SlideShare a Scribd company logo
‫مدرن‬ ‫یا‬ ‫کنیم‬ ‫کار‬ ‫کالسیک‬ ‫نمای‬
‫؟‬
Beautyhome.ir
1
‫مدرن؟‬ ‫یا‬ ‫کنیم‬ ‫کار‬ ‫کالسیک‬ ‫نمای‬
•
‫نما‬ ‫طراحی‬
‫باشد‬‫می‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫قسمت‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫ساختمان‬ ‫برای‬
.
‫که‬ ‫همانطور‬
‫بگذاری‬ ‫زمان‬ ‫مناسب‬ ‫پوشش‬ ‫و‬ ‫لباس‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫ساعت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬
‫و‬ ‫د‬
‫بای‬ ‫هم‬ ‫کنید‬ ‫ساختمانتان‬ ‫تن‬ ‫به‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫که‬ ‫لباسی‬ ‫برای‬ ،‫کنید‬ ‫هزینه‬
‫زمان‬ ‫د‬
‫سل‬ ‫و‬ ‫وسواس‬ ‫باید‬ ،‫مناسب‬ ‫متلایر‬ ‫و‬ ‫نما‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بگذارید‬ ‫زیادی‬
‫به‬ ‫یقه‬
‫برسید‬ ‫آل‬‫ایده‬ ‫نمای‬ ‫با‬ ‫ساختمان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫خرج‬
.
2
‫مدرن؟‬ ‫یا‬ ‫کنیم‬ ‫کار‬ ‫کالسیک‬ ‫نمای‬
•
‫ب‬ ،‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫ساختمانتان‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫نمای‬ ‫یک‬ ‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬
‫ی‬‫همه‬ ‫اول‬ ‫اید‬
‫تا‬ ‫پس‬ ،‫بشناسید‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫های‬‫روش‬ ‫و‬ ‫متلایر‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫ساختمانی‬ ‫نماهای‬
‫برندارید‬ ‫مانیتور‬ ‫از‬ ‫چشم‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫انتهای‬
!
3
‫مدرن؟‬ ‫یا‬ ‫کنیم‬ ‫کار‬ ‫کالسیک‬ ‫نمای‬
•
‫ساختمان‬ ‫نمای‬ ‫انواع‬
•
‫هستیم‬ ‫مواجه‬ ‫ساختمانی‬ ‫نمای‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سازی‬‫ساختمان‬ ‫در‬
.
‫نمای‬ ‫ی‬‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ،‫مصرفی‬ ‫مصالح‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫روش‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ساختمان‬ ‫یک‬ ‫نمای‬
‫شود‬‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫مالتی‬ ‫نمای‬ ‫و‬ ‫خشک‬
.
‫نو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بگوییم‬ ‫باید‬ ،‫پیداست‬ ‫اسمش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ،‫خشک‬ ‫نمای‬ ‫در‬
‫نما‬ ‫ع‬
‫اتصاالت‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫ها‬‫متلایر‬ ‫و‬ ‫شود‬‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫دوغابی‬ ‫و‬ ‫مالت‬ ‫هیچگونه‬ ‫از‬
‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫ساختمان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫پیشرفته‬ ‫و‬ ‫مکانیکی‬
.
‫آ‬ ‫از‬ ‫ساختمان‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نمایی‬ ‫همان‬ ‫دقیقا‬ ‫هم‬ ‫مالتی‬ ‫نمای‬
‫ن‬
‫مالت‬ ‫از‬ ‫مصالح‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫روش‬
‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دوغاب‬ ‫و‬
.
‫ساختمان‬ ‫نمای‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫ی‬‫درباره‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫داریم‬ ‫قصد‬ ‫مطلب‬ ‫ی‬‫ادامه‬ ‫در‬
‫ی‬
‫دهیم‬ ‫توضیح‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫اجرای‬ ‫های‬‫روش‬ ‫و‬
.
4

More Related Content

What's hot

Glass facade
Glass facadeGlass facade
Glass facade
namadesign
 
طراحی نمای ساختمان
طراحی نمای ساختمانطراحی نمای ساختمان
طراحی نمای ساختمان
namadesign
 
Facade design
Facade designFacade design
Facade design
namadesign
 
Nama.design
Nama.designNama.design
Nama.design
namadesign
 
Nama design
Nama designNama design
Nama design
namadesign
 
Tarahi nama
Tarahi namaTarahi nama
Tarahi nama
namadesign
 
طراحی نمای آجری توسط نما دیزاین
طراحی نمای آجری توسط نما دیزاین طراحی نمای آجری توسط نما دیزاین
طراحی نمای آجری توسط نما دیزاین
namadesign
 
Namadesign 2
Namadesign 2Namadesign 2
Namadesign 2
namadesign
 
نحوه اجرای نمای سیمانی در ساختمان
نحوه اجرای نمای سیمانی در ساختمان نحوه اجرای نمای سیمانی در ساختمان
نحوه اجرای نمای سیمانی در ساختمان
namadesign
 
Nama vila
Nama vilaNama vila
Nama vila
namadesign
 
نمای شیشه ای
نمای شیشه ای نمای شیشه ای
نمای شیشه ای
namadesign
 
Nama vila
Nama vilaNama vila
Nama vila
namadesign
 
Nama vila
Nama vilaNama vila
Nama vila
namadesign
 
Nama shishey
Nama shisheyNama shishey
Nama shishey
namadesign
 
Namadesign
NamadesignNamadesign
Namadesign
namadesign
 
پیمانکار اجرای نما
پیمانکار اجرای نماپیمانکار اجرای نما
پیمانکار اجرای نما
namadesign
 
Brick facade-execution
Brick facade-executionBrick facade-execution
Brick facade-execution
namadesign
 
Curtain wall-facade
Curtain wall-facadeCurtain wall-facade
Curtain wall-facade
namadesign
 
Cheap facade
Cheap facadeCheap facade
Cheap facade
namadesign
 
Brick facade
Brick facadeBrick facade
Brick facade
namadesign
 

What's hot (20)

Glass facade
Glass facadeGlass facade
Glass facade
 
طراحی نمای ساختمان
طراحی نمای ساختمانطراحی نمای ساختمان
طراحی نمای ساختمان
 
Facade design
Facade designFacade design
Facade design
 
Nama.design
Nama.designNama.design
Nama.design
 
Nama design
Nama designNama design
Nama design
 
Tarahi nama
Tarahi namaTarahi nama
Tarahi nama
 
طراحی نمای آجری توسط نما دیزاین
طراحی نمای آجری توسط نما دیزاین طراحی نمای آجری توسط نما دیزاین
طراحی نمای آجری توسط نما دیزاین
 
Namadesign 2
Namadesign 2Namadesign 2
Namadesign 2
 
نحوه اجرای نمای سیمانی در ساختمان
نحوه اجرای نمای سیمانی در ساختمان نحوه اجرای نمای سیمانی در ساختمان
نحوه اجرای نمای سیمانی در ساختمان
 
Nama vila
Nama vilaNama vila
Nama vila
 
نمای شیشه ای
نمای شیشه ای نمای شیشه ای
نمای شیشه ای
 
Nama vila
Nama vilaNama vila
Nama vila
 
Nama vila
Nama vilaNama vila
Nama vila
 
Nama shishey
Nama shisheyNama shishey
Nama shishey
 
Namadesign
NamadesignNamadesign
Namadesign
 
پیمانکار اجرای نما
پیمانکار اجرای نماپیمانکار اجرای نما
پیمانکار اجرای نما
 
Brick facade-execution
Brick facade-executionBrick facade-execution
Brick facade-execution
 
Curtain wall-facade
Curtain wall-facadeCurtain wall-facade
Curtain wall-facade
 
Cheap facade
Cheap facadeCheap facade
Cheap facade
 
Brick facade
Brick facadeBrick facade
Brick facade
 

Similar to Beautyhome

Villa facade
Villa facadeVilla facade
Villa facade
namadesign
 
villa-facade
villa-facadevilla-facade
villa-facade
namadesign
 
Nama khoshk
Nama khoshkNama khoshk
Nama khoshk
namadesign
 
Brick facade-execution
Brick facade-executionBrick facade-execution
Brick facade-execution
namadesign
 
معرفی گروه نمادیزاین
معرفی گروه نمادیزاین معرفی گروه نمادیزاین
معرفی گروه نمادیزاین
namadesign
 
Brick facade
Brick facadeBrick facade
Brick facade
namadesign
 
Namadesign
NamadesignNamadesign
Namadesign
namadesign
 
معماری نرم افزار در پروژه های چابک
معماری نرم افزار در پروژه های چابکمعماری نرم افزار در پروژه های چابک
معماری نرم افزار در پروژه های چابک
Mahmoud Asadi
 
پیمانکار اجرای نما
پیمانکار اجرای نماپیمانکار اجرای نما
پیمانکار اجرای نما
namadesign
 
Curtain wall-facade
Curtain wall-facadeCurtain wall-facade
Curtain wall-facade
namadesign
 
نورپردازی نما ساختمان
نورپردازی نما ساختمان نورپردازی نما ساختمان
نورپردازی نما ساختمان
namadesign
 
Nama.design
Nama.designNama.design
Nama.design
namadesign
 
Namadesign1
Namadesign1Namadesign1
Namadesign1
namadesign
 
Facade design
Facade designFacade design
Facade design
namadesign
 
اهمیت نورپردازی نما
اهمیت نورپردازی نما اهمیت نورپردازی نما
اهمیت نورپردازی نما
namadesign
 

Similar to Beautyhome (15)

Villa facade
Villa facadeVilla facade
Villa facade
 
villa-facade
villa-facadevilla-facade
villa-facade
 
Nama khoshk
Nama khoshkNama khoshk
Nama khoshk
 
Brick facade-execution
Brick facade-executionBrick facade-execution
Brick facade-execution
 
معرفی گروه نمادیزاین
معرفی گروه نمادیزاین معرفی گروه نمادیزاین
معرفی گروه نمادیزاین
 
Brick facade
Brick facadeBrick facade
Brick facade
 
Namadesign
NamadesignNamadesign
Namadesign
 
معماری نرم افزار در پروژه های چابک
معماری نرم افزار در پروژه های چابکمعماری نرم افزار در پروژه های چابک
معماری نرم افزار در پروژه های چابک
 
پیمانکار اجرای نما
پیمانکار اجرای نماپیمانکار اجرای نما
پیمانکار اجرای نما
 
Curtain wall-facade
Curtain wall-facadeCurtain wall-facade
Curtain wall-facade
 
نورپردازی نما ساختمان
نورپردازی نما ساختمان نورپردازی نما ساختمان
نورپردازی نما ساختمان
 
Nama.design
Nama.designNama.design
Nama.design
 
Namadesign1
Namadesign1Namadesign1
Namadesign1
 
Facade design
Facade designFacade design
Facade design
 
اهمیت نورپردازی نما
اهمیت نورپردازی نما اهمیت نورپردازی نما
اهمیت نورپردازی نما
 

More from namadesign

Mosalasonline2
Mosalasonline2Mosalasonline2
Mosalasonline2
namadesign
 
Mosalasonline
MosalasonlineMosalasonline
Mosalasonline
namadesign
 
Cheap facade
Cheap facadeCheap facade
Cheap facade
namadesign
 
Composite facade
Composite facadeComposite facade
Composite facade
namadesign
 
Dry ceramic-facade
Dry ceramic-facadeDry ceramic-facade
Dry ceramic-facade
namadesign
 
Stone facade
Stone facadeStone facade
Stone facade
namadesign
 
Villa facade
Villa facadeVilla facade
Villa facade
namadesign
 
Facade lightening
Facade lighteningFacade lightening
Facade lightening
namadesign
 
Cheap facade
Cheap facadeCheap facade
Cheap facade
namadesign
 
Roman facade
Roman facadeRoman facade
Roman facade
namadesign
 
Glass facade
Glass facadeGlass facade
Glass facade
namadesign
 
Curtain wall-facade
Curtain wall-facadeCurtain wall-facade
Curtain wall-facade
namadesign
 
Composite facade
Composite facadeComposite facade
Composite facade
namadesign
 
Ceramic facade
Ceramic facadeCeramic facade
Ceramic facade
namadesign
 
Stone facade-execution
Stone facade-executionStone facade-execution
Stone facade-execution
namadesign
 
Tehrannews
TehrannewsTehrannews
Tehrannews
namadesign
 
Tehrannews.ir
Tehrannews.irTehrannews.ir
Tehrannews.ir
namadesign
 

More from namadesign (17)

Mosalasonline2
Mosalasonline2Mosalasonline2
Mosalasonline2
 
Mosalasonline
MosalasonlineMosalasonline
Mosalasonline
 
Cheap facade
Cheap facadeCheap facade
Cheap facade
 
Composite facade
Composite facadeComposite facade
Composite facade
 
Dry ceramic-facade
Dry ceramic-facadeDry ceramic-facade
Dry ceramic-facade
 
Stone facade
Stone facadeStone facade
Stone facade
 
Villa facade
Villa facadeVilla facade
Villa facade
 
Facade lightening
Facade lighteningFacade lightening
Facade lightening
 
Cheap facade
Cheap facadeCheap facade
Cheap facade
 
Roman facade
Roman facadeRoman facade
Roman facade
 
Glass facade
Glass facadeGlass facade
Glass facade
 
Curtain wall-facade
Curtain wall-facadeCurtain wall-facade
Curtain wall-facade
 
Composite facade
Composite facadeComposite facade
Composite facade
 
Ceramic facade
Ceramic facadeCeramic facade
Ceramic facade
 
Stone facade-execution
Stone facade-executionStone facade-execution
Stone facade-execution
 
Tehrannews
TehrannewsTehrannews
Tehrannews
 
Tehrannews.ir
Tehrannews.irTehrannews.ir
Tehrannews.ir
 

Beautyhome

  • 1. ‫مدرن‬ ‫یا‬ ‫کنیم‬ ‫کار‬ ‫کالسیک‬ ‫نمای‬ ‫؟‬ Beautyhome.ir 1
  • 2. ‫مدرن؟‬ ‫یا‬ ‫کنیم‬ ‫کار‬ ‫کالسیک‬ ‫نمای‬ • ‫نما‬ ‫طراحی‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫قسمت‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫ساختمان‬ ‫برای‬ . ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫بگذاری‬ ‫زمان‬ ‫مناسب‬ ‫پوشش‬ ‫و‬ ‫لباس‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫ساعت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫بای‬ ‫هم‬ ‫کنید‬ ‫ساختمانتان‬ ‫تن‬ ‫به‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫که‬ ‫لباسی‬ ‫برای‬ ،‫کنید‬ ‫هزینه‬ ‫زمان‬ ‫د‬ ‫سل‬ ‫و‬ ‫وسواس‬ ‫باید‬ ،‫مناسب‬ ‫متلایر‬ ‫و‬ ‫نما‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بگذارید‬ ‫زیادی‬ ‫به‬ ‫یقه‬ ‫برسید‬ ‫آل‬‫ایده‬ ‫نمای‬ ‫با‬ ‫ساختمان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫خرج‬ . 2
  • 3. ‫مدرن؟‬ ‫یا‬ ‫کنیم‬ ‫کار‬ ‫کالسیک‬ ‫نمای‬ • ‫ب‬ ،‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫ساختمانتان‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫نمای‬ ‫یک‬ ‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫اول‬ ‫اید‬ ‫تا‬ ‫پس‬ ،‫بشناسید‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫های‬‫روش‬ ‫و‬ ‫متلایر‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫ساختمانی‬ ‫نماهای‬ ‫برندارید‬ ‫مانیتور‬ ‫از‬ ‫چشم‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ! 3
  • 4. ‫مدرن؟‬ ‫یا‬ ‫کنیم‬ ‫کار‬ ‫کالسیک‬ ‫نمای‬ • ‫ساختمان‬ ‫نمای‬ ‫انواع‬ • ‫هستیم‬ ‫مواجه‬ ‫ساختمانی‬ ‫نمای‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سازی‬‫ساختمان‬ ‫در‬ . ‫نمای‬ ‫ی‬‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ،‫مصرفی‬ ‫مصالح‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫روش‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ساختمان‬ ‫یک‬ ‫نمای‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫مالتی‬ ‫نمای‬ ‫و‬ ‫خشک‬ . ‫نو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بگوییم‬ ‫باید‬ ،‫پیداست‬ ‫اسمش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ،‫خشک‬ ‫نمای‬ ‫در‬ ‫نما‬ ‫ع‬ ‫اتصاالت‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫ها‬‫متلایر‬ ‫و‬ ‫شود‬‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫دوغابی‬ ‫و‬ ‫مالت‬ ‫هیچگونه‬ ‫از‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫ساختمان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫پیشرفته‬ ‫و‬ ‫مکانیکی‬ . ‫آ‬ ‫از‬ ‫ساختمان‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نمایی‬ ‫همان‬ ‫دقیقا‬ ‫هم‬ ‫مالتی‬ ‫نمای‬ ‫ن‬ ‫مالت‬ ‫از‬ ‫مصالح‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫روش‬ ‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دوغاب‬ ‫و‬ . ‫ساختمان‬ ‫نمای‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫ی‬‫درباره‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫داریم‬ ‫قصد‬ ‫مطلب‬ ‫ی‬‫ادامه‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫دهیم‬ ‫توضیح‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫اجرای‬ ‫های‬‫روش‬ ‫و‬ . 4