• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Windows Presentation Foundation
 

Windows Presentation Foundation

on

 • 3,585 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,585
Views on SlideShare
2,609
Embed Views
976

Actions

Likes
0
Downloads
26
Comments
0

5 Embeds 976

http://eastgroup.pl 966
http://www.eastgroup.pl 4
http://webcache.googleusercontent.com 3
http://www.slideshare.net 2
http://213.184.18.148 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Windows Presentation Foundation Windows Presentation Foundation Presentation Transcript

  • Windows Presentation Foundation
   Dawid Cieszyńskicieszak@cieszak.eu
  • Agenda
   Co to jest? Do czego służy?
   Porównanie z Windows Forms
   Język XAML i przykłady kodu
   Data Binding i Update Trigger
   Expression Blend
   Nowe kontrolki w WPF?
   Podsumowanie
  • Co to jest?
   Windows Presentation Foundation
   (System.Windows.*)
   Windows CardSpace
   Windows Communication
   Foundation
   (System.ServiceModel.*)
   Windows Workflow Foundation
   (System.Workflow.*)
  • Do czego służy?
  • Co to jest?
   Nowa estetyka Windows Vista
   Transformacje, animacje, przezroczystość, cieniowanie, efekty trójwymiarowe, itp.
   Style
   Wyzwalacze
  • WPF vs Windows Forms
  • XAML
   C#
   VB.NET
   <Button Width="100"> OK
   <Button.Background>
   LightBlue
   </Button.Background>
   </Button>
   Button b1 = new Button();
   b1.Content = "OK";
   b1.Background = new SolidColorBrush(Colors.LightBlue);
   b1.Width = 100;
   Dim b1 As New Button
   b1.Content = "OK"
   b1.Background = New _SolidColorBrush(Colors.LightBlue)
   b1.Width = 100
   XAML = ExtensibleApplicationMarkupLanguage
   HTML?
  • Przykłady kodu XAML
  • App.xaml
   <Application x:Class="WpfApplication1.App"
   xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
   xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
   StartupUri="MainWindow.xaml">
   <Application.Resources>
   </Application.Resources>
   </Application>
  • MainWindow.xaml
   <Window x:Class="WpfApplication1.Window1"
   xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
   xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
   Title="Window1" Height="300" Width="300">
   <Grid>
   </Grid>
   </Window>
  • Layout
   DockPanel
   StackPanel
   Grid
   Canvas
  • Przykład XAML
   <Rectangle Fill="Red„Width="150„Height="100" />
  • Przykład XAML
   <Grid ShowGridLines="True">
   <Grid.ColumnDefinitions>
   <ColumnDefinition />
   <ColumnDefinition />
   </Grid.ColumnDefinitions>
   <Grid.RowDefinitions>
   <RowDefinition/>
   <RowDefinition />
   </Grid.RowDefinitions>
   <Rectangle Fill="Red" Width="150" Height="100„Grid.Column="1"Grid.Row="1"/>
   </Grid>
  • Przykład XAML
   <Button Height="25" Width="100"Grid.Column="0„Grid.Row="0" Click="Button_Click"/>
   <Rectangle x:Name="rect" Fill="Red"Width="150" Height="100"Grid.Column="1"Grid.Row="1"/>
   privatevoidButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
   {
   rect.Fill= newSolidColorBrush(Colors.Blue);
   }
  • Przykład XAML
   <Rectangle x:Name="rect" Width="150" Height="100"Grid.Column="1"Grid.Row="1">
   <Rectangle.Fill>
   <LinearGradientBrush>
   <GradientStop Offset="0" Color="LightBlue" />
   <GradientStop Offset="0.4" Color="Blue" />
   <GradientStop Offset="0.8" Color="Purple" />
   <GradientStop Offset="1.0" Color="Lavender"/>
   </LinearGradientBrush>
   </Rectangle.Fill>
   </Rectangle>
  • Przykład XAML
   <TextBlockFontFamily="Verdana" FontSize="72„FontStyle="Italic" FontWeight="Bold" >
   KOALA
   <TextBlock.Foreground>
   <ImageBrushImageSource="Koala.jpg" />
   </TextBlock.Foreground>
   </TextBlock>
  • Przykład XAML
   <TextBlock Text="Click to win!" TextDecorations="None"
   Cursor="Hand" FontSize="14" FontWeight="Bold"
   MouseEnter="TextBlock_MouseEnter"
   MouseLeave="TextBlock_MouseLeave"
   MouseLeftButtonUp="TextBlock_MouseLeftButtonUp" />
   privatevoidTextBlock_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs e)
   {
   ((TextBlock)sender).TextDecorations = TextDecorations.Underline;
   ((TextBlock)sender).Foreground = Brushes.Maroon;
   }
   privatevoidTextBlock_MouseLeave(object sender, MouseEventArgs e)
   {
   ((TextBlock)sender).TextDecorations = null;
   ((TextBlock)sender).Foreground = Brushes.Black;
   }
   privatevoidTextBlock_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
   {
   MessageBox.Show("Congratulations!");
   }
  • Style
   <Application.Resources>
   <StyleTargetType="Button" x:Key="GelButton">
   <Setter Property="Margin" Value="1,2,1,2"/>
   <Setter Property="HorizontalAlignment„Value="Left"/>
   <Setter Property="Template">
   <Setter.Value>
   ...
   </Setter.Value>
   </Setter>
   </Style>
   </Application.Resources>
   <Button Height="50" Width="250" Style="{StaticResource GelButton}" Content="Button 1"/>
  • Style
   <Application.Resources>
   <StyleTargetType="Button">
   <Setter Property="Margin" Value="1,2,1,2"/>
   <Setter Property="HorizontalAlignment„Value="Left"/>
   <Setter Property="Template">
   <Setter.Value>
   ...
   </Setter.Value>
   </Setter>
   </Style>
   </Application.Resources>
   <Button Height="50" Width="250"Content="Button 1"/>
  • Data Binding
   Managed Object
   ADO.NET Data Source
   XML Data
  • Data Binding
  • Tryby Bindowania
   OneWay
   TwoWay
   OneWayToSource
   OneTime
   Cel
   Źródło
  • Bindowanie do obiektu
   namespace MyNamespace
   {
   classMyClass
   {
   publicstring ColorName
   {
   get { return"Red"; }
   }
   }
   }<DockPanel xmlns:c="clr-namespace:MyNamespace">
   <DockPanel.Resources>
   <c:MyClass x:Key="mySource" />
   </DockPanel.Resources>
   <ButtonBackground="{Binding Path=ColorName,Source={StaticResourcemySource}}">
   ...
   </Button>
   </DockPanel>
  • Bindowanie
   <DockPanel xmlns:c="clr-namespace:MyNamespace">
   <DockPanel.Resources>...</DockPanel.Resources>
   <DockPanel.DataContext>
   <Binding Source="{StaticResource mySource}"/>
   </DockPanel.DataContext>
   <Button Background="{Binding Path=BackColorName}">
   ...
   </Button>
   <TextBox Foreground="{Binding Path=ForeColorName}">
   ...
   </TextBox>
   </DockPanel>
  • UpdateTrigger
   <TextBox Width="100">
   <TextBox.Text>
   <Binding Source="{StaticResource myData}"
   Path="ColorName"
   UpdateSourceTrigger="PropertyChanged" />
   </TextBox.Text>
   </TextBox>
   Kiedy ma następować aktualizacja?
   • Default
   • Explicit
   • LostFocus
   • PropertyChanged
  • UpdateTrigger - przykład
   <Label>Enter a Name:</Label>
   <TextBox>
   <TextBox.Text>
   <BindingSource="{StaticResource myDataSource}" Path="Name" UpdateSourceTrigger= "PropertyChanged" />
   </TextBox.Text>
   </TextBox>
   <Label>The name you entered:</Label>
   <TextBlock Text="{Binding Source= {StaticResourcemyDataSource}, Path = Name}"/><TextBox Name="itemNameTextBox" Text="{Binding Path=ItemName, UpdateSourceTrigger=Explicit}" />
   //itemNameTextBox is an instance of a TextBox
   BindingExpressionbe = itemNameTextBox.GetBindingExpression(TextBox.TextProperty);
   be.UpdateSource();
  • DataTemplate
   <DataTemplate x:Key="myTaskTemplate">
   <Border Name="border" BorderBrush="Aqua" BorderThickness="1" Padding="5" Margin="5">
   <Grid>
   <Grid.RowDefinitions>
   <RowDefinition/>
   <RowDefinition/>
   <RowDefinition/>
   </Grid.RowDefinitions>
   <Grid.ColumnDefinitions>
   <ColumnDefinition />
   <ColumnDefinition />
   </Grid.ColumnDefinitions>
   <TextBlockGrid.Row="0"Grid.Column="0" Text="Task Name:"/>
   <TextBlock Grid.Row="0" Grid.Column="l" Text="{BindingPath=TaskName}"/>
   <TextBlock Grid.Row="1" Grid.Column="0" Text="Description:" />
   <TextBlock Grid.Row="1"Grid.Column="1" Text="{Binding Path.Description}" />
   <TextBlock Grid.Row="2"Grid.Column="0"Text="Priority:" />
   <TextBlock Grid.Row="2" Grid.Column="1" Text="{BindingPath=Priority}" />
   </Grid>
   </Border>
   </DataTemplate><ListBox Width="400" Margin="10" ItemsSource="{Binding Source={StaticResource myTodoList}}"ItemTemplate="{StaticResource myTaskTemplate}" HorizontalContentAlignment="Stretch"/>
  • <Border Width="400"
   BorderBrush="Green"
   BorderThickness="9">
   <StackPanel>
   <MediaElement Source="aero.wmv" />
   <Button>Hello</Button>
   </StackPanel>
   </Border>
   Audio i Wideo
   Ronnie Saurenmann (WPF)
   Różne formaty: WMV, MPEG, Some AVIs
   Synchronizacha z animacjami
  • Grafika 2D, Grafika 3D, Obrazy
   Ronnie Saurenmann (WPF)
   Grafika 2D
   Grafika 3D
   Obrazy
  • Transformacja i animacja
   RotateTransform
   ScaleTransform
   RenderTransform
   Efekty: rozmycie, poświata
   Zmiana każdej właściwości w czasie
  • Dokumenty, drukowanie
   Użycie kontrolek Windows Forms
   XAML Browser Applications (XBAPs)
   Co jeszcze?
  • Expression Blend
  • Nowe kontrolki
   Datagrid, Ribbon, Visual State Manager
   WPF Toolkit:http://wpf.codeplex.com/
   Office UI Licensing Developer Center:
   http://msdn.microsoft.com/hr-hr/office/aa973809(en-us).aspx
  • Demo
   Ribbon
  • Łatwe tworzenie GUI
   Automagiczne przekazywanie wartości
   Prostota i funkcjonalność
   Oddzielenie logiki od wyglądu
   Zachwyt użytkownika
   Podsumowanie
  • Dziękuję
   <Canvas Width="100" Height="100"><Ellipse Fill="Yellow" Stroke="Black"
   StrokeThickness="7"
   Width="100" Height="100" />
   <Ellipse Fill="Black"
   Width="10" Height="15"
   Canvas.Left="28" Canvas.Top="28" />
   <Ellipse Fill="Black"
   Width="10" Height="15"
   Canvas.Left="62" Canvas.Top="28" />
   <Path Stroke="Black"
   StrokeThickness="6"
   Data="M 30,60 Q 50,90 70,60" />
   </Canvas>