Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

10 11-10 sheets eerste workshop ipc bim handout

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
1
ImplementatieImplementatie vanvan
BIMBIM
in hetin het architectenbureauarchitectenbureau
IPC voor architecten /IPC voor ...
2
IdeaalbeeldIdeaalbeeld
bouwprocesbouwproces
eenduidige definitie
foutloze communicatie
probleemloze planning
perfecte
in...
3
BouwwerkBouwwerk
InformatieInformatie
Programma
van Eisen
Ontwerp
- Tekeningen
- Berekeningen
Haalbaarheidsonderzoek
Reg...
Advertisement
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 12 Ad

More Related Content

Similar to 10 11-10 sheets eerste workshop ipc bim handout (20)

Advertisement

10 11-10 sheets eerste workshop ipc bim handout

 1. 1. 1 ImplementatieImplementatie vanvan BIMBIM in hetin het architectenbureauarchitectenbureau IPC voor architecten /IPC voor architecten / CollectiefCollectief project BIMproject BIM Workshop 1Workshop 1 –– 1010 novembernovember 20102010 ProgrammaProgramma 11.00 Kennismakingsrondje 11.30 Terugkoppeling ervaringen BIM Quickscans 11.45 Wat is BIM? t d k / i t t+ stand van zaken / ervaringen tot nu 12.30 Lunch 13.30 Wat vraagt BIM in projecten? Consequenties op bureauniveau Hoe kun je ermee aan de slag? ProgrammaProgramma 14.30 Werkgroepsessies ‘implementatiestrategie’ eigen bureau 15.30 Terugkoppeling werkgroepen 16 30 P l d k h16.30 Programma volgende workshops 16.45 Werkgroepsessies ‘ontbrekende onderwerpen / prioriteiten’ 17.30 Maaltijd 18.30 Terugkoppeling werkgroepen, afspraken, sluiting (19.00 uur) KennismakingsrondjeKennismakingsrondje • Dik Spekkink adviesbureau voor bouwprocesinnovatieadviesbureau voor bouwprocesinnovatie KwaliteitszorgKwaliteitszorg BouwprocesinnovatieBouwprocesinnovatie ICTICT--beleidbeleid in dein de bouwbouw ArbeidsomstandighedenArbeidsomstandigheden (o.a. implementaties kwaliteitssystemen) (o.a. Standaardtaakbeschrijving DNR) (o.a. BIM-implementaties) (o.a. cursus V&G coördinatie) Terugkoppeling BIMTerugkoppeling BIM QuickscansQuickscans • Geen inhoudelijke behandeling resultaten... • ... maar: wat vond je ervan? Bouwen is communicerenBouwen is communiceren • Bouwproject: samenwerkingsverband van veel participanten … • … die samen één product leveren … • en daartoe heel veel informatie moeten• … en daartoe heel veel informatie moeten uitwisselen
 2. 2. 2 IdeaalbeeldIdeaalbeeld bouwprocesbouwproces eenduidige definitie foutloze communicatie probleemloze planning perfecte informatie overdracht opdrachtgever architect constructeur W-adviseur aannemer E-installateur W-installateur informatie overdracht Eigenlijk is het een wonder dat W-adviseur E-adviseur Overige adv. W-installateur Onderaann. 1 Onderaann. 2 overheid fabrikanten groothandel er uberhaupt iets goed gaat! Bouwen is communicerenBouwen is communiceren • In de communicatie gaat veel mis • Gebrekkige communicatie veroorzaakt 60% van de faalkosten (1 à 3 miljard per jaar) • Steeds meer informatie wordt digitaal• Steeds meer informatie wordt digitaal gegenereerd en uitgewisseld … • … maar computerprogramma’s “verstaan” elkaar niet Mensen moeten nog steeds de “vertaalslag” maken Veel dubbel werk, grote kans op fouten Bovendien ……Bovendien …… • Weten mensen wel altijd zeker wat er wordt bedoeld? “BIM” kan een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing BIMBIM • Bouwwerk Informatie Model • “Alle” informatie over een project in één digitaal model van het bouwwerk W dt l 30 j ‘ d d’• Wordt al 30 jaar over ‘gedroomd’ • Ontwikkeling recentelijk in stroomversnelling – Programmatuur en apparatuur kunnen het aan – Benodigde afsprakenstelsels komen beschikbaar – (Buitenlandse overheids-)opdrachtgevers schrijven het voor – Bouw Informatie Raad (BIR) stimuleert implementatie in Nederland BIM, een definitieBIM, een definitie • BIM is een methodiek, waarbij men zorgdraagt dat alle relevante informatie gedurende de hele levenscyclus wordt l b k b h dopgeslagen, gebruikt en beheerd, ondersteund door een digitaal (3D) gebouwmodel – Alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces, werken met dezelfde informatie – De informatie is continu beschikbaar en altijd actueel Bron: deBIMspecialist
 3. 3. 3 BouwwerkBouwwerk InformatieInformatie Programma van Eisen Ontwerp - Tekeningen - Berekeningen Haalbaarheidsonderzoek Regelgeving worden gerealiseerd door: leiden tot: 48 22,8 6 6 6 6 6 6 6 6 7,87,87,2 2 D B A C 1 3 4 5 6 7 8 9 A' C C' first floor A Visualisatie Constructie - Tekeningen - Berekeningen Waarom moet je dit als architect willen? InformatieInformatie ModelModel worden getoetst met: hebben referenties met: Installaties -Tekeningen - Berekeningen Simulaties - Klimaat - Daglicht, geluid - Brand / rookverspreiding - Energiegebruik Technische specificaties“Virtueel bouwen” Facility Management Beheer & onderhoud 1994: “Strategie Bouwinformatica”1994: “Strategie Bouwinformatica” • Adviesraad TechnologieBeleid Bouwnijverheid (ARTB, voorganger van Regieraad Bouw) “De partij die straks“De partij die straks de digitale informatiestromen in de bouwde digitale informatiestromen in de bouw weet te sturen, is spekkoper”weet te sturen, is spekkoper” architect heeft prima uitgangspositie Stand van zaken in vogelvluchtStand van zaken in vogelvlucht • 80% van de BNA-architecten op enigerlei wijze bezig met 3D/BIM • In eerste instantie intern • Ingenieursbureaus volgen snel • Vooral nog 3D modelleren • Koppelingen met andere software nog gering • Grote aannemers lopen voorop met ‘virtueel bouwen’ • Koppeling met planning: “4D” • 3D-ondersteunde samenwerking in projecten nog mondjesmaat • … maar snel groeiend VoorbeeldprojectVoorbeeldproject Meander Medisch Centrum 100.000 m2 4.000 ruimten VoorbeeldprojectVoorbeeldproject Ouderenhuisvesting ‘De Veste’ Wonen en gezondheidszorg Voorbeeldproject(en)Voorbeeldproject(en) VU Medisch Centrum Onderzoek & Diagnostiek + Jeroen Bosch Ziekenhuis
 4. 4. 4 VoorbeeldprojectVoorbeeldproject MeanderMeander –– het proceshet proces • Gebruik 3D/BIM was eis van opdrachtgever Begon met 3D ‘getekend Programma van Eisen’ Wil straks 3D model van het gebouw ‘as built’ • Opdrachtgever betaalt ‘inleereffecten’ architect • Aantal participanten werkt in één model • Na 4 jaar: nog steeds één model/database • Model bij aanbesteding beschikbaar gesteld De VesteDe Veste –– het proceshet proces • 3D modelleren door architect uitbesteed aan specialist • Alle communicatie via een project web applicatie … • … en verder ondersteund door workflow management systeem Praktijkervaringen,Praktijkervaringen, de ‘snelle’ voordelende ‘snelle’ voordelen • Opdrachtgever/gebruiker (maar ook alle andere betrokkenen) krijgt veel meer inzicht • Klant wordt volwaardig lid van het ontwerpteam • Toetsrondes, gebruikersoverleg en goedkeuringen gaan veel sneller Ondersteuning gebruikersoverlegOndersteuning gebruikersoverleg Auditorium • Real time toetsing van het ontwerp aan het PvE
 5. 5. 5 • ‘Clash control’ spoort discrepanties in deelontwerpen vroegtijdig op • Vinger aan de financiële pols door gekoppelde begrotingen Stukslijsten (bijv. labmeubilair)Stukslijsten (bijv. labmeubilair) Ook handig voor facility management! Alle tekeningen zijn altijd consistent! (architect + adviseurs) Praktijkervaringen, de knelpuntenPraktijkervaringen, de knelpunten Mogelijkheid beïnvloeden kosten/kwaliteit Kosten van ontwerpwijzigingen • Meer werk / beslissingen in vroege ontwerpfasen VO DO TO PV UO / DV EXPL Inspanning/effect Traditionele ontwerpproces BIM ontwerpproces Kosten van Ontwerpwijzigingen BIM proces Meer praktijkervaringenMeer praktijkervaringen • Grenzen tussen ontwerpfasen vervagen / vallen weg – Standaardbeschrijvingen van output per fase kloppen niet meer – “Bouwen aan een 3D model is eigenlijk bouwen aanBouwen aan een 3D model is eigenlijk bouwen aan een bestekmodel” – Traditionele honorariumverdeling past niet • Onzekerheid over aansprakelijkheid – Eigendom van informatie, naspeurbaarheid van beslissingen – Monika Chao: geen probleem, technisch oplosbaar
 6. 6. 6 Nog meer praktijkervaringenNog meer praktijkervaringen • In één 3D model werken verloopt nog moeizaam – Volledig nieuwe manier van denken en doen – Internet kan grote hoeveelheden data soms niet aanaan • Goede proces- en contractafspraken zijn absolute noodzaak – Wie is ‘eigenaar’ van welke objecten? – Wie moet wanneer welke informatie leveren? – Wie moet wanneer wat tekenen? – Hoe en wanneer breng je elkaar op de hoogte van wijzigingen in het model – Wanneer noemen we het model een VO? Programma- tuur regelt dit niet voor je Wie moet wanneer wat tekenen?Wie moet wanneer wat tekenen? Citaten ‘ervaringsdeskundigen’Citaten ‘ervaringsdeskundigen’ • “Succes hangt op dit moment ontzettend af van hoe goed mensen met elkaar kunnen opschieten” • “Je zult met z’n allen moeten werken met een bepaalde bibliotheek van objecten, anders krijg je deelmodellen die niet op elkaar passen” ZónderZónder uniforme objectenbiebuniforme objectenbieb MétMét uniforme objectenbiebuniforme objectenbieb Wellicht ten overvloede:Wellicht ten overvloede: • 3D modelleren ≠ 3D tekenen / ‘visualiseren’ • 3D tekenpakket ≠ BIM • BIM ≠ “projectweb” P j t b d l di it l d t i– Projectweb: delen van digitale documenten via gemeenschappelijke website – BIM: delen van data via gemeenschappelijk digitaal model Projectweb is wel goede opstap naar delen van data
 7. 7. 7 Nog niet iedereen is eraan toeNog niet iedereen is eraan toe Een constructeur: • Opdrachtgever ziet ‘t niet, wil het niet – “Dit is helemaal niet wat ik heb gevraagd, we zitten pas in het VO!”zitten pas in het VO! – Uiteindelijk wordt het goedkoper voor de opdrachtgever (door lagere faalkosten), maar in eerste instantie blijft het vechten voor een adequaat honorarium • Aannemer kan het niet, gelooft het niet, vertrouwt de data niet – Wil het liefst gewoon bestek en tekeningen • “Installatieadviseurs laten het afweten” BIM: wat is het wel en wat is het niet?BIM: wat is het wel en wat is het niet? BIM is wel: • Samenwerken • Informatie delen en hergebruiken • Gebruik maken van BIM is niet: • Ieder voor zich • Te koop • Alleen maar software W k l k t kl• Gebruik maken van 3D modellen • Informatie centraal opslaan • Levenscyclusbenadering • Beter communiceren • Hulpmiddel voor procesoptimalisatie • Werken volgens kant en klare, uniforme methodieken • De oplossing voor alle problemen in de bouw • Alles in één omvattend computerprogramma • Een doel op zich BIMBIM vraagtvraagt inin projectenprojecten:: • Geïntegreerd ontwerpen – Voordelen optimaal als alle relevante disciplines van meet af aan samenwerken – Adviseurs moeten ‘conceptueel meedenken’ – Deelontwerpen van verschillende participanten moeten gelijke pas houden • Transparant werken en bereidheid tot delen van (digitale) informatie – Ontwerpen wordt steeds minder een ‘black box’ BIMBIM vraagtvraagt inin projectenprojecten:: Betrekken uitvoeringsdeskundigheid – Uitvoerende partijen hebben andere view op het 3D model: “Virtueel bouwen” Architect meet netto oppervlak Aannemer wil bruto oppervlak weten VoorbeeldVoorbeeld Constructeur: stabiliteitswand over 3 verdiepingen (één object) Aannemer: ik bouw ‘m in drie keer (3 objecten) BIM vraagt in projecten:BIM vraagt in projecten: • Software applicaties die kunnen werken met de data uit het BIM – Op dit moment nog de grootste hindernis – Huidige praktijk: tientallen computerprogramma’sHuidige praktijk: tientallen computerprogramma s die niet met elkaar “praten” – Nodig: gebruik van uniforme objectdefinities (definities van ‘dingen’ en hun kenmerkende eigenschappen) • “Oplossing” op dit moment: alle ontwerpteampartners hetzelfde 3D modelleringspakket “Afspraken- stelsels”
 8. 8. 8 Dé open uitwisselingsstandaard voor 3D objectinformatie: IFC VanVan systeemgebondensysteemgebonden naarnaar openopen openopen standaardenstandaarden ‘gesloten systemen’:‘gesloten systemen’: uitwisseling softwareuitwisseling software-- gebondengebonden ‘open‘open systemensystemen’:’: uitwisselinguitwisseling systeemsysteem-- onafhankelijkonafhankelijk Onder andere “objecten- bibliotheken” IFC (Industrial Foundation Classes)IFC (Industrial Foundation Classes) • Ontwikkeld door BuildingSMART – Wereldwijd consortium van softwareleveranciers, opdrachtgevers, marktpartijen • Definities van objectenj – door beschrijving van hun topologische en geometrische eigenschappen • Bijvoorbeeld: Deur – Breedte: …… mm – Hoogte: …… mm – Dikte: …… mm – Vrije doorgang: …… mm – Locatie: xyz t.o.v. referentiepunt Het “objecttype” of “concept” deur Door projectgericht waarden in te voeren, wordt het een uniek “object”
 9. 9. 9 IFC vooralsnog beperktIFC vooralsnog beperkt IFC Initiatief: STABU “IFD Library for Building SMART” STABU BuildingSMART: “Dit gaan wij niet doen!” Basis: IFC Van IFCVan IFC naarnaar IFD LibraryIFD Library Deur – Breedte: …… mm – Hoogte: …… mm – Dikte: …… mm – Vrije doorgang: …… mm Aanvulling: IFD Library j g g – Locatie: …… t.o.v. referentie –– BrandwerendheidBrandwerendheid :: …… min…… min –– Geluidwerendheid:Geluidwerendheid: -- …… dB(A)…… dB(A) –– Kleur:Kleur: …… RAL…… RAL –– ………:………: …………….……………. –– ………:………: …………….……………. –– Fabrikaat:Fabrikaat: …………….……………. In de loop van de tijd aanvullen met nieuwe ‘property sets’ Consequenties opConsequenties op bureauniveaubureauniveau BeleidsaspectenBeleidsaspecten • Niet zomaar een volgende stap in de automatisering • Grootste innovatie in het vak in misschien wel 100 jaarwel 100 jaar • BIM is uiterst strategische tool – Regisseur van het ontwerp- en bouwproces kan zich niet permitteren om niet met BIM bezig te zijn • Vraagt om beslissingen en betrokkenheid op directieniveau CultuuraspectenCultuuraspecten • BIM zal uitvoering architectenvak fors veranderen • Integraal en geïntegreerd • Life Cycle denken• Life Cycle denken • Transparant werken en informatie delen – Ontwerpen wordt steeds minder een ‘black box’ • Nieuwe werkwijzen, nieuwe bureaustandaarden OrganisatieaspectenOrganisatieaspecten • Nieuwe functies/rollen nodig – ‘BIM regisseur’ (beheer BIM in projecten) – Modelleur • Grenzen tussen functies vervagen• Grenzen tussen functies vervagen – Waar eindigt het ontwerpen en begint het modelleren? – ‘Real time’ ontwerpevaluatie – Gaat de architect zelf modelleren? • Beheer BIM trekt andere taken aan – Ook grenzen tussen disciplines vervagen – Constructie- en installatietekeningen worden uit het centrale model gegenereerd
 10. 10. 10 OrganisatieaspectenOrganisatieaspecten • Op termijn: geen separate bestekdocumenten of begrotingen meer – Alle info zit in het model – Consequenties voor functie-invulling vanConsequenties voor functie invulling van bestekschrijver en kostendeskundige • Interactief werken (in teamverband) – Enorme versnelling van het teamproces (je bent al snel de bottleneck) – Real time ontwerpevaluatie – Enorme toename van (interne en externe) informatie waar je liefst direct iets van moet vinden CompetentiesCompetenties • “Tekenen” wordt moeilijker – Door koppeling van informatie aan het model • Nieuwe vaardigheden / competenties – Tekenen is niet langer het trekken van lijnen– Tekenen is niet langer het trekken van lijnen, maar het manipuleren van 3D objecten – 3D modelleren – Integraal ontwerpen – Life Cycle denken – Beheer en management van het BIM – Workflowmanagement – Samenwerken via project websites Impact op businessmodelImpact op businessmodel • Toepassing 3D/BIM katalyseert de ontwikkeling naar meer D&B-contracten • Meer vaste samenwerkingsverbanden • Andere business modellen nodig• Andere business modellen nodig – Goed BIM vertegenwoordigt meerwaarde voor uitvoeringsfase en beheerfase vermarkten! – Selectie van ontwerpteams i.p.v. individuele adviseurs – Andere klanten (die meerwaarde van je werk zien en voelen) – ‘Integral Project Delivery’ Hoe kun je ermee aan de slag?Hoe kun je ermee aan de slag? • Bepaal wat je wilt met BIM – Welke rol wil je als architect spelen in een gedigitaliseerd bouwproces? • Begin intern en ‘klein’ (little BIM)Begin intern en klein (little BIM) – Zo dicht mogelijk bij de bestaande werkwijze – Olievlekwerking – Eerst 3D modelleren, snel over naar ‘Quick Wins’ • Kies een pakket dat bij je past – Laat je niet leiden door ‘markt’ en marketing • Wijs een ‘BIM trekker’ aan – Iemand die het leuk vindt en kan enthousiasmeren – Mandaat van de directie Drie manieren vanDrie manieren van samenwerken via BIMsamenwerken via BIM 1. Alle participanten werken letterlijk in één model 2 é d ll ( l ) k2. Eén modelleur (BIM specialist) verwerkt centraal alle informatie in een BIM 3. Werken met ‘aspectmodellen’ BouwwerkBouwwerk InformatieInformatie Programma van Eisen Ontwerp - Tekeningen - Berekeningen Haalbaarheidsonderzoek Regelgeving worden gerealiseerd door: leiden tot: 48 22,8 6 6 6 6 6 6 6 6 7,87,87,2 2 D B A C 1 3 4 5 6 7 8 9 A' C C' first floor A Visualisatie Constructie - Tekeningen - Berekeningen Wordt het dít of BIM BAM BOM? Building Information Model (ontwerp)InformatieInformatie ModelModel worden getoetst met: hebben referenties met: Installaties -Tekeningen - Berekeningen Simulaties - Klimaat - Daglicht, geluid - Brand / rookverspreiding - Energiegebruik Technische specificaties“Virtueel bouwen” Facility Management Beheer & onderhoud Building Information Model (ontwerp) Building Assembly Model (uitvoering) Building Operation Model (exploitatie) Moeten we – op termijn – niet willen…
 11. 11. 11 Alle participanten in één modelAlle participanten in één model • Meest ‘zuivere’ werkwijze, ideaalmodel • Vraagt zeer veel van de mensen, de organisatie, de hardware en de software • In de praktijk nog (zeer) moeizaam• In de praktijk nog (zeer) moeizaam • Een constructeur: – “Wanneer de architect een deuropening verplaatst, kan het zo maar zijn dat een draagmuur méé verschuift, zonder dat je het merkt” • Sterke regisseursrol noodzakelijk • Wie beheert het model? EénEén BIMBIM--specialistspecialist voert alle info invoert alle info in • BIM-specialist is zeer machtig • Stuurt de architect en adviseurs aan • Eenduidig versiebeheer mogelijk • (Relatief) onafhankelijk van de software van ti i t Diverse specialistische bureaus bieden dit als participanten – Hoe meer de modelleur digitaal kan overnemen, hoe beter • Ontwerpende partners afhankelijk van de zorgvuldigheid en deskundigheid van BIM- specialist – Maar deze neemt aansprakelijkheid niet over!! bieden dit als dienst aan Werken met aspectmodellenWerken met aspectmodellen • Architect en adviseurs modelleren separaat eigen deelontwerpen – Bouwkundig model, constructief model, installatiemodel • Periodieke clash controls• Periodieke clash controls – Clashes oplossen in gezamenlijke ontwerpsessies • Alle clashes opgelost en iedereen tevreden: samenvoegen tot één model en ‘bevriezen’ – Uitgangspunt voor uitwerking aspectmodellen in de volgende ronde • Model bevat in feite alleen gezamenlijke info • Wie heeft de regie? Werken met aspectmodellenWerken met aspectmodellen Bouwkundig BIM Constructief BIM “KernBIM” Data die voor 90% i IFC k d Installatietechnisch BIM KernBIM Als regisseur van het ontwerpproces moet je hier bovenop willen zitten via IFC kunnen worden uitgewisseld WerkgroepsessieWerkgroepsessie • Verdelen in groepen van 4 à 5 personen • Vraagstelling: Wat is voor mijn bureau de beste implementatiestrategie? Programma volgendeProgramma volgende workshopsworkshops
 12. 12. 12 WerkgroepsessieWerkgroepsessie • Wat ontbreekt er in het conceptprogramma dat je wel behandeld wilt hebben? • Prioriteiten: welk(e) onderwerp(en) moeten• Prioriteiten: welk(e) onderwerp(en) moeten het eerst aan de orde komen? • 17.30 uur terug voor de maaltijd! Opdracht voor de volgende keerOpdracht voor de volgende keer 1. Schrijf een ‘strategische beleidsnotitie’ voor de implementatie van BIM • Visie en marktstrategie • Waar wil je als bureau staan in eenWaar wil je als bureau staan in een gedigitaliseerd bouwproces 2. Bepaal een aanpak voor de implementatie • Intern • Extern: wijze van samenwerken met ontwerpteampartners via BIM 3. Stel een top 5 samen van competenties die het bureau moet ontwikkelen om invulling te geven aan het BIM-beleid Opdracht voor de volgende keerOpdracht voor de volgende keer • Stuur document uiterlijk ...... a.s. naar dik@spekkink.nl • Bereid een presentatie voor van ca. 10 minutenminuten • Presenteer antwoorden op de vragen in tweede workshop Tot slotTot slot • Werken met 3D/BIM is nog een proces van vallen en opstaan … • … wordt vaak nog wat mooier voorgesteld dan het in werkelijkheid isdan het in werkelijkheid is • Positieve ervaringen overheersen • Werken met BIM wordt absoluut onze toekomst Er is geen weg terug!

×