Innovatie in de praktijk Elly van Wattingen innovatieadviseur 27 november 2009
Programma <ul><li>Syntens </li></ul><ul><li>Innovatie . Wat, waarom en wat zijn de randvoorwaarden? </li></ul><ul><li>Same...
Missie van Syntens <ul><li>Het versterken van het vermogen te vernieuwen bij de MKB-bedrijven. Daarmee meer succes krijgen...
Wat doet Syntens? <ul><li>Met 270 innovatieadviseurs </li></ul><ul><li>In opdracht van het Ministerie van EZ </li></ul><ul...
Wat is innovatie? <ul><li>Vernieuwing in </li></ul><ul><li>Product of dienst </li></ul><ul><li>Proces </li></ul><ul><li>Ma...
Is alle vernieuwing innovatie? <ul><li>De innovatie moet nut hebben, waarde toevoegen </li></ul>
Waarom innovatie? <ul><li>Overleven </li></ul><ul><li>Concurrentievoordeel </li></ul><ul><li>Arbeidsproductiviteit verhoge...
Innovatie het proces DROMEN Ideevorming DENKEN Concept- ontwikkeling DURVEN Haalbaarheid DOEN Realisatie
Het innovatiegroeimodel Randvoorwaarden voor innovatie
Waarom samenwerken? <ul><li>Opdoen van kennis </li></ul>Verhogen van opbrengsten Verlagen van kosten
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Innovatie In De Bouw Door Samenwerken

1,047 views
938 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,047
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Wat is innovatie? Innovatie is het vernieuwen van bijvoorbeeld een product of organisatieproces. Dat kan een volledige vernieuwing zijn of een nieuwe combinatie van bestaande producten, diensten, processen of organisatievormen. Innovatie kenmerkt zich door wat je vernieuwt, in welke mate en hoeveel nut of waarde het voor de afnemer heeft. Het doel van innovatie is bestendige, duurzame groei van de onderneming. Dat uit zich in een hogere omzet of toegevoegde waarde, maar ook in meer werkgelegenheid en export. Vernieuwing kan voorkomen in: Product of dienst: vernieuwing in wat je aanbiedt aan de markt Proces: verandering in hoe iets tot stand komt, en ook de technologie die je gebruikt Markt: vernieuwing in de markt die je bedient en de manier waarop dit gebeurt Organisatie: vernieuwing in de organisatie van de onderneming
 • Innovatie en vermarkten Je kunt van pas van innovatie spreken als het van waarde is voor de beoogde doelgroep en het ook werkelijk bij een afnemer terecht komt. Het vermarkten maakt een belangrijk deel uit van het innovatieproces, zodat het product ook echt wordt afgenomen en daarmee de gewenste groei helpt bereiken.
 • Waarom innovatie? Bedrijven moeten, om succesvol te kunnen zijn,  voortdurend inspelen op nieuwe vragen van de markt. Organisaties innoveren om te overleven, een nieuwe levenscyclus te starten of concurrentievoordeel te behalen. Iedere gezonde onderneming maakt een innovatieplan waarin de eigen innovatiedoelstellingen zijn verwoord. Belangrijk daarin is de samenhang tussen de doelstellingen en de onderwerpen: de innovatie van een product zal waarschijnlijk ook innovatie van het productieproces vragen en wellicht een nieuwe organisatievorm nodig hebben. Innovatie belangrijk voor economie Innovatie is belangrijk voor Nederland, omdat het zorgt voor een groeiende arbeidsproductiviteit en dus de motor is achter de welvaart.
 • Het proces van een succesvolle innovatie verloopt in vier stappen: 1. Dromen: ideevorming Het innovatieproces begint met een gouden idee. Dat kan ontstaan onder de douche, maar evengoed door de inzet van kennis en creativiteit. 2. Denken: conceptontwikkeling In de tweede stap van het innovatieproces gaat u uw gouden idee uitwerken tot een concept waarin alle facetten zijn uitgedacht. Dit betreft • technologische aspecten: fysieke en informatietechnologie, • marktaspecten: marketing, contracten met derden, • organisatieaspecten: bedrijfsprocessen en personeel. 3. Durven: haalbaarheid toetsen Is uw concept haalbaar? Dat toetst u in deze derde fase van het innovatieproces. En er moet draagvlak zijn in de organisatie om het uitgewerkte concept in de voorgestelde vorm te realiseren. 4. Doen: realisatie De laatste stap van het innovatieproces is het realiseren van de innovatie zoals beschreven in het concept en afgesproken met de beslissers. U bouwt alles op en test grondig. U bereidt de organisatie voor op de veranderingen. Ten slotte informeert u klanten of gebruikers en overtuigt u hen van de voordelen.
 • Het innovatiegroeimodel Met de randvoorwaarden voor innovatie Voorwaarden voor succesvol innoveren : Maak innovatie een vast onderdeel van uw bedrijfsstrategie Richt uw organisatie en processen in op innovatie Stimuleer een open cultuur, leer van fouten Onderzoek de mogelijkheden voor financiering Ontwikkel de gewenste vaardigheden Verkrijgen van kennis &amp; technologie Genereer nieuwe ideeën Concretiseer nieuwe ideeën Vermarkt uw nieuwe product of dienst Exploiteer het nieuwe product of de nieuwe dienst
 • Verhogen van opbrengsten Gericht investeren in nieuwe markten; Verminderen van het aantal concurrenten door concentratie van partijen om druk op verkoopprijzen te verminderen; Verlagen van kosten Reduceren van kosten door gebruik te maken van gespecialiseerde competenties en de minder sterke delen aan te vullen met competenties van anderen; Bundeling van inkoopkracht richting leveranciers; Concentreren van repeterend en gestructureerd werk; Opdoen van kennis Samen een klantengroep beter bedienen; Verhogen van kwaliteit in front- en back-office; Combineren van vaardigheden door te leren van elkaar; Verhogen van innovatiekracht door te leren van elkaar en van elkaars cultuur; Focus op gezamenlijke doelstellingen
 • De fase van intiatief nemen gaat over het maken van de keuze tot samenwerken. Het kiezen van de geschikte partner en het vastleggen in een verklaring onder welke voorwaarden een inbreng van twee organisaties leidt tot een groter gezamenlijk voordeel resulteert in het besluit over een voorgenomen samenwerking. In de tweede fase is; gezamenlijk richting bepalen . Hierin krijgt het samenwerken vorm en richting geven. Na het bepalen van de gezamenlijke richting en daarmee een eerste stap zetten in het overwinnen van het cynisme en ongeloof kan er de volgende fase van het samenwerken aanvangen.   Fase 3 is ontdekken door te doen . De medewerkers van de twee organisaties leggen van hoofdlijnen tot details een manier vast voor het organiseren van samenwerken in beide organisaties. Aan het einde van deze fase is vertrouwen opgebouwd door te experimenteren en van elkaar te leren.   Bij daadwerkelijk samenwerken weten beide organisaties wat ze aan elkaar hebben, wat er onder samenwerken wordt verstaan, wanneer dit begint en wanneer het eindigt. Medewerkers op operationeel - en tactisch niveau weten op het gebied van personen, systemen, producten en processen wat er mogelijk is, gewenst is en noodzakelijk is. Successen worden zichtbaar en dat geeft de energie om dit verder uit te bouwen.
 • Visie van InstalNova Deze ontwikkelingen, waarvoor de installatietechniek soelaas biedt, vragen om vernieuwing/innovatie. Innovatie valt of staat met samenwerking tussen partners. De basis voor een dergelijke samenwerking is wederzijds vertrouwen en het delen van een gemeenschappelijke droom. Er moet iets zijn (een verbindende schakel) dat partijen enerzijds bij elkaar brengt en anderzijds bij elkaar houdt. Probleem in het midden- en kleinbedrijf is echter dat bij een dergelijke gang van zaken geen enkele partij zich proceseigenaar voelt met als gevolg dat er nauwelijks innovatie van de grond komt. Missie Om deze vicieuze cirkel te doorbreken hebben UNETO-VNI, Syntens en TNO het initiatief genomen voor de oprichting van de Stichting InstalNova. De verbondenheid van de drie organisaties in dit samenwerkingsverband berust op de achterliggende missies. Zo wil UNETO-VNI door middel van innovatie de positie van de installateur bevorderen. Syntens streeft ernaar om het MKB eerder, beter en sneller te laten functioneren. TNO wil innovaties actief ondersteunen door in consortiumverband een bijdrage te leveren aan verdere kennisverspreiding en ondersteuning richting marktpartijen. Onderzoek van TNO moet beter aansluiten op initiatieven om ontwikkelde kennis en oplossingen in de markt toe te passen. Kortom, drie missies, die gezamenlijk de missie van InstalNova vormen. Werkwijze InstalNova zet denken om in doen, wil visie omzetten in winst! Daarom is gekozen voor een kleine, flexibele en bovenal praktische organisatie. Een organisatie die snel (door)schakelt van idee en nieuw concept tot aan daadwerkelijke (mark)tuitvoering. Daarbij biedt InstalNova haar klanten - de beoogde projectpartners – ondersteuning in de vorm van een basisorganisatie (kern).
 • E-Nu is (Energiebesparing Nu) is één van de initiatieven van InstalNova. Commerciële invalshoek Het initiatief E.Nu is opgezet vanuit een commerciële invalshoek.  Met het opraken van fossiele brandstoffen en het stijgen van de de energieprijzen groeit de behoefte aan besparing en duurzame energie. Door een samenwerking van regionale bedrijven worden kennis en vaardigheden gebundeld voor advies en uitvoering van maatregelen. Installateurs, bouwbedrijven, glaszetters en isolatiebedrijven werken hierbij samen in regionale vestigingen zodat zowel advies over als uitvoering van maatregelen tegelijkertijd aangeboden worden. Breed draagvlak bouwsector Het initiatief voor de oprichting van Energiebesparing Nu is genomen door de Stichting InstalNova waaraan wordt deelgenomen door Uneto-VNI, TNO en Syntens. De brede deelname van bedrijven in de e.nu vestigingen weerspiegelt zich in actieve deelname van de vertegenwoordigers van bouwbedrijven, glaszetters, en isolatiebedrijven (ook: Bouwend Nederland, Fosag, Isolatienetwerk).
 • Missie van S@les in de Bouw De stichting S@les in de Bouw heeft als doel het verbeteren van de processen tussen bedrijven die werkzaam zijn in, leveren aan of afnemer zijn van de bouwbranche. Hierbij staat  het gebruik van ICT-toepassingen in de communicatie over inkoop/verkoop transacties centraal. Daardoor verloopt het administratieve proces tussen bouwbedrijven en materiaalleveranciers rondom de inkoop van materialen efficiënter en met minder faalkosten. Een verlaging van de faalkosten kan worden gerealiseerd door het structureren van de communicatie en de standaardisatie van de uitwisseling van digitale informatie tussen bouwpartners.  S@les in de Bouw is een initiatief van Bouwend Nederland, Syntens en Wabeke Management &amp; Advies.
 • Bedrijven bundelen krachten in Duurzaamgesloopt.nl Duurzaamgesloopt.nl is een samenwerkingsverband van vijf bedrijven die gezamenlijk tot doel hebben om sloopwerken volgens de laatste inzichten van duurzaamheid en verantwoord milieubeleid uit te voeren: De Struijk Groep is gespecialiseerd in sloopwerken en grondwerken, asbestsanering en ijsstralen. Van Gansewinkel is de specialist op het gebied van afvalmanagement. Theo Pouw is één van de grootste betonverwerkingsbedrijven van Nederland en leverancier van gerecyclede betonmortel. BV Aanbouw Rijnmond, leidt werkzoekende uitkeringsgerechtigden op om te re-integreren in de sloopbranche. Training en Adviesburo Van Doorn doet de trainingen duurzaam slopen, de auditering van de bedrijfsprocessen en de kwaliteitsborging. Door integratie van deelprocessen ontstaat een gegarandeerd duurzame ketenaanpak waarbij ecologische, economische en sociale belangen optimaal tot hun recht komen. Met deze aanpak voldoet Duurzaamgesloopt.nl aan de criteria voor duurzaam inkopen die door de overheid worden gehanteerd. Afzet en hergebruik van vrijkomende materialen is geborgd door auditering en certificering. Daarnaast krijgt arbeidsparticipatie van uitkeringsgerechtigden concreet vorm. Duurzaamgesloopt.nl biedt als eerste de oplossing voor door de Nederlandse overheid geformuleerde eisen voor duurzaam inkopen. De geïntegreerde ketenaanpak voldoet volledig niet alleen aan de duurzaamheidscriteria, maar gaat hierin verder. Het resultaat en de processen worden met auditering en certificering gewaarborgd. De sociale component van duurzaamheid krijgt invulling door de opleiding en reïntegratie van werkzoekende arbeidskrachten.
 • Introductie XS-Rijnmond In 2005 heeft een groep kleine architectenbureaus uit de regio Rijnmond een kenniscluster opgericht, onder de vlag van de Bond van Nederlandse Architecten en begeleid door innovatieadviseurs van Syntens. De doelstelling van het kenniscluster is om de marktpositie van de aangesloten kleine architectenbureaus te verbeteren, door samen te werken aan professionalisering van de bedrijfsvoering. Namens de groep is marktonderzoek verricht, waardoor de deelnemers zich beter bewust zijn van hun plek binnen de sector en doelgericht kunnen werken aan voortdurende verbetering van hun dienstverlening. In samenwerking met TNO Certification is een set kwaliteitscriteria opgesteld, die de basis legt voor gegarandeerde professionele bedrijfsvoering met behoud van de zeer persoonlijke werkwijze van elk architectenbureau. Er is onder andere een regeling opgenomen voor vervanging van de architect in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Dit alles maakt een architectenbureau dat volgens deze criteria werkt zeer aantrekkelijk voor professionele opdrachtgevers. 
 • Samenwerken aan innovatie Ziet u interessante kansen voor nieuwe business, maar ontbreekt nog een partner of een een stuk kennis? Syntens is expert in het ontwikkelen van innovatieclusters, waarin uw bedrijf samenwerkt met andere bedrijven en soms ook kennisinstellingen. Interesse? Neem contact met ons op . www.syntens.nl [email_address]
 • Innovatie In De Bouw Door Samenwerken

  1. 1. Innovatie in de praktijk Elly van Wattingen innovatieadviseur 27 november 2009
  2. 2. Programma <ul><li>Syntens </li></ul><ul><li>Innovatie . Wat, waarom en wat zijn de randvoorwaarden? </li></ul><ul><li>Samenwerken . Waarom en hoe? Met voorbeelden uit de bouw </li></ul>
  3. 3. Missie van Syntens <ul><li>Het versterken van het vermogen te vernieuwen bij de MKB-bedrijven. Daarmee meer succes krijgen bij het vernieuwen en economische groei te behalen </li></ul><ul><li>www.syntens.nl </li></ul>
  4. 4. Wat doet Syntens? <ul><li>Met 270 innovatieadviseurs </li></ul><ul><li>In opdracht van het Ministerie van EZ </li></ul><ul><li>Het MKB adviseren over innovatie </li></ul><ul><li>Door de vraag (van het MKB) te koppelen aan het aanbod (kennis) </li></ul>
  5. 5. Wat is innovatie? <ul><li>Vernieuwing in </li></ul><ul><li>Product of dienst </li></ul><ul><li>Proces </li></ul><ul><li>Markt </li></ul><ul><li>Organisatie </li></ul>
  6. 6. Is alle vernieuwing innovatie? <ul><li>De innovatie moet nut hebben, waarde toevoegen </li></ul>
  7. 7. Waarom innovatie? <ul><li>Overleven </li></ul><ul><li>Concurrentievoordeel </li></ul><ul><li>Arbeidsproductiviteit verhogen </li></ul><ul><li>Economische groei </li></ul>
  8. 8. Innovatie het proces DROMEN Ideevorming DENKEN Concept- ontwikkeling DURVEN Haalbaarheid DOEN Realisatie
  9. 9. Het innovatiegroeimodel Randvoorwaarden voor innovatie
  10. 10. Waarom samenwerken? <ul><li>Opdoen van kennis </li></ul>Verhogen van opbrengsten Verlagen van kosten
  11. 11. Fases die je moet doorlopen Gezamenlijk richting bepalen Initiatief nemen Ontdekken door te doen Daadwerkelijk samenwerken Tijd Effectiviteit
  12. 12. Voorbeelden van samenwerken in de bouw Waar Syntens bij betrokken is geweest
  13. 13. www.instalnova.nl
  14. 14. www.e-nu.nl
  15. 15. www.salesindebouw.nl
  16. 16. www.duurzaamgesloopt.nl
  17. 17. www.xs-rijnmond.nl
  18. 18. Ondersteuning nodig bij het samenwerken? Neem contact op met Syntens www.syntens.nl

  ×