Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A könyvtári rend II.: Szakirodalom

693 views

Published on

A harmadik foglalkozás a nyolcadik évfolyamon az első félévben.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A könyvtári rend II.: Szakirodalom

 1. 1. Szakirodalom A szakirodalmi műveknek és kézikönyveknek is van szerzője, címe. Mégsem a rendszó szerint helyezzük el őket a polcokon. Vajon miért?
 2. 2. Szakirodalom A művek a szakcsoportok, azaz a témakörök, szakterületek sorrendjében helyezkednek el a polcokon. Pl.: 001 … 591 …830
 3. 3. Szakirodalmi művek jelzete Pl. 931 C 23 Felépítése: - szakcsoport száma (ETO szakcsoport szám, szakjelzet) 3 karakter - Cutter- szám
 4. 4. Hogyan alkotjuk meg a szakjelzeteket (ETO-számokat)? ETO= Egyetemes Tizedes Osztályozás
 5. 5. Szakirodalom (ETO szakcsoportok) Főosztályok 1. karakter Osztályok 2. karakter Alosztályok 3. karakter 0 - Általános művek (általános lexikonok, könyvtárak, múzeumok stb.) 1 - Filozófia, pszichológia (logika, erkölcstan stb.) 2 - Vallás, mitológia (Biblia stb.) 3 – Társadalomtudományok (politika, közgazdaságtan,szociológia stb.) 4 - Üres 5 - Matematika és természettudományok (fizika, kémia, biológia stb.+ ezek szaklexikonai) 6 - Alkalmazott tudományok (orvostudomány, mezőgazdaság,technika stb.) 7 - Művészetek és sport (építészet, zene, film, színház, játékok stb.) 8 – Nyelvészet, irodalom (nyelvtudomány, szótárak,irodalomtudomány) 9 - Földrajz, életrajz, történelem (régészet, utazás, életrajzi lexikonok, térképek)
 6. 6. 5 - Matematika és természettudományok 0 – Természettudományok általában 1 - Matematika 2 - Csillagászat 3 - Fizika 4 - Kémia 5 - Geológia 6 - Őslénytan 7 - Biológia
 7. 7. 5 - Matematika és természettudományok 3 - Fizika 0 - Fizika általában 1 - Mechanika 4 - Hangtan 5 - Fénytan 6 - Hőtan 7 - Elektromosságtan 8 - Mágnesesség 9 - Atomfizika
 8. 8. Egy szakcsoporton belül a rendszó szerint rendezzük dokumentumokat Pl.: 931 931 931 C23 F52 F63
 9. 9. A Szakrendi táblázat segítségével megkereshetjük egy adott témakör szakjelzetét (ETO számát), azaz a helyét. A polcokon választólapok, „fülek”, feliratok segítik a tájékozódást.
 10. 10. Az alábbi művek közül melyiket tennéd a „Szépirodalom” , és melyiket a „Szakirodalom” feliratú polcra? (közös munka) • Biológia lexikon • Gárdonyi Géza: Cifra mese • Öveges József – Molnár Ottó: Játékos kísérletek az elektronnal • Rosta István: Magyarország technikatörténete • Benedek Elek: Az aranyalmafa • Katus László: A középkor története • Jonathan Swift: Gulliver utazásai • René Berger: A festészet felfedezése
 11. 11. Csoportosítsd az alábbi jelzeteket aszerint, hogy melyiket művet hol találnád meg! (közös munka) • Szépirodalom: • Szakirodalom: A 79 531 H 15 920 K 45 F 85 720 B 97
 12. 12. Melyik a kakukktojás? életrajz, földrajz, rajz pszichológia, őslénytan, kémia, fizika orvostudomány, technika, nyelvészet általános lexikonok, szótárak, irodalomtörténet térképek, politika, történelem
 13. 13. Melyik könyvnek melyik lehet a szakjelzete? Felhasználható: 590, 620, 894, 920 Magyar és nemzetközi ki kicsoda A technika krónikája Magyar irodalmi lexikon Brehm: Az állatok világa
 14. 14. Dominó Témához szakirodalom keresése Három könyv (közülük egy antológia) adatainak leírása sablon alapján, a rendszó meghatározása

×