Aké ROI prinášajú ženy vo veku 25-35 rokov?

625 views
559 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
625
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aké ROI prinášajú ženy vo veku 25-35 rokov?

 1. 1. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV?
 2. 2. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV? 2
 3. 3. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV? Základná!segmentácia!v!Google Analytics 3
 4. 4. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV? 4
 5. 5. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV? 5
 6. 6. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV? Muži!vo!veku!35! až!50!rokovŽeny!vo!veku!25! Seniori!nad!60! až!35!rokov rokov 6
 7. 7. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV? Uvážme,!"o!by!nám!segmentácia!užívate#ov! na!základe!ich!demografických!parametrov! umožnila: Lepšie!rozlišova"!o!aké!produkty!sa!zaujímajú! jednotlivé!segmenty Lepšie!prispôsobova"!obsah!dôležitých!podstránok!našim! k#ú$ovým!segmentom Presnejšie!vyhodnocova"!aké!k#ú$ové!slová!používajú! jednotlivé!segmenty!pri!h#adaní!vašich!produktov!a!služieb Vyhodnocova",!ktoré!zdroje!návštevnosti!prinášajú!najviac! návštev!z!k#ú$ových!segmentov ...!A!mnoho!%alších!vecí 7
 8. 8. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV? 8
 9. 9. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV? 9
 10. 10. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV? Pre!tvorbu!vlastnej!segmentácie!máme!k! dispozícií!5!premenných.!Napr: 1. Pohlavie!návštevníka 2. Vek!návštevníka 3. Info $i!je!alebo!nie!je!Facebook fanúšik 4. Info $i!odoberá!newsletter 5. Info,!$i!vykonal!konkrétnu!akciu!(videl!video) Vieme!tvori"!aj!kombinácie!– napríklad!ženy!vo!veku!25!– 35!rokov 10
 11. 11. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV?Povedzme!si,!ktorá!landovacia stránka!funguje!najlepšie!na!ženy!vo!veku!25!– 35!rokov? 11
 12. 12. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV? Ako!dostanem!ženy!vo!veku!25!– 35!rokov!do!Analytics&u? Všeobecne: _gaq.push([_setCustomVar,!POUZITY&SLOT,!NAZOV,!HODNOTA,!PLATNOS]);! Konkrétne: _gaq.push([_setCustomVar,!1,!pohlavie,!zena,!1]);! _gaq.push([_setCustomVar,!2,!vek,!26,!1]);! 12
 13. 13. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV? O!konkrétnom!užívate#ovi!nemusím!získa"!všetko!hne% Dáta!sa!ukladajú!do!cookies a!majú!platnos"!2!roky. Jednotlivé!údaje!tak!môžem!dop$%a&!postupne: 1. Pri!prvej!návšteve!zistíme,!že!návštevník!je!žena 2. Pri!druhej!návšteve!zistíme,!že!odoberá!newsletter 3. Pri!tretej!návšteve!nezistíme!ni" 4. Pri!štvrtej!návšteve!zistíme,!že!má!26!rokov Po!štyroch!návštevách!vieme,!že!ide!o!26!ro$nú!ženu,!ktorá!odoberá!náš! newsletter. 13
 14. 14. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV? Ok,!nebude!to!až!také!easy.!Má!to!há$ik(y). 14
 15. 15. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV? 1. Na!to,!aby!ste!údaje!o!návštevníkovi! dostali!do!Google Analytics,!musíte!ich! najprv!získa"! Facebook connect Vymyslie"!si!rôzne!fígle! na!zistenie!údajov!o! užívate#ovi 15
 16. 16. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV? 2. Potrebujete!vysokú!návštevnos",!inak! budú!segmenty!kombinované!na! základe!viacerých!atribútov!tvori"!len! malú!vzorku. (aka",!kým!nazbierame! Dosahova"!vysokú! dostato$ne!ve#ké! efektivitu!pri!získavaní! segmenty údajov!od!užívate#ov 16
 17. 17. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV? 3. Obmedzený!po$et!premenných! (konkrétne!5)!na!základe!ktorých! môžete!tvori"!segmenty. Dobre!si!zvoli",!$o!je!pri!definovaní!jednotlivých! cie#ových!skupín!(segmentov)!naozaj!podstatné.! 17
 18. 18. AKÝ!ROI!VÁM!PRINÁŠAJÚ!ŽENY!VO!VEKU!25!AŽ!35!ROKOV? SUMÁR Vlastná!segmentácia!nám!dáva!nespo$et nových! poh#adov!na!dáta!poskytované!Analytics&om.! Môžeme!robi"!kvalitnejšie!rozhodnutia.! Jednoduchá!a!rýchla!implementácia!– ten!istý! princíp!ako!pri!zbieraní!e&commerce údajov! na!thank&you stránkach. Má!to!pár!há$ikov,!ale!o!to!lepší!pocit!budete! ma",!ke%!ich!prekonáte!(to!sa!týka!najmä! získavania!dát!od!užívate#ov) 18
 19. 19. )akujem!za!vašu!pozornos". Priestor!na!vaše!otázkyVlado CintulaSEO/SEM!konzultant!at RIESENIA.comTel:!0911!566!422Mail:!!vlado.cintula@riesenia.comTwitter:!@Vlado_Cintula

×