Clojure: Return of the Jedi

1,008 views
855 views

Published on

My Clojure presentation from OpenFest 2012

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,008
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Clojure: Return of the Jedi

 1. 1. Episode VI: Clojure Завръщането на ДжедаитеSaturday, November 3, 12
 2. 2. Saturday, November 3, 12
 3. 3. bozhidar user> (:twitter bozhidar) "@bbatsov" user> (bozhidar :blog) "http://batsov.com" user> (:github bozhidar) "http://github.com/bbatsov"Saturday, November 3, 12
 4. 4. http://tradeo.comSaturday, November 3, 12
 5. 5. Saturday, November 3, 12
 6. 6. @emacs_knightSaturday, November 3, 12
 7. 7. МечкиSaturday, November 3, 12
 8. 8. МечкаSaturday, November 3, 12
 9. 9. Мечка и КомпютърSaturday, November 3, 12
 10. 10. Защо съм тук?Saturday, November 3, 12
 11. 11. Програмистите са идиоти!Saturday, November 3, 12
 12. 12. Затънали сме до уши в калта наречена “инцидентна сложност” и въобще не си даваме сметка за това...Saturday, November 3, 12
 13. 13. public boolean hasUpperCase(String word) { if (word == null) { return false; } int len = word.length(); for (int i = 0; i < len; i++) { if (Character.isUpperCase(word.charAt(i))) { return true; } } return false; } (defn has-uppercase? [string] (some #(Character/isUpperCase %) string))Saturday, November 3, 12
 14. 14. Новото е добре забравено старо.Saturday, November 3, 12
 15. 15. Конвенционален език за програмиранеSaturday, November 3, 12
 16. 16. Читав език за програмиранеSaturday, November 3, 12
 17. 17. Функционален език за програмиранеSaturday, November 3, 12
 18. 18. Common LispSaturday, November 3, 12
 19. 19. ClojureSaturday, November 3, 12
 20. 20. LispSaturday, November 3, 12
 21. 21. Saturday, November 3, 12
 22. 22. Магията на Lisp • Половин вековна история • Често имитиран, вечно ненадминат • Изключително малко ядро • Почти никакъв синтаксис • “Кодът е данни” (code is data) • Интерактивно програмиранеSaturday, November 3, 12
 23. 23. Проблемите на Lisp (Common Lisp/Scheme) • Никаква иновация след стандартизирането им • Сегментация • Думата “едновременно” (concurrently) не се споменава в спецификациите им • Повечето Lisp-ове дефинират сами своята платформаSaturday, November 3, 12
 24. 24. Истинските мъже не ги е страх от малко скоби!Saturday, November 3, 12
 25. 25. Хората имат неприятния навик да бъркат думите “познато” и “интуитивно”.Saturday, November 3, 12
 26. 26. "We were after the C++ programmers. We managed to drag a lot of them about halfway to Lisp."Saturday, November 3, 12
 27. 27. Ruby was a Lisp originally, in theory. “Ruby was a Lisp originally, in theory.”Saturday, November 3, 12
 28. 28. Голяма част от езиците, които стават за нещо са повлияни пряко или косвено от Lisp!!!Saturday, November 3, 12
 29. 29. ФАКТ!Saturday, November 3, 12
 30. 30. A language that doesn’t affect the way you think about programming is not worth knowing.Saturday, November 3, 12
 31. 31. ClojureSaturday, November 3, 12
 32. 32. Есенцията • Динамичен език за програмиране • JVM/CLR/JavaScript • Модерен диалеакт на Lisp (1) • Функционален по практичен начин • Оптимизиран за паралелно програмиране • Борец за един по-прост святSaturday, November 3, 12
 33. 33. Еволюцията на Lisp • сбогом car & cdr (hello first & rest) • по-малко скоби • повече структури от данни с literal синтаксис (set, map, vector) • коварно бърз runtime • стандартизиран runtime • непроменими (immutable) структури данниSaturday, November 3, 12
 34. 34. (hello clojure) (defn hello-world [] (println "Hello, world!")) (defn hello [name] (println (format "Hello, %s!" name)))Saturday, November 3, 12
 35. 35. user> (hello-world) Hello, world! nil user> (hello "Bozhidar") Hello, Bozhidar! nilSaturday, November 3, 12
 36. 36. Lisp programmers know the value of everything, but the cost of nothing.Saturday, November 3, 12
 37. 37. Структури от данни • свързан списък (list) • множество (set) • вектор • асоциативен масив (map/dictionary) • всичко Джавешко и родноSaturday, November 3, 12
 38. 38. СписъкSaturday, November 3, 12
 39. 39. user> (list 1 2 3) (1 2 3) user> (1 2 3) (1 2 3) user> (def names ("Bozhidar" "Snezhi" "Batman" "Yoda" "Mike")) #user/names user> (first names) "Bozhidar" user> (rest names) ("Snezhi" "Batman" "Yoda" "Mike") user> (last names) "Mike" user> (count names) 5 user> (map lower-case names) ("bozhidar" "snezhi" "batman" "yoda" "mike") user> (map count names) (8 6 6 4 4) user> (apply + (map count names)) 28 user> (cons "Pesho" names) ("Pesho" "Bozhidar" "Snezhi" "Batman" "Yoda" "Mike") user> names ("Bozhidar" "Snezhi" "Batman" "Yoda" "Mike") user> (conj names "Pesho") ("Pesho" "Bozhidar" "Snezhi" "Batman" "Yoda" "Mike")Saturday, November 3, 12
 40. 40. Mutable state is the new spaghetti code.Saturday, November 3, 12
 41. 41. user> (filter even? (range 1 10)) (2 4 6 8) user> (every? even? (range 1 10)) false user> (every? even? (filter even? (range 1 10))) true user> (map #(+ % 5) (range 1 10)) (6 7 8 9 10 11 12 13 14) user> (map (partial + 5) (range 1 10)) (6 7 8 9 10 11 12 13 14) user> (map (comp (partial * 2) (partial + 5)) (range 1 10)) (12 14 16 18 20 22 24 26 28)Saturday, November 3, 12
 42. 42. user> (doc and)-------------------------clojure.core/and([] [x] [x & next])Macro Evaluates exprs one at a time, from left to right. If a form returns logical false (nil or false), and returns that value and doesnt evaluate any of the other expressions, otherwise it returns the value of the last expr. (and) returns true.niluser> (source and)(defmacro and "Evaluates exprs one at a time, from left to right. If a form returns logical false (nil or false), and returns that value and doesnt evaluate any of the other expressions, otherwise it returns the value of the last expr. (and) returns true." {:added "1.0"} ([] true) ([x] x) ([x & next] `(let [and# ~x] (if and# (and ~@next) and#))))nilSaturday, November 3, 12
 43. 43. Множество (Set)Saturday, November 3, 12
 44. 44. user> (set (1 1 2 2 3 3)) #{1 2 3} user> (def a-set #{1 2 3 4 5}) #user/a-set user> (contains? a-set 3) true user> (contains? a-set 9) false user> (conj a-set 5) #{1 2 3 4 5} user> (conj a-set 6) #{1 2 3 4 5 6} user> (use clojure.set) nil user> (intersection #{1 2 3} #{2 3 4}) #{2 3} user> (difference #{1 2 3} #{2 3 4}) #{1} user> (union #{1 2 3} #{2 3 4}) #{1 2 3 4}Saturday, November 3, 12
 45. 45. Асоциативен масив (Map)Saturday, November 3, 12
 46. 46. user> (hash-map 1 2 3 4) {1 2, 3 4} user> (hash-map "Batman" "Bruce Wayne" "Superman" "Clark Kent") {"Batman" "Bruce Wayne", "Superman" "Clark Kent"} user> {:batman "Bruce Wayne", :superman "Clark Kent"} {:superman "Clark Kent", :batman "Bruce Wayne"} user> (def a-map {:batman "Bruce Wayne", :superman "Clark Kent"}) #user/a-map user> (:superman a-map) "Clark Kent" user> (a-map :batman) "Bruce Wayne" user> (a-map :zorro) nil user> (merge a-map {:zorro "Diego de la Vega"}) {:superman "Clark Kent", :batman "Bruce Wayne", :zorro "Diego de la Vega"} user> a-map {:superman "Clark Kent", :batman "Bruce Wayne"} user> (contains? a-map :batman) true user> (assoc a-map :catwoman "Selina Kyle") {:superman "Clark Kent", :batman "Bruce Wayne", :catwoman "Selina Kyle"} user> a-map {:superman "Clark Kent", :batman "Bruce Wayne"} user> (dissoc a-map :batman) {:superman "Clark Kent"} user> a-map {:superman "Clark Kent", :batman "Bruce Wayne"}Saturday, November 3, 12
 47. 47. Вектор (Vector)Saturday, November 3, 12
 48. 48. user> (vector 1 2 3 4) [1 2 3 4] user> (into [] (1 2 3 4)) [1 2 3 4] user> (def v (into [] (range 1 5))) #user/v user> (count v) 4 user> (nth v 0) 1 user> (conj v 5) [1 2 3 4 5] user> (pop v) [1 2 3] user> (peek v) 4 user> [1 2 3 4] [1 2 3 4]Saturday, November 3, 12
 49. 49. Seq APISaturday, November 3, 12
 50. 50. Идентичност и състояниеSaturday, November 3, 12
 51. 51. Паралелно програмиранеSaturday, November 3, 12
 52. 52. Законът на Мур даде фира в последните годиниSaturday, November 3, 12
 53. 53. Процесорите днес са масово многоядрени.Saturday, November 3, 12
 54. 54. Програмистите днес пишат масово single- threaded(process) софтуер!Saturday, November 3, 12
 55. 55. Защо така бе, юнаци?Saturday, November 3, 12
 56. 56. Програмистите са идиоти!Saturday, November 3, 12
 57. 57. Сложно паралелното програмиране е!Saturday, November 3, 12
 58. 58. Първи стъпкиSaturday, November 3, 12
 59. 59. user> (def f (future (Thread/sleep 10000) (println "done") 100)) #user/f user> f #<core$future_call$reify__5684@201075c5: :pending> user> @f done 100 user> @f 100 user> (def my-delay (delay (println "did some work") 100)) #user/my-delay user> @my-delay did some work 100 user> @my-delay 100Saturday, November 3, 12
 60. 60. Паралелни операции върху колекцииSaturday, November 3, 12
 61. 61. user> (defn slow-op [n] (Thread/sleep 5000) n) #user/slow-op user> (map slow-op (range 1 5)) (1 2 3 4) user> (time (doall (map slow-op (range 1 5)))) "Elapsed time: 20004.081 msecs" (1 2 3 4) user> (time (doall (pmap slow-op (range 1 5)))) "Elapsed time: 5002.705 msecs" (1 2 3 4)Saturday, November 3, 12
 62. 62. RefsSaturday, November 3, 12
 63. 63. (def picked-numbers (ref #{})) (def secret-num (.nextInt (java.util.Random.) 10)) (defn guess-number [n] (print "Enter a guess between 1 and 10: ") (flush) (let [guess (java.lang.Integer/parseInt (read-line)) ] (cond (= guess n) (println "You guessed correctly") (contains? (deref picked-numbers) n) (println "Pick another number!") :else (dosync (alter picked-numbers conj guess)))))Saturday, November 3, 12
 64. 64. user> (guess-number secret-num) Enter a guess between 1 and 10: 1 #{1} user> (guess-number secret-num) Enter a guess between 1 and 10: 2 #{1 2} user> (guess-number secret-num) Enter a guess between 1 and 10: 3 #{1 2 3} ... user> (guess-number secret-num) Enter a guess between 1 and 10: 7 #{1 2 3 4 5 6 7} user> (guess-number secret-num) Enter a guess between 1 and 10: 8 #{1 2 3 4 5 6 7 8} user> (guess-number secret-num) Enter a guess between 1 and 10: 9 You guessed correctlySaturday, November 3, 12
 65. 65. AtomsSaturday, November 3, 12
 66. 66. (def picked-numbers (atom #{})) (def secret-num (.nextInt (java.util.Random.) 10)) (defn guess-number [n] (print "Enter a guess between 1 and 10: ") (flush) (let [guess (java.lang.Integer/parseInt (read-line)) ] (cond (= guess n) (println "You guessed correctly") (contains? (deref picked-numbers) n) (println "Pick another number!") :else (swap! picked-numbers conj guess))))Saturday, November 3, 12
 67. 67. AgentsSaturday, November 3, 12
 68. 68. user> (def some-agent (agent 0)) #user/some-agent user> (dotimes [i 100] (send some-agent inc)) nil user> some-agent #<Agent@1997c457: 100> user> @some-agent 100Saturday, November 3, 12
 69. 69. Time is the new memory.Saturday, November 3, 12
 70. 70. Звучи добре, ама дали ще я бъде тая работа? • Добри програмисти се изнасят на талази към Clojure • O’Reilly издадоха книга за Clojure!!! • Thoughtbot съветва компаниите да залагат на ClojureSaturday, November 3, 12
 71. 71. Инструменти за масово разрушение • Leiningen 2 • Emacs • clojure-mode • paredit • nrepl.elSaturday, November 3, 12
 72. 72. Emacs Prelude включва всичко, което ви трябва да програмирате на Clojure https://github.com/bbatsov/preludeSaturday, November 3, 12
 73. 73. Противотанкова артилерия • Eclipse (CounterClockWise) • IntelliJ IDEA (LaClojure) • NetBeans (Enclojure)Saturday, November 3, 12
 74. 74. http://clojurekoans.orgSaturday, November 3, 12
 75. 75. АлтернативитеSaturday, November 3, 12
 76. 76. Simplicity is the ultimate sophistication. Leonardo Da VinciSaturday, November 3, 12
 77. 77. КонецSaturday, November 3, 12
 78. 78. Въпроси?Saturday, November 3, 12

×