RAPORTURILE DINTRE AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVACONSILIUL LOCAL PRIMARULPrimarul … asigură executarea d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raporturile dintre autoritatile publice locale in Republica Moldova

400 views

Published on

Raporturile dintre autorităţile publice locale. Extras din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 26.12.2006
Material eleborat de Vasile Cioaric și difuzat în cadrul cursului E-learning „Scoala Liderului Comunitar” pe platforma www.civicportal.org.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
400
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raporturile dintre autoritatile publice locale in Republica Moldova

  1. 1. RAPORTURILE DINTRE AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVACONSILIUL LOCAL PRIMARULPrimarul … asigură executarea deciziilorconsiliului local; Art. 29 (1) a)Primarul este şeful administraţiei publicelocale. Primarul participă la şedinţeleconsiliului local şi are dreptul să se pronunţeasupra tuturor problemelor supuse dezbaterii.Art. 26 (1)Primarul … prezintă consiliului local,anual şi ori de cîte ori este necesar,rapoarte cu privire la situaţia social-economică a satului (comunei), oraşului(municipiului); Art 29 (1) o)Consiliul local, la propunerea primarului,decide instituirea funcţiei de viceprimar şistabileşte numărul de viceprimari care vorasista primarul în exercitarea atribuţiilor sale.Art. 26 (3)Consiliul… audiază dările de seamă şiinformaţiile primarului, ale conducătorilorde subdiviziuni, întreprinderi municipale şiinstituţii publice din subordine; Art. 14 (2) z)Convocarea consiliului local se face prindispoziţie a primarului sau, în cazul în careacesta se află în imposibilitatea de a convocaconsiliul, a viceprimarului. Art. 16 (5)Deciziile privind iniţierea revocăriiprimarului se adoptă cu votul a douătreimi din numărul consilierilor aleşi. Art.19 (5).În cazul în care consideră că decizia consiliuluilocal este ilegală, primarul sesizează oficiulteritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţade contencios administrativ. Art. 20 (4)În cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), oficiul teritorialal Cancelariei de Stat sau, după caz, primarulori Guvernul este în drept să se adreseze îninstanţă de judecată pentru constatareacircumstanţelor care justifică dizolvareaconsiliului local. Art. 25 (2)Dizolvarea de drept a consiliului local încondiţiile alin.(1) lit.b) şi c) se constată decătre primar şi se notifică Comisiei ElectoraleCentrale, care stabileşte data desfăşurăriialegerilor locale noi. Art. 25 (3)Pînă la constituirea unui nou consiliu, primarulva soluţiona problemele curente ale unităţiiadministrativ-teritoriale. Art. 25 (6)Secretarul îndeplineşte, sub autoritateaprimarului, atribuţiile de bază. Art. 39 (1)Primarului îi este delegată competenţaevaluării performanţelor profesionale alesecretarului. Art. 14 (u)Concediul anual i se acordă secretarului întemeiul dispoziţiei primarului. Art. 38 (6)Eliberarea din funcţie a secretarului se face, întemeiul legii, de către consiliul respectiv, lapropunerea primarului sau a unei treimi dinconsilierii aleşi, prin decizie adoptată cu votulmajorităţii consilierilor aleşi. Art. 39 (4)Extras din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 26.12.2006Material eleborat de Vasile Cioaric.

×