Windows Presentation Foundation<br />Dawid Cieszyńskicieszak@cieszak.eu<br />
Agenda<br />Co to jest? Do czego służy?<br />Porównanie z Windows Forms<br />Język XAML i przykłady kodu<br />Data Binding...
Co to jest?<br />Windows Presentation Foundation<br />(System.Windows.*)<br />Windows CardSpace<br />Windows Communication...
Do czego służy?<br />
Co to jest?<br />Nowa estetyka Windows Vista<br />Transformacje, animacje, przezroczystość, cieniowanie, efekty trójwymiar...
WPF vs Windows Forms<br />
XAML<br />C#<br />VB.NET<br />&lt;Button Width=&quot;100&quot;&gt; OK<br /> &lt;Button.Background&gt;<br />LightBlue<br /...
Przykłady kodu XAML<br />
App.xaml<br />&lt;Application x:Class=&quot;WpfApplication1.App&quot;<br />xmlns=&quot;http://schemas.microsoft.com/winfx/...
MainWindow.xaml<br />&lt;Window x:Class=&quot;WpfApplication1.Window1&quot;<br />xmlns=&quot;http://schemas.microsoft.com/...
Layout<br />DockPanel<br />StackPanel<br />Grid<br />Canvas<br />
Przykład XAML<br />&lt;Rectangle Fill=&quot;Red„Width=&quot;150„Height=&quot;100&quot; /&gt;<br />
Przykład XAML<br />&lt;Grid ShowGridLines=&quot;True&quot;&gt;<br />&lt;Grid.ColumnDefinitions&gt;<br />&lt;ColumnDefiniti...
Przykład XAML<br />&lt;Button Height=&quot;25&quot; Width=&quot;100&quot;Grid.Column=&quot;0„Grid.Row=&quot;0&quot; Click=...
Przykład XAML<br />&lt;Rectangle x:Name=&quot;rect&quot; Width=&quot;150&quot; Height=&quot;100&quot;Grid.Column=&quot;1&q...
Przykład XAML<br />&lt;TextBlockFontFamily=&quot;Verdana&quot; FontSize=&quot;72„FontStyle=&quot;Italic&quot; FontWeight=&...
Przykład XAML<br />&lt;TextBlock Text=&quot;Click to win!&quot; TextDecorations=&quot;None&quot;<br />Cursor=&quot;Hand&qu...
Style<br />&lt;Application.Resources&gt;<br />&lt;StyleTargetType=&quot;Button&quot; x:Key=&quot;GelButton&quot;&gt;<br />...
Style<br />&lt;Application.Resources&gt;<br />&lt;StyleTargetType=&quot;Button&quot;&gt;<br />&lt;Setter Property=&quot;Ma...
Data Binding<br />Managed Object<br />ADO.NET Data Source<br />XML Data<br />
Data Binding<br />
Tryby Bindowania<br />OneWay<br />TwoWay<br />OneWayToSource<br />OneTime<br />Cel<br />Źródło<br />
Bindowanie do obiektu<br />namespace MyNamespace<br />{<br />classMyClass<br />  {<br />publicstring ColorName<br />  ...
Bindowanie<br />&lt;DockPanel xmlns:c=&quot;clr-namespace:MyNamespace&quot;&gt;<br />&lt;DockPanel.Resources&gt;...&lt;/Do...
UpdateTrigger<br />&lt;TextBox Width=&quot;100&quot;&gt;<br />&lt;TextBox.Text&gt;<br />&lt;Binding Source=&quot;{StaticRe...
Explicit
LostFocus
PropertyChanged</li></li></ul><li>UpdateTrigger - przykład<br />&lt;Label&gt;Enter a Name:&lt;/Label&gt;<br />&lt;TextBox&...
DataTemplate<br />&lt;DataTemplate x:Key=&quot;myTaskTemplate&quot;&gt;<br />&lt;Border Name=&quot;border&quot; BorderBrus...
&lt;Border Width=&quot;400&quot; <br />    BorderBrush=&quot;Green&quot; <br />    BorderThickness=&quot;9&quot;&g...
Grafika 2D, Grafika 3D, Obrazy<br />Ronnie Saurenmann (WPF)<br />Grafika 2D<br />Grafika 3D<br />Obrazy<br />
Transformacja i animacja<br />RotateTransform<br />ScaleTransform<br />RenderTransform<br />Efekty: rozmycie, poświata<br ...
Dokumenty, drukowanie<br />Użycie kontrolek Windows Forms<br />XAML Browser Applications (XBAPs)<br />Co jeszcze?<br />
Expression Blend<br />
Nowe kontrolki<br />Datagrid, Ribbon, Visual State Manager<br />WPF Toolkit:http://wpf.codeplex.com/<br />Office UI Licens...
Demo<br />Ribbon<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Windows Presentation Foundation

3,820 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,820
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
982
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Windows Presentation Foundation

 1. 1. Windows Presentation Foundation<br />Dawid Cieszyńskicieszak@cieszak.eu<br />
 2. 2. Agenda<br />Co to jest? Do czego służy?<br />Porównanie z Windows Forms<br />Język XAML i przykłady kodu<br />Data Binding i Update Trigger<br />Expression Blend<br />Nowe kontrolki w WPF?<br />Podsumowanie<br />
 3. 3. Co to jest?<br />Windows Presentation Foundation<br />(System.Windows.*)<br />Windows CardSpace<br />Windows Communication<br />Foundation<br />(System.ServiceModel.*)<br />Windows Workflow Foundation<br />(System.Workflow.*)<br />
 4. 4. Do czego służy?<br />
 5. 5. Co to jest?<br />Nowa estetyka Windows Vista<br />Transformacje, animacje, przezroczystość, cieniowanie, efekty trójwymiarowe, itp.<br />Style<br />Wyzwalacze<br />
 6. 6. WPF vs Windows Forms<br />
 7. 7. XAML<br />C#<br />VB.NET<br />&lt;Button Width=&quot;100&quot;&gt; OK<br /> &lt;Button.Background&gt;<br />LightBlue<br /> &lt;/Button.Background&gt;<br />&lt;/Button&gt;<br />Button b1 = new Button();<br />b1.Content = &quot;OK&quot;;<br />b1.Background = new SolidColorBrush(Colors.LightBlue);<br />b1.Width = 100;<br />Dim b1 As New Button<br />b1.Content = &quot;OK&quot;<br />b1.Background = New _SolidColorBrush(Colors.LightBlue)<br />b1.Width = 100<br />XAML = ExtensibleApplicationMarkupLanguage<br />HTML?<br />
 8. 8. Przykłady kodu XAML<br />
 9. 9. App.xaml<br />&lt;Application x:Class=&quot;WpfApplication1.App&quot;<br />xmlns=&quot;http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation&quot;<br />xmlns:x=&quot;http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml&quot;<br />StartupUri=&quot;MainWindow.xaml&quot;&gt;<br />&lt;Application.Resources&gt;<br /> &lt;/Application.Resources&gt;<br />&lt;/Application&gt;<br />
 10. 10. MainWindow.xaml<br />&lt;Window x:Class=&quot;WpfApplication1.Window1&quot;<br />xmlns=&quot;http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation&quot;<br />xmlns:x=&quot;http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml&quot;<br />Title=&quot;Window1&quot; Height=&quot;300&quot; Width=&quot;300&quot;&gt;<br />&lt;Grid&gt;<br />&lt;/Grid&gt;<br />&lt;/Window&gt;<br />
 11. 11. Layout<br />DockPanel<br />StackPanel<br />Grid<br />Canvas<br />
 12. 12. Przykład XAML<br />&lt;Rectangle Fill=&quot;Red„Width=&quot;150„Height=&quot;100&quot; /&gt;<br />
 13. 13. Przykład XAML<br />&lt;Grid ShowGridLines=&quot;True&quot;&gt;<br />&lt;Grid.ColumnDefinitions&gt;<br />&lt;ColumnDefinition /&gt;<br />&lt;ColumnDefinition /&gt;<br />&lt;/Grid.ColumnDefinitions&gt;<br />&lt;Grid.RowDefinitions&gt;<br />&lt;RowDefinition/&gt;<br />&lt;RowDefinition /&gt;<br />&lt;/Grid.RowDefinitions&gt;<br />&lt;Rectangle Fill=&quot;Red&quot; Width=&quot;150&quot; Height=&quot;100„Grid.Column=&quot;1&quot;Grid.Row=&quot;1&quot;/&gt;<br />&lt;/Grid&gt;<br />
 14. 14. Przykład XAML<br />&lt;Button Height=&quot;25&quot; Width=&quot;100&quot;Grid.Column=&quot;0„Grid.Row=&quot;0&quot; Click=&quot;Button_Click&quot;/&gt;<br />&lt;Rectangle x:Name=&quot;rect&quot; Fill=&quot;Red&quot;Width=&quot;150&quot; Height=&quot;100&quot;Grid.Column=&quot;1&quot;Grid.Row=&quot;1&quot;/&gt;<br />privatevoidButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)<br />{<br />rect.Fill= newSolidColorBrush(Colors.Blue);<br />}<br />
 15. 15. Przykład XAML<br />&lt;Rectangle x:Name=&quot;rect&quot; Width=&quot;150&quot; Height=&quot;100&quot;Grid.Column=&quot;1&quot;Grid.Row=&quot;1&quot;&gt;<br />&lt;Rectangle.Fill&gt;<br />&lt;LinearGradientBrush&gt;<br />&lt;GradientStop Offset=&quot;0&quot; Color=&quot;LightBlue&quot; /&gt;<br />&lt;GradientStop Offset=&quot;0.4&quot; Color=&quot;Blue&quot; /&gt;<br />&lt;GradientStop Offset=&quot;0.8&quot; Color=&quot;Purple&quot; /&gt;<br />&lt;GradientStop Offset=&quot;1.0&quot; Color=&quot;Lavender&quot;/&gt;<br />&lt;/LinearGradientBrush&gt;<br />&lt;/Rectangle.Fill&gt;<br />&lt;/Rectangle&gt;<br />
 16. 16. Przykład XAML<br />&lt;TextBlockFontFamily=&quot;Verdana&quot; FontSize=&quot;72„FontStyle=&quot;Italic&quot; FontWeight=&quot;Bold&quot; &gt;<br /> KOALA<br />&lt;TextBlock.Foreground&gt;<br />&lt;ImageBrushImageSource=&quot;Koala.jpg&quot; /&gt;<br />&lt;/TextBlock.Foreground&gt;<br />&lt;/TextBlock&gt;<br />
 17. 17. Przykład XAML<br />&lt;TextBlock Text=&quot;Click to win!&quot; TextDecorations=&quot;None&quot;<br />Cursor=&quot;Hand&quot; FontSize=&quot;14&quot; FontWeight=&quot;Bold&quot;<br />MouseEnter=&quot;TextBlock_MouseEnter&quot;<br /> MouseLeave=&quot;TextBlock_MouseLeave&quot;<br /> MouseLeftButtonUp=&quot;TextBlock_MouseLeftButtonUp&quot; /&gt;<br />privatevoidTextBlock_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs e)<br />{<br /> ((TextBlock)sender).TextDecorations = TextDecorations.Underline;<br /> ((TextBlock)sender).Foreground = Brushes.Maroon;<br />}<br />privatevoidTextBlock_MouseLeave(object sender, MouseEventArgs e)<br />{<br /> ((TextBlock)sender).TextDecorations = null;<br /> ((TextBlock)sender).Foreground = Brushes.Black;<br />}<br />privatevoidTextBlock_MouseLeftButtonUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)<br />{<br />MessageBox.Show(&quot;Congratulations!&quot;);<br />}<br />
 18. 18. Style<br />&lt;Application.Resources&gt;<br />&lt;StyleTargetType=&quot;Button&quot; x:Key=&quot;GelButton&quot;&gt;<br />&lt;Setter Property=&quot;Margin&quot; Value=&quot;1,2,1,2&quot;/&gt;<br />&lt;Setter Property=&quot;HorizontalAlignment„Value=&quot;Left&quot;/&gt;<br />&lt;Setter Property=&quot;Template&quot;&gt;<br />&lt;Setter.Value&gt;<br /> ...<br />&lt;/Setter.Value&gt;<br />&lt;/Setter&gt;<br />&lt;/Style&gt;<br />&lt;/Application.Resources&gt;<br />&lt;Button Height=&quot;50&quot; Width=&quot;250&quot; Style=&quot;{StaticResource GelButton}&quot; Content=&quot;Button 1&quot;/&gt;<br />
 19. 19. Style<br />&lt;Application.Resources&gt;<br />&lt;StyleTargetType=&quot;Button&quot;&gt;<br />&lt;Setter Property=&quot;Margin&quot; Value=&quot;1,2,1,2&quot;/&gt;<br />&lt;Setter Property=&quot;HorizontalAlignment„Value=&quot;Left&quot;/&gt;<br />&lt;Setter Property=&quot;Template&quot;&gt;<br />&lt;Setter.Value&gt;<br /> ...<br />&lt;/Setter.Value&gt;<br />&lt;/Setter&gt;<br />&lt;/Style&gt;<br />&lt;/Application.Resources&gt;<br />&lt;Button Height=&quot;50&quot; Width=&quot;250&quot;Content=&quot;Button 1&quot;/&gt;<br />
 20. 20. Data Binding<br />Managed Object<br />ADO.NET Data Source<br />XML Data<br />
 21. 21. Data Binding<br />
 22. 22. Tryby Bindowania<br />OneWay<br />TwoWay<br />OneWayToSource<br />OneTime<br />Cel<br />Źródło<br />
 23. 23. Bindowanie do obiektu<br />namespace MyNamespace<br />{<br />classMyClass<br /> {<br />publicstring ColorName<br /> {<br />get { return&quot;Red&quot;; }<br /> }<br /> }<br />}&lt;DockPanel xmlns:c=&quot;clr-namespace:MyNamespace&quot;&gt;<br />&lt;DockPanel.Resources&gt;<br />&lt;c:MyClass x:Key=&quot;mySource&quot; /&gt;<br />&lt;/DockPanel.Resources&gt;<br />&lt;ButtonBackground=&quot;{Binding Path=ColorName,Source={StaticResourcemySource}}&quot;&gt;<br /> ...<br />&lt;/Button&gt;<br /> &lt;/DockPanel&gt;<br />
 24. 24. Bindowanie<br />&lt;DockPanel xmlns:c=&quot;clr-namespace:MyNamespace&quot;&gt;<br />&lt;DockPanel.Resources&gt;...&lt;/DockPanel.Resources&gt;<br />&lt;DockPanel.DataContext&gt;<br />&lt;Binding Source=&quot;{StaticResource mySource}&quot;/&gt;<br />&lt;/DockPanel.DataContext&gt;<br />&lt;Button Background=&quot;{Binding Path=BackColorName}&quot;&gt;<br /> ...<br />&lt;/Button&gt;<br />&lt;TextBox Foreground=&quot;{Binding Path=ForeColorName}&quot;&gt;<br /> ...<br />&lt;/TextBox&gt;<br />&lt;/DockPanel&gt;<br />
 25. 25. UpdateTrigger<br />&lt;TextBox Width=&quot;100&quot;&gt;<br />&lt;TextBox.Text&gt;<br />&lt;Binding Source=&quot;{StaticResource myData}&quot;<br /> Path=&quot;ColorName&quot;<br />UpdateSourceTrigger=&quot;PropertyChanged&quot; /&gt;<br />&lt;/TextBox.Text&gt;<br />&lt;/TextBox&gt;<br />Kiedy ma następować aktualizacja?<br /><ul><li>Default
 26. 26. Explicit
 27. 27. LostFocus
 28. 28. PropertyChanged</li></li></ul><li>UpdateTrigger - przykład<br />&lt;Label&gt;Enter a Name:&lt;/Label&gt;<br />&lt;TextBox&gt;<br />&lt;TextBox.Text&gt;<br />&lt;BindingSource=&quot;{StaticResource myDataSource}&quot; Path=&quot;Name&quot; UpdateSourceTrigger= &quot;PropertyChanged&quot; /&gt;<br />&lt;/TextBox.Text&gt;<br />&lt;/TextBox&gt;<br />&lt;Label&gt;The name you entered:&lt;/Label&gt;<br />&lt;TextBlock Text=&quot;{Binding Source= {StaticResourcemyDataSource}, Path = Name}&quot;/&gt;&lt;TextBox Name=&quot;itemNameTextBox&quot; Text=&quot;{Binding Path=ItemName, UpdateSourceTrigger=Explicit}&quot; /&gt;<br />//itemNameTextBox is an instance of a TextBox<br />BindingExpressionbe = itemNameTextBox.GetBindingExpression(TextBox.TextProperty);<br />be.UpdateSource();<br />
 29. 29. DataTemplate<br />&lt;DataTemplate x:Key=&quot;myTaskTemplate&quot;&gt;<br />&lt;Border Name=&quot;border&quot; BorderBrush=&quot;Aqua&quot; BorderThickness=&quot;1&quot; Padding=&quot;5&quot; Margin=&quot;5&quot;&gt;<br />&lt;Grid&gt;<br />&lt;Grid.RowDefinitions&gt;<br />&lt;RowDefinition/&gt;<br />&lt;RowDefinition/&gt;<br />&lt;RowDefinition/&gt;<br />&lt;/Grid.RowDefinitions&gt;<br />&lt;Grid.ColumnDefinitions&gt;<br />&lt;ColumnDefinition /&gt;<br />&lt;ColumnDefinition /&gt;<br />&lt;/Grid.ColumnDefinitions&gt;<br />&lt;TextBlockGrid.Row=&quot;0&quot;Grid.Column=&quot;0&quot; Text=&quot;Task Name:&quot;/&gt;<br />&lt;TextBlock Grid.Row=&quot;0&quot; Grid.Column=&quot;l&quot; Text=&quot;{BindingPath=TaskName}&quot;/&gt;<br />&lt;TextBlock Grid.Row=&quot;1&quot; Grid.Column=&quot;0&quot; Text=&quot;Description:&quot; /&gt;<br />&lt;TextBlock Grid.Row=&quot;1&quot;Grid.Column=&quot;1&quot; Text=&quot;{Binding Path.Description}&quot; /&gt;<br />&lt;TextBlock Grid.Row=&quot;2&quot;Grid.Column=&quot;0&quot;Text=&quot;Priority:&quot; /&gt;<br />&lt;TextBlock Grid.Row=&quot;2&quot; Grid.Column=&quot;1&quot; Text=&quot;{BindingPath=Priority}&quot; /&gt;<br />&lt;/Grid&gt;<br />&lt;/Border&gt;<br />&lt;/DataTemplate&gt;&lt;ListBox Width=&quot;400&quot; Margin=&quot;10&quot; ItemsSource=&quot;{Binding Source={StaticResource myTodoList}}&quot;ItemTemplate=&quot;{StaticResource myTaskTemplate}&quot; HorizontalContentAlignment=&quot;Stretch&quot;/&gt;<br />
 30. 30. &lt;Border Width=&quot;400&quot; <br /> BorderBrush=&quot;Green&quot; <br /> BorderThickness=&quot;9&quot;&gt;<br /> &lt;StackPanel&gt;<br />&lt;MediaElement Source=&quot;aero.wmv&quot; /&gt;<br /> &lt;Button&gt;Hello&lt;/Button&gt;<br /> &lt;/StackPanel&gt;<br />&lt;/Border&gt;<br />Audio i Wideo<br />Ronnie Saurenmann (WPF)<br />Różne formaty: WMV, MPEG, Some AVIs<br />Synchronizacha z animacjami<br />
 31. 31. Grafika 2D, Grafika 3D, Obrazy<br />Ronnie Saurenmann (WPF)<br />Grafika 2D<br />Grafika 3D<br />Obrazy<br />
 32. 32. Transformacja i animacja<br />RotateTransform<br />ScaleTransform<br />RenderTransform<br />Efekty: rozmycie, poświata<br />Zmiana każdej właściwości w czasie<br />
 33. 33. Dokumenty, drukowanie<br />Użycie kontrolek Windows Forms<br />XAML Browser Applications (XBAPs)<br />Co jeszcze?<br />
 34. 34. Expression Blend<br />
 35. 35. Nowe kontrolki<br />Datagrid, Ribbon, Visual State Manager<br />WPF Toolkit:http://wpf.codeplex.com/<br />Office UI Licensing Developer Center:<br />http://msdn.microsoft.com/hr-hr/office/aa973809(en-us).aspx<br />
 36. 36. Demo<br />Ribbon<br />
 37. 37. Łatwe tworzenie GUI<br />Automagiczne przekazywanie wartości<br />Prostota i funkcjonalność<br />Oddzielenie logiki od wyglądu<br />Zachwyt użytkownika<br />Podsumowanie<br />
 38. 38. Dziękuję<br />&lt;Canvas Width=&quot;100&quot; Height=&quot;100&quot;&gt;&lt;Ellipse Fill=&quot;Yellow&quot; Stroke=&quot;Black&quot;<br /> StrokeThickness=&quot;7&quot;<br /> Width=&quot;100&quot; Height=&quot;100&quot; /&gt;<br /> &lt;Ellipse Fill=&quot;Black&quot;<br /> Width=&quot;10&quot; Height=&quot;15&quot;<br /> Canvas.Left=&quot;28&quot; Canvas.Top=&quot;28&quot; /&gt;<br />&lt;Ellipse Fill=&quot;Black&quot;<br /> Width=&quot;10&quot; Height=&quot;15&quot;<br /> Canvas.Left=&quot;62&quot; Canvas.Top=&quot;28&quot; /&gt;<br /> &lt;Path Stroke=&quot;Black&quot;<br /> StrokeThickness=&quot;6&quot;<br /> Data=&quot;M 30,60 Q 50,90 70,60&quot; /&gt;<br />&lt;/Canvas&gt;<br />

×