SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Download to read offline
2013
‫יוני-אוגוסט‬
IBO‫לכושר‬ ‫היכנסו‬
‫תכנית‬ ‫עם‬
!SunFit®
‫פשוטים‬ ‫שלבים‬
‫בקיץ‬ ‫להתנהלות‬
‫מוצרים‬
‫חמים‬
‫הקיץ‬ ‫לעונת‬
!‫בלעדי‬
‫עם‬ ‫ריאיון‬
‫ג'ונתן‬
‫צ'ן‬
‫הכושר‬ ‫לחטיבת‬ ‫הצטרפו‬
SUNWRITER
SunTrim® Plus ‫את‬ ‫נסו‬ ,‫שלכם‬ ‫הים‬ ‫בבגד‬ ‫טוב‬ ‫להיראות‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫הזה‬ ‫הקיץ‬ ‫אם‬
‫שאינני‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ .‫הזה‬ ‫במוצר‬ ‫המשתמשים‬ ‫מאנשים‬ ‫מעולות‬ ‫תגובות‬ ‫שמעתי‬ ,‫שלנו‬
.‫בעצמי‬ ‫בהבדל‬ ‫ולחוש‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫לנסות‬ ‫החלטתי‬ ,‫במשקל‬ ‫להוריד‬ ‫מנסה‬
‫ותמיד‬ ,‫לישון‬ ‫הולכת‬ ‫שאני‬ ‫לפני‬ ‫ובדיוק‬ ,16:00 ‫השעה‬ ‫בסביבות‬ ‫רעב‬ ‫חשה‬ ‫תמיד‬ ‫אני‬
‫שעם‬ ‫לב‬ ‫שמתי‬ ‫אולם‬ .)‫שוקולד‬ ‫על‬ ‫מתה‬ ‫(אני‬ ‫האלה‬ ‫בשעות‬ ‫מתוק‬ ‫למשהו‬ ‫חשק‬ ‫לי‬ ‫יש‬
‫האלה‬ ‫העזים‬ ‫החשקים‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫ואין‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫יותר‬ ‫מלאה‬ ‫חשה‬ ‫אני‬ SunTrim® Plus
‫דרך‬ ‫הוא‬ SunTrim® Plus .‫עייפה‬ ‫או‬ ‫כבדה‬ ‫מרגישה‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫אני‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ .‫למזון‬
.‫משהו‬ ‫מעצמי‬ ‫מונעת‬ ‫שאני‬ ‫לחוש‬ ‫בלי‬ ‫האכילה‬ ‫בהרגלי‬ ‫לשלוט‬ ‫ונהדרת‬ ‫טבעית‬
‫המרפאה‬ ‫את‬ ‫רשמי‬ ‫באופן‬ ‫פתח‬ ‫לאחרונה‬ ,‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬ ,‫שאחי‬ ‫להודיע‬ ‫נרגשת‬ ‫גם‬ ‫אני‬
‫ברובן‬ ‫שיש‬ ‫לומר‬ ‫יכולה‬ ‫אני‬ ,‫שלו‬ ‫הלקוחות‬ ‫כאחת‬ .‫וחוסן‬ ‫לבריאות‬ SunLiving – ‫שלו‬
‫כמטפל‬ ‫רישיון‬ ‫ובעל‬ ‫בשיקום‬ ‫גם‬ ‫המתמחה‬ ‫מוסמך‬ ‫רופא‬ ‫הוא‬ – ‫העולמות‬ ‫משני‬ ‫הטוב‬
SunLiving ‫במרפאת‬ ‫לבקר‬ ‫עליכם‬ ,‫קליפורניה‬ ‫לדרום‬ ‫מגיעים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ .‫סיני‬ ‫בדיקור‬
)www.sunlivinghealth.com( !‫וחוסן‬ ‫לבריאות‬
‫טנג‬ ‫וונדי‬
‫שיווק‬ ‫מנהלת‬ ‫סגנית‬
‫אינטרנשיונל‬ ‫סאנריידר‬
01
‫התכוננו‬
‫הקיץ‬ ‫של‬ ‫לבואו‬
‫אתרי‬ ,‫פרסומים‬ ,‫שיווקי‬ ‫חומר‬ ,‫בסאנריידר‬ ‫אריזה‬ ‫פיתוח‬ ‫מנהלת‬ ‫טנג‬ ‫וונדי‬
‫דוקטור‬ ‫תואר‬ ‫בעלת‬ ‫היא‬ .‫מוצרים‬ ‫וקידום‬ ‫שיווק‬ ‫אסטרטגיות‬ ,‫אינטרנט‬
‫וביולוגיה‬ ‫באנגלית‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫ובעלת‬ Duke Law ‫מבי"ס‬ ‫למשפטים‬
.‫אנג'לס‬ ‫בלוס‬ ‫קליפורניה‬ ‫מאוניברסיטת‬
.‫שלו‬ ‫המרפאה‬ ‫בלובי‬ ‫גאים‬ ‫משפחה‬ ‫ובני‬ ‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬
‫צ'ן‬ ‫טאי-פו‬ ‫ד"ר‬
‫המנהלים‬ ‫מועצת‬ ‫יו"ר‬
‫בפועל‬ ‫מו"ל‬
‫צ'ן‬ ‫אוי-לין‬ ‫ד"ר‬
‫נשיאה‬
‫ראשית‬ ‫עורכת‬
‫טנג‬ ‫וונדי‬
‫שיווק‬ ‫מנהלת‬ ‫סגנית‬
‫ניהולית‬ ‫עורכת‬
‫פריס‬ ‫תמר‬
‫והפקה‬ ‫פרסום‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהלת‬
‫סירייט‬ ‫בוב‬
‫ראשי‬ ‫וכותב‬ ‫עורך‬
‫ברגמן‬ ‫לינדזי‬
‫גרפית‬ ‫מעצבת‬
‫וליג'אני‬ ‫ארמינה‬
‫משנית‬ ‫גרפית‬ ‫מעצבת‬
‫לוריא‬ ‫נורמן‬ ‫ניל‬
‫תמונות‬ ‫מלטש‬
‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬
‫ג'רניגן‬ ‫ליז‬
‫מקליווי‬ ‫ג'ולי‬
‫טנג‬ ‫וונדי‬
‫בהתנדבות‬ ‫כותבים‬
,‫יקרים‬ ‫סאנריידרים‬
Sunwriter™ ‫העת‬ ‫כתב‬ ‫של‬ ‫העורכים‬ ‫צוות‬
‫מה‬ ‫לנו‬ ‫אמרו‬ ‫נא‬ .‫מכם‬ ‫לשמוע‬ ‫ישמח‬
‫הזה‬ ‫בגיליון‬ ‫אהבתם‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫במיוחד‬ ‫אהבתם‬
‫את‬ ‫שלחו‬ .‫הבאים‬ ‫בגיליונות‬ ‫לראות‬ ‫תרצו‬ ‫ומה‬
‫השיווק‬ ‫מחלקת‬ ‫למנהל‬ ‫הערותיכם‬
‫על‬ ‫מפורסם‬ Sunwriter™ .‫קליפורניה‬ ,‫בטורנס‬
‫השם‬ ‫תחת‬ ‫הפועלת‬ ‫סאנריידר‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬
,1625 ‫אבלון‬ '‫שד‬ ,‫אינטרנשיונל‬ ‫סאנריידר‬
‫הזכויות‬ ‫כל‬ .90501 ‫קליפורניה‬ ,‫טורנס‬
‫הפועלת‬ ©2012 ‫סאנריידר‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬
‫דעות‬ .‫אינטרנשיונל‬ ‫סאנריידר‬ ‫השם‬ ‫תחת‬
‫אינן‬ ‫העצמאיים‬ ‫העסקים‬ ‫ובעלי‬ ‫הכותבים‬
‫עיינו‬ .‫סאנריידר‬ ‫מדיניות‬ ‫את‬ ‫בהכרח‬ ‫משקפות‬
‫להצהרות‬ Sunrider®
‫של‬ ‫העסקי‬ ‫במדריך‬
‫המפורסם‬ ‫החומר‬ .‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫רשמיות‬
‫מידע‬ ‫הענקת‬ ‫לשם‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫העת‬ ‫בכתב‬
‫עסקים‬ ‫ובעלי‬ ‫עצמאיים‬ ‫עסק‬ ‫בעלי‬ ‫בעבור‬
‫תחליף‬ ‫ואינו‬ ,‫בלבד‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫מורשים‬
.‫רפואיות‬ ‫הנחיות‬ ‫או‬ ‫רפואית‬ ‫להתייעצות‬
‫והמכתבים‬ ‫התמונות‬ ,‫המאמרים‬ ‫על‬
,‫במעטפה‬ ‫סגורים‬ ‫להיות‬ ‫לעורך‬ ‫שנשלחים‬
‫כל‬ .‫השולח‬ ‫כתובת‬ ‫את‬ ‫עליהם‬ ‫לכתוב‬ ‫ויש‬
,‫הכותב‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לכלול‬ ‫צריכות‬ ‫התגובות‬
‫אחראית‬ ‫אינה‬ ‫סאנריידר‬ .‫וטלפון‬ ‫כתובתו‬
‫יינתנו‬ ‫לא‬ .‫דורש‬ ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫חומרים‬ ‫להחזיר‬
.‫המפרסם‬ ‫של‬ ‫אישור‬ ‫ללא‬ ‫משנה‬ ‫כותרות‬
‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫העצמאיים‬ ‫העסקים‬ ‫בעלי‬
‫יוכלו‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫המורשים‬ ‫העסקים‬ ‫ובעלי‬
‫הפצה‬ .‫במלואם‬ ‫המאמרים‬ ‫את‬ ‫שוב‬ ‫לפרסם‬
‫המאמרים‬ ‫מתוך‬ ‫מובאות‬ ‫או‬ ‫חלקים‬ ‫ופרסום‬
‫שיופצו‬ ‫המאמרים‬ ‫כל‬ ‫על‬ .‫בהחלט‬ ‫אסורים‬
‫מחדש‬ ‫"הודפס‬ :‫ההערה‬ ‫את‬ ‫לשאת‬ ‫שוב‬
."‫אינטרנשיונל‬ ‫סאנריידר‬ ‫ברשות‬
‫הבאים‬ ‫ברוכים‬
‫העורך‬ ‫מכתב‬
SUNWRITER 02
|‫סאנריידר‬ ‫עדכוני‬|
03 ................................ ‫חדש‬ ‫מה‬ :‫חדשות‬
|‫מוצרים‬ ‫קידום‬|
05 ...................... ‫ובריא‬ ‫שמח‬ ‫ירח‬ ‫פסטיבל‬
|‫קיץ‬|
07 ............‫בקיץ‬ ‫העור‬ ‫לטיפוח‬ ‫אסטרטגיות‬
|‫מוצרים‬ ‫קידום‬|
‫לקיץ‬ ‫חמים‬ ‫מוצרים‬
‫ותזונה‬ ‫בריאות‬
09 .......... ‫בקיץ‬ ‫להתנהלות‬ ‫פשוטים‬ ‫שלבים‬
|‫מיוחד‬ ‫ריאיון‬|
13 .............................. ‫צ'ן‬ ‫ג'ונתן‬ ‫עם‬ ‫ריאיון‬
|‫וטכנולוגיה‬ ‫מדע‬|
15 ...........‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫הנוזל‬ ‫מילוי‬ ‫מכונות‬
|‫עדויות‬|
18 ............... ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬ ‫סיפורי‬
|‫כושר‬|
SunFit®
‫תכנית‬
|‫גופני‬ ‫כושר‬|
Squat Shoulder Press ‫אימון‬
03 ....................... ‫הכושר‬ ‫לחטיבת‬ ‫הצטרפו‬
|‫עסקים‬|
27 .............. ‫הקשר‬ ‫ויצירת‬ ‫המעקב‬ ‫חשיבות‬
‫עניינים‬ ‫תוכן‬
2013 ‫יוני-אוגוסט‬
SUNWRITER03
‫סאנריידר‬ .7 ‫טייוואן‬ ‫סארניידר‬ .6 ‫אירופה‬ ‫מזרח‬ ‫סאנריידר‬ .5 ‫צ'ן‬ ‫וקייסרין‬ ‫אריק‬ .4 ‫טורקיה‬ ‫סאנריידר‬ .3 ‫קנדה‬ ‫סאנריידר‬ .2 ‫תאילנד‬ ‫סאנריידר‬ .1
‫הראשיים‬ ‫החברה‬ ‫במשרדי‬ ‫הפנים‬ ‫בקבלת‬ .12 ‫אנג'לס‬ ‫בלוס‬ ‫הייצור‬ ‫מפעלי‬ .11 ‫ישראל‬ ‫סאנריידר‬ .10 ‫סין‬ ‫סאנריידר‬ .9 ‫קונג‬ ‫הונג‬ ‫סאנריידר‬ .8 ‫הונגריה‬
‫בכל‬ ‫מסאנריידרים‬ ‫הטרי‬ ‫לזוג‬ ‫ואיחולים‬ ‫ברכות‬
‫העולם‬
‫אווה‬ ‫וגברת‬ ‫ג'וזף‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫בתם‬ ,‫סו‬ ‫קנדי‬ ‫קייסרין‬
‫ואוי-לין‬ ‫טאי-פו‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫בנם‬ ,‫קואן-ג'יי‬ ‫ואריק‬ ,‫סו‬
‫בכנסייה‬ 2013 ‫בפברואר‬ 9 ,‫שישי‬ ‫ביום‬ ‫נישאו‬ ,‫צ'ן‬
23-‫ב‬ ‫נערכה‬ ‫שלהם‬ ‫הפנים‬ ‫קבלת‬ .‫אנג'לס‬ ‫בלוס‬
‫משפחה‬ ‫בנוכחות‬ ‫הילס‬ ‫בוורלי‬ ‫במלון‬ 2013 ‫במרס‬
.‫וחברים‬
‫משרדי‬ ,‫המשמחים‬ ‫האירועים‬ ‫חגיגות‬ ‫לכבוד‬
‫בכל‬ ‫והמשרדים‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫הראשיים‬ ‫החברה‬
‫איחולים‬ ‫ושלחו‬ ‫במרס‬ 22-‫ב‬ ‫מסיבות‬ ‫ערכו‬ ‫העולם‬
‫העולמיות‬ ‫לחדשות‬ ‫היכנסו‬ .‫הטרי‬ ‫לזוג‬ ‫לבביים‬
‫בתמונות‬ ‫לצפייה‬ www.sunrider.com ‫בכתובת‬
‫ושל‬ ‫החתונה‬ ‫של‬ ‫הפנים‬ ‫קבלת‬ ‫של‬ ‫נוספות‬
.‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫סאנריידר‬ ‫במשרדי‬ ‫החתונה‬ ‫חגיגות‬
‫את‬ ‫חוגגת‬ ‫סאנריידר‬
‫קייסרין‬ ‫של‬ ‫נישואיהם‬
‫צ'ן‬ ‫ואריק‬ ‫סו‬
1
4
5 6 7
2 3
‫סאנריידר‬ ‫עדכוני‬
‫חדשות‬
SUNWRITER 04
10
!‫בידינו‬ ‫התוצאות‬
‫סקר‬ ‫תוצאות‬
– 2013 ‫"תחרות‬
‫בחוף‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬
")BOB(
Easy ‫ירחון‬ ‫שביצע‬
‫את‬ ‫דירגו‬ Reader’s
SunLiving ‫תכנית‬
‫וחוסן‬ ‫לבריאות‬
‫בשתי‬ ‫כמועמדת‬
‫"הספא‬ :‫קטגוריות‬
‫הטוב‬ ‫הרפואי‬
‫ו"המרכז‬ "‫ביותר‬
‫להורדה‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬
."‫במשקל‬
‫חודש‬ ‫של‬ ‫המיוחד‬ ‫החוף‬ ‫בגיליון‬ ‫הופיעו‬ ‫לגמר‬ ‫שהגיעו‬ ‫המועמדים‬
‫באזור‬ ‫רחבה‬ ‫בתפוצה‬ ‫המופץ‬ ‫ירחון‬ ,Easy Reader-‫ל‬ ‫השייך‬ ,‫מרס‬
'‫ביץ‬ ‫מנהטן‬ ,'‫ביץ‬ ‫הרמוסה‬ ‫הערים‬ ‫ובו‬ ,‫אנג'לס‬ ‫לוס‬ ‫של‬ ‫הדרומי‬ ‫החוף‬
,‫"האנשים‬ ‫בעבור‬ ‫מצביעים‬ ‫העת‬ ‫כתב‬ ‫קוראי‬ ,‫שנה‬ ‫בכל‬ .'‫ביץ‬ ‫ורדונדו‬
."‫הדרומי‬ ‫החוף‬ ‫באזור‬ ‫המתרחש‬ ‫וכל‬ ‫המקומות‬
‫בשתי‬ ‫גבוה‬ ‫במקום‬ ‫דורגה‬ ‫וחוסן‬ ‫לבריאות‬ SunLiving ‫תכנית‬ ,‫כאמור‬
‫רק‬ ‫הושקה‬ ‫שהתכנית‬ ‫בכך‬ ‫בהתחשב‬ ,‫עבורה‬ ‫אדיר‬ ‫הישג‬ – ‫קטגוריות‬
‫בטורנס‬ ‫הממוקמת‬ ‫הקליניקה‬ ‫את‬ ‫ייסד‬ ‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬ .‫האחרון‬ ‫בינואר‬
‫כללית‬ ‫בבריאות‬ ,‫בכאב‬ ‫הוליסטי‬ ‫בטיפול‬ ‫ומתמקדת‬ ,‫קליפורניה‬
‫להורדה‬ ‫מתכניות‬ ‫מורכבים‬ ‫הטיפולים‬ .‫מפציעות‬ ‫מהירה‬ ‫ובהתאוששות‬
‫התזונה‬ ‫בתוספי‬ ‫ושימוש‬ ‫באור‬ ‫טיפול‬ ,‫סיני‬ ‫דיקור‬ ,‫כאב‬ ‫בקרת‬ ,‫במשקל‬
.‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫הצמחיים‬
‫כל‬ ‫של‬ ‫התמיכה‬ ‫על‬ ‫שוב‬ ‫"תודה‬ ‫באומרו‬ ‫הערכתו‬ ‫את‬ ‫הביע‬ ‫צ'ן‬ ‫ד"ר‬
‫מתכננים‬ ‫אנו‬ .‫בעבורנו‬ ‫שהצביעו‬ ‫שלנו‬ ‫והחברים‬ ‫שלנו‬ ‫הלקוחות‬
."‫הבאה‬ ‫בשנה‬ ‫יותר‬ ‫אף‬ ‫טובות‬ ‫תוצאות‬ ‫להשיג‬
‫שהצביעו‬ ‫שלנו‬ ‫והחברים‬ ‫שלנו‬ ‫הלקוחות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫התמיכה‬ ‫על‬ ‫שוב‬ ‫"תודה‬
."‫הבאה‬ ‫בשנה‬ ‫יותר‬ ‫אף‬ ‫טובות‬ ‫תוצאות‬ ‫להשיג‬ ‫מתכננים‬ ‫אנו‬ .‫בעבורנו‬
8
9
10
11
12
SunLiving ‫תכנית‬
‫בין‬ ‫דורגה‬ ‫וחוסן‬ ‫לבריאות‬
‫ביותר‬ ‫הטובים‬
‫סאנריידר‬ ‫עדכוני‬
‫חדשות‬
SUNWRITER05
‫עת‬ ‫הוא‬ ‫הירח‬ ‫פסטיבל‬
‫מתאחדים‬ ‫שבה‬ ‫מיוחדת‬
‫מודים‬ ,‫וחברים‬ ‫משפחה‬ ‫עם‬
‫ונהנים‬ ‫הטבע‬ ‫של‬ ‫לנדיבותו‬
‫כך‬ ‫לשם‬ .‫מלא‬ ‫ירח‬ ‫של‬ ‫מיופיו‬
‫של‬ ‫מיוחדת‬ ‫ערכה‬ ‫יצרנו‬
.‫האהובים‬ ‫סאנריידר‬ ‫מוצרי‬
‫מאירים‬‫כוכבים‬,‫זוהר‬‫ירח‬‫לחיי‬
.‫סאנריידר‬ ‫עם‬ ‫טובים‬ ‫ולימים‬
‫ירח‬ ‫פסטיבל‬
‫ובריא‬ ‫שמח‬
SUNWRITER 06
‫בריאה‬ ‫חגיגה‬
Sunrider® ‫של‬ ‫ניעור‬ ‫בקבוק‬ ,Fortune Delight®, SunBar‫‏‬®
‫משקה‬ ‫זהו‬ !Fortune Delight® ‫לצד‬ ‫מוגשות‬ ‫מסורתיות‬ ‫ירח‬ ‫עוגות‬ ?‫מסורתיות‬ ‫ירח‬ ‫מעוגות‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מה‬
.‫טבעיים‬ ‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫מגוון‬ ‫באמצעות‬ ‫האנרגיה‬ ‫את‬ ‫ומגביר‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫המנקה‬ ,‫צמחים‬ ‫מתמציות‬ ‫עשוי‬ ‫קלאסי‬
.‫היום‬ ‫במהלך‬ ‫עת‬ ‫ובכל‬ ‫במפגשים‬ ‫ממנו‬ ‫ליהנות‬ ‫ותוכלו‬ ,‫קר‬ ‫או‬ ‫חם‬ ‫טעים‬
‫את‬ ‫ומכיל‬ ‫נהדר‬ ‫טעם‬ ‫בעל‬ ,‫המקורי‬ ‫בחטיף‬ ‫המצוי‬ ‫הטוב‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מכיל‬ SunBar‫‏‬® Oatmeal Raisin *
‫פחמימות‬ ,‫ללב‬ ‫הבריא‬ ‫סויה‬ ‫וחלבון‬ ‫סיבים‬ ‫מכיל‬ ‫חטיף‬ ‫כל‬ .‫וצימוקים‬ ‫שועל‬ ‫בשיבולת‬ ‫המצויים‬ ‫היתרונות‬
.‫חמצון‬ ‫ונוגדי‬ ‫בריאות‬ ‫שומן‬ ‫חומצות‬ ,‫מורכבות‬
.‫ממנו‬ ‫ליהנות‬ ‫יוכלו‬ ‫שלכם‬ ‫האורחים‬ ‫שכל‬ ‫מזין‬ ‫פינוק‬ ‫וזהו‬ ,‫משביע‬ ,‫לעיס‬ ,‫רך‬ ‫החטיף‬
.2013 ‫במהלך‬ ‫*יגיע‬
‫נקודות‬ ‫ובעל‬ ‫חזק‬ ‫בקבוק‬ ‫זהו‬ .‫סאנריידר‬ ‫משקאות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ולמזיגה‬ ‫לערבוב‬ ‫אידיאלי‬ ‫שלנו‬ ‫הניעור‬ ‫בקבוק‬
‫את‬ ‫עליכם‬ ‫להקל‬ ‫כדי‬ ‫מ"ל‬ ‫סימני‬ ‫מצוירים‬ ‫הבקבוק‬ ‫על‬ .BPA ‫ללא‬ ‫מיוצר‬ ‫והוא‬ ,‫נוחה‬ ‫למזיגה‬ ‫בצדדים‬ ‫אחיזה‬
.‫בקלות‬ ‫קרח‬ ‫קוביות‬ ‫לבקבוק‬ ‫להוסיף‬ ‫לכם‬ ‫מאפשרת‬ ‫הרחבה‬ ‫והפיה‬ ,‫המדידה‬
‫סאנריידר‬ ‫עדכוני‬
‫מוצרים‬ ‫קידום‬
SUNWRITER07
‫בקיץ‬ ‫נכון‬ ‫עור‬ ‫טיפוח‬
‫בעור‬ ‫נפוצות‬ ‫בעיות‬ ‫לצמצום‬ ‫לכם‬ ‫יסייע‬
‫עורכם‬ ‫על‬ ‫הגנו‬
‫זמננו‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫מבלים‬ ‫שאנו‬ ‫כיוון‬ ,‫הקיץ‬ ‫בחודשי‬ ‫ובייחוד‬ ,‫השנה‬ ‫כל‬ ‫במהלך‬ ‫חשוב‬ ‫בעור‬ ‫נכון‬ ‫טיפול‬
.‫לבית‬ ‫מחוץ‬
‫זיהום‬ .‫ביכולותיו‬ ‫מוגבל‬ ‫הוא‬ ,‫חיצוניים‬ ‫מגופים‬ ‫עלינו‬ ‫להגן‬ ‫כדי‬ ‫קשה‬ ‫עובד‬ ‫שלנו‬ ‫שהעור‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬
‫פשוטות‬ ‫דרכים‬ ‫יש‬ ‫לפיכך‬ .‫ובתכונותיו‬ ‫העור‬ ‫במראה‬ ‫לפגום‬ ‫עלולים‬ ‫לשמש‬ ‫יתר‬ ‫וחשיפת‬ ‫סביבתי‬
.‫טוב‬ ‫מראה‬ ‫ובעל‬ ‫בריא‬ ‫עליו‬ ‫ולשמור‬ ‫עורנו‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫לנו‬ ‫לעזור‬ ‫שעשויות‬ ‫ויעילות‬
‫קיץ‬‫קיץ‬‫העור‬ ‫טיפוח‬ ‫אסטרטגיות‬‫העור‬ ‫טיפוח‬ ‫אסטרטגיות‬
SUNWRITER 08
‫בשמש‬ ‫חכמים‬ ‫היו‬
UV ‫כקרני‬ ‫הידועות‬ ‫השמש‬ ‫של‬ ‫העל-סגוליות‬ ‫הקרניים‬
,‫מוקדמת‬ ‫להזדקנות‬ ‫ולגרום‬ ‫בעור‬ ‫לפגוע‬ ‫עלולות‬
‫לעור‬ ‫להיגרם‬ ‫שעלולים‬ ‫הנזקים‬ .‫העור‬ ‫ולסרטן‬ ‫לקמטים‬
‫יותר‬ ‫שנחשפים‬ ‫ככל‬ ‫גוברים‬ ‫העור‬ ‫סרטן‬ ‫לפתח‬ ‫והסיכון‬
.‫לשמש‬
‫קרם‬ ‫מריחת‬ ‫באמצעות‬ ‫השמש‬ ‫נזקי‬ ‫מפני‬ ‫להתגונן‬ ‫תוכלו‬
‫בעלי‬ ‫בגדים‬ ‫לבישת‬ ‫ובאמצעות‬ ‫גבוה‬ ‫מקדם‬ ‫בעל‬ ‫הגנה‬
‫על‬ ,‫הפנים‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫קרם‬ ‫למרוח‬ ‫יש‬ .‫ארוכים‬ ‫שרוולים‬
‫קרם‬ ‫למרוח‬ ‫חשוב‬ .‫לשמש‬ ‫חשוף‬ ‫מקום‬ ‫ובכל‬ ‫הצוואר‬
‫או‬ ‫שחייה‬ ‫לאחר‬ ‫בעיקר‬ ,‫גבוהה‬ ‫בתדירות‬ ‫הגנה‬
.‫התעמלות‬
–10:00 ,‫היום‬ ‫בשעות‬ ‫בעיקר‬ ‫השמש‬ ‫מפני‬ ‫הישמרו‬
‫השמש‬ ‫של‬ UV-‫ה‬ ‫קרני‬ ‫האלה‬ ‫שבשעות‬ ‫כיוון‬ ,16:00
‫ומחול‬ ‫ממים‬ ‫היזהרו‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ .‫מאוד‬ ‫חזקות‬
.‫בצל‬ 85% ‫עד‬ ‫השמש‬ ‫קרני‬ ‫את‬ ‫המחזירים‬
‫מהשמש‬ ‫הגנה‬ ‫עזרי‬
‫מהסוג‬ ‫משקפיים‬ ‫(בעיקר‬ ‫ואיכותיות‬ ‫טובות‬ ‫שמש‬ ‫משקפי‬
‫העור‬ ‫ועל‬ ‫העיניים‬ ‫על‬ ‫מגנות‬ )‫הפנים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫העוטף‬
‫לילדים‬ ‫גם‬ ‫ומומלץ‬ ,‫סולריות‬ UV ‫קרני‬ ‫מפני‬ ‫סביבן‬ ‫העדין‬
‫רחב‬ ‫כובע‬ ‫חבשו‬ ‫נוספת‬ ‫להגנה‬ .‫להרכיבם‬ ‫למבוגרים‬ ‫וגם‬
‫רחב‬ ‫כובע‬ .‫הפנים‬ ‫על‬ ‫המגנים‬ ‫מצחייה‬ ‫כובע‬ ‫או‬ ‫שוליים‬
‫לעיניכם‬ ‫המגיעות‬ UV-‫ה‬ ‫מקרני‬ ‫חצי‬ ‫לחסום‬ ‫יכול‬ ‫שוליים‬
.‫ולעפעפיים‬
‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫סכנות‬
‫מראים‬ ‫מחקרים‬ .‫בעורכם‬ ‫לפגוע‬ ‫יכולה‬ ‫השמש‬ ‫רק‬ ‫לא‬
,‫פליטה‬ ‫מצינור‬ ‫היוצא‬ ‫עשן‬ ,‫ערפיח‬ ‫כמו‬ ‫אוויר‬ ‫שזיהום‬
‫יוצרים‬ UV ‫קרני‬ ‫עם‬ ‫במגע‬ ‫הבאים‬ ‫ולכלוך‬ ‫אבק‬ ,‫עשן‬
‫ליצור‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ .‫שלכם‬ ‫לעור‬ ‫מזיקים‬ ‫חופשיים‬ ‫רדיקלים‬
‫לרוקן‬ ‫וכן‬ ,‫דהוי‬ ‫עור‬ ‫וצבע‬ ‫עור‬ ‫כתמי‬ ,‫מוקדמים‬ ‫קמטים‬
.‫קולגן‬ ‫יצירת‬ ‫ולעכב‬ ‫מהתאים‬ ‫החמצן‬ ‫את‬
‫מספר‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫עשויים‬ ‫מסוימים‬ ‫מצבים‬
.‫שלנו‬ ‫בגוף‬ ‫המצויים‬ ‫החופשיים‬ ‫הרדיקלים‬
‫לגרום‬ ‫עלולים‬ ‫ושיזוף‬ ‫אלכוהול‬ ‫שתיית‬ ,‫עישון‬
‫חופשיים‬ ‫רדיקלים‬ ‫ביצירת‬ ‫מוגברת‬ ‫לעלייה‬
‫לרעלים‬ ‫וחשיפה‬ ‫זיהום‬ ,‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫ובהם‬ ,‫בגוף‬
.‫קרינה‬ ‫או‬ ‫קשים‬
‫הטבעית‬ ‫ההגנה‬ ,‫שמתבגרים‬ ‫ככל‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬
‫ולחץ‬ ‫חופשיים‬ ‫רדיקלים‬ ,‫חמצון‬ ‫נגד‬ ‫גופנו‬ ‫של‬
‫הסיבה‬ ‫זו‬ .‫יעילה‬ ‫פחות‬ ‫להיות‬ ‫הופכת‬ ‫חמצון‬ ‫של‬
‫נוגדי‬ ‫של‬ ‫חזקה‬ ‫שדיאטה‬ ‫מאמינים‬ ‫שמחקרים‬
‫הקשורות‬ ‫רבות‬ ‫מחלות‬ ‫למנוע‬ ‫עשויה‬ ‫חמצון‬
.‫לגיל‬
‫זיהום‬ ‫מפני‬ ‫הגנה‬
‫את‬ ‫לשטוף‬ ‫יש‬ ,‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מפני‬ ‫עורכם‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫כדי‬
‫יתרה‬ .‫יום-יומי‬ ‫באופן‬ ‫בלחות‬ ‫ולהזינם‬ ‫לנקותם‬ ,‫הפנים‬
,‫החמים‬ ‫הימים‬ ‫במהלך‬ ‫עורכם‬ ‫את‬ ‫תזניחו‬ ‫אם‬ ,‫מכך‬
‫הקצר‬ ‫לטווח‬ ‫תוצאות‬ ‫יש‬ ,‫ושומן‬ ‫זיעה‬ ‫מצטברים‬ ‫שבהם‬
.‫הארוך‬ ‫ולטווח‬
‫החמצון‬ ‫נוגד‬ ‫יתרון‬
‫יכולים‬ ‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ,‫שלכם‬ ‫העור‬ ‫לטיפוח‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬
‫האוויר‬ ‫מזיהום‬ ‫הנגרמים‬ ‫הנזקים‬ ‫מפני‬ ‫עליו‬ ‫להגן‬ ‫לסייע‬
.‫פנימה‬ ‫ומבחוץ‬ ‫החוצה‬ ‫מבפנים‬ ‫לשמש‬ ‫ומהחשיפה‬
‫ומינרלים‬ ‫ויטמינים‬ ,‫חמצון‬ ‫שנוגדי‬ ‫אומרים‬ ‫בריאות‬ ‫מומחי‬
‫אם‬ ‫בין‬ ,‫העור‬ ‫מראה‬ ‫לבריאות‬ ‫אינטגרלי‬ ‫תפקיד‬ ‫בעלי‬
‫ותחליבים‬ ‫בקרמים‬ ‫או‬ ‫תזונה‬ ‫בתוספי‬ ,‫במזון‬ ‫מצוי‬ ‫המקור‬
.‫מתאימים‬
,‫ירוק‬ ‫בתה‬ ,‫בוויטמינים‬ ‫חמצון‬ ‫שנוגדי‬ ‫מצא‬ ‫מחקר‬
‫בשיפור‬ ‫מאוד‬ ‫מסייעים‬ ‫וברסברטרול‬ ‫ענבים‬ ‫בתמצית‬
‫לתאים‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ .‫ומראהו‬ ‫העור‬ ‫בריאות‬
‫נמצא‬ ,‫החופשיים‬ ‫הרדיקלים‬ ‫נגד‬ ‫להילחם‬ ‫בגוף‬
‫של‬ ‫גדילה‬ ‫מעודדים‬ ,C-‫ו‬ A ‫ויטמין‬ ,‫החמצון‬ ‫שנוגדי‬
‫יעילים‬ ‫הם‬ .‫להשתקם‬ ‫לגוף‬ ‫מסייעים‬ ‫ובכך‬ ‫תאיות‬ ‫רקמות‬
.‫ומתחלף‬ ‫מתחדש‬ ‫שתמיד‬ ‫לעור‬
‫החופשיים‬ ‫הרדיקלים‬
09 SUNWRITER
‫לקיץ‬ ‫חמים‬ ‫מוצרים‬ ‫קיץ‬‫קיץ‬
,‫העונה‬ ‫לתוך‬ ‫עמוק‬ ‫שתצללו‬ ‫לפני‬
‫מוצרי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ברשותכם‬ ‫שיש‬ ‫ודאו‬
‫קופחת‬ ‫שמש‬ .‫לקיץ‬ ‫שלנו‬ ‫החובה‬
‫לפגום‬ ‫עלולים‬ ‫ובבריכה‬ ‫בים‬ ‫ושחייה‬
‫נהדר‬ ‫להיראות‬ ‫תוכלו‬ ‫אבל‬ ,‫בעורכם‬
‫באמצעות‬ ‫הקיץ‬ ‫עונת‬ ‫כל‬ ‫במשך‬
‫בכל‬ .‫שלנו‬ ‫לעור‬ ‫הטיפוח‬ ‫מוצרי‬
‫סאנריידר‬ ,‫לקיץ‬ ‫למוצרים‬ ‫הנוגע‬
.‫כולם‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫מאפילה‬
SUNWRITER 10
‫מושלמת‬ ‫הגנה‬
Oi-Lin®
Deep Moisture Lotion Sunscreen SPF 25,
Oi-Lin®
Natural Emulsion SPF 30
Sunmilk SunScreen .‫לקיץ‬ ‫בשבילכם‬ ‫המושלמים‬ ‫המוצרים‬ ‫לנו‬ ‫יש‬
‫שבקושי‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫ושקוף‬ ‫רגיש‬ ‫לעור‬ ‫דיו‬ ‫עדין‬ ‫הגנה‬ ‫מקדם‬ ‫קרם‬ SPF 25
.‫רב‬ ‫לזמן‬ ‫מספיקה‬ ‫ממנו‬ ‫קטנה‬ ‫וכמות‬ ,‫מאוד‬ ‫מרוכז‬ ‫הוא‬ .‫בו‬ ‫מרגישים‬
‫כבדה‬ ‫תחושה‬ ‫מותיר‬ ‫ואינו‬ ‫ושווה‬ ‫חלק‬ ‫באופן‬ ‫העור‬ ‫על‬ ‫נמרח‬ ‫הוא‬
‫של‬ ‫דקות‬ 40 ‫אחרי‬ ‫גם‬ ‫יעילותו‬ ‫על‬ ‫שומר‬ ‫ההגנה‬ ‫קרם‬ .‫שמנונית‬ ‫או‬
.‫במים‬ ‫פעילות‬
‫נוגדי‬ ‫בעלת‬ ‫נוסחה‬ ‫מכיל‬ Oi-Lin®
Natural Emulsion SPF 30
‫עץ‬ ‫פרי‬ ‫עם‬ ‫בסינרגיה‬ ‫הפועלים‬ ,E ‫וויטמין‬ B ‫ויטמין‬ ,A ‫ויטמין‬ ,‫חמצון‬
‫האלסטיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫לעור‬ ‫המסייעים‬ ‫צמחיות‬ ‫ותמציות‬ ‫הדר‬
‫לחות‬ ‫בעל‬ .‫לעין‬ ‫הנראים‬ ‫ההזדקנות‬ ‫סימני‬ ‫את‬ ‫ומפחית‬ ‫שלו‬ ‫הצעירה‬
.‫מהשמש‬ ‫שניזוק‬ ‫יבש‬ ‫בעור‬ ‫קסמים‬ ‫המחוללת‬ ‫מרוכזת‬
‫בארץ‬ ‫לרכישה‬ ‫ניתן‬ ‫*אינו‬
OI-LIN®
LIP REPLENISH‫‏‬
‫השתמשו‬ ?‫בשמש‬ ‫ממושכת‬ ‫שהייה‬ ‫על‬ ‫המחיר‬ ‫את‬ ‫משלמים‬
‫כגון‬ ‫טבעיים‬ ‫שמנים‬ ‫בתחליבי‬ ‫העשיר‬ Oi-Lin® Lip Replenish -‫ב‬
.‫השפתיים‬ ‫את‬ ‫ומזינים‬ ‫מרגיעים‬ ,‫המגנים‬ ,‫וחמנייה‬ ‫משמש‬ ,‫קאסטור‬
‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫של‬ ‫הגנה‬ ‫המספקים‬ ,C ‫וויטמין‬ E ‫ויטמין‬ ‫מכיל‬ ‫הג'ל‬
‫את‬ ‫המרגיעים‬ ,‫וביסאבולול‬ ‫אלוורה‬ ‫תמציות‬ ;‫קולגן‬ ‫ליצירת‬ ‫ומסייעים‬
.‫הגוף‬ ‫של‬ ‫הטבעית‬ ‫השיקום‬ ‫ליכולת‬ ‫ומסייעים‬ ‫העור‬
‫‏‬** SUNNY DAYS®
‫את‬ ‫המרעננת‬ ‫נוסחה‬ ‫מכילות‬ ‫שלנו‬ ‫הצמחיות‬ ‫המנטה‬ ‫סוכריות‬
‫ללא‬ ,‫מלאכותיים‬ ‫תוספים‬ ‫ללא‬ ,‫כימיקלים‬ ‫ללא‬ ,‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫הנשימה‬
‫כל‬ .‫בשיניים‬ ‫לפגוע‬ ‫העלולים‬ ‫סוכרים‬ ‫וללא‬ ‫החי‬ ‫מן‬ ‫לוואי‬ ‫תוצר‬
‫מרענן‬ ‫מנטה‬ ‫טעם‬ ‫של‬ ‫טבעית‬ ‫התפרצות‬ ‫מכילה‬ ‫טעימה‬ ‫סוכרייה‬
.‫מקום‬ ‫לכל‬ ‫לנשיאה‬ ‫וקלה‬ ‫נוחה‬ ‫הסוכריות‬ ‫קופסת‬ .‫ונקי‬
2013 ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫**יגיע‬
‫סאנריידר‬ ‫עדכוני‬
‫מוצרים‬ ‫קידום‬
SUNWRITER11
‫לחיים‬ ‫טעם‬ ‫מוסיף‬
‫רגע‬ ‫כל‬ ‫מנצלים‬ ‫אנו‬ ‫הקיץ‬ ‫בעונת‬
.‫לבית‬ ‫מחוץ‬ ‫בעיקר‬ ‫ומבלים‬ ‫פנוי‬
‫הפעילויות‬ ‫לכל‬ ‫הנאה‬ ‫להוסיף‬ ‫תוכלו‬
.SunnyDew® ‫באמצעות‬ ‫שלכם‬
‫טעמם‬ ‫את‬ ‫המשפר‬ ‫טבעי‬ ‫ממתיק‬
‫ללא‬ ‫מזון‬ ‫ושל‬ ‫משקאות‬ ‫של‬
‫ולכן‬ ,‫מאוד‬ ‫מרוכז‬ .‫קלוריות‬ ‫תוספת‬
‫לשפר‬ ‫כדי‬ ‫בלבד‬ ‫טיפות‬ ‫בכמה‬ ‫די‬
‫רגילים‬ ‫מים‬ ‫כוס‬ ‫של‬ ‫טעמה‬ ‫את‬
‫ונוח‬ ‫קטן‬ ‫הבקבוקון‬ !‫טעים‬ ‫למשקה‬
.‫מקום‬ ‫לכל‬ ‫לנשיאה‬
‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫של‬ ‫מחזקת‬ ‫תוספת‬
‫הזיהומים‬ ‫סוגי‬ ‫בכל‬ ‫ומקורו‬ ‫הגוף‬ ‫על‬ ‫שמונח‬ ‫החמצון‬ ‫עול‬
‫הגוף‬ ‫על‬ ‫חמצון‬ ‫לנוגדי‬ ‫שיש‬ ‫ההגנה‬ ‫חשיבות‬ ‫את‬ ‫מדגיש‬
‫מעניקים‬ ‫סאנריידר‬ ‫מוצרי‬ .‫חופשיים‬ ‫רדיקלים‬ ‫תקיפת‬ ‫מפני‬
‫מגוון‬ ‫באמצעות‬ ‫מוגן‬ ‫שגופכם‬ ‫להבטיח‬ ‫ונוחה‬ ‫בטוחה‬ ‫דרך‬
.‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫נוסחאות‬
‫בקבוק‬ ,‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫המתקדמת‬ ‫הריכוז‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫בשל‬
‫רסברטרול‬ ‫יותר‬ ‫מכיל‬ Tei-Fu™ Metalite™ ‫של‬ ‫אחד‬
‫תוכלו‬ ‫באמצעותו‬ .‫אדום‬ ‫יין‬ ‫בקבוקי‬ 1,000-‫ב‬ ‫מהמצוי‬
‫אחרים‬ ‫חמצון‬ ‫ונוגדי‬ ‫הרסברטרול‬ ‫מיתרונות‬ ‫ליהנות‬
.‫ובקלות‬ ‫בבטחה‬ ,‫ההזדקנות‬ ‫בתופעות‬ ‫הנלחמים‬
Oi-Lin® Replenish Gel‫‏‬
‫מכיל‬ ‫הוא‬ .‫חדשנית‬ ‫מנוסחה‬ ‫המורכב‬ ,‫לעור‬ ‫נפלא‬ ‫קרם‬
C ‫ויטמין‬ ‫החמצון‬ ‫נוגד‬ ‫של‬ ‫ויציבה‬ ‫עדינה‬ ,‫חזקה‬ ‫צורה‬
.‫העור‬ ‫את‬ ‫ומעדן‬ ‫מחליק‬ ,‫המבהיר‬
‫ומתיחה‬ ‫עידון‬ ‫קרם‬
Dr. Chen® Refining & Lifting Cream
‫ומסייע‬ ‫ההזדקנות‬ ‫בתופעות‬ ‫הנלחם‬ ‫רב-עצמה‬ ‫קרם‬ ‫זהו‬
‫המוצר‬ ‫נוסחת‬ .‫העור‬ ‫של‬ ‫הצעיר‬ ‫מראהו‬ ‫את‬ ‫ולשמר‬ ‫לשקם‬
‫פגיעת‬ ‫את‬ ‫המפחיתים‬ ,‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫מכילה‬ ‫המהפכנית‬
‫המעניקים‬ ,‫טבעיים‬ ‫לחות‬ ‫מעניקי‬ ,‫החופשיים‬ ‫הרדיקלים‬
‫קמטים‬ ‫ומחליקים‬ ‫המעגלים‬ ‫וחומרים‬ ‫הפנים‬ ‫לעור‬ ‫לחות‬
‫סוגי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫היטב‬ ‫ומשפיע‬ ‫פעולה‬ ‫מהיר‬ ‫הקרם‬ .‫וקמטוטים‬
.‫העור‬
Dr. Chen® Hand & Body Lotion ‫וגוף‬ ‫ידיים‬ ‫קרם‬
‫הגוף‬ ‫כל‬ ‫על‬ Dr. Chen® ‫מסדרת‬ ‫והגוף‬ ‫הידיים‬ ‫קרם‬ ‫את‬ ‫מרחו‬
‫הנוסחה‬ !‫יותר‬ ‫וחלק‬ ‫צעיר‬ ‫מראה‬ ‫יקבל‬ ‫מיד‬ ‫ועורכם‬
‫ובהשבת‬ ‫בעור‬ ‫הלחות‬ ‫על‬ ‫בשמירה‬ ‫מסייעת‬ ‫שלנו‬ ‫המתקדמת‬
.‫יבש‬ ‫לעור‬ ‫החיות‬
‫של‬ ‫גבוה‬ ‫ריכוז‬ ‫מכיל‬ Dr. Chen® ‫מסדרת‬ ‫והגוף‬ ‫הידיים‬ ‫קרם‬
‫שמנים‬ ,‫צמחיות‬ ‫תמציות‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ,E ‫ויטמין‬ ‫החמצון‬ ‫נוגד‬
‫אינו‬ ‫ולעולם‬ ,‫וחלק‬ ‫רך‬ ‫העור‬ ‫את‬ ‫מותיר‬ ‫הוא‬ .‫ואצות‬ ‫טבעיים‬
.‫שמנוני‬ ‫אותו‬ ‫מותיר‬
‫צמאונכם‬ ‫את‬ ‫הרוו‬
‫בקרב‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫המגנים‬ ‫והם‬ ,‫הגוף‬ ‫להזנת‬ ‫חיוניים‬ ‫מים‬
,‫תאים‬ ‫לצמיחת‬ ‫מסייעים‬ ,‫העור‬ ‫את‬ ‫מרווים‬ ‫מים‬ .‫בריא‬ ‫עור‬ ‫על‬
‫כהים‬ ‫תאים‬ ‫לצמצום‬ ‫מסייעים‬ ,‫הדם‬ ‫זרימת‬ ‫את‬ ‫משפרים‬
.‫העור‬ ‫גמישות‬ ‫את‬ ‫ומשפרים‬ ‫לעיניים‬ ‫מתחת‬
Fortune Delight® ‫כמו‬ ‫צמחיים‬ ‫משקאות‬ ‫מציעה‬ ‫סאנריידר‬
‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫לו‬ ‫ומעניקים‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫שמרווים‬ Calli®-‫ו‬
‫של‬ ‫וקטצי'נים‬ ‫ביובפלבנואידים‬ ,‫פוליפנולים‬ ‫ובהם‬ ,‫טבעיים‬
‫לניקוי‬ ‫במיוחד‬ ‫הורכבו‬ ‫האלה‬ ‫המשקאות‬ ‫נוסחאות‬ .‫תה‬
‫קורן‬ ‫מראה‬ ‫על‬ ‫ולשמירה‬ ‫החוצה‬ ‫מבפנים‬ ‫העור‬ ‫של‬ ‫ולהזנה‬
.‫ובריא‬
‫טוב‬ ‫מקור‬ ,‫אמיתי‬ "‫על‬ ‫"משקה‬ ‫הוא‬ Sunrider® Vitafruit‫‏‬®
‫יעילים‬ ‫שנמצאו‬ ‫עצמה‬ ‫רבי‬ ‫חמצון‬ ‫לנוגדי‬ ,C-‫ו‬ A ‫לוויטמינים‬
‫וטעים‬ ‫בריא‬ ‫משקה‬ ‫היותו‬ ‫מלבד‬ .‫חופשיים‬ ‫רדיקלים‬ ‫בנטרול‬
‫עם‬ ‫מוגשים‬ ‫פירות‬ ‫מעל‬ ‫להוסיף‬ ‫אפשר‬ ,‫מים‬ ‫עם‬ ‫המעורבב‬
.‫לשייקים‬ ‫להוסיף‬ ‫או‬ ,‫קרח‬
SUNWRITER 12
‫הנוזלים‬ ‫חשיבות‬
‫להתחשב‬ ‫שיש‬ ‫גורמים‬ ‫כמה‬ ‫יש‬
‫כמות‬ ‫חישוב‬ ‫בעת‬ ‫בהם‬
‫העיקרי‬ .‫לצרוך‬ ‫שעליכם‬ ‫הנוזלים‬
,‫סביבה‬ ,‫התעמלות‬ ‫היא‬ ‫שבהם‬
,‫בריאותיים‬ ‫ומצבים‬ ‫מחלות‬
‫אתם‬ ‫אם‬ .‫והנקה‬ ‫היריון‬
,‫הרבה‬ ‫ומזיעים‬ ‫הרבה‬ ‫מתעמלים‬
‫או‬ ‫חם‬ ‫באקלים‬ ‫גרים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬
‫בעלי‬ ‫או‬ ‫חולים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ,‫לח‬
‫אלה‬ ‫כל‬ .‫כלשהו‬ ‫בריאותי‬ ‫מצב‬
‫הנוזלים‬ ‫בכמות‬ ‫עלייה‬ ‫דורשים‬
‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬ .‫לצרוך‬ ‫שעליכם‬
‫בנוגע‬ ‫תהיות‬ ‫או‬ ‫שאלות‬
‫תמיד‬ ,‫לנוזלים‬ ‫או‬ ‫להתייבשות‬
‫המטפל‬ ‫הרופא‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬
‫עצה‬ ‫או‬ ‫מומחה‬ ‫של‬ ‫דעה‬ ‫לשמוע‬
.‫רפואית‬
‫פשוטים‬ ‫שלבים‬
‫בקיץ‬ ‫להתנהלות‬
‫הלוהט‬ ‫בחום‬ )‫בריאותיים‬ ‫סיכונים‬ ‫(ומנעו‬ ‫הצמא‬ ‫את‬ ‫שברו‬
‫והזנה‬ ‫בריאות‬
‫צמחיים‬ ‫תזונה‬ ‫תוספי‬
,‫מאוד‬ ‫לוהט‬ ‫הקיץ‬ ‫בעונת‬ ‫האוויר‬ ‫מזג‬
‫מזמין‬ ‫החם‬ ‫האוויר‬ ‫מזג‬ ‫כן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬
‫השמש‬ ‫תחת‬ ‫בחוץ‬ ‫מבלים‬ ‫תמיד‬ ‫ואנו‬
‫הן‬ ‫בחוץ‬ ‫פעילויות‬ ‫אמנם‬ .‫הלוהטת‬
‫השמש‬ ‫שתחת‬ ‫לזכור‬ ‫יש‬ ‫אך‬ ,‫כיפיות‬
.‫להתייבש‬ ‫עלולים‬ ‫אנו‬ ‫החמה‬
‫מים‬ ‫הרבה‬ ‫לשתות‬ ‫שיש‬ ‫יודעים‬ ‫כולנו‬
‫אולם‬ .‫להתייבש‬ ‫שלא‬ ‫כדי‬ ‫ונוזלים‬
.‫מספיק‬ ‫שותים‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫רבים‬ ‫אנשים‬
‫בהתאוששות‬ ‫חיוני‬ ‫מרכיב‬ ‫הם‬ ‫מים‬
‫חשוב‬ ‫הוא‬ ‫ולכן‬ ,‫הגוף‬ ‫של‬ ‫הביולוגית‬
‫אופטימלית‬ ‫לבריאות‬ ‫מאוד‬
75%-‫ש‬ ‫הידעתם‬ .‫היומי‬ ‫ולתפקוד‬
‫אנו‬ ?‫ממים‬ ‫עשוי‬ ‫גופנו‬ ‫ממשקל‬
‫היום‬ ‫במהלך‬ ‫בגוף‬ ‫המים‬ ‫את‬ ‫מאבדים‬
‫בנשימה‬ :‫טבעיים‬ ‫תפקודים‬ ‫בביצוע‬
‫ובשימוש‬ ‫בהזעה‬ ,‫לעור‬ ‫לחות‬ ‫ובהענקת‬
‫להיגרם‬ ‫עשויה‬ ‫התייבשות‬ .‫בשירותים‬
‫או‬ ‫נוזלים‬ ‫של‬ ‫מספקת‬ ‫שתייה‬ ‫מחוסר‬
.‫מים‬
‫התייבשות‬ ‫של‬ ‫רבים‬ ‫אזהרה‬ ‫סימני‬ ‫יש‬
,‫כהה‬ ‫שתן‬ ‫ובהם‬ ,‫מהם‬ ‫להיזהר‬ ‫שיש‬
,‫סחרחורות‬ ,‫ראש‬ ‫כאבי‬ ,‫כבדות‬ ,‫צמא‬
.‫ובחילה‬ ‫סדוקות‬ ‫שפתיים‬ ,‫בפה‬ ‫יובש‬
‫קל‬ ‫ממקרה‬ ‫משתנה‬ ‫התייבשות‬
‫מסכן‬ ‫להיות‬ ‫שעשוי‬ ,‫לחמור‬ ‫לבינוני‬
‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫תמיד‬ ‫עליכם‬ ‫לכן‬ .‫חיים‬
‫כשהטמפרטורות‬ ‫במיוחד‬ ‫שתייה‬
‫אוויר‬ ‫במזג‬ ‫בחוץ‬ ‫פעילות‬ ‫ובעת‬ ‫גבוהות‬
.‫כזה‬
IT-‫ה‬ ‫מחלקת‬ ‫בניהול‬ ‫וכלה‬ ‫התיכון‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫הריצה‬ ‫קבוצת‬ ‫בראש‬ ‫בלעמוד‬ ‫החל‬
.‫כמנהיג‬ ‫הצטיין‬ ‫תמיד‬ ‫צ'ן‬ ‫ג'ונתן‬ ,‫בסאנריידר‬
13 SUNWRITER
3
1
2
3
‫צ'ן‬
‫הטמעת‬ ‫כמו‬ ‫גדולים‬ ‫פרויקטים‬ ‫בניהול‬ ‫עסוק‬ ‫תמיד‬ ‫אתה‬
‫חדשות‬ ‫מקוונות‬ ‫חנויות‬ ,'‫'אורקל‬ ‫מערכת‬
?‫האלה‬ ‫הפרויקטים‬ ‫בכל‬ ‫מטרתך‬ ‫מה‬ .IBO ‫ועמודי‬
‫כל‬ ‫של‬ IT-‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫הפרויקטים‬ ‫כמנהל‬
‫מתנהלים‬ ‫בתחום‬ ‫שהפרויקטים‬ ‫מוודא‬ ‫אני‬ ,‫החברה‬
‫ומשלימות‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫הכלליות‬ ‫המטרות‬ ‫עם‬ ‫בתיאום‬
‫המשימות‬ .‫בחברה‬ ‫האחרות‬ ‫העסקיות‬ ‫הפעולות‬ ‫את‬
‫אסטרטגיה‬ ‫מתן‬ ,‫לשאלות‬ ‫מענה‬ ‫כוללות‬ ‫שלי‬ ‫היומיות‬
.IT-‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫ופרויקטים‬ ‫לפעולות‬ ‫מסודרת‬
‫צעיר‬ ‫כשהיית‬ ‫ששיחקת‬ ‫המחשב‬ ‫משחקי‬ ‫כל‬ ‫סמך‬ ‫על‬
‫משחקי‬ ‫יוצר‬ ‫תהיה‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫שבסופו‬ ‫בטוחה‬ ‫הייתי‬ ,‫יותר‬
‫באוניברסיטת‬ ‫מידע‬ ‫מערכות‬ ‫ללמוד‬ ‫החלטת‬ ‫איך‬ .‫מחשב‬
?)BYU( ‫בירגהם‬ ‫יאנג‬
‫את‬ ‫להפוך‬ ‫רציתי‬ ‫אבל‬ ,‫מהנים‬ ‫הם‬ ‫מחשב‬ ‫משחקי‬
.‫מעשי‬ ‫למשהו‬ ‫או‬ ‫עסקי‬ ‫לרעיון‬ ‫הטכנולוגיה‬
‫דרך‬ ‫המתבצעים‬ ‫העסקים‬ ‫שכל‬ ‫מוודא‬ ‫אני‬ ,‫בסאנריידר‬
‫שעסקים‬ ‫כיוון‬ ,‫ביעילות‬ ‫ומתנהלים‬ ‫במעקב‬ ‫החברה‬
‫בתחום‬ ‫פרויקטים‬ ‫הטמעת‬ ‫על‬ ‫מקלים‬ ‫חלק‬ ‫המתנהלים‬
.IT-‫ה‬
‫שיש‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ,‫שלך‬ ‫המנהיגות‬ ‫כישורי‬ ‫את‬ ‫פיתחת‬ ‫כיצד‬
?‫אותך‬ ‫ניהלו‬ ‫שתמיד‬ ‫גדולים‬ ‫אחים‬ ‫לך‬
‫האמת‬ !‫חה‬ .‫אותי‬ ‫מנהלות‬ ‫עדיין‬ ‫וסאני‬ ‫את‬
‫אותי‬ ‫לימדה‬ ‫לטונגה‬ ‫מהכנסייה‬ ‫למשלחת‬ ‫שיציאה‬
‫וכמה‬ ‫המשלחת‬ ‫במשרדי‬ ‫עבדתי‬ .‫מהי‬ ‫מנהיגות‬
‫פעילויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לארגן‬ ‫היו‬ ‫שלי‬ ‫המפתח‬ ‫מתפקידי‬
‫יותר‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫הייתי‬ ‫אזור‬ ‫מנהיג‬ ‫כשהייתי‬ .‫המשלחת‬
‫כך‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫והייתי‬ ,‫אחת‬ ‫בפעם‬ ‫מיסיונרים‬ 20-‫מ‬
‫של‬ ‫צורכיהם‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫ואחראי‬ ‫חלק‬ ‫יעבדו‬ ‫שדברים‬
.‫המיסיונרים‬
‫על‬ ‫התלוננת‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫שאף‬ ‫מכך‬ ‫התרשמתי‬ ‫תמיד‬
‫חושבת‬ ‫אני‬ .)‫זורמים‬ ‫מים‬ ‫או‬ ‫חשמל‬ ‫(ללא‬ ‫שם‬ ‫התנאים‬
‫לך‬ ‫סייעו‬ ‫גם‬ ‫מסלול‬ ‫וריצת‬ ‫פוטבול‬ ‫כמו‬ ‫בתיכון‬ ‫שספורט‬
‫לקפטן‬ ‫כשנבחרת‬ ‫גאה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הייתה‬ ‫אימא‬ .‫להתבגר‬
.‫הריצה‬ ‫קבוצת‬
‫לעבודה‬ ‫הקבוצה‬ ‫את‬ ‫ולדחוף‬ ‫תקיף‬ ‫להיות‬ ‫למדתי‬ ,‫כן‬
.‫קשה‬
‫טובים‬ ‫לביצועים‬ ‫סאנריידר‬ ‫ממוצרי‬ ‫הרבה‬ ‫לקחת‬ ‫האם‬
?‫יותר‬
‫ולקחתי‬ ‫גופי‬ ‫את‬ ‫להרוות‬ ‫כדי‬ Fortune Delight®
‫שתיתי‬
‫שלא‬ ‫לגופי‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬ Sunny Fresh®-‫ו‬ Energy Plus™
‫והעניקו‬ ‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫אהבו‬ ‫גם‬ ‫חבריי‬ .‫מהר‬ ‫להתעייף‬
-‫ל‬ "‫פיות‬ ‫"אבקת‬ ‫כמו‬ ‫חיבה‬ ‫כינויי‬ ‫להם‬
‫לנו‬ ‫סייעו‬ ‫שהם‬ ‫הוא‬ ‫במוצרים‬ ‫הנפלא‬ .Fortune Delight®
."‫"צניחות‬ ‫ללא‬ ‫האנרגיה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬
?‫עשית‬ ‫מה‬ .‫ובכושר‬ ‫מוצק‬ ‫נראה‬ ‫אתה‬ ‫לאחרונה‬
‫דרגה‬ ‫קיבלתי‬ ‫ובדיוק‬ ,‫בג'ודו‬ ‫להתעמל‬ ‫ממשיך‬ ‫עדיין‬ ‫אני‬
‫מחנה‬ ‫את‬ ‫עובר‬ ‫גם‬ ‫אני‬ .‫חומה‬ ‫בחגורה‬ ‫ראשונה‬
‫על‬ ‫שומר‬ ,‫בשבוע‬ ‫פעמים‬ ‫חמש‬ ,‫רובן‬ ‫של‬ ‫האימונים‬
:‫תזונה‬ ‫תוספי‬ ‫ולוקח‬ ‫נכונה‬ ‫תזונה‬
SunTrim® Plus, Lifestream®, Metabooster®, Veros®
‫גם‬ ‫שאני‬ ‫כמובן‬ .Alpha 20C®-‫ו‬ ,Metabalance 44 ®
‫חטיפי‬ ‫ואוכל‬ VitaShake®-‫ו‬ Fortune Delight® ‫שותה‬
.SunBar®
‫המוצרים‬ ‫מהם‬ !‫נהדר‬ ‫נראה‬ ‫אתה‬ !‫עובד‬ ‫בהחלט‬ ‫וזה‬
?‫השנתיים‬ ‫בת‬ ‫בתך‬ ‫על‬ ‫האהובים‬
‫ובאופן‬ ,Fortune Delight®, SunnyDays® ‫אוהבת‬ ‫היא‬
‫הצמחית‬ ‫השיניים‬ ‫משחת‬ ‫את‬ ‫אוהבת‬ ‫היא‬ ‫מוזר‬
.SunSmile® Herbal Toothpaste
‫של‬ ‫שלמה‬ ‫קופסה‬ ‫לאכול‬ ‫יכול‬ ‫בני‬ ‫גם‬
!‫לנו‬ ‫שהקדשת‬ ‫הזמן‬ ‫על‬ ‫תודה‬ .‫בעצמו‬ Sunny Days®
‫מעניינות‬ ‫עובדות‬
‫ג'ונתן‬ ‫על‬
‫מדבר‬ ‫ג'ונתן‬
.‫שוטפת‬ ‫טונגאית‬
‫רוגבי‬ ‫שיחק‬ ‫ג'ונתן‬
.'‫בקולג‬
‫אסאדו‬ ‫מכין‬ ‫ג'ונתן‬
.‫מאוד‬ ‫טעים‬ ‫בשר‬
SUNWRITER 14
‫הוא‬ ,‫צ'ן‬ ‫ג'ונתן‬ ,‫הצעיר‬ ‫אחי‬
‫ובעל‬ ,‫סאנריידר‬ ‫של‬ IT-‫ה‬ ‫מנהל‬
.‫מידע‬ ‫במערכות‬ ‫שני‬ ‫תואר‬
,‫מאוד‬ ‫שובב‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫בילדותו‬
‫צעיר‬ ‫שיישאר‬ ‫נדמה‬ ‫היה‬ ‫ותמיד‬
‫אדם‬ ‫הוא‬ ‫ג'ונתן‬ ‫כעת‬ .‫וקטן‬
‫רבים‬ ‫פרויקטים‬ ‫המנהל‬ ‫בוגר‬
.‫מקסימות‬ ‫בנות‬ ‫לשתי‬ ‫ואב‬
‫טנג‬ ‫וונדי‬
‫ג'ונתן‬
‫מנהיג‬
‫ת‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫צ‬
‫מנהיג‬
‫ת‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫צ‬
SUNWRITER15
‫איכות‬ ‫בקרת‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ .3 .‫ונחתמים‬ ‫נסגרים‬ ‫הבקבוקים‬ ‫שבה‬ ,‫מסתובבת‬ ‫פקיקה‬ ‫עמדת‬ .2 .‫בקבוק‬ ‫כל‬ ‫לתוך‬ ‫הנכנסת‬ ‫הנוזל‬ ‫בכמות‬ ‫שולט‬ ‫מדויק‬ ‫מיכון‬ .1
.‫תווית‬ ‫עליהם‬ ‫ומודבקת‬ ‫נסגרים‬ ‫שהבקבוקים‬ ‫לאחר‬
21 3
‫ייצור‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדע‬
‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫הנוזל‬ ‫מילוי‬ ‫מכונות‬
,‫שלה‬ ‫וגוברות‬ ‫ההולכות‬ ‫הייצור‬ ‫בדרישות‬ ‫לעמוד‬ ‫להמשיך‬ ‫לסאנריידר‬ ‫מאפשרת‬ ‫דולרים‬ ‫מיליארדי‬ ‫ששווייה‬ ‫ההשקעה‬
.‫פשרות‬ ‫ללא‬ ‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫המוצרים‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫עת‬ ‫ובאותה‬
‫פו‬ ‫ובהואנג‬ ‫אנג'לס‬ ‫בלוס‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫הייצור‬ ‫מפעלי‬
‫המשמשות‬ ,‫ומשוכללות‬ ‫חדישות‬ ‫במכונות‬ ‫מצוידים‬
‫כמו‬ ‫בנוזל‬ ‫המגיעים‬ ‫תזונה‬ ‫תוספי‬ ‫של‬ ‫בקבוקים‬ ‫למילוי‬
,Sunrise® ‫כמו‬ ‫צמחיות‬ ‫ותמציות‬ SunnyDew®
,Sunny Fresh®
, Liqui-Five®
, Sunrider VitaFruit®
.Evergreen®
-‫ו‬
‫בקבוקים‬ 100 ‫למלא‬ ‫ויכולות‬ ‫מאוד‬ ‫זריזות‬ ‫האלה‬ ‫המכונות‬
.‫יום‬ ‫בכל‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫ליטרים‬ ‫אלפי‬ ‫ולייצר‬ ‫בדקה‬
‫באזור‬ ‫מתבצעות‬ ‫ופקיקתם‬ ‫הבקבוקים‬ ‫מילוי‬ ‫פעולות‬
‫מיקרוביולוגיים‬ ‫זיהומים‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫וסגור‬ ‫מעוקר‬
‫נמזג‬ ‫שהנוזל‬ ‫לפני‬ .‫אריזתם‬ ‫ושל‬ ‫הנוזלים‬ ‫של‬ ‫אפשריים‬
‫לטמפרטורה‬ ‫מחומם‬ ‫הוא‬ ‫פלסטיק‬ ‫או‬ ‫זכוכית‬ ‫לבקבוק‬
‫את‬ ‫גם‬ ‫שמחטא‬ ‫בתהליך‬ ‫לבקבוק‬ ‫מוכנס‬ ‫הוא‬ ‫ואז‬ ‫מסוימת‬
‫נשמרים‬ ‫הפקקים‬ .‫אליו‬ ‫מוכנס‬ ‫שהוא‬ ‫הכלי‬ ‫את‬ ‫וגם‬ ‫הנוזל‬
‫מיקרוביולוגיים‬ ‫זיהומים‬ ‫להרוג‬ ‫כדי‬ UV ‫למנורת‬ ‫מתחת‬
‫על‬ ‫מדביקים‬ ,‫הפקק‬ ‫סגירת‬ ‫לאחר‬ .‫המילוי‬ ‫לפני‬ ‫אפשריים‬
.‫אותם‬ ‫ואורזים‬ ‫תוויות‬ ‫הבקבוקים‬
,‫נשטף‬ ‫הנוזלים‬ ‫מילוי‬ ‫מכונת‬ ‫ציוד‬ ,‫ייצור‬ ‫קו‬ ‫הרצת‬ ‫כל‬ ‫לאחר‬
.‫הבא‬ ‫השימוש‬ ‫לפני‬ ‫מעוקרים‬ ‫הצינורות‬ ‫וכל‬ ‫מפורק‬
‫שהתמציות‬ ‫להבטיח‬ ‫מסייעים‬ ‫כאלה‬ ‫קפדניים‬ ‫תהליכים‬
‫הגבוהים‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫עומדות‬ ‫שלנו‬ ‫הנוזליות‬ ‫הצמחיות‬
‫את‬ ‫דורשים‬ ‫שלנו‬ ‫הלקוחות‬ .‫ואיכות‬ ‫בטיחות‬ ‫של‬ ‫ביותר‬
.‫זאת‬ ‫להם‬ ‫מספקים‬ ‫ואנו‬ ,‫ביותר‬ ‫הטוב‬
SUNWRITER 16
‫לחייכם‬ ‫המתאימות‬ ‫נוזליות‬ ‫צמחיות‬ ‫תמציות‬
‫שלהם‬ ‫הפעילים‬ ‫שהרכיבים‬ ‫צמחים‬ ‫ובהם‬ ,‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫הטבעיים‬ ‫מהרכיבים‬ ‫עשויות‬ ‫שלנו‬ ‫הצמחיות‬ ‫התמציות‬
‫ללא‬ ,‫מלאכותיים‬ ‫ממתיקים‬ ‫ללא‬ ,‫ממריצים‬ ‫תוספים‬ ‫ללא‬ ,‫קפאין‬ ‫ללא‬ ,‫כימיקלים‬ ‫ללא‬ .‫שנקטפו‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫בשיאם‬
.‫בריא‬ ‫חיים‬ ‫באורח‬ ‫נפלא‬ ‫מתמזגים‬ ‫האלה‬ ‫המוצרים‬ .‫משמרים‬ ‫חומרים‬ ‫וללא‬ ‫מאכל‬ ‫צבעי‬
.‫קטן‬ ‫בתיק‬ ‫או‬ ‫בכיס‬ ‫לנשיאה‬ ‫נוחים‬ ,‫אחד‬ ‫כל‬ ‫מ"ל‬ 150 ‫המכילים‬ ‫קטנים‬ ‫בבקבוקונים‬ ‫מגיעות‬ ‫שלנו‬ ‫הצמחיות‬ ‫התמציות‬
.‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫המוצרים‬ ‫איכות‬ ‫להצגת‬ ‫ומושלמים‬ ,‫אחרים‬ ‫עם‬ ‫אותם‬ ‫לחלוק‬ ‫קל‬
LIQUI-FIVE®
‫יתרונות‬ ‫בעלת‬ ‫נוסחה‬ ,Quinary®
‫המוצר‬ ‫של‬ ‫הנוזלית‬ ‫צורתו‬
,‫מזינה‬ ,‫ולחוד‬ ‫ביחד‬ ‫בגוף‬ ‫המערכות‬ ‫לחמש‬ ‫המיועדת‬ ‫רבים‬
‫להמתין‬ ‫במקום‬ .‫אופטימלית‬ ‫ולבריאות‬ ‫לאיזון‬ ‫ומסייעת‬ ‫מנקה‬
‫על‬ ‫ובשמירה‬ ‫קריסה‬ ‫במניעת‬ ‫לו‬ ‫לסייע‬ ‫תוכלו‬ ,‫יקרוס‬ ‫שגופכם‬
.Liqui-Five®
‫באמצעות‬ ‫וחיוניות‬ ‫בריאות‬
ELECTROSPORT®
‫מאגרים‬ ‫לחידוש‬ ‫מיועד‬ ‫והוא‬ ,‫אלקטרוליטים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫זהו‬
‫אימון‬ ‫אחרי‬ ‫לשימוש‬ ‫אידאלי‬ .‫וממינרלים‬ ‫ממים‬ ‫שהתרוקן‬ ‫בגוף‬
‫תמורה‬ ‫מעניק‬ Electrosport®
.‫גופנית‬ ‫פעילות‬ ‫או‬ ‫מאומץ‬
‫של‬ ‫אחד‬ ‫בקבוקון‬ ‫לערבב‬ ‫אפשר‬ .‫עלות-תועלת‬ ‫מבחינת‬ ‫נפלאה‬
.‫בגוף‬ ‫התאים‬ ‫את‬ ‫להמריץ‬ ‫כדי‬ ‫מים‬ ‫ליטר‬ 1.9-‫ב‬ ‫מ"ל‬ 15
EVERGREEN®
‫את‬ ‫לקבל‬ ‫וקלה‬ ‫מהירה‬ ‫דרך‬ ‫המעניקה‬ ‫נוזלית‬ ‫כלורופיל‬ ‫תמצית‬
‫רבי‬ ‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫ובהם‬ – ‫כהים‬ ‫ירקות‬ ‫עלי‬ ‫של‬ ‫המזינים‬ ‫היתרונות‬
‫את‬ ‫מגביר‬ ‫גם‬ Evergreen®
.‫טעימה‬ ‫אחת‬ ‫בלגימה‬ – ‫עוצמה‬
‫הדם‬ ‫מחזור‬ ‫למערכת‬ ‫סיוע‬ ‫באמצעות‬ ‫בגוף‬ ‫האנרגיה‬
‫למערכות‬ ‫נוספים‬ ‫ואלמנטים‬ ‫מזינים‬ ‫חומרים‬ ,‫חמצן‬ ‫להעביר‬
.‫וזיהום‬ ‫מלכלוך‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫לנקות‬ ‫מסייע‬ ‫עת‬ ‫ובאותה‬ ,‫הגוף‬
‫ייצור‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדע‬
www.sunrider.com
,‫צ'ן‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫המקוריות‬ ‫הנוסחאות‬ ‫אחת‬
‫קר‬ ‫של‬ ‫מושלם‬ ‫שילוב‬ ‫היא‬ ,SunBreeze®
,‫טבעי‬ ‫נדיף‬ ‫שמן‬ ‫שהוא‬ .)‫(יאנג‬ ‫חם‬ ‫ושל‬ )‫(ין‬
‫נעים‬ ‫בריח‬ ‫האוויר‬ ‫את‬ ‫ומטהר‬ ‫המבשם‬
,‫במים‬ ‫שמן‬ ‫טיפות‬ ‫כמה‬ ‫ערבבו‬ .‫ומרענן‬
‫עם‬ ‫המגיע‬ ‫הנוח‬ ‫ההתזה‬ ‫בקבוק‬ ‫בתוך‬
.‫החדר‬ ‫ברחבי‬ ‫מעט‬ ‫והתיזו‬ ‫המוצר‬
‫התרעננו‬ ,‫הירגעו‬ ,‫נוחו‬
‫עם‬
SUNWRITER 18
‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫המזון‬ ‫מוצרי‬
‫אתלטים‬ ‫להצלחת‬ ‫מסייעים‬
!‫אתכם‬ ‫גם‬ ‫לשמוע‬ ‫נשמח‬
,‫בבריאות‬ ‫מתמקד‬ ‫סיפורכם‬ ‫אם‬ ‫בין‬ .‫בריא‬ ‫חיים‬ ‫אורח‬ ‫לסגל‬ ‫לכם‬ ‫סייעה‬ ‫סאנריידר‬ ‫וכיצד‬ ,‫סאנריידר‬ ‫עם‬ ‫שלכם‬ ‫בחוויה‬ ‫אחרים‬ ‫שתפו‬
‫בפרופיל‬ ‫או‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫הבא‬ ‫בגיליון‬ ‫שתופיעו‬ ‫ייתכן‬ .‫חייכם‬ ‫את‬ ‫שיפרה‬ ‫סאנריידר‬ ‫כיצד‬ ‫לנו‬ ‫ספרו‬ ,‫ברווחה‬ ‫או‬ ‫בספורט‬ ,‫גופני‬ ‫בכושר‬
.Facebook@Sunrider.com :‫לכתובת‬ ‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ ‫שלחו‬ .‫בפייסבוק‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬
‫סאנריידר‬ ‫עדכוני‬
‫עדויות‬
‫מור‬ ‫סטפני‬
‫השותפות‬ ‫רוב‬ ‫בעיני‬
,‫שלי‬ ‫אימא‬ ‫של‬ ‫לעסקים‬
‫אתלטית‬ ‫סטודנטית‬ ‫אני‬
‫ובעיני‬ ,‫טיפוסית‬
,‫אנושית‬ ‫מכונה‬ ‫אני‬ ,‫חבריי‬
‫משחקי‬ ‫מיליון‬ ‫המשחקת‬
‫ועובדת‬ ‫בשבוע‬ ‫ספורט‬
‫שומרת‬ ‫אני‬ .‫שבוע‬ ‫בסופי‬
90 ‫של‬ ‫ציונים‬ ‫ממוצע‬ ‫על‬
.‫שלי‬ ‫הגוף‬ ‫על‬ ‫יתר‬ ‫ומעומס‬ ‫מפציעות‬ ‫להימנע‬ ‫ומנסה‬
,‫ארוכות‬ ‫וריצות‬ ‫מסלול‬ ‫ריצות‬ ‫רצה‬ ,‫כדורגל‬ ‫משחקת‬ ‫אני‬
‫בכנסייה‬ ‫בהתנדבות‬ ‫לילדים‬ ‫ומסייעת‬ ‫כמלצרית‬ ‫עובדת‬
.‫לנוח‬ ‫לגופי‬ ‫מאפשרים‬ ‫לא‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ – ‫שלי‬
‫את‬ ‫לגופי‬ ‫מעניקים‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫המזון‬ ‫מוצרי‬
‫להיות‬ ‫להמשיך‬ ‫שאוכל‬ ‫כדי‬ ‫לה‬ ‫זקוק‬ ‫שהוא‬ ‫האנרגיה‬
‫אוכלת‬ ‫אני‬ ‫ערב‬ ‫ובכל‬ ‫בוקר‬ ‫בכל‬ .‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫במיטבי‬
‫האנרגיה‬ ‫את‬ ‫לגופי‬ ‫המעניקים‬ Quinary®-‫ו‬ NuPlus®
‫של‬ ‫מחציות‬ ‫שתי‬ ‫במהלך‬ ‫לשחק‬ ‫כדי‬ ‫לה‬ ‫זקוק‬ ‫שהוא‬
‫את‬ ‫לשתות‬ ‫במקום‬ .‫ותרגולים‬ ‫אימונים‬ ,‫כדורגל‬ ‫משחק‬
,'Gatorade' ,‫שותים‬ ‫האתלטים‬ ‫שרוב‬ ‫האנרגיה‬ ‫משקה‬
‫את‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מרווה‬ Fortune Delight® ‫ששתיית‬ ‫גיליתי‬
.‫ק"מ‬ 5 ‫לריצות‬ ‫יוצאת‬ ‫כשאני‬ ‫הגוף‬
‫את‬ ‫לגופי‬ ‫מעניקים‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫המזון‬ ‫"מוצרי‬ :‫ציטוט‬
‫במיטבי‬ ‫להיות‬ ‫להמשיך‬ ‫שאוכל‬ ‫כדי‬ ‫לה‬ ‫זקוק‬ ‫שהוא‬ ‫האנרגיה‬
".‫הזמן‬ ‫כל‬
‫הברך‬ ‫מיתרי‬ ‫את‬ ‫מתחתי‬ ‫הארוכות‬ ‫הריצות‬ ‫עונת‬ ‫במהלך‬
‫הצלחתי‬ SunBreeze®-‫ו‬ Joi® ‫באמצעות‬ ‫אבל‬ ,‫שלי‬
‫לתחרות‬ ‫ובזמן‬ ‫במהירות‬ ‫ולהתאושש‬ ‫הכאב‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬
‫המוצרים‬ ‫עם‬ ‫מוכנה‬ ‫הגעתי‬ ‫הארצית‬ ‫לתחרות‬ .‫הארצית‬
,NuPlus®, Quinary®, Joi®, Ese® :‫שלי‬ ‫הקבועים‬
Evergreen®-‫ו‬ SunBreeze®, Fortune Delight®
‫מוצרי‬ .‫שתבוא‬ ‫פציעה‬ ‫לכל‬ ‫מוכנה‬ ‫שאני‬ ‫בידיעה‬
‫אותי‬ ‫שתחזיר‬ ‫נכונה‬ ‫תזונה‬ ‫לי‬ ‫יספקו‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫המזון‬
‫ללא‬ ‫במשחק‬ ‫להתמקד‬ ‫יכולה‬ ‫שאני‬ ‫בידיעה‬ ‫למשחק‬
.‫הפרעות‬
‫אין‬ ,‫סאנריידר‬ ‫אין‬ .110% ‫יפיק‬ ‫שגופי‬ ‫מצפה‬ ‫אני‬ ‫יום‬ ‫בכל‬
.‫משחק‬
‫מתחילה‬ ‫בריאות‬
‫באיזון‬
‫בקרת‬ ‫היא‬ ‫שלכם‬ ‫המטרות‬ ‫אחת‬ ‫אם‬
‫או‬ ‫הגופני‬ ‫הכושר‬ ‫שיפור‬ ,‫משקל‬
‫בריא‬ ‫חיים‬ ‫אורח‬ ‫לנהל‬ ‫התשוקה‬ ‫פשוט‬
!‫לכם‬ ‫מתאימה‬ SunFit® ‫תכנית‬ ,‫יותר‬
‫של‬ ‫מאוזנת‬ ‫תזונה‬ ‫בין‬ ‫משלבת‬ ‫היא‬
‫של‬ ‫המומחים‬ ‫ובין‬ SunFit® ‫ערכת‬
‫להעניק‬ ‫כדי‬ ,‫הכושר‬ ‫חטיבת‬ ‫תכנית‬
‫גופכם‬ ‫את‬ ‫לעצב‬ ‫ההזדמנות‬ ‫את‬ ‫לכם‬
.‫בריאותכם‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬
SUNWRITER19
‫תכנית‬
SUNWRITER 20
‫כל‬ .‫האיזון‬ ‫בחשיבות‬ ‫ההתחדשות‬ ‫לפילוסופיית‬ ‫זהים‬ ‫הגופני‬ ‫הכושר‬ ‫של‬ ‫האלמנטים‬ 5 ‫שמאחורי‬ ‫העיקרון‬
‫נדגיש‬ ‫או‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫נזניח‬ ‫אם‬ .‫מלא‬ ‫גופני‬ ‫בכושר‬ ‫התמיכה‬ ‫מעמודי‬ ‫אחד‬ ‫מייצג‬ ‫האלמנטים‬ ‫מחמשת‬ ‫אחד‬
.‫אופטימלית‬ ‫ומבריאות‬ ‫מאיזון‬ ‫נצא‬ ,‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫מדי‬
SunFit®
Pack
‫הגופני‬ ‫הכושר‬ ‫של‬ ‫האלמנטים‬ 5
‫תזונה‬
‫בשילוב‬ ,‫מאוזנת‬ ‫תזונה‬
,‫מינרלים‬ ,‫ויטמינים‬
,‫מורכבות‬ ‫פחמימות‬
‫ושומנים‬ ‫רזה‬ ‫חלבון‬
‫לשמירה‬ ‫חיונית‬ ‫בריאים‬
‫ועל‬ ‫הכללית‬ ‫הבריאות‬ ‫על‬
.‫המנטלית‬ ‫הרווחה‬
‫מעובד‬ ‫ממזון‬ ‫הימנעו‬
‫שלרוב‬ ,‫מהיר‬ ‫וממזון‬
‫בשומן‬ ,‫במלחים‬ ‫עשירים‬
.‫ובסוכר‬
‫ומתיחה‬ ‫התנגדות‬
‫יכולים‬ ‫התנגדות‬ ‫אימוני‬
‫מסת‬ ‫להפחתת‬ ‫לסייע‬
‫להגדלת‬ ,‫בגוף‬ ‫השומן‬
‫ולהעלאת‬ ‫העצם‬ ‫דחיסות‬
,‫בגוף‬ ‫השריר‬ ‫מסת‬
‫החומרים‬ ‫חילוף‬ ‫להגברת‬
‫ולשיפור‬ ‫מנוחה‬ ‫בעת‬
‫מתיחות‬ .‫הסיבולת‬
,‫הגמישות‬ ‫את‬ ‫משפרות‬
‫טווח‬ ‫את‬ ‫מגדילות‬
‫את‬ ‫ומשפרות‬ ‫התנועה‬
.‫היציבה‬ ‫ואת‬ ‫הביצועים‬
‫קרדיו-וסקולרי‬ ‫אימון‬
‫קרדיו-וסקולרית‬ ‫מערכת‬
‫את‬ ‫משפרת‬ ‫חזקה‬
‫ומסייעת‬ ‫הסיבולת‬
‫ובכך‬ ,‫חזקה‬ ‫דם‬ ‫לזרימת‬
‫החמצן‬ ‫מעבר‬ ‫את‬ ‫מגבירה‬
‫בדם‬ ‫מזינים‬ ‫וחומרים‬
.‫הגוף‬ ‫לתאי‬
‫תוספים‬
‫מזינים‬ ‫לחומרים‬ ‫זקוק‬ ‫הגוף‬
‫שרירים‬ ‫לבנות‬ ‫כדי‬ ‫חיוניים‬
.‫שומן‬ ‫להסיר‬ ‫וכדי‬ ‫רזים‬
‫מסייעים‬ ‫סאנריידר‬ ‫מוצרי‬
‫חומרים‬ ‫של‬ ‫גבוה‬ ‫ריכוז‬
‫במזון‬ ‫שמקורם‬ ‫מזינים‬
‫להזנת‬ ‫חמצון‬ ‫ונוגדי‬ ‫מלא‬
‫ולסייע‬ ‫ולניקיונו‬ ‫הגוף‬
‫חומרים‬ ‫חילוף‬ ‫לתהליך‬
.‫בריא‬
‫והתאוששות‬ ‫מנוחה‬
‫המוח‬ ‫שבה‬ ‫העת‬ ‫היא‬ ‫שינה‬
,‫מתאושש‬ ‫והגוף‬ ‫מתרענן‬
.‫עצמו‬ ‫את‬ ‫ובונה‬ ‫מחלים‬
8–7 ‫לפחות‬ ‫לישון‬ ‫נסו‬
.‫לילה‬ ‫בכל‬ ‫שינה‬ ‫שעות‬
SUNWRITER21
‫בריאות‬ ‫למען‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫ולאזן‬ ‫לנקות‬ ,‫להזין‬ ‫נועדו‬ ‫והם‬ ,‫ההתחדשות‬ ‫פילוסופיית‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ SunFit® ‫מוצרי‬
‫שלנו‬ ‫המוצרים‬ .‫מזיקים‬ "‫"ממלאים‬ ‫חומרים‬ ‫או‬ ‫ממריצים‬ ‫מכילים‬ ‫ואינם‬ ‫טבעיים‬ ‫המוצרים‬ ‫כל‬ .‫וחיוניות‬ ‫אופטימלית‬
,‫הצמחיים‬ ‫המזון‬ ‫מוצרי‬ ‫את‬ ‫יומכם‬ ‫בשגרת‬ ‫לשלב‬ ‫ומהנה‬ ‫קל‬ .‫מרבית‬ ‫וליעילות‬ ‫בבטחה‬ ‫הבעלים‬ ‫מומחיות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הורכבו‬
.‫גופני‬ ‫כושר‬ ‫של‬ ‫דרגה‬ ‫ובכל‬ ‫גיל‬ ‫בכל‬ ‫לאנשים‬ ‫מתאימים‬ ‫והם‬ ,‫שלנו‬ ‫הצמחיים‬ ‫התזונה‬ ‫ותוספי‬ ‫הצמחיים‬ ‫המשקאות‬
SUNTRIM® PLUS
‫לשלוט‬ ‫לכם‬ ‫המאפשרת‬ ‫דרך‬ ‫פורצת‬ ‫נוסחה‬
‫הראשון‬ ‫מהיום‬ ‫החל‬ ‫אוכלים‬ ‫שאתם‬ ‫במזון‬
,‫רבים‬ ‫נוזלים‬ ‫עם‬ ‫הכמוסות‬ ‫את‬ ‫שתו‬ .‫לשימוש‬
‫שלכם‬ ‫התיאבון‬ ‫הארוחות‬ ‫לפני‬ ‫דקות‬ 45–30
‫כך‬ – ‫פחות‬ ‫תאכלו‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫אך‬ ,‫יישמר‬
‫לקחת‬ ‫שתמשיכו‬ ‫ככל‬ .‫יתר‬ ‫אכילת‬ ‫תאכלו‬ ‫לא‬
‫עליו‬ ‫ולשמור‬ ‫בריא‬ ‫למשקל‬ ‫להגיע‬ ‫תוכלו‬ SunTrim® Plus®
.‫בריאים‬ ‫אכילה‬ ‫הרגלי‬ ‫ביסוס‬ ‫באמצעות‬
‫יתרונות‬
• 	‫על‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫ולבקרה‬ ‫בריאים‬ ‫אכילה‬ ‫הרגלי‬ ‫לסיגול‬ ‫מסייע‬
‫האכילה‬
• 	‫דקות‬ 45–30 ‫בתוך‬ ‫פועל‬ ,‫ויעיל‬ ‫מהיר‬
• 	‫מזיקים‬ ‫רכיבים‬ ‫ללא‬ ,‫וצמחית‬ ‫טבעית‬ ‫נוסחה‬
• 	‫פוד‬ ‫לג'אנק‬ ‫חשקים‬ ‫ומרסן‬ ‫בגוף‬ ‫החומרים‬ ‫חילוף‬ ‫לתהליך‬ ‫מסייע‬
• 	‫קקאו‬ ‫זרעי‬ ‫ותמצית‬ ‫ירוקים‬ ‫קפה‬ ‫זרעי‬ ‫תמצית‬ ‫מכיל‬
• 	‫ממריצים‬ ‫או‬ ‫משלשלים‬ ‫ללא‬
SUNBAR®
,‫מורכבות‬ ‫מפחמימות‬ ‫מורכב‬ ‫חטיף‬ ‫וכל‬ ‫מלא‬ ‫ממזון‬ ‫עשוי‬
‫וחלבון‬ ‫תזונתיים‬ ‫סיבים‬ ,‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ,‫בריאות‬ ‫שומן‬ ‫חומצות‬
.‫נפלא‬ ‫שטעמו‬ ‫מלא‬ ‫מזון‬ ‫פשוט‬ ,‫ריקות‬ ‫קלוריות‬ ‫ללא‬ .‫סויה‬
‫או‬ ‫זמין‬ ‫ארוחה‬ ‫כתחליף‬ ,‫משביע‬ ‫כחטיף‬ ‫ממנו‬ ‫ליהנות‬ ‫תוכלו‬
.‫בריא‬ ‫כקינוח‬
‫יתרונות‬
• 	‫ממושכת‬ ‫לאנרגיה‬ ‫מורכבות‬ ‫פחמימות‬
• 	‫חמצון‬ ‫ובנוגדי‬ ‫במינרלים‬ ,‫חיוניים‬ ‫בוויטמינים‬ ‫מלא‬
• 	‫ללב‬ ‫הבריא‬ ‫סויה‬ ‫ולחלבון‬ ‫לסיבים‬ ‫טוב‬ ‫מקור‬
• 	‫הגוף‬ ‫של‬ ‫הטבעי‬ ‫הניקוי‬ ‫לתהליך‬ ‫ומסייע‬ ‫לעיכול‬ ‫קל‬
VITASHAKE®
STRAWBERRY*
,‫מלא‬ ‫מזון‬ ‫של‬ ‫ריכוז‬ ‫מכיל‬
‫ומ‬ ‫מזינים‬ ‫בחומרים‬ ‫מלא‬‫־‬
‫תזונתיים‬ ‫פערים‬ ‫למלא‬ ‫סייע‬
‫ארוחות‬ ‫מאכילת‬ ‫הנגרמים‬
‫"שייק‬ ‫זהו‬ .‫מאוזנות‬ ‫שאינן‬
‫תזונתיים‬ ‫סיבים‬ ‫המכיל‬ "‫על‬
‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫ופרוביוטיקה‬
‫וקל‬ ‫טעים‬ ‫משקה‬ .‫עוצמה‬ ‫רבי‬ ‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫ומכיל‬ ‫בריא‬ ‫עיכול‬
‫המ‬ ‫ואנשים‬ ,‫עסוקות‬ ‫משפחות‬ ,‫לאתלטים‬ ‫אידיאלי‬ ,‫להכנה‬‫־‬
.‫בדרכים‬ ‫הרבה‬ ‫צויים‬
‫יתרונות‬
• 	‫ומאוזנת‬ ‫מזינה‬ ,‫מהירה‬ ‫כארוחה‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬
• 	‫המזינים‬ ‫החומרים‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫לספיגה‬ ‫מלא‬ ‫מזון‬ ‫מקורות‬ ‫מכיל‬
• 	‫וחלבונים‬ ‫מינרלים‬ ,‫ויטמינים‬ ‫מכיל‬
• 	‫אוהבת‬ ‫המשפחה‬ ‫שכל‬ ‫להפליא‬ ‫טעים‬ ‫טעם‬ ‫ובעל‬ ‫טבעי‬
‫בארץ‬ ‫קיים‬ ‫*לא‬
SUNNY DEW®
‫מסייע‬ ‫עת‬ ‫ובאותה‬ ,‫ולמשקאות‬ ‫למזון‬ ‫טעם‬ ‫מוסיף‬
‫בכמה‬ ‫די‬ ‫ולכן‬ ,‫מאוד‬ ‫מרוכז‬ .‫בריא‬ ‫חיים‬ ‫לאורח‬
‫רגילים‬ ‫מים‬ ‫כוס‬ ‫אפילו‬ ‫להפוך‬ ‫כדי‬ ‫בלבד‬ ‫טיפות‬
.‫קלוריות‬ ‫תוספת‬ ‫ללא‬ ,‫טעים‬ ‫למשקה‬
‫יתרונות‬
•	‫כימיקלים‬ ‫ללא‬ ,‫טבעית‬ ‫טעם‬ ‫תוספת‬
•	‫מיוחד‬ ‫וריכוז‬ ‫טיהור‬ ‫בתהליך‬ ‫נוצר‬
•	‫קלוריות‬ ‫וללא‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫מתוק‬ ‫טעם‬ ‫בעל‬
•	‫מאוזנת‬ ‫ותזונה‬ ‫בריאים‬ ‫אכילה‬ ‫הרגלי‬ ‫לסגל‬ ‫מסייע‬
FORTUNE DELIGHT®
,‫מרוכזות‬ ‫צמחים‬ ‫תמציות‬ ‫מכיל‬
‫מגוון‬ ‫באמצעות‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫מנקה‬
‫מרענן‬ .‫עוצמה‬ ‫רבי‬ ‫חמצון‬ ‫נוגדי‬
‫או‬ ‫כימיקלים‬ ‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫טבעי‬
,‫לקפה‬ ‫בריאה‬ ‫חלופה‬ ,‫ממריצים‬
‫מכיל‬ ‫אינו‬ .‫ספורט‬ ‫ולמשקאות‬ ‫פירות‬ ‫למיצי‬ ,‫ממותק‬ ‫למשקה‬
‫תכנית‬ ‫לכל‬ ‫ומתאים‬ ‫מלאכותיים‬ ‫ממתיקים‬ ‫או‬ ‫כולסטרול‬ ,‫שומן‬
.‫במשקל‬ ‫להורדה‬ ‫ותכנית‬ ‫כושר‬
‫יתרונות‬
• 	‫טבעי‬ ‫ממקור‬ ‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫באמצעות‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫מנקה‬
• 	‫במהלך‬ ‫או‬ ‫גופני‬ ‫אימון‬ ‫במהלך‬ ‫בריא‬ ‫באופן‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫מרווה‬
‫דיאטה‬
• 	‫קפאין‬ ‫נפילות‬ ‫או‬ ‫סוכר‬ ‫נפילות‬ ‫ללא‬ ‫מעורר‬
• 	‫חם‬ ‫כשמוגש‬ ‫מרגיע‬ ,‫קר‬ ‫כשמוגש‬ ‫מרענן‬
SunFit®
Pack ‫ערכת‬
SUNWRITER 22
‫בסיסית‬ ‫ארוחות‬ ‫תכנית‬
‫ללא‬ :‫לארוחות‬ ‫ובריאות‬ ‫מועילות‬ ‫עצות‬
‫או‬ ‫עוף‬ ,‫דגים‬ ‫הרבה‬ ‫אכלו‬ .‫מטוגן‬ ‫מזון‬
.‫ירקות‬ ‫המון‬ ‫לצד‬ ‫רזה‬ ‫בשר‬
‫או‬ ‫שבוע‬ ‫מדי‬ ‫גופכם‬ ‫את‬ ‫מדדו‬ :‫מעקב‬
‫גופכם‬ ‫משקל‬ ‫את‬ ‫תעדו‬ .‫בשבוע‬ ‫פעמיים‬
.‫והחזה‬ ‫הירכיים‬ ,‫המותניים‬ ‫מידות‬ ‫ואת‬
‫יום‬ ‫בכל‬ ‫להתעמל‬ ‫השתדלו‬ :‫התעמלות‬
‫בשני‬ ‫דקות‬ 30 ‫(או‬ ‫אחת‬ ‫שעה‬ ‫במשך‬
.)‫מקטעים‬
‫בוקר‬ ‫ארוחת‬
‫מ"ל‬ 400–300 ‫עם‬ SunTrim® Plus ‫אחת‬ ‫כמוסה‬ ‫קחו‬
VitaShake® ‫או‬ ‫מים‬ ,Fortune Delight®
.‫הארוחה‬ ‫לפני‬ ‫דקות‬ 45-30
‫עשר‬ ‫ארוחת‬
.SunBar® ‫או‬ VitaShake‫‏‬®
‫צהריים‬ ‫ארוחת‬
‫מ"ל‬ 400–300 ‫עם‬ SunTrim® Plus ‫אחת‬ ‫כמוסה‬ ‫קחו‬
VitaShake® ‫או‬ ‫מים‬ ,Fortune Delight®
:‫לארוחה‬ ‫המלצות‬ .‫הארוחה‬ ‫לפני‬ ‫דקות‬ 45-30
.Noodles Sunrider® ‫אטריות‬
‫ארבע‬ ‫ארוחת‬
.SunBar‫‏‬®
‫ערב‬ ‫ארוחת‬
‫מ"ל‬ 400–300 ‫עם‬ SunTrim® Plus ‫אחת‬ ‫כמוסה‬ ‫קחו‬
VitaShake® ‫או‬ ‫מים‬ ,Fortune Delight®
.‫הארוחה‬ ‫לפני‬ ‫דקות‬ 45-30
‫לילה‬ ‫ארוחת‬
.SunBar® ‫או‬ VitaShake‫‏‬®
SUNWRITER23
‫כמה‬ ‫המשלב‬ ‫אימון‬ ‫הוא‬ Squat Shoulder Press ‫אימון‬
‫תוכלו‬ ‫תנועות‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫באמצעות‬ .‫יחד‬ ‫תנועות‬
.‫שרירים‬ ‫קבוצות‬ ‫כמה‬ ‫על‬ ‫עבודה‬ ‫באמצעות‬ ‫זמן‬ ‫לחסוך‬
‫אתם‬ ‫עת‬ ‫ובאותה‬ ,‫שלכם‬ ‫המטבוליזם‬ ‫לשיפור‬ ‫עוזר‬ ‫זה‬
‫הזה‬ ‫האימון‬ ‫באמצעות‬ .‫קרדיו‬ ‫אימון‬ ‫מבצעים‬ ‫גם‬
‫כמו‬ ‫כוח‬ ‫אימוני‬ .Squat-‫ו‬ Shoulder Press ‫משלבים‬
‫העצמות‬ ‫ולחיזוק‬ ‫השריר‬ ‫לצמיחת‬ ‫מסייעים‬ ‫גם‬ ‫אלה‬
‫אוהב‬ ‫גם‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫טוב‬ ‫זה‬ ‫משקולות‬ .‫ודחיסותן‬
‫ואפשר‬ ‫יקרות‬ ‫לא‬ ‫שהן‬ ‫כיוון‬ ,‫כושר‬ ‫בגומיות‬ ‫להשתמש‬
.‫כושר‬ ‫במכון‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ ,‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫בהן‬ ‫להשתמש‬
‫השלים‬ ‫הוא‬ .‫ארווין‬ ,‫קליפורניה‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫שלו‬ ‫הרפואי‬ ‫הדוקטור‬ ‫תואר‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬
‫מתעניין‬ ‫הוא‬ .‫ובשיקום‬ ‫פיזית‬ ‫ברפואה‬ ‫והתמחה‬ ‫מיניסוטה‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫שלו‬ ‫ההתמחות‬ ‫את‬
.‫מומחה‬ ‫מדקר‬ ‫והוא‬ ‫סינית‬ ‫וברפואה‬ ‫ספורט‬ ‫ברפואת‬
Squat Shoulder
Press Exercise
‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬
‫ידיכם‬ ‫את‬ ‫והרימו‬ ‫הזרועות‬ ‫מאחורי‬ ‫הכושר‬ ‫גומיות‬ ‫את‬ ‫החזיקו‬
‫זקפו‬ .‫מעלות‬ 90 ‫של‬ ‫בזווית‬ ‫המרפקים‬ ‫באמצעות‬ ‫למעלה‬
‫ליציבה‬ ‫לכתפיים‬ ‫במקביל‬ ‫רגליכם‬ ‫כפות‬ ‫את‬ ‫ומקמו‬ ‫גבכם‬ ‫את‬
.‫טובה‬
>>
‫אימון‬
1 ‫שלב‬
‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬ ‫גופני‬ ‫כושר‬
SUNWRITER 24
90 ‫של‬ ‫בזווית‬ ‫זרועותיכם‬ ‫על‬ ‫ושמרו‬ ‫ישיבה‬ ‫כפיפות‬ ‫בצעו‬
‫כיסא‬ ‫על‬ ‫ישיבה‬ ‫בתנוחת‬ ‫הברכיים‬ ‫את‬ ‫כופפו‬ .‫מעלות‬
‫כל‬ ‫בסיום‬ .‫תתכופפו‬ ‫ואל‬ ‫ישרה‬ ‫עמידה‬ ‫על‬ ‫שמרו‬ .‫ועמדו‬
‫קשה‬ ‫אם‬ .‫לקרקע‬ ‫מקבילות‬ ‫להיות‬ ‫שלכם‬ ‫הירכיים‬ ‫על‬ ‫כפיפה‬
‫ובצעו‬ ‫מאחוריכם‬ ‫כיסא‬ ‫הציבו‬ ,‫ישרה‬ ‫עמידה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫לכם‬
‫בסיום‬ .‫עמידה‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫הכיסא‬ ‫על‬ ‫בישיבה‬ ‫התרגיל‬ ‫את‬
‫הבהונות‬ ‫את‬ ‫עוברות‬ ‫לא‬ ‫שלכם‬ ‫שהברכיים‬ ‫ודאו‬ ‫כפיפה‬ ‫כל‬
.‫שלכם‬ ‫הברכיים‬ ‫על‬ ‫המופעל‬ ‫הלחץ‬ ‫את‬ ‫להפיג‬ ‫כדי‬ ‫שלכם‬
<<
‫התאמות‬ ‫בצעו‬
‫ללא‬ ‫הזה‬ ‫האימון‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫תוכלו‬ ,‫משקולות‬ ‫או‬ ‫כושר‬ ‫גומיות‬ ‫עם‬ ‫התרגילים‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫לכם‬ ‫קשה‬ ‫אם‬
.‫לכך‬ ‫מוכנים‬ ‫שתהיו‬ ‫עד‬ ‫עזר‬ ‫מכשירי‬
2 ‫שלב‬
‫הזרועות‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫הרימו‬ .‫למעלה‬ ‫זרועותיכם‬ ‫את‬ ‫והרימו‬ ‫עמדו‬
‫גופכם‬ ‫את‬ ‫דחפו‬ ‫העמידה‬ ‫ובעת‬ ‫ישר‬ ‫גב‬ ‫על‬ ‫שמרו‬ .‫זמנית‬ ‫בו‬
‫שזה‬ ‫כיוון‬ ,‫רגליכם‬ ‫בהונות‬ ‫על‬ ‫תעמיסו‬ ‫אל‬ .‫העקבים‬ ‫לכיוון‬
.‫בברכיים‬ ‫לכאבים‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬
>>3 ‫שלב‬
‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬ ‫גופני‬ ‫כושר‬
‫חטיבת‬
‫הכושר‬
‫בקרוב‬
‫אימונים‬ ‫תכנית‬
,‫מסר‬ ‫אלק‬
‫הכושר‬ ‫בחטיבת‬ ‫מאמן‬
SUNWRITER 26
WWW.SUNFIT.COM
?‫עליו‬ ‫חלמתם‬ ‫שתמיד‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫רוצים‬
!‫הכושר‬ ‫לחטיבת‬ ‫הצטרפו‬
?‫הכושר‬ ‫חטיבת‬ ‫של‬ ‫האימוני‬ ‫תכנית‬ ‫מהי‬
‫המיועדת‬ ‫ימים‬ 90 ‫שאורכה‬ ‫דרך‬ ‫פורצת‬ ‫כושר‬ ‫תכנית‬ ‫זוהי‬
.‫שלכם‬ ‫הגוף‬ ‫בכל‬ ‫ולשינוי‬ ‫שריר‬ ‫לבניית‬ ,‫שומן‬ ‫לשריפת‬
‫כושר‬ ‫את‬ ,‫הגמישות‬ ‫את‬ ‫המשפרים‬ ‫אימונים‬ ‫בעלת‬ ‫התכנית‬
‫אימונים‬ ‫אלה‬ .‫השריר‬ ‫של‬ ‫הסיבולת‬ ‫כוח‬ ‫ואת‬ ‫לב-ריאה‬
,‫מותאמת‬ ‫התעמלות‬ ‫לבין‬ ‫התנגדות‬ ‫אימוני‬ ‫בין‬ ‫המאזנים‬
‫תוצאות‬ ‫המניבה‬ ‫יעילה‬ ‫תכנית‬ – ‫והקפה‬ ‫הפוגה‬ ‫אימוני‬
.‫מרביות‬
‫חטיבת‬ ‫של‬ ‫האימונים‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫שאנסה‬ ‫מדוע‬
?‫הכושר‬
‫ביותר‬ ‫היעילה‬ ‫הדרך‬ ‫היא‬ ‫הכושר‬ ‫חטיבת‬ ‫של‬ ‫האימונים‬ ‫תכנית‬
.‫ספציפיות‬ ‫כושר‬ ‫במטרות‬ ‫ולהתמקד‬ ‫הכללי‬ ‫הכושר‬ ‫את‬ ‫לשפר‬
‫מבצעים‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ ‫האימונים‬ ‫שגרת‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫התכנית‬
‫לשעבר‬ ‫לוחם‬ .‫סיבולת‬ ‫ובכוח‬ ‫עמידה‬ ‫בכושר‬ ‫הידועה‬ ,‫מיוחדים‬
‫פיתח‬ ,‫אישי‬ ‫ומאמן‬ ‫כושר‬ ‫מומחה‬ ‫הוא‬ ‫שכיום‬ ,‫צבאית‬ ‫ביחידה‬
‫להגיע‬ ‫האמצעים‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫להעניק‬ ‫כדי‬ ‫התכנית‬ ‫את‬
.‫מצוין‬ ‫גופני‬ ‫לכושר‬
,‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬ ,‫לכל‬ ‫מעל‬
‫המתמחה‬ ‫מוסמך‬ ‫רופא‬
‫ברפואת‬ ,‫ספורט‬ ‫באימוני‬
‫בשיקום‬ ,‫ספורט‬
‫את‬ ‫אישר‬ ,‫ובפיזיותרפיה‬
‫חטיבת‬ ‫של‬ ‫האימונים‬ ‫תכנית‬
.‫עליה‬ ‫מפקח‬ ‫ואף‬ ‫הכושר‬
‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬ ‫מעניק‬ ‫צ'ן‬ ‫ד"ר‬
‫להימנע‬ ‫דרכים‬ ‫על‬ ‫לתכנית‬
‫את‬ ‫ולהשיג‬ ‫מפציעות‬
‫המרביות‬ ‫התוצאות‬
‫טכניקות‬ ‫באמצעות‬
.‫מתאימות‬
?‫להיות‬ ‫עליי‬ ‫כושר‬ ‫רמת‬ ‫ובאיזה‬ ‫גיל‬ ‫באיזה‬
.‫כושר‬ ‫רמת‬ ‫ובכל‬ ‫גיל‬ ‫בכל‬ ‫לאנשים‬ ‫ויעילה‬ ‫בטוחה‬ ‫הזו‬ ‫התכנית‬
‫צורך‬ ‫אין‬ .‫להשיג‬ ‫מנסה‬ ‫אדם‬ ‫שכל‬ ‫למטרות‬ ‫יותאמו‬ ‫האימונים‬
‫שצריך‬ ‫כל‬ .‫בתכנית‬ ‫להתחיל‬ ‫כדי‬ ‫צעירים‬ ‫או‬ ‫אתלטים‬ ‫להיות‬
.‫טובות‬ ‫תוצאות‬ ‫להשיג‬ ‫ורצון‬ ‫קשה‬ ‫להתאמן‬ ‫רצון‬ ‫הוא‬
?‫צריך‬ ‫אני‬ ‫ציוד‬ ‫איזה‬
‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫צריכים‬ ‫שאתם‬ ‫כל‬ ‫לכם‬ ‫מעניקה‬ ‫התכנית‬ .‫כלום‬ ‫לא‬
‫התכנית‬ ‫של‬ ‫הימים‬ 90 ‫למשך‬ ‫בבית‬ ‫משלכם‬ ‫כושר‬ ‫חדר‬
:‫לכך‬ ‫ומעבר‬
• 	‫מתקדמים‬ ‫אימונים‬ 12 ‫המכילה‬ DVD ‫ערכת‬
• 	‫כושר‬ ‫מדריך‬
• 	‫תזונה‬ ‫מדריך‬
• 	)free-weights-‫ב‬ ‫גם‬ ‫להשתמש‬ ‫(אפשר‬ ‫כושר‬ ‫גומיות‬
• 	‫ההתקדמות‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫כדי‬ ‫מדידה‬ ‫וסרט‬ ‫אימונים‬ ‫תכנית‬
• 	‫נכון‬ ‫ולכושר‬ ‫פציעות‬ ‫למניעת‬ ‫הוראות‬
?‫התכנית‬ ‫של‬ ‫הימים‬ 90 ‫תום‬ ‫לאחר‬ ‫קורה‬ ‫מה‬
‫לאחר‬ ,‫שלכם‬ ‫הגופני‬ ‫הכושר‬ ‫לרמת‬ ‫מותאם‬ ‫אימון‬ ‫שכל‬ ‫כיוון‬
,‫התכנית‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ ‫תוכלו‬ ,‫הימים‬ 90 ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫שתשלימו‬
‫אימונים‬ ‫ולבצע‬ ‫שלכם‬ ‫הנוכחי‬ ‫הכושר‬ ‫למצב‬ ‫להתאימה‬
.‫התקדמותכם‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫כדי‬ ‫יותר‬ ‫ונמרצים‬ ‫יותר‬ ‫מאתגרים‬
‫מותאמת‬ ‫להיות‬ ‫נועדה‬ ‫הכושר‬ ‫חטיבת‬ ‫של‬ ‫האימונים‬ ‫תכנית‬
.‫לתחזוק‬ ‫וקלה‬ ‫לכולם‬
‫שלנו‬ ‫באתר‬ ‫בקרו‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬
SUNWRITER27
‫מעקב‬ ‫כשמבצעים‬ ‫לעשות‬ ‫שיש‬ ‫דברים‬
‫חדשים‬ ‫עצמאיים‬ ‫עסק‬ ‫בעלי‬ ‫אחרי‬
‫קבוצתית‬ ‫עסקית‬ ‫מנהיגה‬ ,‫ארליך‬ ‫דונה‬
11.‫עניין‬ ‫יצירת‬ ‫באמצעות‬ ‫אותם‬ ‫הדריכו‬ – ‫שיחה‬
.‫מעקב‬ ‫ושיחות‬
22.‫לעומת‬ ‫שאלות‬ ‫לשאול‬ ‫למדו‬ – ‫מיומנויות‬ ‫פתחו‬
‫ב...אמרו‬ ‫אהבתם‬ ‫מה‬ ‫לי‬ ‫"אמרו‬ :‫השיחה‬ ‫כל‬ ‫לדבר‬
‫ישווקו‬ ‫שהחדשים‬ ‫רוצים‬ ‫אנו‬ "...‫לכם‬ ‫הולך‬ ‫איך‬ ‫לי‬
.‫המוצרים‬ ‫באמצעות‬ ‫עצמם‬ ‫את‬
33.‫סאנריידרים‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ויצירת‬ ‫מעקב‬ ‫עודדו‬
‫החודשיים‬ ‫במהלך‬ ‫בשבוע‬ ‫פעם‬ ‫חדשים‬
‫אתה‬ ‫אם‬ ‫לבדוק‬ ‫"התקשרתי‬ :‫דוגמה‬ .‫הראשונים‬
".‫הולך‬ ‫איך‬ ‫לי‬ ‫...ספר‬ ‫סאנריידר‬ ‫מוצרי‬ ‫את‬ ‫אוהב‬
44.‫ההכנסה‬ ‫תכנית‬ ‫מהי‬ ‫המפרט‬ ‫אחד‬ ‫עמוד‬ ‫להם‬ ‫תנו‬
.‫כסף‬ ‫להרוויח‬ ‫להתחיל‬ ‫כיצד‬ ‫פרטו‬ ‫ובו‬ – ‫העסק‬ ‫של‬
‫אותם‬ ‫מעודדת‬ ‫אני‬ ,‫כמובן‬ .‫זאת‬ ‫מבינים‬ ‫שהם‬ ‫ודאו‬
.‫החברה‬ ‫של‬ ‫ההדרכות‬ ‫על‬ ‫לעבור‬
55.– ‫לעזור‬ ‫לבוא‬ ‫חדשים‬ ‫עצמאיים‬ ‫עסק‬ ‫בעלי‬ ‫הזמינו‬
‫בהדרכות‬ ,‫בהדגמות‬ ,‫במצגות‬ ,‫לנו‬ ‫שיש‬ ‫אירוע‬ ‫בכל‬
.‫מתנהל‬ ‫עסקי‬ ‫מנהיג‬ ‫כיצד‬ ‫לחוות‬ ‫עליהם‬ .‫וכדומה‬
66.‫עד‬ ‫שניות‬ 30 ‫בן‬ ‫אישי‬ ‫סיפור‬ ‫על‬ ‫לעבוד‬ ‫להם‬ ‫עזרו‬
.‫כתוב‬ ‫דף‬ ¾ ‫על‬ ‫נוסף‬ – ‫דקה‬
77.‫החדשים‬ ‫הסאנריידרים‬ ‫לכל‬ – ‫ברכה‬ ‫מכתב‬ ‫שלחו‬
‫עסק‬ ‫בעלי‬ ‫מזמינה‬ ‫אני‬ .‫כולו‬ ‫לארגון‬ ‫אותם‬ ‫המקבל‬
‫המכתבים‬ ‫בשליחת‬ ‫לי‬ ‫לסייע‬ ‫חדשים‬ ‫עצמאיים‬
.‫האלה‬
‫חדשים‬ ‫עצמאיים‬ ‫עסק‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫וצרו‬ ‫מעקב‬ ‫בצעו‬
‫שעות‬ 72 ‫בתוך‬ ‫חדש‬ ‫עצמאי‬ ‫עסק‬ ‫בעל‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫יש‬
7-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫ימתינו‬ ‫חסות‬ ‫מעניקי‬ ‫אם‬ .‫שלו‬ ‫ההצטרפות‬ ‫מרגע‬
‫העצמאי‬ ‫העסק‬ ‫שבעל‬ ‫ההסתברות‬ ,‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫ימים‬
.‫ניכר‬ ‫באופן‬ ‫קטנה‬ ,‫יום‬ 90-‫מ‬ ‫יותר‬ ,‫בסאנריידר‬ ‫יישאר‬
,‫המומים‬ ‫הם‬ ‫לסאנריידר‬ ‫מצטרפים‬ ‫עצמאיים‬ ‫עסק‬ ‫כשבעלי‬
‫חסרי‬ ‫הם‬ ‫ובהתחלה‬ ‫מוכר‬ ‫שאינו‬ ‫לתחום‬ ‫שנכנסו‬ ‫כיוון‬
‫תמיכה‬ ‫קבלת‬ ,‫לפיכך‬ .‫מהעסק‬ ‫שלהם‬ ‫לרצונות‬ ‫בנוגע‬ ‫בטחון‬
‫העצמאיים‬ ‫העסק‬ ‫בעלי‬ ‫לשמירת‬ ‫קריטית‬ ‫היא‬ ‫חסות‬ ‫ממעניקי‬
.‫בסאנריידר‬ ‫שלהם‬ ‫העסק‬ ‫בבניית‬ ‫וממוקדים‬ ‫מעורבים‬
20 ‫כמעט‬ ‫בסאנריידר‬ ‫הנמצאת‬ ,‫ארליך‬ ‫דונה‬ ‫את‬ ‫שאלנו‬
‫היא‬ ‫כיצד‬ ,‫גדול‬ ‫ארגון‬ ‫בעלת‬ ‫קבוצתית‬ ‫עסקית‬ ‫ומנהיגה‬ ‫שנה‬
‫החדשים‬ ‫העצמאיים‬ ‫העסק‬ ‫בעלי‬ ‫אחרי‬ ‫יעיל‬ ‫מעקב‬ ‫מבצעת‬
‫מחויבת‬ ‫שהיא‬ ‫ירגישו‬ ‫שהם‬ ‫החשיבות‬ ‫את‬ ‫מדגישה‬ ‫דונה‬ .‫שלה‬
‫תרגול‬ ‫דורשת‬ ‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫שההצלחה‬ ‫להבין‬ ‫ושעלינו‬ ,‫להצלחתם‬
.‫לילה‬ ‫בין‬ ‫מתרחשת‬ ‫ואינה‬
• 	‫עסק‬ ‫בעל‬ ‫בעבור‬ ‫לעשות‬ ‫יכולה‬ ‫שאני‬ ‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫הדבר‬
.‫אותו‬ ‫ולעודד‬ ‫בעצמי‬ ‫קשר‬ ‫עמו‬ ‫ליצור‬ ‫הוא‬ ‫חדש‬ ‫עצמאי‬
• 	.‫חדשים‬ ‫עצמאיים‬ ‫עסק‬ ‫בעלי‬ ‫בעבור‬ ‫מטלות‬ ‫רשימת‬ ‫לי‬ ‫יש‬
‫לא‬ ‫ושאני‬ ‫מתקדמים‬ ‫שכולנו‬ ‫לוודא‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫משתמשת‬ ‫אני‬
.‫חשובים‬ ‫דברים‬ ‫שוכחת‬
• 	‫ואני‬ ‫שיחה‬ ‫בכל‬ ‫לבצע‬ ‫שיש‬ ‫המטלות‬ ‫על‬ ‫עוברים‬ ‫אנו‬
‫להם‬ ‫מודיעה‬ ‫גם‬ ‫אני‬ .‫לבצע‬ ‫משימות‬ ‫להם‬ ‫משאירה‬ ‫תמיד‬
‫שאנו‬ ‫שירגישו‬ ‫כדי‬ ,‫שלנו‬ ‫הבאות‬ ‫בשיחות‬ ‫נעבור‬ ‫מה‬ ‫על‬
.‫שלהם‬ ‫ההצלחה‬ ‫על‬ ‫יחד‬ ‫עובדים‬
‫אבני‬ – ‫ונאמנות‬ ‫אמון‬ ‫ובונה‬ ‫יחסים‬ ‫יוצר‬ ‫שהוא‬ ‫כיוון‬ ,‫עסק‬ ‫כל‬ ‫להצלחת‬ ‫חיוני‬ ‫לקוחות‬ ‫אחר‬ ‫מתמיד‬ ‫מעקב‬
.‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫ולצמיחה‬ ‫למכירות‬ ‫חשובים‬ ‫בניין‬
‫המעקב‬ ‫חשיבות‬
‫הקשר‬ ‫ויצירת‬
SUNWRITER 28
‫לזכור‬ ‫שחשוב‬ ‫קשר‬ ‫ויצירת‬ ‫למעקב‬ ‫חשובה‬ ‫עצות‬
• 	‫משהו‬ ‫לעשות‬ .‫כלום‬ ‫או‬ ‫הכול‬ ‫בגישת‬ ‫תנקטו‬ ‫אל‬
‫מעקב‬ ‫בצעו‬ ‫אז‬ ,‫דבר‬ ‫לעשות‬ ‫מלא‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫זה‬
‫השיווק‬ ‫בחומרי‬ ‫משתמשת‬ ‫אני‬ .‫שתוכלו‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬
.‫לנו‬ ‫הכינה‬ ‫שסאנריידר‬
• 	,‫דואר‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ "‫חזק‬ ‫"קשר‬ ‫מעקב‬
.‫טלפון‬ ‫ושיחות‬ ‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬
• 	‫את‬ ‫אוהבת‬ ‫אני‬ !‫הטובות‬ ‫החדשות‬ ‫את‬ ‫שתפו‬
‫שאני‬ "‫אמתית‬ ‫הצלחה‬ ,‫אמתיים‬ ‫"אנשים‬ ‫המיילים‬
‫בהם‬ ‫לשתף‬ ‫אוהבת‬ ‫ואני‬ ,‫מסאנריידר‬ ‫מקבלת‬
‫בשיחה‬ ‫עליהם‬ ‫ולדבר‬ ‫אותם‬ ‫לשלוח‬ ‫תוכלו‬ .‫לקוחות‬
.‫בטלפון‬
‫יעיל‬ ‫מעקב‬ ‫באמצעות‬ ‫שלכם‬ ‫ההכנסה‬ ‫את‬ ‫הגדילו‬
‫קשר‬ ‫ויצירת‬
‫חסות‬ ‫מעניקי‬ ‫שאינם‬ ‫אלה‬ ‫אחרי‬ ‫מעקב‬ ‫בצעו‬
‫בעלי‬ ‫אחרי‬ ‫מעקב‬ ‫לבצע‬ ‫חשוב‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫להדגיש‬ ‫יכול‬ ‫"איני‬
‫להפוך‬ ‫אמור‬ ‫שזה‬ ‫עד‬ ‫חיוני‬ ‫כה‬ ‫חדשים...זה‬ ‫עצמאיים‬ ‫עסק‬
".‫בסאנריידר‬ ‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫בפיתוח‬ ‫אצלכם‬ ‫שני‬ ‫לטבע‬
‫ניו-המפשייר‬ ,‫מוכסף‬ ‫ראשי‬ ‫עסקי‬ ‫מנהיג‬ ,‫הרינגטון‬ ‫פול‬
‫הרשת‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫ולהישאר‬ ‫מעקב‬ ‫לבצע‬ ‫תמיד‬ ‫חשוב‬
.‫מתמשך‬ ‫באופן‬ ‫אותם‬ ‫ולעודד‬ ‫לדרבן‬ ‫כדי‬ ‫שלכם‬ ‫הנוכחית‬
‫לגייס‬ ,‫למישהו‬ ‫בלגשת‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫מאמץ‬ ‫להשקיע‬ ‫יש‬ ,‫זכרו‬
‫לשמור‬ ‫מאשר‬ ‫עסקי‬ ‫מנהיג‬ ‫לרמת‬ ‫עד‬ ‫ולפתחו‬ ‫להדריכו‬ ,‫אותו‬
.‫וממוקדת‬ ‫פעילה‬ ‫שלכם‬ ‫הרשת‬ ‫על‬
• 	‫עד‬ ‫עשו‬ ‫מה‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ ‫מייל‬ ‫להם‬ ‫ושלחו‬ ‫אליהם‬ ‫התקשרו‬
.‫לעזור‬ ‫תוכלו‬ ‫וכיצד‬ ‫כה‬
• 	‫שיחושו‬ ‫חשוב‬ .‫שתוכלו‬ ‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫להם‬ ‫לסייע‬ ‫זמינים‬ ‫היו‬
.‫תמיכה‬ ‫להם‬ ‫שיש‬
• 	‫כדי‬ ‫בהם‬ ‫משתתפים‬ ‫שאתם‬ ‫לאירועים‬ ‫אותם‬ ‫הזמינו‬
‫והתחלה‬ ‫חדשים‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫לקוחות‬ ‫להשיג‬ ‫שיוכלו‬
.‫חדשה‬
• 	‫להעניק‬ ‫אפשר‬ ‫שבאמצעותן‬ ‫הדרכים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫ספרו‬
,‫באירועים‬ ‫השתתפות‬ ,‫בפייסבוק‬ ‫עסקי‬ ‫עמוד‬ ‫כמו‬ ‫חסות‬
‫או‬ ‫משותף‬ ‫תחביב‬ ‫או‬ ‫עניין‬ ‫בעלות‬ ‫קבוצות‬ ‫הקמת‬
.‫מקומי‬ ‫לארגון‬ ‫להצטרף‬
• 	‫שיחה‬ ‫תסריט‬ ‫וכתבו‬ ‫ביטחון‬ ‫לצבור‬ ‫כדי‬ ‫סימולציות‬ ‫בצעו‬
.‫חדש‬
• 	‫לבדוק‬ ‫כדי‬ ‫מעקב‬ ‫בצעו‬ .‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫חדשות‬ ‫מטרות‬ ‫הציבו‬
.‫שהציבו‬ ‫במטרות‬ ‫עומדים‬ ‫הם‬ ‫אם‬
‫לאחרונה‬ ‫רכישה‬ ‫ביצעו‬ ‫שלא‬ ‫אלה‬ ‫אחרי‬ ‫מעקב‬ ‫בצעו‬
‫עניין‬ ‫חוסר‬ ‫בשל‬ ‫לא‬ ,‫לקנות‬ ‫מפסיקים‬ ‫פשוט‬ ‫לקוחות‬
‫מעניק‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫חוסר‬ ‫ובשל‬ ‫אדישות‬ ‫בשל‬ ‫אלא‬ ‫במוצרים‬
‫ולכן‬ ,‫מוערכים‬ ‫שאינם‬ ‫לחוש‬ ‫עשויים‬ ‫לקוחות‬ .‫שלהם‬ ‫החסות‬
‫ואפילו‬ ‫אחרים‬ ‫במקומות‬ ‫המוצרים‬ ‫אחר‬ ‫יחפשו‬ ‫הם‬
.‫בסופרמרקט‬
11.‫החשבון‬ ‫ניהול‬ ‫באמצעות‬ ‫לאחרונה‬ ‫רכש‬ ‫לא‬ ‫מי‬ ‫בדקו‬
‫הפחות‬ ‫החודשים‬ ‫את‬ ‫מיינו‬ .‫העסקים‬ ‫מרכז‬ ‫באתר‬ ‫שלכם‬
.‫פעילים‬
22.‫או‬ ‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ‫באמצעות‬ ‫האלה‬ ‫הלקוחות‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬
‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫מחודשת‬ ‫בנייה‬ ‫על‬ .‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬
.‫סיבה‬ ‫עם‬ ‫התקשרו‬ ‫לכן‬ ,‫עדינה‬ ‫להיות‬
• 	,‫מוצר‬ ‫של‬ ‫לפלייר‬ ‫קישור‬ ‫להם‬ ‫שלחתם‬ ,‫לדוגמה‬
‫לוודא‬ ‫כדי‬ ‫והתקשרתם‬ ,SunTrim® Plus ‫כמו‬
‫באמצעות‬ ‫עוקבים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ .‫אותו‬ ‫לראות‬ ‫הצליחו‬ ‫שהם‬
‫אם‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ ‫ימים‬ ‫שלושה‬ ‫לאחר‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ,‫מייל‬
‫תוכלו‬ ‫אם‬ ‫לשאול‬ ‫וכדי‬ ‫הקישור‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫הצליחו‬ ‫הם‬
.‫להם‬ ‫שנוח‬ ‫בזמן‬ ‫מחר‬ ‫אליהם‬ ‫להתקשר‬
• 	,‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫האחרונות‬ ‫המוצרים‬ ‫בהשקות‬ ‫אותם‬ ‫עדכנו‬
.‫נוספים‬ ‫ועדכונים‬ ‫החדשות‬ ‫בנוסחאות‬
33.‫את‬ ‫להם‬ ‫שלחו‬ ‫או‬ ‫האחרון‬ ‫הניוזלטר‬ ‫גיליון‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫שלחו‬
‫עמם‬ ‫צרו‬ ,)‫בסיסמה‬ ‫צורך‬ ‫(אין‬ ‫באינטרנט‬ ‫הפתוח‬ ‫הקישור‬
‫לקרוא‬ ‫פנאי‬ ‫להם‬ ‫היה‬ ‫אם‬ ‫ובדקו‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫לאחר‬ ‫קשר‬
.‫אותו‬
44.‫שקיק‬ ‫כמו‬ ‫מוצר‬ ‫של‬ ‫דוגמית‬ ‫להם‬ ‫שלחו‬
‫של‬ ‫כמוסות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫דוגמית‬ ‫או‬ Fortune Delight®
‫קשר‬ ‫צרו‬ .‫המוצר‬ ‫על‬ ‫הסברה‬ ‫ועלון‬ SunTrim® Plus
,‫בדוגמיות‬ ‫השתמשו‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫לשאול‬ ‫כדי‬ ‫ימים‬ 10–7 ‫לאחר‬
.‫שאלות‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫ואם‬ ‫הרגישו‬ ‫איך‬
‫הרינג‬ ‫ג'ולי‬ ‫של‬ ‫קשר‬ ‫ליצירת‬ ‫ייעוץ‬ ‫טופס‬
‫קשר‬ ‫ביצירת‬ 25%-‫ב‬ ‫שלה‬ ‫המכירות‬ ‫את‬ ‫הגדילה‬ ‫היא‬ ‫כיצד‬
‫יעילה‬
‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫בוודאות‬ ‫תסייע‬ ‫טובה‬ ‫קשר‬ ‫ויצירת‬ ‫מעקב‬ ‫תכנית‬
‫השקתה‬ ‫עם‬ .‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫בונוס‬ ‫ולקבלת‬ ‫שלכם‬ ‫המכירות‬ ‫נפח‬
‫את‬ ‫לרענן‬ ‫החלטתי‬ ,‫שלנו‬ ‫החדשה‬ ‫השיווק‬ ‫תכנית‬ ‫של‬
‫עם‬ ‫קשר‬ ‫מיצירת‬ ‫מורכבת‬ ‫שלי‬ ‫התכנית‬ .‫שלי‬ ‫המעקב‬ ‫תכנית‬
‫של‬ ‫בשילוב‬ ‫שבועיים‬ ‫בכל‬ ‫שלי‬ ‫האישית‬ ‫הקבוצה‬ ‫חברי‬ ‫כל‬
.‫אישיות‬ ‫טלפון‬ ‫ושיחות‬ ‫ניוזלטר‬ ‫גיליונות‬ ,‫מיילים‬ ‫שליחת‬
‫התכנית‬ ‫עם‬ !25%-‫ב‬ ‫עלה‬ ‫שלי‬ ‫המכירות‬ ‫נפח‬ ?‫התוצאות‬
.‫שלי‬ ‫ההכנסות‬ ‫את‬ ‫הגדילה‬ ‫היא‬ ‫שגם‬ ‫החדשה‬ ‫העסקית‬
‫יחסים‬ ‫של‬ ‫בנייה‬ ‫אלא‬ ,‫מכירה‬ ‫רק‬ ‫אינם‬ ‫קשר‬ ‫ויצירת‬ ‫מעקב‬
.‫המכירות‬ ‫בנפח‬ ‫לצמיחה‬ ‫להוביל‬ ‫שיכולים‬
www.sunrider.com
3
‫בתוך‬ ‫פועל‬
‫וחטוב‬ ‫בריא‬ ‫לגוף‬
‫בלבד‬ ‫דקות‬
www.sunrider.com
DR. CHEN®
HAIR SERUM
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ .‫אינטרנשיונל‬ ‫סאנריידר‬ ‫באמצעות‬ 2013 ‫©סאנריידר‬
‫צ'ן‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫לשיער‬ ‫הסרום‬
‫לשיערכם‬ ‫המלאות‬ ‫את‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫מחזיר‬
‫שלכם‬ ‫הפתרון‬
‫וצעיר‬ ‫מלא‬ ‫שיער‬ ‫למראה‬

More Related Content

Viewers also liked

27. urban bus specifications
27. urban bus specifications27. urban bus specifications
27. urban bus specificationsBharat Nihalani
 
Basic rope work AND restraining of animals
Basic rope work AND restraining of animals Basic rope work AND restraining of animals
Basic rope work AND restraining of animals Mujahid Abbas
 
hypokalemic periodic paralysis
hypokalemic periodic paralysishypokalemic periodic paralysis
hypokalemic periodic paralysislaxmikant joshi
 
Occipital lobe 2 syndromes nwnw ppt
Occipital lobe 2 syndromes nwnw pptOccipital lobe 2 syndromes nwnw ppt
Occipital lobe 2 syndromes nwnw pptlaxmikant joshi
 
Projet Megas - Livrable 3 - Soutenance orale
Projet Megas - Livrable 3 - Soutenance oraleProjet Megas - Livrable 3 - Soutenance orale
Projet Megas - Livrable 3 - Soutenance oralechauchse
 

Viewers also liked (8)

Wilson radiology
Wilson radiologyWilson radiology
Wilson radiology
 
27. urban bus specifications
27. urban bus specifications27. urban bus specifications
27. urban bus specifications
 
Basic rope work AND restraining of animals
Basic rope work AND restraining of animals Basic rope work AND restraining of animals
Basic rope work AND restraining of animals
 
hypokalemic periodic paralysis
hypokalemic periodic paralysishypokalemic periodic paralysis
hypokalemic periodic paralysis
 
Treatment of dementia
Treatment of dementiaTreatment of dementia
Treatment of dementia
 
Occipital lobe 2 syndromes nwnw ppt
Occipital lobe 2 syndromes nwnw pptOccipital lobe 2 syndromes nwnw ppt
Occipital lobe 2 syndromes nwnw ppt
 
Joint stock company
Joint stock companyJoint stock company
Joint stock company
 
Projet Megas - Livrable 3 - Soutenance orale
Projet Megas - Livrable 3 - Soutenance oraleProjet Megas - Livrable 3 - Soutenance orale
Projet Megas - Livrable 3 - Soutenance orale
 

Abo magazine a4 summer2013

 • 1. 2013 ‫יוני-אוגוסט‬ IBO‫לכושר‬ ‫היכנסו‬ ‫תכנית‬ ‫עם‬ !SunFit® ‫פשוטים‬ ‫שלבים‬ ‫בקיץ‬ ‫להתנהלות‬ ‫מוצרים‬ ‫חמים‬ ‫הקיץ‬ ‫לעונת‬ !‫בלעדי‬ ‫עם‬ ‫ריאיון‬ ‫ג'ונתן‬ ‫צ'ן‬ ‫הכושר‬ ‫לחטיבת‬ ‫הצטרפו‬
 • 2. SUNWRITER SunTrim® Plus ‫את‬ ‫נסו‬ ,‫שלכם‬ ‫הים‬ ‫בבגד‬ ‫טוב‬ ‫להיראות‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫הזה‬ ‫הקיץ‬ ‫אם‬ ‫שאינני‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ .‫הזה‬ ‫במוצר‬ ‫המשתמשים‬ ‫מאנשים‬ ‫מעולות‬ ‫תגובות‬ ‫שמעתי‬ ,‫שלנו‬ .‫בעצמי‬ ‫בהבדל‬ ‫ולחוש‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫לנסות‬ ‫החלטתי‬ ,‫במשקל‬ ‫להוריד‬ ‫מנסה‬ ‫ותמיד‬ ,‫לישון‬ ‫הולכת‬ ‫שאני‬ ‫לפני‬ ‫ובדיוק‬ ,16:00 ‫השעה‬ ‫בסביבות‬ ‫רעב‬ ‫חשה‬ ‫תמיד‬ ‫אני‬ ‫שעם‬ ‫לב‬ ‫שמתי‬ ‫אולם‬ .)‫שוקולד‬ ‫על‬ ‫מתה‬ ‫(אני‬ ‫האלה‬ ‫בשעות‬ ‫מתוק‬ ‫למשהו‬ ‫חשק‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫האלה‬ ‫העזים‬ ‫החשקים‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫ואין‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫יותר‬ ‫מלאה‬ ‫חשה‬ ‫אני‬ SunTrim® Plus ‫דרך‬ ‫הוא‬ SunTrim® Plus .‫עייפה‬ ‫או‬ ‫כבדה‬ ‫מרגישה‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫אני‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ .‫למזון‬ .‫משהו‬ ‫מעצמי‬ ‫מונעת‬ ‫שאני‬ ‫לחוש‬ ‫בלי‬ ‫האכילה‬ ‫בהרגלי‬ ‫לשלוט‬ ‫ונהדרת‬ ‫טבעית‬ ‫המרפאה‬ ‫את‬ ‫רשמי‬ ‫באופן‬ ‫פתח‬ ‫לאחרונה‬ ,‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬ ,‫שאחי‬ ‫להודיע‬ ‫נרגשת‬ ‫גם‬ ‫אני‬ ‫ברובן‬ ‫שיש‬ ‫לומר‬ ‫יכולה‬ ‫אני‬ ,‫שלו‬ ‫הלקוחות‬ ‫כאחת‬ .‫וחוסן‬ ‫לבריאות‬ SunLiving – ‫שלו‬ ‫כמטפל‬ ‫רישיון‬ ‫ובעל‬ ‫בשיקום‬ ‫גם‬ ‫המתמחה‬ ‫מוסמך‬ ‫רופא‬ ‫הוא‬ – ‫העולמות‬ ‫משני‬ ‫הטוב‬ SunLiving ‫במרפאת‬ ‫לבקר‬ ‫עליכם‬ ,‫קליפורניה‬ ‫לדרום‬ ‫מגיעים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ .‫סיני‬ ‫בדיקור‬ )www.sunlivinghealth.com( !‫וחוסן‬ ‫לבריאות‬ ‫טנג‬ ‫וונדי‬ ‫שיווק‬ ‫מנהלת‬ ‫סגנית‬ ‫אינטרנשיונל‬ ‫סאנריידר‬ 01 ‫התכוננו‬ ‫הקיץ‬ ‫של‬ ‫לבואו‬ ‫אתרי‬ ,‫פרסומים‬ ,‫שיווקי‬ ‫חומר‬ ,‫בסאנריידר‬ ‫אריזה‬ ‫פיתוח‬ ‫מנהלת‬ ‫טנג‬ ‫וונדי‬ ‫דוקטור‬ ‫תואר‬ ‫בעלת‬ ‫היא‬ .‫מוצרים‬ ‫וקידום‬ ‫שיווק‬ ‫אסטרטגיות‬ ,‫אינטרנט‬ ‫וביולוגיה‬ ‫באנגלית‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫ובעלת‬ Duke Law ‫מבי"ס‬ ‫למשפטים‬ .‫אנג'לס‬ ‫בלוס‬ ‫קליפורניה‬ ‫מאוניברסיטת‬ .‫שלו‬ ‫המרפאה‬ ‫בלובי‬ ‫גאים‬ ‫משפחה‬ ‫ובני‬ ‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬ ‫צ'ן‬ ‫טאי-פו‬ ‫ד"ר‬ ‫המנהלים‬ ‫מועצת‬ ‫יו"ר‬ ‫בפועל‬ ‫מו"ל‬ ‫צ'ן‬ ‫אוי-לין‬ ‫ד"ר‬ ‫נשיאה‬ ‫ראשית‬ ‫עורכת‬ ‫טנג‬ ‫וונדי‬ ‫שיווק‬ ‫מנהלת‬ ‫סגנית‬ ‫ניהולית‬ ‫עורכת‬ ‫פריס‬ ‫תמר‬ ‫והפקה‬ ‫פרסום‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהלת‬ ‫סירייט‬ ‫בוב‬ ‫ראשי‬ ‫וכותב‬ ‫עורך‬ ‫ברגמן‬ ‫לינדזי‬ ‫גרפית‬ ‫מעצבת‬ ‫וליג'אני‬ ‫ארמינה‬ ‫משנית‬ ‫גרפית‬ ‫מעצבת‬ ‫לוריא‬ ‫נורמן‬ ‫ניל‬ ‫תמונות‬ ‫מלטש‬ ‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬ ‫ג'רניגן‬ ‫ליז‬ ‫מקליווי‬ ‫ג'ולי‬ ‫טנג‬ ‫וונדי‬ ‫בהתנדבות‬ ‫כותבים‬ ,‫יקרים‬ ‫סאנריידרים‬ Sunwriter™ ‫העת‬ ‫כתב‬ ‫של‬ ‫העורכים‬ ‫צוות‬ ‫מה‬ ‫לנו‬ ‫אמרו‬ ‫נא‬ .‫מכם‬ ‫לשמוע‬ ‫ישמח‬ ‫הזה‬ ‫בגיליון‬ ‫אהבתם‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫במיוחד‬ ‫אהבתם‬ ‫את‬ ‫שלחו‬ .‫הבאים‬ ‫בגיליונות‬ ‫לראות‬ ‫תרצו‬ ‫ומה‬ ‫השיווק‬ ‫מחלקת‬ ‫למנהל‬ ‫הערותיכם‬ ‫על‬ ‫מפורסם‬ Sunwriter™ .‫קליפורניה‬ ,‫בטורנס‬ ‫השם‬ ‫תחת‬ ‫הפועלת‬ ‫סאנריידר‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬ ,1625 ‫אבלון‬ '‫שד‬ ,‫אינטרנשיונל‬ ‫סאנריידר‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ .90501 ‫קליפורניה‬ ,‫טורנס‬ ‫הפועלת‬ ©2012 ‫סאנריידר‬ ‫לחברת‬ ‫שמורות‬ ‫דעות‬ .‫אינטרנשיונל‬ ‫סאנריידר‬ ‫השם‬ ‫תחת‬ ‫אינן‬ ‫העצמאיים‬ ‫העסקים‬ ‫ובעלי‬ ‫הכותבים‬ ‫עיינו‬ .‫סאנריידר‬ ‫מדיניות‬ ‫את‬ ‫בהכרח‬ ‫משקפות‬ ‫להצהרות‬ Sunrider® ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫במדריך‬ ‫המפורסם‬ ‫החומר‬ .‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫רשמיות‬ ‫מידע‬ ‫הענקת‬ ‫לשם‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫העת‬ ‫בכתב‬ ‫עסקים‬ ‫ובעלי‬ ‫עצמאיים‬ ‫עסק‬ ‫בעלי‬ ‫בעבור‬ ‫תחליף‬ ‫ואינו‬ ,‫בלבד‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫מורשים‬ .‫רפואיות‬ ‫הנחיות‬ ‫או‬ ‫רפואית‬ ‫להתייעצות‬ ‫והמכתבים‬ ‫התמונות‬ ,‫המאמרים‬ ‫על‬ ,‫במעטפה‬ ‫סגורים‬ ‫להיות‬ ‫לעורך‬ ‫שנשלחים‬ ‫כל‬ .‫השולח‬ ‫כתובת‬ ‫את‬ ‫עליהם‬ ‫לכתוב‬ ‫ויש‬ ,‫הכותב‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לכלול‬ ‫צריכות‬ ‫התגובות‬ ‫אחראית‬ ‫אינה‬ ‫סאנריידר‬ .‫וטלפון‬ ‫כתובתו‬ ‫יינתנו‬ ‫לא‬ .‫דורש‬ ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫חומרים‬ ‫להחזיר‬ .‫המפרסם‬ ‫של‬ ‫אישור‬ ‫ללא‬ ‫משנה‬ ‫כותרות‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫העצמאיים‬ ‫העסקים‬ ‫בעלי‬ ‫יוכלו‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫המורשים‬ ‫העסקים‬ ‫ובעלי‬ ‫הפצה‬ .‫במלואם‬ ‫המאמרים‬ ‫את‬ ‫שוב‬ ‫לפרסם‬ ‫המאמרים‬ ‫מתוך‬ ‫מובאות‬ ‫או‬ ‫חלקים‬ ‫ופרסום‬ ‫שיופצו‬ ‫המאמרים‬ ‫כל‬ ‫על‬ .‫בהחלט‬ ‫אסורים‬ ‫מחדש‬ ‫"הודפס‬ :‫ההערה‬ ‫את‬ ‫לשאת‬ ‫שוב‬ ."‫אינטרנשיונל‬ ‫סאנריידר‬ ‫ברשות‬ ‫הבאים‬ ‫ברוכים‬ ‫העורך‬ ‫מכתב‬
 • 3. SUNWRITER 02 |‫סאנריידר‬ ‫עדכוני‬| 03 ................................ ‫חדש‬ ‫מה‬ :‫חדשות‬ |‫מוצרים‬ ‫קידום‬| 05 ...................... ‫ובריא‬ ‫שמח‬ ‫ירח‬ ‫פסטיבל‬ |‫קיץ‬| 07 ............‫בקיץ‬ ‫העור‬ ‫לטיפוח‬ ‫אסטרטגיות‬ |‫מוצרים‬ ‫קידום‬| ‫לקיץ‬ ‫חמים‬ ‫מוצרים‬ ‫ותזונה‬ ‫בריאות‬ 09 .......... ‫בקיץ‬ ‫להתנהלות‬ ‫פשוטים‬ ‫שלבים‬ |‫מיוחד‬ ‫ריאיון‬| 13 .............................. ‫צ'ן‬ ‫ג'ונתן‬ ‫עם‬ ‫ריאיון‬ |‫וטכנולוגיה‬ ‫מדע‬| 15 ...........‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫הנוזל‬ ‫מילוי‬ ‫מכונות‬ |‫עדויות‬| 18 ............... ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬ ‫סיפורי‬ |‫כושר‬| SunFit® ‫תכנית‬ |‫גופני‬ ‫כושר‬| Squat Shoulder Press ‫אימון‬ 03 ....................... ‫הכושר‬ ‫לחטיבת‬ ‫הצטרפו‬ |‫עסקים‬| 27 .............. ‫הקשר‬ ‫ויצירת‬ ‫המעקב‬ ‫חשיבות‬ ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ 2013 ‫יוני-אוגוסט‬
 • 4. SUNWRITER03 ‫סאנריידר‬ .7 ‫טייוואן‬ ‫סארניידר‬ .6 ‫אירופה‬ ‫מזרח‬ ‫סאנריידר‬ .5 ‫צ'ן‬ ‫וקייסרין‬ ‫אריק‬ .4 ‫טורקיה‬ ‫סאנריידר‬ .3 ‫קנדה‬ ‫סאנריידר‬ .2 ‫תאילנד‬ ‫סאנריידר‬ .1 ‫הראשיים‬ ‫החברה‬ ‫במשרדי‬ ‫הפנים‬ ‫בקבלת‬ .12 ‫אנג'לס‬ ‫בלוס‬ ‫הייצור‬ ‫מפעלי‬ .11 ‫ישראל‬ ‫סאנריידר‬ .10 ‫סין‬ ‫סאנריידר‬ .9 ‫קונג‬ ‫הונג‬ ‫סאנריידר‬ .8 ‫הונגריה‬ ‫בכל‬ ‫מסאנריידרים‬ ‫הטרי‬ ‫לזוג‬ ‫ואיחולים‬ ‫ברכות‬ ‫העולם‬ ‫אווה‬ ‫וגברת‬ ‫ג'וזף‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫בתם‬ ,‫סו‬ ‫קנדי‬ ‫קייסרין‬ ‫ואוי-לין‬ ‫טאי-פו‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫בנם‬ ,‫קואן-ג'יי‬ ‫ואריק‬ ,‫סו‬ ‫בכנסייה‬ 2013 ‫בפברואר‬ 9 ,‫שישי‬ ‫ביום‬ ‫נישאו‬ ,‫צ'ן‬ 23-‫ב‬ ‫נערכה‬ ‫שלהם‬ ‫הפנים‬ ‫קבלת‬ .‫אנג'לס‬ ‫בלוס‬ ‫משפחה‬ ‫בנוכחות‬ ‫הילס‬ ‫בוורלי‬ ‫במלון‬ 2013 ‫במרס‬ .‫וחברים‬ ‫משרדי‬ ,‫המשמחים‬ ‫האירועים‬ ‫חגיגות‬ ‫לכבוד‬ ‫בכל‬ ‫והמשרדים‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫הראשיים‬ ‫החברה‬ ‫איחולים‬ ‫ושלחו‬ ‫במרס‬ 22-‫ב‬ ‫מסיבות‬ ‫ערכו‬ ‫העולם‬ ‫העולמיות‬ ‫לחדשות‬ ‫היכנסו‬ .‫הטרי‬ ‫לזוג‬ ‫לבביים‬ ‫בתמונות‬ ‫לצפייה‬ www.sunrider.com ‫בכתובת‬ ‫ושל‬ ‫החתונה‬ ‫של‬ ‫הפנים‬ ‫קבלת‬ ‫של‬ ‫נוספות‬ .‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫סאנריידר‬ ‫במשרדי‬ ‫החתונה‬ ‫חגיגות‬ ‫את‬ ‫חוגגת‬ ‫סאנריידר‬ ‫קייסרין‬ ‫של‬ ‫נישואיהם‬ ‫צ'ן‬ ‫ואריק‬ ‫סו‬ 1 4 5 6 7 2 3 ‫סאנריידר‬ ‫עדכוני‬ ‫חדשות‬
 • 5. SUNWRITER 04 10 !‫בידינו‬ ‫התוצאות‬ ‫סקר‬ ‫תוצאות‬ – 2013 ‫"תחרות‬ ‫בחוף‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ")BOB( Easy ‫ירחון‬ ‫שביצע‬ ‫את‬ ‫דירגו‬ Reader’s SunLiving ‫תכנית‬ ‫וחוסן‬ ‫לבריאות‬ ‫בשתי‬ ‫כמועמדת‬ ‫"הספא‬ :‫קטגוריות‬ ‫הטוב‬ ‫הרפואי‬ ‫ו"המרכז‬ "‫ביותר‬ ‫להורדה‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ."‫במשקל‬ ‫חודש‬ ‫של‬ ‫המיוחד‬ ‫החוף‬ ‫בגיליון‬ ‫הופיעו‬ ‫לגמר‬ ‫שהגיעו‬ ‫המועמדים‬ ‫באזור‬ ‫רחבה‬ ‫בתפוצה‬ ‫המופץ‬ ‫ירחון‬ ,Easy Reader-‫ל‬ ‫השייך‬ ,‫מרס‬ '‫ביץ‬ ‫מנהטן‬ ,'‫ביץ‬ ‫הרמוסה‬ ‫הערים‬ ‫ובו‬ ,‫אנג'לס‬ ‫לוס‬ ‫של‬ ‫הדרומי‬ ‫החוף‬ ,‫"האנשים‬ ‫בעבור‬ ‫מצביעים‬ ‫העת‬ ‫כתב‬ ‫קוראי‬ ,‫שנה‬ ‫בכל‬ .'‫ביץ‬ ‫ורדונדו‬ ."‫הדרומי‬ ‫החוף‬ ‫באזור‬ ‫המתרחש‬ ‫וכל‬ ‫המקומות‬ ‫בשתי‬ ‫גבוה‬ ‫במקום‬ ‫דורגה‬ ‫וחוסן‬ ‫לבריאות‬ SunLiving ‫תכנית‬ ,‫כאמור‬ ‫רק‬ ‫הושקה‬ ‫שהתכנית‬ ‫בכך‬ ‫בהתחשב‬ ,‫עבורה‬ ‫אדיר‬ ‫הישג‬ – ‫קטגוריות‬ ‫בטורנס‬ ‫הממוקמת‬ ‫הקליניקה‬ ‫את‬ ‫ייסד‬ ‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬ .‫האחרון‬ ‫בינואר‬ ‫כללית‬ ‫בבריאות‬ ,‫בכאב‬ ‫הוליסטי‬ ‫בטיפול‬ ‫ומתמקדת‬ ,‫קליפורניה‬ ‫להורדה‬ ‫מתכניות‬ ‫מורכבים‬ ‫הטיפולים‬ .‫מפציעות‬ ‫מהירה‬ ‫ובהתאוששות‬ ‫התזונה‬ ‫בתוספי‬ ‫ושימוש‬ ‫באור‬ ‫טיפול‬ ,‫סיני‬ ‫דיקור‬ ,‫כאב‬ ‫בקרת‬ ,‫במשקל‬ .‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫הצמחיים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫התמיכה‬ ‫על‬ ‫שוב‬ ‫"תודה‬ ‫באומרו‬ ‫הערכתו‬ ‫את‬ ‫הביע‬ ‫צ'ן‬ ‫ד"ר‬ ‫מתכננים‬ ‫אנו‬ .‫בעבורנו‬ ‫שהצביעו‬ ‫שלנו‬ ‫והחברים‬ ‫שלנו‬ ‫הלקוחות‬ ."‫הבאה‬ ‫בשנה‬ ‫יותר‬ ‫אף‬ ‫טובות‬ ‫תוצאות‬ ‫להשיג‬ ‫שהצביעו‬ ‫שלנו‬ ‫והחברים‬ ‫שלנו‬ ‫הלקוחות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫התמיכה‬ ‫על‬ ‫שוב‬ ‫"תודה‬ ."‫הבאה‬ ‫בשנה‬ ‫יותר‬ ‫אף‬ ‫טובות‬ ‫תוצאות‬ ‫להשיג‬ ‫מתכננים‬ ‫אנו‬ .‫בעבורנו‬ 8 9 10 11 12 SunLiving ‫תכנית‬ ‫בין‬ ‫דורגה‬ ‫וחוסן‬ ‫לבריאות‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫סאנריידר‬ ‫עדכוני‬ ‫חדשות‬
 • 6. SUNWRITER05 ‫עת‬ ‫הוא‬ ‫הירח‬ ‫פסטיבל‬ ‫מתאחדים‬ ‫שבה‬ ‫מיוחדת‬ ‫מודים‬ ,‫וחברים‬ ‫משפחה‬ ‫עם‬ ‫ונהנים‬ ‫הטבע‬ ‫של‬ ‫לנדיבותו‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫מלא‬ ‫ירח‬ ‫של‬ ‫מיופיו‬ ‫של‬ ‫מיוחדת‬ ‫ערכה‬ ‫יצרנו‬ .‫האהובים‬ ‫סאנריידר‬ ‫מוצרי‬ ‫מאירים‬‫כוכבים‬,‫זוהר‬‫ירח‬‫לחיי‬ .‫סאנריידר‬ ‫עם‬ ‫טובים‬ ‫ולימים‬ ‫ירח‬ ‫פסטיבל‬ ‫ובריא‬ ‫שמח‬
 • 7. SUNWRITER 06 ‫בריאה‬ ‫חגיגה‬ Sunrider® ‫של‬ ‫ניעור‬ ‫בקבוק‬ ,Fortune Delight®, SunBar‫‏‬® ‫משקה‬ ‫זהו‬ !Fortune Delight® ‫לצד‬ ‫מוגשות‬ ‫מסורתיות‬ ‫ירח‬ ‫עוגות‬ ?‫מסורתיות‬ ‫ירח‬ ‫מעוגות‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מה‬ .‫טבעיים‬ ‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫מגוון‬ ‫באמצעות‬ ‫האנרגיה‬ ‫את‬ ‫ומגביר‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫המנקה‬ ,‫צמחים‬ ‫מתמציות‬ ‫עשוי‬ ‫קלאסי‬ .‫היום‬ ‫במהלך‬ ‫עת‬ ‫ובכל‬ ‫במפגשים‬ ‫ממנו‬ ‫ליהנות‬ ‫ותוכלו‬ ,‫קר‬ ‫או‬ ‫חם‬ ‫טעים‬ ‫את‬ ‫ומכיל‬ ‫נהדר‬ ‫טעם‬ ‫בעל‬ ,‫המקורי‬ ‫בחטיף‬ ‫המצוי‬ ‫הטוב‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מכיל‬ SunBar‫‏‬® Oatmeal Raisin * ‫פחמימות‬ ,‫ללב‬ ‫הבריא‬ ‫סויה‬ ‫וחלבון‬ ‫סיבים‬ ‫מכיל‬ ‫חטיף‬ ‫כל‬ .‫וצימוקים‬ ‫שועל‬ ‫בשיבולת‬ ‫המצויים‬ ‫היתרונות‬ .‫חמצון‬ ‫ונוגדי‬ ‫בריאות‬ ‫שומן‬ ‫חומצות‬ ,‫מורכבות‬ .‫ממנו‬ ‫ליהנות‬ ‫יוכלו‬ ‫שלכם‬ ‫האורחים‬ ‫שכל‬ ‫מזין‬ ‫פינוק‬ ‫וזהו‬ ,‫משביע‬ ,‫לעיס‬ ,‫רך‬ ‫החטיף‬ .2013 ‫במהלך‬ ‫*יגיע‬ ‫נקודות‬ ‫ובעל‬ ‫חזק‬ ‫בקבוק‬ ‫זהו‬ .‫סאנריידר‬ ‫משקאות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ולמזיגה‬ ‫לערבוב‬ ‫אידיאלי‬ ‫שלנו‬ ‫הניעור‬ ‫בקבוק‬ ‫את‬ ‫עליכם‬ ‫להקל‬ ‫כדי‬ ‫מ"ל‬ ‫סימני‬ ‫מצוירים‬ ‫הבקבוק‬ ‫על‬ .BPA ‫ללא‬ ‫מיוצר‬ ‫והוא‬ ,‫נוחה‬ ‫למזיגה‬ ‫בצדדים‬ ‫אחיזה‬ .‫בקלות‬ ‫קרח‬ ‫קוביות‬ ‫לבקבוק‬ ‫להוסיף‬ ‫לכם‬ ‫מאפשרת‬ ‫הרחבה‬ ‫והפיה‬ ,‫המדידה‬ ‫סאנריידר‬ ‫עדכוני‬ ‫מוצרים‬ ‫קידום‬
 • 8. SUNWRITER07 ‫בקיץ‬ ‫נכון‬ ‫עור‬ ‫טיפוח‬ ‫בעור‬ ‫נפוצות‬ ‫בעיות‬ ‫לצמצום‬ ‫לכם‬ ‫יסייע‬ ‫עורכם‬ ‫על‬ ‫הגנו‬ ‫זמננו‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫מבלים‬ ‫שאנו‬ ‫כיוון‬ ,‫הקיץ‬ ‫בחודשי‬ ‫ובייחוד‬ ,‫השנה‬ ‫כל‬ ‫במהלך‬ ‫חשוב‬ ‫בעור‬ ‫נכון‬ ‫טיפול‬ .‫לבית‬ ‫מחוץ‬ ‫זיהום‬ .‫ביכולותיו‬ ‫מוגבל‬ ‫הוא‬ ,‫חיצוניים‬ ‫מגופים‬ ‫עלינו‬ ‫להגן‬ ‫כדי‬ ‫קשה‬ ‫עובד‬ ‫שלנו‬ ‫שהעור‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫פשוטות‬ ‫דרכים‬ ‫יש‬ ‫לפיכך‬ .‫ובתכונותיו‬ ‫העור‬ ‫במראה‬ ‫לפגום‬ ‫עלולים‬ ‫לשמש‬ ‫יתר‬ ‫וחשיפת‬ ‫סביבתי‬ .‫טוב‬ ‫מראה‬ ‫ובעל‬ ‫בריא‬ ‫עליו‬ ‫ולשמור‬ ‫עורנו‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫לנו‬ ‫לעזור‬ ‫שעשויות‬ ‫ויעילות‬ ‫קיץ‬‫קיץ‬‫העור‬ ‫טיפוח‬ ‫אסטרטגיות‬‫העור‬ ‫טיפוח‬ ‫אסטרטגיות‬
 • 9. SUNWRITER 08 ‫בשמש‬ ‫חכמים‬ ‫היו‬ UV ‫כקרני‬ ‫הידועות‬ ‫השמש‬ ‫של‬ ‫העל-סגוליות‬ ‫הקרניים‬ ,‫מוקדמת‬ ‫להזדקנות‬ ‫ולגרום‬ ‫בעור‬ ‫לפגוע‬ ‫עלולות‬ ‫לעור‬ ‫להיגרם‬ ‫שעלולים‬ ‫הנזקים‬ .‫העור‬ ‫ולסרטן‬ ‫לקמטים‬ ‫יותר‬ ‫שנחשפים‬ ‫ככל‬ ‫גוברים‬ ‫העור‬ ‫סרטן‬ ‫לפתח‬ ‫והסיכון‬ .‫לשמש‬ ‫קרם‬ ‫מריחת‬ ‫באמצעות‬ ‫השמש‬ ‫נזקי‬ ‫מפני‬ ‫להתגונן‬ ‫תוכלו‬ ‫בעלי‬ ‫בגדים‬ ‫לבישת‬ ‫ובאמצעות‬ ‫גבוה‬ ‫מקדם‬ ‫בעל‬ ‫הגנה‬ ‫על‬ ,‫הפנים‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫קרם‬ ‫למרוח‬ ‫יש‬ .‫ארוכים‬ ‫שרוולים‬ ‫קרם‬ ‫למרוח‬ ‫חשוב‬ .‫לשמש‬ ‫חשוף‬ ‫מקום‬ ‫ובכל‬ ‫הצוואר‬ ‫או‬ ‫שחייה‬ ‫לאחר‬ ‫בעיקר‬ ,‫גבוהה‬ ‫בתדירות‬ ‫הגנה‬ .‫התעמלות‬ –10:00 ,‫היום‬ ‫בשעות‬ ‫בעיקר‬ ‫השמש‬ ‫מפני‬ ‫הישמרו‬ ‫השמש‬ ‫של‬ UV-‫ה‬ ‫קרני‬ ‫האלה‬ ‫שבשעות‬ ‫כיוון‬ ,16:00 ‫ומחול‬ ‫ממים‬ ‫היזהרו‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ .‫מאוד‬ ‫חזקות‬ .‫בצל‬ 85% ‫עד‬ ‫השמש‬ ‫קרני‬ ‫את‬ ‫המחזירים‬ ‫מהשמש‬ ‫הגנה‬ ‫עזרי‬ ‫מהסוג‬ ‫משקפיים‬ ‫(בעיקר‬ ‫ואיכותיות‬ ‫טובות‬ ‫שמש‬ ‫משקפי‬ ‫העור‬ ‫ועל‬ ‫העיניים‬ ‫על‬ ‫מגנות‬ )‫הפנים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫העוטף‬ ‫לילדים‬ ‫גם‬ ‫ומומלץ‬ ,‫סולריות‬ UV ‫קרני‬ ‫מפני‬ ‫סביבן‬ ‫העדין‬ ‫רחב‬ ‫כובע‬ ‫חבשו‬ ‫נוספת‬ ‫להגנה‬ .‫להרכיבם‬ ‫למבוגרים‬ ‫וגם‬ ‫רחב‬ ‫כובע‬ .‫הפנים‬ ‫על‬ ‫המגנים‬ ‫מצחייה‬ ‫כובע‬ ‫או‬ ‫שוליים‬ ‫לעיניכם‬ ‫המגיעות‬ UV-‫ה‬ ‫מקרני‬ ‫חצי‬ ‫לחסום‬ ‫יכול‬ ‫שוליים‬ .‫ולעפעפיים‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫סכנות‬ ‫מראים‬ ‫מחקרים‬ .‫בעורכם‬ ‫לפגוע‬ ‫יכולה‬ ‫השמש‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫פליטה‬ ‫מצינור‬ ‫היוצא‬ ‫עשן‬ ,‫ערפיח‬ ‫כמו‬ ‫אוויר‬ ‫שזיהום‬ ‫יוצרים‬ UV ‫קרני‬ ‫עם‬ ‫במגע‬ ‫הבאים‬ ‫ולכלוך‬ ‫אבק‬ ,‫עשן‬ ‫ליצור‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ .‫שלכם‬ ‫לעור‬ ‫מזיקים‬ ‫חופשיים‬ ‫רדיקלים‬ ‫לרוקן‬ ‫וכן‬ ,‫דהוי‬ ‫עור‬ ‫וצבע‬ ‫עור‬ ‫כתמי‬ ,‫מוקדמים‬ ‫קמטים‬ .‫קולגן‬ ‫יצירת‬ ‫ולעכב‬ ‫מהתאים‬ ‫החמצן‬ ‫את‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫עשויים‬ ‫מסוימים‬ ‫מצבים‬ .‫שלנו‬ ‫בגוף‬ ‫המצויים‬ ‫החופשיים‬ ‫הרדיקלים‬ ‫לגרום‬ ‫עלולים‬ ‫ושיזוף‬ ‫אלכוהול‬ ‫שתיית‬ ,‫עישון‬ ‫חופשיים‬ ‫רדיקלים‬ ‫ביצירת‬ ‫מוגברת‬ ‫לעלייה‬ ‫לרעלים‬ ‫וחשיפה‬ ‫זיהום‬ ,‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫ובהם‬ ,‫בגוף‬ .‫קרינה‬ ‫או‬ ‫קשים‬ ‫הטבעית‬ ‫ההגנה‬ ,‫שמתבגרים‬ ‫ככל‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫ולחץ‬ ‫חופשיים‬ ‫רדיקלים‬ ,‫חמצון‬ ‫נגד‬ ‫גופנו‬ ‫של‬ ‫הסיבה‬ ‫זו‬ .‫יעילה‬ ‫פחות‬ ‫להיות‬ ‫הופכת‬ ‫חמצון‬ ‫של‬ ‫נוגדי‬ ‫של‬ ‫חזקה‬ ‫שדיאטה‬ ‫מאמינים‬ ‫שמחקרים‬ ‫הקשורות‬ ‫רבות‬ ‫מחלות‬ ‫למנוע‬ ‫עשויה‬ ‫חמצון‬ .‫לגיל‬ ‫זיהום‬ ‫מפני‬ ‫הגנה‬ ‫את‬ ‫לשטוף‬ ‫יש‬ ,‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מפני‬ ‫עורכם‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫כדי‬ ‫יתרה‬ .‫יום-יומי‬ ‫באופן‬ ‫בלחות‬ ‫ולהזינם‬ ‫לנקותם‬ ,‫הפנים‬ ,‫החמים‬ ‫הימים‬ ‫במהלך‬ ‫עורכם‬ ‫את‬ ‫תזניחו‬ ‫אם‬ ,‫מכך‬ ‫הקצר‬ ‫לטווח‬ ‫תוצאות‬ ‫יש‬ ,‫ושומן‬ ‫זיעה‬ ‫מצטברים‬ ‫שבהם‬ .‫הארוך‬ ‫ולטווח‬ ‫החמצון‬ ‫נוגד‬ ‫יתרון‬ ‫יכולים‬ ‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ,‫שלכם‬ ‫העור‬ ‫לטיפוח‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫האוויר‬ ‫מזיהום‬ ‫הנגרמים‬ ‫הנזקים‬ ‫מפני‬ ‫עליו‬ ‫להגן‬ ‫לסייע‬ .‫פנימה‬ ‫ומבחוץ‬ ‫החוצה‬ ‫מבפנים‬ ‫לשמש‬ ‫ומהחשיפה‬ ‫ומינרלים‬ ‫ויטמינים‬ ,‫חמצון‬ ‫שנוגדי‬ ‫אומרים‬ ‫בריאות‬ ‫מומחי‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫העור‬ ‫מראה‬ ‫לבריאות‬ ‫אינטגרלי‬ ‫תפקיד‬ ‫בעלי‬ ‫ותחליבים‬ ‫בקרמים‬ ‫או‬ ‫תזונה‬ ‫בתוספי‬ ,‫במזון‬ ‫מצוי‬ ‫המקור‬ .‫מתאימים‬ ,‫ירוק‬ ‫בתה‬ ,‫בוויטמינים‬ ‫חמצון‬ ‫שנוגדי‬ ‫מצא‬ ‫מחקר‬ ‫בשיפור‬ ‫מאוד‬ ‫מסייעים‬ ‫וברסברטרול‬ ‫ענבים‬ ‫בתמצית‬ ‫לתאים‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ .‫ומראהו‬ ‫העור‬ ‫בריאות‬ ‫נמצא‬ ,‫החופשיים‬ ‫הרדיקלים‬ ‫נגד‬ ‫להילחם‬ ‫בגוף‬ ‫של‬ ‫גדילה‬ ‫מעודדים‬ ,C-‫ו‬ A ‫ויטמין‬ ,‫החמצון‬ ‫שנוגדי‬ ‫יעילים‬ ‫הם‬ .‫להשתקם‬ ‫לגוף‬ ‫מסייעים‬ ‫ובכך‬ ‫תאיות‬ ‫רקמות‬ .‫ומתחלף‬ ‫מתחדש‬ ‫שתמיד‬ ‫לעור‬ ‫החופשיים‬ ‫הרדיקלים‬
 • 10. 09 SUNWRITER ‫לקיץ‬ ‫חמים‬ ‫מוצרים‬ ‫קיץ‬‫קיץ‬ ,‫העונה‬ ‫לתוך‬ ‫עמוק‬ ‫שתצללו‬ ‫לפני‬ ‫מוצרי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ברשותכם‬ ‫שיש‬ ‫ודאו‬ ‫קופחת‬ ‫שמש‬ .‫לקיץ‬ ‫שלנו‬ ‫החובה‬ ‫לפגום‬ ‫עלולים‬ ‫ובבריכה‬ ‫בים‬ ‫ושחייה‬ ‫נהדר‬ ‫להיראות‬ ‫תוכלו‬ ‫אבל‬ ,‫בעורכם‬ ‫באמצעות‬ ‫הקיץ‬ ‫עונת‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ ‫בכל‬ .‫שלנו‬ ‫לעור‬ ‫הטיפוח‬ ‫מוצרי‬ ‫סאנריידר‬ ,‫לקיץ‬ ‫למוצרים‬ ‫הנוגע‬ .‫כולם‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫מאפילה‬
 • 11. SUNWRITER 10 ‫מושלמת‬ ‫הגנה‬ Oi-Lin® Deep Moisture Lotion Sunscreen SPF 25, Oi-Lin® Natural Emulsion SPF 30 Sunmilk SunScreen .‫לקיץ‬ ‫בשבילכם‬ ‫המושלמים‬ ‫המוצרים‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫שבקושי‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫ושקוף‬ ‫רגיש‬ ‫לעור‬ ‫דיו‬ ‫עדין‬ ‫הגנה‬ ‫מקדם‬ ‫קרם‬ SPF 25 .‫רב‬ ‫לזמן‬ ‫מספיקה‬ ‫ממנו‬ ‫קטנה‬ ‫וכמות‬ ,‫מאוד‬ ‫מרוכז‬ ‫הוא‬ .‫בו‬ ‫מרגישים‬ ‫כבדה‬ ‫תחושה‬ ‫מותיר‬ ‫ואינו‬ ‫ושווה‬ ‫חלק‬ ‫באופן‬ ‫העור‬ ‫על‬ ‫נמרח‬ ‫הוא‬ ‫של‬ ‫דקות‬ 40 ‫אחרי‬ ‫גם‬ ‫יעילותו‬ ‫על‬ ‫שומר‬ ‫ההגנה‬ ‫קרם‬ .‫שמנונית‬ ‫או‬ .‫במים‬ ‫פעילות‬ ‫נוגדי‬ ‫בעלת‬ ‫נוסחה‬ ‫מכיל‬ Oi-Lin® Natural Emulsion SPF 30 ‫עץ‬ ‫פרי‬ ‫עם‬ ‫בסינרגיה‬ ‫הפועלים‬ ,E ‫וויטמין‬ B ‫ויטמין‬ ,A ‫ויטמין‬ ,‫חמצון‬ ‫האלסטיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫לעור‬ ‫המסייעים‬ ‫צמחיות‬ ‫ותמציות‬ ‫הדר‬ ‫לחות‬ ‫בעל‬ .‫לעין‬ ‫הנראים‬ ‫ההזדקנות‬ ‫סימני‬ ‫את‬ ‫ומפחית‬ ‫שלו‬ ‫הצעירה‬ .‫מהשמש‬ ‫שניזוק‬ ‫יבש‬ ‫בעור‬ ‫קסמים‬ ‫המחוללת‬ ‫מרוכזת‬ ‫בארץ‬ ‫לרכישה‬ ‫ניתן‬ ‫*אינו‬ OI-LIN® LIP REPLENISH‫‏‬ ‫השתמשו‬ ?‫בשמש‬ ‫ממושכת‬ ‫שהייה‬ ‫על‬ ‫המחיר‬ ‫את‬ ‫משלמים‬ ‫כגון‬ ‫טבעיים‬ ‫שמנים‬ ‫בתחליבי‬ ‫העשיר‬ Oi-Lin® Lip Replenish -‫ב‬ .‫השפתיים‬ ‫את‬ ‫ומזינים‬ ‫מרגיעים‬ ,‫המגנים‬ ,‫וחמנייה‬ ‫משמש‬ ,‫קאסטור‬ ‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫של‬ ‫הגנה‬ ‫המספקים‬ ,C ‫וויטמין‬ E ‫ויטמין‬ ‫מכיל‬ ‫הג'ל‬ ‫את‬ ‫המרגיעים‬ ,‫וביסאבולול‬ ‫אלוורה‬ ‫תמציות‬ ;‫קולגן‬ ‫ליצירת‬ ‫ומסייעים‬ .‫הגוף‬ ‫של‬ ‫הטבעית‬ ‫השיקום‬ ‫ליכולת‬ ‫ומסייעים‬ ‫העור‬ ‫‏‬** SUNNY DAYS® ‫את‬ ‫המרעננת‬ ‫נוסחה‬ ‫מכילות‬ ‫שלנו‬ ‫הצמחיות‬ ‫המנטה‬ ‫סוכריות‬ ‫ללא‬ ,‫מלאכותיים‬ ‫תוספים‬ ‫ללא‬ ,‫כימיקלים‬ ‫ללא‬ ,‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫הנשימה‬ ‫כל‬ .‫בשיניים‬ ‫לפגוע‬ ‫העלולים‬ ‫סוכרים‬ ‫וללא‬ ‫החי‬ ‫מן‬ ‫לוואי‬ ‫תוצר‬ ‫מרענן‬ ‫מנטה‬ ‫טעם‬ ‫של‬ ‫טבעית‬ ‫התפרצות‬ ‫מכילה‬ ‫טעימה‬ ‫סוכרייה‬ .‫מקום‬ ‫לכל‬ ‫לנשיאה‬ ‫וקלה‬ ‫נוחה‬ ‫הסוכריות‬ ‫קופסת‬ .‫ונקי‬ 2013 ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫**יגיע‬ ‫סאנריידר‬ ‫עדכוני‬ ‫מוצרים‬ ‫קידום‬
 • 12. SUNWRITER11 ‫לחיים‬ ‫טעם‬ ‫מוסיף‬ ‫רגע‬ ‫כל‬ ‫מנצלים‬ ‫אנו‬ ‫הקיץ‬ ‫בעונת‬ .‫לבית‬ ‫מחוץ‬ ‫בעיקר‬ ‫ומבלים‬ ‫פנוי‬ ‫הפעילויות‬ ‫לכל‬ ‫הנאה‬ ‫להוסיף‬ ‫תוכלו‬ .SunnyDew® ‫באמצעות‬ ‫שלכם‬ ‫טעמם‬ ‫את‬ ‫המשפר‬ ‫טבעי‬ ‫ממתיק‬ ‫ללא‬ ‫מזון‬ ‫ושל‬ ‫משקאות‬ ‫של‬ ‫ולכן‬ ,‫מאוד‬ ‫מרוכז‬ .‫קלוריות‬ ‫תוספת‬ ‫לשפר‬ ‫כדי‬ ‫בלבד‬ ‫טיפות‬ ‫בכמה‬ ‫די‬ ‫רגילים‬ ‫מים‬ ‫כוס‬ ‫של‬ ‫טעמה‬ ‫את‬ ‫ונוח‬ ‫קטן‬ ‫הבקבוקון‬ !‫טעים‬ ‫למשקה‬ .‫מקום‬ ‫לכל‬ ‫לנשיאה‬ ‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫של‬ ‫מחזקת‬ ‫תוספת‬ ‫הזיהומים‬ ‫סוגי‬ ‫בכל‬ ‫ומקורו‬ ‫הגוף‬ ‫על‬ ‫שמונח‬ ‫החמצון‬ ‫עול‬ ‫הגוף‬ ‫על‬ ‫חמצון‬ ‫לנוגדי‬ ‫שיש‬ ‫ההגנה‬ ‫חשיבות‬ ‫את‬ ‫מדגיש‬ ‫מעניקים‬ ‫סאנריידר‬ ‫מוצרי‬ .‫חופשיים‬ ‫רדיקלים‬ ‫תקיפת‬ ‫מפני‬ ‫מגוון‬ ‫באמצעות‬ ‫מוגן‬ ‫שגופכם‬ ‫להבטיח‬ ‫ונוחה‬ ‫בטוחה‬ ‫דרך‬ .‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫נוסחאות‬ ‫בקבוק‬ ,‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫המתקדמת‬ ‫הריכוז‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫בשל‬ ‫רסברטרול‬ ‫יותר‬ ‫מכיל‬ Tei-Fu™ Metalite™ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫תוכלו‬ ‫באמצעותו‬ .‫אדום‬ ‫יין‬ ‫בקבוקי‬ 1,000-‫ב‬ ‫מהמצוי‬ ‫אחרים‬ ‫חמצון‬ ‫ונוגדי‬ ‫הרסברטרול‬ ‫מיתרונות‬ ‫ליהנות‬ .‫ובקלות‬ ‫בבטחה‬ ,‫ההזדקנות‬ ‫בתופעות‬ ‫הנלחמים‬ Oi-Lin® Replenish Gel‫‏‬ ‫מכיל‬ ‫הוא‬ .‫חדשנית‬ ‫מנוסחה‬ ‫המורכב‬ ,‫לעור‬ ‫נפלא‬ ‫קרם‬ C ‫ויטמין‬ ‫החמצון‬ ‫נוגד‬ ‫של‬ ‫ויציבה‬ ‫עדינה‬ ,‫חזקה‬ ‫צורה‬ .‫העור‬ ‫את‬ ‫ומעדן‬ ‫מחליק‬ ,‫המבהיר‬ ‫ומתיחה‬ ‫עידון‬ ‫קרם‬ Dr. Chen® Refining & Lifting Cream ‫ומסייע‬ ‫ההזדקנות‬ ‫בתופעות‬ ‫הנלחם‬ ‫רב-עצמה‬ ‫קרם‬ ‫זהו‬ ‫המוצר‬ ‫נוסחת‬ .‫העור‬ ‫של‬ ‫הצעיר‬ ‫מראהו‬ ‫את‬ ‫ולשמר‬ ‫לשקם‬ ‫פגיעת‬ ‫את‬ ‫המפחיתים‬ ,‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫מכילה‬ ‫המהפכנית‬ ‫המעניקים‬ ,‫טבעיים‬ ‫לחות‬ ‫מעניקי‬ ,‫החופשיים‬ ‫הרדיקלים‬ ‫קמטים‬ ‫ומחליקים‬ ‫המעגלים‬ ‫וחומרים‬ ‫הפנים‬ ‫לעור‬ ‫לחות‬ ‫סוגי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫היטב‬ ‫ומשפיע‬ ‫פעולה‬ ‫מהיר‬ ‫הקרם‬ .‫וקמטוטים‬ .‫העור‬ Dr. Chen® Hand & Body Lotion ‫וגוף‬ ‫ידיים‬ ‫קרם‬ ‫הגוף‬ ‫כל‬ ‫על‬ Dr. Chen® ‫מסדרת‬ ‫והגוף‬ ‫הידיים‬ ‫קרם‬ ‫את‬ ‫מרחו‬ ‫הנוסחה‬ !‫יותר‬ ‫וחלק‬ ‫צעיר‬ ‫מראה‬ ‫יקבל‬ ‫מיד‬ ‫ועורכם‬ ‫ובהשבת‬ ‫בעור‬ ‫הלחות‬ ‫על‬ ‫בשמירה‬ ‫מסייעת‬ ‫שלנו‬ ‫המתקדמת‬ .‫יבש‬ ‫לעור‬ ‫החיות‬ ‫של‬ ‫גבוה‬ ‫ריכוז‬ ‫מכיל‬ Dr. Chen® ‫מסדרת‬ ‫והגוף‬ ‫הידיים‬ ‫קרם‬ ‫שמנים‬ ,‫צמחיות‬ ‫תמציות‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ,E ‫ויטמין‬ ‫החמצון‬ ‫נוגד‬ ‫אינו‬ ‫ולעולם‬ ,‫וחלק‬ ‫רך‬ ‫העור‬ ‫את‬ ‫מותיר‬ ‫הוא‬ .‫ואצות‬ ‫טבעיים‬ .‫שמנוני‬ ‫אותו‬ ‫מותיר‬ ‫צמאונכם‬ ‫את‬ ‫הרוו‬ ‫בקרב‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫המגנים‬ ‫והם‬ ,‫הגוף‬ ‫להזנת‬ ‫חיוניים‬ ‫מים‬ ,‫תאים‬ ‫לצמיחת‬ ‫מסייעים‬ ,‫העור‬ ‫את‬ ‫מרווים‬ ‫מים‬ .‫בריא‬ ‫עור‬ ‫על‬ ‫כהים‬ ‫תאים‬ ‫לצמצום‬ ‫מסייעים‬ ,‫הדם‬ ‫זרימת‬ ‫את‬ ‫משפרים‬ .‫העור‬ ‫גמישות‬ ‫את‬ ‫ומשפרים‬ ‫לעיניים‬ ‫מתחת‬ Fortune Delight® ‫כמו‬ ‫צמחיים‬ ‫משקאות‬ ‫מציעה‬ ‫סאנריידר‬ ‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫לו‬ ‫ומעניקים‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫שמרווים‬ Calli®-‫ו‬ ‫של‬ ‫וקטצי'נים‬ ‫ביובפלבנואידים‬ ,‫פוליפנולים‬ ‫ובהם‬ ,‫טבעיים‬ ‫לניקוי‬ ‫במיוחד‬ ‫הורכבו‬ ‫האלה‬ ‫המשקאות‬ ‫נוסחאות‬ .‫תה‬ ‫קורן‬ ‫מראה‬ ‫על‬ ‫ולשמירה‬ ‫החוצה‬ ‫מבפנים‬ ‫העור‬ ‫של‬ ‫ולהזנה‬ .‫ובריא‬ ‫טוב‬ ‫מקור‬ ,‫אמיתי‬ "‫על‬ ‫"משקה‬ ‫הוא‬ Sunrider® Vitafruit‫‏‬® ‫יעילים‬ ‫שנמצאו‬ ‫עצמה‬ ‫רבי‬ ‫חמצון‬ ‫לנוגדי‬ ,C-‫ו‬ A ‫לוויטמינים‬ ‫וטעים‬ ‫בריא‬ ‫משקה‬ ‫היותו‬ ‫מלבד‬ .‫חופשיים‬ ‫רדיקלים‬ ‫בנטרול‬ ‫עם‬ ‫מוגשים‬ ‫פירות‬ ‫מעל‬ ‫להוסיף‬ ‫אפשר‬ ,‫מים‬ ‫עם‬ ‫המעורבב‬ .‫לשייקים‬ ‫להוסיף‬ ‫או‬ ,‫קרח‬
 • 13. SUNWRITER 12 ‫הנוזלים‬ ‫חשיבות‬ ‫להתחשב‬ ‫שיש‬ ‫גורמים‬ ‫כמה‬ ‫יש‬ ‫כמות‬ ‫חישוב‬ ‫בעת‬ ‫בהם‬ ‫העיקרי‬ .‫לצרוך‬ ‫שעליכם‬ ‫הנוזלים‬ ,‫סביבה‬ ,‫התעמלות‬ ‫היא‬ ‫שבהם‬ ,‫בריאותיים‬ ‫ומצבים‬ ‫מחלות‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ .‫והנקה‬ ‫היריון‬ ,‫הרבה‬ ‫ומזיעים‬ ‫הרבה‬ ‫מתעמלים‬ ‫או‬ ‫חם‬ ‫באקלים‬ ‫גרים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫בעלי‬ ‫או‬ ‫חולים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ,‫לח‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ .‫כלשהו‬ ‫בריאותי‬ ‫מצב‬ ‫הנוזלים‬ ‫בכמות‬ ‫עלייה‬ ‫דורשים‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬ .‫לצרוך‬ ‫שעליכם‬ ‫בנוגע‬ ‫תהיות‬ ‫או‬ ‫שאלות‬ ‫תמיד‬ ,‫לנוזלים‬ ‫או‬ ‫להתייבשות‬ ‫המטפל‬ ‫הרופא‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬ ‫עצה‬ ‫או‬ ‫מומחה‬ ‫של‬ ‫דעה‬ ‫לשמוע‬ .‫רפואית‬ ‫פשוטים‬ ‫שלבים‬ ‫בקיץ‬ ‫להתנהלות‬ ‫הלוהט‬ ‫בחום‬ )‫בריאותיים‬ ‫סיכונים‬ ‫(ומנעו‬ ‫הצמא‬ ‫את‬ ‫שברו‬ ‫והזנה‬ ‫בריאות‬ ‫צמחיים‬ ‫תזונה‬ ‫תוספי‬ ,‫מאוד‬ ‫לוהט‬ ‫הקיץ‬ ‫בעונת‬ ‫האוויר‬ ‫מזג‬ ‫מזמין‬ ‫החם‬ ‫האוויר‬ ‫מזג‬ ‫כן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫השמש‬ ‫תחת‬ ‫בחוץ‬ ‫מבלים‬ ‫תמיד‬ ‫ואנו‬ ‫הן‬ ‫בחוץ‬ ‫פעילויות‬ ‫אמנם‬ .‫הלוהטת‬ ‫השמש‬ ‫שתחת‬ ‫לזכור‬ ‫יש‬ ‫אך‬ ,‫כיפיות‬ .‫להתייבש‬ ‫עלולים‬ ‫אנו‬ ‫החמה‬ ‫מים‬ ‫הרבה‬ ‫לשתות‬ ‫שיש‬ ‫יודעים‬ ‫כולנו‬ ‫אולם‬ .‫להתייבש‬ ‫שלא‬ ‫כדי‬ ‫ונוזלים‬ .‫מספיק‬ ‫שותים‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫רבים‬ ‫אנשים‬ ‫בהתאוששות‬ ‫חיוני‬ ‫מרכיב‬ ‫הם‬ ‫מים‬ ‫חשוב‬ ‫הוא‬ ‫ולכן‬ ,‫הגוף‬ ‫של‬ ‫הביולוגית‬ ‫אופטימלית‬ ‫לבריאות‬ ‫מאוד‬ 75%-‫ש‬ ‫הידעתם‬ .‫היומי‬ ‫ולתפקוד‬ ‫אנו‬ ?‫ממים‬ ‫עשוי‬ ‫גופנו‬ ‫ממשקל‬ ‫היום‬ ‫במהלך‬ ‫בגוף‬ ‫המים‬ ‫את‬ ‫מאבדים‬ ‫בנשימה‬ :‫טבעיים‬ ‫תפקודים‬ ‫בביצוע‬ ‫ובשימוש‬ ‫בהזעה‬ ,‫לעור‬ ‫לחות‬ ‫ובהענקת‬ ‫להיגרם‬ ‫עשויה‬ ‫התייבשות‬ .‫בשירותים‬ ‫או‬ ‫נוזלים‬ ‫של‬ ‫מספקת‬ ‫שתייה‬ ‫מחוסר‬ .‫מים‬ ‫התייבשות‬ ‫של‬ ‫רבים‬ ‫אזהרה‬ ‫סימני‬ ‫יש‬ ,‫כהה‬ ‫שתן‬ ‫ובהם‬ ,‫מהם‬ ‫להיזהר‬ ‫שיש‬ ,‫סחרחורות‬ ,‫ראש‬ ‫כאבי‬ ,‫כבדות‬ ,‫צמא‬ .‫ובחילה‬ ‫סדוקות‬ ‫שפתיים‬ ,‫בפה‬ ‫יובש‬ ‫קל‬ ‫ממקרה‬ ‫משתנה‬ ‫התייבשות‬ ‫מסכן‬ ‫להיות‬ ‫שעשוי‬ ,‫לחמור‬ ‫לבינוני‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫תמיד‬ ‫עליכם‬ ‫לכן‬ .‫חיים‬ ‫כשהטמפרטורות‬ ‫במיוחד‬ ‫שתייה‬ ‫אוויר‬ ‫במזג‬ ‫בחוץ‬ ‫פעילות‬ ‫ובעת‬ ‫גבוהות‬ .‫כזה‬
 • 14. IT-‫ה‬ ‫מחלקת‬ ‫בניהול‬ ‫וכלה‬ ‫התיכון‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫הריצה‬ ‫קבוצת‬ ‫בראש‬ ‫בלעמוד‬ ‫החל‬ .‫כמנהיג‬ ‫הצטיין‬ ‫תמיד‬ ‫צ'ן‬ ‫ג'ונתן‬ ,‫בסאנריידר‬ 13 SUNWRITER 3 1 2 3 ‫צ'ן‬ ‫הטמעת‬ ‫כמו‬ ‫גדולים‬ ‫פרויקטים‬ ‫בניהול‬ ‫עסוק‬ ‫תמיד‬ ‫אתה‬ ‫חדשות‬ ‫מקוונות‬ ‫חנויות‬ ,'‫'אורקל‬ ‫מערכת‬ ?‫האלה‬ ‫הפרויקטים‬ ‫בכל‬ ‫מטרתך‬ ‫מה‬ .IBO ‫ועמודי‬ ‫כל‬ ‫של‬ IT-‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫הפרויקטים‬ ‫כמנהל‬ ‫מתנהלים‬ ‫בתחום‬ ‫שהפרויקטים‬ ‫מוודא‬ ‫אני‬ ,‫החברה‬ ‫ומשלימות‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫הכלליות‬ ‫המטרות‬ ‫עם‬ ‫בתיאום‬ ‫המשימות‬ .‫בחברה‬ ‫האחרות‬ ‫העסקיות‬ ‫הפעולות‬ ‫את‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫מתן‬ ,‫לשאלות‬ ‫מענה‬ ‫כוללות‬ ‫שלי‬ ‫היומיות‬ .IT-‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫ופרויקטים‬ ‫לפעולות‬ ‫מסודרת‬ ‫צעיר‬ ‫כשהיית‬ ‫ששיחקת‬ ‫המחשב‬ ‫משחקי‬ ‫כל‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫משחקי‬ ‫יוצר‬ ‫תהיה‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫שבסופו‬ ‫בטוחה‬ ‫הייתי‬ ,‫יותר‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫מידע‬ ‫מערכות‬ ‫ללמוד‬ ‫החלטת‬ ‫איך‬ .‫מחשב‬ ?)BYU( ‫בירגהם‬ ‫יאנג‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫רציתי‬ ‫אבל‬ ,‫מהנים‬ ‫הם‬ ‫מחשב‬ ‫משחקי‬ .‫מעשי‬ ‫למשהו‬ ‫או‬ ‫עסקי‬ ‫לרעיון‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫דרך‬ ‫המתבצעים‬ ‫העסקים‬ ‫שכל‬ ‫מוודא‬ ‫אני‬ ,‫בסאנריידר‬ ‫שעסקים‬ ‫כיוון‬ ,‫ביעילות‬ ‫ומתנהלים‬ ‫במעקב‬ ‫החברה‬ ‫בתחום‬ ‫פרויקטים‬ ‫הטמעת‬ ‫על‬ ‫מקלים‬ ‫חלק‬ ‫המתנהלים‬ .IT-‫ה‬ ‫שיש‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ,‫שלך‬ ‫המנהיגות‬ ‫כישורי‬ ‫את‬ ‫פיתחת‬ ‫כיצד‬ ?‫אותך‬ ‫ניהלו‬ ‫שתמיד‬ ‫גדולים‬ ‫אחים‬ ‫לך‬ ‫האמת‬ !‫חה‬ .‫אותי‬ ‫מנהלות‬ ‫עדיין‬ ‫וסאני‬ ‫את‬ ‫אותי‬ ‫לימדה‬ ‫לטונגה‬ ‫מהכנסייה‬ ‫למשלחת‬ ‫שיציאה‬ ‫וכמה‬ ‫המשלחת‬ ‫במשרדי‬ ‫עבדתי‬ .‫מהי‬ ‫מנהיגות‬ ‫פעילויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לארגן‬ ‫היו‬ ‫שלי‬ ‫המפתח‬ ‫מתפקידי‬ ‫יותר‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫הייתי‬ ‫אזור‬ ‫מנהיג‬ ‫כשהייתי‬ .‫המשלחת‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫והייתי‬ ,‫אחת‬ ‫בפעם‬ ‫מיסיונרים‬ 20-‫מ‬ ‫של‬ ‫צורכיהם‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫ואחראי‬ ‫חלק‬ ‫יעבדו‬ ‫שדברים‬ .‫המיסיונרים‬ ‫על‬ ‫התלוננת‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫שאף‬ ‫מכך‬ ‫התרשמתי‬ ‫תמיד‬ ‫חושבת‬ ‫אני‬ .)‫זורמים‬ ‫מים‬ ‫או‬ ‫חשמל‬ ‫(ללא‬ ‫שם‬ ‫התנאים‬ ‫לך‬ ‫סייעו‬ ‫גם‬ ‫מסלול‬ ‫וריצת‬ ‫פוטבול‬ ‫כמו‬ ‫בתיכון‬ ‫שספורט‬ ‫לקפטן‬ ‫כשנבחרת‬ ‫גאה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הייתה‬ ‫אימא‬ .‫להתבגר‬ .‫הריצה‬ ‫קבוצת‬ ‫לעבודה‬ ‫הקבוצה‬ ‫את‬ ‫ולדחוף‬ ‫תקיף‬ ‫להיות‬ ‫למדתי‬ ,‫כן‬ .‫קשה‬ ‫טובים‬ ‫לביצועים‬ ‫סאנריידר‬ ‫ממוצרי‬ ‫הרבה‬ ‫לקחת‬ ‫האם‬ ?‫יותר‬ ‫ולקחתי‬ ‫גופי‬ ‫את‬ ‫להרוות‬ ‫כדי‬ Fortune Delight® ‫שתיתי‬ ‫שלא‬ ‫לגופי‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬ Sunny Fresh®-‫ו‬ Energy Plus™ ‫והעניקו‬ ‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫אהבו‬ ‫גם‬ ‫חבריי‬ .‫מהר‬ ‫להתעייף‬ -‫ל‬ "‫פיות‬ ‫"אבקת‬ ‫כמו‬ ‫חיבה‬ ‫כינויי‬ ‫להם‬ ‫לנו‬ ‫סייעו‬ ‫שהם‬ ‫הוא‬ ‫במוצרים‬ ‫הנפלא‬ .Fortune Delight® ."‫"צניחות‬ ‫ללא‬ ‫האנרגיה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ?‫עשית‬ ‫מה‬ .‫ובכושר‬ ‫מוצק‬ ‫נראה‬ ‫אתה‬ ‫לאחרונה‬ ‫דרגה‬ ‫קיבלתי‬ ‫ובדיוק‬ ,‫בג'ודו‬ ‫להתעמל‬ ‫ממשיך‬ ‫עדיין‬ ‫אני‬ ‫מחנה‬ ‫את‬ ‫עובר‬ ‫גם‬ ‫אני‬ .‫חומה‬ ‫בחגורה‬ ‫ראשונה‬ ‫על‬ ‫שומר‬ ,‫בשבוע‬ ‫פעמים‬ ‫חמש‬ ,‫רובן‬ ‫של‬ ‫האימונים‬ :‫תזונה‬ ‫תוספי‬ ‫ולוקח‬ ‫נכונה‬ ‫תזונה‬ SunTrim® Plus, Lifestream®, Metabooster®, Veros® ‫גם‬ ‫שאני‬ ‫כמובן‬ .Alpha 20C®-‫ו‬ ,Metabalance 44 ® ‫חטיפי‬ ‫ואוכל‬ VitaShake®-‫ו‬ Fortune Delight® ‫שותה‬ .SunBar® ‫המוצרים‬ ‫מהם‬ !‫נהדר‬ ‫נראה‬ ‫אתה‬ !‫עובד‬ ‫בהחלט‬ ‫וזה‬ ?‫השנתיים‬ ‫בת‬ ‫בתך‬ ‫על‬ ‫האהובים‬ ‫ובאופן‬ ,Fortune Delight®, SunnyDays® ‫אוהבת‬ ‫היא‬ ‫הצמחית‬ ‫השיניים‬ ‫משחת‬ ‫את‬ ‫אוהבת‬ ‫היא‬ ‫מוזר‬ .SunSmile® Herbal Toothpaste ‫של‬ ‫שלמה‬ ‫קופסה‬ ‫לאכול‬ ‫יכול‬ ‫בני‬ ‫גם‬ !‫לנו‬ ‫שהקדשת‬ ‫הזמן‬ ‫על‬ ‫תודה‬ .‫בעצמו‬ Sunny Days® ‫מעניינות‬ ‫עובדות‬ ‫ג'ונתן‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫ג'ונתן‬ .‫שוטפת‬ ‫טונגאית‬ ‫רוגבי‬ ‫שיחק‬ ‫ג'ונתן‬ .'‫בקולג‬ ‫אסאדו‬ ‫מכין‬ ‫ג'ונתן‬ .‫מאוד‬ ‫טעים‬ ‫בשר‬
 • 15. SUNWRITER 14 ‫הוא‬ ,‫צ'ן‬ ‫ג'ונתן‬ ,‫הצעיר‬ ‫אחי‬ ‫ובעל‬ ,‫סאנריידר‬ ‫של‬ IT-‫ה‬ ‫מנהל‬ .‫מידע‬ ‫במערכות‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ,‫מאוד‬ ‫שובב‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫בילדותו‬ ‫צעיר‬ ‫שיישאר‬ ‫נדמה‬ ‫היה‬ ‫ותמיד‬ ‫אדם‬ ‫הוא‬ ‫ג'ונתן‬ ‫כעת‬ .‫וקטן‬ ‫רבים‬ ‫פרויקטים‬ ‫המנהל‬ ‫בוגר‬ .‫מקסימות‬ ‫בנות‬ ‫לשתי‬ ‫ואב‬ ‫טנג‬ ‫וונדי‬ ‫ג'ונתן‬ ‫מנהיג‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫מנהיג‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫צ‬
 • 16. SUNWRITER15 ‫איכות‬ ‫בקרת‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ .3 .‫ונחתמים‬ ‫נסגרים‬ ‫הבקבוקים‬ ‫שבה‬ ,‫מסתובבת‬ ‫פקיקה‬ ‫עמדת‬ .2 .‫בקבוק‬ ‫כל‬ ‫לתוך‬ ‫הנכנסת‬ ‫הנוזל‬ ‫בכמות‬ ‫שולט‬ ‫מדויק‬ ‫מיכון‬ .1 .‫תווית‬ ‫עליהם‬ ‫ומודבקת‬ ‫נסגרים‬ ‫שהבקבוקים‬ ‫לאחר‬ 21 3 ‫ייצור‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדע‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫הנוזל‬ ‫מילוי‬ ‫מכונות‬ ,‫שלה‬ ‫וגוברות‬ ‫ההולכות‬ ‫הייצור‬ ‫בדרישות‬ ‫לעמוד‬ ‫להמשיך‬ ‫לסאנריידר‬ ‫מאפשרת‬ ‫דולרים‬ ‫מיליארדי‬ ‫ששווייה‬ ‫ההשקעה‬ .‫פשרות‬ ‫ללא‬ ‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫המוצרים‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫עת‬ ‫ובאותה‬ ‫פו‬ ‫ובהואנג‬ ‫אנג'לס‬ ‫בלוס‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫הייצור‬ ‫מפעלי‬ ‫המשמשות‬ ,‫ומשוכללות‬ ‫חדישות‬ ‫במכונות‬ ‫מצוידים‬ ‫כמו‬ ‫בנוזל‬ ‫המגיעים‬ ‫תזונה‬ ‫תוספי‬ ‫של‬ ‫בקבוקים‬ ‫למילוי‬ ,Sunrise® ‫כמו‬ ‫צמחיות‬ ‫ותמציות‬ SunnyDew® ,Sunny Fresh® , Liqui-Five® , Sunrider VitaFruit® .Evergreen® -‫ו‬ ‫בקבוקים‬ 100 ‫למלא‬ ‫ויכולות‬ ‫מאוד‬ ‫זריזות‬ ‫האלה‬ ‫המכונות‬ .‫יום‬ ‫בכל‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫ליטרים‬ ‫אלפי‬ ‫ולייצר‬ ‫בדקה‬ ‫באזור‬ ‫מתבצעות‬ ‫ופקיקתם‬ ‫הבקבוקים‬ ‫מילוי‬ ‫פעולות‬ ‫מיקרוביולוגיים‬ ‫זיהומים‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫וסגור‬ ‫מעוקר‬ ‫נמזג‬ ‫שהנוזל‬ ‫לפני‬ .‫אריזתם‬ ‫ושל‬ ‫הנוזלים‬ ‫של‬ ‫אפשריים‬ ‫לטמפרטורה‬ ‫מחומם‬ ‫הוא‬ ‫פלסטיק‬ ‫או‬ ‫זכוכית‬ ‫לבקבוק‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫שמחטא‬ ‫בתהליך‬ ‫לבקבוק‬ ‫מוכנס‬ ‫הוא‬ ‫ואז‬ ‫מסוימת‬ ‫נשמרים‬ ‫הפקקים‬ .‫אליו‬ ‫מוכנס‬ ‫שהוא‬ ‫הכלי‬ ‫את‬ ‫וגם‬ ‫הנוזל‬ ‫מיקרוביולוגיים‬ ‫זיהומים‬ ‫להרוג‬ ‫כדי‬ UV ‫למנורת‬ ‫מתחת‬ ‫על‬ ‫מדביקים‬ ,‫הפקק‬ ‫סגירת‬ ‫לאחר‬ .‫המילוי‬ ‫לפני‬ ‫אפשריים‬ .‫אותם‬ ‫ואורזים‬ ‫תוויות‬ ‫הבקבוקים‬ ,‫נשטף‬ ‫הנוזלים‬ ‫מילוי‬ ‫מכונת‬ ‫ציוד‬ ,‫ייצור‬ ‫קו‬ ‫הרצת‬ ‫כל‬ ‫לאחר‬ .‫הבא‬ ‫השימוש‬ ‫לפני‬ ‫מעוקרים‬ ‫הצינורות‬ ‫וכל‬ ‫מפורק‬ ‫שהתמציות‬ ‫להבטיח‬ ‫מסייעים‬ ‫כאלה‬ ‫קפדניים‬ ‫תהליכים‬ ‫הגבוהים‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫עומדות‬ ‫שלנו‬ ‫הנוזליות‬ ‫הצמחיות‬ ‫את‬ ‫דורשים‬ ‫שלנו‬ ‫הלקוחות‬ .‫ואיכות‬ ‫בטיחות‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ .‫זאת‬ ‫להם‬ ‫מספקים‬ ‫ואנו‬ ,‫ביותר‬ ‫הטוב‬
 • 17. SUNWRITER 16 ‫לחייכם‬ ‫המתאימות‬ ‫נוזליות‬ ‫צמחיות‬ ‫תמציות‬ ‫שלהם‬ ‫הפעילים‬ ‫שהרכיבים‬ ‫צמחים‬ ‫ובהם‬ ,‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫הטבעיים‬ ‫מהרכיבים‬ ‫עשויות‬ ‫שלנו‬ ‫הצמחיות‬ ‫התמציות‬ ‫ללא‬ ,‫מלאכותיים‬ ‫ממתיקים‬ ‫ללא‬ ,‫ממריצים‬ ‫תוספים‬ ‫ללא‬ ,‫קפאין‬ ‫ללא‬ ,‫כימיקלים‬ ‫ללא‬ .‫שנקטפו‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫בשיאם‬ .‫בריא‬ ‫חיים‬ ‫באורח‬ ‫נפלא‬ ‫מתמזגים‬ ‫האלה‬ ‫המוצרים‬ .‫משמרים‬ ‫חומרים‬ ‫וללא‬ ‫מאכל‬ ‫צבעי‬ .‫קטן‬ ‫בתיק‬ ‫או‬ ‫בכיס‬ ‫לנשיאה‬ ‫נוחים‬ ,‫אחד‬ ‫כל‬ ‫מ"ל‬ 150 ‫המכילים‬ ‫קטנים‬ ‫בבקבוקונים‬ ‫מגיעות‬ ‫שלנו‬ ‫הצמחיות‬ ‫התמציות‬ .‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫המוצרים‬ ‫איכות‬ ‫להצגת‬ ‫ומושלמים‬ ,‫אחרים‬ ‫עם‬ ‫אותם‬ ‫לחלוק‬ ‫קל‬ LIQUI-FIVE® ‫יתרונות‬ ‫בעלת‬ ‫נוסחה‬ ,Quinary® ‫המוצר‬ ‫של‬ ‫הנוזלית‬ ‫צורתו‬ ,‫מזינה‬ ,‫ולחוד‬ ‫ביחד‬ ‫בגוף‬ ‫המערכות‬ ‫לחמש‬ ‫המיועדת‬ ‫רבים‬ ‫להמתין‬ ‫במקום‬ .‫אופטימלית‬ ‫ולבריאות‬ ‫לאיזון‬ ‫ומסייעת‬ ‫מנקה‬ ‫על‬ ‫ובשמירה‬ ‫קריסה‬ ‫במניעת‬ ‫לו‬ ‫לסייע‬ ‫תוכלו‬ ,‫יקרוס‬ ‫שגופכם‬ .Liqui-Five® ‫באמצעות‬ ‫וחיוניות‬ ‫בריאות‬ ELECTROSPORT® ‫מאגרים‬ ‫לחידוש‬ ‫מיועד‬ ‫והוא‬ ,‫אלקטרוליטים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫זהו‬ ‫אימון‬ ‫אחרי‬ ‫לשימוש‬ ‫אידאלי‬ .‫וממינרלים‬ ‫ממים‬ ‫שהתרוקן‬ ‫בגוף‬ ‫תמורה‬ ‫מעניק‬ Electrosport® .‫גופנית‬ ‫פעילות‬ ‫או‬ ‫מאומץ‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫בקבוקון‬ ‫לערבב‬ ‫אפשר‬ .‫עלות-תועלת‬ ‫מבחינת‬ ‫נפלאה‬ .‫בגוף‬ ‫התאים‬ ‫את‬ ‫להמריץ‬ ‫כדי‬ ‫מים‬ ‫ליטר‬ 1.9-‫ב‬ ‫מ"ל‬ 15 EVERGREEN® ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫וקלה‬ ‫מהירה‬ ‫דרך‬ ‫המעניקה‬ ‫נוזלית‬ ‫כלורופיל‬ ‫תמצית‬ ‫רבי‬ ‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫ובהם‬ – ‫כהים‬ ‫ירקות‬ ‫עלי‬ ‫של‬ ‫המזינים‬ ‫היתרונות‬ ‫את‬ ‫מגביר‬ ‫גם‬ Evergreen® .‫טעימה‬ ‫אחת‬ ‫בלגימה‬ – ‫עוצמה‬ ‫הדם‬ ‫מחזור‬ ‫למערכת‬ ‫סיוע‬ ‫באמצעות‬ ‫בגוף‬ ‫האנרגיה‬ ‫למערכות‬ ‫נוספים‬ ‫ואלמנטים‬ ‫מזינים‬ ‫חומרים‬ ,‫חמצן‬ ‫להעביר‬ .‫וזיהום‬ ‫מלכלוך‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫לנקות‬ ‫מסייע‬ ‫עת‬ ‫ובאותה‬ ,‫הגוף‬ ‫ייצור‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדע‬
 • 18. www.sunrider.com ,‫צ'ן‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫המקוריות‬ ‫הנוסחאות‬ ‫אחת‬ ‫קר‬ ‫של‬ ‫מושלם‬ ‫שילוב‬ ‫היא‬ ,SunBreeze® ,‫טבעי‬ ‫נדיף‬ ‫שמן‬ ‫שהוא‬ .)‫(יאנג‬ ‫חם‬ ‫ושל‬ )‫(ין‬ ‫נעים‬ ‫בריח‬ ‫האוויר‬ ‫את‬ ‫ומטהר‬ ‫המבשם‬ ,‫במים‬ ‫שמן‬ ‫טיפות‬ ‫כמה‬ ‫ערבבו‬ .‫ומרענן‬ ‫עם‬ ‫המגיע‬ ‫הנוח‬ ‫ההתזה‬ ‫בקבוק‬ ‫בתוך‬ .‫החדר‬ ‫ברחבי‬ ‫מעט‬ ‫והתיזו‬ ‫המוצר‬ ‫התרעננו‬ ,‫הירגעו‬ ,‫נוחו‬ ‫עם‬
 • 19. SUNWRITER 18 ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫המזון‬ ‫מוצרי‬ ‫אתלטים‬ ‫להצלחת‬ ‫מסייעים‬ !‫אתכם‬ ‫גם‬ ‫לשמוע‬ ‫נשמח‬ ,‫בבריאות‬ ‫מתמקד‬ ‫סיפורכם‬ ‫אם‬ ‫בין‬ .‫בריא‬ ‫חיים‬ ‫אורח‬ ‫לסגל‬ ‫לכם‬ ‫סייעה‬ ‫סאנריידר‬ ‫וכיצד‬ ,‫סאנריידר‬ ‫עם‬ ‫שלכם‬ ‫בחוויה‬ ‫אחרים‬ ‫שתפו‬ ‫בפרופיל‬ ‫או‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫הבא‬ ‫בגיליון‬ ‫שתופיעו‬ ‫ייתכן‬ .‫חייכם‬ ‫את‬ ‫שיפרה‬ ‫סאנריידר‬ ‫כיצד‬ ‫לנו‬ ‫ספרו‬ ,‫ברווחה‬ ‫או‬ ‫בספורט‬ ,‫גופני‬ ‫בכושר‬ .Facebook@Sunrider.com :‫לכתובת‬ ‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ ‫שלחו‬ .‫בפייסבוק‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫סאנריידר‬ ‫עדכוני‬ ‫עדויות‬ ‫מור‬ ‫סטפני‬ ‫השותפות‬ ‫רוב‬ ‫בעיני‬ ,‫שלי‬ ‫אימא‬ ‫של‬ ‫לעסקים‬ ‫אתלטית‬ ‫סטודנטית‬ ‫אני‬ ‫ובעיני‬ ,‫טיפוסית‬ ,‫אנושית‬ ‫מכונה‬ ‫אני‬ ,‫חבריי‬ ‫משחקי‬ ‫מיליון‬ ‫המשחקת‬ ‫ועובדת‬ ‫בשבוע‬ ‫ספורט‬ ‫שומרת‬ ‫אני‬ .‫שבוע‬ ‫בסופי‬ 90 ‫של‬ ‫ציונים‬ ‫ממוצע‬ ‫על‬ .‫שלי‬ ‫הגוף‬ ‫על‬ ‫יתר‬ ‫ומעומס‬ ‫מפציעות‬ ‫להימנע‬ ‫ומנסה‬ ,‫ארוכות‬ ‫וריצות‬ ‫מסלול‬ ‫ריצות‬ ‫רצה‬ ,‫כדורגל‬ ‫משחקת‬ ‫אני‬ ‫בכנסייה‬ ‫בהתנדבות‬ ‫לילדים‬ ‫ומסייעת‬ ‫כמלצרית‬ ‫עובדת‬ .‫לנוח‬ ‫לגופי‬ ‫מאפשרים‬ ‫לא‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ – ‫שלי‬ ‫את‬ ‫לגופי‬ ‫מעניקים‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫המזון‬ ‫מוצרי‬ ‫להיות‬ ‫להמשיך‬ ‫שאוכל‬ ‫כדי‬ ‫לה‬ ‫זקוק‬ ‫שהוא‬ ‫האנרגיה‬ ‫אוכלת‬ ‫אני‬ ‫ערב‬ ‫ובכל‬ ‫בוקר‬ ‫בכל‬ .‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫במיטבי‬ ‫האנרגיה‬ ‫את‬ ‫לגופי‬ ‫המעניקים‬ Quinary®-‫ו‬ NuPlus® ‫של‬ ‫מחציות‬ ‫שתי‬ ‫במהלך‬ ‫לשחק‬ ‫כדי‬ ‫לה‬ ‫זקוק‬ ‫שהוא‬ ‫את‬ ‫לשתות‬ ‫במקום‬ .‫ותרגולים‬ ‫אימונים‬ ,‫כדורגל‬ ‫משחק‬ ,'Gatorade' ,‫שותים‬ ‫האתלטים‬ ‫שרוב‬ ‫האנרגיה‬ ‫משקה‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מרווה‬ Fortune Delight® ‫ששתיית‬ ‫גיליתי‬ .‫ק"מ‬ 5 ‫לריצות‬ ‫יוצאת‬ ‫כשאני‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫לגופי‬ ‫מעניקים‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫המזון‬ ‫"מוצרי‬ :‫ציטוט‬ ‫במיטבי‬ ‫להיות‬ ‫להמשיך‬ ‫שאוכל‬ ‫כדי‬ ‫לה‬ ‫זקוק‬ ‫שהוא‬ ‫האנרגיה‬ ".‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫הברך‬ ‫מיתרי‬ ‫את‬ ‫מתחתי‬ ‫הארוכות‬ ‫הריצות‬ ‫עונת‬ ‫במהלך‬ ‫הצלחתי‬ SunBreeze®-‫ו‬ Joi® ‫באמצעות‬ ‫אבל‬ ,‫שלי‬ ‫לתחרות‬ ‫ובזמן‬ ‫במהירות‬ ‫ולהתאושש‬ ‫הכאב‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫המוצרים‬ ‫עם‬ ‫מוכנה‬ ‫הגעתי‬ ‫הארצית‬ ‫לתחרות‬ .‫הארצית‬ ,NuPlus®, Quinary®, Joi®, Ese® :‫שלי‬ ‫הקבועים‬ Evergreen®-‫ו‬ SunBreeze®, Fortune Delight® ‫מוצרי‬ .‫שתבוא‬ ‫פציעה‬ ‫לכל‬ ‫מוכנה‬ ‫שאני‬ ‫בידיעה‬ ‫אותי‬ ‫שתחזיר‬ ‫נכונה‬ ‫תזונה‬ ‫לי‬ ‫יספקו‬ ‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫המזון‬ ‫ללא‬ ‫במשחק‬ ‫להתמקד‬ ‫יכולה‬ ‫שאני‬ ‫בידיעה‬ ‫למשחק‬ .‫הפרעות‬ ‫אין‬ ,‫סאנריידר‬ ‫אין‬ .110% ‫יפיק‬ ‫שגופי‬ ‫מצפה‬ ‫אני‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ .‫משחק‬
 • 20. ‫מתחילה‬ ‫בריאות‬ ‫באיזון‬ ‫בקרת‬ ‫היא‬ ‫שלכם‬ ‫המטרות‬ ‫אחת‬ ‫אם‬ ‫או‬ ‫הגופני‬ ‫הכושר‬ ‫שיפור‬ ,‫משקל‬ ‫בריא‬ ‫חיים‬ ‫אורח‬ ‫לנהל‬ ‫התשוקה‬ ‫פשוט‬ !‫לכם‬ ‫מתאימה‬ SunFit® ‫תכנית‬ ,‫יותר‬ ‫של‬ ‫מאוזנת‬ ‫תזונה‬ ‫בין‬ ‫משלבת‬ ‫היא‬ ‫של‬ ‫המומחים‬ ‫ובין‬ SunFit® ‫ערכת‬ ‫להעניק‬ ‫כדי‬ ,‫הכושר‬ ‫חטיבת‬ ‫תכנית‬ ‫גופכם‬ ‫את‬ ‫לעצב‬ ‫ההזדמנות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ .‫בריאותכם‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬ SUNWRITER19 ‫תכנית‬
 • 21. SUNWRITER 20 ‫כל‬ .‫האיזון‬ ‫בחשיבות‬ ‫ההתחדשות‬ ‫לפילוסופיית‬ ‫זהים‬ ‫הגופני‬ ‫הכושר‬ ‫של‬ ‫האלמנטים‬ 5 ‫שמאחורי‬ ‫העיקרון‬ ‫נדגיש‬ ‫או‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫נזניח‬ ‫אם‬ .‫מלא‬ ‫גופני‬ ‫בכושר‬ ‫התמיכה‬ ‫מעמודי‬ ‫אחד‬ ‫מייצג‬ ‫האלמנטים‬ ‫מחמשת‬ ‫אחד‬ .‫אופטימלית‬ ‫ומבריאות‬ ‫מאיזון‬ ‫נצא‬ ,‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫מדי‬ SunFit® Pack ‫הגופני‬ ‫הכושר‬ ‫של‬ ‫האלמנטים‬ 5 ‫תזונה‬ ‫בשילוב‬ ,‫מאוזנת‬ ‫תזונה‬ ,‫מינרלים‬ ,‫ויטמינים‬ ,‫מורכבות‬ ‫פחמימות‬ ‫ושומנים‬ ‫רזה‬ ‫חלבון‬ ‫לשמירה‬ ‫חיונית‬ ‫בריאים‬ ‫ועל‬ ‫הכללית‬ ‫הבריאות‬ ‫על‬ .‫המנטלית‬ ‫הרווחה‬ ‫מעובד‬ ‫ממזון‬ ‫הימנעו‬ ‫שלרוב‬ ,‫מהיר‬ ‫וממזון‬ ‫בשומן‬ ,‫במלחים‬ ‫עשירים‬ .‫ובסוכר‬ ‫ומתיחה‬ ‫התנגדות‬ ‫יכולים‬ ‫התנגדות‬ ‫אימוני‬ ‫מסת‬ ‫להפחתת‬ ‫לסייע‬ ‫להגדלת‬ ,‫בגוף‬ ‫השומן‬ ‫ולהעלאת‬ ‫העצם‬ ‫דחיסות‬ ,‫בגוף‬ ‫השריר‬ ‫מסת‬ ‫החומרים‬ ‫חילוף‬ ‫להגברת‬ ‫ולשיפור‬ ‫מנוחה‬ ‫בעת‬ ‫מתיחות‬ .‫הסיבולת‬ ,‫הגמישות‬ ‫את‬ ‫משפרות‬ ‫טווח‬ ‫את‬ ‫מגדילות‬ ‫את‬ ‫ומשפרות‬ ‫התנועה‬ .‫היציבה‬ ‫ואת‬ ‫הביצועים‬ ‫קרדיו-וסקולרי‬ ‫אימון‬ ‫קרדיו-וסקולרית‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫משפרת‬ ‫חזקה‬ ‫ומסייעת‬ ‫הסיבולת‬ ‫ובכך‬ ,‫חזקה‬ ‫דם‬ ‫לזרימת‬ ‫החמצן‬ ‫מעבר‬ ‫את‬ ‫מגבירה‬ ‫בדם‬ ‫מזינים‬ ‫וחומרים‬ .‫הגוף‬ ‫לתאי‬ ‫תוספים‬ ‫מזינים‬ ‫לחומרים‬ ‫זקוק‬ ‫הגוף‬ ‫שרירים‬ ‫לבנות‬ ‫כדי‬ ‫חיוניים‬ .‫שומן‬ ‫להסיר‬ ‫וכדי‬ ‫רזים‬ ‫מסייעים‬ ‫סאנריידר‬ ‫מוצרי‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫גבוה‬ ‫ריכוז‬ ‫במזון‬ ‫שמקורם‬ ‫מזינים‬ ‫להזנת‬ ‫חמצון‬ ‫ונוגדי‬ ‫מלא‬ ‫ולסייע‬ ‫ולניקיונו‬ ‫הגוף‬ ‫חומרים‬ ‫חילוף‬ ‫לתהליך‬ .‫בריא‬ ‫והתאוששות‬ ‫מנוחה‬ ‫המוח‬ ‫שבה‬ ‫העת‬ ‫היא‬ ‫שינה‬ ,‫מתאושש‬ ‫והגוף‬ ‫מתרענן‬ .‫עצמו‬ ‫את‬ ‫ובונה‬ ‫מחלים‬ 8–7 ‫לפחות‬ ‫לישון‬ ‫נסו‬ .‫לילה‬ ‫בכל‬ ‫שינה‬ ‫שעות‬
 • 22. SUNWRITER21 ‫בריאות‬ ‫למען‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫ולאזן‬ ‫לנקות‬ ,‫להזין‬ ‫נועדו‬ ‫והם‬ ,‫ההתחדשות‬ ‫פילוסופיית‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ SunFit® ‫מוצרי‬ ‫שלנו‬ ‫המוצרים‬ .‫מזיקים‬ "‫"ממלאים‬ ‫חומרים‬ ‫או‬ ‫ממריצים‬ ‫מכילים‬ ‫ואינם‬ ‫טבעיים‬ ‫המוצרים‬ ‫כל‬ .‫וחיוניות‬ ‫אופטימלית‬ ,‫הצמחיים‬ ‫המזון‬ ‫מוצרי‬ ‫את‬ ‫יומכם‬ ‫בשגרת‬ ‫לשלב‬ ‫ומהנה‬ ‫קל‬ .‫מרבית‬ ‫וליעילות‬ ‫בבטחה‬ ‫הבעלים‬ ‫מומחיות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הורכבו‬ .‫גופני‬ ‫כושר‬ ‫של‬ ‫דרגה‬ ‫ובכל‬ ‫גיל‬ ‫בכל‬ ‫לאנשים‬ ‫מתאימים‬ ‫והם‬ ,‫שלנו‬ ‫הצמחיים‬ ‫התזונה‬ ‫ותוספי‬ ‫הצמחיים‬ ‫המשקאות‬ SUNTRIM® PLUS ‫לשלוט‬ ‫לכם‬ ‫המאפשרת‬ ‫דרך‬ ‫פורצת‬ ‫נוסחה‬ ‫הראשון‬ ‫מהיום‬ ‫החל‬ ‫אוכלים‬ ‫שאתם‬ ‫במזון‬ ,‫רבים‬ ‫נוזלים‬ ‫עם‬ ‫הכמוסות‬ ‫את‬ ‫שתו‬ .‫לשימוש‬ ‫שלכם‬ ‫התיאבון‬ ‫הארוחות‬ ‫לפני‬ ‫דקות‬ 45–30 ‫כך‬ – ‫פחות‬ ‫תאכלו‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫אך‬ ,‫יישמר‬ ‫לקחת‬ ‫שתמשיכו‬ ‫ככל‬ .‫יתר‬ ‫אכילת‬ ‫תאכלו‬ ‫לא‬ ‫עליו‬ ‫ולשמור‬ ‫בריא‬ ‫למשקל‬ ‫להגיע‬ ‫תוכלו‬ SunTrim® Plus® .‫בריאים‬ ‫אכילה‬ ‫הרגלי‬ ‫ביסוס‬ ‫באמצעות‬ ‫יתרונות‬ • ‫על‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫ולבקרה‬ ‫בריאים‬ ‫אכילה‬ ‫הרגלי‬ ‫לסיגול‬ ‫מסייע‬ ‫האכילה‬ • ‫דקות‬ 45–30 ‫בתוך‬ ‫פועל‬ ,‫ויעיל‬ ‫מהיר‬ • ‫מזיקים‬ ‫רכיבים‬ ‫ללא‬ ,‫וצמחית‬ ‫טבעית‬ ‫נוסחה‬ • ‫פוד‬ ‫לג'אנק‬ ‫חשקים‬ ‫ומרסן‬ ‫בגוף‬ ‫החומרים‬ ‫חילוף‬ ‫לתהליך‬ ‫מסייע‬ • ‫קקאו‬ ‫זרעי‬ ‫ותמצית‬ ‫ירוקים‬ ‫קפה‬ ‫זרעי‬ ‫תמצית‬ ‫מכיל‬ • ‫ממריצים‬ ‫או‬ ‫משלשלים‬ ‫ללא‬ SUNBAR® ,‫מורכבות‬ ‫מפחמימות‬ ‫מורכב‬ ‫חטיף‬ ‫וכל‬ ‫מלא‬ ‫ממזון‬ ‫עשוי‬ ‫וחלבון‬ ‫תזונתיים‬ ‫סיבים‬ ,‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ,‫בריאות‬ ‫שומן‬ ‫חומצות‬ .‫נפלא‬ ‫שטעמו‬ ‫מלא‬ ‫מזון‬ ‫פשוט‬ ,‫ריקות‬ ‫קלוריות‬ ‫ללא‬ .‫סויה‬ ‫או‬ ‫זמין‬ ‫ארוחה‬ ‫כתחליף‬ ,‫משביע‬ ‫כחטיף‬ ‫ממנו‬ ‫ליהנות‬ ‫תוכלו‬ .‫בריא‬ ‫כקינוח‬ ‫יתרונות‬ • ‫ממושכת‬ ‫לאנרגיה‬ ‫מורכבות‬ ‫פחמימות‬ • ‫חמצון‬ ‫ובנוגדי‬ ‫במינרלים‬ ,‫חיוניים‬ ‫בוויטמינים‬ ‫מלא‬ • ‫ללב‬ ‫הבריא‬ ‫סויה‬ ‫ולחלבון‬ ‫לסיבים‬ ‫טוב‬ ‫מקור‬ • ‫הגוף‬ ‫של‬ ‫הטבעי‬ ‫הניקוי‬ ‫לתהליך‬ ‫ומסייע‬ ‫לעיכול‬ ‫קל‬ VITASHAKE® STRAWBERRY* ,‫מלא‬ ‫מזון‬ ‫של‬ ‫ריכוז‬ ‫מכיל‬ ‫ומ‬ ‫מזינים‬ ‫בחומרים‬ ‫מלא‬‫־‬ ‫תזונתיים‬ ‫פערים‬ ‫למלא‬ ‫סייע‬ ‫ארוחות‬ ‫מאכילת‬ ‫הנגרמים‬ ‫"שייק‬ ‫זהו‬ .‫מאוזנות‬ ‫שאינן‬ ‫תזונתיים‬ ‫סיבים‬ ‫המכיל‬ "‫על‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫ופרוביוטיקה‬ ‫וקל‬ ‫טעים‬ ‫משקה‬ .‫עוצמה‬ ‫רבי‬ ‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫ומכיל‬ ‫בריא‬ ‫עיכול‬ ‫המ‬ ‫ואנשים‬ ,‫עסוקות‬ ‫משפחות‬ ,‫לאתלטים‬ ‫אידיאלי‬ ,‫להכנה‬‫־‬ .‫בדרכים‬ ‫הרבה‬ ‫צויים‬ ‫יתרונות‬ • ‫ומאוזנת‬ ‫מזינה‬ ,‫מהירה‬ ‫כארוחה‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ • ‫המזינים‬ ‫החומרים‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫לספיגה‬ ‫מלא‬ ‫מזון‬ ‫מקורות‬ ‫מכיל‬ • ‫וחלבונים‬ ‫מינרלים‬ ,‫ויטמינים‬ ‫מכיל‬ • ‫אוהבת‬ ‫המשפחה‬ ‫שכל‬ ‫להפליא‬ ‫טעים‬ ‫טעם‬ ‫ובעל‬ ‫טבעי‬ ‫בארץ‬ ‫קיים‬ ‫*לא‬ SUNNY DEW® ‫מסייע‬ ‫עת‬ ‫ובאותה‬ ,‫ולמשקאות‬ ‫למזון‬ ‫טעם‬ ‫מוסיף‬ ‫בכמה‬ ‫די‬ ‫ולכן‬ ,‫מאוד‬ ‫מרוכז‬ .‫בריא‬ ‫חיים‬ ‫לאורח‬ ‫רגילים‬ ‫מים‬ ‫כוס‬ ‫אפילו‬ ‫להפוך‬ ‫כדי‬ ‫בלבד‬ ‫טיפות‬ .‫קלוריות‬ ‫תוספת‬ ‫ללא‬ ,‫טעים‬ ‫למשקה‬ ‫יתרונות‬ • ‫כימיקלים‬ ‫ללא‬ ,‫טבעית‬ ‫טעם‬ ‫תוספת‬ • ‫מיוחד‬ ‫וריכוז‬ ‫טיהור‬ ‫בתהליך‬ ‫נוצר‬ • ‫קלוריות‬ ‫וללא‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫מתוק‬ ‫טעם‬ ‫בעל‬ • ‫מאוזנת‬ ‫ותזונה‬ ‫בריאים‬ ‫אכילה‬ ‫הרגלי‬ ‫לסגל‬ ‫מסייע‬ FORTUNE DELIGHT® ,‫מרוכזות‬ ‫צמחים‬ ‫תמציות‬ ‫מכיל‬ ‫מגוון‬ ‫באמצעות‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫מנקה‬ ‫מרענן‬ .‫עוצמה‬ ‫רבי‬ ‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫או‬ ‫כימיקלים‬ ‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫טבעי‬ ,‫לקפה‬ ‫בריאה‬ ‫חלופה‬ ,‫ממריצים‬ ‫מכיל‬ ‫אינו‬ .‫ספורט‬ ‫ולמשקאות‬ ‫פירות‬ ‫למיצי‬ ,‫ממותק‬ ‫למשקה‬ ‫תכנית‬ ‫לכל‬ ‫ומתאים‬ ‫מלאכותיים‬ ‫ממתיקים‬ ‫או‬ ‫כולסטרול‬ ,‫שומן‬ .‫במשקל‬ ‫להורדה‬ ‫ותכנית‬ ‫כושר‬ ‫יתרונות‬ • ‫טבעי‬ ‫ממקור‬ ‫חמצון‬ ‫נוגדי‬ ‫באמצעות‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫מנקה‬ • ‫במהלך‬ ‫או‬ ‫גופני‬ ‫אימון‬ ‫במהלך‬ ‫בריא‬ ‫באופן‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫מרווה‬ ‫דיאטה‬ • ‫קפאין‬ ‫נפילות‬ ‫או‬ ‫סוכר‬ ‫נפילות‬ ‫ללא‬ ‫מעורר‬ • ‫חם‬ ‫כשמוגש‬ ‫מרגיע‬ ,‫קר‬ ‫כשמוגש‬ ‫מרענן‬ SunFit® Pack ‫ערכת‬
 • 23. SUNWRITER 22 ‫בסיסית‬ ‫ארוחות‬ ‫תכנית‬ ‫ללא‬ :‫לארוחות‬ ‫ובריאות‬ ‫מועילות‬ ‫עצות‬ ‫או‬ ‫עוף‬ ,‫דגים‬ ‫הרבה‬ ‫אכלו‬ .‫מטוגן‬ ‫מזון‬ .‫ירקות‬ ‫המון‬ ‫לצד‬ ‫רזה‬ ‫בשר‬ ‫או‬ ‫שבוע‬ ‫מדי‬ ‫גופכם‬ ‫את‬ ‫מדדו‬ :‫מעקב‬ ‫גופכם‬ ‫משקל‬ ‫את‬ ‫תעדו‬ .‫בשבוע‬ ‫פעמיים‬ .‫והחזה‬ ‫הירכיים‬ ,‫המותניים‬ ‫מידות‬ ‫ואת‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ ‫להתעמל‬ ‫השתדלו‬ :‫התעמלות‬ ‫בשני‬ ‫דקות‬ 30 ‫(או‬ ‫אחת‬ ‫שעה‬ ‫במשך‬ .)‫מקטעים‬ ‫בוקר‬ ‫ארוחת‬ ‫מ"ל‬ 400–300 ‫עם‬ SunTrim® Plus ‫אחת‬ ‫כמוסה‬ ‫קחו‬ VitaShake® ‫או‬ ‫מים‬ ,Fortune Delight® .‫הארוחה‬ ‫לפני‬ ‫דקות‬ 45-30 ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ .SunBar® ‫או‬ VitaShake‫‏‬® ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ ‫מ"ל‬ 400–300 ‫עם‬ SunTrim® Plus ‫אחת‬ ‫כמוסה‬ ‫קחו‬ VitaShake® ‫או‬ ‫מים‬ ,Fortune Delight® :‫לארוחה‬ ‫המלצות‬ .‫הארוחה‬ ‫לפני‬ ‫דקות‬ 45-30 .Noodles Sunrider® ‫אטריות‬ ‫ארבע‬ ‫ארוחת‬ .SunBar‫‏‬® ‫ערב‬ ‫ארוחת‬ ‫מ"ל‬ 400–300 ‫עם‬ SunTrim® Plus ‫אחת‬ ‫כמוסה‬ ‫קחו‬ VitaShake® ‫או‬ ‫מים‬ ,Fortune Delight® .‫הארוחה‬ ‫לפני‬ ‫דקות‬ 45-30 ‫לילה‬ ‫ארוחת‬ .SunBar® ‫או‬ VitaShake‫‏‬®
 • 24. SUNWRITER23 ‫כמה‬ ‫המשלב‬ ‫אימון‬ ‫הוא‬ Squat Shoulder Press ‫אימון‬ ‫תוכלו‬ ‫תנועות‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫באמצעות‬ .‫יחד‬ ‫תנועות‬ .‫שרירים‬ ‫קבוצות‬ ‫כמה‬ ‫על‬ ‫עבודה‬ ‫באמצעות‬ ‫זמן‬ ‫לחסוך‬ ‫אתם‬ ‫עת‬ ‫ובאותה‬ ,‫שלכם‬ ‫המטבוליזם‬ ‫לשיפור‬ ‫עוזר‬ ‫זה‬ ‫הזה‬ ‫האימון‬ ‫באמצעות‬ .‫קרדיו‬ ‫אימון‬ ‫מבצעים‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫כוח‬ ‫אימוני‬ .Squat-‫ו‬ Shoulder Press ‫משלבים‬ ‫העצמות‬ ‫ולחיזוק‬ ‫השריר‬ ‫לצמיחת‬ ‫מסייעים‬ ‫גם‬ ‫אלה‬ ‫אוהב‬ ‫גם‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫טוב‬ ‫זה‬ ‫משקולות‬ .‫ודחיסותן‬ ‫ואפשר‬ ‫יקרות‬ ‫לא‬ ‫שהן‬ ‫כיוון‬ ,‫כושר‬ ‫בגומיות‬ ‫להשתמש‬ .‫כושר‬ ‫במכון‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ ,‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫בהן‬ ‫להשתמש‬ ‫השלים‬ ‫הוא‬ .‫ארווין‬ ,‫קליפורניה‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫שלו‬ ‫הרפואי‬ ‫הדוקטור‬ ‫תואר‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬ ‫מתעניין‬ ‫הוא‬ .‫ובשיקום‬ ‫פיזית‬ ‫ברפואה‬ ‫והתמחה‬ ‫מיניסוטה‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫שלו‬ ‫ההתמחות‬ ‫את‬ .‫מומחה‬ ‫מדקר‬ ‫והוא‬ ‫סינית‬ ‫וברפואה‬ ‫ספורט‬ ‫ברפואת‬ Squat Shoulder Press Exercise ‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬ ‫ידיכם‬ ‫את‬ ‫והרימו‬ ‫הזרועות‬ ‫מאחורי‬ ‫הכושר‬ ‫גומיות‬ ‫את‬ ‫החזיקו‬ ‫זקפו‬ .‫מעלות‬ 90 ‫של‬ ‫בזווית‬ ‫המרפקים‬ ‫באמצעות‬ ‫למעלה‬ ‫ליציבה‬ ‫לכתפיים‬ ‫במקביל‬ ‫רגליכם‬ ‫כפות‬ ‫את‬ ‫ומקמו‬ ‫גבכם‬ ‫את‬ .‫טובה‬ >> ‫אימון‬ 1 ‫שלב‬ ‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬ ‫גופני‬ ‫כושר‬
 • 25. SUNWRITER 24 90 ‫של‬ ‫בזווית‬ ‫זרועותיכם‬ ‫על‬ ‫ושמרו‬ ‫ישיבה‬ ‫כפיפות‬ ‫בצעו‬ ‫כיסא‬ ‫על‬ ‫ישיבה‬ ‫בתנוחת‬ ‫הברכיים‬ ‫את‬ ‫כופפו‬ .‫מעלות‬ ‫כל‬ ‫בסיום‬ .‫תתכופפו‬ ‫ואל‬ ‫ישרה‬ ‫עמידה‬ ‫על‬ ‫שמרו‬ .‫ועמדו‬ ‫קשה‬ ‫אם‬ .‫לקרקע‬ ‫מקבילות‬ ‫להיות‬ ‫שלכם‬ ‫הירכיים‬ ‫על‬ ‫כפיפה‬ ‫ובצעו‬ ‫מאחוריכם‬ ‫כיסא‬ ‫הציבו‬ ,‫ישרה‬ ‫עמידה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫לכם‬ ‫בסיום‬ .‫עמידה‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫הכיסא‬ ‫על‬ ‫בישיבה‬ ‫התרגיל‬ ‫את‬ ‫הבהונות‬ ‫את‬ ‫עוברות‬ ‫לא‬ ‫שלכם‬ ‫שהברכיים‬ ‫ודאו‬ ‫כפיפה‬ ‫כל‬ .‫שלכם‬ ‫הברכיים‬ ‫על‬ ‫המופעל‬ ‫הלחץ‬ ‫את‬ ‫להפיג‬ ‫כדי‬ ‫שלכם‬ << ‫התאמות‬ ‫בצעו‬ ‫ללא‬ ‫הזה‬ ‫האימון‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫תוכלו‬ ,‫משקולות‬ ‫או‬ ‫כושר‬ ‫גומיות‬ ‫עם‬ ‫התרגילים‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫לכם‬ ‫קשה‬ ‫אם‬ .‫לכך‬ ‫מוכנים‬ ‫שתהיו‬ ‫עד‬ ‫עזר‬ ‫מכשירי‬ 2 ‫שלב‬ ‫הזרועות‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫הרימו‬ .‫למעלה‬ ‫זרועותיכם‬ ‫את‬ ‫והרימו‬ ‫עמדו‬ ‫גופכם‬ ‫את‬ ‫דחפו‬ ‫העמידה‬ ‫ובעת‬ ‫ישר‬ ‫גב‬ ‫על‬ ‫שמרו‬ .‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫שזה‬ ‫כיוון‬ ,‫רגליכם‬ ‫בהונות‬ ‫על‬ ‫תעמיסו‬ ‫אל‬ .‫העקבים‬ ‫לכיוון‬ .‫בברכיים‬ ‫לכאבים‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬ >>3 ‫שלב‬ ‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬ ‫גופני‬ ‫כושר‬
 • 27. SUNWRITER 26 WWW.SUNFIT.COM ?‫עליו‬ ‫חלמתם‬ ‫שתמיד‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫רוצים‬ !‫הכושר‬ ‫לחטיבת‬ ‫הצטרפו‬ ?‫הכושר‬ ‫חטיבת‬ ‫של‬ ‫האימוני‬ ‫תכנית‬ ‫מהי‬ ‫המיועדת‬ ‫ימים‬ 90 ‫שאורכה‬ ‫דרך‬ ‫פורצת‬ ‫כושר‬ ‫תכנית‬ ‫זוהי‬ .‫שלכם‬ ‫הגוף‬ ‫בכל‬ ‫ולשינוי‬ ‫שריר‬ ‫לבניית‬ ,‫שומן‬ ‫לשריפת‬ ‫כושר‬ ‫את‬ ,‫הגמישות‬ ‫את‬ ‫המשפרים‬ ‫אימונים‬ ‫בעלת‬ ‫התכנית‬ ‫אימונים‬ ‫אלה‬ .‫השריר‬ ‫של‬ ‫הסיבולת‬ ‫כוח‬ ‫ואת‬ ‫לב-ריאה‬ ,‫מותאמת‬ ‫התעמלות‬ ‫לבין‬ ‫התנגדות‬ ‫אימוני‬ ‫בין‬ ‫המאזנים‬ ‫תוצאות‬ ‫המניבה‬ ‫יעילה‬ ‫תכנית‬ – ‫והקפה‬ ‫הפוגה‬ ‫אימוני‬ .‫מרביות‬ ‫חטיבת‬ ‫של‬ ‫האימונים‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫שאנסה‬ ‫מדוע‬ ?‫הכושר‬ ‫ביותר‬ ‫היעילה‬ ‫הדרך‬ ‫היא‬ ‫הכושר‬ ‫חטיבת‬ ‫של‬ ‫האימונים‬ ‫תכנית‬ .‫ספציפיות‬ ‫כושר‬ ‫במטרות‬ ‫ולהתמקד‬ ‫הכללי‬ ‫הכושר‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫מבצעים‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ ‫האימונים‬ ‫שגרת‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫התכנית‬ ‫לשעבר‬ ‫לוחם‬ .‫סיבולת‬ ‫ובכוח‬ ‫עמידה‬ ‫בכושר‬ ‫הידועה‬ ,‫מיוחדים‬ ‫פיתח‬ ,‫אישי‬ ‫ומאמן‬ ‫כושר‬ ‫מומחה‬ ‫הוא‬ ‫שכיום‬ ,‫צבאית‬ ‫ביחידה‬ ‫להגיע‬ ‫האמצעים‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫להעניק‬ ‫כדי‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ .‫מצוין‬ ‫גופני‬ ‫לכושר‬ ,‫צ'ן‬ ‫רובן‬ ‫ד"ר‬ ,‫לכל‬ ‫מעל‬ ‫המתמחה‬ ‫מוסמך‬ ‫רופא‬ ‫ברפואת‬ ,‫ספורט‬ ‫באימוני‬ ‫בשיקום‬ ,‫ספורט‬ ‫את‬ ‫אישר‬ ,‫ובפיזיותרפיה‬ ‫חטיבת‬ ‫של‬ ‫האימונים‬ ‫תכנית‬ .‫עליה‬ ‫מפקח‬ ‫ואף‬ ‫הכושר‬ ‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬ ‫מעניק‬ ‫צ'ן‬ ‫ד"ר‬ ‫להימנע‬ ‫דרכים‬ ‫על‬ ‫לתכנית‬ ‫את‬ ‫ולהשיג‬ ‫מפציעות‬ ‫המרביות‬ ‫התוצאות‬ ‫טכניקות‬ ‫באמצעות‬ .‫מתאימות‬ ?‫להיות‬ ‫עליי‬ ‫כושר‬ ‫רמת‬ ‫ובאיזה‬ ‫גיל‬ ‫באיזה‬ .‫כושר‬ ‫רמת‬ ‫ובכל‬ ‫גיל‬ ‫בכל‬ ‫לאנשים‬ ‫ויעילה‬ ‫בטוחה‬ ‫הזו‬ ‫התכנית‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ .‫להשיג‬ ‫מנסה‬ ‫אדם‬ ‫שכל‬ ‫למטרות‬ ‫יותאמו‬ ‫האימונים‬ ‫שצריך‬ ‫כל‬ .‫בתכנית‬ ‫להתחיל‬ ‫כדי‬ ‫צעירים‬ ‫או‬ ‫אתלטים‬ ‫להיות‬ .‫טובות‬ ‫תוצאות‬ ‫להשיג‬ ‫ורצון‬ ‫קשה‬ ‫להתאמן‬ ‫רצון‬ ‫הוא‬ ?‫צריך‬ ‫אני‬ ‫ציוד‬ ‫איזה‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫צריכים‬ ‫שאתם‬ ‫כל‬ ‫לכם‬ ‫מעניקה‬ ‫התכנית‬ .‫כלום‬ ‫לא‬ ‫התכנית‬ ‫של‬ ‫הימים‬ 90 ‫למשך‬ ‫בבית‬ ‫משלכם‬ ‫כושר‬ ‫חדר‬ :‫לכך‬ ‫ומעבר‬ • ‫מתקדמים‬ ‫אימונים‬ 12 ‫המכילה‬ DVD ‫ערכת‬ • ‫כושר‬ ‫מדריך‬ • ‫תזונה‬ ‫מדריך‬ • )free-weights-‫ב‬ ‫גם‬ ‫להשתמש‬ ‫(אפשר‬ ‫כושר‬ ‫גומיות‬ • ‫ההתקדמות‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫כדי‬ ‫מדידה‬ ‫וסרט‬ ‫אימונים‬ ‫תכנית‬ • ‫נכון‬ ‫ולכושר‬ ‫פציעות‬ ‫למניעת‬ ‫הוראות‬ ?‫התכנית‬ ‫של‬ ‫הימים‬ 90 ‫תום‬ ‫לאחר‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫לאחר‬ ,‫שלכם‬ ‫הגופני‬ ‫הכושר‬ ‫לרמת‬ ‫מותאם‬ ‫אימון‬ ‫שכל‬ ‫כיוון‬ ,‫התכנית‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ ‫תוכלו‬ ,‫הימים‬ 90 ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫שתשלימו‬ ‫אימונים‬ ‫ולבצע‬ ‫שלכם‬ ‫הנוכחי‬ ‫הכושר‬ ‫למצב‬ ‫להתאימה‬ .‫התקדמותכם‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫כדי‬ ‫יותר‬ ‫ונמרצים‬ ‫יותר‬ ‫מאתגרים‬ ‫מותאמת‬ ‫להיות‬ ‫נועדה‬ ‫הכושר‬ ‫חטיבת‬ ‫של‬ ‫האימונים‬ ‫תכנית‬ .‫לתחזוק‬ ‫וקלה‬ ‫לכולם‬ ‫שלנו‬ ‫באתר‬ ‫בקרו‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬
 • 28. SUNWRITER27 ‫מעקב‬ ‫כשמבצעים‬ ‫לעשות‬ ‫שיש‬ ‫דברים‬ ‫חדשים‬ ‫עצמאיים‬ ‫עסק‬ ‫בעלי‬ ‫אחרי‬ ‫קבוצתית‬ ‫עסקית‬ ‫מנהיגה‬ ,‫ארליך‬ ‫דונה‬ 11.‫עניין‬ ‫יצירת‬ ‫באמצעות‬ ‫אותם‬ ‫הדריכו‬ – ‫שיחה‬ .‫מעקב‬ ‫ושיחות‬ 22.‫לעומת‬ ‫שאלות‬ ‫לשאול‬ ‫למדו‬ – ‫מיומנויות‬ ‫פתחו‬ ‫ב...אמרו‬ ‫אהבתם‬ ‫מה‬ ‫לי‬ ‫"אמרו‬ :‫השיחה‬ ‫כל‬ ‫לדבר‬ ‫ישווקו‬ ‫שהחדשים‬ ‫רוצים‬ ‫אנו‬ "...‫לכם‬ ‫הולך‬ ‫איך‬ ‫לי‬ .‫המוצרים‬ ‫באמצעות‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ 33.‫סאנריידרים‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ויצירת‬ ‫מעקב‬ ‫עודדו‬ ‫החודשיים‬ ‫במהלך‬ ‫בשבוע‬ ‫פעם‬ ‫חדשים‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫לבדוק‬ ‫"התקשרתי‬ :‫דוגמה‬ .‫הראשונים‬ ".‫הולך‬ ‫איך‬ ‫לי‬ ‫...ספר‬ ‫סאנריידר‬ ‫מוצרי‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ 44.‫ההכנסה‬ ‫תכנית‬ ‫מהי‬ ‫המפרט‬ ‫אחד‬ ‫עמוד‬ ‫להם‬ ‫תנו‬ .‫כסף‬ ‫להרוויח‬ ‫להתחיל‬ ‫כיצד‬ ‫פרטו‬ ‫ובו‬ – ‫העסק‬ ‫של‬ ‫אותם‬ ‫מעודדת‬ ‫אני‬ ,‫כמובן‬ .‫זאת‬ ‫מבינים‬ ‫שהם‬ ‫ודאו‬ .‫החברה‬ ‫של‬ ‫ההדרכות‬ ‫על‬ ‫לעבור‬ 55.– ‫לעזור‬ ‫לבוא‬ ‫חדשים‬ ‫עצמאיים‬ ‫עסק‬ ‫בעלי‬ ‫הזמינו‬ ‫בהדרכות‬ ,‫בהדגמות‬ ,‫במצגות‬ ,‫לנו‬ ‫שיש‬ ‫אירוע‬ ‫בכל‬ .‫מתנהל‬ ‫עסקי‬ ‫מנהיג‬ ‫כיצד‬ ‫לחוות‬ ‫עליהם‬ .‫וכדומה‬ 66.‫עד‬ ‫שניות‬ 30 ‫בן‬ ‫אישי‬ ‫סיפור‬ ‫על‬ ‫לעבוד‬ ‫להם‬ ‫עזרו‬ .‫כתוב‬ ‫דף‬ ¾ ‫על‬ ‫נוסף‬ – ‫דקה‬ 77.‫החדשים‬ ‫הסאנריידרים‬ ‫לכל‬ – ‫ברכה‬ ‫מכתב‬ ‫שלחו‬ ‫עסק‬ ‫בעלי‬ ‫מזמינה‬ ‫אני‬ .‫כולו‬ ‫לארגון‬ ‫אותם‬ ‫המקבל‬ ‫המכתבים‬ ‫בשליחת‬ ‫לי‬ ‫לסייע‬ ‫חדשים‬ ‫עצמאיים‬ .‫האלה‬ ‫חדשים‬ ‫עצמאיים‬ ‫עסק‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫וצרו‬ ‫מעקב‬ ‫בצעו‬ ‫שעות‬ 72 ‫בתוך‬ ‫חדש‬ ‫עצמאי‬ ‫עסק‬ ‫בעל‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫יש‬ 7-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫ימתינו‬ ‫חסות‬ ‫מעניקי‬ ‫אם‬ .‫שלו‬ ‫ההצטרפות‬ ‫מרגע‬ ‫העצמאי‬ ‫העסק‬ ‫שבעל‬ ‫ההסתברות‬ ,‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫ימים‬ .‫ניכר‬ ‫באופן‬ ‫קטנה‬ ,‫יום‬ 90-‫מ‬ ‫יותר‬ ,‫בסאנריידר‬ ‫יישאר‬ ,‫המומים‬ ‫הם‬ ‫לסאנריידר‬ ‫מצטרפים‬ ‫עצמאיים‬ ‫עסק‬ ‫כשבעלי‬ ‫חסרי‬ ‫הם‬ ‫ובהתחלה‬ ‫מוכר‬ ‫שאינו‬ ‫לתחום‬ ‫שנכנסו‬ ‫כיוון‬ ‫תמיכה‬ ‫קבלת‬ ,‫לפיכך‬ .‫מהעסק‬ ‫שלהם‬ ‫לרצונות‬ ‫בנוגע‬ ‫בטחון‬ ‫העצמאיים‬ ‫העסק‬ ‫בעלי‬ ‫לשמירת‬ ‫קריטית‬ ‫היא‬ ‫חסות‬ ‫ממעניקי‬ .‫בסאנריידר‬ ‫שלהם‬ ‫העסק‬ ‫בבניית‬ ‫וממוקדים‬ ‫מעורבים‬ 20 ‫כמעט‬ ‫בסאנריידר‬ ‫הנמצאת‬ ,‫ארליך‬ ‫דונה‬ ‫את‬ ‫שאלנו‬ ‫היא‬ ‫כיצד‬ ,‫גדול‬ ‫ארגון‬ ‫בעלת‬ ‫קבוצתית‬ ‫עסקית‬ ‫ומנהיגה‬ ‫שנה‬ ‫החדשים‬ ‫העצמאיים‬ ‫העסק‬ ‫בעלי‬ ‫אחרי‬ ‫יעיל‬ ‫מעקב‬ ‫מבצעת‬ ‫מחויבת‬ ‫שהיא‬ ‫ירגישו‬ ‫שהם‬ ‫החשיבות‬ ‫את‬ ‫מדגישה‬ ‫דונה‬ .‫שלה‬ ‫תרגול‬ ‫דורשת‬ ‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫שההצלחה‬ ‫להבין‬ ‫ושעלינו‬ ,‫להצלחתם‬ .‫לילה‬ ‫בין‬ ‫מתרחשת‬ ‫ואינה‬ • ‫עסק‬ ‫בעל‬ ‫בעבור‬ ‫לעשות‬ ‫יכולה‬ ‫שאני‬ ‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫הדבר‬ .‫אותו‬ ‫ולעודד‬ ‫בעצמי‬ ‫קשר‬ ‫עמו‬ ‫ליצור‬ ‫הוא‬ ‫חדש‬ ‫עצמאי‬ • .‫חדשים‬ ‫עצמאיים‬ ‫עסק‬ ‫בעלי‬ ‫בעבור‬ ‫מטלות‬ ‫רשימת‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫לא‬ ‫ושאני‬ ‫מתקדמים‬ ‫שכולנו‬ ‫לוודא‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫משתמשת‬ ‫אני‬ .‫חשובים‬ ‫דברים‬ ‫שוכחת‬ • ‫ואני‬ ‫שיחה‬ ‫בכל‬ ‫לבצע‬ ‫שיש‬ ‫המטלות‬ ‫על‬ ‫עוברים‬ ‫אנו‬ ‫להם‬ ‫מודיעה‬ ‫גם‬ ‫אני‬ .‫לבצע‬ ‫משימות‬ ‫להם‬ ‫משאירה‬ ‫תמיד‬ ‫שאנו‬ ‫שירגישו‬ ‫כדי‬ ,‫שלנו‬ ‫הבאות‬ ‫בשיחות‬ ‫נעבור‬ ‫מה‬ ‫על‬ .‫שלהם‬ ‫ההצלחה‬ ‫על‬ ‫יחד‬ ‫עובדים‬ ‫אבני‬ – ‫ונאמנות‬ ‫אמון‬ ‫ובונה‬ ‫יחסים‬ ‫יוצר‬ ‫שהוא‬ ‫כיוון‬ ,‫עסק‬ ‫כל‬ ‫להצלחת‬ ‫חיוני‬ ‫לקוחות‬ ‫אחר‬ ‫מתמיד‬ ‫מעקב‬ .‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫ולצמיחה‬ ‫למכירות‬ ‫חשובים‬ ‫בניין‬ ‫המעקב‬ ‫חשיבות‬ ‫הקשר‬ ‫ויצירת‬
 • 29. SUNWRITER 28 ‫לזכור‬ ‫שחשוב‬ ‫קשר‬ ‫ויצירת‬ ‫למעקב‬ ‫חשובה‬ ‫עצות‬ • ‫משהו‬ ‫לעשות‬ .‫כלום‬ ‫או‬ ‫הכול‬ ‫בגישת‬ ‫תנקטו‬ ‫אל‬ ‫מעקב‬ ‫בצעו‬ ‫אז‬ ,‫דבר‬ ‫לעשות‬ ‫מלא‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫זה‬ ‫השיווק‬ ‫בחומרי‬ ‫משתמשת‬ ‫אני‬ .‫שתוכלו‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ .‫לנו‬ ‫הכינה‬ ‫שסאנריידר‬ • ,‫דואר‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ "‫חזק‬ ‫"קשר‬ ‫מעקב‬ .‫טלפון‬ ‫ושיחות‬ ‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ • ‫את‬ ‫אוהבת‬ ‫אני‬ !‫הטובות‬ ‫החדשות‬ ‫את‬ ‫שתפו‬ ‫שאני‬ "‫אמתית‬ ‫הצלחה‬ ,‫אמתיים‬ ‫"אנשים‬ ‫המיילים‬ ‫בהם‬ ‫לשתף‬ ‫אוהבת‬ ‫ואני‬ ,‫מסאנריידר‬ ‫מקבלת‬ ‫בשיחה‬ ‫עליהם‬ ‫ולדבר‬ ‫אותם‬ ‫לשלוח‬ ‫תוכלו‬ .‫לקוחות‬ .‫בטלפון‬ ‫יעיל‬ ‫מעקב‬ ‫באמצעות‬ ‫שלכם‬ ‫ההכנסה‬ ‫את‬ ‫הגדילו‬ ‫קשר‬ ‫ויצירת‬ ‫חסות‬ ‫מעניקי‬ ‫שאינם‬ ‫אלה‬ ‫אחרי‬ ‫מעקב‬ ‫בצעו‬ ‫בעלי‬ ‫אחרי‬ ‫מעקב‬ ‫לבצע‬ ‫חשוב‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫להדגיש‬ ‫יכול‬ ‫"איני‬ ‫להפוך‬ ‫אמור‬ ‫שזה‬ ‫עד‬ ‫חיוני‬ ‫כה‬ ‫חדשים...זה‬ ‫עצמאיים‬ ‫עסק‬ ".‫בסאנריידר‬ ‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫בפיתוח‬ ‫אצלכם‬ ‫שני‬ ‫לטבע‬ ‫ניו-המפשייר‬ ,‫מוכסף‬ ‫ראשי‬ ‫עסקי‬ ‫מנהיג‬ ,‫הרינגטון‬ ‫פול‬ ‫הרשת‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫ולהישאר‬ ‫מעקב‬ ‫לבצע‬ ‫תמיד‬ ‫חשוב‬ .‫מתמשך‬ ‫באופן‬ ‫אותם‬ ‫ולעודד‬ ‫לדרבן‬ ‫כדי‬ ‫שלכם‬ ‫הנוכחית‬ ‫לגייס‬ ,‫למישהו‬ ‫בלגשת‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫מאמץ‬ ‫להשקיע‬ ‫יש‬ ,‫זכרו‬ ‫לשמור‬ ‫מאשר‬ ‫עסקי‬ ‫מנהיג‬ ‫לרמת‬ ‫עד‬ ‫ולפתחו‬ ‫להדריכו‬ ,‫אותו‬ .‫וממוקדת‬ ‫פעילה‬ ‫שלכם‬ ‫הרשת‬ ‫על‬ • ‫עד‬ ‫עשו‬ ‫מה‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ ‫מייל‬ ‫להם‬ ‫ושלחו‬ ‫אליהם‬ ‫התקשרו‬ .‫לעזור‬ ‫תוכלו‬ ‫וכיצד‬ ‫כה‬ • ‫שיחושו‬ ‫חשוב‬ .‫שתוכלו‬ ‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫להם‬ ‫לסייע‬ ‫זמינים‬ ‫היו‬ .‫תמיכה‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ • ‫כדי‬ ‫בהם‬ ‫משתתפים‬ ‫שאתם‬ ‫לאירועים‬ ‫אותם‬ ‫הזמינו‬ ‫והתחלה‬ ‫חדשים‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫לקוחות‬ ‫להשיג‬ ‫שיוכלו‬ .‫חדשה‬ • ‫להעניק‬ ‫אפשר‬ ‫שבאמצעותן‬ ‫הדרכים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫ספרו‬ ,‫באירועים‬ ‫השתתפות‬ ,‫בפייסבוק‬ ‫עסקי‬ ‫עמוד‬ ‫כמו‬ ‫חסות‬ ‫או‬ ‫משותף‬ ‫תחביב‬ ‫או‬ ‫עניין‬ ‫בעלות‬ ‫קבוצות‬ ‫הקמת‬ .‫מקומי‬ ‫לארגון‬ ‫להצטרף‬ • ‫שיחה‬ ‫תסריט‬ ‫וכתבו‬ ‫ביטחון‬ ‫לצבור‬ ‫כדי‬ ‫סימולציות‬ ‫בצעו‬ .‫חדש‬ • ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ ‫מעקב‬ ‫בצעו‬ .‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫חדשות‬ ‫מטרות‬ ‫הציבו‬ .‫שהציבו‬ ‫במטרות‬ ‫עומדים‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫לאחרונה‬ ‫רכישה‬ ‫ביצעו‬ ‫שלא‬ ‫אלה‬ ‫אחרי‬ ‫מעקב‬ ‫בצעו‬ ‫עניין‬ ‫חוסר‬ ‫בשל‬ ‫לא‬ ,‫לקנות‬ ‫מפסיקים‬ ‫פשוט‬ ‫לקוחות‬ ‫מעניק‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫חוסר‬ ‫ובשל‬ ‫אדישות‬ ‫בשל‬ ‫אלא‬ ‫במוצרים‬ ‫ולכן‬ ,‫מוערכים‬ ‫שאינם‬ ‫לחוש‬ ‫עשויים‬ ‫לקוחות‬ .‫שלהם‬ ‫החסות‬ ‫ואפילו‬ ‫אחרים‬ ‫במקומות‬ ‫המוצרים‬ ‫אחר‬ ‫יחפשו‬ ‫הם‬ .‫בסופרמרקט‬ 11.‫החשבון‬ ‫ניהול‬ ‫באמצעות‬ ‫לאחרונה‬ ‫רכש‬ ‫לא‬ ‫מי‬ ‫בדקו‬ ‫הפחות‬ ‫החודשים‬ ‫את‬ ‫מיינו‬ .‫העסקים‬ ‫מרכז‬ ‫באתר‬ ‫שלכם‬ .‫פעילים‬ 22.‫או‬ ‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ‫באמצעות‬ ‫האלה‬ ‫הלקוחות‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫מחודשת‬ ‫בנייה‬ ‫על‬ .‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ .‫סיבה‬ ‫עם‬ ‫התקשרו‬ ‫לכן‬ ,‫עדינה‬ ‫להיות‬ • ,‫מוצר‬ ‫של‬ ‫לפלייר‬ ‫קישור‬ ‫להם‬ ‫שלחתם‬ ,‫לדוגמה‬ ‫לוודא‬ ‫כדי‬ ‫והתקשרתם‬ ,SunTrim® Plus ‫כמו‬ ‫באמצעות‬ ‫עוקבים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ .‫אותו‬ ‫לראות‬ ‫הצליחו‬ ‫שהם‬ ‫אם‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ ‫ימים‬ ‫שלושה‬ ‫לאחר‬ ‫מייל‬ ‫שלחו‬ ,‫מייל‬ ‫תוכלו‬ ‫אם‬ ‫לשאול‬ ‫וכדי‬ ‫הקישור‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫הצליחו‬ ‫הם‬ .‫להם‬ ‫שנוח‬ ‫בזמן‬ ‫מחר‬ ‫אליהם‬ ‫להתקשר‬ • ,‫סאנריידר‬ ‫של‬ ‫האחרונות‬ ‫המוצרים‬ ‫בהשקות‬ ‫אותם‬ ‫עדכנו‬ .‫נוספים‬ ‫ועדכונים‬ ‫החדשות‬ ‫בנוסחאות‬ 33.‫את‬ ‫להם‬ ‫שלחו‬ ‫או‬ ‫האחרון‬ ‫הניוזלטר‬ ‫גיליון‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫שלחו‬ ‫עמם‬ ‫צרו‬ ,)‫בסיסמה‬ ‫צורך‬ ‫(אין‬ ‫באינטרנט‬ ‫הפתוח‬ ‫הקישור‬ ‫לקרוא‬ ‫פנאי‬ ‫להם‬ ‫היה‬ ‫אם‬ ‫ובדקו‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫לאחר‬ ‫קשר‬ .‫אותו‬ 44.‫שקיק‬ ‫כמו‬ ‫מוצר‬ ‫של‬ ‫דוגמית‬ ‫להם‬ ‫שלחו‬ ‫של‬ ‫כמוסות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫דוגמית‬ ‫או‬ Fortune Delight® ‫קשר‬ ‫צרו‬ .‫המוצר‬ ‫על‬ ‫הסברה‬ ‫ועלון‬ SunTrim® Plus ,‫בדוגמיות‬ ‫השתמשו‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫לשאול‬ ‫כדי‬ ‫ימים‬ 10–7 ‫לאחר‬ .‫שאלות‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫ואם‬ ‫הרגישו‬ ‫איך‬ ‫הרינג‬ ‫ג'ולי‬ ‫של‬ ‫קשר‬ ‫ליצירת‬ ‫ייעוץ‬ ‫טופס‬ ‫קשר‬ ‫ביצירת‬ 25%-‫ב‬ ‫שלה‬ ‫המכירות‬ ‫את‬ ‫הגדילה‬ ‫היא‬ ‫כיצד‬ ‫יעילה‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫בוודאות‬ ‫תסייע‬ ‫טובה‬ ‫קשר‬ ‫ויצירת‬ ‫מעקב‬ ‫תכנית‬ ‫השקתה‬ ‫עם‬ .‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫בונוס‬ ‫ולקבלת‬ ‫שלכם‬ ‫המכירות‬ ‫נפח‬ ‫את‬ ‫לרענן‬ ‫החלטתי‬ ,‫שלנו‬ ‫החדשה‬ ‫השיווק‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫מיצירת‬ ‫מורכבת‬ ‫שלי‬ ‫התכנית‬ .‫שלי‬ ‫המעקב‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫בשילוב‬ ‫שבועיים‬ ‫בכל‬ ‫שלי‬ ‫האישית‬ ‫הקבוצה‬ ‫חברי‬ ‫כל‬ .‫אישיות‬ ‫טלפון‬ ‫ושיחות‬ ‫ניוזלטר‬ ‫גיליונות‬ ,‫מיילים‬ ‫שליחת‬ ‫התכנית‬ ‫עם‬ !25%-‫ב‬ ‫עלה‬ ‫שלי‬ ‫המכירות‬ ‫נפח‬ ?‫התוצאות‬ .‫שלי‬ ‫ההכנסות‬ ‫את‬ ‫הגדילה‬ ‫היא‬ ‫שגם‬ ‫החדשה‬ ‫העסקית‬ ‫יחסים‬ ‫של‬ ‫בנייה‬ ‫אלא‬ ,‫מכירה‬ ‫רק‬ ‫אינם‬ ‫קשר‬ ‫ויצירת‬ ‫מעקב‬ .‫המכירות‬ ‫בנפח‬ ‫לצמיחה‬ ‫להוביל‬ ‫שיכולים‬
 • 31. www.sunrider.com DR. CHEN® HAIR SERUM ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ .‫אינטרנשיונל‬ ‫סאנריידר‬ ‫באמצעות‬ 2013 ‫©סאנריידר‬ ‫צ'ן‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫לשיער‬ ‫הסרום‬ ‫לשיערכם‬ ‫המלאות‬ ‫את‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫מחזיר‬ ‫שלכם‬ ‫הפתרון‬ ‫וצעיר‬ ‫מלא‬ ‫שיער‬ ‫למראה‬