SlideShare a Scribd company logo
‫הופכים את החצר האחורית לחזית‬


‫1‬  ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬  ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
‫פורום אביב והסביבה‬


                                  ‫המטרה:‬
         ‫התאמת איזור המגורים במתחם לתפיסה סביבתית של המאה ה 12‬
                               ‫כבישים סלולים‬
                      ‫צירי תנועה בטוחים ליציאה וכניסה‬
              ‫מדרכות משולבות למעבר הולכי רגל ועגלות ילדים‬
       ‫חנייה ציבורית בקרבת מקום המגורים וכזו שעונה על צרכי התושבים‬
                      ‫שטחים ירוקים עם פינות שעשועים‬
                           ‫מסלולי נסיעה לאופניים‬
              ‫הגבלת אישורים לתוספות הבנייה למבנים חדשים‬
  ‫שילוב תלמידי המתחם בביה"ס הירוק שמעבר לכביש בשנת הלימודים הקרובה‬

                  ‫ו... תחזוקה שוטפת נאותה – ניקיון וגינון‬
         ‫הופכים את החצר האחורית לחזית‬
     ‫בקדנציה הזאת‬

‫2‬   ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬             ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
‫מתחם אביב והסביבה‬
         ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי‬
                ‫91 בדצמבר 1102‬
‫3‬  ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬          ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
‫מתחם אביב והסביבה – תצלום אווירי )אוקטובר 1102(‬
                         ‫הנשיאים‬
                              ‫הסתיו‬
‫סוקולוב‬
                                                    ‫יון‬‫רי צ‬
                                                       ‫אסי‬
                   ‫הצנחנים‬
             ‫אביב‬                ‫הסתיו‬
                                  ‫חטיבת גולני‬
 ‫4‬    ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬              ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
‫מתחם אביב והסביבה – הצעה לתכנית פיתוח סביבתי ב-5 שלבים‬


                    ‫שלב א' – מדרכות זמניות + חניית אספלט עם תאורה בשטח המשולש‬


                               ‫שלב ב' –הסטת חניה משולבת קיימת + מדרכה משולבת + עצים‬


                                  ‫שלב ה' – השלמת שטח ירוק ופינת שעשועים במשולש‬
                                                        ‫שלב ב' – ניקוי שטח‬
                                                           ‫הסילו‬
                                            ‫שלב ג' – השלמת‬
                                             ‫סלילת הסתיו‬        ‫שלב ד' – ביטול חנייה והשלמת מדרכה +‬     ‫שלב ד' – פריצת כביש דרומה‬
            ‫פתיחת הדרך צפונה‬               ‫+ תאורה‬


                         ‫שלב ה' – חנית אספלט והכשרת שטח ירוק‬
                                  ‫הר/0‬
                                ‫06/3/‬
                           ‫קף‬ ‫י/1 תו‬
                         ‫6002‬
‫5‬  ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬                          ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
‫מתחם אביב והסביבה – שלבי פיתוח סביבתי – עד אביב 2102‬

                                          ‫שלב א'‬
                             ‫השלמת סלילת מדרכות זמניות‬
                           ‫חיבור תאורת חנייה במשולש לרשת‬
                           ‫סימון חניית אספלט במשולש הסתיו‬
                                          ‫שלב ב'‬
                              ‫הסטת חנייה משולבת קיימת *‬
                                    ‫מדרכה משולבת‬
                              ‫נטיעת עצים מצפון למדרכה‬
                         ‫ניקוי ופינוי שטח הסילו )זהירות אסבסט(‬
                                           ‫שלב ג'‬
                                ‫סיום סלילת כביש הסתיו‬
                                    ‫שלב ד' – דרום הסתיו‬
                          ‫פריצת כביש +תאורה – נסיעה דרומה‬
                        ‫להמשיך מדרכה בצנחנים – נסיעה צפונה *‬
                         ‫חניה משולבת בדר' הסתיו )הר/006/3/י/1(‬
                                            ‫שלב ה'‬
                        ‫הכשרת שטח ירוק בדר' הסתיו )הר/006/3/י/1(‬
                        ‫הכשרת שטח ירוק זמני בצפ' הסתיו + פינת‬
                             ‫שעשועים ו... לשמור על עץ התות *‬

  ‫)*( תמונות להמחשה בשקפים הבאים‬‫6‬  ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬              ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
‫מתחם אביב – חנייה בצפון רח' הסתיו‬
                 ‫הגדלת מס' החניות‬
                   ‫פי 2 ויותר‬
‫7‬  ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬              ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
‫פינת הצנחנים – סכנה להולכי רגל ולנהגים‬
                ‫שינוי כיוון התנועה לצפון‬
                 ‫במקביל לפתיחת הציר‬
                  ‫דרומה מדר' הסתיו‬
                                   ‫ביטול מקומות החניה‬

           ‫יצירת רצף מדרכה עם שיפוע כניסה לחניית הבניין‬
‫8‬  ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬                     ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
‫מתחם אביב והסביבה‬
                                                        ‫עץ התות‬


                                                ‫פינת שעשועים‬       ‫באביב 2102‬                             ‫הסטת חנייה משולבת‬
    ‫מתעוררים למציאות אחרת‬
                                    ‫מדרכה משולבת‬


                           ‫שדרת עצים לאורך המדרכה‬


                   ‫שטח ירוק זמני‬
    ‫מגרש חנייה אספלט‬
     ‫מסומן עם תאורה‬
                ‫מדרכה זמנית‬
‫9‬  ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬                    ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
‫ומה הלאה?‬
‫01‬  ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬        ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
‫מתחם אביב והסביבה – השלמת פיתוח המתחם עד ספטמבר 2102‬


                  ‫13 ביולי 2102 – השלמת הסטת דרך הנשיאים צפונה‬
                                          ‫כולל:‬
                           ‫כביש דו מסלולי )דרך הנשיאים(‬
                   ‫מסלולים לאופניים מרח' סוקולוב עד לכיכר ברח'‬
                                     ‫אסירי ציון‬
                     ‫מדרכה מאבנים משתלבות משני צידי הדרך‬
                            ‫נטיעת עצים לאורך המדרכה‬
                   ‫03 ביוני 2102 – פגישה לתאום ציפיות לגבי השלמת‬
                                     ‫פיתוח המתחם:‬
                 ‫החלפת מדרכות זמניות במתחם במדרכות מאבנים‬
                                     ‫משתלבות‬
                    ‫הכשרת תאי חניה בשני צידי צפון רח' הצנחנים‬
                    ‫השלמת הפיתוח של השטח בצפון לרח' הסתיו‬                ‫יחד‬
    ‫נהפוך את החצר האחורית לחזית‬

‫11‬  ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬             ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
‫תודה על תשומת הלב‬
‫21‬  ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬        ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬

More Related Content

More from אביב- קהילה מובילה

סיכום סיור- מאת מ"מ ראש העיר יגאל שמעון
סיכום סיור- מאת מ"מ ראש העיר יגאל שמעוןסיכום סיור- מאת מ"מ ראש העיר יגאל שמעון
סיכום סיור- מאת מ"מ ראש העיר יגאל שמעון
אביב- קהילה מובילה
 
מיזם של ראש העיר "הליכה לבית הספר"
מיזם של ראש העיר "הליכה לבית הספר"מיזם של ראש העיר "הליכה לבית הספר"
מיזם של ראש העיר "הליכה לבית הספר"
אביב- קהילה מובילה
 
מתחם אביב, הצנחנים, הסתיו והסביבה- החצר האחורית של הוד השרון
מתחם אביב, הצנחנים, הסתיו והסביבה- החצר האחורית של הוד השרוןמתחם אביב, הצנחנים, הסתיו והסביבה- החצר האחורית של הוד השרון
מתחם אביב, הצנחנים, הסתיו והסביבה- החצר האחורית של הוד השרון
אביב- קהילה מובילה
 

More from אביב- קהילה מובילה (6)

מהעיתונות (מסתבר
מהעיתונות (מסתבר מהעיתונות (מסתבר
מהעיתונות (מסתבר
 
סיכום סיור- מאת מ"מ ראש העיר יגאל שמעון
סיכום סיור- מאת מ"מ ראש העיר יגאל שמעוןסיכום סיור- מאת מ"מ ראש העיר יגאל שמעון
סיכום סיור- מאת מ"מ ראש העיר יגאל שמעון
 
מיזם של ראש העיר "הליכה לבית הספר"
מיזם של ראש העיר "הליכה לבית הספר"מיזם של ראש העיר "הליכה לבית הספר"
מיזם של ראש העיר "הליכה לבית הספר"
 
מתחם אביב, הצנחנים, הסתיו והסביבה- החצר האחורית של הוד השרון
מתחם אביב, הצנחנים, הסתיו והסביבה- החצר האחורית של הוד השרוןמתחם אביב, הצנחנים, הסתיו והסביבה- החצר האחורית של הוד השרון
מתחם אביב, הצנחנים, הסתיו והסביבה- החצר האחורית של הוד השרון
 
מהעיתונות
מהעיתונותמהעיתונות
מהעיתונות
 
Aviv forum winter2001_12_demands4
Aviv forum winter2001_12_demands4Aviv forum winter2001_12_demands4
Aviv forum winter2001_12_demands4
 

Aviv forum dec19meeting

 • 1. ‫הופכים את החצר האחורית לחזית‬ ‫1‬ ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬ ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
 • 2. ‫פורום אביב והסביבה‬ ‫המטרה:‬ ‫התאמת איזור המגורים במתחם לתפיסה סביבתית של המאה ה 12‬ ‫כבישים סלולים‬ ‫צירי תנועה בטוחים ליציאה וכניסה‬ ‫מדרכות משולבות למעבר הולכי רגל ועגלות ילדים‬ ‫חנייה ציבורית בקרבת מקום המגורים וכזו שעונה על צרכי התושבים‬ ‫שטחים ירוקים עם פינות שעשועים‬ ‫מסלולי נסיעה לאופניים‬ ‫הגבלת אישורים לתוספות הבנייה למבנים חדשים‬ ‫שילוב תלמידי המתחם בביה"ס הירוק שמעבר לכביש בשנת הלימודים הקרובה‬ ‫ו... תחזוקה שוטפת נאותה – ניקיון וגינון‬ ‫הופכים את החצר האחורית לחזית‬ ‫בקדנציה הזאת‬ ‫2‬ ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬ ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
 • 3. ‫מתחם אביב והסביבה‬ ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי‬ ‫91 בדצמבר 1102‬ ‫3‬ ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬ ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
 • 4. ‫מתחם אביב והסביבה – תצלום אווירי )אוקטובר 1102(‬ ‫הנשיאים‬ ‫הסתיו‬ ‫סוקולוב‬ ‫יון‬‫רי צ‬ ‫אסי‬ ‫הצנחנים‬ ‫אביב‬ ‫הסתיו‬ ‫חטיבת גולני‬ ‫4‬ ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬ ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
 • 5. ‫מתחם אביב והסביבה – הצעה לתכנית פיתוח סביבתי ב-5 שלבים‬ ‫שלב א' – מדרכות זמניות + חניית אספלט עם תאורה בשטח המשולש‬ ‫שלב ב' –הסטת חניה משולבת קיימת + מדרכה משולבת + עצים‬ ‫שלב ה' – השלמת שטח ירוק ופינת שעשועים במשולש‬ ‫שלב ב' – ניקוי שטח‬ ‫הסילו‬ ‫שלב ג' – השלמת‬ ‫סלילת הסתיו‬ ‫שלב ד' – ביטול חנייה והשלמת מדרכה +‬ ‫שלב ד' – פריצת כביש דרומה‬ ‫פתיחת הדרך צפונה‬ ‫+ תאורה‬ ‫שלב ה' – חנית אספלט והכשרת שטח ירוק‬ ‫הר/0‬ ‫06/3/‬ ‫קף‬ ‫י/1 תו‬ ‫6002‬ ‫5‬ ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬ ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
 • 6. ‫מתחם אביב והסביבה – שלבי פיתוח סביבתי – עד אביב 2102‬ ‫שלב א'‬ ‫השלמת סלילת מדרכות זמניות‬ ‫חיבור תאורת חנייה במשולש לרשת‬ ‫סימון חניית אספלט במשולש הסתיו‬ ‫שלב ב'‬ ‫הסטת חנייה משולבת קיימת *‬ ‫מדרכה משולבת‬ ‫נטיעת עצים מצפון למדרכה‬ ‫ניקוי ופינוי שטח הסילו )זהירות אסבסט(‬ ‫שלב ג'‬ ‫סיום סלילת כביש הסתיו‬ ‫שלב ד' – דרום הסתיו‬ ‫פריצת כביש +תאורה – נסיעה דרומה‬ ‫להמשיך מדרכה בצנחנים – נסיעה צפונה *‬ ‫חניה משולבת בדר' הסתיו )הר/006/3/י/1(‬ ‫שלב ה'‬ ‫הכשרת שטח ירוק בדר' הסתיו )הר/006/3/י/1(‬ ‫הכשרת שטח ירוק זמני בצפ' הסתיו + פינת‬ ‫שעשועים ו... לשמור על עץ התות *‬ ‫)*( תמונות להמחשה בשקפים הבאים‬ ‫6‬ ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬ ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
 • 7. ‫מתחם אביב – חנייה בצפון רח' הסתיו‬ ‫הגדלת מס' החניות‬ ‫פי 2 ויותר‬ ‫7‬ ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬ ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
 • 8. ‫פינת הצנחנים – סכנה להולכי רגל ולנהגים‬ ‫שינוי כיוון התנועה לצפון‬ ‫במקביל לפתיחת הציר‬ ‫דרומה מדר' הסתיו‬ ‫ביטול מקומות החניה‬ ‫יצירת רצף מדרכה עם שיפוע כניסה לחניית הבניין‬ ‫8‬ ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬ ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
 • 9. ‫מתחם אביב והסביבה‬ ‫עץ התות‬ ‫פינת שעשועים‬ ‫באביב 2102‬ ‫הסטת חנייה משולבת‬ ‫מתעוררים למציאות אחרת‬ ‫מדרכה משולבת‬ ‫שדרת עצים לאורך המדרכה‬ ‫שטח ירוק זמני‬ ‫מגרש חנייה אספלט‬ ‫מסומן עם תאורה‬ ‫מדרכה זמנית‬ ‫9‬ ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬ ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
 • 10. ‫ומה הלאה?‬ ‫01‬ ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬ ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
 • 11. ‫מתחם אביב והסביבה – השלמת פיתוח המתחם עד ספטמבר 2102‬ ‫13 ביולי 2102 – השלמת הסטת דרך הנשיאים צפונה‬ ‫כולל:‬ ‫כביש דו מסלולי )דרך הנשיאים(‬ ‫מסלולים לאופניים מרח' סוקולוב עד לכיכר ברח'‬ ‫אסירי ציון‬ ‫מדרכה מאבנים משתלבות משני צידי הדרך‬ ‫נטיעת עצים לאורך המדרכה‬ ‫03 ביוני 2102 – פגישה לתאום ציפיות לגבי השלמת‬ ‫פיתוח המתחם:‬ ‫החלפת מדרכות זמניות במתחם במדרכות מאבנים‬ ‫משתלבות‬ ‫הכשרת תאי חניה בשני צידי צפון רח' הצנחנים‬ ‫השלמת הפיתוח של השטח בצפון לרח' הסתיו‬ ‫יחד‬ ‫נהפוך את החצר האחורית לחזית‬ ‫11‬ ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬ ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬
 • 12. ‫תודה על תשומת הלב‬ ‫21‬ ‫‪email: aviv3tz@gmail.com‬‬ ‫הצעת הפורום לתוכנית פיתוח סביבתי. 91 בדצמבר, 1102‬