafond-ambtenaren bevolken provincies Onderzoek bestuurlijk Utrecht overweegt bouw nieuw stadion >De overheid kampt dralen infrastructuur > De gemeente steeds vaker met zogehe- > Drie universi- De commissie-Elverding con- Utrecht gaat onderzoeken ten ‘plafond-ambtenaren’. teiten gaan onderzoeken cludeerde vorig jaar dat rond of een nieuw stadion in de Zo zit twee derde van de waarom de besluitvorming wegenprojecten veel vertraging stad haalbaar is. provinciemedewerkers op rond infrastructuur zo ontstaat doordat bestuurders traag verloopt. het niet met elkaar eens kunnen Voetbalclub FC Utrecht heeft het maximumsalaris. worden of terugkomen op eer- plannen voor een nieuw stadion Gelderland en Overijssel span- Het onderzoek, dat wordt uitge- der ingenomen standpunten. van 44.000 zitplaatsen, dat ge- nen volgens onderzoek van het voerd door de Vrije Universiteit De universiteiten zoomen in schikt zou zijn als locatie voor IPO de kroon: voor ruim zeven- Amsterdam, de Rijksuniversiteit op de gang van zaken rond de een eventueel in Nederland te tig procent van de ambtenaren Leiden en de Technische Univer- Zuiderzeelijn en de A4 Delft- houden WK voetbal in 2018. is geen salarisgroei mogelijk - zij siteit Delft, richt zich op de be- Schiedam. Volgens Frans van Seumeren, zitten aan hun plafond. stuurscultuur en de ambtelijke Het kabinet heeft de adviezen eigenaar van de club, past een Veel mensen op maximumsala- voorbereiding. van Elverding integraal overge- groter stadion goed bij de ambi- ris, dat maakt de overheid duur, Opdrachtgever is de project- nomen. Er wordt inmiddels ties van de club en van de stad. immobiel en minder produc- directie Sneller & Beter, die valt druk gewerkt aan het versnellen Het stadion moet aan de zuid- tief, zeggen deskundigen. onder de ministeries van Vrom van procedures. westkant van de stad verrijzen. > en Verkeer en Waterstaat. > > im im im Is uw kadernota al recessie-bestendig? Bij twijfel, bel Haute Equipe, 020 - 407 20 00 Interim Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Den Bosch en Zwolle www.jsconsultancy.nl K V. N L 001_BIN3233_Cover 1 05-08-2009 15:42:51
  • > achtergrond 30 Donné Slangen ‘Als een besluit eenmaal is gen houden. Krachtig bestuur, daar commentaar . nieuws 32/3309 Bestuur Onduidelijkheid over nevenfuncties commissaris van de koningin Cornielje Transparantie en >7 vriendjespolitiek Vergrijzing > Transparantie is een van de te overleggen. Waarom nu zo- voorstelling eveneens subsidie Provinciehuis vol ‘plafond-ambtenaren’ kernwaarden in het openbaar be- veel gedoe over deze functies? verleende. > 12 stuur. Als zaken niet glashelder In 2006 verleende het college Al met al blijft het beeld be- zijn, ontstaat een diffuus beeld. van GS, in strijd met de eigen staan dat het GOOG dankzij En dit kan er al snel toe leiden regels en na een eerdere afwij- goede persoonlijke contacten Handhaving dat de integriteit van bestuur- zing, een ‘waarderingssubsidie’ met GS-leden van de provincie Minder mis bij verrassingscontroles ders ter discussie komt te staan. van 5000 euro aan het Gelders een geldbedrag heeft gekregen > 15 VVD’er Clemens Cornielje, com- Opera- en Operette Gezelschap waarop het geen recht had. Dit missaris van de koningin in (GOOG). is zeer schadelijk voor het open- Sport Gelderland, bekleedt ‘circa vijf- Cornielje zat destijds in het co- baar bestuur. tig’ ceremoniële functies als mité van aanbeveling van het Cornielje ontkent persoonlijk Utrecht onderzoekt bouw nieuw stadion beschermheer of als lid van een GOOG, maar wist dit zelf niet, door het GOOG te zijn benaderd. > 16 comité van aanbeveling. zo verklaarde hij nadat een Bij andere GS-leden is wél per- Met diverse instellingen waar- ambtelijke klokkenluider de soonlijk gelobbyd. Daarom is de Sport aan Cornielje op deze wijze zijn kwestie had voorgelegd aan de geur van vriendjespolitiek rond Europa tolereert staatssteun voetbalclubs naam heeft verbonden, onder- Commissie Integriteit Over- dit subsidiebesluit maar moei- houdt de provincie een subsi- heid. Binnenlands Bestuur be- lijk weg te nemen. > 17 dierelatie. richtte er begin juli over, en Iets anders is dat iedere politie- De commissaris zegt echter niet deze week weer. ke bestuurder in een glazen Grondverkoop exact te weten van welke organi- Cornielje had de voorstelling huis leeft. Daarom kan het niet Ombudsman blijft buiten gronddeal saties hij beschermheer is en in waarvoor achteraf subsidie zo zijn dat een commissaris van Rijswijk welke comités van aanbeveling werd verleend zelf bijgewoond, de koningin niet exact weet met > 19 hij zit. Zijn ambtenaren kunnen maar was zich naar eigen zeg- welke organisaties hij persoon- dit overzicht ook niet zomaar uit gen niet bewust van zijn be- lijke relaties onderhoudt. Bo- de provinciale archieven tevoor- trokkenheid bij het GOOG. vendien heeft ook de buitenwe- Bevolkingsdaling schijn halen. Het moet allemaal Daardoor bleef hij later ook reld er recht op om dit te weten. ‘Initiatief aan gemeenten bij aanpak krimp’ eerst worden ‘uitgezocht’, zegt niet expliciet buiten de won- > 19 Cornielje zelf. derlijke discussie in Gedepu- sjors van beek Eén ding staat hiermee vast: de teerde Staten over de waarde- boudewijn warbroek interne verslaglegging in Gel- ringssubsidie, terwijl dit wel derland rammelt. had gemoeten. > pagina 7 Dit beeld wordt bevestigd door- Bovendien bestaat onduidelijk- dat de provincie niet in staat is heid over Cornieljes rol als voor- om relevante stukken, opge- zitter van het Prins Bernhard vraagd door Binnenlands Bestuur, Fonds Gelderland, dat voor deze 002-003_BIN3233_Inhoud 2 05-08-2009 15:06:09
  • is genomen, moet de bestuurder zijn rug recht r, daar heeft Nederland behoefte aan’ . opinie . achtergrond . rubrieken Commentaar Verkeer Deze week >2 Er wordt volop aan de weg gewerkt. Een deel van het werk is naar >4 voren gehaald om de crisis te verjagen. Overheid en bedrijfsleven Nico Visscher proberen files - en chaos - te vermijden. Communicatie helpt, Spraakmaker >5 alternatief vervoer blijft een heikel punt. >4 >8 ’ Financiën Bestuursrecht > 15 Centra voor Jeugd en Gezin > 18 Voor alledaagse vraagstukken moet je in een Centrum voor Jeugd Bart Jan Spruyt en Gezin terechtkunnen, menen Erna Hooghiemstra en Kees De woensdag van... > 21 Verhaar. ‘Je moet niet het stempel van probleem binnenhalen.’ Martijn Priem > 24 > 23 Max Pam > 37 Politie Boeken on Veel te lang konden de Nederlandse politiekorpsen op ICT-gebied > 39 Opiniepagina hun eigen gang gaan, vond politiek Den Haag. Samenwerkingsor- Crisis- en Herstelwet is ganisatie Politie Nederland moet hier een eind aan maken. En? Agenda culturele revolutie ‘Het is een waterhoofd.’ > 40 ubs > 38 > 26 Personalia Ingezonden Infrastructuur > 40 > 42 De aanleg van nieuwe wegen kan worden versneld. Burgers moe- ten meer meedenken en minder procederen. Bestuurders moeten Cryptogram hun rug recht houden, zegt projectleider Donné Slangen. > 43 > 30 Colofon Vervoer > 43 imp’ Voetgangers struikelen nog steeds over rondslingerende fietsen, ondanks forse investeringen in extra fietsenstallingen. Groningen, Utrecht en Tilburg proberen wildparkeerders op te voeden. > 34 > > > > voor dagelijks nieuws www.binnenlandsbestuur.nl Redactie 0172 466 911 > info@binnenlandsbestuur.nl Advertenties 0172 466 603 > advertenties@binnenlandsbestuur.nl Abonnementen 0570 673 344 > info@kluwer.nl 002-003_BIN3233_Inhoud 3 05-08-2009 15:06:10
  • > > > > Foto > Jeroen Kuit Meetwagens te strand nooit ‘Almere Beach Fun Resort’ heeft genoemd, want dan vies voor stad zou de historische schande hele- > Je verzint het niet: maal niet te overzien zijn ge- 7 augustus 2009 / week 32-33 de drie milieumeetwagens van weest. Maar dat de Almeerse de provincie Noord-Brabant zijn Stichting Stadspromotie het te vies voor de milieuzones van Muiderzand indertijd heeft om- de grote Brabantse steden. De gedoopt tot Almeerderzand is en wagens stammen uit de jaren ne- blijft een historische fout. En gentig, dus zo oud zijn ze niet, daar moet maar eens een einde maar de motoren zijn smeerpoet- aan komen, meent Leefbaar Al- sen. ‘We vonden het ook wel een mere-raadslid Nico van Duijn. Pierre Diederen komisch verhaal’, zegt gedepu- ‘Dat het zand bij Almere ligt, zegt teerde Cora van Nieuwenhuizen. niets. De Haarlemmerpoort ligt ‘Maar we realiseren ons zeker dat ook niet in Haarlem. We hebben Illegale reclame we het als provincie niet kunnen het over het zand aan de over- maken om uitgerekend met mili- kant, voor Muiden, daarom is het eumeetwagens rond te rijden in 1500 jaar lang het Muiderzand Het Limburgse Statenlid Pierre Diederen ergert zich aan de illegale milieuzones waar we eigenlijk genoemd. Zo noem je de zanderi- reclame in zijn stad Roermond. Het gemeentebestuur ergert zich niet mogen komen. Je kunt net ge ondiepte voor een Zuiderzee- aan het Statenlid van de eenmansfractie van de Democratische Par- als marktkooplui ontheffing krij- stadje. De ondieptes voor Enk- tij voor Solidariteit, die in een persbericht over een reclamehoorzit- gen, maar dat is kinderachtig. Als huizen en Kornwerd heten dus ting het telefoonnummer van een ambtenaar vermeldde. provincie moet je zeker op het het Enkhuizerzand en het Korn- gebied van milieubeleid het goe- werderzand. Maar een opper- Een paar a ches meer of minder, wat maakt het uit. de voorbeeld geven. Ik zit zelf in vlakkig reclamebureau had ma- Nou, dat maakt een heleboel uit als de gemeente niet kan uitleg- de landelijke expertgroep stede- ling aan de historie omdat het gen waarom het ene affiche wordt gedoogd en het andere niet. lijke distributie. Als je in zo’n fo- goede reclame was voor Almere. Als de regels democratisch zouden zijn vastgesteld, dan was er rum tegen het bedrijfsleven zegt Almere moest op de kaart wor- geen probleem. Maar er heerst willekeur en schimmigheid. Op dat ze up-to-date moeten zijn met den gezet. Tegen die platheid on- de Maasbrug kan een makelaar zo zijn affiches ophangen, maar derneem ik graag actie. Het is affiches voor een popfestival worden onmiddellijk verwijderd. geen halszaak, het is een wens. Een matig reclame-idee moet je Dus trok u de stoute schoenen aan. durven terugdraaien’ Op straat Ja, ik verwijderde dit voorjaar langs de N280 reclamedoeken die vragen Almeerders zich wel af Intratuin en Media Markt heel brutaal op zeecontainers hadden waar het raadslid zich druk over bevestigd. En bracht ze keurig terug. Diezelfde avond riepen de maakt. Van Duijn: ‘In de volks- bedrijven dat ze de reclamedoeken weer zouden ophangen. En ze mond staat het strand nog steeds hangen er nog steeds, illegaal. Het Golden Tulip Landhotel maakt bekend als het Muiderzand. De het helemaal bont, door reclame aan ANWB-palen te bevestigen. jachthaven heet nog gewoon Ma- Ze hangen die op vrijdag op en halen het op dinsdag weg. Ze we- rina Muiderzand en de filedienst ten namelijk dat de provincie niet controleert in het weekeinde. heeft het ook gewoon over Mui- derzand. En terecht, want de En iedereen vindt dat goed? hun vervoer, dan mag je zelf niet naam heeft een historie.’ Van De provincie en de gemeente willen die bedrijven niet aanpak- achterblijven.’ En dus besloten Duijn zal na de zomer vragen ken, want ze zorgen voor werkgelegenheid. Maar die illegale re- Gedeputeerde Staten van Brabant stellen aan het college. clame bevindt wel zich langs het mooiste stukje van Roermond. om voor 3,4 ton drie nieuwe mi- Het Pieterpad loopt erlangs. Het economisch belang is nu juist lieumeetwagens aan te schaffen om het onvolprezen Limburgse landschap te behouden. Wethou- die wél de centra van Breda, Til- Nieuw leven der Van Rey denkt daar anders over. Een politiek zwaargewicht burg, Den Bosch en Eindhoven in voor wie ik respect heb, maar hij komt niet op voor het landschap. mogen. Had trouwens veel duur- spookbushokjes der kunnen uitpakken als de ap- > Bushokjes waar nooit Hij is boos: u hebt het nummer van een ambtenaar ‘prijsgegeven’. paratuur niet overgezet had kun- een bus stopt. In Zwolle heeft de Ik heb dat telefoonnummer alleen maar vermeld in mijn persbe- nen worden van de vieze naar de SP er zes geteld. ‘Wij noemen ze richt over een hoorzitting over de illegale reclame omdat de pers schone wagens. Brabant is vol- spookbushokjes. De halte is op- toch altijd hoor en wederhoor wil toepassen. Iedereen weet dat gens Van Nieuwenhuizen de eni- geheven, maar het bushokje ambtenaar Hans van Lierop zich namens de gemeente met deze ge provincie die zelf wagens voor staat er nog. Inwoners van Zwol- zaken bezighoudt. Wat is daar nou geheim aan? het meten van de lucht- en water- le-Zuid zeggen dat er gedeald kwaliteit in beheer heeft. wordt, jongeren hangen er rond’, En nu? zegt SP-fractievoorzitter in Zwol- Media Markt en Intratuin zullen wel een juridische procedure le Tjitske Siderius. En wat wil nu tegen mij beginnen. Ze zeggen dat ze schade hebben geleden door Almeerderzand het geval, in Zwolle zijn ook hal- mijn protestactie. Ik ga dat gevecht met tegenzin aan, want ik tes zonder bushokjes! Ga je met vind het een maatschappelijk probleem, geen juridische pro- historisch foutje je goede gedrag met de bus, re- bleem. Maar als provinciaal politicus én als burger zal ik blijven > Nog een geluk gen je kletsnat omdat je niet vechten tegen de illegale reclame in Roermond. (Martijn Delaere) dat Almere het Muiderzand- kunt schuilen. Een en een is 004-005_BIN3233_SPRDW 4 05-08-2009 15:24:20
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 5 nico visscher twee, dus waarom verhuizen we die spookbushokjes niet? ‘Geef ze een doel’, aldus Siderius. ‘Zet ze neer op plekken waar veel 7 augustus 2009 / week 32-33 mensen gebruikmaken van het openbaar vervoer; bij scholen, ziekenhuizen, verzorgingstehui- zen.’ Vorige week toog een als spook verklede SP’er naar een spookbushokje om de gemeente wakker te schudden. De gemeen- te reageerde met de mededeling dat ze een vast contract heeft met Connexxion en dat ze de bushok- jes daarom niet zomaar kan ver- plaatsen. Tjitske Siderius: ‘Dat is gek. Je kunt als gemeente toch in Maar of het helpt? Winkelstrip college vragen en vorige week gesprek gaan met een vervoerbe- Penningmeester Jan Moerdijk kreeg hij antwoord. De eigenaar drijf? Waar de gemeente denk ik van de Nieuwdorpse Dorpsraad verpaupert van de winkelstrip en niet de ge- tegenaan hikt, zijn de kosten van heeft er een hard hoofd in. ‘De onderhoud > Een bezoekje aan meente is verantwoordelijk voor de verplaatsing. De palen zitten Rabobank haalt de geldautoma- Chinees afhaalrestaurant Kan het onderhoud. En, zegt de ge- diep in de grond. Maar als je het ten weg uit de dorpen, dat is ons Ton op de Concordialaan in Et- meente: ‘Wij hebben geen juridi- openbaar vervoer serieus neemt, tijdens een gesprek met de ten-Leur is een avontuur. Kan de sche middelen om dit af te dwin- dan moet je dit voorstel ook seri- Rabobank Oosterschelde zeer Chinees niets aan doen, maar gen’. Toch moet er iets gebeuren, eus nemen.’ Siderius legt de raad duidelijk gemaakt. We hadden voor je het weet, breek je je nek vindt Dujardin. ‘De cafetaria is er volgende maand de spookbus- daarover wel wat overleg ver- over de scheefzittende stoepte- inmiddels vandoor gegaan. De hokjesmotie voor. wacht. We hebben het gepro- gels. In ieder geval is het opbloei- kleine supermarkt is een paar beerd, maar dorpsacties zullen jaar geleden gesloten. Gelukkig niets uithalen. ING heeft het idee hebben krakers zich over het Waar haal geopperd om met alle banken pand ontfermd. Zij hebben on- geldautomaten te plaatsen, maar kruid gewied, struiken geplant ik mijn geld? dat zal niet lukken voor oktober.’ en de rotzooi opgeruimd, maar bank > Wat een ergernis, op va- Nieuwdorpers zullen vier kilo- de strip is inmiddels wel verpau- kantie in het buitenland geen meter verderop naar ’s-Heeren- perd.’ Dat de gemeente zegt niets geld uit de muur kunnen halen. hoek moeten voor hun geld. Jan aan de winkelstrip te kunnen In wat voor bende zijn we be- Moerdijk: ‘Voor mij gaat dat wel, doen, wil er bij het D66-raadslid land? Maar wat te denken van maar oude mensen hebben echt niet in. Dujardin: ‘Wil de ge- ons eigen land? In de Zuid-Beve- een probleem. En de marktlie- meente soms niets doen? De landse dorpen Nieuwdorp den die hier op woensdag staan, stoepen, het grasveld en het par- (1.200 inwoners), Borssele (1.450 zullen er nog meer last van krij- keerplaatsje zijn geen openbaar inwoners) en Lewedorp (1.700 gen.’ Burgemeester Gelok van de gebied? Als dat zo is, kan de ge- inwoners) is het straks afgelopen gemeente Borsele heeft ook met meente dan niets onder bestuur- met flappentappen. Verdween de Rabobank gepraat, maar de ende onkruid een belevenis, lijke dwang doen? eerst het kantoortje van de Ra- Dorpsraad van Nieuwdorp zou evenals de bij tijd en wijle rond- Dujardin stuurt een nieuwe bobank uit Nieuwdorp, in okto- willen dat de gemeente wat fer- lopende ratten. Tijd dat de ge- brief naar het college, want zo ber zullen ook de geldautoma- mer optrad. Als het college dat meente werk maakt van het werkt dat niet. ten uit de dorpen verdwijnen. niet doet, dan moet de gemeen- groenonderhoud en de bestra- De dorpsraden komen in het teraad van Borsele maar eens ting op de winkelstrip van de Met bijdragen van: geweer en de burgemeester van flink met de vuist op tafel slaan, Concordialaan, vindt D66-raads- Martijn Delaere en Borsele vroeg belet bij de bank. vindt de Dorpsraad. lid Ron Dujardin. Hij stelde het Albo Helm (illustraties) 004-005_BIN3233_SPRDW 5 05-08-2009 15:24:22
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 7 integriteit > Er hangt mist rond de talrijke nevenfuncties van Clemens Cornielje, commissaris van de koningin in Gelderland. ‘De commissaris hamert zelf op integriteit.’ Onduidelijkheid over nevenfuncties Cornielje 7 augustus 2009 / week 32-33 De Gelderse commissaris van de en dat gaat heel snel’, zegt hij koningin Cornielje blijkt in to- deze week telefonisch vanaf zijn taal zo’n vijftig nevenfuncties te vakantieadres. Dat de subsidie hebben die elkaar achter de van het Prins Bernard Fonds zou schermen soms raken. worden ingetrokken als de pro- Bij het onterecht verlenen van vincie niet meefinancierde, is 5000 euro subsidie aan het Gel- volgens hem ‘in GS nooit aan de Foto > Evert-Jan Daniels/ANP ders Opera- en Operette Gezel- orde geweest’. schap (GOOG) was de VVD’er Nadat een klokkenluider een Cornielje in drie hoedanigheden klacht had ingediend, onder- betrokken: als commissaris van zocht een onderzoekscommissie de koningin, als lid van het comi- van de provincie de GOOG-affai- té van aanbeveling van het re. Cornielje verklaarde daar, zo GOOG, én als voorzitter van het blijkt uit de gespreksverslagen, De Gelderse commissaris van de koningin Cornielje heeft zo’n Prins Bernhard Fonds afdeling dat hij verstand had van opera’s vijftig nevenfuncties Gelderland dat eveneens een ‘omdat hij daarover bij het Prins subsidie verleende. Bernhardfonds ook moest oorde- Cornielje ‘heeft de betrokken geen kwestie. U vindt het mis- De subsidie van de provincie aan len’. Bij de Commissie Integriteit organisaties laten weten dat het schien raar dat ik niet wist of ik GOOG werd in strijd met de sub- Overheid in Den Haag zei Cor- feit dat hij bedoelde functie op in het comité van aanbeveling sidiebepalingen alsnog verstrekt nielje later ‘dat hij niet wist dat zich heeft genomen niet tot eni- zat, maar u zou mijn agenda eens met als argument dat anders het hij in het comité van aanbeve- ge aanspraak op subsidie van de moeten zien. Ik heb nog nooit zo Prins Bernhardfonds een toege- ling van het GOOG zat’. gemeente kan leiden’, zo schrijft hard gewerkt als toen ik aantrad zegde subsidie weer zou intrek- hij aan Provinciale Staten. in 2005. Ik kan mijn functies nu ken. Dat zou de doodsteek bete- Lijst Statenlid Toine van Bergen Brieven van die strekking aan ook niet allemaal opnoemen.’ kenen voor het GOOG, betoogde (Groep van Bergen) heeft begin het GOOG of de vijftig andere Cornielje stelt dat hij zijn laatste voorzitter Guillaume Keulen in juli naar aanleiding van de kwes- van Kamminga overgenomen bezoldigde nevenfunctie (voor- zijn bezwaarschrift tegen de aan- tie gevraagd om openbaarma- organisaties kan de provincie tot zitter AOC-raad) in juni heeft op- vankelijke subsidie-afwijzing. king van alle nevenfuncties van op heden echter niet terugvin- gezegd. Voor zijn voorzitterschap Navraag bij het Prins Bernhard Cornielje. Die antwoordde op 21 den in de archieven, aldus de bij de Heidemaatschappij decla- Fonds leert dat dit particuliere juli dat dit overzicht er ook komt. woordvoerster deze week. reert hij niets, zo meldt hij nu. fonds nooit zo’n voorwaarde ‘Vóór de eerste Statenvergade- Statenlid Van Bergen wil de ‘U moet ook uitdrukkelijk onder- stelt. Cornielje, voorzitter van de ring staat het op de website van kwestie agenderen voor de com- scheid maken tussen nevenfunc- Gelderse afdeling, kan zich niet de provincie’, meldt een woord- missie Algemene Bestuurlijke Za- ties en lidmaatschap van comités herinneren of hij indertijd heeft voerster. ‘Cornielje heeft ook wel ken op 9 september. ‘Het is niet van aanbeveling. Voor die laatste meebeslist over de GOOG-subsi- eens functies opgezegd en hij wil fris. De zaak werpt een smet op krijg ik in geen enkel geval een die. ‘Ik weet niet eens óf het graag actueel zijn. Na terug- het imago van integriteit dat vergoeding.’ fonds wel subsidie heeft gegeven. komst wil hij de lijst ook eerst Cornielje probeert op te roepen. Tegen ambtenaar Michiel Jonker, Ik krijg daar met het bestuur zelf bekijken om te zien welke Hij hamert steeds op een inte- de klokkenluider die de kwestie honderden subsidieverleningen functies bezoldigd zijn en welke gere overheid.’ De affaire zit Van aanhangig maakte, zijn discipli- per kwartaal voorgelegd. De re- niet’, aldus de woordvoerster. Bergen hoog: ‘Er wordt gepro- naire maatregelen getroffen. Die gel is dat je je terugtrekt uit de Over zijn band met het GOOG beerd de schuld bij de ambtena- vecht hij op 20 augustus aan bij de discussie als je enige bemoeienis schrijft Cornielje aan Provinciale ren te leggen. Die zouden te vage Arnhemse rechtbank. hebt met de aanvrager. Ik weet Staten dat hij ‘deze en andere formuleringen hebben gebruikt (Sjors van Beek) niet meer of ik heb deelgenomen soortgelijke functies (circa vijf- in hun advies. Ik denk dat het aan de discussie over de GOOG- tig) van zijn voorganger Kam- college daar om heeft verzocht.’ Binnenlands Bestuur publiceerde eer- subsidie. Dat gaat per nummer minga heeft overgenomen’. Cornielje: ‘De GOOG-kwestie ís der over de GOOG-zaak in nr. 27, 3 juli. im Abon ne onze nie er u op Ambtenaren blijven uwsbrie f Maar hoe zit het met hun rechten? www.cap ra .nl Capra (advocaten), gespecialiseerd in het ambtenaren- en arbeidsrecht. ‘s-Gravenhage 070-3648102 ‘s-Hertogenbosch 073-6131345 Zwolle 038-4235414 CAPR_adv_Binnenl_Bestuur_FC.indd3 3 28-11-2006 11:19:03 007_BIN3233_NWS_cornieltje 7 05-08-2009 15:21:53
  • 8 > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken verkeer > Er wordt volop gewerkt aan de weg. Een deel van het werk is naar voren gehaald om de crisis te verjagen. Overheid en bedrijfs- leven breken zich het hoofd hoe ze files - en chaos - kunnen vermijden. 7 augustus 2009 / week 32-33 Communicatie helpt, alternatief vervoer blijft een heikel punt. Wegwerkfiles brigit kooijman ‘Gevolg: complete blokkades’ ‘H ier in Gouda werd een paar jaar terug een rotonde afgesloten. Ik heb overwogen een luchtbal- lon te huren en een filmpje te maken van de chaos die dat opleverde’, zegt Jaap van Kooten, directeur van ver- keersadviesbureau Arane. ‘Door de hele stad hingen van die gele borden die de omleidingsroute aangaven, maar jecten niet altijd meer resulte- ren in vertraging en ergernis voor de automobilist. Er wordt steeds beter nagedacht over de gevolgen voor het verkeer. Bij de aanbestedingsprocedure door Rijkswaterstaat wordt het voor- verder was alles hetzelfde gebleven. De verkeerslichten- komen van verkeershinder te- regelingen waren niet aangepast en er was niets gedaan genwoordig als een belangrijk om de grote stromen auto’s in goede banen te leiden. gunningscriterium beschouwd. Het gevolg: complete blokkades. Geen plek in de stad Overheid en bedrijfsleven leren waar het niet heeft vastgestaan.’ Wat in Gouda gebeur- met vallen en opstaan welke de, is volgens Van Kooten een klassiek voorbeeld van maatregelen nodig zijn om ex- hoe het vaak fout gaat met wegwerkzaamheden. tra files te voorkomen. Vooraf- De automobilist kan zijn borst natmaken. De komen- gaand aan de werkzaamheden de jaren zal er op veel plaatsen gewerkt worden aan het worden integrale mobiliteits- Nederlandse wegennet. Een deel van de geplande werk- plannen gemaakt, waarbij communicatie, verkeersma- zaamheden is vanwege de economische crisis naar vo- nagement en mobiliteitsmanagement de drie pijlers ren geschoven om de bouwsector te stimuleren. Grote zijn. Automobilisten worden tijdig ingelicht, er worden projecten vinden plaats tussen Amsterdam en Maas- maatregelen genomen om het autoverkeer te reguleren tricht (A2), Amsterdam en Almere (A1/A9), Den Haag en en er worden alternatieve vervoersmogelijkheden Rotterdam (A13/A4) en bij Rotterdam (ombouw van de aangeboden. A15 bij de Maasvlakte). Ook zijn er nog de dertig kleine- De renovatie van de A10-West in Amsterdam in de re projecten in het kader van de Spoedwet Wegverbre- zomer van 2001 wordt algemeen gezien als omslagpunt ding, waarvan de eerste tien in 2011 klaar moeten zijn. in het denken. De op- en afritten gingen dicht, het hele Het gaat bijvoorbeeld om wegverbredingen op de A12 autoverkeer moest over één rijbaan. Het was de eerste tussen Woerden en Veenendaal en op de A2 tussen grootschalige afsluiting van een verkeersader met veel Eindhoven en Den Bosch. Daar komt nog bij dat in een kantoren en bedrijven in de buurt. Jaap van Kooten: aantal grote steden omvangrijke bouwprojecten bezig ‘Gigafiles werden toen verwacht, maar het viel 100 pro- zijn, zoals in Amsterdam de aanleg van de Noord/Zuid- cent mee. Niet alleen doordat men zo slim was om de lijn en in Utrecht de reconstructie van het stationsge- stille zomerperiode te kiezen, maar ook doordat er was bied en enkele belangrijke verkeerspleinen. nagedacht over de manier waarop de beperkte wegca- paciteit op de A10 het best beschikbaar kon worden ge- Drie pijlers De hausse aan wegwerkzaamheden zal ze- steld en hoe de verkeersstromen in de stad gereguleerd ker niet ongemerkt voorbijgaan en hier en daar zelfs tot konden worden. Maar het belangrijkste was dat er in chaos leiden. Toch zijn er tekenen dat wegenbouwpro- samenwerking met het bedrijfsleven een zeer effectieve 008-011_BIN3233_ACH_Werk 8 05-08-2009 12:06:32
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 9 7 augustus 2009 / week 32-33 Illustratie > Jack Prince communicatiecampagne werd opgezet, zodat iedere Groningen naar Amersfoort kan rijden om daar verder weggebruiker wist wat er stond te gebeuren.’ met de trein naar Delft te gaan. En dat ik dan ‘s och- tends door mijn mobieltje een kwartiertje eerder word Actuele informatie Verkeerspsycholoog Karel Brook- gewekt omdat het weer ineens verslechterd is.’ huis herinnert zich nog de tijd dat Rijkswaterstaat bij Ook bij de verbreding van de A2 rond Den Bosch en grote wegwerkzaamheden alleen kleine annonces Eindhoven is communicatie een van de belangrijkste plaatste in de kranten. ‘Die berichtjes zag niemand. instrumenten. Om de filedruk te verminderen, wordt Later werden ze wat groter en ten slotte werden het hele hier sinds 2006 gewerkt aan de verbreding van de A2 pagina’s. Nu, met de nieuwe technologieën, zijn de mo- van drie naar vier rijstroken per rijrichting. Vooraf gelijkheden tot informatievoorziening gigantisch. vreesde men twee jaar lang ernstige hinder voor het Neem de websites waar je tot in detail actuele informa- verkeer, met alle economische schade van dien. Daarom tie kunt opzoeken over werkzaamheden, zodat je kunt had projectbureau WegwijsA2 tot deze zomer de taak besluiten om een andere route te nemen. Of om niet te het fileleed zoveel mogelijk te beperken. Niet alleen de gaan, of met een ander vervoermiddel. Dan zijn er de automobilist werd voorgelicht, vooral ook het bedrijfs- sms-diensten die je waarschuwen als er iets aan de hand leven. Nu deze taak succesvol is volbracht, kan het pro- is op een traject dat je vaak rijdt. OV 9292 heeft ook zo’n jectbureau weer worden opgeheven. dienst voor het openbaar vervoer.’ Directeur Arend Klaassen: ‘We hadden een kerngroep, Het wachten is nu op een overkoepelende service, zegt bestaande uit de 24 grootste werkgevers uit de regio, Brookhuis, hoogleraar in Groningen en Delft. ‘Zodat ik zoals Philips, Heineken en Van Lanschot, waarmee we bijvoorbeeld kan zien dat ik het beste met de auto van frequent aan tafel zaten om de benodigde maatregelen 008-011_BIN3233_ACH_Werk 9 05-08-2009 12:06:34
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 11 te bespreken. Ook hielden we voortdurend contact met 9-tot-5-cultuur de ondernemersverenigingen van de belangrijkste be- drijventerreinen over hun bereikbaarheid. En we heb- De files bij wegwerkzaamheden kunnen niet los gezien worden van de immer ben vorig jaar een roadshow gehouden: met een bus volle snelwegen in Nederland tijdens de spits. Zou alles niet veel eenvoudiger zijn we bij tweeduizend werkgevers langsgegaan om zijn wanneer niet iedereen tegelijk reisde? Directeur Arend Klaassen van hen te informeren.’ projectbureau WegwijsA2: ‘Het fileprobleem heeft inderdaad te maken met 7 augustus 2009 / week 32-33 vastgebakken patronen. Het doorbreken van de 9-tot-5-cultuur is een illusie. We Slim bouwen Ook op het gebied van verkeersmanage- hebben geteld dat elke dag vijftigduizend auto’s Den Bosch binnenkomen en een ment leren we in Nederland snel bij. Adviseur Jaap van kleine zestigduizend Eindhoven. Wat je ook doet, de grote piek blijft tussen Kooten: ‘Vroeger maakte de wegenbouwer een plan, kwart voor en kwart over acht ’s ochtends. Je kunt wel een klein beetje schuiven waarbij hij zoveel mogelijk ruimte voor zichzelf creëer- met de werktijden - zo heeft Heineken het begin van zijn eerste shift een uur de om te kunnen bouwen, zonder zich te bekommeren vervroegd - maar meer ook niet.’ om de hinder voor het verkeer. Hij zette gele pijltjes Verkeerspsycholoog Karel Brookhuis ziet wel degelijk veranderingen. ‘Vroeger neer voor de omleidingsroute, en dat was het. Nu wordt was iedereen van negen tot vier op de universiteit. Sommige van mijn promo- er naar de hele omgeving gekeken, naar het totale net- vendi komen om tien, elf uur binnen, maar ze werken rustig door tot ’s avonds werk van wegen in een bepaalde regio. Wat gebeurt er laat.’ Ook thuiswerken gebeurt steeds meer, zegt Brookhuis, maar daar is een als je een rijstrook weghaalt? Wat verandert er dan in grens aan. ‘Mensen zijn geneigd om bij elkaar te gaan zitten. Fysieke aanwezig- de structuur van het netwerk? En hoe kun je zorgen dat heid heeft echt een meerwaarde.’ Klaassen ziet het precies zo: ‘Met de huidige het verkeer op een andere manier toch doorstroomt? communicatietechnologie is het mogelijk dat een hoogleraar vanuit zijn huis “Slim bouwen” noemen we dat. college geeft. Maar ik weet wel zeker dat dit niet goed is voor de kwaliteit van ‘Een mooi voorbeeld is hoe het vorig jaar in Utrecht het onderwijs. Sociale interactie is onontbeerlijk.’ ging met de Graadt van Roggenweg, een drukke invals- weg aan de westkant van de stad. Daar moest onder- houd gepleegd worden, twaalf weken lang. De bouwer wilde twee van de vier rijstroken afsluiten, zodat maar Bosch was door WegwijsA2 een heleboel geregeld met de helft van de capaciteit beschikbaar was voor het ver- alternatief vervoer; zo was er een contract gesloten met keer, maar dat zou een enorm probleem hebben veroor- de Nederlandse Spoorwegen voor jaartrajectkaarten en zaakt, niemand zou de stad nog in of uit kunnen. Wij was een uitgebreid netwerk aan pendelbusdiensten op hebben toen geadviseerd om een van die twee rijstro- de tekentafel voorbereid, maar die plannen zijn nooit ken tijdelijk een beetje te verbreden en tweebaans te uitgevoerd. Dat was niet nodig, omdat de beoogde ver- maken, zodat de auto’s die de stad uit gingen wat meer mindering van het aantal auto’s al snel was gerealiseerd. ruimte hadden. En tegelijk hebben we om de verkeers- Vanaf begin 2008 hielp de economische crisis een hand- stroom in te dammen een andere weg afgesloten, de je: het vrachtverkeer verminderde aanzienlijk. Maar de Beneluxlaan. Het verkeer stroomde beter door dan voor crisis is volgens Van Kooten slechts een deel van de ver- de afsluiting.’ Wat vorig jaar in Utrecht niet goed ging, klaring: ‘Het is heel gek, niemand weet precies hoe het zegt Van Kooten, was de afstemming met het openbaar komt, maar bij wegwerkzaamheden verdampt altijd zo’n vervoer. ‘Het OV was de pineut. De les die toen geleerd 10 procent van het aantal auto’s in de spits. Mensen blij- is: betrek de openbaarvervoermaatschappijen bijtijds ken toch alternatieven te hebben. Een deel kiest een an- bij dit soort processen, liefst een jaar van tevoren.’ der vervoermiddel, een deel reist op een ander tijdstip. Je kunt alleen nooit voorspellen waar precies en met hoe- ‘Tien procent Anders reizen In Utrecht zijn intussen nog veel meer veel het aantal automobilisten afneemt. Daarom zijn mo- grote en langdurige bouwprojecten begonnen, waaron- biliteitsmaatregelen soms toch een goede aanvulling.’ van de auto’s der de verbreding van de A2 en de renovatie van ver- keerspleinen en bruggen. De komende tijd moet het Drastisch Naar verwachting zal het aantal auto’s na de verdampt in verkeer in de spits verminderd worden met twee- tot economische crisis weer flink gaan groeien, van een klei- vierduizend auto’s, een afname van zo’n 5 procent. Een ne acht miljoen nu tot tien miljoen in 2015. Drastische spits’ situatie die lijkt op die in Eindhoven en Den Bosch: daar maatregelen om de automobiliteit af te remmen zijn was de ambitie een afname van 10 procent. broodnodig. Overheid, bedrijfsleven en sociale partners Zowel in Brabant als in Utrecht zijn allerlei mobili- werken sinds kort samen in de Taskforce Mobiliteits- teitsmaatregelen bedacht om de automobilist ertoe te management. Ze hebben zich ten doel gesteld om in bewegen anders te reizen. Telewerken hoort daarbij, 2012 het aantal autokilometers in de spits met 5 procent thuis of op flexibele locaties, het stimuleren van het ge- te reduceren. Als dat niet lukt, ontkomt de overheid er bruik van openbaar vervoer en (OV-) fiets en het facilite- niet aan maatregelen op te leggen. Klaassen: ‘Het zal nog ren van carpoolen, P + R (Park and Ride)-terreinen en de niet meevallen om die 5 procent reductie te realiseren. inzet van pendelbussen over de vluchtstrook, langs de Het vergt een mentaliteitsverandering van werkgevers. files. Voor al deze maatregelen is door gemeenten, pro- Ze moeten zich iedere dag afvragen: Hoe reizen wij? Ge- vincies en Rijkswaterstaat nauwe samenwerking ge- beurt dat efficiënt en kostenbewust? Ze zullen de verant- zocht met werkgevers, zowel praktisch als financieel. woordelijkheid moeten gaan voelen.’ Verkeerspsycho- Het resultaat is een keur aan alternatieven voor de ‘au- loog Brookhuis verwacht veel van rekeningrijden, het tosolist’, heel goedkoop toegankelijk via een door de betalen per kilometer, dat volgens verkeersminister werkgever aan te schaffen speciale pas. Eurlings in moet gaan vanaf 2012 voor vrachtauto’s en Hebben al deze mobiliteitsmaatregelen succes gehad? vanaf 2017 voor personenauto’s. Brookhuis: ‘Op die ma- Ja en nee. In Utrecht wordt door de pashouders vooral nier raken mensen er hopelijk van doordrongen dat au- gebruikgemaakt van het reeds bestaande stads- en torijden geen recht is. Dat het best mag als je wilt, maar streekvervoer. De aanvullende faciliteiten, zoals de niet zonder een flinke veer te laten.’ pendelbussen, zijn (nog) weinig in trek. Het valt namelijk best mee met de files tot nu toe. In Eindhoven en Den Lees ook het artikel Binnen 7 jaar een nieuwe weg op pag. 30 008-011_BIN3233_ACH_Werk 11 05-08-2009 12:06:36
  • 12 > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken vergrijzing > Twee derde van de provinciale medewerkers verdient het maximumsalaris. Immobiele organisaties zijn het gevolg. Provinciehuis vol ‘plafond-ambtenaren’ 7 augustus 2009 / week 32-33 Het aantal ambtenaren daalt op in de groep meest vergrijsde Noord-Holland is het aandeel niets meer op. De uitkomst van en toch zijn de provincies elk sector’, zegt Van Wayenburg. ‘plafond-ambtenaren’ opval- het beoordelingsgesprek kun jaar meer kwijt aan lonen. Eind ‘Het personeelsverloop is ge- lend gedaald en nu het laagst je tien jaar vooruit voorspellen. vorig jaar bedroeg de totale ringer dan bij andere overhe- van alle provincies. Dat komt Alles loopt via uitgesleten pa- loonsom van de twaalf provin- den, mensen werken relatief volgens de onderzoekers door tronen’, aldus Vinke. ‘Wil je cies 730 miljoen euro. Ten op- lang bij de organisatie. Gemid- de reorganisatie die er de afge- zo’n organisatie in beweging zichte van 2007 betekent dat deld ruim dertien jaar. Ze zijn lopen jaren is doorgevoerd. houden - want de meesten die een stijging van vier procent. redelijk tevreden over hun Vooral veel oudere werknemers er zitten gaan niet meer weg - De gemiddelde loonsom per fte werkgever. Provincies betalen hebben de provincie verlaten. dan moet je het fundamenteel is sinds 2004 met 13,5 procent ook best wel goed’, zegt Van Veel mensen op het maximum- aanpakken. Dan moet je het gestegen naar 63.793 euro. ‘Ge- Wayenburg - zelf werkzaam bij salaris betekent een dure orga- niet zoeken in het verder leeg- concludeerd kan worden’, zo de provinciale koepelorganisa- nisatie. ‘Het kost de provincie roven van het systeem door stellen de onderzoekers Stef tie IPO. Ouderen blijken boven- meer geld’, weet ook Connie medewerkers maar weer een Janssen en Louis van Wayen- dien ook nog eens steeds lan- Taris, senior beleidsadviseur salarisgroep hoger te zetten; burg in de Personeelsmonitor ger door te werken. HRM bij de provincie Overijs- na een paar jaar zijn die moge- Provincies 2008, ‘dat provincies De FPU-gerechtigde leeftijd is sel. ‘Het was bekend dat we aan lijkheden ook weer uitgeput.’ minder mensen in dienst heb- 62 jaar en drie maanden, maar de bovenkant zaten. Behalve ben, maar dat deze wel beter van die regeling maakte vorig dan het duur is, ervaren we het Uitdagingen Vinke zoekt het worden gesalarieerd.’ Zij zoe- jaar slechts iets meer dan twee- niet als een groot probleem. voor die categorie in het weer ken de verklaring in de veran- honderd provincieambtenaren Andere indicatoren wijzen uitdagend maken van het werk, dering en verzwaring van ta- gebruik. Van de groep die ge- daar ook niet op: het ziektever- ‘want zelfs de mooiste klus ken waarmee provincies boren is voor april 1947 treden zuim is erg laag en de mede- blijkt na gemiddeld zeven jaar worden geconfronteerd en in de meesten uit op een leeftijd werkerstevredenheid is hoog.’ niet meer prikkelend’. de vergrijzing, waardoor meer van 64 jaar en elf maanden – Het hoge percentage ambtena- Hij adviseert provincies hun medewerkers hun maximum- niet toevallig het moment ren met een maximumsalaris toppers neer te zetten in com- salaris bereiken. waarop het financiële voordeel hangt vooral samen met een missies, ze speciale projecten Provincies hebben immers, net van verlaat uittreden het lange diensttijd in combinatie laten draaien. ‘Het meest als andere overheden, last van grootst is. met een lage doorstroom. Be- krachtig zou zijn in aanvulling een vergrijzend personeelsbe- kend is dat naarmate personen daarop alle leidinggevenden stand. De gemiddelde leeftijd Maximum Gevolg van die ver- langer in dezelfde functie een potje geld te geven waaruit van de provinciemedewerker grijzing is dat ten opzichte van werkzaam zijn, ze moeilijker ze medewerkers kunnen belo- ligt op dit moment op 45,9 jaar. 2007 het aandeel werknemers mobiel te krijgen zijn. Uit eigen nen die iets bijzonders hebben Dat is weer vier maanden hoger die op het maximum van hun onderzoek van de provincie gedaan’, zegt hij. Bij bijzondere dan in 2007. Vanaf 2001 is die salaris zitten vorig jaar is geste- Overijssel naar de inzetbaar- activiteiten denkt Vinke bij- gemiddelde leeftijd anderhalf gen van 61,4 naar 61,9 procent. heid van het personeel is dat voorbeeld aan ambtenaren die jaar omhoog gegaan, met de Twee provincies zitten zelfs ver ook gebleken. ‘De bereidheid de organisatie op een congres kanttekening dat de stijging boven dat gemiddelde: in Over- om te veranderen, lijkt minder buitengewoon hebben verte- zich vooral de laatste vier jaar ijssel en Gelderland is voor bij mensen die langer in dienst genwoordigd of via de pers manifesteert. Vier op de tien ruim zeventig procent van het zijn’, zegt Taris. ‘We weten dat goed naar buiten zijn getreden. medewerkers is inmiddels ouder ambtelijk apparaat geen sala- bij veel mensen die heel lang ‘Geef ze waardering en erken- dan vijftig jaar. ‘Wij lopen voor- risgroei meer mogelijk. In op een functie zitten de moti- ning, ambtenaren zijn trotse vatie minder wordt’, zegt ook mensen. Ze willen het graag Van Wayenburg. horen.’ Rob Vinke, hoogleraar Human ‘Mensen die aan top van de sa- Resource Management aan Ny- larisschaal zitten, hebben het enrode Business Universiteit, gevoel dat ze niet worden ge- kent de provincies als immo- waardeerd’, weet Irmgard Borg- biele organisaties. Hij verge- houts, senior onderzoeker ar- lijkt ze graag met universitei- beidsmarkt en sociale ten. ‘Er zitten allemaal zekerheid aan de Universiteit superspecialisten, mensen die van Tilburg. Zij zoekt het prik- erg goed zijn in hun werk. Nie- kelen van lang zittende mede- mand doet ze wat. Ze hebben werkers niet in de geldelijke hun eigen koninkrijkjes. Om- sfeer, omdat van periodieke Foto > Wiebe Kiestra dat iedereen er zolang zit, zit- verhogingen weinig stimulans ten velen ook aan hun salaris- uitgaat. ‘Maar er moet wel iets plafond – meestal gebeurt dat gebeuren, want als werkne- na een jaar of zeven tot tien. mers lang op een plek zitten, Ambtenaren bij bijeenkomst over e-government, Rotterdam Extra je best doen, levert dan ervaren ze weinig uitdaging. 012-013_BIN3233_NWS_Vergr 12 05-08-2009 11:51:35
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 13 meer prikkelen in de belo- ningssfeer. Het oprekken van Brabant heeft de salarisschalen is ook niet primair onze insteek. We ho- meeste ‘matige’ pen medewerkers, door ze uit de lijn te halen of op projecten 7 augustus 2009 / week 32-33 ambtenaren te zetten, een plek te geven waar ze hun eigen competen- ties verder kunnen ontwikke- len. En’, zegt hij, ‘het verhoogt bovendien hun marktwaarde. Voor het geval ze weg zouden willen.’ Prestatiebeloning Werkne- mers die op hun maximum zit- ten, komen overigens nog steeds wel in aanmerking voor een extra incidentele beloning op grond van hun prestaties. Ruim één op de tien provincie- ambtenaren blijkt in 2007 een bonus van 3 tot 7 procent van het jaarsalaris te hebben gekre- Foto > Bram Saeys/H.H. gen. In Flevoland ontving liefst één op de drie ambtenaren zo’n premie – in Utrecht niemand. Daarnaast kunnen provincies uit nog een ander vaatje tap- In het provinciehuis in Den Bosch presteert 6 procent van de ambtenaren onder de maat, pen. Ze mogen werknemers aldus de Personeelsmonitor Provincies 2008 een (tijdelijke) toelage toeken- nen om de gewenste kwaliteit Bij Noord-Brabant werken drie keer zoveel 2007. Dat komt vooral doordat er meer scores te werven of te behouden. Vol- ‘matig tot slechte’ ambtenaren als bij andere ‘zeer goed’ vallen. Dat aandeel is sinds 2005 gens de personeelsmonitor provincies. Van de medewerkers in het Bossche met ruim drie procent gestegen. Eén op de tien steeg het aantal werknemers provinciehuis presteert 6 procent onder provincieambtenaren heeft die kwalificatie nu. dat vorig jaar een toelage kreeg de maat. De beoordeling ‘matig/slecht’ komt behalve in ten opzichte van 2007 van 161 Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Provincies Noord-Brabant relatief vaak voor in Noord- en naar 213 – een toename van 31 2008. Negen op de tien provincieambtenaren Zuid-Holland. In Gelderland komen amper procent. Deze stijging valt vol- krijgt van zijn leidinggevende een beoordeling matig tot slecht presterende provincieambtena- gens de onderzoekers mogelijk over zijn functioneren. Het vaakst kennen ze de ren voor, net zo min als in Zeeland. Daarente- te verklaren uit de krapper score ‘normaal/goed’ toe. Sinds 2005 neemt het gen wordt in Gelderland de beoordeling ‘zeer wordende arbeidsmarkt in de aantal gevallen waarin dat gebeurt wel af: van goed’ relatief het vaakst toegekend, twee (!) eerste helft van 2008. Zuid-Hol- ruim 91 procent in 2005 naar ruim 88 procent in keer zo vaak als gemiddeld. land kende de meeste toelagen toe (121). Opvallend was het hoge aantal in Flevoland (25). Voor de werkgever betekent dat dat de meeste lang zittende pro- bevindingen er vooralsnog als Groningen en Drenthe kenden minder productief personeel’, vinciemedewerkers nog wel een ‘signaalpunt’ worden gezien, respectievelijk één en twee toe- zegt ze. Om de functie uitda- poosje zullen blijven ook’, zegt zijn er wel plannen om te voor- slagen toe. Friesland en Zeeland gend te houden, zo is haar idee, hij. Borghouts wil het echter komen dat het in de toekomst hielden de hand op de knip. zouden werknemers en werk- niet als een vast gegeven be- een probleem wordt. Zo over- (Hans Bekkers) gevers met elkaar een ‘nieuw schouwen dat oudere medewer- weegt de provincie om met psychologisch contract’ moe- kers niet meer te bewegen zou- minder vaste medewerkers te ten afsluiten. Een dergelijke den zijn de organisatie te gaan werken. ‘In plaats daarvan im afspraak gaat over meer dan verlaten. ‘Vooral ouderen zou- willen we naar een soort flexi- uitsluitend de verhouding den mobieler durven zijn. De bele schil, mensen die je op pro- loon-arbeid. ‘Je maakt harde kinderen zijn het huis uit, de jectbasis - dus voor een bepaal- afspraken over wat je wil, hoe hypotheek is afgelost. Dan moet de periode - aanneemt’, aldus je jezelf nog verder kunt ont- het juist makkelijker zijn om Connie Taris. ‘Op die manier wikkelen. Dat is dus ook de ver- een volgende stap te zetten.’ verzeker je je van fris bloed.’ antwoordelijkheid van de Volgens Van Wayenburg zullen werknemer’, zegt Borghouts. Werk aan de winkel Voor ie- provincies fors moeten investe- Mede gezien de trend van het dereen is duidelijk dat er voor ren om ook degenen die al lang langer doorwerken gaat IPO-on- provincies werk aan de winkel bij de provincies werken, inzet- derzoeker Van Wayenburg er- is om hun organisatie vitaal te baar te houden. ‘Omdat de van uit dat het thema aan actua- houden. Ook in Overijssel is dat meesten hun maximumsalaris liteit zal winnen. ‘Ik reken erop besef aanwezig. Hoewel de IPO- hebben bereikt, kun je ze niet 012-013_BIN3233_NWS_Vergr 13 05-08-2009 11:51:38
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 15 handhaving > Inspecteurs die onverwacht bij bedrijven controleren, stuiten op minder overtredingen van de regels dan bij vooraf aangekondigde bezoekjes. Minder mis bij verrassingscontroles 7 augustus 2009 / week 32-33 Bij onaangekondigde controles zou ook groter zijn. En er zou bij kleiner kan worden.’ ding is dat bedrijven bij integra- constateren inspecteurs min- de toezichthouder een reëler Ruim twee derde van de contro- le controles - meer inspecties der overtredingen dan wanneer beeld van de naleving ontstaan. les wordt vooraf aangekondigd. tegelijk komen langs - signifi- ze hun komst hebben aange- Vaak verteld is het verhaal dat Het onderzoek leert dat onaan- cant meer toezichtslast ervaren kondigd. Dat is de verrassende bij aangekondigde bezoeken gekondigde inspecties relatief dan bij inspecties door één con- uitkomst van onderzoek van die dag alles spic en span is, dat vaak plaatsvinden bij zwemba- troleur. Als er vier of meer in- I&O Research in Noord-Bra- al het personeel opgetrommeld den, bodemsaneerders en bij specteurs tegelijk op bezoek bant. In opdracht van de pro- wordt en dat ze instructies sloopbedrijven. Controles bij komen, kunnen bedrijven soms vincie verrichtte het bureau bij krijgen over wat ze wel en niet agrariërs, voedingsmiddelen- beter hun medewerkers naar ruim vijfhonderd bedrijven on- mogen zeggen. bedrijven, op- en overslagbe- huis sturen omdat alles stil derzoek naar de effecten van Waarom er bij verrassingsbe- drijven, afvalverwerkers en komt te liggen. Dat nadeel is toezicht. Waar bedrijfscontroles zoeken juist minder overtredin- stortplaatsen blijken meestal wel iets om bij stil te staan’, zegt plaatsvonden na aankondiging gen worden geconstateerd, kan wel te worden aangekondigd. de I&O-directeur. stuitten de inspecteurs in 32 Van de Peppel uit het onderzoek De tevredenheid over het totale procent van de gevallen op niet direct verklaren. ‘Maar wel- Overlast Over het algemeen bezoek is bij vooraf aangekon- overtredingen van de regels. licht speelt een rol dat niet al- is volgens Van de Peppel de digde controles hoger dan bij Bij verrassingsbezoeken was leen het bedrijf, maar ook de ervaren overlast van controles onaangekondigd bezoek. ‘En, slechts in 27 procent van de controleur het onaangekondig- ‘niet overdreven zwaar en niet ook een effect om rekening mee gevallen iets niet in de haak. de bezoek minder goed kan overdreven licht’. Op een pun- te houden, bedrijven zijn bij on- De motiveringen die overheids- voorbereiden. Ook kan het zijn tenschaal van één tot vijf, ligt aangekondigde controles met organisaties geven voor onaan- dat de niet aangekondigde con- het gemiddelde op 2,3. Bij on- name minder te spreken over de gekondigd toezicht, lopen vol- troles weliswaar minder gericht aangekondigde controles is de werkwijze van de inspecteur. gens I&O-directeur Rob van de zijn, maar tegelijkertijd minder ervaren overlast duidelijk ho- Vaker wordt de handhavings- Peppel sterk uiteen. Zo zou door integraal. Daardoor dekken ze ger, met name omdat het halen stijl dan als ‘dreigend’ en ‘be- het verrassingselement een vol- minder nalevingsaspecten af, van de productieplanning in straffend’ ervaren, en minder lediger beeld worden verkre- met als gevolg dat de kans op gevaar komt. als ‘voorlichtend’. gen. Het effect op de naleving het vinden van overtredingen ‘Een niet onbelangrijke bevin- (Hans Bekkers) financiën jan verhagen Beter ten halve gekeerd > Gemeenten en provincies hebben in 2007 De duurste informatieverplichtingen zijn en provincies zijn veel tijd kwijt met discus- ongeveer honderd miljoen euro uitgegeven die van de Wet maatschappelijke ondersteu- sies over hoe nieuwe regels moeten worden om het Rijk alle informatie te geven die het ning (Wmo), die de gemeenten dertien mil- uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan zijn de eist. Honderd miljoen euro, voor het verza- joen euro kosten. De bijstandswetten kosten onduidelijke informatieverplichtingen van melen en bewerken van allerlei gegevens en negen miljoen euro, de milieuregelingen het Investeringsbudget Landelijk Gebied. het toesturen daarvan aan de ministeries. zeven miljoen, het investeringsbudget ste- Direct bij de start van een regeling zou het Honderd miljoen euro, per jaar, voor 164 delijke vernieuwing ook zeven miljoen, en Rijk duidelijk moeten maken welke verant- informatieverplichtingen voor de gemeen- de verantwoording over de naleving van de woording het eist van de gemeenten en pro- ten en 57 voor de provincies. leerplichtwet kost de gemeenten jaarlijks vincies, zowel door duidelijke regels als Deze verplichtingen liggen werkelijk op alle vijf miljoen euro. De gemeenten hadden dat door duidelijke voorlichting. Ten derde zou- beleidsterreinen. Het onderzoeksbureau geld liever besteed aan huishoudelijke hulp den de regels niet te vaak moeten wijzigen. Sira Consulting heeft in het rapport Nul­ voor ouderen, werkgelegenheid, milieu, Wijzigingen in de regels leiden immers tot meting Administratieve Lasten Interbestuurlijk woningverbetering of onderwijs... veel administratieve lasten. Ten vierde ko- een overzicht gemaakt. De meeste informa- Als de gemeenten en provincies al deze men veel informatieverplichtingen voort tieplichten, 48, vloeien voort uit de Gemeen- informatie niet aan de ministeries zouden uit het aanvragen van allerlei bijzondere te- en Provinciewet en liggen op bestuurlijk hoeven te verstrekken, dan zouden ze twee subsidiepotjes van het Rijk, zoals specifieke terrein. 30 informatieplichten gaan over derde ervan niet meer verzamelen, blijkt uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen, maatschappelijke zorg, 24 zijn voor de ruim- uit het onderzoek. Slechts een derde ervan en de verantwoording van de besteding telijke ordening, 23 voor het milieu, 17 lig- vinden ze zelf nuttig om te weten. daarvan. En ten slotte moet het Rijk niet te gen op het gebied van werk en inkomen, 16 Het onderzoeksbureau doet het Rijk vijf veel details vragen, maar genoegen nemen gaan over kunst en ontspanning, 15 over aanbevelingen. Ten eerste moeten de minis- met verantwoording op hoofdzaken. wegen en water, 12 over openbare orde en teries de doelmatigheid van al deze admi- Het Rijk heeft als doel gesteld om in vier veiligheid, 10 zijn voor het onderwijs, 7 over nistratieve verplichtingen eens gaan bekij- jaar een kwart van de administratieve las- wonen wijken en integratie, 5 over het ken. Ten tweede moeten de ministeries ten te schrappen. Ik vind die ambitie te laag. groen, en 14 over andere zaken. zorgen voor duidelijke regels. Gemeenten De helft moet eraf, minstens! 015_BIN3233_NWS_Financien 15 05-08-2009 11:48:11
  • 16 > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken voetbal > Aan de zuidwestkant van Utrecht moet een nieuw multifunctioneel stadion verrijzen met 44.000 zitplaatsen. FC Utrecht-eigenaar Van Seumeren: ‘Dat past bij de wens van het gemeentebestuur om de stad meer op de kaart te zetten.’ Utrecht onderzoekt bouw nieuw stadion 7 augustus 2009 / week 32-33 De gemeente Utrecht gaat de is het geschikt als WK-stadion, divisieclub echter de potentie FC Utrecht in 2003 in financiële bouw van een nieuw stadion mochten Nederland en België om meer bezoekers te trekken. problemen zat, heeft de ge- onderzoeken. Het nieuwe stadi- het WK voetbal in 2018 toegewe- ‘We hebben na Feyenoord en meente 25 miljoen euro ge- on zou een plek moeten krijgen zen krijgen. Het stadion zou tien Ajax het grootste verzorgings- leend aan bouwbedrijf Midreth, aan de zuidwestkant van de jaar later ook kunnen worden gebied van alle eredivisieclubs; dat het stadion van de club stad, ter hoogte van de kruising ingezet bij eventuele Olympi- 1,4 miljoen mensen in een om- heeft overgenomen. Volgens van A2 en A12. Twee jaar gele- sche Spelen in Nederland. trek van 25 kilometer. Dus er is Van Seumeren is de situatie in- den wees Utrecht nieuwbouw- ruimte voor groei. Uiteraard middels echter drastisch veran- plannen van projectontwikke- Olympische Spelen Volgens moeten dan ook de sportieve derd en hoeft de gemeente geen laar Phanos, hoofdsponsor van Van Seumeren zou een nieuw, prestaties verbeteren. We wil- nieuwe financiële debacles te FC Utrecht, nog af. De plannen eigen stadion beter te exploite- len met FC Utrecht in de top-5 vrezen. ‘FC Utrecht is niet lan- voor een nieuw stadion op vrij- ren zijn voor de club. ‘Het huidi- meedraaien, zover zijn we nog ger noodlijdend. Een nieuw wel dezelfde locatie pasten toen ge stadion is geen eigendom niet. We zullen eerst sportief stadion past bij de ambities van niet ‘binnen afspraken over de van FC Utrecht, we zijn alleen een aantal stappen moeten zet- FC Utrecht en de wens van het stedelijke en duurzame ontwik- huurder. We kunnen dus geen ten voordat we een nieuw stadi- gemeentebestuur om de stad keling van de stad’. Phanos wil- geld verdienen met extra activi- on vol krijgen.’ meer op de kaart te zetten.’ de op de plaats van het oude sta- teiten in het stadion, zoals con- De gemeente Utrecht wil alleen Het nieuwe stadion zou uiterlijk dion Galgenwaard woningen certen. Het nieuwe stadion bevestigen dat een ambtelijke in 2017 klaar moeten zijn. Dat is neerzetten. moet multifunctioneel zijn. werkgroep de komst van een precies op tijd voor het eventue- De nieuwbouwplannen zijn dit- Barcelona is een mooi voor- nieuw stadion gaat onderzoe- le WK in Nederland en België. maal afkomstig van de eigenaar beeld. Daar is rond het voetbal- ken, maar wil niet nader in- Directeur Hans Ensing van bouw- van FC Utrecht, de Utrechtse on- stadion een heel sportcomplex gaan op de vraag waarom nu bedrijf Phanos is ditmaal niet bij dernemer Frans van Seumeren. waar ook andere sporten onder- ineens wél belangstelling is de plannen betrokken. ‘Plannen Die laat telefonisch vanaf zijn dak hebben. Mochten de Olym- voor een nieuw stadion. Ver- voor een nieuw stadion? Daar vakantieadres weten dat pische Spelen in 2028 naar Ne- antwoordelijk wethouder weet ik niets van. Maar we zijn FC Utrecht en gemeente nog ‘in derland komen, dan zou dat ook Harm Janssen is op vakantie. een ontwikkelingsbedrijf, dus we een aftastingsfase’ zitten, maar mooi uitkomen.’ hebben belangstelling. Wij von- dat de politiek wel interesse Het huidige stadion Galgen- Ambities Het bestaande stadi- den twee jaar geleden al dat de heeft. Het nieuwe stadion zou waard heeft een capaciteit van on Galgenwaard aan de oost- huidige locatie van Galgenwaard een capaciteit moeten krijgen 25.000 zitplaatsen. Volgens Van kant van de stad werd enkele niet de handigste is.’ van 44.000 zitplaatsen. Daarmee Seumeren heeft de Utrechts ere- jaren geleden uitgebreid. Toen (André de Vos) Foto > Siebe Swart/H.H. Het bestaande stadion Nieuw Galgenwaard (van 1982) is te klein voor de ambities van FC Utrecht 016_BIN3233_NWS_Stadion 16 05-08-2009 11:50:00
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 17 7 augustus 2009 / week 32-33 Foto > Patrick Post/H.H. De bouw van het nieuwe AZ-stadion leidde tot discussie over gebiedsontwikkeling sport > Overheidssteun aan eredivisieclubs kan tot oneerlijke concurrentie leiden. Toch stapt niemand naar de Europese Commissie. ‘Een klagende club snijdt zichzelf in de vingers.’ Europa tolereert staatssteun voetbalclubs Uit een inventarisatie in Binnen- roep worden aangetekend. (veel) gemeenschapsgeld krijgt. on, een paar jaar terug. Lange tijd lands Bestuur blijkt dat maar liefst Een andere optie is om naar de De Graafschap heeft er een paar bestond onduidelijkheid of AZ- zeventien van de achttien eredi- Nederlandse rechter te stappen. jaar geleden mee gedreigd, maar voorzitter en bankier Dirk Sche- visieclubs in het vorige voetbal- ‘Die kan namelijk ook toetsen besloot toch af te zien van een ringa door de gemeente Alkmaar seizoen op enig moment publiek aan het Europese recht’, zegt rechtsgang (zie kader). Een van de bevoordeeld werd bij de verkoop geld ontvingen (zie nummer 30- Ilze Jozepa, adviseur bij Europa redenen dat clubs geen zaak be- van de grond van het oude stadi- 31, 24 juli). Alleen PSV Eindho- Decentraal, kenniscentrum ginnen, is dat ze elkaar nodig on. Bewezen is dit nooit. ven heeft nooit financiële ban- Europees recht voor decentrale hebben: alleen kan immers geen den onderhouden met de overheden. competitie worden gespeeld. ‘Als Real Madrid Diverse juristen gemeente. Andere clubs worden een club gaat klagen, snijdt die kunnen zich voorstellen dat het gesteund met miljoenen euro’s, Competitie Als een voetbalclub zichzelf in de vingers - zeker als ooit op grensoverschrijdend vaak via investeringen in voet- de gang zou maken naar de Ne- die club later zelf ook in financië- niveau tot een grote zaak komt. balstadions. Vraag is of de staats- derlandse rechter, dan moet die le problemen komt’, zegt Jozepa. Stefaan van den Bogaert, hoog- steun leidt tot oneerlijke concur- oordelen of er sprake is van ‘een Overheden zijn verplicht alle leraar Europees Recht, wijst op rentie. Wat voor mogelijkheden onrechtmatige daad van een steun aan particuliere onderne- Real Madrid, dat deze zomer de bestaan er om een zaak aanhan- overheid, namelijk staatssteun’. mingen, dus ook voetbalclubs, te ene na de andere topvoetballer gig te maken? Dat zegt Elies Steyger, advocaat melden bij de Commissie. Maar contracteert. ‘Dat zijn nooit ver- Staatssteunwetgeving is op Euro- in Den Bosch en hoogleraar Eu- dat doen ze in de meeste geval- toonde uitgaven, terwijl de club pees niveau geregeld. De Europe- ropees bestuursrecht aan de len niet, zegt Steyger. Dat komt al een enorme schuldenlast se Commissie (EC) heeft de Vrije Universiteit Amsterdam. volgens haar doordat de meeste meetorst. De Commissie zou plicht om klachten over staats- Maar het lijkt onwaarschijnlijk gemeenten er gemakshalve van dat op eigen initiatief kunnen steun te onderzoeken. De EC kan dat een club die zelf geen of wei- uitgaan dat investeringen in in- onderzoeken, zij is immers de antwoorden met een brief of een nig staatssteun ontvangt, daad- frastructuur, zoals voetbalstadi- politie van het Verdrag.’ Toch besluit. Tegen dat laatste kan bij werkelijk een zaak zal maken van ons, ‘zo maar kunnen’. Steyger: denkt ook Van den Bogaert niet het Europese Hof van Justitie be- het feit dat de concurrentie wel ‘Maar dat is niet waar. Een stadi- dat de EC snel tot een dergelijk on moet wel echt multifunctio- onderzoek zal overgaan. neel gebruikt worden en niet Wel vroeg de Commissie in Dreigen met ‘Europa’ alleen of zelfs maar overwegend 2004 aan Italië om een nieuwe ten goede komen aan de voetbal- wet, met de veelzeggende naam Toenmalig De Graafschap-voorzitter Derk Haank kreeg in 2003 club.’ Het is nog maar de vraag of ‘Red het voetbal’, aan te passen. veel publiciteit omdat hij van ‘Europa’ een uitspraak wilde over alle voetbalstadions die (deels) Die wet zou feitelijk neerkomen de in zijn ogen ontoelaatbare staatssteun aan professionele gefinancierd zijn met gemeen- op een belastingvoordeel voor voetbalclubs. Ook kondigde hij aan om degradatie van De schapsgeld, wel multifunctio- de Italiaanse clubs, en dat ging Graafschap via een rechtszaak te willen voorkomen. Haank vond neel gebruikt worden. de Commissie te ver. Duidelijk het oneerlijk dat zijn club, die de boekhouding op orde had, zou De Europese Commissie ont- is dat in alle EU-landen dezelfde degraderen, terwijl andere clubs met schulden in de eredivisie vangt dus geen klachten over - Europese - staatssteunregels kunnen blijven spelen. staatssteun van concurrerende gelden, maar dat die lang niet Toch liet hij het niet tot een rechtszaak komen. In weekblad voetbalclubs, wel komen er overal op dezelfde manier wor- Voetbal International legde hij uit waarom. Van een rechtszaak steeds meer klachten binnen den nageleefd. En zolang de EC tegen de KNVB zouden andere clubs de dupe worden. ‘We over gebiedsontwikkeling bij sta- geen prioriteit geeft aan onder- hebben het nooit echt serieus overwogen; ik heb meer een dions, zegt Jozepa. Een voorbeeld zoek naar staatssteun aan sport- signaal willen geven.’ daarvan is de kwestie rond de clubs blijft dat voorlopig zo. bouw van het nieuwe AZ-stadi- (Brian van der Bol) 017_BIN3233_NWS_Voetbal 17 04-08-2009 15:44:52
  • 18 > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken advertentie bestuursrecht lex van almelo Kinderjuf moet stilzitten Justitie mag weigeren een Verklaring omtrent gedrag (VOG) af te ge- 7 augustus 2009 / week 32-33 ven aan een jonge vrouw die stage wil lopen bij een kinderdagverblijf, maar twee jaar eerder is veroordeeld voor geweldpleging. Rozemarijn* is rond haar zestiende een wilde meid. Ze gaat regelmatig uit. Soms zelfs uit haar dak. In deze periode raakt zij twee keer betrokken bij vechtpartijen. Een vechtpartij in een discotheek. Een andere in de gothic scene waarvan zij deel uitmaakt. In april 2007 wordt zij veroordeeld tot een werkstraf van zesenveertig uur en een leerstraf van vijftig uur. Met een Liever iemand die in kansen proeftijd van twee jaar. Tijdens de leerstraf heeft zij volgens denkt? haar advocaat Marie-José de Boorder-Gilsing haar agressie leren beheersen. Onze Overheidsprofessionals deinzen niet terug voor Rozemarijn is ondertussen begonnen aan een opleiding tot een beer meer of minder op de weg. Deze gedreven pedagogisch medewerker bij een kinderdagverblijf. Daarvoor mentaliteit is hun kenmerk. En uw kans. loopt zij met succes stage bij kinderdagverblijf Tinkelbel in Den Haag. Volgens de regels moet het kinderdagverblijf nog Tempo-Team Professionals Overheid vervult alle een Verklaring omtrent gedrag (VOG) van haar hebben. In ok- functies vanaf hbo-niveau voor lokale overheden, onder tober 2007 weigert de minister van Justitie deze verklaring te andere op het gebied van beleidsontwikkeling, project- management en klantmanagement. verstrekken. Omdat de stage op dat moment is afgerond, ver- klaart de minister het verzoek om afgifte ongegrond wegens Meer weten? Kijk op onze site het ontbreken van belang. www.tempo-team.nl/professionals/werkgevers Voor Rozemarijn is die VOG wél belangrijk. Voor haar oplei- ding moet zij nog meer stages lopen. Als zij bezwaar maakt, neemt het ministerie haar verzoek alsnog in behandeling - om het begin 2008 af te wijzen. Want het gaat het om een gewelds- delict dat twee keer is gepleegd. Bovendien is de proeftijd nog lang niet verstreken. De rechtbank geeft de minister gelijk. In juni dit jaar zegt de Raad van State dat het registreren en (indirect) verstrekken van gegevens van minderjarigen het recht op privacy niet schendt. Evenmin is de Raad het met Rozemarijn eens dat de weigering van de VOG neerkomt op een dubbele straf, die haar recht op onderwijs en beroepsmo- gelijkheden beperkt. De weigering is geen sanctie, maar een bestuursrechtelijk instrument dat een preventief doel dient. Dat Rozemarijn de straffen met goed gevolg heeft ondergaan en zich in de inmiddels verstreken proeftijd niet opnieuw aan een geweldsdelict heeft schuldig gemaakt, is geen reden om het verzoek alsnog toe te wijzen. Toen de minister het verzoek afwees, was dit succes te pril en de proeftijd nog te lang. Wel moet de minister van Justitie de proceskosten vergoeden, omdat hij een VOG-verzoek niet-ontvankelijk kan verklaren. Voortaan zal het ministerie in zulke gevallen daarom het ver- zoek gewoon afwijzen of zeggen dat het niet in behandeling wordt genomen, laat een woordvoerder weten. Rozemarijn is nu 19 jaar en heeft bijna een tweede stage elders afgerond. Voor deze stage is opnieuw een VOG geweigerd. Daardoor kan zij haar opleiding niet afronden. Marie-José de Boorder-Gilsing: ‘Zij kan pas in april 2011 een VOG krijgen en moet dus twee jaar stilzitten. Zo’n aantekening zou moeten vervallen wanneer iemand meerderjarig wordt. Of na twee jaar. Zo was het vroeger ook. Ik overweeg nu naar het Europese Hof te stappen.’ *) om privacyredenen wordt haar echte naam niet vermeld Tempo-Team Professionals detacheert specialisten in Overheid, Medisch, IT, Finance, HR, Sales & Communicatie, Supply Chain en Hospitality. 018_BIN3233_BST 18 04-08-2009 15:31:14
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 19 grondverkoop > Klacht oppositiepartij Gemeentebelangen Rijswijk over vermeende ‘ABC-constructie’ terzijde geschoven. Alleen de gemeenteraad had kunnen ingrijpen. Ombudsman blijft buiten gronddeal Rijswijk 7 augustus 2009 / week 32-33 De Nationale ombudsman blijft sommige ingediende vragen die in de gemeenteraad aan de klaagschrift van politici. ‘Elke buiten de politieke discussie zouden niet zijn beantwoord. orde is geweest. Gemiddeld ge- klacht wordt op zijn merites over een omstreden grond- De oppositiepartij diende een beurt dit minder dan één keer beoordeeld.’ transactie in de gemeente Rijs- klacht in bij de Nationale om- per jaar. Bijna altijd leidt zo’n Gemeentebelangen is zwaar wijk. Volgens de ombudsman is budsman, en vroeg om een on- klacht ertoe dat de indiener teleurgesteld. ‘Dit betekent er geen aanleiding voor een on- derzoek. B en W zouden zich in niet-ontvankelijk wordt ver- dat het je als oppositiepartij afhankelijk onderzoek, zoals de visie van Gemeentebelangen klaard, of dat de Nationale om- onmogelijk wordt gemaakt bepleit door oppositiepartij hebben bezondigd aan onbe- budsman zich ‘niet bevoegd’ om zaken aan de orde te stel- Gemeentebelangen. hoorlijk bestuur. De partij be- acht. ‘In dat geval verwijzen wij len als je niet tevreden bent De zaak draait om de verkoop riep zich hierbij op de Algeme- naar het politieke gremium, en over de juistheid of volledig- van een stuk grond voor kanto- ne wet bestuursrecht (Awb). zeggen: u kunt uw vragen stel- heid van de informatiever- renbouw in het Rijswijks stati- De Nationale ombudsman heeft len aan het college, daar treden strekking door het college. De onsgebied. Zoals gemeld in Bin- inmiddels aan de fractie laten wij niet in’, aldus de woord- controlerende bevoegdheid nenlands Bestuur 30/31 van 24 weten geen oordeel over de voerster. van de raad, en van de opposi- juli, verkocht de gemeente de gang van zaken te willen uit- Wel wordt volgens de woord- tie, wordt hiermee zwaar on- grond voor 9 miljoen euro aan spreken. Nu de Rijswijkse ge- voerster bij elke klacht bekeken dermijnd’, meent fractielid een projectontwikkelaar. Twee meenteraad in meerderheid ge- ‘of er een rol voor de Nationale Ronald van der Meij. weken later werd het perceel noegen heeft genomen met de ombudsman is weggelegd’. De fractie zint op verdere stap- voor ruim het dubbele (19 mil- uitleg van B en W, is er volgens Maar in verreweg de meeste ge- pen, en heeft de Nationale om- joen euro) doorverkocht aan de ombudsman voor een poli- vallen zal de politieke partij van budsman inmiddels om nadere een belegger. tieke partij ‘geen ruimte meer’ een koude kermis thuiskomen. uitleg verzocht. Ook aan com- Gemeentebelangen, dat spreekt om een klacht in te dienen op ‘In tegenstelling tot een burger, missaris van de koningin Jan van ‘een dubieuze ABC-con- grond van de Awb. kan een gemeenteraadsfractie Franssen is een ‘inhoudelijke structie’, vindt dat de gemeente een college rechtstreeks aan- reactie’ gevraagd. ‘Daarnaast een dief van haar eigen porte- Uitzonderlijk Een woord- spreken. Het democratisch pro- wachten we nog op het oordeel monnee is geweest. Bovendien voerster van de Nationale om- ces moet wel zijn loop hebben.’ van de gemeentelijk huisac- zouden B en W de gemeente- budsman zegt desgevraagd in Dit betekent volgens de woord- countant, aan wie we het dos- raad buitenspel hebben gezet. een toelichting dat het hoogst voerster overigens niet dat een sier eveneens hebben voorge- Informatie zou door het college uitzonderlijk is dat fracties een klacht van een burger per defi- legd’, aldus Van der Meij. worden achtergehouden en klacht indienen over een zaak nitie kansrijker is dan een (Boudewijn Warbroek) bevolkingsdaling > Krachtig pleidooi voor regionale samenwerking. ‘Onomkeerbare besluiten nodig die bestuurstermijnen vier jaar overstijgen.’ ‘Initiatief aan gemeenten bij aanpak krimp’ Gemeenten moeten het heft in siteit Rotterdam, de Technische noodzaak. ‘De afgeleide effecten besluiten te nemen. Een regio- handen nemen om de effecten Universiteit Delft en het Ontwik- van krimp vragen om capaciteit naal samenwerkingsverband van bevolkingskrimp in goede kelingsbedrijf Rotterdam. waarover je als gemeente niet of zou daarom ‘voldoende man- banen te leiden. Als regionale Born besluit haar scriptie met onvoldoende beschikt.’ Dan gaat daat’ moeten krijgen. samenwerking niet lukt, kan een een reeks adviezen aan lokale het onder meer om geld en ex- Born benadrukt dat lokale be- beroep worden gedaan op de overheden. Zo ontkomen ge- pertise. stuurders en politici aan de lan- provincie. Wachten op het Rijk meenten er volgens haar niet ge termijn moeten denken en heeft geen zin; dit zal slechts aan om regionaal samen te wer- Mandaat Born vindt dat ge- vooruit moeten kijken. In dit ‘flankerend en kaderstellend’ ken. Lokaal protectionisme is in meenten er verstandig aan doen verband bepleit zij ‘onomkeer- beleid ontwikkelen. Gemeenten haar optiek uit den boze. Ge- om de samenwerking te begin- bare besluiten die bestuurster- moeten het daarom zelf doen, meenten moeten juist afspraken nen bij het maatschappelijk mijnen van vier jaar overstijgen’. ‘op eigen kracht’. maken over het regionaal verde- middenveld. Woningcorpora- De Procap-directeur waar- Deze conclusies trekt Helma Born len van functies en voorzienin- ties, zorginstellingen en bijvoor- schuwt dat gemeentebesturen in haar scriptie Onze klok wijst nieu- gen: ‘Het slechtste wat gemeen- beeld onderwijsorganisaties zich ‘niet in slaap moeten laten we tijden aan. Born is directeur van ten kunnen doen, is elkaar werken vaak al op regionale sussen’ door de economische adviesbureau Procap, en studeert vliegen afvangen bij woning- schaal, en kunnen volgens haar crisis. Veel gemeenten krijgen eind deze maand af aan de master- bouw, bedrijfstereinen en ‘veel gemakkelijker schakelen’. blijvend te maken met krimp, opleiding Master City Developer. voorzieningen.’ Om resultaat te bereiken, moe- en zullen daarop moeten Dit is een opleiding gebiedsont- Samenwerking is volgens Born ten gemeenten ook bereid zijn inspelen, schrijft ze. wikkeling van de Erasmus Univer- ook om andere redenen bittere om op regionaal niveau concrete (Boudewijn Warbroek) 019_BIN3233_NWS_rijswijk 19 04-08-2009 15:25:36
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 21 bart jaN spruy t 7 augustus 2009 / week 32-33 Dirty mind > Een oud gezegde luidt dat de duivel in het de- mers ook normen die uit die deugd worden Nu heeft tail zit. Dat wil zo ongeveer zeggen dat dingen afgeleid, door veel moslims althans. ogenschijnlijk hetzelfde kunnen zijn, maar bij Mijn antwoord is ontkennend, omdat we wel handenschudden nadere beschouwing toch heel verschillend. En kunnen zeggen dat we het eens zijn over dat het detail dat je aanvankelijk niet eens ziet, kuisheid, maar daar iets geheel anders onder iets beladens een beslissend verschil blijkt te zijn. verstaan. Aan dat oude gezegde moest ik terugdenken Juist bij dit onderwerp schuilt er een heel venij- gekregen toen ik onlangs deelnam aan een zomerschool nig duiveltje in dit detail. voor studenten. Bij al die toestanden waarbij wij ons al te vaak Een van de sessies was gewijd aan een veel bedis- neerleggen - mannen en vrouwen mogen niet in cussieerd onderwerp: waarden en normen en de één en dezelfde ruimte verkeren, elkaar geen sociale cohesie in de Nederlandse samenleving. hand geven, en vrouwen moeten hun vrouwelij- De inleider poneerde om te beginnen dat gelijke ke vormen bedekken - gaat het om de bescher- waarden tot verschillende normen kunnen lei- ming van de vrouw tegen de beestachtige seksu- den. Hij citeerde de Griekse historicus Herodo- aliteit van de man. Als mannen met vrouwen in tos, die verhaalt dat de Grieken hun doden ver- één ruimte verkeren en hun vormen ontwaren, brandden en dat de Kallatiërs hun doden komt er iets los waardoor ze niet te houden zijn. opaten. Ze deden dat beide uit eerbied voor hun En dat is dan de schuld van de vrouw. Een hoofd- ouders. Een gedeelde waarde (liefde voor je voor- doek is er om de vrouw te beschermen tegen de geslacht) kan tot geheel verschillende gedrags- mannelijke libido. Een vrouw geeft een man normen leiden: de een verbrandt zijn ouders uit geen hand omdat huidcontact diezelfde libido liefde, de ander eet ze uit liefde op. tot ongekende hoogten opzweept. Volgens de inleider viel daar een wijze les uit te We realiseren ons veel te weinig dat dit denken leren. Als wij het in Nederland eens zouden een grote terugval is ten opzichte van de situa- kunnen worden over waarden en deugden - en tie waar we vandaan komen. Ik heb in het ver- uit onderzoek van de universiteit van Gronin- leden - tot voor een jaar of vijf - telkens wanneer gen blijkt dat we heel veel waarden en deugden ik een vrouw een hand gaf, dat altijd de delen - zouden we elkaar een beetje moeten normaalste zaak van de wereld gevonden, zo tolereren op het terrein van de normen die we normaal dat je het je niet eens bewust was en daaruit afleiden. er zeker geen gedachten bij had. Kuisheid is een deugd. Moslims leiden daaruit Nu heeft die handeling op veel plaatsen iets af dat meisjes en vrouwen een hoofddoek moe- beladens gekregen. ten dragen. Daar zouden we verder niet zo In die omstandigheden ben ik mij bewust dat moeilijk over moeten doen. ik een vrouw een hand geef, of dat niet mag, en Het klonk niet onaannemelijk - al lijkt de aan- ik mag dat dan niet omdat ik een man ben en wezigheid van mensen die hun voorouders uit dus per definitie oversekst en behept met een liefde en respect gaan zitten oppeuzelen, mij dirty mind, en dus op het moment dat ik de huid geen klein probleem. En bij nader inzien, bij van haar hand voel (vroeger ook nooit bij na- bestudering van de details die zich in het grote gedacht) niet meer te houden. verhaal van dit voorstel verschuilen, is het mis- En dat wil ik niet. Ik heb vroeger geleerd hoe je schien toch niet helemaal zo’n goed idee om je eigen seksualiteit moest beheersen. Ik heb niet te moeilijk te doen over normen. nooit geleerd dat ik vrouwen tot vreemde nor- Waarden kunnen ook slechts ogenschijnlijk men moest dwingen omdat ik vond dat zij de- overeenkomen. zelfde waarden moesten delen als ik en zij zich- Stel: we vinden kuisheid en ingetogenheid een zelf om die reden tegen mijn seksualiteit deugd. Kunnen we dan ook volhouden dat we moesten beschermen. daarom niet alleen niet moeilijk moeten doen over hoofddoekjes maar ook niet over geschei- den inburgeringscursussen, gescheiden loket- ten en de weigering van mannen en vrouwen om elkaar de hand te schudden? Dat zijn im- 021_BIN3233_ELZ 21 04-08-2009 14:00:19
  • > > > > 23 ... Martijn Priem 7 augustus 2009 / week 32-33 Leeftijd 29 jaar Functie bedrijfscontactfunctionaris Werkgever gemeente Borsele Foto > Lex de Meester Plaats Borsele Salaris € 2200 euro netto Vorige baan Accountmanager bij Spa Woensdag Meestal gaat de wekker om zeven uur. Ik ben een slow starter. Ik woon vijf minuten van mijn werk en begin half negen. Woensdag 12 augustus heb ik de ochtend vrijgehouden om een raadsvoorstel Raadsvoorstel schrijven over het te schrijven over het beheer en de ontwikkeling van bedrijfsterrei- bedrijfsterreinenprogramma nen in regio De Bevelanden. Zowel het Rijk als de provincie willen dat gemeenten bewuster omgaan met deze terreinen. Samen met andere bedrijfscontactfunctionarissen uit de regio heb ik een pro- gramma gemaakt om verrommeling te voorkomen en duurzaam bouwen te stimuleren. Ik vertaal dat naar de raad. Niet dat ik de beste schrijver ben. Ik ben zelfs de minst ervaren ambtenaar in het gezelschap, maar ik trek graag zaken naar me toe. In de middag bereid ik me voor op de Contacta-beurs in Goes, de Voorbereiden op Contacta-beurs belangrijkste bedrijvenbeurs in zuidwest-Nederland. Het is voor het eerst dat alle gemeenten en bedrijven uit onze regio gezamenlijk optrekken. We vullen het grootste plein van de beurs. Bedrijven juichen dat toe. Ondernemers denken niet in gemeentegrenzen. Waarom werken in Borsele? Hoe overtuig je? De gemeente valt nog net niet van de kaart met 22.500 inwoners, Ik vraag door. Waarom is die vrijstelling niet mogelijk? Wat is je maar op economisch gebied gebeurt er heel veel. Denk aan het motivatie? Ik kan wel een kwelgeest voor mijn collega’s zijn. Maar Sloegebied; de kerncentrale, kolencentrale en raffinaderij. Verder sommigen denken ook; hij houdt ons scherp. Ik probeer niet te strikt in staan hier alle deuren open. Ik kan zo bij de burgemeester naar regels te denken. Je kunt regels binnen lopen met een vraag. De sfeer is informeel. verschillend interpreteren. Welk talent kun je hier het beste kwijt? Wat is jouw droombaan Contacten leggen. Ik ben erg geïnteresseerd in wat ondernemers over 15 jaar? beweegt. Ik zie mezelf als de spil tussen gemeente en bedrijven. Afdelingshoofd bij de ge- meente of ondernemer. Heb je invloed? Op mijn veertiende wilde Een bouwvergunning ligt zes weken ter inzage, daar kan ik weinig ik al een eigen zaak begin- aan doen. Maar stel dat een kansrijk plan van een ondernemer nen. Soms droom ik over vastloopt op regels in een bestemmingsplan en er blijkt een moge- een eigen herenkleding- lijkheid tot vrijstelling te zijn, dan zal ik er alles aan doen de be- of sportzaak. trokken collega’s te overtuigen. jaar ouder Zwaantina van der Veen 023_BIN3233_WOE 23 04-08-2009 14:53:36
  • 24 > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken centra jeugd en gezin > Voor alledaagse vraagstukken moet je in een Centrum voor Jeugd en Gezin terechtkunnen, menen Erna Hooghiemstra en Kees Verhaar. De nadruk die minister Rouvoet voor de centra legt op opvoed- en opgroeionder- 7 augustus 2009 / week 32-33 steuning legt, is veel te beperkt. ‘Je moet niet het stempel van probleem binnenhalen.’ Buurthuis voor jeugd en gezin sandra olsthoorn E ven stilstaan, ademhalen en bedenken: waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Terwijl in alle gemeenten bestuurders en ambtenaren keihard werken aan de oprichting en ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), komen Kees Verhaar en Erna Hooghiemstra met een opmerkelijk advies: ‘Bedenk nu eerst wat je eigen- Centra voor Jeugd en Gezin en dat is ook de opdracht aan gemeenten. Een heldere opdracht, maar ook een veel te beperkte, vinden Hooghiemstra en Verhaar. In haar oratie Het gezin binnenstebuiten bespreekt Hoog- hiemstra een aantal maatschappelijke kwesties die het belang van gezinsondersteuning volgens haar il- lustreren. Dat Nederlandse vrouwen op steeds latere lijk met het centrum wilt bereiken.’ leeftijd kinderen krijgen bijvoorbeeld, of dat de ar- Hooghiemstra en Verhaar vervullen sinds vorige beidsparticipatie van moeders achterblijft. Ook in de maand gezamenlijk het lectoraat Jeugd en Gezin bij gezinsnota van Rouvoet worden deze vraagstukken Fontys Hogescholen. Kennis aanleveren voor de ont- benoemd, maar in de uitwerking blijkt het moeilijk wikkeling van jeugd- en gezinsbeleid is het doel van de vorm te geven, constateert Hooghiemstra. Terwijl dat nieuwe lectoren. De Centra voor Jeugd en Gezin hebben op lokaal niveau prima kan. ‘Een gemeente kan op tal hun speciale aandacht. Ze hebben veel potentie in de van manieren voorwaarden scheppen die gezinnen be- ogen van Verhaar en Hooghiemstra, maar op dit mo- ter kunnen laten functioneren. Denk aan het afstem- ment is iedereen er vooral op gericht op zo kort mogelij- men van locaties, openingstijden van voorzieningen ke termijn zo’n centrum te hebben gebouwd, alle partij- op de gezinsagenda, het scheppen van voldoende en en bij elkaar te brengen en de vlag gehesen te hebben. kwalitatief goede kinderopvangvoorzieningen, het Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin (Christen- investeren in veilige buurten, of aan voorzieningen Unie) wil dat ouders en jongeren vanaf 2011 in iedere voor tieners om zich te vermaken. Voor de directe uit- gemeente terecht kunnen bij zo’n centrum. ‘Hooghiem- voering van gezinsbeleid ligt een prachtig instrument stra: ‘Maar wat ga je doen als dat bordje eenmaal op de klaar: het CJG.’ deur hangt? Wat wil je met zo’n centrum bereiken? Wat is het doel op de lange termijn? Dat perspectief ont- Sociale reproductie Collega-lector Verhaar trok een breekt nu nog vaak. Het is nu echter wel hét moment aantal jaar geleden landelijke media-aandacht met om daar bij stil te staan.’ een onderzoek naar de sociale reproductie van achter- Komt dat grote verhaal er niet, dan sterven de centra stand in Friesland: ouders die hun kinderen meegeven een vroege, stille dood, waarschuwen ze. Verhaar: ‘De dat dubbeltjes niet zijn geboren om kwartjes te wor- deadline van 2011 genereert veel enthousiasme en ener- den. Zo droegen ze een laag opleidingsniveau en ach- gie. Voor de betrokken partijen is het een spannend en terstand van generatie op generatie over - een voor- leuk proces, maar het vraagt ook veel van ze. Als het beeld van een verschijnsel waar CJG-medewerkers een blijft bij “leuk”, is dat op lange termijn niet genoeg, dan prachtige opdracht aan kunnen ontlenen, vindt hij. ebt dat enthousiasme weer weg.’ ‘Een leraar leidt een kind toch ook niet alleen op om Laagdrempelige inlooppunten waar ouders terecht- een diploma te halen. Hét doel is toch een goede plek kunnen met vragen over de opvoeding, met daarbij in de maatschappij? Dat soort grotere doelstellingen een link naar de jeugdzorg voor de ingewikkelder is ook in de Centra voor Jeugd en Gezin nodig. Sociale zorgvragen: dat is wat de minister voor zich ziet bij de cohesie, talentontwikkeling, dat zijn toch veel interes- 024-025_BIN3233_ACH_Lec 24 04-08-2009 14:04:31
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 25 santere vraagstukken dan het zo snel mogelijk inge- nadruk op opvoed- en opgroeiondersteuning. Onder- ‘Als je CJG’s voerd krijgen van een kinddossier? Stel je als bestuur- zoek waarschuwt voor het risico dat de doelgroep de der de vraag wat je waarom wilt bereiken. Is je doel centra als een plek ziet waar je vooral komt als je een combineert zoveel mogelijk uit een kind te halen? Haal dan de probleem hebt. Hooghiemstra: ‘De centra komen voort banden tussen onderwijs en CJG aan. Wil je zorg en uit het bestaande jeugdbeleid waarin de nadruk ligt op met arbeid makkelijker te combineren maken? Dan moet het oplossen van problemen. De meeste aandacht en 7 augustus 2009 / week 32-33 je met kinderopvang aan de slag en daarover informa- energie gaat naar casusbesprekingen van probleemge- jeugdzorg tie aan de ouders bieden. Maar stel jezelf en alle be- vallen. Terwijl de belangrijkste reden om aan de CJG- trokken partijen een ambitie, formuleer een eigen vi- operatie te beginnen, was om gezinnen te bereiken als is de lage sie op gezinsbeleid.’ er nog geen sprake van problemen is.’ Verhaar stelt zich het ideale CJG voor als een soort De Centra voor Jeugd en Gezin komen ook voort uit de drempel weg’ bibliotheek. ‘Je kunt er binnenstappen wanneer jij opdracht aan gemeenten in de Wet maatschappelijke wilt. Dan staat er een grote leestafel met spullen waar- ondersteuning om een ‘preventief jeugdbeleid’ te voe- uit je kunt kiezen, en eventueel een cursus lezen en ren. Een term die Hooghiemstra liever niet in verband schrijven of nieuwe media kunt volgen. Vertaald naar gebracht ziet met het CJG: ‘Waarom ontwikkel je een het CJG betekent dat een accent op de informatie- en preventief beleid? Om problemen te voorkomen. Dan adviesfunctie en dat er een cursusaanbod is, dat er heb je dus wéér die associatie met probleem. Ik zou het ontmoetingsplekken zijn. Informeren en ontmoeten, liever ondersteunend beleid willen noemen.’ dat is eigenlijk de kern.’ Ook de samenwerking met de Bureaus Jeugdzorg Hooghiemstra: ‘Je moet voor hele simpele dingen in moet in het CJG op de achtergrond blijven, vindt het het CJG terechtkunnen. Welke scholen zijn hier in de tweetal. Immers, als één instituut de associatie met buurt en wanneer moet ik mijn kind daarvoor inschrij- ‘probleem’ oproept, dan is het Bureau Jeugdzorg wel. ven? Dat soort dingen. In het buitenland zijn hele Verhaar: ‘Als je Centra voor Jeugd en Gezin en de mooie voorbeelden. In Finland heb je centra waar zwan- jeugdzorg combineert, is de laagdrempeligheid defi- gere vrouwen elkaar ontmoeten. Ze worden gefacili- nitief het raam uit. Hetzelfde geldt voor de Veilig- teerd om regelmatig af te spreken in groepjes. Die vrou- heidshuizen (waarin her en der in het land organisa- wen helpen elkaar en als ze er onderling niet uitkomen, ties samenwerken bij de aanpak van criminaliteit en is betrouwbare informatie van een professional be- overlast, red.). Hoe onterecht het imago van Bureau schikbaar. De Finse overheid zorgt ervoor dat deze moe- Jeugdzorg soms ook is, feit is dat je er het stempel van ders elkaar kunnen blijven ontmoeten in een soort CJG, probleem mee binnenhaalt. Als je echt wilt dat gezin- ook als hun kinderen al veel ouder zijn.’ Het beeld dat nen makkelijk binnen komen stappen, dan moet je dat deze ouders hebben van een CJG, is daardoor vooral po- gewoon niet willen.’ sitief, ondersteunend en niet op problemen gericht. Verhaar maakt zich zorgen over de keerzijde van de langlopende lobby van de Vereniging van Nederlandse Niet gegarandeerd Voor de ontwikkeling van een CJG Gemeenten om gemeenten verantwoordelijk te maken tot een soort buurthuis waar iedereen zonder naden- voor jeugdzorg. Nu is het nog een provinciale verant- ken binnenstapt, is laagdrempeligheid een absolute woordelijkheid. ‘Dat is een bedreiging van de doelstel- voorwaarde. En juist dat is in de huidige opzet niet ge- ling van gemeenten om problemen in gezinnen te wil- garandeerd, menen Hooghiemstra en Verhaar, door de len voorkomen.’ Kees Verhaar (1959) studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde op het arbeidsmarktge- drag van jeugdwerklozen in Achtkarspelen (Friesland). Hij werkte enkele jaren op het ministerie van Sociale zaken en als adviseur en onderzoeker bij SGBO hield hij zich bezig met de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin. Hij werkt nu, naast zijn lectoraat, als ‘senior Jeugd’ bij onder- zoeksbureau PON in Tiburg. Erna Hooghiemstra (1961) studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte ruim elf jaar bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en specialiseerde zich daar in emancipatie-, integratie- en gezinsvraagstukken. Van 2003 tot 2007 was ze directeur van de Nederlandse Gezinsraad. Sinds 2008 is ze directeur van kennisinstituut en Foto > Verbeeld onderzoeksbureau het PON. 024-025_BIN3233_ACH_Lec 25 04-08-2009 14:04:33
  • 26 > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken korpsen > Lang, veel te lang konden de Nederlandse politiekorpsen op ICT-gebied hun eigen gang gaan en langs elkaar heen werken, vond politiek Den Haag. Samen- werkingsorganisatie Politie Nederland (vtsPN) moet hier een einde maken. En? ‘Het 7 augustus 2009 / week 32-33 is een waterhoofd.’ De hoofdcommissaris: ‘Ik geef onszelf minimaal een 7.’ Politie aan banden martijn delaere ‘De politie heeft de minister in slaap kunnen T erwijl de buurtagent een dronken heer­ schap tegen de grond drukt, ziet hij van­ uit zijn ooghoek twee gewapende man­ nen in een auto stappen. Een beetje lastig om op zo’n hectisch moment het kentekennummer op de ‘perso­ nal digital assistant’, een uit de kluiten gewassen mo­ bieltje waarmee agenten zijn uitgerust, in te voeren. het buurkorps even later ook, maar dan voor het veri­ fiëren van identiteitspapieren. En een korps in het zui­ den voor allebei, maar natuurlijk met andere systemen en andere standaarden. Hier ontwerpen we een lande­ lijke dienst voor spraaktechnologie voor alle agenten.’ De vts Politie Nederland (of vtsPN) moet ervoor zor­ gen dat de 25 politiekorpsen en het KLPD doelmatiger Dan maar bellen met de meldkamer. Maar daar heeft werken. Dat ze dus niet iedere keer het wiel gaan zit­ sussen’ een kenteken niet de hoogste prioriteit. En ondertus­ ten uitvinden als er spullen moeten worden aange­ sen maar worstelen met die dronkenlap. schaft of als de computersoftware aan vervanging toe ‘Dus hebben we bij de vts Politie Nederland samen is. En al helemaal geen technische hoogstandjes gaan met de ICT­industrie spraakherkenning ontwikkeld’, uithalen, want dat loopt in overheidsland nogal eens vertelt Victor Slagter, projectleider van het Innovatie­ in de soep. ICT­management en gezamenlijke inkoop, centrum M­Do­It van vts (voorziening tot samenwer­ ondersteuning en bestuurlijke beleidsontwikkeling, king) Politie Nederland in Driebergen. ‘De agent belt, de vts Politie Nederland moet ervoor zorgen. hij spreekt het kenteken in en de computer meldt on­ De vts Politie Nederland heeft de agent die we van­ middellijk wat er met die auto aan de hand is. Het korps daag tegen het lijf lopen aangekleed en uitgerust, zegt in Utrecht was vorig jaar erg enthousiast over de proef. Slagter. ‘Denk aan de portofoon. Het communicatie­ Vroeger had het korps geld vrijgemaakt en voor 1.800 middel voor de agent op straat. Vroeger hadden we agenten dit spraakherkenningsysteem aangeschaft. En analoge portofoons die uit de regio kwamen, nu heb­ ben we C2000. Wij kopen de uniformen voor de Neder­ landse politie, wapens, alles wat eromheen hangt. In de politieauto een camera voor automatische num­ Samenwerken in vtsPN merplaatherkenning. De agent kan met zijn pc nu veel sneller ter plaatse een proces­verbaal opnemen na een De voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) is de overkoepe- inbraak of een overval.’ lende diensten- en ICT-organisatie van de politie. De vtsPN is op 5 juli 2006 opgericht. Het Nederlands Politie Instituut en het Kwaliteitsbureau Politie Alles zelf doen Ten tijde van de oprichting van vts maken ook deel uit van de vtsPN. Het hoofdkantoor is gevestigd in De Bilt en er Politie Nederland in 2006 waren de korpsen ‘nog niet werken ongeveer 2500 mensen. Het is een landelijke organisatie met dertien echt toe aan het afstoten van deze taken’, zegt alge­ vestigingen, waarvan zeven rekencentra. De vtsPN is niet alleen ICT. Europese meen directeur van de vts Politie Nederland, hoofd­ aanbestedingen met grote inkoopvolumes worden ook door de vtsPN afgehan- commissaris Co Hoogendoorn. De korpsen wilden deld. De laatste aanbesteding van politie-auto’s loopt nog bij de korpsen, maar alles zelf doen, in simpel Nederlands. Dat moest stop­ de volgende zal door vtsPN worden afgehandeld. De vtsPN heeft ook de pen, want in het licht van deze verspilling en ineffici­ logistieke dienst van het KLPD overgenomen. entie zou de politiek zeker de nationale politie door­ 026-029_BIN3233_ACH_Pol 26 04-08-2009 14:40:09
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 27 7 augustus 2009 / week 32-33 Foto > Thomas Schlijper/H.H. 19 juni 2007: politie-agenten stemmen hun portofoons op elkaar af op het Steve Bikoplein in Amsterdam. Het plein is afgezet na het doodschieten van een vechthond door een agent drukken. Op Prinsjesdag 2006 zei de koningin dat ‘de het gebied van ICT. Dat 26 korpsen ieder hun eigen pro- ‘De korps- regering beoogt de Nederlandse politie om te vormen ductjes willen uitvinden, kan niet meer. Maar dat wil tot één organisatie.’ Nieuwe verkiezingen, een ander niet zeggen dat het één groot hallelujaverhaal is. Er gaat chefs zijn wat geluid van een nieuw kabinet, de nationale politie ver- nog veel mis in het gebruik van de systemen en de dween in de ijskast, maar de druk ging niet van de ke- agent is daar de dupe van en uiteindelijk ook de burger. lui geworden’ tel. Eind vorig jaar schreven de ministers van Binnen- Het is daarom belangrijk om kinderziektes zo snel mo- landse Zaken en Justitie nog aan de Tweede Kamer dat gelijk de baas te worden en systemen te moderniseren.’ ‘indien de korpsen met samenwerking onvoldoende En er zijn meer problemen met de vts Politie Neder- voortgang en resultaat behalen (…) de behandeling land, zegt PvdA-woordvoerder Kuiken: ‘Met de komst van het wetsvoorstel tot invoering van een landelijke van de vtsPN zijn de korpschefs afnemers geworden. politie-organisatie wordt voortgezet.’ Ze zijn niet meer verantwoordelijk voor de ICT en zijn Dat politiek Den Haag nog steeds ‘dreigt’ met een daardoor wat lui geworden. Het zal mijn tijd wel du- nationale politie, vindt PvdA-Tweede Kamerlid en po- ren. De vtsPN doet het toch? En dat is waar, de vts litiewoordvoerder Attje Kuiken niet zo vreemd. Kui- heeft ‘Blue View’ ontwikkeld en ingevoerd. Alle korp- ken: ‘CDA en VVD wilden een nationale politie. Wij sen kunnen nu de informatie uit de handhavingssyste- niet, maar dan moet je wel een argument hebben men “Googlen”. Maar je merkt dat sommige korpsen waarom je het niet doet en op welke wijze je de politie door die standaardisatie een stap achteruit hebben wel inricht. Aan de ene kant wil je dat een politiekorps moeten zetten in de techniek die ze al hadden. Dat zo lokaal mogelijk wordt georganiseerd, maar aan de geeft wrijving. Een korps als Amsterdam-Amstelland andere kant moet de politie samenwerken en veel za- was verder, maar heeft pas op de plaats moeten ma- ken samen organiseren. Dat botst weleens.’ ken. Op bestuurlijk niveau is dat wel uit te leggen, maar de agent op straat baalt.’ Veel mis PvdA-politiewoordvoerder Kuiken vindt dat Dat is onvermijdelijk, zegt plaatsvervangend direc- de vts Politie Nederland nuttig werk doet. ‘De politie teur van de vts Politie Nederland Leon Bovée. ‘Hoe meer heeft zelf ingezien dat ze beter moest samenwerken op je opgaat in een groter geheel, hoe meer bereidheid er 026-029_BIN3233_ACH_Pol 27 04-08-2009 14:40:13
  • 28 > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken ‘Om boeven moet zijn om je eigenbelang los te laten. Die prijs betaal dat van jezelf zegt, dan is er echt wel iets mis. De vts je in eerste aanleg. Maar daar krijg je steeds meer voor Politie Nederland heeft 2.962 medewerkers, van wie te vangen terug, zoals meer en betere informatie en snellere nieu- 1.190 extern ingehuurd. Overal wordt bezuinigd, maar we ICT-oplossingen.’ de vtsPN dijt maar uit en dijt maar uit. Niemand heeft heb je elkaar zich zorgen gemaakt om de vtsPN. De sky was the limit.’ Collectief Politiek Den Haag houdt een stok achter de 7 augustus 2009 / week 32-33 gewoon deur, maar dat is eigenlijk steeds minder nodig, zegt Geen sinecure De opdracht waarvoor de vts Politie vts-topman Bovée. Meer samenwerking is namelijk Nederland zich in 2006 gesteld zag, was geen sinecure. nodig’ ook in het belang van de politiekorpsen zelf. Bovée: ‘s Lands 26 politiekorpsen werkten langs elkaar heen ‘Boevenvangen doe je niet alleen op regionaal niveau, met verschillende informatiesystemen uit de tijd van dat doe je ook op landelijk niveau en steeds meer op de gemeente- en rijkspolitie (beide in 1993 opgehe- internationaal niveau. Je hebt elkaar gewoon nodig. ven). Voor de handhaving (registratie van meldingen, Dat besef is echt tot alle korpsen doorgedrongen. Als verwerking van aangiftes en afhandeling van inciden- drie jaar geleden in de Rotterdamse haven een contai- ten) en opsporing konden de korpsen kiezen uit ver- ner werd gestolen en opdook in Venlo, dan werd er ge- schillende registratiesystemen. Voor opsporing wilde faxt, gebeld en ge-e-maild. Nu kijken agenten bij el- de minister van Binnenlandse Zaken dat er één opspo- kaar in de systemen. De politie is zich ervan bewust ringssysteem zou komen en voor handhaving één geworden dat er veel meer inhoudelijk samengewerkt handhavingssysteem. moet worden om onze samenleving veiliger te maken.’ Leon Bovée: ‘Wij hebben uiteindelijk telkens voor het Fijn dat de politie er nu zo over denkt, maar dat heeft beste systeem van de beschikbare systemen voor hand- vooral te maken met de dreiging van een nationale having en opsporing gekozen en dat gemoderniseerd. politie, zegt VVD-Tweede Kamerlid en politiewoord- De Basisvoorziening Opsporing en de Basisvoorziening voerder Laetitia Griffith. ‘Korpsen zijn harder gaan Capaciteitsmanagement zijn vorig jaar uitgerold. Met werken en harder gaan lopen, maar er heerst binnen de nieuwe Basisvoorziening Handhaving zijn we even- de politie nog steeds geen cultuur van informatiede- eens in 2008 in Limburg-Zuid begonnen. Dat is het om- ling. Door de zaken technisch op orde te hebben, heeft vangrijkste project omdat nagenoeg iedereen bij de po- de politie de minister in slaap kunnen sussen, maar litie dit systeem intensief gebruikt. Het systeem, dat bij als je kijkt naar de dagelijkse praktijk en de effectivi- zes korpsen in gebruik is, wordt dit jaar bij de andere teit van de samenwerking, dan gaat het nog steeds korpsen geïntroduceerd. Eén systeem voor iedereen belabberd. En dan te bedenken dat daarvoor de vts heeft veel voordelen, maar het betekent wél dat veel Politie Nederland in het leven is geroepen. Een geld- korpsen hun werkprocessen moeten aanpassen.’ verslindend waterhoofd dat onvoorstelbaar veel exter- Dat doe je niet op een achternamiddag, weet Bovée. nen inhuurt. In een intern rapport van de Task Force ‘De gebruikers hebben er in het begin enorm veel Personeelbeheer van de vtsPN staat letterlijk dat er moeite mee. We proberen daar zo goed mogelijk op in “ten aanzien van het externenbeheer tot op heden te spelen. Dat kost tijd. Maar als alle korpsen op deze sprake was van een onbeheersbare situatie”. Nou, als je ICT-standaard zijn overgegaan en als een agent autori- satie heeft, dan kan hij in alle systemen in het hele land kijken. De Inspectie heeft onlangs niet voor niets gesteld dat op het punt van samenwerking en ICT goe- de vorderingen zijn gemaakt en dat de gemaakte af- spraken vrijwel allemaal zijn nagekomen. Een cijfer hebben ze ons niet gegeven.’ Welk cijfer geeft Co Hoogendoorn de vtsPN? ‘Minimaal een 7.’ Wanorde Toch kreeg de invoering van de nieuwe Basis- voorziening Handhaving (BVH) door de vtsPN dit voor- jaar flinke kritiek van de politiebond ACP. Het landelij- ke BVH-systeem zorgde voor ‘administratieve wanorde’ en veel ‘rompslomp’. Bovendien blijkt uit recent onderzoek van de SP dat po- litieagenten massaal klagen over het nieuwe BVH-sys- teem. 91 procent van de agenten zegt dat het systeem niet goed werkt. Slechts 6 procent van de agenten is te- vreden over het systeem. De SP heeft achtduizend agen- ten ondervraagd. Het BVH-systeem leidt volgens de SP ‘tot veel bureaucratie’ en ‘gegevens raken verloren’. Ook twijfelen agenten aan de veiligheid van het systeem. SP-Kamerlid Van Raak vindt dat het te snel is ingevoerd. ‘Agenten zijn er weinig bij betrokken.’ Volgende maand Foto > vts Politie Nederland presenteert de SP het eindverslag van het onderzoek. Is dit weer een mislukt ICT-project van de overheid? Plaatsvervangend directeur van vts Politie Nederland Bovée weet zeker van niet: ‘Van sommige korpsen krijgen we veel kritiek, van andere helemaal niet. Het heeft zeker met gewenning te maken. In het begin waren er ook tech- Leon Bovée, plaatsvervangend directeur vts Politie Nederland: nische fouten. We stellen alles in het werk om die op te ‘ We kiezen bewust voor kleine stapjes’ lossen. Je vindt overigens nooit een foutloze applicatie. 026-029_BIN3233_ACH_Pol 28 04-08-2009 14:40:15
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 29 ‘Blauw bloed belangrijk’ Als het aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie ligt, gaat de vtsPN over een paar jaar samen met de Politieacademie op in de Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoe- ring (DCB). 7 augustus 2009 / week 32-33 De DCB zal worden bestuurd door het korpsbeheerdersbe- raad. Hierin zitten de verzamelde korpsbeheerders en de voorzitter van het college van procureurs-generaal. De korpschefs adviseren alleen. Het korpsbeheerdersberaad wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. VtsPN-baas Co Hoogendoorn maakt zich zorgen over onvoldoende ‘blauw bloed’ in het toekomstige DCB-bestuur: ‘In de verbinding met de korpsen helpt het ontegenzeggelijk dat ik uit het politienest kom. Ik was hiervoor korpschef van het korps Noord- en Oost-Gelderland. De vraag is of de landelijke DCB-organisatie die gaat ontstaan en die groter wordt dan de vtsPN, de verbinding kan houden met die blauwe wereld. Als je niets laat zien in die organisatie Foto > vts Politie Nederland waaruit blijkt dat je bij dat politiebedrijf hoort, dan onderschat je het belang van de emotionele binding.’ Hoofdcommissaris Co Hoogendoorn leidt vts Politie Nederland: ‘ In 2006 waren korpsen nog niet toe aan afstoten van taken’ ‘Het politievak staat ook niet stil. Er zijn altijd nieuwe de vts Politie Nederland, inderdaad geen nieuw sys- wensen, omdat bijvoorbeeld de regelgeving verandert. teem, ‘slechts’ een upgrade van een bestaand systeem. De grootste problemen die agenten op de werkvloer Niet alleen om zo min mogelijk risico’s te lopen maar hebben met de nieuwe basisvoorziening, komen voort ook om snel tot standaardisatie te komen. Plaatsvervan- uit de nieuwe werkwijze. Nieuwe formulieren, nieuwe gend directeur Bovée: ‘ICT-projecten mislukken bij de invoervolgorde. Als je twintig jaar op het oude systeem rijksoverheid vaak door te grote ambities, zie ook de hebt gewerkt, dan is dat lastig. Agenten moeten niet rapporten van de Algemene Rekenkamer. De politie voor niets vier dagen de klas in voor iedere nieuwe ba- heeft juist om die reden gekozen voor kleine stappen en sisvoorziening. En ja, al die klussen kunnen we niet kla- dat geldt ook voor de basisvoorzieningen. Als we lande- ren met uitsluitend eigen mensen, daarvoor komen we lijke standaardisatie hebben bereikt met deze syste- domweg handen tekort.’ men, ontwikkelen we ze door. Collectief, en dus niet weer allemaal 26 verschillende oplossingen bedenken.’ Achteruitgang Onwennigheid, nieuwe werkwijze, het wil er niet in bij VVD-Kamerlid en politiewoordvoerder Innovatie Deze stap-voor-stap benadering past goed Laetitia Griffith. Griffith: ‘Deze zomer heb ik de minis- bij een grote overheidsorganisatie als de politie, ter in het Algemeen Overleg over de politie al gezegd meent Victor Slagter, projectleider van het Innovatie- dat de werking van de belangrijkste ICT-systemen mij centrum M-Do-It van vts Politie Nederland. Het Inno- zorgen baart. Systemen lopen vast, gegevens raken weg. vatiecentrum werd begin dit jaar geopend, met subsi- We hebben het allemaal kunnen horen tijdens een die van Binnenlandse Zaken. ‘Ons motto is: de hoorzitting. Agenten worden bedolven onder het pa- werkwijze van morgen met de innovaties van vandaag’ pier. De korpsen beschouwen de Basisvoorzieningen zegt Slagter. ‘Wij richten ons op de technologie die in Opsporing en Handhaving daarom als een achteruit- het veld wordt toegepast, niet op de technologie die gang. Natuurlijk: alles wat nieuw is, heeft kinderziek- wordt ontwikkeld. We moeten als politie-organisatie ten, maar een systeem behoort niet vast te lopen als er niet in één klap een mega ICT-systeem willen invoe- veel mensen gebruik van maken. De Basisvoorziening is ren. Wij hebben van de invoering van het landelijke de ruggengraat van een effectieve en efficiënte politie- communicatiesysteem C2000 geleerd dat we veel gefa- organisatie. Maar de nieuwe Basisvoorziening is oude seerder moeten werken; telkens een functionaliteit technologie waarvan volgens het politiekorps Haaglan- beschikbaar maken en bij de gebruikers te rade gaan.’ den de houdbaarheid volgend jaar afloopt.’ Zoals nu bij de Basisvoorziening Handhaving gebeurt, Griffith vindt dat de minister moet ingrijpen: ‘Drie zegt Slagter. ‘Geen big bang-scenario’s. In C2000 hebben jaar na invoering van de vts Politie Nederland is de ICT we veel technologie zelf ontwikkeld. We kijken nu veel bij de politie nog steeds niet in orde. Als dat zo is, dan meer naar wat commercieel beschikbaar is. Je koopt kun je net zo goed de vts Politie Nederland saneren. een systeem en gooit er een politiesausje overheen. We De vtsPN dijt uit terwijl er nog gewoon ICT’ers bij de moeten ons niet gek laten maken door de marketeers. korpsen rondlopen. Hoe kan dat? De minister zou de Dat gebeurt te veel. Juist op de ‘piek van verwachtingen’ vtsPN eigenlijk onder toezicht moeten plaatsen. Nie- willen korpsen spullen hebben. Niet doen. We hebben mand erbij en zoveel mogelijk externen eruit.’ genoeg systemen met kinderziektes gehad. Daar had- De nieuwe Basisvoorziening Handhaving is, beaamt den we nog jaren last van.’ 026-029_BIN3233_ACH_Pol 29 04-08-2009 14:40:17
  • 30 > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken Binnen zeven jaar een nieuwe weg 7 augustus 2009 / week 32-33 Foto > Hannah Anthonysz infrastructuur > De aanleg van nieuwe wegen kan worden versneld. Burgers moeten meer meedenken en minder procederen. Bestuurders moeten hun rug recht houden, zegt projectleider Donné Slangen. boudewijn warbroek D e spitsstrook is nog altijd een tref- fend voorbeeld. Inmiddels ligt het land er vol mee, maar ooit waren het burgers die de eerste aanzet gaven. Tijdens een discus- siebijeenkomst werd vanuit de zaal geopperd om de vluchtstrook bij grote drukte te gebruiken als regu- liere rijbaan. Het was een gedachte die door ingeni- helpen en is alleen al daarom van groot belang’, meent Donné Slangen, directeur van het ambitieuze pro- gramma Sneller & Beter. Samen met enkele tientallen ambtenaren, moet Slangen ervoor zorgen dat de aan- leg van nieuwe snel- en spoorwegen in de toekomst binnen zeven jaar zijn beslag krijgt. Nu vergt dit ge- middeld nog veertien jaar. eurs van Rijkswaterstaat vermoedelijk nooit naar Bij de nieuwe aanpak, die is verankerd in aangepaste wet- voren zou zijn gebracht. geving, is niet alleen voor burgers, maar ook voor regionale ‘De inbreng van burgers kan je echt een stap verder en lokale bestuurders een cruciale rol weggelegd. ‘Binnen 030-033_BIN3233_ACH_Weg 30 04-08-2009 14:46:00
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 31 r takenpakket hebben. Het moet allemaal landen; dit is ‘Vooraf een stelselwijziging, en daarom heeft het even tijd nodig’, vertelt Slangen. Het programma loopt tot eind meedenken 2010. Dan moet de nieuwe werkwijze gemeengoed zijn, en kan de projectdirectie naar verwachting in plaats van worden opgeheven. 7 augustus 2009 / week 32-33 achteraf Versnelling Slangen en zijn mensen zijn onder meer ook bezig met dertig concrete projecten die via de Wet inspreken’ Versnelling Besluitvorming Wegprojecten zo snel mo- gelijk moeten worden vlotgetrokken. Maar daarnaast wordt gewerkt aan een blijvend snellere werkwijze door aanpassing van procedures. Het nu in gang gezette programma vloeit recht- streeks voort uit aanbevelingen die de commissie- Elverding vorig voorjaar deed en die door het kabinet zijn overgenomen. Kern hiervan is ‘een structurele verbetering van wetgeving, inspraak en ambtelijke en bestuurlijke processen’. Zo worden decentrale overhe- den voortaan als mede-initiatiefnemer betrokken bij plannen voor nieuwe infrastructuur. En anders draai- en zij in elk geval mee in de gesprekken die aan de ba- sis van het besluitvormingsproces staan. Voordat ver- dere stappen worden gezet, is er duidelijkheid over het beschikbare budget, de planning en de organisatie: wie is waarvoor verantwoordelijk? Dit alles wordt vastgelegd in een zogeheten startbeslissing. Aanslui- tend worden alle mogelijke betrokkenen, waaronder burgers en maatschappelijke organisaties, bij de plan- vorming ingeschakeld. ‘Vooraf meedenken in plaats van inspraak achteraf’, zo luidt het credo. ‘Dit betekent ook’, zegt Slangen, ‘dat je van begin af aan transparant moet zijn. Welk probleem wil je op- lossen, met wie wil je dat doen, en hoe? Zorg ervoor dat zoveel mogelijk betrokkenen aan tafel zitten. Als je in het begin van het proces transparant bent, heb je al heel veel gewonnen. Zeker als je ervoor zorgt dat de gegeven input daadwerkelijk zichtbaar wordt in het besluit. Maar dat lijkt me vanzelfsprekend, anders hoef je die gesprekken helemaal niet te voeren.’ Debat Partijen moeten in het beginstadium volgens Slangen ‘op een goede manier met elkaar in debat gaan’. De uiteindelijke uitvoering en andere ‘details’ blijven dan nog buiten beschouwing. ‘Dat komt later. Je moet Donné Slangen, directeur programma Sneller & Beter: eerst op abstractieniveau met elkaar keuzes maken. ‘Binnen twee bestuursperiodes het lint doorknippen’ Dan krijgt iedereen de kans om mee te praten en mee te denken, zodat je uiteindelijk een robuust besluit kunt nemen.’ Bij de huidige manier van werken worden ver- scheidene varianten uitputtend onderzocht en doorge- rekend. ‘En dan gaat het vaak ook nog om studies waar de omgeving niet eens bij wordt betrokken.’ In de nieuwe opzet worden diverse modellen slechts op hoofdlijnen bestudeerd. Gekeken wordt bijvoor- beeld naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit, het geluidsniveau en aanwezige natuur- en landschaps- waarden. De drie of vier ‘kansrijke’ varianten die dan één bestuursperiode duidelijkheid, binnen twee bestuurs- overblijven, worden vervolgens diepgaander onder- periodes het lint doorknippen’, luidt het motto van zocht. Aansluitend wordt een definitieve keuze ge- Slangen, die eerder projectleider was van de ov-chipcard. maakt. Trechtering, wordt deze methode genoemd. De projectdirectie Sneller & Beter valt onder de mi- Dit bespaart niet alleen veel tijd, maar ook kosten. nisteries van Verkeer en Waterstaat en Vrom, en be- Belangrijk voordeel van trechtering is volgens Slan- staat uit twintig medewerkers. ‘Daarnaast zijn binnen gen dat sneller duidelijkheid ontstaat. Discussies over de departementen zo’n veertig tot zestig ambtenaren mogelijke tracés blijven niet jarenlang boven de markt hier intensief mee bezig. Het gaat om mensen bij LNV zweven. ‘Iedereen vindt het prettig als je sneller zeker- die zich bezighouden met natuurbeheer, maar ook om heid kunt bieden. Niets is zo vervelend als onzeker- collega’s bij Vrom die gebiedsontwikkeling in hun heid en onduidelijkheid. Daarom zeggen we nu: we 030-033_BIN3233_ACH_Weg 31 04-08-2009 14:46:02
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 33 nemen maximaal twee jaar de tijd voor de verken- Vijf stappen in zeven jaar ningsfase. In die periode wordt een aantal oplossingen tegen het licht gehouden. Daarna moet een voor- De werkwijze volgens het concept Sneller & Beter keursbeslissing worden genomen. Die termijn van moet ertoe leiden dat de proceduretijd voor een twee jaar geeft de urgentie aan. Bovendien krijgt de nieuwe snel- of spoorweg wordt gehalveerd van verkenningsfase op deze manier een formele status.’ gemiddeld veertien tot ongeveer zeven jaar. Dat 7 augustus 2009 / week 32-33 gaat in vijf stappen: Inspraak Na de voorkeursbeslissing, waarmee het tracé vastligt, volgt een periode van anderhalf jaar waarin alle 1. Initiatieffase. Bestuurlijk overleg tussen Rijk en denkbare consequenties van de gekozen variant in beeld regio, uitmondend in een formele startbeslissing. worden gebracht. Dit onderzoek, met alle inspraak die Budget, planning en organisatie zijn duidelijk. daar bij hoort, gaat nader in op de ruimtelijke en land- Duurt ongeveer een half jaar. schappelijke inpassing, en op de consequenties bij half- 2. Verkenningsfase. Maximale participatie van verdiepte aanleg, dan wel aanleg op maaiveldhoogte. Na zoveel mogelijk betrokkenen. Beoordeling deze anderhalf jaar volgt het formele tracébesluit, waar- alternatieven. Na maximaal twee jaar volgt een op ook weer kan worden ingesproken. voorkeursbeslissing, waarmee het tracé vastligt. Kort na het tracébesluit kan de aanleg van de weg, 3. Planuitwerking of planstudie. Tevens milieu- die gemiddeld nog eens zo’n drie jaar in beslag neemt, effectrapportage met bijbehorende inspraak. in de visie van Slangen daadwerkelijk ter hand worden Benodigde tijd: anderhalf jaar. genomen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de we- 4. Realisatiefase. Voor de aanleg van de weg is drie genbouwer al in een vroeg stadium bij de plannen is jaar nodig. ‘Bestuurder betrokken. De benodigde vergunningen kunnen dan 5. Opleveringstoets. Beoordeling of de milieunor- snel worden verleend, zo nodig onder coördinatie van men worden gehaald. Indien nodig aanvullende moet zijn rug het Rijk. Als de weg eenmaal klaar is, volgt een opleve- maatregelen. ringstoets; een nieuw instrument om te controleren of recht houden’ de milieunormen worden gehaald. Als dit niet het ge- val is, volgen aanvullende maatregelen. Slangen beaamt dat bij een ingrijpend besluit als de om zijn huiswerk op onderdelen over te doen. Hiervoor aanleg van een nieuwe weg- of spoorverbinding niet hoeft dan niet meer de hele procedure te worden stilge- iedereen tevreden kan worden gesteld. ‘Daarom moet legd. Een door de Raad van State ontdekte rekenfout je meteen vanaf het begin alle argumenten duidelijk kon voorheen zomaar leiden tot twee jaar vertraging. terugkoppelen. Als je dat zorgvuldig doet, zal een Via de bestuurlijke lus kan dit worden voorkomen. rechter daar in eventuele beroepsprocedures rekening mee houden. Dan zal hij anders toetsen.’ Samenwerking Voor een succesvolle aanpak en het De projectdirecteur denkt niet dat procederende creëren van draagvlak, is het Rijk volgens Slangen burgers of actiegroepen ook in de nieuwe opzet voor meer nog dan voorheen afhankelijk van decentrale jarenlange vertraging kunnen zorgen. ‘Ten eerste ver- overheden. Daarom zal ook voortdurend samenwer- wachten we minder beroepsprocedures. Als mensen king worden gezocht met provincies, gemeenten en zich meer betrokken weten, zullen ze minder snel regio’s, benadrukt hij. Verder verschijnt binnenkort naar de Raad van State stappen. Dat is geen doel, maar een participatiecode die decentrale overheden kan een bijkomend effect. In de tweede plaats gaan we er- helpen om de nieuwe werkwijze toe te passen. van uit dat zorgvuldiger kan worden gewerkt als je de Slangen: ‘Als een provincie of gemeente mede-initia- gemaakte keuzes steeds goed beargumenteert, en als tiefnemer is, gaat het meestal vlotter dan wanneer al- je je bij de mer-procedure kunt concentreren op de ge- les van bovenaf wordt bepaald. Bovendien is bereik- kozen variant. Minder fouten leidt automatisch tot baarheid in de eerste plaats vaak een stedelijk of minder juridische problemen.’ regionaal belang. Het is daarom vanzelfsprekend dat Verder kan ook de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ soms lokale en regionale overheden participeren.’ Bijko- uitkomst bieden. Dit houdt in dat de bestuursrechter mend gevolg is dat de beroepsmogelijkheden voor het bevoegd gezag bij tussenvonnis kan opdragen decentrale overheden uit de wet zijn geschrapt. ‘Dat is gebeurd op hun eigen verzoek. En die beroepsmoge- lijkheden zijn dankzij de nieuwe werkwijze ook niet meer nodig’, meent Slangen. Aanpak A4 omstreden Voor gedeputeerden en wethouders lonkt daarnaast nog iets heel anders. Werkend volgens de nieuwe aan- De verbreding van de A4 bij Leiderdorp, een van de pak, kan de wens om een nieuwe weg aan te leggen dertig projecten die versneld tot stand zou moeten binnen drieënhalf jaar leiden tot een schop in de komen, ligt inmiddels onder vuur. Bewonersorgani- grond. De kans op gewijzigde bestuurlijke inzichten saties hebben protest aangetekend. Milieudefensie blijft daarmee tot een minimum beperkt. En als de ge- heeft zich hierbij aangesloten. deputeerde of wethouder wordt herkozen, kan de weg Volgens Milieudefensie is de gekozen aanpak in zijn of haar tweede periode daadwerkelijk worden juridisch niet houdbaar. De actiegroep is in het opgeleverd. ‘Dat lijkt me voor bestuurders een aan- geweer gekomen omdat de luchtkwaliteitsnormen trekkelijke gedachte’, zegt Slangen. Tegelijkertijd op een aantal punten zouden worden overschre- schept dit volgens de projectdirecteur ook verplich- den. ‘Overschrijding van de normen, hoe lokaal tingen. ‘Als een besluit eenmaal is genomen, moet de ook, is in tegenspraak met de regelgeving’, stelt bestuurder wel zijn rug recht houden. Dat is nu helaas Milieudefensie in haar beroepschrift aan de niet altijd het geval. Krachtig bestuur: dat is waar Raad van State. Nederland behoefte aan heeft.’ 030-033_BIN3233_ACH_Weg 33 04-08-2009 14:46:03
  • 34 > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken stallingen > Voetgangers struikelen nog steeds over rondslingerende fietsen, on- danks de forse investering in extra fietsenstallingen. Ook ambulances ondervinden hinder. Groningen, Utrecht en Tilburg proberen wildparkeerders te verleiden hun 7 augustus 2009 / week 32-33 fietsen beter te stallen. ‘Je moet de mensen een beetje opvoeden.’ Fietsen naast de rode loper kemal rijken D e golf aan fietsen leidt in vrijwel alle steden tot problemen. In het wild geparkeerde fietsen blokkeren niet alleen de doorgang van voetgangers, maar ook van brandweerwagens en ambulances. Gemeenten zoeken naarstig naar oplossingen voor de nog immer groeien- de fietsenzee. nieuwe parkeerplekken in het stationsgebied. ‘We willen dat iedereen die hier met de fiets komt, zijn fiets ook in een rek kan zetten.’ Spectaculaire groei Vooral de groei van het aantal fietsende treinreizigers is spectaculair. In 1999 gaan zo’n 80.000 Nederlanders dagelijks per fiets naar de ‘Hier begint het grote geweld’, zegt Erik Suik van de stations; in 2009 ligt dat aantal op circa 300.000. Het Projectorganisatie Stationsgebied Utrecht. Op de stoep Fietsberaad van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer van het Utrechtse busstation wordt hij omringd door (KpVV) houdt de ontwikkelingen bij en adviseert ge- honderden schots en scheef geparkeerde fietsen. ‘Je kunt meenten op het gebied van fietsbeleid. Volgens coördi- hier bijna niet langs lopen. De nooduitgangen van Hoog nator Otto van Boggelen is de fiets voor steeds meer Catherijne zijn nog maar net vrij’, constateert Suik. Eind treinreizigers een goed alternatief voor de bus: ‘Veel 2008 stonden er 17.000 fietsen bij het station, waarvan gemeenten hebben bezuinigd op hun stadsvervoer. 3.400 buiten de rekken. Daardoor rijden er minder bussen. Mensen pakken de Suik loopt langs de fietsenzee en steekt de weg over. fiets als alternatief en ontdekken dat het een handig Aan de overkant staat een hoog, zwart hek met veel fiet- vervoermiddel is.’ Verder zijn er meer studenten bijge- sen erachter. ‘Dit is een beheerde stalling met 2.500 gra- komen die bij hun ouders blijven wonen en die dage- tis fietsklemmen en hier is het lang niet zo vol als bij lijks op de fiets naar de trein gaan. Ook is het klimaat het busstation. We zien dat mensen hun fietsen zo dicht zachter geworden. ‘Door het gunstige weer stappen mogelijk bij de bussen willen stallen.’ Suik verwacht dat mensen eerder op de fiets’, aldus de coördinator. het aantal fietsen in de komende jaren met enkele dui- Wie in stationsgebieden komt, ziet het resultaat: de zenden zal toenemen. De stad wil fors investeren in stallingen in de openlucht zijn overvol en er komen telkens fietsen bij. Het Rijk, de provincies en gemeen- ten spelen daar op in met het programma Ruimte voor de Fiets. Tot 2012 wordt 260 miljoen euro geïnvesteerd in Breda schrapt parkeerverbod stationsstallingen. Tot nu toe is 150 miljoen euro uitge- geven, wat heeft geleid tot een verdubbeling: van De gemeente Breda heeft het stallingverbod voor fietsen in de binnenstad 135.000 naar 270.000 plekken. Het effect valt tegen, sig- ingetrokken. De gemeente verwacht dat de overlast van verkeerd gestalde fietsen naleert Van Boggelen ‘We gaan uit van 250.000 fietsers sterk kan worden verminderd nu de gemeentelijke fietsenstallingen gratis zijn per dag, maar toch blijft de overlast bestaan.’ Het me- geworden. Ook trekt de gemeente geld uit voor extra fietsenrekken in de openlucht. rendeel van de fietsers wil namelijk niet betalen voor Het stallingsverbod werd in juni 2007 van kracht naar aanleiding van de overlast bewaakte stallingen. Ze zetten hun rijwielen liever in die hulpdiensten ondervonden van de vele foutgeparkeerde fietsen. De de overvolle, gratis stallingen. Soms blijven fietsen daar bestuursrechter deelde echter de kritiek van de Fietsersbond dat de gemeente wekenlang staan. Van Boggelen: ‘Gemeenten halen deze beter had moeten onderzoeken of er wel genoeg fietsenstallingen zijn. De zogenoemde weesfietsen weg, maar toch blijft er een gemeente besloot daarop meer ruimte voor fietsen te creëren en het verbod - tekort aan fietsenrekken bestaan.’ ook vanwege de hoge handhavingskosten - op te heffen. De gemeente Groningen lijkt de strijd tegen de fietsen- 034-035_BIN3233_ACH_Fiets 34 05-08-2009 11:42:34
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 35 7 augustus 2009 / week 32-33 Foto > Jacob van Essen/Hoge Noorden Groningen legt dagelijks rode lopers voor voetgangers. Met succes: fietsen worden er keurig naast gestald zee langzaam maar zeker te winnen. Op het Groningse jaar geleden brand in een kapperszaak in de Bredase ‘Wij willen stationsplein loopt beleidsadviseur fietsverkeer Jaap Val- binnenstad. Brandweerlieden konden de brand niet op kema. Hij constateert dat voor de stationsgevel nauwelijks tijd blussen, omdat ze eerst tientallen fietsen moesten fietsers niet een fiets is te zien. ‘Toen we in 2002 begonnen met de her- verzetten. Gelukkig was er op het moment van de brand inrichting van dit plein wilden we de fiets een eigen plaats niemand in het pand aanwezig. wegpesten’ geven. Dat hebben we gedaan met het stadsbalkon.’ Het Om dit soort rampen te voorkomen, proberen gemeen- stationsplein bestaat nu uit twee verdiepingen. Het zoge- ten bewaakte stallingen aan te bieden. Vooralsnog is dit noemde stadsbalkon voor voetgangers heeft daaronder nog niet voldoende: het aantal wildgeparkeerde fietsen een gratis 24-uurstoezicht voor 4.650 fietsen. Door deze blijft groeien. Ook in Tilburg was dit jarenlang het geval. constructie zitten de fietsers en voetgangers elkaar niet in ‘In de jaren negentig hebben we grote ondergrondse fiet- de weg. ‘Het beheer van het stadsbalkon kost 300.000 euro senstallingen gerealiseerd om het centrum vrij te maken per jaar, maar dan heb je ook wat’, zegt Valkema. Rond het van de overvloed aan geparkeerde fietsen op straat. Pas na Groningse station is nu plaats voor in totaal 9.200 van de een periode met een streng handhavingsbeleid is het doel circa 10.000 fietsen. Het tekort aan fietsenrekken wordt bereikt’, zegt beleidsmedewerker verkeer en vervoer Je- dit jaar verder opgevuld met circa 400 beugels aan de ach- roen Kosters. Zijn stad kent verbodsgebieden voor fietsers terkant van het station. waar geparkeerde fietsen worden weggehaald. ‘Je moet de mensen een beetje opvoeden. In het begin doe je dat door Hinder bij rampen Niet alleen stationsgebieden worden overspoeld met fietsen. Ook de binnensteden worden voller. Nu veel binnensteden zeer auto-onvriendelijk zijn gemaakt, laat een groeiend aantal stedelingen de auto Amsterdam stalt fiets onder Leidseplein staan. Ze pakken massaal de boodschappenfiets. ‘Fiet- sers zetten hun fietsen het liefst vlak voor de winkelge- De gemeente Amsterdam (757.000 inwoners met 550.000 fietsen) wil onder het vels. Als veel mensen dat doen, dan zien we dat de over- Leidseplein een grote fietsenstalling voor 2.700 fietsen bouwen. Wethouder last toeneemt’, aldus Van Boggelen. Op drukke dagen Hans Gerson (PvdA) van Verkeer en Vervoer verwacht dat zo’n parkeerkelder laat het ijzeren leger nauwelijks ruimte over voor voet- voor fietsen sterk bijdraagt aan de beoogde verbetering van het plein: ‘Het plein gangers. Eveneens zorgt het grote aantal geparkeerde moet een internationale allure uitstralen die past bij het karakter van de stad.’ fietsen voor hinder bij rampen. Zo ontstond ruim twee Het is nog niet zeker of de fietsenkelder gratis wordt. 034-035_BIN3233_ACH_Fiets 35 05-08-2009 11:42:36
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 37 nadrukkelijk te handhaven. Daarna krijgen de fietsers het in de gaten en houden ze zich aan de regels.’ Intussen bouwt Tilburg nieuwe stallingen. Kosters: ‘Wij willen fiet- sers niet wegpesten en goede voorzieningen aanbieden.’ Volgens Van Boggelen van het KpVV kiezen gemeenten voor verbieden, verleiden of een combinatie daarvan. ‘Een 7 augustus 2009 / week 32-33 gemeente als Tilburg zet in op een stallingsverbod in be- paalde delen van de binnenstad. We zien dat dit redelijk Foto > Jacob van Essen / Hoge Noorden werkt, maar we stellen wel vast dat dit beleid fietsers nega- tief motiveert. Bovendien is handhaven vaak duurder dan het plaatsen van nieuwe stallingen.’ Zijn organisatie advi- seert gemeenten om terughoudend te zijn met het invoe- ren van parkeerverboden voor fietsers. ‘Bij gemeenten zonder verbodsgebieden zien we dat het parkeergedrag van fietsers zichzelf reguleert. Ze zetten hun fietsen nau- welijks neer in drukke winkelstraten.’ Het KpVV vindt dat gemeenten zouden moeten kiezen voor het verleiden van Beleidsadviseur Jaap Valkema heeft de gevel van station Groningen fietsers. ‘Kijk naar Groningen. Daar wordt al jaren geëxpe- fietsvrij gemaakt: ‘Voor 300.000 euro per jaar heb je ook wat’ rimenteerd met creatieve oplossingen.’ Hier ligt ook een rode loper. Voetgangers lopen er over- Rode loper Beleidsadviseur fietsverkeer Jaap Valkema heen en fietsers zetten hun rijwielen ernaast. ‘Van loopt over de Vismarkt in Groningen. Aan weerszijden woensdag tot zondag zetten we ook spitsrekken neer, van het plein staan veel fietsen geparkeerd. Achter hem waar de fietsen tijdelijk in gaan’, zegt de beleidsadviseur. ligt een meterslange, rode mat op de grond. ‘Dit is een De gemeente Groningen wil wildparkeerders het liefst rode loper die we gebruiken om voetgangers een vrije verleiden met alternatieven. Alleen in het stationsgebied doorgang te garanderen. Fietsers zetten hun fietsen er worden weesfietsen en wildgeparkeerde rijwielen weg- niet op. Kijk maar, het werkt.’ Een nietsvermoedende stu- gehaald. Per jaar kost de uitvoering van het beleid de ge- dent loopt met zijn fiets langs de mat en zet hem ernaast. meente 545.000 euro. Van Boggelen constateert dat de ‘Waarom zet je die fiets niet op de rode loper?’, vraagt hoge kosten veel gemeenten weerhouden om een stevig Valkema. ‘Nou, thuis zet ik mijn fiets ook niet op een fietsparkeerbeleid te voeren. ‘In Nederland zijn we niet mat. Ik zal het wel niet gewend zijn’, zegt de student. De gewend om veel geld uit te geven aan de fiets. Daar moet beleidsadviseur knikt tevreden en loopt een zijstraat in. nodig verandering in komen.’ column max pam Omroepsalarissen > Tussen twee reizen door en voor een paar Felderhof deed dat allemaal uit de doeken, Harvey Oswald niet had overleefd. En het dagen terug in eigen land, was ik benieuwd vanuit zijn gerieflijke villa ergens in Afrika. had weinig gescheeld of hij was met de naar wat de Nederlandse gemoederen bezig Veel sympathie oogstte hij niet met zijn astronauten naar de maan gegaan. hield in deze zomermaanden. openhartige opmerkingen. Henk Hagoort, In zijn biografie A Reporter’s Life vertelt De omroepsalarissen! Als ik Joep Dohmen voorzitter van de publieke omroep, noemde Cronkite dat hij een miljoen dollar per jaar in NRC Handelsblad mag geloven, is het treu- Felderhof ‘arrogant’. En Coen Abbenhuis, verdiende. Dat was in 1981. Zijn opvolger rig gesteld met de naleving van de Balken- voorzitter van de NCRV, zei dat hij ‘onaange- Dan Rather neemt daar al lang geen ge- ende-norm bij de publieke omroep. Paul de naam getroffen was door de tone of voice van noegen meer mee. Leeuw, Matthijs van Nieuwkerk en Pauw & Felderhof’. Typisch Nederlands. Wij praten Als je een bijzondere prestatie levert, dan Witteman verdienen al gauw een paar keer niet graag over onze verdiensten. Wat in de ben je dat geld dubbel en dwars waard. die norm van rond 170.000 euro. Maar het Angelsaksische landen als een kwestie van Eigenlijk is dat geklaag over het misbruik zijn niet alleen de coryfeeën die op het dak normale transparantie wordt beschouwd, van ‘onze belastingcenten’ aan de verkeer- van ons loongebouw staan. Ook Lucille Wer- voelt de Nederlander als een inbreuk op zijn den gericht. Zo verdient Coen Abbenhuis als ner, de onvolprezen presentatrice van het privacy. Kent u die tekening van Peter van baas bij de NCRV zo’n kwart miljoen euro, vmbo-spelletje Lingo, springt met 185.773 Straaten, waarop een vrouw verontwaar- oftewel bijna de helft van wat Rik Felderhof euro dik over de norm heen. digd tegen haar accountant roept: ‘Maar het binnenhaalt voor zijn drie dagen in de De zaak kreeg extra lading toen Rik Felder- gaat de fiscus toch niets aan wat ik verdien!’ week. Maar is Abbenhuis een uniek talent? hof meldde dat hij bij de NCRV per jaar zes Is het erg dat er door de publieke-televisie- Te vrezen valt van niet. Bijna alle 25 omroe- ton opstrijkt. ‘En dat voor drie dagen werk familie goed wordt verdiend? pen hebben hun eigen Abbenhuisjes, en ze in de week’, voegde hij er trots aan toe. Fel- Eerlijk gezegd kan ik mij er niet druk over verdienen ergens tussen de twee en drie ton. derhof verwees ook nog even naar Caroline maken. Drie weken geleden overleed Walter Tegen zo’n overhead is geen bedrijfsvoering Tensen, die acht ton in haar zakken schijnt Cronkite (92), jarenlang de anchorman van bestand. Minister Plasterk, hef de omroepen te steken. Het is goed toeven, daar in Hilver- CBS en misschien wel de beste journalist op en maak één Nederlandse BBC. Dat ver- sum. Als je nagaat dat een beetje tv-ster ook van de twintigste eeuw. Cronkite was overal hoogt niet alleen de kwaliteit van de pro- nog een eigen BV bezit, waaraan hij (of zij) bij en versloeg alle grote gebeurtenissen van gramma’s, maar bespaart ook heel wat meer apart kan declareren, dan zijn jaarinkomens zijn tijd. Zo was hij de eerste die wist te mel- dan het invoeren van de Balkenende-norm van boven een miljoen geen uitzondering. den dat John F. Kennedy de kogel van Lee voor een paar pseudosterren. 034-035_BIN3233_ACH_Fiets 37 05-08-2009 11:42:48
  • 38 > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken Juridische scherpslijpers en de milieubeweging zullen zich keren tegen de Crisis- en Herstel- wet. Ga niet afdingen op het wetsontwerp, betogen Aaldert ten Veen en Friso de Zeeuw. Crisis- en Herstelwet is culturele revolutie 7 augustus 2009 / week 32-33 Het kabinet dient op Prinsjesdag met doortastende, politiek strak gen blijven bestaan. Bij voorbeeld daan maakt. Hopelijk worden de Crisis- en Herstelwet (CH-wet) aangestuurde maatregelen deze dat de ene overheid de andere ook de onderzoeksverplichtin- in bij de Tweede Kamer. Het con- tendens is te keren. overheid nu gaat belagen met een gen tot normale proporties te- cept-wetsontwerp ligt nu bij de Een paar belangrijke elementen privaatrechtelijke procedures. ruggebracht. Dan is dit voorstel Raad van State voor advies. Vol- uit het wetsontwerp. De wet wil Een ander opmerkelijk initiatief een aardige aanwinst maar zeker gens de gepubliceerde samenvat- dat de rechter in beroepsproce- in het wetsvoorstel is de moge- niet wereldschokkend. Het is dan ting van de wet beoogt het kabi- dures voorbij gaat aan kleine lijkheid van aanwijzing van ‘mi- ook overdreven om het kabinet net ‘met snelle en zorgvuldige inhoudelijke gebreken in het lieuontwikkelingsgebieden’. die milieuontwikkelingsgebie- procedures doelgericht te wer- aangevochten besluit. Een be- Bestuurders krijgen de mogelijk- den te laten aanwijzen; laat dat ken aan werkgelegenheid op langhebbende kan alleen nog heid om binnen de milieuruimte het lokaal of provinciaal bestuur korte termijn door het realiseren beroep doen op rechtsregels die nieuwe projecten te entameren. doen. Toch verwachten wij dat van duurzaamheid, bereikbaar- betrekking hebben op zijn eigen Binnen zo’n gebied ontstaat dan over dit deel van het wetsvoorstel heid en (woning)bouw op lange- belang (het zgn. relativiteitsbe- een ‘regelvrije zone, waar tijdelijk veel verzet zal oproepen van de re termijn’. Het is de bedoeling ginsel). De beroepsmogelijkhe- wetgeving opzij wordt gezet om milieubeweging, de juridische dat de wet op 1 januari 2010 in vakwereld en ook van het be- werking treedt. Een deel van de drijfsleven (wegens verlies van wet heeft een tijdelijk karakter. De term ‘regelvrije zones’ zet milieurechten zonder compensa- De CH-wet is in meerdere op- tie). Het is dus controversieel. zichten opmerkelijk. Op het eer- ons op het verkeerde been We missen in het wetsontwerp ste gezicht lijkt de wet een ge- de mogelijkheid af te wijken van compliceerde rommelpot van milieunormen voor integrale gevarieerde wetswijzigingen die den tussen overheden onderling snel, maar zorgvuldig, urgente gebiedsontwikkeling. Denk tot doel hebben procedures rond worden beperkt. En de bestuurs- projecten te kunnen realiseren’. daarbij aan het Utrechtse Cen- infra- en bouwprojecten te ver- rechter moet binnen zes maan- Dit klinkt pas echt revolutionair. trumplan, Stadshavens in Rot- snellen. Zo kondigt het kabinet den na ontvangst van het be- Maar gelijk daarna staat er ‘daar- terdam, Binckhorst in Den Haag enkele vereenvoudigingen in de roepsschrift uitspraak doen. bij worden geldende milieunor- en Houthavens in Amsterdam. milieueffectrapportage, de Ont- Geen van deze voorstellen is men niet opgerekt’. Dus niks ‘re- Maar het geldt ook voor klein- eigeningswet en de Natuurbe- echt nieuw, maar ze bleven altijd gelvrije zone’; die term zet ons op schaliger plannen. De CH-wet is schermingswet aan. ’hangen’ op de bureaus van het het verkeerde been. Wij houden een mooie gelegenheid om hier- Bij nader inzien blijkt dat we wel ministerie van Justitie. Dat con- het erop dat de opstellers van de mee op korte termijn praktijker- te doen kunnen hebben met een servatieve ministerie voelde wet bedoelen dat de milieubelas- varing mee op te doen. kleine culturele revolutie in het niets voor dit soort veranderin- ting - met geluid, stank, stof, risi- Over de draagwijdte en effectivi- denken over wetgeving. Einde- gen. Maar ook in het juridische co - voor het hele gebied per saldo teit van de voorstellen in de CH- lijk lijkt het kabinet - en vooral vakwereldje leven bezwaren. We binnen de normen moet blijven wet volgt nog veel discussie. Het de minister-president als fana- gaan dan ook zien dat juridische en niet specifiek alleen ter plekke eerstkomende spannende mo- tieke trekker van deze wet - te scherpslijpers zich tegen deze van het (bouw)project. En dat het ment is het advies van de Raad beseffen hoe ingewikkeld wij de voorstellen zullen keren. lokaal of provinciaal bestuur van State. Kernpunt is de wil van regelgeving en de rechtsbescher- Voor ons is het enige kritische vooruit mag lopen op een ko- het kabinet om het enge sectora- ming in de afgelopen decennia punt in de voorstellen of in de mende milieuverbetering die een le denken te doorbreken. Het is hebben gemaakt. En dat alleen praktijk geen juridische omwe- tijdelijke overschrijding onge- te hopen dat het wetsvoorstel niet in de kou komt te staan door striptease-acties van Raad van State en parlement. Aaldert ten Veen, advocaat-partner bij Stibbe en docent Omgevingsrecht te Leiden. Friso de Zeeuw, directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds Ontwikkeling en praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. De rubriek Opinie staat open voor leesbare, opiniërende Foto > Pepijn Leupen/H.H. bijdragen die betrekking hebben op actuele zaken in het openbaar bestuur. De maximum lengte voor inzendingen is 750 woorden. Inzendingen graag naar info@binnenlandsbestuur.nl Strand West bij de Amsterdamse Houthavens, waar de bouw van een nieuwe woonwijk is o.v.v. ‘Rubriek Opinie’. Via dit vertraagd, onder meer door strenge milieunormen e-mailadres kunt u ook reageren. 038_BIN3233_OPI_Crisiswet 38 05-08-2009 11:41:17
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 39 boeken Een beter land om in te wonen 7 augustus 2009 / week 32-33 Annemarie Cottaar en Nadia Bouras Foto > Joost van den Broek/H.H. (m.m.v. Fatiha Laouikili), Marokkanen in Nederland. De pioniers vertellen, Meulen- hoff , Amsterdam, 2009, ISBN 978 90 290 8435 2, 208 pagina’s, € 22,50. In de jaren zestig en zeventig stond Neder­ land bekend als een gastarbeidersparadijs. ‘Wij werden in die jaren onvoorstelbaar welkom geheten’, aldus één van hen in een reportage van Vrij Nederland. Weliswaar woonden ze in overvolle, vaak brandgevaar­ lijke pensions, maar menig gastarbeider denkt met warmte en weemoed terug aan die eerste jaren. Het waren nog ongehuwde jongemannen, vaak avonturiers, die wat van de wijde wereld wilden zien. Velen van hen zijn min of meer ‘spontaan’ Nederland binnengekomen, slechts een gering aantal via de weg van officiële werving. De mannen werkten keihard, velen van hen vaak Mohammed Kchira toont een foto waarop hij (links) te zien is als gastarbeider in ook nog in de avonden en de weekeinden. Als Nederland, eind jaren zestig het werk hen ging tegenstaan of als ze de belo­ ning te laag vonden, namen ze ontslag en pro­ den, niet slechts in het noordelijke Rifge­ veertig jaar geleden. De eerste gastarbeiders beerden ze elders aan de slag te komen. In Ne­ bied. Dat zestig tot zeventig procent van de kwamen vaak terecht in overvolle pensions, derland was toen nog volop werkgelegenheid. Marokkanen in Nederland afkomstig is uit maar een aantal werd ook gastvrij opgevan­ De mannen kwamen in een totaal andere het Rif vindt zijn verklaring in een trapsge­ gen in Nederlandse gezinnen. Halverwege het wereld terecht. In een interview met de wijze migratie. De Rif was namelijk ook de boek schrijven de auteurs: ‘Als er één bood­ Volkskrant zegt de jonge Marokkaans­Neder­ streek waar Duitsland, Frankrijk en België schap uit de gesprekken naar voren kwam, landse schrijver Khalil Boudou hierover: hun arbeiders voor de mijnen hebben was het wel dat het Nederland van vroeger ‘Mijn vader en zijn broer kwamen in de tijd geworven. Aangetrokken door de betere gewoon een beter land was om in te wonen.’ van de flowerpower, een onbezonnen tijd, beloning en goede werkomstandigheden, In de gesprekken werd ook regelmatig ver­ met mooie vrouwen en idealen. Het waren koos een groot aantal van hen uiteindelijk wezen naar een Nederlandse ‘opa’, ‘oom’ of heel open kerels, nieuwsgierig naar een domicilie in Nederland. ‘tante’ die hen ooit tot steun was. nieuwe wereld ­ dus daar zijn ze helemaal in En dan is er nog het verhaal van Mohamed T. Helaas wordt maar weinig aandacht besteed opgegaan.’ Dit beeld staat in scherp con­ Amrino, een Marokkaanse gastarbeider en aan het verschijnsel dat vele jonge gastarbei­ trast met de reacties van links Nederland ondernemer van het eerste uur. De latere ei­ ders ook op vrijersvoeten zijn gegaan. ‘Alle om vooral het slachtofferschap van de gast­ genaar van de eerste Marokkaanse slagerij in vrienden van mijn vader hadden relaties met arbeiders te accentueren, waarbij de nadruk Nederland hoefde maar een paar honderd Nederlandse vrouwen. Dat ging door tot de kwam te liggen op schlemielige mannen kilometer zuidelijk te reizen om in Brussel komst van de gezinnen uit Marokko’, schrijft die uit het buitenland zijn gehaald om in land­ en streekgenoten aan te treffen, die Khadija Arib in haar autobiografie Couscous op Europa het vuile werk op te knappen, in maar al te graag in Nederland wilden komen zondag. Bijna één op de vijf arbeiders van het overvolle pensions werden gepropt en werken. Naar zijn eigen zeggen heeft hij in eerste uur is zelfs gehuwd (geweest) met een daarna zijn gedumpt in de WAO. totaal twintigduizend Marokkanen naar Eu­ Nederlandse partner, een percentage dat in de Dit beeld verdient bijstelling en vormde de ropa gehaald, maar wellicht moeten we dit tweede en derde generatie sterk is afgenomen. aanleiding voor een bijzonder historisch aantal met een korrel zout nemen. Daar had ik graag meer over willen lezen. project. Inmiddels heeft menig pionier zijn pakken In Marokkanen in Nederland wordt de komst, Steun Volgens de onderzoekers zijn er ook en stropdassen uit de beginjaren ingeruild de vestiging en de inburgering beschreven geen duidelijke bewijzen te vinden voor de voor een djellaba, hij bezoekt elke vrijdag van de eerste generatie Marokkaanse gast­ stelling dat de Marokkaanse overheid een de moskee en heeft vast en zeker al een keer arbeiders. Het verhaal wordt verteld aan de sturende invloed heeft gehad op de werving. de weg naar Mekka afgelegd. Zijn kinderen hand van persoonlijke geschiedenissen en Velen vertrokken op eigen initiatief, want voor nestelden zich definitief in Nederland. Zelf verlevendigd met een kleurrijke selectie het verkrijgen van een paspoort had je in Ma­ is hij in gedachten vaak in Marokko of van foto’s uit privé­albums en andere ego­ rokko wel geld en relaties nodig. Niemand kon denkt hij terug aan die goede oude tijd. documenten. En passant worden nog een toen zelfs maar vermoeden dat dit besluit hun paar mythen doorgeprikt. Zo wordt al gauw leven voorgoed zou veranderen. De gedachte hans werdmölder duidelijk dat de officiële werving maar een van definitieve terugkeer is nog altijd een con­ klein hoofdstuk vormt in de geschiedenis stante in hun verhalen, hoewel slechts een Hans Werdmölder is universitair hoofddocent van de Marokkaanse migratie naar Neder­ klein deel de daad bij het woord heeft gevoegd. bij de Roosevelt Academy in Middelburg. Hij is land. Bovendien blijkt dat de werving in Het aardige van deze studie is dat we indirect tevens verbonden aan de rechtenfaculteit van de alle delen van Marokko heeft plaatsgevon­ ook een beeld krijgen van het Nederland van Universiteit Utrecht. 039_BIN3233_BOE 39 05-08-2009 11:41:46
  • 40 > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken agenda Speel- en sportvoorziening die op 14 april door de Tweede instrumenten zijn voldoende be- organisaties die direct met de wat > Cursus: Aanbesteden Kamer is aangenomen. Afhanke- kend. Wat heeft u van het Rijk Wmo te maken hebben zoals: 7 augustus 2009 / week 32-33 speel- en sportvoorzieningen. lijk van de behandeling in de nodig om de economische kracht gemeenten, rijks- en provinciale Hoe kun je speelvoorzieningen Eerste Kamer wordt er gestreefd van uw stad te versterken, maar overheid en welzijnsorganisaties. het beste aanbesteden? Het is naar inwerkingtreding van de vooral, wat kunt u zelf? waar/wanneer > niet eenvoudig om speelruimte wetswijziging op 1 januari 2010. voor wie > Bestuurders en Datum: 24-09-2009 op de juiste manier in te richten voor wie > Projectleiders Wmo, beleidsmakers van de grote Locatie: Amsterdam met de gewenste speeltoestellen. beleidsmedewerker Wmo van ge- steden en het rijk. Meer informatie: Dat begint voor veel gemeenten meenten en voor zorgaanbieders. waar/wanneer > www.wmo-congres2009.nl met het opstellen van een speel- waar/wanneer > Datum: 23-09-2009 ruimte- of een onderhoudsplan. Datum: 08-09-2009 Locatie: Den Haag Binnenstedelijk bouwen Maar welke speeltoestellen Locatie: Utrecht Meer informatie: www.nicis.nl wat > Excursie: Duurzaam binnen- willen de bewoners hebben? Meer informatie: stedelijk bouwen: Voorburg: Slim voor wie > Inkopers en www.cs-vng.nl Welzijn omgaan met mobiliteit. Sijtwende speelruimteambtenaren binnen wat > Wmo congres 2009: Wel- maakt onderdeel uit van de noor- gemeenten. Lokale economie zijn Nieuwe Stijl: de kracht van delijke Randweg, de N14. De weg waar/wanneer > wat > Conferentie: Lokale econo- verbinden. Welzijn vormt samen wordt niet (meer) gezien als bron Datum: 02- of 03-09-2009 mie: van denken naar doen! Het met het vrijwilligerswerk en de van narigheid, zoals geluidsover- Locatie: Utrecht stimuleren en ondersteunen van mantelzorg ons sociale kapitaal. last, luchtverontreiniging en fysie- Meer informatie: ondernemerschap lijkt juist in Daardoor is het mogelijk dat ke barrière, maar juist als kans voor www.obb-ingenieurs.nl deze tijd een belangrijke voor- mensen zelfredzaam worden en stedenbouwkundige vernieuwing. waarde voor de ontwikkeling en blijven, met elkaar relaties aan- Het project wordt gekenmerkt WMO groei van de (lokale) economie. gaan en sociale netwerken bou- door dubbel ruimtegebruik, waar- wat > Voorlichtingsbijeenkom- Bedrijven in de wijk zijn echter wen. Dat sociaal kapitaal, het ver- bij intensief verkeer, woningen en sten Wetswijziging Wmo. Het zeer divers, zowel in aard, soort mogen om iedereen mee te laten kantoren worden gecombineerd. implementatiebureau Wmo van en grootte, als in de wijze waarop doen en samen te leven, verdient voor wie > Stedenbouwkundi- VWS en de VNG organiseert re- deze bedrijven in het vizier staan koestering. gen, bestuurders en medewer- gionale voorlichtingsbijeenkom- van overheden en hun partners. voor wie > Medewerkers, ma- kers van gemeenten, provincies sten over de wetswijziging Wmo Niet alle landelijke economische nagement en bestuurders van en rijk. personalia J.F.M. Gaillard is per 1 meente Leusden en lid eind dit jaar de benoe- totdat Venray wordt sa- Brabant. Jacobs was meentesecretaris van september herbenoemd van Provinciale Staten in ming van de nieuwe mengevoegd met de drie onder andere statenlid Zederik. Hij is op dit tot burgemeester van de provincie Utrecht. burgemeester. De va- dorpen van de gemeente en gedeputeerde in moment werkzaam als Son en Breugel voor een cature in Franekeradeel Meerlo-Wanssum. Gelderland, wethouder gemeentesecretaris in Burgemeester is ontstaan door het in Culemborg en vanaf Ouderkerk. K.W.Th. van Soest ontslag - op eigen ver- Burgemeester A.G.J.M 2007 lid van het Euro- van Boxmeer is met zoek - per 1 januari Rombouts van Den pees Parlement. I. Sjerps is per 1 au- ingang van 1 septem- 2010 van burgemeester Bosch is benoemd tot gustus de nieuwe ber opnieuw benoemd M.J. Haveman. rapporteur jeugd van F.J. Henseler is per 24 directeur van het als burgemeester. Hij het Comité van de Re- augustus benoemd tot Servicecentrum werd in september J.F.H.A.B. Waals is gio’s (CvdR). Het CvdR gemeentesecretaris 2003 benoemd tot vanaf 1 september 2009 werkt aan een advies van Montfoort. Hij burgemeester. Daar- over strategisch jeugd- volgt R.E.C. Kleijnen voor was hij burge- beleid. op, die gemeentesecre- meester van Heel. taris in Veghel is ge- periode van 6 jaar. Gail- C.W. Jacobs is be- worden. Sinds 1 sep- Foto > Judith Jongejan lard is sinds 1 september Naar het burgemees- noemd tot gedeputeer- tember 2007 is 2003 burgemeester in terschap van Franeke- de (PvdA) van Noord- Henseler werkzaam in Son en Breugel. Daar- radeel hebben 25 per- Montfoort als manager voor was hij onder an- sonen gesolliciteerd, Financiën & Control en dere gemeenteraadslid onder wie vijf vrouwen. adjunct-secretaris en en wethouder in de ge- Naar verwachting volgt sinds begin 2009 als Drechtsteden. Sjerps manager van het was eerder secretaris Tekst en foto’s voor de rubriek personalia graag waarnemend burgemees- projectmanagement- van het College voor sturen naar info@binnenlandsbestuur.nl ter van Venray. Op die bureau. Arbeidszaken van de Gegevens voor deze rubriek kunnen ook worden datum loopt zijn derde Vereniging van Neder- gestuurd via www.binnenlandsbestuur.nl/personalia termijn in Venray af en J. Rook wordt per 5 landse Gemeenten en wordt hij waarnemend oktober de nieuwe ge- algemeen directeur bij 040-042_BIN3233_AGD-PER-IN 40 05-08-2009 11:46:57
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 41 waar/wanneer > Meer informatie: woordelijk voor het verwerken juridische proces van de ruim- Datum: 24-09-2009 www.kerckebosch.nl van zijn regenwater. De gemeen- telijke ordening (toelatingspla- 7 augustus 2009 / week 32-33 Locatie: Voorburg te heeft een inzamelplicht als nologie) probeert de gebieds- Meer informatie: www.nirov.nl Gemeentesecretarissen verwerking op eigen terrein in ontwikkelaar al in een veel wat > VGS congres 2009: ‘Gren- redelijkheid niet gevraagd kan eerder stadium overeenstem- Lokale overheid zen?’ Dynamiek en ontspanning worden. De beleidsvraag is wat ming te bereiken met relevante wat > Praktijkdag: De regie in han- in Zeeland. Het thema ‘Grenzen?’ de gemeente van de particuliere partijen over ‘Wat willen wij den van de lokale overheid. Pak uw is voor gemeentesecretarissen eigenaar verlangt en welke voor- hier’. Deze manier van werken lokale regierol bij de uitvoering van een alledaags begrip. Ze opere- ziening zij zelf treft. Vervolgens vergroot de kans dat er ontwik- welzijns-, zorg-, wonen- en miliebe- ren dagelijks op de grens tussen moet de gemeente bepalen hoe keld wordt waar burgers be- leid. De landelijke overheid eist bij de ambtelijke organisatie en het zij het ingezamelde hemelwater hoefte aan hebben, waar over- de uitvoering van nieuwe wetge- bestuur, ze zoeken samenwer- verwerkt, bijvoorbeeld al dan heden zich in herkennen en wat ving, zoals de Wet maatschappelijke king met aangrenzende gemeen- niet gescheiden van afvalwater. private partijen willen financie- ondersteuning (Wmo), Wet alge- ten of zelfs buurgemeenten in voor wie > Rioleringsbeheerders ren en realiseren. mene bepalingen omgevingsver- België en Duitsland. en beleidsmedewerkers van voor wie > Professionals die gunning (Wabo) en de nieuwe voor wie > Gemeentesecretarissen gemeenten. werkzaam zijn in de praktijk van Waterwet, steeds vaker een regis- waar/wanneer > waar/wanneer > gecompliceerde ruimtelijke se-rende of coördinerende rol van Datum: 24 en 25-09-2009 Datum: 29-09-2009 ontwikkelingen. u als lokale overheid. Maar hoe Locatie: Terneuzen Locatie: Ede waar/wanneer > pakken gemeenten (en provincies) Meer informatie: Meer informatie: Datum: 29-09 en 06-10-2009 dit nu precies op? www.gemeentesecretaris.nl www.riool.net Locatie: Utrecht voor wie > Iedereen die binnen Meer informatie: www.nirov.nl de gemeentelijke en provinciale Hemelwaterzorgplicht Gebiedsontwikkeling overheid betrokken is bij de im- wat > Afkoppeldag 2009. Juridi- wat > Training: Financiering in plementatie en/of uitvoering van sche, technische en praktische gebiedsontwikkeling. Gebieds- complexe (nieuwe) wetgeving. mogelijkheden, met uitleg over ontwikkeling is een nieuwe ma- waar/wanneer > de nieuwe modelverordening, die nier van werken binnen de Voor een meer uitgebreide agenda zie Datum: 24-09-2009 de VNG heeft opgesteld. In es- ruimtelijke ordening. In plaats www.binnenlandsbestuur.nl/agenda Locatie: Apeldoorn sentie is een eigenaar zelf verant- van energie te steken in het de Unie van Water- voor was hij onder an- stedelijke ruimtelijke benoeming tot advo- De staatscommissie staatsleer (Radboud schappen. dere directeur van de sector. caat-generaal van Grondwet, die de re- Universiteit Nijme- Algemene Rekenkamer Aruba. De benoeming gering zal adviseren gen); R. de Lange, Op 1 september 2009 en gemeentesecretaris Per 1 juli is wethouder gaat in per 1 septem- over wijziging van de hoogleraar staats- en zal H.W.M. Wesse- van Zwijndrecht. G. C. Nagel van Breu- ber. Stein is momen- Grondwet, is geïnstal- bestuursrecht aan de ling terugtreden als kelen benoemd tot teel waarnemend leerd. Voorzitter is Erasmus Universiteit K.W. de Boer wordt voorzitter van het Plas- hoofdofficier van Jus- W.M.E. Thomassen, Rotterdam; B.M. Oo- per 14 september de senschap Loosdrecht titie Nederlandse An- raadsheer bij de Hoge men, bijzonder hoog- nieuwe directeur voor en omgeving. Hij volgt tillen, chef de poste Raad. Overige leden: leraar rechtspluralis- de Zuidas. De Boer is in deze functie D. Bijl Sint Maarten. L.F.M. Besselink, me (Universiteit van sinds 1997 directeur op, oud-burgemeester hoogleraar Europees Amsterdam); G. van de dienst Ruimtelij- van Wijdemeren, die nu S. Steendijk is voor- constitutioneel recht Overkleeft-Ver- ke Ordening van de burgemeester van Pur- gedragen als lid van de (Universiteit Utrecht); burg, hoogleraar Foto > Piet Mes gemeente Amsterdam. merend is geworden. korpsleiding van de M.L.H.K. Claes, staats- en bestuurs- Hij was onder meer politie Brabant Zuid- hoogleraar Europees recht (Erasmus Uni- eindverantwoordelijk E. ten Hulsen wordt de Oost. Steendijk neemt en vergelijkend recht versiteit Rotterdam) voor de ontwikkeling algemeen directeur van taken over van korps- (Universiteit van Til- en J.P. de Vries, ex- gemeentesecretaris van de nieuwe wijk de Dienst Werk en Inko- chef L. Kuijs. Dit in burg); J.H. Gerards, hoofdredacteur Ne- van Dordrecht. Hij gaat IJburg. De afgelopen men (DWI) in Amster- verband met diens hoogleraar staats- en derlands Dagblad. vanaf die datum als twee jaar vervulde hij dam. Hij begint op 1 sep- werkzaamheden als bestuursrecht (Uni- voorzitter van de Net- verder de functie van tember 2009 en volgt voorzitter van de Raad versiteit Leiden); L.Y. P.J.M. van der Sande werkdirectie Drecht- voorzitter van het di- daarmee W. Schreu- van Hoofdcommissa- Gonçalves-Ho Kang is benoemd tot hoofd- steden de functie van rectieberaad van de ders op. Ten Hulsen rissen. Steendijk werkt You, staatsraad bij de directeur Dienst Justiti- regioregisseur vervul- zogeheten Ontwikke- werkt sinds 1998 bij de sinds 2002 bij de poli- Raad van State; ele Inrichtingen van het len. Wesseling trad in lingsAlliantie, het sa- gemeente Amsterdam. tie Rotterdam-Rijn- C.A.J.M. Kortmann, ministerie van Justitie. juli 2000 in dienst als menwerkingsverband mond; sinds 2005 is zij emeritus-hoogleraar Van der Sande is op dit gemeentesecretaris van zes gemeentelijke T.H.W. Stein is districtschef Rotter- staatsrecht, bestuurs- moment waarnemend van Dordrecht. Daar- diensten in de hoofd- voorgedragen voor dam-Noord. recht en algemene hoofddirecteur. Sinds 040-042_BIN3233_AGD-PER-IN 41 05-08-2009 11:46:58
  • 42 > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken personalia 2001 was hij sectordi- F.J.H. Don en J.Th. A. menteel coördinerend ming tot lid van de Ze volgt J.G.A. van de Dienst Lande- recteur Gevangeniswe- de Keijzer worden per vice-president van de Raad voor de recht- Paans op die raads- lijk Gebied van het 7 augustus 2009 / week 32-33 zen. Hij volgt G.J.M. 1 oktober benoemd tot rechtbank Haarlem. spraak. De benoeming griffier van Rotterdam ministerie van LNV. Zij Wouters op. lid van de Raad van Wissink is momenteel gaat in per 1 september is geworden. volgt P.A. van den Bestuur van de Neder- hoogleraar privaatrecht 2009. Roos is thans Tweel op. R. Vermaas is be- landse Mededingings- aan de Rijksuniversiteit plaatsvervangend se- De voorzitter van de noemd als vertegen- autoriteit. Ze volgen Groningen. cretaris-generaal op Raad van Bestuur van Per 1 augustus is E. woordiger van Neder- R.J.P. Jansen en het ministerie van On- Uitvoeringsinstituut Kok-Majewska be- land in Aruba. Vermaas G.J.L. Zijl op, aan wie L.E.J. Engering-Aarts, derwijs, Cultuur en Werknemersverzeke- noemd tot directeur was al in juli 2008 be- met ingang van 1 okto- F.A.G. Hol en M.A. Wetenschap. ringen (UWV), J.M. streekarchivaris bij het noemd als waarne- ber 2009 eervol ont- Allers zijn benoemd tot Linthorst en de voor- mend vertegenwoordi- slag zal worden ver- leden van de Raad voor M. van Hall is per 1 zitter van de Raad van ger. Hij zal zijn leend. Don is sinds financiële verhoudingen juni de nieuwe raads- Bestuur van de Sociale werkzaamheden blij- 2006 bijzonder hoogle- (Rfv). De benoemingen griffier van Dordrecht. Verzekeringsbank ven combineren met raar Econometrie en zijn ingegaan per 1 juli Van Hall was hiervoor (SVB), E.F. Stoové, zijn zijn functie als Neder- Economisch Beleid aan 2009 en gelden voor per 1 augustus herbe- Foto > Jan Bouwhuis lands Vertegenwoordi- de Erasmus Universi- een periode van vier noemd. Linthorst, die ger in de Nederlandse teit Rotterdam. De Ke- jaar. De huidige voorzit- in 2004 aantrad bij het Antillen. ijzer is sinds 1998 com- ter van de Rfv, M.A.P. UWV, blijft tot 1 januari pagnon bij een van Haersma Buma, is 2012 voorzitter van de S. Schaap stopt als advocatenkantoor. voor eenzelfde periode Raad van Bestuur van dijkgraaf van het wa- herbenoemd. De ver- die organisatie. Stoové, Regionaal Archief Ri- terschap Groot Salland. E.J. Hofstee en M.H. trekkende leden van de die sinds 2003 voorzit- vierenland (RAR). Zijn termijn loopt af op Wissink zijn voorge- Rfv zijn C.A.P. Bolhuis ter van de Raad van Het RAR is een ar- 31 december. Schaap is dragen voor benoe- en J.K.T. Postma. Al Bestuur van SVB is, chiefdienst van zes dan bijna 23 jaar dijk- ming tot advocaat-ge- eerder had R.M. blijft drie jaar aan, tot 1 gemeenten: Tiel, Bu- graaf geweest, waar- neraal bij de Hoge Freeke zich tussentijds werkzaam bij de ge- augustus 2012. ren, Culemborg, Gel- van twaalf jaar bij Raad. De benoeming teruggetrokken als lid meente Bergen op dermalsen, Neerijnen Groot Salland. Hij van Hofstee gaat in per van de Rfv. Zoom als hoofd van E. Slump is met in- en Neder-Betuwe, en stopt tevens als voor- 1 oktober 2009, die van de afdeling Personeel gang van 1 augustus voor het Waterschap zitter van de Unie van Wissink per 1 januari S.M. Roos is voorge- en Organisatie en In- benoemd tot plaats- Rivierenland. Waterschappen. 2010. Hofstee is mo- dragen voor benoe- koop. vervangend directeur ingezonden Woonwagens sprake want ‘de wijk’ ligt ver leges en raden, blijven er uiter- Correcties & buiten de bebouwde kom. Het aard drie gemeentelijke archie- Achtergrond, bordje ‘Niet voor onbevoegden’ ven bestaan, plus het archief aanvullingen Binnenlands Bestuur 25 bij de ingang zegt ook genoeg. van het nieuwe openbaar li- Door een fout is bij de In de jaren tachtig en maakte G. van Geffen chaam ‘Werkorganisatie BEL- Financiën-column op pagina 6 burgemeester Burgers (oud-po- gemeenten’. in Binnenlands Bestuur 30/31 de litiecommissaris) in Den Bosch Deze vier archieven zijn met naam Jan Verhagen geplaatst. zich sterk voor een goede hand- BEL-archieven onze instemming samenge- De column werd geschreven having op het woonwagen- bracht op één lokatie, in dit door Ton Bestebreur. Achtergrond, kamp bij de Moerputten door geval bij de de nieuwe werkor- Binnenlands Bestuur 30/31 o.a. een politiewachtpost op te ganisatie te Eemnes. Deze op- richten. Hiervoor was kenne- Blaricum, Eemnes en Laren lossing is niet in strijd met de lijk aanleiding en protesten werken samen in de BEL Com- Archiefwet. Uiteraard kost het waren niet van de lucht. Intimi- binatie, met één ambtelijk ap- bijhouden van vier archieven deren van wethouders en pro- paraat. In het artikel hierover meer formatie dan bij één ar- vincie werden een actiemiddel. staat: ‘Volgens de Archiefwet chief, maar die investering Bijdragen voor de rubriek Ingezon- Afschaffing van de woonwa- moet iedere gemeente op haar hoort bij een experiment als den zijn welkom op het e-mailadres genwet en slappe knieën van eigen grondgebied een archief de BEL. info@binnenlandsbestuur.nl onder de toenmalige wethouder, die bijhouden.’ Marianne Loef, provinciaal archief- vermelding van ‘Ingezonden’. alle bewoners persoonlijk een Zoals wij ook al in het voortra- inspecteur van Noord-Holland, Een bijdrage moet reageren op een bloemetje ging overhandigen ject van de vorming van de BEL Fred Schoonheim, adjunct provinci- artikel en mag niet langer zijn dan op kosten van de gemeenschap, Combinatie hebben aangege- aal archiefinspecteur van Utrecht vierhonderd woorden. De redactie waren het begin van een lang ven, is dat echter niet het geval. behoudt zich het recht voor om bij- traject dat nu dan is afgerond. Zolang er nog sprake is van dragen zonder overleg in te korten. Van integratie is totaal geen drie gemeenten met drie col- 040-042_BIN3233_AGD-PER-IN 42 05-08-2009 11:46:59
  • > nieuws > opinie > achtergrond > rubrieken 43 crypto 32/33 colofon Binnenlands Bestuur, onafhankelijk weekblad voor ambtenaren en bestuur- Horizontaal: Verticaal: ders bij de overheid, is een uitgave van Kluwer en verschijnt op vrijdag. 1. Schilderijendiefstal die de ander geen 1. Fleurige fan van een cabaretière(17) Redactieadres inkomsten oplevert(9) 2. Zeer bevrijdend!(10) Postbus 233, 2400 AE Alphen aan den Rijn 7. Houdt haar eronder!(5) 3. De brancard kan erlangs omdat ie tel: 0172 - 466 911 fax: 0172 - 466 980 8. Iedereen kon zien wie er op lag(8) poreus is(12) e-mail: info@binnenlandsbestuur.nl 7 augustus 2009 / week 32-33 9. Hoofdcamouflage in de duinen(14) 4. Eén keer achterop en zomaar anders(6) www.binnenlandsbestuur.nl 10. Ik zal mij niet afsluiten voor rekeningen 5. Een pijp, wat muren en overjarige Hoofdredactie die nog niet betaald zijn(9) producten(17) Erik van Zwam 11. Het rund ging dwars door het raam!(4) 6. Een aan belang grenzende zaak(14) Chef redactie 12. Een boek bekijken en begrijpen(6) 7. Praten met het lid op de motor(13) Rob Edens 13. Maakt vis klaar vol met deeg(7) 14. De hele knappe actie was een waar Eindredactie 15. Haalt een hele stad uit de grond(5) meesterwerk(9) Marijke Bovens, Hans van Boxtel 16. Zie de rendieren rond dat stukje land 17. Smaakt naar drop en alcohol(6) Redactie eens rommelen(8) 20. Goed brandend muziekinstrument(4) Sjors van Beek, Hans Bekkers, Henk Bouwmans, Barry van Heijningen, 18. Waar ze op de zuidpool het heen-en- Sandra Olsthoorn, Boudewijn Warbroek weer van krijgen(7) Website-redactie 19. Zakken die licht geven(7) Manuela Fun, Eric de Kluis (chef), Ilona Ordogh, Esther Walstra 21. Zoals een schurk, zwart en diep onder Redactiesecretariaat & Documentatie de grond(10) José Salhi, Nanette Vaessen 22. Moet je wel hebben om er bij te Columnisten blijven!(3) Lex van Almelo, Ton Bestebreur, Douwe Jan Elzinga, Max Pam, 23. Waardoor ze hun geheimen snel Bart Jan Spruyt, Jan Verhagen, Gerard van Westerloo overgeven(9) Illustratoren B-Graphic, Guido van Driel, Niels de Hoog, Jack Prince, Typex, Nico Visscher Vaste medewerkers Lex van Almelo, Martijn Delaere, René Didde, Ron van Gelderen, Wilma van Hoeflaken, Yvonne Jansen, Katja Kreukels, Mans Kuipers, Henk Leenaers, Bert Marseille, Jos Moerkamp, Carien Overdijk, Henk Vlaming, Anka van Voorthuijsen, André de Vos, Bert Vuijsje Basis-vormgeving Staal & Duiker, bno, Haren Vormgeving & Lithografie colorscan, Voorhout-Amsterdam Druk Senefelder Misset, Doetinchem Advertentieafdeling Reserveren advertenties tijdschrift tel. 0172-46 66 03, email: advertenties@binnenlandsbestuur.nl Informatie adverteren tijdschrift: tel. 0172-46 64 06 / 46 65 68 Reserveren advertenties website tel. 0172-46 66 03, email: vacatures@binnenlandsbestuur.nl Informatie adverteren website: tel. 0172-46 65 68 / 46 64 06 Directie Hermann Buss Uitgever Melle Eijckelhoff Marketing Lindsay de Boer, Dorothé Flanagan en Larissa van der Leer Abonnementen, opzeggingen en adreswijzigingen Kluwer abonnementenadministratie Tel: 0570-673 344, e-mail: info@kluwer.nl Abonnementen kunnen schriftelijk tot uiterlijk 3 maanden voor het einde van de abonnementsperiode worden opgezegd. Bij niet tijdige opzeggen wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Voor gratis toezending komen in aanmerking: a. Leidinggevenden in dienst van de overheid, zoals directeuren en hoofden van gemeentelijke, provinciale en rijksdiensten, staf- en lijnmanagers b. Bestuurders bij de overheid zoals burgemeesters, wethouders, commissarissen van de koningin, gedeputeerden, Directeuren Generaal en leden van dagelijks besturen c. Beleidsmedewerkers en specialisten in dienst van de gemeenten, stads- en streekgewesten, waterschappen en provincies vanaf schaal 7 en beleidsmedewerkers en specialisten werkzaam bij de rijksoverheid vanaf schaal 10 d. Politieambtenaren vanaf schaal 10; officieren van Justitie e. Leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal en leden van het Europees Parlement f. Beleids- en onderzoeksmedewerkers bij landelijke koepels van lokale overheden: VNG, IPO, Nederlands Politie Instituut en Unie van Waterschappen. g. Bestuurders, managers en beleidsmedewerkers bij Zelfstandige bestuursorganen. oplossing 27 winnaar en inzending Jaarabonnement voor leden buiten de doelgroep 177,- eur0. Leden van gemeenteraden en Provinciale Staten 107,40 eur0. Horizontaal: De boekenbon voor de goede oplossing Studentenabonnementen (wo en hbo) gratis. Los nummer 6,50 1 damp-kring, 6 in-sider, 7 gemak, 9 afbrekings-teken, van het cryptogram in nummer 27 eur0. De prijzen zijn exclusief btw. 10 ca-brio, 11 paa’s-OS, 13 mint, 14 kleinmaken, 15 heen- W. de Groot uit Hoofddorp ISSN 0167-1146 rijden, 16 daas(dazen), 17 gaga, 18 twee-voetig, 20 dra- Oplage: 52.050 ma, 21 Spa-ring, 22 las-tering. Onder de inzenders (één inzending per cryp- © Kluwer 2009 togram) met een goede oplossing van boven- Verticaal: staand cryptogram verloot de redactie een 1 distributie-kanaal, 2 mede-klinker, 3 kering, 4 inge- boekenbon ter waarde van 25 euro. spannen, 5 gemoeds-aandoening, 6 infectie-haard, De inzendingen moeten binnen 12 dagen na 8 koers-bepaling, 12 verdienste, 18 trans(port), 19 vlaai. verschijning van dit nummer bij de redactie binnen zijn. Het adres: Redactie Binnenlands Bestuur, t.a.v. redactiesecretariaat, Postbus 233, 2400 AE Alphen aan den Rijn. 043_BIN3233_CRY 43 05-08-2009 11:39:25
  • 45 vacature-index In de vacature-index treft u een overzicht aan van alle vacatures die deze week zijn opgenomen in het tijdschrift of op de website van Binnenlands Bestuur. 7 augustus 2009 / week 32-33 bestuur en burgers BKWI • directeur • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Goes • technisch medewerker vergunningen • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Oosterhout • gemeentesecretaris/algemeen directeur • pagina 36 Gemeente Roosendaal • controlmedewerker 1 • Binnenlandsbestuur.nl Provincie Zuid-Holland • beleidsmedewerker afdeling kabinet • Binnenlandsbestuur.nl Provincie Zuid-Holland • beleidsmedewerker beleidscoördinatie • Binnenlandsbestuur.nl Rijksrecherche • beleidsmedewerker • pagina 47 Waterschap Rivierenland • beleidsadviseur vergunningen • Binnenlandsbestuur.nl Werken bij het Rijk • senior adviseurs en auditors • Binnenlandsbestuur.nl financiën en economie Gemeente Almere • teamleider financiën • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Breda • teammanager planning & control • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Coevorden • taxateur woz • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Cuijk • financieel beleidsmedewerker • pagina 10 Gemeente Hillegom • inkoop consulent • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Leiden • financieel adviseur • pagina 32 Gemeente Nijkerk • adviseur financieel beleid • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Winterswijk • beleidsmedewerker belastingen • Binnenlandsbestuur.nl Ministerie Binnenlandse Zaken en • senior beleidsmedewerker • Binnenlandsbestuur.nl Koninkrijkrelaties Ministerie Binnenlandse Zaken en • coördinerend senior beleidsmedewerker • Binnenlandsbestuur.nl Koninkrijksrelaties Stichting LVO / Sittard • beleidsadviseur inkoop • Binnenlandsbestuur.nl ict applicatiebeheerder Gemeente Epe • technisch • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Venray • beheerder geo-informatie • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Venray • medewerker cad/gis • Binnenlandsbestuur.nl Stichting LVO / Sittard • hoofd ict • Binnenlandsbestuur.nl Waterschap Reest en Wieden • adviseur databeheer/gis • pagina 32 Werken bij het Rijk • senior adviseurs en auditors • Binnenlandsbestuur.nl juridisch Gemeente Ameland • juridisch medewerker • pagina 22 Gemeente Delft • senior ro-jurist • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Geldrop-Mierlo • senior juridisch medewerker ruimtelijke ontwikkeling • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Nijmegen • senior adviseur vastgoed • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Opsterland • juridisch medewerker vergunningverlening • Binnenlandsbestuur.nl Provincie Utrecht • pragmatisch milieujurist • Binnenlandsbestuur.nl Rijksrecherche • beleidsmedewerker • pagina 47 milieu Gemeente De Ronde Venen • afdelingsmanager • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Goes • technisch medewerker vergunningen • Binnenlandsbestuur.nl Provincie Utrecht • pragmatisch milieujurist • Binnenlandsbestuur.nl Provincie Zuid-Holland • expert vergunningverlening industrie • Binnenlandsbestuur.nl personeel en organisatie Gemeente Teylingen • strategisch adviseur hrm • pagina 22 sociale zaken en werkgelegenheid Gemeente Leiden • schuldhulpverlener • pagina 32 Gemeente Tiel • inkomensconsulent • Binnenlandsbestuur.nl SV land • specialisten sociale zekerheid met expertise wwb • Binnenlandsbestuur.nl o ok uw vac ature in binnenl ands b es tuur? b el 01 7 2 -46 6 6 03 045-046_BIN3233_Vacature 45 05-08-2009 15:28:24
  • 46 veiligheid, openbare orde en politie Ministerie Binnenlandse Zaken en • coördinerend senior beleidsmedewerker Binnenlandsbestuur.nl• Koninkrijksrelaties 7 augustus 2009 / week 32-33 Ministerie Binnenlandse Zaken en • senior beleidsmedewerker • Binnenlandsbestuur.nl Koninkrijksrelaties voorlichting en communicatie Gemeente Zwolle • woordvoerder / bestuursadviseur communicatie • Binnenlandsbestuur.nl Pemtascope • account manager verandermanagement • Binnenlandsbestuur.nl wonen, ruimte en verkeer Defensie Materieel Organisatie / • specialist werktuigbouw • Binnenlandsbestuur.nl Defensie Pijpleiding Organisatie Gemeente Bergen • beleidsmedewerker economische zaken/ /toerisme/recreatie • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente De Ronde Venen • afdelingsmanager • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente De Waard • toetser / vergunningverlener bouwplannen • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Delft • senior planoloog / stedenbouwkundige stad en regio • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Den Haag • beleidsmedewerker verkeer • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Geldrop-Mierlo • senior juridisch medewerker ruimtelijke ontwikkeling • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Goes • technisch medewerker vergunningen • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Nijmegen • senior adviseur vastgoed • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Opsterland • juridisch medewerker vergunningverlening • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Oss • beheerder wegen en verkeer • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Waterland • senior medewerker ruimtelijke ordening • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Winsum • beleidsadviseur civieltechniek rn verkeer • Binnenlandsbestuur.nl P&O Service Groep voor gemeente • teamleider ontwikkeling • Binnenlandsbestuur.nl Lelystad Provincie Zuid-Holland • senior beleidsmedewerker openbaar vervoer • Binnenlandsbestuur.nl Provincie Zuid-Holland • senior beleidsmedewerker verkeer en vervoer • Binnenlandsbestuur.nl Public Spirit / Provincie Utrecht • afdelingsmanager inrichting landelijk gebied • pagina 10 Stichting LVO / Sittard • beleidsadviseur vastgoed • Binnenlandsbestuur.nl Stichting LVO / Sittard • beleidsondersteuner vastgoed • Binnenlandsbestuur.nl Stichting LVO / Sittard • hoofd vastgoed • Binnenlandsbestuur.nl Waterschap Hollandse Delta • medewerker voorbereiding en uitvoering • Binnenlandsbestuur.nl zorg, welzijn en onderwijs Gemeente Tiel • inkomensconsulent • Binnenlandsbestuur.nl Provincie Flevoland • accountmanager jeugdzorgaanbieder • Binnenlandsbestuur.nl overige economische zaken/ /toerisme/recreatie Gemeente Bergen • beleidsmedewerker • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Breda • teammanager sectie beleid & ontwikkeling • Binnenlandsbestuur.nl Gemeente Roosendaal • controlmedewerker 1 • Binnenlandsbestuur.nl Pemtascope • account manager verandermanagement • Binnenlandsbestuur.nl Provincie Flevoland • accountmanager jeugdzorgaanbieder • Binnenlandsbestuur.nl Sociale Dienst Bommelerwaard • manager team administratie • Binnenlandsbestuur.nl Waterschap Hollandse Delta • medewerker voorbereiding en uitvoering • Binnenlandsbestuur.nl o ok uw vac ature in binnenl ands b es tuur? b el 01 7 2 -46 6 6 03 045-046_BIN3233_Vacature 46 05-08-2009 15:28:24