Hodnoteniefakúlt vysokýcHškôl 2011Príloha:Grafy k jednotlivým indikátorom v rámciskupín odborov (2008, 2009, 2010)Akademic...
Obsah   1.     Vysvetlivky ku grafom    3   2.     Grafy po skupinách odborov  4      2.1   Skup...
1. Vysvetlivky ku grafom  Ku každej skupine odborov ponúkame 21 grafov, z toho 9 ku kritériám vzdelávania a 12 ku kritér...
2.1 Skupina TECH   2.1 Skupina TECH4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2.2 Skupina PRIR   2.2 Skupina PRIR   2.2 Skupina PRIR25
26
27
28
29
30
31
2.3 Skupina MED   2.3 Skupina MED   2.3 Skupina MED32
33
34
35
36
37
38
2.4 Skupina AGRO   2.4 Skupina AGRO39
40
41
42
43
44
45
2.5 Skupina EKONOM   2.5 Skupina EKONOM   2.5 Skupina EKONOM   2.5 Skupina EKONOM46
47
48
49
50
51
52
2.6 Skupina OSTATNE SPOL   2.6 Skupina OSTATNE SPOL   2.6 Skupina OSTATNE SPOL   2.6 Skupina OSTATNE SPOL53
54
55
56
57
58
59
2.7 Skupina FILOZOF   2.7 Skupina FILOZOF   2.7 Skupina FILOZOF   2.7 Skupina FILOZOF60
61
62
63
64
65
66
2.8 Skupina PRAV   2.8 Skupina PRAV   2.8 Skupina PRAV   2.8 Skupina PRAV67
68
69
70
71
72
73
2.9 Skupina PEDAGOG   2.9 Skupina PEDAGOG   2.9 Skupina PEDAGOG   2.9 Skupina PEDAGOG74
75
76
77
78
79
80
2.10 Skupina UMEL   2.10 Skupina UMEL   2.10 Skupina UMEL   2.10 Skupina UMEL81
82
83
84
85
86
87
2.11 Skupina TEOLOG   2.11 Skupina TEOLOG   2.11 Skupina TEOLOG   2.11 Skupina TEOLOG88
89
90
91
92
93
94
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Príloha 2011

31,508 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
31,508
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28,156
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Príloha 2011

 1. 1. Hodnoteniefakúlt vysokýcHškôl 2011Príloha:Grafy k jednotlivým indikátorom v rámciskupín odborov (2008, 2009, 2010)Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA),november 2011 Akademická rankingová a ratingová agentúra
 2. 2. Obsah 1. Vysvetlivky ku grafom 3 2. Grafy po skupinách odborov 4 2.1 Skupina TECH 4 2.2 Skupina PRIR 25 2.3 Skupina MED 32 2.4 Skupina AGRO 39 2.5 Skupina EKONOM 46 2.6 Skupina OSTATNE SPOL 53 2.7 Skupina FILOZOF 60 2.8 Skupina PRAV 67 2.9 Skupina PEDAGOG 74 2.10 Skupina UMEL 81 2.11 Skupina TEOLOG 882
 3. 3. 1. Vysvetlivky ku grafom Ku každej skupine odborov ponúkame 21 grafov, z toho 9 ku kritériám vzdelávania a 12 ku kritériám výskumu. Drvivá väčšina grafov ponúka porovnanie ukazovateľov za rok 2010 (ktoré boli vyhodnocované v tohtoročnom hodnotení) s ukazovateľmi rokov 2009 a 2008. Názov každého grafu reflektuje vždy naj- aktuálnejšie údaje zachytené v stĺpci zelenej farby. Vo viacerých kritériách sa používa priemer údajov za niekoľko rokov, aj v tomto prípade je výsledok zobrazený v zelenom stĺpci označenom rokom 2010. Platí pravidlo, že čím väčšia je hodnota daného ukazovateľa, tým lepší je výkon fakulty. Výnimkou sú tri grafy, kde sme sa pre lepšiu názornosť rozhodli kritérium graficky znázorniť inverzne - ide o krité- rium SV1 (koľko študentov pripadá na jedného učiteľa), SV2 (koľko študentov pripadá na jedného profe- sora alebo docenta) a SV9 (aká je nezamestnanosť absolventov). Pri týchto grafoch platí, že najmenšia hodnota je tou najlepšou hodnotou. Keďže kritériá SV9, SV10 a VV4b, VV4c sa tento rok v hodnotení VŠ objavujú po prvý krát, obsa- hujú len údaje získané za rok 2010. Rovnako sú na tom grafy skupín FILOZOF, PRAV, PEDAGOG, UMEL a TEOLOG, ktoré pri kritériách VV1, VV2 a VV2a obsahujú len ukazovatele za rok 2010. Keďže pri týchto ukazovateľoch publikačnej činnosti a citovanosti bola menená metodika, rozhodli sme sa aj iným spôsobom tvoriť grafy. Pri týchto skupinách a týchto kritériách berieme ako východiskové údaje body získané za publikácie v databáze WoK a za váhované publikácie v databáze CREPČ, pričom tieto publikácie sú navzájom obodované v pomere 10 (WoK): 1 (CREPČ). Iba týmto spôsobom bolo možné získať porovnanie výkonu danej fakulty v danom kritériu. Pri ostatných skupinách fakúlt sme postupovali podobným spôsobom ako po minulé roky a brali do úvahy iba výkon vo WoK1, a teda v týchto prípadoch bolo možné porovnanie s minulosťou. Pri hore uvedených skupinách fakúlt sme bodové hodnotenie váhovaných publikácií brali do úvahy aj pri nových kritériách VV4b a VV4c. Špecifikom sú tiež grafy ku kritériu SV8 (podiel zahraničných študentov). Aj v tomto prípade sme tento rok upravovali metodiku a to tak, že namiesto všetkých študentov denného aj externého štúdia 1. a 2. stupňa sme do úvahy brali iba všetkých študentov denného štúdia, avšak 1., 2. aj 3. stup- ňa. Cieľom bolo vyhnúť sa zarátaniu tých študentov, ktorí prišli študovať na slovenskú školu s vidinou ľahkej dostupnosti titulu, pričom zvyčajne ide najmä o študentov externého štúdia. Uvedenú metodickú zmenu nepovažujeme za natoľko závažnú, aby sme neponúkli aj porovnanie s predošlými rokmi. Na- priek tomu však treba poznamenať, že práve táto metodická zmena stojí za veľkými „prepadmi“ v prípade niektorých škôl/fakúlt, ako je napr. Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety (MED), Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (EKONOM), či Fakulta humanitných a prírod- ných vied Prešovskej univerzity (FILOZOF). Dotknúť sa treba i skupiny UMEL a kritérií VV2 a VV2a, ktoré zachytávajú počty citácií na publikačnú činnosť. Ani v medzinárodnej databáze WoK ani v domácej databáze CREPČ, z ktorých ARRA pri svojom hodnotení vychádzala, nemala žiadna umelecká fakulta zachytenú čo i len jednu citáciu na svoju publi- káciu, preto oba grafy obsahujú výhradne nulové hodnoty. 1) Máme na mysli grafické zobrazenie - pri skupinách EKONOM a OSTATNÉ SPOL sa totiž v minulosti pri samotnom hodnotení bral do úvahy aj výkon dosiahnutý v CREPČ, ten však nebol zaznamenávaný v grafoch.3
 4. 4. 2.1 Skupina TECH 2.1 Skupina TECH4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. 2.2 Skupina PRIR 2.2 Skupina PRIR 2.2 Skupina PRIR25
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. 2.3 Skupina MED 2.3 Skupina MED 2.3 Skupina MED32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. 36
 37. 37. 37
 38. 38. 38
 39. 39. 2.4 Skupina AGRO 2.4 Skupina AGRO39
 40. 40. 40
 41. 41. 41
 42. 42. 42
 43. 43. 43
 44. 44. 44
 45. 45. 45
 46. 46. 2.5 Skupina EKONOM 2.5 Skupina EKONOM 2.5 Skupina EKONOM 2.5 Skupina EKONOM46
 47. 47. 47
 48. 48. 48
 49. 49. 49
 50. 50. 50
 51. 51. 51
 52. 52. 52
 53. 53. 2.6 Skupina OSTATNE SPOL 2.6 Skupina OSTATNE SPOL 2.6 Skupina OSTATNE SPOL 2.6 Skupina OSTATNE SPOL53
 54. 54. 54
 55. 55. 55
 56. 56. 56
 57. 57. 57
 58. 58. 58
 59. 59. 59
 60. 60. 2.7 Skupina FILOZOF 2.7 Skupina FILOZOF 2.7 Skupina FILOZOF 2.7 Skupina FILOZOF60
 61. 61. 61
 62. 62. 62
 63. 63. 63
 64. 64. 64
 65. 65. 65
 66. 66. 66
 67. 67. 2.8 Skupina PRAV 2.8 Skupina PRAV 2.8 Skupina PRAV 2.8 Skupina PRAV67
 68. 68. 68
 69. 69. 69
 70. 70. 70
 71. 71. 71
 72. 72. 72
 73. 73. 73
 74. 74. 2.9 Skupina PEDAGOG 2.9 Skupina PEDAGOG 2.9 Skupina PEDAGOG 2.9 Skupina PEDAGOG74
 75. 75. 75
 76. 76. 76
 77. 77. 77
 78. 78. 78
 79. 79. 79
 80. 80. 80
 81. 81. 2.10 Skupina UMEL 2.10 Skupina UMEL 2.10 Skupina UMEL 2.10 Skupina UMEL81
 82. 82. 82
 83. 83. 83
 84. 84. 84
 85. 85. 85
 86. 86. 86
 87. 87. 87
 88. 88. 2.11 Skupina TEOLOG 2.11 Skupina TEOLOG 2.11 Skupina TEOLOG 2.11 Skupina TEOLOG88
 89. 89. 89
 90. 90. 90
 91. 91. 91
 92. 92. 92
 93. 93. 93
 94. 94. 94

×