Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

סבר-סקר אוקפי והמלצה- השבת האוקפי לאוגנדה-2018

סבר-סקר אוקפי והמלצה- השבת האוקפי לאוגנדה-2018

Download to read offline

סבר, צ. 2018. סקר אוקפי והמלצה-השבת האוקפי לאוגנדה. כנס החברה לזואולוגיה בישראל, חוברת תקצירים, עמוד 10.

סבר, צ. 2018. סקר אוקפי והמלצה-השבת האוקפי לאוגנדה. כנס החברה לזואולוגיה בישראל, חוברת תקצירים, עמוד 10.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Zvi Sever (20)

Advertisement

סבר-סקר אוקפי והמלצה- השבת האוקפי לאוגנדה-2018

  1. 1. ‫סקר‬‫אוקפי‬‫ו‬‫המלצה‬-‫לאוגנדה‬ ‫האוקפי‬ ‫השבת‬ ‫סבר‬ ‫צבי‬ ‫ארה"ב‬ ,‫אינדיאנפוליס‬ ,‫אינדיאנפוליס‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫לביולוגיה‬ ‫המחלקה‬ sever.zvi@gmail.com ‫אוקאפי‬ ‫לנוכחות‬ ‫האפשרות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫לאסוף‬ ‫במגמה‬(Okapia jhonstoni)‫בשמורת‬SEMULIKI ‫שבאוגנדה‬‫ליער‬ ‫איטוּרי‬ ‫יער‬ ‫בין‬ ‫(במפגש‬‫שבקונגו‬ ‫וירונגה‬(‫שמורת‬ ,‫נמוך‬ ‫טרופי‬ ‫גשם‬ ‫יער‬lowland tropical rain forest,‫בוצע‬‫סקר‬‫שכלל‬:‫סקירת‬,‫ספרות‬‫עם‬ ‫שיחות‬‫חוקר‬‫משנות‬‫ה‬-07,‫עם‬ ‫פגישות‬ ‫פיגמ‬‫ש‬ ‫הננסי‬ ‫(השבט‬ ‫ים‬‫מהשמורה‬ ‫הוצא‬)‫סיורים‬ ,‫ביער‬,‫גללים‬ ‫חיפוש‬‫והצבת‬4'‫לכידה‬ ‫מצלמות‬'‫ב‬ 2‫אתרים‬‫שונים‬‫שאינם‬‫נגישים‬,‫ש‬ ‫מצלמות‬‫בינ‬‫י‬‫כ‬ ‫הן‬277,‫מטרים‬‫ברצף‬ ‫פעלו‬ ‫אשר‬‫(רצף‬3‫יממות‬ ‫בספטמב‬‫ר‬2725‫ורצף‬9‫יממות‬‫ב‬‫אפריל‬2720.) ‫שה‬ ,‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫לפסול‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫הספרות‬ ‫פי‬ ‫על‬‫מ‬ ‫הראשון‬ ‫ממצא‬‫אוקפי‬‫המדעי‬ ‫העולם‬ ‫עבור‬, 2972‫הי‬ ,‫מ‬ ‫ה‬‫בשמור‬ ‫פרט‬‫סמוליקי‬ ‫ת‬‫שבאוגנדה‬‫ממצא‬ .‫ים‬‫מעלים‬‫האפשרות‬ ‫את‬,‫ש‬‫מ‬ ‫חלק‬‫הפרטים‬ ,‫לאירופה‬ ‫והועברו‬ ‫בטבע‬ ‫שנלכדו‬ ,‫הראשונים‬'‫ד‬ ‫אוגנדה‬ ‫משטח‬ ‫היו‬.‫היום‬‫פי‬ ‫על‬‫דיווחי‬‫חוקר‬‫ים‬‫ב‬ , 2953‫ב‬ ‫אוקפי‬ ‫הרגו‬‫שמורה‬‫וב‬‫הש‬ ‫שנות‬‫יש‬‫ים‬‫הקודמת‬ ‫במאה‬‫אוקפים‬‫עדיין‬‫ו‬ ‫נצפו‬‫אירופאים‬‫הרג‬‫ו‬ ‫אוקפי‬.‫בשמורה‬‫סקר‬‫ב‬2779‫מצא‬,‫מ‬ ‫עוברים‬ ‫שהם‬‫שמורת‬‫וירונגה‬‫שבקונגו‬‫נהר‬ ‫דרך‬LAMIA‫אל‬ .‫סמוליקי‬‫הפיגמ‬,‫ים‬‫או‬ ‫פגשו‬ ‫ואבותיהם‬ ‫שהם‬ ,‫מספרים‬ ,‫לקטים‬ ‫ציידים‬‫ביער‬ ‫במסעותיהם‬ ‫קפים‬ ‫ו‬ ‫סמוליקי‬‫פעם‬ ‫מידי‬,‫התקינו‬'‫נפילה‬ ‫מלכודות‬'‫ו‬‫זכו‬‫ו‬ ‫אוקפים‬ ‫לתפוש‬.‫הטעים‬ ‫בשרם‬ ‫את‬ ‫לאכול‬‫הם‬ ‫שהגיעו‬ ,‫זוכרים‬‫לבנים‬‫אוקפים‬ ‫לכידת‬ ‫הייתה‬ ‫שמטרתם‬ ,.‫באירופה‬ ‫חיות‬ ‫גני‬ ‫עבור‬‫בסיורים‬ .‫לאוקפי‬ ‫שייכים‬ ‫בוודאות‬ ‫שהיו‬ ‫גללים‬ ‫נמצאו‬ ‫לא‬ ‫הרגליים‬‫מצלמות‬‫תיעדו‬ ‫הלכידה‬‫את‬‫האנטילופה‬ ‫סיטטונגה‬ ‫המרשימה‬,‫צביון‬(duiker)‫עצים‬ ‫וסנאי‬,‫אך‬‫נראו‬ ‫לא‬‫אוקפים‬.‫בתמונות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬‫להצבת‬ ‫ופעילות‬ ‫הרגליים‬ ‫הסיורים‬‫נראה‬ ‫המצלמות‬‫כי‬ ,‫יש‬ ‫שבהם‬ ‫נוספים‬ ‫אזורים‬ ‫יש‬ ‫אוקפי‬ ‫בצילום‬ ‫ללכוד‬ ‫סיכוי‬‫ב‬ ,‫זה‬ ‫בכיוון‬ ‫להמשיך‬ ‫ומומלץ‬‫בהם‬ ‫חודשים‬‫ה‬‫נהר‬‫ות‬‫סמוליקי‬‫ו‬- LAMIA‫רדוד‬‫ים‬,‫שימ‬ ‫של‬ ‫כניסה‬ ‫יש‬‫ש‬ ‫וסביר‬ ‫לשמורה‬ ‫מקונגו‬ ‫פנזים‬‫אוקפי‬ ‫אף‬‫מגי‬.‫עמם‬ ‫עים‬ ‫הסקר‬ ‫ממצאי‬ ‫בעקבות‬,‫המלצתי‬‫ל‬‫אוגנדה‬ ‫של‬ ‫הטבע‬ ‫שמורות‬ ‫רשות‬‫לקדם‬,‫לאומי‬ ‫פרויקט‬ ‫שמטרתו‬:‫השבת‬‫לאוגנדה‬ ‫האוקפי‬.

×