Wijkkrant nr 10 december12 small

702 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
702
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wijkkrant nr 10 december12 small

 1. 1. DE WIJKKRANT 3e jaargang | # 10 | december 2012 Verschijnt in Waalwijk en Sprang-Capelle Dè krant voor bewoners door bewonersWaalwijkse journalist Sjaak Koolenbrengt tweede columnbundel uit Iemand moet het doenEen verzameling van de veelbespro- De titel ‘Iemand moet het doen’ is ge- De columns in hetken zaterdagse columns van journa- kozen omdat de column met dezelfde boekje zijn eerder en 49 andere columnslist Sjaak Koolen van het Brabants titel nog meer opschudding heeft ver- verschenen in de van Sjaak KoolenDagblad bevat het nieuwe boekje oorzaakt dan de andere schrijfsels van editie De Langstraat vee lgeprezen en‘Iemand moet het doen en 49 andere de Waalwijkse deling vanlgelezen columns de Bun journalist. Het bleek vee van het Brabantscolumns van Sjaak Koolen’. Dat is on- opmaat voorDit hettweede bloemlezing uit ns van journalist is de evenement Kersthuis de veelgeprezen Dagblad, in de perio- colum en veelgelezen zaterdagse Brabants Dagblad.langs verschenen. De opbrengst van Waalwijk in het centrum van Waalwijk. Sjaak Koolen (60) van het Ze beslaan de periode 2010- 2012, maar zijn niet de eind 2009 tot eind liteit, want Sjaak Koolen gebonden aan de actuahet boekje gaat volledig naar het weet zijn spitsvondige bijdra gen altijd zo’n draai te igheidswaarde hebben. 2012. In 2009 publi- geven dat ze welhaast eeuw verwondering, scherpzin-evenement Kersthuis Waalwijk, dat Met humor, compassie, nigheid en soms enig venijn schrijft hij over wat hij ceerde Sjaak Koolen ziet, meemaakt en zich herinnert.tussen 13 en 16 december geld inza- uitgave zijn eerste boekje met Het vervolg op de succesvolle ns van Sjaak Koolen’.melt voor hospice Francinus de Wind ‘De reünie en 50 andere colum columns, ‘De reünie’. foto’s van Luuk Aarts Deze uitgave bevat verrassendeen Toon Hermans Huis Waalwijk. en Frank Trommelen Het boekje is vorm- geven door de Waalwijkse grafisch ont- kost 8,95 euro en is te koop bij tweeEerste wijkklus van RKC battle werpster Chantal Berber en bevat ook boekhandels in Waalwijk, The Read foto’s van twee Waalwijkse fotografen: Shop in winkelcentrum De Els en Plan-Op woensdagmiddag 7 november j.l, gen extra punten, voor deelname, en Frank Trommelen en Luuk Aarts. tage Boekhandel aan de Stationsstraatis er een wijkklus gehouden, het weer het aantal zakken die er waren opge- ‘Iemand moet het doen’ telt 72 pagina’s, in Waalwijk.deed goed mee. Het was de bedoeling, haald.dat de teams van de Battle elk in hunwijk het zwerfvuil gingen ruimen. En er Nieuwsgierig geworden, kijk op www. Prijswinnaar Dinerbon bekendlag genoeg, ondanks alle vuilnisbakken rkcwaalwijkbattle.nl daar staan alle ver-die op de route stonden. De teams kre- slagen en foto’s. WAALWIJK – De winnaar van de en- quête uit de vorige Wijkkrant is bekend. Simone van Breemen (46) uit Waalwijk is de gelukkige winnaar van de dinerbon die zij kan inleveren bij sushirestaurant Ichizai in Kaatsheuvel. Simone, die zelf uit Waalwijk komt en al jaren in Zanddonk woont, is blij met de dinerbon. “Ik moet nog reserveren, maar ben van plan met Sinterklaas met het gezin een hapje te gaan eten. Dan kan ik de dinerbon mooi gebruiken.” www.facebook.com/Wijkkrant0416 www.twitter.com/DeWijkkrant De redactie van De Wijkkrant wenst u fijne feestdagen en een Nieuws voor in De Wijkkrant? mail naar: dewijkkrant@talgv.nl geweldig 2013! of scan de QR-code WILT U DE WIJKKRANT OOK DIGITAAL ONTVANGEN? GEEF DAN UW MAILADRES DOOR AAN DEWIJKKRANT@TALGV.NL
 2. 2. DE WIJKKRANTBeheerder pastorie Wim Stokwielder:“Iedereen heeft een stem, dusiedereen kan zingen”In de burgemeester Verwielstraat staat Ik volg nu een opleiding tot stembevrij-een mooi oud pand, met een mooie der en daar leer je dat. Het is een ont-tuin, en een houten bord. De Pastorie, dekkingstocht in jezelf. En die ervarin-en in die pastorie gebeuren bijzondere gen wil ik graag delen met mensen diedingen, sinds het door Casade, in over- daar ook open voor staan. Iedereen kanleg met de bewonerscommissie beschik- meedoen. Tot een maximum van 35 per-baar is gesteld aan Wim Stokwielder en sonen, privé les is ook mogelijk’.Irene Wonders. En de activiteiten die er Irene heeft haar praktijk in dit pand ge-gebeuren willen ze graag delen met de vestigd als Adem- en ontspanningsthe-Waalwijkse gemeenschap. Dus als je een rapeute volgens methode Van Dixhoorn;idee hebt dat je al jaren wil verwezenlij- een behandelmethode die zich richt opken, en er zijn onderliggende zaken die onnodig verhoogde spanning, die deje tegenhouden…..bespreek deze eens oorzaak kan vormen van veel klachtenmet de beheerders van De Pastorie en zonder duidelijke oorzaak. Zij werkt ookwie weet, komt de lang gekoesterde als fysiotherapeute en adem - en ont-wens uit. spanningstherapeute in Revalidatiecen- workshop geven waarin je kunt ze leren niet?’ sluit Wim af.Ons gesprek vindt plaats in de voormali- trum Tolbrug . koken met de groenten van de tijd van Het kan bijna niet anders dan dat uwge woonkamer van de pastorie. Na eerst het jaar. Het accent ligt er dan op hoe nieuwsgierigheid is gewekt, voor ver-een rondleiding te hebben gehad steekt Activiteiten voor jong en oud je voor weinig geld een gezonde maal- dere informatie en contactadressen zieWim van wal. De pastorie biedt activiteiten voor jong tijd op tafel zetten… en wie wil dat nou www.pastoriewaalwijk.nl‘Ik ben musicus, heb het conservatorium en oud, zo worden er knutselmidda-doorlopen, en heb jarenlang met een gen voor kinderen georganiseerd, in decompagnon de gitaarwinkel in de Gro- leeftijdscategorie van 4 tot 10 jaar. Dit Meer bewegen voor ouderentestraat gerund. Daar ben ik nu mee ge- is op woensdagmiddagen en bestaat er De Twern heeft in opdracht van de ge- een en ander gaat veranderen. Activitei-stopt omdat dit op mijn pad kwam. Ik heb ook de mogelijkheid om creatieve kin- meente Waalwijk de coördinatie van de ten worden kostendekkend voortgezethet pand van binnen opnieuw geschil- derfeestjes te houden op vrijdag- of za- ouderenactiviteiten Meer Bewegen voor en dat betekent dat hoe meer deelne-derd, want dat was wel nodig en ruimtes terdagmiddag. In een mooi atelier met Ouderen, handwerken en op enkele mers meedoen hoe lager de contributiegecreëerd, waar inmiddels al 5 projecten vakkundige begeleiding. plaatsen gezamenlijk een maaltijd ge- voor deelname is.hun onderkomen hebben gekregen. bruiken uitgevoerd. Er zijn ook decoratieve workshops waar- Vanaf 2013 wordt de opdracht aan de Wilt u in uw buurt samen met an- bij je decoratieve schilders- en afwer- Twern door de gemeente Waalwijk in- dere ouderen aan beweging doen? kingstechnieken leert, die je op van alles getrokken. Dan kunt u contact opnemen met de en nog wat kunt toepassen, denk aan Dat betekent niet dat de activiteiten niet docent van de locatie van uw voorkeur muren, oude meubels, je kunt het zo meer door kunnen gaan. Wel dat er het voor verdere informatie en aanmelding. gek niet bedenken. Zoals ook bijvoor- beeld de cursus meubel decoreren. Maandag: En dan is er het project ‘samen eten’, het Locatie: Tijd: Docent: gebouw heeft een mooie grote keuken Blijde Incomste MBvO 13.00 – 14.00 uur Lia Hulsen waar je heerlijk kunt koken. En de initia- Rembrandtpark 1A Tel.: 073-5115387 tiefneemster kookt graag, en ook graag Buurthuis Zanddonk MBvO 13.00 – 14.00 uur Madelon Uijtdehaage voor anderen. Daarom wil ze graag voor Willaertpark 2A Tel.: 06-33842934 ouderen, die meestal alleen eten, op Samarja MBvO 14.15 – 15.15 uur Madelon Uijtdehaage donderdagmiddag een seizoensgerichte Mercatorlaan 1 Tel.: 06-33842934 volledige maaltijd op tafel zetten. Sa- Woensdag: Diana Korteweg men eten en anderen ontmoeten. Buurthuis Bloemenoord 09.00 – 09.45 uur Tel.: 40Een voorbeeld daarvan is mijn werk als MBvO 06-46106332stembevrijder. Mijn standpunt is dat ie- ‘De pastorie heeft een mooie grote tuin, Bloemenoordplein 3 10.15 – 11.00 uur Diana Kortewegdereen kan zingen, want iedereen heeft waar een vijver in heeft gelegen. Deze Wijkcentr Besoyen MBvO Tel.: 06-46106332een stem. Het kan bevrijdend zijn voor vijver wordt van het voorjaar omge- Molenstraat 1mensen om die stem te laten horen. En bouwd tot moestuin, waarin seizoens- Flambouw MBvO 11.30 – 12.15 uur Diana Kortewegdat is eigenlijk wat ik nu als project doe groenten verbouwd worden. Het extra Loeffstraat 115 Tel.:06-46106332in de pastorie. Eens in de maand kunnen zand was heel snel geregeld door Benmensen zich aanmelden voor de samen- de Jongste, waar we heel blij mee wa- Donderdag:zangavond, dat is op een vrijdagavond. ren. En als de moestuin in volle glorie Wijnruitstraat 196A 11.45 – 12.45 uur Mieke van MosselveldDe eerstvolgende is al op 21 december. zijn groenten afstaat, willen we een Gym + partijtje volleybal Tel.: 06-47503969 2
 3. 3. DE WIJKKRANTFotoclub Waalwijk Vuurwerkoverlast In de laatste maand van het jaar wordtIedere uitgave plaatst de Wijkkrant ook het afsteken van vuurwerk weer ac-een foto van een lid van Fotoclub tueel.Waalwijk. In de week tussen kerst en oud en nieuw zet de gemeente Waalwijk extraBeeld ‘God Bless the Child’ en is in 2001 mankracht in om samen met politie hetgemaakt door Peter H. van de Locht, van voortijdig afsteken van vuurwerk tegenoorsprong geboren in 1946 in Millingen te gaan.Duitsland. Het staat op de zomerdijk bij Je kunt hieraan mee helpen. Dit kunthet Drongelsche veer. u doen door het Klanten Contact Cen-Het beeld symboliseert de afronding van trum (tel. 683456 - kcc@waalwijk.nl) ende dijkverbeteringen tussen Willemstad actief melding te maken van voortijdigen Waalwijk. Het werd op 13 november afsteken van vuurwerk. Meld hierbij2001 onthuld door de Commissaris van waar (hoe gerichter hoe beter), wanneerde Koningin in Noord-Brabant, de heer en op welk tijdstip vuurwerk wordt af-F. Houben. gestoken. Zo ontstaat bij de gemeente Waalwijk een meer exact beeld van waarIedere serieuze amateurfotograaf kan vuurwerk wordt afgestoken en kan debij onze fotoclub ten volle tot haar/zijn inzet op vuurwerk nog gerichter wordenrecht komen in een ontspannen, gezel- ingezet.lige sfeer. Het is niet zo dat iedere melding direct kan worden opgevolgd door een be-Heb je belangstelling voor fotoclub zoek van de politie. Wél helpt het onsWaalwijk? om inzicht te krijgen in het probleem enMail naar: info@fotoclubwaalwijk.nl is de kans groter dat we boetes uit kun- nen delen voor het vroegtijdig afsteken van vuurwerk. Zo verwachten we de te Foto: Peter Haex uit Waalwijk. vroege vuurwerkknallen terug te kun- nen dringen.School schenkt opbrengst kerstmarkt aan KersthuisTeresia viert kerst neuzen onder het genot van een hapje en een drankje. Tegen kleine prijzen,Op donderdag 20 december viert de Te- van 18.15 uur tot 20.30 uur; de school voor het goede doel. Vorig jaar brachtresiaschool kerst. Leerlingen zijn al we- geeft de gehele opbrengst van de markt de markt ruim 340 euro op; daar werdken bezig met het knutselen van mooie aan Kersthuis Waalwijk 2012. het dierenasiel blij mee gemaakt. Ditkerstspullen om te verkopen tijdens de keer gaat het totale bedrag dus via hetkerstmarkt, die toegankelijk is voor alle Het Kersthuis, waar dit weekend jour- Kersthuis naar de hospice en het Toonbelangstellenden. Ook een aantal lokale nalist Sjaak Koolen en Ina van Cromvoirt Lampionnenoptocht Hermans Huis. Natuurlijk is de schoolondernemers heeft een stand in de Te- (ambassadrice van Hospice Francinus de De leerlingen van de Teresiaschool lopen op 20 decem-resiaschool. De kerstmarkt vindt plaats Wind) nog zonder eten ‘opgesloten’ zit- donderdag na de kerstviering in de Sint ber helemaal in ten in een huis op het Raadhuisplein, wil Jan in een lampionnenoptocht via zorg- kerststemming, zo veel mogelijk geld ophalen voor de centrum Antoniushof terug naar school. met vuurkorven hospice en het Toon Hermans Huis. De Eenmaal weer op school eten ze in de en doedelzak- Teresiaschool draagt daar graag aan bij klas, terwijl hun ouders en omwonen- muziek op het in de vorm van een blanco cheque. den op de sfeervolle kerstmarkt kunnen schoolplein. Kerstmenu All inclusive menu * glas prosecco bij binnenkomst 2 / uur 1 2 * keuze uit halve kreeft of eendenborstfilet 5 euro extra, onbeperkt frisdrank, 34,50 per persoon * het all you can eat menu huiswijn, port, sherry, bier van 21,50 kind van 4 t/m 11 jaar * onbeperkt sashimi zalm en tonijn * grand dessert de tap, koffie en thee (m.u.v cocktails en sterke dranken). Voor reservering: (0416) 53 02 40 Marktstraat 1 • 5171 GM Kaatsheuvel • E info@ichizai.nl • I www.ichizai.nl 3
 4. 4. DE WIJKKRANT Geen vakken vullen maar bakken vullenGodswonder Geen vakken vullen maar bakken vullenDoor Daphne van Breemen was het motto op 13 oktober j.l. in de Laurierstraat en op de PopulierendreefDe Sint Janskerk gaat dicht. De Clemenskerk in Waalwijk.blijft open. De Clemenskerk gaat (op ter- 14 Bloembakken werden gevuld. Majamijn) dicht. De Sint Janskerk blijft open. Zo en Piet van Peer leverden de violen,reageert – terecht – iemand op internet op hedera en potgrond. De Gemeenteeen bericht over de parochies in Waalwijk. Waalwijk financierde het geheel. DeWant duidelijk is het niet meer. Voor ons als workshop werd geleid door Henny Bre-Waalwijkers niet en voor de bisschoppen kelmans. Rita Boer verzorgde de cate-evenmin. ring met koffie en – nee geen koekje – heerlijke krentenbollen.Wat is nou de beste keuze voor sluiting: de De regie was in handen van Kees Boerkerk in het centrum of de kerk in Baardwijk? en Jos Mulders.Vele handen maken lichtDe kerk in het centrum, zeiden de bisschop- werk.pen in eerste instantie. Die zit iedere zon-dagochtend namelijk een stuk minder voldan de Clemenskerk. Ik snap wel dat de Stichting Vrienden van de Oorlogsgraven der Geallieerden Waalwijk en Omstreken (V.O.G.W.) bestaat 15 Jaarkerk leeg blijft. Een bed ligt nou eenmaalveel fijner dan zo’n harde houten bank zit. Goede voorlichting en oprecht herdenken blijft belangrijkMaar ook de Clemenskerk is op zondag-morgen niet tot de nok toe gevuld. Daar zijnnog genoeg plaatsen vrij voor de kerkgan- 5 januari 2013 zal voor de vrijwil- werden er hoogwaardigheidsbekleders, heeft het dan ook erg druk om aan allegers van de Sint Jan. Beide parochies passen ligers van de Waalwijkse Stichting veteranen en familieleden van gesneu- verzoeken te kunnen blijven voldoen.best in één kerk. Naast de Clemenskerk blijft velde soldaten ontvangen en rondge- Ondersteuning is er vanuit het buiten- een speciale dag worden. Dan be-ook de Antoniuskerk open, dat wordt de leid. Al tien jaar verzorgt V.O.G.W. een land en van enkele bedrijven en instan- staat de stichting namelijk 15 jaar jaarlijkse jeugdprijs namens een Brits ties in Brabant maar door de recessiecentrale kerk van de parochie en vervangtzo dus de rol van de Sint Jan. De nieuwe hetgeen door weinigen voor moge- tankregiment. Onlangs werd er nog een loopt dat sterk terug. Nieuwe sponsorenfusieparochie onder de naam Sint Jan De lijk werd gehouden. bezoek aan Engeland gebracht op uit- en weldoeners zijn nodig om ook in teDoper was geboren. nodiging van dit regiment en Earl Spen- toekomst te kunnen blijven presteren. V.O.G.W. en haar DocumentatiegroepGelukkig kwamen toen de Waalwijkers in Tweede Wereldoorlog houden zich be-verweer, want na de fontein en het gemeen- zig met onderzoek en voorlichting overtearchief lieten zij zich niet nog een histo- diverse onderwerpen uit de Tweederisch monument ontnemen. Van de Sint Wereldoorlog met specialisaties in oor-Janskerk blijft iedereen af. Het boegbeeld logsgraven van bevrijders in de regio envan Waalwijk zal het boegbeeld van Waal- elders in Nederland en de Strijd om Ka-wijk blijven. Met zijn koperen koepels die je pelsche veer (1944-1945).al van verre boven de stad uit ziet steken. De Een grote collectie voorwerpen uit diekerk die menig boek over ‘Wolluk’ siert. Dit tijd (ruim 600 voorwerpen) ligt in eenhad het bisdom niet zien aankomen. Wat depot opgeslagen en deze voorwerpenmij betreft had God de heren bisschoppen worden ingezet voor educatieve projec-wel even mogen waarschuwen of hen op ten en exposities voor derden.zijn minst een klein teken kunnen geven. Al Leerlingen, studenten en onderzoekersschat ik de kans dat de Heer hun gebeden kunnen op afspraak gebruik maken vanniet gehoord heeft groter in. de V.O.G.W.-bibliotheek met daarin 213 boeken en ruim 190 uur aan beeldma-Natuurlijk begaan de bisschoppen niet teriaal.graag een zonde en nog meer kerkgangers De zeven vrijwilligers hebben inmiddels cer (de broer van wijlen Lady Diana). Informatieverliezen is helemaal hun grootste angst, een goede reputatie opgebouwd in zo- Door het internet weten velen de weg Alle informatie over Stichting V.O.G.W.want wie moeten ze dan straks hun leer wel binnen- als buitenland en hebben al naar V.O.G.W. te vinden en de stichting is te vinden via de website www.vogw.nlnog opleggen? Daarom kwam de hulpbis- diverse prijzen en officiële dankbetuigin-schop eind november nog maar eens vanuit gen voor hun werk mogen ontvangen.Den Bosch naar Waalwijk toe om te praten In de eerste 15 jaar werd er veel meer bereikt dan bij aanvang werd aangeno- In deze Wijkkrant komt een vrijwil-met de kerkgangers. Het besluit viel: de Sint men. Alleen al in de eigen regio heeft liger van Jongerencentrum TavenuJanskerk blijft open en de Clemenskerk zal men met haar voorlichtingswerk bijna aan het woord.op termijn toch zijn functie als kerk verlie-zen. Zo geschiedde een Godswonder. 5.000 leerlingen van het basisonderwijs weten te bereiken, werden er 16 lezin- Maar weet u eigenlijk waar de verpozing en nuttige uren. gen voor volwassenen gegeven en zijn naam Tavenu voor staat? De oplossing: Tavenu = Ter aangename er 14 exposities verzorgd. Vele malen 4
 5. 5. DE WIJKKRANTDe fontein moet spuiten!tekst: Carla van der Gouw, foto: Luuk Aarts als kind speelden in en om de fontein Verder heeft de werkgroep niet bepaald eigen inzet, vakmensen te benaderen die en hoe ze, toen de fontein nog spoot, stil gezeten en is er veel vergaderd, ge- kosteloos hun diensten en/of goederenIn het voorjaar van dit bijna afgelopen op hun beurt weer met hun kinderen en wikt en gewogen, de techniek is uit- beschikbaar willen stellen. Een aantaljaar bereikten verontrustende berichten kleinkinderen naar de fontein gingen kij- geplozen en in kaart gebracht en het mensen heeft zich al in een vroeg sta-via de pers de inwoners van Waalwijk. ken. financiële plaatje is compleet. Vooral de dium spontaan aangemeld bij de groep,Het voortbestaan van de fontein op het Ondertussen zijn we weer zoveel maan- techniek heeft veel tijd en inzet gevergd bijvoorbeeld een aannemer en een coa-Hertog Janpark bleek in het geding. den verder en is er veel gebeurd. Zo is er van de technische leden maar inmiddels tingspecialist. Zulke mensen zijn onmis-Pompen werkten niet meer, de pompput bijvoorbeeld gestart met een handteke- is het duidelijk wat er allemaal gebeuren baar voor een dergelijk groot en kostbaarstond vol met water, de leidingen bleken ningenactie om tegenover de gemeente moet om de fontein weer in oude luister project.aan vervanging toe en ook de coating het protest kracht bij te zetten. Fysiek te herstellen. Half november heeft er een gesprekvan de bak was in erbarmelijke staat. werden er, voornamelijk in Besoijen, De renovatie van de fontein gaat veel geld plaats gevonden met wethouder VanDe gemeente leek, wegens kosten, het gaat om een to- Groos. Het bleek een prettig en construc-te hoge kosten en te wei- taal begroot bedrag van tief gesprek te zijn waarin de wethoudernig financiële middelen, niet € 85.000,- . De volgende op de hoogte is gesteld van de vorderin-voornemens om de zaak op belangrijke stap is dan ook gen van de werkgroep. Hij heeft hierinte knappen. Het mogelijke fondsen werven. Daarvoor ook toegezegd dat de gemeente zekerverlies van weer een cultu- is nu een stichting genaamd wil participeren in de renovatie en het la-reel erfgoed binnen de ge- ‘Julianafontein Waalwijk’ tere onderhoud van de fontein. Hoe datmeente stuitte een aantal in oprichting. Deze oprich- precies zijn invulling gaat krijgen is nogburgers behoorlijk tegen de ting bleek nodig in verband niet helemaal bekend. Dat zal pas in eenborst. Via via kwamen zij met het omvangrijke re- later stadium en ook na overleg binnenmet elkaar in contact en er novatiebedrag en de grote de gemeente duidelijk worden.werd besloten om actie te verantwoordelijkheid voor Een belangrijk punt voor de werkgroep isondernemen. toekomstige sponsorgelden om alle Waalwijkers zoveel mogelijk opAllereerst werd er een werk- en dergelijke. Een aantal de hoogte te houden en te betrekken bijgroep opgericht die uiteinde- subsidieaanvragen zijn al de ontwikkelingen rond de fontein. Zo islijk bestaat uit 9 betrokken in behandeling bij diverse er een website in aanbouw waarop, be-burgers; Jan Schapendonk, cultuurfondsen. Echter, ook halve nieuws over de fontein, ook foto’s,Ad van Wees, Jan- Bert van de inwoners wordt toch een verhaal met de historie en andereAarts, Mari de Brouwer, wel verwacht dat ze hun (fi- wetenswaardigheden te vinden zullenHarrie Hens, Marianne van nanciële) steentje bijdragen zijn: www.julianafonteinwaalwijk.nl Jeder Velden, Peter Claassen, om weer te kunnen gaan kunt ook vrienden worden via Facebook:Luuk Aarts en Carla van der genieten van de fontein. www.facebook.com/fontein.waalwijkGouw. Mensen met ervaring Vandaar wordt er een stic- Volgens de werkgroep zal het voorlopigin diverse, ook technische keractie op touw gezet met nog wel even spannend blijven of er vol-vakgebieden en sommigen als actieslogan ‚de fontein doende geld ingezameld wordt en of ge-tevens bewoner van het moet spuiten!’ De sticker zal noeg mensen hun diensten kosteloos be-Hertog JanPark. Vervolgens worden aangeboden voor schikbaar willen stellen voor de renovatieheeft de werkgroep gepolst slechts € 2,- maar grotere fi- maar zeggen ze: “als we er met zijn allenof er wel genoeg draagvlak nanciële bijdragen zijn zeker flink de schouders onder blijven zettenwas onder de inwoners van van harte welkom, zo niet hebben wij er alle vertrouwen in dat deWaalwijk om over te gaan tot actie voor handtekeningen opgehaald en er werd broodnodig. Daartoe zal er dan ook de fontein in het nieuwe jaar weer in vollerenovatie, uit alle reacties leek dat al snel een petitie opgesteld op internet die je komende tijd een beroep gedaan gaan glorie zal gaan spuiten”!het geval. Na een artikel in de pers over overigens nog steeds kunt ondertekenen worden op het Waalwijkse bedrijfsleven,de oprichting van een werkgroep kwa- op http://petities.nl/petitie/fontein-waal- een onmisbare schakel in het geheel. Heb je nog iets te melden of te vragen,men er veel, vaak emotionele, reacties wijk In totaal zijn er nu meer dan 1000 De werkgroep is nu druk bezig de kosten mailen kan naar:binnen. Mensen vertelden dat ze vroeger handtekeningen verzameld. nog omlaag te krijgen door, behalve hun fonteinwaalwijk@hotmail.nl Dè krant voor bewoners door bewoners Adverteren in De Wijkkrant? Voor meer informatie mail naar: dewijkkrant@talgv.nl Tal Grafische Vormgeving, T 06 38 82 49 39 Advertentieverkoop: Ad de Graaf, T 06 52 40 81 69 5
 6. 6. DE WIJKKRANTBasilica viert eerste lustrum en burendagIn verband met het 5-jarig bestaan van shops. Tevens waren er diverse spring-bewonerscommissie “Basilica” heeft op kussens op het plein geplaatst.zaterdag 22 september, tevens buren- De hoogtepunten van de festiviteitendag, op het Forumplein in Landgoed waren in de middag met optredens vanDriessen een zeer geslaagd wijkfeest muziekvereniging Marijke en gymnas-plaatsgehad. Burgemeester Kleijngeld tiekvereniging Pro Patria. Samen RKCheeft, onder toeziend oog van wethou- organiseerde in samenwerking metder Potters en vele belangstellenden, Buurtsport Waalwijk een voetbaltoer-het wijkfeest geopend door de nieuwe nooi voor de bewoners van deze wijk.bewonersvlag te hijsen. Het programma In totaal deden maar liefst 8 teams meewas zeer gevarieerd en voor elk wat wils. aan dit voetbaltoernooi in Basilica. RuimDe kinderen in de wijk konden meedoen 65 kinderen gingen onderling de strijdaan een bakkenbraderie, muisslaan, aan, in het opblaasbaar Mandemakersgrabbelton, schminken en mini work- Stadion. De winnende teams van beide poules, Arsenal en RKC WAALWIJK, lie- Samen RKC en Buurtsport Waalwijk door de jeugd werd opgelaten. Op vrij- ten in een spannende finale een leuke vinden het belangrijk dat dergelijke ini- dag 14 december, tijdens de lampion- wedstrijd zien aan de toekijkende sup- tiatieven worden georganiseerd door nenoptocht en het ontsteken van de porters in Landgoed Driessen. Deze spor- buurtbewoners en ondersteunt deze kerstboom op het Forumplein, worden tieve strijd werd uiteindelijk gewonnen evenementen daar waar mogelijk. In ruil de winnaars van de wedstrijd bekend door RKC WAALWIJK. Om beide finalis- voor hun inzet werden de buurtbewo- gemaakt. ten niet teleur te stellen, stelde Autobe- ners van Landgoed Driessen op zondag drijf van de Wouw BV, Hyundai voetbal- 21 oktober uitgenodigd voor de thuis- Als afsluiting van het eerste lustrum len beschikbaar voor alle voetballertjes wedstrijd van RKC WAALWIJK tegen PEC was er voor de bewoners van Basilica die in de finale speelden. Alle overige Zwolle in het kader van de wijkactie. ´s avonds in de binnentuin van het ap- deelnemers en bezoekers van deze mid- Als afsluiting van de middag activiteiten partementencomplex een BBQ met een dag in Basilica kregen een leuke goodie- was er een ballonnenwedstrijd waar- muzikaal sausje met troubadour Leo de bag van RKC WAALWIJK mee naar huis. bij gelijktijdig 300 gekleurde ballonnen Vlieger.Explosieve groei echtscheidingen Volkstuinder aan het woordTijdens de economische crisis neemt het Een gratis onafhankelijk advies over de den worden op de overige huurders. Wijaantal vragen over echtscheiding bij het mogelijkheden en de gevolgen is hier- hebben daarom besloten, omdat we nietJuridisch Loket toe met ruim 35%. Dit voor een goede start.” willen dat wij voor de kosten op moetenwijkt af van de trend dat bij een recessie draaien die door een ander veroorzaaktminder mensen uit elkaar gaan. Meer scheidingen zijn, om zelf het een en ander te regelen. De meer dan 4.800 vragen die klanten We hebben een container besteld, asbest-Meer scheidingsvragen momenteel per maand stellen over echt- zakken gekocht, Loonbedrijf van DaelenEen crisis met een daling in huizenprij- scheiding aan het Juridisch Loket, gaan ingeschakeld en een aantal huurders (vanzen, het op slot zitten van de huizen- bijvoorbeeld over de verdeling van het “Onze volkstuinen liggen tussen de Besoy- de tuinen) hebben op zaterdag 15 sep-markt en toenemende werkeloosheid huis, een omgangsregeling, partner en ensestraat, Liefrinckstraat, van Berck-en- tember de boel opgeruimd.. Er is in totaalvormen vaak een belemmering bij het kinderalimentatie. Of het aantal vragen rodelaan en Krayenhofflaan in. De meeste 15 ton puin uit de grond gehaald en debeëindigen van een huwelijk. Ondanks bij het Juridisch Loket meer scheidingen tuinen worden keurig bijgehouden maar container van 12 kubieke meter zat ookde remmende werking van een reces- impliceert blijkt nog niet uit de meest de eerste twee tuinen zijn jaren lang ver- goed vol. Van de bijdrage van het stimule-sie op echtscheidingen groeit het aantal recente cijfers van het CBS. Misschien waarloosd. Er is illegaal afval gedumpt in ringsfondszijn de harde werkers beloondscheidingsvragen bij het Juridisch Loket kiezen deze klanten uiteindelijk toch om de grond, het onkruid staatong. 1 meter met koffie en broodjes.met meer dan 35%. nu niet uit elkaar te gaan en blijven ze hoog en er zijn diverse hokken met asbest met het idee rondlopen om te scheiden beplating geplaatst De gemeente heeft Als afsluiting hebben we met de huur-Meer duidelijkheid totdat de crisis over is. dit ook gezien en heeft bij verschillende ders op BURENDAG nog een gezamen-Vanaf januari 2012 beantwoordden de bedrijven een offerte opgevraagd, deze lijke lunch gehad. En het resultaat is eenjuristen van het Juridisch Loket bijna Over het Juridisch Loket werd zo hoog dat de kosten verhaald zou- schone tuin.”40.000 vragen over scheiden. Ter verge- Het Juridisch Loket helpt gratis bij juri-lijking: tijdens dezelfde periode in 2011 dische vragen. De 300 juristen gevenbehandelde het Juridisch Loket onge- gratis informatie en advies. Onze klan-veer 25.000 vragen over dit onderwerp. ten kunnen terecht op één van de 30Jan Albert Waal, algemeen directeur van vestigingen, het Juridisch Loket bellenhet Juridisch Loket, zegt over de explo- (0900-8020 e 0,10 p/m), chatten ofsieve stijging: “Door het aanhouden van www.juridischloket.nl raadplegen.de crisis willen klanten blijkbaar voordatzij gaan scheiden meer duidelijkheid. 6
 7. 7. DE WIJKKRANT‘Ik ben ook niet onze OP DE KOFFIE BIJ...Lieve Heer die alles kan’ Ieder kwartaal interviewt De Wijkkrant een markante Waal-Ze houdt er niet van om in de be- tweede goede doel is het Toon Hermans haar vader in haar armen. “Als kind wijker. Deze keer/vandaag is datlangstelling te staan, maar de af- Huis, een inloophuis voor mensen met kreeg ik toen de zorg al op me gelegd. Ina van Cromvoirt, kanker en hun naasten. En daarbij vind ik delen het mooiste wat horecaonderneemster.gelopen vier dagen ontkwam de er is.” Wie Van Cromvoirt ziet, denkt opWaalwijkse Ina van Cromvoirt er Iets betekenen voor anderen, dat is de het eerste gezicht dat ze een strengeniet aan. De horecaonderneemster reden dat Van Cromvoirt (51) besloot vrouw is. “Ik kijk altijd heel bedenke-was één van de twee bewoners van deel te nemen aan het Kersthuis. Al sinds lijk, omdat ik over alles wat ik nog moet die alles kan”, lacht ze verontschuldi- het hospice nog in de fundering stond – doen pieker. Ik maal altijd over andere gend. Ze baalt er dan ook van dat ze hethet Kersthuis, de Waalwijkse vari- in januari is dat negen jaar geleden, zet mensen”, legt ze uit. Volgens haar is het dit jaar te druk heeft met het Kersthuis,ant van het Glazen Huis. Niet om de Van Cromvoirt zich in voor de bewoners ook haar ‘simpelheid’ die ervoor zorgt waardoor ze het moeilijk voor elkaaraandacht op zich te vestigen, maar van de Waalwijkse hospice Francinus de dat ze veel voor elkaar krijgt. “Zo ben ik krijgt opnieuw iets met Kerst te rege-omdat ze graag iets betekent voor Wind. Velen noemen haar dan ook ‘de gewoon. Als ik hoge hakken aantrek en len voor de Voedselbank. Want druk moeder van het hospice’. Het rusthuis me flink opmaak, vraagt iedereen aan heeft Van Cromvoirt het zeker. Samenandere mensen. zit altijd in haar hoofd, vertelt ze. “Ik zeg me of ik gek geworden ben.” met haar man Wim runt ze al 25 jaar altijd dat ik een echt kind heb en een Naast haar vrijwilligerswerk voor Fran- Eetcafé City en de daarbij behorende enDoor Daphne van Breemen zorgenkind, dat is de hospice.” Via al- cinus de Wind, zet Van Cromvoirt zich feestzaal Castle City in het centrum vanDe afgelopen dagen zat Van Cromvoirt Waalwijk. Ondanks alle voorbereidingensamen met Sjaak Koolen, journalist van voor het Kersthuis moet ze daar gewoonhet Brabants Dagblad, in het Kersthuis zeven dagen in de week zijn. Daarnaastop het Raadhuisplein. Het begon alle- heeft ze ook nog een dochter van 25 diemaal na de kerst van vorig jaar. Sjaak aandacht verdient. Maar klagen hoor jeKoolen schreef in zijn column ‘Iemand haar niet. Tijdens moeilijke momentenmoet het doen’ dat er tijdens de feest- denkt ze aan de mensen in de hospice.dagen niets te beleven viel in Waalwijk. “Zij hebben het moeilijker dan ik.”Hij zou best een Waalwijkse versie van Het mooiste aan het evenement vindthet Glazen Huis willen. Koolen wist ook Van Cromvoirt dat het de Waalwijkerswel iemand met wie hij het in zo’n huis samen heeft gebracht. Iedereen wasuit zou houden: Ina van Cromvoirt. Zij volgens haar meteen enthousiast. Jongeging er op in, want als de opbrengsten ondernemers, scholen, plaatselijke ver-naar een goed doel zouden gaan, was enigingen, ze meldden zich allemaal aanhet de moeite waard. “Zoals Sjaak al zei: om hun steentje bij te dragen aan het‘Iemand moet het doen’ en ik zit daar Kersthuis. “Mensen zeggen altijd dat inniet voor mezelf, maar voor anderen”, ‘Wolluk’ niets kan, maar iemand moetvertelt ze. Er kwam een derde organisa- lerlei acties probeert Van Cromvoirt geld ook in voor de Voedselbank. “Die men- het doen. En dat is nu gebeurd”, lachttor bij: Hans Brekelmans. Met zijn drieën in te zamelen voor de bewoners van het sen hebben niets extra’s. Ook niet met ze. De slogan van het Kersthuis luiddebesloten ze aan de keukentafel bij Van rusthuis. “De mensen die daar liggen, Kerst en Sinterklaas. Vorig jaar liet ik dan ook niet voor niets: ‘Gul vollukCromvoirt thuis dat de opbrengsten van zijn in de laatste fase van hun leven. Ze daarom een snackkar komen. Je had die komt èùt Wolluk’. Toch ziet Van Crom-het Kersthuis naar twee Waalwijkse goe- sterven hier. Het is bijzonder er aan bij kinderen eens moeten zien genieten van voirt zichzelf volgend jaar niet in hetde doelen gaan: hospice Francinus de te kunnen dragen dat dit op een vredige hun frikadellen en kroketten. Zo mooi, Kersthuis terug. “Ik kan niet nog eenWind, de plaats waar mensen die aan manier in het bijzijn van hun familie ge- vind ik dat. Voor hen is het op zo’n mo- jaar zoveel werk verzetten. Ik hoop danhet eind van hun levensweg staan met beurt”, vertelt Van Cromvoirt. ment feest.” Moeite kost het haar niet, ook dat iemand het stokje overneemtfamilie in een intieme sfeer afscheid van zegt ze, want dat is hoe ze in het leven en we kunnen zeggen: Waalwijk blijftelkaar kunnen nemen. Daarbij omringd Het zorgen voor anderen zat er al vroeg staat: er voor de zieken en armen zijn. hier voor gaan.”IM-advertentiedoor de hospice. Het 2008 Toen ze nog maar14:07 was, stierf 1door hulp en zorg algemeen okt. in. 08-10-2008 acht jaar Pagina “Maar ik ben ook niet onze Lieve Heer Foto Gérard van Boxtel Bureau VAN DE WIEL baby op komst? Marijkestraat 9 - 5142 HX Waalwijk - Tel. (0416)333579 - info@bureauvandewiel.nl De mooiste, liefste en stoerste geboortekaartjes! Voorbeeldboeken kunt u vrijblijvend ophalen. Persoonlijke aandacht, kwaliteit, Ook voor een eigen ontwerp... service en garantie. Uw En met onze collectie gordijnen, Tegen inlevering van deze advertentie verzekeringskantoor zonwering en harde vloerbedekking 15% korting op de drukkosten. wordt het nog mooier. in de buurt Past. Kuypersstraat 26 - 5144 RJ Waalwijk T (0416) 33 26 79 - www.stofwolluk.nl Nieuwstraat 2E - Waalwijk E info@talgv.nl I www.talgv.nl T 06 38 82 49 39 7
 8. 8. DE WIJKKRANT7 december: de Dag van de Vrijwilliger7 december was het de Nationale Aangezien voor deze diensten nogal wat werk verzet moet worden, bereiden Vrijwilligster Conny Rondel:Dag van de Vrijwilliger. Reden ge- we de diensten voor in een commissie.noeg om een aantal vrijwilligers ‘Ik kan niet stilzitten’eens in het zonnetje te zetten. Ou- Vroeger ging ik zelf ook naar de jeugd-deren helpen, werken in de sport- kerk. Ik vond het wel fijn dat ik als kind Conny Rondel is als vrijwilliger verbon- men. Conny coördineert alles hier omkantine of rijden op een buurtbus. niet stil moest blijven zitten in een se- den aan de Zonnebloem. Wekelijks heen, ze regelt de wedstrijden, de gast- rieuze kerkdienst waar ik toch niet al- bezoekt ze haar gast een oudere heer, vrouwen en het vervoer.Wat beweegt mensen om een ander les van begreep, maar lekker zelf actief waar ze gezellig een praatje of een wan- De vrijwilligster zit niet stil. “Toen ik nogte helpen en (onbetaald) werk te kon zijn tijdens je eigen dienst. Dat was deling mee maakt. Daarnaast is ze ook werkte was ik nauw betrokken bij degaan doen? Iedereen heeft hiervoor een welkome afwisseling. Ik vind het actief als bestuurslid bij de Zonnebloem Nationale boomfeestdag. In 2003 beneen andere reden. Het levert een leuk om de kinderen “hun dienst” nu afdeling Waalwijk. Ze organiseert alle ik met de VUT gegaan maar ik wilde zelf ook aan te bieden. Bovendien kan uitjes voor de Zonnebloemgasten. me heel graag in blijven zetten vooraantal mooie verhalen op! ik hetgeen wat ik heb geleerd nu over- Ook bij Hockeyclub Waalwijk is ze als deze stichting.” Ook voor de 80 van de brengen’. vrijwilliger betrokken. “Sinds een jaar of Langstraat zet Conny zich al ruim 25‘Ik ben Marlotte Spohr, 19 jaar oud. Ik 15 verzorg ik de communicatie en PR. jaar als vrijwilliger in. Van inschrijfbureauwoon in Sprang-Capelle en ben kerkelijk Ik schreef stukjes voor in het clubblad, tot de posten langs de route.meelevend bij Protestantse Gemeente later op de website, tevens maak ik Het werk bij de Zonnebloem vindt Con-te Waalwijk (Kerk aan de Haven). Sinds persberichten en flyers, met als doel de ny heel mooi. “Onlangs was er een op-2009 doe ik daar vrijwilligerswerk bij hockeyclub meer op de kaart te zetten.” treden georganiseerd voor de mensen.de jeugdkerk. Tijdens de zondagse ere- Bij het promoten van de club hoorde Voor velen is dat echt een uitje. Een me-dienst gaan de kinderen uit onze kerk ook het bedenken en uitwerken van vrouw in een rolstoel zat zo te genietennaar de jeugdkerk. Als leidster van de nieuw initiatieven. De hockeybond wil- van de voorstelling. Daar word ik zelfjeugdkerk lees ik met de kinderen dan de Ouderen meer betrekken bij de sport ook blij van.”een bijbelverhaal en geef ze daarvan een en zo ontstond het ‘Knotshockey’. Dit isverwerking, bijvoorbeeld een kleurplaat een vorm van hockey maar dan minder De drijfveer van de 70-jarige voor hetof een spel. Als leidster van de jeugd- belastend. De regels zijn eenvoudiger. vrijwilligerswerk is duidelijk. “Ik kan nietkerk ben je ook bij speciale diensten Dit vond helaas geen doorgang. Sa- stilzitten. Het houdt me fit en actief.betrokken, bijvoorbeeld de Oogstdienst, men met de Gemeente Waalwijk zette Ook vind ik het prettig om samen ietsAdvent en Kerst en natuurlijk Pasen. Tij- ze uiteindelijk in 2008 het G-hockey op van de grond te krijgen. Het is heel goeddens die diensten hebben kinderen ook poten: speciaal voor jongeren met een verwoordt in de nieuwe slogan van deeen rol, bijvoorbeeld lezen uit de Bijbel, verstandelijke beperking die niet in een Zonnebloem: ‘Zonder elkaar is iedereeneen lied zingen of een toneelstukje. regulier hockeyteam kunnen meeko- alleen’. Dat geldt voor alles wat ik doe.”Zolang het nog kan blijf ik het doen ……….Mevrouw Jo Verdijk, 79 jaar, sinds 11 konden in de bus.En hij heeft daar een weer wordt gaan ze onder haar beziel- gebruik van mocht maken. Dat mocht.jaar woonachtig op het Rembrandpark, keer lotus gespeeld, hij had zich als een lende leiding sjoelen. En dat allemaal Maar toen ze ging zitten ging de keet zosamen met haar man Jo verdijk. Kof- zwaar gewonde man laten schminken. zolang het lichaam het nog vol houdt. wiebelen dat iedereen in een deuk lag,fieschenkster in bejaardenhuis waar ze En werd op deze manier bij haar activi- Met het voorlezen is ze gestopt toen ze want zo stabiel stond hij niet’.woont, op dinsdagochtend en middag, teiten betrokken. 14 jaar heeft ze bij de kinderen niet meer leuk ging vinden.en een ochtend in de week op Antoni- zwemvereniging meegeholpen met het Ze liep zich aan ze te ergeren, want erushof. Verder weten ze haar in het huis aan en uitkleden van de kinderen voor waren regelmatig akkefietjes waarbij dewaar ze woont te vinden als er activitei- het wedstrijdzwemmen. Ze heeft jaren- kinderen hun voeten niet thuis kondenten te doen zijn. Het echtpaar was 26 lang de kerk schoongemaakt, want haar houden. En blauwe enkels kunnen nietnovember 55 jaar getrouwd. motto is “er is altijd werk te doen, maar de bedoeling zijn als je vrijwillig aan hetMevrouw doet al 47 jaar verschillende je moet het wel willen zien”. voorlezen bent.vrijwilligersbaantjes, ze heeft verder vijf Zo is ze nog steeds actief voor de KBO De fietsclub 50 fit heeft ze 18 jaar ge-kinderen grootgebracht, en daarmee (katholieke bond voor ouderen)en bege- leden met haar man opgericht en daar-voldoende bijgedragen aan de maat- leid daarvoor de bingo’s, met het kof- mee heeft ze grote fietstochten ge-schappij. fieschenken, in de beide huizen waar ze maakt. Haar gezondheid laat dit nietToen de oudste zoon naar de lagere actief is. Jaren lang heeft ze samen met meer toe.school ging, is ze jarenlang voorlees- haar man op de fiets de boekjes voor de Maar ze heeft er wel een leuke anek-moeder geweest op de Hordijkschool. KBO rondgebracht, maar dat lukt niet dote over:En heeft ze in de ouderraad gezeten. meer. Na aankomst op een rustplek in Raams-Ook ging ze met de kinderen mee op Ook zit ze in het vrijwilligerscomité van donksveer was de nood hoog, en ze wil-kamp, haar man heeft regelmatig spul- bejaardenhuis. Er is een actief clubje jeu de die graag kwijt. Vlak bij de rustpleklen meegenomen die niet meer mee de boules spelers, maar nu het zo slecht stond en wc-keet, en ze vroeg of ze daar 8
 9. 9. DE WIJKKRANTArmad Pullens: geluidstechnicus Jongerencentrum TavenuWanneer ben je vrijwilliger gewor- geluid te doen. Geen enkele dienst is Heb je nog een leuk verhaal, een duidelijk dat het om een wel heel be-den bij de Tavenu: hetzelfde. Verschillende bands, diverse grappige anekdote voor ons? roemde geluidstechnicus ging. NamelijkSinds 1998 werk ik als vrijwilliger. muziekstijlen, ander publiek! Bij de Tavenu zou een engelse Metallica de vaste technicus van Metallica zelf!!!Een paar vrienden van me zaten samen Ik vind het een uitdaging om ervoor te tribute band komen spelen, genaamd Wauw, wat die man voor elkaar kreegin een band en ze vroegen of ik bij op- zorgen dat een band op zijn allerbest Damage Inc. Zij zouden hun eigen tech- met onze installatie, dat probeer ik nogtredens het geluid wilde verzorgen. Dat klinkt. Want een band kan goed spe- nicus meebrengen. Ik hoefde dus niet iedere keer te benaderen.leek me heel leuk, maar ik had nog he- len, maar het geluid moet ook goed zelf achter de knoppen, maar werd wellemaal geen ervaring achter de meng- klinken in de zaal voor het publiek. En ingepland om hem te assisteren. Ge- Meer informatie over Jongerencentrumtafel. Omdat zij zelf destijds ook regel- daar komt het een en ander aan appa- durende de soundcheck en show werd de Tavenu vind je op www.tavenu.nlmatig als vrijwilliger in de Tavenu actief ratuur en techniek bij kijken. Bij de Ta-waren, wisten ze dat daar ook de mo- venu krijg je ook echt de kans om metgelijkheid was om als vrijwilliger in de goede apparatuur te werken. En omdat Karin van de Nieuwegiessen:pool geluidstechniek te gaan werken. we ook bij diverse evenementen in deZo kon ik de nodige ervaring op doen. stad worden ingezet, is het ook nog hulpouder basisschoolDe band bestaat ondertussen niet meer, eens heel afwisselend. Dan weer werkmaar ik ben wel bij de Tavenu gebleven. je tijdens een rockconcert, Mollerband Karin van de Nieuwegiessen, 42 jaar is avond of Bandstrijd in de Tavenu zelf, en werkzaam als hulpouder bij BasisschoolWaarom ben je gebleven? de volgende keer sta je buiten achter de Pater van der Geld.Ten eerste omdat het een hele fijne club knoppen tijdens Power2Move of onder- hulpouders dat, de andere keren lezenmensen is om mee samen te werken. steun je een act tijdens het StraatThea- Wanneer ben je hulpouder gewor- ze met hun eigen leerkracht. Door deEn natuurlijk omdat ik het leuk vind om ter festival in het centrum. den op de Pater van der Geld: herhaling ontwikkelen de kinderen hun In 2009, dus ik ben nu alweer 3 jaar woordbegrip en leesvaardigheid.Zweminstructrice Karin Verdijk hulpouder. Er kwam een mail van school, waarin ex- Daarnaast ben ik ook nog actief op school als hulp bij het overblijven, dus tra ouders voor de luizencontrole wer- ik breng inmiddels aardig wat uren doorKarin Verdijk, 49 jaar, zweminstruc- worden, en niet als puntvoeten alsof je den gevraagd. Dat leek me wel leuk. op school.trice Waalwijkse Zwemvereniging op ballet zit….Menig leerling heeft bijna Luizen niet natuurlijk, maar iets te kun- Ik vind het erg leuk om bij school ensinds 1998 spitzen van ballet gekregen….en de op- nen doen op school wel. de leerlingen betrokken te zijn. En het merking werkt altijd…. Later heb ik ook gereageerd toen er ou- is een gezellige aanvulling op parttimeBuiten haar passie in het zwembad, is Ondanks een bad vol kinderen krijgen ders werden gezocht om kinderen bij baan. We worden door het team van deook nog actief als overblijfouder op een de kinderen allemaal persoonlijke aan- het lezen te ondersteunen. Dit doen we Pater van der Geld gewaardeerd en krij-basischool Vrijhoeve in Sprang-Capelle, dacht, na een jaar en drie maanden met de Ralfi methode, die met name is gen dan ook ieder jaar een bedankavondzingt ze actief in de Anthoniuskerk bij kunnen ze op voor hun diploma A. Ie- ontwikkeld voor kinderen met dyslexie. aangeboden. En tijdens die avond voertNoisy People, werkt 12 tot 16 uur in de dere acht weken wordt er bekeken of ze In een klein groepje lezen we een tekst. groep 8 dan de afscheidsmusical op.Efteling, en 16 uur op kantoor. En past naar het volgende bad mogen. Eerst lees ik die voor, dan lezen we metze twee keer in de week op de kinderen Ieder kind krijgt bij aanvang van de allemaal samen en daarna lezen de kin- Heb je nog een leuk verhaal, eenvan haar zus. Met andere woorden een zwemcursus een stickervel met hun deren 2 aan 2. Drie keer per week doen grappige anekdote voor ons?druk baasje. naam erop. Na het afleggen van een Tijdens een luizencontrole in een vanHaar drijfveer om zweminstructrice te testje, krijgen ze de kleutergroepen dacht ik een grap-worden is ontstaan, toen haar oudste het daarbij beho- je te maken. Ik moest een meisje metkinderen op zwemles waren geweest, rende stickertje. mooie lange haren controleren. Ik deeden haar jongste twee gingen. Ze zat Op de stickers het haar opzij en zag dat ze kleine lie-langs de kant te kijken en men vond bij staat ‘ik kan drij- veheersbeestjes oorknopjes in had. ‘Hé’,de zwemclub dat ze daar haar tijd zat ven, ik kan de zei ik, ‘ik zie beestjes.’ Het meisje schrokte verdoen. Met dit resultaat. Ze heeft schoolslag, ik kan hier ontzettend van en werd boos. Datdaarna de cursus tot lerares gevolgd, en de rugslag’ etc. was natuurlijk niet mijn bedoeling. Ikis les gaan geven. Haar standpunt is dat Omdat ik wel eens heb haar snel gerustgesteld en verderieder kind kan leren zwemmen, als ze de vergeetachtig ben, gelukkig niets gevonden bij haar.juiste aandacht krijgen, want ieder kind ontstaan er somsis anders…Kinderen kunnen angstig lachwekkende Zou je andere ouders aanraden omzijn, in de les niet te handhaven zijn. Het dingen: De kinde- op school mee te helpen?meeste plezier haalt ze uit haar lessen, ren hingen over Jazeker, het is leuk om te doen. Je bentdie ze opbouwt met een eigen schema, de rand van het betrokken bij de school van je kind enen het heerlijk zelf meedoen met de kin- bad, een van de je leert de andere leerlingen en de leer-deren. Een lolletje mag, maar Karin is kinderen liet een krachten wat beter kennen.streng maar rechtvaardig, maar altijd op boer. Toen zei ik:een leuke manier. “ Geef die boer Lijkt dit u ook leuk? Neem gerust con-Lesje beenslag: de voeten moet als ook een slurf tact op met de school van uw kind(eren).pipovoeten naar buiten gedraaid zijn, dan kan die ook De meeste basisscholen zijn erg blij metwaardoor er krachtige slagen gemaakt meedoen”. hulp van ouders. 9
 10. 10. DE WIJKKRANT g: vervol jwilliger Coördinator en chauffeur buurtbus Auke Breeuwsma: Vri D ag van de ‘Tijdens een rit komen er heel wat verhalen los’Sinds 2003 rijdt Auke Breeuwsma (66) len gegaan.” Naast de wekelijkse ritten “Dat geeft ook veel gezelligheid. Af partners. “Dat is altijd goed verzorgd.op de buurtbus (Veolia Transport). Twee is Auke tevens coördinator van de twee en toe een lolletje of de draak met el- Soms zijn het dagtrips, maar we gaankeer per week vervoert hij zijn passagiers lijnen. Ook verzorgt hij de planning van kaar steken maakt het werk ook leuk.” ook wel eens een paar dagen weg.” Vijf-(voornamelijk inwoners uit het land van de chauffeurs. “Voor mij natuurlijk niet Hij maakt geregeld gekke dingen mee, enzeventig jaar is de maximale leeftijdHeusden & Altena) naar Waalwijk en zo moeilijk aangezien dat mijn vak 40 maar één verhaal spant de kroon. “Toen om de buurtbus te mogen rijden. “Aan-weer terug. Auke rijdt twee lijnen, 233 jaar is geweest.” ik een keer mijn bus naar de stalling gezien er al een aantal deze leeftijd berei-en 234, altijd met heel veel plezier. “Dit bracht en af had gesloten, hoorde ik ken, kunnen we nieuwe chauffeurs goedhoud ik wel vol tot mijn 75e”. Gezelligheid geklop op het raam. Er bleek nog een gebruiken.” Ook vrouwelijke chauffeursVoorheen is Auke 40 jaar planner bij De omgang met mensen spreekt hem vrouwelijke passagier in te zitten. Geluk- zijn welkom. Je dient te beschikken overde Rooij Transport geweest. “Toen ik in het vrijwilligerswerk het meeste aan. kig konden we er achteraf hard lachen.“ rijbewijs B en 4 uur tijd in de week. Voorin de VUT kwam en na een half jaar- “Het zijn over het algemeen oudere meer informatie www.goedbezigbus.nl .tje uitgeklust was, vond ik het tijd om mensen die echt om een praatje verle- Vrijwilligers nodigweer iets te gaan doen. Mijn oog viel gen zitten. Inmiddels ken ik ze bijna al- Twee keer per jaar wordt er een uitje ge- Aanmelden als vrijwilliger:op een advertentie in de krant waarin lemaal en er komen tijdens de rit heel organiseerd voor de chauffeurs en hun Auke Breeuwsma: 06-13 80 13 78chauffeurs voor de buurtbus gevraagd wat verhalen los.” Maar ook jongerenwerden. Toen is het balletje aan het rol- maken regelmatig gebruik van de bus. MeidenavondMijmering over kerst door ds Otto GrevinkKerst thuisHet is bijna Kerstmis. Gezellig. Het ning moeten zoeken, komen ook zovraagt wel de nodige voorbereiding, snel niet aan een huurwoning. En als je baan op de tocht staat, is het nogmaar dan heb je ook wat. Kerstmis is maar de vraag of je je huis kunt blijvenhet feest bij uitstek om bij jezelf of betalen. En wat als dat niet zo is? Hoebij anderen in een gezellig versierd kom je weg? En waar moet je heen? Dehuis vol mensen te zijn. waarde van een huis is zo op verschil- lende manieren voor veel mensen eenDat is nog eens wat anders dan de stal, last geworden.waarin Jezus werd geboren, ‘omdat ervoor hen geen plaats was in de her- Hoe verging het dat Kerstkind in dieberg.’ Wat moet dat een tochtige en stal? Goed. Jozef en Maria maakten ervochtige plek zijn. Is dat nu een plek om het beste van nu ze niet in de herbergeen kind te krijgen? Tussen al die dieren terecht konden. Het kerstverhaal geeftin, en met niets anders dan hun voe- er zelfs een positieve draai aan: Jozef enderbak om het kind in te leggen? In de Maria ontvingen zelf gasten. De herdersherberg was geen plaats voor dit jonge kwamen op bezoek; mensen die zelfgezin. Blijkbaar was deze herberg geen geen dak boven hun hoofd hebben. Enplaats voor een geboorte. drie wijzen, die altijd op reis zijn op zoekWas de stal dat dan wel? Kennelijk naar wijsheid, kwamen langs. De stalmoest het zo zijn. Maar je zou een kind die eerst een last was, werd van grotetoch een fatsoenlijker dak boven zijn waarde. Hier werd voor het eerst Kerst-hoofd wensen? De veiligheid en de ge- mis gevierd.borgenheid van een huis is toch wat we Een huis dat een grote last is kan inallemaal nodig hebben? In het kerstver- waarde stijgen voor onszelf als we gas-haal zien we dat dat nog niet zo van- ten ontvangen in ons huis. En nog meerzelfsprekend is. Maar ook in onze tijd als we onverwachte gasten uitnodigen,merken we dat. Voor veel mensen is het mensen waar je niet aan gedacht hebt.niet vanzelfsprekend dat ze in hun huis Hen ontvangen in je huis verhoogt dekunnen blijven wonen, of kunnen ver- waard ervan misschien nog wel meer!huizen. Zo makkelijk is het niet om teverhuizen als huizen zo in waarde dalen Gezegende en gezellige Kerstdagenen er nauwelijks meer verkocht wordt. toegewenst!Het is ook moeilijk voor starters om tebeginnen. En mensen die snel een wo- ds. Otto Grevink 10
 11. 11. DE WIJKKRANTWaterpolo bij AquAmigosAquAmigos biedt waterpolo voor mengd. Wanneer je ouder wordt, stroom Op ieder niveau naar de top! Lid worden, proeflessen of meer in-jong en oud, voor meisjes en jon- je door naar de aspiranten. Gedurende Kortom, de leden worden stap voor stap formatie bij de waterpolocommissie: deze fase komen langzaam maar zeker opgeleid tot een volwassen waterpolos- Rob Oomensgens, voor dames en heren, die in ook de technische en tactische aspecten peler/speelster, waarbij het einddoel het Tel.: 06-41970484 of 0416-382382.het bezit zijn van een zwemdiploma. van het waterpolo om de hoek kijken. Dit eerste heren- of damesteam kan zijn. E-mail: waterpoloroboomens@aquami-Website: www.aquamigos.nl jaar spelen we met diverse pupillen/jeugd Ieder lid kan op zijn of haar eigen niveau gos.nl teams in de competitie. Waterpolo is al de top bereiken. mogelijk voor kinderen vanaf 6 jaar oud. Teams, trainingstijden en wedstrijden Cursussen/workshops van de Voor het seizoen 2012-2013 heeft AquAmigos maar liefst 14 teams in de VU-Kaatsheuvel in de BSD competitie. De thuiswedstrijden van De VU Kaatsheuvel e.o. presenteert op plaatsen beschikbaar. Natuurlijk bestaat AquAmigos staan borg voor spanning, maandag 21 januari vanaf 19.00 uur het het cursuspakket van de VU uit nog veelWaterpolo spelen bij AquAmigos sensatie en spektakel. Kom eens op za- nieuwe voorjaarsprogramma 2013 in het meer cursussen, die allemaal in de nieu-Als je een beetje pit hebt, dan moet je terdagavond kijken vanaf 17:00 uur in Dr. Mollercollege te Kaatsheuvel. we VU-krant staan. De krant valt vanafmaar eens naar een waterpolowedstrijd Zwembad Olympia te Waalwijk. Bij diversen cursussen demonstreren 13 januari huis aan huis in de brievenbus.in het zwembad komen kijken. Bij dit bal- de docenten wat zij allemaal te biedenspel in het water moet je met een team Mini/Jeugd Waterpolo hebben. De VU verzorgt dit voorjaar een U kunt zich aanmelden bij de VU Kaats-van 6 spelers en een keeper proberen Voor de jeugd van 6 t/m 11 jaar spelen aantal cursussen/workshops in Buurthuis heuvel e.o. tijdens werkdagen tussenzoveel mogelijk doelpunten te maken. we maandelijks een miniwaterpolotoer- Sprang - Driessen. Waaronder: Reflexo- 9.00 uur en 12.00 uur op telefoonnum-Waterpolo is niet alleen leuk om te doen, nooi. Deze zijn zeer leerzaam en staan logie, Reiki, zangles volwassenen, Cha- mer 0416-283104. U kunt zich ook aan-je wordt er ook nog eens beresterk van! vol spanning en sensatie zowel voor de kra en Bachbloesemremedie. Voor deze melden via onze website: www.vu-kaats- ouders als de kinderen. cursussen/workshops zijn nog enkele heuvel.nlEen fysieke sportWaterpolo staat ten onrechte bekend alseen harde sport. Men verwart het uiter- Feest op zondag 28 april 2013lijke vertoon en de fysieke inspanningervan. Ondanks dat je tegen een stootjemoet kunnen, komen er nagenoeg geen Woongroep Waalwijk in 2013 20 jaarblessures voor bij waterpolo, in tegenstel-ling tot meer blessuregevoelige balspor- In een eerdere editie van de Wijkkrant Wij gaan er alles aan doen om het su- welkom heten en bieden u dan ook eenten zoals voetbal, handbal en volleybal. heeft u kunnen lezen wat de Woongroep per gezellig te maken en deze dag te kopje koffie/thee of fris aan.Bij AquAmigos leer je niet alleen de echte Waalwijk inhoud en wat het doel is van doen slagen, in een ongedwongen sfeer. Laat u verrassen en kom ook op zondagspelregels van het waterpolo, maar ook deze vereniging. Binnenkort is het tijd Wij willen u graag op deze dag hartelijk 28 april 2013!allerlei trucjes met de bal in het water. voor een feestje, want we bestaan 20 jaar. We houden op zondag 28 april 2013 vanOpbouw 11.00 tot 16.00 uur Open Huis, FranseDe leden van AquAmigos worden vanuit Markt en Rommelmarkt: Toegang is gra-de jeugd op een gestructureerde manier tis. Locatie: ons schitterend hofje aan desteeds op een hoger niveau gebracht. Bij Max Bruchstraat 12 tm 21. Tijdens dezede allerjongste, de minioren, staat het dag kunt u zich laten voorlichten over despelplezier voorop. Zo leren ze al spelend Woongroep en genieten van de marktende bal onder controle te krijgen en ne- onder het genot van ´n drankje! Mochtmen ze deel aan pupillenwedstrijden of uw interesse op dat moment gewekt enminiwaterpolotoernooitjes. In deze fase serieus zijn, dan bestaat de mogelijkheidspelen de jongens en meisjes nog ge- tot bezichtiging van een der huizen. I: www.maasduinenzorg.nl - E: info@maasduinenzorgthuis.nl - T: (0416) 67 52 60 11

×