Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
O tom nepríjemnom, na čo je vždy čas
neskôr … alebo webstránky a právo
Martin Boroš
Wordcamp 2014
Upozornenie
 Nezakladá vzťah právnik-klient
 Neručím za pravdivosť
 Osobné názory na uvedené otázky
 Nenesiem žiadnu z...
Táto prezentácia a Wordpress?
5 právnych oblastí, na ktoré by ste
určite nemali zabudnúť pri tvorbe
webstránky (prinajmenšom)
1. Doména
 www.statistiky-domen.sk
Princípy
 Výlučnosť registrácie
 Princíp priority
Čo sa môže stať?
 Váš útok na iného
 Útok inej osoby na Vás
 Cybersquatting
 Podmienky
Špecifické situácie
 "atttbroadband", "attbraodband", "attboradband", "attbroadban"
and "attbrodband"
 Geografický údaj
...
2. Autorské právo a IT
Cudzie diela
 Licencie
 Výnimky
Licencie
 Podmienky
 GNU GPL, Creative Commons, atď.
 Copyleft
Vaše dielo
 Autorskoprávna ochrana
 Automaticky
 Práva:
– zverejniť
– rozmnožovať
– rozširovať originál
– prenajímať
– ...
3. Vzťahy s konkurenciou
Nekalá súťaž
Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej
súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi
súťaže a je spôsobilé p...
Nekalá súťaž
a) klamlivá reklama,
b) klamlivé označovanie tovaru a služieb,
c) vyvolávanie nebezpečenstva zámeny,
d) paraz...
Zľahčovanie
 poukazovanie na domnelé alebo skutočné nedostatky ostatných
 
 “Bally sucks”
 
 bežne podozrivý užívateľ i...
Zabraňovanie súťaže
 fyzické bránenie v činnosti súťažiteľovi
 
 hacking
 Povaha programu
Čo hrozí?
Zdržanie sa konania
Odstránenie protiprávneho vzťahu
Náhrada škody
Primerané zadosťučinenie
Bezdôvodné obohatenie
4. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje
 údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby,
pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť ...
Možnosť
 Zákon
 Súhlas
 Oznámenie
Súhlas
 Podmienky
 Formulácia?
Bezpečnosť osobných údajov
 Povinnosť chrániť spracované osobné údaje
 Bezpečnostný projekt
5. Riešenie sporov
 Rozhodné právo
 Miesto pre spory
Rozhodné právo
 Medzinárodný prvok
 Akým právom sa bude riadiť vzťah?
Jurisdikcia
 Aká metóda riešenia?
 Kde?
Ďakujem za pozornosť
 Martin Boroš
 www.dataitlaw.com
 contact@dataitlaw.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

O tom nepríjemnom, na čo je vždy čas neskôr … alebo webstránky a právo (Martin Boroš)

688 views

Published on

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O tom nepríjemnom, na čo je vždy čas neskôr … alebo webstránky a právo (Martin Boroš)

 1. 1. O tom nepríjemnom, na čo je vždy čas neskôr … alebo webstránky a právo Martin Boroš Wordcamp 2014
 2. 2. Upozornenie  Nezakladá vzťah právnik-klient  Neručím za pravdivosť  Osobné názory na uvedené otázky  Nenesiem žiadnu zodpovednosť za to, ak na jej základe učiníte akékoľvek kroky
 3. 3. Táto prezentácia a Wordpress?
 4. 4. 5 právnych oblastí, na ktoré by ste určite nemali zabudnúť pri tvorbe webstránky (prinajmenšom)
 5. 5. 1. Doména  www.statistiky-domen.sk
 6. 6. Princípy  Výlučnosť registrácie  Princíp priority
 7. 7. Čo sa môže stať?  Váš útok na iného  Útok inej osoby na Vás  Cybersquatting  Podmienky
 8. 8. Špecifické situácie  "atttbroadband", "attbraodband", "attboradband", "attbroadban" and "attbrodband"  Geografický údaj  Meno  Generické slovo  Nulový obsah  Ponuka na odkúpenie
 9. 9. 2. Autorské právo a IT
 10. 10. Cudzie diela  Licencie  Výnimky
 11. 11. Licencie  Podmienky  GNU GPL, Creative Commons, atď.  Copyleft
 12. 12. Vaše dielo  Autorskoprávna ochrana  Automaticky  Práva: – zverejniť – rozmnožovať – rozširovať originál – prenajímať – požičiavať
 13. 13. 3. Vzťahy s konkurenciou
 14. 14. Nekalá súťaž Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.
 15. 15. Nekalá súťaž a) klamlivá reklama, b) klamlivé označovanie tovaru a služieb, c) vyvolávanie nebezpečenstva zámeny, d) parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa, e) podplácanie, f) zľahčovanie, g) porušovanie obchodného tajomstva, h) ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.
 16. 16. Zľahčovanie  poukazovanie na domnelé alebo skutočné nedostatky ostatných    “Bally sucks”    bežne podozrivý užívateľ internet    zľahčovanie a krajina pôvodu
 17. 17. Zabraňovanie súťaže  fyzické bránenie v činnosti súťažiteľovi    hacking  Povaha programu
 18. 18. Čo hrozí? Zdržanie sa konania Odstránenie protiprávneho vzťahu Náhrada škody Primerané zadosťučinenie Bezdôvodné obohatenie
 19. 19. 4. Ochrana osobných údajov
 20. 20. Osobné údaje  údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
 21. 21. Možnosť  Zákon  Súhlas  Oznámenie
 22. 22. Súhlas  Podmienky  Formulácia?
 23. 23. Bezpečnosť osobných údajov  Povinnosť chrániť spracované osobné údaje  Bezpečnostný projekt
 24. 24. 5. Riešenie sporov  Rozhodné právo  Miesto pre spory
 25. 25. Rozhodné právo  Medzinárodný prvok  Akým právom sa bude riadiť vzťah?
 26. 26. Jurisdikcia  Aká metóda riešenia?  Kde?
 27. 27. Ďakujem za pozornosť  Martin Boroš  www.dataitlaw.com  contact@dataitlaw.com

×