SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Sofonia
KAPITULLI 1
1 Fjala e Zotit që iu drejtua Sofonias, birit të Kushit,
birit të Gedaliahut, birit të Amariahut, birit të
Hizkiahut, në kohën e Josias, birit të Amonit, mbret
i Judës.
2 Unë do të shfaros plotësisht çdo gjë nga vendi,
thotë Zoti.
3 Unë do të shkatërroj njerëzit dhe kafshët; Do të
konsumoj zogjtë e qiellit, peshqit e detit dhe
pengesat me të pabesët; dhe unë do të shfaros njeriun
nga vendi", thotë Zoti.
4 Do të shtrij dorën time mbi Judën dhe mbi të gjithë
banorët e Jeruzalemit; dhe do të shfaros nga ky vend
mbetjen e Baalit dhe emrin e Kemarimëve bashkë
me priftërinjtë;
5 Dhe ata që adhurojnë ushtrinë e qiellit mbi çatitë;
ata që adhurojnë dhe betohen për Zotin dhe që
betohen për Malkamin;
6 dhe ata që largohen nga Zoti; dhe ata që nuk e kanë
kërkuar Zotin dhe nuk e kanë pyetur për të.
7 Heshtni në prani të Zotit, Zotit, sepse dita e Zotit
është e afërt, sepse Zoti ka përgatitur një flijim dhe
ka ofruar mysafirët e tij.
8 Ditën e flijimit të Zotit do të ndodhë që unë do të
ndëshkoj princat, bijtë e mbretit dhe të gjithë ata që
janë të veshur me rroba të huaja.
9 Po atë ditë do të dënoj të gjithë ata që kërcejnë në
prag, që mbushin shtëpitë e zotërinjve të tyre me
dhunë dhe mashtrim.
10 Atë ditë do të ndodhë, thotë Zoti, që do të ketë
zhurmë britmash nga porta e peshkut, një ulërimë
nga e dyta dhe një përplasje e madhe nga kodrat.
11 Rënkoni, o banorë të Makteshit, sepse tërë populli
tregtar është shfarosur; të gjithë ata që mbajnë
argjend do të shfarosen.
12 Në atë kohë do të ndodhë që unë do të kontrolloj
Jeruzalemin me qirinj dhe do t'i ndëshkoj njerëzit që
janë ulur mbi barkun e tyre, që thonë në zemër të tyre:
"Zoti nuk do të bëjë të mirën as të keqen".
13 Prandaj pasuria e tyre do të bëhet një plaçkë dhe
shtëpitë e tyre një shkreti; do të ndërtojnë edhe shtëpi,
por nuk do t'i banojnë; dhe do të mbjellin vreshta, por
nuk do të pinë verën e tyre.
14 Dita e madhe e Zotit është afër, është afër dhe
nxiton shumë, zëri i ditës së Zotit; njeriu i fuqishëm
do të bërtasë atje me hidhërim.
15Ajo ditë është një ditë zemërimi, një ditë
fatkeqësie dhe ankthi, një ditë shkretimi dhe
shkretimi, një ditë errësirë dhe errësirë, një ditë resh
dhe errësirës së dendur,
16 Dita e borisë dhe e alarmit kundër qyteteve të
fortifikuara dhe kundër kullave të larta.
17 Dhe unë do të sjell fatkeqësi mbi njerëzit, që do
të ecin si të verbër, sepse kanë mëkatuar kundër Zotit;
gjaku i tyre do të derdhet si pluhur dhe mishi i tyre si
pleh.
18 As argjendi dhe as ari i tyre nuk do të mund t'i
çlirojnë ditën e zemërimit të Zotit; por gjithë vendi
do të gllabërohet nga zjarri i xhelozisë së tij, sepse ai
do të çlirojë shpejt të gjithë banorët e vendit.
KAPITULLI 2
1 Mblidhuni, po, mblidhuni bashkë, o komb i
padëshiruar;
2 Para se të dalë dekreti, para se të kalojë dita si byku,
para se zemërimi i zjarrtë i Zotit të bjerë mbi ju, para
se dita e zemërimit të Zotit të bjerë mbi ju.
3 Kërkoni Zotin, ju të gjithë zemërbutët e tokës, që
kryeni drejtësinë e tij; kërkoni drejtësinë, kërkoni
butësinë; ndoshta do të fshiheni ditën e zemërimit të
Zotit.
4 Sepse Gaza do të jetë braktisur dhe Ashkeloni një
shkreti; ata do të dëbojnë Ashdodin në mesditë dhe
Ekroni do të çrrënjoset.
5 Mjerë banorët e bregut të detit, kombi i Kerethejve!
fjala e Zotit është kundër teje; O Kanaan, vend i
Filistejve, unë do të të shkatërroj dhe nuk do të ketë
më asnjë banor.
6 Bregu i detit do të jetë banesa dhe kasolle për
barinjtë dhe vathë për kopetë.
7 Bregdeti do të jetë për mbetjen e shtëpisë së Judës;
do të kullosin aty; në mbrëmje do të pushojnë në
shtëpitë e Ashkelonit, sepse Zoti, Perëndia i tyre, do
t'i vizitojë dhe do të largojë robërinë e tyre.
8 Kam dëgjuar fyerjet e Moabit dhe fyerjet e bijve të
Amonit, me të cilat ata kanë fyer popullin tim dhe
janë madhëruar kundër kufijve të tyre.
9 Prandaj, siç rroj unë, thotë Zoti i ushtrive, Perëndia
i Izraelit, me siguri Moabi do të jetë si Sodoma dhe
bijtë e Amonit si Gomorra, bijtë e hithrave dhe
kriprave dhe një shkretim i përjetshëm; mbetjet e mia
njerëzit do t'i plaçkitin dhe mbetja e popullit tim do
t'i zotërojë.
10 Këtë do ta kenë për krenarinë e tyre, sepse janë
fyer dhe madhëruar kundër popullit të Zotit të
ushtrive.
11 Zoti do të jetë i tmerrshëm për ta, sepse do të bjerë
uria tërë perënditë e tokës; dhe njerëzit do ta
adhurojnë, secili nga vendi i tij, të gjithë ishujt e
kombeve.
12 Edhe ju etiopianë, do të vriteni nga shpata ime.
13 Ai do të shtrijë dorën e tij kundër veriut dhe do të
shkatërrojë Asirinë; dhe do ta bëjë Ninivën një
shkreti dhe do të thahet si një shkretëtirë.
14 Dhe kopetë do të shtrihen në mes të saj, të gjitha
kafshët e kombeve; si kormorani ashtu edhe ata të
hidhur do të banojnë në gjirin e sipërm të tij; zëri i
tyre do të këndojë nëpër dritare; shkreti do të jetë në
pragjet, sepse ai do të zbulojë veprën e kedrit.
15 Ky është qyteti i gëzimit, që banonte i shkujdesur,
që thoshte në zemër të saj: "Unë jam dhe nuk ka asnjë
tjetër veç meje; si është bërë ajo një shkreti, një vend
ku të shtrihen kafshët!". kushdo që kalon pranë saj
do të fërshëllejë dhe do të tundë dorën.
KAPITULLI 3
1 Mjerë ajo që është e fëlliqur dhe e ndotur, për
qytetin shtypës!
2 Ajo nuk iu bind zërit; ajo nuk mori korrigjim; ajo
nuk kishte besim te Zoti; ajo nuk iu afrua Perëndisë
së saj.
3 Princat e saj brenda saj janë luanë vrumbullues;
gjyqtarët e saj janë ujqër të mbrëmjes; ata nuk
gërryejnë kockat deri nesër.
4 Profetët e tij janë njerëz të butë dhe të pabesë;
priftërinjtë e tij kanë ndotur shenjtëroren, kanë
dhunuar ligjin.
5 Zoti i drejtë është në mes të tij; ai nuk do të bëjë
paudhësi; çdo mëngjes nxjerr në dritë gjykimin e tij,
nuk ligështohet; por i padrejti nuk njeh turp.
6 Unë kam shfarosur kombet; kullat e tyre janë të
shkreta; I kam bërë rrugët e tyre të shkretuara dhe
nuk do të kalojë askush; qytetet e tyre janë
shkatërruar aq sa nuk ka njeri dhe nuk ka asnjë banor.
7 Unë thashë: Me siguri do të kesh frikë nga unë, do
të marrësh mësime; kështu që banesa e tyre nuk
duhet të ndërpritet, sido që i dënova; por ata u ngritën
herët dhe prishën të gjitha veprimet e tyre.
8Prandaj prisni nga unë, thotë Zoti, deri në ditën kur
unë do të ngrihem kundër gjahut, sepse vendosmëria
ime është të mbledh kombet, që të mund të mbledh
mbretëritë dhe të derdh mbi to indinjatën time, madje
gjithë zemërimin tim të zjarrtë : sepse gjithë toka do
të gllabërohet nga zjarri i xhelozisë sime.
9 Sepse atëherë unë do t'i kthej popullit një gjuhë të
pastër, që të gjithë të thërrasin emrin e Zotit për t'i
shërbyer me një marrëveshje të vetme.
10 Nga përtej lumenjve të Etiopisë, lutësit e mi, bija
e të shpërndarit tim, do të sjellin ofertën time.
11 Atë ditë nuk do të kesh turp për të gjitha veprimet
e tua me të cilat ke mëkatuar kundër meje, sepse
atëherë unë do të largoj nga mesi jote ata që gëzohen
me krenarinë tënde dhe nuk do të jesh më krenar për
shkak të mali i shenjtë.
12 Do të lë në mes teje një popull të pikëlluar dhe të
varfër, të cilët do të kenë besim te emri i Zotit.
13 Pjesa e mbetur e Izraelit nuk do të kryejë paudhësi
dhe nuk do të thotë gënjeshtra; në gojën e tyre nuk
do të gjendet as një gjuhë mashtruese, sepse do të
ushqehen dhe do të shtrihen dhe askush nuk do t'i
trembë.
14 Këndo, o bijë e Sionit; Bërtit, o Izrael; Gëzohu
dhe ngazëllo me gjithë zemër, o bijë e Jeruzalemit.
15 Zoti ka hequr dekretet e tua, ka dëbuar armikun
tënd; mbreti i Izraelit, Zoti, është në mes teje; nuk do
të shohësh më të keqen.
16 Atë ditë Jeruzalemit do t'i thuhet: "Mos ki frikë",
dhe Sionit: "Mos u lodhur duart e tua".
17 Zoti, Perëndia yt, në mes teje është i fuqishëm; ai
do të shpëtojë, do të gëzohet me ty me gëzim; do të
pushojë në dashurinë e tij, do të gëzohet për ty me
këngë.
18 Unë do të mbledh ata që janë të pikëlluar për
mbledhjen solemne, që janë prej teje, për të cilët
turpi i tij ishte një barrë.
19 Ja, në atë kohë unë do të zhbëj të gjitha ato që të
mundojnë, do të shpëtoj atë që ndalon dhe do të
mbledh atë që u dëbua; dhe unë do t'u jap lavdi dhe
famë në çdo vend ku janë turpëruar.
20 Në atë kohë do të të kthej, në kohën që do të të
mbledh, sepse do të të bëj një emër dhe një lavdi
midis gjithë popujve të dheut, kur të kthej robërinë
tënde para syve të tu", thotë Zoti.

More Related Content

Similar to The Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdf (9)

Albanian - Ecclesiasticus.pdf
Albanian - Ecclesiasticus.pdfAlbanian - Ecclesiasticus.pdf
Albanian - Ecclesiasticus.pdf
 
Albanian - Prayer of Azariah.pdf
Albanian - Prayer of Azariah.pdfAlbanian - Prayer of Azariah.pdf
Albanian - Prayer of Azariah.pdf
 
Albanian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Albanian - The Gospel of the Birth of Mary.pdfAlbanian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Albanian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 
Albanian - Jude.pdf
Albanian - Jude.pdfAlbanian - Jude.pdf
Albanian - Jude.pdf
 
Albanian - Tobit.pdf
Albanian - Tobit.pdfAlbanian - Tobit.pdf
Albanian - Tobit.pdf
 
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesit
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesitLuka 8 - Shembelltyra e mbjellesit
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesit
 
Albanian - First Esdras.pdf
Albanian - First Esdras.pdfAlbanian - First Esdras.pdf
Albanian - First Esdras.pdf
 
Albanian - The Apocrypha.pdf
Albanian - The Apocrypha.pdfAlbanian - The Apocrypha.pdf
Albanian - The Apocrypha.pdf
 
Albanian - Poverty.pdf
Albanian - Poverty.pdfAlbanian - Poverty.pdf
Albanian - Poverty.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Czech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Czech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCzech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Czech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Croatian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Croatian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCroatian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Croatian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Corsican - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Corsican - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCorsican - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Corsican - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chinese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChinese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chinese (Simplified) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Simplified) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChinese (Simplified) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Simplified) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chinese (Literary) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Literary) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChinese (Literary) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Literary) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chichewa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chichewa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChichewa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chichewa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Cebuano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Cebuano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCebuano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Cebuano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Catalan - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Catalan - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCatalan - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Catalan - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Cantonese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Cantonese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCantonese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Cantonese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Tagalog - Testament of Reuben the Son of Jacob.pdf
Tagalog - Testament of Reuben the Son of Jacob.pdfTagalog - Testament of Reuben the Son of Jacob.pdf
Tagalog - Testament of Reuben the Son of Jacob.pdf
 
Malay Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malay Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxMalay Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malay Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Inuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfInuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuktitut Latin - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Burmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Burmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBurmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Burmese (Myanmar) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bulgarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bulgarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBulgarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bulgarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bosnian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bosnian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBosnian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bosnian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bodo - The-Epistle-of-Ignatius-to-Polycarp.pdf
Bodo - The-Epistle-of-Ignatius-to-Polycarp.pdfBodo - The-Epistle-of-Ignatius-to-Polycarp.pdf
Bodo - The-Epistle-of-Ignatius-to-Polycarp.pdf
 
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bengali - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bengali - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBengali - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bengali - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 

The Book of Prophet Zephaniah - Albanian.pdf

  • 1. Sofonia KAPITULLI 1 1 Fjala e Zotit që iu drejtua Sofonias, birit të Kushit, birit të Gedaliahut, birit të Amariahut, birit të Hizkiahut, në kohën e Josias, birit të Amonit, mbret i Judës. 2 Unë do të shfaros plotësisht çdo gjë nga vendi, thotë Zoti. 3 Unë do të shkatërroj njerëzit dhe kafshët; Do të konsumoj zogjtë e qiellit, peshqit e detit dhe pengesat me të pabesët; dhe unë do të shfaros njeriun nga vendi", thotë Zoti. 4 Do të shtrij dorën time mbi Judën dhe mbi të gjithë banorët e Jeruzalemit; dhe do të shfaros nga ky vend mbetjen e Baalit dhe emrin e Kemarimëve bashkë me priftërinjtë; 5 Dhe ata që adhurojnë ushtrinë e qiellit mbi çatitë; ata që adhurojnë dhe betohen për Zotin dhe që betohen për Malkamin; 6 dhe ata që largohen nga Zoti; dhe ata që nuk e kanë kërkuar Zotin dhe nuk e kanë pyetur për të. 7 Heshtni në prani të Zotit, Zotit, sepse dita e Zotit është e afërt, sepse Zoti ka përgatitur një flijim dhe ka ofruar mysafirët e tij. 8 Ditën e flijimit të Zotit do të ndodhë që unë do të ndëshkoj princat, bijtë e mbretit dhe të gjithë ata që janë të veshur me rroba të huaja. 9 Po atë ditë do të dënoj të gjithë ata që kërcejnë në prag, që mbushin shtëpitë e zotërinjve të tyre me dhunë dhe mashtrim. 10 Atë ditë do të ndodhë, thotë Zoti, që do të ketë zhurmë britmash nga porta e peshkut, një ulërimë nga e dyta dhe një përplasje e madhe nga kodrat. 11 Rënkoni, o banorë të Makteshit, sepse tërë populli tregtar është shfarosur; të gjithë ata që mbajnë argjend do të shfarosen. 12 Në atë kohë do të ndodhë që unë do të kontrolloj Jeruzalemin me qirinj dhe do t'i ndëshkoj njerëzit që janë ulur mbi barkun e tyre, që thonë në zemër të tyre: "Zoti nuk do të bëjë të mirën as të keqen". 13 Prandaj pasuria e tyre do të bëhet një plaçkë dhe shtëpitë e tyre një shkreti; do të ndërtojnë edhe shtëpi, por nuk do t'i banojnë; dhe do të mbjellin vreshta, por nuk do të pinë verën e tyre. 14 Dita e madhe e Zotit është afër, është afër dhe nxiton shumë, zëri i ditës së Zotit; njeriu i fuqishëm do të bërtasë atje me hidhërim. 15Ajo ditë është një ditë zemërimi, një ditë fatkeqësie dhe ankthi, një ditë shkretimi dhe shkretimi, një ditë errësirë dhe errësirë, një ditë resh dhe errësirës së dendur, 16 Dita e borisë dhe e alarmit kundër qyteteve të fortifikuara dhe kundër kullave të larta. 17 Dhe unë do të sjell fatkeqësi mbi njerëzit, që do të ecin si të verbër, sepse kanë mëkatuar kundër Zotit; gjaku i tyre do të derdhet si pluhur dhe mishi i tyre si pleh. 18 As argjendi dhe as ari i tyre nuk do të mund t'i çlirojnë ditën e zemërimit të Zotit; por gjithë vendi do të gllabërohet nga zjarri i xhelozisë së tij, sepse ai do të çlirojë shpejt të gjithë banorët e vendit. KAPITULLI 2 1 Mblidhuni, po, mblidhuni bashkë, o komb i padëshiruar; 2 Para se të dalë dekreti, para se të kalojë dita si byku, para se zemërimi i zjarrtë i Zotit të bjerë mbi ju, para se dita e zemërimit të Zotit të bjerë mbi ju. 3 Kërkoni Zotin, ju të gjithë zemërbutët e tokës, që kryeni drejtësinë e tij; kërkoni drejtësinë, kërkoni butësinë; ndoshta do të fshiheni ditën e zemërimit të Zotit. 4 Sepse Gaza do të jetë braktisur dhe Ashkeloni një shkreti; ata do të dëbojnë Ashdodin në mesditë dhe Ekroni do të çrrënjoset. 5 Mjerë banorët e bregut të detit, kombi i Kerethejve! fjala e Zotit është kundër teje; O Kanaan, vend i Filistejve, unë do të të shkatërroj dhe nuk do të ketë më asnjë banor. 6 Bregu i detit do të jetë banesa dhe kasolle për barinjtë dhe vathë për kopetë. 7 Bregdeti do të jetë për mbetjen e shtëpisë së Judës; do të kullosin aty; në mbrëmje do të pushojnë në shtëpitë e Ashkelonit, sepse Zoti, Perëndia i tyre, do t'i vizitojë dhe do të largojë robërinë e tyre. 8 Kam dëgjuar fyerjet e Moabit dhe fyerjet e bijve të Amonit, me të cilat ata kanë fyer popullin tim dhe janë madhëruar kundër kufijve të tyre. 9 Prandaj, siç rroj unë, thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit, me siguri Moabi do të jetë si Sodoma dhe bijtë e Amonit si Gomorra, bijtë e hithrave dhe kriprave dhe një shkretim i përjetshëm; mbetjet e mia njerëzit do t'i plaçkitin dhe mbetja e popullit tim do t'i zotërojë. 10 Këtë do ta kenë për krenarinë e tyre, sepse janë fyer dhe madhëruar kundër popullit të Zotit të ushtrive. 11 Zoti do të jetë i tmerrshëm për ta, sepse do të bjerë uria tërë perënditë e tokës; dhe njerëzit do ta adhurojnë, secili nga vendi i tij, të gjithë ishujt e kombeve. 12 Edhe ju etiopianë, do të vriteni nga shpata ime. 13 Ai do të shtrijë dorën e tij kundër veriut dhe do të shkatërrojë Asirinë; dhe do ta bëjë Ninivën një shkreti dhe do të thahet si një shkretëtirë.
  • 2. 14 Dhe kopetë do të shtrihen në mes të saj, të gjitha kafshët e kombeve; si kormorani ashtu edhe ata të hidhur do të banojnë në gjirin e sipërm të tij; zëri i tyre do të këndojë nëpër dritare; shkreti do të jetë në pragjet, sepse ai do të zbulojë veprën e kedrit. 15 Ky është qyteti i gëzimit, që banonte i shkujdesur, që thoshte në zemër të saj: "Unë jam dhe nuk ka asnjë tjetër veç meje; si është bërë ajo një shkreti, një vend ku të shtrihen kafshët!". kushdo që kalon pranë saj do të fërshëllejë dhe do të tundë dorën. KAPITULLI 3 1 Mjerë ajo që është e fëlliqur dhe e ndotur, për qytetin shtypës! 2 Ajo nuk iu bind zërit; ajo nuk mori korrigjim; ajo nuk kishte besim te Zoti; ajo nuk iu afrua Perëndisë së saj. 3 Princat e saj brenda saj janë luanë vrumbullues; gjyqtarët e saj janë ujqër të mbrëmjes; ata nuk gërryejnë kockat deri nesër. 4 Profetët e tij janë njerëz të butë dhe të pabesë; priftërinjtë e tij kanë ndotur shenjtëroren, kanë dhunuar ligjin. 5 Zoti i drejtë është në mes të tij; ai nuk do të bëjë paudhësi; çdo mëngjes nxjerr në dritë gjykimin e tij, nuk ligështohet; por i padrejti nuk njeh turp. 6 Unë kam shfarosur kombet; kullat e tyre janë të shkreta; I kam bërë rrugët e tyre të shkretuara dhe nuk do të kalojë askush; qytetet e tyre janë shkatërruar aq sa nuk ka njeri dhe nuk ka asnjë banor. 7 Unë thashë: Me siguri do të kesh frikë nga unë, do të marrësh mësime; kështu që banesa e tyre nuk duhet të ndërpritet, sido që i dënova; por ata u ngritën herët dhe prishën të gjitha veprimet e tyre. 8Prandaj prisni nga unë, thotë Zoti, deri në ditën kur unë do të ngrihem kundër gjahut, sepse vendosmëria ime është të mbledh kombet, që të mund të mbledh mbretëritë dhe të derdh mbi to indinjatën time, madje gjithë zemërimin tim të zjarrtë : sepse gjithë toka do të gllabërohet nga zjarri i xhelozisë sime. 9 Sepse atëherë unë do t'i kthej popullit një gjuhë të pastër, që të gjithë të thërrasin emrin e Zotit për t'i shërbyer me një marrëveshje të vetme. 10 Nga përtej lumenjve të Etiopisë, lutësit e mi, bija e të shpërndarit tim, do të sjellin ofertën time. 11 Atë ditë nuk do të kesh turp për të gjitha veprimet e tua me të cilat ke mëkatuar kundër meje, sepse atëherë unë do të largoj nga mesi jote ata që gëzohen me krenarinë tënde dhe nuk do të jesh më krenar për shkak të mali i shenjtë. 12 Do të lë në mes teje një popull të pikëlluar dhe të varfër, të cilët do të kenë besim te emri i Zotit. 13 Pjesa e mbetur e Izraelit nuk do të kryejë paudhësi dhe nuk do të thotë gënjeshtra; në gojën e tyre nuk do të gjendet as një gjuhë mashtruese, sepse do të ushqehen dhe do të shtrihen dhe askush nuk do t'i trembë. 14 Këndo, o bijë e Sionit; Bërtit, o Izrael; Gëzohu dhe ngazëllo me gjithë zemër, o bijë e Jeruzalemit. 15 Zoti ka hequr dekretet e tua, ka dëbuar armikun tënd; mbreti i Izraelit, Zoti, është në mes teje; nuk do të shohësh më të keqen. 16 Atë ditë Jeruzalemit do t'i thuhet: "Mos ki frikë", dhe Sionit: "Mos u lodhur duart e tua". 17 Zoti, Perëndia yt, në mes teje është i fuqishëm; ai do të shpëtojë, do të gëzohet me ty me gëzim; do të pushojë në dashurinë e tij, do të gëzohet për ty me këngë. 18 Unë do të mbledh ata që janë të pikëlluar për mbledhjen solemne, që janë prej teje, për të cilët turpi i tij ishte një barrë. 19 Ja, në atë kohë unë do të zhbëj të gjitha ato që të mundojnë, do të shpëtoj atë që ndalon dhe do të mbledh atë që u dëbua; dhe unë do t'u jap lavdi dhe famë në çdo vend ku janë turpëruar. 20 Në atë kohë do të të kthej, në kohën që do të të mbledh, sepse do të të bëj një emër dhe një lavdi midis gjithë popujve të dheut, kur të kthej robërinë tënde para syve të tu", thotë Zoti.