SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
পাঠ
পরিরিরি
শ্রেণী: দশম
রিষয়: গরণি
িৃত্ত
 িৃত্তত্তি জ্যা ও িযাস
 িৃত্তত্তি অভ্যন্তি ও িরিভ্ভাগ
 িৃত্তত্তি শ্রেন্দ্রস্থ শ্রোণ, িৃত্তস্থ শ্রোণ
 িৃত্তিাপ, িৃত্তত্ত অন্তরল ভ
রিি িিুভ্ু ভজ্
জ্যা
িযাসার্ ভ
O
A
O
P
Q
O
O
B
A
OO
O
O
A B
A
C
B
B
A
D C
O
টপিকঃ বৃত্ত সম্পর্কিত | বিষয়ঃ গণিত | দশম শ্রেণি

More Related Content

More from Monower Hossen

More from Monower Hossen (20)

English-1 Class Nine Environment
English-1 Class Nine EnvironmentEnglish-1 Class Nine Environment
English-1 Class Nine Environment
 
English-1(Grammar) Class Nine Parts of Speech
English-1(Grammar) Class Nine Parts of SpeechEnglish-1(Grammar) Class Nine Parts of Speech
English-1(Grammar) Class Nine Parts of Speech
 
English-1(Grammar) Class nine Non Finite Verbs
English-1(Grammar) Class nine Non Finite VerbsEnglish-1(Grammar) Class nine Non Finite Verbs
English-1(Grammar) Class nine Non Finite Verbs
 
English-1 Class Nine Pastimes
English-1 Class Nine PastimesEnglish-1 Class Nine Pastimes
English-1 Class Nine Pastimes
 
সিভিল ড্রাফটিং-২(২য় পত্র) দ্বাদশ শ্রেণি অধ্যায় -০২ অটোক্যাড 3D সলিড ইডিটিং
সিভিল ড্রাফটিং-২(২য় পত্র) দ্বাদশ শ্রেণি অধ্যায় -০২ অটোক্যাড 3D সলিড ইডিটিংসিভিল ড্রাফটিং-২(২য় পত্র) দ্বাদশ শ্রেণি অধ্যায় -০২ অটোক্যাড 3D সলিড ইডিটিং
সিভিল ড্রাফটিং-২(২য় পত্র) দ্বাদশ শ্রেণি অধ্যায় -০২ অটোক্যাড 3D সলিড ইডিটিং
 
ইন্ডাট্রিয়াল উড ওয়ার্কিং-১(২য় পত্র) দ্বাদশ শ্রেণি অধ্যায় -০৬ কাঠের কাজের হার...
ইন্ডাট্রিয়াল উড ওয়ার্কিং-১(২য় পত্র) দ্বাদশ শ্রেণি অধ্যায় -০৬ কাঠের কাজের হার...ইন্ডাট্রিয়াল উড ওয়ার্কিং-১(২য় পত্র) দ্বাদশ শ্রেণি অধ্যায় -০৬ কাঠের কাজের হার...
ইন্ডাট্রিয়াল উড ওয়ার্কিং-১(২য় পত্র) দ্বাদশ শ্রেণি অধ্যায় -০৬ কাঠের কাজের হার...
 
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -১০ খনিজ সম্পদঃ ধাতু- অধাতু (২য় অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -১০ খনিজ সম্পদঃ ধাতু- অধাতু (২য় অংশ)রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -১০ খনিজ সম্পদঃ ধাতু- অধাতু (২য় অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -১০ খনিজ সম্পদঃ ধাতু- অধাতু (২য় অংশ)
 
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -১০ খনিজ সম্পদঃ ধাতু- অধাতু (১ম অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -১০ খনিজ সম্পদঃ ধাতু- অধাতু (১ম অংশ)রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -১০ খনিজ সম্পদঃ ধাতু- অধাতু (১ম অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -১০ খনিজ সম্পদঃ ধাতু- অধাতু (১ম অংশ)
 
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -১০ খনিজ সম্পদঃ ধাতু- অধাতু (৩য় অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -১০ খনিজ সম্পদঃ ধাতু- অধাতু (৩য় অংশ)রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -১০ খনিজ সম্পদঃ ধাতু- অধাতু (৩য় অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -১০ খনিজ সম্পদঃ ধাতু- অধাতু (৩য় অংশ)
 
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৯ এসিড-ক্ষারক সমতা (২য় অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৯ এসিড-ক্ষারক সমতা (২য় অংশ)রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৯ এসিড-ক্ষারক সমতা (২য় অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৯ এসিড-ক্ষারক সমতা (২য় অংশ)
 
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৯ এসিড-ক্ষারক সমতা (১ম অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৯ এসিড-ক্ষারক সমতা (১ম অংশ)রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৯ এসিড-ক্ষারক সমতা (১ম অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৯ এসিড-ক্ষারক সমতা (১ম অংশ)
 
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৯ এসিড-ক্ষারক সমতা (৪র্থ অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৯ এসিড-ক্ষারক সমতা (৪র্থ অংশ)রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৯ এসিড-ক্ষারক সমতা (৪র্থ অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৯ এসিড-ক্ষারক সমতা (৪র্থ অংশ)
 
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৯ এসিড-ক্ষারক সমতা (৩য় অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৯ এসিড-ক্ষারক সমতা (৩য় অংশ)রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৯ এসিড-ক্ষারক সমতা (৩য় অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৯ এসিড-ক্ষারক সমতা (৩য় অংশ)
 
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৮ রসায়ন ও শক্তি (১ম অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৮ রসায়ন ও শক্তি (১ম অংশ)রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৮ রসায়ন ও শক্তি (১ম অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৮ রসায়ন ও শক্তি (১ম অংশ)
 
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৮ রসায়ন ও শক্তি (৩য় অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৮ রসায়ন ও শক্তি (৩য় অংশ)রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৮ রসায়ন ও শক্তি (৩য় অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৮ রসায়ন ও শক্তি (৩য় অংশ)
 
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৮ রসায়ন ও শক্তি (৪র্থ অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৮ রসায়ন ও শক্তি (৪র্থ অংশ)রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৮ রসায়ন ও শক্তি (৪র্থ অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৮ রসায়ন ও শক্তি (৪র্থ অংশ)
 
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৮ রসায়ন ও শক্তি (২য় অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৮ রসায়ন ও শক্তি (২য় অংশ)রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৮ রসায়ন ও শক্তি (২য় অংশ)
রসায়ন-২ দশম শ্রেণি অধ্যায় -০৮ রসায়ন ও শক্তি (২য় অংশ)
 
রসায়ন-১ নবম শ্রেণি অধ্যায় -০৭ রাসায়নিক বিক্রিয়া (১ম অংশ)
রসায়ন-১ নবম শ্রেণি অধ্যায় -০৭ রাসায়নিক বিক্রিয়া (১ম অংশ)রসায়ন-১ নবম শ্রেণি অধ্যায় -০৭ রাসায়নিক বিক্রিয়া (১ম অংশ)
রসায়ন-১ নবম শ্রেণি অধ্যায় -০৭ রাসায়নিক বিক্রিয়া (১ম অংশ)
 
রসায়ন-১ নবম শ্রেণি অধ্যায় -০৭ রাসায়নিক বিক্রিয়া (৫ম অংশ)
রসায়ন-১ নবম শ্রেণি অধ্যায় -০৭ রাসায়নিক বিক্রিয়া (৫ম অংশ)রসায়ন-১ নবম শ্রেণি অধ্যায় -০৭ রাসায়নিক বিক্রিয়া (৫ম অংশ)
রসায়ন-১ নবম শ্রেণি অধ্যায় -০৭ রাসায়নিক বিক্রিয়া (৫ম অংশ)
 
রসায়ন-১ নবম শ্রেণি অধ্যায় -০৭ রাসায়নিক বিক্রিয়া (৪র্থ অংশ)
রসায়ন-১ নবম শ্রেণি অধ্যায় -০৭ রাসায়নিক বিক্রিয়া (৪র্থ অংশ)রসায়ন-১ নবম শ্রেণি অধ্যায় -০৭ রাসায়নিক বিক্রিয়া (৪র্থ অংশ)
রসায়ন-১ নবম শ্রেণি অধ্যায় -০৭ রাসায়নিক বিক্রিয়া (৪র্থ অংশ)
 

টপিকঃ বৃত্ত সম্পর্কিত | বিষয়ঃ গণিত | দশম শ্রেণি