SlideShare a Scribd company logo
XXV lecie
Rady Jednostki Pomocniczej nr. 6
Ligota - Panewniki
Ligota – Panewniki, 21 września 2019 roku.
Historia
Pierwsze wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 6
Ligota – Panewniki odbyły się 20 lutego 1994 roku.
Wybrano 28, spośród 39 zgłoszonych kandydatów.
1 marca 1994 roku, podczas uroczystego spotkania
wybrany został Zarząd w osobach:
Przewodniczący: Henryk Słota
Członkowie: Maria Kosakiewicz – Mrówka, Dorota
Horak, Bogdan Nowak, Olgierd Wiśnicki.
Siedziba Rady Jednostki mieści
się w zabytkowej kamienicy
przy ul. Franciszkańskiej 25.
Historia
Henryk Słota – I przewodniczący Rady
Historia
Radni I kadencji 1994 - 1998
Historia
Centrum Przesiadkowe Ligota
Inwestycje i remonty
Budowa Centrum Przesiadkowego Ligota
Inwestycje i remonty
Centrum Przesiadkowe nocą.
Inwestycje i remonty
Budowa „Małpiego Gaju” na osiedlu Kokociniec. Projekt zgłoszony przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego.
Inwestycje i remonty
Remont placu zabaw na osiedlu Zadole.
Inwestycje i remonty
Remont placu zabaw na osiedlu Zadole.
Inwestycje i remonty
Nowy plac zabaw w Parku Zadole
Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 9.
Inwestycje i remonty
Remont boisk przy Szkole Podstawowej nr 67 na osiedlu Kokociniec.
Inwestycje i remonty
Remonty przejść dla pieszych w całej dzielnicy.
Inwestycje i remonty
Remonty przejść dla pieszych w całej dzielnicy.
Inwestycje i remonty
Budowa wiat przystankowych w całej dzielnicy (ul. Panewnicka)
Inwestycje i remonty
Budowa wiat przystankowych w całej dzielnicy (ul. Medyków)
Inwestycje i remonty
Remonty ulic, chodników i skwerów.
Inwestycje i remonty
Remonty ulic, chodników i skwerów.
Inwestycje i remonty
Remonty ulic, chodników i skwerów.
Inwestycje i remonty
Remont skweru w kwartale ulic Koszalińskiej i Piotrowickiej
Inwestycje i remonty
Remont skweru w kwartale ulic Świdnickiej i Zielonogórskiej
Inwestycje i remonty
Stare przejście przy domach studenckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Inwestycje i remonty
Wyremontowane przejście przy domach studenckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Inwestycje i remonty
Wyremontowane przejście przy domach studenckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Inwestycje i remonty
Budowa dróg rowerowych.
Inwestycje i remonty
Budowa dróg rowerowych.
Inwestycje i remonty
Budowa dróg rowerowych.
Inwestycje i remonty
Budowa dróg rowerowych.
Inwestycje i remonty
Budowa dróg rowerowych.
Inwestycje i remonty
Budowa nowych zatok parkingowych w dzielnicy.
Inwestycje i remonty
Budowa nowych zatok parkingowych w dzielnicy.
Inwestycje i remonty
Budowa nowych zatok parkingowych w dzielnicy.
Inwestycje i remonty
Wymiana oświetlenia ulicznego w całej dzielnicy.
Inwestycje i remonty
Wymiana oświetlenia ulicznego w całej dzielnicy.
Inwestycje i remonty
Wymiana oświetlenia ulicznego w całej dzielnicy.
Inwestycje i remonty
Wymiana oświetlenia ulicznego w całej dzielnicy.
Inwestycje i remonty
Dzięki projektowi złożonemu do Budżetu Obywatelskiego przez radnego Adama Kłosa
w dzielnicy powstało 6 siłowni na wolnym powietrzu.
Inwestycje i remonty
Dzięki projektowi złożonemu do Budżetu Obywatelskiego przez radnego Adama Kłosa
w dzielnicy powstało 6 siłowni na wolnym powietrzu.
Inwestycje i remonty
Dzięki interwencji radnych Jednostki Pomocniczej w tunelu przy ulicy Kolejowej zamontowano ekrany, które chronią pieszych
przed ochlapaniem w czasie złej pogody.
Inwestycje i remonty
Dzięki interwencji radnych Jednostki Pomocniczej wyremontowano schody prowadzące na skwer przy ulicy Poleskiej.
Inwestycje i remonty
Wizytówka dzielnicy – plac Miast Partnerskich.
Inwestycje i remonty
Dzięki m.in. staraniom Rady Jednostki na placu Miast Partnerskich
Inwestycje i remonty
Fontanna na placu Miast Partnerskich Nocą.
Inwestycje i remonty
Dzięki staraniom Rady Jednostki na placu Miast Partnerskich stanęła publiczna toaleta.
Inwestycje i remonty
Plac Miast Partnerskich to miejsce chętnie odwiedzane przez rodziny z dziećmi za sprawą znajdującego się tam placu zabaw.
Inwestycje i remonty
Amfiteatr w Parku Zadole w latach budowy.
Inwestycje i remonty
Amfiteatr w Parku Zadole w latach budowy.
Inwestycje i remonty
Amfiteatr w Parku Zadole przyciąga tłumy dzięki wydarzeniom organizowanym przez Miejski Dom Kultury „Ligota”.
Inwestycje i remonty
Radni Rady Jednostki byli inicjatorami budowy zadaszenia sceny Amfiteatru…
Inwestycje i remonty
… i po raz kolejny udowodnili, że w swych działaniach są skuteczni.
Inwestycje i remonty
Amfiteatr w Parku Zadole już z zadaszoną sceną.
Inwestycje i remonty
Dzięki projektowi złożonemu do Budżetu Obywatelskiego (edycja 2017) przez radnego Jacka Tomaszewskiego w dzielnicy pojawiło
się 6 stacji roweru miejskiego.
Inwestycje i remonty
Nowy przystanek przy Bazylice.
Inwestycje i remonty
Budowa rowerowego placu manewrowego przy Szkole Podstawowej nr 67.
Inwestycje i remonty
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Panewnickiej z Gościnną.
Jak widać nie wszyscy stosują się do znaku nakazu jazdy w prawo.
Inwestycje i remonty
Rewitalizacja pasa zieleni wzdłuż ulicy Panewnickiej (od dworca do skrzyżowania)
Inwestycje i remonty
W 2016 roku radny Adam Łęski złożył wniosek do Budżetu Obywatelskiego pt.: „Tężnia solankowa dla Katowic”.
Inwestycje i remonty
Budowa tężni solankowej w parku Zadole.
Inwestycje i remonty
Tężnia solankowa w parku Zadole.
Inwestycje i remonty
Tężnia solankowa w parku Zadole.
Inwestycje i remonty
Tężnia w parku Zadole.
Uroczyste otwarcie tężni solankowej w parku Zadole.
Inwestycje i remonty
Tężnia jest obecnie najpopularniejszą atrakcją Ligoty i Panewnik, która każdego dnia przyciąga tłumy.
Inwestycje i remonty
Czekamy na ukończenie długo wyczekiwanego przez mieszkańców basenu.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Spotkanie Prezydenta Piotra Uszoka wraz z przewodniczącą Rady Miasta, Panią Krystyną Siejną z mieszkańcami zorganizowane
przez Radę Jednostki.
Przewodnicząca Rady Miasta, Pani Krystyna Siejna wraz z Przewodniczącym Rady Andrzejem Najdrowskim podczas Święta
Kwitnących Głogów.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Przewodniczący Zarządu, Bogdan Nowak, podczas wizji lokalnej przy przejściu podziemnym pod torami przy osiedlu Zadole.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Spotkanie Prezydenta Piotra Uszoka z radnymi Rady Jednostki Pomocniczej nr 6.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Sadzenie Dębu Papieskiego w 100. rocznicę poświęcenia Bazyli OO. Franciszkanów, 18 maja 2008 roku.
Od lewej: A. Masiewicz, B. Nowak, A. Najdrowski.
Uroczystości rocznicowe wybuchu I Wojny Światowej. Kwiaty składa Przewodniczący Zarządu, Bogdan Nowak.
Radni RJP pomagają przy remoncie świetlicy „Bezpieczna Twierdza”. Na zdjęciu radny Józef Sołtysik.
Uroczyste otwarcie świetlicy „Bezpieczna Twierdza” przy VII L.O.
Do pamiątkowej księgi wpisuje się radny Rady Jednostki oraz Rady Miasta, Tomasz Maśnica.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Dyżur radnych podczas Święta Kwitnących Głogów. Od prawej: A. Smyłła, J. Chłądzyńska – Bojanowska, M. Niewiadomska.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Wizja lokalna przed otwarciem Centrum Przesiadkowego w Ligocie.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Sprzątanie lasu. Na pierwszym planie wiceprzewodniczący Rady, Tomasz Kozłowski.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Spotkanie Prezydenta Marcina Krupy z radnymi Rady Jednostki. 26 luty 2015 rok.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Radni podczas spotkania z Prezydentem Marcinem Krupą. 26 luty 2015 rok.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Występ Małych Ligocian na Placu Miast Partnerskich. Rada Jednostki z własnego budżetu zakupiła dla dzieci śląskie stroje ludowe.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Cykliczny Turniej Koszykówki Ulicznej zorganizowany przez Radę Jednostki Pomocniczej. Na zdjęciu uczestnicy wraz z
organizatorami i wiceprezydentem Waldemarem Bojarunem.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Cykliczny Turniej Koszykówki Ulicznej zorganizowany przez Radę Jednostki Pomocniczej.
Na zdjęciu radni T. Kozłowski i T. Maśnica wręczają nagrody.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Przewodnicząca Zarządu, Olga Kostrzewska – Cichoń składa podziękowania dyrektor Domu Kultury „Ligota”, Joannie Bańczyk za
dotychczasową działalność na rzecz mieszkańców dzielnicy.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Przewodnicząca Zarządu, Olga Kostrzewska – Cichoń składa podziękowania dyrektor Domu Kultury „Ligota”, Joannie Bańczyk za
dotychczasową działalność na rzecz mieszkańców dzielnicy.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Przedstawiciele Zarządu, wiceprzewodnicząca Sylwia Bacia, sekretarz Rafał Szostak i radna Izabela Kuczek składają podziękowania
policjantom komisariatu nr V w Katowicach Ligocie z okazji Święta Policji.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta, Maciejem Biskupskim.
Na zdjęciu wraz z Wiceprzewodniczącym Rady, Tomaszem Kozłowskim. 24 stycznia 2019 rok.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Radni podczas spotkania z Przewodniczącym Rady Miasta, Maciejem Biskupskim.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Spotkanie Rady Dzielnicy z przedstawicielami Komisariatu III Policji w dniu 21.03.2019 w siedzibie Rady.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Spotkanie w Miejskim Domu Kultury „Ligota”.
Na zdjęciu widoczni Przewodniczący Zarządu, B. Nowak oraz Przewodniczący Rady, A. Najdrowski.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Przewodniczący Rady, A. Najdrowski oraz radny J. Sołtysik biorą udział w wizji lokalnej na ul. Świdnickiej.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Wizja lokalna z udziałem Przewodniczącego Rady, A. Najdrowskiego oraz Przewodniczącego Zarządu, B. Nowaka.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Spotkanie przedstawicieli Rady (Przewodnicący A. Najdrowski oraz T. Maśnica) oraz policji z mieszkańcami w SP 64.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Radny Bogdan Nowak podczas wizji lokalnej na ul. Kijowskiej.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Wizja lokalna przy ul. Ogrodowej wraz z przedstawicielami MZUiM, policji i pracowników Wydziału Transportu UM.
Przewodniczący Rady oraz Zarządu biorą udział w sesji Rady Miasta
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Uroczyste otwarcie ogrodu sensorycznego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 12.
Obiekt powstał dzięki Budżetowi Obywatelskiemu.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Koncert fortepianowy przy Tężni. Na zdjęciu pomysłodawca budowy tężni, były radny RJP Adam Łęski wraz z Przewodniczącym
Rady Andrzejem Najdrowskim oraz Wiceprzewodniczącą Zarządu Sylwią Bacia.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Przedstawiciele Rady Jednostki (S. Bacia, A. Najdrowski, T. Maśnica, B. Nowak) podczas otwarcia Tężni w parku Zadole.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Radna Magdalena Niewiadomska oprowadza wycieczkę po Ligocie.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Rada Jednostki Pomocniczej wydała przewodnik po dzielnicy.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Spotkanie z policją dotyczące bezpieczeństwa zorganizowane przez radnych Jednostki Pomocniczej dla podopiecznych świetlicy
„Bezpieczna Twierdza”.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
25 października 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 64 odbyła się pierwsza otwarta dla mieszkańców sesja Rady Jednostki.
„Bezpieczna i przyjazna dzielnica” taki był temat tej wyjątkowej sesji, która zgromadziła tłumy mieszkańców.
Wyjątkowa IV Sesja Rady Jednostki Pomocniczej
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Specjalna Sesja Rady Jednostki w Szkole Podstawowej nr 64. Pierwsza sesja Rady Jednostki otwarta dla mieszkańców.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Specjalna Sesja Rady Jednostki w Szkole Podstawowej nr 64. Pierwsza sesja Rady Jednostki otwarta dla mieszkańców.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Specjalna Sesja Rady Jednostki w Szkole Podstawowej nr 64. Pierwsza sesja Rady Jednostki otwarta dla mieszkańców.
Sesje, wydarzenia, spotkania, wizje lokalne
Od lewej w ostatnim rzędzie stoją: J. Sołtysik, J. Zimoch, R. Szotstak, A. Kłos, S. Witkowska – Księżarczyk, T. Sołtys, D. Jarosz, …, S.
Bacia, D. Świętek, B. Nowak, T. Maśnica.
Od lewej w pierwszym rzędzie: G. Płonka, M. Niewidomska, I. Kuczek, O. Kostrzewska – Cichoń, K. Siejna (przew. Rady Miasta), A.
Najdrowski, T. Kozłowski, J. Tomaszewski, J. Chłądzyńska – Bojanowska. Siedzi. J. Kol.
Radni kadencji 2018 – 2022
Historia
Dziękujemy za uwagę!
Zdjęcia: Andrzej Najdrowski, Sylwia Bacia
Opracował: Jacek Tomaszewski
Rada Jednostki Pomocniczej
nr 6 Ligota-Panewniki
Adres: ul. Franciszkańska 25
40-708 Katowice
Email: rada@ligotapanewniki.pl

More Related Content

Similar to XXV lecie RJP nr 6

Zadanie duże KBO
Zadanie duże KBOZadanie duże KBO
Zadanie duże KBO
Waldemar Duczmal
 
Plan burmistrza Waldemara Palucha
Plan burmistrza Waldemara PaluchaPlan burmistrza Waldemara Palucha
Plan burmistrza Waldemara Palucha
kbmjaroslaw
 
Zadanie male KBO
Zadanie male KBOZadanie male KBO
Zadanie male KBO
Waldemar Duczmal
 
20 lat wspolnie joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
20 lat wspolnie  joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota20 lat wspolnie  joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
20 lat wspolnie joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka
 
20 lat wspolnie joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
20 lat wspolnie  joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota20 lat wspolnie  joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
20 lat wspolnie joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka
 
20 lat wspolnie joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
20 lat wspolnie  joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota20 lat wspolnie  joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
20 lat wspolnie joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka
 
Ewa Lieder, Piotr Głowacki: Doświadczenia z budżetem obywatelskim w gdańsku
Ewa Lieder, Piotr Głowacki: Doświadczenia z budżetem obywatelskim w gdańskuEwa Lieder, Piotr Głowacki: Doświadczenia z budżetem obywatelskim w gdańsku
Ewa Lieder, Piotr Głowacki: Doświadczenia z budżetem obywatelskim w gdańsku
Wstawiacz
 
Nasze_Miasto_Bialystok
Nasze_Miasto_BialystokNasze_Miasto_Bialystok
Nasze_Miasto_Bialystok
poranny24
 
biuletyn-miejski-wroclawpl-Nr19-180-2024.pdf
biuletyn-miejski-wroclawpl-Nr19-180-2024.pdfbiuletyn-miejski-wroclawpl-Nr19-180-2024.pdf
biuletyn-miejski-wroclawpl-Nr19-180-2024.pdf
Wroclaw
 
Gmina Brzeźnica - Podsumowanie roku 2011
Gmina Brzeźnica - Podsumowanie roku 2011Gmina Brzeźnica - Podsumowanie roku 2011
Gmina Brzeźnica - Podsumowanie roku 2011
SlideDG2014
 
Powiat Staszowski-10 lat
Powiat Staszowski-10 latPowiat Staszowski-10 lat
Powiat Staszowski-10 lat
Starostwo Powiatowe w Staszowie
 
Fiat jest w Tychach. Są granice! - Konsultacje Społeczne - Tychy 2010
Fiat jest w Tychach. Są granice! - Konsultacje Społeczne - Tychy 2010Fiat jest w Tychach. Są granice! - Konsultacje Społeczne - Tychy 2010
Fiat jest w Tychach. Są granice! - Konsultacje Społeczne - Tychy 2010
Miasto Tychy
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście WojkowiceRaport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Nasze forum-8(14)-internet
Nasze forum-8(14)-internetNasze forum-8(14)-internet
Nasze forum-8(14)-internet
Konrad Borowiec
 
Konkurs "DOM - 2015, o Kryształową Cegłę..." laureaci
Konkurs "DOM - 2015, o Kryształową Cegłę..." laureaciKonkurs "DOM - 2015, o Kryształową Cegłę..." laureaci
Konkurs "DOM - 2015, o Kryształową Cegłę..." laureaci
PTM_Lublin
 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 RokuLokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
guestdb96dd
 
Polski Ład w powiecie bytowskim
Polski Ład w powiecie bytowskimPolski Ład w powiecie bytowskim
Polski Ład w powiecie bytowskim
RadioGdansk
 

Similar to XXV lecie RJP nr 6 (19)

Zadanie duże KBO
Zadanie duże KBOZadanie duże KBO
Zadanie duże KBO
 
Zadanie duze
Zadanie duzeZadanie duze
Zadanie duze
 
Plan burmistrza Waldemara Palucha
Plan burmistrza Waldemara PaluchaPlan burmistrza Waldemara Palucha
Plan burmistrza Waldemara Palucha
 
Aniolki prez (1)
Aniolki prez (1)Aniolki prez (1)
Aniolki prez (1)
 
Zadanie male KBO
Zadanie male KBOZadanie male KBO
Zadanie male KBO
 
20 lat wspolnie joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
20 lat wspolnie  joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota20 lat wspolnie  joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
20 lat wspolnie joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
 
20 lat wspolnie joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
20 lat wspolnie  joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota20 lat wspolnie  joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
20 lat wspolnie joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
 
20 lat wspolnie joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
20 lat wspolnie  joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota20 lat wspolnie  joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
20 lat wspolnie joanna banek, magdalena dolibób, nina piechota
 
Ewa Lieder, Piotr Głowacki: Doświadczenia z budżetem obywatelskim w gdańsku
Ewa Lieder, Piotr Głowacki: Doświadczenia z budżetem obywatelskim w gdańskuEwa Lieder, Piotr Głowacki: Doświadczenia z budżetem obywatelskim w gdańsku
Ewa Lieder, Piotr Głowacki: Doświadczenia z budżetem obywatelskim w gdańsku
 
Nasze_Miasto_Bialystok
Nasze_Miasto_BialystokNasze_Miasto_Bialystok
Nasze_Miasto_Bialystok
 
biuletyn-miejski-wroclawpl-Nr19-180-2024.pdf
biuletyn-miejski-wroclawpl-Nr19-180-2024.pdfbiuletyn-miejski-wroclawpl-Nr19-180-2024.pdf
biuletyn-miejski-wroclawpl-Nr19-180-2024.pdf
 
Gmina Brzeźnica - Podsumowanie roku 2011
Gmina Brzeźnica - Podsumowanie roku 2011Gmina Brzeźnica - Podsumowanie roku 2011
Gmina Brzeźnica - Podsumowanie roku 2011
 
Powiat Staszowski-10 lat
Powiat Staszowski-10 latPowiat Staszowski-10 lat
Powiat Staszowski-10 lat
 
Fiat jest w Tychach. Są granice! - Konsultacje Społeczne - Tychy 2010
Fiat jest w Tychach. Są granice! - Konsultacje Społeczne - Tychy 2010Fiat jest w Tychach. Są granice! - Konsultacje Społeczne - Tychy 2010
Fiat jest w Tychach. Są granice! - Konsultacje Społeczne - Tychy 2010
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście WojkowiceRaport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
 
Nasze forum-8(14)-internet
Nasze forum-8(14)-internetNasze forum-8(14)-internet
Nasze forum-8(14)-internet
 
Konkurs "DOM - 2015, o Kryształową Cegłę..." laureaci
Konkurs "DOM - 2015, o Kryształową Cegłę..." laureaciKonkurs "DOM - 2015, o Kryształową Cegłę..." laureaci
Konkurs "DOM - 2015, o Kryształową Cegłę..." laureaci
 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 RokuLokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
 
Polski Ład w powiecie bytowskim
Polski Ład w powiecie bytowskimPolski Ład w powiecie bytowskim
Polski Ład w powiecie bytowskim
 

XXV lecie RJP nr 6