SlideShare a Scribd company logo
Aktif Dizin(Active Directory) Güvenlik
Testleri - I: Bilgi Toplama
Orhan YILDIRIM
orhan.yildirim@bgasecurity.com
19.05.2020
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
1BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
İçindekiler
İçindekiler	.....................................................................................................................................................................................	1	
Teşekkür	........................................................................................................................................................................................	2	
Giriş	..................................................................................................................................................................................................	3	
Etki	Alanı	Üzerinde	Ağ	Haritalama	.....................................................................................................................................	4	
Etki	Alanının	Belirlenmesi	.................................................................................................................................................	4	
Etki	Alanına	Ait	SID	...............................................................................................................................................................	9	
Group	Policy	Tespiti	..........................................................................................................................................................	10	
Organisational	Unit	(OU)	............................................................................................................................................	16	
Etki	Alanı	Denetleyicisinin	Belirlenmesi	..................................................................................................................	19	
Kullanıcılar	ve	Özelliklerinin	Tespit	Edilmesi	........................................................................................................	22	
Etki	Alanında	Bulunan	Sistemlerin	Tespit	Edilmesi	............................................................................................	28	
Grupların	Tespit	Edilmesi	...............................................................................................................................................	31	
Aktif	Oturumların	Tespit	Edilmesi	..............................................................................................................................	38	
Sisteme	Ait	Paylaşımlar	ve	Hassas	Dosyaların	Tespit	Edilmesi	.....................................................................	39	
Erişim	Kontrol	Listeleri	(Access	Control	Lists	-ACLs)	........................................................................................	41	
DACL	....................................................................................................................................................................................	41	
SACL	.....................................................................................................................................................................................	42	
Etki	Alanları	Arasında	Güven	İlişkisi	(Trusts)	.......................................................................................................	45	
Güven	Yönü	(Trust	Direction)	..................................................................................................................................	45	
Forest	Güven	İlişkisi	(Forest	Trusts)	.....................................................................................................................	48	
Kullanıcı	Avcılığı	(User	Hunting)	.................................................................................................................................	53
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
2BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Teşekkür
Bu döküman Pentester Academy Kuruluşu tarafından düzenlenen “Attacking And Defending Active
Directory” eğitimi içeriği referans alınarak düzenlenmiştir. İlgili eğitim içeriğinin hazırlanması için emek
gösteren saygıdeğer Nikhil Mittal’ a ve Pentester Academy çalışanları başta olmak üzere Vivek
Ramachandran’a BGA Bilgi Güvenliği Akademisi A.Ş. olarak teşekkür ederiz.
This document has been prepared with reference to “Attacking And Defending Active Directory” training
content organized by Nikhil Mittal from Pentester Academy Organization. We thank the respected Nikhil
Mittal, Pentester Academy staff and Vivek Ramachandran for their efforts to prepare the relevant
training content.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
3BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Giriş
Ağ haritalama (Enumeration), sızma testi metodolojilerinden biridir. Hedef ile aktif bir bağ
oluşturulduğunda ve hedefe saldırıda bulunurken giriş noktasını tespit etmek amacıyla sistemin ağ
yapısının detaylı belirlenmesidir:
Açık sistemler ve üzerindeki açık portlar, servisler ve servislerin hangi yazılımın hangi sürümü olduğu
bilgileri, ağ girişlerinde bulunan VPN, Firewall, IPS cihazlarının belirlenmesi, sunucu sistemler çalışan
işletim sistemlerinin ve versiyonlarının belirlenmesi ve tüm bu bileşenler belirlendikten sonra hedef
sisteme ait ağ haritasının çıkartılması Ağ haritalama adımlarında yapılmaktadır.
Ağ haritalama bir aktif bilgi toplama yöntemidir.
Bu döküman etki alanı üzerinde ağ haritalama ile etki alanı ve barındırdığı varlıkları, varlıkların güven
ilişkilerini, yetkilendirmeleri inceleme adımlarını içermektedir.
“Enumeration” yapılırken aşağıdaki uygulamalar kullanılacaktır.
• PowerView
(https://github.com/PowerShellMafia/PowerSploit/blob/master/Recon/PowerView.ps1)
• Active Directory Powershell Modülü
(https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/addsadministration/?view=win10-
pshttps://github.com/samratashok/ADModule)
Birçok işlevi için her iki uygulama da benzer sonuçlar veriyorken. Ağırlıklı olarak “PowerView” uygulaması
kullanılacaktır. Ancak Microsoft imzalı olması sebebiyle “Active Directory Powershell Modülü” daha
güvenli ve etki alanında bulunan güvenlik mekanizmalarının modül ile birlikte çalışılırken müdahalede
bulunmamasını sağlamaktadır.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
4BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Etki Alanı Üzerinde Ağ Haritalama
Etki Alanının Belirlenmesi
Bulunan etki alanının tespit edilebilmesi amacıyla aşağıdaki komut kullanılmaktadır.
PowerView:
Get-NetDomain
Active Directory Modülü:
Get-NetDomain
PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
5BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Active Directory modülüne ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir.
Her iki ekran görüntüsündeki bilgiler yorumlandığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.
Mevcut etki alanı : dollarcorp.moneycorp.local
Forest : moneycorp.local
Parent : moneycorp.local
Domain Controller : dcorp-dc.dollarcorp.moneycorp.local
Bu bilgiler sonucunda mevcut etki alanından toplanacak bilgiler ile etki alanına bağlı sistemler üzerinde
bulunan zafiyet kötüye kullanılarak forest etki alanına sıçranmak hedeflenmektedir.
Tespit edilen etki alanları ile ilgil daha detaylı bilgi toplayabilmek için aşağıdaki komut kullanılacaktır.
PowerView:
Get-NetDomain -Domain moneycorp.local
Active Directory Modülü:
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
6BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Get-ADDomain -Identity moneycorp.local
Her iki uygulamaya ait yukarıda verilen komutlar ile az önce tespit edilen forest etki alanına ait detaylar
görüntülenebilecektir.
PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir.
Active Directory modülüne ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
7BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Her iki ekran görüntüsündeki bilgiler yorumlandığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.
Mevcut etki alanı : moneycorp.local
Forest : moneycorp.local
Child : dollarcorp.moneycorp.local
Domain Controller : mcorp-dc.moneycorp.local
Group Policy Objleri ve Domain SID bilgileri elde edilmiştir.
Bu bilgiler sonucunda etki alanına ait aşağıdaki diyagram imgelenebilmektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
8BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Her iki etki alanı arasında PARENT-CHILD güven ilişkisi bulunmakta ve aynı zamanda FOREST olarak
moneycorp.local alan adı etki alanı olarak belirlenmiştir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
9BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Etki Alanına Ait SID
SID (Security Identifier), etki alanına dahil olan herhangi bir sistem veya etki alanı denetleyicisinin(DC) etki
alanına dahil olan bir diğer objeyi tanımlamak için kullandığı benzersiz tekil bir kimlik numarasıdır.
SID tespit etmek amacıyla aşağıdaki komut kullanılır.
PowerView:
Get-DomainSID
Active Directory Modülü:
(Get-ADDomain).DomainSID
PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir.
Active Directory modülüne ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
10BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Group Policy Tespiti
Grup politikaları AD üzerinde bulunan objelerle ilgili yetkilendirme ve izin gibi konfigürasyonları kolay bir
şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır.
Güvenlik yapılandırmaları, kayıt defteri seviyesinde politika kuralları oluşturmak, sistemin başlangıç,
kapanış, oturum açma ve kapatma ayarları ve yazılım yüklenmesi gibi birçok konfigürasyonu merkezi ve
kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesine yardımcı olmaktadır.
Sistem yöneticilerinin sıklıkla kullandıkları bu yöntem aslında birçok istismar yöntemine de açık hale
gelebilmektedir. Hak yükseltmele, backdoor oluşturma ve etki alanında kalıcı olmak gibi istismar
yöntemlerinde grup politikaları sebebiyet verebilmektedir.
Etki alanına ait belirlenen group policyler aşağıdaki komut ile tespit edilebilmektedir.
Mevcut etki alanına ait group policy tespit edilmesi;
Get-DomainPolicy
(Get-DomainPolicy).”system access”
Farklı etki alanına ait group policy tespit edilmesi;
(Get-DomainPolicy -domain moneycorp.local).”system access”
PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
11BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Aşağıdaki ekran görüntüsünde mevcut etki alanı için belirlenen “system access” politikası
görüntülenmektedir.
Aşağıdaki ekran görüntüsünde tespit edilen grup politikalarından “kerberos policy” için girilen kurallar
listelenmektedir.
Kerberos politikası için oluşturulan kurallar, sızma testi sırasında kullanılabilecek kerberos saldırıları için
önemlidir. Burada belirlenmiş ticket kuralları haricinde oluşturulacak bir ticket için KDC üzerinden yetki
alınamayacak ve saldırının tespit edilmesini oldukça kolaylaştıracaktır.
Defans tarafında bu şekilde bir kural oluşturulması saldırı tespit mekanizması oluşturulması açısından
önemlidir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
12BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Group Policy bir kullanıcı, sistem, grup üzerinde belirlenebileceği gibi organisational unit (OU) üzerinde de
belirlenebilmektedir.
Sızma testlerinde atak vektörü oluşturabilmek amacıyla objeler üzerinde belirlenmiş grup politikalarının
kontrol edilmesi gerekmektedir.
İlgili sorgulamalar için powerview ve AD modülü kullanılabilmektedir.
PowerView:
Get-NetGPO
Get-NetGPO -ComputerName dcorp-student1.dollarcorp.moneycorp.local
Get-NetGPOGroup
Active Directory Modülü:
Get-GPO -ALL
Get-GPResultantSetOfPolicy -ReportType Html -Path C:UsersAdministratorreport.html
PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
13BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Etki alanında belirlenen tüm grup politikalarına ait detaylar aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen şekilde
listelenebilmektedir.
Aşağıdaki ekran görüntüsünde belirlenen grup politikalarına ait “displayname” özellikleri
görüntülenmiştir.
Her etki alanı için öntanımlı olarak 2 grup politikası sistem tarafından oluşturulmuştur. Bunlara
tanımlanacak politikalar ile bu politikalar özelleştirilebileceği gibi yeni grup politikası
oluşturulabilmektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
14BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Yukarıdaki ekran görüntüsünde “Students”, “Applocker” ve “Servers” displayname’ e sahip 3
özelleştirilmiş grup politikası oluşturulduğu görüntülenebilmektedir.
Hedeflenen sistemin yukarıdaki ekran görüntüsünde verilen grup politikalarına tabi olup olmadığı ile ile
ilgili sorgu aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen komut ile gerçekleştirilebilmektedir.
Ekran görüntüsünde verildiği üzere “dcorp-stdadmin” NetBIOS ismine sahip hedef sistemin “Students”
displayname ile belirlenen grup politikasına tabi olduğu tespit edilmiştir.
Grup politikaları kullanılarak AD üzerinde objelerin belirli politikalara uyması sağlanırken, yerel grup
politikası (Local Group Policy) kullanılarak spesifik olarak politikalar da sistemlere uygulanabilmektedir.
Bu şekilde oluşturulan yerel grup politikalarını sorgulama için “gpresults” aracı kullanılabilmektedir.
GPResult /R
GPResult /R /V
Yukarıdaki komut ile yerel sistem üzerinde belirlenen politikaları sorgulamak mümkündür.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
15BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.
Ekran görüntüsünde görüleceği üzere “Not Applied” açıklaması ile sistem için belirlenen bir local group
policy olmadığı tespit edilebilmektedir.
Gpresult aracını /V parametresini kullanarak politikaları verbosity arttırarak görüntülemek mümkündür.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
16BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Organisational Unit (OU)
AD üzerinde oluşturulmuş klasörler olarak düşünülebilir. İçerisinde gruplar, kullanıcıla ve sistemler gibi
objeler atanabileceği gibi GPO (Group Policy) atanarak yönetimi kolaylaştırmaktadır.
AD üzerinde OU tespiti için ilgili araçlar kullanılabilmektedir.
PowerView:
Get-NetOU -FullData
Active Directory Modülü:
Get-ADOrganisationalUnit -Filter * -Properties *
Mevcut etki alanında OU’ ların tespit edilmesi aşağıdaki ekran görüntüsünde verilmiştir.
OU için “-FullData” parametresi kullanılarak detaylı sorgu gerçekleştirilebilmektedir. İlgili ekran görüntüsü
aşağıda verilmektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
17BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Bir OU içerisinde bulunan sistemler ve kullanıcıları listelemek amacıyla aşağıda verilen komut
kullanılabilmektedir.
Get-NetOU StudentMachines | %{Get-NetComputer -ADSPath $_}
Yukarıdaki komut ile “StudentMachines” OU içerisinde bulunan sistemler listelenebilmektedir.
Bir OU için kabul edilen GPO görüntülemek için aşağıda verilen komut kullanılabilmektedir.
#StudentMachines OU için belirlenen GPO
(Get-NetOU StudentMachines -FullData).gplink
#PowerView
Get-NetGPO -GPOname “{AB306569-220D-43FF-B03B-83E8F4EF8081}”
#AD Modülü
Get-GPO -Guid AB306569-220D-43FF-B03B-83E8F4EF8081
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
18BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
19BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Etki Alanı Denetleyicisinin Belirlenmesi
Etki alanı denetleyicisine ait bilgiler aşağıdaki komutla tespit edilebilmektedir.
PowerView:
Get-NetDomainController
Active Directory Modülü:
Get-ADDomainController
PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları
vermektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
20BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Active Directory modülüne ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir.
Her iki komuta ait çıktılar incelendiğinde, etki alanı denetleyicisine ait IP adresi, mevcut işletim sistemi,
NetBIOS adı gibi bilgiler edinilmektedir.
Farklı bir etki alanında bulunan etki alanı yöneticisine ait bilgilerin tespit edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
komutlar kullanılabilmektedir.
PowerView:
Get-NetDomainController -Domain moneycorp.local
Active Directory Modülü:
Get-ADDomainController -DomainName moneycorp.local -Discover
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
21BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları
vermektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
22BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Kullanıcılar ve Özelliklerinin Tespit Edilmesi
Etki alanında bulunan kullanıcıların ve bu kullanıcıların oluşturulma esnasında tanımlanan bilgiler ilgili
uygulamalar ile tespit edilebilmektedir.
Bu şekilde elde edilebilecek bilgiler ile kullanıcılara ait önemli sayılabilecek bilgilere erişim elde
edilebilmektedir.
İlgili tespit için aşağıdaki komut kullanılabilmektedir.
PowerView:
Get-NetUser
Get-NetUser | select cn
Get-NetUser -Username student1
Active Directory Modülü:
Get-ADUser -Filter * -Properties *
Get-ADUser -Filter * -Properties * | select name
Get-ADUser -Identity student1 -Properties *
PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
23BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Ekran görüntüsünde powerview uygulamasına ait “Get-NetUser” komutu çalıştırılmış ve çıktıda mevcut
etki alanında bulunan kullanıcılar ve kullanıcılara ait öntanımlı bilgiler gösterilmiştir.
Kullanıcılara ait yalnızca common name “cn” bilgileri ise “Get-NetUser | select cn” komutu ile tespit
edilebilmektedir. Bu şekilde elde edilen çıktı yalnızca kullanıcılara ait belirlenmiş isimleri listelemek için
kullanılabilmektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
24BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Yalnızca tek bir kullanıcıya ait bilgilerin sorgulanmasına ait ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.
Active Directory modülüne ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
25BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Powershell modülü kullanılarak yalnızca tek bir kullanıcı için öntanımlı bilgilerin sorgulanmasına ait ekran
görüntüsü aşağıda verilmiştir.
Kullanıcılara ait diğer bilgiler aşağıdaki komut ile sorgulanabilmektedir.
PowerView:
Get-UserProperty
Get-UserProperty -Properties pwdlastset
Active Directory Modülü:
Get-ADUser -Filter * =Properties * | select -First 1 | Get-Member -MemberType *Property |
select Name
Get-ADUser -Filter * -Properties * | select
name,@{expression={[datetime]::fromFileTime($_.pwdlastset)}}
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
26BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir. İlgili komut ile kullanıcılara ait sorgulanabilecek özellikler listelenmektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
27BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Kullanıcıya ait yukarıdaki ekran görüntüsünde verilen özelliklere ait bilgileri sorgulayabilmek mümkündür.
Aşağıdaki ekran görüntüsünde kullanıcıların en son parola güncelleme tarihleri sorgulanmıştır.
Aşağıdaki ekran görüntüsünde etki alanında bulunan kullanıcıların kaç defa “login” olduklarına ait bilgi
sorgulanmıştır.
Kurumlar etki alanı içerisinde “decoy user” adı verilen sahte kullanıcı, sistem, servis kullanıcısı vs.
oluşturarak gerçek saldırganları tespit edebilme şanslarını arttırmaktadırlar. Bu şekilde gerçekleştirilecek
sorgular ile etki alanında bulunan kullanıcıların gerçek veya sahte olup olmadıkları doğrulanabilmektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
28BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Etki Alanında Bulunan Sistemlerin Tespit Edilmesi
Etki alanında bulunan sistemler ve bu sistemlere ait çeşitli bilgiler ilgili uygulamalar ile tespit
edilebilmektedir.
İlgili tespit için aşağıdaki komut kullanılabilmektedir.
PowerView:
Get-NetComputer
Get-NetComputer -OperatingSystem “*Server 2016*”
Get-NetComputer -Ping
Get-NetComputer -FullData
Active Directory Modülü:
Get-ADComputer -Filter * | select Name
Get-ADComputer -Filter ‘OperatingSystem -like “*Server 2016*” -Properties OperatingSystem
| select Name, OperatingSystem
Get-ADComputer -Filter * -Properties DNSHostName | %{Test-Connection -Count 1 -
ComputerName $_.DNSHostName}
Get-ADComputer -Filter * -Properties *
PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
29BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Active Directory modülüne ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir.
Bu komutlara ait çıktılar etki alanında bulunan sistemleri göstermektedir. Ancak sistem yöneticileri
tarafından saldırıları tespit edebilmek amacıyla etki alanında sistem olarak görünebilen ve fiziki veya sanal
sistemlerin de yalnızca obje olarak etki alanına dahil edilebileceği unutulmamalıdır.
İlgili komut aşağıdaki ekran görüntüsünde örnek olarak verilen bir parametre ile kullanılabileceği gibi
özelleştirilmiş powershell komutları ile de farklı sorgular gerçekleştirilebilmektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
30BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Etki alanı içerisinde bulunan sistemlerin hangi işletim sistemlerine sahip olduğu aşağıdaki ekran
görüntüsünde verilen komut ile sorgulanabilmektedir.
İşletim sistemleri için gerçekleştirilecek sorgu powershell modülü içerisinde aşağıdaki ekran görüntüsünde
verilen komut ile gerçekleştirilebilmektedir.
Get-ADComputer -Filter ‘OperatingSystem -like “*Server 2016*” -Properties OperatingSystem
| select Name,OperatingSystem
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
31BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Grupların Tespit Edilmesi
Etki alanında bulunan grupların ve gruplara ait bilgiler ilgili uygulamalar ile tespit edilebilmektedir.
Bu şekilde elde edilebilecek bilgiler ile kullanıcılara ait önemli sayılabilecek bilgilere erişim elde
edilebilmektedir.
İlgili tespit için aşağıdaki komut kullanılabilmektedir.
PowerView:
Get-NetGroup
Get-NetGroup -Domain <hedef-domain>
Get-NetGroup -FullData
Get-NetGroup *admin*
Active Directory Modülü:
Get-ADGroup -Filter * | select Name
Get-ADGroup -Filter * -Properties *
Get-ADGroup -Filter ‘Name -like “*admin*”’ | select Name
PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
32BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Powershell Active Directory modülüne ait komut ile gerçekleştirilen sorgularda ise aşağıdaki ekran
görüntüsünde verilen çıktı elde edilebilmektedir.
AD modülü ile yalnızca grup isimlerini tespit edebilmek amacıyla daha insancıl bir çıktı aşağıdaki ekran
görüntüsünde verilen komut kullanılabilmektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
33BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
PowerView komutu ile “Domain Admins” grubuna dahil kullanıcıların listelenmesine ait ekran görüntüsü
aşağıda verilmiştir.
Sistem yöneticisi tarafından oluşturulan özelleştirilmiş grupların tespit edilebilmesi için wildcard yöntemi
kullanılabilmektedir.
İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.
İlgili yöntem AD modülünde aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen şekilde kullanılabilmektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
34BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Yukarıdaki ekran görüntülerinde “admin” kelimesi için gerçekleştirilen wildcard sorgularda “Enterprise
Admins” grubu görünmemektedir. Bunun sebebi sorguyu gerçekleştirmiş sistemin child domain üzerinde
bulunuyor olmasıdır.
Child domain üzerinde bulunan sistem üzerinden PowerView kullanılarak Forest etki alanında da
sorgulamalar gerçekleştirilebilmektedir.
İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.
Gruplara dahil edilen kullanıcılar için aşağıda verilmiş komutlar kullanılabilmektedir.
PowerView:
Get-NetGroupMember -GroupName “Domain Admins” -Recurse
Get-NetGroup -UserName “student1”
Active Directory Modülü:
Get-ADDGroupMember -Identity “Domain Admins” -Recursive
Get-ADPrincipalGroupMembership -Identity student1
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
35BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları
vermektedir.
Sorgu gerçekleştirilen sistem üzerinde farklı bir etki alanında bulunan bir gruba ait kullanıcılar aşağıdaki
ekran görüntüsünde verilen komut ile sorgulanabilmektedir.
Etki alanında bir grup oluşturulurken grubun üyeleri kullanıcı, sistem veya başka bir grup olabilir.
“Administrator” adı ile oluşturulan bir grubun üyeleri aşağıdaki şekilde olabilir.
• Enterprise Admins (Grup)
• Domain Admins (Group)
• Administrator (Built-in kullanıcı)
PowerView ile gerçekleştirilebilen sorgular ile bu durum hakkında da bilgi edinilebilmektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
36BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmektedir.
Ekran görüntüsünde verilen “IsGroup” olarak ifade edilen alan belirtilen grup üyesinin bir grup mu yoksa
bir kullanıcı mı olduğunu belirtmektedir.
Bir kullanıcının hangi gruplara dahil olduğunu sorgulamak için aşağıdaki komut kullanılabilmektedir.
Get*ADPrincipalGroupMembership -Identity studentadmin
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
37BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Bir sistem üzerinde bulunan yerel grupları powerview uygulamasına ait komut ile görüntülenebileceği gibi
farklı bir sistem üzerinde bulunan yerel gruplar da görüntülenebilmektedir. Bu işlemin
gerçekleştirilebilmesi için hedef sistem üzerinde yerel yönetici haklarına sahip olmak gerekmektedir.
Bu işlem için aşağıdaki komutlar kullanılabilmektedir.
PowerView:
Get-NetLocalGroup -ComputerName dcorp-dc.dollarcorp.moneycorp.local -ListGroups
Active Directory Modülü:
Get-NetLocalGroup -ComputerName dcorp-dc.dollarcorp.moneycorp.local -Recurse
PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
38BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Aktif Oturumların Tespit Edilmesi
Etki alanında bulunan sistemler üzerinde aktif oturumu bulunan kullanıcılar (hedef sistem üzerinde yerel
yönetici haklarına sahip olunmasu durumunda) ilgili araçlarla tespit edilebilmektedir.
İlgili tespit için aşağıdaki komut kullanılabilmektedir.
PowerView:
Get-NetLoggedon -ComputerName <hedef_sistem>
Get-LoggedonLocal -ComputerName dcorp-dc.dollarcorp.moneycorp.local
Get-LastLoggedon -ComputerName <hedef_sistem>
PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
39BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Sisteme Ait Paylaşımlar ve Hassas Dosyaların Tespit Edilmesi
Etki alanında bulunan sistemler üzerinde paylaşıma açık dosyalar ve sorguyu gerçekleştiren kullanıcı
hakları ile erişilebilecek hassas dosyalar ilgili araçlar kullanılarak tespit edilebilmektedir.
İlgili tespit için aşağıdaki komut kullanılabilmektedir.
#Sistem üzerinde paylaşıma açık dosyaların tespit edilmesi
Invoke-ShareFinder -Verbose
#Sistem üzerinde paylaşıma açık dosyaların tespit edilmesi (Ön Tanımlı Paylaşımlar Hariç)
Invoke-ShareFinder -Verbose -ExcludeStandart -ExcludePrint -ExcludeIPC
#Etki alanına dahil sistemlerde mevcut kullanıcı hakları ile erişilebilen hassas dosyalar
Invoke-FileFinder -Verbose
#Dosya sunucularının tespit edilmesi
Get-NetFileServer
Sistem üzerinde paylaşıma açık dosyaların tespit edilmesine ait ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
40BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Öntanımlı olarak bulunan paylaşımlar haricinde özel tanımlanmış paylaşımlar ilgili komut kullanarak
aşağıdaki ekran görüntüsündeki şekilde görüntülenmiştir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
41BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Erişim Kontrol Listeleri (Access Control Lists -ACLs)
Kullanıcı, grup veya sistemler gibi objelerin başka bir obje üzerinde belirlenen haklarını tanımlamak için
kullanılır. ACLs kullanılarak objelere erişim ve erişim tanımlayıcıları kontrol edilebilmektedir.
Access control list, erişim kontrol kayıtlarının listesine verilen addır. Her bir erişim kontrol kaydı (Access
Control Entries – ACEs) obje üzerinde izin ve kısıtlamaları ya da denetimi gerçekleştirir.
Güvenlik tanımlayıcıları, SID sahibi, Discretionary ACL (DACL) ve System ACL (SACL) olarak
tanımlanabilmektedir.
• SID : Objenin sahibini,
• DACL : Kimin bu obje üzerinde ne hakkı olduğunu belirler,
• SACL : Olay günlüğü oluşturulmasını sağlar.
Güvenli bir nesnenin güvenlik tanımlayıcısı iki tür ACL içerebilir: bir DACL ve bir SACL.
DACL
İsteğe bağlı bir erişim denetim listesi (DACL), güvenli bir nesneye erişimine izin verilen veya reddedilen
kayyumları tanımlar. Bir işlem güvenilir bir nesneye erişmeye çalıştığında, sistem nesneye DACL'deki
ACE'leri denetleyerek ona erişim izni verip vermeyeceğini belirler. Nesnenin bir DACL'si yoksa, sistem
herkese tam erişim izni verir. Nesnenin DACL'sinde ACE yoksa, sistem nesneye erişim girişimlerini
reddeder çünkü DACL herhangi bir erişim hakkına izin vermez. Sistem, istenen tüm erişim haklarına izin
veren bir veya daha fazla ACE bulana veya istenen erişim haklarından herhangi biri reddedilene kadar
ACE'leri sırayla kontrol eder.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
42BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.
Yukarıdaki ekran görüntüsünde “Owner” olarak belirtilen objenin sahibini belirtir. Her bir satır ise ACE
(Access control entry) olarak adlandırılır. Her bir ACE ile farklı objelere farklı seviyede erişim izni
verilebilir veya kısıtlanabilmektedir.
SACL
Sistem erişim denetim listesi (SACL), yöneticilerin güvenli bir nesneye erişim girişimlerini günlüğe
kaydetmelerini sağlar. Her ACE, sistemin güvenlik olay günlüğünde kayıt oluşturmasına neden olan,
belirtilen bir mütevelli tarafından yapılan erişim girişimi türlerini belirtir. SACL'deki bir ACE, bir erişim
girişimi başarısız olduğunda, başarılı olduğunda veya her ikisinde birden denetim kayıtları oluşturabilir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
43BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
ACLs sorgulamaları için ilgili uygulamalar kullanılabilmektedir.
PowerView:
#Spesifik bir obje için tanımlanan ACLs görüntülenmesi
Get-ObjectAcl -SamAccountName student1 -ResolveGUIDs
#Spesifik bir obje için prefix belirtilerek ACLs görüntülenmesi
Get-ObjectAcl -ADSprefix ‘CN=Administrator,CN=Users’ -Verbose
Active Directory Modülü:
(Get-Acl ‘AD:CN=Administrator,CN=Users,DC=dollarcorp,DC=moneycorp,DC=local’).Access
PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen
çıktıları vermektedir.
Yukarıdaki ekran görüntüsünde “ObjectDN” belirtilen obje üzerinde hangi objenin ne şekilde yetkisinin
bulunduğu sorgulanmıştır.
“IdentityReference” adı ile belirtilen obje ise “ObjectDN” ile belirtilen obje üzerinde bulunan yetkiliyi
belirlemektedir. “ActiveDirectoryRights” adı ile belirtilen kısımda ise yetki türü belirtilmektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
44BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Yukarıdaki ekran görüntüsü yorumlandığı zaman, “student1” kullanıcısı üzerinde “BUILTINAdministrator”
kullanıcısının “Create Child, WriteProperty, ExtendedRight, Delete, GenericRead, WriteDacl, WriteOwner”
haklarına sahip olduğu görüntülenebilmektedir. “AccessControlType” ile belirtilen kısımda ise bu hakların
“Allow” yani “İzin Verilmiş” olduğu görülmektedir.
AD üzerinde bulunan objelere tanımlanan öntanımlı ACLs bulunmaktadır. Özelleştirilmiş ACLs
görüntülenmesi için aşağıdaki komut kullanılabilmektedir.
Invoke-ACLScanner -ResolveGUIDs
Get-PathAcl -Path “dcorp-dc.dollarcorp.moneycorp.localsysvol”
İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.
Yukarıdaki ekran görüntüsü incelendiğinde, “Support20User” kullanıcısı üzerinde “dcorpRDPUsers”
grubunun “GenericAll” ve “Allow” yetkileri bulunmaktadır. Bu sorguyu gerçekleştiren “studen219”
kullanıcısı ise “dcorpRDPUsers” grubuna dahil olması sebebiyle “Support20User” üzerinde tam yetkiye
sahip olmaktadır.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
45BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Etki Alanları Arasında Güven İlişkisi (Trusts)
Trusts (güven ilişkisi) AD içerisinde, iki etki alanı içerisindeki veya forestlar araındaki güven ilişkisi
kullanıcılara diğer etki alanı veya forest etki alanı kaynaklarına erişim sağlamasına izin verir.
Birden fazla etki alanına sahip AD içerisinde trust ilişkileri (parent-child ilişkisi bulunan ve aynı forest
içerisinde bulunan etki alanları için)otomatik olarak oluşabilmektedir.
Trusted etki alanı objeleri (TDOs) etki alanı içerisindeki güven ilişkisini ifade eder.
Güven Yönü (Trust Direction)
Tek Yönlü Güven İlişkisi (One Way Trust)
İsminden de anlaşılacağı üzere tek yönlü (Unidirectional) güven ilişkisi anlamına gelmektedir. İki etki alanı
arasında güvenilir ve güvenen etki alanı olarak nitelendirilir.
Güveilir (Trusted) etki alanında bulunan kullanıcıların ve grupların güvenen (Trusting) etki alanında
bulunan kaynaklara erişmesine izin veren güven ilişkisidir.
Aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen şekilde özetlenebilmektedir.
Trusting etki alanı Trusted etki alanında bulunan kaynaklara ulaşamazken, Trusted domain Trusting
domainde bulunan kaynaklara ulaşabilmektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
46BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Çift Yönlü Güven İlişkisi (Two Way Trust)
İsminden de anlaşılacağı üzere iki yönlü (Bi-directional) güven ilişkisi anlamına gelmektedir.
Bu tür güven ilişkisi içerisinde bulunan etki alanlarının tamamı birbirlerinin kaynaklarına
ulaşabilmektedirler.
Aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen şekilde özetlenebilmektedir.
Güven Geçişi (Trust Transitivity)
Transitive
Geçiş (Transitive), iki etki alanı arasında bulunan güven ilişkisinin genişletilerek diğer etki alanlarına da
uygulanabilmesidir.
Bir tree içerisinde root domain, child domain ve child-parent ilişkisine sahip etki alanları birbirleri
arasında iki yönlü güven ilişkisi içerisindedirler.
Burada tree-root domain, diğer domain ve bu domaine bağlı child domainlere özellikle belirtilmemesine
rağmen otomatik olarak transitive tanımlanmış olup aynı tree içerisindeki tüm etki alanı aksi
belirtilmedikçe iki yönlü güven ilişkisi içerisinde bulunmaktadır.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
47BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.
Nontransitive
Aynı forest içerisinde bulunan diğer etki alanları için genişletilemeyen güven ilişkisidir. İki yönlü veya tek
yönlü olabilmektedir.
Birbirinden farklı iki forest içerisinde bulunan etki alanlarının birbirleriyle olan güven ilişkisidir. Burada
forestlar arasında güven ilişkisi tanımlanmamış olmasına rağmen forestlar içerisindeki herhangi iki etki
alanı arasında bulunan güven ilişkisidir. Kısace external trust olarak adlandırılır.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
48BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.
Forest Güven İlişkisi (Forest Trusts)
Forest içerisinde bulunan root etki alanlarının birbirleriyle olan ilişkisi olarak adlandırılır. Tek veya iki
yönlü olabilmektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
49BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Etki alanlarının birbirleriyle olan trust ilişkisini ilgili uygulamaları kullanarak sorgulayabiliriz.
Mevcut etki alanının diğer etki alanları ile olan trust yapısı aşağıdaki komut ile sorgulanabilmektedir.
PowerView
Get-NetDomainTrust
Get-NetDomainTrust -Domain us.dollarcorp.moneycorp.local
Active Directory Modülü:
Get-ADTrust
Get-ADTrust -Identity us.dollarcorp.moneycorp.local
İlgili ekran görüntüeri aşağıda verilmiştir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
50BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Forest ilişkilerini görüntülemek için ise aşağıdaki komutlar kullanılabilmektedir. Mevcut forest için
aşağıdaki komutlar kullanılabilmektedir.
PowerView
Get-NetForest
Get-NetForest -Forest eurocorp.local
Active Directory Modülü:
Get-ADForest
Get-ADForest -Identity eurocorp.local
İlgili ekran görüntüleri aşağıda verilmiştir.
AD modülüne ait komut kullanılarak gerçekleştirilen sorgu aşağıdaki ekran görüntülerinde verilmiştir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
51BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Forest içerisindeki tüm etki alanları aşağıda verilen komut ile sorgulanabilmektedir.
PowerView
Get-NetForestDomain
Get-NetForestDomain -Forest eurocorp.local
Active Directory Modülü:
(Get-ADForest).Domains
İlgili ekran görüntüleri aşağıda verilmiştir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
52BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Yukarıdaki ekran görüntüsü incelendiğinde;
Forest : Moneycorp.local
Domain : dollarcorp.moneycorp.local
Child Domain : us.dollarcorp.moneycorp.local
Olmak üzere toplamda 3 farklı etki alanı bulunduğu görülmektedir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
53BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Kullanıcı Avcılığı (User Hunting)
Mevcut kullanıcının etki alanında bulunan hangi sistem üzerinde yerel yönetici olduğu ve belirli bir grup
ve grup üyelerinin mevcut oturumlarının tespiti ile etki alanı yöneticisinin (domain admin) hangi sistem
üzerinde oturumunun bulunduğunun tespitidir.
Mevcut kullanıcının yerel yönetici haklarına sahip olduğu sistemleri tespit edebilmek için powerview
uygulamasının aşağıda verilen komutu kullanılabilmektedir.
Find-LocalAdminAccess -Verbose
#Spesifik bir sistem için
Invoke-CheckLocalAdminAccess
İlgili komut DC üzerinden etki alanında bulunan sistemlerin bilgilerini almakta ve hepsi için “Invoke-
CheckLocalAdminAccess” komutunu çalıştırmaktadır.
Sistem yöneticileri için tanımlanmış WMI ve PowerShell remoting yöntemleri ile de bir sisteme uzaktan
erişim (eğer Win-RM açık ise) mümkündür.
#WMI için
Find-WMILocalAdminAccess.ps1
İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.
AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA
54BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
Etki alanında bulunan sistemlerin hangisinde domain admins grubuna dahil olan kullanıcıların aktif
oturumunun bulunduğu aşağıdaki komut ile sorgulanabilmektedir.
#Domain Admins grubu üyesi oturum avı
Invoke-UserHunter
Invoke-UserHunter -Stealth
Invoke-UserHunter -GroupName “RDPUsers”
#Domain admin kullanıcısına ait oturum tespit edilen sisteme admin hakları ile oturum açma
hakkının sorgulanması
Invoke-UserHunter -CheckAccess

More Related Content

What's hot

Hacklenmiş Windows Sistem Analizi
Hacklenmiş Windows Sistem AnaliziHacklenmiş Windows Sistem Analizi
Hacklenmiş Windows Sistem Analizi
BGA Cyber Security
 
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 13, 14, 15
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 13, 14, 15Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 13, 14, 15
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 13, 14, 15
BGA Cyber Security
 
10 Adımda Sızma Testleri
10 Adımda Sızma Testleri10 Adımda Sızma Testleri
10 Adımda Sızma Testleri
BGA Cyber Security
 
Siber Tehdit Avcılığı (Threat Hunting)
Siber Tehdit Avcılığı (Threat Hunting)Siber Tehdit Avcılığı (Threat Hunting)
Siber Tehdit Avcılığı (Threat Hunting)
BGA Cyber Security
 
Metasploit Framework Eğitimi
Metasploit Framework EğitimiMetasploit Framework Eğitimi
Metasploit Framework Eğitimi
BGA Cyber Security
 
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 19
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 19Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 19
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 19
BGA Cyber Security
 
Caldera İle Saldırı Simülasyonu
Caldera İle Saldırı SimülasyonuCaldera İle Saldırı Simülasyonu
Caldera İle Saldırı Simülasyonu
BGA Cyber Security
 
İleri Seviye Ağ Güvenliği Lab Kitabı
İleri Seviye Ağ Güvenliği Lab Kitabıİleri Seviye Ağ Güvenliği Lab Kitabı
İleri Seviye Ağ Güvenliği Lab Kitabı
BGA Cyber Security
 
Hacklenmiş Web Sunucu Analizi
Hacklenmiş Web Sunucu AnaliziHacklenmiş Web Sunucu Analizi
Hacklenmiş Web Sunucu Analizi
BGA Cyber Security
 
VERİTABANI SIZMA TESTLERİ
VERİTABANI SIZMA TESTLERİVERİTABANI SIZMA TESTLERİ
VERİTABANI SIZMA TESTLERİ
BGA Cyber Security
 
WEB ve MOBİL SIZMA TESTLERİ
WEB ve MOBİL SIZMA TESTLERİ WEB ve MOBİL SIZMA TESTLERİ
WEB ve MOBİL SIZMA TESTLERİ
BGA Cyber Security
 
Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi Lab Kitabı
Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi Lab KitabıZararlı Yazılım Analizi Eğitimi Lab Kitabı
Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi Lab Kitabı
BGA Cyber Security
 
Uygulamalı Ağ Güvenliği Eğitimi Lab Çalışmaları
Uygulamalı Ağ Güvenliği Eğitimi Lab ÇalışmalarıUygulamalı Ağ Güvenliği Eğitimi Lab Çalışmaları
Uygulamalı Ağ Güvenliği Eğitimi Lab Çalışmaları
BGA Cyber Security
 
Hping Kullanarak Ağ Keşif Çalışmaları
Hping Kullanarak Ağ Keşif ÇalışmalarıHping Kullanarak Ağ Keşif Çalışmaları
Hping Kullanarak Ağ Keşif ÇalışmalarıBGA Cyber Security
 
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 16, 17, 18
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 16, 17, 18Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 16, 17, 18
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 16, 17, 18
BGA Cyber Security
 
Yeni Nesil DDOS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri
Yeni Nesil DDOS Saldırıları ve Korunma YöntemleriYeni Nesil DDOS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri
Yeni Nesil DDOS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri
BGA Cyber Security
 
Güvenli Veri Silme ve Dosya Kurtarma
Güvenli Veri Silme ve Dosya KurtarmaGüvenli Veri Silme ve Dosya Kurtarma
Güvenli Veri Silme ve Dosya Kurtarma
BGA Cyber Security
 
INTERNET VE YEREL AĞ SIZMA TESTLERİ
INTERNET VE YEREL AĞ SIZMA TESTLERİ INTERNET VE YEREL AĞ SIZMA TESTLERİ
INTERNET VE YEREL AĞ SIZMA TESTLERİ
BGA Cyber Security
 
Pentest Çalışmalarında Kablosuz Ağ Güvenlik Testleri
Pentest Çalışmalarında Kablosuz Ağ Güvenlik TestleriPentest Çalışmalarında Kablosuz Ağ Güvenlik Testleri
Pentest Çalışmalarında Kablosuz Ağ Güvenlik Testleri
BGA Cyber Security
 
Kurumsal Ağlarda Log İnceleme Yöntemiyle Saldırı Analizi
Kurumsal Ağlarda Log İnceleme Yöntemiyle Saldırı AnaliziKurumsal Ağlarda Log İnceleme Yöntemiyle Saldırı Analizi
Kurumsal Ağlarda Log İnceleme Yöntemiyle Saldırı Analizi
BGA Cyber Security
 

What's hot (20)

Hacklenmiş Windows Sistem Analizi
Hacklenmiş Windows Sistem AnaliziHacklenmiş Windows Sistem Analizi
Hacklenmiş Windows Sistem Analizi
 
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 13, 14, 15
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 13, 14, 15Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 13, 14, 15
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 13, 14, 15
 
10 Adımda Sızma Testleri
10 Adımda Sızma Testleri10 Adımda Sızma Testleri
10 Adımda Sızma Testleri
 
Siber Tehdit Avcılığı (Threat Hunting)
Siber Tehdit Avcılığı (Threat Hunting)Siber Tehdit Avcılığı (Threat Hunting)
Siber Tehdit Avcılığı (Threat Hunting)
 
Metasploit Framework Eğitimi
Metasploit Framework EğitimiMetasploit Framework Eğitimi
Metasploit Framework Eğitimi
 
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 19
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 19Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 19
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 19
 
Caldera İle Saldırı Simülasyonu
Caldera İle Saldırı SimülasyonuCaldera İle Saldırı Simülasyonu
Caldera İle Saldırı Simülasyonu
 
İleri Seviye Ağ Güvenliği Lab Kitabı
İleri Seviye Ağ Güvenliği Lab Kitabıİleri Seviye Ağ Güvenliği Lab Kitabı
İleri Seviye Ağ Güvenliği Lab Kitabı
 
Hacklenmiş Web Sunucu Analizi
Hacklenmiş Web Sunucu AnaliziHacklenmiş Web Sunucu Analizi
Hacklenmiş Web Sunucu Analizi
 
VERİTABANI SIZMA TESTLERİ
VERİTABANI SIZMA TESTLERİVERİTABANI SIZMA TESTLERİ
VERİTABANI SIZMA TESTLERİ
 
WEB ve MOBİL SIZMA TESTLERİ
WEB ve MOBİL SIZMA TESTLERİ WEB ve MOBİL SIZMA TESTLERİ
WEB ve MOBİL SIZMA TESTLERİ
 
Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi Lab Kitabı
Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi Lab KitabıZararlı Yazılım Analizi Eğitimi Lab Kitabı
Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi Lab Kitabı
 
Uygulamalı Ağ Güvenliği Eğitimi Lab Çalışmaları
Uygulamalı Ağ Güvenliği Eğitimi Lab ÇalışmalarıUygulamalı Ağ Güvenliği Eğitimi Lab Çalışmaları
Uygulamalı Ağ Güvenliği Eğitimi Lab Çalışmaları
 
Hping Kullanarak Ağ Keşif Çalışmaları
Hping Kullanarak Ağ Keşif ÇalışmalarıHping Kullanarak Ağ Keşif Çalışmaları
Hping Kullanarak Ağ Keşif Çalışmaları
 
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 16, 17, 18
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 16, 17, 18Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 16, 17, 18
Beyaz Şapkalı Hacker CEH Eğitimi - Bölüm 16, 17, 18
 
Yeni Nesil DDOS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri
Yeni Nesil DDOS Saldırıları ve Korunma YöntemleriYeni Nesil DDOS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri
Yeni Nesil DDOS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri
 
Güvenli Veri Silme ve Dosya Kurtarma
Güvenli Veri Silme ve Dosya KurtarmaGüvenli Veri Silme ve Dosya Kurtarma
Güvenli Veri Silme ve Dosya Kurtarma
 
INTERNET VE YEREL AĞ SIZMA TESTLERİ
INTERNET VE YEREL AĞ SIZMA TESTLERİ INTERNET VE YEREL AĞ SIZMA TESTLERİ
INTERNET VE YEREL AĞ SIZMA TESTLERİ
 
Pentest Çalışmalarında Kablosuz Ağ Güvenlik Testleri
Pentest Çalışmalarında Kablosuz Ağ Güvenlik TestleriPentest Çalışmalarında Kablosuz Ağ Güvenlik Testleri
Pentest Çalışmalarında Kablosuz Ağ Güvenlik Testleri
 
Kurumsal Ağlarda Log İnceleme Yöntemiyle Saldırı Analizi
Kurumsal Ağlarda Log İnceleme Yöntemiyle Saldırı AnaliziKurumsal Ağlarda Log İnceleme Yöntemiyle Saldırı Analizi
Kurumsal Ağlarda Log İnceleme Yöntemiyle Saldırı Analizi
 

Similar to Aktif Dizin (Active Directory) Güvenlik Testleri - I: Bilgi Toplama

Güvenlik Testlerinde Açık Kaynak İstihbaratı Kullanımı
Güvenlik Testlerinde Açık Kaynak İstihbaratı KullanımıGüvenlik Testlerinde Açık Kaynak İstihbaratı Kullanımı
Güvenlik Testlerinde Açık Kaynak İstihbaratı Kullanımı
BGA Cyber Security
 
Log Yönetimi SIEM Demek Değildir!
Log Yönetimi SIEM Demek Değildir!Log Yönetimi SIEM Demek Değildir!
Log Yönetimi SIEM Demek Değildir!
Ertugrul Akbas
 
Veri Sızıntıları İçinden Bilgi Toplama: Distributed Denial of Secrets
Veri Sızıntıları İçinden Bilgi Toplama: Distributed Denial of SecretsVeri Sızıntıları İçinden Bilgi Toplama: Distributed Denial of Secrets
Veri Sızıntıları İçinden Bilgi Toplama: Distributed Denial of Secrets
BGA Cyber Security
 
Google Güvenli Yapay Zeka Framework Yaklaşımı(Türkçe Çeviri)
Google Güvenli Yapay Zeka Framework Yaklaşımı(Türkçe Çeviri)Google Güvenli Yapay Zeka Framework Yaklaşımı(Türkçe Çeviri)
Google Güvenli Yapay Zeka Framework Yaklaşımı(Türkçe Çeviri)
AISecLab
 
Sunucu işletim sistemi 5
Sunucu işletim sistemi 5Sunucu işletim sistemi 5
Sunucu işletim sistemi 5Erol Dizdar
 
5.Bt Grup As
5.Bt Grup As5.Bt Grup As
5.Bt Grup AsErmando
 
RAKAMLARIN DİLİ İLE 2020 YILI SIZMA TESTLERİ
RAKAMLARIN DİLİ İLE 2020 YILI SIZMA TESTLERİRAKAMLARIN DİLİ İLE 2020 YILI SIZMA TESTLERİ
RAKAMLARIN DİLİ İLE 2020 YILI SIZMA TESTLERİ
BGA Cyber Security
 
BGA BANK Web Güvenlik Testleri Uygulama Kitabı V1
BGA BANK Web Güvenlik Testleri Uygulama Kitabı V1BGA BANK Web Güvenlik Testleri Uygulama Kitabı V1
BGA BANK Web Güvenlik Testleri Uygulama Kitabı V1
BGA Cyber Security
 

Similar to Aktif Dizin (Active Directory) Güvenlik Testleri - I: Bilgi Toplama (8)

Güvenlik Testlerinde Açık Kaynak İstihbaratı Kullanımı
Güvenlik Testlerinde Açık Kaynak İstihbaratı KullanımıGüvenlik Testlerinde Açık Kaynak İstihbaratı Kullanımı
Güvenlik Testlerinde Açık Kaynak İstihbaratı Kullanımı
 
Log Yönetimi SIEM Demek Değildir!
Log Yönetimi SIEM Demek Değildir!Log Yönetimi SIEM Demek Değildir!
Log Yönetimi SIEM Demek Değildir!
 
Veri Sızıntıları İçinden Bilgi Toplama: Distributed Denial of Secrets
Veri Sızıntıları İçinden Bilgi Toplama: Distributed Denial of SecretsVeri Sızıntıları İçinden Bilgi Toplama: Distributed Denial of Secrets
Veri Sızıntıları İçinden Bilgi Toplama: Distributed Denial of Secrets
 
Google Güvenli Yapay Zeka Framework Yaklaşımı(Türkçe Çeviri)
Google Güvenli Yapay Zeka Framework Yaklaşımı(Türkçe Çeviri)Google Güvenli Yapay Zeka Framework Yaklaşımı(Türkçe Çeviri)
Google Güvenli Yapay Zeka Framework Yaklaşımı(Türkçe Çeviri)
 
Sunucu işletim sistemi 5
Sunucu işletim sistemi 5Sunucu işletim sistemi 5
Sunucu işletim sistemi 5
 
5.Bt Grup As
5.Bt Grup As5.Bt Grup As
5.Bt Grup As
 
RAKAMLARIN DİLİ İLE 2020 YILI SIZMA TESTLERİ
RAKAMLARIN DİLİ İLE 2020 YILI SIZMA TESTLERİRAKAMLARIN DİLİ İLE 2020 YILI SIZMA TESTLERİ
RAKAMLARIN DİLİ İLE 2020 YILI SIZMA TESTLERİ
 
BGA BANK Web Güvenlik Testleri Uygulama Kitabı V1
BGA BANK Web Güvenlik Testleri Uygulama Kitabı V1BGA BANK Web Güvenlik Testleri Uygulama Kitabı V1
BGA BANK Web Güvenlik Testleri Uygulama Kitabı V1
 

More from BGA Cyber Security

WEBSOCKET Protokolünün Derinlemesine İncelenmesi
WEBSOCKET Protokolünün Derinlemesine İncelenmesiWEBSOCKET Protokolünün Derinlemesine İncelenmesi
WEBSOCKET Protokolünün Derinlemesine İncelenmesi
BGA Cyber Security
 
Tatil Öncesi Güvenlik Kontrol Listesi.pdf
Tatil Öncesi Güvenlik Kontrol Listesi.pdfTatil Öncesi Güvenlik Kontrol Listesi.pdf
Tatil Öncesi Güvenlik Kontrol Listesi.pdf
BGA Cyber Security
 
Ücretsiz Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
Ücretsiz Bilgi Güvenliği Farkındalık EğitimiÜcretsiz Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
Ücretsiz Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
BGA Cyber Security
 
3. parti firma risklerinden nasıl korunulur?
3. parti firma risklerinden nasıl korunulur?3. parti firma risklerinden nasıl korunulur?
3. parti firma risklerinden nasıl korunulur?
BGA Cyber Security
 
Bir Ransomware Saldırısının Anatomisi. A'dan Z'ye Ransomware Saldırıları
Bir Ransomware Saldırısının Anatomisi. A'dan Z'ye Ransomware SaldırılarıBir Ransomware Saldırısının Anatomisi. A'dan Z'ye Ransomware Saldırıları
Bir Ransomware Saldırısının Anatomisi. A'dan Z'ye Ransomware Saldırıları
BGA Cyber Security
 
Webinar: Popüler black marketler
Webinar: Popüler black marketlerWebinar: Popüler black marketler
Webinar: Popüler black marketler
BGA Cyber Security
 
Webinar: SOC Ekipleri için MITRE ATT&CK Kullanım Senaryoları
Webinar: SOC Ekipleri için MITRE ATT&CK Kullanım SenaryolarıWebinar: SOC Ekipleri için MITRE ATT&CK Kullanım Senaryoları
Webinar: SOC Ekipleri için MITRE ATT&CK Kullanım Senaryoları
BGA Cyber Security
 
Açık Kaynak Kodlu Çözümler Kullanarak SOC Yönetimi SOAR & IRM Webinar - 2020
Açık Kaynak Kodlu Çözümler Kullanarak SOC Yönetimi SOAR & IRM Webinar - 2020Açık Kaynak Kodlu Çözümler Kullanarak SOC Yönetimi SOAR & IRM Webinar - 2020
Açık Kaynak Kodlu Çözümler Kullanarak SOC Yönetimi SOAR & IRM Webinar - 2020
BGA Cyber Security
 
DNS Protokolüne Yönelik Güncel Saldırı Teknikleri & Çözüm Önerileri
DNS Protokolüne Yönelik Güncel Saldırı Teknikleri & Çözüm ÖnerileriDNS Protokolüne Yönelik Güncel Saldırı Teknikleri & Çözüm Önerileri
DNS Protokolüne Yönelik Güncel Saldırı Teknikleri & Çözüm Önerileri
BGA Cyber Security
 
Webinar: Siber Güvenlikte Olgunluk Seviyesini Arttırmak
Webinar: Siber Güvenlikte Olgunluk Seviyesini ArttırmakWebinar: Siber Güvenlikte Olgunluk Seviyesini Arttırmak
Webinar: Siber Güvenlikte Olgunluk Seviyesini Arttırmak
BGA Cyber Security
 
Open Source Soc Araçları Eğitimi 2020-II
Open Source Soc Araçları Eğitimi 2020-IIOpen Source Soc Araçları Eğitimi 2020-II
Open Source Soc Araçları Eğitimi 2020-II
BGA Cyber Security
 
Webinar Sunumu: Saldırı, Savunma ve Loglama Açısından Konteyner Güvenliği
Webinar Sunumu: Saldırı, Savunma ve Loglama Açısından Konteyner GüvenliğiWebinar Sunumu: Saldırı, Savunma ve Loglama Açısından Konteyner Güvenliği
Webinar Sunumu: Saldırı, Savunma ve Loglama Açısından Konteyner Güvenliği
BGA Cyber Security
 
Open Source SOC Kurulumu
Open Source SOC KurulumuOpen Source SOC Kurulumu
Open Source SOC Kurulumu
BGA Cyber Security
 
Siber Fidye 2020 Raporu
Siber Fidye 2020 RaporuSiber Fidye 2020 Raporu
Siber Fidye 2020 Raporu
BGA Cyber Security
 
BGA Türkiye Bankacılık Sektörü 1. Çeyrek Phishing Raporu
BGA Türkiye Bankacılık Sektörü 1. Çeyrek Phishing RaporuBGA Türkiye Bankacılık Sektörü 1. Çeyrek Phishing Raporu
BGA Türkiye Bankacılık Sektörü 1. Çeyrek Phishing Raporu
BGA Cyber Security
 
SOC Kurulumu ve Yönetimi İçin Açık Kaynak Kodlu Çözümler
SOC Kurulumu ve Yönetimi İçin Açık Kaynak Kodlu ÇözümlerSOC Kurulumu ve Yönetimi İçin Açık Kaynak Kodlu Çözümler
SOC Kurulumu ve Yönetimi İçin Açık Kaynak Kodlu Çözümler
BGA Cyber Security
 
SSL Sertifikalarından Phishing Domain Tespiti
SSL Sertifikalarından Phishing Domain TespitiSSL Sertifikalarından Phishing Domain Tespiti
SSL Sertifikalarından Phishing Domain Tespiti
BGA Cyber Security
 
Mail Sniper Nedir?
Mail Sniper Nedir?Mail Sniper Nedir?
Mail Sniper Nedir?
BGA Cyber Security
 
Güncel DDOS Saldırılarının ve Teknik Analizi
Güncel DDOS Saldırılarının ve Teknik AnaliziGüncel DDOS Saldırılarının ve Teknik Analizi
Güncel DDOS Saldırılarının ve Teknik Analizi
BGA Cyber Security
 
SOCMINT Nedir? Kullanımı ve Örnekler
SOCMINT Nedir? Kullanımı ve ÖrneklerSOCMINT Nedir? Kullanımı ve Örnekler
SOCMINT Nedir? Kullanımı ve Örnekler
BGA Cyber Security
 

More from BGA Cyber Security (20)

WEBSOCKET Protokolünün Derinlemesine İncelenmesi
WEBSOCKET Protokolünün Derinlemesine İncelenmesiWEBSOCKET Protokolünün Derinlemesine İncelenmesi
WEBSOCKET Protokolünün Derinlemesine İncelenmesi
 
Tatil Öncesi Güvenlik Kontrol Listesi.pdf
Tatil Öncesi Güvenlik Kontrol Listesi.pdfTatil Öncesi Güvenlik Kontrol Listesi.pdf
Tatil Öncesi Güvenlik Kontrol Listesi.pdf
 
Ücretsiz Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
Ücretsiz Bilgi Güvenliği Farkındalık EğitimiÜcretsiz Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
Ücretsiz Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
 
3. parti firma risklerinden nasıl korunulur?
3. parti firma risklerinden nasıl korunulur?3. parti firma risklerinden nasıl korunulur?
3. parti firma risklerinden nasıl korunulur?
 
Bir Ransomware Saldırısının Anatomisi. A'dan Z'ye Ransomware Saldırıları
Bir Ransomware Saldırısının Anatomisi. A'dan Z'ye Ransomware SaldırılarıBir Ransomware Saldırısının Anatomisi. A'dan Z'ye Ransomware Saldırıları
Bir Ransomware Saldırısının Anatomisi. A'dan Z'ye Ransomware Saldırıları
 
Webinar: Popüler black marketler
Webinar: Popüler black marketlerWebinar: Popüler black marketler
Webinar: Popüler black marketler
 
Webinar: SOC Ekipleri için MITRE ATT&CK Kullanım Senaryoları
Webinar: SOC Ekipleri için MITRE ATT&CK Kullanım SenaryolarıWebinar: SOC Ekipleri için MITRE ATT&CK Kullanım Senaryoları
Webinar: SOC Ekipleri için MITRE ATT&CK Kullanım Senaryoları
 
Açık Kaynak Kodlu Çözümler Kullanarak SOC Yönetimi SOAR & IRM Webinar - 2020
Açık Kaynak Kodlu Çözümler Kullanarak SOC Yönetimi SOAR & IRM Webinar - 2020Açık Kaynak Kodlu Çözümler Kullanarak SOC Yönetimi SOAR & IRM Webinar - 2020
Açık Kaynak Kodlu Çözümler Kullanarak SOC Yönetimi SOAR & IRM Webinar - 2020
 
DNS Protokolüne Yönelik Güncel Saldırı Teknikleri & Çözüm Önerileri
DNS Protokolüne Yönelik Güncel Saldırı Teknikleri & Çözüm ÖnerileriDNS Protokolüne Yönelik Güncel Saldırı Teknikleri & Çözüm Önerileri
DNS Protokolüne Yönelik Güncel Saldırı Teknikleri & Çözüm Önerileri
 
Webinar: Siber Güvenlikte Olgunluk Seviyesini Arttırmak
Webinar: Siber Güvenlikte Olgunluk Seviyesini ArttırmakWebinar: Siber Güvenlikte Olgunluk Seviyesini Arttırmak
Webinar: Siber Güvenlikte Olgunluk Seviyesini Arttırmak
 
Open Source Soc Araçları Eğitimi 2020-II
Open Source Soc Araçları Eğitimi 2020-IIOpen Source Soc Araçları Eğitimi 2020-II
Open Source Soc Araçları Eğitimi 2020-II
 
Webinar Sunumu: Saldırı, Savunma ve Loglama Açısından Konteyner Güvenliği
Webinar Sunumu: Saldırı, Savunma ve Loglama Açısından Konteyner GüvenliğiWebinar Sunumu: Saldırı, Savunma ve Loglama Açısından Konteyner Güvenliği
Webinar Sunumu: Saldırı, Savunma ve Loglama Açısından Konteyner Güvenliği
 
Open Source SOC Kurulumu
Open Source SOC KurulumuOpen Source SOC Kurulumu
Open Source SOC Kurulumu
 
Siber Fidye 2020 Raporu
Siber Fidye 2020 RaporuSiber Fidye 2020 Raporu
Siber Fidye 2020 Raporu
 
BGA Türkiye Bankacılık Sektörü 1. Çeyrek Phishing Raporu
BGA Türkiye Bankacılık Sektörü 1. Çeyrek Phishing RaporuBGA Türkiye Bankacılık Sektörü 1. Çeyrek Phishing Raporu
BGA Türkiye Bankacılık Sektörü 1. Çeyrek Phishing Raporu
 
SOC Kurulumu ve Yönetimi İçin Açık Kaynak Kodlu Çözümler
SOC Kurulumu ve Yönetimi İçin Açık Kaynak Kodlu ÇözümlerSOC Kurulumu ve Yönetimi İçin Açık Kaynak Kodlu Çözümler
SOC Kurulumu ve Yönetimi İçin Açık Kaynak Kodlu Çözümler
 
SSL Sertifikalarından Phishing Domain Tespiti
SSL Sertifikalarından Phishing Domain TespitiSSL Sertifikalarından Phishing Domain Tespiti
SSL Sertifikalarından Phishing Domain Tespiti
 
Mail Sniper Nedir?
Mail Sniper Nedir?Mail Sniper Nedir?
Mail Sniper Nedir?
 
Güncel DDOS Saldırılarının ve Teknik Analizi
Güncel DDOS Saldırılarının ve Teknik AnaliziGüncel DDOS Saldırılarının ve Teknik Analizi
Güncel DDOS Saldırılarının ve Teknik Analizi
 
SOCMINT Nedir? Kullanımı ve Örnekler
SOCMINT Nedir? Kullanımı ve ÖrneklerSOCMINT Nedir? Kullanımı ve Örnekler
SOCMINT Nedir? Kullanımı ve Örnekler
 

Aktif Dizin (Active Directory) Güvenlik Testleri - I: Bilgi Toplama

 • 1. Aktif Dizin(Active Directory) Güvenlik Testleri - I: Bilgi Toplama Orhan YILDIRIM orhan.yildirim@bgasecurity.com 19.05.2020
 • 2. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 1BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity İçindekiler İçindekiler ..................................................................................................................................................................................... 1 Teşekkür ........................................................................................................................................................................................ 2 Giriş .................................................................................................................................................................................................. 3 Etki Alanı Üzerinde Ağ Haritalama ..................................................................................................................................... 4 Etki Alanının Belirlenmesi ................................................................................................................................................. 4 Etki Alanına Ait SID ............................................................................................................................................................... 9 Group Policy Tespiti .......................................................................................................................................................... 10 Organisational Unit (OU) ............................................................................................................................................ 16 Etki Alanı Denetleyicisinin Belirlenmesi .................................................................................................................. 19 Kullanıcılar ve Özelliklerinin Tespit Edilmesi ........................................................................................................ 22 Etki Alanında Bulunan Sistemlerin Tespit Edilmesi ............................................................................................ 28 Grupların Tespit Edilmesi ............................................................................................................................................... 31 Aktif Oturumların Tespit Edilmesi .............................................................................................................................. 38 Sisteme Ait Paylaşımlar ve Hassas Dosyaların Tespit Edilmesi ..................................................................... 39 Erişim Kontrol Listeleri (Access Control Lists -ACLs) ........................................................................................ 41 DACL .................................................................................................................................................................................... 41 SACL ..................................................................................................................................................................................... 42 Etki Alanları Arasında Güven İlişkisi (Trusts) ....................................................................................................... 45 Güven Yönü (Trust Direction) .................................................................................................................................. 45 Forest Güven İlişkisi (Forest Trusts) ..................................................................................................................... 48 Kullanıcı Avcılığı (User Hunting) ................................................................................................................................. 53
 • 3. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 2BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Teşekkür Bu döküman Pentester Academy Kuruluşu tarafından düzenlenen “Attacking And Defending Active Directory” eğitimi içeriği referans alınarak düzenlenmiştir. İlgili eğitim içeriğinin hazırlanması için emek gösteren saygıdeğer Nikhil Mittal’ a ve Pentester Academy çalışanları başta olmak üzere Vivek Ramachandran’a BGA Bilgi Güvenliği Akademisi A.Ş. olarak teşekkür ederiz. This document has been prepared with reference to “Attacking And Defending Active Directory” training content organized by Nikhil Mittal from Pentester Academy Organization. We thank the respected Nikhil Mittal, Pentester Academy staff and Vivek Ramachandran for their efforts to prepare the relevant training content.
 • 4. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 3BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Giriş Ağ haritalama (Enumeration), sızma testi metodolojilerinden biridir. Hedef ile aktif bir bağ oluşturulduğunda ve hedefe saldırıda bulunurken giriş noktasını tespit etmek amacıyla sistemin ağ yapısının detaylı belirlenmesidir: Açık sistemler ve üzerindeki açık portlar, servisler ve servislerin hangi yazılımın hangi sürümü olduğu bilgileri, ağ girişlerinde bulunan VPN, Firewall, IPS cihazlarının belirlenmesi, sunucu sistemler çalışan işletim sistemlerinin ve versiyonlarının belirlenmesi ve tüm bu bileşenler belirlendikten sonra hedef sisteme ait ağ haritasının çıkartılması Ağ haritalama adımlarında yapılmaktadır. Ağ haritalama bir aktif bilgi toplama yöntemidir. Bu döküman etki alanı üzerinde ağ haritalama ile etki alanı ve barındırdığı varlıkları, varlıkların güven ilişkilerini, yetkilendirmeleri inceleme adımlarını içermektedir. “Enumeration” yapılırken aşağıdaki uygulamalar kullanılacaktır. • PowerView (https://github.com/PowerShellMafia/PowerSploit/blob/master/Recon/PowerView.ps1) • Active Directory Powershell Modülü (https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/addsadministration/?view=win10- pshttps://github.com/samratashok/ADModule) Birçok işlevi için her iki uygulama da benzer sonuçlar veriyorken. Ağırlıklı olarak “PowerView” uygulaması kullanılacaktır. Ancak Microsoft imzalı olması sebebiyle “Active Directory Powershell Modülü” daha güvenli ve etki alanında bulunan güvenlik mekanizmalarının modül ile birlikte çalışılırken müdahalede bulunmamasını sağlamaktadır.
 • 5. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 4BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Etki Alanı Üzerinde Ağ Haritalama Etki Alanının Belirlenmesi Bulunan etki alanının tespit edilebilmesi amacıyla aşağıdaki komut kullanılmaktadır. PowerView: Get-NetDomain Active Directory Modülü: Get-NetDomain PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir.
 • 6. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 5BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Active Directory modülüne ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir. Her iki ekran görüntüsündeki bilgiler yorumlandığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır. Mevcut etki alanı : dollarcorp.moneycorp.local Forest : moneycorp.local Parent : moneycorp.local Domain Controller : dcorp-dc.dollarcorp.moneycorp.local Bu bilgiler sonucunda mevcut etki alanından toplanacak bilgiler ile etki alanına bağlı sistemler üzerinde bulunan zafiyet kötüye kullanılarak forest etki alanına sıçranmak hedeflenmektedir. Tespit edilen etki alanları ile ilgil daha detaylı bilgi toplayabilmek için aşağıdaki komut kullanılacaktır. PowerView: Get-NetDomain -Domain moneycorp.local Active Directory Modülü:
 • 7. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 6BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Get-ADDomain -Identity moneycorp.local Her iki uygulamaya ait yukarıda verilen komutlar ile az önce tespit edilen forest etki alanına ait detaylar görüntülenebilecektir. PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir. Active Directory modülüne ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir.
 • 8. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 7BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Her iki ekran görüntüsündeki bilgiler yorumlandığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır. Mevcut etki alanı : moneycorp.local Forest : moneycorp.local Child : dollarcorp.moneycorp.local Domain Controller : mcorp-dc.moneycorp.local Group Policy Objleri ve Domain SID bilgileri elde edilmiştir. Bu bilgiler sonucunda etki alanına ait aşağıdaki diyagram imgelenebilmektedir.
 • 9. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 8BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Her iki etki alanı arasında PARENT-CHILD güven ilişkisi bulunmakta ve aynı zamanda FOREST olarak moneycorp.local alan adı etki alanı olarak belirlenmiştir.
 • 10. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 9BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Etki Alanına Ait SID SID (Security Identifier), etki alanına dahil olan herhangi bir sistem veya etki alanı denetleyicisinin(DC) etki alanına dahil olan bir diğer objeyi tanımlamak için kullandığı benzersiz tekil bir kimlik numarasıdır. SID tespit etmek amacıyla aşağıdaki komut kullanılır. PowerView: Get-DomainSID Active Directory Modülü: (Get-ADDomain).DomainSID PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir. Active Directory modülüne ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir.
 • 11. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 10BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Group Policy Tespiti Grup politikaları AD üzerinde bulunan objelerle ilgili yetkilendirme ve izin gibi konfigürasyonları kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır. Güvenlik yapılandırmaları, kayıt defteri seviyesinde politika kuralları oluşturmak, sistemin başlangıç, kapanış, oturum açma ve kapatma ayarları ve yazılım yüklenmesi gibi birçok konfigürasyonu merkezi ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesine yardımcı olmaktadır. Sistem yöneticilerinin sıklıkla kullandıkları bu yöntem aslında birçok istismar yöntemine de açık hale gelebilmektedir. Hak yükseltmele, backdoor oluşturma ve etki alanında kalıcı olmak gibi istismar yöntemlerinde grup politikaları sebebiyet verebilmektedir. Etki alanına ait belirlenen group policyler aşağıdaki komut ile tespit edilebilmektedir. Mevcut etki alanına ait group policy tespit edilmesi; Get-DomainPolicy (Get-DomainPolicy).”system access” Farklı etki alanına ait group policy tespit edilmesi; (Get-DomainPolicy -domain moneycorp.local).”system access” PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir.
 • 12. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 11BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Aşağıdaki ekran görüntüsünde mevcut etki alanı için belirlenen “system access” politikası görüntülenmektedir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde tespit edilen grup politikalarından “kerberos policy” için girilen kurallar listelenmektedir. Kerberos politikası için oluşturulan kurallar, sızma testi sırasında kullanılabilecek kerberos saldırıları için önemlidir. Burada belirlenmiş ticket kuralları haricinde oluşturulacak bir ticket için KDC üzerinden yetki alınamayacak ve saldırının tespit edilmesini oldukça kolaylaştıracaktır. Defans tarafında bu şekilde bir kural oluşturulması saldırı tespit mekanizması oluşturulması açısından önemlidir.
 • 13. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 12BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Group Policy bir kullanıcı, sistem, grup üzerinde belirlenebileceği gibi organisational unit (OU) üzerinde de belirlenebilmektedir. Sızma testlerinde atak vektörü oluşturabilmek amacıyla objeler üzerinde belirlenmiş grup politikalarının kontrol edilmesi gerekmektedir. İlgili sorgulamalar için powerview ve AD modülü kullanılabilmektedir. PowerView: Get-NetGPO Get-NetGPO -ComputerName dcorp-student1.dollarcorp.moneycorp.local Get-NetGPOGroup Active Directory Modülü: Get-GPO -ALL Get-GPResultantSetOfPolicy -ReportType Html -Path C:UsersAdministratorreport.html PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir.
 • 14. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 13BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Etki alanında belirlenen tüm grup politikalarına ait detaylar aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen şekilde listelenebilmektedir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde belirlenen grup politikalarına ait “displayname” özellikleri görüntülenmiştir. Her etki alanı için öntanımlı olarak 2 grup politikası sistem tarafından oluşturulmuştur. Bunlara tanımlanacak politikalar ile bu politikalar özelleştirilebileceği gibi yeni grup politikası oluşturulabilmektedir.
 • 15. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 14BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Yukarıdaki ekran görüntüsünde “Students”, “Applocker” ve “Servers” displayname’ e sahip 3 özelleştirilmiş grup politikası oluşturulduğu görüntülenebilmektedir. Hedeflenen sistemin yukarıdaki ekran görüntüsünde verilen grup politikalarına tabi olup olmadığı ile ile ilgili sorgu aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen komut ile gerçekleştirilebilmektedir. Ekran görüntüsünde verildiği üzere “dcorp-stdadmin” NetBIOS ismine sahip hedef sistemin “Students” displayname ile belirlenen grup politikasına tabi olduğu tespit edilmiştir. Grup politikaları kullanılarak AD üzerinde objelerin belirli politikalara uyması sağlanırken, yerel grup politikası (Local Group Policy) kullanılarak spesifik olarak politikalar da sistemlere uygulanabilmektedir. Bu şekilde oluşturulan yerel grup politikalarını sorgulama için “gpresults” aracı kullanılabilmektedir. GPResult /R GPResult /R /V Yukarıdaki komut ile yerel sistem üzerinde belirlenen politikaları sorgulamak mümkündür.
 • 16. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 15BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Ekran görüntüsünde görüleceği üzere “Not Applied” açıklaması ile sistem için belirlenen bir local group policy olmadığı tespit edilebilmektedir. Gpresult aracını /V parametresini kullanarak politikaları verbosity arttırarak görüntülemek mümkündür.
 • 17. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 16BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Organisational Unit (OU) AD üzerinde oluşturulmuş klasörler olarak düşünülebilir. İçerisinde gruplar, kullanıcıla ve sistemler gibi objeler atanabileceği gibi GPO (Group Policy) atanarak yönetimi kolaylaştırmaktadır. AD üzerinde OU tespiti için ilgili araçlar kullanılabilmektedir. PowerView: Get-NetOU -FullData Active Directory Modülü: Get-ADOrganisationalUnit -Filter * -Properties * Mevcut etki alanında OU’ ların tespit edilmesi aşağıdaki ekran görüntüsünde verilmiştir. OU için “-FullData” parametresi kullanılarak detaylı sorgu gerçekleştirilebilmektedir. İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmektedir.
 • 18. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 17BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Bir OU içerisinde bulunan sistemler ve kullanıcıları listelemek amacıyla aşağıda verilen komut kullanılabilmektedir. Get-NetOU StudentMachines | %{Get-NetComputer -ADSPath $_} Yukarıdaki komut ile “StudentMachines” OU içerisinde bulunan sistemler listelenebilmektedir. Bir OU için kabul edilen GPO görüntülemek için aşağıda verilen komut kullanılabilmektedir. #StudentMachines OU için belirlenen GPO (Get-NetOU StudentMachines -FullData).gplink #PowerView Get-NetGPO -GPOname “{AB306569-220D-43FF-B03B-83E8F4EF8081}” #AD Modülü Get-GPO -Guid AB306569-220D-43FF-B03B-83E8F4EF8081
 • 19. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 18BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
 • 20. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 19BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Etki Alanı Denetleyicisinin Belirlenmesi Etki alanı denetleyicisine ait bilgiler aşağıdaki komutla tespit edilebilmektedir. PowerView: Get-NetDomainController Active Directory Modülü: Get-ADDomainController PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir.
 • 21. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 20BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Active Directory modülüne ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir. Her iki komuta ait çıktılar incelendiğinde, etki alanı denetleyicisine ait IP adresi, mevcut işletim sistemi, NetBIOS adı gibi bilgiler edinilmektedir. Farklı bir etki alanında bulunan etki alanı yöneticisine ait bilgilerin tespit edilebilmesi amacıyla aşağıdaki komutlar kullanılabilmektedir. PowerView: Get-NetDomainController -Domain moneycorp.local Active Directory Modülü: Get-ADDomainController -DomainName moneycorp.local -Discover
 • 22. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 21BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir.
 • 23. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 22BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Kullanıcılar ve Özelliklerinin Tespit Edilmesi Etki alanında bulunan kullanıcıların ve bu kullanıcıların oluşturulma esnasında tanımlanan bilgiler ilgili uygulamalar ile tespit edilebilmektedir. Bu şekilde elde edilebilecek bilgiler ile kullanıcılara ait önemli sayılabilecek bilgilere erişim elde edilebilmektedir. İlgili tespit için aşağıdaki komut kullanılabilmektedir. PowerView: Get-NetUser Get-NetUser | select cn Get-NetUser -Username student1 Active Directory Modülü: Get-ADUser -Filter * -Properties * Get-ADUser -Filter * -Properties * | select name Get-ADUser -Identity student1 -Properties * PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir.
 • 24. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 23BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Ekran görüntüsünde powerview uygulamasına ait “Get-NetUser” komutu çalıştırılmış ve çıktıda mevcut etki alanında bulunan kullanıcılar ve kullanıcılara ait öntanımlı bilgiler gösterilmiştir. Kullanıcılara ait yalnızca common name “cn” bilgileri ise “Get-NetUser | select cn” komutu ile tespit edilebilmektedir. Bu şekilde elde edilen çıktı yalnızca kullanıcılara ait belirlenmiş isimleri listelemek için kullanılabilmektedir.
 • 25. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 24BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Yalnızca tek bir kullanıcıya ait bilgilerin sorgulanmasına ait ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Active Directory modülüne ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir.
 • 26. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 25BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Powershell modülü kullanılarak yalnızca tek bir kullanıcı için öntanımlı bilgilerin sorgulanmasına ait ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Kullanıcılara ait diğer bilgiler aşağıdaki komut ile sorgulanabilmektedir. PowerView: Get-UserProperty Get-UserProperty -Properties pwdlastset Active Directory Modülü: Get-ADUser -Filter * =Properties * | select -First 1 | Get-Member -MemberType *Property | select Name Get-ADUser -Filter * -Properties * | select name,@{expression={[datetime]::fromFileTime($_.pwdlastset)}}
 • 27. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 26BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir. İlgili komut ile kullanıcılara ait sorgulanabilecek özellikler listelenmektedir.
 • 28. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 27BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Kullanıcıya ait yukarıdaki ekran görüntüsünde verilen özelliklere ait bilgileri sorgulayabilmek mümkündür. Aşağıdaki ekran görüntüsünde kullanıcıların en son parola güncelleme tarihleri sorgulanmıştır. Aşağıdaki ekran görüntüsünde etki alanında bulunan kullanıcıların kaç defa “login” olduklarına ait bilgi sorgulanmıştır. Kurumlar etki alanı içerisinde “decoy user” adı verilen sahte kullanıcı, sistem, servis kullanıcısı vs. oluşturarak gerçek saldırganları tespit edebilme şanslarını arttırmaktadırlar. Bu şekilde gerçekleştirilecek sorgular ile etki alanında bulunan kullanıcıların gerçek veya sahte olup olmadıkları doğrulanabilmektedir.
 • 29. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 28BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Etki Alanında Bulunan Sistemlerin Tespit Edilmesi Etki alanında bulunan sistemler ve bu sistemlere ait çeşitli bilgiler ilgili uygulamalar ile tespit edilebilmektedir. İlgili tespit için aşağıdaki komut kullanılabilmektedir. PowerView: Get-NetComputer Get-NetComputer -OperatingSystem “*Server 2016*” Get-NetComputer -Ping Get-NetComputer -FullData Active Directory Modülü: Get-ADComputer -Filter * | select Name Get-ADComputer -Filter ‘OperatingSystem -like “*Server 2016*” -Properties OperatingSystem | select Name, OperatingSystem Get-ADComputer -Filter * -Properties DNSHostName | %{Test-Connection -Count 1 - ComputerName $_.DNSHostName} Get-ADComputer -Filter * -Properties * PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir.
 • 30. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 29BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Active Directory modülüne ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir. Bu komutlara ait çıktılar etki alanında bulunan sistemleri göstermektedir. Ancak sistem yöneticileri tarafından saldırıları tespit edebilmek amacıyla etki alanında sistem olarak görünebilen ve fiziki veya sanal sistemlerin de yalnızca obje olarak etki alanına dahil edilebileceği unutulmamalıdır. İlgili komut aşağıdaki ekran görüntüsünde örnek olarak verilen bir parametre ile kullanılabileceği gibi özelleştirilmiş powershell komutları ile de farklı sorgular gerçekleştirilebilmektedir.
 • 31. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 30BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Etki alanı içerisinde bulunan sistemlerin hangi işletim sistemlerine sahip olduğu aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen komut ile sorgulanabilmektedir. İşletim sistemleri için gerçekleştirilecek sorgu powershell modülü içerisinde aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen komut ile gerçekleştirilebilmektedir. Get-ADComputer -Filter ‘OperatingSystem -like “*Server 2016*” -Properties OperatingSystem | select Name,OperatingSystem
 • 32. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 31BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Grupların Tespit Edilmesi Etki alanında bulunan grupların ve gruplara ait bilgiler ilgili uygulamalar ile tespit edilebilmektedir. Bu şekilde elde edilebilecek bilgiler ile kullanıcılara ait önemli sayılabilecek bilgilere erişim elde edilebilmektedir. İlgili tespit için aşağıdaki komut kullanılabilmektedir. PowerView: Get-NetGroup Get-NetGroup -Domain <hedef-domain> Get-NetGroup -FullData Get-NetGroup *admin* Active Directory Modülü: Get-ADGroup -Filter * | select Name Get-ADGroup -Filter * -Properties * Get-ADGroup -Filter ‘Name -like “*admin*”’ | select Name PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir.
 • 33. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 32BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Powershell Active Directory modülüne ait komut ile gerçekleştirilen sorgularda ise aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktı elde edilebilmektedir. AD modülü ile yalnızca grup isimlerini tespit edebilmek amacıyla daha insancıl bir çıktı aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen komut kullanılabilmektedir.
 • 34. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 33BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity PowerView komutu ile “Domain Admins” grubuna dahil kullanıcıların listelenmesine ait ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Sistem yöneticisi tarafından oluşturulan özelleştirilmiş grupların tespit edilebilmesi için wildcard yöntemi kullanılabilmektedir. İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. İlgili yöntem AD modülünde aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen şekilde kullanılabilmektedir.
 • 35. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 34BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Yukarıdaki ekran görüntülerinde “admin” kelimesi için gerçekleştirilen wildcard sorgularda “Enterprise Admins” grubu görünmemektedir. Bunun sebebi sorguyu gerçekleştirmiş sistemin child domain üzerinde bulunuyor olmasıdır. Child domain üzerinde bulunan sistem üzerinden PowerView kullanılarak Forest etki alanında da sorgulamalar gerçekleştirilebilmektedir. İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Gruplara dahil edilen kullanıcılar için aşağıda verilmiş komutlar kullanılabilmektedir. PowerView: Get-NetGroupMember -GroupName “Domain Admins” -Recurse Get-NetGroup -UserName “student1” Active Directory Modülü: Get-ADDGroupMember -Identity “Domain Admins” -Recursive Get-ADPrincipalGroupMembership -Identity student1
 • 36. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 35BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir. Sorgu gerçekleştirilen sistem üzerinde farklı bir etki alanında bulunan bir gruba ait kullanıcılar aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen komut ile sorgulanabilmektedir. Etki alanında bir grup oluşturulurken grubun üyeleri kullanıcı, sistem veya başka bir grup olabilir. “Administrator” adı ile oluşturulan bir grubun üyeleri aşağıdaki şekilde olabilir. • Enterprise Admins (Grup) • Domain Admins (Group) • Administrator (Built-in kullanıcı) PowerView ile gerçekleştirilebilen sorgular ile bu durum hakkında da bilgi edinilebilmektedir.
 • 37. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 36BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmektedir. Ekran görüntüsünde verilen “IsGroup” olarak ifade edilen alan belirtilen grup üyesinin bir grup mu yoksa bir kullanıcı mı olduğunu belirtmektedir. Bir kullanıcının hangi gruplara dahil olduğunu sorgulamak için aşağıdaki komut kullanılabilmektedir. Get*ADPrincipalGroupMembership -Identity studentadmin
 • 38. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 37BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Bir sistem üzerinde bulunan yerel grupları powerview uygulamasına ait komut ile görüntülenebileceği gibi farklı bir sistem üzerinde bulunan yerel gruplar da görüntülenebilmektedir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için hedef sistem üzerinde yerel yönetici haklarına sahip olmak gerekmektedir. Bu işlem için aşağıdaki komutlar kullanılabilmektedir. PowerView: Get-NetLocalGroup -ComputerName dcorp-dc.dollarcorp.moneycorp.local -ListGroups Active Directory Modülü: Get-NetLocalGroup -ComputerName dcorp-dc.dollarcorp.moneycorp.local -Recurse PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir.
 • 39. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 38BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Aktif Oturumların Tespit Edilmesi Etki alanında bulunan sistemler üzerinde aktif oturumu bulunan kullanıcılar (hedef sistem üzerinde yerel yönetici haklarına sahip olunmasu durumunda) ilgili araçlarla tespit edilebilmektedir. İlgili tespit için aşağıdaki komut kullanılabilmektedir. PowerView: Get-NetLoggedon -ComputerName <hedef_sistem> Get-LoggedonLocal -ComputerName dcorp-dc.dollarcorp.moneycorp.local Get-LastLoggedon -ComputerName <hedef_sistem> PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir.
 • 40. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 39BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Sisteme Ait Paylaşımlar ve Hassas Dosyaların Tespit Edilmesi Etki alanında bulunan sistemler üzerinde paylaşıma açık dosyalar ve sorguyu gerçekleştiren kullanıcı hakları ile erişilebilecek hassas dosyalar ilgili araçlar kullanılarak tespit edilebilmektedir. İlgili tespit için aşağıdaki komut kullanılabilmektedir. #Sistem üzerinde paylaşıma açık dosyaların tespit edilmesi Invoke-ShareFinder -Verbose #Sistem üzerinde paylaşıma açık dosyaların tespit edilmesi (Ön Tanımlı Paylaşımlar Hariç) Invoke-ShareFinder -Verbose -ExcludeStandart -ExcludePrint -ExcludeIPC #Etki alanına dahil sistemlerde mevcut kullanıcı hakları ile erişilebilen hassas dosyalar Invoke-FileFinder -Verbose #Dosya sunucularının tespit edilmesi Get-NetFileServer Sistem üzerinde paylaşıma açık dosyaların tespit edilmesine ait ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.
 • 41. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 40BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Öntanımlı olarak bulunan paylaşımlar haricinde özel tanımlanmış paylaşımlar ilgili komut kullanarak aşağıdaki ekran görüntüsündeki şekilde görüntülenmiştir.
 • 42. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 41BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Erişim Kontrol Listeleri (Access Control Lists -ACLs) Kullanıcı, grup veya sistemler gibi objelerin başka bir obje üzerinde belirlenen haklarını tanımlamak için kullanılır. ACLs kullanılarak objelere erişim ve erişim tanımlayıcıları kontrol edilebilmektedir. Access control list, erişim kontrol kayıtlarının listesine verilen addır. Her bir erişim kontrol kaydı (Access Control Entries – ACEs) obje üzerinde izin ve kısıtlamaları ya da denetimi gerçekleştirir. Güvenlik tanımlayıcıları, SID sahibi, Discretionary ACL (DACL) ve System ACL (SACL) olarak tanımlanabilmektedir. • SID : Objenin sahibini, • DACL : Kimin bu obje üzerinde ne hakkı olduğunu belirler, • SACL : Olay günlüğü oluşturulmasını sağlar. Güvenli bir nesnenin güvenlik tanımlayıcısı iki tür ACL içerebilir: bir DACL ve bir SACL. DACL İsteğe bağlı bir erişim denetim listesi (DACL), güvenli bir nesneye erişimine izin verilen veya reddedilen kayyumları tanımlar. Bir işlem güvenilir bir nesneye erişmeye çalıştığında, sistem nesneye DACL'deki ACE'leri denetleyerek ona erişim izni verip vermeyeceğini belirler. Nesnenin bir DACL'si yoksa, sistem herkese tam erişim izni verir. Nesnenin DACL'sinde ACE yoksa, sistem nesneye erişim girişimlerini reddeder çünkü DACL herhangi bir erişim hakkına izin vermez. Sistem, istenen tüm erişim haklarına izin veren bir veya daha fazla ACE bulana veya istenen erişim haklarından herhangi biri reddedilene kadar ACE'leri sırayla kontrol eder.
 • 43. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 42BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Yukarıdaki ekran görüntüsünde “Owner” olarak belirtilen objenin sahibini belirtir. Her bir satır ise ACE (Access control entry) olarak adlandırılır. Her bir ACE ile farklı objelere farklı seviyede erişim izni verilebilir veya kısıtlanabilmektedir. SACL Sistem erişim denetim listesi (SACL), yöneticilerin güvenli bir nesneye erişim girişimlerini günlüğe kaydetmelerini sağlar. Her ACE, sistemin güvenlik olay günlüğünde kayıt oluşturmasına neden olan, belirtilen bir mütevelli tarafından yapılan erişim girişimi türlerini belirtir. SACL'deki bir ACE, bir erişim girişimi başarısız olduğunda, başarılı olduğunda veya her ikisinde birden denetim kayıtları oluşturabilir.
 • 44. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 43BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity ACLs sorgulamaları için ilgili uygulamalar kullanılabilmektedir. PowerView: #Spesifik bir obje için tanımlanan ACLs görüntülenmesi Get-ObjectAcl -SamAccountName student1 -ResolveGUIDs #Spesifik bir obje için prefix belirtilerek ACLs görüntülenmesi Get-ObjectAcl -ADSprefix ‘CN=Administrator,CN=Users’ -Verbose Active Directory Modülü: (Get-Acl ‘AD:CN=Administrator,CN=Users,DC=dollarcorp,DC=moneycorp,DC=local’).Access PowerView uygulamasına ait komut kullanıldığında etki alanına ait aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen çıktıları vermektedir. Yukarıdaki ekran görüntüsünde “ObjectDN” belirtilen obje üzerinde hangi objenin ne şekilde yetkisinin bulunduğu sorgulanmıştır. “IdentityReference” adı ile belirtilen obje ise “ObjectDN” ile belirtilen obje üzerinde bulunan yetkiliyi belirlemektedir. “ActiveDirectoryRights” adı ile belirtilen kısımda ise yetki türü belirtilmektedir.
 • 45. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 44BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Yukarıdaki ekran görüntüsü yorumlandığı zaman, “student1” kullanıcısı üzerinde “BUILTINAdministrator” kullanıcısının “Create Child, WriteProperty, ExtendedRight, Delete, GenericRead, WriteDacl, WriteOwner” haklarına sahip olduğu görüntülenebilmektedir. “AccessControlType” ile belirtilen kısımda ise bu hakların “Allow” yani “İzin Verilmiş” olduğu görülmektedir. AD üzerinde bulunan objelere tanımlanan öntanımlı ACLs bulunmaktadır. Özelleştirilmiş ACLs görüntülenmesi için aşağıdaki komut kullanılabilmektedir. Invoke-ACLScanner -ResolveGUIDs Get-PathAcl -Path “dcorp-dc.dollarcorp.moneycorp.localsysvol” İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Yukarıdaki ekran görüntüsü incelendiğinde, “Support20User” kullanıcısı üzerinde “dcorpRDPUsers” grubunun “GenericAll” ve “Allow” yetkileri bulunmaktadır. Bu sorguyu gerçekleştiren “studen219” kullanıcısı ise “dcorpRDPUsers” grubuna dahil olması sebebiyle “Support20User” üzerinde tam yetkiye sahip olmaktadır.
 • 46. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 45BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Etki Alanları Arasında Güven İlişkisi (Trusts) Trusts (güven ilişkisi) AD içerisinde, iki etki alanı içerisindeki veya forestlar araındaki güven ilişkisi kullanıcılara diğer etki alanı veya forest etki alanı kaynaklarına erişim sağlamasına izin verir. Birden fazla etki alanına sahip AD içerisinde trust ilişkileri (parent-child ilişkisi bulunan ve aynı forest içerisinde bulunan etki alanları için)otomatik olarak oluşabilmektedir. Trusted etki alanı objeleri (TDOs) etki alanı içerisindeki güven ilişkisini ifade eder. Güven Yönü (Trust Direction) Tek Yönlü Güven İlişkisi (One Way Trust) İsminden de anlaşılacağı üzere tek yönlü (Unidirectional) güven ilişkisi anlamına gelmektedir. İki etki alanı arasında güvenilir ve güvenen etki alanı olarak nitelendirilir. Güveilir (Trusted) etki alanında bulunan kullanıcıların ve grupların güvenen (Trusting) etki alanında bulunan kaynaklara erişmesine izin veren güven ilişkisidir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen şekilde özetlenebilmektedir. Trusting etki alanı Trusted etki alanında bulunan kaynaklara ulaşamazken, Trusted domain Trusting domainde bulunan kaynaklara ulaşabilmektedir.
 • 47. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 46BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Çift Yönlü Güven İlişkisi (Two Way Trust) İsminden de anlaşılacağı üzere iki yönlü (Bi-directional) güven ilişkisi anlamına gelmektedir. Bu tür güven ilişkisi içerisinde bulunan etki alanlarının tamamı birbirlerinin kaynaklarına ulaşabilmektedirler. Aşağıdaki ekran görüntüsünde verilen şekilde özetlenebilmektedir. Güven Geçişi (Trust Transitivity) Transitive Geçiş (Transitive), iki etki alanı arasında bulunan güven ilişkisinin genişletilerek diğer etki alanlarına da uygulanabilmesidir. Bir tree içerisinde root domain, child domain ve child-parent ilişkisine sahip etki alanları birbirleri arasında iki yönlü güven ilişkisi içerisindedirler. Burada tree-root domain, diğer domain ve bu domaine bağlı child domainlere özellikle belirtilmemesine rağmen otomatik olarak transitive tanımlanmış olup aynı tree içerisindeki tüm etki alanı aksi belirtilmedikçe iki yönlü güven ilişkisi içerisinde bulunmaktadır.
 • 48. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 47BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Nontransitive Aynı forest içerisinde bulunan diğer etki alanları için genişletilemeyen güven ilişkisidir. İki yönlü veya tek yönlü olabilmektedir. Birbirinden farklı iki forest içerisinde bulunan etki alanlarının birbirleriyle olan güven ilişkisidir. Burada forestlar arasında güven ilişkisi tanımlanmamış olmasına rağmen forestlar içerisindeki herhangi iki etki alanı arasında bulunan güven ilişkisidir. Kısace external trust olarak adlandırılır.
 • 49. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 48BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Forest Güven İlişkisi (Forest Trusts) Forest içerisinde bulunan root etki alanlarının birbirleriyle olan ilişkisi olarak adlandırılır. Tek veya iki yönlü olabilmektedir.
 • 50. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 49BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Etki alanlarının birbirleriyle olan trust ilişkisini ilgili uygulamaları kullanarak sorgulayabiliriz. Mevcut etki alanının diğer etki alanları ile olan trust yapısı aşağıdaki komut ile sorgulanabilmektedir. PowerView Get-NetDomainTrust Get-NetDomainTrust -Domain us.dollarcorp.moneycorp.local Active Directory Modülü: Get-ADTrust Get-ADTrust -Identity us.dollarcorp.moneycorp.local İlgili ekran görüntüeri aşağıda verilmiştir.
 • 51. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 50BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Forest ilişkilerini görüntülemek için ise aşağıdaki komutlar kullanılabilmektedir. Mevcut forest için aşağıdaki komutlar kullanılabilmektedir. PowerView Get-NetForest Get-NetForest -Forest eurocorp.local Active Directory Modülü: Get-ADForest Get-ADForest -Identity eurocorp.local İlgili ekran görüntüleri aşağıda verilmiştir. AD modülüne ait komut kullanılarak gerçekleştirilen sorgu aşağıdaki ekran görüntülerinde verilmiştir.
 • 52. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 51BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Forest içerisindeki tüm etki alanları aşağıda verilen komut ile sorgulanabilmektedir. PowerView Get-NetForestDomain Get-NetForestDomain -Forest eurocorp.local Active Directory Modülü: (Get-ADForest).Domains İlgili ekran görüntüleri aşağıda verilmiştir.
 • 53. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 52BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Yukarıdaki ekran görüntüsü incelendiğinde; Forest : Moneycorp.local Domain : dollarcorp.moneycorp.local Child Domain : us.dollarcorp.moneycorp.local Olmak üzere toplamda 3 farklı etki alanı bulunduğu görülmektedir.
 • 54. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 53BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Kullanıcı Avcılığı (User Hunting) Mevcut kullanıcının etki alanında bulunan hangi sistem üzerinde yerel yönetici olduğu ve belirli bir grup ve grup üyelerinin mevcut oturumlarının tespiti ile etki alanı yöneticisinin (domain admin) hangi sistem üzerinde oturumunun bulunduğunun tespitidir. Mevcut kullanıcının yerel yönetici haklarına sahip olduğu sistemleri tespit edebilmek için powerview uygulamasının aşağıda verilen komutu kullanılabilmektedir. Find-LocalAdminAccess -Verbose #Spesifik bir sistem için Invoke-CheckLocalAdminAccess İlgili komut DC üzerinden etki alanında bulunan sistemlerin bilgilerini almakta ve hepsi için “Invoke- CheckLocalAdminAccess” komutunu çalıştırmaktadır. Sistem yöneticileri için tanımlanmış WMI ve PowerShell remoting yöntemleri ile de bir sisteme uzaktan erişim (eğer Win-RM açık ise) mümkündür. #WMI için Find-WMILocalAdminAccess.ps1 İlgili ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.
 • 55. AKTIF DIZIN(ACTIVE DIRECTORY) GÜVENLIK TESTLERI - I: BILGI TOPLAMA 54BGA Bilgi Güvenliği | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Etki alanında bulunan sistemlerin hangisinde domain admins grubuna dahil olan kullanıcıların aktif oturumunun bulunduğu aşağıdaki komut ile sorgulanabilmektedir. #Domain Admins grubu üyesi oturum avı Invoke-UserHunter Invoke-UserHunter -Stealth Invoke-UserHunter -GroupName “RDPUsers” #Domain admin kullanıcısına ait oturum tespit edilen sisteme admin hakları ile oturum açma hakkının sorgulanması Invoke-UserHunter -CheckAccess