SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
Produkty i usługi . 2019
Platforma IIoT, Cloud BMS | Integrujemy - Analizujemy - Automatyzujemy
Łączymy systemy techniczne budynków przemysłowych i komercyjnych, analizujemy ich efektywność,
automatyzujemy w sposób inteligentny, aby stały się aktywami i pracowały na rzecz firmy.
★ Integracji systemów technicznych i urządzeń
znajdujących się w nieruchomościach
przemysłowych i komercyjnych.
★ Rozwoju oprogramowania do zarządzania i optymalizacji
systemów technicznych budynków opartego na chmurze.
Nazywamy się ConnectorIO
Connector (łącznik) + IO (input/output)
Specjalizujemy się w:
ConnectorIO
Cloud
Industry 4.0 | Commercial Real-Estate (CRE)
DZIĘKI CHMURZE UMOŻLIWIAMY ZDALNE:
⬡ Zarządzanie
⬡ Sterowanie
⬡ Automatyzację
⬡ Raportowanie i analizę danych urządzeń
01 Mierzenie
02 Monitoring
03 Analiza
04 Automatyzacja
Założenie firmy w oparciu o wcześniejsze
doświadczenie zawodowe. Główny nacisk - integracja
oprogramowania w scenariuszach korporacyjnych.
Rozpoczęcie pracy z Nokia Siemens Network.
Powstał Code-House
2008
Podpisanie umowy z amerykańskimi firmami (później
Alcatel-Lucent, Red-Hat) w celu opracowania produktów
w pełni opartych na oprogramowaniu open-source.
Zaangażowanie
w Open-Source
2010
O firmie
Solidny Partner
Prace nad oprogramowaniem automatyki domowej
i powiązaną z nim społecznością open-source.
Pierwsze projekty w dziedzinie integracji BACnet
i systemów grzewczych.
Automatyka Domowa
2015
Utworzenie sp. z o.o. w celu zbudowania kompletnego
produktu dla rynku nieruchomości przemysłowych
i komercyjnych opartego na zasadach IoT i Industry 4.0.
Powstaje marka ConnectorIO
2018
DOŚWIADCZENIE
Nasze wdrożenia obejmują
optymalizację central HVAC, aplikacje
sterujące systemem oświetleniowym,
monitoring środowiska czujnikami
BLE (Bluetooth) oraz pomiary mediów
oparte na OMS i WM-Bus.
ConnectorIO jako spółka i marka
powstało w 2018 r. Połączyliśmy ponad
11-letnie doświadczenie w rozwoju
oprogramowania open-source oraz
middleware z pasją do automatyki
budynkowej i doświadczeniem
w zakresie integracji
systemów od 2015 r.
Nasze usługi
● Doradztwo w zakresie
oprogramowania typu open-source.
● Integracje sprzętu z platformami
IoT (Internet Rzeczy).
● Rozwój oprogramowania
i protokołów komunikacyjnych IoT.
● Integracje z chmurą
chmura → urządzenie
urządzenie → chmura
chmura → chmura
● Implementacja zasad i mechanizmów bezpieczeństwa
i uwierzytelniania / autoryzacji (0Auth 2 / OpenID).
Korzyści - Co wyróżnia
nasze oprogramowanie
Korzyści
Korzyści wynikające z instalacji ConnectorIO dla użytkownika końcowego:
• Uwspólnienie łączności urządzeniom różnych producentów w jednym centralnym systemie.
• Kontrola zużycia energii i mediów, w czasie rzeczywistym (próbkowanie danych nawet co 1s).
• Zwiększenie efektywności energetycznej budynku dzięki zaawansowanej automatyzacji
opartej na inteligentnych regułach i skryptach, a nie na nieefektywnych grafikach.
• Pełny nadzór nad infrastrukturą i danymi budowlanymi / produkcyjnymi w jednym panelu.
• Bezpieczny zapis danych w chmurze – brak ograniczeń na ilość danych, dzięki czemu można
próbkować dane z wysoką częstotliwością i pominąć ograniczenia sterownika sprzętowego.
• Szybka i łatwa modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej o urządzenia IoT.
• Zdalny dostęp do systemu na urządzeniach mobilnych - różne poziomy autoryzacji dostępu.
• Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika i prosta konfiguracja urządzeń, która nie wymaga
nauki programowania. Funkcja auto-wykrywania urządzeń (w zależności od protokołu).
• Krótki czas wdrożenia użytkowników w obsługę ConnectorIO i niższe wymogi kompetencyjne.
• Aktualizacja oprogramowania na bieżąco (w chmurze - nie wymaga interwencji w obiekcie).
• Wysoka skalowalność i modularność rozwiązania, która pozwala na dodawanie nowych
rozszerzeń i usuwanie urządzeń z systemu bez konieczności przeprogramowania całości.
ConnectorIO
Cloud
Jeden System – Wiele Integracji
Sprzęt, łączność, obsługiwane urządzenia
MODUŁOWA BUDOWA
Rozszerzalność, łatwe aktualizowanie
systemu i dodawanie funkcjonalności
Modułowa architektura systemu ConnectorIO pozwala
w elastyczny sposób dołączać nowe rozszerzenia.
Rozszerzenia są umieszczone w warstwie programowej
systemu, niezależnej od sterownika sprzętowego urządzenia
końcowego, co umożliwia łatwą aktualizację i dodawanie
nowych funkcjonalności bez konieczności programowania
firmware sterownika sprzętowego.
Ta modularność pozwala nie tylko na integrowanie nowych
urządzeń, ale oznacza możliwość integracji ConnectorIO
z innymi serwisami opartymi na chmurze i zwiększanie
funkcjonalności i wartości systemu dla użytkownika końcowego.
CLOUD
KNX
BACnet
Modbus
OMS
ROZSZERZENIE
Ujednolicenie Komunikacji i Sterowania
Obsługa wielu protokołów, integracja urządzeń różnych producentów w jednym panelu.
®Znaki zarejestrowane - wymienione marki i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiadających im właścicieli.
ConnectorIO jest uniwersalną, programową magistralą komunikacyjną (wspólnym kanałem, przez który urządzenia wymieniają informacje).
System ujednolica dane (i jednostki miar) pochodzące z urządzeń różnych producentów i zapewnia kompatybilność, dzięki czemu można nimi
sterować z jednego miejsca.
MAGISTRALA KOMUNIKACYJNA
Kompatybilność, Ujednolicenie Danych
Wiele Urządzeń - Jeden Interfejs
ConnectorIO : Sprzęt + Oprogramowanie
ConnectorIO potrzebuje minimum jednej centralnej jednostki komputerowej, na której
znajduje się oprogramowanie sterujące oparte na zabezpieczonym systemie Linux.
Rola jednostki centralnej:
• pracuje jako serwer danych przekazywanych do chmury,
• tworzy i obsługuje cyfrowe odpowiedniki urządzeń (digital-twin),
• obsługuje komunikację lokalną i przechowuje reguły automatyzacji urządzeń,
• gromadzi dane w przypadku braku komunikacji z chmurą i przechowuje do czasu
ustanowienia połączenia.
Jednostka centralna (CN), to komputer przemysłowy, który umożliwia pracę
w ekstremalnych warunkach (zapylenie, wysokie/niskie temperatury).
Jednostka centralna (CN) występuje w wielu różnych konfiguracjach i zapewnia obsługę
tylu urządzeń końcowych, ile jest dostępnych portów wejścia/wyjścia.
W przypadku nieruchomości o bardzo rozproszonej strukturze, łączność z urządzeniami
końcowymi można zapewnić bezprzewodowo, lub odpowiednio zwiększyć ilość bramek
komunikacyjnych ConnectorIO.
ConnectorIO może pracować:
• Jako serwis w chmurze, lub jako system lokalny.
• Równolegle do istniejącego sytemu typu BMS/SCADA, lub samodzielnie obsługiwać
systemy techniczne budynku.
Jednostka Centralna (CN) / Bramka ConnectorIO –
tu jest zainstalowane oprogramowanie (na Linux OS).
CN
Agregujemy Dane w Chmurze
skupiamy wszystkie systemy w jednym
centralnym panelu użytkownika, z którego
można je monitorować i nimi sterować.
Systemy Techniczne Budynku
ConnectorIO
CLOUD
Koncepcja łączenia urządzeń w ConnectorIO
UWAGA: jedna bramka może obsłużyć kilka różnych
protokołów. Dodatkowe bramki znajdują się na
schemacie, aby pokazać rodzaj połączenia.
W minimalnej konfiguracji wystarczy jedna Jednostka
Centralna tożsama z Bramką ConnectorIO z rysunku.
INBOX - dodawanie
urządzeń
• Standardowe urządzenia, które pozwalają na komunikację, są automatycznie
rozpoznawane i pojawiają się w „Skrzynce odbiorczej - INBOX”.
• Proces jest w pełni automatyczny, użytkownik musi tylko zatwierdzić integrowane
z systemem urządzenia.
• Proces skanowania można uruchamiać i powtarzać wielokrotnie bez wpływu na
już zintegrowane urządzenia.
Wyszukiwanie urządzeń i szybka integracja:
Urządzenia, które obsługują auto-discovery
mogą zostać dodane w kilku kliknięciach.
• System tworzy cyfrowy odpowiednik urządzenia – tzw. Digital Twin (cyfrowy bliźniak).
• Cyfrowy Bliźniak jest rodzajem warstwy logicznej chroniącej urządzenie fizyczne przed
atakami hakerskimi i zabezpiecza przed dostępem do całej sieci automatyki budynku.
* Zautomatyzowane - z dodatkowym opisem lub źródłem danych cały proces może być wykonany
minimalnym nakładem pracy.
* Możliwe - możliwe do wykonania, jeszcze niezaimplementowane.
* Szablon - możliwe stworzenie szablonu urządzenia i zdefiniowanie jednym kliknięciem.
* "Homie IoT" - Konwencja MQTT dla IoT / M2M - więcej informacji na https://homieiot.github.io/
OBSŁUGA AUTO-DISCOVERY
(funkcja automatycznego wykrywania urządzeń i ich właściwości – wejścia/wyjścia, tzw. Plug & Play)
Auto-wykrywanie (Plug & Play)
Funkcja automatycznego wykrywania
urządzeń i opisywania ich właściwości.
Dzięki funkcjonalności auto-discovery (A.-D.) instalator może
włączyć urządzenia w system w kilku prostych krokach.
KORZYŚCI Z AUTO-DISCOVERY:
• Oszczędność czasu – błyskawiczna integracja urządzeń
• Prostota – brak konieczności programowania sterowników
• Podstawowe kompetencje związane z obsługą systemów
komputerowych wystarczą do integracji urządzeń z A.-D.
Konfiguracja urządzeń • Nie wymaga znajomości języków programowania i z reguły sprowadza się do
podania adresu IP urządzenia i ewentualnie portu.
• Kiedy następują zmiany w konfiguracji sprzętowej, wystarczy edytować parametry
urządzenia w zakładce Things, aby bez restartu zaktualizować system.
Integracja urządzeń oraz ustawienie automatyzacji w ConnectorIO
nie wymaga znajomości języków programowania.
Do obsługi systemu wystarczą podstawowe kompetencje z zakresu
obsługi typowych systemów komputerowych, lub aplikacji mobilnych.
Mechanizm automatyzacji jest pokazany w dalszej części prezentacji.
Digital-Twin (Cyfrowy Bliźniak)
Cyfrowa reprezentacja urządzenia w systemie
- bezpieczeństwo i wymienność komponentów
CYFROWY BLIŹNIAK:
• Odzwierciedla tylko te funkcjonalności
urządzenia, które zostały autoryzowane.
• Dostęp do urządzenia fizycznego odbywa się
za pośrednictwem bliźniaka.
Digital-Twin nie jest ograniczony
oprogramowaniem sterownika sprzętowego,
dzięki czemu może udostępniać rozszerzoną
funkcjonalność.
(przykładowo zapis i odczyt z urządzenia
może następować z wyższą częstotliwością
niż bezpośrednio ze sterownika).
• Cyfrowe Bliźniaki mogą komunikować się ze
sobą w systemie niezależnie od tego, czy w
rzeczywistości są fizycznie połączone, czy nie.
• Digital-Twin umożliwia sterowanie stanem
urządzenia jednocześnie stanowiąc zaporę
ogniową.
ConnectorIO nie komunikuje się bezpośrednio ze sterownikami
sprzętowymi urządzeń końcowych, tylko z cyfrowymi bliźniakami.
System jest skonstruowany w taki sposób, aby warstwa fizyczna była
odseparowana od oprogramowania i nie było możliwości ataku
na urządzenia z sieci.
Ułożenie infrastruktury
technicznej i łączność
Fizyczne połączenie urządzeń z Jednostką
Centralną / Bramką ConnectorIO. Autoryzacja
urządzeń w systemie za pomocą tokenów.
Utworzenie cyfrowych bliźniaków.
Uruchomienie chmury
i autoryzacja użytkowników
Uruchomienie oprogramowania ConnectorIO,
utworzenie kont i przydzielenie dostępów
użytkownikom, wygenerowanie tokenów
i haseł do logowania.
Dostosowanie dashboardu
i reguł automatyzacji
Każdy klient ma inne potrzeby, dlatego:
– interfejs użytkownika umożliwia tworzenie
widżetów, które wizualizują dane,
lub
–zespół Connectorio może spersonalizować
panel użytkownika i dostosować go do
konkretnych potrzeb klienta.
1
2
3
Jak wygląda proces wdrożenia?
Instalacja systemu wymaga trzech kroków.
12
ConnectorIO jako system
zarządzania budynkiem
Rożnice w stosunku do BMS
HVACW budynkach działa wiele systemów
sterowania, które są NIEPOŁĄCZONE!
Projektowanie instalacji jest często wykonywane przez oddzielne
podmioty, co prowadzi do niezgodności i braku wymiany danych
pomiędzy systemami oddanymi do użytku.
Niektóre systemy są dostępne na każdym piętrze i Najemca ma do
nich dostęp, ale pozostałe są obsługiwane przez zarządcę budynku.
Pomimo wdrożenia automatyzacji, wiele urządzeń jest nadal
sterowanych w oparciu o uproszczone harmonogramy.
Zarządzanie w oparciu o harmonogramy jest nieekonomiczne.
Nie sprawdza się w szczególności w przypadku obiektów
biurowych, których stan zagospodarowania często się zmienia.
NIEEFEKTYWNE zarządzanie
energią oparte na grafikach!
Czujniki
Elektryczność
Kontrola Dostępu
Czujniki monitorujące temperaturę, wilgotność i inne parametry otoczenia.
Przełączniki manualne, naścienne
Czujniki środowiska, sensory
Systemy ostrzegania, kontroli dostępu
Liczniki mediów, energii elektrycznej
Centrale HVAC
SYSTEMY, KTÓRE INTEGRUJEMY
Przełączniki ręczne mogą być monitorowane w systemie.
Można je wykorzystać jako dodatkowe wskaźniki obecności w obiekcie.
Monitorowanie zapotrzebowania na gaz, ogrzewanie, wodę, elektryczność.
Monitorowanie efektywności w zestawieniu z rzeczywistym
zapotrzebowaniem.
Ograniczenie wydatków na energię
Mniejsze zapotrzebowanie na ciepło
Uzasadnione chłodzenie
Redukcja emisyjności CO2
01
02
03
04
​Urządzenia i światła są włączane tylko wtedy, gdy jest to
konieczne, a nie ​dlatego, że ktoś je pozostawił włączone.
Wyłączanie nieaktywnych urządzeń
Dzięki zintegrowaniu kilku systemów i analizowaniu trednów
zużycia mediów łatwo można dokonać korekty ogrzewania,
która jest oparta na realnych danych, a nie prognozach.
Puste pomieszczenia nie są ogrzewane​
W pomieszczeniach, które pozostają puste przez dłuższy czas,
klimatyzacja jest automatycznie ograniczana.
​Klimatyzowanie ludzi, a nie mebli
Trendy zrównoważonego rozwoju zmuszają zarządców
nieruchomości do poszukiwania oszczędności. Najbardziej
efektywnym kosztowo elementem, na którym można
wygenerować oszczędności jest zwiększenie efektywności
infrastruktury technicznej.
​Zielony budynek
Ujednolicone Zarządzanie Infrastrukturą Techniczną
= Oszczędności!
PORÓWNANIE - Lokalny system BMS/BAS a ConnectorIO
Cecha Lokalny BMS ConnectorIO
Kontroler Zamknięty - dedykowany 1 lub 2 zdefiniowanym standardom
Otwarty - niepowiązany z określonym protokołem komunikacyjnym.
Ograniczony tylko ilością fizycznych interfejsów.
W przypadku niektórych standardów komunikacji możliwe jest automatyczne wykrywanie
urządzeń (plug & play).
Strumienie danych
(wejścia/wyjścia)
Ograniczony Konfigurowalny, w razie potrzeby można wykorzystać wszystkie dostępne kanały
Bramki podstawowe
(łączniki systemowe)
- $$$ drogie (setki euro),
- łączą tylko 2 standardy,
- Sprzężenie standardów należy zaprogramować przed użyciem przy użyciu narzędzi projektowych
specyficznych dla branży + aktualizacji oprogramowania układowego
- bramki działają w sposób rozproszony
- element pasywny, ograniczona komunikacja między bramkami.
- zmiany w konfiguracji urządzenia brzegowego są umiarkowanie proste,
- nie jest wymagana bezpośrednia fizyczna interakcja z urządzeniem brzegowym
- zmiany mogą być wprowadzane przez sieć
Bramki z serwerem web -
webserver
- $$$$ droższe niż bramki podstawowe,
- wymagają dużych nakładów pracy programistycznej, która odbywa się poza bramką (na serwerze
sieciowym)
Tryb pracy (lokalnie/zdalnie)
Tylko lokalnie.
Połączenie z chmurą możliwe, ale ograniczone do funkcji zaprogramowanych w sterowniku
sprzętowym i uzależnione od typu urządzenia.
Lokalny lub w chmurze (zdalny) - w nieruchomości lub poza nią.
Możliwości aplikacji w chmurze
Ograniczona, nie modularna:
- ogranicza się do kompatybilności modelu urządzenia i aktualizacji oprogramowania układowego.
- zwykle dostępni są tylko dostawcy głównego nurtu lub systemy chmurowe specyficzne dla
dostawców.
Nie ma ograniczeń, modularna (elastyczna) architektura:
- współpracuje z rozmaitymi głównymi oraz z nietypowymi dostawcami usług w chmurze.
Aktualizacje systemu
Kosztowne i skomplikowane - wymaga przeprogramowania oprogramowania znajdującego się w
układzie sterownika sprzętowego lub modernizacji sprzętu i interwencji wielu podwykonawców
(integratorów, operatorów BMS) na miejscu - w nieruchomości.
Stosunkowo łatwo, bez potrzeby fizycznej interwencji w lokalu.
Aktualizację można wykonać zdalnie.
Kompetencje operatora systemu Potrzebni są wysoko wykwalifikowani specjaliści. Wymaga podstawowych kompetencji w zakresie obsługi aplikacji komputerowych.
Backup - przechowywanie danych
Dane są zwykle przechowywane w bazie danych SQL znajdującej się na fizycznym urządzeniu
rejestrującym, które jest zainstalowane w nieruchomości.
Dane mogą być przechowywane lokalnie lub w chmurze.
Danych przechowywanych w chmurze nie dotyczą rygorystyczne ograniczenia zapisu na
nośniku lokalnym.
Zakres przechowywanych danych
Ograniczony
- zwykle ogranicza się do „dziennika trendów” dostępnego na poziomie rejestru sterownika
sprzętowego i zapisu tego dziennika w bazie danych SQL
Bez ograniczeń, można go wielokrotnie definiować i łatwo go przeprogramować.
Czas przechowywania danych
(zanim dane zostaną nadpisane)
5-60 minut, 1-dzień, 1-tydzień, 1-miesiąc
- ograniczona pojemnością lokalnego nośnika danych BMS,
- dane podlegają uśrednianiu,
- wartości skrajne mogą podlegać tzw. „rozmyciu”,
- w przypadku wymiany sprzętu, konieczna jest równoczesna wymiana nośnika danych.
Zależy tylko od rozdzielczości próbkowania danych według urządzenia i pojemności
pamięci.
- w przypadku przechowywania w chmurze mogą to być milisekundy, a nawet miesiące /
lata przechowywania danych.
W jaki sposób implementujemy
Chmurę (cloud-computing)?
A) BMS1: Tradycyjna integracja urządzeń (lokalnie)
Urządzenie Sterownik BMS
1) Ta sama zasada dotyczy systemów SCADA, z których wywodzą się BMS-y
B) IoT: Standardowe wdrożenie
Urządzenie Bramka Dostawca Chmury2
Tradycyjny sposób integracji urządzeń + Chmura IoT
2) Np. jeden z wiodących dostawców rozwiązań cloud-computing z rynku.
Możliwości implementacji chmury ConnectorIO
Sterownik Urządzenie
ConnectorIO
Cloud 1
REST
API
Bramka
ConnectorIO
1. Bezpośrednio do urządzenia
Kontroler Urządzenie
ConnectorIO
Cloud
REST
API
Bramka
ConnectorIO
2. Za pośrednictwem kontrolera
1) ConnectorIO Cloud może korzystać z infrastruktury dowolnego dostawcy rozwiązań cloud-computing. Klient ma pełną dowolność wyboru.
3. Za pośrednictwem bramki / BMS 4. Chmura do Chmury
ConnectorIO
Cloud
Bramka
Urządzenie
Dostawca Chmury
HTTP/COAP/
MQTT/TCP
itd.
odczyty cykliczne
lub
monitorowanie
zdarzeń
REST
API
Bramka
ConnectorIO
Bramka
Urządzenie
Starszy
HVAC
HTTP +
webhook
MQTT (?)
Dostawca ChmuryConnectorIO
Cloud
REST
API
Bramka
ConnectorIO
Możliwości implementacji chmury ConnectorIO
W scenariuszu nr 4, ConnectorIO może zostać wykorzystane
do zapewnienia łączności ze starszymi urządzeniami, które nie są
obsługiwane przez Chmurę IoT, co pozwoli na integrację nowoczesnych
urządzeń Internetu Rzeczy z istniejącymi instalacjami budynkowymi.
Interfejs Oprogramowania
i Wizualizacje Danych
Zarządzanie
W głównym panelu administracyjnym
użytkownik może wykonać następujące
czynności:
• Przejrzeć stan wejść i wyjść, które są
pogrupowane według urządzeń.
• Ręcznie ograniczać/zezwalać na zapis
danych wejściowych z urządzeń.
System zapewnia jednolity interfejs dla
wszystkich zintegrowanych urządzeń. Jest
to ważny aspekt koncepcji Cyfrowego
Bliźniaka.
Kanały urządzeń • Każde urządzenie posiada wiele kanałów (wejść/wyjść), ale to użytkownik
decyduje, które z nich będą dostępne w systemie, a które odłączone.
• Odłączenie niewykorzystywanych kanałów pozwala uprościć interfejs.
Automatyzacje
• Mechanizm automatyzacji opiera się na
regułach logicznych.
• Wszystkie systemy zintegrowane w
ConnectorIO mogą wchodzić w interakcje
ze sobą – przykładowo można wybrać
odpowiedni stan urządzenia 1, który
wywoła określone działanie w urządzeniu
2 i 3, które fizycznie mogą być rozłączne.
• W uzasadnionych przypadkach jest
możliwe dodanie bardzo złożonych
automatyzacji dzięki skryptom.
Wyjście
Wejście
Zazwyczaj jest to przekroczenie określonej
wartości (progu), wykrycie zdarzenia lub
zmiana stanu jakiegoś urządzenia,
np. temperatura powyżej 22°C lub poniżej
19°C, wschód słońca, wykrycie ruchu.
Co ma wywołać działanie?
Wynikiem wykonania reguły może być
zmiana stanu kanału w jakimś
urządzeniu, czy zdarzenie.
Działanie może obejmować włączenie
światła, zmianę wartości zadanej lub np.
wysłanie wiadomości e-mail / sms-a.
Co ma się wydarzyć?
Warunki, które muszą wystąpić,
aby została wykonana reguła
Kryterium(-a) 1 lub więcej
Lista poleceń i stanów do wykonania,
w chwili, gdy kryterium(-a) jest
spełnione.
Działanie
Mechanizm reguł
Automatyzacje nareszcie uproszczone!
Personalizowane wizualizacje i widżety
Realizujesz projekt automatyki?
Zapraszamy do Kontaktu!
PODSUMOWANIE KORZYŚCI
Oszczędność
Optymalizacja pracy tylko HVAC
i oświetlenia przekłada się na
optymalizację 70% z całkowitego
zużycia energii elektrycznej przez
budynek.
Efektywność
Zwiększenie efektywność central HVAC
o 34-48% dzięki automatyzacji pracy
w zależności od zagospodarowania
pomieszczeń (obecności).
Kompatybilność i prostota
Rozwiązanie niezależne od dostawców
sprzętu, które zapewnia kompatybilność
i ujednolicenie danych pomiędzy
wieloma systemami. Łatwe w instalacji.
Analityka danych, raporty
Duże zbiory danych systemów
budynkowych zebrane w jednym
miejscu pozwalają przewidywać
trendy zużycia mediów
i wprowadzać oszczędności.
Monitorowanie Real-Time
Utrzymanie ruchu i redukcja ryzyka
awarii urządzeń dzięki centralnemu
nadzorowi nad ich pracą z panelu
na laptopie lub telefonie komórkowym
w czasie rzeczywistym.
Modernizacja budynku
Nieruchomości komercyjne klasy B
zyskują większy komfort i możliwość
połączenia istniejącej infrastruktury
z nowoczesnymi sprzętami
Internetu Rzeczy.
Skontaktuj się z nami
CEO: Łukasz Dywicki +48 721 151 666 - lukasz@connectorio.com
CMO: Ireneusz Krajewski +48 512 733 982 - irek@connectorio.com
Connectorio Sp. z o.o. - ul. Krasiczyńska 3/80, 03-379 Warszawa | KRS: 0000758107

More Related Content

Similar to ConnectorIO Prezentacja platformy IoT, Cloud BMS 2019.12

PLNOG16: Praktyczne zastosowania technologii SDN w 6 4 2 0 Kolumna 1 Kolumn...
PLNOG16: Praktyczne zastosowania technologii SDN w 6 4 2 0 Kolumna 1 Kolumn...PLNOG16: Praktyczne zastosowania technologii SDN w 6 4 2 0 Kolumna 1 Kolumn...
PLNOG16: Praktyczne zastosowania technologii SDN w 6 4 2 0 Kolumna 1 Kolumn...PROIDEA
 
PLNOG 17 - Maciej Flak - Cisco Cloud Networking - czyli kompletna infrastrukt...
PLNOG 17 - Maciej Flak - Cisco Cloud Networking - czyli kompletna infrastrukt...PLNOG 17 - Maciej Flak - Cisco Cloud Networking - czyli kompletna infrastrukt...
PLNOG 17 - Maciej Flak - Cisco Cloud Networking - czyli kompletna infrastrukt...PROIDEA
 
Bezpieczeństwo rozwiązań Iot/M2M
Bezpieczeństwo rozwiązań Iot/M2MBezpieczeństwo rozwiązań Iot/M2M
Bezpieczeństwo rozwiązań Iot/M2MSecuRing
 
Produkty digitalizacyjne w TIA Portal V15
Produkty digitalizacyjne w TIA Portal V15Produkty digitalizacyjne w TIA Portal V15
Produkty digitalizacyjne w TIA Portal V15Artur Nowocień
 
PLNOG 17 - Dawid Królica, Piotr Szołkowski - ExtremeCloud czyli infrastruktur...
PLNOG 17 - Dawid Królica, Piotr Szołkowski - ExtremeCloud czyli infrastruktur...PLNOG 17 - Dawid Królica, Piotr Szołkowski - ExtremeCloud czyli infrastruktur...
PLNOG 17 - Dawid Królica, Piotr Szołkowski - ExtremeCloud czyli infrastruktur...PROIDEA
 
Dyrektywa tytoniowa - SKK i Honeywell
Dyrektywa tytoniowa - SKK i HoneywellDyrektywa tytoniowa - SKK i Honeywell
Dyrektywa tytoniowa - SKK i HoneywellSKK S.A.
 
PLNOG14: Overlay Networking, nowatorskie podejście do budowy wydajnej sieci D...
PLNOG14: Overlay Networking, nowatorskie podejście do budowy wydajnej sieci D...PLNOG14: Overlay Networking, nowatorskie podejście do budowy wydajnej sieci D...
PLNOG14: Overlay Networking, nowatorskie podejście do budowy wydajnej sieci D...PROIDEA
 
iCON Office w obsłudze chmur punktów | 3D Geosystemy
iCON Office w obsłudze chmur punktów | 3D GeosystemyiCON Office w obsłudze chmur punktów | 3D Geosystemy
iCON Office w obsłudze chmur punktów | 3D GeosystemyMichaJakiewicz7
 
[#1] z kilku perspektyw - IBM Integrated Analytics System
[#1] z kilku perspektyw - IBM Integrated Analytics System[#1] z kilku perspektyw - IBM Integrated Analytics System
[#1] z kilku perspektyw - IBM Integrated Analytics SystemArtur Wronski
 
PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes...
PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes...PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes...
PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes...PROIDEA
 
Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Tranistion Technologies PSC
Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Tranistion Technologies PSCRozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Tranistion Technologies PSC
Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Tranistion Technologies PSCTransition Technologies PSC
 
Technik.mechatronik 311[50] z1.05_u
Technik.mechatronik 311[50] z1.05_uTechnik.mechatronik 311[50] z1.05_u
Technik.mechatronik 311[50] z1.05_uKubaSroka
 
Konsekwencje przejścia na przetwarzanie w Chmurze
Konsekwencje przejścia na przetwarzanie w ChmurzeKonsekwencje przejścia na przetwarzanie w Chmurze
Konsekwencje przejścia na przetwarzanie w ChmurzeBiznes to Rozmowy
 
GET.NET - Osiołkowi w żłobie dano, czyli o tym jak hostować aplikacje na Mic...
GET.NET - Osiołkowi w żłobie dano, czyli o tym jak hostować aplikacje na Mic...GET.NET - Osiołkowi w żłobie dano, czyli o tym jak hostować aplikacje na Mic...
GET.NET - Osiołkowi w żłobie dano, czyli o tym jak hostować aplikacje na Mic...Michal Furmankiewicz
 

Similar to ConnectorIO Prezentacja platformy IoT, Cloud BMS 2019.12 (20)

Trendy w rozwoju okablowania strukturalnego RSIM
Trendy w rozwoju okablowania strukturalnego RSIMTrendy w rozwoju okablowania strukturalnego RSIM
Trendy w rozwoju okablowania strukturalnego RSIM
 
PLNOG16: Praktyczne zastosowania technologii SDN w 6 4 2 0 Kolumna 1 Kolumn...
PLNOG16: Praktyczne zastosowania technologii SDN w 6 4 2 0 Kolumna 1 Kolumn...PLNOG16: Praktyczne zastosowania technologii SDN w 6 4 2 0 Kolumna 1 Kolumn...
PLNOG16: Praktyczne zastosowania technologii SDN w 6 4 2 0 Kolumna 1 Kolumn...
 
PLNOG 17 - Maciej Flak - Cisco Cloud Networking - czyli kompletna infrastrukt...
PLNOG 17 - Maciej Flak - Cisco Cloud Networking - czyli kompletna infrastrukt...PLNOG 17 - Maciej Flak - Cisco Cloud Networking - czyli kompletna infrastrukt...
PLNOG 17 - Maciej Flak - Cisco Cloud Networking - czyli kompletna infrastrukt...
 
Bezpieczeństwo rozwiązań Iot/M2M
Bezpieczeństwo rozwiązań Iot/M2MBezpieczeństwo rozwiązań Iot/M2M
Bezpieczeństwo rozwiązań Iot/M2M
 
Produkty digitalizacyjne w TIA Portal V15
Produkty digitalizacyjne w TIA Portal V15Produkty digitalizacyjne w TIA Portal V15
Produkty digitalizacyjne w TIA Portal V15
 
PLNOG 17 - Dawid Królica, Piotr Szołkowski - ExtremeCloud czyli infrastruktur...
PLNOG 17 - Dawid Królica, Piotr Szołkowski - ExtremeCloud czyli infrastruktur...PLNOG 17 - Dawid Królica, Piotr Szołkowski - ExtremeCloud czyli infrastruktur...
PLNOG 17 - Dawid Królica, Piotr Szołkowski - ExtremeCloud czyli infrastruktur...
 
Dyrektywa tytoniowa - SKK i Honeywell
Dyrektywa tytoniowa - SKK i HoneywellDyrektywa tytoniowa - SKK i Honeywell
Dyrektywa tytoniowa - SKK i Honeywell
 
1
11
1
 
Sterowniki PLC
Sterowniki PLC Sterowniki PLC
Sterowniki PLC
 
PLNOG14: Overlay Networking, nowatorskie podejście do budowy wydajnej sieci D...
PLNOG14: Overlay Networking, nowatorskie podejście do budowy wydajnej sieci D...PLNOG14: Overlay Networking, nowatorskie podejście do budowy wydajnej sieci D...
PLNOG14: Overlay Networking, nowatorskie podejście do budowy wydajnej sieci D...
 
Cloud Computing
Cloud ComputingCloud Computing
Cloud Computing
 
iCON Office w obsłudze chmur punktów | 3D Geosystemy
iCON Office w obsłudze chmur punktów | 3D GeosystemyiCON Office w obsłudze chmur punktów | 3D Geosystemy
iCON Office w obsłudze chmur punktów | 3D Geosystemy
 
[#1] z kilku perspektyw - IBM Integrated Analytics System
[#1] z kilku perspektyw - IBM Integrated Analytics System[#1] z kilku perspektyw - IBM Integrated Analytics System
[#1] z kilku perspektyw - IBM Integrated Analytics System
 
Robert Olejnik - Bezpieczeństwo w chmurach, czyli jak i dlaczego stworzyliśmy...
Robert Olejnik - Bezpieczeństwo w chmurach, czyli jak i dlaczego stworzyliśmy...Robert Olejnik - Bezpieczeństwo w chmurach, czyli jak i dlaczego stworzyliśmy...
Robert Olejnik - Bezpieczeństwo w chmurach, czyli jak i dlaczego stworzyliśmy...
 
PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes...
PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes...PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes...
PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes...
 
Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Tranistion Technologies PSC
Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Tranistion Technologies PSCRozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Tranistion Technologies PSC
Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Tranistion Technologies PSC
 
Dobór urządzeń techniki komputerowej do stanowiska
Dobór urządzeń techniki komputerowej do stanowiskaDobór urządzeń techniki komputerowej do stanowiska
Dobór urządzeń techniki komputerowej do stanowiska
 
Technik.mechatronik 311[50] z1.05_u
Technik.mechatronik 311[50] z1.05_uTechnik.mechatronik 311[50] z1.05_u
Technik.mechatronik 311[50] z1.05_u
 
Konsekwencje przejścia na przetwarzanie w Chmurze
Konsekwencje przejścia na przetwarzanie w ChmurzeKonsekwencje przejścia na przetwarzanie w Chmurze
Konsekwencje przejścia na przetwarzanie w Chmurze
 
GET.NET - Osiołkowi w żłobie dano, czyli o tym jak hostować aplikacje na Mic...
GET.NET - Osiołkowi w żłobie dano, czyli o tym jak hostować aplikacje na Mic...GET.NET - Osiołkowi w żłobie dano, czyli o tym jak hostować aplikacje na Mic...
GET.NET - Osiołkowi w żłobie dano, czyli o tym jak hostować aplikacje na Mic...
 

ConnectorIO Prezentacja platformy IoT, Cloud BMS 2019.12

 • 1. Produkty i usługi . 2019 Platforma IIoT, Cloud BMS | Integrujemy - Analizujemy - Automatyzujemy Łączymy systemy techniczne budynków przemysłowych i komercyjnych, analizujemy ich efektywność, automatyzujemy w sposób inteligentny, aby stały się aktywami i pracowały na rzecz firmy.
 • 2. ★ Integracji systemów technicznych i urządzeń znajdujących się w nieruchomościach przemysłowych i komercyjnych. ★ Rozwoju oprogramowania do zarządzania i optymalizacji systemów technicznych budynków opartego na chmurze. Nazywamy się ConnectorIO Connector (łącznik) + IO (input/output) Specjalizujemy się w: ConnectorIO Cloud Industry 4.0 | Commercial Real-Estate (CRE) DZIĘKI CHMURZE UMOŻLIWIAMY ZDALNE: ⬡ Zarządzanie ⬡ Sterowanie ⬡ Automatyzację ⬡ Raportowanie i analizę danych urządzeń 01 Mierzenie 02 Monitoring 03 Analiza 04 Automatyzacja
 • 3. Założenie firmy w oparciu o wcześniejsze doświadczenie zawodowe. Główny nacisk - integracja oprogramowania w scenariuszach korporacyjnych. Rozpoczęcie pracy z Nokia Siemens Network. Powstał Code-House 2008 Podpisanie umowy z amerykańskimi firmami (później Alcatel-Lucent, Red-Hat) w celu opracowania produktów w pełni opartych na oprogramowaniu open-source. Zaangażowanie w Open-Source 2010 O firmie Solidny Partner Prace nad oprogramowaniem automatyki domowej i powiązaną z nim społecznością open-source. Pierwsze projekty w dziedzinie integracji BACnet i systemów grzewczych. Automatyka Domowa 2015 Utworzenie sp. z o.o. w celu zbudowania kompletnego produktu dla rynku nieruchomości przemysłowych i komercyjnych opartego na zasadach IoT i Industry 4.0. Powstaje marka ConnectorIO 2018 DOŚWIADCZENIE Nasze wdrożenia obejmują optymalizację central HVAC, aplikacje sterujące systemem oświetleniowym, monitoring środowiska czujnikami BLE (Bluetooth) oraz pomiary mediów oparte na OMS i WM-Bus. ConnectorIO jako spółka i marka powstało w 2018 r. Połączyliśmy ponad 11-letnie doświadczenie w rozwoju oprogramowania open-source oraz middleware z pasją do automatyki budynkowej i doświadczeniem w zakresie integracji systemów od 2015 r.
 • 4. Nasze usługi ● Doradztwo w zakresie oprogramowania typu open-source. ● Integracje sprzętu z platformami IoT (Internet Rzeczy). ● Rozwój oprogramowania i protokołów komunikacyjnych IoT. ● Integracje z chmurą chmura → urządzenie urządzenie → chmura chmura → chmura ● Implementacja zasad i mechanizmów bezpieczeństwa i uwierzytelniania / autoryzacji (0Auth 2 / OpenID).
 • 5. Korzyści - Co wyróżnia nasze oprogramowanie
 • 6. Korzyści Korzyści wynikające z instalacji ConnectorIO dla użytkownika końcowego: • Uwspólnienie łączności urządzeniom różnych producentów w jednym centralnym systemie. • Kontrola zużycia energii i mediów, w czasie rzeczywistym (próbkowanie danych nawet co 1s). • Zwiększenie efektywności energetycznej budynku dzięki zaawansowanej automatyzacji opartej na inteligentnych regułach i skryptach, a nie na nieefektywnych grafikach. • Pełny nadzór nad infrastrukturą i danymi budowlanymi / produkcyjnymi w jednym panelu. • Bezpieczny zapis danych w chmurze – brak ograniczeń na ilość danych, dzięki czemu można próbkować dane z wysoką częstotliwością i pominąć ograniczenia sterownika sprzętowego. • Szybka i łatwa modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej o urządzenia IoT. • Zdalny dostęp do systemu na urządzeniach mobilnych - różne poziomy autoryzacji dostępu. • Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika i prosta konfiguracja urządzeń, która nie wymaga nauki programowania. Funkcja auto-wykrywania urządzeń (w zależności od protokołu). • Krótki czas wdrożenia użytkowników w obsługę ConnectorIO i niższe wymogi kompetencyjne. • Aktualizacja oprogramowania na bieżąco (w chmurze - nie wymaga interwencji w obiekcie). • Wysoka skalowalność i modularność rozwiązania, która pozwala na dodawanie nowych rozszerzeń i usuwanie urządzeń z systemu bez konieczności przeprogramowania całości. ConnectorIO Cloud
 • 7. Jeden System – Wiele Integracji Sprzęt, łączność, obsługiwane urządzenia
 • 8. MODUŁOWA BUDOWA Rozszerzalność, łatwe aktualizowanie systemu i dodawanie funkcjonalności Modułowa architektura systemu ConnectorIO pozwala w elastyczny sposób dołączać nowe rozszerzenia. Rozszerzenia są umieszczone w warstwie programowej systemu, niezależnej od sterownika sprzętowego urządzenia końcowego, co umożliwia łatwą aktualizację i dodawanie nowych funkcjonalności bez konieczności programowania firmware sterownika sprzętowego. Ta modularność pozwala nie tylko na integrowanie nowych urządzeń, ale oznacza możliwość integracji ConnectorIO z innymi serwisami opartymi na chmurze i zwiększanie funkcjonalności i wartości systemu dla użytkownika końcowego. CLOUD KNX BACnet Modbus OMS ROZSZERZENIE
 • 9. Ujednolicenie Komunikacji i Sterowania Obsługa wielu protokołów, integracja urządzeń różnych producentów w jednym panelu. ®Znaki zarejestrowane - wymienione marki i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiadających im właścicieli. ConnectorIO jest uniwersalną, programową magistralą komunikacyjną (wspólnym kanałem, przez który urządzenia wymieniają informacje). System ujednolica dane (i jednostki miar) pochodzące z urządzeń różnych producentów i zapewnia kompatybilność, dzięki czemu można nimi sterować z jednego miejsca. MAGISTRALA KOMUNIKACYJNA Kompatybilność, Ujednolicenie Danych Wiele Urządzeń - Jeden Interfejs
 • 10. ConnectorIO : Sprzęt + Oprogramowanie ConnectorIO potrzebuje minimum jednej centralnej jednostki komputerowej, na której znajduje się oprogramowanie sterujące oparte na zabezpieczonym systemie Linux. Rola jednostki centralnej: • pracuje jako serwer danych przekazywanych do chmury, • tworzy i obsługuje cyfrowe odpowiedniki urządzeń (digital-twin), • obsługuje komunikację lokalną i przechowuje reguły automatyzacji urządzeń, • gromadzi dane w przypadku braku komunikacji z chmurą i przechowuje do czasu ustanowienia połączenia. Jednostka centralna (CN), to komputer przemysłowy, który umożliwia pracę w ekstremalnych warunkach (zapylenie, wysokie/niskie temperatury). Jednostka centralna (CN) występuje w wielu różnych konfiguracjach i zapewnia obsługę tylu urządzeń końcowych, ile jest dostępnych portów wejścia/wyjścia. W przypadku nieruchomości o bardzo rozproszonej strukturze, łączność z urządzeniami końcowymi można zapewnić bezprzewodowo, lub odpowiednio zwiększyć ilość bramek komunikacyjnych ConnectorIO. ConnectorIO może pracować: • Jako serwis w chmurze, lub jako system lokalny. • Równolegle do istniejącego sytemu typu BMS/SCADA, lub samodzielnie obsługiwać systemy techniczne budynku. Jednostka Centralna (CN) / Bramka ConnectorIO – tu jest zainstalowane oprogramowanie (na Linux OS). CN Agregujemy Dane w Chmurze skupiamy wszystkie systemy w jednym centralnym panelu użytkownika, z którego można je monitorować i nimi sterować. Systemy Techniczne Budynku ConnectorIO CLOUD
 • 11. Koncepcja łączenia urządzeń w ConnectorIO UWAGA: jedna bramka może obsłużyć kilka różnych protokołów. Dodatkowe bramki znajdują się na schemacie, aby pokazać rodzaj połączenia. W minimalnej konfiguracji wystarczy jedna Jednostka Centralna tożsama z Bramką ConnectorIO z rysunku.
 • 12. INBOX - dodawanie urządzeń • Standardowe urządzenia, które pozwalają na komunikację, są automatycznie rozpoznawane i pojawiają się w „Skrzynce odbiorczej - INBOX”. • Proces jest w pełni automatyczny, użytkownik musi tylko zatwierdzić integrowane z systemem urządzenia. • Proces skanowania można uruchamiać i powtarzać wielokrotnie bez wpływu na już zintegrowane urządzenia. Wyszukiwanie urządzeń i szybka integracja: Urządzenia, które obsługują auto-discovery mogą zostać dodane w kilku kliknięciach. • System tworzy cyfrowy odpowiednik urządzenia – tzw. Digital Twin (cyfrowy bliźniak). • Cyfrowy Bliźniak jest rodzajem warstwy logicznej chroniącej urządzenie fizyczne przed atakami hakerskimi i zabezpiecza przed dostępem do całej sieci automatyki budynku.
 • 13. * Zautomatyzowane - z dodatkowym opisem lub źródłem danych cały proces może być wykonany minimalnym nakładem pracy. * Możliwe - możliwe do wykonania, jeszcze niezaimplementowane. * Szablon - możliwe stworzenie szablonu urządzenia i zdefiniowanie jednym kliknięciem. * "Homie IoT" - Konwencja MQTT dla IoT / M2M - więcej informacji na https://homieiot.github.io/ OBSŁUGA AUTO-DISCOVERY (funkcja automatycznego wykrywania urządzeń i ich właściwości – wejścia/wyjścia, tzw. Plug & Play) Auto-wykrywanie (Plug & Play) Funkcja automatycznego wykrywania urządzeń i opisywania ich właściwości. Dzięki funkcjonalności auto-discovery (A.-D.) instalator może włączyć urządzenia w system w kilku prostych krokach. KORZYŚCI Z AUTO-DISCOVERY: • Oszczędność czasu – błyskawiczna integracja urządzeń • Prostota – brak konieczności programowania sterowników • Podstawowe kompetencje związane z obsługą systemów komputerowych wystarczą do integracji urządzeń z A.-D.
 • 14. Konfiguracja urządzeń • Nie wymaga znajomości języków programowania i z reguły sprowadza się do podania adresu IP urządzenia i ewentualnie portu. • Kiedy następują zmiany w konfiguracji sprzętowej, wystarczy edytować parametry urządzenia w zakładce Things, aby bez restartu zaktualizować system. Integracja urządzeń oraz ustawienie automatyzacji w ConnectorIO nie wymaga znajomości języków programowania. Do obsługi systemu wystarczą podstawowe kompetencje z zakresu obsługi typowych systemów komputerowych, lub aplikacji mobilnych. Mechanizm automatyzacji jest pokazany w dalszej części prezentacji.
 • 15. Digital-Twin (Cyfrowy Bliźniak) Cyfrowa reprezentacja urządzenia w systemie - bezpieczeństwo i wymienność komponentów CYFROWY BLIŹNIAK: • Odzwierciedla tylko te funkcjonalności urządzenia, które zostały autoryzowane. • Dostęp do urządzenia fizycznego odbywa się za pośrednictwem bliźniaka. Digital-Twin nie jest ograniczony oprogramowaniem sterownika sprzętowego, dzięki czemu może udostępniać rozszerzoną funkcjonalność. (przykładowo zapis i odczyt z urządzenia może następować z wyższą częstotliwością niż bezpośrednio ze sterownika). • Cyfrowe Bliźniaki mogą komunikować się ze sobą w systemie niezależnie od tego, czy w rzeczywistości są fizycznie połączone, czy nie. • Digital-Twin umożliwia sterowanie stanem urządzenia jednocześnie stanowiąc zaporę ogniową. ConnectorIO nie komunikuje się bezpośrednio ze sterownikami sprzętowymi urządzeń końcowych, tylko z cyfrowymi bliźniakami. System jest skonstruowany w taki sposób, aby warstwa fizyczna była odseparowana od oprogramowania i nie było możliwości ataku na urządzenia z sieci.
 • 16. Ułożenie infrastruktury technicznej i łączność Fizyczne połączenie urządzeń z Jednostką Centralną / Bramką ConnectorIO. Autoryzacja urządzeń w systemie za pomocą tokenów. Utworzenie cyfrowych bliźniaków. Uruchomienie chmury i autoryzacja użytkowników Uruchomienie oprogramowania ConnectorIO, utworzenie kont i przydzielenie dostępów użytkownikom, wygenerowanie tokenów i haseł do logowania. Dostosowanie dashboardu i reguł automatyzacji Każdy klient ma inne potrzeby, dlatego: – interfejs użytkownika umożliwia tworzenie widżetów, które wizualizują dane, lub –zespół Connectorio może spersonalizować panel użytkownika i dostosować go do konkretnych potrzeb klienta. 1 2 3 Jak wygląda proces wdrożenia? Instalacja systemu wymaga trzech kroków. 12
 • 17. ConnectorIO jako system zarządzania budynkiem Rożnice w stosunku do BMS
 • 18. HVACW budynkach działa wiele systemów sterowania, które są NIEPOŁĄCZONE! Projektowanie instalacji jest często wykonywane przez oddzielne podmioty, co prowadzi do niezgodności i braku wymiany danych pomiędzy systemami oddanymi do użytku. Niektóre systemy są dostępne na każdym piętrze i Najemca ma do nich dostęp, ale pozostałe są obsługiwane przez zarządcę budynku. Pomimo wdrożenia automatyzacji, wiele urządzeń jest nadal sterowanych w oparciu o uproszczone harmonogramy. Zarządzanie w oparciu o harmonogramy jest nieekonomiczne. Nie sprawdza się w szczególności w przypadku obiektów biurowych, których stan zagospodarowania często się zmienia. NIEEFEKTYWNE zarządzanie energią oparte na grafikach! Czujniki Elektryczność Kontrola Dostępu
 • 19. Czujniki monitorujące temperaturę, wilgotność i inne parametry otoczenia. Przełączniki manualne, naścienne Czujniki środowiska, sensory Systemy ostrzegania, kontroli dostępu Liczniki mediów, energii elektrycznej Centrale HVAC SYSTEMY, KTÓRE INTEGRUJEMY Przełączniki ręczne mogą być monitorowane w systemie. Można je wykorzystać jako dodatkowe wskaźniki obecności w obiekcie. Monitorowanie zapotrzebowania na gaz, ogrzewanie, wodę, elektryczność. Monitorowanie efektywności w zestawieniu z rzeczywistym zapotrzebowaniem.
 • 20. Ograniczenie wydatków na energię Mniejsze zapotrzebowanie na ciepło Uzasadnione chłodzenie Redukcja emisyjności CO2 01 02 03 04 ​Urządzenia i światła są włączane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a nie ​dlatego, że ktoś je pozostawił włączone. Wyłączanie nieaktywnych urządzeń Dzięki zintegrowaniu kilku systemów i analizowaniu trednów zużycia mediów łatwo można dokonać korekty ogrzewania, która jest oparta na realnych danych, a nie prognozach. Puste pomieszczenia nie są ogrzewane​ W pomieszczeniach, które pozostają puste przez dłuższy czas, klimatyzacja jest automatycznie ograniczana. ​Klimatyzowanie ludzi, a nie mebli Trendy zrównoważonego rozwoju zmuszają zarządców nieruchomości do poszukiwania oszczędności. Najbardziej efektywnym kosztowo elementem, na którym można wygenerować oszczędności jest zwiększenie efektywności infrastruktury technicznej. ​Zielony budynek Ujednolicone Zarządzanie Infrastrukturą Techniczną = Oszczędności!
 • 21. PORÓWNANIE - Lokalny system BMS/BAS a ConnectorIO Cecha Lokalny BMS ConnectorIO Kontroler Zamknięty - dedykowany 1 lub 2 zdefiniowanym standardom Otwarty - niepowiązany z określonym protokołem komunikacyjnym. Ograniczony tylko ilością fizycznych interfejsów. W przypadku niektórych standardów komunikacji możliwe jest automatyczne wykrywanie urządzeń (plug & play). Strumienie danych (wejścia/wyjścia) Ograniczony Konfigurowalny, w razie potrzeby można wykorzystać wszystkie dostępne kanały Bramki podstawowe (łączniki systemowe) - $$$ drogie (setki euro), - łączą tylko 2 standardy, - Sprzężenie standardów należy zaprogramować przed użyciem przy użyciu narzędzi projektowych specyficznych dla branży + aktualizacji oprogramowania układowego - bramki działają w sposób rozproszony - element pasywny, ograniczona komunikacja między bramkami. - zmiany w konfiguracji urządzenia brzegowego są umiarkowanie proste, - nie jest wymagana bezpośrednia fizyczna interakcja z urządzeniem brzegowym - zmiany mogą być wprowadzane przez sieć Bramki z serwerem web - webserver - $$$$ droższe niż bramki podstawowe, - wymagają dużych nakładów pracy programistycznej, która odbywa się poza bramką (na serwerze sieciowym) Tryb pracy (lokalnie/zdalnie) Tylko lokalnie. Połączenie z chmurą możliwe, ale ograniczone do funkcji zaprogramowanych w sterowniku sprzętowym i uzależnione od typu urządzenia. Lokalny lub w chmurze (zdalny) - w nieruchomości lub poza nią. Możliwości aplikacji w chmurze Ograniczona, nie modularna: - ogranicza się do kompatybilności modelu urządzenia i aktualizacji oprogramowania układowego. - zwykle dostępni są tylko dostawcy głównego nurtu lub systemy chmurowe specyficzne dla dostawców. Nie ma ograniczeń, modularna (elastyczna) architektura: - współpracuje z rozmaitymi głównymi oraz z nietypowymi dostawcami usług w chmurze. Aktualizacje systemu Kosztowne i skomplikowane - wymaga przeprogramowania oprogramowania znajdującego się w układzie sterownika sprzętowego lub modernizacji sprzętu i interwencji wielu podwykonawców (integratorów, operatorów BMS) na miejscu - w nieruchomości. Stosunkowo łatwo, bez potrzeby fizycznej interwencji w lokalu. Aktualizację można wykonać zdalnie. Kompetencje operatora systemu Potrzebni są wysoko wykwalifikowani specjaliści. Wymaga podstawowych kompetencji w zakresie obsługi aplikacji komputerowych. Backup - przechowywanie danych Dane są zwykle przechowywane w bazie danych SQL znajdującej się na fizycznym urządzeniu rejestrującym, które jest zainstalowane w nieruchomości. Dane mogą być przechowywane lokalnie lub w chmurze. Danych przechowywanych w chmurze nie dotyczą rygorystyczne ograniczenia zapisu na nośniku lokalnym. Zakres przechowywanych danych Ograniczony - zwykle ogranicza się do „dziennika trendów” dostępnego na poziomie rejestru sterownika sprzętowego i zapisu tego dziennika w bazie danych SQL Bez ograniczeń, można go wielokrotnie definiować i łatwo go przeprogramować. Czas przechowywania danych (zanim dane zostaną nadpisane) 5-60 minut, 1-dzień, 1-tydzień, 1-miesiąc - ograniczona pojemnością lokalnego nośnika danych BMS, - dane podlegają uśrednianiu, - wartości skrajne mogą podlegać tzw. „rozmyciu”, - w przypadku wymiany sprzętu, konieczna jest równoczesna wymiana nośnika danych. Zależy tylko od rozdzielczości próbkowania danych według urządzenia i pojemności pamięci. - w przypadku przechowywania w chmurze mogą to być milisekundy, a nawet miesiące / lata przechowywania danych.
 • 22. W jaki sposób implementujemy Chmurę (cloud-computing)?
 • 23. A) BMS1: Tradycyjna integracja urządzeń (lokalnie) Urządzenie Sterownik BMS 1) Ta sama zasada dotyczy systemów SCADA, z których wywodzą się BMS-y B) IoT: Standardowe wdrożenie Urządzenie Bramka Dostawca Chmury2 Tradycyjny sposób integracji urządzeń + Chmura IoT 2) Np. jeden z wiodących dostawców rozwiązań cloud-computing z rynku.
 • 24. Możliwości implementacji chmury ConnectorIO Sterownik Urządzenie ConnectorIO Cloud 1 REST API Bramka ConnectorIO 1. Bezpośrednio do urządzenia Kontroler Urządzenie ConnectorIO Cloud REST API Bramka ConnectorIO 2. Za pośrednictwem kontrolera 1) ConnectorIO Cloud może korzystać z infrastruktury dowolnego dostawcy rozwiązań cloud-computing. Klient ma pełną dowolność wyboru.
 • 25. 3. Za pośrednictwem bramki / BMS 4. Chmura do Chmury ConnectorIO Cloud Bramka Urządzenie Dostawca Chmury HTTP/COAP/ MQTT/TCP itd. odczyty cykliczne lub monitorowanie zdarzeń REST API Bramka ConnectorIO Bramka Urządzenie Starszy HVAC HTTP + webhook MQTT (?) Dostawca ChmuryConnectorIO Cloud REST API Bramka ConnectorIO Możliwości implementacji chmury ConnectorIO W scenariuszu nr 4, ConnectorIO może zostać wykorzystane do zapewnienia łączności ze starszymi urządzeniami, które nie są obsługiwane przez Chmurę IoT, co pozwoli na integrację nowoczesnych urządzeń Internetu Rzeczy z istniejącymi instalacjami budynkowymi.
 • 27. Zarządzanie W głównym panelu administracyjnym użytkownik może wykonać następujące czynności: • Przejrzeć stan wejść i wyjść, które są pogrupowane według urządzeń. • Ręcznie ograniczać/zezwalać na zapis danych wejściowych z urządzeń. System zapewnia jednolity interfejs dla wszystkich zintegrowanych urządzeń. Jest to ważny aspekt koncepcji Cyfrowego Bliźniaka.
 • 28. Kanały urządzeń • Każde urządzenie posiada wiele kanałów (wejść/wyjść), ale to użytkownik decyduje, które z nich będą dostępne w systemie, a które odłączone. • Odłączenie niewykorzystywanych kanałów pozwala uprościć interfejs.
 • 29. Automatyzacje • Mechanizm automatyzacji opiera się na regułach logicznych. • Wszystkie systemy zintegrowane w ConnectorIO mogą wchodzić w interakcje ze sobą – przykładowo można wybrać odpowiedni stan urządzenia 1, który wywoła określone działanie w urządzeniu 2 i 3, które fizycznie mogą być rozłączne. • W uzasadnionych przypadkach jest możliwe dodanie bardzo złożonych automatyzacji dzięki skryptom.
 • 30. Wyjście Wejście Zazwyczaj jest to przekroczenie określonej wartości (progu), wykrycie zdarzenia lub zmiana stanu jakiegoś urządzenia, np. temperatura powyżej 22°C lub poniżej 19°C, wschód słońca, wykrycie ruchu. Co ma wywołać działanie? Wynikiem wykonania reguły może być zmiana stanu kanału w jakimś urządzeniu, czy zdarzenie. Działanie może obejmować włączenie światła, zmianę wartości zadanej lub np. wysłanie wiadomości e-mail / sms-a. Co ma się wydarzyć? Warunki, które muszą wystąpić, aby została wykonana reguła Kryterium(-a) 1 lub więcej Lista poleceń i stanów do wykonania, w chwili, gdy kryterium(-a) jest spełnione. Działanie Mechanizm reguł Automatyzacje nareszcie uproszczone!
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 36. PODSUMOWANIE KORZYŚCI Oszczędność Optymalizacja pracy tylko HVAC i oświetlenia przekłada się na optymalizację 70% z całkowitego zużycia energii elektrycznej przez budynek. Efektywność Zwiększenie efektywność central HVAC o 34-48% dzięki automatyzacji pracy w zależności od zagospodarowania pomieszczeń (obecności). Kompatybilność i prostota Rozwiązanie niezależne od dostawców sprzętu, które zapewnia kompatybilność i ujednolicenie danych pomiędzy wieloma systemami. Łatwe w instalacji. Analityka danych, raporty Duże zbiory danych systemów budynkowych zebrane w jednym miejscu pozwalają przewidywać trendy zużycia mediów i wprowadzać oszczędności. Monitorowanie Real-Time Utrzymanie ruchu i redukcja ryzyka awarii urządzeń dzięki centralnemu nadzorowi nad ich pracą z panelu na laptopie lub telefonie komórkowym w czasie rzeczywistym. Modernizacja budynku Nieruchomości komercyjne klasy B zyskują większy komfort i możliwość połączenia istniejącej infrastruktury z nowoczesnymi sprzętami Internetu Rzeczy.
 • 37. Skontaktuj się z nami CEO: Łukasz Dywicki +48 721 151 666 - lukasz@connectorio.com CMO: Ireneusz Krajewski +48 512 733 982 - irek@connectorio.com Connectorio Sp. z o.o. - ul. Krasiczyńska 3/80, 03-379 Warszawa | KRS: 0000758107