Trendkaarten dpij werksessie def

591 views

Published on

Voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied voert het IMI dit najaar een zoektocht uit naar "waarden en leidende principes", die bedoeld zijn om door te werken in de strategievorming, de ontwikkelpaden en regionale uitwerkingen. We zijn nu middenin dit proces; met jullie willen we graag de inhoudelijke tussenproducten delen.
Als eerste de trendkaarten; 10 ontwikkelingen die, volgens ons, van invloed zijn op de manier waarop de komende decennia moet worden omgegaan met majeure maatschappelijke ontwikkelingen.
Deze set trendkaarten wordt gebruikt om het denken over het waterbeheer in de 21e eeuw, en dan specifiek voor het IJsselmeergebied, op te rekken. Het IMI beschrijft 10 trends. Zijn dit nu DE trends voor de toekomst? Wij zijn geen waarzeggers; laat je vooral Trendkaarten Deltaprogramma IJsselmeergebied, oktober 2011 door deze trendkaarten inspireren om zelf in de glazen bol te blijven kijken!
* Zelforganisatie
* Stadstaat
* Pragmatik
* Bezit & Toegang
* Geld geldt niet (meer)
* Tijd
* Voorbij Systemen
* Food Fight
* Mindz / ID
* Multicontexten / Jungle

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
591
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trendkaarten dpij werksessie def

 1. 1. ‘Everything said, is said by anobserver” (Humberto Maturana)Deze set trendkaarten wordt trendkaartengebruikt om het denken over hetwaterbeheer in de 21e eeuw, endan specifiek voor hetIJsselmeergebied, op te rekken.Het IMI beschrijft 10 trends. Zijndit nu DE trends voor detoekomst? Wij weten het ook niet.Hopelijk rekt het uw denkraamop!✓ Zelforganisatie✓ Stadstaat✓ Pragmatiek✓ Bezit en Toegang✓ Geld✓ Tijd✓ Voorbij Systemen✓ Food Fight✓ Mindz / ID✓ Multicontexten / Jungle trendkaarten Deltaprogramma ijsselmeergebied
 2. 2. bezit & toegangAlgemene beschrijving trend People Say: Toekomstverwachting naar 2100Als gevolg van de noodzaak om Gebouwen zullen worden gewaardeerd opduurzaam te bouwen en te hergebruiken “I got plenty o’ nuttin” (Ira Gershwin, de mate waarin ze geschikt zijn voorworden gebouwen de komende decennia Porgy & Bess) hergebruik. Dat betekent weer eenniet alleen maar van opnieuw te - ‘Het verschil tussen stad en platteland verschuiving in het gebruik en degebruiken materiaal gemaakt. Ook de verdwijnt door nieuwe media en urban financiering / organisatie ervan. Je gaateigendomsvraag zal verschuiven. Door de met de eigenaar eenhybride wijze van bouwen zal het steeds farming.’ gebruiksovereenkomst aan waarbij je hetmeer mogelijk zijn om gebouwen aan te pand of de grond voor een bepaald doelpassen aan de wensen van de gebruiker. - ‘Alles wat we maken, gaat terug naar de gebruikt. Je zoekt de plek (of de plekken) kleinst haalbare dimensies (high waar je wilt wonen, werken, leven en alsWat betekent dit voor de manier waarop tech).’(Bullinga) je aan een andere levensfase toe bent, iswe met vastgoed omgaan? Nu rekenen het mogelijk om je leefomgeving daaraanwe met boekwaardes van vastgoed. Dat - ‘Qua waarden gaan we terug naar de aan te passen.is ook de achterliggende reden van de jaren ’50, maar dan helemaal gefaciliteerd Bezit wordt daarmee minder relevant danstructurele kantorenleegstand. Eigenaren door high tech.’ (Bullinga) ‘toegang tot’. De beleving, het gebruikhebben geen belang bij een andere van grond, ruimte, vastgoed is hetbestemming van de panden omdat ze dan - ‘Tja. Alles wordt gewoon ruilmiddel.inboeten op de boekwaarde. Met anderewoorden; het pand is leeg rendabeler dan minder. We hebben mindervol, na een intensieve verbouwing/ geld en minder aanzien danfunctieverandering. Deze manier van nu, maar dat geeft niets.rekenen heeft zijn houdbaarheid verloren, Vroeger waren we ookzeker als er gebouwen gaan komen die gelukkig.’steeds geschikter zijn voor hergebruik(hybride gebouwen). trendkaarten Deltaprogramma ijsselmeergebied
 3. 3. zelforganisatieAlgemene beschrijving trend Bio-mimicri Toekomstverwachting naar 2100Zelforganisatie betekent dat er structuur en orde in Zelforganisatie wordt ook bevorderd door deeen systeem ontstaan zonder een vorm van Een 13-jarige jongen die bestudeerde hoe bladeren en technologische ontwikkelingen. Mobiele telefoonscentrale regie. Eigenschappen van takken aan bomen zich vormen en vertakken teneinde hebben sensorenzelforganiserende systemen zijn adaptiviteit, zonlicht op te vangen. Dit bleek zich te voltrekken die informatieflexibiliteit en bottom-up organisatie. volgens een klassieke wiskundige reeks (die van geven over de Fibonacci). Op basis van deze wetmatigheden maakte plek waar deZelforganisatie is geen 21e- eeuwse hype. De hij een boom na waarop hij zonnecollectoren plaatste. eigenaar zichmanier waarop waterschappen zich in de vroege bevindt, deMiddeleeuwen organiseerden zijn een voorbeeld van richting waarinzelforganisatie. In Zwitserland is zelforganisatie nog hij/zij zichzeer zichtbaar, in de manier waarop de lagergelegen verplaatst, etc.landbouwgronden van water worden voorzien Koppel dit met de(bisses of suonen), of de eigendomsverdeling van agenda,skiliften, kabelbanen, stuwdammen en andere verkeersinfo,nutsvoorzieningen. Deze zijn vooral in private spoorinformatie e.d. en je kan je al voorstellenhanden, waarbij de overheid een van de Deze zonnecollectoren blijken 20% tot 50% meer dat de mobieltjes met elkaoverleggen voor hetaandeelhouders is. Het prisoner’s dilemma wordt rendement te hebben dan collectoren die op een plat maken van een afspraak tussen hun eigenaren.omzeild doordat partijen elkaar weten te vinden op vlak zijn geplaatst (bv op daken). De les die je hieruit Zij kiezen uit verschillende variabelen de meestgemeenschappelijke belangen, ook al, wegen die kan trekken is dat het nabootsen van biologische voor de hand liggende tijd en plaats die op datniet voor elke participant even zwaar. In Marokko principes en wetmatigheden effectief kan zijn om een moment (dus real time) handig is. Nu alzijn ook community gefinancierde irrigatie doel dichterbij te brengen. In dit geval ging het om onderhandelen containers van en naar desystemen. Ieder dorp betaalt mee aan de geleiding zonne-energie, maar ook voor zoetwater, of de Maasvlakte met elkaar over een optimalevan water, soms tientallen kilometers lange gewenste toekomst van het IJsselmeergebied zou je belading. Het zorgt ervoor dat er minder halflegeviaducten uit de bergen, dan weer kleine op zoek kunnen gaan naar emergente / biologische containers over de weg rijden, wat deaftakkingen. De koning legt de basisinfrastructuur principes die duurzame en toekomstvaste oplossingen verkeersdrukte weer in positieve zin beinvloedt.aan en als je als dorp dat verder wil geleiden betaal bieden. Aan deze planning komt geen mens te pas.en onderhoud je dat zelf. trendkaarten Deltaprogramma ijsselmeergebied
 4. 4. geld geldt niet (meer)Algemene beschrijving trend People Say Toekomstverwachting naar 2100Het afnemende belang van bezit zal ook gevolgen Wat voor eenheid zal er dan komen in plaatshebben voor de rol van geld. Nu al zijn de mondiale ‘Een euro is nu 1/3 krediet, 1/3 speculatie en van, of naast, het geld? Dat is op dit momentfinanciële stromen in hoge mate virtueel. De tijd dat maximaal 1/3 echte waarde. We gaan weer terug naar nog koffiedik kijken. Het zou kunnen dat dehet chartale en bancaire geld is te relateren aan een echt geld.’ (Bullinga) kracht van een idee een op waarde te herleidenbepaalde goudvoorraad hebben we allang achter eenheid zal worden. De ontwikkeling vanons gelaten. Geld wordt erbij ‘gedrukt’ door een 0 ‘We moeten zorgen dat we zo min mogelijk afhankelijk internet als medium om met een minimum aanextra in de computer in te typen. De reële economie zijn van het buitenland.’ middelen producten aan de man te brengen,en de economie op de financiële markten hebben ideeën te lanceren, revoluties te ontketenen kansteeds minder met elkaar te maken. Dit zal ‘De economie wordt hypercompetitief want alles is als een voorbode hiervoor worden gezien. Hetonvermijdelijk leiden tot een ontkoppeling. Wat is direct dichtbij via beeldschermen.’(Bullinga) wordt steeds minder relevant om kapitaal,de waarde van geld? Is het tijd voor een nieuwe macht e.d. te hebben; de kracht, schoonheid enstandaard? Als we allemaal afspreken dat de ‘De grote systeemcrashes: aantrekkingskracht van een gedachte doet ertoemiljarden die landen en banken elkaar over en weer financieel, energie, en brengt mensen op de been; naar een plein,schuldig zijn, op een andere wijze worden voedsel, grondstoffen, een webshop, een crowdsourcing-netwerk.gewaardeerd, zou dat veel problemen oplossen. De water. Hoe verhouden wemanier waarop ‘de markt’ als een autonome, niet ons tot die anderebeheersbaar fenomeen wordt gezien zal crashes?’verschuiven. De markt is een van de spelers in definanciële wereld, maar zeker niet de meestbepalende. trendkaarten Deltaprogramma ijsselmeergebied
 5. 5. pragmatikAlgemene beschrijving trend People Say Toekomstverwachting naar 2100 ‘Met genot als lokaas jagen zij op domheid’, schreef “Het maakt niet uit of een kat zwart of wit is, zolang Plato over de politici die de bevolking van AtheneHet Chinese besluitvormingsmodel “nieuw hij maar muizen vangt” Deng Xiao Ping bestuurden. Plato vond democratie niet ideaal voorpragmatisme’ scherpt de dialoog rondom goed stadstaat Athene.staatsbestuur en over de functie van morele ‘Nederlands kerncompetentie is efficiëntie, een Democratie is een staatsvorm zonder rem. het dwingtwaarden in beleid en politiek. De dialoog die belangrijke asset politici de bevolking alles te geven waar het om vraagt.momenteel gevoerd wordt tussen het westen en voor een Wat de bevolking ook maar voor grillen heeft, de duurzame politici zullen er alles aan moeten doen om die teChina beweegt grotendeels langs elkaar heen. vervullen. Ze willen hun machtsbasis namelijk niet toekomst.’Terwijl Europa verstrengeld is in het ‘moreel juiste’ kwijt.denkt China in termen van het ‘structureel goede’. Bovendien zijn politici volgens hem vaak aan lager walEuropese leiders verstrengelen zich in een geraakte mislukkelingen, die slechts in de politiek iets van een carrière kunnen maken. Het jagen op eigenmoralistisch debat over democratische waarden, voordeel van deze lieden is ook weinig bevorderlijk voorChinese leiders daarentegen prefereren het het functioneren van het systeem. Daarom is volgens Plato een rationeel proces van besluitvorming perpragmatische pad. Door de moraalverblinding, een definitie onmogelijk in een democratie.valkuil waar Europa gevoelig is, blijkt zij Hoe kan het dat de eerste de beste burger met een beroeppragmatisme onvoldoende te waarderen, of toch dat niet met politiek te maken heeft opeens politieke beslissingen nemen? Is het niet beter voor de belangenniet? van de staat als de besten van de bevolking de leiding op zich nemen? Kan een handige volksmenner, eenZou de stelling ‘het gaat er niet om of de kat wit of demagoog, niet alle macht naar zich toetrekken?zwart is, zolang zij maar muizen vangt’ binnen de Op dat laatste probleem hadden de Atheners watEuropese context eigen gemaakt kunnen worden? gevonden: het schervengericht. Wanneer deHoe zouden wij dat kunnen doen, wat zijn daarvan meerderheid van de volksvergadering vond dat iemandde onderliggende waarden? Of kan het tot een 21e dictatoriale aspiraties had, kon hij worden verbannen. Op scherven kerfden de burgers in de volksvergaderingeeuws Rijnlands model komen? of een dergelijke persoon volgens hen mocht blijven of moest gaan. (Joris Smeets, Geschiedenis 24/ OVT) trendkaarten Deltaprogramma ijsselmeergebied
 6. 6. tijdAlgemene beschrijving trend People Say Toekomstverwachting naar 2100 “If you wanna have a good time, you need a good Analoge tijdsbeleving is anders dan de digitaleTijd gaat sneller, kent stroomversnellingen en watch” Rocky Balboa kloktijd waarmee we de dagen structuren.stagneringen, sprongen vooruit en terug. Hoewel de Analoge tijd spreekt van rijpheid, gevoel voorkloktijd doortikt is de beleving daarvan ervaring ritme, stilstaan bij de innerlijke beleving enonderhevig. weten wanneer ‘het tijd is’. Het is een kwaliteit Naast een filosofische de analoge tijdbeleving te beheersen. Zij weetHaast: relevant versus nieuw paradox kent tijd ook een immers wanneer er een ‘policy window’ isIn onze tijd gaat alles snel en gehaast, de westerse paradoxale invulling.mens leeft op een stressniveau dat men in de wanneer je de ‘tijd mee hebt’, wanneer een ‘The Paradox of choice’ isoudheid enkel haalde ten tijde ven oorlog of geluid ‘gehoord kan worden’; wanneer de tijd terug te herleiden naarextreme bedreiging. Naast deze roep om sneller en ‘rijp’ is. Analoge tijd is niet lineair eerder onze omgang met– en relatie‘just in time’ productie spreken tot tijd. Tijd biedt keuze, cyclisch, soms snel, soms traag, soms metmanagementgoeroes van een gebrek aan zinvolle keuze biedt mogelijkheden sprongen, en misschien valt er wel geen(be)leving. Woorden als reflectie en bezinning staan en mogelijkheden analogie in te ontdekken? Mensen functionerenin het bedrijfsleven en in de publieke sector in komen tot uiting door volgens de analoge tijd, vandaar dat zij zodienst van de effectiviteit in plaats van een gezonde keuzes. In de overvloed aan moeilijk in sociologische of economischebalans. Vragen als ‘wat is tijd en wat is ritme, hoe opties ligt het gevaar van de modellen te vatten zijn. De dimensie van degaan we gezond om met tijd, hoe beïnvloed het ons fragmentatie. Zowel persoonlijk als beleidsmatig. Als je analoge tijd als feit valt niet te ontkennen, enwerk en de richting die wij als mensheid inslaan’ moet kiezen tussen wat relevant is en wat nieuw is, wat kiesworden zelden zo gesteld dat men ook het zelfs als, is ze er gewoon. je dan? Als alles naast elkaar kan bestaan, alleen nietantwoord wil horen. Toch raken deze vragen aan de tegelijkertijd, zul je toch moeten gaan kiezen. Kiezen vooressentie van ons mens-zijn en behoren thuis de De Chinese regering denkt in generaties als het eenvoud zonder de complexiteit te negeren die leeft in eenmanier waarop we professioneel omgaan met gaat om verandering; honderdduizenden wereld vol aanbod, is een uitdaging voor deze tijd.maatschappelijke en ondernemingstargets! jongeren worden door de overheid met een beurs naar het buitenland gestuurd voor studie en werk, in het besef dat zij met een andere scope naar China terug zullen keren. trendkaarten Deltaprogramma ijsselmeergebied
 7. 7. stadstaat Toekomstverwachting naar 2100Algemene beschrijving trend Voor het IJsselmeergebied en zoetwater is deze ontwikkeling ook van groot belang. Fungeert hetHolland, het Singapore van Europa IJsselmeer als zoetwaterbekken, of is deNederland heeft geografisch een unieke positie, aan economische functie vooral relevant? Is eende delta van twee grote Europese rivieren. De zoetwaterpact denkbaar met de landen in heteconomische betekenis van de Noord- en stroomgebied van de Rijn en de Maas, nuZuidvleugel van de Randstad zou veel beter kunnen Nederland als belangrijkste voorpost vanworden benut als dit gebied als één stadstaat wordt (Noord)Europa fungeert?bestuurd. Nederland kan zo het bruggenhoofd van Een voorbeeld van een meer dat van eenEuropa worden en symbool staan voor het antwoord zoetwaterbekken is veranderd in een zoutpanvan de Oude Wereld op de opkomst van Azië. Net door economische expolitatie, is het Aralmeer.zoals Singapore een aantal decennia geleden als People Sayeen “gateway to Asia” werd gelanceerd, zo kanNederland in de 21e eeuw zich ontwikkelen tot detoegangspoort naar Europa. ‘We moetenBestuurlijk betekent dit nogal wat; het gehele gewoon weerdeltagebied inclusief het IJsselmeergebied zal allemaalworden bestuurd als één geheel. Zowel de nationale harder gaanoverheid als de lokale overheden zullen hier werken, niksbevoegdheden moeten inleveren. De huidige Zuid- mis mee’en Noordvleugelinitiatieven zijn hier al de eerstetekenen van. ‘De “spaarlanden“Het Sustainable Deltaconcept is een Nederlands ” hebben deexportproduct.” toekomst.” (Bullinga) trendkaarten Deltaprogramma ijsselmeergebied
 8. 8. Multicomplexiteit: de jungleAlgemene beschrijving trend Complexiteit is cool Toekomstverwachting naar 2100 Het boerenleven was relatief eenvoudig. De grenzen Als de sturingsmechanismen van een agrarischIn de huidige samenleving wordt er vanuit van het veld zijn de grenzen van het werkgebied. landschap worden toegepast op een jungle, wattoenemende diversiteit aan contexten aanspraak op Hard werken biedt zekerheid, consistentie en zou er dan gebeuren? Als vervlochtenheid enons gedaan. Wij bewegen ons, gewild of ongewild, continuïteit. De jungle echter kent andere leefregels, diversiteit de overlevingspotentie bepalen vanin een enorme verscheidenheid aan ‘landschappen’. andere vraagstukken, en andere manieren van een samenleving wat betekendt voor het denkenIn nationale en mondiale systemen zien we een sturing. over waterveiligheid en zoetwatervoorziening,toename aan vergroeiingen en vertakkingen, voor het openbaar bestuur?kruisverbanden, fluïde sturingsvormen en snellere Alleen hard werken is niet meer voldoende om ‘hetmanieren van communiceren. Zelden staat een te maken’. Daarnaast moeten nieuwe Het Nederlandse publiek-private bestuursmodelfenomeen op zich, maar is verbonden met overlevingsstrategieën worden aangesproken; is al een lappendeken aan zowel hiërarchisch alshonderden weer eens vervlochten lijntjes. denken in verbindingen en samenwerken, functioneel gestuurde besluitverbanden en inDe toename aan contexten, en complexiteit vertrouwen in de potentie van mogelijkheden en de een jungle beweeg je richting fluïdeveranderen het spel, maar veranderen ook de rijkheid van complexiteit. Een creatief stuurschappen ofwel ‘decision-makingspelregels? Als we ervan uitgaan dat de wereld van waarnemingsvermogen is cruciaal voor het zien en communities’. Dus, hoe werken de mechanismeneen agrarisch landschap, waarin iedereen zijn eigen benutten van kansen. In deze wereld wordt je groot van een jungle werkelijk? Is besturen vanuitveld beploegd, verandert in een jungle met een door te vertrouwen op netwerken: integratie, beheersing nog wel mogelijk? Dit zijn vragen diecomplex ecosysteem, en een oneindigheid aan synergie en het verbinden van belangen. de samenleving als jungle oproepen voorverbindingen, dan lopen we tegen de beperkingen Identiteit staat centraal, want wie zichzelf kent weet bestuurders.van de spelregels aan als deze nog zijn afgestemd ook wat hij voor welke ander kan betekenen. De In een jungle loopt hetop een agrarisch landschap. jungle is een complex geheel en juist die onderscheidingsvermogen langs nieuwe complexiteit is tevens de rijkheid. demarcatielijnen en kent andere classificaties De nieuwe economische bril; van centraal gestuurde dan in een boerenlandschap gebruikelijk zijn. In verdelingstrategie van schaarse middelen naar een jungle kun je je afvragen in hoeverre een lokale zelfsturing en overvloed, doordat toegevoegde economische waarde nog in geld verbindingen centraal komen te staan. Deze kan worden uitgedrukt, of dat deze wordt zienswijze is daarmee cruciaal voor het werken van bepaalt door het vermogen verbindingen te een ‘Economy of abundance’. kunnen leggen. trendkaarten Deltaprogramma ijsselmeergebied
 9. 9. mindz / ID Toekomstverwachting naar 2100Algemene beschrijving trend People Say Richard Layard (London School of Economics, lid Hogerhuis voor Labour) beweert dat er in onzeBruto Nationaal Geluk samenleving veel te veel aandacht is voor het ‘’Alles wat we maken, gaat terug naar de‘…is gebaseerd op de vooronderstelling dat er in een Bruto Nationaal Product en veel te weinig voor kleinst haalbare dimensies’samenleving pas sprake is van echte ontwikkeling het Bruto Nationaal Geluk. Hij stelt pijnlijk vastals de materiële en spirituele ontwikkeling gelijk ‘Cohesie en identiteit worden cruciale dat we met zijnopgaan en elkaar aanvullen en versterken. De factoren: waar horen we straks nog allen de laatste 50afgelopen twintig jaar is geluk in Bhutan officieel tot bij?’(Bullinga) jaar wel veel rijkerleidraad genomen in onze beleidsplannen voor maar helemaalverdere ontwikkeling.’ ‘Het is in mijn voordeel om mede zorg te niet gelukkiger‘We zijn er vast van overtuigd dat in een gunstige dragen voor het welzijn van mijn zijn geworden.omgeving ieder individu zo wijs zal zijn zich te concurrent’. Geluk is eenconcentreren op een kalm, maar aanstekelijk objectief meetbarestreven naar geluk, en niet verstrikt zal raken in de ‘De mens is geëvolueerd uit zeedieren.’ factor waarjungle van de zogenaamde middelen. Maar door de ieder van ons zichverspreiding van ideeën en nieuwe snufjes die de ‘We gaan “opschalen in de mensenkant”: beter wat meer zouzucht naar materiële zaken stimuleren, zal het wel van een eendimensionale bezig houden inaltijd een uitdaging blijven om prioriteit te geven managementperiode naar bredere oriëntatie plaats van doelloos meet te hollen in de rat race.aan het BNG boven het BNP. Maar ja, al datgene en waardensets.’ (Te Riele) Want een van de redenen waarom we nietwat de mens heeft geofferd op het altaar van de gelukkig zijn is sociale vergelijking. We willenmateriële vooruitgang om tegemoet te komen aan alsmaar meer en vooral meer dan de anderen enallerlei onstilbare behoeften, heeft de menselijke zijn veel te weinig bezig met de dingen die echtbeschaving niet vooruit geholpen. Een potentiële gelukkig maken.bekeerling zal in Bhutan weinig anders vinden danons eenvoudige geloof in het primaat van het Persoonlijke waarden zijn een essentieelgeluk.’ ingrediënt en kompas om gelukkig te worden en te blijvenLyonpo Jigmi Y. Thinley is premier van Bhutan trendkaarten Deltaprogramma ijsselmeergebied(bron: Ode Magazine)
 10. 10. voorbij systemen Toekomstverwachting naar 2100Algemene beschrijving trend People Say Politieke en economische filosofen komen metDe mondiale systemen kraken in zijn twee mogelijke richtingen: een ander systeem,voegen. De stelsels die de wereldbevolking ‘Only Variety Absorbs Variety’ (William Ross dat nog wel een aantal essentiële elementen vanmoeten verzekeren van voldoende voedsel, Ashby, 1958). De Wet van de Vereiste Variëteit de huidige systemen herbergt, zoals hiërarchie, stelt dat een complex probleem alleen kanenergie, grondstoffen, water en geld lijken polarisatie en exploitatie. Aan de andere kant worden opgelost als de interventie een variëteitover hun houdbaarheidsdatum heen. Maar van het spectrum denkt men aan een nieuw heeft die evenredig is aan die van het op tewat moet er voor deze systemen in de plaats stelsel dat tot nu toe niet bestaat; Fundamenteel lossen vraagstuk. Het zou interessant zijn om tekomen? in dit nieuwe systeem is de reconstructie van kijken hoe effectief een verzameling lokale en kleinschalige, emergerende interventies kan zijn sociale en economische ordening en de lange- in vergelijking met 1 groot, allesomvattend termijn focus. Een (nog) academische discussie“This cyclical process is often called systeem. gaat over de mate van binding: horizontaleKondratieff long waves, and has in the past (lokaal, zelfvoorzienend, divers) dan weltended to last an average of fifty to sixty verticale (internationaal, zoekend naaryears for the entire cycle. Such cycles have gemeenschappelijke delers). “To create local andbeen occurring over the past five hundred regional self-sufficiencies, especially in the basicyears. One systemic consequence is a elements of life such as food and shelter. Theconstant slow shift in the location of the globalization we want is not a single totallyzones that are most favored economically, integrated division of labor but anwithout, however, changing the proportion of “alterglobalization” of multiple autonomies thatzones that are so favored.” (Immanuel interconnect in seeking to create a “universalWallerstein) universalism” composed of the multiple universalisms that exist. We must undermine the provincial claims of particular universalisms to impose themselves on the rest of us.” trendkaarten Deltaprogramma ijsselmeergebied
 11. 11. food fight Toekomstverwachting naar 2100Algemene beschrijving trend Granen, rijst en maïs zullen 120 tot 180 procent duurder worden. Binnen twintig jaar betalen weThe Economist voorspelt dat lagere dubbel zoveel voor voedsel als in 2011. Datvoedselopbrengsten een trend zullen worden.Drie voorspelt Oxfam Novib.De hulporganisatiemiljard Aziaten kunnen tegen 2050 daardoor een noemt drie oorzaken voor de dure grondstoffen:gemiddeld Europees inkomen bereiken, aldus ADB. • de dalende oogsten;De vraag naar voedsel zal dus nog fors toenemen. • het groeiend gebrek aan water; • de strijd om landbouwgronden.Volgens berekeningen zijn er ongeveer 70 % De afgelopen drie jaar gingen de voedselprijzenhogere opbrengsten nodig. al door het dak. Sindsdien lijden 144 miljoenCijfers die aanzetten tot nadenken. Want hoe gaan extra mensen honger. Volgens Oxfam Novidwe 3 miljard extra mensen -met onze levensstijl- hebben vandaag al een miljard mensen honger.eten geven? En dat in een wereld waarin de De hoge voedselprijzen zijn voor een deel telandbouwproductie daalt? wijten aan de klimaatverandering. “In gebieden die steeds droger of natter worden, is hetDe oplossing? moeilijk boeren en mislukken veel oogsten,” zegt Oxfam Novid.Het verbruik drastisch terugdringen is een Daarnaast gaat er ook veel voedsel verloren,mogelijkheid. Of we kunnen een planeet exploiteren zowel in de rijke als arme landen. “In het westen wordt veel voedsel verspild, terwijl er in armedie lijkt op de aarde. gebieden voedsel verloren gaat door een gebrek aan transport of opslag.”Innovatie lijkt het meest logische antwoord. Hoe In 2050 zijn we met negen miljard mensen op deze planeet. Een waanzinnig aantal, zeker alskunnen we bijvoorbeeld een revolutionaire techniek je weet dat de vraag naar voedsel met 70 % zalbedenken, waarbij we méér opbrengsten behalen stijgen. En dat terwijl de voedselopbrengstenop dezelfde oppervlaktes? allleen maar zullen blijven dalen. (Oxfam Novib, mei 2011)(beurs.com) trendkaarten Deltaprogramma ijsselmeergebied

×