SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
EL Οδηγίες Χρήσης 2
NO Bruksanvisning 11
PT Manual de instruções 18
ES Manual de instrucciones 26
Εστίες
Platetopp
Placa
Placa de cocción
ZEV6040XBA
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια _ _ _ _ _ _ 2
Οδηγίες για την ασφάλεια _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Περιγραφή προϊόντος _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Χρήσιμες συμβουλές _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Φροντίδα και καθάρισμα _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Αντιμετωπιση προβληματων _ _ _ _ _ _ _ 7
Οδηγίες εγκατάστασης _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Τεχνικα στοιχεια _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Περιβαλλοντικά θέματα _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύ-
νεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκα-
τάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί
με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή
μόνιμης αναπηρίας.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθη-
τηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εάν επιβλέπονται από ενήλικα ή άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
• Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συ-
σκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα μέρη εί-
ναι πολύ ζεστά.
• Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, συνιστά-
ται η ενεργοποίησή της.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
2 www.zanussi.com
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
• Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά τη
χρήση. Μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή
με χωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
• Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε εστίες με λάδι ή λίπος μπο-
ρεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει πυρκαγιά.
• Μην προσπαθήσετε ποτέ να σβήσετε μια φωτιά με νερό. Απε-
νεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια καλύψτε τη φλόγα
με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.
• Μη φυλάσσετε αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέμα-
τος.
• Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της συ-
σκευής.
• Τα μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια
και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται στην επιφάνεια των
εστιών, καθώς ενδέχεται να θερμανθούν υπερβολικά.
• Εάν υπάρχουν ρωγμές στην υαλοκεραμική επιφάνεια, απενερ-
γοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπλη-
ξία.
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η εγκατάσταση
αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τη συσκευή.
• Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από τις άλ-
λες συσκευές και μονάδες.
• Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη μετακί-
νηση της συσκευής, καθότι είναι βαριά. Φο-
ράτε πάντα γάντια ασφαλείας.
• Στεγανοποιήστε τις κομμένες επιφάνειες με
υλικό στεγανοποίησης, ώστε να αποτραπεί
η διόγκωσή τους από την υγρασία.
• Προστατέψτε το κάτω μέρος της συσκευής
από ατμούς και υγρασία.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε πόρ-
τα ή κάτω από παράθυρο. Έτσι, αποτρέπε-
ται η πτώση ζεστών μαγειρικών σκευών
από τη συσκευή κατά το άνοιγμα της πόρ-
τας ή του παραθύρου.
3www.zanussi.com
• Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη επάνω
από συρτάρια, διασφαλίστε ότι ο χώρος
ανάμεσα στο κάτω μέρος της συσκευής και
το επάνω συρτάρι είναι επαρκής για την
κυκλοφορία αέρα.
• Το κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να
θερμανθεί πολύ. Σας συνιστούμε να τοπο-
θετήσετε ένα άκαυστο διαχωριστικό πλαί-
σιο κάτω από τη συσκευή για να αποφεύ-
γεται η πρόσβαση στο κάτω μέρος.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς
και ηλεκτροπληξίας.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε ερ-
γασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
• Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο ρεύ-
ματος.
• Μην επιτρέπετε στο καλώδιο ρεύματος να
μπερδεύεται.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος ή το
φις (κατά περίπτωση) δεν έρχονται σε επα-
φή με τη ζεστή συσκευή ή με ζεστά μαγειρι-
κά σκεύη κατά τη σύνδεση της συσκευής
στην πρίζα ρεύματος
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκαταστα-
θεί σωστά. Οι χαλαρές ή λανθασμένες συν-
δέσεις στο καλώδιο ρεύματος ή το φις (κα-
τά περίπτωση), μπορούν να οδηγήσουν σε
υπερθέρμανση του ακροδέκτη.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί προστα-
σία από την ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε το συνδετήρα ανακούφισης
καταπόνησης στο καλώδιο.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις
τροφοδοσίας (κατά περίπτωση) ή στο κα-
λώδιο ρεύματος. Επικοινωνήστε με το Σέρ-
βις ή έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή
ενός κατεστραμμένου καλωδίου ρεύματος.
• Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της συσκευής
πρέπει να προβλέπεται μονωτική διάταξη
που να επιτρέπει την αποσύνδεση της συ-
σκευής από το δίκτυο ρεύματος από όλους
τους πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει
να έχει ελάχιστη απόσταση 3 χιλιοστών με-
ταξύ των επαφών.
• Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές διατάξεις
απομόνωσης: ασφαλειοδιακόπτες, ασφά-
λειες (βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες
από την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής
ρεύματος και ρελέ.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων ή
ηλεκτροπληξίας.
• Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε οικιακό
περιβάλλον.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της
συσκευής.
• Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονοδιακό-
πτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού
για τη λειτουργία της συσκευής.
• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση
όταν μαγειρεύετε.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμέ-
να χέρια ή όταν βρίσκεται σε επαφή με νε-
ρό.
• Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή καπά-
κια μαγειρικών σκευών επάνω στις ζώνες
μαγειρέματος. Οι περιοχές αυτές θερμαίνο-
νται.
• Θέστε τη ζώνη μαγειρέματος εκτός λειτουρ-
γίας μετά από τη χρήση.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφά-
νεια εργασίας ή ως επιφάνεια απόθεσης
αντικειμένων.
• Εάν υπάρξουν ρωγμές στην επιφάνεια της
συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως τη συ-
σκευή από την ηλεκτρική παροχή. Αυτό
απαιτείται για αποτροπή τυχόν ηλεκτρο-
πληξίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης ή πυρκαγιάς.
• Τα λίπη και το λάδι μπορούν να απελευθε-
ρώσουν εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαί-
νονται. Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά
4 www.zanussi.com
αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδι όταν
τα χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα.
• Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ καυ-
τό λάδι, μπορούν να προκαλέσουν ακα-
ριαία ανάφλεξη.
• Το χρησιμοποιημένο λάδι που περιέχει
υπολείμματα τροφίμων, μπορεί να προκα-
λέσει πυρκαγιά σε χαμηλότερη θερμοκρα-
σία από το λάδι που χρησιμοποιείται για
πρώτη φορά.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη
συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμε-
να εμποτισμένα με εύφλεκτα υλικά.
• Μην προσπαθήσετε να σβήσετε μια φωτιά
με νερό. Αποσυνδέστε τη συσκευή και κα-
λύψτε τη φλόγα με ένα καπάκι ή μια πυρί-
μαχη κουβέρτα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υπάρχει κίνδυνος
πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά σκεύη
επάνω στο χειριστήριο.
• Μην αφήνετε να στεγνώσουν τα μαγειρικά
σκεύη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
• Προσέχετε να μην πέσουν επάνω στη συ-
σκευή αντικείμενα ή μαγειρικά σκεύη. Η
επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά.
• Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες μαγειρέματος
με άδειο μαγειρικό σκεύος ή χωρίς μαγειρι-
κό σκεύος.
• Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο επάνω
στη συσκευή.
• Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο, αλου-
μίνιο ή αυτά με φθαρμένη βάση μπορούν
να χαράξουν την υαλοκεραμική επιφάνεια.
Πρέπει πάντα να ανασηκώνετε αυτά τα
αντικείμενα όταν απαιτείται η μετακίνησή
τους επάνω στην επιφάνεια μαγειρέματος.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υπάρχει κίνδυνος
πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
• Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να απο-
τραπεί η φθορά του υλικού της επιφάνειας.
• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό
πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορ-
ρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά
προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές για
πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρρι-
ψη της συσκευής.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορ-
ρίψτε το.
5www.zanussi.com
Περιγραφή προϊόντος
180
mm
180
mm
145
mm
145
mm
5 4
1 2
3
1 Ζώνη μαγειρέματος
2 Ζώνη μαγειρέματος
3 Ζώνη μαγειρέματος
4 Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
5 Ζώνη μαγειρέματος
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
Η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας ανάβει
όταν μια ζώνη μαγειρέματος είναι ζεστή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος
εγκαυμάτων από την υπολειπόμενη
θερμότητα!
Η λειτουργία της εστίας πραγματοποιείται
με τους διακόπτες του φούρνου. Το κεφά-
λαιο Καθημερινή χρήση για το φούρνο
σάς πληροφορεί για τον τρόπο λειτουρ-
γίας της εστίας.
Όταν τίθεται σε λειτουργία μια ζώνης με-
γειρέματος, ακούγεται ένας βόμβος για
λίγη ώρα. Αυτό είναι συνηθισμένο για όλες τις
υαλοκεραμικές εστίες μαγειρέματος και δεν
αποτελεί ένδειξη προβληματικής λειτουργίας
της συσκευής.
Χρήσιμες συμβουλές
Μαγειρικά σκεύη
Πληροφορίες για τα μαγειρικά σκεύη
• Η βάση των μαγειρικών σκευών πρέπει να
έχει το μεγαλύτερο δυνατό πάχος και να εί-
ναι όσο το δυνατόν πιο επίπεδη.
• Τα μαγειρικά σκεύη από χάλυβα εμαγιέ και
με χάλκινο ή αλουμινένιο πάτο μπορούν να
προκαλέσουν αλλαγή χρώματος στην υα-
λοκεραμική επιφάνεια.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Πώς να εξοικονομείτε ενέργεια
• Εάν είναι δυνατόν, κλείνετε πάντα τα μαγει-
ρικά σκεύη με το καπάκι τους.
• Τοποθετείτε τα μαγειρικά σκεύη επάνω στη
ζώνη μαγειρέματος πριν να τη θέσετε σε
λειτουργία.
• Απενεργοποιείτε τις ζώνες μαγειρέματος
πριν από το τέλος του χρόνου μαγειρέμα-
τος, για να εκμεταλλευτείτε την υπολειπό-
μενη θερμότητα.
• Οι ζώνες μαγειρέματος και η βάση των μα-
γειρικών σκευών πρέπει να έχουν τις ίδιες
διαστάσεις.
Πληροφορίες για τα ακρυλαμίδια
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σύμφωνα με τις νεότερες
επιστημονικές γνώσεις, το ρόδισμα των
τροφίμων (ιδίως όσων περιέχουν άμυλο),
μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο υγείας λόγω
των ακρυλαμιδίων. Για το λόγο αυτό,
6 www.zanussi.com
συνιστάται να μαγειρεύετε τα φαγητά στη
χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία και να
αποφεύγετε το έντονο ρόδισμα.
Φροντίδα και καθάρισμα
Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρή-
ση.
Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με κα-
θαρό πάτο.
Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες
στην υαλοκεραμική εστία δεν επηρεά-
ζουν τη λειτουργία της συσκευής.
Για να αφαιρέσετε τις βρωμιές:
1. – Απομακρύνετε αμέσως:λιωμένο πλα-
στικό, πλαστική μεμβράνη και φαγητά
που περιέχουν ζάχαρη. Σε αντίθετη
περίπτωση, η βρωμιά μπορεί να προ-
καλέσει βλάβη στη συσκευή. Χρησιμο-
ποιήστε μια ειδική ξύστρα για το γυαλί.
Τοποθετήστε την ξύστρα στη γυάλινη
επιφάνεια υπό οξεία γωνία και μετακι-
νήστε τη λεπίδα επάνω στην επιφά-
νεια.
– Όταν η συσκευή έχει κρυώσει αρκε-
τά, αφαιρέστε:δακτυλίους από άλατα,
δακτυλίους λεκέδων από νερό, λεκέδες
από λίπη, γυαλιστερές μεταλλικές απο-
χρώσεις. Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό
καθαριστικό υαλοκεραμικών εστιών ή
ανοξείδωτων σκευών.
2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί
και απορρυπαντικό.
3. Στο τέλος, σκουπίστε τη συσκευή με
ένα καθαρό πανί για να τη στεγνώσε-
τε.
Αντιμετωπιση προβληματων
Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση
ή η λειτουργία της συσκευής.
Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή
και ρυθμίστε τη σκάλα μαγειρέ-
ματος εντός 10 δευτερολέπτων.
Πρόβλημα με την οικιακή ηλεκ-
τρική εγκατάσταση.
Εξετάστε την ασφάλεια στο κουτί
ασφαλειών του οικιακού ηλεκτρι-
κού πίνακα. Εάν η ασφάλεια καί-
γεται επαναλαμβανόμενα, επικοι-
νωνήστε με επαγγελματία ηλεκ-
τρολόγο.
Δεν ανάβει η ένδειξη υπολειπό-
μενης θερμότητας.
Η ζώνη μαγειρέματος δεν είναι
ζεστή, καθότι λειτούργησε μόνο
για σύντομο χρονικό διάστημα.
Εάν η ζώνη μαγειρέματος λει-
τούργησε για αρκετό διάστημα
για να είναι ζεστή, επικοινωνήστε
με το κέντρο σέρβις.
Αν έχετε δοκιμάσει τους παραπάνω τρόπους
αντιμετώπισης και δεν είναι δυνατή η αποκα-
τάσταση του προβλήματος, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπο ή με το τμήμα εξυπηρέτη-
σης πελατών. Αναφέρετε τα δεδομένα από
την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, τον
τριψήφιο κωδικό για την υαλοκεραμική εστία
(βρίσκεται στη γωνία της γυάλινης επιφά-
νειας) και το μήνυμα σφάλματος που εμφανί-
ζεται.
Βεβαιωθείτε, ότι έχετε θέσει σε λειτουργία
σωστά τη συσκευή. Στην περίπτωση εσφαλ-
μένων χειρισμών, η επιδιόρθωση από τον τε-
χνικό ή τον αντιπρόσωπο θα χρεώνεται κανο-
νικά ακόμη και όταν δεν έχει λήξει η περίοδος
εγγύησης. Οι οδηγίες σχετικά με την εξυπηρέ-
7www.zanussi.com
τηση πελατών και οι όροι της εγγύησης βρί-
σκονται στο βιβλιαράκι της εγγύησης.
Οδηγίες εγκατάστασης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια.
Πριν από την εγκατάσταση
Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής, κα-
ταγράψτε τις παρακάτω πληροφορίες από
την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Η
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται
στο κάτω μέρος του περιβλήματος της συ-
σκευής.
• Μοντέλο (Model) ...........................
• Αριθμός προϊόντος
(PNC) ...........................
• Αριθμός σειράς (S.N.) .................
Εντοιχιζόμενες συσκευές
• Χρησιμοποιείτε τις εντοιχιζόμενες συσκευές
μόνο μετά την εγκατάστασή τους σε σωστά
κατασκευασμένα εντοιχιζόμενα ντουλάπια
και πάγκους εργασίας που πληρούν τα
ισχύοντα πρότυπα.
Συναρμολόγηση
min.
50mm
min.
500mm
490+1
mm 560+1mm
R 5mm
55mm
8 www.zanussi.com
min.
28 mm
Τεχνικα στοιχεια
Model ZEV6040XBA Prod.Nr. 949 595 542 00
Typ 58 AAD 30 ZO 220 - 240 V 50 - 60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. .......... 6.0 kW
ZANUSSI
Ισχύς μαγειρικών ζωνών
Ζώνη μαγειρέματος Ονομαστική ισχύς (Μέγιστη σκάλα μαγειρέμα-
τος) [W]
Πίσω δεξιά — 180 mm 1800 W
Μπροστά δεξιά — 145 mm 1200 W
Πίσω αριστερά — 145 mm 1200 W
Μπροστά αριστερά — 180 mm 1800 W
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό
απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει να
παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας
ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά,
συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από
9www.zanussi.com
ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του
προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του
προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το
δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας
υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Υλικό συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς
το περιβάλλον και μπορούν να ανακυ-
κλωθούν. Τα πλαστικά συστατικά προσδιορί-
ζονται από τη σήμανση: >PE<,>PS<, κ.λπ.
Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας ως οικιακά
απορρίμματα στις εγκαταστάσεις διάθεσης
απορριμμάτων του δήμου σας.
10 www.zanussi.com
Innhold
Sikkerhetsinformasjon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Sikkerhetsanvisninger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Nyttige tips og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Stell og rengjøring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Feilsøking _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Installasjonsanvisninger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Miljøvern _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsinformasjon
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produ-
senten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig
montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig
bruk.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
Advarsel Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og perso-
ner med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn av en vok-
sen eller en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når
den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
• Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer
den.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de
har tilsyn.
Generelt om sikkerhet
• Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Ikke berør
varmeelementene.
• Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat
fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
11www.zanussi.com
• Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp med fett eller olje kan væ-
re farlig og kan resultere i brann.
• Du må aldri prøve å slukke en brann med vann, men du må slå av
produktet og deretter dekke flamme f.eks med et lokk eller et
brannteppe.
• Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene.
• Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
• Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke leg-
ges på komfyrtoppen fordi de kan bli varme.
• Hvis den glasskeramiske overflaten har sprukket, må du slå av
produktet for å unngå fare for elektrisk støt.
Sikkerhetsanvisninger
Montering
Advarsel Dette produktet må monteres av
en kvalifisert person.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg monteringsinstruksjonene som følger
med produktet.
• Overhold minimumsavstanden fra andre pro-
dukter og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter produktet,
fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
• Dekk utskjæringssporet med tetningsmiddel
for å forhindre at fuktighet forårsaker svelling.
• Beskytt produktets bunn mot damp og fuk-
tighet.
• Ikke monter produktet ved siden av en dør el-
ler under et vindu. Dette hindrer varme koke-
kar fra å falle ned fra produktet når døren el-
ler vinduet åpnes.
• Hvis produktet er montert over skuff, sørg for
at avstanden mellom underkant av produktet
og skuffen er tilstrekkelig for luftsirkulasjon.
• Produktets bunn kan bli varm. Vi anbefaler at
du monterer et ikke-brennbart skillepanel un-
der produktet, for å unngå tilgang til bunnen.
Elektrisk tilkopling
Advarsel Fare for brann og elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en
kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Før enhver operasjon sørge for at produktet
er koblet fra strømforsyningen.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker seg.
• Sørg for at strømkabelen eller støpselet (hvis
aktuelt) ikke berører det varme produktet eller
varme kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten
• Sørg for at produktet er riktig montert. Løs og
feil strømkabel eller støpsel (hvis aktuelt) kan
gjøre at terminalen blir for varm.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk strekkavlaster til kabelen.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og strøm-
kabelen ikke blir påført skade. Kontakt servi-
cesenteret eller en elektriker for å bytte en
ødelagt strømkabel.
• Den elektriske installasjonen må ha en isole-
ringsenhet som lar deg frakoble produktet fra
strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten
12 www.zanussi.com
må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter: vernebry-
tere, sikringer (sikringer av skrutypen skal
fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kon-
taktorer.
Bruk
Advarsel Fare for skade, brannskader
eller elektrisk støt.
• Dette produktet er beregnet for bruk i en
husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Produktet er ikke beregnet for å brukes sam-
men med et separat fjernkontrollsystem.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er
i drift.
• Ikke bruk produktet med våte hender eller når
det er i kontakt med vann.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på kokesone-
ne. De blir varme.
• Slå av kokesonene etter at de har vært i bruk.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller opp-
bevaringsflate.
• Hvis produktets overflate er knust må du
koble det fra strømforsyningen umiddelbart.
Dette for å forhindre elektrisk støt.
Advarsel Eksplosjons- eller brannfare.
• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller varme
gjenstander vekk fra fett og oljer når du bru-
ker dem i tilbereding av mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre til selv-
antennelse.
• Brukt olje som kan inneholde matrester, kan
forårsake brann ved en lavere temperatur enn
olje som brukes for første gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller gjen-
stander som er fuktet med brennbare pro-
dukter, inn i eller i nærheten av produktet.
• Aldri slukk brann med vann. Koble produktet
fra strømmen, og dekk flammene med et lokk
eller et brannteppe.
Advarsel Fare for skade på produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på betjeningspa-
nelet.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander eller
varme kokekar faller ned på produktet. Over-
flaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomt kokekar el-
ler uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på produktet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller
kokekar med ødelagt bunn kan lage riper i
glasskeramikken. Løft alltid disse objektene
når du må flytte dem på platetoppen.
Stell og rengjøring
Advarsel Fare for skade på produktet.
• Rengjør produktet med jevne mellomrom for
å forhindre skade på overflatemateriale.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre
produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk klut.
Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må
aldri bruke skurende oppvaskmidler, skure-
svamper, løsemidler eller metallgjenstander.
Kassering
Advarsel Fare for skade og kvelning.
• Kontakt kommunen din for informasjon om
hvordan du kaster produktet på en riktig må-
te.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
13www.zanussi.com
Produktbeskrivelse
180
mm
180
mm
145
mm
145
mm
5 4
1 2
3
1 Kokesone
2 Kokesone
3 Kokesone
4 Restvarmeindikator
5 Kokesone
Restvarmeindikator
Restvarmeindikatoren tennes når en kokesone
er varm.
Advarsel Forbrenningsfare som følge av
restvarme!
Du betjener koketoppen med ovnsbryter-
ne. Kapittelet som omhandler daglig bruk
av ovnen, forklarer hvordan du bruker ko-
ketoppen.
Når en kokesone brukes, summer den en
kort stund. Dette er typisk for alle glasske-
ramiske kokesoner, og er ikke et tegn på at pro-
duktet ikke fungerer som det skal.
Nyttige tips og råd
Kokekar
Informasjon om kokekaret
• Kokekarets bunn bør være så tykk og jevn
som mulig.
• Kokekar av emaljert stål eller med alumini-
ums- eller kobberbunn kan misfarge den
glasskeramiske overflaten.
Energisparing
Hvordan man sparer energi
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det er mu-
lig.
• Sett kokekaret på kokesonen før du slår den
på.
• Slå av kokesonene før tilberedningstiden er
omme for å utnytte restvarmen.
• Bunnen av grytene må ha samme mål som
kokesonen.
Informasjon om akrylamider
Viktig Ifølge ny vitenskapelig viten kan
akrylamider utgjøre en helsefare når det stekes
ved høy temperatur (særlig mat som inneholder
stivelse). Vi anbefaler derfor at du tilbereder
maten ved så lav temperatur som mulig og ikke
steker den for hardt.
14 www.zanussi.com
Stell og rengjøring
Rengjør produktet etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren bunn.
Riper eller mørke flekker i glasskeramikken
påvirker ikke produktets funksjon.
Fjerne smuss:
1. – Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie, og mat som inneholder sukker.
Hvis ikke, kan smusset forårsake skade
på produktet. Bruk en spesialskrape til
glasset. Plasser skrapen på glassflaten i
en skarp vinkel og skyv bladet bortover
flaten.
– Fjernes etter at produktet er tilstre-
kelig avkjølt: kalk- eller vannringer,
fettsprut, falming av metallet. Bruk et
spesialrengjøringsmiddel for glasskera-
mikk eller rustfritt stål.
2. Rengjør produktet med en fuktig klut og litt
rengjøringsmiddel.
3. Til slutt gnir du produktet tørt med en
ren klut.
Feilsøking
Feil Mulig årsak Løsning
Du kan ikke slå på eller betjene
produktet.
Slå på produktet igjen og still inn
effekttrinnet på mindre enn 10 se-
kunder.
Problemer med husets elektriske
system.
Undersøk sikringen i husets sik-
ringsskap. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du kontakte
en elektriker.
Restvarmeindikatoren vises ikke. Kokesonen er ikke varm fordi den
bare har vært i bruk en kort stund.
Kontakt servicesenteret dersom
kokesonen fortsatt er varm i lang
tid.
Kontakt forhandleren eller kundeservice hvis du
har prøvd løsningsforslagene ovenfor, men pro-
blemet fortsatt ikke er løst. Angi opplysningene
på typeskiltet, tresifret bokstavkode, kode for
glasskeramikken (du finner den i hjørnet av
glassflaten) samt feilmeldingen som vises.
Forsikre deg om at du har betjent produktet rik-
tig. Hvis ikke, må du selv betale for service fra
serviceteknikeren eller forhandleren, også i ga-
rantitiden. Anvisninger om kundeservice og ga-
rantibetingelser finner du i garanti-heftet.
Installasjonsanvisninger
Advarsel Se etter i Sikkerhets-kapitlene.
Før monteringen
Skriv ned all informasjonen nedenfor som står
på typeskiltet før du monterer produktet. Type-
skiltet er plassert på rammen nederst på pro-
duktet.
• Modell ...........................
• PNC (produktnummer) .............................
• Serienummer ....................
Integrerte produkter
• Integrerte produkter skal bare brukes når de
er bygd inn i egnede enheter og arbeidsben-
ker som oppfyller standardene.
15www.zanussi.com
Montering
min.
50mm
min.
500mm
490+1
mm 560+1mm
R 5mm
55mm
min.
28 mm
Tekniske data
Model ZEV6040XBA Prod.Nr. 949 595 542 00
Typ 58 AAD 30 ZO 220 - 240 V 50 - 60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. .......... 6.0 kW
ZANUSSI
16 www.zanussi.com
Strøm til kokesonene
Kokesone Nominell effekt (maks varmeinnstilling) [W]
Bakerste til høyre —180 mm 1800 W
Foran til høyre —145 mm 1200 W
Bakerste til venstre —145 mm 1200 W
Foran til venstre —180 mm 1800 W
Miljøvern
Symbolet på produktet eller på emballasjen
viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til
et mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt
avhending av apparatet, vil du bidra til å
forebygge de negative konsekvenser for miljø
og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du
anskaffet det.
Emballasje
Emballasjen er miljøvennlig og resirkuler-
bar. Deler av plast er merket med:
>>PE<,>PS<, osv. Kast emballasjemateriale-
ne som husholdningsavfall i riktig avfallsbehol-
der ved kommunens avfallsinnsamlingsstasjon.
17www.zanussi.com
Índice
Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Instruções de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
Descrição do produto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _ 21
Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
Resolução de problemas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
Instruções de instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
Informação técnica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
Informações de segurança
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar
o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos re-
sultantes da instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as
instruções junto do aparelho para futura referência.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
Advertência Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade
permanente.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais
e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais re-
duzidas ou com pouca experiência e conhecimento se forem su-
pervisionadas por um adulto que seja responsável pela sua segu-
rança.
• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
• Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das
crianças.
• Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do apa-
relho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As partes
acessíveis estão quentes.
• Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças,
recomendamos que o active.
• A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por
crianças sem supervisão.
18 www.zanussi.com
Segurança geral
• O aparelho fica quente durante a utilização. Não toque nos aque-
cimentos.
• Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um siste-
ma de controlo remoto separado.
• Deixar alimentos com gorduras ou óleos na placa, sem vigilância,
pode ser perigoso e provocar um incêndio.
• Nunca tente extinguir um incêndio com água. Em vez disso, desli-
gue o aparelho e cubra as chamas com uma tampa de tacho ou
manta de incêndio.
• Não coloque objectos sobre as zonas de cozedura.
• Não use uma máquina de limpar a vapor para limpar o aparelho.
• Os objectos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não
devem ser colocados na superfície da placa, uma vez que podem
ficar quentes.
• Se a superfície da vitrocerâmica apresentar alguma fenda, desli-
gue o aparelho para evitar a possibilidade de choque eléctrico.
Instruções de segurança
Instalação
Advertência A instalação deste aparelho
só deve ser efectuada por uma pessoa
qualificada.
• Remova todos os elementos da embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se este es-
tiver danificado.
• Cumpra as instruções de instalação forneci-
das com o aparelho.
• Respeite as distâncias mínimas relativamente
a outros aparelhos e unidades.
• Tenha sempre cuidado quando deslocar o
aparelho porque é pesado. Use sempre luvas
de protecção.
• Vede as superfícies cortadas com um vedan-
te para impedir que a humidade cause dilata-
ções.
• Proteja a parte inferior do aparelho contra
vapor e humidade.
• Não instale o aparelho ao lado de uma porta
ou debaixo de uma janela. Isso evita que a
abertura de portas ou janelas faça cair algum
tacho quente do aparelho.
• Se o aparelho for instalado por cima de ga-
vetas, certifique-se de que o espaço entre o
fundo do aparelho e a gaveta superior é sufi-
ciente para permitir a circulação de ar.
• A parte inferior do aparelho pode ficar quen-
te. Recomendamos a instalação de um pai-
nel de separação não combustível debaixo
do aparelho para evitar o acesso à parte in-
ferior.
Ligação eléctrica
Advertência Risco de incêndio e choque
eléctrico.
19www.zanussi.com
• Todas as ligações eléctricas têm de ser
efectuadas por um electricista qualificado.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Antes de efectuar qualquer operação de ma-
nutenção, certifique-se de que o aparelho
está desligado da corrente eléctrica.
• Utilize um cabo de alimentação eléctrica
adequado.
• Não permita que o cabo de alimentação fi-
que enredado.
• Certifique-se de que o cabo e a ficha de ali-
mentação (se aplicável) não entram em con-
tacto com o aparelho ou com algum tacho
quente quando ligar o aparelho a uma toma-
da.
• Certifique-se de que o aparelho é instalado
correctamente. Ligações de cabo de alimen-
tação e ficha (se aplicável) soltas ou incor-
rectas podem provocar o sobreaquecimento
dos terminais.
• Certifique-se de que a protecção contra
choque é instalada.
• Utilize a braçadeira de fixação para libertar
tensão do cabo.
• Certifique-se de que não causa danos na fi-
cha (se aplicável) e no cabo de alimentação.
Contacte a Assistência Técnica ou um elec-
tricista para substituir o cabo de alimentação
se estiver danificado.
• A instalação eléctrica deve possuir um dis-
positivo de isolamento que lhe permita desli-
gar o aparelho da corrente eléctrica em to-
dos os pólos. O dispositivo de isolamento
deve ter uma abertura de contacto com uma
largura mínima de 3 mm.
• Utilize apenas dispositivos de isolamento
correctos: disjuntores de protecção, fusíveis
(os fusíveis de rosca devem ser retirados do
suporte), diferenciais e contactores.
Utilização
Advertência Risco de ferimentos,
queimaduras ou choque eléctrico.
• Utilize este aparelho em ambiente doméstico.
• Não altere as especificações deste aparelho.
• Não utilize um temporizador externo ou um
sistema de controlo remoto separado para
activar/desactivar o aparelho.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem vigi-
lância.
• Não utilize o aparelho com as mãos húmidas,
nem se este tiver estado em contacto com
água.
• Não coloque talheres ou tampas de panelas
sobre as zonas de cozedura. Ficam quentes.
• Desligue (off) a zona de cozedura após cada
utilização.
• Não utilize o aparelho como superfície de
trabalho ou armazenamento.
• Se a superfície do aparelho tiver rachada,
desligue-o imediatamente da corrente eléc-
trica. Isso evitará choques eléctricos.
Advertência Risco de incêndio ou
explosão.
• As gorduras e os óleos podem libertar vapo-
res inflamáveis quando aquecidos. Mantenha
as chamas e os objectos aquecidos afasta-
dos das gorduras e dos óleos quando cozi-
nhar com este tipo de produtos.
• Os vapores que o óleo muito quente liberta
podem causar combustão espontânea.
• O óleo usado, que pode conter restos de ali-
mentos, pode inflamar a uma temperatura in-
ferior à de um óleo usado pela primeira vez.
• Não coloque produtos inflamáveis ou objec-
tos molhados com produtos inflamáveis no
interior, ao lado ou em cima do aparelho.
• Não tente extinguir o fogo com água. Desli-
gue o aparelho e cubra a chama com uma
tampa de tacho ou uma manta de incêndio.
Advertência Risco de danos no aparelho.
• Não coloque nenhum tacho quente sobre o
painel de comandos.
• Não deixe que nenhum tacho ferva até ficar
sem água.
• Tenha cuidado e não permita que algum ob-
jecto ou tacho caia sobre o aparelho. A su-
perfície pode ficar danificada.
20 www.zanussi.com
• Não active zonas de cozedura com um tacho
vazio ou sem tacho.
• Não coloque folha de alumínio no aparelho.
• Os tachos de ferro fundido e de alumínio ou
que tenham a base danificada podem riscar
a vitrocerâmica. Levante sempre estes objec-
tos quando precisar de os deslocar na mesa
de trabalho.
Manutenção e limpeza
Advertência Risco de danos no aparelho.
• Limpe o aparelho com regularidade para evi-
tar que o material da superfície se deteriore.
• Não utilize jactos de água ou vapor para lim-
par o aparelho.
• Limpe o aparelho com um pano macio e hú-
mido. Utilize apenas detergentes neutros.
Não utilize produtos abrasivos, esfregões,
solventes ou objectos metálicos.
Eliminação
Advertência Risco de ferimentos e
asfixia.
• Contacte a sua autoridade municipal para
saber como eliminar o aparelho correcta-
mente.
• Desligue o aparelho da alimentação eléctri-
ca.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica e eli-
mine-o.
Descrição do produto
180
mm
180
mm
145
mm
145
mm
5 4
1 2
3
1 Zona de cozedura
2 Zona de cozedura
3 Zona de cozedura
4 Indicador de calor residual
5 Zona de cozedura
Indicador de calor residual
O indicador de calor residual acende-se quan-
do uma zona de cozedura está quente.
Advertência Perigo de queimaduras
devido ao calor residual!
A placa funciona com os botões do forno.
O capítulo da "Utilização diária" referente
ao forno indica como utilizar a placa.
Quando uma zona de cozedura é activada,
emite um zumbido por um curto período
de tempo. Isto é normal em todas as zonas de
cozedura de vitrocerâmica e não é sinal de al-
guma avaria do aparelho.
Sugestões e conselhos úteis
Tachos e panelas Informação sobre tachos e panelas
21www.zanussi.com
• A base do tacho deve ser o mais espessa e
plana possível.
• Os tachos feitos de aço esmaltado ou que
tenham fundos de alumínio ou cobre pode-
rão causar alterações de cor na superfície de
vitrocerâmica.
Poupança de energia
Como poupar energia
• Sempre que possível, coloque as tampas
nos tachos.
• Coloque o tacho na zona de cozedura antes
de ligar a mesma.
• Desligue as zonas de cozedura antes do fim
do tempo de cozedura para utilizar o calor
residual.
• Os fundos dos tachos deverão ter dimensão
igual à das zonas de cozedura.
Informação relativa à acrilamida
Importante De acordo com os conhecimentos
científicos mais recentes, se deixar tostar
alimentos (especialmente alimentos que
contenham amido), a acrilamida pode
representar um risco para a saúde. Assim,
aconselhamos que cozinhe a baixa
temperaturas e não deixe tostar demais os
alimentos.
Manutenção e limpeza
Limpe o aparelho após cada utilização.
Utilize sempre tachos com a base limpa.
Riscos ou manchas escuras na placa de
vitrocerâmica não têm qualquer efeito no
funcionamento do aparelho.
Para remover sujidades:
1. – Remova imediatamente: plástico der-
retido, película de plástico e alimentos
com açúcar. Caso contrário, a sujidade
pode provocar danos no aparelho. Utili-
ze um raspador especial para vidro. Co-
loque o raspador sobre a superfície de
vidro em ângulo agudo e desloque a lâ-
mina sobre a superfície.
– Remova após o aparelho ter arrefe-
cido o suficiente: manchas de calcá-
rio, água ou gordura e descolorações
nas partes metálicas brilhantes. Utilize
um agente de limpeza especial para vi-
trocerâmica ou aço inoxidável.
2. Limpe o aparelho com um pano húmido e
um pouco de detergente.
3. No final, seque o aparelho com um pa-
no limpo.
Resolução de problemas
Problema Causa possível Solução
Não consegue activar ou utilizar o
aparelho.
Active novamente o aparelho e
defina o grau de cozedura em me-
nos de 10 segundos.
Problema no sistema eléctrico da
casa.
Verifique o disjuntor no quadro
eléctrico da sua casa. Se o disjun-
tor desligar com muita frequência,
contacte um electricista qualifica-
do.
22 www.zanussi.com
Problema Causa possível Solução
O indicador de calor residual não
acende.
A zona de cozedura não está
quente porque foi activada apenas
por pouco tempo.
Se a zona de cozedura tiver fun-
cionado tempo suficiente para es-
tar quente, contacte a Assistência
Técnica.
Se tiver experimentado as soluções acima indi-
cadas e mesmo assim não for possível reparar
o problema, contacte o fornecedor ou a Assis-
tência Técnica. Indique os dados da placa de
características, o código de três dígitos e letras
da placa vitrocerâmica (no canto da superfície
de vidro) e a mensagem de erro apresentada.
Certifique-se de que utilizou o aparelho correc-
tamente. Caso contrário, a manutenção efec-
tuada pelo Técnico do Serviço de Assistência
ou pelo fornecedor não será gratuita, mesmo
durante o período de garantia. As instruções
relativas à assistência técnica e as condições
da garantia encontram-se no folheto da garan-
tia.
Instruções de instalação
Advertência Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Antes da instalação
Antes de instalar o aparelho, anote em baixo os
seguintes dados que pode encontrar na placa
de características. A placa de características
está no fundo da estrutura do aparelho.
• Modelo ...........................
• PNC .............................
• Número de série ....................
Aparelhos de encastrar
• Utilize apenas os aparelhos de encastrar
após a sua montagem nas unidades encas-
tradas adequadas e nas superfícies de traba-
lho, de acordo com as normas.
Montagem
min.
50mm
min.
500mm
490+1
mm 560+1mm
R 5mm
55mm
23www.zanussi.com
min.
28 mm
Informação técnica
Model ZEV6040XBA Prod.Nr. 949 595 542 00
Typ 58 AAD 30 ZO 220 - 240 V 50 - 60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. .......... 6.0 kW
ZANUSSI
Potência das zonas de cozedura
Zona de cozedura Potência nominal (nível de cozedura máximo)
[W]
Posterior direita — 180 mm 1800 W
Frente direita — 145 mm 1200 W
Posterior esquerda — 145 mm 1200 W
Frente esquerda — 180 mm 1800 W
Preocupações ambientais
O símbolo no produto ou na embalagem
indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser
entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação
adequada deste produto, irá ajudar a evitar
eventuais consequências negativas para o meio
ambiente e para a saúde pública, que, de outra
forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter
informações mais pormenorizadas sobre a
24 www.zanussi.com
reciclagem deste produto, contacte os serviços
municipalizados locais, o centro de recolha
selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
Material de embalagem
Os materiais da embalagem são ecológi-
cos e podem ser reciclados Os compo-
nentes de plástico são identificados por mar-
cas: >PE<,>PS<, etc. Elimine o material de
embalagem como resíduo doméstico nas insta-
lações de eliminação de resíduos da sua zona.
25www.zanussi.com
Índice de materias
Información sobre seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ 26
Instrucciones de seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27
Descripción del producto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29
Consejos útiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29
Mantenimiento y limpieza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
Solución de problemas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
Instrucciones de instalación _ _ _ _ _ _ _ _ 31
Información técnica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32
Aspectos medioambientales _ _ _ _ _ _ _ _ 32
Salvo modificaciones.
Información sobre seguridad
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instruccio-
nes facilitadas. El fabricante no se hace responsable de los daños y
lesiones causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde
siempre las instrucciones junto con el aparato para futuras consul-
tas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
Advertencia Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o
incapacidad permanente.
• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante
y por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales
estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimien-
tos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con la super-
visión de una persona que se responsabilice de su seguridad.
• No deje que los niños jueguen con el aparato.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños.
• Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando es-
té funcionando o enfriándose. Las piezas de fácil acceso están
calientes.
• Si el aparato dispone de dispositivo de seguridad para niños, se
recomienda activarlo.
• Evite que un niño lleve a cabo la limpieza y el mantenimiento de
usuario sin la supervisión adecuada.
26 www.zanussi.com
Seguridad general
• El aparato y las piezas accesibles se calientan mucho durante el
funcionamiento. No toque las resistencias.
• No accione el aparato con un temporizador externo ni con un sis-
tema de mando a distancia independiente.
• Cocinar con grasa o aceite sin estar presente puede resultar peli-
groso, ya que podría ocasionarse un incendio.
• Nunca intente apagar un fuego con agua; apague el aparato y cu-
bra la llama con una tapa o una manta ignífuga.
• No utilice las superficies de cocción para almacenar alimentos.
• No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
• No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores, cucharas o
tapas sobre la superficie de cocción para evitar que se calienten.
• Si la superficie vitrocerámica está agrietada, apague el aparato
para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
Instrucciones de seguridad
Instalación
Advertencia Sólo un técnico cualificado
puede instalar el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• Siga las instrucciones de instalación sumi-
nistradas con el aparato.
• Respete siempre la distancia mínima entre el
aparato y los demás electrodomésticos y
mobiliario.
• El aparato es pesado, tenga cuidado siempre
cuando lo mueva. Utilice siempre guantes de
protección.
• Proteja las superficies cortadas con un mate-
rial sellante para evitar que la humedad las
hinche.
• Proteja la parte inferior del aparato del vapor
y la humedad.
• No instale el aparato junto a una puerta o de-
bajo de una ventana. De esta forma se evita
que los recipientes calientes caigan del apa-
rato cuando la puerta o la ventana estén
abiertas.
• Cuando instale el aparato encima de cajo-
nes, asegúrese de que hay suficiente espa-
cio entre la parte inferior del aparato y el ca-
jón superior para que circule el aire.
• La base del aparato se puede calentar. Se
recomienda colocar un panel de separación
incombustible bajo el aparato para evitar ac-
ceder a la base.
Conexión eléctrica
Advertencia Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas deben reali-
zarlas electricistas cualificados.
• El aparato debe quedar conectado a tierra.
• Antes de efectuar cualquier tipo de opera-
ción, compruebe que el aparato esté desen-
chufado de la corriente eléctrica.
27www.zanussi.com
• Utilice el cable de red eléctrica adecuado.
• Coloque los cables eléctricos de forma que
no se puedan enredar.
• Asegúrese de que el cable o el enchufe (en
su caso) no toquen el aparato caliente ni
utensilios de cocina calientes cuando conec-
te el aparato a las tomas cercanas.
• Asegúrese de que el aparato está instalado
correctamente. Un cable de red o enchufe
(en su caso) flojo o inadecuado puede pro-
vocar que el terminal se caliente en exceso.
• Asegúrese de que hay instalada una protec-
ción contra descargas eléctricas.
• Establezca la descarga de tracción del cable.
• Asegúrese de no provocar daños en el en-
chufe (en su caso) ni en el cable de red.
Póngase en contacto con un electricista o
con el servicio técnico para cambiar un cable
de red dañado.
• La instalación eléctrica debe tener un dispo-
sitivo de aislamiento que permita desconec-
tar el aparato de todos los polos de la red. El
dispositivo de aislamiento debe tener una
apertura de contacto con una anchura míni-
ma de 3 mm.
• Use únicamente dispositivos de aislamiento
apropiados: línea con protección contra los
cortocircuitos, fusibles (tipo tornillo que pue-
dan retirarse del soporte), dispositivos de fu-
ga a tierra y contactores.
Uso
Advertencia Riesgo de lesiones,
quemaduras o descargas eléctricas.
• Utilice este aparato en entornos domésticos.
• No cambie las especificaciones de este apa-
rato.
• No utilice un temporizador externo ni un sis-
tema de mando a distancia separado para
utilizar el aparato.
• No deje nunca el aparato desatendido mien-
tras está en funcionamiento.
• No utilice el aparato con las manos mojadas
o cuando esté en contacto con el agua.
• No coloque cubiertos ni tapaderas sobre las
zonas de cocción. Pueden alcanzar tempera-
turas elevadas.
• Apague las zonas de cocción después de
cada uso.
• No utilice el aparato como superficie de tra-
bajo o almacenamiento.
• Si la superficie del aparato está agrietada,
desconecte inmediatamente el aparato de la
fuente de alimentación. De esta forma evitará
descargas eléctricas.
Advertencia Existe peligro de explosión o
incendio.
• Las grasas o aceites calientes pueden gene-
rar vapores inflamables. Mantenga las llamas
u objetos calientes alejados de grasas y
aceites cuando cocine con ellos.
• Los vapores que liberan los aceites muy ca-
lientes pueden provocar combustiones im-
previstas.
• El aceite usado, que puede contener restos
de alimentos, puede provocar incendios a
temperaturas más bajas que el aceite utiliza-
do por primera vez.
• No coloque productos inflamables ni objetos
mojados con productos inflamables, dentro,
cerca o encima del aparato.
• No intente apagar un fuego con agua. Des-
conecte el aparato y cubra la llama con una
tapa o una manta ignífuga.
Advertencia Podría dañar el aparato.
• No coloque ningún utensilio de cocina ca-
liente en el panel de control.
• No deje que el contenido de los utensilios de
cocina hierva hasta evaporarse.
• Evite la caída de objetos o utensilios de coci-
na en el aparato. La superficie puede dañar-
se.
• No encienda las zonas de cocción sin uten-
silios de cocina o con éstos vacíos.
• No coloque papel de aluminio sobre el apa-
rato.
• Los utensilios de cocina de hierro o aluminio
fundido, o que tengan la base dañada, pue-
28 www.zanussi.com
den arañar la vitrocerámica. Levante siempre
estos objetos cuando tenga que moverlos
sobre la superficie de cocción.
Mantenimiento y limpieza
Advertencia Podría dañar el aparato.
• Limpie periódicamente el aparato para evitar
el deterioro del material de la superficie.
• No utilice pulverizadores ni vapor de agua
para limpiar el aparato.
• Limpie el aparato con un paño suave hume-
decido. Utilice sólo detergentes neutros. No
utilice productos abrasivos, estropajos duros,
disolventes ni objetos de metal.
Desecho
Advertencia Existe riesgo de lesiones o
asfixia.
• Póngase en contacto con las autoridades lo-
cales para saber cómo desechar correcta-
mente el aparato.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y desé-
chelo.
Descripción del producto
180
mm
180
mm
145
mm
145
mm
5 4
1 2
3
1 Zona de cocción
2 Zona de cocción
3 Zona de cocción
4 Indicador de calor residual
5 Zona de cocción
Indicador de calor residual
El indicador de calor residual muestra cuándo
una zona de cocción está caliente.
Advertencia ¡Riesgo de quemaduras por
calor residual!
La placa se maneja con los mandos situa-
dos en el horno. El capítulo Uso diario del
horno recoge las instrucciones de uso de
la placa.
Cuando una zona de cocción está en fun-
cionamiento, emite un zumbido durante
unos momentos. Esto es algo típico de todas
las zonas de cocción vitrocerámicas y no indica
que el aparato tenga desperfectos.
Consejos útiles
Recipientes
Información sobre los utensilios de cocina
• La base del recipiente debe ser lo más grue-
sa y plana posible.
• Los recipientes fabricados con acero esmal-
tado y bases de aluminio o cobre pueden
provocar cambios de color de la superficie
vitrocerámica.
Ahorro energético
29www.zanussi.com
Cómo ahorrar energía
• En la medida de lo posible, cocine siempre
con los recipientes tapados.
• Coloque el recipiente sobre una zona de
cocción antes de encenderla.
• Apague las zonas de cocción antes de que
se agote el tiempo para utilizar el calor resi-
dual.
• La base de los recipientes y las zonas de
cocción deben tener el mismo diámetro.
Información sobre acrilamidas
Importante Según los nuevos
descubrimientos científicos, el tostado
intensivo de los alimentos, especialmente de
los productos que contienen almidón, puede
ser un riesgo para la salud. Por esta razón, se
recomienda cocinar a bajas temperaturas y no
tostar excesivamente los alimentos.
Mantenimiento y limpieza
Limpie el aparato después de cada uso.
Utilice siempre recipientes cuya base esté lim-
pia.
Los arañazos o las marcas oscuras de la
superficie vitrocerámica no afectan al fun-
cionamiento normal del aparato.
Para eliminar la suciedad:
1. – Elimine de inmediato: restos fundidos
de plástico, recubrimientos de plástico y
alimentos que contengan azúcar. De lo
contrario la suciedad dañará el aparato.
Utilice un rascador especial para el cris-
tal. Coloque el rascador sobre la superfi-
cie del cristal formando un ángulo agudo
y arrastre la hoja para eliminar la sucie-
dad.
– Elimine cuando el aparato se haya
enfriado: restos de cal, marcas de
agua, manchas de grasa y decoloracio-
nes metálicas. Utilice un limpiador espe-
cial para vitrocerámicas o acero inoxida-
ble.
2. Limpie el aparato con un paño suave hu-
medecido con agua y detergente.
3. Termine la limpieza secando a fondo el
aparato con un paño limpio.
Solución de problemas
Problema Posible causa Solución
El aparato no se enciende o no
funciona.
Vuelva a encender el aparato y
ajuste el nivel de calor en menos
de 10 segundos.
Problemas con el sistema eléctri-
co de la casa.
Examine el fusible del sistema
eléctrico de la vivienda en la caja
de fusibles. Si los fusibles se fun-
den repetidamente, consulte a un
electricista cualificado.
El indicador de calor residual no
se enciende.
La zona de cocción no está ca-
liente al no haber estado encendi-
da el tiempo suficiente.
Si la zona de cocción ha funciona-
do el tiempo suficiente como para
estar caliente, consulte al Centro
de servicio técnico.
Si después de aplicar las soluciones anteriores
no ha conseguido resolver el problema, pónga-
se en contacto con el distribuidor o con el ser-
vicio de atención al cliente. Facilite la informa-
ción de la placa de características, el código de
tres dígitos de la placa vitrocerámica (se en-
cuentra en la esquina de la superficie vitrocerá-
mica) y el mensaje de error que aparezca.
30 www.zanussi.com
Asegúrese de que maneja el aparato adecua-
damente. De lo contrario, el personal técnico
de servicio del cliente o del distribuidor factura-
rá la reparación efectuada, incluso en el caso
de que el aparato se encuentre en periodo de
garantía. Las instrucciones sobre servicio técni-
co y condiciones de garantía se encuentran en
el folleto de garantía que se suministra con el
aparato.
Instrucciones de instalación
Advertencia Consulte los capítulos sobre
seguridad.
Antes de la instalación
Antes de instalar el aparato, anote esta infor-
mación de la placa de características. La placa
de características se encuentra en el fondo de
la caja del aparato.
• Modelo ...........................
• PNC .............................
• Número de serie ....................
Aparatos integrados
• Los aparatos que han de ir integrados en la
cocina sólo deben utilizarse una vez encas-
trados en los muebles adecuados y con las
encimeras y superficies de trabajo apropia-
das.
Montaje
min.
50mm
min.
500mm
490+1
mm 560+1mm
R 5mm
55mm
31www.zanussi.com
min.
28 mm
Información técnica
Model ZEV6040XBA Prod.Nr. 949 595 542 00
Typ 58 AAD 30 ZO 220 - 240 V 50 - 60 Hz
Made in Germany
Ser.Nr. .......... 6.0 kW
ZANUSSI
Potencia de las zonas de cocción
Zona de cocción Potencia nominal (ajuste de calor máximo) [W]
Posterior derecha —180 mm 1800 W
Anterior derecha —145 mm 1200 W
Posterior izquierda — 145 mm 1200 W
Anterior izquierda — 180 mm 1800 W
Aspectos medioambientales
El símbolo que aparece en el aparato o en
su embalaje, indica que este producto no se
puede tratar como un residuo normal del hogar.
Se deberá entregar, sin coste para el poseedor,
bien al distribuidor, en el acto de la compra de
un nuevo producto similar al que se deshecha,
bien a un punto municipal de recolección
selectiva de equipos eléctricos y electrónicos
para su reciclaje. Al asegurarse de que este
producto se desecha correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud
pública, lo cual podría ocurrir si este producto
no se gestionara de forma adecuada. Para
32 www.zanussi.com
obtener información más detallada sobre el
reciclaje de este producto, póngase en
contacto con el Ayuntamiento de su Municipio,
ó con la tienda donde lo compró.
Material de embalaje
Los materiales de embalaje son ecológi-
cos y se pueden reciclar. Los componen-
tes plásticos se identifican por la marca:
>PE<,>PS<, etc. Deshágase de los materiales
de embalaje siguiendo la normativa sobre resi-
duos urbanos vigente en su localidad.
33www.zanussi.com
34 www.zanussi.com
35www.zanussi.com
www.zanussi.com/shop
892947821-C-322012

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Lavavajillas AEG F56352M0
Lavavajillas AEG F56352M0Lavavajillas AEG F56352M0
Lavavajillas AEG F56352M0
 
Encimera Balay 3EB815XR
Encimera Balay 3EB815XREncimera Balay 3EB815XR
Encimera Balay 3EB815XR
 
Lavavajillas Siemens SN25M245EU
Lavavajillas Siemens SN25M245EULavavajillas Siemens SN25M245EU
Lavavajillas Siemens SN25M245EU
 
Lavavajillas Bosch SMS54M42EU
Lavavajillas Bosch SMS54M42EULavavajillas Bosch SMS54M42EU
Lavavajillas Bosch SMS54M42EU
 
Encimera Balay 3ETG393BS
Encimera Balay 3ETG393BSEncimera Balay 3ETG393BS
Encimera Balay 3ETG393BS
 
Campana BOSCH DFS067A50
Campana BOSCH DFS067A50Campana BOSCH DFS067A50
Campana BOSCH DFS067A50
 
Encimera AEG HK633222FB
Encimera AEG HK633222FBEncimera AEG HK633222FB
Encimera AEG HK633222FB
 
Nevera LIEBHERR TP1714
Nevera LIEBHERR TP1714Nevera LIEBHERR TP1714
Nevera LIEBHERR TP1714
 
Horno ZANUSSI ZOP37912XK
Horno ZANUSSI ZOP37912XKHorno ZANUSSI ZOP37912XK
Horno ZANUSSI ZOP37912XK
 
Microondas BOSCH BFL634GB1
Microondas BOSCH BFL634GB1Microondas BOSCH BFL634GB1
Microondas BOSCH BFL634GB1
 
Congelador Bosch GSN36VW30
Congelador Bosch GSN36VW30Congelador Bosch GSN36VW30
Congelador Bosch GSN36VW30
 
CAMPANA BALAY 3BC774M
CAMPANA BALAY 3BC774MCAMPANA BALAY 3BC774M
CAMPANA BALAY 3BC774M
 
Campana Smeg KC16AOE
Campana Smeg KC16AOECampana Smeg KC16AOE
Campana Smeg KC16AOE
 
Encimera Balay 3EB915LR
Encimera Balay 3EB915LREncimera Balay 3EB915LR
Encimera Balay 3EB915LR
 
Vinoteca Teka RV 51 E
Vinoteca Teka RV 51 EVinoteca Teka RV 51 E
Vinoteca Teka RV 51 E
 
Horno BOSCH CMG6764B1
Horno BOSCH CMG6764B1Horno BOSCH CMG6764B1
Horno BOSCH CMG6764B1
 
Nevera Balay 3FIB3620
Nevera Balay 3FIB3620Nevera Balay 3FIB3620
Nevera Balay 3FIB3620
 
Horno BOSCH HBG676ES1
Horno BOSCH HBG676ES1Horno BOSCH HBG676ES1
Horno BOSCH HBG676ES1
 
Lavadora BOSCH WAYH89XES
Lavadora BOSCH WAYH89XESLavadora BOSCH WAYH89XES
Lavadora BOSCH WAYH89XES
 
Lavavajillas BOSCH SKS62E22EU
Lavavajillas BOSCH SKS62E22EULavavajillas BOSCH SKS62E22EU
Lavavajillas BOSCH SKS62E22EU
 

Similar to Encimera ZANUSSI ZEV6040XBA

Similar to Encimera ZANUSSI ZEV6040XBA (20)

Nevera Siemens KA92NVI25
Nevera Siemens KA92NVI25Nevera Siemens KA92NVI25
Nevera Siemens KA92NVI25
 
Encimera BOSCH PCR9A5B90
Encimera BOSCH PCR9A5B90Encimera BOSCH PCR9A5B90
Encimera BOSCH PCR9A5B90
 
Vinoteca Siemens KF18WA40IE
Vinoteca Siemens KF18WA40IEVinoteca Siemens KF18WA40IE
Vinoteca Siemens KF18WA40IE
 
Manual siemens vinoteca kf18 wa41ie
Manual siemens  vinoteca kf18 wa41ieManual siemens  vinoteca kf18 wa41ie
Manual siemens vinoteca kf18 wa41ie
 
Vinoteca Siemens KF18WA41IE
Vinoteca Siemens KF18WA41IEVinoteca Siemens KF18WA41IE
Vinoteca Siemens KF18WA41IE
 
Manual bosch encimera vitroceramica pkd975 n24d
Manual bosch  encimera vitroceramica pkd975 n24dManual bosch  encimera vitroceramica pkd975 n24d
Manual bosch encimera vitroceramica pkd975 n24d
 
Manual siemens encimera vitrocerámica et675mk21e
Manual siemens  encimera vitrocerámica et675mk21eManual siemens  encimera vitrocerámica et675mk21e
Manual siemens encimera vitrocerámica et675mk21e
 
Encimera BOSCH PKD751FB1E
Encimera BOSCH PKD751FB1EEncimera BOSCH PKD751FB1E
Encimera BOSCH PKD751FB1E
 
Microondas Teka MWL 20 BIS
Microondas Teka MWL 20 BISMicroondas Teka MWL 20 BIS
Microondas Teka MWL 20 BIS
 
Encimera Siemens ET651FK17E
Encimera Siemens ET651FK17EEncimera Siemens ET651FK17E
Encimera Siemens ET651FK17E
 
Manual siemens encimera vitrocerámica et651fk17e
Manual siemens  encimera vitrocerámica et651fk17eManual siemens  encimera vitrocerámica et651fk17e
Manual siemens encimera vitrocerámica et651fk17e
 
Manual bosch encimera vitrocerámico pkk651 f17e
Manual bosch  encimera vitrocerámico pkk651 f17eManual bosch  encimera vitrocerámico pkk651 f17e
Manual bosch encimera vitrocerámico pkk651 f17e
 
Manual siemens encimera vitrocerámica et651ff17e
Manual siemens  encimera vitrocerámica et651ff17eManual siemens  encimera vitrocerámica et651ff17e
Manual siemens encimera vitrocerámica et651ff17e
 
Manual bosch encimera vitrocerámica pkd775 n15e
Manual bosch  encimera vitrocerámica pkd775 n15eManual bosch  encimera vitrocerámica pkd775 n15e
Manual bosch encimera vitrocerámica pkd775 n15e
 
Encimera BOSCH PKK611B17E
Encimera BOSCH PKK611B17EEncimera BOSCH PKK611B17E
Encimera BOSCH PKK611B17E
 
Manual bosch encimera vitrocerámico pkf631 b17e
Manual bosch  encimera vitrocerámico pkf631 b17eManual bosch  encimera vitrocerámico pkf631 b17e
Manual bosch encimera vitrocerámico pkf631 b17e
 
Manual bosch encimera vitrocerámico pkf645 b17e
Manual bosch  encimera vitrocerámico pkf645 b17eManual bosch  encimera vitrocerámico pkf645 b17e
Manual bosch encimera vitrocerámico pkf645 b17e
 
Manual bosch encimera vitrocerámico pkm631 b17e
Manual bosch  encimera vitrocerámico pkm631 b17eManual bosch  encimera vitrocerámico pkm631 b17e
Manual bosch encimera vitrocerámico pkm631 b17e
 
Manual bosch encimera vitrocerámico pkk631 b17e
Manual bosch  encimera vitrocerámico pkk631 b17eManual bosch  encimera vitrocerámico pkk631 b17e
Manual bosch encimera vitrocerámico pkk631 b17e
 
Manual balay frigorífico 3ff3760p
Manual balay  frigorífico 3ff3760pManual balay  frigorífico 3ff3760p
Manual balay frigorífico 3ff3760p
 

More from Alsako Electrodomésticos

More from Alsako Electrodomésticos (20)

Lavavajillas ZANUSSI ZDI22001XA
Lavavajillas ZANUSSI ZDI22001XALavavajillas ZANUSSI ZDI22001XA
Lavavajillas ZANUSSI ZDI22001XA
 
Secadora ZANUSSI ZDH8333PZ
Secadora ZANUSSI ZDH8333PZSecadora ZANUSSI ZDH8333PZ
Secadora ZANUSSI ZDH8333PZ
 
Congelador ZANUSSI ZFC1040WA
Congelador ZANUSSI ZFC1040WACongelador ZANUSSI ZFC1040WA
Congelador ZANUSSI ZFC1040WA
 
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SANevera ZANUSSI ZUA14020SA
Nevera ZANUSSI ZUA14020SA
 
Nevera ZANUSSI ZBB28460SA
Nevera ZANUSSI ZBB28460SANevera ZANUSSI ZBB28460SA
Nevera ZANUSSI ZBB28460SA
 
Encimera ZANUSSI ZGG66424XA
Encimera ZANUSSI ZGG66424XAEncimera ZANUSSI ZGG66424XA
Encimera ZANUSSI ZGG66424XA
 
Encimera ZANUSSI ZGO65414BA
Encimera ZANUSSI ZGO65414BAEncimera ZANUSSI ZGO65414BA
Encimera ZANUSSI ZGO65414BA
 
Encimera ZANUSSI ZEV6330FBA
Encimera ZANUSSI ZEV6330FBAEncimera ZANUSSI ZEV6330FBA
Encimera ZANUSSI ZEV6330FBA
 
Encimera ZANUSSI ZEI6840FBA
Encimera ZANUSSI ZEI6840FBAEncimera ZANUSSI ZEI6840FBA
Encimera ZANUSSI ZEI6840FBA
 
Encimera ZANUSSI ZEL6633FBA
Encimera ZANUSSI ZEL6633FBAEncimera ZANUSSI ZEL6633FBA
Encimera ZANUSSI ZEL6633FBA
 
Encimera ZANUSSI ZEV6041XBA
Encimera ZANUSSI ZEV6041XBAEncimera ZANUSSI ZEV6041XBA
Encimera ZANUSSI ZEV6041XBA
 
Horno ZANUSSI ZZU10301WK
Horno ZANUSSI ZZU10301WKHorno ZANUSSI ZZU10301WK
Horno ZANUSSI ZZU10301WK
 
Horno ZANUSSI ZZU10301XK
Horno ZANUSSI ZZU10301XKHorno ZANUSSI ZZU10301XK
Horno ZANUSSI ZZU10301XK
 
Horno ZANUSSI ZOB20301XK
Horno ZANUSSI ZOB20301XKHorno ZANUSSI ZOB20301XK
Horno ZANUSSI ZOB20301XK
 
Horno ZANUSSI ZZB21601XV
Horno ZANUSSI ZZB21601XVHorno ZANUSSI ZZB21601XV
Horno ZANUSSI ZZB21601XV
 
Horno ZANUSSI ZOP37922XK
Horno ZANUSSI ZOP37922XKHorno ZANUSSI ZOP37922XK
Horno ZANUSSI ZOP37922XK
 
Horno ZANUSSI ZOP37932XA
Horno ZANUSSI ZOP37932XAHorno ZANUSSI ZOP37932XA
Horno ZANUSSI ZOP37932XA
 
Lavadora Zanussi ZWF81243W
Lavadora Zanussi ZWF81243WLavadora Zanussi ZWF81243W
Lavadora Zanussi ZWF81243W
 
Microondas Zanussi ZBM26542XA
Microondas Zanussi ZBM26542XAMicroondas Zanussi ZBM26542XA
Microondas Zanussi ZBM26542XA
 
CAMPANA TEKA DM-90
CAMPANA TEKA DM-90CAMPANA TEKA DM-90
CAMPANA TEKA DM-90
 

Encimera ZANUSSI ZEV6040XBA

 • 1. EL Οδηγίες Χρήσης 2 NO Bruksanvisning 11 PT Manual de instruções 18 ES Manual de instrucciones 26 Εστίες Platetopp Placa Placa de cocción ZEV6040XBA
 • 2. Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια _ _ _ _ _ _ 2 Οδηγίες για την ασφάλεια _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 Περιγραφή προϊόντος _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 Χρήσιμες συμβουλές _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 Φροντίδα και καθάρισμα _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 Αντιμετωπιση προβληματων _ _ _ _ _ _ _ 7 Οδηγίες εγκατάστασης _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 Τεχνικα στοιχεια _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 Περιβαλλοντικά θέματα _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση. Πληροφορίες για την ασφάλεια Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύ- νεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκα- τάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά. Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης αναπηρίας. • Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθη- τηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται από ενήλικα ή άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. • Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. • Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. • Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συ- σκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα μέρη εί- ναι πολύ ζεστά. • Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, συνιστά- ται η ενεργοποίησή της. • Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 2 www.zanussi.com
 • 3. Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια • Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε τις αντιστάσεις. • Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με χωριστό σύστημα τηλεχειρισμού. • Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε εστίες με λάδι ή λίπος μπο- ρεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει πυρκαγιά. • Μην προσπαθήσετε ποτέ να σβήσετε μια φωτιά με νερό. Απε- νεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια καλύψτε τη φλόγα με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα. • Μη φυλάσσετε αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέμα- τος. • Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της συ- σκευής. • Τα μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται στην επιφάνεια των εστιών, καθώς ενδέχεται να θερμανθούν υπερβολικά. • Εάν υπάρχουν ρωγμές στην υαλοκεραμική επιφάνεια, απενερ- γοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπλη- ξία. Οδηγίες για την ασφάλεια Εγκατάσταση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο. • Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας. • Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της. • Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή. • Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από τις άλ- λες συσκευές και μονάδες. • Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη μετακί- νηση της συσκευής, καθότι είναι βαριά. Φο- ράτε πάντα γάντια ασφαλείας. • Στεγανοποιήστε τις κομμένες επιφάνειες με υλικό στεγανοποίησης, ώστε να αποτραπεί η διόγκωσή τους από την υγρασία. • Προστατέψτε το κάτω μέρος της συσκευής από ατμούς και υγρασία. • Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε πόρ- τα ή κάτω από παράθυρο. Έτσι, αποτρέπε- ται η πτώση ζεστών μαγειρικών σκευών από τη συσκευή κατά το άνοιγμα της πόρ- τας ή του παραθύρου. 3www.zanussi.com
 • 4. • Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη επάνω από συρτάρια, διασφαλίστε ότι ο χώρος ανάμεσα στο κάτω μέρος της συσκευής και το επάνω συρτάρι είναι επαρκής για την κυκλοφορία αέρα. • Το κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να θερμανθεί πολύ. Σας συνιστούμε να τοπο- θετήσετε ένα άκαυστο διαχωριστικό πλαί- σιο κάτω από τη συσκευή για να αποφεύ- γεται η πρόσβαση στο κάτω μέρος. Ηλεκτρική σύνδεση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. • Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. • Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. • Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε ερ- γασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος. • Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο ρεύ- ματος. • Μην επιτρέπετε στο καλώδιο ρεύματος να μπερδεύεται. • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος ή το φις (κατά περίπτωση) δεν έρχονται σε επα- φή με τη ζεστή συσκευή ή με ζεστά μαγειρι- κά σκεύη κατά τη σύνδεση της συσκευής στην πρίζα ρεύματος • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκαταστα- θεί σωστά. Οι χαλαρές ή λανθασμένες συν- δέσεις στο καλώδιο ρεύματος ή το φις (κα- τά περίπτωση), μπορούν να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση του ακροδέκτη. • Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί προστα- σία από την ηλεκτροπληξία. • Τοποθετήστε το συνδετήρα ανακούφισης καταπόνησης στο καλώδιο. • Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις τροφοδοσίας (κατά περίπτωση) ή στο κα- λώδιο ρεύματος. Επικοινωνήστε με το Σέρ- βις ή έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός κατεστραμμένου καλωδίου ρεύματος. • Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να προβλέπεται μονωτική διάταξη που να επιτρέπει την αποσύνδεση της συ- σκευής από το δίκτυο ρεύματος από όλους τους πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει να έχει ελάχιστη απόσταση 3 χιλιοστών με- ταξύ των επαφών. • Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές διατάξεις απομόνωσης: ασφαλειοδιακόπτες, ασφά- λειες (βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής ρεύματος και ρελέ. Χρήση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού, εγκαυμάτων ή ηλεκτροπληξίας. • Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε οικιακό περιβάλλον. • Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής. • Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονοδιακό- πτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού για τη λειτουργία της συσκευής. • Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν μαγειρεύετε. • Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμέ- να χέρια ή όταν βρίσκεται σε επαφή με νε- ρό. • Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή καπά- κια μαγειρικών σκευών επάνω στις ζώνες μαγειρέματος. Οι περιοχές αυτές θερμαίνο- νται. • Θέστε τη ζώνη μαγειρέματος εκτός λειτουρ- γίας μετά από τη χρήση. • Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφά- νεια εργασίας ή ως επιφάνεια απόθεσης αντικειμένων. • Εάν υπάρξουν ρωγμές στην επιφάνεια της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως τη συ- σκευή από την ηλεκτρική παροχή. Αυτό απαιτείται για αποτροπή τυχόν ηλεκτρο- πληξίας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς. • Τα λίπη και το λάδι μπορούν να απελευθε- ρώσουν εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαί- νονται. Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά 4 www.zanussi.com
 • 5. αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδι όταν τα χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα. • Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ καυ- τό λάδι, μπορούν να προκαλέσουν ακα- ριαία ανάφλεξη. • Το χρησιμοποιημένο λάδι που περιέχει υπολείμματα τροφίμων, μπορεί να προκα- λέσει πυρκαγιά σε χαμηλότερη θερμοκρα- σία από το λάδι που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. • Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμε- να εμποτισμένα με εύφλεκτα υλικά. • Μην προσπαθήσετε να σβήσετε μια φωτιά με νερό. Αποσυνδέστε τη συσκευή και κα- λύψτε τη φλόγα με ένα καπάκι ή μια πυρί- μαχη κουβέρτα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή. • Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά σκεύη επάνω στο χειριστήριο. • Μην αφήνετε να στεγνώσουν τα μαγειρικά σκεύη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. • Προσέχετε να μην πέσουν επάνω στη συ- σκευή αντικείμενα ή μαγειρικά σκεύη. Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά. • Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες μαγειρέματος με άδειο μαγειρικό σκεύος ή χωρίς μαγειρι- κό σκεύος. • Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο επάνω στη συσκευή. • Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο, αλου- μίνιο ή αυτά με φθαρμένη βάση μπορούν να χαράξουν την υαλοκεραμική επιφάνεια. Πρέπει πάντα να ανασηκώνετε αυτά τα αντικείμενα όταν απαιτείται η μετακίνησή τους επάνω στην επιφάνεια μαγειρέματος. Φροντίδα και καθάρισμα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή. • Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να απο- τραπεί η φθορά του υλικού της επιφάνειας. • Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής. • Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορ- ρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα. Απόρριψη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας. • Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρρι- ψη της συσκευής. • Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. • Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορ- ρίψτε το. 5www.zanussi.com
 • 6. Περιγραφή προϊόντος 180 mm 180 mm 145 mm 145 mm 5 4 1 2 3 1 Ζώνη μαγειρέματος 2 Ζώνη μαγειρέματος 3 Ζώνη μαγειρέματος 4 Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας 5 Ζώνη μαγειρέματος Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας Η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας ανάβει όταν μια ζώνη μαγειρέματος είναι ζεστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος εγκαυμάτων από την υπολειπόμενη θερμότητα! Η λειτουργία της εστίας πραγματοποιείται με τους διακόπτες του φούρνου. Το κεφά- λαιο Καθημερινή χρήση για το φούρνο σάς πληροφορεί για τον τρόπο λειτουρ- γίας της εστίας. Όταν τίθεται σε λειτουργία μια ζώνης με- γειρέματος, ακούγεται ένας βόμβος για λίγη ώρα. Αυτό είναι συνηθισμένο για όλες τις υαλοκεραμικές εστίες μαγειρέματος και δεν αποτελεί ένδειξη προβληματικής λειτουργίας της συσκευής. Χρήσιμες συμβουλές Μαγειρικά σκεύη Πληροφορίες για τα μαγειρικά σκεύη • Η βάση των μαγειρικών σκευών πρέπει να έχει το μεγαλύτερο δυνατό πάχος και να εί- ναι όσο το δυνατόν πιο επίπεδη. • Τα μαγειρικά σκεύη από χάλυβα εμαγιέ και με χάλκινο ή αλουμινένιο πάτο μπορούν να προκαλέσουν αλλαγή χρώματος στην υα- λοκεραμική επιφάνεια. Εξοικονόμηση ενέργειας Πώς να εξοικονομείτε ενέργεια • Εάν είναι δυνατόν, κλείνετε πάντα τα μαγει- ρικά σκεύη με το καπάκι τους. • Τοποθετείτε τα μαγειρικά σκεύη επάνω στη ζώνη μαγειρέματος πριν να τη θέσετε σε λειτουργία. • Απενεργοποιείτε τις ζώνες μαγειρέματος πριν από το τέλος του χρόνου μαγειρέμα- τος, για να εκμεταλλευτείτε την υπολειπό- μενη θερμότητα. • Οι ζώνες μαγειρέματος και η βάση των μα- γειρικών σκευών πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις. Πληροφορίες για τα ακρυλαμίδια ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σύμφωνα με τις νεότερες επιστημονικές γνώσεις, το ρόδισμα των τροφίμων (ιδίως όσων περιέχουν άμυλο), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο υγείας λόγω των ακρυλαμιδίων. Για το λόγο αυτό, 6 www.zanussi.com
 • 7. συνιστάται να μαγειρεύετε τα φαγητά στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία και να αποφεύγετε το έντονο ρόδισμα. Φροντίδα και καθάρισμα Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρή- ση. Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με κα- θαρό πάτο. Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες στην υαλοκεραμική εστία δεν επηρεά- ζουν τη λειτουργία της συσκευής. Για να αφαιρέσετε τις βρωμιές: 1. – Απομακρύνετε αμέσως:λιωμένο πλα- στικό, πλαστική μεμβράνη και φαγητά που περιέχουν ζάχαρη. Σε αντίθετη περίπτωση, η βρωμιά μπορεί να προ- καλέσει βλάβη στη συσκευή. Χρησιμο- ποιήστε μια ειδική ξύστρα για το γυαλί. Τοποθετήστε την ξύστρα στη γυάλινη επιφάνεια υπό οξεία γωνία και μετακι- νήστε τη λεπίδα επάνω στην επιφά- νεια. – Όταν η συσκευή έχει κρυώσει αρκε- τά, αφαιρέστε:δακτυλίους από άλατα, δακτυλίους λεκέδων από νερό, λεκέδες από λίπη, γυαλιστερές μεταλλικές απο- χρώσεις. Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό υαλοκεραμικών εστιών ή ανοξείδωτων σκευών. 2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί και απορρυπαντικό. 3. Στο τέλος, σκουπίστε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί για να τη στεγνώσε- τε. Αντιμετωπιση προβληματων Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή η λειτουργία της συσκευής. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και ρυθμίστε τη σκάλα μαγειρέ- ματος εντός 10 δευτερολέπτων. Πρόβλημα με την οικιακή ηλεκ- τρική εγκατάσταση. Εξετάστε την ασφάλεια στο κουτί ασφαλειών του οικιακού ηλεκτρι- κού πίνακα. Εάν η ασφάλεια καί- γεται επαναλαμβανόμενα, επικοι- νωνήστε με επαγγελματία ηλεκ- τρολόγο. Δεν ανάβει η ένδειξη υπολειπό- μενης θερμότητας. Η ζώνη μαγειρέματος δεν είναι ζεστή, καθότι λειτούργησε μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν η ζώνη μαγειρέματος λει- τούργησε για αρκετό διάστημα για να είναι ζεστή, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις. Αν έχετε δοκιμάσει τους παραπάνω τρόπους αντιμετώπισης και δεν είναι δυνατή η αποκα- τάσταση του προβλήματος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το τμήμα εξυπηρέτη- σης πελατών. Αναφέρετε τα δεδομένα από την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, τον τριψήφιο κωδικό για την υαλοκεραμική εστία (βρίσκεται στη γωνία της γυάλινης επιφά- νειας) και το μήνυμα σφάλματος που εμφανί- ζεται. Βεβαιωθείτε, ότι έχετε θέσει σε λειτουργία σωστά τη συσκευή. Στην περίπτωση εσφαλ- μένων χειρισμών, η επιδιόρθωση από τον τε- χνικό ή τον αντιπρόσωπο θα χρεώνεται κανο- νικά ακόμη και όταν δεν έχει λήξει η περίοδος εγγύησης. Οι οδηγίες σχετικά με την εξυπηρέ- 7www.zanussi.com
 • 8. τηση πελατών και οι όροι της εγγύησης βρί- σκονται στο βιβλιαράκι της εγγύησης. Οδηγίες εγκατάστασης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια. Πριν από την εγκατάσταση Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής, κα- ταγράψτε τις παρακάτω πληροφορίες από την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο κάτω μέρος του περιβλήματος της συ- σκευής. • Μοντέλο (Model) ........................... • Αριθμός προϊόντος (PNC) ........................... • Αριθμός σειράς (S.N.) ................. Εντοιχιζόμενες συσκευές • Χρησιμοποιείτε τις εντοιχιζόμενες συσκευές μόνο μετά την εγκατάστασή τους σε σωστά κατασκευασμένα εντοιχιζόμενα ντουλάπια και πάγκους εργασίας που πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα. Συναρμολόγηση min. 50mm min. 500mm 490+1 mm 560+1mm R 5mm 55mm 8 www.zanussi.com
 • 9. min. 28 mm Τεχνικα στοιχεια Model ZEV6040XBA Prod.Nr. 949 595 542 00 Typ 58 AAD 30 ZO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Made in Germany Ser.Nr. .......... 6.0 kW ZANUSSI Ισχύς μαγειρικών ζωνών Ζώνη μαγειρέματος Ονομαστική ισχύς (Μέγιστη σκάλα μαγειρέμα- τος) [W] Πίσω δεξιά — 180 mm 1800 W Μπροστά δεξιά — 145 mm 1200 W Πίσω αριστερά — 145 mm 1200 W Μπροστά αριστερά — 180 mm 1800 W Περιβαλλοντικά θέματα Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από 9www.zanussi.com
 • 10. ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν. Υλικό συσκευασίας Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν να ανακυ- κλωθούν. Τα πλαστικά συστατικά προσδιορί- ζονται από τη σήμανση: >PE<,>PS<, κ.λπ. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας ως οικιακά απορρίμματα στις εγκαταστάσεις διάθεσης απορριμμάτων του δήμου σας. 10 www.zanussi.com
 • 11. Innhold Sikkerhetsinformasjon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11 Sikkerhetsanvisninger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14 Nyttige tips og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14 Stell og rengjøring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 Feilsøking _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 Installasjonsanvisninger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16 Miljøvern _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17 Med forbehold om endringer. Sikkerhetsinformasjon Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produ- senten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk. Sikkerhet for barn og utsatte personer Advarsel Fare for kvelning, skade og permanent uførhet. • Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og perso- ner med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn av en vok- sen eller en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. • Ikke la barn leke med produktet. • Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. • Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme. • Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer den. • Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn. Generelt om sikkerhet • Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Ikke berør varmeelementene. • Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur. 11www.zanussi.com
 • 12. • Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp med fett eller olje kan væ- re farlig og kan resultere i brann. • Du må aldri prøve å slukke en brann med vann, men du må slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks med et lokk eller et brannteppe. • Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene. • Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet. • Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke leg- ges på komfyrtoppen fordi de kan bli varme. • Hvis den glasskeramiske overflaten har sprukket, må du slå av produktet for å unngå fare for elektrisk støt. Sikkerhetsanvisninger Montering Advarsel Dette produktet må monteres av en kvalifisert person. • Fjern all emballasje. • Ikke monter eller bruk et skadet produkt. • Følg monteringsinstruksjonene som følger med produktet. • Overhold minimumsavstanden fra andre pro- dukter og enheter. • Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker. • Dekk utskjæringssporet med tetningsmiddel for å forhindre at fuktighet forårsaker svelling. • Beskytt produktets bunn mot damp og fuk- tighet. • Ikke monter produktet ved siden av en dør el- ler under et vindu. Dette hindrer varme koke- kar fra å falle ned fra produktet når døren el- ler vinduet åpnes. • Hvis produktet er montert over skuff, sørg for at avstanden mellom underkant av produktet og skuffen er tilstrekkelig for luftsirkulasjon. • Produktets bunn kan bli varm. Vi anbefaler at du monterer et ikke-brennbart skillepanel un- der produktet, for å unngå tilgang til bunnen. Elektrisk tilkopling Advarsel Fare for brann og elektrisk støt. • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert elektriker. • Produktet må være jordet. • Før enhver operasjon sørge for at produktet er koblet fra strømforsyningen. • Bruk riktig strømkabel. • Sørg for at strømkabelen ikke floker seg. • Sørg for at strømkabelen eller støpselet (hvis aktuelt) ikke berører det varme produktet eller varme kokekar, når du kobler produktet til stikkontaktene i nærheten • Sørg for at produktet er riktig montert. Løs og feil strømkabel eller støpsel (hvis aktuelt) kan gjøre at terminalen blir for varm. • Sørg for at støtbeskyttelse er montert. • Bruk strekkavlaster til kabelen. • Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og strøm- kabelen ikke blir påført skade. Kontakt servi- cesenteret eller en elektriker for å bytte en ødelagt strømkabel. • Den elektriske installasjonen må ha en isole- ringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten 12 www.zanussi.com
 • 13. må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm. • Bruk bare riktige isolasjonsenheter: vernebry- tere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kon- taktorer. Bruk Advarsel Fare for skade, brannskader eller elektrisk støt. • Dette produktet er beregnet for bruk i en husholdning. • Produktets spesifikasjoner må ikke endres. • Produktet er ikke beregnet for å brukes sam- men med et separat fjernkontrollsystem. • Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift. • Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er i kontakt med vann. • Ikke legg bestikk eller grytelokk på kokesone- ne. De blir varme. • Slå av kokesonene etter at de har vært i bruk. • Ikke bruk produktet som arbeids- eller opp- bevaringsflate. • Hvis produktets overflate er knust må du koble det fra strømforsyningen umiddelbart. Dette for å forhindre elektrisk støt. Advarsel Eksplosjons- eller brannfare. • Oppvarming av fett og olje kan frigjøre brennbare damper. Hold flammer eller varme gjenstander vekk fra fett og oljer når du bru- ker dem i tilbereding av mat. • Dampen fra svært varm olje, kan føre til selv- antennelse. • Brukt olje som kan inneholde matrester, kan forårsake brann ved en lavere temperatur enn olje som brukes for første gang. • Ikke legg brennbare produkter, eller gjen- stander som er fuktet med brennbare pro- dukter, inn i eller i nærheten av produktet. • Aldri slukk brann med vann. Koble produktet fra strømmen, og dekk flammene med et lokk eller et brannteppe. Advarsel Fare for skade på produktet. • Ikke plasser varme kokekar på betjeningspa- nelet. • Ikke la kokekar koke tørre. • Vær forsiktig slik at ingen gjenstander eller varme kokekar faller ned på produktet. Over- flaten kan bli skadet. • Ikke aktiver kokesonene med tomt kokekar el- ler uten kokekar. • Ikke legg aluminiumsfolie på produktet. • Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller kokekar med ødelagt bunn kan lage riper i glasskeramikken. Løft alltid disse objektene når du må flytte dem på platetoppen. Stell og rengjøring Advarsel Fare for skade på produktet. • Rengjør produktet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflatemateriale. • Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet. • Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skure- svamper, løsemidler eller metallgjenstander. Kassering Advarsel Fare for skade og kvelning. • Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig må- te. • Koble produktet fra strømmen. • Kutt av strømkabelen og kast den. 13www.zanussi.com
 • 14. Produktbeskrivelse 180 mm 180 mm 145 mm 145 mm 5 4 1 2 3 1 Kokesone 2 Kokesone 3 Kokesone 4 Restvarmeindikator 5 Kokesone Restvarmeindikator Restvarmeindikatoren tennes når en kokesone er varm. Advarsel Forbrenningsfare som følge av restvarme! Du betjener koketoppen med ovnsbryter- ne. Kapittelet som omhandler daglig bruk av ovnen, forklarer hvordan du bruker ko- ketoppen. Når en kokesone brukes, summer den en kort stund. Dette er typisk for alle glasske- ramiske kokesoner, og er ikke et tegn på at pro- duktet ikke fungerer som det skal. Nyttige tips og råd Kokekar Informasjon om kokekaret • Kokekarets bunn bør være så tykk og jevn som mulig. • Kokekar av emaljert stål eller med alumini- ums- eller kobberbunn kan misfarge den glasskeramiske overflaten. Energisparing Hvordan man sparer energi • Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det er mu- lig. • Sett kokekaret på kokesonen før du slår den på. • Slå av kokesonene før tilberedningstiden er omme for å utnytte restvarmen. • Bunnen av grytene må ha samme mål som kokesonen. Informasjon om akrylamider Viktig Ifølge ny vitenskapelig viten kan akrylamider utgjøre en helsefare når det stekes ved høy temperatur (særlig mat som inneholder stivelse). Vi anbefaler derfor at du tilbereder maten ved så lav temperatur som mulig og ikke steker den for hardt. 14 www.zanussi.com
 • 15. Stell og rengjøring Rengjør produktet etter hver bruk. Bruk kokekar med ren bunn. Riper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke produktets funksjon. Fjerne smuss: 1. – Fjern umiddelbart: smeltet plast, plastfolie, og mat som inneholder sukker. Hvis ikke, kan smusset forårsake skade på produktet. Bruk en spesialskrape til glasset. Plasser skrapen på glassflaten i en skarp vinkel og skyv bladet bortover flaten. – Fjernes etter at produktet er tilstre- kelig avkjølt: kalk- eller vannringer, fettsprut, falming av metallet. Bruk et spesialrengjøringsmiddel for glasskera- mikk eller rustfritt stål. 2. Rengjør produktet med en fuktig klut og litt rengjøringsmiddel. 3. Til slutt gnir du produktet tørt med en ren klut. Feilsøking Feil Mulig årsak Løsning Du kan ikke slå på eller betjene produktet. Slå på produktet igjen og still inn effekttrinnet på mindre enn 10 se- kunder. Problemer med husets elektriske system. Undersøk sikringen i husets sik- ringsskap. Hvis sikringene går gjentatte ganger, må du kontakte en elektriker. Restvarmeindikatoren vises ikke. Kokesonen er ikke varm fordi den bare har vært i bruk en kort stund. Kontakt servicesenteret dersom kokesonen fortsatt er varm i lang tid. Kontakt forhandleren eller kundeservice hvis du har prøvd løsningsforslagene ovenfor, men pro- blemet fortsatt ikke er løst. Angi opplysningene på typeskiltet, tresifret bokstavkode, kode for glasskeramikken (du finner den i hjørnet av glassflaten) samt feilmeldingen som vises. Forsikre deg om at du har betjent produktet rik- tig. Hvis ikke, må du selv betale for service fra serviceteknikeren eller forhandleren, også i ga- rantitiden. Anvisninger om kundeservice og ga- rantibetingelser finner du i garanti-heftet. Installasjonsanvisninger Advarsel Se etter i Sikkerhets-kapitlene. Før monteringen Skriv ned all informasjonen nedenfor som står på typeskiltet før du monterer produktet. Type- skiltet er plassert på rammen nederst på pro- duktet. • Modell ........................... • PNC (produktnummer) ............................. • Serienummer .................... Integrerte produkter • Integrerte produkter skal bare brukes når de er bygd inn i egnede enheter og arbeidsben- ker som oppfyller standardene. 15www.zanussi.com
 • 16. Montering min. 50mm min. 500mm 490+1 mm 560+1mm R 5mm 55mm min. 28 mm Tekniske data Model ZEV6040XBA Prod.Nr. 949 595 542 00 Typ 58 AAD 30 ZO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Made in Germany Ser.Nr. .......... 6.0 kW ZANUSSI 16 www.zanussi.com
 • 17. Strøm til kokesonene Kokesone Nominell effekt (maks varmeinnstilling) [W] Bakerste til høyre —180 mm 1800 W Foran til høyre —145 mm 1200 W Bakerste til venstre —145 mm 1200 W Foran til venstre —180 mm 1800 W Miljøvern Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. Emballasje Emballasjen er miljøvennlig og resirkuler- bar. Deler av plast er merket med: >>PE<,>PS<, osv. Kast emballasjemateriale- ne som husholdningsavfall i riktig avfallsbehol- der ved kommunens avfallsinnsamlingsstasjon. 17www.zanussi.com
 • 18. Índice Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 Instruções de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19 Descrição do produto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21 Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _ 21 Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 Resolução de problemas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 Instruções de instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 Informação técnica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24 Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Informações de segurança Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos re- sultantes da instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções junto do aparelho para futura referência. Segurança para crianças e pessoas vulneráveis Advertência Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade permanente. • Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais re- duzidas ou com pouca experiência e conhecimento se forem su- pervisionadas por um adulto que seja responsável pela sua segu- rança. • Não permita que as crianças brinquem com o aparelho. • Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças. • Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do apa- relho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As partes acessíveis estão quentes. • Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o active. • A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão. 18 www.zanussi.com
 • 19. Segurança geral • O aparelho fica quente durante a utilização. Não toque nos aque- cimentos. • Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um siste- ma de controlo remoto separado. • Deixar alimentos com gorduras ou óleos na placa, sem vigilância, pode ser perigoso e provocar um incêndio. • Nunca tente extinguir um incêndio com água. Em vez disso, desli- gue o aparelho e cubra as chamas com uma tampa de tacho ou manta de incêndio. • Não coloque objectos sobre as zonas de cozedura. • Não use uma máquina de limpar a vapor para limpar o aparelho. • Os objectos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados na superfície da placa, uma vez que podem ficar quentes. • Se a superfície da vitrocerâmica apresentar alguma fenda, desli- gue o aparelho para evitar a possibilidade de choque eléctrico. Instruções de segurança Instalação Advertência A instalação deste aparelho só deve ser efectuada por uma pessoa qualificada. • Remova todos os elementos da embalagem. • Não instale nem utilize o aparelho se este es- tiver danificado. • Cumpra as instruções de instalação forneci- das com o aparelho. • Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades. • Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque é pesado. Use sempre luvas de protecção. • Vede as superfícies cortadas com um vedan- te para impedir que a humidade cause dilata- ções. • Proteja a parte inferior do aparelho contra vapor e humidade. • Não instale o aparelho ao lado de uma porta ou debaixo de uma janela. Isso evita que a abertura de portas ou janelas faça cair algum tacho quente do aparelho. • Se o aparelho for instalado por cima de ga- vetas, certifique-se de que o espaço entre o fundo do aparelho e a gaveta superior é sufi- ciente para permitir a circulação de ar. • A parte inferior do aparelho pode ficar quen- te. Recomendamos a instalação de um pai- nel de separação não combustível debaixo do aparelho para evitar o acesso à parte in- ferior. Ligação eléctrica Advertência Risco de incêndio e choque eléctrico. 19www.zanussi.com
 • 20. • Todas as ligações eléctricas têm de ser efectuadas por um electricista qualificado. • O aparelho tem de ficar ligado à terra. • Antes de efectuar qualquer operação de ma- nutenção, certifique-se de que o aparelho está desligado da corrente eléctrica. • Utilize um cabo de alimentação eléctrica adequado. • Não permita que o cabo de alimentação fi- que enredado. • Certifique-se de que o cabo e a ficha de ali- mentação (se aplicável) não entram em con- tacto com o aparelho ou com algum tacho quente quando ligar o aparelho a uma toma- da. • Certifique-se de que o aparelho é instalado correctamente. Ligações de cabo de alimen- tação e ficha (se aplicável) soltas ou incor- rectas podem provocar o sobreaquecimento dos terminais. • Certifique-se de que a protecção contra choque é instalada. • Utilize a braçadeira de fixação para libertar tensão do cabo. • Certifique-se de que não causa danos na fi- cha (se aplicável) e no cabo de alimentação. Contacte a Assistência Técnica ou um elec- tricista para substituir o cabo de alimentação se estiver danificado. • A instalação eléctrica deve possuir um dis- positivo de isolamento que lhe permita desli- gar o aparelho da corrente eléctrica em to- dos os pólos. O dispositivo de isolamento deve ter uma abertura de contacto com uma largura mínima de 3 mm. • Utilize apenas dispositivos de isolamento correctos: disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores. Utilização Advertência Risco de ferimentos, queimaduras ou choque eléctrico. • Utilize este aparelho em ambiente doméstico. • Não altere as especificações deste aparelho. • Não utilize um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado para activar/desactivar o aparelho. • Não deixe o aparelho a funcionar sem vigi- lância. • Não utilize o aparelho com as mãos húmidas, nem se este tiver estado em contacto com água. • Não coloque talheres ou tampas de panelas sobre as zonas de cozedura. Ficam quentes. • Desligue (off) a zona de cozedura após cada utilização. • Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento. • Se a superfície do aparelho tiver rachada, desligue-o imediatamente da corrente eléc- trica. Isso evitará choques eléctricos. Advertência Risco de incêndio ou explosão. • As gorduras e os óleos podem libertar vapo- res inflamáveis quando aquecidos. Mantenha as chamas e os objectos aquecidos afasta- dos das gorduras e dos óleos quando cozi- nhar com este tipo de produtos. • Os vapores que o óleo muito quente liberta podem causar combustão espontânea. • O óleo usado, que pode conter restos de ali- mentos, pode inflamar a uma temperatura in- ferior à de um óleo usado pela primeira vez. • Não coloque produtos inflamáveis ou objec- tos molhados com produtos inflamáveis no interior, ao lado ou em cima do aparelho. • Não tente extinguir o fogo com água. Desli- gue o aparelho e cubra a chama com uma tampa de tacho ou uma manta de incêndio. Advertência Risco de danos no aparelho. • Não coloque nenhum tacho quente sobre o painel de comandos. • Não deixe que nenhum tacho ferva até ficar sem água. • Tenha cuidado e não permita que algum ob- jecto ou tacho caia sobre o aparelho. A su- perfície pode ficar danificada. 20 www.zanussi.com
 • 21. • Não active zonas de cozedura com um tacho vazio ou sem tacho. • Não coloque folha de alumínio no aparelho. • Os tachos de ferro fundido e de alumínio ou que tenham a base danificada podem riscar a vitrocerâmica. Levante sempre estes objec- tos quando precisar de os deslocar na mesa de trabalho. Manutenção e limpeza Advertência Risco de danos no aparelho. • Limpe o aparelho com regularidade para evi- tar que o material da superfície se deteriore. • Não utilize jactos de água ou vapor para lim- par o aparelho. • Limpe o aparelho com um pano macio e hú- mido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos. Eliminação Advertência Risco de ferimentos e asfixia. • Contacte a sua autoridade municipal para saber como eliminar o aparelho correcta- mente. • Desligue o aparelho da alimentação eléctri- ca. • Corte o cabo de alimentação eléctrica e eli- mine-o. Descrição do produto 180 mm 180 mm 145 mm 145 mm 5 4 1 2 3 1 Zona de cozedura 2 Zona de cozedura 3 Zona de cozedura 4 Indicador de calor residual 5 Zona de cozedura Indicador de calor residual O indicador de calor residual acende-se quan- do uma zona de cozedura está quente. Advertência Perigo de queimaduras devido ao calor residual! A placa funciona com os botões do forno. O capítulo da "Utilização diária" referente ao forno indica como utilizar a placa. Quando uma zona de cozedura é activada, emite um zumbido por um curto período de tempo. Isto é normal em todas as zonas de cozedura de vitrocerâmica e não é sinal de al- guma avaria do aparelho. Sugestões e conselhos úteis Tachos e panelas Informação sobre tachos e panelas 21www.zanussi.com
 • 22. • A base do tacho deve ser o mais espessa e plana possível. • Os tachos feitos de aço esmaltado ou que tenham fundos de alumínio ou cobre pode- rão causar alterações de cor na superfície de vitrocerâmica. Poupança de energia Como poupar energia • Sempre que possível, coloque as tampas nos tachos. • Coloque o tacho na zona de cozedura antes de ligar a mesma. • Desligue as zonas de cozedura antes do fim do tempo de cozedura para utilizar o calor residual. • Os fundos dos tachos deverão ter dimensão igual à das zonas de cozedura. Informação relativa à acrilamida Importante De acordo com os conhecimentos científicos mais recentes, se deixar tostar alimentos (especialmente alimentos que contenham amido), a acrilamida pode representar um risco para a saúde. Assim, aconselhamos que cozinhe a baixa temperaturas e não deixe tostar demais os alimentos. Manutenção e limpeza Limpe o aparelho após cada utilização. Utilize sempre tachos com a base limpa. Riscos ou manchas escuras na placa de vitrocerâmica não têm qualquer efeito no funcionamento do aparelho. Para remover sujidades: 1. – Remova imediatamente: plástico der- retido, película de plástico e alimentos com açúcar. Caso contrário, a sujidade pode provocar danos no aparelho. Utili- ze um raspador especial para vidro. Co- loque o raspador sobre a superfície de vidro em ângulo agudo e desloque a lâ- mina sobre a superfície. – Remova após o aparelho ter arrefe- cido o suficiente: manchas de calcá- rio, água ou gordura e descolorações nas partes metálicas brilhantes. Utilize um agente de limpeza especial para vi- trocerâmica ou aço inoxidável. 2. Limpe o aparelho com um pano húmido e um pouco de detergente. 3. No final, seque o aparelho com um pa- no limpo. Resolução de problemas Problema Causa possível Solução Não consegue activar ou utilizar o aparelho. Active novamente o aparelho e defina o grau de cozedura em me- nos de 10 segundos. Problema no sistema eléctrico da casa. Verifique o disjuntor no quadro eléctrico da sua casa. Se o disjun- tor desligar com muita frequência, contacte um electricista qualifica- do. 22 www.zanussi.com
 • 23. Problema Causa possível Solução O indicador de calor residual não acende. A zona de cozedura não está quente porque foi activada apenas por pouco tempo. Se a zona de cozedura tiver fun- cionado tempo suficiente para es- tar quente, contacte a Assistência Técnica. Se tiver experimentado as soluções acima indi- cadas e mesmo assim não for possível reparar o problema, contacte o fornecedor ou a Assis- tência Técnica. Indique os dados da placa de características, o código de três dígitos e letras da placa vitrocerâmica (no canto da superfície de vidro) e a mensagem de erro apresentada. Certifique-se de que utilizou o aparelho correc- tamente. Caso contrário, a manutenção efec- tuada pelo Técnico do Serviço de Assistência ou pelo fornecedor não será gratuita, mesmo durante o período de garantia. As instruções relativas à assistência técnica e as condições da garantia encontram-se no folheto da garan- tia. Instruções de instalação Advertência Consulte os capítulos relativos à segurança. Antes da instalação Antes de instalar o aparelho, anote em baixo os seguintes dados que pode encontrar na placa de características. A placa de características está no fundo da estrutura do aparelho. • Modelo ........................... • PNC ............................. • Número de série .................... Aparelhos de encastrar • Utilize apenas os aparelhos de encastrar após a sua montagem nas unidades encas- tradas adequadas e nas superfícies de traba- lho, de acordo com as normas. Montagem min. 50mm min. 500mm 490+1 mm 560+1mm R 5mm 55mm 23www.zanussi.com
 • 24. min. 28 mm Informação técnica Model ZEV6040XBA Prod.Nr. 949 595 542 00 Typ 58 AAD 30 ZO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Made in Germany Ser.Nr. .......... 6.0 kW ZANUSSI Potência das zonas de cozedura Zona de cozedura Potência nominal (nível de cozedura máximo) [W] Posterior direita — 180 mm 1800 W Frente direita — 145 mm 1200 W Posterior esquerda — 145 mm 1200 W Frente esquerda — 180 mm 1800 W Preocupações ambientais O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a 24 www.zanussi.com
 • 25. reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto. Material de embalagem Os materiais da embalagem são ecológi- cos e podem ser reciclados Os compo- nentes de plástico são identificados por mar- cas: >PE<,>PS<, etc. Elimine o material de embalagem como resíduo doméstico nas insta- lações de eliminação de resíduos da sua zona. 25www.zanussi.com
 • 26. Índice de materias Información sobre seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ 26 Instrucciones de seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27 Descripción del producto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29 Consejos útiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29 Mantenimiento y limpieza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 Solución de problemas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 Instrucciones de instalación _ _ _ _ _ _ _ _ 31 Información técnica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32 Aspectos medioambientales _ _ _ _ _ _ _ _ 32 Salvo modificaciones. Información sobre seguridad Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instruccio- nes facilitadas. El fabricante no se hace responsable de los daños y lesiones causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el aparato para futuras consul- tas. Seguridad de niños y personas vulnerables Advertencia Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o incapacidad permanente. • Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimien- tos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con la super- visión de una persona que se responsabilice de su seguridad. • No deje que los niños jueguen con el aparato. • Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. • Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando es- té funcionando o enfriándose. Las piezas de fácil acceso están calientes. • Si el aparato dispone de dispositivo de seguridad para niños, se recomienda activarlo. • Evite que un niño lleve a cabo la limpieza y el mantenimiento de usuario sin la supervisión adecuada. 26 www.zanussi.com
 • 27. Seguridad general • El aparato y las piezas accesibles se calientan mucho durante el funcionamiento. No toque las resistencias. • No accione el aparato con un temporizador externo ni con un sis- tema de mando a distancia independiente. • Cocinar con grasa o aceite sin estar presente puede resultar peli- groso, ya que podría ocasionarse un incendio. • Nunca intente apagar un fuego con agua; apague el aparato y cu- bra la llama con una tapa o una manta ignífuga. • No utilice las superficies de cocción para almacenar alimentos. • No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato. • No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores, cucharas o tapas sobre la superficie de cocción para evitar que se calienten. • Si la superficie vitrocerámica está agrietada, apague el aparato para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Instrucciones de seguridad Instalación Advertencia Sólo un técnico cualificado puede instalar el aparato. • Retire todo el embalaje. • No instale ni utilice un aparato dañado. • Siga las instrucciones de instalación sumi- nistradas con el aparato. • Respete siempre la distancia mínima entre el aparato y los demás electrodomésticos y mobiliario. • El aparato es pesado, tenga cuidado siempre cuando lo mueva. Utilice siempre guantes de protección. • Proteja las superficies cortadas con un mate- rial sellante para evitar que la humedad las hinche. • Proteja la parte inferior del aparato del vapor y la humedad. • No instale el aparato junto a una puerta o de- bajo de una ventana. De esta forma se evita que los recipientes calientes caigan del apa- rato cuando la puerta o la ventana estén abiertas. • Cuando instale el aparato encima de cajo- nes, asegúrese de que hay suficiente espa- cio entre la parte inferior del aparato y el ca- jón superior para que circule el aire. • La base del aparato se puede calentar. Se recomienda colocar un panel de separación incombustible bajo el aparato para evitar ac- ceder a la base. Conexión eléctrica Advertencia Riesgo de incendios y descargas eléctricas. • Todas las conexiones eléctricas deben reali- zarlas electricistas cualificados. • El aparato debe quedar conectado a tierra. • Antes de efectuar cualquier tipo de opera- ción, compruebe que el aparato esté desen- chufado de la corriente eléctrica. 27www.zanussi.com
 • 28. • Utilice el cable de red eléctrica adecuado. • Coloque los cables eléctricos de forma que no se puedan enredar. • Asegúrese de que el cable o el enchufe (en su caso) no toquen el aparato caliente ni utensilios de cocina calientes cuando conec- te el aparato a las tomas cercanas. • Asegúrese de que el aparato está instalado correctamente. Un cable de red o enchufe (en su caso) flojo o inadecuado puede pro- vocar que el terminal se caliente en exceso. • Asegúrese de que hay instalada una protec- ción contra descargas eléctricas. • Establezca la descarga de tracción del cable. • Asegúrese de no provocar daños en el en- chufe (en su caso) ni en el cable de red. Póngase en contacto con un electricista o con el servicio técnico para cambiar un cable de red dañado. • La instalación eléctrica debe tener un dispo- sitivo de aislamiento que permita desconec- tar el aparato de todos los polos de la red. El dispositivo de aislamiento debe tener una apertura de contacto con una anchura míni- ma de 3 mm. • Use únicamente dispositivos de aislamiento apropiados: línea con protección contra los cortocircuitos, fusibles (tipo tornillo que pue- dan retirarse del soporte), dispositivos de fu- ga a tierra y contactores. Uso Advertencia Riesgo de lesiones, quemaduras o descargas eléctricas. • Utilice este aparato en entornos domésticos. • No cambie las especificaciones de este apa- rato. • No utilice un temporizador externo ni un sis- tema de mando a distancia separado para utilizar el aparato. • No deje nunca el aparato desatendido mien- tras está en funcionamiento. • No utilice el aparato con las manos mojadas o cuando esté en contacto con el agua. • No coloque cubiertos ni tapaderas sobre las zonas de cocción. Pueden alcanzar tempera- turas elevadas. • Apague las zonas de cocción después de cada uso. • No utilice el aparato como superficie de tra- bajo o almacenamiento. • Si la superficie del aparato está agrietada, desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación. De esta forma evitará descargas eléctricas. Advertencia Existe peligro de explosión o incendio. • Las grasas o aceites calientes pueden gene- rar vapores inflamables. Mantenga las llamas u objetos calientes alejados de grasas y aceites cuando cocine con ellos. • Los vapores que liberan los aceites muy ca- lientes pueden provocar combustiones im- previstas. • El aceite usado, que puede contener restos de alimentos, puede provocar incendios a temperaturas más bajas que el aceite utiliza- do por primera vez. • No coloque productos inflamables ni objetos mojados con productos inflamables, dentro, cerca o encima del aparato. • No intente apagar un fuego con agua. Des- conecte el aparato y cubra la llama con una tapa o una manta ignífuga. Advertencia Podría dañar el aparato. • No coloque ningún utensilio de cocina ca- liente en el panel de control. • No deje que el contenido de los utensilios de cocina hierva hasta evaporarse. • Evite la caída de objetos o utensilios de coci- na en el aparato. La superficie puede dañar- se. • No encienda las zonas de cocción sin uten- silios de cocina o con éstos vacíos. • No coloque papel de aluminio sobre el apa- rato. • Los utensilios de cocina de hierro o aluminio fundido, o que tengan la base dañada, pue- 28 www.zanussi.com
 • 29. den arañar la vitrocerámica. Levante siempre estos objetos cuando tenga que moverlos sobre la superficie de cocción. Mantenimiento y limpieza Advertencia Podría dañar el aparato. • Limpie periódicamente el aparato para evitar el deterioro del material de la superficie. • No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el aparato. • Limpie el aparato con un paño suave hume- decido. Utilice sólo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos de metal. Desecho Advertencia Existe riesgo de lesiones o asfixia. • Póngase en contacto con las autoridades lo- cales para saber cómo desechar correcta- mente el aparato. • Desconecte el aparato de la red. • Corte el cable de conexión a la red y desé- chelo. Descripción del producto 180 mm 180 mm 145 mm 145 mm 5 4 1 2 3 1 Zona de cocción 2 Zona de cocción 3 Zona de cocción 4 Indicador de calor residual 5 Zona de cocción Indicador de calor residual El indicador de calor residual muestra cuándo una zona de cocción está caliente. Advertencia ¡Riesgo de quemaduras por calor residual! La placa se maneja con los mandos situa- dos en el horno. El capítulo Uso diario del horno recoge las instrucciones de uso de la placa. Cuando una zona de cocción está en fun- cionamiento, emite un zumbido durante unos momentos. Esto es algo típico de todas las zonas de cocción vitrocerámicas y no indica que el aparato tenga desperfectos. Consejos útiles Recipientes Información sobre los utensilios de cocina • La base del recipiente debe ser lo más grue- sa y plana posible. • Los recipientes fabricados con acero esmal- tado y bases de aluminio o cobre pueden provocar cambios de color de la superficie vitrocerámica. Ahorro energético 29www.zanussi.com
 • 30. Cómo ahorrar energía • En la medida de lo posible, cocine siempre con los recipientes tapados. • Coloque el recipiente sobre una zona de cocción antes de encenderla. • Apague las zonas de cocción antes de que se agote el tiempo para utilizar el calor resi- dual. • La base de los recipientes y las zonas de cocción deben tener el mismo diámetro. Información sobre acrilamidas Importante Según los nuevos descubrimientos científicos, el tostado intensivo de los alimentos, especialmente de los productos que contienen almidón, puede ser un riesgo para la salud. Por esta razón, se recomienda cocinar a bajas temperaturas y no tostar excesivamente los alimentos. Mantenimiento y limpieza Limpie el aparato después de cada uso. Utilice siempre recipientes cuya base esté lim- pia. Los arañazos o las marcas oscuras de la superficie vitrocerámica no afectan al fun- cionamiento normal del aparato. Para eliminar la suciedad: 1. – Elimine de inmediato: restos fundidos de plástico, recubrimientos de plástico y alimentos que contengan azúcar. De lo contrario la suciedad dañará el aparato. Utilice un rascador especial para el cris- tal. Coloque el rascador sobre la superfi- cie del cristal formando un ángulo agudo y arrastre la hoja para eliminar la sucie- dad. – Elimine cuando el aparato se haya enfriado: restos de cal, marcas de agua, manchas de grasa y decoloracio- nes metálicas. Utilice un limpiador espe- cial para vitrocerámicas o acero inoxida- ble. 2. Limpie el aparato con un paño suave hu- medecido con agua y detergente. 3. Termine la limpieza secando a fondo el aparato con un paño limpio. Solución de problemas Problema Posible causa Solución El aparato no se enciende o no funciona. Vuelva a encender el aparato y ajuste el nivel de calor en menos de 10 segundos. Problemas con el sistema eléctri- co de la casa. Examine el fusible del sistema eléctrico de la vivienda en la caja de fusibles. Si los fusibles se fun- den repetidamente, consulte a un electricista cualificado. El indicador de calor residual no se enciende. La zona de cocción no está ca- liente al no haber estado encendi- da el tiempo suficiente. Si la zona de cocción ha funciona- do el tiempo suficiente como para estar caliente, consulte al Centro de servicio técnico. Si después de aplicar las soluciones anteriores no ha conseguido resolver el problema, pónga- se en contacto con el distribuidor o con el ser- vicio de atención al cliente. Facilite la informa- ción de la placa de características, el código de tres dígitos de la placa vitrocerámica (se en- cuentra en la esquina de la superficie vitrocerá- mica) y el mensaje de error que aparezca. 30 www.zanussi.com
 • 31. Asegúrese de que maneja el aparato adecua- damente. De lo contrario, el personal técnico de servicio del cliente o del distribuidor factura- rá la reparación efectuada, incluso en el caso de que el aparato se encuentre en periodo de garantía. Las instrucciones sobre servicio técni- co y condiciones de garantía se encuentran en el folleto de garantía que se suministra con el aparato. Instrucciones de instalación Advertencia Consulte los capítulos sobre seguridad. Antes de la instalación Antes de instalar el aparato, anote esta infor- mación de la placa de características. La placa de características se encuentra en el fondo de la caja del aparato. • Modelo ........................... • PNC ............................. • Número de serie .................... Aparatos integrados • Los aparatos que han de ir integrados en la cocina sólo deben utilizarse una vez encas- trados en los muebles adecuados y con las encimeras y superficies de trabajo apropia- das. Montaje min. 50mm min. 500mm 490+1 mm 560+1mm R 5mm 55mm 31www.zanussi.com
 • 32. min. 28 mm Información técnica Model ZEV6040XBA Prod.Nr. 949 595 542 00 Typ 58 AAD 30 ZO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Made in Germany Ser.Nr. .......... 6.0 kW ZANUSSI Potencia de las zonas de cocción Zona de cocción Potencia nominal (ajuste de calor máximo) [W] Posterior derecha —180 mm 1800 W Anterior derecha —145 mm 1200 W Posterior izquierda — 145 mm 1200 W Anterior izquierda — 180 mm 1800 W Aspectos medioambientales El símbolo que aparece en el aparato o en su embalaje, indica que este producto no se puede tratar como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar, sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo producto similar al que se deshecha, bien a un punto municipal de recolección selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se gestionara de forma adecuada. Para 32 www.zanussi.com
 • 33. obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la tienda donde lo compró. Material de embalaje Los materiales de embalaje son ecológi- cos y se pueden reciclar. Los componen- tes plásticos se identifican por la marca: >PE<,>PS<, etc. Deshágase de los materiales de embalaje siguiendo la normativa sobre resi- duos urbanos vigente en su localidad. 33www.zanussi.com