SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ
Организатори:
Подкрепено от:
ИСТОРИЯ
• Две трети от възрастните граждани на Европа не достигат
препоръчителните нива на физическа активност.
• В Европа 600 000 смъртни случаи годишно са резултат от липсата на
физическа активност.
• 100 милиарда евро на година са преките (здравеопазване) и непреките
разходи на Европа, в резултат от липсата на физическа активност.
През 2012 Международната асоциация за спорт и култура (ISCA) постави
начало на кампанията NowWeMOVE с визията за 100 милиона европейци
повече физически активни до 2020. NowWeMOVE е най-голямата европейска
кампания, подкрепяща физическата активност и спорта. Кампанията
обединява всички спортове, както и множество други сектори, които заедно
се борят срещу липсата на физическа активност в цяла Европа.
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ
„ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ“ е европейска инициатива, която е част от кампанията
NowWeMOVE на Международната асоциация за спорт и култура (ISCA).
Тя има две основни цели:
• Да фокусира общественото внимание върху важността от физическата активност за
здравето и благосъстоянието на населението.
• Да демонстрира на гражданите колко лесно е да бъдат активни, независимо от
натовареното им ежедневие.
ISCA и нейните местни партньори ще поканят различни организации, институции и
компании да запечатат някои от асансьорите и ескалаторите, намиращи се в техните
сгради и да окуражат служители или колеги да използват стълбищата.
Събитието е доброволно и някои от асансьорите и ескалаторите ще останат достъпни
за хора с увреждания, както и за тези, които просто не проявяват желание да се
включат.
„ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ“ може да се осъществи навсякъде – в офиси, търговски
центрове, обществени блокове, паркинги, университети и други обществени или частни
сгради. Във всяка държава, концепцията може да варира според спецификите, но
основната идея остава същата - да се промотира използването на стълбите, вместо
асансьора.
Европейския „Ден без асансьори“ е
дългосрочна инициатива, която цели да
обхване ЕС и съответно институциите,
бизнеса и организациите във всяка държава,
и да създаде позитивна публичност около
ползите от ежедневната физическа
активност.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Да се организира събитие, със силен PR потенциал, чиято цел е да
подкрепи местните партньори (националните координатори и MOVE
Агентите) да:
• Разпространяват целите на NowWeMOVE и MOVE Week
• Увеличат видимостта на тяхната собствена организация
• Получат безплатно PR покритие и така да се достигне до различни
заинтересовани страни
• Включат формиращи общественото мнение лидери, бизнеси и
институции като първа стъпка за по-нататъшно партньорство
КОМУНИКАЦИОННА ЦЕЛ
Да повиши информираността относно важността от физическата
активност на европейско и национално ниво.
КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ
• Лесно е да включим физическата активност в ежедневието си –
„Огледайте се и намерете вашето движение, въпреки натоварения
график”
• Физическата активност е важна за личния живот и за нашето общество –
„Редовната физическа активност помага на хората да бъдат по-
здрави и намалява обществените разходи”
• Станете част от глобалните усилия в подкрепа на здравословния начин
на живот, като се включите в NWM активности – „Лесно е да се включиш!”
• Поощряването на физическата активност в цяла Европа трябва да има
подходяща политика и междусекторен подход – „Демонстрирайте, че и
вие сте част от тези усилия” .
КАК ЩЕ СЕ СЛУЧИ „ДЕН БЕЗ
АСАНСЬОРИ“?
Това може да се случи като се организират специални активности около
асансьорите в обществените сгради. Тези активности могат да бъдат:
• Затваряне на асансьорите с ленти
• Залепяне на забавни послания по вратите им
• Разпространяване на ключови факти, свързани с ползите от използването на
стълбите (например, раздаване на брошури, съдържащи тази информация)
Забележка: Взели сме предвид хората, за които използването на асансьорите е
необходимост – хора с увреждания и специфични заболявания, както и бременни
жени.
ДОБЪР ПРИМЕР
„Едно стъпало на ден” – италианска инициатива
Тази инициатива предвижда затварянето на асансьори и ескалатори в
обществени сгради, уважавайки достъпността за инвалиди, където всички
служители ще бъдат поканени да бъдат активни на работа поне за един ден,
като използват стълбите.
Въпреки че събитието е еднодневно, се надяваме, че посланието ще бъде
нещо, което служителите ще запомнят и ще включат в своето ежедневие.
Дори и малък опит за промяна към по-активен живот, например като
качваме стълбите, може да допринесе за постигането на по-добро
физическо състояние.
Научете повече от италианския координатор – www.italy.moveweek.eu/contact
ДОБЪР ПРИМЕР
MOVE Week 2014 в гр. Кошице, Словакия
С помощта на „Асоциацията на студентите медици – Кошице”, дейностите
(измерване на кръвното налягане, наблюдение на общото здравословно
състояние и др.) бяха подготвени за всеки етаж на десететажна сграда –
Медицинския Факултет на университета в Кошице.
На всяко стъпало бе обозначен броят на изгорените калории.
Преди две години в гр. Кошице бяха използвани постери, които носеха
посланието „Горете калории, НЕ електричество” и „Асансьорът НЕ работи.”.
След минаване през всички етажи, участниците имаха възможността да
спечелят награди от томбола (чрез попълване на карта с информация за
личните резултати и информация за контакт, която пускаха в специална
кутия, поставена на десетия етаж).
Наградите включваха:10 билета за участие във всякакви спортни дейности,
предоставени от института за Физическо възпитание и спорт, MOVE Week
тениски и др.
Вижте телевизионния репортаж тук.
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ДАТА НА ИНИЦИАТИВАТА
„Ден без асансьори“ ще се състои на
5-ти юни във всички участващи държави.
СТЪПКА 1: РЕШЕТЕ
Къде смятате да осъществите „Ден без асансьори”. Кои ще са целевите места
(училище, университет, бизнес сграда, търговски център и др.).
СТЪПКА 2: ПЛАНИРАЙТЕ ПАРТНЬОРСТВАТА СИ
Вашите партньори могат да бъдат:
• Здравно министерство;
• Кметът на града;
• Вашият шеф или служители;
• Влиятелни хора, които могат се включат в инициативата и да ви
подкрепят;
• Организации работещи в сферата на здравето и толерантността;
• Асоциация на общините във вашата страна;
• Професионални синдикати;
• Национална/местна медия, която безъвзмездно би станала ваш
партньор;
• Компании и други институции;
• Училища и университети;
• Други
СТЪПКА 3: ПРОМОТИРАЙТЕ
Предварително обявете събитието, за да привлечете партньори,
които да се включат/запишат:
• Организирайте пресконференция. Поканете медии, организации,
партньори. Говорете за ползите от физическата активност;
• Обявете събитието във вашата интернет страница, фейсбук група,
фейсбук страница, Twitter, за да информирате хората;
• Изпратете покани и прессъобщениe най-малко един месец по-рано;
!!! Използвайте кутията MOVEment pills, за да събудите интерес и да
увеличите броя на прочетените електронни писма!
• Използвайте ресурсите на „Ден без асансьори“, за да информирате
хората за кампанията и да ги поканите да използват стълбите поне
за един ден!
СТЪПКА 4: ОРГАНИЗИРАЙТЕ ОСНОВНОТО
СЪБИТИЕ
Стъпки за Действие: *
1. Изберете подходяща сграда
2. Обсъдете инициативата с отговорниците на сградата или със собственика й
3. Потърсете съгласието и подкрепата на наемателите в сградата
4. Научете повече за допустимото означаване и параметрите/ограниченията
5. Проверете стълбищата
• Преценете състоянието им
• Помислете дали има някакви проблеми с поддръжката, които трябва да бъдат адресирани, преди да
окачите постерите за инициативата
4. Препоръчваме ви да намерите водещ за събитието
5. Погрижете се за стълбището
• Бъдете сигурни, че стълбището ви е чисто, добре осветено и безопасно
6. Обявете инициативата
• Окачете окуражителни постери близо до асансьори и стълби
• Окачете мотивационни постери по стълбищата
• Обяснете на участниците целта на събитието
• Публикувайте седмични новини и напомняйте за инициативата през каналите ви в социалните медии
• Уверете се, че хора с двигателни проблеми, не биха се чувствали неудобно от невъзможността да се
включат
*Actions steps courtesy to
StairWell Initiative
PR преди „Ден без асансьори“
Един месец преди „Ден без асансьори“: Обявете
събитието, за да привлечете партньори, които да се
включат/запишат.
Две седмици предварително: Разпространете
покани и прессъобщение поне две седмици по-рано.
PR по-време на „Ден без асансьори“
1 седмица преди събитието: Завършете подготовката:
- Седмица преди събитието изпратете прессъобщение до
официалните партньори, компаниите и институциите, които ще
участват
- Поканете медиите на място, където ще постави начало на
събитието (например, когато се запечатва асансьора в
определена сграда)
- Обогатете медийното събитие с някои елементи като:
• Доброволци, които да се качат до върха на най-високата
сграда в града – раздайте малки награди (възможност за
спонсорство)
• Официални речи от лидери, формиращи общественото
мнение, относно важността на физическата активност
• Раздаване на брошури в търговски центрове
• Хора направили обещание в интернет да изкачват поне 100
стъпала на ден или 10 000 стъпала за година, или друг
подходящ мотивационен подход
PR след „Ден без асансьори“
Разпространете прессъобщение с обобщение на националното
участие, ако е подходящо. Моля, изберете най-добрите снимки,
които да споделите с вашите медийни партньори.
Посочете ключовото послание, което искате да предадете!
СТЪПКА 5: ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ
Забавлявайте се! Това е дейност, предназначена да бъде
позитивна и весела! Целта е не да обидите някого, а
изобретателно да върнете физическата активност обратно в
живота на хората.
Предложение: Не забравяйте да кажете на всички ваши приятели
и колеги, че и те могат да участват в инициативата, като просто
изберат стълбите пред асасьора!
СЪПЪТСТВАЩИ РЕСУРСИ
Онлайн средства
• Целева страница
• Хаш-тагове
• Онлайн реклама
Материали за събитието
• Стикери – ще бъдат доставени
• Запечатващи ленти – брандирани – предоставени за изтегляне
от интернет
• Брошури за участниците и за минаващите хора – принтирани от
вас или националните координатори
• Постери, принтирани от вас или националните координатори
• Информационни графики
Организатори за България
Национален координатор:
Нашата цел е да окуражим възможно най-широко участие в спорт
и физическа активност чрез въвеждането и развитието на
инициативата Седмица на физическата активност и спорта –
MOVE Week като иновативен метод за мобилизация.
Работим в партньорство с младежки организации, НПО, общини,
училища и хора от цяла България.
АКО ИСКАТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В
ЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА
„ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ“ НИ ПИШЕТЕ НА
BEACTIVE@BGBEACTIVE
ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА:
+359 876 723 377
Организатори:
Подкрепено от:

More Related Content

Similar to "Ден без асансьори" - ВКЛЮЧЕТЕ СЕ!

2019 :: Ден без асансьори :: План за действие ::
2019 :: Ден без асансьори :: План за действие ::2019 :: Ден без асансьори :: План за действие ::
2019 :: Ден без асансьори :: План за действие ::BG Be Active Association
 
Cities offer move_week
Cities offer move_weekCities offer move_week
Cities offer move_weekb_mileva
 
Европейски фитнес ден – наръчник за организиране на събитие
Европейски фитнес ден – наръчник за организиране на събитиеЕвропейски фитнес ден – наръчник за организиране на събитие
Европейски фитнес ден – наръчник за организиране на събитиеBG Be Active Association
 
MOVE Week България 2013-Резултати
MOVE Week България 2013-РезултатиMOVE Week България 2013-Резултати
MOVE Week България 2013-РезултатиBG Be Active Association
 
MOVE Week_Event guide bg
MOVE Week_Event guide bgMOVE Week_Event guide bg
MOVE Week_Event guide bgb_mileva
 
Move week 2018 -наръчник за организиране на събитие
Move week 2018 -наръчник за организиране на събитиеMove week 2018 -наръчник за организиране на събитие
Move week 2018 -наръчник за организиране на събитиеBG Be Active Association
 
Move week 2014 bg be active partners
Move week 2014 bg be active partnersMove week 2014 bg be active partners
Move week 2014 bg be active partnersb_mileva
 
Inspiration ma 11.07.2014 bg
Inspiration ma 11.07.2014 bgInspiration ma 11.07.2014 bg
Inspiration ma 11.07.2014 bgb_mileva
 
Годишен отчет 2016 за дейността на BG Бъди активен
Годишен отчет 2016 за дейността на BG Бъди активенГодишен отчет 2016 за дейността на BG Бъди активен
Годишен отчет 2016 за дейността на BG Бъди активенBG Be Active Association
 
Годишен отчет 2016 за дейността на BG Бъди активен
Годишен отчет 2016 за дейността на BG Бъди активенГодишен отчет 2016 за дейността на BG Бъди активен
Годишен отчет 2016 за дейността на BG Бъди активенBG Be Active Association
 
MOVE Week Bulgaria Proposal for sponsorship
MOVE Week Bulgaria Proposal for sponsorshipMOVE Week Bulgaria Proposal for sponsorship
MOVE Week Bulgaria Proposal for sponsorshipBG Be Active Association
 

Similar to "Ден без асансьори" - ВКЛЮЧЕТЕ СЕ! (20)

2019 :: Ден без асансьори :: План за действие ::
2019 :: Ден без асансьори :: План за действие ::2019 :: Ден без асансьори :: План за действие ::
2019 :: Ден без асансьори :: План за действие ::
 
Cities offer move_week
Cities offer move_weekCities offer move_week
Cities offer move_week
 
Европейски фитнес ден – наръчник за организиране на събитие
Европейски фитнес ден – наръчник за организиране на събитиеЕвропейски фитнес ден – наръчник за организиране на събитие
Европейски фитнес ден – наръчник за организиране на събитие
 
MOVE Week България 2013-Резултати
MOVE Week България 2013-РезултатиMOVE Week България 2013-Резултати
MOVE Week България 2013-Резултати
 
MOVE Week_Event guide bg
MOVE Week_Event guide bgMOVE Week_Event guide bg
MOVE Week_Event guide bg
 
Inspiration_for_MOVE_Agents_bg
Inspiration_for_MOVE_Agents_bgInspiration_for_MOVE_Agents_bg
Inspiration_for_MOVE_Agents_bg
 
Move week 2018 -наръчник за организиране на събитие
Move week 2018 -наръчник за организиране на събитиеMove week 2018 -наръчник за организиране на събитие
Move week 2018 -наръчник за организиране на събитие
 
Schools offer move_week
Schools offer move_weekSchools offer move_week
Schools offer move_week
 
MOVE Week Event Guide_bg
MOVE Week Event Guide_bgMOVE Week Event Guide_bg
MOVE Week Event Guide_bg
 
Move week 2014 bg be active partners
Move week 2014 bg be active partnersMove week 2014 bg be active partners
Move week 2014 bg be active partners
 
Inspiration ma 11.07.2014 bg
Inspiration ma 11.07.2014 bgInspiration ma 11.07.2014 bg
Inspiration ma 11.07.2014 bg
 
Годишен отчет 2016 за дейността на BG Бъди активен
Годишен отчет 2016 за дейността на BG Бъди активенГодишен отчет 2016 за дейността на BG Бъди активен
Годишен отчет 2016 за дейността на BG Бъди активен
 
Годишен отчет 2016 за дейността на BG Бъди активен
Годишен отчет 2016 за дейността на BG Бъди активенГодишен отчет 2016 за дейността на BG Бъди активен
Годишен отчет 2016 за дейността на BG Бъди активен
 
Annual report bg final
Annual report bg finalAnnual report bg final
Annual report bg final
 
EVS NowWeMOVE BG 2 - project report
EVS NowWeMOVE BG 2 - project reportEVS NowWeMOVE BG 2 - project report
EVS NowWeMOVE BG 2 - project report
 
NowWeMOVE Bulgaria Award Scheme 2015
NowWeMOVE Bulgaria Award Scheme 2015NowWeMOVE Bulgaria Award Scheme 2015
NowWeMOVE Bulgaria Award Scheme 2015
 
Mw bulgaria 2014 bg results and awards
Mw bulgaria 2014 bg results and awardsMw bulgaria 2014 bg results and awards
Mw bulgaria 2014 bg results and awards
 
MOVE Week Bulgaria Proposal for sponsorship
MOVE Week Bulgaria Proposal for sponsorshipMOVE Week Bulgaria Proposal for sponsorship
MOVE Week Bulgaria Proposal for sponsorship
 
NowWeMove Bulgaria - 2014 results
NowWeMove Bulgaria - 2014 resultsNowWeMove Bulgaria - 2014 results
NowWeMove Bulgaria - 2014 results
 
Hope
HopeHope
Hope
 

More from BG Be Active Association

Световен ден на рециклирането 2022 Ръководство
Световен ден на рециклирането 2022 РъководствоСветовен ден на рециклирането 2022 Ръководство
Световен ден на рециклирането 2022 РъководствоBG Be Active Association
 
Събития БезОтпадъци - наръчник за организатори
Събития БезОтпадъци - наръчник за организаториСъбития БезОтпадъци - наръчник за организатори
Събития БезОтпадъци - наръчник за организаториBG Be Active Association
 
_МЯСТО - Проект за намеси в градска среда
_МЯСТО - Проект за намеси в градска среда_МЯСТО - Проект за намеси в градска среда
_МЯСТО - Проект за намеси в градска средаBG Be Active Association
 
Проучване: Замърсяване в близост до натоварени пешеходни центрове
Проучване: Замърсяване в близост до натоварени пешеходни центровеПроучване: Замърсяване в близост до натоварени пешеходни центрове
Проучване: Замърсяване в близост до натоварени пешеходни центровеBG Be Active Association
 
Резултати от най-голямото проучване на отпадъците
Резултати от най-голямото проучване на отпадъците Резултати от най-голямото проучване на отпадъците
Резултати от най-голямото проучване на отпадъците BG Be Active Association
 
Програма за превенция на цигарени отпадъци 2019
Програма за превенция на цигарени отпадъци 2019Програма за превенция на цигарени отпадъци 2019
Програма за превенция на цигарени отпадъци 2019BG Be Active Association
 
Ръководство за намаляване и управление на отпадъците
Ръководство за намаляване и управление на отпадъцитеРъководство за намаляване и управление на отпадъците
Ръководство за намаляване и управление на отпадъцитеBG Be Active Association
 
Наръчник: Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата
Наръчник: Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децатаНаръчник: Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата
Наръчник: Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децатаBG Be Active Association
 
ЕКО_Песнопойка – Детски еко песни #безотпадъци
ЕКО_Песнопойка – Детски еко песни #безотпадъциЕКО_Песнопойка – Детски еко песни #безотпадъци
ЕКО_Песнопойка – Детски еко песни #безотпадъциBG Be Active Association
 
Изложба Място България #Без отпадъци
Изложба Място България #Без отпадъци Изложба Място България #Без отпадъци
Изложба Място България #Без отпадъци BG Be Active Association
 
Европейски Фитнес Бадж - Наръчник
Европейски Фитнес Бадж - НаръчникЕвропейски Фитнес Бадж - Наръчник
Европейски Фитнес Бадж - НаръчникBG Be Active Association
 
_МЯСТО Тракия - Placemaking в Пловдив
_МЯСТО Тракия - Placemaking в Пловдив_МЯСТО Тракия - Placemaking в Пловдив
_МЯСТО Тракия - Placemaking в ПловдивBG Be Active Association
 
Забавна книжка _МЯСТО България
Забавна книжка _МЯСТО БългарияЗабавна книжка _МЯСТО България
Забавна книжка _МЯСТО БългарияBG Be Active Association
 
_Място - Placemaking наръчник
_Място - Placemaking наръчник_Място - Placemaking наръчник
_Място - Placemaking наръчникBG Be Active Association
 
Световен ден на рециклирането 2020
Световен ден на рециклирането 2020Световен ден на рециклирането 2020
Световен ден на рециклирането 2020BG Be Active Association
 
Събитие с по-малко отпадъци - Наръчник за доброволци
Събитие с по-малко отпадъци - Наръчник за доброволциСъбитие с по-малко отпадъци - Наръчник за доброволци
Събитие с по-малко отпадъци - Наръчник за доброволциBG Be Active Association
 
Наръчник за събития с по-малко отпадъци
Наръчник за събития с по-малко отпадъциНаръчник за събития с по-малко отпадъци
Наръчник за събития с по-малко отпадъциBG Be Active Association
 

More from BG Be Active Association (20)

Световен ден на рециклирането 2022 Ръководство
Световен ден на рециклирането 2022 РъководствоСветовен ден на рециклирането 2022 Ръководство
Световен ден на рециклирането 2022 Ръководство
 
Събития БезОтпадъци - наръчник за организатори
Събития БезОтпадъци - наръчник за организаториСъбития БезОтпадъци - наръчник за организатори
Събития БезОтпадъци - наръчник за организатори
 
_МЯСТО - Проект за намеси в градска среда
_МЯСТО - Проект за намеси в градска среда_МЯСТО - Проект за намеси в градска среда
_МЯСТО - Проект за намеси в градска среда
 
Global recycling day Bulgaria 2021
Global recycling day Bulgaria 2021Global recycling day Bulgaria 2021
Global recycling day Bulgaria 2021
 
Наръчник за учители
Наръчник за учителиНаръчник за учители
Наръчник за учители
 
Проучване: Замърсяване в близост до натоварени пешеходни центрове
Проучване: Замърсяване в близост до натоварени пешеходни центровеПроучване: Замърсяване в близост до натоварени пешеходни центрове
Проучване: Замърсяване в близост до натоварени пешеходни центрове
 
Резултати от най-голямото проучване на отпадъците
Резултати от най-голямото проучване на отпадъците Резултати от най-голямото проучване на отпадъците
Резултати от най-голямото проучване на отпадъците
 
Програма за превенция на цигарени отпадъци 2019
Програма за превенция на цигарени отпадъци 2019Програма за превенция на цигарени отпадъци 2019
Програма за превенция на цигарени отпадъци 2019
 
Ръководство за намаляване и управление на отпадъците
Ръководство за намаляване и управление на отпадъцитеРъководство за намаляване и управление на отпадъците
Ръководство за намаляване и управление на отпадъците
 
Наръчник: Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата
Наръчник: Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децатаНаръчник: Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата
Наръчник: Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата
 
ЕКО_Песнопойка – Детски еко песни #безотпадъци
ЕКО_Песнопойка – Детски еко песни #безотпадъциЕКО_Песнопойка – Детски еко песни #безотпадъци
ЕКО_Песнопойка – Детски еко песни #безотпадъци
 
Изложба Място България #Без отпадъци
Изложба Място България #Без отпадъци Изложба Място България #Без отпадъци
Изложба Място България #Без отпадъци
 
Европейски Фитнес Бадж - Наръчник
Европейски Фитнес Бадж - НаръчникЕвропейски Фитнес Бадж - Наръчник
Европейски Фитнес Бадж - Наръчник
 
_МЯСТО Тракия - Placemaking в Пловдив
_МЯСТО Тракия - Placemaking в Пловдив_МЯСТО Тракия - Placemaking в Пловдив
_МЯСТО Тракия - Placemaking в Пловдив
 
Забавна книжка _МЯСТО България
Забавна книжка _МЯСТО БългарияЗабавна книжка _МЯСТО България
Забавна книжка _МЯСТО България
 
_Място - Placemaking наръчник
_Място - Placemaking наръчник_Място - Placemaking наръчник
_Място - Placemaking наръчник
 
Световен ден на рециклирането 2020
Световен ден на рециклирането 2020Световен ден на рециклирането 2020
Световен ден на рециклирането 2020
 
Събитие с по-малко отпадъци - Наръчник за доброволци
Събитие с по-малко отпадъци - Наръчник за доброволциСъбитие с по-малко отпадъци - Наръчник за доброволци
Събитие с по-малко отпадъци - Наръчник за доброволци
 
Наръчник за събития с по-малко отпадъци
Наръчник за събития с по-малко отпадъциНаръчник за събития с по-малко отпадъци
Наръчник за събития с по-малко отпадъци
 
Парти наръчник / Party Kit
Парти наръчник / Party KitПарти наръчник / Party Kit
Парти наръчник / Party Kit
 

"Ден без асансьори" - ВКЛЮЧЕТЕ СЕ!

 • 2. ИСТОРИЯ • Две трети от възрастните граждани на Европа не достигат препоръчителните нива на физическа активност. • В Европа 600 000 смъртни случаи годишно са резултат от липсата на физическа активност. • 100 милиарда евро на година са преките (здравеопазване) и непреките разходи на Европа, в резултат от липсата на физическа активност. През 2012 Международната асоциация за спорт и култура (ISCA) постави начало на кампанията NowWeMOVE с визията за 100 милиона европейци повече физически активни до 2020. NowWeMOVE е най-голямата европейска кампания, подкрепяща физическата активност и спорта. Кампанията обединява всички спортове, както и множество други сектори, които заедно се борят срещу липсата на физическа активност в цяла Европа.
 • 3. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ „ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ“ е европейска инициатива, която е част от кампанията NowWeMOVE на Международната асоциация за спорт и култура (ISCA). Тя има две основни цели: • Да фокусира общественото внимание върху важността от физическата активност за здравето и благосъстоянието на населението. • Да демонстрира на гражданите колко лесно е да бъдат активни, независимо от натовареното им ежедневие. ISCA и нейните местни партньори ще поканят различни организации, институции и компании да запечатат някои от асансьорите и ескалаторите, намиращи се в техните сгради и да окуражат служители или колеги да използват стълбищата. Събитието е доброволно и някои от асансьорите и ескалаторите ще останат достъпни за хора с увреждания, както и за тези, които просто не проявяват желание да се включат. „ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ“ може да се осъществи навсякъде – в офиси, търговски центрове, обществени блокове, паркинги, университети и други обществени или частни сгради. Във всяка държава, концепцията може да варира според спецификите, но основната идея остава същата - да се промотира използването на стълбите, вместо асансьора.
 • 4. Европейския „Ден без асансьори“ е дългосрочна инициатива, която цели да обхване ЕС и съответно институциите, бизнеса и организациите във всяка държава, и да създаде позитивна публичност около ползите от ежедневната физическа активност.
 • 5. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ Да се организира събитие, със силен PR потенциал, чиято цел е да подкрепи местните партньори (националните координатори и MOVE Агентите) да: • Разпространяват целите на NowWeMOVE и MOVE Week • Увеличат видимостта на тяхната собствена организация • Получат безплатно PR покритие и така да се достигне до различни заинтересовани страни • Включат формиращи общественото мнение лидери, бизнеси и институции като първа стъпка за по-нататъшно партньорство
 • 6. КОМУНИКАЦИОННА ЦЕЛ Да повиши информираността относно важността от физическата активност на европейско и национално ниво.
 • 7. КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ • Лесно е да включим физическата активност в ежедневието си – „Огледайте се и намерете вашето движение, въпреки натоварения график” • Физическата активност е важна за личния живот и за нашето общество – „Редовната физическа активност помага на хората да бъдат по- здрави и намалява обществените разходи” • Станете част от глобалните усилия в подкрепа на здравословния начин на живот, като се включите в NWM активности – „Лесно е да се включиш!” • Поощряването на физическата активност в цяла Европа трябва да има подходяща политика и междусекторен подход – „Демонстрирайте, че и вие сте част от тези усилия” .
 • 8. КАК ЩЕ СЕ СЛУЧИ „ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ“? Това може да се случи като се организират специални активности около асансьорите в обществените сгради. Тези активности могат да бъдат: • Затваряне на асансьорите с ленти • Залепяне на забавни послания по вратите им • Разпространяване на ключови факти, свързани с ползите от използването на стълбите (например, раздаване на брошури, съдържащи тази информация) Забележка: Взели сме предвид хората, за които използването на асансьорите е необходимост – хора с увреждания и специфични заболявания, както и бременни жени.
 • 9. ДОБЪР ПРИМЕР „Едно стъпало на ден” – италианска инициатива Тази инициатива предвижда затварянето на асансьори и ескалатори в обществени сгради, уважавайки достъпността за инвалиди, където всички служители ще бъдат поканени да бъдат активни на работа поне за един ден, като използват стълбите. Въпреки че събитието е еднодневно, се надяваме, че посланието ще бъде нещо, което служителите ще запомнят и ще включат в своето ежедневие. Дори и малък опит за промяна към по-активен живот, например като качваме стълбите, може да допринесе за постигането на по-добро физическо състояние. Научете повече от италианския координатор – www.italy.moveweek.eu/contact
 • 10. ДОБЪР ПРИМЕР MOVE Week 2014 в гр. Кошице, Словакия С помощта на „Асоциацията на студентите медици – Кошице”, дейностите (измерване на кръвното налягане, наблюдение на общото здравословно състояние и др.) бяха подготвени за всеки етаж на десететажна сграда – Медицинския Факултет на университета в Кошице. На всяко стъпало бе обозначен броят на изгорените калории. Преди две години в гр. Кошице бяха използвани постери, които носеха посланието „Горете калории, НЕ електричество” и „Асансьорът НЕ работи.”. След минаване през всички етажи, участниците имаха възможността да спечелят награди от томбола (чрез попълване на карта с информация за личните резултати и информация за контакт, която пускаха в специална кутия, поставена на десетия етаж). Наградите включваха:10 билета за участие във всякакви спортни дейности, предоставени от института за Физическо възпитание и спорт, MOVE Week тениски и др. Вижте телевизионния репортаж тук.
 • 11. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
 • 12. ДАТА НА ИНИЦИАТИВАТА „Ден без асансьори“ ще се състои на 5-ти юни във всички участващи държави.
 • 13. СТЪПКА 1: РЕШЕТЕ Къде смятате да осъществите „Ден без асансьори”. Кои ще са целевите места (училище, университет, бизнес сграда, търговски център и др.).
 • 14. СТЪПКА 2: ПЛАНИРАЙТЕ ПАРТНЬОРСТВАТА СИ Вашите партньори могат да бъдат: • Здравно министерство; • Кметът на града; • Вашият шеф или служители; • Влиятелни хора, които могат се включат в инициативата и да ви подкрепят; • Организации работещи в сферата на здравето и толерантността; • Асоциация на общините във вашата страна; • Професионални синдикати; • Национална/местна медия, която безъвзмездно би станала ваш партньор; • Компании и други институции; • Училища и университети; • Други
 • 15. СТЪПКА 3: ПРОМОТИРАЙТЕ Предварително обявете събитието, за да привлечете партньори, които да се включат/запишат: • Организирайте пресконференция. Поканете медии, организации, партньори. Говорете за ползите от физическата активност; • Обявете събитието във вашата интернет страница, фейсбук група, фейсбук страница, Twitter, за да информирате хората; • Изпратете покани и прессъобщениe най-малко един месец по-рано; !!! Използвайте кутията MOVEment pills, за да събудите интерес и да увеличите броя на прочетените електронни писма! • Използвайте ресурсите на „Ден без асансьори“, за да информирате хората за кампанията и да ги поканите да използват стълбите поне за един ден!
 • 16. СТЪПКА 4: ОРГАНИЗИРАЙТЕ ОСНОВНОТО СЪБИТИЕ Стъпки за Действие: * 1. Изберете подходяща сграда 2. Обсъдете инициативата с отговорниците на сградата или със собственика й 3. Потърсете съгласието и подкрепата на наемателите в сградата 4. Научете повече за допустимото означаване и параметрите/ограниченията 5. Проверете стълбищата • Преценете състоянието им • Помислете дали има някакви проблеми с поддръжката, които трябва да бъдат адресирани, преди да окачите постерите за инициативата 4. Препоръчваме ви да намерите водещ за събитието 5. Погрижете се за стълбището • Бъдете сигурни, че стълбището ви е чисто, добре осветено и безопасно 6. Обявете инициативата • Окачете окуражителни постери близо до асансьори и стълби • Окачете мотивационни постери по стълбищата • Обяснете на участниците целта на събитието • Публикувайте седмични новини и напомняйте за инициативата през каналите ви в социалните медии • Уверете се, че хора с двигателни проблеми, не биха се чувствали неудобно от невъзможността да се включат *Actions steps courtesy to StairWell Initiative
 • 17. PR преди „Ден без асансьори“ Един месец преди „Ден без асансьори“: Обявете събитието, за да привлечете партньори, които да се включат/запишат. Две седмици предварително: Разпространете покани и прессъобщение поне две седмици по-рано.
 • 18. PR по-време на „Ден без асансьори“ 1 седмица преди събитието: Завършете подготовката: - Седмица преди събитието изпратете прессъобщение до официалните партньори, компаниите и институциите, които ще участват - Поканете медиите на място, където ще постави начало на събитието (например, когато се запечатва асансьора в определена сграда) - Обогатете медийното събитие с някои елементи като: • Доброволци, които да се качат до върха на най-високата сграда в града – раздайте малки награди (възможност за спонсорство) • Официални речи от лидери, формиращи общественото мнение, относно важността на физическата активност • Раздаване на брошури в търговски центрове • Хора направили обещание в интернет да изкачват поне 100 стъпала на ден или 10 000 стъпала за година, или друг подходящ мотивационен подход
 • 19. PR след „Ден без асансьори“ Разпространете прессъобщение с обобщение на националното участие, ако е подходящо. Моля, изберете най-добрите снимки, които да споделите с вашите медийни партньори. Посочете ключовото послание, което искате да предадете!
 • 20. СТЪПКА 5: ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ Забавлявайте се! Това е дейност, предназначена да бъде позитивна и весела! Целта е не да обидите някого, а изобретателно да върнете физическата активност обратно в живота на хората. Предложение: Не забравяйте да кажете на всички ваши приятели и колеги, че и те могат да участват в инициативата, като просто изберат стълбите пред асасьора!
 • 21. СЪПЪТСТВАЩИ РЕСУРСИ Онлайн средства • Целева страница • Хаш-тагове • Онлайн реклама Материали за събитието • Стикери – ще бъдат доставени • Запечатващи ленти – брандирани – предоставени за изтегляне от интернет • Брошури за участниците и за минаващите хора – принтирани от вас или националните координатори • Постери, принтирани от вас или националните координатори • Информационни графики
 • 22. Организатори за България Национален координатор: Нашата цел е да окуражим възможно най-широко участие в спорт и физическа активност чрез въвеждането и развитието на инициативата Седмица на физическата активност и спорта – MOVE Week като иновативен метод за мобилизация. Работим в партньорство с младежки организации, НПО, общини, училища и хора от цяла България.
 • 23. АКО ИСКАТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА „ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ“ НИ ПИШЕТЕ НА BEACTIVE@BGBEACTIVE ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: +359 876 723 377 Организатори: Подкрепено от: