A szakdolgozat elmélet

1,368 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A szakdolgozat elmélet

 1. 1. A szakdolgozat <ul><li>Egyetemisták, főiskolások tanulmányaik végén írott hosszabb dolgozata. </li></ul>
 2. 2. <ul><li>A szakdolgozat három fő részből áll: </li></ul><ul><li>Főszöveg </li></ul><ul><li>Járulékos részek </li></ul><ul><li>Szakdolgozat-borító </li></ul>
 3. 3. A szakdolgozat főszövegét megelőző járulékos részek <ul><li>belső címoldal, </li></ul><ul><li>tartalomjegyzék, </li></ul><ul><li>ajánlás, </li></ul><ul><li>mottó, </li></ul><ul><li>előszó , </li></ul><ul><li>köszönetnyilvánítás </li></ul>
 4. 4. A főszöveget követő járulékos részek <ul><li>irodalomjegyzék vagy bibliográfia, </li></ul><ul><li>kivonat (rezümé), </li></ul><ul><li>függelék (appendix) </li></ul><ul><li>kronológia, </li></ul><ul><li>szakkifejezések jegyzéke , </li></ul><ul><li>rövidítések jegyzéke , </li></ul><ul><li>illusztrációk jegyzéke, </li></ul><ul><li>mutatók. </li></ul>
 5. 5. Plágium <ul><li>Idegen mű vagy részletének eltulajdonítása, hivatkozás nélküli felhasználása, </li></ul><ul><li>saját névvel való közlése. </li></ul>
 6. 6. A cím <ul><li>Szellemi alkotás megjelölésére szolgáló szó vagy rövid mondat, amely megkülönbözteti más alkotásoktól, s többnyire a mű tartalmára is utal. </li></ul><ul><li>A bibliográfiai leírásban mindig a címoldalon szereplő cím az irányadó. </li></ul>
 7. 7. CÍMOLDAL <ul><li>Szakdolgozat belső címoldala, amelyen feltüntetjük: </li></ul><ul><li>- a szerző nevét, </li></ul><ul><li>- a szakdolgozat címét, </li></ul><ul><li>- alcímét, </li></ul><ul><li>- az intézmény nevét,( amely számára a dolgozat készül), </li></ul><ul><li>- a város nevét, (ahol a dolgozatot beadják), </li></ul><ul><li>- az évszámot, (amikor a dolgozat készült) </li></ul>
 8. 8. TARTALOMJEGYZÉK <ul><li>A szakdolgozat elején elhelyezett jegyzék, amely a belső címeket, valamint a megfelelő oldalszámokat tünteti fel. </li></ul>
 9. 9. AJÁNLÁS (dedikáció) <ul><li>Rövid szöveg, amelyben a szerző tisztelete jeléül valakinek ajánlja munkáját. Rendszerint a tartalomjegyzék után következik. </li></ul>
 10. 10. MOTTÓ <ul><li>A szakdolgozat vagy egyes fejezetek elején elhelyezett jelmondat, jelige. </li></ul>
 11. 11. A FŐSZÖVEG <ul><li>A szakdolgozat lényegi része, amely a folyószövegből és a hozzá kapcsolódó jegyzetekből, táblázatokból és ábrákból áll. </li></ul><ul><li>Nem tartoznak a főszöveghez a függelékben lévő ábrák, táblák és mellékletek </li></ul>
 12. 12. Bevezetés <ul><li>A főszöveg elé írt, rendszerint rövid bevezetés, amelyben a szerző (vagy más szerző) közli személyes mondanivalóját, méltatja a művet, utal a mű céljára, illetve kiadásának körülményeire, felsorolja a mű megértéséhez fontosnak tartott szempontokat, s köszönetet mond a mű létrejöttében segédkezőknek </li></ul>
 13. 13. Összefoglalás <ul><li>A főszöveg záró része, amelyben a szerző tézisszerűen összefoglalja a mondottakat, felsorolja a munka esetleges hiányosságait, és utal a további kutatási irányokra. </li></ul>
 14. 14. Címrendszer <ul><li>Segítségükkel választjuk el egymástól a folyószöveg részeit, egységeit. </li></ul><ul><li>A címrendszer megmutatja az olvasónak a szakdolgozat szerkezetét, belső logikáját. </li></ul>1. rendű cím: fejezetcím 2. rendű cím: alfejezetcím 3. rendű cím: szakaszcím
 15. 15. Ábrák <ul><li>A szakdolgozat főszövegében vagy járulékos részeiben elhelyezett táblázat, </li></ul><ul><li>rajz, kép, térkép stb., amely szemléltei, kiegészíti, magyarázza a szerző mondanivalóját. </li></ul>
 16. 16. Táblázat <ul><li>Összeállítás, amely adatokat közöl, vonalakkal határolt oszlopokba rendezve. </li></ul><ul><li>Részletezi vagy kiegészíti a folyószöveg adatait. A táblázatokat elhelyezhetjük a szöveg között vagy a függelékben. </li></ul>
 17. 17. Idézet (citátum) <ul><li>Idegen szerző művéből szó szerint átvett mondat vagy szövegrész. </li></ul><ul><li>Az idézeteket idézőjelbe tesszük, vagy tipográfiai módszerekkel különítjük el a saját szövegtől, valamint rendszerint a jegyzetben megjelöljük a forrást. </li></ul>
 18. 18. IRODALOMJEGYZÉK <ul><li>A szakdolgozat írása közben felhasznált munkák jegyzéke. </li></ul>Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? Kossuth Kiadó, Budapest,1997. Szerző: Mű címe _ Kiadó_Kiadás helye_Kiadás éve Kiss János 2000: Nyúltenyésztés [online] Kertészeti Egyetem: Állatrendszertan Tanszék Online Jegyzettára. [Letöltés: 2006. március 21.] Elméleti alapok: http://www.uni-miskolc.hu/~agrarjog/ szakdolgkov.htm (2010. február 26.)
 19. 19. BIBLIOGRÁFIA <ul><li>A szakdolgozat végén vagy jegyzetekben (rejtett bibliográfia) elhelyezett irodalom, amelyben a szerző felsorolja a téma szempontjából releváns irodalmat. </li></ul>
 20. 20. A bibliográfiai adat <ul><li>A bibliográfiai leírásban szereplő adatok </li></ul><ul><li>(szerző, cím, kiadó,megjelenés helye és éve), amelyek alapján a keresett vagy hivatkozott művet azonosítani lehet. </li></ul>
 21. 21. Függelék (appendix) <ul><li>A szakdolgozatnak a főszöveget követő és azt tartalmilag kiegészítő része, amely táblázatokat, a főszövegben érintett rendeleteket, okleveleket, leveleket vagy más dokumentumokat tartalmaz. </li></ul>
 22. 22. ILLUSZTRÁCIÓK <ul><li>A szakdolgozat egészében, tehát a főszövegben vagy a járulékos részekben elhelyezett művészi értékű kép, fénykép, rajz, festmény vagy egyéb grafikai ábrázolás. </li></ul><ul><li>Tágabb értelemben valamennyi táblázat, ábra stb. illusztráció </li></ul>
 23. 23. Köszönetnyilvánítás <ul><li>A szakdolgozatírók a bevezető végén köszönik meg a dolgozat létrejöttét elősegítő támogatást. </li></ul>

×