DE WIJKKRANT    4e jaargang | # 11 | maart 2013        	                   Verschijnt in Waa...
DE WIJKKRANTHoren, Zien, Bellen…..                                    De Bibliotheek S...
DE WIJKKRANTFotoclub WaalwijkIedere uitgave plaatst de Wijkkranteen foto van een lid van FotoclubWaalwijk.Fotograaf: Wilhe...
DE WIJKKRANT                           Carnaval basisschool Pater van der GeldVeilig achterde g...
DE WIJKKRANTPiet van de Ven                                                ...
DE WIJKKRANT‘Pesten los je niet op met een projectje’Yvette IJpelaar is raadslid voor de    Al vijf jaar zet IJpelaar z...
DE WIJKKRANTWeemoed naar Buurthuis                                            ...
DE WIJKKRANT                       Opruimactie Bloemenoord                     ...
DE WIJKKRANTNLDoet bij Inloophuis ToonOmdat afgelopen vrijdag en zaterdag     schappen gedaan en de tafel gedekt.het ...
DE WIJKKRANTLoon op Zand kiest Twiddus voor                                Record aantal v...
DE WIJKKRANT‘Ons verdriet heeft een                                            ...
DE WIJKKRANT      Wijkbeurs Zanddonk Meerdijk                            Yigit Dipcin en ...
Wijkkrant nr 11 maart2013 small
Wijkkrant nr 11 maart2013 small
Wijkkrant nr 11 maart2013 small
Wijkkrant nr 11 maart2013 small
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wijkkrant nr 11 maart2013 small

810 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
810
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wijkkrant nr 11 maart2013 small

 1. 1. DE WIJKKRANT 4e jaargang | # 11 | maart 2013 Verschijnt in Waalwijk en Sprang-Capelle Dé krant voor bewoners door bewoners100-jarig bestaan Prins WillemAlexanderschool Sprang-Capelle nen lopen. Daarnaast bestaat de moge- ling. Tevens komt de burgemeester op lijkheid om met bijvoorbeeld een hele bezoek voor de onthulling van een pro- groep, of een oude schoolliefde op de ject waaraan de leerlingen hard hebben foto te gaan. De reünie is op zaterdag gewerkt. 15 juni van 13.00 tot 16.00 uur in het De leerlingen hebben diverse acties ge- schoolgebouw. Belangstellenden kun- houden om geld in te zamelen voor de nen zich opgeven voor de reünie op de feestweek. Op de herfstmarkt verkoch- site van de school via ten de kinderen o.a. zelf geknutselde www.pwa-basisschool.nl werkjes. Kaartenverkoop met kerst le- verde ook het nodige op. Feestweek Op zondag 9 juni wordt een speciale Jubileumboek kerkdienst gehouden in de Ned. Her- Achter de schermen wordt hard ge- vormde Kerk in Sprang. Voor de huidige werkt aan een jubileumboek. Dit boek leerlingen en leerkrachten is er van 10 roept ongetwijfeld vele herinneringen t/m 14 juni een feestweek ter gelegen- aan school op. De aanwezige archieven heid van het 100-jarig bestaan. In de zijn nagelopen en vele foto’s, films enDit jaar bestaat de Prins Willem Alexan- Op de reünie worden vele oud-leerlin- feestweek zijn er verschillende feeste- interviews zijn verwerkt. Meer info overderschool aan de Rembrandtlaan 18 gen en oud-leerkrachten verwacht. Er lijke activiteiten gepland zoals een ge- het bestellen van het jubileumboek staatin Sprang-Capelle, inclusief zijn voor- zullen oude tijden herleven, dat is wel zamenlijke schoolreis en een voorstel- binnenkort op de site van de school.ganger aan de Van der Duinstraat, 100 zeker. De jaren zestig, zeventig, tachtig,jaar. Dat gaat gevierd worden met een negentig krijgen ongetwijfeld vertegen-feestweek voor de huidige leerlingen en woordigers. Maar er zullen ook reünistenwordt afgesloten met een grote reünie zijn die nog verder in het verleden duiken.op zaterdag 15 juni.De voorbereidingen door het team en Het belangrijkste is dat de bezoekersde diverse werkgroepen zijn al volop in hun uit het oog verloren klasgenotengang. en oud-leerkrachten tegen het lijf kun-Facebook in de wijk  De gemeente vindt het belangrijk dat mededelingen of een oproep voor deel-bewoners en ondernemers in een wijk name aan activiteiten. Daarnaast kun-meepraten en meedoen. Via de wijkco- nen de gemeente, bewoners en andereördinatoren, wijktafels, wijkbeurzen en partijen op een laagdrempelige manierandere middelen zoeken wij het contact elkaar bereiken.met de wijk. Via Social media gaan wedit nu ook doen. Hiermee willen we het Kijk op: www.facebook.com/Wijkkrant0416contact met, maar ook het onderlinge Wijkpagina Waalwijk-Noord, www.twitter.com/DeWijkkrantcontact in de wijk versterken. Facebook Wijkpagina Waalwijk-Zuid,zetten we hiervoor in. Via een ‘wijk-pa- Wijkpagina Sprang-Capelle en Nieuws voor in De Wijkkrant?gina’ kunnen bewoners elkaar benade- Wijkpagina Waspik mail naar: dewijkkrant@talgv.nlren met onder meer ideeën, belangrijke voor meer informatie. of scan de QR-code WILT U DE WIJKKRANT OOK DIGITAAL ONTVANGEN? GEEF DAN UW MAILADRES DOOR AAN DEWIJKKRANT@TALGV.NL
 2. 2. DE WIJKKRANTHoren, Zien, Bellen….. De Bibliotheek Sprang-Capellemeld u aan voor Burgernet! verruimt haar openingstijden flinkMet Burgernet zijn politie en ge- ker die actief is of een kind dat vermist De Bibliotheek Sprang-Capelle is vanaf Capelle is vanaf 1 april op de volgendemeente in staat om bewoners zeer wordt. Door burgers erbij te betrekken 1 april vaker open voor haar klanten. tijdstippen geopend:actueel te informeren over allerlei krijgt de politie, extra oren en ogen die Deze verruimde openingstijden wordenzaken die met veiligheid in de wijk een handje kunnen helpen. U hoeft een gerealiseerd door op bepaalde uren met Maandag: 13.00 – 20.00 uurte maken hebben. Via een SMS- of verdachte dan natuurlijk niet zelf aan te zelfbediening te werken. Tijdens deze Dinsdag: 13.00 – 18.00 uurspraakbericht ontvangt de deelne- houden, maar u kunt tips aan de politie zogenaamde ‘zelfservice uren’ zijn er Woensdag: 10.00 – 18.00 uurmer informatie over bijvoorbeeld doorgeven. geen medewerkers aanwezig maar kun- Do en vrij: 13.00 – 18.00 uureen woninginbreker die in de buurt nen bibliotheekbezoekers zelfstandigis gesignaleerd of een mogelijk ge- Aanmelden Burgernet materialen zoeken, lenen en inleveren. Zelfservice-uren; zelfstandig zoeken, le-vaarlijke situatie zoals plotselinge Aanmelden kan via de website van Bur- nen en terugbrengen: maandag, dins-gladheid. Door de burgers hierbij gernet. Na het invullen van de postcode Antwoord op veranderde klantwensen dag, donderdag en vrijdag tussen 13.00te betrekken hopen gemeente en en huisnummer komt u in een invul- Het verruimen van de openingstijden is en 15.00 uur en woensdag tussen 10.00politie dat dit zal leiden tot meer formulier waar overige gegevens inge- een antwoord op de veranderende wen- en 15.00 uur.veiligheid op straat. Wilt u ook een vuld kunnen worden. Onder meer een sen van bibliotheekklanten. Naast het Kijk voor meer informatie opbijdrage leveren aan een veiligere mobiel of vast telefoonnummer en de feit dat de Bibliotheek Sprang-Capelle www.bibliotheekmb.nl.woonomgeving? Meld u aan voor keuze of u alleen SMS of ook spraakbe- straks vaker open is, gaat de BibliotheekBurgernet. richten wilt ontvangen. ook op andere vlakken mee met deze Bezoektijden voor Startpunt Waspik: klantwensen en marktontwikkelingen. Maandag: 15.00 – 20.00 uurWat is Burgernet? Voor het aanmelden moet een wacht- Zo zijn de actuele collecties uitgebreid Dinsdag, woensdag, donderdag en vrij-Mensen die zich aanmelden voor Bur- woord aangemaakt worden. en zijn de meest populaire boeken, de dag: 15.00 – 18.00 uur gernet, kunnen aangegeven of ze SMS, ‘Bestsellers’, nu gratis te leen. Ook is er Kijk voor meer informatie opspraak en/of E-mail berichten willen ont- Aanmelden kan via www.burgernet.nl flink geïnvesteerd in de collectie Beeld http://www.lokaalloket.nl/waalwijkvangen als er zich een veiligheidssituatie & Geluid. Hiermee kunnen de vele bi-voordoet in hun directe woonomgeving. bliotheekgebruikers van de fysieke bi-Met betrekking tot het politiewerk kan bliotheekvestigingen op een kwalitatiefdaarbij gedacht worden aan een inbre- hoogstaande en eigentijdse manier be-ker die op de vlucht is, een kinderlok- diend blijven. De Bibliotheek Sprang-Sport- en spelbus ContourdeTwern maakt nieuwe startVanaf 1 maart 2013 maakt de sport- en zonder rijbewijs kunnen ook een bakfiets gingen jeugdwerkers de straat op om woners om te spelen op straat. De me-spelbus van ContourdeTwern een nieu- met spelmateriaal gebruiken. samen met kinderen en jongeren te dewerkers van ContourdeTwern staanwe start. Bewoners kunnen de bus en bij- sporten. Deze inzet kan niet meer door altijd open om samen met bewoners debehorende spelmaterialen in ruil voor een De Bus, toen en nu het welzijnswerk worden geleverd. Door mogelijkheden te bekijken om een nieu-klein bedrag gebruiken voor o.a. buurt- Al een aantal jaar is de sport- en spelbus de invoering van Welzijn Nieuwe Stijl en we buitenspeelactiviteit neer te zetten,en kinderactiviteiten. Bewoners die een (of sportmobiel) een opvallend oranje de kanteling van gemeente Waalwijk zowel eenmalig (zoals buitenspeeldag)kleine activiteit organiseren of bewoners gevaarte. Gevuld met sportartikelen wordt steeds vaker van bewoners ge- als structureel. vraagd om zelf activiteiten in de buurt te organiseren. Bewoners kunnen hiervoor Praktische informatie ondersteuning krijgen van het opbouw- Voor het gebruiken van de bus en/of werk van ContourdeTwern. spelmaterialen (incl. bakfiets) kunnen bewoners of partnerorganisaties een Activiteiten mail sturen naar sportenspel@contour- Afgelopen jaar is de bus gebruikt voor detwern.nl. Vastleggen van de bus en / vaste activiteiten van zowel bewoners of spelmaterialen gebeurt tenminste 2 als partnerorganisatie. Zo gebruikt het weken van te voren. De gebruikerskos- jongerenwerk van Tavenu de bus regel- ten van de bus lopen, afhankelijk van matig om met jongeren te sporten. Ook de activiteit, uiteen van 15 tot 30 euro de sportmedewerkers van Buurtsport per dagdeel. In overleg kan de bus ook lenen de bus om met jeugd op straat op locatie gebracht en gehaald worden. te sporten. Daarnaast is in enkele gebie- De bus en de spelmaterialen worden den gestart met het begeleiden van be- beheerd door een vrijwillige beheerster, Marinda. Marinda is iedere dinsdagoch- tend aanwezig bij Buurthuis Bloemen- oord. De uitgifte van de bus, bakfiets en het materiaal vindt in overeenstemming plaats. 2
 3. 3. DE WIJKKRANTFotoclub WaalwijkIedere uitgave plaatst de Wijkkranteen foto van een lid van FotoclubWaalwijk.Fotograaf: Wilhelmien MartiLocatie: Onderdoorgang van een woon-blok in de wijk Landgoed Driessen,Waalwijk. Deze onderdoorgang is spe-ciaal voor wielrijders en de lijnbus envormt de verbinding met de Oudestraatrichting Sprang Capelle.De foto toont een mooi doorkijkje naarhet achterliggende landschap.Iedere serieuze amateurfotograaf kanbij onze fotoclub ten volle tot haar/zijnrecht komen in een ontspannen, gezel-lige sfeer.Heb je belangstelling voor fotoclubWaalwijk?Mail naar: info@fotoclubwaalwijk.nlRondleiding gerenoveerde gebouwOpen Dag TeresiaschoolOp woensdag 6 maart organiseerde ’s Ochtends werden er door ouders ende Waalwijkse Teresiaschool een directie rondleidingen verzorgd in beideOpen Dag. Tussen 8.30 uur en 12.15 gebouwen, ’s avonds leidden leerkrach-uur en 18.00 en 20.00 uur konden ten, ouders en leerlingen uit groep 8toekomstige leerlingen en hun ouders/ belangstellenden rond. Aanstaandeverzorgers een kijkje nemen op de kleuters konden ’s ochtends desgewenstcentrumschool. Er was gelegenheid ‘proefdraaien’ in groep 1/2.om zowel de huidige locatie (hetvoormalige ROC-gebouw waar de Samenwerking Mikz als het goed is allemaal voor de zomer- de kinderen oefeningen in spelvorm ombasisschool tijdelijk is gehuisvest) De Teresiaschool is momenteel gevestigd vakantie, zodat het komende school- als mens een kanjer te worden. Tijdensals de compleet gerenoveerde Tere- aan de Wilhelminastraat 8. Hoewel het jaar gestart kan worden in de nieuwe de Kanjertraining leren alle kinderensiaschool (vanaf volgend schooljaar pand van de ‘echte’ school op nummer school. De Teresiaschool is de enige vertrouwen te hebben in zichzelf en deweer in gebruik) te bezichtigen. 6 grotendeels klaar is met verbouwen, Kanjerschool in Waalwijk. De leerkrach- ander. Het gedrag en gewoontes wor- moeten de gymzaal en het schoolplein ten zijn speciaal opgeleid om Kanjertrai- den bespreekbaar gemaakt, waardoor nog gerealiseerd worden. Dat gebeurt ning te mogen geven. Wekelijks krijgen respect ontstaat voor de ander. Kinde- ren leren netjes hun mening te geven. De Open Dag op 6 maart vond plaats in samenwerking met Mikz kinderopvang/ BSO en peuterspeelzaal De Handenbin- dertjes, die vanaf komend schooljaar ook ruimte krijgen binnen de nieuwe school. Kijk voor meer informatie op www.teresiaschool.nl. 3
 4. 4. DE WIJKKRANT Carnaval basisschool Pater van der GeldVeilig achterde geraniums Al weken lang hadden de leerlingen er- feest in de gymzaal met een heuse car- naar uit gekeken en vrijdag 8 februari was navals modeshow. Wie was het mooistDoor Daphne van Breemen het eindelijk zo ver. De hele dag stond in verkleed? De zeer bekwame jury stondHet gaat niet goed met de ouderen in Waal- het teken van Carnaval. voor een moeilijke opgave met zoveelwijk. Ze moeten hun sportieve en andere be- Iedereen kwam verkleed naar school mooie jongens en meisjes. Na lang den-wegingsactiviteiten voortaan zelf betalen, want waar we ’s ochtends begonnen met de ken waren ze er uit en werden va iedere voor de allerbeste tonpraoters en eende gemeente geeft geen subsidie meer. Op de Tjoeke Tjakke dans. Daarna was het tijd groep het best verklede jongen en meisje mooie medaille voor alle deelnemers.veiligheid hoeven ze ook niet echt te rekenen. voor onze jaarlijkse lawaaioptocht rond de bekend gemaakt. Als afsluiter van de ochtend at iedereenOnlangs werd een bejaarde vrouw van 86 nog school. Met de kleuters voorop liepen we Ondertussen hadden de leerlingen van de zijn boterhammen op school, gezellig metslachtoffer van een babbeltrucdief. het schoolplein af en langs onze buren van bovenbouw de grootste lol met een wed- elkaar in de klas. We hadden nieuwe ener-Ik vraag mij na een dergelijk bericht altijd af hoe de woongroep. Via de Max Bruchstraat en strijd tonpraoten in de kuip. De tonprao- gie nodig voor het middagprogramma.je het in je hoofd haalt om binnen te sluipen voor de school langs gingen we naar de ters waren goed voorbereid. Enkele we- In de groepen werden spelletjes gedaan.bij een weerloos iemand en haar vertrouwen in Beethovenlaan. Daar mochten we zelfs ken eerder was René van Boxtel op school Eén klas waagde zich zelfs aan limbohet goede van de mens te schenden. De dief op de straat lopen, want het verkeer werd geweest om een clinic ‘tonpraoten’ te ge- dansen! De Raad van Elf en Prins Carna-(een vrouw) vroeg om een pen en papiertje, speciaal voor de optocht even tegenge- ven, waar zelfs Omroep Brabant bij was val kwamen ook nog op bezoek om dezodat ze een bericht achter kon laten voor de houden. En zo gingen we terug naar de om opnames voor tv en radio te maken. polonaise met ons te lopen. En er werdbuurman die niet thuis was. Onschuldiger kan speelplaats. Ondanks de kou waren een René van Boxtel was er vandaag ook weer natuurlijk volop gedanst en gehost. Omhet niet, zou je denken. De bejaarde vrouw heleboel mama’s, papa’s, oma’s en opa’s bij om de wedstrijd te presenteren. Aan twee uur sloten we een zeer geslaagdtwijfelde geen moment, draaide zich om naar gezellig blijven kijken naar de optocht, het eind van de ochtend werden de win- carnavalsfeest af en konden we beginnende woonkamer om de spullen te halen. Niet maar nu was het toch echt tijd om binnen naars bekend gemaakt. Met een beker aan de vakantie.wetende dat ze gevolgd werd door de dief die verder te feesten.voor haar deur stond. Eenmaal binnen begreep De hele school was geweldig versierd ende vrouw gelukkig dat dit foute boel was. Ze in een van de lokalen was zelfs een carna-vertrouwde het niet en werkte de dief de deur valsrestaurant ingericht, waar de klassenuit. Helaas te laat. Toen ze bovenkwam zag ze ‘s morgens en ‘s middags terecht kondende deur van de kledingkast in haar slaapkamer voor drinken en een lekker hapje.openstaan. Sieraden werden gejat. Het vertrou- Voor de onderbouw was er in de ochtendwen in de medemens is dit slachtoffer kwijt endat op je oude dag. En de babbeltrucdief? Diezoekt een volgend doelwit. Weer iemand waar-van ze weet dat diegene toch niets kan begin-nen. Een bejaarde dus. Misbruik maken van 30 Jaar Fair Trade in Waalwijkiemands weerloosheid en hem beroven van zijn WereldWinkel Waalwijk is de plek bij uit- vanwege hun expliciet sociaal beleid en Eek, de ontwerper die beroemd is van-spullen. Een dubbele misdaad, noem ik het. stek waarin gecertificeerde “Fair Trade- verantwoorde productie, en biedt hen op wege zijn meubelen van gerecyceld hout.Bijkomen van de schrik en de zorgen vergeten producten” hun weg vinden naar de mo- deze manier een eerlijke kans op de West Het servies wordt geproduceerd in Thai-door te sporten was er ook niet bij voor het derne consument. De winkel in Waalwijk Europese markt. land.slachtoffer. Sinds 1 januari van dit jaar is de ge- aan de Kloosterwerf doet dat werk al 30 Daarnaast heeft Wereldwinkel Waalwijk Mede door dit streven is de Wereldwin-meente Waalwijk grotendeels gestopt met het jaar enthousiast en belangeloos. Het is de laatste jaren veel geinvesteerd in het kel-keten al enkele jaren uitgeroepen totsubsidiëren van het project Meer bewegen voor daarmee een cadeau-winkel met iets ex- opwaarderen van het assortiment. Er de beste cadeau-winkel van Nederland.Ouderen. Want, zo wordt gezegd: ‘iedereen is tra’s, niet alleen vanwege het maatschap- zijn enthousiaste Nederlandse designers Dat betekent dat een wereldwinkel-ca-zoveel mogelijk verantwoordelijk voor zijn eigen pelijk en sociaal verantwoord karakter, aangetrokken om advies te geven over deau een bijzonder geschenk is: authen-welzijn’. Lekker makkelijk. Sporten voor oude- maar juist omdat haar producten zon- een smaakvolle collectie trendy cadeau- tiek, ambachtelijk gemaakt door kleineren is juist zo belangrijk. Ze hebben reuma, de der uitzondering iets positiefs bijdragen artikelen. Een prachtig voorbeeld is het coöperaties. Soms zijn de artikelen mo-Ziekte van Parkinson, noem het allemaal maar aan een betere wereld. De Wereldwinkel mooie servies dat exclusief voor de We- derne versies van traditionele voorwer-op. Maar doe vooral niets aan je dagelijkse be- kiest haar handelspartners zorgvuldig reldwinkel is ontworpen door Piet Hein pen, vaak zijn het innovatieve productenweging, blijf gerust achter de geraniums zitten! gemaakt op traditionele manier.Woonde het slachtoffer van de babbeltruc De grote wens van de Wereldwinkelmaar niet in Waalwijk, maar in Sprang-Capelle Waalwijk is dat de gemeente Waalwijkof Waspik, dan had ze zonder problemen kun- gaat behoren tot een van de Fair Tradenen sporten en haar hart kunnen luchten bij gemeenten. De gemeente zal hiervoorleeftijdsgenoten die ook wat lichaamsbewe- nog een aantal belangrijke stappen die-ging kunnen gebruiken. In Sprang-Capelle en nen te zetten. Maar één ding hebben zeWaspik wordt namelijk een uitzondering ge- al vast: een fantastische Wereldwinkel.maakt. Die dorpen worden nog een half jaargesubsidieerd. Daarna is iedereen verantwoor- Voor meer info:delijk voor zijn eigen welzijn. Het kan nóg een www.wereldwinkelwaalwijk.nlgraadje erger als straks geroepen wordt datiedereen ook verantwoordelijk is voor zijn eigenveiligheid. Dan kunnen ouderen maar beternooit meer hun voordeur opendoen. 4
 5. 5. DE WIJKKRANTPiet van de Ven IN GESPREK METOnder leiding van Piet van de Ven ren en 75 deelnemers. Steeds zochtenis in 1973 is Trimclub Waalwijk ge- ze enkele prominente ‘duwers’. De Ei-start. Vijfentwintig jaar lang was hij kendonkloop zorgden voor een geslaag-elke zondagmorgen in de bossen de middag voor de bewoners.te vinden met een groep dames en Dit jaar (Eikendonkloop 3) is de af-heren om te bewegen. Piet volgde stand ongeveer 1000 meter rondom Ei-daarvoor een opleiding tot recrea- kendonk en vindt plaats op 30 augustus.tiesportleider en kreeg meteen een Inmiddels is het evenement opengesteldlicentie als sportmasseur. voor alle rolstoelgebruikers uit WaalwijkIn 1980 organiseerde hij met 2 an- en omgeving. Wanneer er ingeschrevenderen de eerste editie van de ‘80 kan worden, zal begin augustus bekendvan de Langstraat’ met als taak worden gemaakt. De loop is zonderde verzorging van de lopers en kosten toegankelijk aangezien er eeneen heeft hij een tiental jaren deel hoofdsponsor is Benders Adviesgroepuitgemaakt van het stichtingsbe- (Start en finish). De doorlooppostenstuur. Door andere verplichtin- worden door andere plaatselijke spon-gen heeft hij tijdens de loop moe- sors verzorgd.ten stoppen met de begeleiding. De oudste deelneemster van de Eikendonkloop met wethouder Jan Groos en beide Piet van de Ven hoopt dat dit jaar een organisatoren. nu 100-jarige dame in de gelegenheid isBadlift mee te doen. Zij heeft het startnummerNa 25 jaar de Trimgroep te hebben be- plaus, met kleren aan, werd hij te water Waalwijk. In een gesprek met luitenant 100 gereserveerd. Ook andere deelne-geleid was het tijd om een opvolger te gelaten. Piet van de Ven maakte van de kolonel A.A. Fairrie beloofde Piet direct mers kunnen een startnummer vastleggen.zoeken. Zijn groep wilde hem graag gelegenheid gebruik om een waterge- bij thuiskomst contact op te nemen meteen afscheidscadeau geven. Omdat Piet vecht aan te gaan waar maanden later de gemeente. En zo gezegd, zo gedaan. Op de vraag hoe Piet alles voor elkaarhad gehoord dat de bad lift van de min- nog over gesproken werd. De heer Langerwerf heeft alles wat in- krijgt, geeft hij als antwoord: “Het isdervalide zwemgroep niet meer in orde Tijdens een van zijn reizen in Schotland teressant was over Waalwijk naar Fort dankbaar werk en als je iets voor eenwas, werd de actie “Loop voor een lift “ kwam hij bij Fort George, een militaire George gestuurd. ander doet krijg je altijd hulp van ande-gestart met als doel een nieuwe badlift. vesting. Daar zag hij tot zijn verbazing ren.” Naast al zijn drukke werkzaamhe-Met de hulp van de groep was het geld achter een kapel enigszins weggestopt, Eikendonkloop den heeft Piet ook nog tijd om met zijnhiervoor snel bij elkaar. een gedenkplaat van Waalwijk, zoals Piet van de Ven is sinds een paar jaar vrouw, kinderen en kleinkinderen te fiet-Op een zaterdagmorgen werd de lift in hier bij het kapelleke. Deze was inder- als vrijwillig masseur werkzaam in Ei- sen, vissen en biljarten.gebruik genomen. Natuurlijk moest ook tijd aangeboden door het gemeente- kendonk. Twee jaar geleden werd hemde organisator in de lift. Onder luid ap- bestuur. Tijdens de rondleiding in het de vraag gesteld wanneer de lopers van museum was verder niets te vinden over de 80 hier langs zouden komen. Aan- gezien het tijdstip tussen 1 en 6 uur inWijkschouw Waalwijk de nacht is en iedereen dan al op één oor ligt, heeft hij samen met CasperDe wijkschouw is voor bewoners en voor coördinator van de gemeente naar de wijk. Verhoeven de zogenaamde ‘Eikendonk-de samenwerkende partijen in de wijk Vanaf 2012 wordt aan de bewoners ge- loop’ bedacht.een middel om in contact te komen met vraagd om de wijkschouw te organiseren.elkaar. Daarnaast kunnen bewoners situ- Tijdens deze loop legden het eerst jaaraties aangeven die ze bespreekbaar wil- Bewoners die dit willen organiseren kun- zo’n 50 deelnemers met hun rolstoellen maken. Tijdens een wijkschouw ko- nen zich aanmelden bij Juul Willemsen, 600 meter af met als hoofd-duwer demen de wijkbeheerder en wijkconsulent opbouwwerker bij Contour de Twern, Burgemeester met zijn echtgenote envan Casade, de wijkagent, opbouwwer- tel.nr. 333445 of email veel andere ‘duwers’. Dit evenementker van Contour de Twern en de wijk- juulwillemsen@contourdetwern.nl. werd een succes en het jaar daarop wa- Net voor de medaille uitreiking . Dé krant voor bewoners door bewoners Adverteren in De Wijkkrant? Voor meer informatie mail naar: dewijkkrant@talgv.nl Tal Grafische Vormgeving, T 06 38 82 49 39 Advertentieverkoop: Ad de Graaf, T 06 52 40 81 69 5
 6. 6. DE WIJKKRANT‘Pesten los je niet op met een projectje’Yvette IJpelaar is raadslid voor de Al vijf jaar zet IJpelaar zich in tegen pes- gebruik van haar werk in de lokale poli- niet ophoudt.”PvdA in Waalwijk en zet zich al ja- ten. Het begon toen ze van een ouder tiek. “Omdat ik in de raad zit, besloot ik Alle zelfdodingen onder pestslachtoffers hoorde dat diens zoon na de gymles schriftelijke vragen te stellen over de vei- grijpen IJpelaar naar het hart. “Verschil-renlang in tegen pesten. In januari door een groepje werd opgewacht en ligheid van kinderen op scholen. Sinds- lende zelfdodingen komen in de media,vond er op basisschool Van der He- dan een vuile sok in zijn mond gestopt dien probeer ik het pestprobleem ieder maar je moet niet vergeten dat er ookijden nog een dialoogavond plaats kreeg. Wilde hij zijn mond niet open- jaar op de politieke agenda te krijgen.” genoeg gevallen zijn die de media nietover pesten, op initiatief van haar doen, dan sloegen ze hem. De moeder Want een probleem als pesten is niet halen.” Wat haar het meest stoort is ging een paar keer naar school toe om ‘gewoon’, vindt IJpelaar. “Pesten is een dat iedereen na zo’n bericht uiteinde-partij. Maar dat is niet het enige, er het aan de leraar voor te leggen, maar maatschappelijk probleem. Iedereen lijk gewoon weer overgaat tot de ordestaat meer op het programma. De er gebeurde niks. Dit maakte zo’n in- heeft er wel eens mee te maken. Op dag van de dag. IJpelaar ziet liever datWijkkrant sprak met haar. druk op IJpelaar, dat ze besloot dat er scholen en ook op het werk.Toch doen het mensen wakker schudt en ze het iets moest gebeuren. Ze maakte handig scholen vaak alsof zij het probleem niet probleem aanpakken. “Er moet een cul- kennen.” IJpelaar meent dat de pestpro- tuuromslag komen. Mensen moeten in tocollen waarmee scholen werken ‘geen gaan zien dat een projectje niet werkt. zoden aan de dijk zetten’. Een andere Zo’n project heeft een begin en een benadering helpt volgens haar beter. eind. Pesten niet, daar heeft iemand zijn Geen nietszeggende protocollen afwer- hele leven last van.” ken, want ‘die werken maar even’. Ef- Gelukkig ziet IJpelaar wel een lichtpunt- ficiënter is het om goed te luisteren naar je. Vanaf 6 maart start de Waalwijkse het kind dat gepest wordt en vervolgens afdeling van de PvdA met een ombuds- het probleem dat hij of zij meldt aan te team. Iedere Waalwijker kan hier terecht pakken. “Het gepeste kind is altijd het met zijn of haar problemen en vragen. slachtoffer. Bij hem of haar ligt de schuld, “Die problemen kunnen over van alles nooit bij de pester.” IJpelaar noemt als gaan.” Ook kinderen die gepest worden voorbeeld dat het steeds de gepeste mogen dus aankloppen. “We hebben kinderen zijn die naar een andere school in het team een ervaringsdeskundige die gaan, nooit de pesters. “Terwijl juist de samen met het kind gaat zoeken naar pesters naar een andere school gestuurd professionele deskundigen.” zouden moeten worden, als het pestenPoppenkast KNUTSELVind jij het ook zo leuk om een kleurplaten mag printen. Op kleurpla- Als je genoeg dierenpoppen hebt, kunshowtje op te voeren? Hier bij De ten.nl of speelzolder.nl vind je heel veel je de poppenkast gaan maken. HiervoorWijkkrant vinden we het vooral leuk verschillende. gebruik je de deksel van een schoenen-om verhalen te vertellen. Daarom la- doos. Knip een rechthoek uit het deksel.ten we jullie deze keer zien hoe je Kleur de dieren en knip ze daarna uit. Maak van het gekleurd papier gras, wol-zelf een poppenkast kan maken. Dan plak je met een stukje plakband het ken, zon en bloemen. Die plak je dan op saté stokje aan de achterkant van je dier. je deksel, langs de rand van het gat.Je hebt hiervoor nodig: Daarna smeer je de achterkant van hetWit papier dier met lijm in en plak je het op een an- Als alles droog is, kun je poppenkastGekleurd papier der stukje wit papier. Knip dan nog een gaan spelen. Zet het deksel met eenPotloden en stiften keer je dier uit. Zo maak je de figuurtjes zijkant op tafel en steek je dieren om-Schaar steviger. hoog, zodat ze door het gat gezienSatéprikkers of andere stokjes worden. Merk je nu dat je deksel snelPlakband omvalt, dan kun je van de uitgeknipteLijm rechthoek twee repen knippen. Die plak Veel plezier met het knutselen en verha-Deksel van een schoenendoos je aan de onderkant als pootjes van je len verzinnen. poppenkast.Teken op het witte papier verschillende Natuurlijk zijn we heel benieuwd naardieren. Wij hebben een kip, een schaap We hebben je laten zien hoe je een die- jullie poppenkasten en zouden ze graagen een konijn getekend, maar je kan renpoppenkast kunt maken, maar je zien.natuurlijk ook een aap, koe of vlinder kunt natuurlijk ook ridders en prinsessen Misschien willen je (groot)ouders eenmaken. Lukt het nu niet zo goed om maken, dan versier je de schoenendoos- foto ervan op onze facebookpaginazelf te tekenen, dan kun je ook dieren deksel als kasteel. Of maak een ruimte plaatsen?overtrekken uit een kleurboek. Of aan poppenkast met astronauten en een ra- http://www.facebook.com/papa en mama vragen of je een paar ket. wijkkrant0416 . 6
 7. 7. DE WIJKKRANTWeemoed naar Buurthuis INTERVIEW MET...Zanddonk van vroeger Ieder kwartaal interviewt De Wijkkrant een vrijwilliger die in het het buurthuis werkt.Wat houdt vrijwilligerswerk in het naar haar zin en zegt door te gaan tot Deze keer is datbuurthuis precies in en wie zijn die haar tachtigste. “Zo blijf ik lekker onder Toos van der Lee de mensen.” Wel moet Toos toegeven Buurthuis Zanddonkvrijwilligers eigenlijk? De Wijkkrant dat het vrijwilligerswerk minder leuk isspreekt iedere uitgave met een vrij- dan vroeger. “Toen waren er meer ac-williger. Deze keer is dat Toos van tiviteiten. Nu is er overdag alleen nogder Lee van Buurthuis Zanddonk. maar biljart.” ’s Avonds is er wel meer verzucht ze. Ze denkt dan ook nog vaak te doen in het buurthuis, maar daar kan terug aan vroeger toen er nog wel mid-“Vroeger waren er veel meer activi- Toos niet bij zijn. Ze moet best een eind- dagen voor kinderen uit de buurt geor-teiten.” je lopen naar huis en dat doet dat niet ganiseerd werden. “Mijn dochter gaf graag meer alleen op een laat tijdstip. naailes, verder waren er onder andereAlweer 21 jaar doet Toos (68) vrijwilli- Toch is ze wel iedere maandagavond bij modeshows en er was een knutselclub.gerswerk in het buurthuis in Zanddonk. het sjoelen te vinden. “Dat is echt mijn Maar die vrijwilligers zijn allemaal ge-Toevallig kwam ze in het vrijwilligerswerk clubavondje, die pakt niemand me af. stopt. Niemand neemt het meer over.”gerold, toen ze in de Massenetstraat Het komt dan ook zelfden voor dat ik Want zo gaat dat volgens haar. Moederkwam wonen en via de buurtbewoners die afzeg”, lacht ze. hebben het vandaag de dag te drukbij het buurthuis terecht kwam.” Zo’n biljartcompetities. En af en toe valt ze Toos vindt het zonde dat er tegenwoor- met werken en heb geen tijd om in hettwee keer in de week is Toos in het buurt- ook nog in bij de ouderenbingo. dig in Buurthuis Zanddonk geen activi- buurthuis te werken. “Vroeger werk-huis te vinden. Dan staat ze achter de bar Ondanks haar leeftijd kan ze nog prima teiten voor kinderen meer te doen zijn. ten de moeders niet, toen kon dat nogen begeleidt ze activiteiten als sjoelen en werken. Ze heeft het dan ook nog steeds “Er is zelf geen kindercarnaval meer”, wel.”Nieuwe regels voor hondenbezit 30 april weer feest op de GradenboogHondenbeleid en meer concreet de Vereniging “Koninginnendag” Be- als vertrouwt, als een jaarlijks terugke-overlast van hondenpoep is een belang- soijen organiseert dit jaar opnieuw rend gebeuren. Ook is er dit jaar weerrijk onderwerp voor inwoners. Aanlei- een groot evenement op en rond aandacht voor SNF, Social Network Foun-ding voor het college om nieuwe regels Gradenboog. dation, die zich inzet om zieke kinderente bepalen in de Algemene Plaatselijke Algemene Plaatselijke Verordening een leefbare ruimte te bezorgen. www.Verordening (APV) die deze overlast be- In de door de raad op 11 oktober 2012 Twee dagen van tevoren op zondag 28 snf.nl Ook de mascotte van de stichtingperken. Daarnaast wil het college de vastgestelde APV is al een aantal zaken april viert het gilde St. Crispinius en St. zal acte de presents geven. ‘s Middagshondenbezitter faciliteren met goede over hondenbezit vastgelegd: Crispinianus zijn 175 jarig bestaan waar- wordt er door RKC een voetbaltoernooivoorzieningen. Wethouder Van Groos: voor een schietbaan gebouwd word. georganiseerd voor jeugd tot 14 jaar, ook“De ene doelstelling is verbonden met • onden moeten aangelijnd zijn in de H Op maandagavond 29 april is de jaar- komen er spelers langs van de club.de ander. Als we goede voorzieningen gemeente. lijkse lampionnenoptocht. De versierde Zoals u kunt lezen is het zeer de moeitevoor hondenbezitters treffen en hen in- • e hondenbezitter is verplicht uit- D fietsenoptocht is ’s morgens op Konin- waard om de laatste dagen van april opformeren over de spelregels, dan zal de werpselen op te ruimen. ginnendag en de kinderspelen vinden ‘s de Gradenboog langs te gaan. Zeker nuoverlast moeten afnemen. Desondanks • e hondebezitter is verplicht hiervoor D middags plaats. De kramen, 100 stuks, het voor de scheidende voorzitter, Jos vanblijven er natuurlijk baasjes van viervoe- een middel bij zich te hebben. zullen rond de Gradenboog staan zodat de Snepscheut, de laatste ronde als voor-ters die zich niet aan regels houden; die het veld vrij is voor alle activiteiten. Er is zitter is. Het stokje wordt na vele jarenkrijgen een bekeuring.” Deze bekeuring Meer info over het hondenbeleid kunt u een schietbaan van het Gilde, verschil- overgedragen aan de jongere generatie.kan variëren van € 90,- tot € 130,- als vinden op de site van gemeente Waal- lende springkussens en gratis schminken. Voor meer informatie kijk opzij hierop worden betrapt. wijk www.waalwijk.nlIM-advertentie algemeen okt. 2008 08-10-2008 14:07 Pagina 1 In de feesttent speelt een liveband. Alles www.koninginnendagbesoijen.nl Bureau VAN DE WIEL Marijkestraat 9 - 5142 HX Waalwijk - Tel. (0416)333579 - info@bureauvandewiel.nl shirts en stickers met je eigen naam Persoonlijke aandacht, kwaliteit, service en garantie. Uw ook voor bv: - geboorteraamstickers En met onze collectie gordijnen, - rompertjes met print verzekeringskantoor zonwering en harde vloerbedekking wordt het nog mooier. - geboortekaartjes per post of te halen in waalwijk in de buurt Past. Kuypersstraat 26 - 5144 RJ Waalwijk T (0416) 33 26 79 - www.stofwolluk.nl www.stoereprint.nl 7
 8. 8. DE WIJKKRANT Opruimactie Bloemenoord Zaterdag 16 maart heeft er ’s och- tends een opruim actie van zwerf- vuil en plastic plaatsgevonden in de wijk van buurthuis Bloemenoord. ’sNLDoet Middags was er door de deelnemers aan het project ook het zwerfvuil langs de berm van het halve zolen fietspad opgeruimd. Met heel veelHet Oranje Fonds organiseert op 15 plezier heeft het schoonmaakteamen 16 maart 2013, samen met dui- een “frisse buurt” en een schoonzenden organisaties in het land, NL- fietspad achtergelaten. Een kleinedoet; de grootste vrijwilligersactie activiteit met een bijzonder verhaal.van Nederland. NLdoet zet vrijwil-lige inzet in de spotlights en stimu- De zwerfvuilactie was een initiatief van ‘Moeder Aarde’, de dieren en mensen in dat de voldoening, ook een klein stukjeleert iedereen om een dag(deel) de de Soham Baba Mission, een internatio- nood. Dhr. A. Huijs, coördinator van de natuur van Moeder Aarde schoonge-handen uit de mouwen te steken. nale organisatie die in 1991 in Nederland schoonmaakactie van de Soham Baba maakt te hebben vanuit belangeloos- is opgericht door de spirituele wereldlei- Mission, heeft dit project vormgegeven heid, een diepe tevredenheid en nieuweVrijwilligers zijn het kloppend hart van der His Holiness 1008 Shri Shri Soham in samenwerking met Hanneke van Ee- inzichten achterlaten. Als een rustpuntvele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds Baba (Babaji) en Shri 108 Mã Aparnã Giri ten, medewerkster van de Twern. in de hectiek van het dagelijkse levenlaat daarom met NLdoet zien hoe be- (Mataji). De organisatie heeft o.a. vesti- en de zakelijke werkkring. De filosofielangrijk actieve burgers voor de samen- gingen in de U.S.A., Europa, India en Ja- Symboliek van de Soham Baba Mission is simpel:leving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij pan. De organisatie steunt en organiseert De organisatie van Soham Baba Mision ‘Leven voor anderen. Leven vanuit hetaan een goed imago van het vrijwilligers- projecten vanuit onbaatzuchtige dienst- ziet het opruimen van de Bloemenbuurt hart. Leven vanuit liefde en leven vanuitwerk. Ook laat NLDoet zien hoe leuk vrij- verlening (Niscam Seva) om hiermee bij en het halve zolen fietspad als Moe- respect. Werken vanuit onbaatzuchtigewilligerswerk kan zijn. te dragen aan een betere wereld. In de der Aarde, met een grote symbolische dienstverlening.’ (Niscam Seva).Ook in Waalwijk zijn er verenigingen die projecten gaat het om een actieve en po- waarde. Want het opruimen buiten je- Voor meer informatie over de Sohammeedoen aan NLDoet. sitieve bijdrage te leveren, speciaal aan zelf heeft direct effect op het opruimen Baba Mission kunt u telefonisch contact binnen in jezelf. Juist die combinatie van opnemen met dhr. A.(Aniruddha Huijs) innerlijke en uiterlijke schoonmaak le- 073 6129187 of 06 38306642 en/of de vert een bijdrage aan een betere wereld. website van de Soham Baba Mission be-Burendag Vaak wordt ook de natuur, het groen, de zoeken: www.sohambabamission.com straten en de bermen van een schoonOp 21 september 2013 is het weer gemaakt gebied minder gauw weer ver- Voor meer informatie over de Twern-Burendag, het jaarlijks terugkerend vuild door bewoners, bezoekers en fiet- organisatie voor maatschappelijke dien-feest dat je samen viert met je bu- werking tussen Douwe Egberts en het sers. Ervaring bij andere projecten van sten – kunt u de website van de Twernren en de buurt. Een dag waarop je Oranje Fonds. Het Oranje Fonds is het de Soham Baba Mission heeft geleerd bezoeken: www.detwern.nl.gezellig samen komt en waarbij veel grootste nationale fonds op sociaal ge-mensen iets goeds doen voor elkaar bied en bevordert de samenhang tussenen de buurt. Douwe Egberts en het groepen mensen. Met Burendag willenOranje Fonds organiseren Buren- beide organisaties mensen dichter bijdag omdat buurten leuker, socialer elkaar brengen. Het Oranje Fonds biedten veiliger worden als buren elkaar buurtorganisaties met goede plannenontmoeten en zich samen inzetten een financiele bijdrage om de plannenvoor hun buurt. op Burendag uit te voeren.In 2012 vierde Nederland massaal Buren- Informatiedag! Ruim 1,5 miljoen mensen vierden Douwe Egberts en het Oranje Fonds zijnzaterdag 22 september 2012 Burendag. druk bezig met de voorbereidingen vanIn het hele land zijn duizenden ideeën Burendag 2013. Eind mei kun je op deuitgevoerd om de buurt nog leuker en website www.burendag.nl terecht voorgezelliger te maken. Van kunstwerken meer informatie over het vieren van Bu-tot houten banken en van buurtmoes- rendag en over het aanvragen van eentuintjes tot straatspeeldagen. Een groot bijdrage bij het Oranjefonds.succes waar wij, Douwe Egberts en hetOranje Fonds, ontzettend trots op zijn. Zet Burendag alvast in je agenda: 21 september 2013HistorieOp initiatief van Douwe Egberts vierdenwe in 2006 voor het eerst Burendag inNederland. In 2008 ontstond de samen- 8
 9. 9. DE WIJKKRANTNLDoet bij Inloophuis ToonOmdat afgelopen vrijdag en zaterdag schappen gedaan en de tafel gedekt.het hele land weer in het teken stond Rond twaalf uur lopen de gasten bin-van NLDoet (Nederland Doet), sprak nen en gaan de leerlingen bij hen zittenDe Wijkkrant met Mieke Koolen. Ze en met ze kletsen. “Gewoon gezelligis vrijwilligster bij Inloophuis Toon in praten, maar niet over zware dingen”,Waalwijk en zorgde er vrijdag voor verduidelijkt Koolen. “Maar als ze wil-dat de leerlingen van de Walewyc len kunnen ze ook hun ervaringen de-zich niet hoefden te vervelen. len of medeleven tonen. Iedere leerling kent immers wel iemand met kanker ofInloophuis Toon doet al drie jaar mee iemand die de ziekte had.”aan NLDoet, vertelt Koolen. “De gastenvinden het geweldig en het motiveert de Samen met vijftig vrijwilligers houdtkinderen. “Het doel van de NLDoet-ac- Koolen het inloophuis draaiende. Zelf istie is om kanker bespreekbaar te maken ze contactpersoon voor jongeren. Hetonder jongeren en het vrijwilligerswerk is haar taak om activiteiten voor kin-te promoten.” Zo’n vijf tot zes leerlin- deren en jongeren te organiseren. Zogen uit de derde klas van de Walewyc gaat ze langs op basis- en middelbarekunnen helpen. Zo’n dag ziet er als volgt scholen, hield ze zich bezig met acties met ouders die kanker hebben. “Het is verhalen komen ineens los en verschil-uit: ’s morgens bekijken de vrijwilligers rondom het Kersthuis en zorgt ze voor mooi om te zien wat het inloophuis met lende kinderen blijven terugkomen.”van het inloophuis samen met de leer- de open dag van het inloophuis. Daar- de kinderen doet. Zodra ze hier zijn voe- Regelmatig klinkt dan ook de telefoon:lingen wat ze ’s avonds gaan koken voor naast is Mieke één keer in de maand bij len ze aan dat ze mogen praten of hun ‘Mieke, mag ik langskomen?’ “Ja komde gasten, daarna worden de bood- de djembéles te vinden voor kinderen verdriet mogen tonen. Hier kan het. De maar joh, zeg ik dan altijd.”Verbinding door broederschap‘Iedereen is gelijk’ Op 28 april vindt er een groot evene- luchtgeweerschieten en jeu de boules. ment plaats op de Gradenboog in Besoij- Daarnaast is er tijdens de kleine gilde- en. Om het 175 jarig bestaan te vieren dag ook een feesttent waar een live- wordt er door het gilde een kleine gil- band komt spelen. Dus zeer zeker de dedag georganiseerd. Er zullen wedstrij- moeite waard om op 28 april een kijk te den plaatsvinden op de onderdelen, jeu gaan nemen. de boules, geweerschieten, kruisboog- Tijdens het weekend van 16 en 17 schieten, en luchtgeweerschieten. De maart, is het NLDoet. Het gilde doet hier mobile luchtgeweerbaan die daarvoor voor het derde jaar op rij, op zaterdag wordt geplaatst blijft twee dagen staan, 16 maart, aan mee. Dit jaar bestaan de dus ook tijdens de Koninginnendag. Er werkzaamheden uit het klieven van hout doen zes gilden uit de directe omgeving wat voor de houtkachel in het paviljoen aan het evenement mee. Dit zijn de is bestemd, het in gereedheid brengen gilden uit, Drunen, Elshout, Baardwijk, van het schietterrein voor de openingAan het einde van de Industrieweg gildeheer van het gilde. Besoijen, Haarsteeg en Kaatsheuvel. ’s- van het buitenschietseizoen en het bou-in Waalwijk, bevindt zich verscholen Bij het gebouw waar het gilde samen- Morgens vindt er een optocht plaats wen van de mobile luchtgeweerbaanachter een bedrijf het domein van komt, is een schietterrein aangelegd, naar de St. Jan, waar een eucharistievie- welke wordt gebruikt tijdens de vieringhet gilde van Besoijen. Een bijzon- waar de kunst van het luchtgeweer en ring gehouden wordt, welke zal worden van het 175 jarig bestaan. Naast eendere wereld op een plek die je maar geweerschieten wordt beoefend. In een voorgegegaan door gildeheer pastoor aantal leden hebben zich dit jaar tot numoet weten te vinden. aantal zilveren schilden welke het gilde Dorssers. Tijdens de lunchreceptie wordt toe 2 buitenstaanders aangemeld om in zijn bezit heeft is het wapen van Be- het motto van deze dag “verbinding te komen helpen. Iedereen is van harteHet gilde St.Crispinus en St. Crispinianus soijen terug te vinden. Maar als u meer door broederschap; iedereen gelijk’ be- welkom om een kijkje te komen nemen.van Besoijen bestaat dit jaar 175 jaar, en wil weten over de geschiedenis van het nadrukt. Dit doordat alle gildebroeders Aanmelden voor NL Doet kan via www.is ontstaan uit de traditie van bescher- gilde dan raad ik u aan eens een kijkje en genodigden samen gebruik maken nldoet.nl . Meer informatie over de vie-ming van de schoen- en leerindustrie te nemen op de website van het gilde. van de erewijn en de lunch. ring van het 175 jarig bestaan is te vin-van Waalwijk. De burgemeester en pas- Daar vindt u een duidelijke uitleg, erg Zowel op 28 april als op Koninginnedag den via de website van het gildetoor zijn respectievelijk de bescherm- en mooi om te lezen. kunnen bezoekers deelnemen aan het www.gildebesoijen.nl 9
 10. 10. DE WIJKKRANTLoon op Zand kiest Twiddus voor Record aantal vragen Juridisch LokettextielinzamelingKringloopwarenhuis Twiddus, een be- In een jaar tijd is het aantal vragen alimentatie, echtscheidingen, bijstand,drijfsonderdeel van Baanbrekers, gaat aan het Juridisch Loket met meer dan WW en de Ziektewet geregistreerd. Ookvanaf 1 februari a.s. het textiel inzame- 100.000 gestegen tot een record van de maatregel van de overheid waarbijlen in de gemeente Loon op Zand. In 858.000. De barre economische tijden mensen een korting krijgen op de advo-Kaatsheuvel, De Moer en Loon op Zand zorgen vooral voor meer vragen over caatkosten als ze eerst naar het Juridischkomen speciale blauwe inzamelcontai- bijstand, WW en alimentatie. Loket gaan, zorgde voor een stijging.”ners te staan, die elke werkdag worden Het aantal juridische vragen aan het Ju-geleegd. De gemeente Loon op Zand ridisch Loket is in 2012 enorm gestegen. De groei had geen invloed op de kwali-kiest heel bewust voor Twiddus omdat De eerste textielcontainer is geplaatst in Het personen- en familierecht nam maar teit van het juridisch advies. Ondanks dehiermee niet alleen de kringloop, maar Kaatsheuvel. Wethouder Gerard Bruij- liefst met 28% toe en in Tilburg zelfs drukte aan de balie en de telefoon waar-ook de lokale werkgelegenheid wordt niks (rechts) werpt de eerste kleding in met 43%. De meeste vragen gaan net deren de klanten het Juridisch Loket metgestimuleerd. Eerder kozen de gemeen- de container. Tegelijkertijd ontvangt hij als in 2011 nog steeds over het arbeids- een 8,2. Ook komt 93% van de klantenten Heusden en Waalwijk er al voor om de felicitaties van Baanbrekersmanager recht. Nieuw is de groei van het aantal terug voor advies bij een volgend juri-de textielinzameling door Twiddus te la- Pieter Springer. vragen over sociale zekerheid. disch probleem. (Onderzoek Raad voorten uitvoeren. Vanaf 1 februari a.s. haalt Rechtsbijstand 2012).Twiddus dus het textiel op in alle kernen de slag. Daar leren zij de kneepjes van Jan Albert Waal, algemeen directeur vanvan drie gemeenten die samenwerken het winkel- en detailhandelvak. Ook het Juridisch Loket: “De aanhoudendein Baanbrekers. kunnen zij hier allerlei herstel- en op- crisis draagt bij aan deze toename van knapwerkzaamheden verrichten. Door 12%. Er zijn vooral meer vragen overRondje maken alle activiteiten wordt de afstand tot deElke werkdag maken de chauffeurs van arbeidsmarkt kleiner en wordt de kansTwiddus een rondje om het textiel uit op het aan de slag gaan op de reguliere WOP Korenfestival 25 en 26 meideze grote blauwe inzamelcontainers arbeidsmarkt groter.naar het kringloopbedrijf in Waalwijk U bent van harte welkom op 25 en 26 WOP Centrum Besoyen overweegt omte transporteren. Daar wordt het uit- Meer weten over Twiddus? mei in het centrum van Waalwijk waar op Zondagmorgen 26 Mei 2013 rondgezocht en gereed gemaakt voor de Twiddus is het kringloopbedrijf van de het WOP Centrum Besoyen in samen- 11.30 uur een zgn Frühschoppen teverkoop in het kringloopwarenhuis van gemeenten Heusden, Loon op Zand en werking met KCW - organisator van de organiseren uit te voeren door de har-Twiddus aan de Zanddonkweg 14 in Waalwijk. Dit kringloopbedrijf is een on- Week van de Amateurkunst WAK - dit monie. Als hier meer zekerheid over isWaalwijk. Van textiel dat niet in de win- derdeel van Baanbrekers. Meer weten? muzikale weekeinde organiseert. zullen wij daarover berichten.kel verkoopbaar is, worden onder meer Kijk dan op www.twiddus.nl. De optredens van telkens 4 zangkorenpoetsdoeken gemaakt. vinden plaats op zaterdag- en zondag- Wilt u als vrijwilliger meewerken om Meer weten over Baanbrekers? namiddag tussen 12.00 uur en onge- van het weekend een feestweekend teSteunen van kringloop, milieu en ar- Baanbrekers vervult in de gemeenten veer 17.30 uur. Er kunnen nog enkele maken? Stuur ons een mailtje met uwbeidsmarkt Heusden, Loon op Zand en Waalwijk koren inschrijven . gegevens waarna wij zsm met u contactMet het textiel dat in de inzamelcon- een vitale rol op het gebied van werk opnemen. Laat u ons weten of u onstainers wordt geworpen, steunen de en inkomen. Wij zijn er voor werkgevers Vóór het optreden van de zangkoren (weer) wilt ondersteunen ? De eersteburgers niet alleen de kringloop en het en voor mensen met een afstand tot de zal het KCW verschillende muziek-op- vrijwilligers hebben zich inmiddels aan-milieu. Ook maken zij lokale en regio- arbeidsmarkt. Meer weten? Kijk dan op tredens laten verzorgen. De optredens gemeld. Schroom niet om een email tenale werkgelegenheidsprojecten moge- www.baanbrekers.org. beginnen afhankelijk van de vergunning sturen en je op te geven als vrijwilliger,lijk. Kringloopbedrijf Twiddus is immers vanaf 11.00 uur. eventueel voor een dagdeel van heteen onderdeel van Baanbrekers. Mede- weekend.werkers met een afstand tot de arbeids- De inschrijvingen hiervoor lopen via het Meer info over het Korenfesival opmarkt gaan onder meer bij Twiddus aan Kunstencentrum Waalwijk. www.korenfestival.eu PLANNING WIJKBEURZEN 2013 Planning Wijkbeurzen 2013WIJK / BUURT LOCATIE WIJKCOÖRDINATOR Wethouder DAG / DATUMBloemenoord/St. Antoniusparochie Bourgondisch Hof/Partyzaal Jan van Horssen Ronald Bakker Di 26 februariBesoyen / Centrum Samarja/grote zaal Margriet Rijnja Henk Heuverling Wo 6 maartZanddonk/Meerdijk Buurthuis Zanddonk/zaal 1 Jan van Horssen Ronald Bakker Di 19 maartWaspik ’t Schooltje/grote zaal Ted Elschot Riné van Dongen Wo 27 maartSprang-Capelle/Landgoed Driessen Zidewinde/grote zaal Ted Elschot Jan van Groos Wo 10 aprilBaardwijk/Laageinde/De Hoef BaLaDe/d’n Deel en ‘t Erf Margriet Rijnja Henk Heuverling Wo 17 aprilBloemenoord/St. Antoniusparochie Bourgondisch Hof/Partyzaal Jan van Horssen Ronald Bakker Di 17 septemberCentrum / Besoyen Hotel Waalwijk/Groenewoud Margriet Rijnja Henk Heuverling Wo 18 septemberZanddonk/Meerdijk I en II Buurthuis Zanddonk/zaal 1 Jan van Horssen Ronald bakker Wo 25 septemberWaspik Den Bolder/Rabozaal Ted Elschot Riné van Dongen Wo 2 oktoberBaardwijk/Laageinde/De Hoef BaLaDe/d’n Deel en ‘t Erf Margriet Rijnja Henk Heuverling Wo 9 oktoberSprang-Capelle/Landgoed Driessen Zidewinde/grote zaal Ted Elschot Jan van Groos Wo 23 oktober 10
 11. 11. DE WIJKKRANT‘Ons verdriet heeft een OP DE KOFFIE BIJ...plek gekregen’ Ieder kwartaal interviewt De Wijkkrant markanteJet en Willem van Loon uit Waalwijk Waalwijk uit moest komen. Ze schreef werp voor het beeld dat van natuursteen Waalwijkers. Deze keer/vandaagkonden jarenlang de pijn om hun een brief naar de gemeente om te vra- is gesmaakt. Hier zit een symbolische zijn dat Jet en Willem van Loon. gen of er een gedenksteen kon komen gedachte achter. “Natuurstenen zwer-doodgeboren baby niet kwijt. Tot en wat de mogelijkheden zouden zijn. ven rond. Doodgeboren kinderen zijnJet besloot dat het tijd werd voor De gemeente gaf toestemming en dus eigenlijk ook maar zwerfkinderen”, legteen monument. Haar wens kwam ging Jet op zoek naar een geschikte Jet uit. Ook moesten er sponsors en do- kost veel geld. Nog steeds zijn Jet enuit en sindsdien heeft Waalwijk een beeldhouwer. Jet maakte zelf het ont- noren gezocht worden. Een monument Willem verbaasd over het maatschap- pelijk gevoel dat in Waalwijk ontstond.plek waar ouders met hun verdriet Jet: “Zoveel mensen waren bereid omnaar toe kunnen. ons te helpen, ook kregen we veel brie- ven en kaarten met steunbetuigingenDoor Daphne van Breemen van mensen die hetzelfde overkomen was.”Negenenveertig jaar geleden werd het Een jaar later was het monument klaareerst kindje van Jet (73) en Willem van en kon het beeld gezet worden. Op deLoon (75) doodgeboren. Het was een begraafplaats Bloemendaal staat hetmeisje. Ze hadden veel verdriet, maar monument voor doodgeboren kinde-met de pijn konden ze nergens heen. ren. “We zijn er zo gelukkig mee. Einde-Voor rouwen was geen plaats. De mid- lijk heeft ons kindje een plekje gekregendag nadat het kindje geboren was, en kunnen we met ons verdriet ergenskwam de koster al op zijn fiets om haar heen”, vertelt Willem. Jet schreef altijdte halen, vertelt Jet. “Er was niet eens gedichtjes om haar verdriet en gedach-een kistje, ze werd zo in een doosje ge- ten kwijt te kunnen. Sinds het monu-legd.” Verder werd er nooit meer over ment er is schrijft ze geen gedichtjesgesproken. “Vroeger werd zoiets in de meer. “Het lukt niet meer. Het voelt als-doofpot gestopt.” De doodgeboren of ik op ben. Ik kan nu met mijn verdrietbaby’s werden in alle stilte begraven in naar een plek toe.”ongewijde grond. Wanneer ze maar willen vertrekken JetHet verlies kwam pas weer ter sprake en Willem op de scootmobiel naar denadat Jet in 2003 op de radio hoorde begraafplaats. Verder doen ze op dins-over een monument voor doodgeboren dagmiddag graag een borreltje bij res-kinderen in Venray. Zoiets moet er in taurant Het Galgenwiel in Waalwijk.Waalwijk ook komen, dacht ze meteen. Daarnaast is het stel nog actief in deSamen met haar man ging ze naar Ven- mantelzorg en doen ze vrijwilligerswerkray toe om het monument te bekijken. in bejaardentehuis Samarja. Het stelToen pas kwamen ze er beide achter deelt inmiddels al 54 jaar lief en leedhoeveel verdriet er nog was. “Die was met elkaar. Dit jaar vieren ze hun Gou-er alleen nooit eerder uitgekomen. We den Bruiloft. Ze kijken er erg naar uit omhuilden als kleine kinderen”, licht Wil- dit jubileum met hun dochter (47), zoonlem toe. Daarop besloot Jet dat haar (45) en vijf kleinkinderen en één achter-wens voor een soortgelijk monument in kleinkind te vieren. Team Kaatsheuvel is te bereiken op: zorgkaatsheuvel@maasduinenzorgthuis.nl. Telefoon: (0416) 53 06 08 Team Waalwijk is te bereiken op: zorgwaalwijk@maasduinenzorgthuis.nl Telefoon: (0416) 67 52 60 www.maasduinenzorg.nl 11
 12. 12. DE WIJKKRANT Wijkbeurs Zanddonk Meerdijk Yigit Dipcin en Tess van de Akker Besparen, eigenlijk best logisch! winnaars ballonnenwedstrijd “Basilica”Op 19 maart 2013 wordt de eerste wijk- • Benutten talent en Tijdens het wijkfeest op 22 september, inbeurs van de wijken Zanddonk en Meer- inzet vrijwilligers; kader van het 5 jarig bestaan van bewo-dijk gehouden. De wijkbeurs is een in- Ook in uw wijk lopen er nerscommissie “Basilica”, stond er ookteractieve avond voor bewoners waarbij mensen rond die handig een ballonnenwedstrijd voor de jeugdwe met elkaar aandacht hebben voor zijn of verstand hebben van adminis- op het programma. Zo’n 350 ballonneneen interessant thema. Als bewoner tratie en anderen graag helpen. Helaas zijn gelijktijdig de lucht in gegaan.kunt u actief deelnemen en met elkaar maken we hier met elkaar nog te weinigen professionals het gesprek aangaan. gebruik van. Elkaar helpen kan zeer be- De bewonerscommissie kreeg meer dan lonend zijn! 30 kaartjes terug gestuurd. De dicht bij-Het hoofdthema deze avond is ‘Bespa- zijnde ballonnen waren in Eindhovenren’. Er komen enkele specifieke onder- Alle 3 de onderwerpen zullen kort wor- geland maar de meeste kwamen in dewerpen aan bod: den toegelicht (al dan niet met een po- buurt van Dusseldorf naar beneden. En-• Besparen op energiekosten;Wilt u ook graag horen op welke wijze werpoint presentatie of met materialen), waarna u de rest van de avond met de kele kwamen in de buurt van het Duitse plaatsje Cock terecht, hemelsbreed zo’n Sprang 700u eenvoudig kunt besparen op uw ener- aanwezige professionals en bewoners 580 km van het Forumplein. Dit plaatsje De voorbereidingen voor de viering vangiekosten? Een energieadviseur zal u van gedachten kunt wisselen. ligt dicht tegen de Tsjechische grens. het eeuwfeest in juni van dit jaar zijn ineen praktische presentatie geven over Er zijn deze avond tal van betrokken volle gang. Langzaam maar zeker wor-enkele voor u interessante mogelijkhe- professionals aanwezig, waaronder De winnaars van deze wedstrijd zijn bij den de geplande activiteiten concre-den om energie te besparen. partners de uit het wijkteam, mensen de jongens Yigit Dipcin, Villa Water- ter en het bestuur heeft inmiddels een• Besparen op uitgaven; van het zorgloket, vrijwilligerspunt ranonkel 21en bij de meisjes Tess van weekprogramma samengesteld.We kennen het allemaal, het einde van Waalwijk etc. Zij denken graag met u den Akker, Caleche 53. Zij ontvingende maand is nog niet in zicht, maar het mee over allerlei mogelijke verbetering thuis uit handen van Reijn van Heteren, De feestweek wordt officieel geopendgeld is al weer op! Op de wijkbeurs zal voor u en de wijk en de rol die u daar voorzitter van de bewonerscommissie, door het hijsen van de Sprangse vlag eniemand u voorzien van handige en haal- zelf in kunt spelen. een cadeaubon van Intertoys ter waarde de presentatie van een boek over de ge-bare tips om te besparen op uw uitga- De wijkbeurs vangt aan om 19.30 uur € 20,00. schiedenis van het dorp.ven. Ook kunt u terecht bij de mensen en vindt plaats in buurthuis Zanddonk, De bedoeling was om de prijzen tijdens In de loop van de week vinden er activi-van het zorgloket met vragen over uw Willaertpark 2a. de lampionnenoptocht en het ontsteken teiten plaats voor jong en oud waarvanspecifieke financiële situatie. Wellicht van de kerstboom op het Forumplein uit wij er enkele noemen:heeft u bestaande subsidies over het Wij hopen u 19 maart op deze eerste te rijken, maar door de slechte weers-hoofd gezien, of weet u niet dat er fi- wijkbeurs te zien. omstandigheden is deze wijkactiviteit • voor de jongste Sprangenaartjesnanciële ondersteuning mogelijk is. Met vriendelijke groet, Uw wijkteam. helaas niet doorgegaan. komt er een lampionnenoptocht en een speelmiddag en voor de iets oudere kinderen zijn er spannende activiteitenVan wijktafel naar wijkbeurs, in samenwerking met de scouting • er wordt een atelierroute georgani-voor en door bewoners seerd bij Sprangse kunstenaars • de sportliefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens een voetbalmarathonSinds januari 2013 zijn de wijktafels heeft zich het wijk overleg platform, te komen vertellen. Ook de catering was • en ook voor de ouderen zijn er inte-oude stijl verleden tijd, en is de Ge- voorheen het WOP mee bemoeid. Het in handen van de bewoners. ressante opties in de maakmeente overgegaan op wijkbeurzen. heeft plaatsgevonden op 6 maart in Sa-De bedoeling is dat de wijkbeurzen marja. Er zijn vooroverleggen geweest, Wilt u meer weten over wat er in de wij- Bovenstaande opsomming is niet volle-het statische van de wijktafels weg- en het thema duurzaamheid is als lei- ken allemaal gebeurt, like op facebook dig en wij werken aan een programmanemen. draad gebruikt. Daarna is er een plan de wijkpagina’s want van alle wijken is voor élke Sprangenaar; u hoort hier ze- van aanpak gemaakt. En de instanties er inmiddels eentje……U kunt daar met ker nog meer over. Mocht u geïnteres-De wijkbeurzen worden in basis vorm- en bewonersgroepen uitgenodigd om opmerkingen terecht. seerd zijn geraakt om van dit jubileumgegeven door de Gemeente, maar de een onvergetelijk eeuwfeest te maken,aanwezige bewoners zijn leidend, dit kom ons dan helpen, wij kunnen nogook in het kader van de burgerinitia- steeds vrijwilligers gebruiken!tieven…..de bewoner doet, en de ge- Meer informatie vindt u op onze web-meente faciliteert…. site www.sprang700.nl of via email:De pilot van de wijkbeurs heeft plaats- ton.verhoeven39@gmail.comgevonden in Waspik, een mooie zaal Natuurlijk bent u ook van harte welkomin Den Bolder, met allemaal informatie- op onze vergaderingen om mee te den-punten. Op 26 februari was Waalwijk ken én te doen! De data vindt u op deZuid aan de beurt met als gekozen the- website.ma veiligheid…..er waren ongeveer 50bezoekers…..Met de wijkbeurs voor Waalwijk- noord 12

×