Powerpoint volleybal

3,573 views
3,086 views

Published on

Powerpoint die oa de geschiedenis en verschillende spelregels van volleybal weergeeft

Published in: Sports
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • ik vindt het een hele leuke en zeer informatieve powerpoint want ik moest een verslag maken over volleybal en hier mee ben ik heel ver gekomen.
  zeer leerzaam
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,573
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Powerpoint volleybal

 1. 1. • Wat is volleybal?• Ontstaan van volleybal.• Wie heeft volleybal uitgevonden?• Uit welk land komt volleybal?• De belangrijkste regels.• Soorten volleybal.
 2. 2. Volleybal is een balsport waarbij het speelveldis verdeeld in twee gelijke helften gescheidendoor een net. De beide teams bevinden zichieder op hun eigen helft en proberen door hetslaan of tikken tegen de bal deze op hettegenoverliggende deel van het speelveldbinnen de lijnen de grond te doen raken. Wiehet eerst een afgesproken aantal punten(meestal 25) heeft behaald wint de set. Wie heteerst een afgesproken aantal sets (meestal 3)heeft gewonnen wint de wedstrijd.
 3. 3. Uit tekeningen blijkt dat al in de 16eeeuw aan het Engelse hof van koninginElizabeth een spel werd gespeeld datveel op volleybal leek. Maar officieelgeldt de Amerikaan William G. Morganals de bedenker van het volleybal.William G. Morgan was sportleider bij deYoung Men Christian Association(YMCA) in Massachusetts. Hij gaf ondermeer les aan een groep al wat ouderezakenlieden. Het toen al bekendebasketbal vond hij iets te hard voor dezegroep en hij bedacht in 1895 een anderspel.
 4. 4. Toch moet de Amerikaan William G Morgan worden gezienals de uitvinder van het volleybal.Meneer William G Morgan, heeft in 1895 inAmerika het spel volleybal bedacht. Hij heeft despelregels van tennis, basketbal en basebal bijelkaar gedaan en zo ontstond volleybal. In 1925kwam het spel naar Nederland. Na de oorlog in1945 werd het een echte schoolsport. Toen werdook de Nederlandse Volleybal Bond opgericht.Afgekort Nevobo. De Nevobo heeft ongeveer130.000 leden.
 5. 5. 1. Het balcontact moet kort zijn(te beoordelen door de scheidsrechter) en de bal mag met ieder deel van het lichaam worden gespeeld.2. Een speler mag de bal niet naar zichzelf spelen, behalve bij het blokkeren. Behalve bij de eerste bal, waar het is toegestaan de bal twee keer achtereen te raken, als dit gebeurt binnen één en dezelfde handeling.3. Elk team mag maximaal drie keer balcontact achter elkaar hebben, waarbij de blokkering niet als een balcontact telt.4. Het net en de antenne mogen niet worden aangeraakt. Het net mag worden geraakt bij de service, het spel gaat dat gewoon door.5. Een lichaamsdeel van een speler mag het speelveld van de tegenstander niet raken. De middenlijn hoort bij beide speelvelden. Voor de voeten en handen geldt dat ze volledig over de lijn moeten zijn om als fout beoordeeld te kunnen worden.6. Een team scoort een punt door de bal het veld van de tegenstander te doen raken (binnen de lijnen) of doordat een tegenstander een fout maakt.7. Zodra een team een punt scoort krijgt dat team in de volgende rally het recht van opslaan (ook wel serveren genoemd)
 6. 6. 8. Het team dat de opslag naar zich toe haalt, roteert voor de opslag kloksgewijs één plaats.9. Voor aanvang van een nieuwe rally mag een speler worden gewisseld. Ieder team heeft per set recht op maximaal zes wissels. Een speler die is uitgewisseld mag voor diezelfde speler weer worden ingewisseld maar mag daarna niet weer worden gewisseld. In totaal zijn dit dan dus twee wissels van de maximaal toegestane zes. Een uitzondering is dat de libero vrij gewisseld mag worden voor een willekeurige speler in het achterveld, zij het dat de libero niet mag serveren.10. Ieder team heeft in elke set recht op twee time-outs van dertig seconden.11. Tussen twee sets is een pauze toegestaan van maximaal 3 minuten.12. Op het hoogste niveau zijn er zogenaamde technische time-outs van één minuut op het moment dat het eerste team het 8e en 16e punt scoort.13. Een achterspeler mag een bal gesprongen overspelen, maar enkel indien hij afstoot achter de 3meterlijn. Hij mag wel voor de lijn landen. Maar als de hand waarmee de bal wordt overgespeeld niet boven het net komt, geldt deze regel niet.14. De libero slaat nooit op en is altijd achterspeler. Hij mag de bal nooit gesprongen overspelen.
 7. 7. ZitvolleybalBeachvolleybalZaalvolleybal
 8. 8. Zitvolleybal is een variant van de zaalsport volleybal.Het wordt gespeeld op een speelveld van 6 bij 10 meter (kleiner danhet speelveld van zaalvolleybal dat 9 bij 18 meter meet), in tweeëngedeeld door een net. Dit net heeft een hoogte van 115 centimeter voorde heren en 105 centimeter bij de dames. De twee teams bestaanieder uit zes spelers.De spelregels zijn grotendeels gelijk aan zaalvolleybal met een heelbelangrijke toevoeging: een speler moet tijdens het spelen van de balcontact hebben met de vloer met het zitvlak of enig deel van de romp.Hierdoor is dit spel bij uitstek geschikt voor mensen met eenbeperkingaaneen of beide benen. Zitvolleybal mag in Nederland dooriedereengespeeld worden. Zitvolleybal is nationaal ondergebracht bij de NeVoBoeninternationaal aangesloten bij deWOVD (World Organisation Volleyball for Disabled). Sinds 1980 iszitvolleybaleen officiële sport op de Paralympics.
 9. 9. Beachvolleybal is een variant van de zaalsport volleybal.Het wordt gespeeld op een ondergrond van zand, meestal op het strand. Hetbelangrijkste verschil met zaalvolleybal is dat een team minder spelers kent: ininternationale wedstrijden twee, maar op lager niveau kan dit ook drie of vierzijn.Belangrijke afwijkende spelregels ten opzichte van zaalvolleybal zijn:• De bal is zwaarder en zachter.• Het veld meet 8 bij 16 meter.• Er is geen middenlijn, er kan dus ook geen lijnfout worden gemaakt door hetoverschrijden van deze lijn.• Belijning wordt gemaakt door het spannen van touwen; een bal is in als de(afdruk van de) bal de lijn raakt.• Na iedere zeven gespeelde punten wordt van speelhelft gewisseld• Bij het bovenhands spelen van de bal hoeft er geen kort contact te zijn, welmoet de bal loodrecht op de schouderlijn worden gespeeld en mag dus nietzijdelijngs worden weggespeeld.• Na het bovenhands spelen mag de bal geen draaiende bewegingvertonen, d.w.z. niet meer dan één volledige omwenteling maken.• Als een bal naar de overzijde wordt gespeeld moet dit een aanvallendebeweging (slag) zijn, het mag dus geen lang conctact zijn.In 1996 is beachvolleybal een olympische sport geworden.
 10. 10. Volleybal is een balsport waarbij het speelveld isverdeeld in twee gelijke helften gescheiden dooreen net. De beide teams bevinden zich ieder op huneigen helft en proberen door het slaan of tikkentegen de bal deze op het tegenoverliggende deelvan het speelveld binnen de lijnen de grond te doenraken. Wie het eerst een afgesproken aantal punten(meestal 25) heeft behaald wint de set. Wie heteerst een afgesproken aantal sets (meestal 3) heeftgewonnen wint de wedstrijd.

×