Ict in het dko 03 2012

457 views

Published on

Dit is de presentatie die gegeven werd door Michel Wieczerniak, pedagogisch adviseur BK/OVSG tijdens de ontmoetingsdag voor secretariaten van het DKO in Vlaanderen op 19 maart 2012 in de KVS in Brussel.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
457
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ict in het dko 03 2012

 1. 1. De gemeente maakt school ICT in het Kunstonderwijs
 2. 2. digitalede wereld verandertsnel zelfs bronnen voor wereldnieuws
 3. 3. Kinderen en jongeren groeien ermee opZijn zeer handig in het gebruiken ervanICT in elke klas in elke les = moeilijk
 4. 4. Waar staat onderwijs nu?MICTIVO, Monitoring ICT in hetVlaamse onderwijsonderzoek door Universiteit Gent & KU Leuvenmaart 2010
 5. 5. technologie wordt eenvoudiger
 6. 6. De gemeente maakt school ICT in het Kunstonderwijs
 7. 7. 3 belangrijke vragen
 8. 8. 1Hoe kan het gebruik van ICT en nieuwe media mij helpen om beter onderwijs tegeven, beter te begeleiden tot artistieke creatie of ontwikkelen van vaardigheden ?
 9. 9. 2Hoe kan het gebruik van ICT en nieuwe media de leerlingen extra mogelijkheden bieden om te leren, om te creëren?
 10. 10. 3Hoe kan het gebruik van ICT en nieuwe media de leerlingen helpen beter om de creatie te delen?
 11. 11. 1 De gemeente maakt school1.Onderwijs geven:• bij klassikale uitleg van oefeningen, kunsthistorisch kaderen van en tonen van voorbeelden...: computer, TV, beamer• ontwikkelen van nieuwe leermiddelen cursusmateriaal, met foto, audio, video• bij evaluatie van artistiek werk• bij de begeleiding van leerlingen ( op afstand, e-learning)• ...
 12. 12. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG
 13. 13. De gemeente maakt school videoverslagen van masterclasses Michel Wieczerniak, OVSG
 14. 14. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG
 15. 15. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG
 16. 16. De gemeente maakt school ict in het dko
 17. 17. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG
 18. 18. n vier uu eeld Rom verkrijg Hn in resta ei pe. «Ik k van Pe aangekomnse keizer Marcu r ko o k ba p ure Baan in ant Vangelis handel v ar bij Standaard pe, is oor 24,9 en aan d Meldert. De 5 euro. Boek- sA GENK W en voor te ntoonste urelius eh Keizer, wen jas en aal met een e is hét uit reldheerser en fil eders kon en fototoe- hangbor osoof Ma sn lling Experim den via Dat is de d van ‘Sa rcus Aure zijkan g ga e week zat rote tentoonstell lassos, City of Dr lius een tv ent met taurant b an het ge- erdag 29 ing die v eams’. Een innendr gend ja ar loopt oktobe anaf vo r to lgen selt het Gallo t en met 17 juni v de opnames video- in- in Romeins o de lo museum l- op acade Het hoo nad fd van d . derbeen eR en een re omeinse heerse de Sete be te tuigen d ie chtervoe t van Saga overblijven van - de enige mater r on- lassos in z’n beeld r, één lin ke iële ge- De stede li mie muziek, jke academie vo dings was z en van de e mate ze de juis dans en or leiding v Turkije w uitgesta n de Leuvense pr erd opgegraven e site(L dat op d XB) w kings fouten.» Genk is g gen», wiek a estart m oord uiten elk in- project w et een un r «Ook ka p Riet Bobbaers hem tof en in w nneemt bij het z ld o o sitie. Da op een stelling a fessor Waelkens nder a gaande m arbij op een ver k ie Zelf heb n ze hor en op. docum an uit Lo t Marcus an de ing - staan anier de re- ik de be hoe ze zingt. aa museum Aurelius ang tot d de nieuw ken voo elden al dat hij houding m comput onele re mel is e d loge die n met goedkeur oor de directie expo- e e den om d media gebruikt r en e ra neemt n leer Stiene ze ke- be uit de g chtbank meereis ing van d van het aar huis mee-oordeeld expositie de met d e Turkse e leerlin wor- », Gedure te leren g baers aavan 12 m tot een e2 kozen, is is opgebouwd a 38 stukken waa cheo- ar zingen o en nog beter n. «Zo ka vult Riet Bob- ment te f weten h n ik haar waren e aanden. niet toev ls blikva ruit de bespelen een instru- oe la el in ver doven- komhal ng staat de allig. Tegen de er werd uitge- . ze gezo goed of minder ten tussenkdealde o Nederla volgend muur va ngen he goed ok ten nd e le n Vijf lera positiev eft. Ik g dig. Het erjarige n. Om- band me s en Grieks: «wa uze weergegeve de in- re de acade n en de directeu e de punte punten aan maa f de ee te om h p t wat era t volgt, st n er veroo «Het is de an aat altijd in het mie zijn r van n waaraa r ook e feiten kr rdeeld lijfspreu voorafging!» in ver- vaders a d chter he e geestelijke werken.» n Volgens ze nog moet snelrech t leuze wa k ijg hij armee w van Marcus Aure mede on d t projec t kan je m e Riet Bob ba den. A a nraf. Daa rn voorstell e e de filos lius en oo het sta ersteuning krijg dat richter m t deze method ers werd eeoete van aast o het Gallo n»,zegt Carmen W fie achter ons m onze k mochte d s b e st u ur. Gis t van ken. «Be et de kin e ge- overhan n 5.715 - Romein illems,d useum n te elden ze deren wer- di Aurelius w s museu m e directr ic leer van we in de klas n ren maal m ggen nu tijdens d erd afgewerkt o . Het beeld van e van R o gen oge iet Bobbaers m ten- leen», b r dan woorde en- ee e galassos e bouw v .H an het g mstreek ro s 165 na Ch Marcus eigenlijk n zien h oe het p et ei- Drijkonin esluit z e. Voor n al- HEUSDE derbeen et hoofd weegt te badcomplex ristus w ro eenvoud erkt. Het princ ject mann, b en en Sien S ne g Stie zelfs 70 0 600 kilo van Sa- ig. Stien ipe is eiden 11 tege-htbank waardev al is voor k is, het h en ol het stu kilo. Om een id het linkeron- ee te gev van 11 u e, de it Opgla een meisje « opnames vee ar, hebben ja Inbraak vooraan bb eek , s Thuis ka l voord een 27-ja van é die tento o stukken én miljoen euro ofd van de keize n hoe verzeker e r alleen in t kele not de klas en zon ond levisiesc je op computer len. n e tot inbratot een g - ton witte ongeste d.De ove en. Op h g en- herm zie of te- ment dr gezonge e- m ld verzeker armer of arduin worden, goed e 237 rig a etzelfde n hebt» n hoe je echt maande n. ingswaa ,vertege voor 17 beelden ait een videoca mo- «Zo kan , getuig en Onbeke nd v m je oor mee Gisteren w rde van m a nwoordig e de beeld an haar en juf Rie era blijf je nie jezelf verbetere ze. van woe end gestole r been uit erd dik twee uu ar liefst 13 miljoe n een waarna en op d t zet v t ervolgt: stilstaan.» En St en n n brieven sdag n mannen de goed a fgesloten r gewerk t om het n euro. Stiene h e computer «Zelf hie iene tas ge ven en in h h o mes op u aar eigen de mate ld ik niet ning lan rechter ten voor ebben het been outen kist te ha nder- s op n krijgt. «Z b-stick mee naa na- ook niet en mijn houding oed g g geen spo s de R zichtig g met beh len. Vijf r huis zoals he r ehesen e u n op de s lp van twee lif- ken van o kan ze naar voo th was de Koolm en va n en b e- de beeld bij het bekij- r geboge oort, te veel ijhouding telling g eplaatst of en in en zelf e Haar vrie n», beke ven binn nlaa w rva n nt en te blde hem (LXB) . Het bee houding elke mate ze de ren nog het din Sien voegde ze. ning. Ze fo aanneem juiste volgend daar geraakte rceerdook nog RIEMST de stellin n werd voorzich t bij het kan zin- fo met de camera an toe: «Je ea n uitein gen g geplaa tig op nen (J deBleeerfflin ro. tst. F uten.» (L leren va t (KJH) M oto org XB) n je DSL) aand van zodat rho k D e vo o de sportc lub e e les not enleer op IEoto Borgerhoff R TESSENDE RLd-nee rb Riemst d ije maand vo d nd eemt en succede beelde n. F MST club’ pla e ‘Maan d va ereapn in 75 nieuwe van s a n camn d S ort- Fietser b met wageots lonel Bloso, d ts, een initiat men. jongere n deelg Bandenk aangekocraan traat e ie meente sportdienst van f van Ondert eno-5 uur ,d d u clubs uit e scholen en vij e ge- lid gew ssen zijn 56 on ner Jill R fs o d konden iemst. Een maa port- clubs d rden van één va er hen Het g ht Op de Hav dag nam enlaan raeen ja jon n d la ie nd em ar kieze geren onder d ng den: de v de maand oplu e vijf nieuwe eentebestuur g id ser uit Te dag een 5wa- s n uit vijf e 16 d olleybal- ister- ba aa ssenderlo po ve a , Het gaat ndenkraan aan t eenine ee rtdisciplines. De rschillende d ns-, paarden- o de boks-, de om een k aanrijdin g g met ee e n voltre maand oel van f judoclu 139.0 0 0 investe open. gen. De np van Spo ffer. Volgens s werd aan te de maand was jo b. Het gaat d euro. Niet enk ring van fie ging naa tser werd v rt Bert C ch sp n e el ilissen h epen sporten oren in clubve geren Bilzen kraan gebruiken Riemst r huis in D het Algeme ebb en . rband te en Hoes maar oo iest over meenten elt. De k gebra drie ge- riaal te hebben besloten HAM de m kosten g len. Hierdoor k ate- LI (LXB) espaard unnen Een cam Lading g worden. era nee Op het P estolen (LXB) kunnen mt de les notenle a is in de ter Geversple bijleren van de b er op zodat de donderd nacht va n woe eelden. F leerlinge a oto Borg erh n off een gep g lading ges a De precie rkeerde vrach z was niet e inhoud van d bekend.
 19. 19. spezify.com
 20. 20. prezi.com
 21. 21. 2 De gemeente maakt school2.creëren •als hulpmiddel tot artistieke creatie •in de HG/SG • vb bij vrije grafiek: als bijkomende grafische techniek • vb tekenen en schilderen: ontwerpen maken en aanpassen (kleuraanpassingen, compositie, effecten ...vb Tuymans) • vb keramiek/beeldhouwen vb plaatsen van beelden in haar context. Zoeken naar 3d vorm.
 22. 22. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG digitale grafiek van Christophe Meul
 23. 23. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG digitale grafiek van Christophe Meul
 24. 24. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG digitale grafiek van Christophe Meul
 25. 25. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG
 26. 26. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG David Hockney
 27. 27. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG David Hockney
 28. 28. 2 De gemeente maakt school2.persoonlijke artistieke uitdrukking creëren •als hulpmiddel tot artistieke creatie • in de MG • bij het maken van ontwerpen • als artistiek middel of techniek (Oriëntatie BV) • vb oefening portret of letters in 3D • in de LG • animatiefilm • tekeningen maken en bewerken... • leerinhouden op een andere manier aanbrengen.
 29. 29. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG
 30. 30. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG
 31. 31. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG
 32. 32. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG
 33. 33. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG
 34. 34. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG
 35. 35. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG
 36. 36. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG
 37. 37. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG
 38. 38. stopmotion animatiefilm academie Eeklo
 39. 39. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG nascholing ‘I can Animate’ academie Ieper
 40. 40. nascholing ‘I can Animate’
 41. 41. De gemeente maakt school waarnemingstekenen Michel Wieczerniak, OVSG MG academie Westerlo
 42. 42. De gemeente maakt school waarnemingstekenen Michel Wieczerniak, OVSG MG academie Westerlo
 43. 43. De gemeente maakt school waarnemingstekenen Michel Wieczerniak, OVSG MG academie Westerlo
 44. 44. De gemeente maakt school waarnemingstekenen Michel Wieczerniak, OVSG MG academie Westerlo
 45. 45. De gemeente maakt school waarnemingstekenen Michel Wieczerniak, OVSG MG academie Westerlo
 46. 46. De gemeente maakt schoolpicnik.com nu onderdeel van Google Picasa OVSG Michel Wieczerniak,
 47. 47. De gemeente maakt school wordle.net Michel Wieczerniak, OVSG
 48. 48. De gemeente maakt school185 stemmen vanuit de hele wereld in 1 koor Eric Whitacre Michel Wieczerniak, OVSG
 49. 49. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG
 50. 50. 3 De gemeente maakt school3.die artistieke uitdrukking delen • web: website, webalbum, Facebook, Blog, Youtube ... • digitale portfolio’s die op tal van wijzen kunnen worden gedeeld en kunnen dienen voor presentatie bij toonmomenten, jury, doorlichting, archief... • iPhone, iPod...
 51. 51. De gemeente maakt schoolnl.wordpress.org Michel Wieczerniak, OVSG
 52. 52. De gemeente maakt schoolmailchimp.com Michel Wieczerniak, OVSG
 53. 53. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG
 54. 54. De gemeente maakt school vimeo.com Michel Wieczerniak, OVSG
 55. 55. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG
 56. 56. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG liveshare.com
 57. 57. De gemeente maakt school Michel Wieczerniak, OVSG issuu.com
 58. 58. De gemeente maakt school slideshare.net Michel Wieczerniak, OVSG
 59. 59. De gemeente maakt school moodshare.co Michel Wieczerniak, OVSG
 60. 60. ?iPad in het DKO
 61. 61. Brushes iPad app
 62. 62. Als dit de generatie is waaraan wij lesgeven en we willen graag aansluiten bij hun leefwereld... hoe doen we dat dan...? Digi-Klik on Tour - www.digi-klik.be
 63. 63. Digi-Klik on Tour - www.digi-klik.be

×