Belgium.Be Website Strategie Erik Verdeyen 2008 12 16

1,194 views
1,073 views

Published on

Een website kan pas doeltreffend zijn als de doelen bij de start van het project duidelijk worden vastgelegd. Daarom werd bij de hernieuwing van Belgium.be voldoende aandacht besteed aan het waarom van de site.

Published in: Business, Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,194
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Belgium.Be Website Strategie Erik Verdeyen 2008 12 16

  1. 1. SEMINAR Trends in online overheidscommunicatie Hoe online overheidscommunicatie verbeteren? CASE 2 – Portaal Belgische overheid: belgium.be Erik Verdeyen – Internet Architects Brussel, 16 december 2008
  2. 2. Historiek <ul><li>1ste versie van het portaal was 4, 5 jaar oud </li></ul><ul><li>Federaal overheidsportaal (enkel informatie van de federale overheid) </li></ul><ul><li>Issues: </li></ul><ul><ul><li>Niet voldoende gebruikersgericht </li></ul></ul><ul><ul><li>Vindbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Mix info ambtenaren en niet-ambtenaren </li></ul></ul><ul><ul><li>Onvoldoende buy-in departementen </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperkt team voor updates </li></ul></ul><ul><ul><li>Te weinig doorverwijzing naar verdere overheidsinformatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Positionering (t.o.v. andere overheidssites) </li></ul></ul>
  3. 3. Aanpak nieuw portaal <ul><li>2 afzonderlijke opdrachten (bestekken) voor architect en bouwer: </li></ul><ul><ul><li>Opdracht voor strategie, informatiearchitectuur, ontwerp en ondersteuning (FOD Kanselarij van de Eerste Minister) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdracht voor de technische ontwikkelingen (Fedict) </li></ul></ul><ul><li>Architectendeel (Internet Architects & Netway): </li></ul><ul><ul><li>Online strategie federale overheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Online strategie en design nieuw portaal </li></ul></ul><ul><ul><li>User testing (Netway) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opleiding en begeleiding </li></ul></ul><ul><ul><li>Stijlgids voor bouw overheidssites </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimalisatie en coaching na lancering (search, metrics) </li></ul></ul>
  4. 4. Projectfasering <ul><ul><li>Definitiefase: Essentieel te weten wat je gaat doen voor je het doet: </li></ul></ul><ul><ul><li>Vooronderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoek en discussie </li></ul></ul><ul><ul><li>Visie poneren </li></ul></ul><ul><li>Designfase </li></ul><ul><ul><li>Informatiearchitectuur en navigatieconcept </li></ul></ul><ul><li>Realisatiefase </li></ul><ul><li>Optimalisatiefase </li></ul>
  5. 5. Vooronderzoek <ul><li>Doelstellingen: </li></ul><ul><ul><li>Alle nuttige informatie verzamelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Betrekken van de stakeholders (rechtstreeks of onrechtstreeks) </li></ul></ul><ul><ul><li>Synthese met begrijpbare conclusies </li></ul></ul><ul><li>Vraagzijde: kijk van de eindgebruiker </li></ul><ul><li>Aanbodzijde: standpunt van de organisatie en haar meewerkers </li></ul><ul><li>Waar vinden de eindgebruiker en overheid elkaar? </li></ul><ul><li>Kader: diverse randvoorwaarden (technisch, organisatorisch, juridisch,…) </li></ul>
  6. 6. Vooronderzoek <ul><li>Vraagzijde: </li></ul><ul><ul><li>Inventaris en analyse verwachtingen overheidssites </li></ul></ul><ul><ul><li>Populariteit van de inhoud </li></ul></ul><ul><ul><li>Vindbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificeren van toekomstige behoeften </li></ul></ul><ul><ul><li>Aftoetsen met de eindgebruiker (direct of indirect) </li></ul></ul><ul><li>Bronnen: </li></ul><ul><ul><li>Literatuurstudie: Belgian Internet Mapping, Indigov-rapporten, informatie ombudsdiensten, statistische gegevens call centers, gebruikersonderzoeken vorig portaal… </li></ul></ul><ul><ul><li>Webmetrieken audit: Belgium.be en enkele FODs </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistiche gegevens (NIS, BIM,…) </li></ul></ul>
  7. 7. Vooronderzoek <ul><li>Voorbeeld: webmetrieken </li></ul><ul><ul><li>Ambtenaren versus niet-ambtenaren versus ruis </li></ul></ul><ul><ul><li>Essentiële informatie, bijv.: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>meest bezochte informatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>schermresolutie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zoektermen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>doorverwijsfunctie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul>
  8. 8. Vooronderzoek <ul><li>Aanbodzijde: </li></ul><ul><ul><li>Inventaris en analyse aanbod </li></ul></ul><ul><ul><li>Updatefrequentie </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificeren van toekomstig aanbod </li></ul></ul><ul><ul><li>Positie t.o.v. andere sites </li></ul></ul><ul><ul><li>Aftoetsen met communicatiespecialisten </li></ul></ul>
  9. 9. Vooronderzoek <ul><li>Bronnen: </li></ul><ul><ul><li>Literatuurstudie: Indigov-rapporten, interne nota FOD, diverse andere rapporten e-Overheid in binnen- en buitenland </li></ul></ul><ul><ul><li>Ergonomische benchmark: Belgium.be versus 10 buitenlandse sites </li></ul></ul><ul><ul><li>Inhoudelijke benchmark: Belgium.be en 11 overheidssites (regio’s, provincies, steden en gemeenten) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vragenlijst verstuurd naar 50 overheidsdiensten (federaal, regio’s, provincies, steden en gemeenten) </li></ul></ul><ul><ul><li>Interviews met aantal stakeholders </li></ul></ul>
  10. 10. Vooronderzoek <ul><li>Synthese vooronderzoek + bijlagen (aparte documenten) </li></ul><ul><li>Conclusies en concrete lijst van aanbevelingen: </li></ul><ul><ul><li>Rol van het portaal (verleden en nu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteit van de vorm en inhoud (taalgebruik, vormgeving, look & feel,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteuning inhoudelijke beheerders en communicatoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Interne en externe ontsluiting (werking zoekmotor, betere interdepartementele ontsluiting, nood aan basisinfo,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Huidig overheidsaanbod en doelstellingen (meer samenwerking, bruikbare info en doorverwijzen,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Belangrijkste vragen van de gebruikers (thematische vragen,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bronnen en communicatiekanalen (gebruiker moet niet weten wie bevoegd is, multikanaalsaanpak,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Perceptie (te weinig bekend, ook bij overheid) </li></ul></ul>
  11. 11. Onderzoek <ul><li>Workshop met overheidscommunicatoren </li></ul><ul><ul><li>Dag 1: geleide discussie en brainstorm </li></ul></ul><ul><ul><li>Dag 2: discussie rond principes, concepten, visie </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultaat: brede consensus krachtlijnen online strategie en portaal (buy-in!) </li></ul></ul><ul><li>Overleg op diverse niveaus </li></ul>
  12. 12. Interne communicatie, projectorganisatie <ul><li>Projectgroep </li></ul><ul><li>Workshops </li></ul><ul><li>Stuurgroep </li></ul><ul><li>CommNetKernPortaal </li></ul><ul><li>CommNetKern </li></ul><ul><li>Overlegcomité gemeenschappen en gewesten </li></ul>
  13. 13. Uitwerken van de strategie <ul><li>Missie en visie: </li></ul><ul><ul><li>overheid online </li></ul></ul><ul><ul><li>rol portaal hierin </li></ul></ul><ul><li>Positionering t.o.v. andere overheidssites </li></ul><ul><li>Personas (discussies, gebruikerstesten) </li></ul><ul><li>Hoe meten we succes (bekendheid, ondersteuning kennisoverdracht, referentie- punt, beschikbaarheid,…) </li></ul><ul><li>High-level concepten (bijv. thematisch versus doelgroepennavigatie, levensmomenten,…) Scope en langere termijndoelstellingen </li></ul>
  14. 14. Strategie: enkele highlights <ul><li>Referentiepunt voor overheidsinformatie </li></ul><ul><li>Bijkomende kanaal om overheidsinformatie te vinden (vervangt geen sites) </li></ul><ul><li>Thematische ordening van de informatie (< > interne organisatie) </li></ul><ul><li>“ Breed maar niet diep”, Belgische overheid (< > federale) </li></ul><ul><li>Up to date informatie over beslist beleid </li></ul><ul><li>Een eigen visuele identiteit </li></ul><ul><li>Portal team: regie en coördinatie van de overheidscommunicatie </li></ul><ul><li>Eerste focus: basisinformatie </li></ul><ul><li>Online brengen van stijlgids voor bouwen overheidssites </li></ul>
  15. 15. Projectfasering <ul><li>Definitiefase </li></ul><ul><ul><li>Vooronderzoek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rapporten, webmetrieken, andere statistische informatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bevraging overheidscommunicatoren (≠ niveaus) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Visienota met objectieven en KPI’s (meting toelaten) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Workshops met overheidscommunicatoren </li></ul></ul></ul><ul><li>Designfase </li></ul><ul><ul><li>Informatiearchitectuur en navigatieconcept </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebaseerd op > 700 scenario’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruikerstesten op 2 verschillende designs </li></ul></ul><ul><ul><li>Likeability-onderzoek </li></ul></ul>
  16. 16. Projectfasering <ul><li>Realisatiefase </li></ul><ul><ul><li>Ontwikkelen van toegankelijke webtemplates </li></ul></ul><ul><ul><li>Herbruikbaar voor andere sites </li></ul></ul><ul><ul><li>Opleiding webteam </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteuning bij inhoudelijk, functionele en grafische taken </li></ul></ul><ul><ul><li>Begeleiding van de ontwikkelaars </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteitscontrole van de ontwikkelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opstellen meetplan webstatistieken </li></ul></ul>
  17. 17. Projectfasering <ul><li>Optimalisatiefase </li></ul><ul><ul><li>Interpreteren van webmetriekenen formuleren van verbetervoorstellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opleidingsprogramma (tot 2011) </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimalisatie van de zoekmotor portaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Begeleiding bij uitrol en optimalisatie zoekmotor overheidssites </li></ul></ul>
  18. 18. What’s next? <ul><li>Verfijning van de meting van het gebruikersgedrag en gebruikerstesten: input voor verdere verbeteringen </li></ul><ul><li>Uitrol en optimalisatie interne zoekmotor </li></ul><ul><li>Verdere integraties met toepassingen </li></ul><ul><li>Uitrol search.belgium.be </li></ul><ul><li>Opstart nieuw opleidingstraject </li></ul><ul><li>Lancering webguide.belgium.be </li></ul>
  19. 19. SEMINAR Trends in online overheidscommunicatie Hoe online overheidscommunicatie verbeteren? CASE 2 – belgium.be Meer info Webimprove? Indigov – Jo Steyaert – 016 22 62 14 Internet Architects – David De Block – 03 270 16 55 www.webimprove.be

  ×