SlideShare a Scribd company logo
ٔ
1
1
1
1
‫ﮌ‬¦
‫م‬‫ـ‬‫يقي‬‫ر‬‫ط‬ ‫ن‬
(‫ة‬َّ‫ر‬ُّ‫والد‬ ‫الشاطبية‬)
( ‫مع‬‫بالوقف‬ ‫الجمع‬ ‫تعليم‬ ‫طرق‬)
)‫الدليل‬ ‫ر‬ْ‫ك‬ِ‫وذ‬ ، ‫والتحليل‬ ، ‫والتفصيل‬ ، ‫و(البيان‬
‫كم‬‫أخو‬ /‫ـداد‬‫ع‬‫إ‬
‫اب‬َّ‫الوه‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫د‬ّ‫محم‬ ‫بن‬ ‫قدري‬
)‫(الكويت‬ ‫ـ‬‫ب‬ )‫يم‬‫ر‬‫الك‬ ‫القرآن‬‫ر‬‫(دا‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫التجويد‬ ‫مدرس‬
‫ـن‬‫ي‬‫متصل‬ ‫سندين‬ ‫على‬ ‫العشر‬ ‫اءات‬‫ر‬‫للق‬ ‫والجامع‬
(‫بالنبي‬)‫ة‬َّ‫ر‬ُّ‫والد‬ ‫(الشاطبية‬ ‫يقي‬‫ر‬‫ط‬ ‫من‬ )
13
ٕ
2
2
‫ﮋ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬‫ﮩ‬‫ﮨ‬‫ﮧ‬‫ﮦ‬‫ﮥ‬‫ﮤ‬‫ﮣ‬‫ﮢ‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬‫ﮟ‬‫ﮊ‬
‫ﮋ‬‫ﮡ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫جعفر‬ ‫وأبو‬ ‫عمرو‬ ‫وأبو‬ ‫قالون‬)‫ألف‬ ‫إدخال‬ ‫مع‬ ‫بني‬ ‫بني‬ ‫الثانية‬ ‫اذلمزة‬ ‫بتسهيل‬
‫بينهما‬.
‫و‬(‫ا‬‫كثي‬‫بن‬‫ـ‬‫ورويس‬ ‫وورش‬ ‫ر‬)‫غي‬ ‫من‬ ‫بالتسهيل‬‫ـ‬‫إدخال‬ ‫ر‬.
‫و‬(‫هشام‬)ً‫ل‬‫قو‬ ‫باإلدخال‬ً‫ا‬‫احد‬‫و‬-‫السبعة‬ ‫المواضع‬ ‫من‬ ‫ألنه‬-‫كو‬‫تر‬‫و‬ ‫التسهيل‬ ‫مع‬،‫التسهيل‬‫و‬
ّ‫د‬‫مق‬‫األداء‬ ‫يف‬ ‫لو‬ ‫م‬،‫اجلمهور‬ ‫مذىب‬ ‫ألنو‬،‫غي‬ ‫عليو‬ ‫اقتصر‬‫و‬‫ـ‬‫احد‬‫و‬ ‫ر‬.
‫غي‬ ‫من‬ ‫بالتحقيق‬ ‫الباقون‬‫و‬‫ـ‬‫إدخال‬ ‫ر‬.
‫ل‬‫و‬( ‫ـ‬‫حمزة‬)‫على‬ ‫الوقف‬ ‫عند‬‫ﮋ‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬‫ﮊ‬‫على‬ ‫الوقف‬ ‫عند‬ ‫مالو‬ ‫األوجو‬ ‫من‬‫ﮋ‬‫ﮠ‬‫ﮊ‬،
‫ﮋ‬‫ﯦ‬‫ﯥ‬‫ﮊ‬‫بالبقرة‬ ،.
‫ﮋ‬‫﮽‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫جعفر‬ ‫أبو‬)‫التنوين‬ ‫مع‬ ‫اذلمزة‬ ‫برفع‬،‫و‬(‫يعقوب‬)‫كذلك‬ ‫خبفضها‬،‫الباقون‬‫و‬
ّ‫منو‬ ‫بنصبها‬‫نة‬،‫ل‬‫و‬( ‫ـ‬‫حمزة‬)ّ‫د‬‫ادل‬ ‫مع‬ ‫تسهيلها‬ ‫الوقف‬ ‫يف‬.‫القصر‬‫و‬: ‫الجزري‬ ‫ابن‬ ‫قال‬
ٌ‫اء‬َ‫ـو‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬َ‫أ‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ف‬ْ‫خ‬‫ا‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ح‬ْ‫ز‬........................................
‫ﮋ‬‫﯄‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭣ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭶ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭸ‬ ‫ﭷ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮈ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮧ‬‫ﮊ‬،
‫ﮋ‬‫ﭓ‬‫ﮊ‬‫الوقف‬ ‫عند‬،‫ﮋ‬‫ﭞ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭢ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭧ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭶ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮅ‬‫ﮊ‬،
‫جلي‬.
‫ﮋ‬‫﯉‬ ‫﯈‬‫ﮊ‬ْ‫وص‬ ‫اذلمزة‬ ‫أبدل‬ً‫ل‬(‫ور‬‫ش‬‫جعفر‬ ‫وأبو‬ ‫والسوسي‬)،ً‫ا‬‫ووقف‬(‫حمزة‬)،‫عند‬ ‫وىذا‬
‫وصل‬‫ﮋ‬‫﯈‬‫ﮊ‬‫ب‬‫ـ‬‫ﮋ‬‫﯉‬‫ﮊ‬‫و‬ ،ّ‫أم‬‫على‬ ‫الوقف‬ ‫عند‬ ‫ا‬‫ﮋ‬‫﯈‬‫ﮊ‬،‫و‬‫ب‬ ‫البتداء‬‫ـ‬
‫ﮋ‬‫﯉‬‫ﮊ‬‫ب‬ ‫يبتدئون‬ ‫فاجلميع‬‫ـ‬‫همز‬ً‫ياء‬ ‫بعدىا‬ ‫الساكنة‬ ‫اذلمزة‬ ‫إبدال‬ ‫مع‬ ‫مكسورة‬ ‫وصل‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫ساكنة‬‫ية‬
.
ٖ
3
3
3
3
‫ﮌ‬¦
‫ﮋ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬‫عليو‬ ‫وقف‬(‫يعقوب‬)‫ب‬‫ـ‬‫السكت‬ ‫هاء‬.
‫ﮋ‬‫ﮬ‬‫ﮊ‬‫السني‬ ‫أسكن‬(‫كثي‬‫وابن‬ ‫نافع‬‫ـ‬‫ويعقوب‬ ‫عمرو‬ ‫وأبو‬ ‫ر‬)،(ٍ‫ات‬َ‫س‬ْ‫ح‬َ‫ن‬)،‫غي‬ ‫كسرىا‬‫و‬‫ـ‬‫رىم‬
.: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬
ُُ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫س‬َ‫ك‬ِ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ب‬ ٍ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬ْ‫ح‬َ‫ن‬ ُ‫ن‬‫ا‬َ‫ك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫س‬ِ‫إ‬َ‫و‬َ‫ذ‬َ‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬ِ‫م‬ُ‫م‬ ُ‫ل‬ْ‫ـو‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـ‬‫ق‬َ‫و‬ِ‫ن‬‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫س‬‫ال‬ ِ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬ِ‫ل‬ِ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ي‬َّ‫ل‬َ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫م‬ْ‫خ‬ُ‫أ‬
: ‫الجزري‬ ‫ابن‬ ‫قال‬
‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ح‬ ُ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫س‬َ‫ك‬ ِ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬ْ‫ح‬َ‫ن‬َ‫و‬ .....................‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ْي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫د‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ُ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ش‬ْ‫ح‬َ‫ن‬َ‫و‬‫ا‬ُ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ت‬......
‫ﮋ‬‫ﯴ‬‫ﯳ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫ويعقوب‬ ‫نافع‬)‫ونصب‬ ‫ادلضمومة‬ ‫الشني‬‫و‬ ‫ادلفتوحة‬ ‫بالنون‬‫مهزة‬‫ﮋ‬
‫ﯴ‬‫ﮊ‬‫ىكذا‬(‫ﮘ‬َ‫داء‬ْ‫ع‬َ‫أ‬،)‫و‬‫غي‬‫ـ‬‫الشني‬‫و‬ ‫النون‬ ‫مكان‬ ‫يف‬ ‫ادلضمومة‬ ‫التحتية‬ ‫بالياء‬ ‫رىم‬
‫مهزة‬ ‫ورفع‬ ‫ادلفتوحة‬‫ﮋ‬‫ﯴ‬‫ﮊ‬،: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬
ُ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ي‬ ُ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ش‬ْ‫ح‬َ‫ن‬َ‫و‬ُُِ‫ه‬ِ‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ض‬ ِ ْ‫ت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـ‬‫ف‬ ْ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫م‬ َّ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ض‬ُ‫اء‬َ‫د‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫خ‬ْ‫ذ‬....................
: ‫الجزري‬ ‫ابن‬ ‫قال‬
....................................‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ْي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫د‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ُ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ش‬ْ‫ح‬َ‫ن‬َ‫و‬‫ا‬َ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َِ‫ج‬ُ‫م‬ ْ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ف‬ْ‫ار‬َ‫و‬ ُ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ت‬
‫ي‬َّ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬ ِ‫ُّون‬‫ن‬‫ـال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ب‬َ‫و‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ح‬.............. ْ‫م‬...................................
‫ﮋ‬‫ﭣ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫يعقوب‬)‫اجليم‬ ‫كسر‬‫و‬ ‫التاء‬ ‫بفتح‬،‫وغي‬‫ـ‬‫اجليم‬ ‫وفتح‬ ‫التاء‬ ‫بضم‬ ‫ره‬.
: ‫الجزري‬ ‫ابن‬ ‫قال‬
............‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ج‬ َ‫ـف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ي‬َ‫ك‬ُ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ج‬ْ‫ر‬ُ‫ـ‬‫ي‬َ‫و‬ِ‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬َ‫ف‬ ‫م‬َ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫خ‬ُِْ‫ل‬ َ‫ن‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ك‬‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ُ‫ح‬َ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ح‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬ً‫ل‬
‫ﮋ‬‫ﮏ‬‫ﮊ‬‫بع‬‫ر‬‫ال‬ ‫آخر‬.
13
ٗ
4
4
‫الممال‬
‫ﮋ‬‫﯁‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﭖ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯘ‬‫ﯗ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯡ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯣ‬‫ﮊ‬‫و‬
‫ﮋ‬‫ﭿ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﮇ‬‫ﮊ‬‫عليو‬ ‫الوقف‬ ‫لدى‬،‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫العاشر‬ ‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫حمزة‬)،
‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬)‫عنو‬ ‫خبلف‬.
‫ﮋ‬‫﮲‬‫ﮊ‬ً‫ا‬‫مع‬،‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫العاشر‬ ‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫حمزة‬)،‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ا‬‫وورش‬ ‫لبصري‬)
‫عنو‬ ‫خبلف‬.
‫ﮋ‬‫ﭲ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﮀ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯾ‬‫ﮊ‬‫ل‬( ‫ـ‬‫وخلف‬ ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫العاشر‬‫وحمزة‬).
‫ﮋ‬‫ﯷ‬‫ﮊ‬‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫ا‬‫ودوري‬ ‫لبصري‬‫الكسائي‬)،‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬).
‫يف‬ ‫ألحد‬ ‫تقليل‬ ‫ول‬ ‫إمالة‬ ‫ول‬‫ﮋ‬‫ﮬ‬‫ﮊ‬،‫إمالة‬ ‫من‬ ‫روي‬ ‫وما‬(‫الحارث‬ ‫أبي‬)‫فغي‬ ‫فيو‬‫ـ‬‫صحيح‬ ‫ر‬،
‫الشاطبي‬ ‫قول‬ ‫صحته‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫أشار‬ ‫وقد‬:
ُُ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫س‬َ‫ك‬ِ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ب‬ ٍ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬ْ‫ح‬َ‫ن‬ ُ‫ن‬‫ا‬َ‫ك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫س‬ِ‫إ‬َ‫و‬َ‫ذ‬َ‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬ِ‫ن‬‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫س‬‫ال‬ ِ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬ِ‫م‬ُ‫م‬ ُ‫ل‬ْ‫ـو‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـ‬‫ق‬َ‫و‬ِ‫ل‬ِ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ي‬َّ‫ل‬َ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫م‬ْ‫خ‬ُ‫أ‬
: ‫مايلي‬ )‫ـمجيب‬‫ل‬‫وا‬ ‫السائل‬ ‫بين‬ ‫كتابنا(الشاطبية‬‫في‬ ‫وجاء‬
‫بقول‬ ‫اد‬‫ر‬‫الم‬ ‫وما‬ :‫س‬‫الناظم‬(ِ‫ل‬ ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫س‬‫ال‬ ِ‫يل‬ِ‫م‬ُ‫م‬ ُ‫ل‬ْ‫و‬َ‫ـ‬‫ق‬َ‫و‬ِ ْ‫ي‬َّ‫ل‬َ ِ‫م‬ْ‫خ‬ُ‫أ‬)‫؟‬
:‫ج‬(َ ِ‫م‬ْ‫خ‬ُ‫أ‬)‫عن‬ ‫السني‬ ‫بإمالة‬ ‫قال‬ ‫ن‬َ‫م‬ ‫قول‬ َ‫ك‬ِ‫ر‬ُ‫ت‬ ‫أي‬)‫الحارث‬ ‫(أبو‬ ‫وهو‬ ) ‫(اللي‬‫اويني‬‫ر‬‫ال‬ ‫أحد‬
( ‫عن‬‫الكسائي‬.)
‫التيسي‬ ‫صاحب‬ ‫قال‬‫ـ‬‫ر‬( ‫عن‬ ‫أصحابو‬ ‫عن‬ ‫طاىر‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الفارسي‬ ‫وروى‬ :‫الحارث‬ ‫أبي‬‫فتحة‬ ‫إمالة‬ )
‫قال‬ ، ‫السني‬:. ً‫ا‬ ْ‫ومه‬ ‫أحسبو‬‫و‬ ‫بذلك‬ ‫أ‬‫ر‬‫أق‬ ‫مل‬‫و‬
‫المدغم‬
‫الصغي‬‫ـ‬‫ر‬:‫ﮋ‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬‫ﮊ‬‫ل‬( ‫ـ‬‫ا‬‫وهشام‬ ‫لبصري‬).
‫الكبي‬‫ـ‬‫ر‬:‫ﮋ‬‫﯇‬‫﯆‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭟ‬‫ﭞ‬‫ﭝ‬ ‫ﭜ‬‫ﭛ‬‫ﮊ‬.
٘
5
5
5
5
‫ﮌ‬¦
‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬
‫ﮋ‬‫ﮤ‬‫ﮣ‬‫ﮢ‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬‫ﮟ‬
‫ﮫ‬‫ﮪ‬‫ﮩ‬‫ﮨ‬‫ﮧ‬‫ﮦ‬‫ﮥ‬‫ﮊ‬
ٔ-‫قالون‬
ٕ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﮩ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬
ٖ-: ‫والقصر‬ ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮡ‬.....
ٗ-‫ق‬: ‫بالتوسط‬ ‫الون‬‫ﮩ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬
٘-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﮡ‬......
ٙ-: ‫رويس‬‫ﮡ‬......
ٚ-: ‫الثاني‬ ‫بالوجه‬ ‫هشام‬‫ﮡ‬......
ٛ-: ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫ﮡ‬......
ٜ-: ‫د‬ ‫ـ‬‫خ‬‫ﮩ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬......
ٔٓ-: ‫روح‬‫ﮩ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬
ٔٔ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﮥ‬......
ٕٔ-: ‫ورش‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬......
ٖٔ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬......
ٔٗ-‫ي‬‫ر‬‫إد‬: ‫س‬‫ﮩ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬
‫ﮋ‬‫ﮯ‬‫ﮮ‬‫ﮭ‬‫ﮬ‬‫ﮊ‬
. ‫اء‬‫ر‬‫الق‬ ‫كل‬‫معه‬ ‫قالون‬
‫ﮋ‬‫﮶‬‫﮵‬‫﮴‬‫﮳‬‫﮲‬‫ﮱ‬‫ﮰ‬
‫﮽‬‫﮼‬‫﮻‬ ‫﮺‬‫﮹‬‫﮸‬‫﮷‬
‫﮿‬‫﮾‬‫ﮊ‬
: ‫الفرش‬‫﮽‬......
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫﮽‬......
ٖ-: ‫يعقوب‬‫﮽‬......
ٗ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫﮹‬‫﮸‬......
٘-: ‫ورش‬‫﮹‬‫﮸‬......
ٙ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫﮾‬
‫ﮋ‬‫﯇‬‫﯆‬ ‫﯅‬‫﯄‬‫﯃‬ ‫﯂‬‫﯁‬‫﯀‬
‫﯌‬‫﯋‬‫﯊‬‫﯉‬‫﯈‬‫﯎‬‫﯍‬
‫﯐‬‫﯏‬‫ﮊ‬
: ‫الفرش‬‫﯄‬......
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫﯉‬‫﯈‬......
ٖ-: ‫السوسي‬‫﯇‬‫﯆‬......
ٗ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫﯄‬......
٘-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫﯁‬......
ٙ-: ‫عامر‬ ‫ابن‬‫﯄‬......
13
ٙ
6
6
ٚ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫﯁‬......
ٛ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫﯁‬......
ٜ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫﯋‬‫﯊‬......
ٔٓ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫د‬ ‫خ‬‫﯈‬...
ٔٔ-: ‫الكسائي‬‫﯁‬......
ٕٔ-: ‫العاشر‬ ‫خلف‬‫﯄‬......
ٖٔ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫﯈‬......
‫ﮋ‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬
‫ﭛ‬‫ﭚ‬‫ﭙ‬ ‫ﭘ‬‫ﭗ‬‫ﭖ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫ورش‬‫ﭛ‬‫ﭚ‬‫ﭙ‬
ٖ-: ‫الثاني‬ ‫بالوجه‬ ‫ورش‬‫ﭑ‬.....
ٗ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭑ‬......
٘-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭛ‬‫ﭚ‬‫ﭙ‬
ٙ-: ‫الكسائي‬‫ﭙ‬......
ٚ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭛ‬‫ﭚ‬‫ﭙ‬
‫ﮋ‬‫ﭡ‬‫ﭠ‬‫ﭟ‬‫ﭞ‬‫ﭝ‬‫ﭜ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﭞ‬......
ٖ-: ‫الكسائي‬‫ﭞ‬......
ٗ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﭝ‬......
٘-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭞ‬......
‫ﮋ‬‫ﭦ‬‫ﭥ‬ ‫ﭤ‬ ‫ﭣ‬‫ﭢ‬‫ﮊ‬
ٔ-‫قال‬. ‫ون‬
ٕ-: ‫ورش‬‫ﭣ‬......
‫ﮋ‬‫ﭬ‬‫ﭫ‬‫ﭪ‬‫ﭩ‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬
‫ﭰ‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬‫ﭭ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫خلف‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬
ٖ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭪ‬......
ٗ-: ‫ورش‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬......
٘-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬.....
ٙ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬
‫ﮋ‬‫ﭶ‬‫ﭵ‬‫ﭴ‬‫ﭳ‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬
‫ﭽ‬‫ﭼ‬‫ﭻ‬‫ﭺ‬ ‫ﭹ‬‫ﭸ‬‫ﭷ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-‫قالو‬: ‫بالتوسط‬ ‫ن‬‫ﭺ‬......
ٖ-: ‫والقصر‬ ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭶ‬...
ٗ-: ‫والمنفصل‬ ‫الصلة‬ ‫بتوسط‬ ‫قالون‬
‫ﭸ‬......
ٚ
7
7
7
7
‫ﮌ‬¦
٘-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫ﭸ‬‫ﭷ‬......
ٙ-: ‫يعقوب‬‫ﭶ‬......
ٚ-: ‫ورش‬‫ﭲ‬......
ٛ-: ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫ﭲ‬......
ٜ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭹ‬‫ﭸ‬......
ٔٓ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭲ‬......
ٔٔ-‫خل‬: ‫بالسكت‬ ‫ف‬‫ﭹ‬‫ﭸ‬.....
ٕٔ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬......
ٖٔ-: ‫بالتوسط‬ ‫البصري‬ ‫دوري‬‫ﭺ‬
‫ﮋ‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬‫ﮃ‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬‫ﮀ‬‫ﭿ‬‫ﭾ‬
‫ﮉ‬ ‫ﮈ‬‫ﮇ‬‫ﮆ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮆ‬......
ٖ-: ‫والسكون‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﮅ‬...
ٗ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮆ‬......
٘-: ‫ورش‬‫ﮀ‬......
ٙ-‫اب‬: ‫ذكوان‬ ‫ن‬‫ﮀ‬......
ٚ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﮀ‬......
‫ﮋ‬‫ﮏ‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬‫ﮌ‬‫ﮋ‬‫ﮊ‬
‫ﮖ‬‫ﮕ‬‫ﮔ‬‫ﮓ‬‫ﮒ‬‫ﮑ‬‫ﮐ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫الكسائي‬‫ﮖ‬‫ﮕ‬
ٖ-: ‫ورش‬‫ﮎ‬......
ٗ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﮎ‬......
٘-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﮓ‬‫ﮒ‬......
‫ﮋ‬‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬‫ﮙ‬‫ﮘ‬‫ﮗ‬
‫ﮡ‬‫ﮠ‬‫ﮟ‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫الكسائي‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬
ٖ-‫ق‬: ‫بالصلة‬ ‫الون‬‫ﮜ‬......
ٗ-: ‫ورش‬‫ﮙ‬‫ﮘ‬......
٘-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﮙ‬‫ﮘ‬......
‫ﮋ‬‫ﮥ‬ ‫ﮤ‬‫ﮣ‬‫ﮢ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫البدل‬ ‫ي‬ ‫بوج‬ ‫ورش‬‫ﮣ‬......
‫ﮋ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬‫ﮩ‬‫ﮨ‬‫ﮧ‬‫ﮦ‬
‫ﮯ‬‫ﮮ‬ ‫ﮭ‬‫ﮬ‬
‫﮳‬‫﮲‬‫ﮱ‬‫ﮰ‬‫ﮊ‬
: ‫الفرش‬‫ﮬ‬......
ٔ-. ‫قالون‬
13
ٛ
8
8
ٕ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫﮳‬‫﮲‬
ٖ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﮪ‬‫ﮫ‬......
ٗ-: ‫البصري‬ ‫دوري‬‫﮳‬‫﮲‬
٘-: ‫عامر‬ ‫ابن‬‫ﮬ‬......
ٙ-: ‫الكسائي‬‫﮳‬‫﮲‬
ٚ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬......
ٛ-: ‫والقصر‬ ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮧ‬......
ٜ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫ﮬ‬......
ٔٓ-: ‫والصلة‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬
ٔٔ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﮧ‬......
ٕٔ-: ‫يعقوب‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬......
‫ﮋ‬‫﮴‬‫ﯘ‬‫ﯗ‬ ‫ﯖ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫د‬ ‫ـ‬‫خ‬‫ﯘ‬‫ﯗ‬
ٖ-: ‫ات‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫بالتح‬ ‫ورش‬
‫ﯖ‬......‫ﯘ‬‫ﯗ‬
ٗ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯖ‬......
‫ﮋ‬‫ﯜ‬‫ﯛ‬‫ﯚ‬ ‫ﯙ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯙ‬......
‫ﮋ‬‫ﯡ‬‫ﯠ‬‫ﯟ‬‫ﯞ‬‫ﯝ‬
‫ﯦ‬‫ﯥ‬‫ﯤ‬‫ﯣ‬‫ﯢ‬‫ﯧ‬
‫ﯫ‬ ‫ﯪ‬ ‫ﯩ‬‫ﯨ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-‫ا‬ ‫بالوجه‬ ‫ورش‬: ‫لثاني‬‫ﯡ‬......
ٖ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯡ‬......
ٗ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯟ‬......
‫ﮋ‬‫ﯱ‬‫ﯰ‬‫ﯯ‬‫ﯮ‬ ‫ﯭ‬‫ﯬ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫البدل‬ ‫ي‬ ‫بوج‬ ‫ورش‬‫ﯮ‬......
‫ﮋ‬‫ﯷ‬‫ﯶ‬‫ﯵ‬‫ﯴ‬ ‫ﯳ‬‫ﯲ‬
‫ﯺ‬‫ﯹ‬‫ﯸ‬‫ﮊ‬
: ‫الفرش‬‫ﯴ‬ ‫ﯳ‬......
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯸ‬......
ٖ-: ‫ورش‬‫ﯴ‬......
ٗ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﯳ‬......
٘-: ‫عامر‬ ‫ابن‬‫ﯸ‬......
ٙ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﯷ‬......
ٚ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯴ‬......
ٜ
9
9
9
9
‫ﮌ‬¦
‫ﮋ‬‫ﰁ‬‫ﰀ‬ ‫ﯿ‬‫ﯾ‬‫ﯽ‬‫ﯼ‬‫ﯻ‬
‫ﰅ‬‫ﰄ‬‫ﰃ‬‫ﰂ‬
‫ﰇ‬‫ﰆ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﰀ‬......
ٖ-: ‫يعقوب‬‫ﰀ‬......
ٗ-: ‫والسكون‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﯻ‬...
٘-‫قالو‬: ‫بالصلة‬ ‫ن‬‫ﰀ‬......
ٙ-: ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫ﯾ‬......
ٚ-: ‫البدل‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬
‫ﯾ‬‫ﯽ‬‫ﯼ‬‫ﯻ‬......
ٛ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯾ‬......
‫ﮋ‬‫ﭖ‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭒ‬......
‫ﮋ‬‫ﭞ‬‫ﭝ‬ ‫ﭜ‬‫ﭛ‬ ‫ﭚ‬‫ﭙ‬‫ﭘ‬‫ﭗ‬
‫ﭠ‬‫ﭟ‬‫ﭤ‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬‫ﭡ‬‫ﮊ‬
: ‫الفرش‬‫ﭞ‬......‫ﭣ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭟ‬......
ٖ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﭞ‬......‫ﭢ‬
ٗ-: ‫يعقوب‬‫ﭟ‬......
٘-: ‫السوسي‬
‫ﭜ‬‫ﭛ‬......‫ﭟ‬......
ٙ-: ‫والسكون‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭗ‬...
ٚ-: ‫الصلة‬ ‫بتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭟ‬....
ٛ-‫عام‬ ‫ابن‬: ‫ر‬‫ﭞ‬......
ٜ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭝ‬......
ٔٓ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﭗ‬......
ٔٔ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫خلف‬‫ﭝ‬......
ٕٔ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭠ‬‫ﭟ‬...
ٖٔ-: ‫بالسكت‬ ‫د‬ ‫خ‬‫ﭝ‬......
ٔٗ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫د‬ ‫خ‬‫ﭝ‬....
‫ﮋ‬‫ﭪ‬‫ﭩ‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬ ‫ﭦ‬‫ﭥ‬
‫ﭰ‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬ ‫ﭭ‬‫ﭬ‬‫ﭫ‬
‫ﭶ‬‫ﭵ‬‫ﭴ‬‫ﭳ‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬
‫ﭹ‬ ‫ﭸ‬‫ﭷ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭭ‬‫ﭬ‬......
ٖ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬......
13
ٔٓ
11
11
ٗ-: ‫د‬ ‫خ‬‫ﭭ‬‫ﭬ‬......
٘-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫خلف‬‫ﭩ‬‫ﭨ‬...
ٙ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬......
ٚ-: ‫ورش‬‫ﭧ‬......
ٛ-: ‫والقصر‬ ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭦ‬....
ٜ-‫وا‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬: ‫لصلة‬
‫ﭭ‬‫ﭬ‬......
‫ﮋ‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬‫ﭻ‬‫ﭺ‬
‫ﮃ‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬ ‫ﮀ‬‫ﭿ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭿ‬......
ٖ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬
‫ﭿ‬‫ﭾ‬.....
ٗ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭿ‬‫ﭾ‬....
٘-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭺ‬......
ٙ-: ‫الصلة‬ ‫بتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭾ‬......
‫ﮋ‬‫ﮉ‬‫ﮈ‬‫ﮇ‬‫ﮆ‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫ورش‬‫ﮅ‬......
ٖ-: ‫خلف‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬......
‫ﮋ‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬‫ﮌ‬‫ﮋ‬‫ﮊ‬
‫ﮐ‬‫ﮏ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮍ‬......
ٖ-: ‫خلف‬‫ﮋ‬‫ﮊ‬......
‫ﰈ‬‫ﰇ‬‫ﰆ‬‫ﰅ‬
ٔٔ
11
11
11
11
‫ﮌ‬¦
‫ﮋ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬‫ﮙ‬‫ﮘ‬‫ﮖﮗ‬‫ﮕ‬‫ﮔ‬ ‫ﮓ‬‫ﮒ‬‫ﮑ‬‫ﮊ‬
‫ﮋ‬‫ﮙ‬‫ﮊ‬‫جلي‬.
‫ﮋ‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭚ‬‫ﭙ‬‫ﮊ‬،‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫البصري‬)ْ‫وص‬ً‫ل‬‫اذلا‬ ‫بكسر‬‫ادليم‬‫و‬ ‫ء‬.
‫أ‬‫ر‬‫وق‬(‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫حمزة‬‫العاشر‬‫ويعقوب‬)ْ‫وص‬ ‫بضمهما‬ً‫ل‬.
ْ‫وص‬ ‫ادليم‬ ‫وضم‬ ‫اذلاء‬ ‫بكسر‬ ‫الباقون‬‫و‬ً‫ل‬،ّ‫أم‬‫و‬‫اذلاء‬ ‫يكسرون‬ ‫فكلهم‬ ‫الوقف‬ ‫عند‬ ‫ا‬،‫إل‬(‫حمزة‬
‫و‬‫يعقوب‬)‫اذلاء‬ ‫فبضم‬.
‫ﮋ‬‫ﭟ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭹ‬‫ﭸ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯩ‬‫ﮊﮋ‬‫ﭷ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮨ‬‫ﮊ‬
‫ﮋ‬‫ﮰ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯗ‬‫ﯘ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯯ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﰙ‬‫ﮊ‬.‫جلي‬.
‫ﮋ‬‫ﯧ‬ ‫ﯦ‬‫ﮊ‬ً‫ا‬‫و‬‫ا‬‫و‬ ‫الثانية‬ ‫اذلمزة‬ ‫أبدل‬‫خالصة‬(‫ورويس‬ ‫والبصري‬ ‫والمكي‬ ‫جعفر‬ ‫وأبو‬ ‫نافع‬)،
‫الباقون‬ ‫وحققها‬.
‫ﮋ‬‫ﯺ‬‫ﮊ‬‫اء‬‫ر‬‫ال‬ ‫أسكن‬(‫كثي‬ ‫وابن‬ ‫وشعبة‬ ‫السوسي‬‫ـ‬‫ويعقوب‬ ‫عامر‬ ‫وابن‬ ‫ر‬)،‫ت‬‫ر‬‫كس‬ ‫اختلس‬‫و‬‫ـ‬‫ها‬
(‫الدوري‬)‫عن‬(‫البصري‬)،ً‫ا‬‫ر‬‫كس‬‫كسرىا‬‫و‬ً‫ل‬‫كام‬‫الباقون‬.: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬
ِ‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫س‬َ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ـاك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ن‬ْ‫َر‬‫أ‬َ‫و‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ن‬ْ‫َر‬‫أ‬َ‫و‬ُ‫د‬ْ‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ي‬ً‫د‬‫ا‬ْ‫ت‬َ‫ل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ص‬ُ‫ف‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬َ‫و‬ُُ َُُ‫ي‬‫ي‬ِ‫و‬ْ‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ص‬‫فا‬َ‫د‬ِِ‫ر‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ك‬َ
‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫م‬ُ‫اه‬َ‫ف‬ْ‫خ‬َ‫أ‬َ‫و‬َ‫ط‬ُُُ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ل‬...................................................
: ‫الجزري‬ ‫ابن‬ ‫قال‬
.............ِ‫ن‬ْ‫َر‬‫أ‬َ‫و‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ن‬ْ‫ار‬ َ‫ن‬ِ‫ك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ح‬ْ‫ز‬......................................
‫ﮋ‬‫ﯻ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫المكي‬)‫مع‬ ‫احلالني‬ ‫يف‬ ‫النون‬ ‫بتشديد‬(ّ‫والتوس‬ ‫القصر‬ّ‫د‬‫والم‬ ‫ط‬)‫الياء‬ ‫يف‬،
ْ‫وص‬ ‫القصر‬ ‫مع‬ ‫بالتخفيف‬ ‫الباقون‬‫و‬ً‫ل‬،ً‫ا‬‫وقف‬ ‫الثلثة‬ ‫األوجو‬ ‫ومع‬،‫إسقاط‬ ‫الوصل‬ ‫يف‬ ‫بالقصر‬ ‫اد‬‫ر‬‫ادل‬‫و‬
13
ٕٔ
12
12
ّ‫د‬‫ادل‬‫بالكلية‬،ّ‫لي‬ ‫ساكنة‬ ‫بياء‬ ‫فينطق‬‫نة‬،‫أ‬‫و‬ّ‫م‬ّ‫د‬‫ادل‬ ‫بو‬ ‫اد‬‫ر‬‫فادل‬ ‫الوقف‬ ‫يف‬ ‫القصر‬ ‫ا‬‫دب‬‫قد‬‫ا‬‫كتني‬‫حر‬ ‫ر‬‫كقصر‬
(‫المكي‬).
: ‫مايلي‬ ) ‫ـمجيب‬‫ل‬‫وا‬ ‫السائل‬ ‫بين‬ ‫(الشاطبية‬ ‫كتابنا‬‫في‬ ‫وجاء‬
‫في‬ ‫بالقصر‬ ‫اد‬‫ر‬‫الم‬ ‫وما‬ :‫س‬‫او‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯻ‬‫ﮊ‬‫؟‬
‫ومكي‬ ‫الداني‬ ‫عن‬ :)‫(اإلضاءة‬ ‫في‬ ‫الضباع‬ ‫نقل‬ :‫ج‬ّ‫د‬‫ادل‬ ‫من‬ ‫اللني‬ ‫حريف‬ ‫يف‬ : ‫قال‬ ‫حيث‬‫ما‬ ‫بعض‬
ّ‫د‬‫ـ‬‫دل‬‫ا‬ ‫حروف‬ ‫يف‬،ّ‫د‬‫ـ‬‫م‬ ‫أيسر‬ ‫من‬ ‫خيلو‬ ‫ل‬ ‫اللني‬‫و‬ :‫قال‬ ‫اجلعربي‬ ‫كذلك‬‫و‬،ّ‫د‬‫ـ‬‫م‬‫في‬ْ‫د‬‫بق‬‫الطبع‬ ‫ر‬‫ونص‬ ،
‫أيضا‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫سيبويو‬ًً،‫وقال‬:‫القاضي‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ ‫الشيخ‬‫معرفتو‬ ‫ذبب‬ ‫وشلا‬‫اد‬‫ر‬‫ادل‬ ‫ليس‬ ‫أنو‬ :
‫او‬‫و‬ ‫قصر‬ ‫من‬‫ﮋ‬‫ﮘ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯾ‬‫ﮊ‬‫ﮋ‬‫ﭻ‬‫ﮊ‬)‫او‬‫و‬(‫و‬‫ﮋ‬‫ﭮ‬‫ﮊ‬،
‫ﮋ‬‫ﯠ‬‫ﮊ‬‫كتني‬‫حر‬ ‫دبقدار‬ ‫مدىا‬‫م‬ ‫إذىاب‬ ‫اد‬‫ر‬‫ادل‬ ‫بل‬ ،ّ‫د‬ّ‫رلر‬ ‫ساكنة‬ ‫او‬‫و‬‫ب‬ ‫النطق‬‫و‬ ‫بالكلية‬ ‫ىا‬‫عن‬ ‫دة‬
ّ‫د‬‫ـ‬‫دل‬‫ا‬‫او‬‫و‬‫ب‬ ‫كالنطق‬‫ﮋ‬‫ﭮ‬‫ﮊ‬‫وحنوه‬.: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬
ْ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ق‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬َّ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ان‬َ‫ذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬َّ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ـ‬‫ت‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬ ِ‫ان‬َ‫ذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬َ‫و‬ُ‫َّد‬‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ش‬ُ‫ي‬ِ‫ل‬‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ك‬َ‫ْم‬‫ل‬................
‫الب‬ ‫إتحاف‬ ‫صاحب‬ ‫وقال‬‫ـ‬:‫ية‬‫ر‬
َ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ض‬ُ‫ف‬ ُ‫ـول‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُّ ‫ال‬َ‫و‬ ِ‫ـان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ ْ‫ج‬َ‫ْو‬‫ل‬‫ا‬ ‫ن‬ْ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ع‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬َ‫و‬‫و‬‫ل‬‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫لم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫اج‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ـذين‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ال‬ ‫اتين‬
‫ﮋ‬‫ﯷ‬‫ﮊ‬‫عليو‬ ‫وقف‬(‫حمزة‬)‫اذلمزة‬ ‫حذف‬ ‫مع‬ ‫السني‬ ‫إىل‬ ‫اذلمزة‬ ‫كة‬‫حر‬ ‫بنقل‬،‫فينطق‬‫بسني‬
‫ادلضمومة‬ ‫ادليم‬ ‫وبعدىا‬ ‫مفتوحة‬.
‫ﮋ‬‫ﭜ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫جعفر‬ ‫أبو‬)‫التاء‬‫و‬ ‫الباء‬ ‫بني‬ ‫مفتوحة‬ ‫مهزة‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ب‬،‫وغي‬‫ـ‬‫كها‬‫برت‬ ‫ره‬.
: ‫الجزري‬ ‫ابن‬ ‫قال‬
َ‫ر‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬ً‫ع‬َ‫م‬ ْ‫ـز‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫م‬ْ‫اه‬ َّ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ض‬ ِ‫ب‬َ‫ر‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ب‬َ‫و‬ْ‫َت‬‫أ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ب‬َ‫أ‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ت‬..................................
‫ﮋ‬‫ﭬ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫حمزة‬)‫احلاء‬‫و‬ ‫الياء‬ ‫بفتح‬،‫وغي‬‫ـ‬‫احلاء‬ ‫كسر‬‫و‬ ‫الياء‬ ‫بضم‬ ‫ره‬،: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ل‬ُ‫ـ‬‫ي‬ ُ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ي‬َ‫ح‬َ‫و‬ .....................ِ‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫س‬َ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬‫ال‬ ِ ْ‫ت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ف‬ِ‫ب‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫د‬ِ‫ـح‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ف‬َ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ص‬
َُ ‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫َّح‬‫ن‬‫ال‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ف‬َ‫و‬ِ‫ـائ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬ِ‫ْك‬‫ل‬‫ا‬‫ي‬.........................................
ٖٔ
13
13
13
13
‫ﮌ‬¦
: ‫الجزري‬ ‫ابن‬ ‫قال‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ض‬‫ا‬ ‫و‬ُ‫د‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ْح‬‫ل‬َ‫ـ‬‫ي‬َ‫و‬ ...............‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ح‬َ‫ك‬ ْ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫س‬ْ‫ك‬‫ا‬ ِ‫م‬ُ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ف‬....................... ْ‫د‬
‫ﮋ‬‫ﯟ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫جعفر‬ ‫وأبو‬ ‫عمرو‬ ‫وأبو‬ ‫قالون‬)‫ألف‬ ‫إدخال‬ ‫مع‬ ‫الثانية‬ ‫وتسهيل‬ ‫األوىل‬ ‫بتحقيق‬
‫بينهما‬.
‫و‬(‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬‫ر‬‫ورويس‬ ‫وحفص‬ ‫ذكوان‬ ‫وابن‬)‫ب‬‫غي‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫وتسهيل‬ ‫األوىل‬ ‫تحقيق‬‫ـ‬‫إدخال‬ ‫ر‬.
‫ل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬)‫وجهان‬:‫أحدهما‬:‫ك‬( ‫ـ‬‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬‫ر‬)،‫واآلخر‬:ّ‫د‬‫م‬ ‫حرف‬ ‫إبداذلا‬‫للساكنني‬ ‫اإلشباع‬ ‫مع‬.
‫و‬(‫هشام‬)‫الثانية‬ ‫وربقيق‬ ‫األوىل‬ ‫بإسقاط‬.
‫و‬(‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫وحمزة‬ ‫وشعبة‬ ‫روح‬‫العاشر‬)‫ال‬‫و‬ ‫األوىل‬ ‫بتحقيق‬‫غي‬ ‫من‬ ‫ثانية‬‫ـ‬‫إدخال‬ ‫ر‬،
‫زلققة‬ ‫األوىل‬ ‫يثبتون‬ ‫فاجلميع‬‫عدا‬ ‫ما‬ ،(ً‫ا‬‫هشام‬)َ‫علمت‬ ‫كما‬‫فيحذفها‬.
‫ﮋ‬‫ﰚ‬‫ﮊ‬‫بع‬‫ر‬‫ال‬ ‫آخر‬.
‫الممال‬
‫ﮋ‬‫ﭩ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯻ‬‫ﮊ‬‫عليو‬ ‫الوقف‬ ‫لدى‬،‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫والكسائي‬ ‫حمزة‬
‫العاشر‬ ‫وخلف‬)،‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ا‬‫وورش‬ ‫لبصري‬)‫عنو‬ ‫خبلف‬.
‫و‬‫ﮋ‬‫ﭕ‬ ‫ﭔ‬‫ﮊ‬‫على‬ ‫الوقف‬ ‫عند‬‫ﮋ‬‫ﭔ‬‫ﮊ‬‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫ا‬‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫وحمزة‬ ‫لبصري‬
‫العاشر‬)،‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬)،‫ل‬ ‫فباإلمالة‬ ‫الوصل‬ ‫وعند‬( ‫ـ‬‫ا‬‫لسوسي‬)‫عنو‬ ‫خبلف‬.
‫ﮋ‬‫ﮞ‬‫ﮊ‬‫مع‬ً‫ا‬،‫و‬‫ﮋ‬‫ﭴ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯦ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯲ‬‫ﯱ‬‫ﮊ‬‫عليه‬ ‫الوقف‬ ‫لدى‬‫م‬‫ا‬،‫ل‬ ‫باإلمالة‬‫ـ‬
(‫العاشر‬ ‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫حمزة‬)،‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬)‫عنو‬ ‫خبلف‬.
‫ﮋ‬‫ﯴ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﭶ‬‫ﮊ‬‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫ا‬‫ودوري‬ ‫لبصري‬‫ا‬‫لكسائي‬)،‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬).
‫ﮋ‬‫ﭠ‬‫ﮊ‬‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫ا‬‫لكسائي‬)،‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬)‫عنو‬ ‫خبلف‬.
13
ٔٗ
14
14 ‫ﮋ‬‫ﮍ‬‫ﮊ‬‫ل‬( ‫ـ‬‫وخلف‬ ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫العاشر‬‫وحمزة‬).
‫ﮋ‬‫ﯭ‬‫ﮊ‬‫ل‬( ‫ـ‬‫الكسائي‬ ‫دوري‬).
‫المدغم‬
‫الكبي‬‫ـ‬‫ر‬:‫ﮋ‬‫ﯫ‬‫ﯪ‬‫ﯩ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯰ‬‫ﯯ‬‫ﯮ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭥ‬‫ﭤ‬‫ﭣ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭵ‬‫ﭶ‬
‫ﭷ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮭ‬ ‫ﮬ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫﮲‬ ‫ﮱ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯞ‬‫ﯝ‬‫ﯜ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮌ‬ ‫ﮋ‬‫ﮊ‬،
‫ﮋ‬‫ﮤ‬‫ﮣ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮩ‬‫ﮨ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯿ‬‫ﯾ‬‫ﯽ‬‫ﮊ‬.
ٔ٘
15
15
15
15
‫ﮌ‬¦
13
ٔٙ
16
16
‫هكذا‬ ‫األولى‬ ، ‫تين‬‫ر‬‫م‬ ‫ا‬ ‫جمعت‬ ‫اآلية‬ ‫وهذ‬
‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬
‫ﮋ‬‫ﮖ‬‫ﮕ‬‫ﮔ‬ ‫ﮓ‬‫ﮒ‬‫ﮑ‬
‫ﮛ‬‫ﮚ‬‫ﮙ‬‫ﮘ‬‫ﮗ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫يعقوب‬‫ﮙ‬......
ٖ-: ‫ورش‬‫ﮔ‬......
ٗ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮔ‬ ‫ﮓ‬......
‫ﮋ‬‫ﮢ‬‫ﮡ‬ ‫ﮠ‬‫ﮟ‬‫ﮞ‬ ‫ﮝ‬‫ﮜ‬
‫ﮨ‬‫ﮧ‬‫ﮦ‬‫ﮥ‬‫ﮤ‬‫ﮣ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮤ‬......
ٖ-: ‫والسكون‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﮟ‬.....
ٗ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮤ‬......
٘-: ‫ورش‬‫ﮟ‬......
ٙ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﮞ‬ ‫ﮝ‬......
ٚ-‫ا‬ ‫دوري‬: ‫لبصري‬‫ﮟ‬......
ٛ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﮞ‬ ‫ﮝ‬......
ٜ-: ‫الكسائي‬‫ﮟ‬......
ٔٓ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﮨ‬‫ﮧ‬
ٔٔ-: ‫يعقوب‬‫ﮟ‬......
: ‫الثانية‬ ‫يقة‬‫ر‬ ‫ال‬
‫ﮋ‬‫ﮖ‬‫ﮕ‬‫ﮔ‬ ‫ﮓ‬‫ﮒ‬‫ﮑ‬
‫ﮝ‬‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬‫ﮙ‬‫ﮘ‬‫ﮗ‬
‫ﮦ‬‫ﮥ‬‫ﮤ‬‫ﮢﮣ‬‫ﮡ‬ ‫ﮠ‬‫ﮟ‬‫ﮞ‬
‫ﮨ‬‫ﮧ‬‫ﮊ‬
‫شيخك‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫واعرض‬ ، ‫بنفسك‬ ‫ا‬ ‫اجمع‬
.
‫ﮋ‬‫ﮩ‬‫ﮬ‬‫ﮫ‬ ‫ﮪ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮩ‬......
‫ﮋ‬‫﮲‬‫ﮱ‬‫ﮰ‬ ‫ﮯ‬‫ﮮ‬‫ﮭ‬
‫﮴‬ ‫﮳‬‫ﯙ‬‫ﯘ‬‫ﯗ‬ ‫ﯖ‬‫ﮊ‬
: ‫الفرش‬‫﮳‬......
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯗ‬......
ٖ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫﮳‬......‫ﯖ‬
ٗ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫﮳‬......
‫ﮋ‬‫ﯜ‬‫ﯛ‬‫ﯚ‬‫ﯞ‬‫ﯝ‬
‫ﯟ‬‫ﯤ‬‫ﯣ‬ ‫ﯢ‬‫ﯡ‬‫ﯠ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٔٚ
17
17
17
17
‫ﮌ‬¦
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯟ‬......
ٖ-: ‫الصلة‬ ‫بتوسط‬ ‫قالون‬‫ﯟ‬...
ٗ-: ‫ورش‬‫ﯟ‬‫ﯠ‬......
٘-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﯠ‬‫ﯟ‬......
ٙ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫خلف‬
‫ﯟ‬‫ﯞ‬....
ٚ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﯠ‬‫ﯟ‬..
‫ﮋ‬‫ﯪ‬‫ﯩ‬‫ﯨ‬‫ﯧ‬ ‫ﯦ‬‫ﯥ‬‫ﮊ‬
ٔ-‫قالون‬
ٕ-‫عامر‬ ‫ابن‬:‫ﯧ‬ ‫ﯦ‬.....
‫ـى‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ت‬‫وقدم‬(‫ورش‬)‫ألن‬(ً‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫ور‬)‫ـوز‬‫ـ‬‫ج‬‫مح‬
. ‫المتصل‬ ‫إشباع‬ ‫في‬
ٖ-: ‫ورش‬‫ﯧ‬ ‫ﯦ‬......
ٗ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯧ‬ ‫ﯦ‬......
‫ﮋ‬‫ﯯ‬‫ﯮ‬ ‫ﯭ‬‫ﯬ‬‫ﯫ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯫ‬......
‫ﮋ‬‫ﯵ‬ ‫ﯴ‬‫ﯳ‬ ‫ﯲ‬ ‫ﯱ‬‫ﯰ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫البدل‬ ‫بقصر‬ ‫ورش‬‫ﯰ‬......
ٖ-: ‫البدل‬ ‫ي‬ ‫بوج‬ ‫ورش‬‫ﯳ‬......
‫ﮋ‬‫ﯻ‬‫ﯺ‬‫ﯹ‬‫ﯸ‬ ‫ﯷ‬‫ﯶ‬
‫ﰁ‬‫ﰀ‬‫ﯿ‬ ‫ﯾ‬‫ﯽ‬‫ﯼ‬
‫ﰆ‬‫ﰅ‬‫ﰄ‬ ‫ﰃ‬‫ﰂ‬‫ﮊ‬
: ‫الفرش‬‫ﯺ‬......‫ﯻ‬......
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﯻ‬‫ﯺ‬......
ٖ-: ‫السوسي‬‫ﯻ‬......
ٗ-: ‫البصري‬ ‫دوري‬‫ﯺ‬......
٘-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﯹ‬......
ٙ-‫إد‬: ‫يس‬‫ر‬‫ﯿ‬......
ٚ-: ‫البصري‬ ‫دوري‬‫ﯺ‬......
ٛ-: ‫عامر‬ ‫ابن‬‫ﯺ‬......
ٜ-: ‫ورش‬‫ﯹ‬......
ٔٓ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯿ‬......
ٔٔ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫د‬ ‫خ‬‫ﯿ‬....
‫ﮋ‬‫ﭖ‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬
‫ﭚ‬ ‫ﭙ‬‫ﭘ‬‫ﭗ‬
‫ﭠ‬‫ﭟ‬‫ﭞ‬‫ﭝ‬‫ﭜ‬‫ﭛ‬
‫ﭤ‬‫ﭣ‬ ‫ﭢ‬‫ﭡ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
13
ٔٛ
18
18
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭢ‬......
ٖ-: ‫ورش‬‫ﭚ‬......
ٗ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﭚ‬ ‫ﭙ‬..
٘-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭚ‬ ‫ﭙ‬....
ٙ-: ‫الكسائي‬‫ﭚ‬......
‫ﮋ‬‫ﭩ‬ ‫ﭨ‬‫ﭧ‬‫ﭦ‬‫ﭥ‬
‫ﭬ‬‫ﭫ‬‫ﭪ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﭩ‬......
ٖ-: ‫الكسائي‬‫ﭩ‬......
ٗ-: ‫بالعاشر‬ ‫خلف‬‫ﭬ‬‫ﭫ‬
٘-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭬ‬‫ﭫ‬
ٙ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭦ‬......
ٚ-: ‫ات‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫والتح‬ ‫البدل‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬
‫ﭦ‬......‫ﭩ‬......‫ﭬ‬‫ﭫ‬
ٛ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭩ‬......
‫ﮋ‬‫ﭱ‬‫ﭰ‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬‫ﭭ‬
‫ﭶ‬‫ﭵ‬‫ﭴ‬‫ﭳ‬‫ﭲ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭰ‬......
ٖ-: ‫ورش‬‫ﭰ‬......
ٗ-: ‫والقصر‬ ‫بالصلة‬ ‫قالون‬
‫ﭰ‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬‫ﭭ‬......
٘-: ‫والصلة‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭰ‬
‫ﮋ‬‫ﭷ‬‫ﭻ‬‫ﭺ‬ ‫ﭹ‬‫ﭸ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫ﭹ‬‫ﭸ‬......
‫ﮋ‬‫ﮃ‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬‫ﮀ‬‫ﭿ‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬
‫ﮉ‬‫ﮈ‬‫ﮇ‬ ‫ﮆ‬ ‫ﮅ‬‫ﮄ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﮀ‬......
ٖ-: ‫خلف‬‫ﮀ‬......
ٗ-: ‫د‬ ‫خ‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬......
٘-: ‫ورش‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬......
ٙ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬......
ٚ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﮀ‬......
‫ﮋ‬‫ﮏ‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬‫ﮌ‬‫ﮋ‬‫ﮊ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﮏ‬‫ﮎ‬
ٖ-: ‫الكسائي‬‫ﮏ‬‫ﮎ‬
ٜٔ
19
19
19
19
‫ﮌ‬¦
‫ﮋ‬‫ﮖ‬‫ﮕ‬ ‫ﮔ‬‫ﮓ‬‫ﮒ‬ ‫ﮑ‬‫ﮐ‬
‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬ ‫ﮙ‬‫ﮘ‬‫ﮗ‬‫ﮊ‬
. ‫اء‬‫ر‬‫الق‬ ‫كل‬‫معه‬ ‫قالون‬
‫ﮋ‬‫ﮢ‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬ ‫ﮟ‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬
‫ﮨ‬‫ﮧ‬‫ﮦ‬ ‫ﮥ‬ ‫ﮤ‬ ‫ﮣ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-‫قالو‬: ‫بالتوسط‬ ‫ن‬‫ﮠ‬ ‫ﮟ‬‫ﮞ‬
ٖ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﮠ‬ ‫ﮟ‬‫ﮞ‬
ٗ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﮠ‬ ‫ﮟ‬‫ﮞ‬......
٘-: ‫الكسائي‬‫ﮠ‬ ‫ﮟ‬‫ﮞ‬......
‫ﮋ‬‫ﮭ‬ ‫ﮬ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬‫ﮩ‬
‫ﮰ‬‫ﮯ‬‫ﮮ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫السوسي‬‫ﮭ‬ ‫ﮬ‬......
‫ﮋ‬‫ﯖ‬‫﮴‬‫﮳‬ ‫﮲‬ ‫ﮱ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫السوسي‬‫﮲‬ ‫ﮱ‬......
‫ﮋ‬‫ﯚ‬‫ﯙ‬ ‫ﯘ‬‫ﯗ‬
‫ﯝ‬‫ﯜ‬‫ﯛ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫البدل‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬‫ﯘ‬‫ﯗ‬..
ٖ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﯘ‬‫ﯗ‬....
‫ﮋ‬‫ﯢ‬‫ﯡ‬ ‫ﯠ‬‫ﯟ‬‫ﯞ‬
‫ﯧ‬‫ﯦ‬‫ﯥ‬‫ﯤ‬ ‫ﯣ‬
‫ﯫ‬‫ﯪ‬ ‫ﯩ‬ ‫ﯨ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯨ‬......
ٖ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﯩ‬......
ٗ-: ‫الصلة‬ ‫بتوسط‬ ‫قالون‬‫ﯨ‬....
٘-: ‫ورش‬‫ﯩ‬ ‫ﯨ‬......
ٙ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﯩ‬ ‫ﯨ‬....
‫ﮋ‬‫ﯰ‬ ‫ﯯ‬‫ﯮ‬‫ﯭ‬‫ﯬ‬
‫ﯶ‬‫ﯵ‬ ‫ﯴ‬‫ﯳ‬ ‫ﯲ‬‫ﯱ‬
‫ﯹ‬‫ﯸ‬‫ﯷ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯷ‬......
ٖ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﯷ‬......
ٗ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯵ‬......
٘-: ‫ورش‬‫ﯴ‬......
ٙ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﯴ‬......
13
ٕٓ
21
21
‫ﮋ‬‫ﭖ‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬
‫ﭝ‬‫ﭜ‬‫ﭛ‬‫ﭚ‬‫ﭙ‬‫ﭘ‬‫ﭗ‬‫ﮊ‬
: ‫الفرش‬‫ﭝ‬‫ﭜ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫ﭝ‬‫ﭜ‬
ٖ-: ‫الثاني‬ ‫بالوجه‬ ‫السوسي‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬
ٗ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭒ‬......
٘-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭒ‬......
ٙ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫د‬ ‫خ‬‫ﭕ‬......
ٚ-‫ال‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬: ‫بدل‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬...
ٛ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬......
ٜ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭒ‬......
‫ﮋ‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬‫ﭡ‬‫ﭠ‬‫ﭟ‬‫ﭞ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬
ٖ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭟ‬......
ٗ-: ‫البصري‬ ‫دوري‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬
٘-: ‫العاشر‬ ‫خلف‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬
ٙ-: ‫الكسائي‬‫ﭠ‬......
ٚ-: ‫ورش‬‫ﭟ‬: ‫وبفت‬ ....‫ﭣ‬‫ﭢ‬
ٛ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬
ٜ-: ‫الثاني‬ ‫بالوجه‬ ‫ورش‬‫ﭠ‬......
‫ﮋ‬‫ﭩ‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬ ‫ﭦ‬‫ﭥ‬ ‫ﭤ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﭧ‬......
ٖ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭧ‬......
‫ﮋ‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬‫ﭭ‬‫ﭬ‬‫ﭫ‬‫ﭪ‬
‫ﭲ‬‫ﭱ‬‫ﭰ‬‫ﮊ‬
: ‫الفرش‬‫ﭬ‬.....
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭭ‬......
ٖ-: ‫البدل‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬‫ﭭ‬‫ﭮ‬....
ٗ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭬ‬......
‫ﮋ‬‫ﭺ‬‫ﭹ‬‫ﭸ‬‫ﭷ‬ ‫ﭶ‬‫ﭵ‬‫ﭴ‬‫ﭳ‬
‫ﭾ‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬‫ﭻ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭺ‬......
ٖ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫ﭺ‬......
ٕٔ
21
21
21
21
‫ﮌ‬¦
ٗ-: ‫ورش‬‫ﭶ‬‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫.....و‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫الق‬،
‫ـول‬‫ـ‬ ‫وال‬: ‫ـدل‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ﭻ‬: ‫ـت‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ ...
‫ﭴ‬..
٘-: ‫بالقصر‬ ‫البصري‬ ‫دوري‬‫ﭶ‬....
ٙ-: ‫بالتوسط‬ ‫البصري‬ ‫دوري‬‫ﭺ‬....
ٚ-: ‫السوسي‬‫ﭺ‬......
ٛ-‫ورش‬‫بالتقليل‬: ‫في‬‫ﭴ‬......
‫وله‬‫التوسط‬،‫ول‬ ‫وال‬: ‫بدل‬ ‫في‬‫ﭻ‬
ٜ-: ‫د‬ ‫ـ‬‫خ‬‫ﭴ‬......
ٔٓ-: ‫الحارث‬ ‫أبو‬‫ﭺ‬......
ٔٔ-: ‫العاشر‬ ‫خلف‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬
ٕٔ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭸ‬‫ﭷ‬......
ٖٔ-: ‫الكسائي‬ ‫دوري‬‫ﭶ‬......
ٔٗ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫خلف‬‫ﭴ‬‫ﭳ‬..
ٔ٘-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭸ‬‫ﭷ‬......
‫ﮋ‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬‫ﮀ‬‫ﭿ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫السوسي‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬
‫ﮋ‬‫ﮇ‬‫ﮆ‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬ ‫ﮃ‬‫ﮊ‬
. ‫اء‬‫ر‬‫الق‬ ‫كل‬‫معه‬ ‫قالون‬
‫ﮋ‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬‫ﮌ‬ ‫ﮋ‬ ‫ﮊ‬‫ﮉ‬‫ﮈ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫ورش‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬
ٖ-: ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬
ٗ-‫ـ‬‫م‬‫ح‬‫زة‬‫ين‬ ‫بالوج‬:‫ﮎ‬‫ﮍ‬
٘-: ‫السوسي‬‫ﮌ‬ ‫ﮋ‬......
‫ﮋ‬‫ﮒ‬‫ﮑ‬‫ﮐ‬‫ﮏ‬‫ﮊ‬
. ‫اء‬‫ر‬‫الق‬ ‫كل‬‫معه‬ ‫قالون‬
‫ﮋ‬‫ﮚ‬ ‫ﮙ‬‫ﮘ‬‫ﮗ‬‫ﮖ‬‫ﮕ‬‫ﮔ‬‫ﮓ‬
‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﮘ‬......
ٖ-: ‫ورش‬‫ﮔ‬......
ٗ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬
‫ﮋ‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬‫ﮟ‬‫ﮞ‬ ‫ﮝ‬‫ﮊ‬
. ‫اء‬‫ر‬‫الق‬ ‫كل‬‫معه‬ ‫قالون‬
‫ﮋ‬‫ﮤ‬‫ﮣ‬‫ﮢ‬‫ﮪ‬‫ﮩ‬‫ﮨ‬‫ﮧ‬‫ﮦ‬ ‫ﮥ‬
‫ﮬ‬‫ﮫ‬‫ﮊ‬
: ‫الفرش‬‫ﮨ‬......
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫هشام‬‫ﮨ‬......
13
ٕٕ
22
22
ٖ-: ‫السوسي‬‫ﮤ‬‫ﮣ‬....‫ﮩ‬‫ﮨ‬
‫ﮋ‬‫﮲‬‫ﮱ‬‫ﮰ‬ ‫ﮯ‬‫ﮮ‬‫ﮭ‬
‫﮴‬‫﮳‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫د‬ ‫خ‬‫﮳‬‫﮲‬
ٖ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫﮳‬‫﮲‬
ٗ-: ‫خلف‬‫ﮱ‬‫ﮰ‬......
‫ـى‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ت‬‫وقدم‬(‫ورش‬)‫ألن‬(ً‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫ور‬)‫ـوز‬‫ـ‬‫ج‬‫مح‬
‫في‬. ‫اء‬‫ر‬‫ال‬ ‫ترقي‬
٘-: ‫ورش‬‫ﮰ‬......
‫ﮋ‬‫ﯛ‬‫ﯚ‬‫ﯙ‬‫ﯘ‬‫ﯗ‬‫ﯖ‬
‫ﯞ‬‫ﯝ‬‫ﯜ‬‫ﮊ‬
: ‫الفرش‬‫ﯘ‬.....
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯞ‬‫ﯝ‬‫ﯜ‬
ٖ-‫ورش‬‫البدل‬ ‫بأوجه‬:‫ﯙ‬‫ﯘ‬
ٗ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﯙ‬‫ﯘ‬....
٘-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﯙ‬‫ﯘ‬......
ٙ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﯘ‬‫ﯗ‬......
‫ﮋ‬‫ﯡ‬‫ﯠ‬‫ﯟ‬‫ﮊ‬
ٔ-‫قالون‬
ٕ-‫بالو‬ ‫ورش‬ّ‫األو‬ ‫جه‬: ‫ل‬‫ﯟ‬......
ٖ-: ‫الثاني‬ ‫بالوجه‬ ‫ورش‬‫ﯟ‬......
ٗ-: ‫هشام‬‫ﯟ‬......
٘-: ‫شعبة‬‫ﯟ‬......
ٙ-: ‫خلف‬‫ﯡ‬‫ﯠ‬‫ﯟ‬
‫ﮋ‬‫ﯦ‬‫ﯥ‬‫ﯤ‬‫ﯣ‬‫ﯢ‬
‫ﯨ‬‫ﯧ‬‫ﮊ‬
ٔ-ْ‫ـف‬‫ق‬‫و‬ : ‫ـالون‬‫ق‬‫ـكون‬‫س‬‫ال‬ ‫ـارا‬‫ع‬ ‫ـى‬‫ل‬‫ع‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫المت‬( ‫ـ‬‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬)‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫حر‬،‫ـدرج‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫وا‬
(‫ورش‬). ‫البدل‬ ‫قصر‬ ‫على‬
ٕ-‫هشام‬‫الخمسة‬ ‫باألوجه‬:‫ﯨ‬‫ﯧ‬
ٖ-: ‫د‬ ‫خ‬‫ﯨ‬‫ﯧ‬
ٗ-‫خلف‬‫الخمسة‬ ‫باألوجه‬:
‫ﯨ‬‫ﯧ‬‫ﯦ‬
٘-: ‫البدل‬ ‫ي‬ ‫بوج‬ ‫ورش‬‫ﯥ‬......
‫ﮋ‬‫ﯭ‬‫ﯬ‬‫ﯫ‬‫ﯪ‬‫ﯩ‬
‫ﯲ‬‫ﯱ‬‫ﯰ‬‫ﯯ‬‫ﯮ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫يعقوب‬‫ﯯ‬......
ٖ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯭ‬......
ٗ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﯯ‬......
ٕٖ
23
23
23
23
‫ﮌ‬¦
٘-: ‫والسكون‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬
‫ﯬ‬‫ﯭ‬....
ٙ-‫الحارث‬ ‫أبو‬:‫ﯲ‬‫ﯱ‬
ٚ-: ‫عامر‬ ‫ابن‬‫ﯯ‬......
ٛ-: ‫العاشر‬ ‫خلف‬‫ﯲ‬‫ﯱ‬
ٜ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯭ‬......
ٔٓ-: ‫الكسائي‬ ‫دوري‬‫ﯭ‬......
ٔٔ-: ‫خلف‬‫ﯬ‬‫ﯭ‬......
ٕٔ-: ‫د‬ ‫خ‬‫ﯯ‬‫ﯮ‬......
ٖٔ-: ‫ات‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫بالتح‬ ‫ورش‬
‫ﯫ‬.....‫ﯭ‬.....‫ﯲ‬‫ﯱ‬
ٔٗ-: ‫السوسي‬‫ﯬ‬‫ﯭ‬......
ٔ٘-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫ﯭ‬......
‫ﮋ‬‫ﯵ‬‫ﯴ‬‫ﯳ‬‫ﯶ‬
‫ﯸ‬‫ﯷ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫ورش‬‫ﯳ‬......
‫ﮋ‬‫ﯼ‬‫ﯻ‬‫ﯺ‬‫ﯹ‬
‫ﯿ‬‫ﯾ‬‫ﯽ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫السوسي‬‫ﯿ‬‫ﯾ‬‫ﯽ‬
ٖ-: ‫البدل‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬‫ﯺ‬‫ﯹ‬...
ٗ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﯺ‬‫ﯹ‬......
‫ﮋ‬‫ﰄ‬‫ﰃ‬‫ﰂ‬‫ﰁ‬‫ﰀ‬
‫ﰇ‬‫ﰆ‬‫ﰅ‬‫ﮊ‬
. ‫اء‬‫ر‬‫الق‬ ‫كل‬‫معه‬ ‫قالون‬
‫ﮋ‬‫ﰍ‬‫ﰌ‬‫ﰋ‬‫ﰊ‬‫ﰉ‬‫ﰈ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-‫با‬ ‫قالون‬: ‫لصلة‬‫ﰈ‬......
ٖ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﰋ‬......
‫ﮋ‬‫ﰒ‬‫ﰑ‬‫ﰐ‬‫ﰏ‬‫ﰎ‬‫ﮊ‬
. ‫اء‬‫ر‬‫الق‬ ‫كل‬‫معه‬ ‫قالون‬
‫ﮋ‬‫ﰖ‬‫ﰕ‬‫ﰔ‬‫ﰓ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﰔ‬......
ٖ-: ‫ورش‬‫ﰔ‬‫ﰓ‬......
ٗ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﰔ‬‫ﰓ‬......
٘-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﰔ‬......
‫ﮋ‬‫ﰛ‬‫ﰚ‬‫ﰙ‬‫ﰘ‬‫ﰗ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫ورش‬‫ﰙ‬......
13
ٕٗ
24
24
‫ﮋ‬‫ﭑ‬‫ﭖ‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﮊ‬
‫ﮋ‬‫ﭚ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫جعفر‬ ‫وأبو‬ ‫نافع‬‫وحفص‬ ‫والشامي‬)‫اجلمع‬ ‫على‬ ‫اء‬‫ر‬‫ال‬ ‫بعد‬ ‫بألف‬،‫وغي‬‫ـ‬‫رىم‬
‫اد‬‫ر‬‫اإلف‬ ‫على‬ ‫األلف‬ ‫حبذف‬،َ‫وم‬‫بالتاء‬ ‫وقف‬ ‫باجلمع‬ ‫أ‬‫ر‬‫ق‬ ‫ن‬،ّ‫أم‬‫و‬َ‫م‬ ‫ا‬‫باذلاء‬ ‫فوقف‬ ‫اد‬‫ر‬‫باإلف‬ ‫أ‬‫ر‬‫ق‬ ‫ن‬،‫و‬‫ىم‬
(‫و‬ ‫المكي‬‫ويعقوب‬ ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫والكسائي‬)،‫بالتاء‬ ‫ووقف‬(‫وخلف‬ ‫وحمزة‬ ‫شعبة‬‫العا‬‫شر‬)‫اختياره‬ ‫يف‬
.: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬
..............................................ُ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫م‬َ‫ْج‬‫ل‬‫ا‬َ‫و‬َّ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ع‬َ‫ع‬َ َ‫ق‬ْ‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ق‬
َ‫د‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ل‬ٍ‫ات‬َ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫م‬َ‫ث‬ ‫م‬....................................................
‫ﮋ‬‫ﭧ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯮ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮌ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮒ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬‫ﮊ‬،
‫ﮋ‬‫ﯝ‬‫ﮊ‬،‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫ج‬ ‫وأبو‬ ‫نافع‬‫عفر‬)ّ‫ادلتوس‬ ‫الثانية‬ ‫اذلمزة‬ ‫بتسهيل‬‫األلف‬ ‫وبني‬ ‫بينها‬ ‫طة‬.
‫ل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬)‫ثان‬ ‫وجو‬ً‫ا‬‫ألف‬ ‫إبداذلا‬ ‫وىو‬ ،ّ‫د‬‫ادل‬ ‫إشباع‬ ‫مع‬ ‫خالصة‬‫للساكنني‬.
‫أ‬‫ر‬‫وق‬(‫الكسائي‬)‫ال‬ ‫ىذه‬ ‫حبذف‬‫ـ‬‫همزة‬.
‫بإثبات‬ ‫الباقون‬‫و‬‫ـ‬‫احلالني‬ ‫يف‬ ‫زلققة‬ ‫ها‬،‫إل‬(‫حمزة‬)ّ‫فسه‬‫الوقف‬ ‫عند‬ ‫لها‬.
‫ﮋ‬‫ﭩ‬‫ﭪ‬‫ﮊ‬‫الياء‬ ‫فتح‬(‫الم‬‫كي‬)،‫غي‬ ‫أسكنها‬‫و‬‫ـ‬‫ره‬،‫و‬(‫ورش‬)‫البدل‬ ‫يف‬ ‫أصلو‬ ‫على‬،
‫ووقف‬(‫حمزة‬)ّ‫د‬‫ادل‬ ‫مع‬ ‫اذلمزة‬ ‫بتسهيل‬‫القصر‬‫و‬.
‫ﮋ‬‫ﮀ‬ ‫ﭿ‬‫ﮊ‬‫ل‬ ‫فيو‬( ‫ـ‬‫حمزة‬)ً‫ا‬‫وقف‬:‫فقط‬ ‫النقل‬.
‫ﮋ‬‫ﮈ‬‫ﮊ‬‫ل‬ ‫فيو‬( ‫ـ‬‫ورش‬)‫البدل‬ ‫ثلثة‬،‫ل‬‫و‬( ‫ـ‬‫حمزة‬)‫الوقف‬ ‫عند‬:‫احلذف‬‫و‬ ‫التسهيل‬.
‫ﮋ‬‫ﮞ‬ ‫ﮝ‬‫ﮊ‬‫الياء‬ ‫فتح‬(‫جع‬ ‫وأبو‬ ‫عمرو‬ ‫وأبو‬ ‫ورش‬‫فر‬)،‫عن‬ ‫اختلف‬‫و‬(‫قالون‬)،‫الفتح‬ ‫عنو‬ ‫فروي‬
‫اإلسكان‬‫و‬،‫صحيحان‬ ‫الوجهان‬‫و‬،‫أرجح‬ ‫الفتح‬ ‫لكن‬‫و‬.
‫ﮋ‬‫ﮣ‬‫ﮊ‬‫ل‬( ‫ـ‬‫حمزة‬)‫عليو‬ ‫الوقف‬ ‫يف‬:ً‫ياء‬ ‫اذلمزة‬ ‫إبدال‬‫فقط‬ ‫خالصة‬.
ٕ٘
25
25
25
25
‫ﮌ‬¦
‫ﮋ‬‫﮲‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫ذكوان‬ ‫وابن‬ ‫جعفر‬ ‫أبو‬)‫اذلمزة‬ ‫على‬ ‫األلف‬ ‫بتقدمي‬،‫وزن‬ ‫على‬‫ﮋ‬‫ﭫ‬‫ﮊ‬،
‫ع‬ ‫األلف‬ ‫على‬ ‫اذلمزة‬ ‫بتقدمي‬ ‫الباقون‬‫و‬‫وزن‬ ‫لى‬‫ﮋ‬‫ﭰ‬‫ﮊ‬،‫ل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬)‫أوجو‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫فيهما‬:
‫الياء‬ ‫ذات‬ ‫فتح‬ ‫مع‬ ‫البدل‬ ‫قصر‬-ّ‫التوس‬‫و‬‫التقليل‬ ‫مع‬ ‫ط‬-ّ‫د‬‫ادل‬‫و‬‫الوجهني‬ ‫مع‬.
‫ل‬‫و‬( ‫ـ‬‫حمزة‬)‫الوقف‬ ‫عند‬:‫فقط‬ ‫التسهيل‬.: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬
..........................................َُ‫ـز‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫م‬َ‫ه‬ ً‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬َ‫م‬ ْ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫خ‬َ‫أ‬ ‫ـأم‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫م‬َ
‫ابن‬ ‫قال‬: ‫الجزري‬
................َ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ن‬ُ‫أ‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ً‫ع‬َ‫م‬ ْ‫د‬....................................
‫الشورم‬ ‫سورة‬
‫ﮋ‬‫ﭔ‬ ‫ﭓ‬ ‫ﭒ‬ ‫ﭑ‬‫ﮊ‬‫سكت‬(‫جعفر‬ ‫أبو‬)‫غي‬ ‫من‬ ‫اخلمسة‬ ‫اذلجاء‬ ‫حروف‬ ‫على‬‫ـ‬ّ‫ف‬‫تن‬ ‫ر‬‫س‬،
‫نون‬ ‫على‬ ‫السكت‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫أنو‬ ‫وظاىر‬(‫عين‬)‫يف‬ ‫إخفائها‬ ‫وعدم‬ ‫إظهارىا‬(‫السين‬)،‫من‬ ‫ويلزم‬
‫ع‬ ‫السكت‬‫نون‬ ‫لى‬(‫سين‬)ً‫ا‬‫أيض‬ ‫إظهارىا‬‫يف‬ ‫إخفائها‬ ‫وعدم‬(‫القاف‬)‫لكل‬‫و‬ ،ّ‫القر‬ ‫من‬ّ‫د‬‫ادل‬ ‫العشرة‬ ‫اء‬
‫يف‬ ‫ادلشبع‬(‫عين‬)ّ‫التوس‬‫و‬‫ط‬،)‫ت‬ ‫المشك‬ ‫(حل‬ ‫صاحب‬ ‫قال‬:‫على‬ ‫الوقف‬ ‫جيوز‬ ‫ول‬
‫ﮋ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬ً‫ا‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫ىنا‬،‫آخرىا‬ ‫على‬ ‫يوقف‬ ‫اتح‬‫و‬‫الف‬ ‫حروف‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫النشر‬ ‫يف‬ ‫نص‬ ‫ألنو‬،‫ألن‬‫ـ‬‫ها‬
‫احدة‬‫و‬‫ال‬ ‫كالكلمة‬،‫إل‬ُ‫ر‬ ‫أنو‬‫سم‬‫ﮋ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬ً‫ل‬‫مفصو‬‫عن‬‫ﮋ‬‫ﭓ‬‫ﮊ‬‫النشر‬ ‫من‬ ‫انتهى‬.
‫على‬ ‫الوقف‬ ‫از‬‫و‬‫ج‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫مل‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬‫وحدىا‬،‫ضرو‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫وقف‬ ‫فمن‬‫أعاد‬ ‫رة‬‫انتهى‬ ،.
‫ﮋ‬‫ﭖ‬‫ﭗ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫المكي‬)ُ‫ر‬ ‫ألف‬ ‫وبعدىا‬ ‫احلاء‬ ‫بفتح‬‫ياء‬ ‫مست‬،‫ىكذا‬‫ﮋ‬‫ﯓ‬‫ﮊ‬،‫الباقون‬‫و‬
‫احل‬ ‫بكسر‬‫ياء‬ ‫وبعدىا‬ ‫اء‬.: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬
َ‫ـوح‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ي‬َ‫و‬ِ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ ِ ْ‫ت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ف‬ِ‫ب‬ ‫ى‬َ‫د‬َ‫ن‬‫ا‬.....................................
13
ٕٙ
26
26
‫ﮋ‬‫ﭬ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫والكسائي‬ ‫نافع‬)‫التحتية‬ ‫بالياء‬-‫ـر‬‫ي‬‫التذك‬ ‫ياء‬-‫ىكذا‬‫ﮋ‬‫ﯔ‬‫ﮊ‬،‫وغي‬‫ـ‬‫مها‬‫ر‬
‫الفوقية‬ ‫بالتاء‬–‫التأنيث‬ ‫تاء‬-: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬
ُ‫ـاد‬‫ـ‬َ‫ك‬َ‫ي‬ ‫ـورم‬‫ـ‬ُّ‫الش‬ ‫ـي‬‫ـ‬ِ‫ف‬َ‫و‬ َ‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫ي‬ِ‫ف‬َ‫و‬‫ـى‬‫ـ‬َ‫ت‬َ‫أ‬ِ‫ر‬ً‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬.................................
: ‫الجزري‬ ‫ابن‬ ‫قال‬
.......................‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ـاد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ك‬َ‫ي‬ْ َ‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ـ‬‫ف‬‫ا‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ن‬‫ا‬ ِ ِ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫آ‬َ‫د‬.........
‫ﮋ‬‫ﭮ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫و‬ ‫شعبة‬‫ويعقوب‬ ‫عمرو‬ ‫أبو‬)‫سلففة‬ ‫ادلهملة‬ ‫الطاء‬ ‫كسر‬‫و‬ ‫الياء‬ ‫بعد‬ ‫ساكنة‬ ‫بنون‬
،(َ‫ي‬‫ن‬ِ َ‫ف‬َ‫ن‬ْ‫ر‬،)‫يف‬ ‫مفتوحة‬ ‫فوقية‬ ‫بتاء‬ ‫الباقون‬‫و‬.‫وفتحها‬ ‫الطاء‬ ‫تشديد‬ ‫مع‬ ‫النون‬ ‫مكان‬
: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬
..................................َ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ق‬ْ‫ـ‬‫ث‬َ‫أ‬ َ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ـ‬‫ي‬َ‫غ‬ ‫وا‬ُ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫س‬ْ‫ك‬‫ا‬ َ‫ن‬ْ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َّ َ‫ف‬َ‫ـ‬‫ت‬َ‫ـ‬‫ي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ط‬َ‫و‬
ُ‫ن‬‫ـو‬‫ـ‬ُ‫ن‬ ِ‫ـاء‬‫ـ‬َّ‫ت‬‫ال‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬َ‫و‬ُُُُُ‫ن‬ِ‫ـاك‬‫ـ‬َ‫س‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ح‬َّ‫ج‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ف‬‫ي‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ص‬‫فا‬
َ‫ك‬ٍ‫ـال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫م‬‫ـورم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُّ‫الش‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ف‬َ‫و‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ح‬َ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ص‬ِ‫و‬ ُ ُ‫و‬ْ‫ف‬َ
‫ﮋ‬‫ﭨ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭶ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮉ‬‫ﮊ‬‫معا‬ًُ،‫ﮋ‬‫ﮒ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮔ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮙ‬‫ﮊ‬،
‫ﮋ‬‫ﮞ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯩ‬‫ﮊ‬‫معا‬،‫ﮋ‬‫ﯽ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭞ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭳ‬‫ﭲ‬‫ﮊ‬
‫يخفى‬
‫ﮋ‬‫ﭷ‬‫ﮊ‬‫بع‬‫ر‬‫ال‬ ‫آخر‬.
‫الممال‬
‫ﮋ‬‫ﭠ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﮢ‬‫ﮡ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯨ‬‫ﮊ‬‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫العاشر‬ ‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫حمزة‬)،‫التقليل‬‫و‬
‫ل‬( ‫ـ‬‫ا‬‫وورش‬ ‫لبصري‬)‫عنو‬ ‫خبلف‬.
‫ﮋ‬‫ﮖ‬‫ﮊ‬‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫العاشر‬ ‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫حمزة‬‫وا‬‫لبصري‬)،‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬).
ٕٚ
27
27
27
27
‫ﮌ‬¦
‫ﮋ‬‫﮲‬‫ﮊ‬‫بإمالة‬(‫والنون‬ ‫مزة‬ ‫ال‬)‫ل‬( ‫ـ‬‫ا‬‫وخلف‬ ‫لكسائي‬)‫عن‬(‫حمزة‬)‫و‬(‫خلف‬‫ا‬‫لعاشر‬)‫اختياره‬ ‫يف‬
،‫وبإمالة‬(‫مزة‬ ‫ال‬)‫ل‬ ‫وحدىا‬( ‫ـ‬‫د‬ ‫خ‬)،‫وبتقليل‬(‫مزة‬ ‫ال‬)‫ل‬ ‫وحدىا‬( ‫ـ‬‫ورش‬)‫عنو‬ ‫خبلف‬،‫وقد‬
‫أوجه‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫عرفت‬:‫ال‬ ‫ذات‬ ‫فتح‬ ‫مع‬ ‫البدل‬ ‫قصر‬‫ي‬‫اء‬،ّ‫التوس‬‫و‬‫مع‬ ‫ط‬‫التقليل‬،ّ‫د‬‫ادل‬‫و‬‫معهما‬،
‫بفتحهما‬ ‫الباقون‬‫و‬،‫ومنهم‬(‫السوسي‬)،ْ‫ك‬‫فذ‬‫إمالة‬ ‫يف‬ ‫لو‬ ‫اخللف‬ ‫الشاطيب‬ ‫ر‬(‫مزة‬ ‫ال‬)‫عن‬ ‫خروج‬
‫بو‬ ‫أ‬‫ر‬‫يق‬ ‫فل‬ ‫يقو‬‫ر‬‫ط‬.
‫كتاب‬‫في‬ ‫وجاء‬‫ن‬‫)ما‬ ‫ـمجيب‬‫ل‬‫وا‬ ‫السائل‬ ‫بين‬ ‫(الشاطبية‬ ‫ا‬: ‫يلي‬
‫السخاوي‬ ‫قال‬( ‫عن‬ ‫األئمة‬ ‫كتب‬‫أكثر‬ ‫يف‬ ‫ادلذكور‬‫و‬ :‫شعيب‬ ‫أبى‬‫الفتح‬ ).
‫أ‬ ‫وقال‬‫شامة‬ ‫بو‬( ‫عن‬ ‫ادلشهور‬‫و‬ :‫السوسي‬‫الفتح‬ ).
‫الضباع‬ ‫وقال‬:‫ـ(ا‬‫ل‬ ‫فيهما‬ ‫اذلمزة‬ ‫إمالة‬ ‫يف‬ ‫الناظم‬ ‫ذكره‬ ‫الذي‬ ‫اخللف‬‫و‬‫لسوسي‬‫و‬َّ‫ب‬‫ن‬ ‫كما‬‫بو‬ ‫أ‬‫ر‬‫ق‬ُ‫ي‬ ‫ل‬ )
‫نشره‬ ‫يف‬ ‫اجلزري‬ ‫ابن‬ ‫احملقق‬ ‫عليو‬( ‫عن‬ ‫اة‬‫و‬‫الر‬ ‫ومجيع‬ ،‫السوسي‬‫الفتح‬ ‫على‬ ‫الطرق‬ ‫مجيع‬ ‫من‬ )‫قال‬
‫الب‬ ‫إتحاف‬ ‫صاحب‬‫ـ‬‫ية‬‫ر‬:
‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫وحر‬‫ل‬ ‫أم‬‫ر‬‫لسو‬‫ـي‬‫ـ‬‫س‬‫ـاكن‬‫ـ‬‫س‬‫ل‬ ‫ـافت‬‫ـ‬‫ف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫غ‬ ‫ورا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ـأم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫و‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬ ‫مز‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬ ‫ر‬
‫ﮋ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬‫بإمالة‬(‫حا‬)‫ل‬( ‫ـ‬‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫وحمزة‬ ‫وشعبة‬ ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫العاشر‬)،‫ل‬ ‫وبتقليلها‬‫ـ‬
(‫والبصري‬ ‫ورش‬).: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬
.......‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬ُ‫م‬ُ‫ـار‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ت‬ْ‫خ‬ٍ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ـح‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ص‬َ‫و‬ٍ‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ص‬َ‫ب‬ِ‫ْف‬‫ل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬َ‫و‬ ‫م‬َ‫ر‬ْ‫د‬َ‫أ‬ ْ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ه‬َ‫و‬ُ‫م‬َ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ث‬
ِ‫ل‬ ‫ا‬َّ‫ـر‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذو‬َ‫و‬‫ـ‬ٍ‫ش‬ْ‫ر‬َ‫و‬َ‫و‬ َ‫ـن‬ْ‫ي‬َ‫ـ‬‫ب‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ـ‬‫ب‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬ُُُ‫ع‬ِ‫ف‬َ‫ا‬‫ـا‬‫ـ‬َ‫ح‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ـاي‬َ‫ه‬ ٍ‫م‬َ‫ي‬ْ‫ر‬َ‫م‬ ‫م‬َ‫د‬َ‫ل‬ِ‫ج‬ُُ‫د‬‫ي‬َ‫ح‬َ ‫ـ‬
‫ﮋ‬‫ﮨ‬‫ﮊ‬‫ل‬( ‫ـ‬‫وخلف‬ ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫العاشر‬‫وحمزة‬).
‫المدغم‬
‫الكبي‬‫ـ‬‫ر‬:‫ﮋ‬‫ﮑ‬‫ﮐ‬‫ﮏ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯶ‬‫ﯵ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬ ‫ﭼ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯤ‬‫ﯣ‬‫ﮊ‬،
‫ﮋ‬‫ﭖ‬‫ﭕ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭩ‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬‫ﮊ‬.
13
ٕٛ
28
28
‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬
‫ﮋ‬‫ﭖ‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫الثاني‬ ‫بالوجه‬ ‫الكسائي‬‫ﭖ‬‫ﭕ‬
ٖ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﭒ‬......
‫ﮋ‬‫ﭝ‬‫ﭜ‬‫ﭛ‬‫ﭚ‬‫ﭙ‬‫ﭘ‬‫ﭗ‬
‫ﭥ‬‫ﭤ‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬‫ﭡ‬‫ﭠ‬‫ﭟ‬‫ﭞ‬‫ﮊ‬
: ‫الفرش‬‫ﭚ‬......
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﭜ‬‫ﭛ‬....
ٖ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﭚ‬......
ٗ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﭠ‬......
٘-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭠ‬......
ٙ-‫بالسك‬ ‫خلف‬: ‫ت‬‫ﭜ‬‫ﭛ‬.....
‫ﮋ‬‫ﭪ‬‫ﭩ‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬‫ﭦ‬
‫ﭰ‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬‫ﭭ‬‫ﭬ‬‫ﭫ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭪ‬......
ٖ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭩ‬......
ٗ-: ‫والقصر‬ ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭧ‬....
٘-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﭩ‬......
ٙ-: ‫والمنفصل‬ ‫الصلة‬ ‫بتوسط‬ ‫قالون‬
‫ﭧ‬...
ٚ-: ‫البدل‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬
‫ﭨ‬‫ﭧ‬...‫ﭩ‬....‫ﭫ‬
ٛ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬......
ٜ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭩ‬......
ٔٓ-: ‫يعقوب‬‫ﭧ‬......
‫ﮋ‬‫ﭸ‬‫ﭷ‬‫ﭶ‬‫ﭵ‬ ‫ﭴ‬‫ﭳ‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭲ‬......
‫ﮋ‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬‫ﭻ‬‫ﭺ‬‫ﭹ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭻ‬......
‫ﮋ‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬‫ﮃ‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬‫ﮀ‬ ‫ﭿ‬
‫ﮇ‬‫ﮆ‬‫ﮊ‬‫ﮉ‬‫ﮈ‬‫ﮊ‬
ٕٜ
29
29
29
29
‫ﮌ‬¦
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫د‬ ‫خ‬‫ﮃ‬......
ٖ-: ‫البدل‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬‫ﮁ‬......
ٗ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﮁ‬......
٘-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﮀ‬......
‫ﮋ‬‫ﮑ‬‫ﮐ‬‫ﮏ‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬‫ﮌ‬‫ﮋ‬
‫ﮘ‬‫ﮗ‬‫ﮖ‬‫ﮕ‬‫ﮔ‬‫ﮓ‬‫ﮒ‬
‫ﮟ‬ ‫ﮞ‬‫ﮝ‬‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬‫ﮙ‬
‫ﮢ‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬‫ﮊ‬
ٔ-‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫و‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫المنف‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫بق‬ ‫ـالون‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬
: ‫في‬ ‫اإلضافة‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬......
ٕ-: ‫البصري‬ ‫دوري‬‫ﮢ‬‫ﮡ‬
ٖ-: ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬ ‫ـكون‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ب‬ ‫ـالون‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬......
‫و‬‫المنفصل‬ ‫قصر‬
ٗ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﮗ‬‫ﮖ‬......
: ‫اإلضافة‬ ‫ياء‬ ‫وفت‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬......
٘-: ‫البصري‬ ‫دوري‬‫ﮢ‬‫ﮡ‬
ٙ-: ‫اإلضافة‬ ‫ياء‬ ‫بإسكان‬ ‫قالون‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬
‫المنفصل‬ ‫توسط‬ ‫مع‬
ٚ-: ‫الكسائي‬‫ﮢ‬‫ﮡ‬
ٛ-: ‫خلف‬‫ﮑ‬.....
ٜ-: ‫د‬ ‫خ‬‫ﮚ‬‫ﮙ‬......
ٔٓ-: ‫السوسي‬‫ﮑ‬‫ﮐ‬......
ٔٔ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬:‫ر‬‫ﮌ‬......‫ﮒ‬
ٕٔ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﮌ‬‫ﮋ‬...
ٖٔ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﮌ‬‫ﮋ‬...
ٔٗ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﮑ‬......
‫ﮋ‬‫ﮧ‬‫ﮦ‬ ‫ﮥ‬‫ﮤ‬‫ﮣ‬
‫ﮬ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬‫ﮩ‬‫ﮨ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮨ‬......
ٖ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬......
‫ﮋ‬‫﮲‬‫ﮱ‬ ‫ﮰ‬‫ﮯ‬‫ﮮ‬‫ﮭ‬
‫ﯘ‬ ‫ﯗ‬‫ﯖ‬‫﮴‬ ‫﮳‬
‫ﯛ‬‫ﯚ‬‫ﯙ‬‫ﮊ‬
: ‫الفرش‬‫﮲‬......
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫﮲‬......
ٖ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﮮ‬‫ﮭ‬......
ٗ-: ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫﮲‬......
13
ٖٓ
31
31
٘-: ‫الكسائي‬‫﮲‬......
ٙ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﮰ‬......
ٚ-: ‫ات‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫بالتح‬ ‫ورش‬
‫ﮮ‬‫ﮭ‬......‫﮲‬
ٛ-: ‫خلف‬‫ﮰ‬......
ٜ-: ‫د‬ ‫خ‬‫﮲‬......
ٔٓ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫د‬ ‫خ‬‫ﮰ‬....
‫ﮋ‬‫ﯢ‬‫ﯡ‬‫ﯠ‬‫ﯟ‬‫ﯞ‬‫ﯝ‬‫ﯜ‬
‫ﯪ‬‫ﯩ‬‫ﯨ‬‫ﯧ‬‫ﯦ‬‫ﯥ‬‫ﯤ‬‫ﯣ‬
‫ﯭ‬‫ﯬ‬‫ﯫ‬‫ﮊ‬
: ‫الفرش‬‫ﯝ‬....
ٔ-‫قالون‬
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯝ‬......
ٖ-: ‫الصلة‬ ‫بتوسط‬ ‫قالون‬‫ﯝ‬....
ٗ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﯝ‬......
٘-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﯝ‬......
ٙ-: ‫الكسائي‬‫ﯝ‬......
ٚ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﯝ‬‫ﯜ‬....
ٛ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﯝ‬‫ﯜ‬.....
‫ﮋ‬‫ﯲ‬‫ﯱ‬‫ﯰ‬‫ﯯ‬‫ﯮ‬
‫ﯹ‬‫ﯸ‬‫ﯷ‬‫ﯶ‬‫ﯵ‬‫ﯴ‬‫ﯳ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫السوسي‬‫ﯶ‬‫ﯵ‬......
ٖ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﯳ‬‫ﯲ‬......
ٗ-: ‫د‬ ‫ـ‬‫خ‬‫ﯳ‬‫ﯲ‬......
٘-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯱ‬......
ٙ-: ‫والقصر‬ ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯮ‬
ٚ-: ‫والمنفصل‬ ‫الصلة‬ ‫بتوسط‬ ‫قالون‬
‫ﯮ‬
ٛ-: ‫البدل‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬
‫ﯯ‬‫ﯮ‬......
ٜ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﯯ‬‫ﯮ‬
ٔٓ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﯳ‬‫ﯲ‬......
ٔٔ-: ‫يعقوب‬‫ﯮ‬......
‫ﮋ‬‫ﯿ‬‫ﯾ‬‫ﯽ‬‫ﯼ‬‫ﯻ‬‫ﯺ‬
‫ﰂ‬‫ﰁ‬‫ﰀ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﰀ‬......
ٖ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﰀ‬......
ٖٔ
31
31
31
31
‫ﮌ‬¦
‫ﮋ‬‫ﰊ‬‫ﰉ‬‫ﰈ‬‫ﰇ‬‫ﰆ‬‫ﰅ‬ ‫ﰄ‬‫ﰃ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﰄ‬......
ٖ-: ‫والسكون‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﰃ‬....
ٗ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﰄ‬......
٘-: ‫ورش‬‫ﰃ‬......
‫ﮋ‬‫ﰐ‬‫ﰏ‬‫ﰎ‬‫ﰍ‬ ‫ﰌ‬ ‫ﰋ‬‫ﮊ‬
ٔ-. ‫قالون‬
ٕ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﰋ‬......
ٖ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﰎ‬......
ٗ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﰋ‬......
٘-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﰎ‬......
ٙ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫د‬ ‫خ‬‫ﰎ‬......
‫ﰈ‬‫ﰇ‬‫ﰆ‬‫ﰅ‬

More Related Content

What's hot

( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 
Methodology of dawah
Methodology of dawahMethodology of dawah
Methodology of dawah
Arshad khan
 
فضل الشكور عرفات الأشموري
فضل الشكور عرفات الأشموريفضل الشكور عرفات الأشموري
فضل الشكور عرفات الأشموريArafat_ashmory
 
Ar 100 kalema_qur3anya
Ar 100 kalema_qur3anyaAr 100 kalema_qur3anya
Ar 100 kalema_qur3anya
Salah Abdelsalam
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة...
 (إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة... (إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة...
Rehan Elbedwehy
 
مذكرة مراجعة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائى لنصف العام
مذكرة مراجعة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائى لنصف العاممذكرة مراجعة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائى لنصف العام
مذكرة مراجعة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائى لنصف العام
أمنية وجدى
 
دور ترجمة معاني القران الكريم في دعوة غير المسلمين للاسلام
دور ترجمة معاني القران الكريم في دعوة غير المسلمين للاسلامدور ترجمة معاني القران الكريم في دعوة غير المسلمين للاسلام
دور ترجمة معاني القران الكريم في دعوة غير المسلمين للاسلام
مبارك الدوسري
 
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
Rehan Elbedwehy
 
Urdufanz magazine february_2012
Urdufanz magazine february_2012Urdufanz magazine february_2012
Urdufanz magazine february_2012
pakiza ch
 
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
Rehan Elbedwehy
 
دراسة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية (القرآن مترجمًا) للمستشرق ال...
 دراسة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية (القرآن مترجمًا) للمستشرق ال... دراسة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية (القرآن مترجمًا) للمستشرق ال...
دراسة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية (القرآن مترجمًا) للمستشرق ال...
Islamhouse.com
 
صحيح أشراط الساعة التي ستقع بالمدينة المنورة
صحيح أشراط الساعة التي ستقع بالمدينة المنورةصحيح أشراط الساعة التي ستقع بالمدينة المنورة
صحيح أشراط الساعة التي ستقع بالمدينة المنورة
أ.د.مها عبد الرحمن نتو
 
Tafsir Ahsan-ul-Bayan┇Para 16┇قال الم
Tafsir Ahsan-ul-Bayan┇Para 16┇قال المTafsir Ahsan-ul-Bayan┇Para 16┇قال الم
Tafsir Ahsan-ul-Bayan┇Para 16┇قال الم
Quran Juz (Para)
 
تفسير سورة الإخلاص - ابن رجب الحنبلي
تفسير سورة الإخلاص - ابن رجب الحنبليتفسير سورة الإخلاص - ابن رجب الحنبلي

What's hot (20)

( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 
Methodology of dawah
Methodology of dawahMethodology of dawah
Methodology of dawah
 
أمثلة للحديث الشاذ
أمثلة للحديث الشاذأمثلة للحديث الشاذ
أمثلة للحديث الشاذ
 
فضل الشكور عرفات الأشموري
فضل الشكور عرفات الأشموريفضل الشكور عرفات الأشموري
فضل الشكور عرفات الأشموري
 
Ar 100 kalema_qur3anya
Ar 100 kalema_qur3anyaAr 100 kalema_qur3anya
Ar 100 kalema_qur3anya
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة...
 (إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة... (إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة...
 
مذكرة مراجعة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائى لنصف العام
مذكرة مراجعة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائى لنصف العاممذكرة مراجعة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائى لنصف العام
مذكرة مراجعة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائى لنصف العام
 
دور ترجمة معاني القران الكريم في دعوة غير المسلمين للاسلام
دور ترجمة معاني القران الكريم في دعوة غير المسلمين للاسلامدور ترجمة معاني القران الكريم في دعوة غير المسلمين للاسلام
دور ترجمة معاني القران الكريم في دعوة غير المسلمين للاسلام
 
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
 
Urdufanz magazine february_2012
Urdufanz magazine february_2012Urdufanz magazine february_2012
Urdufanz magazine february_2012
 
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
 
دراسة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية (القرآن مترجمًا) للمستشرق ال...
 دراسة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية (القرآن مترجمًا) للمستشرق ال... دراسة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية (القرآن مترجمًا) للمستشرق ال...
دراسة لترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية (القرآن مترجمًا) للمستشرق ال...
 
صحيح أشراط الساعة التي ستقع بالمدينة المنورة
صحيح أشراط الساعة التي ستقع بالمدينة المنورةصحيح أشراط الساعة التي ستقع بالمدينة المنورة
صحيح أشراط الساعة التي ستقع بالمدينة المنورة
 
Tafsir Ahsan-ul-Bayan┇Para 16┇قال الم
Tafsir Ahsan-ul-Bayan┇Para 16┇قال المTafsir Ahsan-ul-Bayan┇Para 16┇قال الم
Tafsir Ahsan-ul-Bayan┇Para 16┇قال الم
 
تفسير سورة الإخلاص - ابن رجب الحنبلي
تفسير سورة الإخلاص - ابن رجب الحنبليتفسير سورة الإخلاص - ابن رجب الحنبلي
تفسير سورة الإخلاص - ابن رجب الحنبلي
 

Similar to (إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة فصلت

( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
Rehan Elbedwehy
 
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
Rehan Elbedwehy
 
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
Rehan Elbedwehy
 
٢١ فائدة في صيام ٦ شوال
٢١ فائدة في صيام ٦ شوال٢١ فائدة في صيام ٦ شوال
٢١ فائدة في صيام ٦ شوال
أذكر الله يذكرك
 
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 
النحو للصف الثالث الثانوي أزهر 1
النحو للصف الثالث الثانوي أزهر 1النحو للصف الثالث الثانوي أزهر 1
النحو للصف الثالث الثانوي أزهر 1
ssuserd1de7e
 
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 
Hosn al maqsed fi amal e molid
Hosn al maqsed fi amal e molidHosn al maqsed fi amal e molid
Hosn al maqsed fi amal e molid
Muhammad Qasim
 
قصيدة الإرهابي ... شعر عبد اللطيف علوي
قصيدة الإرهابي ... شعر عبد اللطيف علويقصيدة الإرهابي ... شعر عبد اللطيف علوي
قصيدة الإرهابي ... شعر عبد اللطيف علوي
Abdellatif Aloui
 
قصيدة الإرهابي ... شعر عبد اللطيف علوي
قصيدة الإرهابي ... شعر عبد اللطيف علويقصيدة الإرهابي ... شعر عبد اللطيف علوي
قصيدة الإرهابي ... شعر عبد اللطيف علوي
Abdellatif Aloui
 
٣١ فائدة في تدبر وتلاوة القرآن
٣١ فائدة في تدبر وتلاوة القرآن ٣١ فائدة في تدبر وتلاوة القرآن
احاديث الفتن
احاديث الفتن احاديث الفتن
احاديث الفتن
osama mostafa
 

Similar to (إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة فصلت (16)

( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
 
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
 
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
 
٢١ فائدة في صيام ٦ شوال
٢١ فائدة في صيام ٦ شوال٢١ فائدة في صيام ٦ شوال
٢١ فائدة في صيام ٦ شوال
 
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 
النحو للصف الثالث الثانوي أزهر 1
النحو للصف الثالث الثانوي أزهر 1النحو للصف الثالث الثانوي أزهر 1
النحو للصف الثالث الثانوي أزهر 1
 
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
( إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ( سور...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 
Hosn al maqsed fi amal e molid
Hosn al maqsed fi amal e molidHosn al maqsed fi amal e molid
Hosn al maqsed fi amal e molid
 
قصيدة الإرهابي ... شعر عبد اللطيف علوي
قصيدة الإرهابي ... شعر عبد اللطيف علويقصيدة الإرهابي ... شعر عبد اللطيف علوي
قصيدة الإرهابي ... شعر عبد اللطيف علوي
 
قصيدة الإرهابي ... شعر عبد اللطيف علوي
قصيدة الإرهابي ... شعر عبد اللطيف علويقصيدة الإرهابي ... شعر عبد اللطيف علوي
قصيدة الإرهابي ... شعر عبد اللطيف علوي
 
تفسير..ودروس..وأحكام) سورة النور)
 تفسير..ودروس..وأحكام) سورة النور) تفسير..ودروس..وأحكام) سورة النور)
تفسير..ودروس..وأحكام) سورة النور)
 
٣١ فائدة في تدبر وتلاوة القرآن
٣١ فائدة في تدبر وتلاوة القرآن ٣١ فائدة في تدبر وتلاوة القرآن
٣١ فائدة في تدبر وتلاوة القرآن
 
احاديث الفتن
احاديث الفتن احاديث الفتن
احاديث الفتن
 

More from Rehan Elbedwehy

كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الثالث من سورة طه إلى سورة غافر
كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الثالث من سورة طه إلى سورة غافركتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الثالث من سورة طه إلى سورة غافر
كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الثالث من سورة طه إلى سورة غافر
Rehan Elbedwehy
 
كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الثانى من سورة الأعراف إلى سورة مريم
كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الثانى من سورة الأعراف إلى سورة مريمكتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الثانى من سورة الأعراف إلى سورة مريم
كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الثانى من سورة الأعراف إلى سورة مريم
Rehan Elbedwehy
 
كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الأول من المقدمة إلى سورة الأنعام
كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الأول من المقدمة إلى سورة الأنعامكتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الأول من المقدمة إلى سورة الأنعام
كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الأول من المقدمة إلى سورة الأنعام
Rehan Elbedwehy
 
إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ...
 إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ... إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ...
إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ...
Rehan Elbedwehy
 
إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ا...
إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ا...إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ا...
إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ا...
Rehan Elbedwehy
 
إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ...
 إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ... إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ...
إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة يس
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة يس(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة يس
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة يس
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
Rehan Elbedwehy
 

More from Rehan Elbedwehy (18)

كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الثالث من سورة طه إلى سورة غافر
كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الثالث من سورة طه إلى سورة غافركتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الثالث من سورة طه إلى سورة غافر
كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الثالث من سورة طه إلى سورة غافر
 
كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الثانى من سورة الأعراف إلى سورة مريم
كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الثانى من سورة الأعراف إلى سورة مريمكتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الثانى من سورة الأعراف إلى سورة مريم
كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الثانى من سورة الأعراف إلى سورة مريم
 
كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الأول من المقدمة إلى سورة الأنعام
كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الأول من المقدمة إلى سورة الأنعامكتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الأول من المقدمة إلى سورة الأنعام
كتاب إتحاف المهرة فى جمع العشرة المجلد الأول من المقدمة إلى سورة الأنعام
 
إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ...
 إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ... إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ...
إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ...
 
إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ا...
إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ا...إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ا...
إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ا...
 
إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ...
 إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ... إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ...
إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الجزء ...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة يس
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة يس(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة يس
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة يس
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة ...
 

(إتحاف المهرة فى جمع العشرة للشيخ قدرى بن محمد بن عبد الوهاب حفظه الله (سورة فصلت

 • 1. ٔ 1 1 1 1 ‫ﮌ‬¦ ‫م‬‫ـ‬‫يقي‬‫ر‬‫ط‬ ‫ن‬ (‫ة‬َّ‫ر‬ُّ‫والد‬ ‫الشاطبية‬) ( ‫مع‬‫بالوقف‬ ‫الجمع‬ ‫تعليم‬ ‫طرق‬) )‫الدليل‬ ‫ر‬ْ‫ك‬ِ‫وذ‬ ، ‫والتحليل‬ ، ‫والتفصيل‬ ، ‫و(البيان‬ ‫كم‬‫أخو‬ /‫ـداد‬‫ع‬‫إ‬ ‫اب‬َّ‫الوه‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫د‬ّ‫محم‬ ‫بن‬ ‫قدري‬ )‫(الكويت‬ ‫ـ‬‫ب‬ )‫يم‬‫ر‬‫الك‬ ‫القرآن‬‫ر‬‫(دا‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫التجويد‬ ‫مدرس‬ ‫ـن‬‫ي‬‫متصل‬ ‫سندين‬ ‫على‬ ‫العشر‬ ‫اءات‬‫ر‬‫للق‬ ‫والجامع‬ (‫بالنبي‬)‫ة‬َّ‫ر‬ُّ‫والد‬ ‫(الشاطبية‬ ‫يقي‬‫ر‬‫ط‬ ‫من‬ )
 • 2. 13 ٕ 2 2 ‫ﮋ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬‫ﮩ‬‫ﮨ‬‫ﮧ‬‫ﮦ‬‫ﮥ‬‫ﮤ‬‫ﮣ‬‫ﮢ‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬‫ﮟ‬‫ﮊ‬ ‫ﮋ‬‫ﮡ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫جعفر‬ ‫وأبو‬ ‫عمرو‬ ‫وأبو‬ ‫قالون‬)‫ألف‬ ‫إدخال‬ ‫مع‬ ‫بني‬ ‫بني‬ ‫الثانية‬ ‫اذلمزة‬ ‫بتسهيل‬ ‫بينهما‬. ‫و‬(‫ا‬‫كثي‬‫بن‬‫ـ‬‫ورويس‬ ‫وورش‬ ‫ر‬)‫غي‬ ‫من‬ ‫بالتسهيل‬‫ـ‬‫إدخال‬ ‫ر‬. ‫و‬(‫هشام‬)ً‫ل‬‫قو‬ ‫باإلدخال‬ً‫ا‬‫احد‬‫و‬-‫السبعة‬ ‫المواضع‬ ‫من‬ ‫ألنه‬-‫كو‬‫تر‬‫و‬ ‫التسهيل‬ ‫مع‬،‫التسهيل‬‫و‬ ّ‫د‬‫مق‬‫األداء‬ ‫يف‬ ‫لو‬ ‫م‬،‫اجلمهور‬ ‫مذىب‬ ‫ألنو‬،‫غي‬ ‫عليو‬ ‫اقتصر‬‫و‬‫ـ‬‫احد‬‫و‬ ‫ر‬. ‫غي‬ ‫من‬ ‫بالتحقيق‬ ‫الباقون‬‫و‬‫ـ‬‫إدخال‬ ‫ر‬. ‫ل‬‫و‬( ‫ـ‬‫حمزة‬)‫على‬ ‫الوقف‬ ‫عند‬‫ﮋ‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬‫ﮊ‬‫على‬ ‫الوقف‬ ‫عند‬ ‫مالو‬ ‫األوجو‬ ‫من‬‫ﮋ‬‫ﮠ‬‫ﮊ‬، ‫ﮋ‬‫ﯦ‬‫ﯥ‬‫ﮊ‬‫بالبقرة‬ ،. ‫ﮋ‬‫﮽‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫جعفر‬ ‫أبو‬)‫التنوين‬ ‫مع‬ ‫اذلمزة‬ ‫برفع‬،‫و‬(‫يعقوب‬)‫كذلك‬ ‫خبفضها‬،‫الباقون‬‫و‬ ّ‫منو‬ ‫بنصبها‬‫نة‬،‫ل‬‫و‬( ‫ـ‬‫حمزة‬)ّ‫د‬‫ادل‬ ‫مع‬ ‫تسهيلها‬ ‫الوقف‬ ‫يف‬.‫القصر‬‫و‬: ‫الجزري‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ ٌ‫اء‬َ‫ـو‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬َ‫أ‬ْ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ف‬ْ‫خ‬‫ا‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ح‬ْ‫ز‬........................................ ‫ﮋ‬‫﯄‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭣ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭶ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭸ‬ ‫ﭷ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮈ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮧ‬‫ﮊ‬، ‫ﮋ‬‫ﭓ‬‫ﮊ‬‫الوقف‬ ‫عند‬،‫ﮋ‬‫ﭞ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭢ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭧ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭶ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮅ‬‫ﮊ‬، ‫جلي‬. ‫ﮋ‬‫﯉‬ ‫﯈‬‫ﮊ‬ْ‫وص‬ ‫اذلمزة‬ ‫أبدل‬ً‫ل‬(‫ور‬‫ش‬‫جعفر‬ ‫وأبو‬ ‫والسوسي‬)،ً‫ا‬‫ووقف‬(‫حمزة‬)،‫عند‬ ‫وىذا‬ ‫وصل‬‫ﮋ‬‫﯈‬‫ﮊ‬‫ب‬‫ـ‬‫ﮋ‬‫﯉‬‫ﮊ‬‫و‬ ،ّ‫أم‬‫على‬ ‫الوقف‬ ‫عند‬ ‫ا‬‫ﮋ‬‫﯈‬‫ﮊ‬،‫و‬‫ب‬ ‫البتداء‬‫ـ‬ ‫ﮋ‬‫﯉‬‫ﮊ‬‫ب‬ ‫يبتدئون‬ ‫فاجلميع‬‫ـ‬‫همز‬ً‫ياء‬ ‫بعدىا‬ ‫الساكنة‬ ‫اذلمزة‬ ‫إبدال‬ ‫مع‬ ‫مكسورة‬ ‫وصل‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫ساكنة‬‫ية‬ .
 • 3. ٖ 3 3 3 3 ‫ﮌ‬¦ ‫ﮋ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬‫عليو‬ ‫وقف‬(‫يعقوب‬)‫ب‬‫ـ‬‫السكت‬ ‫هاء‬. ‫ﮋ‬‫ﮬ‬‫ﮊ‬‫السني‬ ‫أسكن‬(‫كثي‬‫وابن‬ ‫نافع‬‫ـ‬‫ويعقوب‬ ‫عمرو‬ ‫وأبو‬ ‫ر‬)،(ٍ‫ات‬َ‫س‬ْ‫ح‬َ‫ن‬)،‫غي‬ ‫كسرىا‬‫و‬‫ـ‬‫رىم‬ .: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬ ُُ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫س‬َ‫ك‬ِ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ب‬ ٍ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬ْ‫ح‬َ‫ن‬ ُ‫ن‬‫ا‬َ‫ك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫س‬ِ‫إ‬َ‫و‬َ‫ذ‬َ‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬ِ‫م‬ُ‫م‬ ُ‫ل‬ْ‫ـو‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـ‬‫ق‬َ‫و‬ِ‫ن‬‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫س‬‫ال‬ ِ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬ِ‫ل‬ِ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ي‬َّ‫ل‬َ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫م‬ْ‫خ‬ُ‫أ‬ : ‫الجزري‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ح‬ ُ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫س‬َ‫ك‬ ِ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬ْ‫ح‬َ‫ن‬َ‫و‬ .....................‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ْي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫د‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ُ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ش‬ْ‫ح‬َ‫ن‬َ‫و‬‫ا‬ُ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ت‬...... ‫ﮋ‬‫ﯴ‬‫ﯳ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫ويعقوب‬ ‫نافع‬)‫ونصب‬ ‫ادلضمومة‬ ‫الشني‬‫و‬ ‫ادلفتوحة‬ ‫بالنون‬‫مهزة‬‫ﮋ‬ ‫ﯴ‬‫ﮊ‬‫ىكذا‬(‫ﮘ‬َ‫داء‬ْ‫ع‬َ‫أ‬،)‫و‬‫غي‬‫ـ‬‫الشني‬‫و‬ ‫النون‬ ‫مكان‬ ‫يف‬ ‫ادلضمومة‬ ‫التحتية‬ ‫بالياء‬ ‫رىم‬ ‫مهزة‬ ‫ورفع‬ ‫ادلفتوحة‬‫ﮋ‬‫ﯴ‬‫ﮊ‬،: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬ ُ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ي‬ ُ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ش‬ْ‫ح‬َ‫ن‬َ‫و‬ُُِ‫ه‬ِ‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ض‬ ِ ْ‫ت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـ‬‫ف‬ ْ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫م‬ َّ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ض‬ُ‫اء‬َ‫د‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ع‬َ‫أ‬َ‫و‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫خ‬ْ‫ذ‬.................... : ‫الجزري‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ ....................................‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ْي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫د‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ُ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ش‬ْ‫ح‬َ‫ن‬َ‫و‬‫ا‬َ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َِ‫ج‬ُ‫م‬ ْ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ف‬ْ‫ار‬َ‫و‬ ُ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ت‬ ‫ي‬َّ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬ ِ‫ُّون‬‫ن‬‫ـال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ب‬َ‫و‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ح‬.............. ْ‫م‬................................... ‫ﮋ‬‫ﭣ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫يعقوب‬)‫اجليم‬ ‫كسر‬‫و‬ ‫التاء‬ ‫بفتح‬،‫وغي‬‫ـ‬‫اجليم‬ ‫وفتح‬ ‫التاء‬ ‫بضم‬ ‫ره‬. : ‫الجزري‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ ............‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ج‬ َ‫ـف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ي‬َ‫ك‬ُ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ج‬ْ‫ر‬ُ‫ـ‬‫ي‬َ‫و‬ِ‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬َ‫ف‬ ‫م‬َ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫خ‬ُِْ‫ل‬ َ‫ن‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ك‬‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ُ‫ح‬َ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ح‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬ً‫ل‬ ‫ﮋ‬‫ﮏ‬‫ﮊ‬‫بع‬‫ر‬‫ال‬ ‫آخر‬.
 • 4. 13 ٗ 4 4 ‫الممال‬ ‫ﮋ‬‫﯁‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﭖ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯘ‬‫ﯗ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯡ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯣ‬‫ﮊ‬‫و‬ ‫ﮋ‬‫ﭿ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﮇ‬‫ﮊ‬‫عليو‬ ‫الوقف‬ ‫لدى‬،‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫العاشر‬ ‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫حمزة‬)، ‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬)‫عنو‬ ‫خبلف‬. ‫ﮋ‬‫﮲‬‫ﮊ‬ً‫ا‬‫مع‬،‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫العاشر‬ ‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫حمزة‬)،‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ا‬‫وورش‬ ‫لبصري‬) ‫عنو‬ ‫خبلف‬. ‫ﮋ‬‫ﭲ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﮀ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯾ‬‫ﮊ‬‫ل‬( ‫ـ‬‫وخلف‬ ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫العاشر‬‫وحمزة‬). ‫ﮋ‬‫ﯷ‬‫ﮊ‬‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫ا‬‫ودوري‬ ‫لبصري‬‫الكسائي‬)،‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬). ‫يف‬ ‫ألحد‬ ‫تقليل‬ ‫ول‬ ‫إمالة‬ ‫ول‬‫ﮋ‬‫ﮬ‬‫ﮊ‬،‫إمالة‬ ‫من‬ ‫روي‬ ‫وما‬(‫الحارث‬ ‫أبي‬)‫فغي‬ ‫فيو‬‫ـ‬‫صحيح‬ ‫ر‬، ‫الشاطبي‬ ‫قول‬ ‫صحته‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫أشار‬ ‫وقد‬: ُُ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫س‬َ‫ك‬ِ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ب‬ ٍ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬ْ‫ح‬َ‫ن‬ ُ‫ن‬‫ا‬َ‫ك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫س‬ِ‫إ‬َ‫و‬َ‫ذ‬َ‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬ِ‫ن‬‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫س‬‫ال‬ ِ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬ِ‫م‬ُ‫م‬ ُ‫ل‬ْ‫ـو‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ـ‬‫ق‬َ‫و‬ِ‫ل‬ِ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ي‬َّ‫ل‬َ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫م‬ْ‫خ‬ُ‫أ‬ : ‫مايلي‬ )‫ـمجيب‬‫ل‬‫وا‬ ‫السائل‬ ‫بين‬ ‫كتابنا(الشاطبية‬‫في‬ ‫وجاء‬ ‫بقول‬ ‫اد‬‫ر‬‫الم‬ ‫وما‬ :‫س‬‫الناظم‬(ِ‫ل‬ ِ‫ن‬‫ي‬ِ‫س‬‫ال‬ ِ‫يل‬ِ‫م‬ُ‫م‬ ُ‫ل‬ْ‫و‬َ‫ـ‬‫ق‬َ‫و‬ِ ْ‫ي‬َّ‫ل‬َ ِ‫م‬ْ‫خ‬ُ‫أ‬)‫؟‬ :‫ج‬(َ ِ‫م‬ْ‫خ‬ُ‫أ‬)‫عن‬ ‫السني‬ ‫بإمالة‬ ‫قال‬ ‫ن‬َ‫م‬ ‫قول‬ َ‫ك‬ِ‫ر‬ُ‫ت‬ ‫أي‬)‫الحارث‬ ‫(أبو‬ ‫وهو‬ ) ‫(اللي‬‫اويني‬‫ر‬‫ال‬ ‫أحد‬ ( ‫عن‬‫الكسائي‬.) ‫التيسي‬ ‫صاحب‬ ‫قال‬‫ـ‬‫ر‬( ‫عن‬ ‫أصحابو‬ ‫عن‬ ‫طاىر‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الفارسي‬ ‫وروى‬ :‫الحارث‬ ‫أبي‬‫فتحة‬ ‫إمالة‬ ) ‫قال‬ ، ‫السني‬:. ً‫ا‬ ْ‫ومه‬ ‫أحسبو‬‫و‬ ‫بذلك‬ ‫أ‬‫ر‬‫أق‬ ‫مل‬‫و‬ ‫المدغم‬ ‫الصغي‬‫ـ‬‫ر‬:‫ﮋ‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬‫ﮊ‬‫ل‬( ‫ـ‬‫ا‬‫وهشام‬ ‫لبصري‬). ‫الكبي‬‫ـ‬‫ر‬:‫ﮋ‬‫﯇‬‫﯆‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭟ‬‫ﭞ‬‫ﭝ‬ ‫ﭜ‬‫ﭛ‬‫ﮊ‬.
 • 5. ٘ 5 5 5 5 ‫ﮌ‬¦ ‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬ ‫ﮋ‬‫ﮤ‬‫ﮣ‬‫ﮢ‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬‫ﮟ‬ ‫ﮫ‬‫ﮪ‬‫ﮩ‬‫ﮨ‬‫ﮧ‬‫ﮦ‬‫ﮥ‬‫ﮊ‬ ٔ-‫قالون‬ ٕ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﮩ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬ ٖ-: ‫والقصر‬ ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮡ‬..... ٗ-‫ق‬: ‫بالتوسط‬ ‫الون‬‫ﮩ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬ ٘-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﮡ‬...... ٙ-: ‫رويس‬‫ﮡ‬...... ٚ-: ‫الثاني‬ ‫بالوجه‬ ‫هشام‬‫ﮡ‬...... ٛ-: ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫ﮡ‬...... ٜ-: ‫د‬ ‫ـ‬‫خ‬‫ﮩ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬...... ٔٓ-: ‫روح‬‫ﮩ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬ ٔٔ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﮥ‬...... ٕٔ-: ‫ورش‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬...... ٖٔ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬...... ٔٗ-‫ي‬‫ر‬‫إد‬: ‫س‬‫ﮩ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬ ‫ﮋ‬‫ﮯ‬‫ﮮ‬‫ﮭ‬‫ﮬ‬‫ﮊ‬ . ‫اء‬‫ر‬‫الق‬ ‫كل‬‫معه‬ ‫قالون‬ ‫ﮋ‬‫﮶‬‫﮵‬‫﮴‬‫﮳‬‫﮲‬‫ﮱ‬‫ﮰ‬ ‫﮽‬‫﮼‬‫﮻‬ ‫﮺‬‫﮹‬‫﮸‬‫﮷‬ ‫﮿‬‫﮾‬‫ﮊ‬ : ‫الفرش‬‫﮽‬...... ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫﮽‬...... ٖ-: ‫يعقوب‬‫﮽‬...... ٗ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫﮹‬‫﮸‬...... ٘-: ‫ورش‬‫﮹‬‫﮸‬...... ٙ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫﮾‬ ‫ﮋ‬‫﯇‬‫﯆‬ ‫﯅‬‫﯄‬‫﯃‬ ‫﯂‬‫﯁‬‫﯀‬ ‫﯌‬‫﯋‬‫﯊‬‫﯉‬‫﯈‬‫﯎‬‫﯍‬ ‫﯐‬‫﯏‬‫ﮊ‬ : ‫الفرش‬‫﯄‬...... ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫﯉‬‫﯈‬...... ٖ-: ‫السوسي‬‫﯇‬‫﯆‬...... ٗ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫﯄‬...... ٘-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫﯁‬...... ٙ-: ‫عامر‬ ‫ابن‬‫﯄‬......
 • 6. 13 ٙ 6 6 ٚ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫﯁‬...... ٛ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫﯁‬...... ٜ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫﯋‬‫﯊‬...... ٔٓ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫د‬ ‫خ‬‫﯈‬... ٔٔ-: ‫الكسائي‬‫﯁‬...... ٕٔ-: ‫العاشر‬ ‫خلف‬‫﯄‬...... ٖٔ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫﯈‬...... ‫ﮋ‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬ ‫ﭛ‬‫ﭚ‬‫ﭙ‬ ‫ﭘ‬‫ﭗ‬‫ﭖ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫ورش‬‫ﭛ‬‫ﭚ‬‫ﭙ‬ ٖ-: ‫الثاني‬ ‫بالوجه‬ ‫ورش‬‫ﭑ‬..... ٗ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭑ‬...... ٘-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭛ‬‫ﭚ‬‫ﭙ‬ ٙ-: ‫الكسائي‬‫ﭙ‬...... ٚ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭛ‬‫ﭚ‬‫ﭙ‬ ‫ﮋ‬‫ﭡ‬‫ﭠ‬‫ﭟ‬‫ﭞ‬‫ﭝ‬‫ﭜ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﭞ‬...... ٖ-: ‫الكسائي‬‫ﭞ‬...... ٗ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﭝ‬...... ٘-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭞ‬...... ‫ﮋ‬‫ﭦ‬‫ﭥ‬ ‫ﭤ‬ ‫ﭣ‬‫ﭢ‬‫ﮊ‬ ٔ-‫قال‬. ‫ون‬ ٕ-: ‫ورش‬‫ﭣ‬...... ‫ﮋ‬‫ﭬ‬‫ﭫ‬‫ﭪ‬‫ﭩ‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬ ‫ﭰ‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬‫ﭭ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫خلف‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬ ٖ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭪ‬...... ٗ-: ‫ورش‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬...... ٘-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬..... ٙ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬ ‫ﮋ‬‫ﭶ‬‫ﭵ‬‫ﭴ‬‫ﭳ‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬ ‫ﭽ‬‫ﭼ‬‫ﭻ‬‫ﭺ‬ ‫ﭹ‬‫ﭸ‬‫ﭷ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-‫قالو‬: ‫بالتوسط‬ ‫ن‬‫ﭺ‬...... ٖ-: ‫والقصر‬ ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭶ‬... ٗ-: ‫والمنفصل‬ ‫الصلة‬ ‫بتوسط‬ ‫قالون‬ ‫ﭸ‬......
 • 7. ٚ 7 7 7 7 ‫ﮌ‬¦ ٘-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫ﭸ‬‫ﭷ‬...... ٙ-: ‫يعقوب‬‫ﭶ‬...... ٚ-: ‫ورش‬‫ﭲ‬...... ٛ-: ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫ﭲ‬...... ٜ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭹ‬‫ﭸ‬...... ٔٓ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭲ‬...... ٔٔ-‫خل‬: ‫بالسكت‬ ‫ف‬‫ﭹ‬‫ﭸ‬..... ٕٔ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬...... ٖٔ-: ‫بالتوسط‬ ‫البصري‬ ‫دوري‬‫ﭺ‬ ‫ﮋ‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬‫ﮃ‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬‫ﮀ‬‫ﭿ‬‫ﭾ‬ ‫ﮉ‬ ‫ﮈ‬‫ﮇ‬‫ﮆ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮆ‬...... ٖ-: ‫والسكون‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﮅ‬... ٗ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮆ‬...... ٘-: ‫ورش‬‫ﮀ‬...... ٙ-‫اب‬: ‫ذكوان‬ ‫ن‬‫ﮀ‬...... ٚ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﮀ‬...... ‫ﮋ‬‫ﮏ‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬‫ﮌ‬‫ﮋ‬‫ﮊ‬ ‫ﮖ‬‫ﮕ‬‫ﮔ‬‫ﮓ‬‫ﮒ‬‫ﮑ‬‫ﮐ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫الكسائي‬‫ﮖ‬‫ﮕ‬ ٖ-: ‫ورش‬‫ﮎ‬...... ٗ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﮎ‬...... ٘-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﮓ‬‫ﮒ‬...... ‫ﮋ‬‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬‫ﮙ‬‫ﮘ‬‫ﮗ‬ ‫ﮡ‬‫ﮠ‬‫ﮟ‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫الكسائي‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬ ٖ-‫ق‬: ‫بالصلة‬ ‫الون‬‫ﮜ‬...... ٗ-: ‫ورش‬‫ﮙ‬‫ﮘ‬...... ٘-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﮙ‬‫ﮘ‬...... ‫ﮋ‬‫ﮥ‬ ‫ﮤ‬‫ﮣ‬‫ﮢ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫البدل‬ ‫ي‬ ‫بوج‬ ‫ورش‬‫ﮣ‬...... ‫ﮋ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬‫ﮩ‬‫ﮨ‬‫ﮧ‬‫ﮦ‬ ‫ﮯ‬‫ﮮ‬ ‫ﮭ‬‫ﮬ‬ ‫﮳‬‫﮲‬‫ﮱ‬‫ﮰ‬‫ﮊ‬ : ‫الفرش‬‫ﮬ‬...... ٔ-. ‫قالون‬
 • 8. 13 ٛ 8 8 ٕ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫﮳‬‫﮲‬ ٖ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﮪ‬‫ﮫ‬...... ٗ-: ‫البصري‬ ‫دوري‬‫﮳‬‫﮲‬ ٘-: ‫عامر‬ ‫ابن‬‫ﮬ‬...... ٙ-: ‫الكسائي‬‫﮳‬‫﮲‬ ٚ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬...... ٛ-: ‫والقصر‬ ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮧ‬...... ٜ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫ﮬ‬...... ٔٓ-: ‫والصلة‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬ ٔٔ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﮧ‬...... ٕٔ-: ‫يعقوب‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬...... ‫ﮋ‬‫﮴‬‫ﯘ‬‫ﯗ‬ ‫ﯖ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫د‬ ‫ـ‬‫خ‬‫ﯘ‬‫ﯗ‬ ٖ-: ‫ات‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫بالتح‬ ‫ورش‬ ‫ﯖ‬......‫ﯘ‬‫ﯗ‬ ٗ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯖ‬...... ‫ﮋ‬‫ﯜ‬‫ﯛ‬‫ﯚ‬ ‫ﯙ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯙ‬...... ‫ﮋ‬‫ﯡ‬‫ﯠ‬‫ﯟ‬‫ﯞ‬‫ﯝ‬ ‫ﯦ‬‫ﯥ‬‫ﯤ‬‫ﯣ‬‫ﯢ‬‫ﯧ‬ ‫ﯫ‬ ‫ﯪ‬ ‫ﯩ‬‫ﯨ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-‫ا‬ ‫بالوجه‬ ‫ورش‬: ‫لثاني‬‫ﯡ‬...... ٖ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯡ‬...... ٗ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯟ‬...... ‫ﮋ‬‫ﯱ‬‫ﯰ‬‫ﯯ‬‫ﯮ‬ ‫ﯭ‬‫ﯬ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫البدل‬ ‫ي‬ ‫بوج‬ ‫ورش‬‫ﯮ‬...... ‫ﮋ‬‫ﯷ‬‫ﯶ‬‫ﯵ‬‫ﯴ‬ ‫ﯳ‬‫ﯲ‬ ‫ﯺ‬‫ﯹ‬‫ﯸ‬‫ﮊ‬ : ‫الفرش‬‫ﯴ‬ ‫ﯳ‬...... ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯸ‬...... ٖ-: ‫ورش‬‫ﯴ‬...... ٗ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﯳ‬...... ٘-: ‫عامر‬ ‫ابن‬‫ﯸ‬...... ٙ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﯷ‬...... ٚ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯴ‬......
 • 9. ٜ 9 9 9 9 ‫ﮌ‬¦ ‫ﮋ‬‫ﰁ‬‫ﰀ‬ ‫ﯿ‬‫ﯾ‬‫ﯽ‬‫ﯼ‬‫ﯻ‬ ‫ﰅ‬‫ﰄ‬‫ﰃ‬‫ﰂ‬ ‫ﰇ‬‫ﰆ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﰀ‬...... ٖ-: ‫يعقوب‬‫ﰀ‬...... ٗ-: ‫والسكون‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﯻ‬... ٘-‫قالو‬: ‫بالصلة‬ ‫ن‬‫ﰀ‬...... ٙ-: ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫ﯾ‬...... ٚ-: ‫البدل‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬ ‫ﯾ‬‫ﯽ‬‫ﯼ‬‫ﯻ‬...... ٛ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯾ‬...... ‫ﮋ‬‫ﭖ‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭒ‬...... ‫ﮋ‬‫ﭞ‬‫ﭝ‬ ‫ﭜ‬‫ﭛ‬ ‫ﭚ‬‫ﭙ‬‫ﭘ‬‫ﭗ‬ ‫ﭠ‬‫ﭟ‬‫ﭤ‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬‫ﭡ‬‫ﮊ‬ : ‫الفرش‬‫ﭞ‬......‫ﭣ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭟ‬...... ٖ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﭞ‬......‫ﭢ‬ ٗ-: ‫يعقوب‬‫ﭟ‬...... ٘-: ‫السوسي‬ ‫ﭜ‬‫ﭛ‬......‫ﭟ‬...... ٙ-: ‫والسكون‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭗ‬... ٚ-: ‫الصلة‬ ‫بتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭟ‬.... ٛ-‫عام‬ ‫ابن‬: ‫ر‬‫ﭞ‬...... ٜ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭝ‬...... ٔٓ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﭗ‬...... ٔٔ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫خلف‬‫ﭝ‬...... ٕٔ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭠ‬‫ﭟ‬... ٖٔ-: ‫بالسكت‬ ‫د‬ ‫خ‬‫ﭝ‬...... ٔٗ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫د‬ ‫خ‬‫ﭝ‬.... ‫ﮋ‬‫ﭪ‬‫ﭩ‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬ ‫ﭦ‬‫ﭥ‬ ‫ﭰ‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬ ‫ﭭ‬‫ﭬ‬‫ﭫ‬ ‫ﭶ‬‫ﭵ‬‫ﭴ‬‫ﭳ‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬ ‫ﭹ‬ ‫ﭸ‬‫ﭷ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭭ‬‫ﭬ‬...... ٖ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬......
 • 10. 13 ٔٓ 11 11 ٗ-: ‫د‬ ‫خ‬‫ﭭ‬‫ﭬ‬...... ٘-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫خلف‬‫ﭩ‬‫ﭨ‬... ٙ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬...... ٚ-: ‫ورش‬‫ﭧ‬...... ٛ-: ‫والقصر‬ ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭦ‬.... ٜ-‫وا‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬: ‫لصلة‬ ‫ﭭ‬‫ﭬ‬...... ‫ﮋ‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬‫ﭻ‬‫ﭺ‬ ‫ﮃ‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬ ‫ﮀ‬‫ﭿ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭿ‬...... ٖ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬ ‫ﭿ‬‫ﭾ‬..... ٗ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭿ‬‫ﭾ‬.... ٘-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭺ‬...... ٙ-: ‫الصلة‬ ‫بتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭾ‬...... ‫ﮋ‬‫ﮉ‬‫ﮈ‬‫ﮇ‬‫ﮆ‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫ورش‬‫ﮅ‬...... ٖ-: ‫خلف‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬...... ‫ﮋ‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬‫ﮌ‬‫ﮋ‬‫ﮊ‬ ‫ﮐ‬‫ﮏ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮍ‬...... ٖ-: ‫خلف‬‫ﮋ‬‫ﮊ‬...... ‫ﰈ‬‫ﰇ‬‫ﰆ‬‫ﰅ‬
 • 11. ٔٔ 11 11 11 11 ‫ﮌ‬¦ ‫ﮋ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬‫ﮙ‬‫ﮘ‬‫ﮖﮗ‬‫ﮕ‬‫ﮔ‬ ‫ﮓ‬‫ﮒ‬‫ﮑ‬‫ﮊ‬ ‫ﮋ‬‫ﮙ‬‫ﮊ‬‫جلي‬. ‫ﮋ‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭚ‬‫ﭙ‬‫ﮊ‬،‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫البصري‬)ْ‫وص‬ً‫ل‬‫اذلا‬ ‫بكسر‬‫ادليم‬‫و‬ ‫ء‬. ‫أ‬‫ر‬‫وق‬(‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫حمزة‬‫العاشر‬‫ويعقوب‬)ْ‫وص‬ ‫بضمهما‬ً‫ل‬. ْ‫وص‬ ‫ادليم‬ ‫وضم‬ ‫اذلاء‬ ‫بكسر‬ ‫الباقون‬‫و‬ً‫ل‬،ّ‫أم‬‫و‬‫اذلاء‬ ‫يكسرون‬ ‫فكلهم‬ ‫الوقف‬ ‫عند‬ ‫ا‬،‫إل‬(‫حمزة‬ ‫و‬‫يعقوب‬)‫اذلاء‬ ‫فبضم‬. ‫ﮋ‬‫ﭟ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭹ‬‫ﭸ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯩ‬‫ﮊﮋ‬‫ﭷ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮨ‬‫ﮊ‬ ‫ﮋ‬‫ﮰ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯗ‬‫ﯘ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯯ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﰙ‬‫ﮊ‬.‫جلي‬. ‫ﮋ‬‫ﯧ‬ ‫ﯦ‬‫ﮊ‬ً‫ا‬‫و‬‫ا‬‫و‬ ‫الثانية‬ ‫اذلمزة‬ ‫أبدل‬‫خالصة‬(‫ورويس‬ ‫والبصري‬ ‫والمكي‬ ‫جعفر‬ ‫وأبو‬ ‫نافع‬)، ‫الباقون‬ ‫وحققها‬. ‫ﮋ‬‫ﯺ‬‫ﮊ‬‫اء‬‫ر‬‫ال‬ ‫أسكن‬(‫كثي‬ ‫وابن‬ ‫وشعبة‬ ‫السوسي‬‫ـ‬‫ويعقوب‬ ‫عامر‬ ‫وابن‬ ‫ر‬)،‫ت‬‫ر‬‫كس‬ ‫اختلس‬‫و‬‫ـ‬‫ها‬ (‫الدوري‬)‫عن‬(‫البصري‬)،ً‫ا‬‫ر‬‫كس‬‫كسرىا‬‫و‬ً‫ل‬‫كام‬‫الباقون‬.: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬ ِ‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫س‬َ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ـاك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ن‬ْ‫َر‬‫أ‬َ‫و‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ن‬ْ‫َر‬‫أ‬َ‫و‬ُ‫د‬ْ‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ي‬ً‫د‬‫ا‬ْ‫ت‬َ‫ل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ص‬ُ‫ف‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬َ‫و‬ُُ َُُ‫ي‬‫ي‬ِ‫و‬ْ‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ص‬‫فا‬َ‫د‬ِِ‫ر‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ك‬َ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫م‬ُ‫اه‬َ‫ف‬ْ‫خ‬َ‫أ‬َ‫و‬َ‫ط‬ُُُ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ل‬................................................... : ‫الجزري‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ .............ِ‫ن‬ْ‫َر‬‫أ‬َ‫و‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ن‬ْ‫ار‬ َ‫ن‬ِ‫ك‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ح‬ْ‫ز‬...................................... ‫ﮋ‬‫ﯻ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫المكي‬)‫مع‬ ‫احلالني‬ ‫يف‬ ‫النون‬ ‫بتشديد‬(ّ‫والتوس‬ ‫القصر‬ّ‫د‬‫والم‬ ‫ط‬)‫الياء‬ ‫يف‬، ْ‫وص‬ ‫القصر‬ ‫مع‬ ‫بالتخفيف‬ ‫الباقون‬‫و‬ً‫ل‬،ً‫ا‬‫وقف‬ ‫الثلثة‬ ‫األوجو‬ ‫ومع‬،‫إسقاط‬ ‫الوصل‬ ‫يف‬ ‫بالقصر‬ ‫اد‬‫ر‬‫ادل‬‫و‬
 • 12. 13 ٕٔ 12 12 ّ‫د‬‫ادل‬‫بالكلية‬،ّ‫لي‬ ‫ساكنة‬ ‫بياء‬ ‫فينطق‬‫نة‬،‫أ‬‫و‬ّ‫م‬ّ‫د‬‫ادل‬ ‫بو‬ ‫اد‬‫ر‬‫فادل‬ ‫الوقف‬ ‫يف‬ ‫القصر‬ ‫ا‬‫دب‬‫قد‬‫ا‬‫كتني‬‫حر‬ ‫ر‬‫كقصر‬ (‫المكي‬). : ‫مايلي‬ ) ‫ـمجيب‬‫ل‬‫وا‬ ‫السائل‬ ‫بين‬ ‫(الشاطبية‬ ‫كتابنا‬‫في‬ ‫وجاء‬ ‫في‬ ‫بالقصر‬ ‫اد‬‫ر‬‫الم‬ ‫وما‬ :‫س‬‫او‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯻ‬‫ﮊ‬‫؟‬ ‫ومكي‬ ‫الداني‬ ‫عن‬ :)‫(اإلضاءة‬ ‫في‬ ‫الضباع‬ ‫نقل‬ :‫ج‬ّ‫د‬‫ادل‬ ‫من‬ ‫اللني‬ ‫حريف‬ ‫يف‬ : ‫قال‬ ‫حيث‬‫ما‬ ‫بعض‬ ّ‫د‬‫ـ‬‫دل‬‫ا‬ ‫حروف‬ ‫يف‬،ّ‫د‬‫ـ‬‫م‬ ‫أيسر‬ ‫من‬ ‫خيلو‬ ‫ل‬ ‫اللني‬‫و‬ :‫قال‬ ‫اجلعربي‬ ‫كذلك‬‫و‬،ّ‫د‬‫ـ‬‫م‬‫في‬ْ‫د‬‫بق‬‫الطبع‬ ‫ر‬‫ونص‬ ، ‫أيضا‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫سيبويو‬ًً،‫وقال‬:‫القاضي‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ ‫الشيخ‬‫معرفتو‬ ‫ذبب‬ ‫وشلا‬‫اد‬‫ر‬‫ادل‬ ‫ليس‬ ‫أنو‬ : ‫او‬‫و‬ ‫قصر‬ ‫من‬‫ﮋ‬‫ﮘ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯾ‬‫ﮊ‬‫ﮋ‬‫ﭻ‬‫ﮊ‬)‫او‬‫و‬(‫و‬‫ﮋ‬‫ﭮ‬‫ﮊ‬، ‫ﮋ‬‫ﯠ‬‫ﮊ‬‫كتني‬‫حر‬ ‫دبقدار‬ ‫مدىا‬‫م‬ ‫إذىاب‬ ‫اد‬‫ر‬‫ادل‬ ‫بل‬ ،ّ‫د‬ّ‫رلر‬ ‫ساكنة‬ ‫او‬‫و‬‫ب‬ ‫النطق‬‫و‬ ‫بالكلية‬ ‫ىا‬‫عن‬ ‫دة‬ ّ‫د‬‫ـ‬‫دل‬‫ا‬‫او‬‫و‬‫ب‬ ‫كالنطق‬‫ﮋ‬‫ﭮ‬‫ﮊ‬‫وحنوه‬.: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬ ْ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ق‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬َّ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ان‬َ‫ذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬َّ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ـ‬‫ت‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬ ِ‫ان‬َ‫ذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬َ‫و‬ُ‫َّد‬‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ش‬ُ‫ي‬ِ‫ل‬‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ك‬َ‫ْم‬‫ل‬................ ‫الب‬ ‫إتحاف‬ ‫صاحب‬ ‫وقال‬‫ـ‬:‫ية‬‫ر‬ َ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ض‬ُ‫ف‬ ُ‫ـول‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُّ ‫ال‬َ‫و‬ ِ‫ـان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ ْ‫ج‬َ‫ْو‬‫ل‬‫ا‬ ‫ن‬ْ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ع‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬َ‫و‬‫و‬‫ل‬‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫لم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫اج‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ـذين‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ال‬ ‫اتين‬ ‫ﮋ‬‫ﯷ‬‫ﮊ‬‫عليو‬ ‫وقف‬(‫حمزة‬)‫اذلمزة‬ ‫حذف‬ ‫مع‬ ‫السني‬ ‫إىل‬ ‫اذلمزة‬ ‫كة‬‫حر‬ ‫بنقل‬،‫فينطق‬‫بسني‬ ‫ادلضمومة‬ ‫ادليم‬ ‫وبعدىا‬ ‫مفتوحة‬. ‫ﮋ‬‫ﭜ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫جعفر‬ ‫أبو‬)‫التاء‬‫و‬ ‫الباء‬ ‫بني‬ ‫مفتوحة‬ ‫مهزة‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ب‬،‫وغي‬‫ـ‬‫كها‬‫برت‬ ‫ره‬. : ‫الجزري‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ َ‫ر‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬ً‫ع‬َ‫م‬ ْ‫ـز‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫م‬ْ‫اه‬ َّ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ض‬ ِ‫ب‬َ‫ر‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ب‬َ‫و‬ْ‫َت‬‫أ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ب‬َ‫أ‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ت‬.................................. ‫ﮋ‬‫ﭬ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫حمزة‬)‫احلاء‬‫و‬ ‫الياء‬ ‫بفتح‬،‫وغي‬‫ـ‬‫احلاء‬ ‫كسر‬‫و‬ ‫الياء‬ ‫بضم‬ ‫ره‬،: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ل‬ُ‫ـ‬‫ي‬ ُ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ي‬َ‫ح‬َ‫و‬ .....................ِ‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫س‬َ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ِ‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬‫ال‬ ِ ْ‫ت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ف‬ِ‫ب‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫د‬ِ‫ـح‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ف‬َ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ص‬ َُ ‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫َّح‬‫ن‬‫ال‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ف‬َ‫و‬ِ‫ـائ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫س‬ِ‫ْك‬‫ل‬‫ا‬‫ي‬.........................................
 • 13. ٖٔ 13 13 13 13 ‫ﮌ‬¦ : ‫الجزري‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ض‬‫ا‬ ‫و‬ُ‫د‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ْح‬‫ل‬َ‫ـ‬‫ي‬َ‫و‬ ...............‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ح‬َ‫ك‬ ْ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫س‬ْ‫ك‬‫ا‬ ِ‫م‬ُ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ف‬....................... ْ‫د‬ ‫ﮋ‬‫ﯟ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫جعفر‬ ‫وأبو‬ ‫عمرو‬ ‫وأبو‬ ‫قالون‬)‫ألف‬ ‫إدخال‬ ‫مع‬ ‫الثانية‬ ‫وتسهيل‬ ‫األوىل‬ ‫بتحقيق‬ ‫بينهما‬. ‫و‬(‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬‫ر‬‫ورويس‬ ‫وحفص‬ ‫ذكوان‬ ‫وابن‬)‫ب‬‫غي‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫وتسهيل‬ ‫األوىل‬ ‫تحقيق‬‫ـ‬‫إدخال‬ ‫ر‬. ‫ل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬)‫وجهان‬:‫أحدهما‬:‫ك‬( ‫ـ‬‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬‫ر‬)،‫واآلخر‬:ّ‫د‬‫م‬ ‫حرف‬ ‫إبداذلا‬‫للساكنني‬ ‫اإلشباع‬ ‫مع‬. ‫و‬(‫هشام‬)‫الثانية‬ ‫وربقيق‬ ‫األوىل‬ ‫بإسقاط‬. ‫و‬(‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫وحمزة‬ ‫وشعبة‬ ‫روح‬‫العاشر‬)‫ال‬‫و‬ ‫األوىل‬ ‫بتحقيق‬‫غي‬ ‫من‬ ‫ثانية‬‫ـ‬‫إدخال‬ ‫ر‬، ‫زلققة‬ ‫األوىل‬ ‫يثبتون‬ ‫فاجلميع‬‫عدا‬ ‫ما‬ ،(ً‫ا‬‫هشام‬)َ‫علمت‬ ‫كما‬‫فيحذفها‬. ‫ﮋ‬‫ﰚ‬‫ﮊ‬‫بع‬‫ر‬‫ال‬ ‫آخر‬. ‫الممال‬ ‫ﮋ‬‫ﭩ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯻ‬‫ﮊ‬‫عليو‬ ‫الوقف‬ ‫لدى‬،‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫والكسائي‬ ‫حمزة‬ ‫العاشر‬ ‫وخلف‬)،‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ا‬‫وورش‬ ‫لبصري‬)‫عنو‬ ‫خبلف‬. ‫و‬‫ﮋ‬‫ﭕ‬ ‫ﭔ‬‫ﮊ‬‫على‬ ‫الوقف‬ ‫عند‬‫ﮋ‬‫ﭔ‬‫ﮊ‬‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫ا‬‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫وحمزة‬ ‫لبصري‬ ‫العاشر‬)،‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬)،‫ل‬ ‫فباإلمالة‬ ‫الوصل‬ ‫وعند‬( ‫ـ‬‫ا‬‫لسوسي‬)‫عنو‬ ‫خبلف‬. ‫ﮋ‬‫ﮞ‬‫ﮊ‬‫مع‬ً‫ا‬،‫و‬‫ﮋ‬‫ﭴ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯦ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯲ‬‫ﯱ‬‫ﮊ‬‫عليه‬ ‫الوقف‬ ‫لدى‬‫م‬‫ا‬،‫ل‬ ‫باإلمالة‬‫ـ‬ (‫العاشر‬ ‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫حمزة‬)،‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬)‫عنو‬ ‫خبلف‬. ‫ﮋ‬‫ﯴ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﭶ‬‫ﮊ‬‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫ا‬‫ودوري‬ ‫لبصري‬‫ا‬‫لكسائي‬)،‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬). ‫ﮋ‬‫ﭠ‬‫ﮊ‬‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫ا‬‫لكسائي‬)،‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬)‫عنو‬ ‫خبلف‬.
 • 14. 13 ٔٗ 14 14 ‫ﮋ‬‫ﮍ‬‫ﮊ‬‫ل‬( ‫ـ‬‫وخلف‬ ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫العاشر‬‫وحمزة‬). ‫ﮋ‬‫ﯭ‬‫ﮊ‬‫ل‬( ‫ـ‬‫الكسائي‬ ‫دوري‬). ‫المدغم‬ ‫الكبي‬‫ـ‬‫ر‬:‫ﮋ‬‫ﯫ‬‫ﯪ‬‫ﯩ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯰ‬‫ﯯ‬‫ﯮ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭥ‬‫ﭤ‬‫ﭣ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭵ‬‫ﭶ‬ ‫ﭷ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮭ‬ ‫ﮬ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫﮲‬ ‫ﮱ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯞ‬‫ﯝ‬‫ﯜ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮌ‬ ‫ﮋ‬‫ﮊ‬، ‫ﮋ‬‫ﮤ‬‫ﮣ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮩ‬‫ﮨ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯿ‬‫ﯾ‬‫ﯽ‬‫ﮊ‬.
 • 16. 13 ٔٙ 16 16 ‫هكذا‬ ‫األولى‬ ، ‫تين‬‫ر‬‫م‬ ‫ا‬ ‫جمعت‬ ‫اآلية‬ ‫وهذ‬ ‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬ ‫ﮋ‬‫ﮖ‬‫ﮕ‬‫ﮔ‬ ‫ﮓ‬‫ﮒ‬‫ﮑ‬ ‫ﮛ‬‫ﮚ‬‫ﮙ‬‫ﮘ‬‫ﮗ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫يعقوب‬‫ﮙ‬...... ٖ-: ‫ورش‬‫ﮔ‬...... ٗ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮔ‬ ‫ﮓ‬...... ‫ﮋ‬‫ﮢ‬‫ﮡ‬ ‫ﮠ‬‫ﮟ‬‫ﮞ‬ ‫ﮝ‬‫ﮜ‬ ‫ﮨ‬‫ﮧ‬‫ﮦ‬‫ﮥ‬‫ﮤ‬‫ﮣ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮤ‬...... ٖ-: ‫والسكون‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﮟ‬..... ٗ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮤ‬...... ٘-: ‫ورش‬‫ﮟ‬...... ٙ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﮞ‬ ‫ﮝ‬...... ٚ-‫ا‬ ‫دوري‬: ‫لبصري‬‫ﮟ‬...... ٛ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﮞ‬ ‫ﮝ‬...... ٜ-: ‫الكسائي‬‫ﮟ‬...... ٔٓ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﮨ‬‫ﮧ‬ ٔٔ-: ‫يعقوب‬‫ﮟ‬...... : ‫الثانية‬ ‫يقة‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫ﮋ‬‫ﮖ‬‫ﮕ‬‫ﮔ‬ ‫ﮓ‬‫ﮒ‬‫ﮑ‬ ‫ﮝ‬‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬‫ﮙ‬‫ﮘ‬‫ﮗ‬ ‫ﮦ‬‫ﮥ‬‫ﮤ‬‫ﮢﮣ‬‫ﮡ‬ ‫ﮠ‬‫ﮟ‬‫ﮞ‬ ‫ﮨ‬‫ﮧ‬‫ﮊ‬ ‫شيخك‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫واعرض‬ ، ‫بنفسك‬ ‫ا‬ ‫اجمع‬ . ‫ﮋ‬‫ﮩ‬‫ﮬ‬‫ﮫ‬ ‫ﮪ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮩ‬...... ‫ﮋ‬‫﮲‬‫ﮱ‬‫ﮰ‬ ‫ﮯ‬‫ﮮ‬‫ﮭ‬ ‫﮴‬ ‫﮳‬‫ﯙ‬‫ﯘ‬‫ﯗ‬ ‫ﯖ‬‫ﮊ‬ : ‫الفرش‬‫﮳‬...... ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯗ‬...... ٖ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫﮳‬......‫ﯖ‬ ٗ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫﮳‬...... ‫ﮋ‬‫ﯜ‬‫ﯛ‬‫ﯚ‬‫ﯞ‬‫ﯝ‬ ‫ﯟ‬‫ﯤ‬‫ﯣ‬ ‫ﯢ‬‫ﯡ‬‫ﯠ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬
 • 17. ٔٚ 17 17 17 17 ‫ﮌ‬¦ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯟ‬...... ٖ-: ‫الصلة‬ ‫بتوسط‬ ‫قالون‬‫ﯟ‬... ٗ-: ‫ورش‬‫ﯟ‬‫ﯠ‬...... ٘-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﯠ‬‫ﯟ‬...... ٙ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫خلف‬ ‫ﯟ‬‫ﯞ‬.... ٚ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﯠ‬‫ﯟ‬.. ‫ﮋ‬‫ﯪ‬‫ﯩ‬‫ﯨ‬‫ﯧ‬ ‫ﯦ‬‫ﯥ‬‫ﮊ‬ ٔ-‫قالون‬ ٕ-‫عامر‬ ‫ابن‬:‫ﯧ‬ ‫ﯦ‬..... ‫ـى‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ت‬‫وقدم‬(‫ورش‬)‫ألن‬(ً‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫ور‬)‫ـوز‬‫ـ‬‫ج‬‫مح‬ . ‫المتصل‬ ‫إشباع‬ ‫في‬ ٖ-: ‫ورش‬‫ﯧ‬ ‫ﯦ‬...... ٗ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯧ‬ ‫ﯦ‬...... ‫ﮋ‬‫ﯯ‬‫ﯮ‬ ‫ﯭ‬‫ﯬ‬‫ﯫ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯫ‬...... ‫ﮋ‬‫ﯵ‬ ‫ﯴ‬‫ﯳ‬ ‫ﯲ‬ ‫ﯱ‬‫ﯰ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫البدل‬ ‫بقصر‬ ‫ورش‬‫ﯰ‬...... ٖ-: ‫البدل‬ ‫ي‬ ‫بوج‬ ‫ورش‬‫ﯳ‬...... ‫ﮋ‬‫ﯻ‬‫ﯺ‬‫ﯹ‬‫ﯸ‬ ‫ﯷ‬‫ﯶ‬ ‫ﰁ‬‫ﰀ‬‫ﯿ‬ ‫ﯾ‬‫ﯽ‬‫ﯼ‬ ‫ﰆ‬‫ﰅ‬‫ﰄ‬ ‫ﰃ‬‫ﰂ‬‫ﮊ‬ : ‫الفرش‬‫ﯺ‬......‫ﯻ‬...... ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﯻ‬‫ﯺ‬...... ٖ-: ‫السوسي‬‫ﯻ‬...... ٗ-: ‫البصري‬ ‫دوري‬‫ﯺ‬...... ٘-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﯹ‬...... ٙ-‫إد‬: ‫يس‬‫ر‬‫ﯿ‬...... ٚ-: ‫البصري‬ ‫دوري‬‫ﯺ‬...... ٛ-: ‫عامر‬ ‫ابن‬‫ﯺ‬...... ٜ-: ‫ورش‬‫ﯹ‬...... ٔٓ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯿ‬...... ٔٔ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫د‬ ‫خ‬‫ﯿ‬.... ‫ﮋ‬‫ﭖ‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬ ‫ﭚ‬ ‫ﭙ‬‫ﭘ‬‫ﭗ‬ ‫ﭠ‬‫ﭟ‬‫ﭞ‬‫ﭝ‬‫ﭜ‬‫ﭛ‬ ‫ﭤ‬‫ﭣ‬ ‫ﭢ‬‫ﭡ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬
 • 18. 13 ٔٛ 18 18 ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭢ‬...... ٖ-: ‫ورش‬‫ﭚ‬...... ٗ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﭚ‬ ‫ﭙ‬.. ٘-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭚ‬ ‫ﭙ‬.... ٙ-: ‫الكسائي‬‫ﭚ‬...... ‫ﮋ‬‫ﭩ‬ ‫ﭨ‬‫ﭧ‬‫ﭦ‬‫ﭥ‬ ‫ﭬ‬‫ﭫ‬‫ﭪ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﭩ‬...... ٖ-: ‫الكسائي‬‫ﭩ‬...... ٗ-: ‫بالعاشر‬ ‫خلف‬‫ﭬ‬‫ﭫ‬ ٘-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭬ‬‫ﭫ‬ ٙ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭦ‬...... ٚ-: ‫ات‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫والتح‬ ‫البدل‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬ ‫ﭦ‬......‫ﭩ‬......‫ﭬ‬‫ﭫ‬ ٛ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭩ‬...... ‫ﮋ‬‫ﭱ‬‫ﭰ‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬‫ﭭ‬ ‫ﭶ‬‫ﭵ‬‫ﭴ‬‫ﭳ‬‫ﭲ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭰ‬...... ٖ-: ‫ورش‬‫ﭰ‬...... ٗ-: ‫والقصر‬ ‫بالصلة‬ ‫قالون‬ ‫ﭰ‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬‫ﭭ‬...... ٘-: ‫والصلة‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭰ‬ ‫ﮋ‬‫ﭷ‬‫ﭻ‬‫ﭺ‬ ‫ﭹ‬‫ﭸ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫ﭹ‬‫ﭸ‬...... ‫ﮋ‬‫ﮃ‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬‫ﮀ‬‫ﭿ‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬ ‫ﮉ‬‫ﮈ‬‫ﮇ‬ ‫ﮆ‬ ‫ﮅ‬‫ﮄ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﮀ‬...... ٖ-: ‫خلف‬‫ﮀ‬...... ٗ-: ‫د‬ ‫خ‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬...... ٘-: ‫ورش‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬...... ٙ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬...... ٚ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﮀ‬...... ‫ﮋ‬‫ﮏ‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬‫ﮌ‬‫ﮋ‬‫ﮊ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﮏ‬‫ﮎ‬ ٖ-: ‫الكسائي‬‫ﮏ‬‫ﮎ‬
 • 19. ٜٔ 19 19 19 19 ‫ﮌ‬¦ ‫ﮋ‬‫ﮖ‬‫ﮕ‬ ‫ﮔ‬‫ﮓ‬‫ﮒ‬ ‫ﮑ‬‫ﮐ‬ ‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬ ‫ﮙ‬‫ﮘ‬‫ﮗ‬‫ﮊ‬ . ‫اء‬‫ر‬‫الق‬ ‫كل‬‫معه‬ ‫قالون‬ ‫ﮋ‬‫ﮢ‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬ ‫ﮟ‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬ ‫ﮨ‬‫ﮧ‬‫ﮦ‬ ‫ﮥ‬ ‫ﮤ‬ ‫ﮣ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-‫قالو‬: ‫بالتوسط‬ ‫ن‬‫ﮠ‬ ‫ﮟ‬‫ﮞ‬ ٖ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﮠ‬ ‫ﮟ‬‫ﮞ‬ ٗ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﮠ‬ ‫ﮟ‬‫ﮞ‬...... ٘-: ‫الكسائي‬‫ﮠ‬ ‫ﮟ‬‫ﮞ‬...... ‫ﮋ‬‫ﮭ‬ ‫ﮬ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬‫ﮩ‬ ‫ﮰ‬‫ﮯ‬‫ﮮ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫السوسي‬‫ﮭ‬ ‫ﮬ‬...... ‫ﮋ‬‫ﯖ‬‫﮴‬‫﮳‬ ‫﮲‬ ‫ﮱ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫السوسي‬‫﮲‬ ‫ﮱ‬...... ‫ﮋ‬‫ﯚ‬‫ﯙ‬ ‫ﯘ‬‫ﯗ‬ ‫ﯝ‬‫ﯜ‬‫ﯛ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫البدل‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬‫ﯘ‬‫ﯗ‬.. ٖ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﯘ‬‫ﯗ‬.... ‫ﮋ‬‫ﯢ‬‫ﯡ‬ ‫ﯠ‬‫ﯟ‬‫ﯞ‬ ‫ﯧ‬‫ﯦ‬‫ﯥ‬‫ﯤ‬ ‫ﯣ‬ ‫ﯫ‬‫ﯪ‬ ‫ﯩ‬ ‫ﯨ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯨ‬...... ٖ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﯩ‬...... ٗ-: ‫الصلة‬ ‫بتوسط‬ ‫قالون‬‫ﯨ‬.... ٘-: ‫ورش‬‫ﯩ‬ ‫ﯨ‬...... ٙ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﯩ‬ ‫ﯨ‬.... ‫ﮋ‬‫ﯰ‬ ‫ﯯ‬‫ﯮ‬‫ﯭ‬‫ﯬ‬ ‫ﯶ‬‫ﯵ‬ ‫ﯴ‬‫ﯳ‬ ‫ﯲ‬‫ﯱ‬ ‫ﯹ‬‫ﯸ‬‫ﯷ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯷ‬...... ٖ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﯷ‬...... ٗ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯵ‬...... ٘-: ‫ورش‬‫ﯴ‬...... ٙ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﯴ‬......
 • 20. 13 ٕٓ 21 21 ‫ﮋ‬‫ﭖ‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬ ‫ﭝ‬‫ﭜ‬‫ﭛ‬‫ﭚ‬‫ﭙ‬‫ﭘ‬‫ﭗ‬‫ﮊ‬ : ‫الفرش‬‫ﭝ‬‫ﭜ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫ﭝ‬‫ﭜ‬ ٖ-: ‫الثاني‬ ‫بالوجه‬ ‫السوسي‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬ ٗ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭒ‬...... ٘-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭒ‬...... ٙ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫د‬ ‫خ‬‫ﭕ‬...... ٚ-‫ال‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬: ‫بدل‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬... ٛ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬...... ٜ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭒ‬...... ‫ﮋ‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬‫ﭡ‬‫ﭠ‬‫ﭟ‬‫ﭞ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬ ٖ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭟ‬...... ٗ-: ‫البصري‬ ‫دوري‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬ ٘-: ‫العاشر‬ ‫خلف‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬ ٙ-: ‫الكسائي‬‫ﭠ‬...... ٚ-: ‫ورش‬‫ﭟ‬: ‫وبفت‬ ....‫ﭣ‬‫ﭢ‬ ٛ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬ ٜ-: ‫الثاني‬ ‫بالوجه‬ ‫ورش‬‫ﭠ‬...... ‫ﮋ‬‫ﭩ‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬ ‫ﭦ‬‫ﭥ‬ ‫ﭤ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﭧ‬...... ٖ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭧ‬...... ‫ﮋ‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬‫ﭭ‬‫ﭬ‬‫ﭫ‬‫ﭪ‬ ‫ﭲ‬‫ﭱ‬‫ﭰ‬‫ﮊ‬ : ‫الفرش‬‫ﭬ‬..... ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭭ‬...... ٖ-: ‫البدل‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬‫ﭭ‬‫ﭮ‬.... ٗ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭬ‬...... ‫ﮋ‬‫ﭺ‬‫ﭹ‬‫ﭸ‬‫ﭷ‬ ‫ﭶ‬‫ﭵ‬‫ﭴ‬‫ﭳ‬ ‫ﭾ‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬‫ﭻ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭺ‬...... ٖ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫ﭺ‬......
 • 21. ٕٔ 21 21 21 21 ‫ﮌ‬¦ ٗ-: ‫ورش‬‫ﭶ‬‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫.....و‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫الق‬، ‫ـول‬‫ـ‬ ‫وال‬: ‫ـدل‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ﭻ‬: ‫ـت‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ ... ‫ﭴ‬.. ٘-: ‫بالقصر‬ ‫البصري‬ ‫دوري‬‫ﭶ‬.... ٙ-: ‫بالتوسط‬ ‫البصري‬ ‫دوري‬‫ﭺ‬.... ٚ-: ‫السوسي‬‫ﭺ‬...... ٛ-‫ورش‬‫بالتقليل‬: ‫في‬‫ﭴ‬...... ‫وله‬‫التوسط‬،‫ول‬ ‫وال‬: ‫بدل‬ ‫في‬‫ﭻ‬ ٜ-: ‫د‬ ‫ـ‬‫خ‬‫ﭴ‬...... ٔٓ-: ‫الحارث‬ ‫أبو‬‫ﭺ‬...... ٔٔ-: ‫العاشر‬ ‫خلف‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬ ٕٔ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭸ‬‫ﭷ‬...... ٖٔ-: ‫الكسائي‬ ‫دوري‬‫ﭶ‬...... ٔٗ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫خلف‬‫ﭴ‬‫ﭳ‬.. ٔ٘-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭸ‬‫ﭷ‬...... ‫ﮋ‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬‫ﮀ‬‫ﭿ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫السوسي‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬ ‫ﮋ‬‫ﮇ‬‫ﮆ‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬ ‫ﮃ‬‫ﮊ‬ . ‫اء‬‫ر‬‫الق‬ ‫كل‬‫معه‬ ‫قالون‬ ‫ﮋ‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬‫ﮌ‬ ‫ﮋ‬ ‫ﮊ‬‫ﮉ‬‫ﮈ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫ورش‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬ ٖ-: ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬ ٗ-‫ـ‬‫م‬‫ح‬‫زة‬‫ين‬ ‫بالوج‬:‫ﮎ‬‫ﮍ‬ ٘-: ‫السوسي‬‫ﮌ‬ ‫ﮋ‬...... ‫ﮋ‬‫ﮒ‬‫ﮑ‬‫ﮐ‬‫ﮏ‬‫ﮊ‬ . ‫اء‬‫ر‬‫الق‬ ‫كل‬‫معه‬ ‫قالون‬ ‫ﮋ‬‫ﮚ‬ ‫ﮙ‬‫ﮘ‬‫ﮗ‬‫ﮖ‬‫ﮕ‬‫ﮔ‬‫ﮓ‬ ‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﮘ‬...... ٖ-: ‫ورش‬‫ﮔ‬...... ٗ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬ ‫ﮋ‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬‫ﮟ‬‫ﮞ‬ ‫ﮝ‬‫ﮊ‬ . ‫اء‬‫ر‬‫الق‬ ‫كل‬‫معه‬ ‫قالون‬ ‫ﮋ‬‫ﮤ‬‫ﮣ‬‫ﮢ‬‫ﮪ‬‫ﮩ‬‫ﮨ‬‫ﮧ‬‫ﮦ‬ ‫ﮥ‬ ‫ﮬ‬‫ﮫ‬‫ﮊ‬ : ‫الفرش‬‫ﮨ‬...... ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫هشام‬‫ﮨ‬......
 • 22. 13 ٕٕ 22 22 ٖ-: ‫السوسي‬‫ﮤ‬‫ﮣ‬....‫ﮩ‬‫ﮨ‬ ‫ﮋ‬‫﮲‬‫ﮱ‬‫ﮰ‬ ‫ﮯ‬‫ﮮ‬‫ﮭ‬ ‫﮴‬‫﮳‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫د‬ ‫خ‬‫﮳‬‫﮲‬ ٖ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫﮳‬‫﮲‬ ٗ-: ‫خلف‬‫ﮱ‬‫ﮰ‬...... ‫ـى‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ت‬‫وقدم‬(‫ورش‬)‫ألن‬(ً‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫ور‬)‫ـوز‬‫ـ‬‫ج‬‫مح‬ ‫في‬. ‫اء‬‫ر‬‫ال‬ ‫ترقي‬ ٘-: ‫ورش‬‫ﮰ‬...... ‫ﮋ‬‫ﯛ‬‫ﯚ‬‫ﯙ‬‫ﯘ‬‫ﯗ‬‫ﯖ‬ ‫ﯞ‬‫ﯝ‬‫ﯜ‬‫ﮊ‬ : ‫الفرش‬‫ﯘ‬..... ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯞ‬‫ﯝ‬‫ﯜ‬ ٖ-‫ورش‬‫البدل‬ ‫بأوجه‬:‫ﯙ‬‫ﯘ‬ ٗ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﯙ‬‫ﯘ‬.... ٘-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﯙ‬‫ﯘ‬...... ٙ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﯘ‬‫ﯗ‬...... ‫ﮋ‬‫ﯡ‬‫ﯠ‬‫ﯟ‬‫ﮊ‬ ٔ-‫قالون‬ ٕ-‫بالو‬ ‫ورش‬ّ‫األو‬ ‫جه‬: ‫ل‬‫ﯟ‬...... ٖ-: ‫الثاني‬ ‫بالوجه‬ ‫ورش‬‫ﯟ‬...... ٗ-: ‫هشام‬‫ﯟ‬...... ٘-: ‫شعبة‬‫ﯟ‬...... ٙ-: ‫خلف‬‫ﯡ‬‫ﯠ‬‫ﯟ‬ ‫ﮋ‬‫ﯦ‬‫ﯥ‬‫ﯤ‬‫ﯣ‬‫ﯢ‬ ‫ﯨ‬‫ﯧ‬‫ﮊ‬ ٔ-ْ‫ـف‬‫ق‬‫و‬ : ‫ـالون‬‫ق‬‫ـكون‬‫س‬‫ال‬ ‫ـارا‬‫ع‬ ‫ـى‬‫ل‬‫ع‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫المت‬( ‫ـ‬‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬)‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫حر‬،‫ـدرج‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫وا‬ (‫ورش‬). ‫البدل‬ ‫قصر‬ ‫على‬ ٕ-‫هشام‬‫الخمسة‬ ‫باألوجه‬:‫ﯨ‬‫ﯧ‬ ٖ-: ‫د‬ ‫خ‬‫ﯨ‬‫ﯧ‬ ٗ-‫خلف‬‫الخمسة‬ ‫باألوجه‬: ‫ﯨ‬‫ﯧ‬‫ﯦ‬ ٘-: ‫البدل‬ ‫ي‬ ‫بوج‬ ‫ورش‬‫ﯥ‬...... ‫ﮋ‬‫ﯭ‬‫ﯬ‬‫ﯫ‬‫ﯪ‬‫ﯩ‬ ‫ﯲ‬‫ﯱ‬‫ﯰ‬‫ﯯ‬‫ﯮ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫يعقوب‬‫ﯯ‬...... ٖ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯭ‬...... ٗ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﯯ‬......
 • 23. ٕٖ 23 23 23 23 ‫ﮌ‬¦ ٘-: ‫والسكون‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬ ‫ﯬ‬‫ﯭ‬.... ٙ-‫الحارث‬ ‫أبو‬:‫ﯲ‬‫ﯱ‬ ٚ-: ‫عامر‬ ‫ابن‬‫ﯯ‬...... ٛ-: ‫العاشر‬ ‫خلف‬‫ﯲ‬‫ﯱ‬ ٜ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯭ‬...... ٔٓ-: ‫الكسائي‬ ‫دوري‬‫ﯭ‬...... ٔٔ-: ‫خلف‬‫ﯬ‬‫ﯭ‬...... ٕٔ-: ‫د‬ ‫خ‬‫ﯯ‬‫ﯮ‬...... ٖٔ-: ‫ات‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫بالتح‬ ‫ورش‬ ‫ﯫ‬.....‫ﯭ‬.....‫ﯲ‬‫ﯱ‬ ٔٗ-: ‫السوسي‬‫ﯬ‬‫ﯭ‬...... ٔ٘-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫ﯭ‬...... ‫ﮋ‬‫ﯵ‬‫ﯴ‬‫ﯳ‬‫ﯶ‬ ‫ﯸ‬‫ﯷ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫ورش‬‫ﯳ‬...... ‫ﮋ‬‫ﯼ‬‫ﯻ‬‫ﯺ‬‫ﯹ‬ ‫ﯿ‬‫ﯾ‬‫ﯽ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫السوسي‬‫ﯿ‬‫ﯾ‬‫ﯽ‬ ٖ-: ‫البدل‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬‫ﯺ‬‫ﯹ‬... ٗ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﯺ‬‫ﯹ‬...... ‫ﮋ‬‫ﰄ‬‫ﰃ‬‫ﰂ‬‫ﰁ‬‫ﰀ‬ ‫ﰇ‬‫ﰆ‬‫ﰅ‬‫ﮊ‬ . ‫اء‬‫ر‬‫الق‬ ‫كل‬‫معه‬ ‫قالون‬ ‫ﮋ‬‫ﰍ‬‫ﰌ‬‫ﰋ‬‫ﰊ‬‫ﰉ‬‫ﰈ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-‫با‬ ‫قالون‬: ‫لصلة‬‫ﰈ‬...... ٖ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﰋ‬...... ‫ﮋ‬‫ﰒ‬‫ﰑ‬‫ﰐ‬‫ﰏ‬‫ﰎ‬‫ﮊ‬ . ‫اء‬‫ر‬‫الق‬ ‫كل‬‫معه‬ ‫قالون‬ ‫ﮋ‬‫ﰖ‬‫ﰕ‬‫ﰔ‬‫ﰓ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﰔ‬...... ٖ-: ‫ورش‬‫ﰔ‬‫ﰓ‬...... ٗ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﰔ‬‫ﰓ‬...... ٘-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﰔ‬...... ‫ﮋ‬‫ﰛ‬‫ﰚ‬‫ﰙ‬‫ﰘ‬‫ﰗ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫ورش‬‫ﰙ‬......
 • 24. 13 ٕٗ 24 24 ‫ﮋ‬‫ﭑ‬‫ﭖ‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﮊ‬ ‫ﮋ‬‫ﭚ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫جعفر‬ ‫وأبو‬ ‫نافع‬‫وحفص‬ ‫والشامي‬)‫اجلمع‬ ‫على‬ ‫اء‬‫ر‬‫ال‬ ‫بعد‬ ‫بألف‬،‫وغي‬‫ـ‬‫رىم‬ ‫اد‬‫ر‬‫اإلف‬ ‫على‬ ‫األلف‬ ‫حبذف‬،َ‫وم‬‫بالتاء‬ ‫وقف‬ ‫باجلمع‬ ‫أ‬‫ر‬‫ق‬ ‫ن‬،ّ‫أم‬‫و‬َ‫م‬ ‫ا‬‫باذلاء‬ ‫فوقف‬ ‫اد‬‫ر‬‫باإلف‬ ‫أ‬‫ر‬‫ق‬ ‫ن‬،‫و‬‫ىم‬ (‫و‬ ‫المكي‬‫ويعقوب‬ ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫والكسائي‬)،‫بالتاء‬ ‫ووقف‬(‫وخلف‬ ‫وحمزة‬ ‫شعبة‬‫العا‬‫شر‬)‫اختياره‬ ‫يف‬ .: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬ ..............................................ُ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫م‬َ‫ْج‬‫ل‬‫ا‬َ‫و‬َّ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ع‬َ‫ع‬َ َ‫ق‬ْ‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ق‬ َ‫د‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ل‬ٍ‫ات‬َ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫م‬َ‫ث‬ ‫م‬.................................................... ‫ﮋ‬‫ﭧ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯮ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮌ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮒ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬‫ﮊ‬، ‫ﮋ‬‫ﯝ‬‫ﮊ‬،‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫ج‬ ‫وأبو‬ ‫نافع‬‫عفر‬)ّ‫ادلتوس‬ ‫الثانية‬ ‫اذلمزة‬ ‫بتسهيل‬‫األلف‬ ‫وبني‬ ‫بينها‬ ‫طة‬. ‫ل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬)‫ثان‬ ‫وجو‬ً‫ا‬‫ألف‬ ‫إبداذلا‬ ‫وىو‬ ،ّ‫د‬‫ادل‬ ‫إشباع‬ ‫مع‬ ‫خالصة‬‫للساكنني‬. ‫أ‬‫ر‬‫وق‬(‫الكسائي‬)‫ال‬ ‫ىذه‬ ‫حبذف‬‫ـ‬‫همزة‬. ‫بإثبات‬ ‫الباقون‬‫و‬‫ـ‬‫احلالني‬ ‫يف‬ ‫زلققة‬ ‫ها‬،‫إل‬(‫حمزة‬)ّ‫فسه‬‫الوقف‬ ‫عند‬ ‫لها‬. ‫ﮋ‬‫ﭩ‬‫ﭪ‬‫ﮊ‬‫الياء‬ ‫فتح‬(‫الم‬‫كي‬)،‫غي‬ ‫أسكنها‬‫و‬‫ـ‬‫ره‬،‫و‬(‫ورش‬)‫البدل‬ ‫يف‬ ‫أصلو‬ ‫على‬، ‫ووقف‬(‫حمزة‬)ّ‫د‬‫ادل‬ ‫مع‬ ‫اذلمزة‬ ‫بتسهيل‬‫القصر‬‫و‬. ‫ﮋ‬‫ﮀ‬ ‫ﭿ‬‫ﮊ‬‫ل‬ ‫فيو‬( ‫ـ‬‫حمزة‬)ً‫ا‬‫وقف‬:‫فقط‬ ‫النقل‬. ‫ﮋ‬‫ﮈ‬‫ﮊ‬‫ل‬ ‫فيو‬( ‫ـ‬‫ورش‬)‫البدل‬ ‫ثلثة‬،‫ل‬‫و‬( ‫ـ‬‫حمزة‬)‫الوقف‬ ‫عند‬:‫احلذف‬‫و‬ ‫التسهيل‬. ‫ﮋ‬‫ﮞ‬ ‫ﮝ‬‫ﮊ‬‫الياء‬ ‫فتح‬(‫جع‬ ‫وأبو‬ ‫عمرو‬ ‫وأبو‬ ‫ورش‬‫فر‬)،‫عن‬ ‫اختلف‬‫و‬(‫قالون‬)،‫الفتح‬ ‫عنو‬ ‫فروي‬ ‫اإلسكان‬‫و‬،‫صحيحان‬ ‫الوجهان‬‫و‬،‫أرجح‬ ‫الفتح‬ ‫لكن‬‫و‬. ‫ﮋ‬‫ﮣ‬‫ﮊ‬‫ل‬( ‫ـ‬‫حمزة‬)‫عليو‬ ‫الوقف‬ ‫يف‬:ً‫ياء‬ ‫اذلمزة‬ ‫إبدال‬‫فقط‬ ‫خالصة‬.
 • 25. ٕ٘ 25 25 25 25 ‫ﮌ‬¦ ‫ﮋ‬‫﮲‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫ذكوان‬ ‫وابن‬ ‫جعفر‬ ‫أبو‬)‫اذلمزة‬ ‫على‬ ‫األلف‬ ‫بتقدمي‬،‫وزن‬ ‫على‬‫ﮋ‬‫ﭫ‬‫ﮊ‬، ‫ع‬ ‫األلف‬ ‫على‬ ‫اذلمزة‬ ‫بتقدمي‬ ‫الباقون‬‫و‬‫وزن‬ ‫لى‬‫ﮋ‬‫ﭰ‬‫ﮊ‬،‫ل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬)‫أوجو‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫فيهما‬: ‫الياء‬ ‫ذات‬ ‫فتح‬ ‫مع‬ ‫البدل‬ ‫قصر‬-ّ‫التوس‬‫و‬‫التقليل‬ ‫مع‬ ‫ط‬-ّ‫د‬‫ادل‬‫و‬‫الوجهني‬ ‫مع‬. ‫ل‬‫و‬( ‫ـ‬‫حمزة‬)‫الوقف‬ ‫عند‬:‫فقط‬ ‫التسهيل‬.: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬ ..........................................َُ‫ـز‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫م‬َ‫ه‬ ً‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬َ‫م‬ ْ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫خ‬َ‫أ‬ ‫ـأم‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫م‬َ ‫ابن‬ ‫قال‬: ‫الجزري‬ ................َ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ن‬ُ‫أ‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ً‫ع‬َ‫م‬ ْ‫د‬.................................... ‫الشورم‬ ‫سورة‬ ‫ﮋ‬‫ﭔ‬ ‫ﭓ‬ ‫ﭒ‬ ‫ﭑ‬‫ﮊ‬‫سكت‬(‫جعفر‬ ‫أبو‬)‫غي‬ ‫من‬ ‫اخلمسة‬ ‫اذلجاء‬ ‫حروف‬ ‫على‬‫ـ‬ّ‫ف‬‫تن‬ ‫ر‬‫س‬، ‫نون‬ ‫على‬ ‫السكت‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫أنو‬ ‫وظاىر‬(‫عين‬)‫يف‬ ‫إخفائها‬ ‫وعدم‬ ‫إظهارىا‬(‫السين‬)،‫من‬ ‫ويلزم‬ ‫ع‬ ‫السكت‬‫نون‬ ‫لى‬(‫سين‬)ً‫ا‬‫أيض‬ ‫إظهارىا‬‫يف‬ ‫إخفائها‬ ‫وعدم‬(‫القاف‬)‫لكل‬‫و‬ ،ّ‫القر‬ ‫من‬ّ‫د‬‫ادل‬ ‫العشرة‬ ‫اء‬ ‫يف‬ ‫ادلشبع‬(‫عين‬)ّ‫التوس‬‫و‬‫ط‬،)‫ت‬ ‫المشك‬ ‫(حل‬ ‫صاحب‬ ‫قال‬:‫على‬ ‫الوقف‬ ‫جيوز‬ ‫ول‬ ‫ﮋ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬ً‫ا‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫ىنا‬،‫آخرىا‬ ‫على‬ ‫يوقف‬ ‫اتح‬‫و‬‫الف‬ ‫حروف‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫النشر‬ ‫يف‬ ‫نص‬ ‫ألنو‬،‫ألن‬‫ـ‬‫ها‬ ‫احدة‬‫و‬‫ال‬ ‫كالكلمة‬،‫إل‬ُ‫ر‬ ‫أنو‬‫سم‬‫ﮋ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬ً‫ل‬‫مفصو‬‫عن‬‫ﮋ‬‫ﭓ‬‫ﮊ‬‫النشر‬ ‫من‬ ‫انتهى‬. ‫على‬ ‫الوقف‬ ‫از‬‫و‬‫ج‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫مل‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬‫وحدىا‬،‫ضرو‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫وقف‬ ‫فمن‬‫أعاد‬ ‫رة‬‫انتهى‬ ،. ‫ﮋ‬‫ﭖ‬‫ﭗ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫المكي‬)ُ‫ر‬ ‫ألف‬ ‫وبعدىا‬ ‫احلاء‬ ‫بفتح‬‫ياء‬ ‫مست‬،‫ىكذا‬‫ﮋ‬‫ﯓ‬‫ﮊ‬،‫الباقون‬‫و‬ ‫احل‬ ‫بكسر‬‫ياء‬ ‫وبعدىا‬ ‫اء‬.: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬ َ‫ـوح‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ي‬َ‫و‬ِ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ ِ ْ‫ت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ف‬ِ‫ب‬ ‫ى‬َ‫د‬َ‫ن‬‫ا‬.....................................
 • 26. 13 ٕٙ 26 26 ‫ﮋ‬‫ﭬ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫والكسائي‬ ‫نافع‬)‫التحتية‬ ‫بالياء‬-‫ـر‬‫ي‬‫التذك‬ ‫ياء‬-‫ىكذا‬‫ﮋ‬‫ﯔ‬‫ﮊ‬،‫وغي‬‫ـ‬‫مها‬‫ر‬ ‫الفوقية‬ ‫بالتاء‬–‫التأنيث‬ ‫تاء‬-: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬ ُ‫ـاد‬‫ـ‬َ‫ك‬َ‫ي‬ ‫ـورم‬‫ـ‬ُّ‫الش‬ ‫ـي‬‫ـ‬ِ‫ف‬َ‫و‬ َ‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫ي‬ِ‫ف‬َ‫و‬‫ـى‬‫ـ‬َ‫ت‬َ‫أ‬ِ‫ر‬ً‫ا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬................................. : ‫الجزري‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ .......................‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ـاد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ك‬َ‫ي‬ْ َ‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ـ‬‫ف‬‫ا‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ن‬‫ا‬ ِ ِ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫آ‬َ‫د‬......... ‫ﮋ‬‫ﭮ‬‫ﮊ‬‫أ‬‫ر‬‫ق‬(‫و‬ ‫شعبة‬‫ويعقوب‬ ‫عمرو‬ ‫أبو‬)‫سلففة‬ ‫ادلهملة‬ ‫الطاء‬ ‫كسر‬‫و‬ ‫الياء‬ ‫بعد‬ ‫ساكنة‬ ‫بنون‬ ،(َ‫ي‬‫ن‬ِ َ‫ف‬َ‫ن‬ْ‫ر‬،)‫يف‬ ‫مفتوحة‬ ‫فوقية‬ ‫بتاء‬ ‫الباقون‬‫و‬.‫وفتحها‬ ‫الطاء‬ ‫تشديد‬ ‫مع‬ ‫النون‬ ‫مكان‬ : ‫الشاطبي‬ ‫قال‬ ..................................َ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ق‬ْ‫ـ‬‫ث‬َ‫أ‬ َ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ـ‬‫ي‬َ‫غ‬ ‫وا‬ُ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫س‬ْ‫ك‬‫ا‬ َ‫ن‬ْ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َّ َ‫ف‬َ‫ـ‬‫ت‬َ‫ـ‬‫ي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ط‬َ‫و‬ ُ‫ن‬‫ـو‬‫ـ‬ُ‫ن‬ ِ‫ـاء‬‫ـ‬َّ‫ت‬‫ال‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬َ‫و‬ُُُُُ‫ن‬ِ‫ـاك‬‫ـ‬َ‫س‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ح‬َّ‫ج‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ف‬‫ي‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ص‬‫فا‬ َ‫ك‬ٍ‫ـال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫م‬‫ـورم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُّ‫الش‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ف‬َ‫و‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ح‬َ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ص‬ِ‫و‬ ُ ُ‫و‬ْ‫ف‬َ ‫ﮋ‬‫ﭨ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭶ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮉ‬‫ﮊ‬‫معا‬ًُ،‫ﮋ‬‫ﮒ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮔ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﮙ‬‫ﮊ‬، ‫ﮋ‬‫ﮞ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯩ‬‫ﮊ‬‫معا‬،‫ﮋ‬‫ﯽ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭞ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭳ‬‫ﭲ‬‫ﮊ‬ ‫يخفى‬ ‫ﮋ‬‫ﭷ‬‫ﮊ‬‫بع‬‫ر‬‫ال‬ ‫آخر‬. ‫الممال‬ ‫ﮋ‬‫ﭠ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﮢ‬‫ﮡ‬‫ﮊ‬‫و‬‫ﮋ‬‫ﯨ‬‫ﮊ‬‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫العاشر‬ ‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫حمزة‬)،‫التقليل‬‫و‬ ‫ل‬( ‫ـ‬‫ا‬‫وورش‬ ‫لبصري‬)‫عنو‬ ‫خبلف‬. ‫ﮋ‬‫ﮖ‬‫ﮊ‬‫ل‬ ‫باإلمالة‬( ‫ـ‬‫العاشر‬ ‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫حمزة‬‫وا‬‫لبصري‬)،‫ل‬ ‫التقليل‬‫و‬( ‫ـ‬‫ورش‬).
 • 27. ٕٚ 27 27 27 27 ‫ﮌ‬¦ ‫ﮋ‬‫﮲‬‫ﮊ‬‫بإمالة‬(‫والنون‬ ‫مزة‬ ‫ال‬)‫ل‬( ‫ـ‬‫ا‬‫وخلف‬ ‫لكسائي‬)‫عن‬(‫حمزة‬)‫و‬(‫خلف‬‫ا‬‫لعاشر‬)‫اختياره‬ ‫يف‬ ،‫وبإمالة‬(‫مزة‬ ‫ال‬)‫ل‬ ‫وحدىا‬( ‫ـ‬‫د‬ ‫خ‬)،‫وبتقليل‬(‫مزة‬ ‫ال‬)‫ل‬ ‫وحدىا‬( ‫ـ‬‫ورش‬)‫عنو‬ ‫خبلف‬،‫وقد‬ ‫أوجه‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫عرفت‬:‫ال‬ ‫ذات‬ ‫فتح‬ ‫مع‬ ‫البدل‬ ‫قصر‬‫ي‬‫اء‬،ّ‫التوس‬‫و‬‫مع‬ ‫ط‬‫التقليل‬،ّ‫د‬‫ادل‬‫و‬‫معهما‬، ‫بفتحهما‬ ‫الباقون‬‫و‬،‫ومنهم‬(‫السوسي‬)،ْ‫ك‬‫فذ‬‫إمالة‬ ‫يف‬ ‫لو‬ ‫اخللف‬ ‫الشاطيب‬ ‫ر‬(‫مزة‬ ‫ال‬)‫عن‬ ‫خروج‬ ‫بو‬ ‫أ‬‫ر‬‫يق‬ ‫فل‬ ‫يقو‬‫ر‬‫ط‬. ‫كتاب‬‫في‬ ‫وجاء‬‫ن‬‫)ما‬ ‫ـمجيب‬‫ل‬‫وا‬ ‫السائل‬ ‫بين‬ ‫(الشاطبية‬ ‫ا‬: ‫يلي‬ ‫السخاوي‬ ‫قال‬( ‫عن‬ ‫األئمة‬ ‫كتب‬‫أكثر‬ ‫يف‬ ‫ادلذكور‬‫و‬ :‫شعيب‬ ‫أبى‬‫الفتح‬ ). ‫أ‬ ‫وقال‬‫شامة‬ ‫بو‬( ‫عن‬ ‫ادلشهور‬‫و‬ :‫السوسي‬‫الفتح‬ ). ‫الضباع‬ ‫وقال‬:‫ـ(ا‬‫ل‬ ‫فيهما‬ ‫اذلمزة‬ ‫إمالة‬ ‫يف‬ ‫الناظم‬ ‫ذكره‬ ‫الذي‬ ‫اخللف‬‫و‬‫لسوسي‬‫و‬َّ‫ب‬‫ن‬ ‫كما‬‫بو‬ ‫أ‬‫ر‬‫ق‬ُ‫ي‬ ‫ل‬ ) ‫نشره‬ ‫يف‬ ‫اجلزري‬ ‫ابن‬ ‫احملقق‬ ‫عليو‬( ‫عن‬ ‫اة‬‫و‬‫الر‬ ‫ومجيع‬ ،‫السوسي‬‫الفتح‬ ‫على‬ ‫الطرق‬ ‫مجيع‬ ‫من‬ )‫قال‬ ‫الب‬ ‫إتحاف‬ ‫صاحب‬‫ـ‬‫ية‬‫ر‬: ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫وحر‬‫ل‬ ‫أم‬‫ر‬‫لسو‬‫ـي‬‫ـ‬‫س‬‫ـاكن‬‫ـ‬‫س‬‫ل‬ ‫ـافت‬‫ـ‬‫ف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫غ‬ ‫ورا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ـأم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫و‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬ ‫مز‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬ ‫ر‬ ‫ﮋ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬‫بإمالة‬(‫حا‬)‫ل‬( ‫ـ‬‫وخلف‬ ‫والكسائي‬ ‫وحمزة‬ ‫وشعبة‬ ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫العاشر‬)،‫ل‬ ‫وبتقليلها‬‫ـ‬ (‫والبصري‬ ‫ورش‬).: ‫الشاطبي‬ ‫قال‬ .......‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬ُ‫م‬ُ‫ـار‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ت‬ْ‫خ‬ٍ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ـح‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ص‬َ‫و‬ٍ‫ر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ْ‫ص‬َ‫ب‬ِ‫ْف‬‫ل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬َ‫و‬ ‫م‬َ‫ر‬ْ‫د‬َ‫أ‬ ْ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫ه‬َ‫و‬ُ‫م‬َ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ِ‫ث‬ ِ‫ل‬ ‫ا‬َّ‫ـر‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذو‬َ‫و‬‫ـ‬ٍ‫ش‬ْ‫ر‬َ‫و‬َ‫و‬ َ‫ـن‬ْ‫ي‬َ‫ـ‬‫ب‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ـ‬‫ب‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬ُُُ‫ع‬ِ‫ف‬َ‫ا‬‫ـا‬‫ـ‬َ‫ح‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ـاي‬َ‫ه‬ ٍ‫م‬َ‫ي‬ْ‫ر‬َ‫م‬ ‫م‬َ‫د‬َ‫ل‬ِ‫ج‬ُُ‫د‬‫ي‬َ‫ح‬َ ‫ـ‬ ‫ﮋ‬‫ﮨ‬‫ﮊ‬‫ل‬( ‫ـ‬‫وخلف‬ ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫العاشر‬‫وحمزة‬). ‫المدغم‬ ‫الكبي‬‫ـ‬‫ر‬:‫ﮋ‬‫ﮑ‬‫ﮐ‬‫ﮏ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯶ‬‫ﯵ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬ ‫ﭼ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﯤ‬‫ﯣ‬‫ﮊ‬، ‫ﮋ‬‫ﭖ‬‫ﭕ‬‫ﮊ‬،‫ﮋ‬‫ﭩ‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬‫ﮊ‬.
 • 28. 13 ٕٛ 28 28 ‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬ ‫ﮋ‬‫ﭖ‬‫ﭕ‬‫ﭔ‬‫ﭓ‬‫ﭒ‬‫ﭑ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫الثاني‬ ‫بالوجه‬ ‫الكسائي‬‫ﭖ‬‫ﭕ‬ ٖ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﭒ‬...... ‫ﮋ‬‫ﭝ‬‫ﭜ‬‫ﭛ‬‫ﭚ‬‫ﭙ‬‫ﭘ‬‫ﭗ‬ ‫ﭥ‬‫ﭤ‬‫ﭣ‬‫ﭢ‬‫ﭡ‬‫ﭠ‬‫ﭟ‬‫ﭞ‬‫ﮊ‬ : ‫الفرش‬‫ﭚ‬...... ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﭜ‬‫ﭛ‬.... ٖ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﭚ‬...... ٗ-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﭠ‬...... ٘-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭠ‬...... ٙ-‫بالسك‬ ‫خلف‬: ‫ت‬‫ﭜ‬‫ﭛ‬..... ‫ﮋ‬‫ﭪ‬‫ﭩ‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬‫ﭦ‬ ‫ﭰ‬‫ﭯ‬‫ﭮ‬‫ﭭ‬‫ﭬ‬‫ﭫ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﭪ‬...... ٖ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﭩ‬...... ٗ-: ‫والقصر‬ ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭧ‬.... ٘-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﭩ‬...... ٙ-: ‫والمنفصل‬ ‫الصلة‬ ‫بتوسط‬ ‫قالون‬ ‫ﭧ‬... ٚ-: ‫البدل‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬ ‫ﭨ‬‫ﭧ‬...‫ﭩ‬....‫ﭫ‬ ٛ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﭨ‬‫ﭧ‬...... ٜ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﭩ‬...... ٔٓ-: ‫يعقوب‬‫ﭧ‬...... ‫ﮋ‬‫ﭸ‬‫ﭷ‬‫ﭶ‬‫ﭵ‬ ‫ﭴ‬‫ﭳ‬‫ﭲ‬‫ﭱ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭲ‬...... ‫ﮋ‬‫ﭾ‬‫ﭽ‬‫ﭼ‬‫ﭻ‬‫ﭺ‬‫ﭹ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﭻ‬...... ‫ﮋ‬‫ﮅ‬‫ﮄ‬‫ﮃ‬‫ﮂ‬‫ﮁ‬‫ﮀ‬ ‫ﭿ‬ ‫ﮇ‬‫ﮆ‬‫ﮊ‬‫ﮉ‬‫ﮈ‬‫ﮊ‬
 • 29. ٕٜ 29 29 29 29 ‫ﮌ‬¦ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫د‬ ‫خ‬‫ﮃ‬...... ٖ-: ‫البدل‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬‫ﮁ‬...... ٗ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﮁ‬...... ٘-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﮀ‬...... ‫ﮋ‬‫ﮑ‬‫ﮐ‬‫ﮏ‬‫ﮎ‬‫ﮍ‬‫ﮌ‬‫ﮋ‬ ‫ﮘ‬‫ﮗ‬‫ﮖ‬‫ﮕ‬‫ﮔ‬‫ﮓ‬‫ﮒ‬ ‫ﮟ‬ ‫ﮞ‬‫ﮝ‬‫ﮜ‬‫ﮛ‬‫ﮚ‬‫ﮙ‬ ‫ﮢ‬‫ﮡ‬‫ﮠ‬‫ﮊ‬ ٔ-‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫و‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫المنف‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫بق‬ ‫ـالون‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬ : ‫في‬ ‫اإلضافة‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬...... ٕ-: ‫البصري‬ ‫دوري‬‫ﮢ‬‫ﮡ‬ ٖ-: ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬ ‫ـكون‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ب‬ ‫ـالون‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬...... ‫و‬‫المنفصل‬ ‫قصر‬ ٗ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﮗ‬‫ﮖ‬...... : ‫اإلضافة‬ ‫ياء‬ ‫وفت‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬...... ٘-: ‫البصري‬ ‫دوري‬‫ﮢ‬‫ﮡ‬ ٙ-: ‫اإلضافة‬ ‫ياء‬ ‫بإسكان‬ ‫قالون‬‫ﮞ‬‫ﮝ‬ ‫المنفصل‬ ‫توسط‬ ‫مع‬ ٚ-: ‫الكسائي‬‫ﮢ‬‫ﮡ‬ ٛ-: ‫خلف‬‫ﮑ‬..... ٜ-: ‫د‬ ‫خ‬‫ﮚ‬‫ﮙ‬...... ٔٓ-: ‫السوسي‬‫ﮑ‬‫ﮐ‬...... ٔٔ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬:‫ر‬‫ﮌ‬......‫ﮒ‬ ٕٔ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﮌ‬‫ﮋ‬... ٖٔ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﮌ‬‫ﮋ‬... ٔٗ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﮑ‬...... ‫ﮋ‬‫ﮧ‬‫ﮦ‬ ‫ﮥ‬‫ﮤ‬‫ﮣ‬ ‫ﮬ‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬‫ﮩ‬‫ﮨ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﮨ‬...... ٖ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫ﮫ‬‫ﮪ‬...... ‫ﮋ‬‫﮲‬‫ﮱ‬ ‫ﮰ‬‫ﮯ‬‫ﮮ‬‫ﮭ‬ ‫ﯘ‬ ‫ﯗ‬‫ﯖ‬‫﮴‬ ‫﮳‬ ‫ﯛ‬‫ﯚ‬‫ﯙ‬‫ﮊ‬ : ‫الفرش‬‫﮲‬...... ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫جعفر‬ ‫أبو‬‫﮲‬...... ٖ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﮮ‬‫ﮭ‬...... ٗ-: ‫ذكوان‬ ‫ابن‬‫﮲‬......
 • 30. 13 ٖٓ 31 31 ٘-: ‫الكسائي‬‫﮲‬...... ٙ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﮰ‬...... ٚ-: ‫ات‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫بالتح‬ ‫ورش‬ ‫ﮮ‬‫ﮭ‬......‫﮲‬ ٛ-: ‫خلف‬‫ﮰ‬...... ٜ-: ‫د‬ ‫خ‬‫﮲‬...... ٔٓ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫د‬ ‫خ‬‫ﮰ‬.... ‫ﮋ‬‫ﯢ‬‫ﯡ‬‫ﯠ‬‫ﯟ‬‫ﯞ‬‫ﯝ‬‫ﯜ‬ ‫ﯪ‬‫ﯩ‬‫ﯨ‬‫ﯧ‬‫ﯦ‬‫ﯥ‬‫ﯤ‬‫ﯣ‬ ‫ﯭ‬‫ﯬ‬‫ﯫ‬‫ﮊ‬ : ‫الفرش‬‫ﯝ‬.... ٔ-‫قالون‬ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯝ‬...... ٖ-: ‫الصلة‬ ‫بتوسط‬ ‫قالون‬‫ﯝ‬.... ٗ-‫كثي‬‫ابن‬‫ـ‬: ‫ر‬‫ﯝ‬...... ٘-: ‫عمرو‬ ‫أبو‬‫ﯝ‬...... ٙ-: ‫الكسائي‬‫ﯝ‬...... ٚ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﯝ‬‫ﯜ‬.... ٛ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﯝ‬‫ﯜ‬..... ‫ﮋ‬‫ﯲ‬‫ﯱ‬‫ﯰ‬‫ﯯ‬‫ﯮ‬ ‫ﯹ‬‫ﯸ‬‫ﯷ‬‫ﯶ‬‫ﯵ‬‫ﯴ‬‫ﯳ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫السوسي‬‫ﯶ‬‫ﯵ‬...... ٖ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﯳ‬‫ﯲ‬...... ٗ-: ‫د‬ ‫ـ‬‫خ‬‫ﯳ‬‫ﯲ‬...... ٘-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﯱ‬...... ٙ-: ‫والقصر‬ ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﯮ‬ ٚ-: ‫والمنفصل‬ ‫الصلة‬ ‫بتوسط‬ ‫قالون‬ ‫ﯮ‬ ٛ-: ‫البدل‬ ‫بأوجه‬ ‫ورش‬ ‫ﯯ‬‫ﯮ‬...... ٜ-: ‫بالسكت‬ ‫خلف‬‫ﯯ‬‫ﯮ‬ ٔٓ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﯳ‬‫ﯲ‬...... ٔٔ-: ‫يعقوب‬‫ﯮ‬...... ‫ﮋ‬‫ﯿ‬‫ﯾ‬‫ﯽ‬‫ﯼ‬‫ﯻ‬‫ﯺ‬ ‫ﰂ‬‫ﰁ‬‫ﰀ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﰀ‬...... ٖ-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﰀ‬......
 • 31. ٖٔ 31 31 31 31 ‫ﮌ‬¦ ‫ﮋ‬‫ﰊ‬‫ﰉ‬‫ﰈ‬‫ﰇ‬‫ﰆ‬‫ﰅ‬ ‫ﰄ‬‫ﰃ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﰄ‬...... ٖ-: ‫والسكون‬ ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﰃ‬.... ٗ-: ‫بالصلة‬ ‫قالون‬‫ﰄ‬...... ٘-: ‫ورش‬‫ﰃ‬...... ‫ﮋ‬‫ﰐ‬‫ﰏ‬‫ﰎ‬‫ﰍ‬ ‫ﰌ‬ ‫ﰋ‬‫ﮊ‬ ٔ-. ‫قالون‬ ٕ-: ‫بالتوسط‬ ‫قالون‬‫ﰋ‬...... ٖ-: ‫يس‬‫ر‬‫إد‬‫ﰎ‬...... ٗ-: ‫ين‬ ‫بالوج‬ ‫ورش‬‫ﰋ‬...... ٘-: ‫ـزة‬‫م‬‫ح‬‫ﰎ‬...... ٙ-: ‫السكت‬ ‫بترك‬ ‫د‬ ‫خ‬‫ﰎ‬...... ‫ﰈ‬‫ﰇ‬‫ﰆ‬‫ﰅ‬