Sim paghahanda tungo sa pagsasarili

14,453 views

Published on

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,453
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
283
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sim paghahanda tungo sa pagsasarili

 1. 1. Naiisa-isa ang mga hakbang na ginawa ngPamahalaan para sa unti-unting paglilipat sa mga Pilipino ng kapangyarihang mamamahala BEC-PELC II.C.1
 2. 2. Guide Card Magandang Hapon sa inyo mga bata !!! Bago nating nakamit ang Pamamahala sa ating sariling bansa maraming mga hakbang na ginawa ang ating Pamahalaan para sa unti-unting paglilipat sa Pilipino ng kapangyarihang mamahala. Tatalakayin dito ang mga ginawa ng mga pinunongPilipino, upang makamit ang kalayaan mula sa mananakop na Amerikano. Isinulong ngmga pinunong Pilipino ang mahinahong paraan sa halip na dahas. Nagsagawa ng mgamisyon para sa kalayaan dito sa Pilipinas at sa Amerika, hanggang sa magbunga angkanilang mga pagsisikap – ang makapagtaguyod ng batas pangkalayaan Hangarin ng nga Americano na sanayin ang mga Pilipino sa pagsasarili. Sapagsasakatuparan nito, isinagawa nang dahan-dahan ang mga hakbang tulad ng pag pili ng mgaPilipinong may talino at kakayahang humawak ng mga tungkulin sa pamahalaan. Ang kongreso ngEstados Unidos ay nag patibay ng iba’t ibang mga batas na magbibigay ng pagkakataon sa mgaPilipino na humawak ng mataas na katungkulan sa pamahalaan. Tatalakayin dito ang mga ginawa ng mga pinunongPilipino, upang makamit ang kalayaan mula sa mananakop na Amerikano. Isinulong ngmga pinunong Pilipino ang mahinahong paraan sa halip na dahas. Nagsagawa ng mgamisyon para sa kalayaan dito sa Pilipinas at sa Amerika, hanggang sa magbunga angkanilang mga pagsisikap – ang
 3. 3. Ang batas na ito ay inakda ni Kinatawan Henry Allen Cooper kayat tinawag ding “ Batas Cooper”.Pinagtibay noong 1902. Ito ang nagkaloob ng karapatan sa mga Pilipino at nagsilbing Batas Organiko ng Pilipinas.Ang pinakamahalagang tadhana ng batas na ito ay ang paglikha ng Lehislatura ng Pilipinas na may dalawangkapulungan. Ang Komisyon ng Pilipinas ang magiging mataas na kapulungan at ang Asembleya ng Pilipinas angmagiging mababang kapulungan na bubuin ng mga kinatawan na inihala ng mga taong bayan. Alinsunod sa mga tadhana ng Batas Cooper. Idinaos ang halalan para sa asembleya noong Hulyo 1907.Ipinagkaloob ng mga mamayanan sa Partido Nacionalista ang malaking suporta at pagtitiwala. Sa 80 puwesto saAsembleya, 59 ang nakuha ng mga Nacionalista, 16 sa mga Progresibo at 5 sa nga independiente . Noong ika-3 Octubre 1916 nagkaroon ng halalan para sa Lehislatura ng Pilipinas. Sa halalang itokaramihan sa mga nagwagi ay mula sa Partido Nacionalista. Pormal na binuksan ang pulong ng Lehislatura noongOcktubre 16, 1916. Si Manuel L. Quezon ang nahalal ng pangulo ng Senado at si Sergio Osmena naman angnagging Ispiker ng kapulungan ng mga Kinatawan. Naging patakaran ng mga Amerikano na maglagay ng mga Pilipinong may kakayahan sa mga tungkulinsa pamamahalaan. Ginawa ito upang masanay at maihanda sa mga Pilipino na mamahala ng sariling pamahalaan.Ang patakarang ito ay tinawag na Pilipinisasyon.Nang mahirang si Gobernador Francis Burton Harrison, isangAmerikanong may liberal na kaisipan, Lalong dumami ang mga Pilipinong nahirang sa pamahalaan. Lumiit namnang bilang ng mga Amerikano sa pamahalaan. Bago natapos sa panunungkulan si Harrison mayroon lamang 614Amerikano na nag lilingkod sa pamahalaan. Ang bilang ng mga pilipinong nasa pamahalaan ay umabot na sa13,240. Dahil ditonapamahal sa mga Pilipino si Francis Burton Harrison. Bilang pasasalamat ay ginawaran siya ngpagkamamamayang Pilipino ng Lehislatura ng Pilipinas.
 4. 4. Bagamat wala sa tadhana ng Batas Jones, lumikha si Gobernador Francis Burton Harrison ng Sanggunianng Estado alinsunod sa mungkahi ni Sergio Osmena. Ang sanggunian ay binubuo ng gobernador sibil, kalihim ngmga kagawaran , Ispiker ng Mababang Kapulungan at ang Pangulo ng Senado. Tungkulin nito na magpayo sagobernador sibil ukol sa pamamalakad ng bansa. Dahil dito, nagkaroon nang higit na partisipasyon ang mgaPilipino sa pamamahala ng bansa. Ang paghahangad ng mga Pilipino na lumaya ay hindi namatay nang isuko ang kanilang laban sa mgaAmerikano. Pinatunayan ito ng mga pagkakapanalo ng mga Nacionalista sa Asembleya at sa Lehislatura ngPilipinas. Dahil dito, lumikha ang lehislatura ng Komisyon sa Pagsasarili upang mangampanya sa Kongreso ngAmerika na bumuo ng batas para sa kalayaan ng Pilipinas. Maraming ipinadalang misyon ngunit walang nangyari.Subalit nanatiling tapat ang mga Pilipino sa pag -asa na sila’y magiging Malaya balang araw. Noong 1931 nagpadala si Manuel L. Quezon ng isa pang misyon sa Estados Unidos. Tinawang itongMisyong OS-ROX dahil pinamumunuan ito nina Sergio Osmena at Manuel Roxas. Dahil sa kanilang pagsisikap,pinagtibay ng Kongreso ng Amerika noong 1932 ang Batas Hare-Hawes-Cutting. Itinatadhana nito ang pagtatatagng sampung taong pamahalaang Komonwelt at pagkatapos ay ipagkakaloob ang kalayaan ng Pilipinas. Ngunithindi ito pinagtibay ng Lehislatura ng Pilipinas dahil maraming tadhana nahindi ayon sa interes ng mga Pilipino. Nang hindi maaprubahan ang Batas-Hare-Hawes-Cutting, tumulak si Manuel L Quezon sa WashingtonDC. Dahil sa maganda niyang talumpati sa Kongreso ng Amerika, Nahikayat niyang Bumuo muli ng isang bataspara sa kalayaan ng Pilipinas. Ito ay isinulat ni Senador Tydings at Congresman McDuffie. Ang batas ay nilagdaannina Pangulong Franklin Roosevelt noong Marso 24, 1934. Ito ay pinagtibay ng Lehislatura ng Pilipinas noongmayo 1 1934.
 5. 5. Handa na ba kayo sa ating Gawain Gawain 1,Una….. kilalanin ang mga nasa larawan .Sila angmga nagtaguyod ng kalayaan ng ating bansa saPanahon ng Amerikano.1. _______________ 2. _______________ 3.___________________ 4. _____________ 5___________
 6. 6. ‘ Gawain 2 Ngayon kilala n’yo na ang mga taong may malaking naiaambag tungo sa pamamahala sa ating sariling bansa Isa- isahin nating isulat ang mga hakbang sa paghahanda sa pagsasarili. 1 4 Mga Hakbang sa paghahanda sa pagsasarili 2 33
 7. 7. Isulat sa patlang kung ano ang tinutukoy…… Gawain 3_ _________1. Ito ay itinatag bilang paghahanda sa pagsasarili._______________________2. Ang nagsilbing mataas na kapulungan ng asamblea ng Pilipinas._______________________3. Ang batas na ito’y nagsasaad ng pagkilala sa kalayaan ng pilipinas kung ito’y mayroong nang matatag na pamahalaan._______________________4. Misyong pangkalayaan kinatawan nina Sergio Osmena at Manuel Roxas._______________________5. Ito ang batas na pinagtibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt na sinunod sa pagbibigay ng kalayaan.
 8. 8. Gawain 4 Iugnay ang Hanay A sa Hanay B………… Hanay A Hanay B___1. Pinuno ng Unang Komisyon. A. Gregorio Araneta___2. Unang Amerikanong gobernador sibil. B. Cayetano Arellano___3. Liberal na gobernador sibil. C. F.B Harrison___4. Unang Pangulo ng Senado ng Pilipinas. D. Sergio Osmena___5. Unang Ispiker ng Asembleya ng Pilipinas. E. Manuel L. Quezon___6. UnangPilipinong Punong Hukom ng F. Jacob Schurman Korte Suprema___7. Unang Kalihim ng Pananalapi G. William H. Taft
 9. 9. Bago tayo matapos sa atingGawain 5 Gawain pag sunud-sunurin ang mga pangyayari. Isulat ang bilang 1 hanggang 8 sa patlang___ Nagpadala si Pangulong McKinley ng Unang Komisyon sa Pilipinas.___ Nagtatag ang mga Amerikano ng Pamahalaang Militar___ Pinagtibay ng Kongreso ng Amerika ang Batas Cooper noong 1902.___ Itinatag ang pamahalaang Sibil alinsunod sa Susog spooner___ Nagpadala si Quezon ng mga misyong pangkalayaan sa Amerika.___ Naitatag ang Asembleya ng Pilipinas batay sa tadhana ng Batas Cooper.___ Pinagtibay ni Pangulong Roosevelt ang Batas Tydings McDuffie.___ Naitatag ang Lehislatura ng Pilipinas alinsunod sa Batas Jones 1916.
 10. 10. PilipinasHanda ka na Gawainnga bangtalaga? 6
 11. 11. Hanapin ang tamang daan tungo sa mga batas para sa unti- unting paglilipat ng kapangyarihang mamahala ng mga Pilipino. Batas Tydings-Mc Duffie Batas Pilipinas 1902 Batas Jones Asamblea ng Pilipinas Assessment Card Isulat ang tamang sagot1. Mithiin ng mga Pilipino na makapagtatag ng sariling Pamahalaan, Dahil
 12. 12. dito gumawa ng mga hakbang ang Pamahalaan ukol ditto. Ano ang kanilang ginawa? A. Nagsagawa ng mga misyon at batas pangkalayaan ang mga Pilipino. B. Nagsagawa ng mga dahas na pamamaraan ang mga Pilipino. C. Pumili ng mga namumunong magagaling para mamuno sa pakikipaglaban. D. Humiling ng kalayaan ng may kapalit.2. Kailan pinasinayaan ang asamblea ng Pilipinas? A. Agosto 15. 1902 B. C. Oktubre 16, 1907 C. Oktubre 27, 1906 D. D. may 1, 19343. Ang Misyong Os-Rox ay pinamunuan ni Osmena T Roxas. Ano ang layunin nito? A. Hilingin ang batas ng Pilipinas. C. Magkaroon ng kinatawan ng Pilipinas. B. Hilingin ang kalayaan ng Pilipinas. D. Magkaroon ng pagmamayari ng Pilipinas.4. Ang Batas Tydings Mcduffie ay isa sa mga hakbang ng mga Pilipino upang makamit ang kalayaan.. Ano ang isinasaad nito? A. Batas na nagtatadhana para magbigay ng kasarinlan ng Pilipinas. B. Batas para maibigay ang kalayaan ng Amerikano. C. Baas para ipagbawal ang paggamit ng Ingles. D. Batas para sa paggamit ng likas na yaman ng Pilipinas.5. Ito ang unang batas na ginawa ng kongreso ng Estados Unidos patungkol sa Pilipinas at kilala rin bilang Cooper Act. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy ditto? A. Batas Jones B. Batas Tydings Mcduffie C. Asamblea ng Pilipinas D. Batas Pilipinas ng 1902 Enrichment Tandaan! Activity
 13. 13. Sa panahon ng mga Amerikano pinairal nila ang patakarang nakabatay sa Layunin ng Amerika na maipakilala ang sistema ng demokrasya sa Pilipinas Sa pagsisikap ng mga Pilipino , ang Kongreso ng Amerika ay gumawa at ngapatibay ng batas na nagbigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na mamuno sa pamahalaan bilang pahahanda sa kanilang pagsasarili.Ang batas na ito ay Batas Cooper, Batas Jones, Batas Hare-Hawes-Cutting at Batas Tydings Mc Duffie Naging mahalaga ang Batas Jones sa proseso ng pagsasarili ng Pilipinas. Naging daan ito upang maitatag ang isang lupong kumakatawan sa mga Pilipino na ang batas ay maka-Pilipino Ang pagtatalaga ng mga Pilipino sa pamamahala ng mga tanggapan ay dulot ng pagpapatupad ni Gobernador Francis Burton Harrison nang siya ay nanungkulan . Tinawag itong Pilipinasyon Hindi nawala ang paghahangad ng kasarinlan ng mga Pilipino sapagkat isinulong nila ito sa pamamaraang demokratiko. Bahagi sila sa paglikha ng isang demokratikong pamahalaan sa ilalim ng pangangasiwa at pagsubaybay ng mga Amerikano. Reference Card
 14. 14.  Magaling mga bata…Hanggang sa susunod na Aralin… Mabuhay!!! Susi sa Pagwawasto Gawain 1 Gawain 2 1. Manuel A. Roxas Batas Jones 2. Sergio Osmena Asamblea ng Pilipinas 3. Manuel Roxas Batas Tydings-Mc. Duffie 4. Franklin Roosevelt Batas Hare-Hawes-Cutting 5. Francis Burton Harrison
 15. 15. Gawain 3 Gawain 41. Asamblea ng Pilipinas 1. F2. Komisyon ng Pilipinas 2. G3. Batas Jones 3. C4. Misyong Os-Rox 4. E5. Batas Tydings Mc. Duffie 5. D 6. B 7. A Gawain 5 2,1,4,3,7,5,8,6, Assessment 1. A 2. B 3. B 4. A 5. D Division of Pasig City School District I Pasig I
 16. 16. Ginawa nina :MA.DOLORES P. RAVARA ROSALIE A. PASCO

×