Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Burka musulmană

8,537 views

Published on

Burka musulmană: http://frumoasaverde.blogspot.ro/2015/12/de-ce-nu-se-duc-sirienii-la-fratii-lor.html

Published in: Education
 • Be the first to comment

Burka musulmană

 1. 1. Pânza închisoare
 2. 2. LE HIYAB : Este un voal caracteristic femeilor arabe. El lasă deschisă figura i multeș femei îl poartă ca semn de identitate. LA BURKA : Aceasta ascunde complet corpul. O pânză grilă în fa aț ochilor,permite femeii să vadă fără a fi văzută. Mâinile îi sunt acoperite. LE NIQAB : Este o haină care acoperă corpul până la glezne, lăsând doar ochii liberi. Pentru ochi se combină cu un voal. SHAYLA : Este un al mare,ș dreptunghiular, utilizat în zona Golfului Persic. Acesta este purtat în jurul capului. CHADOR : Folosit de femeile din Iran atunci când pleacă de acasă. Acesta acoperă întregul corp i poate fiș combinat cu un al pe capș . Rochie tradi ională pentruț femeile musulmane:
 3. 3. BURKA Această îmbrăcăminte a fost introdusă în Afganistan la începutul secolului XX, în timpul mandatului lui Habibulla (1901-1919), care a impus folosirea lui de către cele 200 de femei din haremul său. Pânzele erau din mătase cu broderie fină iș prin esele Habibulla purtauț burka brodate cu fir de aur. Astfel, burka a fost transformată într-un articol de îmbrăcăminte de lux, purtat de femeile din clasa de sus, care erau în acest fel ferite de oamenii simpli, evitând privirea lor. De fapt, originea burka pare să apar inț ă dinastiei Aqueménide din imperiul persan, fondată de Marele Cirus al II-lea (secolul î.Hr.). De asemenea, voalul a fost utilizat în Asiria ( ările din Asia situate înț regiunea Mesopotamia). Referin e scrise datând dinț secolul XIII î.e.n. au fost descoperite în regiune (în acele zile, religia islamică nu exista).
 4. 4. Din punct de vedere istoric, burka era ve mântulș femeilor din triburile Pashtun. Când regele Amanullah a încercat să modernizeze araț , a inclus în măsurile lui iș eliminarea utilizării vălului burka. Dar când so iaț lui, regina Soraya Tarzi, a apărut fără burka, a ie itș un mare scandal. Efortul lui de a occidentaliza Afganistanul i-a atras revolta triburilor pashtune. În cele din urmă a fost for at să abdice iț ș a fugit în India în 1929.
 5. 5. . Purtarea "vălului islamic complet" devine obligatorie în Afganistan odată cu venirea la putere a talibanilor , după retragerea sovieticilor, impunând astfel o haină care poate garanta controlul asupra corpului femeii, deoarece acoperă ochii cu un văl gros, care împiedică vederea normală. * TALIBANI : Grup fundamentalist islamic, apărut în colile coranice din Pakistan.ș Majoritatea apar in grupului etnic Pashtunț .
 6. 6. Unul dintre scopurile folosirii vălului gros este să împiedice ca fața și ochii să fie vizibile. “Vălul islamic" cântăre te cca 6 kg.,ș pune presiune pe cap i duce laș cre terea oboselș ii în timpul mersului. Lungimea îmbrăcămintei se opre te la picioare, nu numaiș pentru a acoperi tot corpul, ci iș pentru a asigura o mai mare dificultate de mi careș .
 7. 7. În prezent, burka nu este o haină, ci o "pânză închisoare“ ce împiedică femeile să vadă clar ceva aflat la mai mult de un metru distan ă în fa a ochilor lor. Se produce unț ț „efect de ochelari", pierzându-se din vedere unghiurile laterale, reducând câmpul vizual iș estompând tot ce se poate vedea. Trupurile acestor femei sunt prizoniere. Lidera organiza ieiț clandestine RAWA a femeilor afgane confirmă acest lucru: "E tiș ca într-o închisoare; te men ineț încinsă iș te izolează. Femeile nu pot fi identificate. Cele care au nevoie de ochelari nu-i pot folosi. E ca i cumș ar fi oarbe. esătura careȚ le acoperă ochii trebuie să fie groasă. Unele femei sunt bătute pentru că fac aceste "găuri" mult prea mari. Obliga ia pentru femei de aț o purta este o experien ă traumatizantăț ,o umilire, jenează mi cările i vedereș ș a...“ Deseori, la traversarea străzii, proasta vizibilitate cauzată de prea mica deschidere provoacă accidente grave, uneori mortale. RAWA: Grupul femeilor intelectuale care, sub conducerea lui Meena Keshwar, a fondat în 1977 Asocia iaț revolu ionară a femeilor afgane.ț Asisten a socială i luptaț ș împotriva pozi iilor fundamentalisteț au costat-o via a.ț Pe 4 februarie 1987 a fost asasinată de către agen ii poli iei secrete afgane i complicii lorț ț ș , fundamentali tiș din Quetta, Pakistan.
 8. 8. Impunerile regimului ultraradical i fundamentalist talibanș : Este interzis femeilor să cânte, să danseze, să compună muzică, să facă sport și chiar zmee (distrac ie na ională afganăț ț ). Femeilor afgane le este restric ionatț din ce în ce mai mult să meargă singure pe străzi, să aibă un serviciu, să studieze. Primesc asisten ă medicalăț doar în spitale dizlocate, fără apă iș electricitate în sala de opera ieț , în care este introdusă numai pentru a muri. În spitale există doar medici bărba i,ț cărora nu le este permis să trateze femei.
 9. 9. Femeile pot călători numai în portbagajul taxiului.
 10. 10. Actul de identitate al unei femei afgane
 11. 11. • Când o femeie este însarcinată, afganii spun că este bolnavă. 97% dintre femeile afgane nasc la domiciliu, deoarece le este interzis să solicite medici de sex masculin, iar ele nu au aproape niciodată un mijloc din transport pentru a merge la o clinică. • • Maternitatea Malalai este înconjurată de un zid de beton construit de talibani, cu două ferestre mici. De cealaltă parte se află bărba iiț care î iș a tș eaptă femeile internate. Ei vorbesc cu so iile lor prinț ni teș ferestruici.
 12. 12. Îmbrăcăminte de spital
 13. 13. Na tereș cu burka pe cap
 14. 14. Un raport recent al "Medicilor pentru drepturile omului" arată faptul că 40% dintre femeile afgane mor din cauza complicațiilor la naștere.
 15. 15. Sub burka, chipul mamei nu există. Vocea îi este schimbată, iar contactul cu pielea nu este posibil.
 16. 16. În timpul alăptării, pentru ele, ochii copilului nu există. Nu se creează nicio legătură între mamă i copil.ș
 17. 17. Când for ele talibaneț au cucerit Kabulul (27/09/1996) au scos femeia afgană din via aț civilă i auș exclus-o iș de la educa ie,ț limitând-o la domiciliu. Pe bună dreptate, burka a devenit unul dintre simbolurile cele mai convingătoare ale represiunii de către noua societate civilă în formare. În ora e cum ar fi Kabulș , unde femeia începuse să se bucure de un statut social, acesta a fost îndepărtat printr-o trăsătură de condei de către talibani. Printre zecile de mii de func ionariț publici trimi iș acasă au existat 7.790 profesori. Au fost închise 63 de coli înș Kabul. Saltul a fost colosal, secolul XX trecând în Evul Mediu. 65% dintre cadrele didactice, 40% dintre copiii de școală și aproape jumătate dintre cei 7.000 de studenți erau femei. Nimeni n-a îndrăznit să-l provoace pe Mulla Mohammed Omar, liderul talibanilor. Lovitura umană i culturalș ă a fost brutală.
 18. 18. FEMEI SAU GUNOAIE?
 19. 19. Această fiin ă umanăț trăie teș cu amenin area pedepsei pentru încălcări. Pazniciț tineri, care lucrează pentru Ministerul pentru promovarea virtu ii iț ș prevenirea viciilor, patrulează pe străzi cu bice, bastoane i arme Kalaș șnikov, în căutarea unor fete machiate i zâmbitoareș ; sunt dispu i să denun e aceste femei, care, fărăș ț nicio posibilitate de apărare juridică, sunt pedepsite prin lapidare (ucidere cu pietre), amputare, tortură, flagelare i execu iș ț e publică.
 20. 20. LAPIDAREA Adulterul se pedepse te prinș lapidare. Femeia este pusă într-o groapă iș acoperită cu pământ până la piept; apoi "oamenii" aruncă cu pietre în ea până moare. Pietrele nu trebuie să fie prea mari, pentru a nu provoca moartea prea repede, dar nici prea mici, pentru că nu- i facș efectul.
 21. 21. Desen făcut de un copil afgan
 22. 22. După apte ani de la invaziaș finan atăț de Statele Unite iș cre tereș a exponen ialăț a conflictului armat, viața femeilor i fetelorș din Afganistanul de azi este sfâ ietoare iș ș pu ine lucruriț s-au schimbat pentru ele, în ciuda promisiunilor comunită iiț interna ionale; i acest lucru nu doar înț ș zonele de sud i estș , controlate de talibani, ci i înș cele dominate de coali iaț interna ionalăț , precum Helmad, aflate sub jurisdic ie britanicăț .
 23. 23. În ciuda „egalită ii” stipulatăț în noua constitu iț e din anul 2004, femeile pot fi cumpărate, vândute sau transferate ca parte a unei mo teniri. Ca i înș ș timpul talibanilor, căsătoriile for ate continuăț , ca iș violen a în familie i lipsaț ș posibilită ii de a avea un serviciuț . Există orașe în care femeile î i părăsescș locuin ele de două ori în via a lorț ț : atunci când se căsătoresc i atunci când morș . În 2007, 165 de femei, victime ale violenței, au încercat să se sinucidă. 87% dintre afgane suferă violențe în familie. Jumătate dintre plângeri sunt pentru abuz sexual. În februarie 2008, cazurile de violen ă împotriva femeilor i fetelorț ș era cu 40% mai mare fa ăț de aceeași perioadă a anului precedent. 60% dintre femei sunt victime ale căsătoriilor for ate. Jumătateț dintre căsătorii sunt cu fete care nu au împlinit 16 ani, de iș sunt interzise. Fetele sunt oferite adesea ca restituire a unei datorii sau pentru stingerea unei infrac iunț i, în conformitate cu legile tribale, dar i din cauza sărăciei extreme care afectează ara. Un tată poate primi întreș ț 600 iș 1.500 € pentru fiica sa, care echivalează cu trei ani de plată la locul lui de muncă.
 24. 24. Ca i înș timpul talibanilor, burka albastră continuă să coloreze străzile din fiecare oraș din Afganistan (de i aș u apărut acum esături sinteticț e în alte culori, care nu se estompează prin spălare). De asemenea, iș judecarea femeilor în public (în special lapidarea) este la ordinea zilei. Dar co marulș femeilor afgane nu se termină aici. Existen a lor fără drepturi de bazț ă are loc într-o ară în ruineț , cu secete prelungite, fără infrastructură, cu contaminări de mine terestre, dificultă i înț găsirea de locuin e sau alimenteț , dezastru după 20 de ani de război i fărăș un sistem de produc ieț , în condi iile în careț în care clasa cultivată i profesională a fugit sau este moș artă.
 25. 25. În prezent, există mii de văduve a căror unică sursă de bani este cerșitul, prostitu iț a sau sinuciderea, pentru că legea le neagă mo tenirea proprietș ă iiț so ilor lorț . Există mii de femei care,în fiecare zi,î i hrănescș copiii cu pâine iș ceai, care văd cum fiicele lor trebuie să rămână închise la domiciliu, fără educa ieț , precum i modul în care este răpit fiul lorș , pentru a merge să lupte.
 26. 26. În disperarea lor, multe femei se sinucid. Acest lucru este deosebit de frecvent în rândul văduvelor, care, dacă nu au un înso itor bărbatț nu pot ie iș afară iș , mai ales, nu pot lucra i, prin urmare, nuș - iș pot hrăni copiii. În spitalul public din orașul Herat, unde sinuciderea este o metodă frecventă în rândul femeilor îngrijite în anul 2005, 90 de femei au încercat să se sinucidă dându- iș foc. Zahra (20 de ani) pe care so ul ei a bătut-o în fiecareț zi i iș -a interzis să- iș vadă familia, a căzut într-o depresie teribilă i a decisș să- iș toarne pe ea ulei de gătit iș să- i deaș foc. A supravie uit.ț A divor at legalț de so ul ei, iar acum locuieț ște cu mama ei. Cicatrizarea i-a cauzat pierderea permanentă a mobilită iiț gâtului.
 27. 27. • Visez la ziua în care suferin ele femeilorț anonime i invizibileș , afgane, palestiniene, marocane, africane..., vor dispărea, iș justi iț a va domni pe aceste meleaguri în care, în prezent, a fi de sex feminin este sinonim cu ru ineș a. Visez la o lume dreaptă i egalăș pentru to i,ț și asta împreună cu voi, oamenii implica iț activ în acest conflict în care nu există câ tigători sau învin i.ș ș Visez la un viitor în care bărba ii i femeile se respectăț ș reciproc, fără nicio discriminare. Ar fi o UTOPIE?
 28. 28. Lua i astaț de pe noi!

×