SlideShare a Scribd company logo
ACTUACIÓ A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA PER ALS CASOS ICTUS

          Sospita d’ictus                            Valoració inicial
          Alteració del llenguatge                        1. Si hi ha compromís vital: ABC i contactar amb el 061.
                                             2. Excloure altres causes (hipoglucèmia). Breu anamnesi i exploració. Registrar sempre l'hora
          Asimetria facial                             d'inici, glucèmia, TA, FC, Ta, Sat. O2, nivell de consciència i dèficit neurològic. ECG. Si se li
          Debilitat, paràlisi sensorial en una o més extremitats          implanta una via, cal evitar el braç parètic.
                                             3. Atenció als símptomes o signes d'alarma: alteració del nivell de la consciència, dificultat
          Descoordinació, alteracions de l'equilibri de la marxa          respiratòria, convulsions, deteriorament progressiu, quadre vegetatiu.
          Pèrdua visual monocular o defecte campimètric             4 Si Sat. O2 < 92 %„ màscara d'oxigen 35-50 % o ulleres nasals 2-4 litres.
                                             5. Si Ta > 37,5 oC„ paracetamol o metamizole per la via intravenosa en perfusió lenta per no
          Vertigen, diplopia, sordesa unilateral                  provocar hipotensió.
          Cefalea de gran intensitat d'inici sobtat               6. No administrar antiagregants ni serum glucosat (excepte en cas d'hipoglucèmia).
                                             7. No administrar hipotensors. Si TA > 220/120, confirmada al cap de 10 minuts, valorar
          Alteració del nivell de la consciència                  l'administració de labetalol per la via intravenosa en bol de 10-20 mg en dos minuts
                                               (1 ampolla = 20 ml = 100 mg).
                                               Contraindicat per als casos d'asma, ICC, blocatge A-V, captopril 6,25,12,5 mg per la via oral.


                                                                                                        ESCALA DE RANKIN
                TEMPS D’EVOLUCIÓ DES DE L’INICI DELS SÍMPTOMES                                                               0 Cap tipus de símptomes.
                                                                                                     1 Sense cap incapacitat important:
                                                                                                      capaç de dur a terme les seves
                                                                                                      activitats i obligacions habituals.

        <6 hores                   6-24 hores                24 hores /30 dies                       >30 dies                2 Incapacitat lleu: incapaç de dur
                                                                                                      a terme algunes de les activitats
                                                                                                      habituals, però capaç de tenir
                                                                                                      cura pels seus interessos i
                                                                                                      assumptes sense ajuda.
                                                                                                     3 Incapacitat moderada:
                                                                                                      símptomes que restringeixen
                                                                                                      significativament el seu estil de
    Qualitat de vida                Qualitat de vida                 Urgències de                      Consulta                  vida o li impedeixen una
                                                                                                      subsistència totalment
                                                     l’hospital del                    especialitzada                autònoma.
                                                       sector                       preferent                 4 Incapacitat moderadament greu:
                                                                                                      símptomes que li impedeixen
Rankin 3, 4, 5**      Rankin 0, 1, 2    Rankin 0, 1, 2    Rankin 3, 4, 5**                                                           clarament una subsistència
                                                                                                      independent, tot i que sense
                                                                                                      necessitat d’atenció contínua.
                                               Si no se sap l’hora d’inici dels símptomes (ictus del despertar), s’ha de considerar la darrera en què va
                                               ser vist asimptomàtic.                                           5 Incapacitat greu: totalment
                                               Davant d’una sospita d’AIT, avisar el 061; si Rankin 2, unitat d’ictus / equip d’ictus;            dependent, ja que necessita
                                               si Rankin > 2, urgències de l’hospital del sector.                              assistència constant dia i nit.
 Hospital         Codi Ictus     Unitat d’ictus
 del sector         061        Equip d’ictus                 ** En pacients amb qualitat de vida molt deteriorada (demència prèvia, malaltia terminal)          6 Mort.
                                                 es pot optar pel tractament domiciliari.

More Related Content

More from viletanos

120919 enfermedad de chagas pdf
120919 enfermedad de chagas pdf120919 enfermedad de chagas pdf
120919 enfermedad de chagas pdf
viletanos
 
120912 determinantes de la salud pdf
120912 determinantes de la salud pdf120912 determinantes de la salud pdf
120912 determinantes de la salud pdf
viletanos
 
120904 rcp pediátrica pdf
120904 rcp pediátrica pdf120904 rcp pediátrica pdf
120904 rcp pediátrica pdf
viletanos
 
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf
viletanos
 
120731 trastornos del sueño en pdf
120731 trastornos del sueño en pdf120731 trastornos del sueño en pdf
120731 trastornos del sueño en pdf
viletanos
 
120620 hta, actualizacion pdf
120620 hta, actualizacion pdf120620 hta, actualizacion pdf
120620 hta, actualizacion pdf
viletanos
 
120719 leishmaniasis cutánea pdf
120719 leishmaniasis cutánea pdf120719 leishmaniasis cutánea pdf
120719 leishmaniasis cutánea pdf
viletanos
 
120425 pie diabético pdf
120425 pie diabético pdf120425 pie diabético pdf
120425 pie diabético pdfviletanos
 
120627 farmacos y embarazo pdf
120627 farmacos y embarazo pdf120627 farmacos y embarazo pdf
120627 farmacos y embarazo pdf
viletanos
 
120605 nutricion en geriatria pdf
120605 nutricion en geriatria pdf120605 nutricion en geriatria pdf
120605 nutricion en geriatria pdf
viletanos
 
120503 Actuacion en ap en el ictus pdf
120503 Actuacion en ap en el ictus pdf120503 Actuacion en ap en el ictus pdf
120503 Actuacion en ap en el ictus pdf
viletanos
 
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf
viletanos
 
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus 110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus
viletanos
 
120525 revisión dm pdf
120525  revisión dm pdf120525  revisión dm pdf
120525 revisión dm pdf
viletanos
 
120529 angioedema hereditario pdf
120529 angioedema hereditario pdf120529 angioedema hereditario pdf
120529 angioedema hereditario pdf
viletanos
 
120531 lactancia materna pdf
120531 lactancia materna pdf120531 lactancia materna pdf
120531 lactancia materna pdf
viletanos
 
120604 diplopía pdf
120604 diplopía pdf120604 diplopía pdf
120604 diplopía pdf
viletanos
 
120530 tríptico derivación nefrología pdf
120530 tríptico derivación nefrología pdf120530 tríptico derivación nefrología pdf
120530 tríptico derivación nefrología pdf
viletanos
 
120530 nefropatía diabética pdf
120530  nefropatía diabética pdf120530  nefropatía diabética pdf
120530 nefropatía diabética pdf
viletanos
 
120730 ortopedia infantil pdf
120730 ortopedia infantil pdf120730 ortopedia infantil pdf
120730 ortopedia infantil pdf
viletanos
 

More from viletanos (20)

120919 enfermedad de chagas pdf
120919 enfermedad de chagas pdf120919 enfermedad de chagas pdf
120919 enfermedad de chagas pdf
 
120912 determinantes de la salud pdf
120912 determinantes de la salud pdf120912 determinantes de la salud pdf
120912 determinantes de la salud pdf
 
120904 rcp pediátrica pdf
120904 rcp pediátrica pdf120904 rcp pediátrica pdf
120904 rcp pediátrica pdf
 
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf
 
120731 trastornos del sueño en pdf
120731 trastornos del sueño en pdf120731 trastornos del sueño en pdf
120731 trastornos del sueño en pdf
 
120620 hta, actualizacion pdf
120620 hta, actualizacion pdf120620 hta, actualizacion pdf
120620 hta, actualizacion pdf
 
120719 leishmaniasis cutánea pdf
120719 leishmaniasis cutánea pdf120719 leishmaniasis cutánea pdf
120719 leishmaniasis cutánea pdf
 
120425 pie diabético pdf
120425 pie diabético pdf120425 pie diabético pdf
120425 pie diabético pdf
 
120627 farmacos y embarazo pdf
120627 farmacos y embarazo pdf120627 farmacos y embarazo pdf
120627 farmacos y embarazo pdf
 
120605 nutricion en geriatria pdf
120605 nutricion en geriatria pdf120605 nutricion en geriatria pdf
120605 nutricion en geriatria pdf
 
120503 Actuacion en ap en el ictus pdf
120503 Actuacion en ap en el ictus pdf120503 Actuacion en ap en el ictus pdf
120503 Actuacion en ap en el ictus pdf
 
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf
 
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus 110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus
 
120525 revisión dm pdf
120525  revisión dm pdf120525  revisión dm pdf
120525 revisión dm pdf
 
120529 angioedema hereditario pdf
120529 angioedema hereditario pdf120529 angioedema hereditario pdf
120529 angioedema hereditario pdf
 
120531 lactancia materna pdf
120531 lactancia materna pdf120531 lactancia materna pdf
120531 lactancia materna pdf
 
120604 diplopía pdf
120604 diplopía pdf120604 diplopía pdf
120604 diplopía pdf
 
120530 tríptico derivación nefrología pdf
120530 tríptico derivación nefrología pdf120530 tríptico derivación nefrología pdf
120530 tríptico derivación nefrología pdf
 
120530 nefropatía diabética pdf
120530  nefropatía diabética pdf120530  nefropatía diabética pdf
120530 nefropatía diabética pdf
 
120730 ortopedia infantil pdf
120730 ortopedia infantil pdf120730 ortopedia infantil pdf
120730 ortopedia infantil pdf
 

120503 Algoritmo ictus pdf

 • 1. ACTUACIÓ A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA PER ALS CASOS ICTUS Sospita d’ictus Valoració inicial Alteració del llenguatge 1. Si hi ha compromís vital: ABC i contactar amb el 061. 2. Excloure altres causes (hipoglucèmia). Breu anamnesi i exploració. Registrar sempre l'hora Asimetria facial d'inici, glucèmia, TA, FC, Ta, Sat. O2, nivell de consciència i dèficit neurològic. ECG. Si se li Debilitat, paràlisi sensorial en una o més extremitats implanta una via, cal evitar el braç parètic. 3. Atenció als símptomes o signes d'alarma: alteració del nivell de la consciència, dificultat Descoordinació, alteracions de l'equilibri de la marxa respiratòria, convulsions, deteriorament progressiu, quadre vegetatiu. Pèrdua visual monocular o defecte campimètric 4 Si Sat. O2 < 92 %„ màscara d'oxigen 35-50 % o ulleres nasals 2-4 litres. 5. Si Ta > 37,5 oC„ paracetamol o metamizole per la via intravenosa en perfusió lenta per no Vertigen, diplopia, sordesa unilateral provocar hipotensió. Cefalea de gran intensitat d'inici sobtat 6. No administrar antiagregants ni serum glucosat (excepte en cas d'hipoglucèmia). 7. No administrar hipotensors. Si TA > 220/120, confirmada al cap de 10 minuts, valorar Alteració del nivell de la consciència l'administració de labetalol per la via intravenosa en bol de 10-20 mg en dos minuts (1 ampolla = 20 ml = 100 mg). Contraindicat per als casos d'asma, ICC, blocatge A-V, captopril 6,25,12,5 mg per la via oral. ESCALA DE RANKIN TEMPS D’EVOLUCIÓ DES DE L’INICI DELS SÍMPTOMES 0 Cap tipus de símptomes. 1 Sense cap incapacitat important: capaç de dur a terme les seves activitats i obligacions habituals. <6 hores 6-24 hores 24 hores /30 dies >30 dies 2 Incapacitat lleu: incapaç de dur a terme algunes de les activitats habituals, però capaç de tenir cura pels seus interessos i assumptes sense ajuda. 3 Incapacitat moderada: símptomes que restringeixen significativament el seu estil de Qualitat de vida Qualitat de vida Urgències de Consulta vida o li impedeixen una subsistència totalment l’hospital del especialitzada autònoma. sector preferent 4 Incapacitat moderadament greu: símptomes que li impedeixen Rankin 3, 4, 5** Rankin 0, 1, 2 Rankin 0, 1, 2 Rankin 3, 4, 5** clarament una subsistència independent, tot i que sense necessitat d’atenció contínua. Si no se sap l’hora d’inici dels símptomes (ictus del despertar), s’ha de considerar la darrera en què va ser vist asimptomàtic. 5 Incapacitat greu: totalment Davant d’una sospita d’AIT, avisar el 061; si Rankin 2, unitat d’ictus / equip d’ictus; dependent, ja que necessita si Rankin > 2, urgències de l’hospital del sector. assistència constant dia i nit. Hospital Codi Ictus Unitat d’ictus del sector 061 Equip d’ictus ** En pacients amb qualitat de vida molt deteriorada (demència prèvia, malaltia terminal) 6 Mort. es pot optar pel tractament domiciliari.