SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
vårdfrågan.nu 
Vad tycker svenska folket? 
Våren 2014
Vad är vårdfrågan.nu? 
LIF – de forskande läkemedelsföretagen vill bidra till den svenska sjukvårdsdebatten. 
Därför ställer vi frågor om hälsa och sjukvård 
till allmänhet, beslutsfattare och vårdpersonal. 
Vissa frågor ställs kontinuerligt för att se trender över lång tid, 
andra frågor ställs för att ta temperaturen på ett aktuellt ämne. 
Resultaten presenterar vi på vårdfrågan.nu.
Om undersökningen 
Metod 
Webbaserade intervjuer i Novus Reformpanel Vård samt Novus riksrepresentativa Sverigepanel. I Novus Reformpanel Vård 
ingår i dagsläget drygt 400 beslutfattare inom hälso- och sjukvård. Dessa är sjukvårdspolitiker och tjänstemän (inom stat 
och landsting) med en spridning över hela Sverige och som rekryterats för att medverka i intressanta undersökningar om hälso-och 
3 
sjukvårdsfrågor. 
Novus Sverigepanel består av ca 35.000 personer och utgör ett representativt urval av Sveriges befolkning, 16-79 år. 
Intervjuerna genomfördes under perioden 1- 13 maj 2014 (beslutsfattare) och 30 april – 6 maj 2014 (allmänheten) 
Deltagarfrekvens beslutsfattare: 59% 
Deltagarfrekvens allmänheten: 56% 
Målgrupper och antalet intervjuer 
1. Beslutsfattare: 249 intervjuer 
2. Allmänheten 18-79 år: 1000 intervjuer 
Undersökningen ger möjlighet till nedbrytningar avseende kön, ålder, partitillhörighet mm. Besök vårdfrågan.nu för att ta del av 
signifikanta skillnader i nedbrytningarna.
Sammanfattning 
Allmänhetens svar 
 Politikerna anses mest otydliga i sina förslag om sjukvård. Mest tydliga när det gäller skola/utbildning. 
 7 av 10 tycker äldreomsorg, skola/utbildning och sjukvård går åt fel håll. 4 av 10 tycker landets ekonomi går åt rätt håll. 
 Nästan hälften vet inte vilket parti de anser ha den bästa sjukvårdspolitiken. 
 Bland de som anser att sjukvården går åt fel håll tycker flest att problemet är personalens arbetsvillkor och 
tillgängligheten. 
 Drygt 6 av 10 kan tänka sig att betala mer i skatt för att få en vård i världsklass om fem år. 
 Flest tycker att politikerna bör fokusera på personalens arbetsvillkor och tillgängligheten. 
Beslutsfattarnas svar 
Beslutsfattarna anser/tror i högre grad än allmänheten att: 
 Politikerna bör fokusera på följande områden inom sjukvården: 
- Tillgänglighet 
- Bemötande 
- Valfrihet 
4
Frågeställningar 
 Hur tydliga eller otydliga anser du att politikerna är i sina förslag avseende följande områden? 
 Vilka av följande politiska områden tycker du rent generellt går åt rätt eller fel håll? 
 Inom vilket eller vilka områden i sjukvården anser du att utvecklingen går åt fel håll? 
 Vilket parti tycker du har den bästa politiken för sjukvårdsfrågor? 
 Skulle du kunna tänka dig att betala mer i skatt för att få en vård i världsklass om fem år? 
 Vilket eller vilka av följande områden inom sjukvården tycker du att politikerna bör fokusera på? 
Fråga i kursivt är ställd till både allmänhet och beslutsfattare 
5
Aktuella frågor om sjukvård 
6
Politikerna anses mest otydliga i sina förslag i området sjukvård 
Mest tydliga när det gäller skola/utbildning 
Fråga: Hur tydliga eller otydliga anser du att politikerna är i sina förslag avseende följande områden: 
7 
2% 
2% 
8% 
7% 
10% 
19% 
17% 
30% 
37% 
31% 
25% 
27% 
21% 
17% 
24% 
37% 
32% 
25% 
25% 
21% 
11% 
15% 
10% 
8% 
8% 
7% 
7% 
6% 
6% 
7% 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Sjukvård 
Äldreomsorg 
Sysselsättning/Arbetslöshet 
Skola/Utbildning 
Landets ekonomi 
Mycket tydliga Ganska tydliga Varken eller Ganska otydliga Mycket otydliga Vet ej 
Otydliga 
(1+2) 
48% 
47% 
35% 
33% 
29% 
Bas: Allmänheten
7 av 10 tycker äldreomsorg, skola/utbildning 
och sjukvård går åt fel håll 
Fråga: Vilka av följande politiska områden tycker du rent generellt går åt rätt eller fel håll? 
10% 
18% 
17% 
28% 
40% 
72% 
72% 
68% 
56% 
36% 
18% 
10% 
15% 
16% 
24% 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Äldreomsorg 
Skola/Utbildning 
Sjukvård 
Sysselsättning/Arbetslöshet 
Landets ekonomi 
Rätt håll Fel håll Ingen uppfattning 
Bas: Allmänheten 
8
Bland de som anser att sjukvården går åt fel håll 
Anser flest att problemet är personalens arbetsvillkor och tillgängligheten 
Fråga: Inom vilket eller vilka områden i sjukvården anser du att utvecklingen går åt fel håll? 
79% 
59% 
47% 
34% 
27% 
22% 
13% 
5% 
0% 
1% 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Personalens arbetsvillkor (t.ex. löner eller arbetstider för vårdpersonal) 
Tillgänglighet (att det är lätt att komma i kontakt med vården) 
För många privata utförare 
Läkemedel och behandlingskvalitet (att läkemedel och behandlingar är 
moderna samt håller hög kvalitet) 
Bemötande (att bli bra bemött i vården) 
För mycket valfrihet (att kunna välja mellan olika vårdalternativ) 
För lite valfrihet (att kunna välja mellan olika vårdalternativ) 
För få privata utförare 
Ingen av ovanstående 
Vet ej 
Bas: De ur allmänheten som anser 
att sjukvården går åt fel håll; n = 677 
9
Nästan hälften vet inte vilket parti 
de anser ha den bästa sjukvårdspolitiken 
Fråga: Vilket parti tycker du har den bästa politiken för sjukvårdsfrågor? 
18% 
8% 
8% 
5% 
4% 
3% 
1% 
1% 
1% 
3% 
47% 
21% 
10% 
6% 
4% 
4% 
2% 
1% 
1% 
0% 
1% 
48% 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Socialdemokraterna 
Moderaterna 
Vänsterpartiet 
Kristdemokraterna 
Sverigedemokraterna 
Folkpartiet 
Centerpartiet 
Miljöpartiet 
Annat parti 
Vill ej uppge 
Vet ej 
Maj 2014 
Okt 2013 
Bas: Allmänheten 
10
Drygt 6 av 10 kan tänka sig att betala mer i skatt 
för att få en vård i världsklass om fem år 
Fråga: Skulle du kunna tänka dig att betala mer i skatt för att få en vård i världsklass om fem år? 
62% 
20% 
14% 
3% 
Ja Tveksam Nej Vet ej 
Bas: Allmänheten 
11
Beslutsfattare tycker i högre grad att politikerna bör fokusera på 
tillgänglighet inom sjukvården, bemötande och valfrihet 
Fråga: Vilket eller vilka av följande områden inom sjukvården tycker du att politikerna bör fokusera på? 
77% 
62% 
60% 
53% 
35% 
16% 
3% 
0% 
64% 
57% 
35% 
70% 
23% 
33% 
1% 
2% 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Tillgänglighet (att det är lätt att komma i kontakt med vården) 
Läkemedel och behandlingskvalitet (att läkemedel och behandlingar är 
moderna samt håller hög kvalitet) 
Bemötande (att bli bra bemött i vården) 
Personalens arbetsvillkor (t.ex. löner eller arbetstider för vårdpersonal) 
Valfrihet (att kunna välja mellan olika vårdalternativ genom t.ex. vårdvalet) 
Driftsformen (om den offentligt finansierade vården drivs av offentliga eller 
privata utförare) 
Ingen av ovanstående 
Vet ej 
Beslutsfattare (n=249) 
Allmänheten (n=1000) 
Bas: Samtliga 
12

More Related Content

Similar to Aktuell undersökning, Q2 2014

Vårdfrågan kvartalsundersökning q2 2013
Vårdfrågan kvartalsundersökning q2 2013Vårdfrågan kvartalsundersökning q2 2013
Vårdfrågan kvartalsundersökning q2 2013vardfragan
 
Nordeas Börsbarometer april 2014
Nordeas Börsbarometer april 2014Nordeas Börsbarometer april 2014
Nordeas Börsbarometer april 2014Nordea Bank
 
Huvudbudskap och konflikter med oppositionen100416
Huvudbudskap och konflikter med oppositionen100416Huvudbudskap och konflikter med oppositionen100416
Huvudbudskap och konflikter med oppositionen100416D2D
 
Vad avgör valet? Den politiska spelplanen 2013-2014
Vad avgör valet? Den politiska spelplanen 2013-2014Vad avgör valet? Den politiska spelplanen 2013-2014
Vad avgör valet? Den politiska spelplanen 2013-2014Kantar Sifo
 
Ungas psykiska hälsa 2024 - trender och bakomliggande faktorer
Ungas psykiska hälsa 2024 - trender och bakomliggande faktorerUngas psykiska hälsa 2024 - trender och bakomliggande faktorer
Ungas psykiska hälsa 2024 - trender och bakomliggande faktorerKristian Wahlbeck
 
Välfärdslutrapport
VälfärdslutrapportVälfärdslutrapport
VälfärdslutrapportCenterpartiet
 
Rapport Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014
Rapport Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014Rapport Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014
Rapport Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014PwC Sverige
 

Similar to Aktuell undersökning, Q2 2014 (20)

Vårdfrågan kvartalsundersökning q2 2013
Vårdfrågan kvartalsundersökning q2 2013Vårdfrågan kvartalsundersökning q2 2013
Vårdfrågan kvartalsundersökning q2 2013
 
Nordeas Börsbarometer april 2014
Nordeas Börsbarometer april 2014Nordeas Börsbarometer april 2014
Nordeas Börsbarometer april 2014
 
Valmanifest 2011-2014
Valmanifest 2011-2014Valmanifest 2011-2014
Valmanifest 2011-2014
 
Huvudbudskap och konflikter med oppositionen100416
Huvudbudskap och konflikter med oppositionen100416Huvudbudskap och konflikter med oppositionen100416
Huvudbudskap och konflikter med oppositionen100416
 
Vad avgör valet? Den politiska spelplanen 2013-2014
Vad avgör valet? Den politiska spelplanen 2013-2014Vad avgör valet? Den politiska spelplanen 2013-2014
Vad avgör valet? Den politiska spelplanen 2013-2014
 
Ungas psykiska hälsa 2024 - trender och bakomliggande faktorer
Ungas psykiska hälsa 2024 - trender och bakomliggande faktorerUngas psykiska hälsa 2024 - trender och bakomliggande faktorer
Ungas psykiska hälsa 2024 - trender och bakomliggande faktorer
 
Välfärdslutrapport
VälfärdslutrapportVälfärdslutrapport
Välfärdslutrapport
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016
 
Rapport Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014
Rapport Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014Rapport Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014
Rapport Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014
 

Aktuell undersökning, Q2 2014

 • 1. vårdfrågan.nu Vad tycker svenska folket? Våren 2014
 • 2. Vad är vårdfrågan.nu? LIF – de forskande läkemedelsföretagen vill bidra till den svenska sjukvårdsdebatten. Därför ställer vi frågor om hälsa och sjukvård till allmänhet, beslutsfattare och vårdpersonal. Vissa frågor ställs kontinuerligt för att se trender över lång tid, andra frågor ställs för att ta temperaturen på ett aktuellt ämne. Resultaten presenterar vi på vårdfrågan.nu.
 • 3. Om undersökningen Metod Webbaserade intervjuer i Novus Reformpanel Vård samt Novus riksrepresentativa Sverigepanel. I Novus Reformpanel Vård ingår i dagsläget drygt 400 beslutfattare inom hälso- och sjukvård. Dessa är sjukvårdspolitiker och tjänstemän (inom stat och landsting) med en spridning över hela Sverige och som rekryterats för att medverka i intressanta undersökningar om hälso-och 3 sjukvårdsfrågor. Novus Sverigepanel består av ca 35.000 personer och utgör ett representativt urval av Sveriges befolkning, 16-79 år. Intervjuerna genomfördes under perioden 1- 13 maj 2014 (beslutsfattare) och 30 april – 6 maj 2014 (allmänheten) Deltagarfrekvens beslutsfattare: 59% Deltagarfrekvens allmänheten: 56% Målgrupper och antalet intervjuer 1. Beslutsfattare: 249 intervjuer 2. Allmänheten 18-79 år: 1000 intervjuer Undersökningen ger möjlighet till nedbrytningar avseende kön, ålder, partitillhörighet mm. Besök vårdfrågan.nu för att ta del av signifikanta skillnader i nedbrytningarna.
 • 4. Sammanfattning Allmänhetens svar  Politikerna anses mest otydliga i sina förslag om sjukvård. Mest tydliga när det gäller skola/utbildning.  7 av 10 tycker äldreomsorg, skola/utbildning och sjukvård går åt fel håll. 4 av 10 tycker landets ekonomi går åt rätt håll.  Nästan hälften vet inte vilket parti de anser ha den bästa sjukvårdspolitiken.  Bland de som anser att sjukvården går åt fel håll tycker flest att problemet är personalens arbetsvillkor och tillgängligheten.  Drygt 6 av 10 kan tänka sig att betala mer i skatt för att få en vård i världsklass om fem år.  Flest tycker att politikerna bör fokusera på personalens arbetsvillkor och tillgängligheten. Beslutsfattarnas svar Beslutsfattarna anser/tror i högre grad än allmänheten att:  Politikerna bör fokusera på följande områden inom sjukvården: - Tillgänglighet - Bemötande - Valfrihet 4
 • 5. Frågeställningar  Hur tydliga eller otydliga anser du att politikerna är i sina förslag avseende följande områden?  Vilka av följande politiska områden tycker du rent generellt går åt rätt eller fel håll?  Inom vilket eller vilka områden i sjukvården anser du att utvecklingen går åt fel håll?  Vilket parti tycker du har den bästa politiken för sjukvårdsfrågor?  Skulle du kunna tänka dig att betala mer i skatt för att få en vård i världsklass om fem år?  Vilket eller vilka av följande områden inom sjukvården tycker du att politikerna bör fokusera på? Fråga i kursivt är ställd till både allmänhet och beslutsfattare 5
 • 6. Aktuella frågor om sjukvård 6
 • 7. Politikerna anses mest otydliga i sina förslag i området sjukvård Mest tydliga när det gäller skola/utbildning Fråga: Hur tydliga eller otydliga anser du att politikerna är i sina förslag avseende följande områden: 7 2% 2% 8% 7% 10% 19% 17% 30% 37% 31% 25% 27% 21% 17% 24% 37% 32% 25% 25% 21% 11% 15% 10% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sjukvård Äldreomsorg Sysselsättning/Arbetslöshet Skola/Utbildning Landets ekonomi Mycket tydliga Ganska tydliga Varken eller Ganska otydliga Mycket otydliga Vet ej Otydliga (1+2) 48% 47% 35% 33% 29% Bas: Allmänheten
 • 8. 7 av 10 tycker äldreomsorg, skola/utbildning och sjukvård går åt fel håll Fråga: Vilka av följande politiska områden tycker du rent generellt går åt rätt eller fel håll? 10% 18% 17% 28% 40% 72% 72% 68% 56% 36% 18% 10% 15% 16% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Äldreomsorg Skola/Utbildning Sjukvård Sysselsättning/Arbetslöshet Landets ekonomi Rätt håll Fel håll Ingen uppfattning Bas: Allmänheten 8
 • 9. Bland de som anser att sjukvården går åt fel håll Anser flest att problemet är personalens arbetsvillkor och tillgängligheten Fråga: Inom vilket eller vilka områden i sjukvården anser du att utvecklingen går åt fel håll? 79% 59% 47% 34% 27% 22% 13% 5% 0% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Personalens arbetsvillkor (t.ex. löner eller arbetstider för vårdpersonal) Tillgänglighet (att det är lätt att komma i kontakt med vården) För många privata utförare Läkemedel och behandlingskvalitet (att läkemedel och behandlingar är moderna samt håller hög kvalitet) Bemötande (att bli bra bemött i vården) För mycket valfrihet (att kunna välja mellan olika vårdalternativ) För lite valfrihet (att kunna välja mellan olika vårdalternativ) För få privata utförare Ingen av ovanstående Vet ej Bas: De ur allmänheten som anser att sjukvården går åt fel håll; n = 677 9
 • 10. Nästan hälften vet inte vilket parti de anser ha den bästa sjukvårdspolitiken Fråga: Vilket parti tycker du har den bästa politiken för sjukvårdsfrågor? 18% 8% 8% 5% 4% 3% 1% 1% 1% 3% 47% 21% 10% 6% 4% 4% 2% 1% 1% 0% 1% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Socialdemokraterna Moderaterna Vänsterpartiet Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Folkpartiet Centerpartiet Miljöpartiet Annat parti Vill ej uppge Vet ej Maj 2014 Okt 2013 Bas: Allmänheten 10
 • 11. Drygt 6 av 10 kan tänka sig att betala mer i skatt för att få en vård i världsklass om fem år Fråga: Skulle du kunna tänka dig att betala mer i skatt för att få en vård i världsklass om fem år? 62% 20% 14% 3% Ja Tveksam Nej Vet ej Bas: Allmänheten 11
 • 12. Beslutsfattare tycker i högre grad att politikerna bör fokusera på tillgänglighet inom sjukvården, bemötande och valfrihet Fråga: Vilket eller vilka av följande områden inom sjukvården tycker du att politikerna bör fokusera på? 77% 62% 60% 53% 35% 16% 3% 0% 64% 57% 35% 70% 23% 33% 1% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tillgänglighet (att det är lätt att komma i kontakt med vården) Läkemedel och behandlingskvalitet (att läkemedel och behandlingar är moderna samt håller hög kvalitet) Bemötande (att bli bra bemött i vården) Personalens arbetsvillkor (t.ex. löner eller arbetstider för vårdpersonal) Valfrihet (att kunna välja mellan olika vårdalternativ genom t.ex. vårdvalet) Driftsformen (om den offentligt finansierade vården drivs av offentliga eller privata utförare) Ingen av ovanstående Vet ej Beslutsfattare (n=249) Allmänheten (n=1000) Bas: Samtliga 12