Info werkstuk voetbal

1,236 views

Published on

  • Be the first to comment

Info werkstuk voetbal

  1. 1. Voetbal is een wereldwijd populaire balsport waarbij twee ploegen van elf spelers moeten proberen de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. De bal mag met ieder deel van het lichaam gespeeld worden, met uitzondering van armen en handen. In de praktijk wordt vooral met de voet gespeeld, maar ook wordt vaak met het hoofd gekopt. Ook moet de bal te allen tijde speelbaar blijven en mag dus niet afgeklemd worden door bijvoorbeeld op de bal te gaan liggen of deze tussen de benen te klemmen. Deze beperkingen gelden niet voor de doelverdediger, ook wel keeper genoemd. Om goed uit de voeten te kunnen op het grasveld, waarop meestal wordt gespeeld, dragen de spelers speciaal gefabriceerde voetbalschoenen. Spelregels Speelveld Het speelveld (voetbalveld of voetbalterrein) is rechthoekig, en moet afhankelijk van de competitie een lengte hebben van minimaal 90 en maximaal 120 meter. De breedte is minimaal 45 en maximaal 90 meter. In internationale wedstrijden geldt: lengte tussen 100 en 110 meter en breedte tussen 64 en 75 meter. De Nederlandse KNVB hanteert een minimumafmeting van 100m bij 64m en een maximum van 105m bij 69m. De afbakening gebeurt met lijnen van maximaal 12 centimeter breed en op de hoeken worden hoekvlaggen geplaatst. In het midden van de achterste lijnen moet verplicht een doel staan. De officiële finalebal van het WK Voetbal 2006 De bal is bolvormig en volgens de internationale voetbalbond (FIFA) moet een officiële wedstrijdbal een omtrek hebben van minstens 68 en hoogstens 70 centimeter bij een massa van 396 tot 450 gram. Bij aanvang van de wedstrijd moet de bal tussen de 410 en 450 gram wegen[1] . De bal dient van leder of een ander geschikt materiaal te zijn en wordt opgeblazen met een overdruk van 0,6 tot 1,1 atmosfeer (600 tot 1100 g/cm2 ) op zeeniveau. Het doel is 7,32 meter breed en 2,44 meter hoog. Het is gemaakt van hout of aluminium en is aan de voorzijde open terwijl aan de achterkant een net hangt.
  2. 2. De duur van een wedstrijd bedraagt 2 maal 45 minuten (plus eventuele extra tijd, ook wel blessuretijd genoemd, van enkele minuten), daartussen is er een rustpauze van 15 minuten. Is er na negentig minuten nog altijd sprake van een gelijke stand en is een winnaar noodzakelijk, dan zal er nog een verlenging van twee keer vijftien minuten worden gespeeld. Is er na de verlenging nog altijd geen winnaar bekend, dan worden er penalty's genomen. Beide partijen nemen om de beurt een penalty. Het team dat na vijf penalty's de meeste heeft gescoord is de winnaar. Mocht er een gelijke stand staan na vijf penalty's, dan worden er om en om penalty's genomen totdat het ene team mist en het andere raakt. Het spel wordt gespeeld door twee teams van normaliter elf spelers (inclusief de doelman) en staat onder leiding van een scheidsrechter die door twee assistent-scheidsrechters of grensrechters wordt geassisteerd. Bij wedstrijden in de hoogste regionen van het betaalde voetbal en grensoverschrijdende wedstrijden is er ook nog een vierde official aanwezig. Een spelregel die regelmatig tot discussie leidt is de buitenspelregel. Een speler staat in buitenspelpositie als deze dichter bij de doellijn van de tegenstander staat dan de bal en de vóórlaatste tegenstander. Dit geldt niet wanneer de speler zich op zijn eigen speelveldhelft bevindt. Een tegenstander telt ook mee als hij zich achter de doellijn bevindt. Een speler staat niet buitenspel als hij zich achter de bal begeeft, bij het moment van spelen van de bal. In buitenspelpositie staan is niet tegen de regels. Het kan pas strafbaar zijn als een medespeler de bal naar deze speler speelt op het moment dat deze speler in buitenspelpositie staat. Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij, op het moment dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een medespeler, naar het oordeel van de scheidsrechter, actief bij het spel betrokken is door in te grijpen in het spel, of een tegenstander in diens spel te beïnvloeden, of voordeel te trekken uit zijn buitenspelpositie. Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit een doelschop, inworp of hoekschop. Als een speler naar de doelman passt met een lichaamsdeel vanaf de knie tot de voet en de doelman pakt de bal met de handen, dan is het een terugspeelbal. Dan kent de scheidsrechter een indirecte vrije trap toe aan de tegenstander. Wanneer de bal door een dood element (bijvoorbeeld de cornervlag of de scheidsrechter) wordt geraakt, moet er doorgespeeld worden, ook al zou daardoor een der partijen bevoordeeld of benadeeld worden. Als de bal via de scheidsrechter, die zich binnen het speelveld bevindt, over de zijlijn gaat, krijgt de partij die daaraan voorafgaande de bal het laatste speelde, een inworp tegen. Geschiedenis Algemeen aangenomen wordt dat de moderne vorm van voetbal ontstaan is in het Verenigd Koninkrijk, wellicht in Engeland. Hier is ook de oudste professionele voetbalclub ter wereld gesticht, Notts County FC. Internationaal ontstonden de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) in 1904 en de Union of European Football Associations (UEFA) in 1954 waarvan de laatstgenoemde de wedstrijden om de Champions League en de Europa League organiseert. België Zie Vlaamse sportgeschiedenis#Voetbal en Voetbal in België voor de hoofdartikels over
  3. 3. dit onderwerp In België ontstonden de eerste voetbalclubs vanaf 1880. In 1895 werd de Union Belge des Sociétés de Football Association opgericht, de latere KBVB. De eerste Belgische voetbalclub was Antwerp FC uit Antwerpen. Deze club bestaat nog steeds en speelt in tweede klasse. De eerste clubs ontstonden vooral in en rond Antwerpen, Brussel, Brugge en Luik. Nederland De eerste vereniging in Nederland was de Koninklijke HFC, aanvankelijk opgericht als rugbyclub door Pim Mulier (1879), die eveneens op 8 december 1889 op zijn initiatief de Nederlandse Atletiek en Voetbalbond oprichtte (deze heet sinds 1929 KNVB). Het veld van HFC, de Koekamp, waar hun “worstelperk” gelegen lag, was niet egaal en in het midden van het veld stonden een paar bomen, maar dat deerde hen niet. Men speelde eromheen of maakte er gewoon gebruik van. Later werd overgeschakeld op association, het huidige voetbal. Mulier schreef hierover: "De eerste jaarrekeningen maakten aan ons rugbyspel een einde. De diverse papa's en mama's vroegen toelichtingen op die rekeningen. Vermoedelijk hebben we in goed Haarlemsch geantwoord: Ja pa, asse je grijpe, magge se je grijpe, waar se maar kenne. (...)Dies werd het rugby ten doode opgeschreven en gingen we in het jaar 1883 over tot association." In 1954 werd het betaalde voetbal (semi-prof.) ingevoerd. Competities Nederland Vriendschappelijk duel tussen Nederland en België in 1955 Het Nederlandse voetbal kent op profniveau (betaald voetbal) het landelijke divisiesysteem. De hoogste klasse is de Eredivisie, daaronder volgt de Eerste divisie. In de eredivisie wordt gestreden om het nationaal kampioenschap, door de media landskampioenschap genoemd; daarnaast wordt er gestreden om enkele plaatsen voor Europees voetbal. Dit bestaat uit de Champions League (Europees kampioenschap voor voetbalclubs) en de Europa League (voorheen UEFA Cup). De plaatsen worden aangewezen door middel van het systeem van de
  4. 4. UEFA-coëfficiënten. Daarnaast is er de KNVB beker. Ook het winnen van deze beker geeft recht op deelname aan het Europa League-toernooi. Nederland heeft nu recht op 1 rechtstreekse plaatsing voor de Champions League en een plaats in de voorronde van deze competitie. Daarnaast heeft Nederland nog recht op 4 startbewijzen (3 in het seizoen 2010/2011 voor het seizoen 2011/2012) voor de Europa League. In de eerste divisie wordt gestreden om promotie en degradatie. De kampioen promoveert rechtstreeks naar de eredivisie ter vervanging van de nummer 18, die dus rechtstreeks degradeert. De nummers 16 en 17 van de eredivisie strijden met de nummers 2, 3 en de 4 periodekampioenen van de eerste divisie om twee plaatsen in de eredivisie. Dit deden zij tot en met 2005 in de nacompetitie. Vanaf het seizoen 2005/2006 gebeurt dit in de promotie-/degradatieplay-offs. De nummer 18 (de laatste) in de eerste divisie degradeert als één van de twee clubs uit de lagere amateurdivisie, de Topklasse met recht op promotie wilt promoveren naar de eerste divisie. De nummer 18 degradeert niet als geen van beide Topklasse-clubs wilt promoveren. Geschiedenis De geschiedenis van de oervormen van het huidige voetbal gaat duizenden jaren terug: het spelen van een bal met de voet, de knie, het bovenbeen, schijnt zo oud te zijn als de bal zelf. De oorsprong van het voetbal kan gevonden worden in ieder hoekje van de aardrijkskunde of de geschiedenis. In bijna alle cultuurtijdperken en delen van de aarde zijn daarvan bewijzen te vinden. De Italianen, Chinezen, Japanners, Egyptenaren, Oude Grieken, oorspronkelijke Amerikaanse Indianen, Perzen, Centraal Amerikanen, Schotse clans, Vikingen en Assyriërs speelden een balspel lang voor onze tijd. De oudste documenten over oeroude vormen van het voetbalspel zijn afkomstig uit het Aziatisch gebied. De Chinezen speelden, minstens 3000 jaren geleden, al 'voetbalspelen' tussen twee ploegen, met verdeling van bepaalde taken (doelverdediger, spelleider). Ongeveer in dezelfde tijd zou dit spel bij de Turkse volken en Mongolen al bekend zijn geweest, en uit Japan blijkt volgens een staatsverslag, afkomstig uit het jaar 720 voor Chr., dat daar een 'kemari', een soort voetbalspel met de wreef van de voet werd beoefend. Het is meer dan waarschijnlijk dat de schimachtige Keltische naties van Europa en de Vikings eerder gemene voetbalgebruiken hadden. In Zuid en Centraal Amerika bloeide eens een spel 'Tlachtli' genaamd. De Oude Grieken en de Romeinen gebruikten voetbalwedstrijden om hun strijders scherp te stellen voor het gevecht. Romeinse spellen, zoals 'Harpastum' of 'Paganica', die al de elementen bevatten van het schoppen en lopen met de bal, verspreidden zich over gans Europa met de legers van het Keizerrijk. Meerder belangwekkende gegevens over vroegere vormen van voetballen zijn af te leiden van in ivoor of been uitgesneden figuren van de Eskimo's. Ook op het Amerikaans continent was het voetbalspel al vroegtijdig gebruikelijk. Bij 31 van de 78 Indianenstammen van Noord-Amerika en in Midden- en Zuid-Amerika waren er varianten van bekend.
  5. 5. In Australië zouden ploegen van wel honderd man diegene die de bal de meeste malen met de voet had aangeraakt als winnaar aangewezen hebben. In het Middellandse-Zeegebied ontwikkelde zich sinds 1400 tijdens de Renaissance in Italië het 'gioco del calcio'. Het Romeinse 'Harpastum' en het Florentijnse 'calcio' vormden de ziel van het hedendaagse voetbal en werden beschouwd als de werkelijke voorlopers ervan. In diezelfde periode van het calcio ontstond in Frankrijk ook nog het zogenaamde 'soule'. Voetbal- en handbalspelen reiken dus terug tot de eerste stappen van het menselijk ras. Over een periode van duizenden jaren hebben oude gemeenschappen regels geïntroduceerd in hun elementaire spel van schoppen en gooien. Wedstrijden verfraaiden ook religieuze feestvieringen of stamfeesten. Traditionele voetbalwedstrijden die vroeger overal in Europa werden gespeeld, worden nog steeds gespeeld in onze moderne tijden en dan vooral op de Britse eilanden. Over het algemeen bevatten zij elementen van bendegevechten en achtervolgingen op het platteland en in het water. Zowel overblijfselen van oude Keltische heidense ceremonies als de invloed van de oude Romeinse legerspelen kunnen hierin teruggevonden worden. In latere tijden was voetbal in West Europa dikwijls gelinkt aan landelijke gebruiken op huwelijksdagen. De ballen gebruikt in traditionele wedstrijden werden uit verschillende materialen en in verschillende kleuren en formaten vervaardigd. In plaats van eerder licht en opgeblazen, waren zij opgevuld met haar of vodden en waren zij zwaar. Dit toont het ruwe karakter van de strijd aan, met gebruik van handen en voeten, zonder genade te vragen of te geven. Later gebruikten de Romeinen bij het 'Harpastum' de blaas van een stier en brachten dit spel tot aan de kusten van de Atlantische Zee bij het veroveren van Gallië. De regels, indien die er waren, waren verschillend van land tot land, van regio tot regio en van dorp tot dorp, maar de gemeenschappelijke elementen waren een eeuw geleden steeds een bal, mensen en het verlangen naar het spel en competitie. Enkele soorten voetbal door de eeuwen heen. Egypte, 2000 v. Chr. Harrow (Eng.), 1840 Jaren 1950 Tango, WB 1978 Roteiro, EK 2004 Het ontstaan van het voetbalspel De balspelen zijn waarschijnlijk zo oud als de weg naar Rome. Geschiedenisschrijvers zijn over dit punt nooit eens geworden over dit punt. Tekstverklaarders geven vaak verschillend uitleg over het ontstaan van de bal. De ene keer vergelijken ze hem met de zon of de maan en de andere keer is het ontstaan door te trappen tegen het hoofd van de vijand. In Beni-Suëf zijn muurschilderingen Memoires van het Florentijns voetbal (Calcio), 1988. (Department of Special Collections of the University Libraries of Notre Dame, IN, USA)
  6. 6. gevonden, die ervan getuigen dat de Egyptenaren al speelden met de bal. Ook hebben archeologen in graven uit die tijd lederen ballen ontdekt. Toch aarzelt men of er gesproken kan worden van een voorlopen van het voetbalspel. De waren gevuld met zand. In het oude Griekenland waren balspelen erg populair als trainingsmiddel. Dit gebeurde op het sfairodromion (het balspeelveld) of in het sfairisterion (de balzaal). Een ander Grieks balspel, het harpaston, werd door de Romeinen overgenomen. Die noemden het harpastum. Het werd met de ellebogen gespeeld. De weinig elastische bal, gevuld met zand, werd door twee ploegen betwist en moest tot een punt worden gebracht. Het harpastum werd opgevolgd soule. De soule is een soort van ronde bal van zijde, leder of hout. Boeren van twee aangrenzende dorpen komen één keer per jaar samen om elkaar de bal te betwisten. Het doel van de ontmoeting is de bal op een bepaalde plaats, meestal tussen twee palen, te laten belanden. De strijd om de bal tussen deze twee kampen was hevig en verliep soms brutaal. Gedurende de hele middeleeuwen werd de soule in een groot deel van Frankrijk zeer veel gespeeld. De wedstrijd vond meestal plaats op de weg tussen de twee dorpen en het doel was de bal op het kerkplein van de tegenstander neer te leggen. De strijd duurde soms van zonsopgang tot zonsondergang en vaak gingen deelnemers met gebroken ledematen of gekneusde ribben naar huis. Al deze balspelen waren niet alleen volksvermaak, ze hadden ook een religieuze betekenis. In de oertijd was de bal het symbool van de zon, de bron van al het leven. Ook ging er heel wat bijgeloof gepaard met deze voorloper van het moderne voetbal. Wanneer de soule gewonnen werd, zou de volgende oogst goed zijn. Het ontstaan van het moderne voetbal Heel wat volkeren kunnen het vaderschap van het voetbal opeisen, maar het moderne voetbal is in het begin van de 19e eeuw in Engeland ontstaan. In de eerste helft van de 19de eeuw werd er in heel wat Engelse public schools een soort trapspel gespeeld. Er waren geen vaste regels voor en het terrein waarop het spel gespeeld werd was niet omschreven. De enige grondregel was dat men de bal met de hand mocht stoppen. Maar de bal moest met de voet voortbewogen worden. Het ruwe verloop van de trapwedstrijden gaf aanleiding tot het opstellen van spelregels. Zo besloten de directie en de leerlingen van enkele colleges elk ruw contact te weren. Dat voetbal kreeg de naam dribbling game. Lange tijd heeft de grote verscheidenheid aan regels, die meestal afhankelijk waren van de school waar het spel gespeeld werd, de evolutie van het voetbal geremd. Op 26 oktober 1863 werd een poging ondernomen om eensluidende regels op te stellen. De Football Assocuation werd opgericht en omschreef een nieuw spel dat het midden hield tussen het huidige voetbal en het huidige rugby. Enkele weken daarna mocht de bal niet langer gedragen worden. Voetbal mocht alleen met de voeten gespeeld worden. In het midden van de 19de eeuw was de bal niet meer dan een in leder verpakte opgeblazen varkensblaas. Helemaal rond was die bal niet. In 1870 werd de varkensblaas vervangen door een van rubber. Vanaf dat moment werd voetbal met een ronde bal en rugby met een ovale bal gespeeld. In 1866 bestond een voetbalploeg uit acht aanvallers, twee achterspelers en één doelman. Deze doelman mocht de bal niet met zijn handen aanraken. Vijf jaar later mocht de doelman de bal wel met de handen spelen. Dit maakte het scoren zeer moeilijk. In 1871 stichtten enkele liefhebbers van het voetbal een bekercompetitie op voor verscheidene clubs: de beroemde Cup. De eerste internationale demonstratiewedstrijd werd op 18 november 1871 in
  7. 7. Londen gespeeld: Engeland-Schotland (2-1). De eerste officiële, Engeland – Schotland, interland werd op 30 september 1872 gespeeld en eindigde p een gelijkspel (0-0). Het voetbal maakte in Groot-Brittannië een grote opgang. In 1884 woonden twaalfduizend toeschouwers de bekermatch tussen Preston en Upton Park bij. De Football Association aanvaarde bij het begin van het seizoen 1885-1886 dat de beste Engelse voetballers betaald werden en dat de clubs een professionele structuur kregen. De clubs werden goed uitgebouwd en organiseerden de eerste collectieve trainingen. In 1888 organiseerden twaalf clubs uit het noorden de eerste profcompetitie en stichtten de Football League. Dit was een aanhangsel van de Football Association. In 1892 schreven achtentwintig clubs voor de competitie in en men was genoodzaakt een tweede klasse op te richten met een systeem van stijgen en dalen. De spelregels werden langzamerhand verfijnd. In 1873 voerde men voor het eerst de hoekschop in en in 1891 de strafschop. Vertegenwoordigers van de vier Britse naties stichtten in 1886 de International Board. Dit is een commissie die zich tot op heden bezig houdt met de opstelling en wijziging van de spelregels van het voetbal. Aan het einde van de 19de eeuw was het voetbal de meest populaire sport ter wereld. In 1901 speelden Argentinië en Uruguay de eerste internationale wedstrijd op het Zuid-Amerikaanse vasteland. Voetbal in Nederland In 1879 werd er in Haarlem de Haarlemse Football Club opgericht. Dit was de eerste voetbalclub in Nederland. Op 8 december 1889 werd de Nederlandse Voetbal en Atletiekbond opgericht, de voorloper van de huidige KNVB. Vanaf 1895 behartigde deze bond alleen nog maar de belangen van de voetballers en de naam veranderde in Nederlandse Voetbalbond. Al in 1937 vertrokken de eerste Nederlandse voetballers naar het buitenland om daar profvoetballer te worden. De eerst professionele voetbalspeler van Nederland is Bep Bakhuijs. Hij verkaste in 1937 naar Frankrijk en werd bij FC Metz betaald om tegen een balletje te trappen. In die periode gingen er in ons land stemmen op om het betaalde voetbal te introduceren. De KNVB hield dat echter tegen. Meteen na de oorlog en in het begin van de jaren vijftig klonken er steeds meer geluiden om in Nederland betaald voetbal in te voeren. De KNVB wees alle voorstellen naar het betaalde voetbal echter af. Zij ging zelfs zover om iedereen te diskwalificeren die zich liet belonen voor het voetbalspel. De KNVB manoeuvreerde zichzelf hiermee in een onmogelijke positie. Er kwamen steeds meer voorstanders voor betaald voetbal. In 1954 werd de NBVB (Nederlandse Beroepsvoetbalbond) opgericht. Veel voetbalclubs zetten de KNVB het ‘mes op de keel’ om de koers te wijzigen. De KNVB kon niet anders dan akkoord gaan met betaald voetbal in ons land. Er werd een document getekend waarin werd bepaald dat de NBVB opging in de KNVB. Het betaalde voetbal in Nederland was een feit. Na de introductie van het betaalde voetbal werd in de eerste twee seizoenen het kampioenschap beslist door middel van een kampioenscompetitie. In 1955 werd daaraan deelgenomen door de winnaars van de vier eerste klassen. In het volgende seizoen was de indeling veranderd, zodat in 1956 het kampioenschap bevochten werd door de clubs op de eerste twee plaatsen van de twee hoofdklassen. In 1956 is het systeem verder gewijzigd met de invoering van de Eredivisie, waarin een landelijke competitie om het kampioenschap gestreden werd. Vanaf 1990 besloot de KNVB deze competitie te laten sponsoren door de PTT. Hierdoor veranderde
  8. 8. de naam naar PTT-telecompetitie. Deze naam werd in 1999 gewijzigd in KPN-Telecompetitie en in 2000 in KPN Eredivisie. In de zomer van 2002 zocht de KNVB een nieuwe sponsor, Holland Casino. Dit resulteerde in de nieuwe naam Holland Casino Eredivisie. Sinds 2005 is de officiële naam van deze competitie weer gewoon Eredivisie.

×