Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
I.S.Bach - Mic preludiu . Preluare audio din concurs,I.S.Bach - Mic preludiu . Preluare audio din concurs,
interpretat de ...
Ştefan repetă la un pian Yamaha..
ÎÎncncăălzirelzire îînainte de concurs.nainte de concurs.
ŞŞtefan Ntefan Năăststăăsescu pe scenasescu pe scena
concursului din Nice, interpretconcursului din Nice, interpretâândnd
...
Cu Doamna Mihaela, ascultCu Doamna Mihaela, ascultâând alnd alţţi concureni concurenţţi dei de
la grupa Preparatoire 1, to...
ŞŞtefantefan şşi doamna de pian asteapti doamna de pian asteaptăă
rezultatul concursului!rezultatul concursului!
Cu Sofia, concurenta din VCu Sofia, concurenta din Vââlcea de lalcea de la
categoriacategoria DebutantDebutant 11.
ÎÎn holul Conservatorului unde a avut locn holul Conservatorului unde a avut loc
concursul.concursul.
Deja seDeja se şştie ceva despre rezultate.tie ceva despre rezultate.
BucuroBucuroşşii şşi foarte emoi foarte emoţţionaionaţţi !i !
Juriul este pe scenJuriul este pe scenăă, emo, emoţţiile sunt foarte mari!iile sunt foarte mari!
Juriul delibereazJuriul delibereazăă !!
SofiaSofia şşii ŞŞtefan asteapttefan asteaptăă nernerăăbdbdăătoritori
premiile !premiile !
Deaconeasa Elena Sofia - premiul 1,Deaconeasa Elena Sofia - premiul 1,
categoria Debutant 1categoria Debutant 1
NNăăststăăsescusescu ŞŞtefantefan -- Premiul IIIPremiul III
categoriacategoria Préparatoire 1.Préparatoire 1.
Lumînariu AlexandraLumînariu Alexandra -- Premiul IIIPremiul III --
categoriacategoria Elémentaire 2Elémentaire 2.
ani)
Sofia siSofia si ŞŞtefan cu doamna de pian.tefan cu doamna de pian.
PozPozăă de grup cu membrii juriuluide grup cu membrii juriului şşii
concurenconcurenţţii premianii premianţţi de la categ...
FelicitFelicităări tuturor premianri tuturor premianţţilor !ilor !
Sofia ,Sofia , ŞŞtefan, doamna Cristiana Laztefan, doamna Cristiana Lazăărr şşii
doamna Mihaela Manafudoamna Mihaela Manaf...
Stefan alaturi de mama lui, sprijinul moralStefan alaturi de mama lui, sprijinul moral..
ŞŞtefan foarte fericit duptefan foarte fericit dupăă concursconcurs şşii
dupdupăă aflarea premiului obaflarea premiului ob...
Concours international de piano Nice Cote d'azur
Concours international de piano Nice Cote d'azur
Concours international de piano Nice Cote d'azur
Concours international de piano Nice Cote d'azur
Concours international de piano Nice Cote d'azur
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Concours international de piano Nice Cote d'azur

1,799 views

Published on

Concours international de piano Nice Cote d'azur

 1. 1. I.S.Bach - Mic preludiu . Preluare audio din concurs,I.S.Bach - Mic preludiu . Preluare audio din concurs, interpretat de - Şinterpretat de - Ştefan Ntefan Năăststăăsescu.sescu.
 2. 2. Ştefan repetă la un pian Yamaha..
 3. 3. ÎÎncncăălzirelzire îînainte de concurs.nainte de concurs.
 4. 4. ŞŞtefan Ntefan Năăststăăsescu pe scenasescu pe scena concursului din Nice, interpretconcursului din Nice, interpretâândnd piesele la un pianpiesele la un pian SteinwaySteinway
 5. 5. Cu Doamna Mihaela, ascultCu Doamna Mihaela, ascultâând alnd alţţi concureni concurenţţi dei de la grupa Preparatoire 1, tola grupa Preparatoire 1, toţţi foarte,foarte buni !i foarte,foarte buni !
 6. 6. ŞŞtefantefan şşi doamna de pian asteapti doamna de pian asteaptăă rezultatul concursului!rezultatul concursului!
 7. 7. Cu Sofia, concurenta din VCu Sofia, concurenta din Vââlcea de lalcea de la categoriacategoria DebutantDebutant 11.
 8. 8. ÎÎn holul Conservatorului unde a avut locn holul Conservatorului unde a avut loc concursul.concursul.
 9. 9. Deja seDeja se şştie ceva despre rezultate.tie ceva despre rezultate.
 10. 10. BucuroBucuroşşii şşi foarte emoi foarte emoţţionaionaţţi !i !
 11. 11. Juriul este pe scenJuriul este pe scenăă, emo, emoţţiile sunt foarte mari!iile sunt foarte mari!
 12. 12. Juriul delibereazJuriul delibereazăă !!
 13. 13. SofiaSofia şşii ŞŞtefan asteapttefan asteaptăă nernerăăbdbdăătoritori premiile !premiile !
 14. 14. Deaconeasa Elena Sofia - premiul 1,Deaconeasa Elena Sofia - premiul 1, categoria Debutant 1categoria Debutant 1
 15. 15. NNăăststăăsescusescu ŞŞtefantefan -- Premiul IIIPremiul III categoriacategoria Préparatoire 1.Préparatoire 1.
 16. 16. Lumînariu AlexandraLumînariu Alexandra -- Premiul IIIPremiul III -- categoriacategoria Elémentaire 2Elémentaire 2. ani)
 17. 17. Sofia siSofia si ŞŞtefan cu doamna de pian.tefan cu doamna de pian.
 18. 18. PozPozăă de grup cu membrii juriuluide grup cu membrii juriului şşii concurenconcurenţţii premianii premianţţi de la categoriilei de la categoriile participante.participante.
 19. 19. FelicitFelicităări tuturor premianri tuturor premianţţilor !ilor !
 20. 20. Sofia ,Sofia , ŞŞtefan, doamna Cristiana Laztefan, doamna Cristiana Lazăărr şşii doamna Mihaela Manafudoamna Mihaela Manafu pe scena concursului din Nice.
 21. 21. Stefan alaturi de mama lui, sprijinul moralStefan alaturi de mama lui, sprijinul moral..
 22. 22. ŞŞtefan foarte fericit duptefan foarte fericit dupăă concursconcurs şşii dupdupăă aflarea premiului obaflarea premiului obţţinut !inut !

×