Windows Presentation Foundation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,796
On Slideshare
2,820
From Embeds
976
Number of Embeds
5

Actions

Shares
Downloads
28
Comments
0
Likes
0

Embeds 976

http://eastgroup.pl 966
http://www.eastgroup.pl 4
http://webcache.googleusercontent.com 3
http://www.slideshare.net 2
http://213.184.18.148 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Windows Presentation Foundation
  Dawid Cieszyńskicieszak@cieszak.eu
 • 2. Agenda
  Co to jest? Do czego służy?
  Porównanie z Windows Forms
  Język XAML i przykłady kodu
  Data Binding i Update Trigger
  Expression Blend
  Nowe kontrolki w WPF?
  Podsumowanie
 • 3. Co to jest?
  Windows Presentation Foundation
  (System.Windows.*)
  Windows CardSpace
  Windows Communication
  Foundation
  (System.ServiceModel.*)
  Windows Workflow Foundation
  (System.Workflow.*)
 • 4. Do czego służy?
 • 5. Co to jest?
  Nowa estetyka Windows Vista
  Transformacje, animacje, przezroczystość, cieniowanie, efekty trójwymiarowe, itp.
  Style
  Wyzwalacze
 • 6. WPF vs Windows Forms
 • 7. XAML
  C#
  VB.NET
  <Button Width="100"> OK
  <Button.Background>
  LightBlue
  </Button.Background>
  </Button>
  Button b1 = new Button();
  b1.Content = "OK";
  b1.Background = new SolidColorBrush(Colors.LightBlue);
  b1.Width = 100;
  Dim b1 As New Button
  b1.Content = "OK"
  b1.Background = New _SolidColorBrush(Colors.LightBlue)
  b1.Width = 100
  XAML = ExtensibleApplicationMarkupLanguage
  HTML?
 • 8. Przykłady kodu XAML
 • 9. App.xaml
  <Application x:Class="WpfApplication1.App"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  StartupUri="MainWindow.xaml">
  <Application.Resources>
  </Application.Resources>
  </Application>
 • 10. MainWindow.xaml
  <Window x:Class="WpfApplication1.Window1"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="Window1" Height="300" Width="300">
  <Grid>
  </Grid>
  </Window>
 • 11. Layout
  DockPanel
  StackPanel
  Grid
  Canvas
 • 12. Przykład XAML
  <Rectangle Fill="Red„Width="150„Height="100" />
 • 13. Przykład XAML
  <Grid ShowGridLines="True">
  <Grid.ColumnDefinitions>
  <ColumnDefinition />
  <ColumnDefinition />
  </Grid.ColumnDefinitions>
  <Grid.RowDefinitions>
  <RowDefinition/>
  <RowDefinition />
  </Grid.RowDefinitions>
  <Rectangle Fill="Red" Width="150" Height="100„Grid.Column="1"Grid.Row="1"/>
  </Grid>
 • 14. Przykład XAML
  <Button Height="25" Width="100"Grid.Column="0„Grid.Row="0" Click="Button_Click"/>
  <Rectangle x:Name="rect" Fill="Red"Width="150" Height="100"Grid.Column="1"Grid.Row="1"/>
  privatevoidButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
  rect.Fill= newSolidColorBrush(Colors.Blue);
  }
 • 15. Przykład XAML
  <Rectangle x:Name="rect" Width="150" Height="100"Grid.Column="1"Grid.Row="1">
  <Rectangle.Fill>
  <LinearGradientBrush>
  <GradientStop Offset="0" Color="LightBlue" />
  <GradientStop Offset="0.4" Color="Blue" />
  <GradientStop Offset="0.8" Color="Purple" />
  <GradientStop Offset="1.0" Color="Lavender"/>
  </LinearGradientBrush>
  </Rectangle.Fill>
  </Rectangle>
 • 16. Przykład XAML
  <TextBlockFontFamily="Verdana" FontSize="72„FontStyle="Italic" FontWeight="Bold" >
  KOALA
  <TextBlock.Foreground>
  <ImageBrushImageSource="Koala.jpg" />
  </TextBlock.Foreground>
  </TextBlock>
 • 17. Przykład XAML
  <TextBlock Text="Click to win!" TextDecorations="None"
  Cursor="Hand" FontSize="14" FontWeight="Bold"
  MouseEnter="TextBlock_MouseEnter"
  MouseLeave="TextBlock_MouseLeave"
  MouseLeftButtonUp="TextBlock_MouseLeftButtonUp" />
  privatevoidTextBlock_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs e)
  {
  ((TextBlock)sender).TextDecorations = TextDecorations.Underline;
  ((TextBlock)sender).Foreground = Brushes.Maroon;
  }
  privatevoidTextBlock_MouseLeave(object sender, MouseEventArgs e)
  {
  ((TextBlock)sender).TextDecorations = null;
  ((TextBlock)sender).Foreground = Brushes.Black;
  }
  privatevoidTextBlock_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
  {
  MessageBox.Show("Congratulations!");
  }
 • 18. Style
  <Application.Resources>
  <StyleTargetType="Button" x:Key="GelButton">
  <Setter Property="Margin" Value="1,2,1,2"/>
  <Setter Property="HorizontalAlignment„Value="Left"/>
  <Setter Property="Template">
  <Setter.Value>
  ...
  </Setter.Value>
  </Setter>
  </Style>
  </Application.Resources>
  <Button Height="50" Width="250" Style="{StaticResource GelButton}" Content="Button 1"/>
 • 19. Style
  <Application.Resources>
  <StyleTargetType="Button">
  <Setter Property="Margin" Value="1,2,1,2"/>
  <Setter Property="HorizontalAlignment„Value="Left"/>
  <Setter Property="Template">
  <Setter.Value>
  ...
  </Setter.Value>
  </Setter>
  </Style>
  </Application.Resources>
  <Button Height="50" Width="250"Content="Button 1"/>
 • 20. Data Binding
  Managed Object
  ADO.NET Data Source
  XML Data
 • 21. Data Binding
 • 22. Tryby Bindowania
  OneWay
  TwoWay
  OneWayToSource
  OneTime
  Cel
  Źródło
 • 23. Bindowanie do obiektu
  namespace MyNamespace
  {
  classMyClass
  {
  publicstring ColorName
  {
  get { return"Red"; }
  }
  }
  }<DockPanel xmlns:c="clr-namespace:MyNamespace">
  <DockPanel.Resources>
  <c:MyClass x:Key="mySource" />
  </DockPanel.Resources>
  <ButtonBackground="{Binding Path=ColorName,Source={StaticResourcemySource}}">
  ...
  </Button>
  </DockPanel>
 • 24. Bindowanie
  <DockPanel xmlns:c="clr-namespace:MyNamespace">
  <DockPanel.Resources>...</DockPanel.Resources>
  <DockPanel.DataContext>
  <Binding Source="{StaticResource mySource}"/>
  </DockPanel.DataContext>
  <Button Background="{Binding Path=BackColorName}">
  ...
  </Button>
  <TextBox Foreground="{Binding Path=ForeColorName}">
  ...
  </TextBox>
  </DockPanel>
 • 25. UpdateTrigger
  <TextBox Width="100">
  <TextBox.Text>
  <Binding Source="{StaticResource myData}"
  Path="ColorName"
  UpdateSourceTrigger="PropertyChanged" />
  </TextBox.Text>
  </TextBox>
  Kiedy ma następować aktualizacja?
 • UpdateTrigger - przykład
  <Label>Enter a Name:</Label>
  <TextBox>
  <TextBox.Text>
  <BindingSource="{StaticResource myDataSource}" Path="Name" UpdateSourceTrigger= "PropertyChanged" />
  </TextBox.Text>
  </TextBox>
  <Label>The name you entered:</Label>
  <TextBlock Text="{Binding Source= {StaticResourcemyDataSource}, Path = Name}"/><TextBox Name="itemNameTextBox" Text="{Binding Path=ItemName, UpdateSourceTrigger=Explicit}" />
  //itemNameTextBox is an instance of a TextBox
  BindingExpressionbe = itemNameTextBox.GetBindingExpression(TextBox.TextProperty);
  be.UpdateSource();
 • 29. DataTemplate
  <DataTemplate x:Key="myTaskTemplate">
  <Border Name="border" BorderBrush="Aqua" BorderThickness="1" Padding="5" Margin="5">
  <Grid>
  <Grid.RowDefinitions>
  <RowDefinition/>
  <RowDefinition/>
  <RowDefinition/>
  </Grid.RowDefinitions>
  <Grid.ColumnDefinitions>
  <ColumnDefinition />
  <ColumnDefinition />
  </Grid.ColumnDefinitions>
  <TextBlockGrid.Row="0"Grid.Column="0" Text="Task Name:"/>
  <TextBlock Grid.Row="0" Grid.Column="l" Text="{BindingPath=TaskName}"/>
  <TextBlock Grid.Row="1" Grid.Column="0" Text="Description:" />
  <TextBlock Grid.Row="1"Grid.Column="1" Text="{Binding Path.Description}" />
  <TextBlock Grid.Row="2"Grid.Column="0"Text="Priority:" />
  <TextBlock Grid.Row="2" Grid.Column="1" Text="{BindingPath=Priority}" />
  </Grid>
  </Border>
  </DataTemplate><ListBox Width="400" Margin="10" ItemsSource="{Binding Source={StaticResource myTodoList}}"ItemTemplate="{StaticResource myTaskTemplate}" HorizontalContentAlignment="Stretch"/>
 • 30. <Border Width="400"
  BorderBrush="Green"
  BorderThickness="9">
  <StackPanel>
  <MediaElement Source="aero.wmv" />
  <Button>Hello</Button>
  </StackPanel>
  </Border>
  Audio i Wideo
  Ronnie Saurenmann (WPF)
  Różne formaty: WMV, MPEG, Some AVIs
  Synchronizacha z animacjami
 • 31. Grafika 2D, Grafika 3D, Obrazy
  Ronnie Saurenmann (WPF)
  Grafika 2D
  Grafika 3D
  Obrazy
 • 32. Transformacja i animacja
  RotateTransform
  ScaleTransform
  RenderTransform
  Efekty: rozmycie, poświata
  Zmiana każdej właściwości w czasie
 • 33. Dokumenty, drukowanie
  Użycie kontrolek Windows Forms
  XAML Browser Applications (XBAPs)
  Co jeszcze?
 • 34. Expression Blend
 • 35. Nowe kontrolki
  Datagrid, Ribbon, Visual State Manager
  WPF Toolkit:http://wpf.codeplex.com/
  Office UI Licensing Developer Center:
  http://msdn.microsoft.com/hr-hr/office/aa973809(en-us).aspx
 • 36. Demo
  Ribbon
 • 37. Łatwe tworzenie GUI
  Automagiczne przekazywanie wartości
  Prostota i funkcjonalność
  Oddzielenie logiki od wyglądu
  Zachwyt użytkownika
  Podsumowanie
 • 38. Dziękuję
  <Canvas Width="100" Height="100"><Ellipse Fill="Yellow" Stroke="Black"
  StrokeThickness="7"
  Width="100" Height="100" />
  <Ellipse Fill="Black"
  Width="10" Height="15"
  Canvas.Left="28" Canvas.Top="28" />
  <Ellipse Fill="Black"
  Width="10" Height="15"
  Canvas.Left="62" Canvas.Top="28" />
  <Path Stroke="Black"
  StrokeThickness="6"
  Data="M 30,60 Q 50,90 70,60" />
  </Canvas>