SlideShare a Scribd company logo
Coâng Ty BÑS Ñaát PhöôngNam
Vòtrí : QL1A , P.APÑ,Q12
Lieàn keà KDCCOZyHouse, TTÑaêng kieåm Q12,
ÑH Nguyeãn Taát Thaønh. Caùch ngaõ töVöôøn
Laøi + QL1A700m.
Toång soá loâ : 9 loâ
$
Phương thức thanh toán
Cọc Các đợt thanh toán
Dat nen An
Phu Dong
20 triệu PTTT1: Đ1:30%, Đ2: 40%, Đ3: 25%, Đ4: 5%
PTTT2: Đ1; 95%; Đ2: 5% (CK 1,5%)
Giá cả hợp lý – cạnh tranh
Đầy đủ các tiện ích nội khu
và ngoại khuTiện ở hoặc đầu tư
Hỗ trợ thanh toán tốt
Đa dạng diện tích
vị trí tốt – Trung tâm
KẾT LUẬN
Company
LOGO
Thank you
Công Ty BĐS Đất Phương Nam
Hotline : 0918 89 91 93

More Related Content

More from Công Ty CP Đầu Tư Viettienland

Khu dan cu thoi an city
Khu dan cu thoi an cityKhu dan cu thoi an city
Khu dan cu thoi an city
Công Ty CP Đầu Tư Viettienland
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Công Ty VẠN PHÁP THỊNH
Công Ty VẠN PHÁP THỊNHCông Ty VẠN PHÁP THỊNH
Công Ty VẠN PHÁP THỊNH
Công Ty CP Đầu Tư Viettienland
 
Đất nền quận 12 giá rẻ nhất khu vực cách QL1A 70m
Đất nền quận 12 giá rẻ nhất khu vực cách QL1A 70mĐất nền quận 12 giá rẻ nhất khu vực cách QL1A 70m
Đất nền quận 12 giá rẻ nhất khu vực cách QL1A 70m
Công Ty CP Đầu Tư Viettienland
 
Đất nền An phú đông quận 12
Đất nền An phú đông quận 12Đất nền An phú đông quận 12
Đất nền An phú đông quận 12
Công Ty CP Đầu Tư Viettienland
 

More from Công Ty CP Đầu Tư Viettienland (7)

Khu dan cu thoi an city
Khu dan cu thoi an cityKhu dan cu thoi an city
Khu dan cu thoi an city
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
Công Ty VẠN PHÁP THỊNH
Công Ty VẠN PHÁP THỊNHCông Ty VẠN PHÁP THỊNH
Công Ty VẠN PHÁP THỊNH
 
Đất nền quận 12 giá rẻ nhất khu vực cách QL1A 70m
Đất nền quận 12 giá rẻ nhất khu vực cách QL1A 70mĐất nền quận 12 giá rẻ nhất khu vực cách QL1A 70m
Đất nền quận 12 giá rẻ nhất khu vực cách QL1A 70m
 
Silesharesunviewtown 141110004247-conversion-gate01
Silesharesunviewtown 141110004247-conversion-gate01Silesharesunviewtown 141110004247-conversion-gate01
Silesharesunviewtown 141110004247-conversion-gate01
 
Bán đất dự án the sun city minh sơn
Bán đất dự án the sun city minh sơnBán đất dự án the sun city minh sơn
Bán đất dự án the sun city minh sơn
 
Đất nền An phú đông quận 12
Đất nền An phú đông quận 12Đất nền An phú đông quận 12
Đất nền An phú đông quận 12
 

Đất nền quận 12 giá rẻ nhất khu vực

 • 1.
 • 2.
 • 3. Coâng Ty BÑS Ñaát PhöôngNam Vòtrí : QL1A , P.APÑ,Q12 Lieàn keà KDCCOZyHouse, TTÑaêng kieåm Q12, ÑH Nguyeãn Taát Thaønh. Caùch ngaõ töVöôøn Laøi + QL1A700m. Toång soá loâ : 9 loâ $
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10. Phương thức thanh toán Cọc Các đợt thanh toán Dat nen An Phu Dong 20 triệu PTTT1: Đ1:30%, Đ2: 40%, Đ3: 25%, Đ4: 5% PTTT2: Đ1; 95%; Đ2: 5% (CK 1,5%)
 • 11. Giá cả hợp lý – cạnh tranh Đầy đủ các tiện ích nội khu và ngoại khuTiện ở hoặc đầu tư Hỗ trợ thanh toán tốt Đa dạng diện tích vị trí tốt – Trung tâm KẾT LUẬN
 • 12. Company LOGO Thank you Công Ty BĐS Đất Phương Nam Hotline : 0918 89 91 93