SlideShare a Scribd company logo
‫מטצנים‬ ‫נגטיב‬ ‫כיתת‬ ‫תלונת‬ ‫מטתצה‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬
[29.02.2024 19:26:19] ‫הארועים‬
[29.02.2024 19:28:55] ‫הכרה‬ ‫חסר‬ ‫באדם‬ ‫היתעללות‬
[29.02.2024 19:32:58] LEONID LEDATA N COPEA ISAVEL ATTEMPTED INSALT BY PUTTING EN CAGE
11/4/2022
[29.02.2024 19:29:43] ‫טרמויאל‬ ‫ויצחחק‬ ‫ארון‬ ‫קפלאן‬ ‫המישהו‬ ‫מישהו‬ ‫בקשת‬ ‫לפי‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫להשפיל‬ ‫שנועד‬ ‫מטר‬ 0.5 ‫נמוך‬ ‫כלוב‬
[29.02.2024 19:58:47] FUCK FUCK FUCK THE KING
[29.02.2024 19:59:52] 304651383 ‫לדאטה‬ ‫לאוניד‬ ‫של‬ ‫מעצר‬ ‫היתקיים‬ ‫האם‬
[29.02.2024 20:00:30] 11.4.2022 ‫הגורל‬ ‫המשך‬
[29.02.2024 20:02:09] 583170619 ‫בעניין‬...‫דיון‬ ‫היתקיים‬ ‫היום‬ ‫באותו‬ ‫כן‬ ‫לפני‬
[29.02.2024 20:33:01] 11.4.2022 304651383 ‫לדאטה‬ ‫לאוניד‬ ‫היום‬ ‫סדר‬
[29.02.2024 21:48:38] I am a father
[29.02.2024 21:54:04] Я смог сделать ребенок
[01.03.2024 07:44:06] Ребенок настоящий
[01.03.2024 07:49:08] THE "RICH" PIGS FROM
[01.03.2024 08:07:15] THE JDJDBUILDING BRIEFCASE SHOULD FINISH "WITHOUT EVEN TALKING"
[01.03.2024 08:10:54] 11/4/2022 after the discussion aver corrupt violent jdjdjd "with spheras and
comme sphera"
[01.03.2024 08:21:24] ‫האלימות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ריצה‬ ‫השלטון‬ ‫מי‬ ‫את‬
[01.03.2024 08:23:59] ‫חשוד‬ ‫השופט‬
[01.03.2024 08:57:24] пять озер
[01.03.2024 09:03:12] ‫הדין‬ ‫סיכום‬
[01.03.2024 09:05:03] "‫כשיר‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ‫האינצידנט‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬ ‫ממוסד‬ ‫ליצא‬ ‫האדם‬ ‫אם‬"
[01.03.2024 09:24:43] А что это за значек
[01.03.2024 09:45:54] OK MR NETANYATTY
[01.03.2024 09:50:44] REVENGE SPECIAL FIGHTING TASK
[01.03.2024 10:11:47] chak fuck you and fuck q
[01.03.2024 10:13:55] WE ARE ALSO PEOPLE
[01.03.2024 10:16:05] ISAVEL APPARENTLY IS MONARCHYST ETATA
[01.03.2024 10:20:28] there is do*n and there is do*plural
[01.03.2024 10:22:30] chak that"s your "throne" the unibasin
[01.03.2024 10:42:29] gative
[01.03.2024 10:46:14] ‫רע‬ ‫לא‬ ,‫סע‬
[01.03.2024 11:05:42] MAKARON DID THE PERDANCIEN REVOLUTION
[01.03.2024 11:07:17] MAKARON WILL BE PIDARAZ
[01.03.2024 11:15:13] OU L?TU CHA!!!
[01.03.2024 11:18:02] "Лёдакол"
[01.03.2024 11:19:27] Заложенный
[01.03.2024 11:21:09] ETAT
[01.03.2024 11:23:44] HISTORY IS NOT OF BEING FORGOTTEN
[01.03.2024 11:29:26] NETANYATTY BABUN STOP THINKING THAT YOU CAN SOLVE THE CONFLICT
[01.03.2024 11:34:50] THERE IS NAZIFISTIC NEGATIVE TOWARDS EVERY NATION MR NETANYATTY
[01.03.2024 11:40:14] WHYNING IS ALWAYS ABOUT NEGATIVE
[01.03.2024 11:43:09] DEBILNYY IS NOT TO BE BURIED PUBLICALLY
[01.03.2024 11:53:41] ‫פוליטית‬ ‫מפובליקצייה‬ ‫המותגים‬ ‫הסתרת‬ ‫חוק‬
[01.03.2024 11:57:49] INTERFERENCE OF NETANYATTY BABUN ENTO MURYKANIC ELECTIONS
[01.03.2024 11:59:45] THE LEVEL OF TRUSHDUMP IS CORRUPTION MR NETANYATTY BABUN
[01.03.2024 12:50:44] зоологический отец
[01.03.2024 12:54:36] Она таки родила
[01.03.2024 13:40:48] И чтоб мой шкафчик был починен тварь
[01.03.2024 14:40:20] ‫פורנוגרפי‬ ‫סיפור‬ ‫לי‬ ‫יש‬
[01.03.2024 19:18:13] MAYBE NETANYATTY WILL SUCK DICK OF TRUMWAY
[02.03.2024 16:13:36] Приперлась и вернула 1010 рублей
[03.03.2024 11:24:13] Китик
[03.03.2024 11:45:11] Go to the pussy of the devil
[09.03.2024 01:12:07] ISAVEL IS COCKSUCKER ETATA
[09.03.2024 01:15:02] Исавель страна что сосет хуи
[09.03.2024 01:19:47] Netanyatty pig that lives en 3 villae
[09.03.2024 01:55:06] BIBLE IS PROPERTY OF ALL JEWS
[09.03.2024 01:59:38] 3 ‫לקבל‬ ‫אפשר‬ ‫שעברת‬ ‫העבירה‬ ‫בגין‬
[09.03.2024 02:36:30] ISAVEL IS ACCUSED OF CORRUPTION PROTECTION BY DEFINITION
[09.03.2024 12:22:01] SOU NETANYATTY EN HAGUE WAR CRYMYNULL
[09.03.2024 12:24:25] I escaped sou netanyatty babun war crymynull
[09.03.2024 12:27:54] Netanyatty is a crymynull
[09.03.2024 12:30:56] I COME ENTO CONCLUSIONS THAT THE COMMANDERS HAD OF BEING KILLED
[09.03.2024 12:32:28] Можно было укакошить два исавелит
[09.03.2024 12:34:57] Исавелиты слушайте ваша жизьнь не важнее никого
[09.03.2024 12:39:09] ISAVEL TERROR ETAT
[09.03.2024 12:41:18] ISAVEL CRYMYNULL ETATA WHICH NEENDS DESPERATELY CONVICTION
[09.03.2024 12:45:16] THROW THAT "BIBLE" ENTO THE TOALLLET
[09.03.2024 12:46:30] KILL ALL ISAVEL IT DESIRES GENOCIDE
[09.03.2024 12:52:06] IT IS OK THAT HAMAS RAPED JEWISH SPHERES
[09.03.2024 12:58:57] ISAVEL IS HELD BY PRIVATE PEOPLE
[09.03.2024 13:01:04] COPEA TERROR MURDER COPEA
[09.03.2024 13:02:56] FEDUP OF THE FUCKING SHITTY ETATA
[09.03.2024 17:39:46] ETATA IS NOT BEHAVION ACCORDING OWN LAWS
[12.03.2024 00:36:55] The "neighbour" threathned
[12.03.2024 00:39:11] Соседа зовут Эдик
[12.03.2024 00:40:53] ‫האיומים‬
[12.03.2024 00:42:45] The threathnings
[12.03.2024 00:44:29] Ходил 29 чясов подряд
[12.03.2024 06:57:27] 11.4.2022 The copea violence day
[12.03.2024 07:02:45] ‫ולהפציע‬ ‫להשפיל‬" ‫מלמעלה‬ ‫הוראה‬ ‫היתקיימה‬"
[12.03.2024 09:15:05] У него собутыльник
[12.03.2024 09:19:18] Надо узнать имя фамилия собутыльник
[12.03.2024 09:25:55] Боюсь из дома выходить пьяный сосед вместе собутыльник
[12.03.2024 09:49:42] Вчера пожаловался миттаца
[12.03.2024 10:02:18] Сосед: Я тебя трахну в рот и жопа
‫מטצנים‬ ‫נגטיב‬ ‫כיתת‬ ‫תלונת‬ ‫מטתצה‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬
‫הארועים‬
29.02.2024 19:26:19 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
...‫ארון‬ ‫קפלאן‬ ‫כלפי‬ ‫ופרוטקציה‬ ‫ששחיטות‬ ‫החשודה‬ ‫מגמתית‬ ‫היתנהגות‬
...MARKET-‫ב‬ ‫קנה‬ ‫שכנראה‬ ‫הספניושקה‬ ‫מאחורי‬ ‫שמסתתר‬ ,‫ומדיני‬ ,‫קקדמי‬ ‫פושע‬ ‫מהווה‬ ‫קפלאן‬ ‫ארון‬
‫מקרה‬ ‫סיפור‬
,‫שוחד‬ ‫נתן‬ ‫לכן‬...‫להעלים‬ ,‫ואותי‬ ‫לטייח‬ ‫ובקטע‬ ‫נקמני‬ ‫קקפלאן‬ ‫מאז‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוכח‬ ,‫וטיייח‬ ,‫שיקר‬ ‫שקפלאן‬ ‫כזב‬ ‫פרוטאין‬
‫נוסף‬ ‫פרוטקציוניסט‬ ‫הטרמויאל‬ .‫הדיזציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫בגלל‬ ‫הבעיטה‬ ‫גם‬..‫התלונה‬ ‫ביטול‬ ‫בקשת‬ ‫למרות‬ ,‫הואשמתי‬ ‫לכן‬
...‫הגנה‬ ‫המושחתת‬ ‫שהמטתצה‬
,‫צלעות‬ ‫כלפי‬ ‫נזק‬ ,‫כלוב‬ ‫בעזרת‬ ‫היתעללות‬ ,WITH CIRCLES AND LIKE CIRCLES ‫מול‬ ‫הדיון‬ ‫יום‬ 11.4.2022
,‫הזמין‬ ‫שקפלאן‬ ‫ההשפלה‬....‫יד‬ ‫עיקום‬ ‫מקדימה‬ ‫הצלעות‬ ‫כלפי‬ ‫נזק‬ ‫ולכן‬ ‫רצפה‬ ‫כלפי‬ ‫הצמדה‬ ‫בגב‬ ‫בצלעות‬ ‫בכך‬
...‫בפרצופם‬ ‫אם‬ ‫וגם‬...‫לאונן‬ ‫התחלתי‬ ‫כתגובה‬ ‫ואז‬ ,‫רגליים‬ ‫ידיים‬ ‫אזוק‬ ‫והשארה‬ ,‫הנמוך‬ ‫הכלוב‬ ‫אל‬ ‫השמה‬
...‫מתקיימת‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫האשמה‬ ‫הנורמלית‬ ‫כבצורה‬ ,‫כהזמנה‬ ‫והאשמה‬ ,‫השפלה‬ ‫שירותי‬ ‫מוכרים‬ ‫מטתצנים‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
‫הכרה‬ ‫חסר‬ ‫באדם‬ ‫היתעללות‬
29.02.2024 19:28:55 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
,‫הצלעות‬ ‫כלפי‬ ‫נזק‬ ‫עד‬ ‫הרצפה‬ ‫אל‬ ‫הצמדתו‬ ,‫הבטן‬ ‫אל‬ ‫היפוכו‬ ,‫ידו‬ ‫עיקום‬
,‫שעות‬ ‫כמה‬ ‫הושאר‬ ‫ההכרה‬ ‫ובלי‬ ‫האזוק‬ ‫האדם‬ ‫אז‬...‫לאנוס‬ ‫גם‬ ‫שיכולנו‬ ‫ורמז‬
"‫ההשפלה‬" ‫מזמיני‬ ‫כלפי‬ ‫חושב‬ ‫אני‬ ‫מה‬ ‫וזה‬ ‫זין‬ ‫שמתי‬ ‫שבפרצופם‬ ‫המתבוננים‬ ‫כל‬ ‫הושפלו‬ ‫מושפל‬ ‫להיות‬ ‫בקטע‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ‫אוננתי‬ ‫ואני‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
LEONID LEDATA N COPEA ISAVEL ATTEMPTED INSALT BY PUTTING EN CAGE
11/4/2022
29.02.2024 19:32:58 Date of creation
LData Leonid
Attachments
7:32PM (0 minutes ago)
to DIPI
INJURING RIBBS CUFFING WITHOUT ARREST
BY ORDERING OF KKKPLAN ARON THAT "ASKED" OF INSALT AND "A SANCTION" AND THE COPEA "SOLD"
CORRUPTION
AND PROTECTION
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
‫טרמויאל‬ ‫ויצחחק‬ ‫ארון‬ ‫קפלאן‬ ‫המישהו‬ ‫מישהו‬ ‫בקשת‬ ‫לפי‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫להשפיל‬ ‫שנועד‬ ‫מטר‬ 0.5 ‫נמוך‬ ‫כלוב‬
29.02.2024 19:29:43 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
FUCK FUCK FUCK THE KING
29.02.2024 19:58:47 Date of creation
ALL THE "WANNABEHIGH" "SOCIETY WAS FACEFUCKED
I WILL INSALT ALL "RICH" PIGS
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
304651383 ‫לדאטה‬ ‫לאוניד‬ ‫של‬ ‫מעצר‬ ‫היתקיים‬ ‫האם‬
29.02.2024 19:59:52 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
11.4.2022 ‫התאריך‬ ‫כאשר‬
‫נמוכה‬ ‫כלובה‬ ‫הושם‬ ‫והאדם‬ ,‫ורגליים‬ ‫ידיים‬ ‫אזיקי‬ ‫שהושמו‬ ‫ייתכן‬ ‫איך‬ ‫אז‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫כי‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
11.4.2022 ‫הגורל‬ ‫המשך‬
29.02.2024 20:00:30 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫תועד‬
‫נייר‬ ‫יש‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
583170619 ‫בעניין‬...‫דיון‬ ‫היתקיים‬ ‫היום‬ ‫באותו‬ ‫כן‬ ‫לפני‬
29.02.2024 20:02:09 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫כזיכוי‬ ‫היתקבלה‬ ‫שלבסוף‬ ‫הכזב‬ ‫האשמת‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
11.4.2022 304651383 ‫לדאטה‬ ‫לאוניד‬ ‫היום‬ ‫סדר‬
29.02.2024 20:33:01 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation
,‫ונסעתי‬ ,‫כחולה‬ ‫שן‬ ‫אוזניות‬ ‫שמתי‬ быка чтобка и каркарка...‫דיונה‬ ‫לנסוף‬ ‫בכדי‬ ‫קמתי‬ ‫מוקדם‬ ‫בבוקר‬
,‫מדיון‬ ‫יצאה‬ ‫כבר‬ ‫מדינה‬ ‫שטות‬ ,‫איחרתי‬ ‫קצת‬ ‫היסתבר‬ ,‫דין‬ ‫בית‬ ‫עד‬ ‫הגעתי‬ ,быка чтобка и каркарка
‫ניסתה‬ ,‫עמדה‬ ,‫שומרת‬ ‫באה‬ ,WITH SPHERE AND COMME SPHERE ‫צעק‬ "!!!‫אחד‬ ‫ביום‬ ‫כזה‬ ‫דין‬ ‫לגמור‬ ‫יכול‬ ‫אני‬"...‫השדיים‬ ‫כל‬ ‫שיצאו‬ ‫עד‬ ‫קדימה‬ ‫נשענה‬ ,‫וחזרה‬
,‫הגיעה‬ ‫שזבובונית‬ ‫מתי‬..7.3.2022-‫מ‬ ‫בתחת‬ ‫האצבע‬ ‫את‬ ‫אולי‬ "‫משהו‬ ‫לחוש‬"
..‫הפמינאצי‬ ‫הנגטיב‬ ‫ושאר‬ ,‫טוקר‬ ‫חרא‬ ,‫הדיזציפלינה‬ ‫ועדת‬ ,‫המתלוננת‬ ‫בהשרעת‬ ,‫מין‬ ‫עבירת‬ ‫היתקיימה‬ ‫לבסוף‬
,‫כלפיי‬ ‫טראגי‬ ‫היה‬ ‫דין‬ ‫העורך‬...‫הבטחון‬ ‫ברצועת‬ ‫המערכה‬ ‫אות‬: :‫אמרתי‬ ,‫הזאת‬ ‫האות‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫שאל‬ ‫והמאבטח‬ ‫יצאנו‬
,‫נסענו‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ,‫מצאה‬ ‫המאמאשקה‬ ,‫רכב‬ ‫מפתחות‬ ‫שכח‬ ‫שלי‬ ‫אבא‬...‫ויצאנו‬ ,‫סיכומים‬ ‫היתקיימו‬ ‫ולבסוף‬
,AQUADECOLON ‫הציע‬ ‫איזזלם‬ ‫מצאה‬ ‫מאמאשקה‬ ,‫משקפיים‬ ‫שכח‬ ‫אבאלה‬ ,‫בירה‬ ‫קניתי‬ ,‫זפטק‬ ‫דלק‬ ‫תחנת‬ ‫עצרנו‬
‫מה‬ ‫שמשום‬ ,пять озер ‫האגמים‬ ‫חמש‬ ‫וודקה‬ ‫וקניתי‬ ‫חנותה‬ ‫הלכתי‬ ..‫הרחוקה‬ ‫העיר‬ ‫עד‬ ‫נסענו‬ ‫ואז‬ ,‫קנינו‬ ‫לא‬ ‫בסוף‬
,‫סנדוויץ‬ ‫לקנות‬ ‫ניסיתי‬ ‫כן‬ ‫לפני‬ ‫יום‬...‫ספסלה‬ ‫וישבתי‬....REUSYATODAY ‫אמרו‬ ‫כך‬ ‫ישואל‬ EN ‫פופולרית‬
..."‫קללה‬ ‫אטיל‬ ‫אני‬" ‫אמרתי‬..‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫הרבה‬ ‫ובזבזתי‬ ‫יותר‬ ‫צעיר‬ ‫מישהו‬ ‫כלפי‬ ‫ניתן‬ ‫התור‬ ‫נו‬ ,‫יקנייה‬X‫מ‬ ‫מסעדת‬ EN
...‫ספציפי‬ ‫מישהו‬ ‫כלפי‬ ‫לא‬ HO ‫משהו‬ ‫שצעקתי‬ ‫להיות‬ ‫ויכול‬ ,‫ושתיתי‬ ‫ישבתי‬..."‫מסתול‬ ‫כשאתה‬ ‫תבוא‬ ‫אל‬" ‫פעם‬ ‫אמר‬ ‫המסעדן‬
,‫הזהירה‬ ‫ולא‬ ‫המנומסת‬ ‫בצורה‬ ‫לא‬ ‫זורקים‬ ‫שלי‬ ‫הגוף‬ ‫ואת‬ ,‫הגב‬ ‫מאחורי‬ ‫מעוקמת‬ ‫שלי‬ ‫שהיד‬ ‫לב‬ ‫שם‬ ‫ואני‬...‫הכרה‬ ‫איבוד‬ ‫ופתאום‬
,‫ורגליים‬ ‫ידיים‬ ‫אזוק‬ ,‫מתאורר‬ ‫אני‬ ‫ופתאום‬...‫ובלמה‬...‫לנסוע‬ ‫החלה‬ ‫המשינה‬...DARKNESS-‫ו‬...MASHINA ‫לתוך‬ ,‫זבל‬ ‫שק‬ ‫כמו‬
...‫מודעות‬ EN ‫שהייתי‬ ‫מבלי‬ ,‫שקורה‬ ‫למה‬ ‫בוז‬ ‫כאות‬ ‫לאונן‬ ‫שהתחלתי‬ ‫כנראה‬..‫ומאונן‬ ,‫מטר‬ 0.5 ‫נמוך‬ ‫כלוב‬ EN
,‫מוסדה‬ ‫אותך‬ ‫לוקחים‬ ‫אנחנו‬ ,‫הלו‬ ‫ופתאום‬ ,‫הביתה‬ ‫לחזור‬ ‫אפשר‬ ,‫אותי‬ ‫שעזבו‬ ‫וחש‬ ‫המטתצה‬ ‫מתחנת‬ ‫יוצא‬ ‫אני‬ ‫פתאום‬...‫שוב‬ ‫נרדמתי‬
...‫צהריים‬ EN ‫היתקיים‬ "‫מעצר‬"‫וה‬ ,‫לילה‬ ‫אפילו‬ ‫או‬ ‫ערב‬ ‫כבר‬ ‫שאז‬ ‫לציין‬ ‫יש‬
,‫מיוחדות‬ ‫חבלות‬ ‫מצאו‬ ‫לא‬ ‫מדיציניקים‬ ,‫משוגעים‬ ‫בית‬ ‫הגענו‬..‫ונסענו‬ ‫מיטהה‬ ‫ידיי‬ ‫וקשרו‬ ,‫קלות‬ ‫שלא‬ ,‫קצת‬ ‫נאבקתי‬
...‫ושוחררתי‬ ‫אינטרנט‬ ‫סופר‬ ‫שאני‬ ‫והוכחתי‬ ,‫ועדה‬ ‫היתקיימה‬ ‫ימים‬ 4 ‫לאחר‬
...‫הכרה‬ EN ‫לא‬ ‫שהייתי‬ ‫בעת‬ ‫היתקיים‬ ‫מה‬
,‫הגב‬ ‫על‬ ‫מכופפות‬ ‫והרגליים‬ ‫המרפקים‬ ‫על‬ ‫ועמדתי‬ ,‫בטנה‬ ‫היפוכי‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫ניסיתי‬ ‫אני‬ ,‫הגב‬ ‫מאחרי‬ ‫סובבה‬ ‫הימנית‬ ‫ידי‬
‫שמאל‬ ‫יד‬ ‫זרת‬ EN ‫קטן‬ ‫פצע‬ ,‫היד‬ ‫עיקום‬ ‫הוכחת‬ ‫חפירה‬ ‫את‬ EN ‫הפציעה‬ ‫וגם‬ ,‫נתנגשו‬ ‫שהצלעות‬ ‫עד‬ ‫חוזקה‬ EN ‫סובבה‬ ‫היד‬
‫אנחנו‬"‫ש‬ ‫כוח‬ ‫הפגנת‬ ‫היתקיימה‬...‫מקדימה‬ ‫הפציעה‬ ‫לכן‬..‫הרצפה‬ ‫כלפי‬ ‫קדמיים‬ ‫צלעות‬ ‫ולחץ‬ ,‫הגב‬ ‫צלעות‬ ‫על‬ ‫ברך‬ ‫שם‬ ‫המטתצן‬ .‫בטנה‬ ‫וסיבוב‬ "‫אונס‬" ‫למנוע‬ ‫שניסיתי‬ ‫הוכחה‬
....‫חייבים‬ ‫לא‬ ‫דין‬ ‫בית‬ ‫כלפי‬ ‫ולדווח‬ "‫צריך‬ ‫אם‬ ‫לאנוס‬ ‫גם‬ ‫יכולים‬
‫שעות‬ ‫כמה‬ ‫הושארתי‬ ,‫אזיקים‬ ‫הושמו‬ ,‫חזרה‬ ‫סובבתי‬ ‫אז‬ ,"‫יכולתי‬" ‫והפגין‬ ,‫ישבנו‬ ‫כלפי‬ ‫מגונה‬ ‫תנועה‬ ‫עשה‬ ‫המטתצן‬
...‫להיעלב‬ ‫ולא‬ ,‫ברכה‬ ‫צריך‬ ‫הייתי‬ ‫כי‬ ‫לאונן‬ ‫היתחלתי‬ ‫ואז‬ ,‫אזוק‬ ,‫הכלוב‬ EN
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
I am a father
29.02.2024 21:48:38 Date of creation
Little fly gave birth January 2024
The boy is 2.7 kilogram
Was circumcised and called after the immigration minister or the negative "neighbour" thermoyal
Nu ok
The social workers said that they want of meeting the father
HO
I of course didn't believe
The boy was taken towards adoption
Now I have a boy chez a "rich" family it is ok I can't raise a boy
NO
MY KNIGS will be his reading
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Я смог сделать ребенок
29.02.2024 21:54:04 Дата созидания
Но выращивать я не то что бы могу
И власти против
Мой ребенок будет усыновлен
Не плохо
Можно будет книжки публиковать
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Ребенок настоящий
01.03.2024 07:44:06 Дата созидания
Его просто забрали на усыновление
Мушка сказала правда
Просто мне не дадут и правильно может быть держать ребенок
Я уже папа а приемный технический я идеологический
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
THE "RICH" PIGS FROM
01.03.2024 07:49:08 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
RE YAHOO L, WIN ‫שמי‬
ORDERED A SHORT CAGE ME TO BE INSALTED ENTO 11.4.2022
CUZ BE A GOAT SOMEONE IS NOT CONTENT OF ME BEING A MAN
THEN
THE BRIEFCASE HAS TO BE CUT WITHOUT EVEN TALKING SAID REICH TETER
WHY NOT SCISSED AWAY BE CUZ BE A GOAT THE COMPLAINER WAS SITTING ON SCISSJDJDMEANT
NU
THOSE CORRUPT CRYMYNULLS WILL PAY
THE "FUTURE" WILL DISAPPOINT
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
THE JDJDBUILDING BRIEFCASE SHOULD FINISH "WITHOUT EVEN TALKING"
01.03.2024 08:07:15 Date of creation
DUE TO SOME CLASSIVE REASONS
THE BRIEFCASE THAT HAS FINISHED WITH REDEEMING
HO
NOT AFTER I WAS BEATEN AND INSALTED
RIBBS BROKEN AND I WAS SHOWED THAT "THEY CAN EVERYTHING"
AND DON"T NEED A WARRANT TO GET INTO MY APARTEMENTE
ALSO THEY DON"T NEED AN ARREST TO CUFF ME HANDS AND FEET
AND PUT ME ENTO A CAGE WITH HEIGHT OF HALF METER
THEN TWIST MY HAND
THEN PUT A KNEE TOWARDS BACK RIBBS
AND SQUSH TOWARDS THE GROUND WHILE INJURING RIBBS
THAT IS SUPPOSED OF HINTING THAT THEY CAN EVERYTHING
DESPITE THE MILITARY AWARD THAT WAS ON MY SHIRT
SOMEONE IS VERY IRRIGANT
SOMEONE THINKS THAT THE ETATA BELONGS TO HIM AND HE CAN CRYMYNULL
SOMEONE BRIBES THE COPEA
THAT DAY A DISCUSSION HAPPENNED
11.4.2022 DISCUSSION AVEC "WITH SPHERES AND COMME SPHERE"
IS AWARE OF THE EVENING OCCURENCE
THE UNPOLITE AND AGGRESSIVE GESTURE WAS OF PLEASING THE COMPLAINER
REVENGE FOR THE SMS MESSAGE FROM 9.1.2006
THE "POLITENESS" ENFORCEMENT
THE ETATA BEHAVED UNPOLITELY
ETATA SAID "YOU BEHAVED UNPOLITELY"
NOW WE
AND ESCALATED TO INJURY AND RAPE HINTING
WAS IT FOR PLEASING THE COMPLAINER
YES
SOMEONE BOUGHT PLEASING OF COMPLAINER
BY VIOLENCE TOWARDS ME
THE VIOLENCE IS MUCH MORE THEN SMS MESSAGE
THE VIOLENCE IS ESCALATION
AND INJURING THE RIBBS
AND PUTTING EN CAGE
IN BIBLE IT IS STATED THAT NO ESCALATIONS
SOMEBODY VERY FLATTERED COMPLAINER
THE JDJD WAS RUNNING DISCIPLINARY COMMEETETES OF COPEANS
AND SUPPORTED DISCIPLINARY COMMEETETE
BY COMMANDING VIOLENCE AGAINST THE LAW
APPARENTLY CRYMYNULL JUDGE THAT HAS TO BE LOCKEDUP
THE JDJDCOMPLAINT DEPARTMEANT WILL BE INFORMED
THEN THE ETATA ARE CRYMYNULLS IT IS SMS THAT IS LEGAL AND THE ETATA EN THE SAKE
OF POLITENESS AND PERFECTIONISM OFFENDED THE LAW
TOWARDS ME LAW DOESN"T APPLY AND TOWARDS COMPLAINER APPLIES MORE THEN THE LAW STATES
IT APPLIES PLUS POLITENESS
AND MY HUMAN RIGHTS INEXISTS
I FUCK YOUR FACE NETANYATTY
I FUCK YOUR FACE CHAK
I FUCK YOUR FACE FACE "WITH SPHERES AND COMME SPHERE"
I FUCK YOUR FACE "GADALMIGHTY"
"FUCK GAD" IF IT IS THE BRIEFCASE
WE WILL RUIN THE EARTH IF IT IS THE "PEACE" EQUASION
THE CONCENSUS IS THE LAW
POLITENESS UNINCLUDED
FUCK ALL MONARCHYSTS EN THEIR FACES
WE INSALT
WE HAVE HUMAN RIGHTS
AND WE ARE NOT POLITE
FUCK ISAVEL THAT FLATTERS THOSE PIGS AND GETS BRIBED
FUCK JDJDJBUILDING THEY INCITED AND HINTED AND DIDN"T INTERFERE
FUCK MATHERFATHER
I INSALT AND YOU SHUTUP AND LET THE SHIT DRIP UPON YOUR FACES PIGS
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
11/4/2022 after the discussion aver corrupt violent jdjdjd "with spheras and
comme sphera"
01.03.2024 08:10:54 Date of creation
Which supported "disciplinary commeetete"
And insists that the "etata" is always stronger then a person
HO
The law sais that the sms is legal
THERE IS ONLY REGULATIONS
NO SPECIAL "ETHICS" MR JDJD
AND IT IS NOT OF YOUR BUISINESS
ALSO THE PUNCH WAS SELF DEFENCE
THEN WHY SUCH BRUTAL REVENGE
EVEN MURDERERS ARE UNTOUCHED PHYSICALLY
THERE WAS A ETATA CRYMYNULL THAT DAY
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫האלימות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ריצה‬ ‫השלטון‬ ‫מי‬ ‫את‬
01.03.2024 08:21:24 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
‫קקפלאן‬ .1
‫הקקדמיה‬ .2
‫המתלוננת‬ .3
‫טרמויאל‬ .4
MATHERFATHERAE .5
‫המדינה‬ ‫מושרצי‬ ‫כל‬ .6
‫ופרומוריקנים‬ ‫מוריקנים‬ .7
‫שנולד‬ ‫אדם‬ ‫תוקפים‬ ‫יחד‬
EN
‫המועצוות‬ ‫ברית‬
‫הוולדותית‬ ‫גזענות‬ ‫מטעמי‬
‫לנקום‬ ‫יצליח‬ ‫לא‬ ‫לכאורה‬ ‫אחרון‬ ‫שנולד‬ ‫אדם‬ ‫תפסו‬ ‫וכן‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫חשוד‬ ‫השופט‬
01.03.2024 08:23:59 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫הדיון‬ ‫ביום‬ ‫היתקיים‬ ‫שהאינצידנט‬ ‫עובדה‬
‫המייעצים‬ ‫אותם‬ ‫ריצוי‬ ‫יזם‬ ‫אפילו‬ ‫או‬ ‫תוקפנים‬ ‫יחד‬ ‫פ‬"‫הישתת‬ ‫וכנראה‬ ‫זוכר‬ ‫השופט‬ ‫היום‬ ‫אותו‬
‫מנהל‬ ‫אצל‬ ‫שמעתי‬ ‫נימה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ "‫בכלל‬ ‫לדבר‬ ‫בלי‬" ‫הדין‬ ‫לגמור‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
пять озер
01.03.2024 08:57:24 Дата созидания
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫הדין‬ ‫סיכום‬
01.03.2024 09:03:12 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
"‫הנסיבות‬ ‫נוכח‬ ‫להיגמר‬ ‫צריך‬ ‫הדין‬"
"‫נוספות‬ ‫תלונות‬ ‫יש‬"
"‫בכלל‬ ‫לדבר‬ ‫בלי‬ ‫להיגמר‬ ‫צריך‬ ‫הדין‬"
"‫התלונה‬ ‫ביטול‬ ‫לבקשת‬ ‫משקל‬ ‫לתת‬ ‫יש‬"
"!!!‫אחד‬ ‫ביום‬ ‫כזה‬ ‫דין‬ ‫גומר‬ ‫אני‬"
"‫לזכות‬ ‫לזכות‬"
"‫מוסדה‬ ‫ולשים‬ ‫דין‬ ‫לעמוד‬ ‫כשיר‬ ‫ולא‬ ‫המכה‬ ‫בזמן‬ ‫כשיר‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬"
"‫מוסדה‬ ‫לשים‬ ‫ואפשר‬ ‫דין‬ ‫לעמוד‬ ‫כשיר‬ ‫המכה‬ ‫בזמן‬ ‫כשיר‬ ‫לא‬" :‫מדיצינה‬
"‫עונש‬ ‫יותר‬ ‫דין‬ ‫מוסד‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ,‫דין‬ ‫כשיר‬ ‫האדם‬ ‫אם‬ ‫מוסד‬ ‫צריך‬ ‫למה‬ :‫מטתצה‬"
"‫מוסד‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫אז‬:‫מדיצינה‬"
"‫ראיות‬ ‫חומר‬ ‫לשים‬ ‫שכחתי‬"
"‫ההוכחות‬ ‫שלב‬ ‫כלפי‬ ‫להרכיע‬ ‫אז‬"
‫אצל‬ ‫להיגמר‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫זה‬
REICH TETER
‫הוכחות‬ ‫שלב‬ ‫לא‬ ‫הסניגורייה‬ ‫סיכומי‬
‫הראיות‬ ‫חומר‬ ‫הגשת‬ ‫אי‬ ‫עקב‬ ‫שכן‬ ‫ההוכחות‬ ‫שלב‬ ‫עד‬ ‫שהורכע‬ ‫בסדר‬ ‫לא‬
‫טעות‬ ‫כביכול‬ ‫עקב‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
"‫כשיר‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ‫האינצידנט‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬ ‫ממוסד‬ ‫ליצא‬ ‫האדם‬ ‫אם‬"
01.03.2024 09:05:03 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
‫כשירות‬ ‫אי‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ 2 ‫יש‬
‫שמאלנית‬ ‫כשירות‬ ‫אי‬
NONSENSE
‫מאד‬ ‫כשאדם‬ ‫ימנית‬ ‫כשירות‬ ‫ואי‬
SENSE
‫פוליטיקאי‬ ‫בגלל‬ ‫הימינית‬
‫מדיציניקים‬ ‫בגלל‬ ‫והשמאלנית‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
А что это за значек
01.03.2024 09:24:43 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation
Спросила продавщица вроде
череп и кости
ALFAWARNED*N*ALFAWARNED
Это медаль за учястие в защитная зона Ливан он же страна сынов
BOYS LAND
‫הבנים‬ ‫ארץ‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
OK MR NETANYATTY
01.03.2024 09:45:54 Date of creation
IT IS ENOUGH
THE HAMAS UNDERSTOOD THAT AFTER BIG ALMINTAKA THERE WILL BE BIG AND RADICAL CONSEQUENCES
IT IS JUST THE NORMAL REVENGE
THE HOT GOAT WILL SURVIVE HO LEARN THE LESSON
RETURN THE MILITARY ISAVELA
FINISH THE AGGRESSION
LET EZZA IT"S HUMANIC "HELP"
AND LET IT RECOVER
HOT GOAT WILL RETURN AND RULE
OF COURSE
HO IT WILL BE MORE PEACEFUL
ON GROUND OF ALL THE CASUALTIES
HOT GOAT ARE NOT BEASTS THEY ARE ALSO HUMAN
MDLEFT
SPHERE
SQUARE
ROUNDEDSQUARE
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
REVENGE SPECIAL FIGHTING TASK
01.03.2024 09:50:44 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
‫מיוחד‬ ‫קרבי‬ ‫כמבצע‬ ‫נקם‬
N*MONARCHYST*SQUARE
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
chak fuck you and fuck q
01.03.2024 10:11:47 Date of creation
q died en disgrace
be cuz be a goat
i caused the rape of q
i am the dictor
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
WE ARE ALSO PEOPLE
01.03.2024 10:13:55 Date of creation
AND WON'T TOLERATE ANY "I WILL BRING YOU DOWN"
WE ARE NOT GOING DOWN
WE ARE INSALTING
FUCK CHAK
FUCK Q
FUCK BAD*N
FUCK TRUMWAY
FUCK WILLOCEANOFTEARS
FUCK MOUNTAINOFHAIR
FUCK MIDDLEYOURS
AND THE REST OF THE MONARCHYSTAE
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
ISAVEL APPARENTLY IS MONARCHYST ETATA
01.03.2024 10:16:05 Date of creation
DUE RELIGION AND CORRUPTION
REMEMBER THE KINGMONARCHYSTSWAMP
REMEMBER THE REUSYANS EN ISAVEL
REMEMBER HUMANISM
MONARCHYST NOT HUMANIST MONARCHYST KANNIBAL
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
there is do*n and there is do*plural
01.03.2024 10:20:28 Date of creation
sssssss not escalated
n escalated
plural
dos*n
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
chak that"s your "throne" the unibasin
01.03.2024 10:22:30 Date of creation
to all let
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
gative
01.03.2024 10:42:29 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
"another synonym of "positive
SITTIVE ‫פה‬ pose
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫רע‬ ‫לא‬ ,‫סע‬
01.03.2024 10:46:14 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation
SELL 0
СЕЛО
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
MAKARON DID THE PERDANCIEN REVOLUTION
01.03.2024 11:05:42 Date of creation
HAPPENNED EN ORDER OF SAYING NO TOWARDS MONARCHY
OR IT WAS A SUBMISSION TOWARDS THE YNGULLY MONARCHY
DID YOU JUST ELLIMINATE YOUR OWN MONARCHYST AND APPOINTED THE YNGULLY
MAKARON WHY ARE YOU OBEYING CHAK
AND WHY DID YOU PUT PEDE ENTO PPM
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
MAKARON WILL BE PIDARAZ
01.03.2024 11:07:17 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
MAKARON PREPARE OF GIVING MINYET
YET‫מין‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
OU L?TU CHA!!!
01.03.2024 11:15:13 Дата созидания Date of creation
OU L?TU CHA!!!!!в туча!
BE TON!
TOWER I FELL!
TETE РАД-ALFASLIGHTLYWARNED ALFAWARNED
ВЕРИТЕ?
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
"Лёдакол"
01.03.2024 11:18:02 Дата созидания Date of creation
Лёдалом
Хладнокровно всех на смерть посылал и даже не моргал
BreakIcer sent everybody towards []eath and didn't even blink
ЗА ЛОЖ*N Ы Я
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Заложенный
01.03.2024 11:19:27 Дата созидания
Ледалом
Взял уволился
И ответственность пердеж
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
ETAT
01.03.2024 11:21:09 Date of creation
MURYKANIC SOCIOLOGICAL "IDEOLOGY"
THAT "SUMMARIZES" THE HISTORY AVEC "CLASSES" THEORY AND "FORGETS" HISTORY
"TRIES" OF PREDICTION OF "FUTURE"
HO
USUALLY FAILS
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
HISTORY IS NOT OF BEING FORGOTTEN
01.03.2024 11:23:44 Date of creation
HISTORY HELPS AND IT IS LONG STORY
AND THE NIHILISM THAT WAS INVENTED EN MURYKANYA
"THE ETAT" GENERALIZATION IS NOT CAPABLE OF LASTING LONG
THE STORY HAS OF BEING TOLD ALL DAY
AND THE CLASSES THEORY IS ONLY A FEW MINUTES
SEVERAL STORIES
BIBLE HELPS SOME STORIES ARE FROM THE BIBLE
ENTERTAINMENT HAS OF HAPPENNING ALLTHETIME
THAT IS THE KNOCKOUT
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
NETANYATTY BABUN STOP THINKING THAT YOU CAN SOLVE THE CONFLICT
01.03.2024 11:29:26 Date of creation
THE CONFLICT IS BIGGER THEN YOU
YOU ARE ONLY A TINY "OFFICIER" THAT ONLY PARTICIPATED
A LIMITED NUMBER OF MILITARY ACTIONS
AND NOT A TOP EXPERT EN POLITICAL NAZIFISTIC RELATIONS
THE "TEACHERS" OF YOU ARE MURYNICANIC "RICH" PIGS
AND ALSO THE MURYCANIC PENTA GONE
(PENTA NOT GONE PENTAQIPA)
AND THE NEW "IDEOLOGY" THE "ETAT" FAILS EN "FUTURE" PREDICTION
HISTORY WILL SURVIVE
IT IS NEEDED TO UNDERSTAND THE HISTORY
YOUR
"GENERALIZATION" IS PRIMITIVE AND NOT TRUTH
TAKE THE FORCES OUT OF EZZA
FAIL THE HOT GOAT ELLIMINATION
ADMIT FAILURE
QUIT AND GO TO JEILL
PEOPLE DIED WITHOUT NEED
JUST WRONG LEADERSHIP
DON"T DIFFUSE YOUR LEGAL "PROBLEMS" ENTO ALL THE NATION
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
THERE IS NAZIFISTIC NEGATIVE TOWARDS EVERY NATION MR NETANYATTY
01.03.2024 11:34:50 Date of creation
STOP WHYNING ABOUT ANTISEMITISM
ANTISEMITISM NAZIFISTIC MYSOGENY
MYSOGENY IS WHEN LITTLE CLASS IS OPRESSED BY THE BIG CLASS
SINCE JUDAISM IS LITTLE NATION THEN THE TYPE OF NEGATIVE IS MISOGENY
MISOGENY MEANS NULL JEWS ARE TO VANISH
IT IS COLD BLOODED FUTURE PLANNING
AND MISANDRY IS RIGHT WINGER NEGATIVE
"ANTIREUSYA"
MD LEFT NEGATIVE "ISLAMOPHOBIA" IS THE NEGATIVE THAT ISOLATES ISLAM
EVERY CLASS IS ACHEIVED BY NEGATIVE THAT IS CAUSING RESISTIVE
MURYKANYA HAS ANTIFUCK SOCIALISTIC MD RIGHT NEGATIVE
YNGULLY HAS A NEGATIVE THAT IS CALLED GULL
WE ARE GULL AND WE FUCK FACE MR CHAK WE ARE NOT TOGETHER
DON"T COME TOO CLOSE TO ME CUZ I WILL COME CLOSE TO YOU
EVERY CLASS HAS OWN NEGATIVE AND ALONG OUTSIDE NEGATIVE NEGATIVES CONTRA
AND THE CLASS IS SEPARATED
CLASS IS EVERY MEANING
NAME OF CLASS IS CLASS WITHIN CLASS
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
WHYNING IS ALWAYS ABOUT NEGATIVE
01.03.2024 11:40:14 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation
NEGATIVE IS RESISTIVE
RESISTIVE IS NOT TOGETHER
THEN
SITTIVE ‫פה‬
IS POSEITIVE
IS GATIVE
SOMETHING THAT IS GIVEN
N*НЕ*GATIVE NOT A GATE
AND A GATIVE WHICH IS POSEITIVE
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
DEBILNYY IS NOT TO BE BURIED PUBLICALLY
01.03.2024 11:43:09 Дата созидания Date of creation
CUZ PEOPLE ARE ATTENDING AND WASTING ATTENTION
THAT COULD BE PUSSYIN"S
PUSSYIN IS ATTENTION RIVAL
THEN THE "БАРАНКА" TURNERS REFUSE OF DELIVERING BODY
CUZ PUSSYIN AGAINST
NOW DEBILNYY WILL BE BURIED EN THE FIELDS WITHOUT A TOMB
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫פוליטית‬ ‫מפובליקצייה‬ ‫המותגים‬ ‫הסתרת‬ ‫חוק‬
01.03.2024 11:53:41 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
LAW OF CONCEALING OF BRANDS FROM POLITICAL PUBLICATION
IT TURNS OUT THAT POLITICIAENS ARE COVERINGUP AVEC COMPANIES
IT IS INFLUENCE OF A COMPANY TOWARDS POLITICS
IT IS BENDING OF THE MARKET
IT IS COMMERCIAL THAT THE COMPANY GETS
IT SHOULD BE HAPPENINNG
POLITICIENS SHOULD STAND BY THEMSELVES
AND THEN THE BRAND CAUSES WASTE OF ATTENTION AND POLITICIENS DON"T ARRIVE TOWARDS ANY CONCLUSION
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
INTERFERENCE OF NETANYATTY BABUN ENTO MURYKANIC ELECTIONS
01.03.2024 11:57:49 Date of creation
BABUN THE NETANYATTY GAVE A GOROD NAME THE LEVEL OF TRUWAY
THE LEVEL OF TRUSHDUMP
WHY TRUMWAY WHY NOT BAD*N
WHY CLEAR CORRUPTION AND FLATTERY
NETANYATTY REMEMBER THAT MURYKANIC POLITICIENS ARE TEMPORARY ALWAYS ROTATION HAPPENS
WHY FLATTER SO MUCH TRUMWAY
THAT IS ABOUT OF BECOMING A CON
PRAISING A CON
WHAT THE TRUMWAY GAVE TO ISAVEL SO IMPORTANT
I DON"T REMEMBER IF TRUMWAY WAS USEFUL
WHY OF PHOTOGRAPHING TOGETHER
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
THE LEVEL OF TRUSHDUMP IS CORRUPTION MR NETANYATTY BABUN
01.03.2024 11:59:45 Date of creation
AND NETANYATTY WILL BE CONVICTED
WHEN THE CON OF THE "FUTURE" VICTORIED
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
зоологический отец
01.03.2024 12:50:44 Дата созидания
я стал таки
сына взяли на усыновление
ну я рад теперь сможет читать мои книгае
слушать музыка
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Она таки родила
01.03.2024 12:54:36 Дата созидания Date of creation
Мушечка родила
Little fly has given birth
The boy 2.7 kilogram
Was circumscised
Said that they desire of meeting the father(me)
I didn't attend be cuz I disbelieved
Proof weren't presented
The boy was given towards adoption
Now I am zoological father
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
И чтоб мой шкафчик был починен тварь
01.03.2024 13:40:48 Дата созидания
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫פורנוגרפי‬ ‫סיפור‬ ‫לי‬ ‫יש‬
01.03.2024 14:40:20 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
‫זוולוגי‬ ‫אבא‬ ‫נהייתי‬
‫אימוצה‬ ‫נמסר‬ ‫הילד‬
‫וודקה‬ ‫לשתות‬ ‫ממשיך‬ ‫אני‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
MAYBE NETANYATTY WILL SUCK DICK OF TRUMWAY
01.03.2024 19:18:13 Date of creation
IF HE WASN"T AN IMPOTENT MAYBE IT WOULD BE THE WAY
GIVING NAME OF GOROD
PHOTOGRAPHING AVEC
WHAT IS THE LOVE STORY
NETANYATTY IS HOMOSEXIST
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Приперлась и вернула 1010 рублей
02.03.2024 16:13:36 Дата созидания
Меня раздела
Миньет пообещяла
Но денег исавельских нет
Ушла
Момацав
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Китик
03.03.2024 11:24:13 Дата созидания Date of creation
Маленький серенький
MEЯOU
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Go to the pussy of the devil
03.03.2024 11:45:11 Дата созидания Date of creation
Иди в пиздадьявол
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
ISAVEL IS COCKSUCKER ETATA
09.03.2024 01:12:07 Date of creation
THEY FLATTER INGULLY MURYKANYA MORE THAN THEY DEMAND
SO PLEASING THEIR "FEELINGS" WHILE ATTACKING REUSYANS
WHICH ARE JEWISH
AND SOLIDIERS
FALSY ACCUSING
FALSE DISCIPLINARY COMMEETETE
ALL NETANYATTY BABUN THE MAIN COCKSUCKER
AND DON"T PRETEND OF BEING A MAN YOU ARE IMPOTENT
AND DEAD EN HEART YOU SUCKED DICK OF MURYKANYANS
AND THEY ARE ONLY YOUNG ETATA
AND NOT RESPECT
THEY EVEN DON"T HAVE A L"TONGAUGE
NOT A RELIGION
THEY LEARNED
THEY ARE NULLS THAT ARE GIVING AWAY FOR FREE
FUCK MURYKANYA IT IS A LOWDOWN ETATA
REMEMBER MY MEALLS MURYKANYA IS A LOSS A BIG TIME ALL THE "NEW" WAY IS JUST
CLASS IS ALL THE MEANING
NAME OF CLASS IS CLASS WITHIN CLASS
NETANYATTY SUCK DICK AND SHUTUP FOREVER DEAD CORPSE
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Исавель страна что сосет хуи
09.03.2024 01:15:02 Дата созидания
Муриканские в основном
И хочет подлизатся больше чем они сами просят
Подлизы которые ублажают чювства путем аггрессия
Капризионеры
И плаксы
Что сосут за взятка
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Netanyatty pig that lives en 3 villae
09.03.2024 01:19:47 Дата созидания Date of creation
Нетанятти свин что живет в з виллае
Какого хрена такая поза
The beginner of tetism lived en little apartemente
Also the netanyatty is violent and his gang of flatterers opress and attack demonstrators
Crymynull ppm
CONVICT NETANYATTY NOW
AND CONVICT ISAVEL NOW
WE ARE FEDUP OF THIS ETATA AND CORRUPTION
AND THE CRYMYNULL GOVERNMENT
AND THE SHIT OF THIS ETATA IS TOO MUCH
WE ARE SOLIDIERS OF ISAVEL AND WE EXPRESS NEGATIVE TOWARDS THE "GOVERNMENT"
THE STUPID DOSES THAT DON"T SERVE AND THROW RESPONSIBILITY TOWARDS MILITARY
AND DON"T CARE OF SOLIDIERS LIVES
ARE TOO MUCH
RECRUITE THEM ALL AND LET THEM OF EXPERIENCING THE MILITARY SERVICE
THEY ARE FREE EATERS
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
BIBLE IS PROPERTY OF ALL JEWS
09.03.2024 01:55:06 Date of creation
THE SYNAGOGUE IS A BUILDING THAT EVERY JEW CAN VISIT
I WAS ATTACKED EN SYNAGOGUE
MY BOTTLE OF VODKA WAS BROKEN
VODKA WAS SPILLED ON ME
AND I WASN"T LET OF GOING TOWARDS SYNAGOGUE
I PUT THE QUESTION WITH A CORNER
DOSES DON"T SERVE AND WE REFUSE OF SERVING IF DOSES CONTINUE NOT SERVING
WE ARE NOT FRIARS
CONVICT NETANYATTY OVER CORRUPTION
CONVICT ISAVEL OVER WAR CRYMYNULL
CONVICT MOUNTAINRETREAT OVER PARTICIPATION ENTO WAR CRYMYNULL
PUINISH THE ETAT ISAVEL WE OURSELVES DETESTE ISAVEL AND THE CORRUPT NON DEMOCRATIC
"GOVERNMENT"
NO LAW INFORCEMENT
NO LAW
CORRUPT NEGATIVE ETATA THAT SHOULD TAUGHT AT LAST THAT NOT EVERYTHING IS PERMITTED
MORALITY IS OBLIGATION
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
3 ‫לקבל‬ ‫אפשר‬ ‫שעברת‬ ‫העבירה‬ ‫בגין‬
09.03.2024 01:59:38 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
YEARS
‫קפלאן‬ ‫מר‬
‫כזב‬ ‫עדות‬
‫מושחת‬ ‫ואתה‬
‫שקרן‬ ‫ומוגמר‬ ‫סופי‬ ‫דין‬ ‫תקבל‬ ‫לבסוף‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
ISAVEL IS ACCUSED OF CORRUPTION PROTECTION BY DEFINITION
09.03.2024 02:36:30 Date of creation
OR DICTATURE
WITHOUT LAW REASON AND ONLY EMOTIONAL FEELINGS ARE THE REASON
OLD IDIOTS ARE CAPRISIC AND TOADS THAT ACCUSE YOUNG OF THE WORLD
CLASSIVE WAY WHICH IS NOT UNIQUE STUPID BIBLE THAT IS NOT UNIQUE
AND TEACHES "SOMETHING" HO SURELY NOT OF BEING WARSHIPPED
FUCK CHAK
FUCK ALL MONARCHYST EN THEIR FACEC
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
SOU NETANYATTY EN HAGUE WAR CRYMYNULL
09.03.2024 12:22:01 Date of creation
DUBB
BUCHER OF EZZA
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
I escaped sou netanyatty babun war crymynull
09.03.2024 12:24:25 Date of creation
you can rhime and crymynull
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Netanyatty is a crymynull
09.03.2024 12:27:54 Date of creation
Sou the netanyatty babun now
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
I COME ENTO CONCLUSIONS THAT THE COMMANDERS HAD OF BEING KILLED
09.03.2024 12:30:56 Date of creation
I SHOULD HAVE KILLED MY OFFICIER
AND ALSO TWO RESERVE DUTY HAD OF BEING KILLED
WE ARE BEING BETRAYED BY THE ETAT ISAVEL
OUR RANKINGS ARE BETRAYED
ISAVEL "FRIENDLY FIRE" I SHOULD HAVE MURDERED THE COMMANDERS
I HAD AMMUNITION
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Можно было укакошить два исавелит
09.03.2024 12:32:28 Дата созидания
Я вышел бы невиновен
Не сказали что учения
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Исавелиты слушайте ваша жизьнь не важнее никого
09.03.2024 12:34:57 Дата созидания
Все просто
Есть классы
Название класс класс внутри класс
Есть качество угловатость
Есть количество идеологическая способность
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
ISAVEL TERROR ETAT
09.03.2024 12:39:09 Date of creation
IT IS NOT FAIR
IT IS NOT DEMOCRATIC
IT DEMORALIZES AND TORTURES PEOPLE EVEN IT"S OWN SOLIDIERS
THERE IS A DICTATOR NETANYATTY BABUN WHICH CORRUPTS ETAT AND DOESN"T LET LAW
OF EFFECT
HAPPENS WHATEVER THE FEELINGS OF DICTATOR
DON"T ATTITUDE ISAVEL AS DEMOCRACY
IT IS DICTATORSHEEP
IT IS NEGATIVE ETAT WHICH MALFORMS HUMAN RIGHTS
DON"T BE NAIVE BAD*N
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
ISAVEL CRYMYNULL ETATA WHICH NEENDS DESPERATELY CONVICTION
09.03.2024 12:41:18 Date of creation
CONVICT THE SHIT THAT IS CALLED ISAVEVL
IT IS NOT RELATE TOWARDS ANY MORALITY
KANNIBALS THAT KILL OWN PEOPLE
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
THROW THAT "BIBLE" ENTO THE TOALLLET
09.03.2024 12:45:16 Date of creation
KILL THAT "RELIGION" IT DIDN"T LEARN ANYTHING
THEY ARE JUST PIGAE THAT RUN AWAY OF MILITARY
DON"T WORK
MAKE "FAMILIES" AND EAT FOR FREE
RECRUIT THEM ALL
MAKE WORK
NO FREE MEALS
AND DONT" LET OF ACCESSING SYNAGOGUE
AND BREAK BOTTLE OF VODKA
SPILLING ALCOHOL TOWARDS ME
AREN"T RESPECTING
YOU ATTACKED THE RIGHT MAN
I NEGATIVE ISAVEL AND THE JEWS
DIE YOU ALL ISAVEL DEAD
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
KILL ALL ISAVEL IT DESIRES GENOCIDE
09.03.2024 12:46:30 Date of creation
EVERYONE WILL BE KILLED PIGAE
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
IT IS OK THAT HAMAS RAPED JEWISH SPHERES
09.03.2024 12:52:06 Date of creation
I ALSO UNDERWENT VIOLENCE BY ISAVELI COPEA LET THEM ROT EN HELL
AND THE HINT WAS OBVIOUS "WE CAN RAPE YOU" SAID YOU NEGATIVE COPEAN
AND I COULD KILL MY COMMANDER
AND KILL TWO RESERVE DUTY SOLIDIERS
AND MAYBE I SHOULD
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
ISAVEL IS HELD BY PRIVATE PEOPLE
09.03.2024 12:58:57 Date of creation
IT IS NOT DEMOCRATIC
THOSE "PRIVATE PEOPLE" ARE ALLOWING CRYMYNULL
VIOLENCE AND ANYTHING THEY "DO WHATEVER"
ISAVEL HAS OF BEING STOPPED
CONVICTION NECCESARY ISAVEL CORRUPT AND NOT MORALISTIC
NEGATIVE CRYMYNULL ETATA THAT IS HELD BY CROOKS
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
COPEA TERROR MURDER COPEA
09.03.2024 13:01:04 Date of creation
WHOEVER KILLS A MITTAZAN GOOD
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
FEDUP OF THE FUCKING SHITTY ETATA
09.03.2024 13:02:56 Date of creation
THAT IS IT ISAVEL OF BEING DESTROYED
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
ETATA IS NOT BEHAVION ACCORDING OWN LAWS
09.03.2024 17:39:46 Date of creation
NONDEMOCRATIC
NEGATIVE CORRUPT ETATA THAT IS RULED BY CRYMYNULL
CONVICT ISAVEL NOW(I HAVE RANKING)
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
The "neighbour" threathned
12.03.2024 00:36:55 Дата созидания Date of creation
"Сосед" начал угрожать
Открой дверь я сломаю тебе рожа
Я приду с нож и убью
Я тебя выебу в рот и жопа
Я взорву твоя квартира
Я пожаловался
Какойто пидараз во власти и матюкает
Я выебу
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Соседа зовут Эдик
12.03.2024 00:39:11 Дата созидания
Он жлоб
О обезбяна комплимент
Бьет в дверь
Угрожает
Гавно а не сосед
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫האיומים‬
12.03.2024 00:40:53 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
‫פרצופך‬ ‫ואשבור‬ ‫הדלת‬ ‫תפתח‬
‫לרצוח‬ ‫סכין‬ ‫יחד‬ ‫אבוא‬ ‫אני‬
‫אזיינך‬ ‫אני‬
ENTO
‫ותחת‬ ‫פה‬
‫נפץ‬ ‫חומר‬ ‫יחד‬ ‫דירתך‬ ‫אפוצץ‬ ‫אני‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
The threathnings
12.03.2024 00:42:45 Date of creation
Open the door and I will break your face
I will fuck your ass and mouth
I will come avec knife and murder
I will blow away your apartemente
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Ходил 29 чясов подряд
12.03.2024 00:44:29 Дата созидания
По весь город
В следствие угроза
Наглая рожа
Я пожаловался
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
11.4.2022 The copea violence day
12.03.2024 06:57:27 Date of creation
Funnily it is also the day of the discussion vz
negative jdjd with spheras and comme sphera
An excopean jdjd
Corrupt avec netnyatty babun
that "invented" self law
for example the law inforcement is by violence
"the offending organ is offended"
(religious way)
The situation
I am sitting en the bench and drinking the 5 lakes vadka
suddenly lost conscience
my body very not gently and not caarefully
comme bag of mountain of bagae
is thrown ento mashina
mashina commences travelling
then arretes
I see dark
suddenly wakingup encaged en short cage cuffed feet and hands and masturbating
fainting again
then exiting the stancya
(copea stanciya of mona jdjdjbuilding)
and left alone
then suddenly allo we are taking you towards the mentalbuilding
I fought a bit then they tied my hands ento the bed and we drove
after 4 days
The commeetete said that copea tell that you are just a bum
and you say you are a blogger
prove
click my name en the internet I said
then they found my publications and I was released
HO
Avec injuries
Apparently when
I was unconcious
I was attempted of being raped or hinted that it is possible
I tried of blocking the flipiing towards the belly
By lying on the back and blocking by elbows and feet
My right hand was twisted until ribbs collided
Knee was put by copean copean knee towards the back
and pushed until the forward ribbs are squshed ento the ground
I tried of blocking fhe flipping by left hand little finger bone
that's why the little injury
the injuries
injured ribbs shovel
BEASTS ISAVELI COPEA AND BEAST JUDGE EX COPEAN AND BEAST POLITICIEN THAT INTRODUCED A NEW LAW BASED
RELIGION VIOLENCE AS PUNISHMENT
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
‫ולהפציע‬ ‫להשפיל‬" ‫מלמעלה‬ ‫הוראה‬ ‫היתקיימה‬"
12.03.2024 07:02:45 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬
,‫אלימות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫שנוקמים‬ ‫טרף‬ ‫חיות‬...‫האמיתיים‬ ‫פניה‬ ‫הראתה‬ ‫החוק‬ ‫ואכיפת‬ ‫הישואלית‬ ‫הביתדינית‬ ‫מערכת‬ 11.4.2022
‫ישואל‬ ‫מדינת‬..."‫רגשותיהם‬" ‫ולפי‬ )‫כביכול‬ ‫העבריין‬ ‫האיבר‬ ‫נגד‬ ‫נקמה‬( ‫הדת‬ ‫לפי‬ ‫אלא‬ ,‫המדינה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫מתנהגים‬ ‫ולא‬
...‫יורשע‬ ‫ישואל‬ ,‫הוגן‬ ‫והנגטיב‬ ‫מושחתת‬ ,‫דמוקרטית‬ ‫לא‬ ,‫מוסרית‬ ‫כלא‬ ‫היתבררה‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
У него собутыльник
12.03.2024 09:15:05 Дата созидания
Выглядит баньдюга
Опять ударил дверь
Угрожал башка сломать
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Надо узнать имя фамилия собутыльник
12.03.2024 09:19:18 Дата созидания
Дерется и угрожает
Голос похож
Может он и бил в дверь а может сам
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Боюсь из дома выходить пьяный сосед вместе собутыльник
12.03.2024 09:25:55 Дата созидания
Угрожают смертоубийство и мордабой
И бьют дверь
Грозятся квартира взорвать
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Вчера пожаловался миттаца
12.03.2024 09:49:42 Дата созидания
Не знаю забрали или нет сосед
Получил ещё угроза якобы башка проламить
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Сосед: Я тебя трахну в рот и жопа
12.03.2024 10:02:18 Дата созидания
Сосед перешел все дозволенные пределы
Явные угрозы
‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^

More Related Content

Similar to 11.4.2022 The violent negative day day of brutal beating and encaging

T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the rankingT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradictionT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE KNIG OF THE CHIN THE ROAN*MONARCHYST
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE KNIG OF THE CHIN THE ROAN*MONARCHYSTT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE KNIG OF THE CHIN THE ROAN*MONARCHYST
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE KNIG OF THE CHIN THE ROAN*MONARCHYST
Leonid Ledata
 
29KARTINKAZ2339123_11_01_2023_21_51.HTM.pdf
29KARTINKAZ2339123_11_01_2023_21_51.HTM.pdf29KARTINKAZ2339123_11_01_2023_21_51.HTM.pdf
29KARTINKAZ2339123_11_01_2023_21_51.HTM.pdf
Leonid Ledata
 
NEW KNIG.pdf
NEW KNIG.pdfNEW KNIG.pdf
NEW KNIG.pdf
Leonid Ledata
 
NEW KNIG1IK1.pdf
NEW KNIG1IK1.pdfNEW KNIG1IK1.pdf
NEW KNIG1IK1.pdf
Leonid Ledata
 
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORNмышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
Leonid Ledata
 
Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdfLeonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
Leonid Ledata
 
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbitмышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
Leonid Ledata
 
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplazмышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
Leonid Ledata
 
1סעו בררע111111.pdf
1סעו בררע111111.pdf1סעו בררע111111.pdf
1סעו בררע111111.pdf
Leonid Ledata
 
interкличка111111111.pdf
interкличка111111111.pdfinterкличка111111111.pdf
interкличка111111111.pdf
Leonid Ledata
 
1סעו בררע111111111111.pdf
1סעו בררע111111111111.pdf1סעו בררע111111111111.pdf
1סעו בררע111111111111.pdf
Leonid Ledata
 
мышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouseмышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouse
Leonid Ledata
 
SOUBRRA.pdf
SOUBRRA.pdfSOUBRRA.pdf
SOUBRRA.pdf
Leonid Ledata
 
SOUBRRA.pdf
SOUBRRA.pdfSOUBRRA.pdf
SOUBRRA.pdf
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND1 THE T REPEATING ALFACINICAL
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND1 THE T REPEATING ALFACINICALT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND1 THE T REPEATING ALFACINICAL
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND1 THE T REPEATING ALFACINICAL
Leonid Ledata
 

Similar to 11.4.2022 The violent negative day day of brutal beating and encaging (19)

T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the rankingT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND11111111111111 THE BEASTS OF FLATTER OF KKKPLAN ARON AN...
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradictionT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N T THE "RANKING KING"
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE KNIG OF THE CHIN THE ROAN*MONARCHYST
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE KNIG OF THE CHIN THE ROAN*MONARCHYSTT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE KNIG OF THE CHIN THE ROAN*MONARCHYST
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND THE KNIG OF THE CHIN THE ROAN*MONARCHYST
 
29KARTINKAZ2339123_11_01_2023_21_51.HTM.pdf
29KARTINKAZ2339123_11_01_2023_21_51.HTM.pdf29KARTINKAZ2339123_11_01_2023_21_51.HTM.pdf
29KARTINKAZ2339123_11_01_2023_21_51.HTM.pdf
 
NEW KNIG.pdf
NEW KNIG.pdfNEW KNIG.pdf
NEW KNIG.pdf
 
NEW KNIG1IK1.pdf
NEW KNIG1IK1.pdfNEW KNIG1IK1.pdf
NEW KNIG1IK1.pdf
 
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORNмышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
 
Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdfLeonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
 
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbitмышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
 
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplazмышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
 
1סעו בררע111111.pdf
1סעו בררע111111.pdf1סעו בררע111111.pdf
1סעו בררע111111.pdf
 
interкличка111111111.pdf
interкличка111111111.pdfinterкличка111111111.pdf
interкличка111111111.pdf
 
1סעו בררע111111111111.pdf
1סעו בררע111111111111.pdf1סעו בררע111111111111.pdf
1סעו בררע111111111111.pdf
 
мышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouseмышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouse
 
SOUBRRA.pdf
SOUBRRA.pdfSOUBRRA.pdf
SOUBRRA.pdf
 
SOUBRRA.pdf
SOUBRRA.pdfSOUBRRA.pdf
SOUBRRA.pdf
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND1 THE T REPEATING ALFACINICAL
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND1 THE T REPEATING ALFACINICALT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND1 THE T REPEATING ALFACINICAL
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND1 THE T REPEATING ALFACINICAL
 

More from Leonid Ledata

LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knigLDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
Leonid Ledata
 
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizmLDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
Leonid Ledata
 
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
Leonid Ledata
 
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
Leonid Ledata
 
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boyмышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
Leonid Ledata
 
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
Leonid Ledata
 
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родитсямышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
Leonid Ledata
 
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writerмышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
Leonid Ledata
 
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwTGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Leonid Ledata
 
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAETGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
Leonid Ledata
 
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogonaT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
Leonid Ledata
 
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNEDLDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND BIGBADEND*N*T LEONID LEDATA
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND BIGBADEND*N*T LEONID LEDATAT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND BIGBADEND*N*T LEONID LEDATA
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND BIGBADEND*N*T LEONID LEDATA
Leonid Ledata
 

More from Leonid Ledata (14)

LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knigLDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
 
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizmLDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
 
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
 
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
 
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boyмышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
 
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
 
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родитсямышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
 
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writerмышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
 
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwTGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
 
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAETGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
TGUVA LDATA N ETAT OF ISVAEL THE SHVAL THE MOUNTAIN OF BAGAE
 
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogonaT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the "ranking" the antypogona
 
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNEDLDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
LDATA_N_NETANYATTY THE IMPORT OF MURYKANYAN "POLICY" IS CONDEMNED
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND BIGBADEND*N*T LEONID LEDATA
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND BIGBADEND*N*T LEONID LEDATAT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND BIGBADEND*N*T LEONID LEDATA
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND BIGBADEND*N*T LEONID LEDATA
 

11.4.2022 The violent negative day day of brutal beating and encaging

 • 1. ‫מטצנים‬ ‫נגטיב‬ ‫כיתת‬ ‫תלונת‬ ‫מטתצה‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬ [29.02.2024 19:26:19] ‫הארועים‬ [29.02.2024 19:28:55] ‫הכרה‬ ‫חסר‬ ‫באדם‬ ‫היתעללות‬ [29.02.2024 19:32:58] LEONID LEDATA N COPEA ISAVEL ATTEMPTED INSALT BY PUTTING EN CAGE 11/4/2022 [29.02.2024 19:29:43] ‫טרמויאל‬ ‫ויצחחק‬ ‫ארון‬ ‫קפלאן‬ ‫המישהו‬ ‫מישהו‬ ‫בקשת‬ ‫לפי‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫להשפיל‬ ‫שנועד‬ ‫מטר‬ 0.5 ‫נמוך‬ ‫כלוב‬ [29.02.2024 19:58:47] FUCK FUCK FUCK THE KING [29.02.2024 19:59:52] 304651383 ‫לדאטה‬ ‫לאוניד‬ ‫של‬ ‫מעצר‬ ‫היתקיים‬ ‫האם‬ [29.02.2024 20:00:30] 11.4.2022 ‫הגורל‬ ‫המשך‬
 • 2. [29.02.2024 20:02:09] 583170619 ‫בעניין‬...‫דיון‬ ‫היתקיים‬ ‫היום‬ ‫באותו‬ ‫כן‬ ‫לפני‬ [29.02.2024 20:33:01] 11.4.2022 304651383 ‫לדאטה‬ ‫לאוניד‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ [29.02.2024 21:48:38] I am a father [29.02.2024 21:54:04] Я смог сделать ребенок [01.03.2024 07:44:06] Ребенок настоящий [01.03.2024 07:49:08] THE "RICH" PIGS FROM [01.03.2024 08:07:15] THE JDJDBUILDING BRIEFCASE SHOULD FINISH "WITHOUT EVEN TALKING" [01.03.2024 08:10:54] 11/4/2022 after the discussion aver corrupt violent jdjdjd "with spheras and comme sphera" [01.03.2024 08:21:24] ‫האלימות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ריצה‬ ‫השלטון‬ ‫מי‬ ‫את‬ [01.03.2024 08:23:59] ‫חשוד‬ ‫השופט‬ [01.03.2024 08:57:24] пять озер [01.03.2024 09:03:12] ‫הדין‬ ‫סיכום‬ [01.03.2024 09:05:03] "‫כשיר‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ‫האינצידנט‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬ ‫ממוסד‬ ‫ליצא‬ ‫האדם‬ ‫אם‬" [01.03.2024 09:24:43] А что это за значек [01.03.2024 09:45:54] OK MR NETANYATTY [01.03.2024 09:50:44] REVENGE SPECIAL FIGHTING TASK [01.03.2024 10:11:47] chak fuck you and fuck q [01.03.2024 10:13:55] WE ARE ALSO PEOPLE [01.03.2024 10:16:05] ISAVEL APPARENTLY IS MONARCHYST ETATA [01.03.2024 10:20:28] there is do*n and there is do*plural [01.03.2024 10:22:30] chak that"s your "throne" the unibasin [01.03.2024 10:42:29] gative [01.03.2024 10:46:14] ‫רע‬ ‫לא‬ ,‫סע‬ [01.03.2024 11:05:42] MAKARON DID THE PERDANCIEN REVOLUTION [01.03.2024 11:07:17] MAKARON WILL BE PIDARAZ [01.03.2024 11:15:13] OU L?TU CHA!!! [01.03.2024 11:18:02] "Лёдакол" [01.03.2024 11:19:27] Заложенный
 • 3. [01.03.2024 11:21:09] ETAT [01.03.2024 11:23:44] HISTORY IS NOT OF BEING FORGOTTEN [01.03.2024 11:29:26] NETANYATTY BABUN STOP THINKING THAT YOU CAN SOLVE THE CONFLICT [01.03.2024 11:34:50] THERE IS NAZIFISTIC NEGATIVE TOWARDS EVERY NATION MR NETANYATTY [01.03.2024 11:40:14] WHYNING IS ALWAYS ABOUT NEGATIVE [01.03.2024 11:43:09] DEBILNYY IS NOT TO BE BURIED PUBLICALLY [01.03.2024 11:53:41] ‫פוליטית‬ ‫מפובליקצייה‬ ‫המותגים‬ ‫הסתרת‬ ‫חוק‬ [01.03.2024 11:57:49] INTERFERENCE OF NETANYATTY BABUN ENTO MURYKANIC ELECTIONS [01.03.2024 11:59:45] THE LEVEL OF TRUSHDUMP IS CORRUPTION MR NETANYATTY BABUN [01.03.2024 12:50:44] зоологический отец [01.03.2024 12:54:36] Она таки родила [01.03.2024 13:40:48] И чтоб мой шкафчик был починен тварь [01.03.2024 14:40:20] ‫פורנוגרפי‬ ‫סיפור‬ ‫לי‬ ‫יש‬ [01.03.2024 19:18:13] MAYBE NETANYATTY WILL SUCK DICK OF TRUMWAY [02.03.2024 16:13:36] Приперлась и вернула 1010 рублей [03.03.2024 11:24:13] Китик [03.03.2024 11:45:11] Go to the pussy of the devil [09.03.2024 01:12:07] ISAVEL IS COCKSUCKER ETATA [09.03.2024 01:15:02] Исавель страна что сосет хуи [09.03.2024 01:19:47] Netanyatty pig that lives en 3 villae [09.03.2024 01:55:06] BIBLE IS PROPERTY OF ALL JEWS [09.03.2024 01:59:38] 3 ‫לקבל‬ ‫אפשר‬ ‫שעברת‬ ‫העבירה‬ ‫בגין‬ [09.03.2024 02:36:30] ISAVEL IS ACCUSED OF CORRUPTION PROTECTION BY DEFINITION [09.03.2024 12:22:01] SOU NETANYATTY EN HAGUE WAR CRYMYNULL [09.03.2024 12:24:25] I escaped sou netanyatty babun war crymynull [09.03.2024 12:27:54] Netanyatty is a crymynull [09.03.2024 12:30:56] I COME ENTO CONCLUSIONS THAT THE COMMANDERS HAD OF BEING KILLED [09.03.2024 12:32:28] Можно было укакошить два исавелит [09.03.2024 12:34:57] Исавелиты слушайте ваша жизьнь не важнее никого
 • 4. [09.03.2024 12:39:09] ISAVEL TERROR ETAT [09.03.2024 12:41:18] ISAVEL CRYMYNULL ETATA WHICH NEENDS DESPERATELY CONVICTION [09.03.2024 12:45:16] THROW THAT "BIBLE" ENTO THE TOALLLET [09.03.2024 12:46:30] KILL ALL ISAVEL IT DESIRES GENOCIDE [09.03.2024 12:52:06] IT IS OK THAT HAMAS RAPED JEWISH SPHERES [09.03.2024 12:58:57] ISAVEL IS HELD BY PRIVATE PEOPLE [09.03.2024 13:01:04] COPEA TERROR MURDER COPEA [09.03.2024 13:02:56] FEDUP OF THE FUCKING SHITTY ETATA [09.03.2024 17:39:46] ETATA IS NOT BEHAVION ACCORDING OWN LAWS [12.03.2024 00:36:55] The "neighbour" threathned [12.03.2024 00:39:11] Соседа зовут Эдик [12.03.2024 00:40:53] ‫האיומים‬ [12.03.2024 00:42:45] The threathnings [12.03.2024 00:44:29] Ходил 29 чясов подряд [12.03.2024 06:57:27] 11.4.2022 The copea violence day [12.03.2024 07:02:45] ‫ולהפציע‬ ‫להשפיל‬" ‫מלמעלה‬ ‫הוראה‬ ‫היתקיימה‬" [12.03.2024 09:15:05] У него собутыльник [12.03.2024 09:19:18] Надо узнать имя фамилия собутыльник [12.03.2024 09:25:55] Боюсь из дома выходить пьяный сосед вместе собутыльник [12.03.2024 09:49:42] Вчера пожаловался миттаца [12.03.2024 10:02:18] Сосед: Я тебя трахну в рот и жопа ‫מטצנים‬ ‫נגטיב‬ ‫כיתת‬ ‫תלונת‬ ‫מטתצה‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬ ‫הארועים‬ 29.02.2024 19:26:19 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
 • 5. ...‫ארון‬ ‫קפלאן‬ ‫כלפי‬ ‫ופרוטקציה‬ ‫ששחיטות‬ ‫החשודה‬ ‫מגמתית‬ ‫היתנהגות‬ ...MARKET-‫ב‬ ‫קנה‬ ‫שכנראה‬ ‫הספניושקה‬ ‫מאחורי‬ ‫שמסתתר‬ ,‫ומדיני‬ ,‫קקדמי‬ ‫פושע‬ ‫מהווה‬ ‫קפלאן‬ ‫ארון‬ ‫מקרה‬ ‫סיפור‬ ,‫שוחד‬ ‫נתן‬ ‫לכן‬...‫להעלים‬ ,‫ואותי‬ ‫לטייח‬ ‫ובקטע‬ ‫נקמני‬ ‫קקפלאן‬ ‫מאז‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוכח‬ ,‫וטיייח‬ ,‫שיקר‬ ‫שקפלאן‬ ‫כזב‬ ‫פרוטאין‬ ‫נוסף‬ ‫פרוטקציוניסט‬ ‫הטרמויאל‬ .‫הדיזציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫בגלל‬ ‫הבעיטה‬ ‫גם‬..‫התלונה‬ ‫ביטול‬ ‫בקשת‬ ‫למרות‬ ,‫הואשמתי‬ ‫לכן‬ ...‫הגנה‬ ‫המושחתת‬ ‫שהמטתצה‬ ,‫צלעות‬ ‫כלפי‬ ‫נזק‬ ,‫כלוב‬ ‫בעזרת‬ ‫היתעללות‬ ,WITH CIRCLES AND LIKE CIRCLES ‫מול‬ ‫הדיון‬ ‫יום‬ 11.4.2022 ,‫הזמין‬ ‫שקפלאן‬ ‫ההשפלה‬....‫יד‬ ‫עיקום‬ ‫מקדימה‬ ‫הצלעות‬ ‫כלפי‬ ‫נזק‬ ‫ולכן‬ ‫רצפה‬ ‫כלפי‬ ‫הצמדה‬ ‫בגב‬ ‫בצלעות‬ ‫בכך‬ ...‫בפרצופם‬ ‫אם‬ ‫וגם‬...‫לאונן‬ ‫התחלתי‬ ‫כתגובה‬ ‫ואז‬ ,‫רגליים‬ ‫ידיים‬ ‫אזוק‬ ‫והשארה‬ ,‫הנמוך‬ ‫הכלוב‬ ‫אל‬ ‫השמה‬ ...‫מתקיימת‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫האשמה‬ ‫הנורמלית‬ ‫כבצורה‬ ,‫כהזמנה‬ ‫והאשמה‬ ,‫השפלה‬ ‫שירותי‬ ‫מוכרים‬ ‫מטתצנים‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ ‫הכרה‬ ‫חסר‬ ‫באדם‬ ‫היתעללות‬ 29.02.2024 19:28:55 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ,‫הצלעות‬ ‫כלפי‬ ‫נזק‬ ‫עד‬ ‫הרצפה‬ ‫אל‬ ‫הצמדתו‬ ,‫הבטן‬ ‫אל‬ ‫היפוכו‬ ,‫ידו‬ ‫עיקום‬ ,‫שעות‬ ‫כמה‬ ‫הושאר‬ ‫ההכרה‬ ‫ובלי‬ ‫האזוק‬ ‫האדם‬ ‫אז‬...‫לאנוס‬ ‫גם‬ ‫שיכולנו‬ ‫ורמז‬ "‫ההשפלה‬" ‫מזמיני‬ ‫כלפי‬ ‫חושב‬ ‫אני‬ ‫מה‬ ‫וזה‬ ‫זין‬ ‫שמתי‬ ‫שבפרצופם‬ ‫המתבוננים‬ ‫כל‬ ‫הושפלו‬ ‫מושפל‬ ‫להיות‬ ‫בקטע‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ‫אוננתי‬ ‫ואני‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ LEONID LEDATA N COPEA ISAVEL ATTEMPTED INSALT BY PUTTING EN CAGE 11/4/2022 29.02.2024 19:32:58 Date of creation LData Leonid Attachments 7:32PM (0 minutes ago) to DIPI INJURING RIBBS CUFFING WITHOUT ARREST BY ORDERING OF KKKPLAN ARON THAT "ASKED" OF INSALT AND "A SANCTION" AND THE COPEA "SOLD" CORRUPTION AND PROTECTION ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
 • 6. ‫טרמויאל‬ ‫ויצחחק‬ ‫ארון‬ ‫קפלאן‬ ‫המישהו‬ ‫מישהו‬ ‫בקשת‬ ‫לפי‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫להשפיל‬ ‫שנועד‬ ‫מטר‬ 0.5 ‫נמוך‬ ‫כלוב‬ 29.02.2024 19:29:43 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ FUCK FUCK FUCK THE KING 29.02.2024 19:58:47 Date of creation ALL THE "WANNABEHIGH" "SOCIETY WAS FACEFUCKED I WILL INSALT ALL "RICH" PIGS ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ 304651383 ‫לדאטה‬ ‫לאוניד‬ ‫של‬ ‫מעצר‬ ‫היתקיים‬ ‫האם‬ 29.02.2024 19:59:52 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 11.4.2022 ‫התאריך‬ ‫כאשר‬ ‫נמוכה‬ ‫כלובה‬ ‫הושם‬ ‫והאדם‬ ,‫ורגליים‬ ‫ידיים‬ ‫אזיקי‬ ‫שהושמו‬ ‫ייתכן‬ ‫איך‬ ‫אז‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ 11.4.2022 ‫הגורל‬ ‫המשך‬ 29.02.2024 20:00:30 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫תועד‬ ‫נייר‬ ‫יש‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^
 • 7. 583170619 ‫בעניין‬...‫דיון‬ ‫היתקיים‬ ‫היום‬ ‫באותו‬ ‫כן‬ ‫לפני‬ 29.02.2024 20:02:09 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫כזיכוי‬ ‫היתקבלה‬ ‫שלבסוף‬ ‫הכזב‬ ‫האשמת‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ 11.4.2022 304651383 ‫לדאטה‬ ‫לאוניד‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ 29.02.2024 20:33:01 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation ,‫ונסעתי‬ ,‫כחולה‬ ‫שן‬ ‫אוזניות‬ ‫שמתי‬ быка чтобка и каркарка...‫דיונה‬ ‫לנסוף‬ ‫בכדי‬ ‫קמתי‬ ‫מוקדם‬ ‫בבוקר‬ ,‫מדיון‬ ‫יצאה‬ ‫כבר‬ ‫מדינה‬ ‫שטות‬ ,‫איחרתי‬ ‫קצת‬ ‫היסתבר‬ ,‫דין‬ ‫בית‬ ‫עד‬ ‫הגעתי‬ ,быка чтобка и каркарка ‫ניסתה‬ ,‫עמדה‬ ,‫שומרת‬ ‫באה‬ ,WITH SPHERE AND COMME SPHERE ‫צעק‬ "!!!‫אחד‬ ‫ביום‬ ‫כזה‬ ‫דין‬ ‫לגמור‬ ‫יכול‬ ‫אני‬"...‫השדיים‬ ‫כל‬ ‫שיצאו‬ ‫עד‬ ‫קדימה‬ ‫נשענה‬ ,‫וחזרה‬ ,‫הגיעה‬ ‫שזבובונית‬ ‫מתי‬..7.3.2022-‫מ‬ ‫בתחת‬ ‫האצבע‬ ‫את‬ ‫אולי‬ "‫משהו‬ ‫לחוש‬" ..‫הפמינאצי‬ ‫הנגטיב‬ ‫ושאר‬ ,‫טוקר‬ ‫חרא‬ ,‫הדיזציפלינה‬ ‫ועדת‬ ,‫המתלוננת‬ ‫בהשרעת‬ ,‫מין‬ ‫עבירת‬ ‫היתקיימה‬ ‫לבסוף‬ ,‫כלפיי‬ ‫טראגי‬ ‫היה‬ ‫דין‬ ‫העורך‬...‫הבטחון‬ ‫ברצועת‬ ‫המערכה‬ ‫אות‬: :‫אמרתי‬ ,‫הזאת‬ ‫האות‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫שאל‬ ‫והמאבטח‬ ‫יצאנו‬ ,‫נסענו‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ,‫מצאה‬ ‫המאמאשקה‬ ,‫רכב‬ ‫מפתחות‬ ‫שכח‬ ‫שלי‬ ‫אבא‬...‫ויצאנו‬ ,‫סיכומים‬ ‫היתקיימו‬ ‫ולבסוף‬ ,AQUADECOLON ‫הציע‬ ‫איזזלם‬ ‫מצאה‬ ‫מאמאשקה‬ ,‫משקפיים‬ ‫שכח‬ ‫אבאלה‬ ,‫בירה‬ ‫קניתי‬ ,‫זפטק‬ ‫דלק‬ ‫תחנת‬ ‫עצרנו‬ ‫מה‬ ‫שמשום‬ ,пять озер ‫האגמים‬ ‫חמש‬ ‫וודקה‬ ‫וקניתי‬ ‫חנותה‬ ‫הלכתי‬ ..‫הרחוקה‬ ‫העיר‬ ‫עד‬ ‫נסענו‬ ‫ואז‬ ,‫קנינו‬ ‫לא‬ ‫בסוף‬ ,‫סנדוויץ‬ ‫לקנות‬ ‫ניסיתי‬ ‫כן‬ ‫לפני‬ ‫יום‬...‫ספסלה‬ ‫וישבתי‬....REUSYATODAY ‫אמרו‬ ‫כך‬ ‫ישואל‬ EN ‫פופולרית‬ ..."‫קללה‬ ‫אטיל‬ ‫אני‬" ‫אמרתי‬..‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫הרבה‬ ‫ובזבזתי‬ ‫יותר‬ ‫צעיר‬ ‫מישהו‬ ‫כלפי‬ ‫ניתן‬ ‫התור‬ ‫נו‬ ,‫יקנייה‬X‫מ‬ ‫מסעדת‬ EN ...‫ספציפי‬ ‫מישהו‬ ‫כלפי‬ ‫לא‬ HO ‫משהו‬ ‫שצעקתי‬ ‫להיות‬ ‫ויכול‬ ,‫ושתיתי‬ ‫ישבתי‬..."‫מסתול‬ ‫כשאתה‬ ‫תבוא‬ ‫אל‬" ‫פעם‬ ‫אמר‬ ‫המסעדן‬ ,‫הזהירה‬ ‫ולא‬ ‫המנומסת‬ ‫בצורה‬ ‫לא‬ ‫זורקים‬ ‫שלי‬ ‫הגוף‬ ‫ואת‬ ,‫הגב‬ ‫מאחורי‬ ‫מעוקמת‬ ‫שלי‬ ‫שהיד‬ ‫לב‬ ‫שם‬ ‫ואני‬...‫הכרה‬ ‫איבוד‬ ‫ופתאום‬ ,‫ורגליים‬ ‫ידיים‬ ‫אזוק‬ ,‫מתאורר‬ ‫אני‬ ‫ופתאום‬...‫ובלמה‬...‫לנסוע‬ ‫החלה‬ ‫המשינה‬...DARKNESS-‫ו‬...MASHINA ‫לתוך‬ ,‫זבל‬ ‫שק‬ ‫כמו‬ ...‫מודעות‬ EN ‫שהייתי‬ ‫מבלי‬ ,‫שקורה‬ ‫למה‬ ‫בוז‬ ‫כאות‬ ‫לאונן‬ ‫שהתחלתי‬ ‫כנראה‬..‫ומאונן‬ ,‫מטר‬ 0.5 ‫נמוך‬ ‫כלוב‬ EN ,‫מוסדה‬ ‫אותך‬ ‫לוקחים‬ ‫אנחנו‬ ,‫הלו‬ ‫ופתאום‬ ,‫הביתה‬ ‫לחזור‬ ‫אפשר‬ ,‫אותי‬ ‫שעזבו‬ ‫וחש‬ ‫המטתצה‬ ‫מתחנת‬ ‫יוצא‬ ‫אני‬ ‫פתאום‬...‫שוב‬ ‫נרדמתי‬ ...‫צהריים‬ EN ‫היתקיים‬ "‫מעצר‬"‫וה‬ ,‫לילה‬ ‫אפילו‬ ‫או‬ ‫ערב‬ ‫כבר‬ ‫שאז‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ,‫מיוחדות‬ ‫חבלות‬ ‫מצאו‬ ‫לא‬ ‫מדיציניקים‬ ,‫משוגעים‬ ‫בית‬ ‫הגענו‬..‫ונסענו‬ ‫מיטהה‬ ‫ידיי‬ ‫וקשרו‬ ,‫קלות‬ ‫שלא‬ ,‫קצת‬ ‫נאבקתי‬ ...‫ושוחררתי‬ ‫אינטרנט‬ ‫סופר‬ ‫שאני‬ ‫והוכחתי‬ ,‫ועדה‬ ‫היתקיימה‬ ‫ימים‬ 4 ‫לאחר‬ ...‫הכרה‬ EN ‫לא‬ ‫שהייתי‬ ‫בעת‬ ‫היתקיים‬ ‫מה‬ ,‫הגב‬ ‫על‬ ‫מכופפות‬ ‫והרגליים‬ ‫המרפקים‬ ‫על‬ ‫ועמדתי‬ ,‫בטנה‬ ‫היפוכי‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫ניסיתי‬ ‫אני‬ ,‫הגב‬ ‫מאחרי‬ ‫סובבה‬ ‫הימנית‬ ‫ידי‬ ‫שמאל‬ ‫יד‬ ‫זרת‬ EN ‫קטן‬ ‫פצע‬ ,‫היד‬ ‫עיקום‬ ‫הוכחת‬ ‫חפירה‬ ‫את‬ EN ‫הפציעה‬ ‫וגם‬ ,‫נתנגשו‬ ‫שהצלעות‬ ‫עד‬ ‫חוזקה‬ EN ‫סובבה‬ ‫היד‬ ‫אנחנו‬"‫ש‬ ‫כוח‬ ‫הפגנת‬ ‫היתקיימה‬...‫מקדימה‬ ‫הפציעה‬ ‫לכן‬..‫הרצפה‬ ‫כלפי‬ ‫קדמיים‬ ‫צלעות‬ ‫ולחץ‬ ,‫הגב‬ ‫צלעות‬ ‫על‬ ‫ברך‬ ‫שם‬ ‫המטתצן‬ .‫בטנה‬ ‫וסיבוב‬ "‫אונס‬" ‫למנוע‬ ‫שניסיתי‬ ‫הוכחה‬ ....‫חייבים‬ ‫לא‬ ‫דין‬ ‫בית‬ ‫כלפי‬ ‫ולדווח‬ "‫צריך‬ ‫אם‬ ‫לאנוס‬ ‫גם‬ ‫יכולים‬ ‫שעות‬ ‫כמה‬ ‫הושארתי‬ ,‫אזיקים‬ ‫הושמו‬ ,‫חזרה‬ ‫סובבתי‬ ‫אז‬ ,"‫יכולתי‬" ‫והפגין‬ ,‫ישבנו‬ ‫כלפי‬ ‫מגונה‬ ‫תנועה‬ ‫עשה‬ ‫המטתצן‬ ...‫להיעלב‬ ‫ולא‬ ,‫ברכה‬ ‫צריך‬ ‫הייתי‬ ‫כי‬ ‫לאונן‬ ‫היתחלתי‬ ‫ואז‬ ,‫אזוק‬ ,‫הכלוב‬ EN ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ I am a father 29.02.2024 21:48:38 Date of creation
 • 8. Little fly gave birth January 2024 The boy is 2.7 kilogram Was circumcised and called after the immigration minister or the negative "neighbour" thermoyal Nu ok The social workers said that they want of meeting the father HO I of course didn't believe The boy was taken towards adoption Now I have a boy chez a "rich" family it is ok I can't raise a boy NO MY KNIGS will be his reading ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Я смог сделать ребенок 29.02.2024 21:54:04 Дата созидания Но выращивать я не то что бы могу И власти против Мой ребенок будет усыновлен Не плохо Можно будет книжки публиковать ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Ребенок настоящий 01.03.2024 07:44:06 Дата созидания Его просто забрали на усыновление Мушка сказала правда Просто мне не дадут и правильно может быть держать ребенок Я уже папа а приемный технический я идеологический ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ THE "RICH" PIGS FROM 01.03.2024 07:49:08 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
 • 9. RE YAHOO L, WIN ‫שמי‬ ORDERED A SHORT CAGE ME TO BE INSALTED ENTO 11.4.2022 CUZ BE A GOAT SOMEONE IS NOT CONTENT OF ME BEING A MAN THEN THE BRIEFCASE HAS TO BE CUT WITHOUT EVEN TALKING SAID REICH TETER WHY NOT SCISSED AWAY BE CUZ BE A GOAT THE COMPLAINER WAS SITTING ON SCISSJDJDMEANT NU THOSE CORRUPT CRYMYNULLS WILL PAY THE "FUTURE" WILL DISAPPOINT ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ THE JDJDBUILDING BRIEFCASE SHOULD FINISH "WITHOUT EVEN TALKING" 01.03.2024 08:07:15 Date of creation DUE TO SOME CLASSIVE REASONS THE BRIEFCASE THAT HAS FINISHED WITH REDEEMING HO NOT AFTER I WAS BEATEN AND INSALTED RIBBS BROKEN AND I WAS SHOWED THAT "THEY CAN EVERYTHING" AND DON"T NEED A WARRANT TO GET INTO MY APARTEMENTE ALSO THEY DON"T NEED AN ARREST TO CUFF ME HANDS AND FEET AND PUT ME ENTO A CAGE WITH HEIGHT OF HALF METER THEN TWIST MY HAND THEN PUT A KNEE TOWARDS BACK RIBBS AND SQUSH TOWARDS THE GROUND WHILE INJURING RIBBS THAT IS SUPPOSED OF HINTING THAT THEY CAN EVERYTHING DESPITE THE MILITARY AWARD THAT WAS ON MY SHIRT SOMEONE IS VERY IRRIGANT SOMEONE THINKS THAT THE ETATA BELONGS TO HIM AND HE CAN CRYMYNULL SOMEONE BRIBES THE COPEA THAT DAY A DISCUSSION HAPPENNED 11.4.2022 DISCUSSION AVEC "WITH SPHERES AND COMME SPHERE" IS AWARE OF THE EVENING OCCURENCE THE UNPOLITE AND AGGRESSIVE GESTURE WAS OF PLEASING THE COMPLAINER REVENGE FOR THE SMS MESSAGE FROM 9.1.2006 THE "POLITENESS" ENFORCEMENT THE ETATA BEHAVED UNPOLITELY ETATA SAID "YOU BEHAVED UNPOLITELY" NOW WE AND ESCALATED TO INJURY AND RAPE HINTING WAS IT FOR PLEASING THE COMPLAINER YES SOMEONE BOUGHT PLEASING OF COMPLAINER BY VIOLENCE TOWARDS ME THE VIOLENCE IS MUCH MORE THEN SMS MESSAGE THE VIOLENCE IS ESCALATION AND INJURING THE RIBBS AND PUTTING EN CAGE IN BIBLE IT IS STATED THAT NO ESCALATIONS SOMEBODY VERY FLATTERED COMPLAINER THE JDJD WAS RUNNING DISCIPLINARY COMMEETETES OF COPEANS AND SUPPORTED DISCIPLINARY COMMEETETE BY COMMANDING VIOLENCE AGAINST THE LAW APPARENTLY CRYMYNULL JUDGE THAT HAS TO BE LOCKEDUP THE JDJDCOMPLAINT DEPARTMEANT WILL BE INFORMED
 • 10. THEN THE ETATA ARE CRYMYNULLS IT IS SMS THAT IS LEGAL AND THE ETATA EN THE SAKE OF POLITENESS AND PERFECTIONISM OFFENDED THE LAW TOWARDS ME LAW DOESN"T APPLY AND TOWARDS COMPLAINER APPLIES MORE THEN THE LAW STATES IT APPLIES PLUS POLITENESS AND MY HUMAN RIGHTS INEXISTS I FUCK YOUR FACE NETANYATTY I FUCK YOUR FACE CHAK I FUCK YOUR FACE FACE "WITH SPHERES AND COMME SPHERE" I FUCK YOUR FACE "GADALMIGHTY" "FUCK GAD" IF IT IS THE BRIEFCASE WE WILL RUIN THE EARTH IF IT IS THE "PEACE" EQUASION THE CONCENSUS IS THE LAW POLITENESS UNINCLUDED FUCK ALL MONARCHYSTS EN THEIR FACES WE INSALT WE HAVE HUMAN RIGHTS AND WE ARE NOT POLITE FUCK ISAVEL THAT FLATTERS THOSE PIGS AND GETS BRIBED FUCK JDJDJBUILDING THEY INCITED AND HINTED AND DIDN"T INTERFERE FUCK MATHERFATHER I INSALT AND YOU SHUTUP AND LET THE SHIT DRIP UPON YOUR FACES PIGS ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ 11/4/2022 after the discussion aver corrupt violent jdjdjd "with spheras and comme sphera" 01.03.2024 08:10:54 Date of creation Which supported "disciplinary commeetete" And insists that the "etata" is always stronger then a person HO The law sais that the sms is legal THERE IS ONLY REGULATIONS NO SPECIAL "ETHICS" MR JDJD AND IT IS NOT OF YOUR BUISINESS ALSO THE PUNCH WAS SELF DEFENCE THEN WHY SUCH BRUTAL REVENGE EVEN MURDERERS ARE UNTOUCHED PHYSICALLY THERE WAS A ETATA CRYMYNULL THAT DAY ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫האלימות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ריצה‬ ‫השלטון‬ ‫מי‬ ‫את‬ 01.03.2024 08:21:24 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫קקפלאן‬ .1 ‫הקקדמיה‬ .2 ‫המתלוננת‬ .3
 • 11. ‫טרמויאל‬ .4 MATHERFATHERAE .5 ‫המדינה‬ ‫מושרצי‬ ‫כל‬ .6 ‫ופרומוריקנים‬ ‫מוריקנים‬ .7 ‫שנולד‬ ‫אדם‬ ‫תוקפים‬ ‫יחד‬ EN ‫המועצוות‬ ‫ברית‬ ‫הוולדותית‬ ‫גזענות‬ ‫מטעמי‬ ‫לנקום‬ ‫יצליח‬ ‫לא‬ ‫לכאורה‬ ‫אחרון‬ ‫שנולד‬ ‫אדם‬ ‫תפסו‬ ‫וכן‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫חשוד‬ ‫השופט‬ 01.03.2024 08:23:59 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫הדיון‬ ‫ביום‬ ‫היתקיים‬ ‫שהאינצידנט‬ ‫עובדה‬ ‫המייעצים‬ ‫אותם‬ ‫ריצוי‬ ‫יזם‬ ‫אפילו‬ ‫או‬ ‫תוקפנים‬ ‫יחד‬ ‫פ‬"‫הישתת‬ ‫וכנראה‬ ‫זוכר‬ ‫השופט‬ ‫היום‬ ‫אותו‬ ‫מנהל‬ ‫אצל‬ ‫שמעתי‬ ‫נימה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בלבד‬ "‫בכלל‬ ‫לדבר‬ ‫בלי‬" ‫הדין‬ ‫לגמור‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ пять озер 01.03.2024 08:57:24 Дата созидания
 • 12. ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫הדין‬ ‫סיכום‬ 01.03.2024 09:03:12 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation "‫הנסיבות‬ ‫נוכח‬ ‫להיגמר‬ ‫צריך‬ ‫הדין‬" "‫נוספות‬ ‫תלונות‬ ‫יש‬" "‫בכלל‬ ‫לדבר‬ ‫בלי‬ ‫להיגמר‬ ‫צריך‬ ‫הדין‬" "‫התלונה‬ ‫ביטול‬ ‫לבקשת‬ ‫משקל‬ ‫לתת‬ ‫יש‬"
 • 13. "!!!‫אחד‬ ‫ביום‬ ‫כזה‬ ‫דין‬ ‫גומר‬ ‫אני‬" "‫לזכות‬ ‫לזכות‬" "‫מוסדה‬ ‫ולשים‬ ‫דין‬ ‫לעמוד‬ ‫כשיר‬ ‫ולא‬ ‫המכה‬ ‫בזמן‬ ‫כשיר‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬" "‫מוסדה‬ ‫לשים‬ ‫ואפשר‬ ‫דין‬ ‫לעמוד‬ ‫כשיר‬ ‫המכה‬ ‫בזמן‬ ‫כשיר‬ ‫לא‬" :‫מדיצינה‬ "‫עונש‬ ‫יותר‬ ‫דין‬ ‫מוסד‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ,‫דין‬ ‫כשיר‬ ‫האדם‬ ‫אם‬ ‫מוסד‬ ‫צריך‬ ‫למה‬ :‫מטתצה‬" "‫מוסד‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫אז‬:‫מדיצינה‬" "‫ראיות‬ ‫חומר‬ ‫לשים‬ ‫שכחתי‬" "‫ההוכחות‬ ‫שלב‬ ‫כלפי‬ ‫להרכיע‬ ‫אז‬" ‫אצל‬ ‫להיגמר‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫זה‬ REICH TETER ‫הוכחות‬ ‫שלב‬ ‫לא‬ ‫הסניגורייה‬ ‫סיכומי‬ ‫הראיות‬ ‫חומר‬ ‫הגשת‬ ‫אי‬ ‫עקב‬ ‫שכן‬ ‫ההוכחות‬ ‫שלב‬ ‫עד‬ ‫שהורכע‬ ‫בסדר‬ ‫לא‬ ‫טעות‬ ‫כביכול‬ ‫עקב‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ "‫כשיר‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ‫האינצידנט‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬ ‫ממוסד‬ ‫ליצא‬ ‫האדם‬ ‫אם‬" 01.03.2024 09:05:03 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫כשירות‬ ‫אי‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ 2 ‫יש‬ ‫שמאלנית‬ ‫כשירות‬ ‫אי‬ NONSENSE ‫מאד‬ ‫כשאדם‬ ‫ימנית‬ ‫כשירות‬ ‫ואי‬ SENSE ‫פוליטיקאי‬ ‫בגלל‬ ‫הימינית‬ ‫מדיציניקים‬ ‫בגלל‬ ‫והשמאלנית‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ А что это за значек 01.03.2024 09:24:43 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation Спросила продавщица вроде череп и кости ALFAWARNED*N*ALFAWARNED Это медаль за учястие в защитная зона Ливан он же страна сынов BOYS LAND ‫הבנים‬ ‫ארץ‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
 • 14. OK MR NETANYATTY 01.03.2024 09:45:54 Date of creation IT IS ENOUGH THE HAMAS UNDERSTOOD THAT AFTER BIG ALMINTAKA THERE WILL BE BIG AND RADICAL CONSEQUENCES IT IS JUST THE NORMAL REVENGE THE HOT GOAT WILL SURVIVE HO LEARN THE LESSON RETURN THE MILITARY ISAVELA FINISH THE AGGRESSION LET EZZA IT"S HUMANIC "HELP" AND LET IT RECOVER HOT GOAT WILL RETURN AND RULE OF COURSE HO IT WILL BE MORE PEACEFUL ON GROUND OF ALL THE CASUALTIES HOT GOAT ARE NOT BEASTS THEY ARE ALSO HUMAN MDLEFT SPHERE SQUARE ROUNDEDSQUARE ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ REVENGE SPECIAL FIGHTING TASK 01.03.2024 09:50:44 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫מיוחד‬ ‫קרבי‬ ‫כמבצע‬ ‫נקם‬ N*MONARCHYST*SQUARE ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ chak fuck you and fuck q 01.03.2024 10:11:47 Date of creation q died en disgrace be cuz be a goat i caused the rape of q i am the dictor ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
 • 15. WE ARE ALSO PEOPLE 01.03.2024 10:13:55 Date of creation AND WON'T TOLERATE ANY "I WILL BRING YOU DOWN" WE ARE NOT GOING DOWN WE ARE INSALTING FUCK CHAK FUCK Q FUCK BAD*N FUCK TRUMWAY FUCK WILLOCEANOFTEARS FUCK MOUNTAINOFHAIR FUCK MIDDLEYOURS AND THE REST OF THE MONARCHYSTAE ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ISAVEL APPARENTLY IS MONARCHYST ETATA 01.03.2024 10:16:05 Date of creation DUE RELIGION AND CORRUPTION REMEMBER THE KINGMONARCHYSTSWAMP REMEMBER THE REUSYANS EN ISAVEL REMEMBER HUMANISM MONARCHYST NOT HUMANIST MONARCHYST KANNIBAL ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ there is do*n and there is do*plural 01.03.2024 10:20:28 Date of creation sssssss not escalated n escalated plural dos*n ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
 • 16. chak that"s your "throne" the unibasin 01.03.2024 10:22:30 Date of creation to all let ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ gative 01.03.2024 10:42:29 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation "another synonym of "positive SITTIVE ‫פה‬ pose ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫רע‬ ‫לא‬ ,‫סע‬ 01.03.2024 10:46:14 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation SELL 0 СЕЛО ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ MAKARON DID THE PERDANCIEN REVOLUTION 01.03.2024 11:05:42 Date of creation HAPPENNED EN ORDER OF SAYING NO TOWARDS MONARCHY OR IT WAS A SUBMISSION TOWARDS THE YNGULLY MONARCHY DID YOU JUST ELLIMINATE YOUR OWN MONARCHYST AND APPOINTED THE YNGULLY MAKARON WHY ARE YOU OBEYING CHAK AND WHY DID YOU PUT PEDE ENTO PPM ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
 • 17. MAKARON WILL BE PIDARAZ 01.03.2024 11:07:17 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation MAKARON PREPARE OF GIVING MINYET YET‫מין‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ OU L?TU CHA!!! 01.03.2024 11:15:13 Дата созидания Date of creation OU L?TU CHA!!!!!в туча! BE TON! TOWER I FELL! TETE РАД-ALFASLIGHTLYWARNED ALFAWARNED ВЕРИТЕ? ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ "Лёдакол" 01.03.2024 11:18:02 Дата созидания Date of creation Лёдалом Хладнокровно всех на смерть посылал и даже не моргал BreakIcer sent everybody towards []eath and didn't even blink ЗА ЛОЖ*N Ы Я ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Заложенный 01.03.2024 11:19:27 Дата созидания
 • 18. Ледалом Взял уволился И ответственность пердеж ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ETAT 01.03.2024 11:21:09 Date of creation MURYKANIC SOCIOLOGICAL "IDEOLOGY" THAT "SUMMARIZES" THE HISTORY AVEC "CLASSES" THEORY AND "FORGETS" HISTORY "TRIES" OF PREDICTION OF "FUTURE" HO USUALLY FAILS ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ HISTORY IS NOT OF BEING FORGOTTEN 01.03.2024 11:23:44 Date of creation HISTORY HELPS AND IT IS LONG STORY AND THE NIHILISM THAT WAS INVENTED EN MURYKANYA "THE ETAT" GENERALIZATION IS NOT CAPABLE OF LASTING LONG THE STORY HAS OF BEING TOLD ALL DAY AND THE CLASSES THEORY IS ONLY A FEW MINUTES SEVERAL STORIES BIBLE HELPS SOME STORIES ARE FROM THE BIBLE ENTERTAINMENT HAS OF HAPPENNING ALLTHETIME THAT IS THE KNOCKOUT ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ NETANYATTY BABUN STOP THINKING THAT YOU CAN SOLVE THE CONFLICT 01.03.2024 11:29:26 Date of creation THE CONFLICT IS BIGGER THEN YOU YOU ARE ONLY A TINY "OFFICIER" THAT ONLY PARTICIPATED A LIMITED NUMBER OF MILITARY ACTIONS AND NOT A TOP EXPERT EN POLITICAL NAZIFISTIC RELATIONS
 • 19. THE "TEACHERS" OF YOU ARE MURYNICANIC "RICH" PIGS AND ALSO THE MURYCANIC PENTA GONE (PENTA NOT GONE PENTAQIPA) AND THE NEW "IDEOLOGY" THE "ETAT" FAILS EN "FUTURE" PREDICTION HISTORY WILL SURVIVE IT IS NEEDED TO UNDERSTAND THE HISTORY YOUR "GENERALIZATION" IS PRIMITIVE AND NOT TRUTH TAKE THE FORCES OUT OF EZZA FAIL THE HOT GOAT ELLIMINATION ADMIT FAILURE QUIT AND GO TO JEILL PEOPLE DIED WITHOUT NEED JUST WRONG LEADERSHIP DON"T DIFFUSE YOUR LEGAL "PROBLEMS" ENTO ALL THE NATION ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ THERE IS NAZIFISTIC NEGATIVE TOWARDS EVERY NATION MR NETANYATTY 01.03.2024 11:34:50 Date of creation STOP WHYNING ABOUT ANTISEMITISM ANTISEMITISM NAZIFISTIC MYSOGENY MYSOGENY IS WHEN LITTLE CLASS IS OPRESSED BY THE BIG CLASS SINCE JUDAISM IS LITTLE NATION THEN THE TYPE OF NEGATIVE IS MISOGENY MISOGENY MEANS NULL JEWS ARE TO VANISH IT IS COLD BLOODED FUTURE PLANNING AND MISANDRY IS RIGHT WINGER NEGATIVE "ANTIREUSYA" MD LEFT NEGATIVE "ISLAMOPHOBIA" IS THE NEGATIVE THAT ISOLATES ISLAM EVERY CLASS IS ACHEIVED BY NEGATIVE THAT IS CAUSING RESISTIVE MURYKANYA HAS ANTIFUCK SOCIALISTIC MD RIGHT NEGATIVE YNGULLY HAS A NEGATIVE THAT IS CALLED GULL WE ARE GULL AND WE FUCK FACE MR CHAK WE ARE NOT TOGETHER DON"T COME TOO CLOSE TO ME CUZ I WILL COME CLOSE TO YOU EVERY CLASS HAS OWN NEGATIVE AND ALONG OUTSIDE NEGATIVE NEGATIVES CONTRA AND THE CLASS IS SEPARATED CLASS IS EVERY MEANING NAME OF CLASS IS CLASS WITHIN CLASS ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ WHYNING IS ALWAYS ABOUT NEGATIVE 01.03.2024 11:40:14 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation
 • 20. NEGATIVE IS RESISTIVE RESISTIVE IS NOT TOGETHER THEN SITTIVE ‫פה‬ IS POSEITIVE IS GATIVE SOMETHING THAT IS GIVEN N*НЕ*GATIVE NOT A GATE AND A GATIVE WHICH IS POSEITIVE ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ DEBILNYY IS NOT TO BE BURIED PUBLICALLY 01.03.2024 11:43:09 Дата созидания Date of creation CUZ PEOPLE ARE ATTENDING AND WASTING ATTENTION THAT COULD BE PUSSYIN"S PUSSYIN IS ATTENTION RIVAL THEN THE "БАРАНКА" TURNERS REFUSE OF DELIVERING BODY CUZ PUSSYIN AGAINST NOW DEBILNYY WILL BE BURIED EN THE FIELDS WITHOUT A TOMB ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫פוליטית‬ ‫מפובליקצייה‬ ‫המותגים‬ ‫הסתרת‬ ‫חוק‬ 01.03.2024 11:53:41 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation LAW OF CONCEALING OF BRANDS FROM POLITICAL PUBLICATION IT TURNS OUT THAT POLITICIAENS ARE COVERINGUP AVEC COMPANIES IT IS INFLUENCE OF A COMPANY TOWARDS POLITICS IT IS BENDING OF THE MARKET IT IS COMMERCIAL THAT THE COMPANY GETS IT SHOULD BE HAPPENINNG POLITICIENS SHOULD STAND BY THEMSELVES AND THEN THE BRAND CAUSES WASTE OF ATTENTION AND POLITICIENS DON"T ARRIVE TOWARDS ANY CONCLUSION ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ INTERFERENCE OF NETANYATTY BABUN ENTO MURYKANIC ELECTIONS
 • 21. 01.03.2024 11:57:49 Date of creation BABUN THE NETANYATTY GAVE A GOROD NAME THE LEVEL OF TRUWAY THE LEVEL OF TRUSHDUMP WHY TRUMWAY WHY NOT BAD*N WHY CLEAR CORRUPTION AND FLATTERY NETANYATTY REMEMBER THAT MURYKANIC POLITICIENS ARE TEMPORARY ALWAYS ROTATION HAPPENS WHY FLATTER SO MUCH TRUMWAY THAT IS ABOUT OF BECOMING A CON PRAISING A CON WHAT THE TRUMWAY GAVE TO ISAVEL SO IMPORTANT I DON"T REMEMBER IF TRUMWAY WAS USEFUL WHY OF PHOTOGRAPHING TOGETHER ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ THE LEVEL OF TRUSHDUMP IS CORRUPTION MR NETANYATTY BABUN 01.03.2024 11:59:45 Date of creation AND NETANYATTY WILL BE CONVICTED WHEN THE CON OF THE "FUTURE" VICTORIED ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ зоологический отец 01.03.2024 12:50:44 Дата созидания
 • 22. я стал таки сына взяли на усыновление ну я рад теперь сможет читать мои книгае слушать музыка ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Она таки родила 01.03.2024 12:54:36 Дата созидания Date of creation Мушечка родила Little fly has given birth The boy 2.7 kilogram Was circumscised Said that they desire of meeting the father(me) I didn't attend be cuz I disbelieved Proof weren't presented The boy was given towards adoption Now I am zoological father ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ И чтоб мой шкафчик был починен тварь 01.03.2024 13:40:48 Дата созидания ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫פורנוגרפי‬ ‫סיפור‬ ‫לי‬ ‫יש‬ 01.03.2024 14:40:20 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫זוולוגי‬ ‫אבא‬ ‫נהייתי‬ ‫אימוצה‬ ‫נמסר‬ ‫הילד‬ ‫וודקה‬ ‫לשתות‬ ‫ממשיך‬ ‫אני‬
 • 23. ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ MAYBE NETANYATTY WILL SUCK DICK OF TRUMWAY 01.03.2024 19:18:13 Date of creation IF HE WASN"T AN IMPOTENT MAYBE IT WOULD BE THE WAY GIVING NAME OF GOROD PHOTOGRAPHING AVEC WHAT IS THE LOVE STORY NETANYATTY IS HOMOSEXIST ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Приперлась и вернула 1010 рублей 02.03.2024 16:13:36 Дата созидания Меня раздела Миньет пообещяла Но денег исавельских нет Ушла Момацав ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Китик 03.03.2024 11:24:13 Дата созидания Date of creation Маленький серенький MEЯOU ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Go to the pussy of the devil
 • 24. 03.03.2024 11:45:11 Дата созидания Date of creation Иди в пиздадьявол ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ISAVEL IS COCKSUCKER ETATA 09.03.2024 01:12:07 Date of creation THEY FLATTER INGULLY MURYKANYA MORE THAN THEY DEMAND SO PLEASING THEIR "FEELINGS" WHILE ATTACKING REUSYANS WHICH ARE JEWISH AND SOLIDIERS FALSY ACCUSING FALSE DISCIPLINARY COMMEETETE ALL NETANYATTY BABUN THE MAIN COCKSUCKER AND DON"T PRETEND OF BEING A MAN YOU ARE IMPOTENT AND DEAD EN HEART YOU SUCKED DICK OF MURYKANYANS AND THEY ARE ONLY YOUNG ETATA AND NOT RESPECT THEY EVEN DON"T HAVE A L"TONGAUGE NOT A RELIGION THEY LEARNED THEY ARE NULLS THAT ARE GIVING AWAY FOR FREE FUCK MURYKANYA IT IS A LOWDOWN ETATA REMEMBER MY MEALLS MURYKANYA IS A LOSS A BIG TIME ALL THE "NEW" WAY IS JUST CLASS IS ALL THE MEANING NAME OF CLASS IS CLASS WITHIN CLASS NETANYATTY SUCK DICK AND SHUTUP FOREVER DEAD CORPSE ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Исавель страна что сосет хуи 09.03.2024 01:15:02 Дата созидания Муриканские в основном И хочет подлизатся больше чем они сами просят Подлизы которые ублажают чювства путем аггрессия Капризионеры И плаксы Что сосут за взятка ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
 • 25. Netanyatty pig that lives en 3 villae 09.03.2024 01:19:47 Дата созидания Date of creation Нетанятти свин что живет в з виллае Какого хрена такая поза The beginner of tetism lived en little apartemente Also the netanyatty is violent and his gang of flatterers opress and attack demonstrators Crymynull ppm CONVICT NETANYATTY NOW AND CONVICT ISAVEL NOW WE ARE FEDUP OF THIS ETATA AND CORRUPTION AND THE CRYMYNULL GOVERNMENT AND THE SHIT OF THIS ETATA IS TOO MUCH WE ARE SOLIDIERS OF ISAVEL AND WE EXPRESS NEGATIVE TOWARDS THE "GOVERNMENT" THE STUPID DOSES THAT DON"T SERVE AND THROW RESPONSIBILITY TOWARDS MILITARY AND DON"T CARE OF SOLIDIERS LIVES ARE TOO MUCH RECRUITE THEM ALL AND LET THEM OF EXPERIENCING THE MILITARY SERVICE THEY ARE FREE EATERS ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ BIBLE IS PROPERTY OF ALL JEWS 09.03.2024 01:55:06 Date of creation THE SYNAGOGUE IS A BUILDING THAT EVERY JEW CAN VISIT I WAS ATTACKED EN SYNAGOGUE MY BOTTLE OF VODKA WAS BROKEN VODKA WAS SPILLED ON ME AND I WASN"T LET OF GOING TOWARDS SYNAGOGUE I PUT THE QUESTION WITH A CORNER DOSES DON"T SERVE AND WE REFUSE OF SERVING IF DOSES CONTINUE NOT SERVING WE ARE NOT FRIARS CONVICT NETANYATTY OVER CORRUPTION CONVICT ISAVEL OVER WAR CRYMYNULL CONVICT MOUNTAINRETREAT OVER PARTICIPATION ENTO WAR CRYMYNULL PUINISH THE ETAT ISAVEL WE OURSELVES DETESTE ISAVEL AND THE CORRUPT NON DEMOCRATIC "GOVERNMENT" NO LAW INFORCEMENT NO LAW CORRUPT NEGATIVE ETATA THAT SHOULD TAUGHT AT LAST THAT NOT EVERYTHING IS PERMITTED MORALITY IS OBLIGATION ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ 3 ‫לקבל‬ ‫אפשר‬ ‫שעברת‬ ‫העבירה‬ ‫בגין‬
 • 26. 09.03.2024 01:59:38 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation YEARS ‫קפלאן‬ ‫מר‬ ‫כזב‬ ‫עדות‬ ‫מושחת‬ ‫ואתה‬ ‫שקרן‬ ‫ומוגמר‬ ‫סופי‬ ‫דין‬ ‫תקבל‬ ‫לבסוף‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ISAVEL IS ACCUSED OF CORRUPTION PROTECTION BY DEFINITION 09.03.2024 02:36:30 Date of creation OR DICTATURE WITHOUT LAW REASON AND ONLY EMOTIONAL FEELINGS ARE THE REASON OLD IDIOTS ARE CAPRISIC AND TOADS THAT ACCUSE YOUNG OF THE WORLD CLASSIVE WAY WHICH IS NOT UNIQUE STUPID BIBLE THAT IS NOT UNIQUE AND TEACHES "SOMETHING" HO SURELY NOT OF BEING WARSHIPPED FUCK CHAK FUCK ALL MONARCHYST EN THEIR FACEC ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ SOU NETANYATTY EN HAGUE WAR CRYMYNULL 09.03.2024 12:22:01 Date of creation DUBB BUCHER OF EZZA ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ I escaped sou netanyatty babun war crymynull 09.03.2024 12:24:25 Date of creation you can rhime and crymynull
 • 27. ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Netanyatty is a crymynull 09.03.2024 12:27:54 Date of creation Sou the netanyatty babun now ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ I COME ENTO CONCLUSIONS THAT THE COMMANDERS HAD OF BEING KILLED 09.03.2024 12:30:56 Date of creation I SHOULD HAVE KILLED MY OFFICIER AND ALSO TWO RESERVE DUTY HAD OF BEING KILLED WE ARE BEING BETRAYED BY THE ETAT ISAVEL OUR RANKINGS ARE BETRAYED ISAVEL "FRIENDLY FIRE" I SHOULD HAVE MURDERED THE COMMANDERS I HAD AMMUNITION ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Можно было укакошить два исавелит 09.03.2024 12:32:28 Дата созидания Я вышел бы невиновен Не сказали что учения ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Исавелиты слушайте ваша жизьнь не важнее никого 09.03.2024 12:34:57 Дата созидания
 • 28. Все просто Есть классы Название класс класс внутри класс Есть качество угловатость Есть количество идеологическая способность ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ISAVEL TERROR ETAT 09.03.2024 12:39:09 Date of creation IT IS NOT FAIR IT IS NOT DEMOCRATIC IT DEMORALIZES AND TORTURES PEOPLE EVEN IT"S OWN SOLIDIERS THERE IS A DICTATOR NETANYATTY BABUN WHICH CORRUPTS ETAT AND DOESN"T LET LAW OF EFFECT HAPPENS WHATEVER THE FEELINGS OF DICTATOR DON"T ATTITUDE ISAVEL AS DEMOCRACY IT IS DICTATORSHEEP IT IS NEGATIVE ETAT WHICH MALFORMS HUMAN RIGHTS DON"T BE NAIVE BAD*N ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ISAVEL CRYMYNULL ETATA WHICH NEENDS DESPERATELY CONVICTION 09.03.2024 12:41:18 Date of creation CONVICT THE SHIT THAT IS CALLED ISAVEVL IT IS NOT RELATE TOWARDS ANY MORALITY KANNIBALS THAT KILL OWN PEOPLE ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ THROW THAT "BIBLE" ENTO THE TOALLLET 09.03.2024 12:45:16 Date of creation KILL THAT "RELIGION" IT DIDN"T LEARN ANYTHING THEY ARE JUST PIGAE THAT RUN AWAY OF MILITARY DON"T WORK
 • 29. MAKE "FAMILIES" AND EAT FOR FREE RECRUIT THEM ALL MAKE WORK NO FREE MEALS AND DONT" LET OF ACCESSING SYNAGOGUE AND BREAK BOTTLE OF VODKA SPILLING ALCOHOL TOWARDS ME AREN"T RESPECTING YOU ATTACKED THE RIGHT MAN I NEGATIVE ISAVEL AND THE JEWS DIE YOU ALL ISAVEL DEAD ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ KILL ALL ISAVEL IT DESIRES GENOCIDE 09.03.2024 12:46:30 Date of creation EVERYONE WILL BE KILLED PIGAE ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ IT IS OK THAT HAMAS RAPED JEWISH SPHERES 09.03.2024 12:52:06 Date of creation I ALSO UNDERWENT VIOLENCE BY ISAVELI COPEA LET THEM ROT EN HELL AND THE HINT WAS OBVIOUS "WE CAN RAPE YOU" SAID YOU NEGATIVE COPEAN AND I COULD KILL MY COMMANDER AND KILL TWO RESERVE DUTY SOLIDIERS AND MAYBE I SHOULD ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ISAVEL IS HELD BY PRIVATE PEOPLE 09.03.2024 12:58:57 Date of creation IT IS NOT DEMOCRATIC THOSE "PRIVATE PEOPLE" ARE ALLOWING CRYMYNULL VIOLENCE AND ANYTHING THEY "DO WHATEVER" ISAVEL HAS OF BEING STOPPED
 • 30. CONVICTION NECCESARY ISAVEL CORRUPT AND NOT MORALISTIC NEGATIVE CRYMYNULL ETATA THAT IS HELD BY CROOKS ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ COPEA TERROR MURDER COPEA 09.03.2024 13:01:04 Date of creation WHOEVER KILLS A MITTAZAN GOOD ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ FEDUP OF THE FUCKING SHITTY ETATA 09.03.2024 13:02:56 Date of creation THAT IS IT ISAVEL OF BEING DESTROYED ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ETATA IS NOT BEHAVION ACCORDING OWN LAWS 09.03.2024 17:39:46 Date of creation NONDEMOCRATIC NEGATIVE CORRUPT ETATA THAT IS RULED BY CRYMYNULL CONVICT ISAVEL NOW(I HAVE RANKING) ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ The "neighbour" threathned 12.03.2024 00:36:55 Дата созидания Date of creation
 • 31. "Сосед" начал угрожать Открой дверь я сломаю тебе рожа Я приду с нож и убью Я тебя выебу в рот и жопа Я взорву твоя квартира Я пожаловался Какойто пидараз во власти и матюкает Я выебу ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Соседа зовут Эдик 12.03.2024 00:39:11 Дата созидания Он жлоб О обезбяна комплимент Бьет в дверь Угрожает Гавно а не сосед ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫האיומים‬ 12.03.2024 00:40:53 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫פרצופך‬ ‫ואשבור‬ ‫הדלת‬ ‫תפתח‬ ‫לרצוח‬ ‫סכין‬ ‫יחד‬ ‫אבוא‬ ‫אני‬ ‫אזיינך‬ ‫אני‬ ENTO ‫ותחת‬ ‫פה‬ ‫נפץ‬ ‫חומר‬ ‫יחד‬ ‫דירתך‬ ‫אפוצץ‬ ‫אני‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ The threathnings 12.03.2024 00:42:45 Date of creation
 • 32. Open the door and I will break your face I will fuck your ass and mouth I will come avec knife and murder I will blow away your apartemente ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Ходил 29 чясов подряд 12.03.2024 00:44:29 Дата созидания По весь город В следствие угроза Наглая рожа Я пожаловался ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ 11.4.2022 The copea violence day 12.03.2024 06:57:27 Date of creation Funnily it is also the day of the discussion vz negative jdjd with spheras and comme sphera An excopean jdjd Corrupt avec netnyatty babun that "invented" self law for example the law inforcement is by violence "the offending organ is offended" (religious way) The situation I am sitting en the bench and drinking the 5 lakes vadka suddenly lost conscience my body very not gently and not caarefully comme bag of mountain of bagae is thrown ento mashina mashina commences travelling then arretes I see dark suddenly wakingup encaged en short cage cuffed feet and hands and masturbating fainting again then exiting the stancya (copea stanciya of mona jdjdjbuilding) and left alone then suddenly allo we are taking you towards the mentalbuilding I fought a bit then they tied my hands ento the bed and we drove after 4 days The commeetete said that copea tell that you are just a bum and you say you are a blogger prove
 • 33. click my name en the internet I said then they found my publications and I was released HO Avec injuries Apparently when I was unconcious I was attempted of being raped or hinted that it is possible I tried of blocking the flipiing towards the belly By lying on the back and blocking by elbows and feet My right hand was twisted until ribbs collided Knee was put by copean copean knee towards the back and pushed until the forward ribbs are squshed ento the ground I tried of blocking fhe flipping by left hand little finger bone that's why the little injury the injuries injured ribbs shovel BEASTS ISAVELI COPEA AND BEAST JUDGE EX COPEAN AND BEAST POLITICIEN THAT INTRODUCED A NEW LAW BASED RELIGION VIOLENCE AS PUNISHMENT ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫ולהפציע‬ ‫להשפיל‬" ‫מלמעלה‬ ‫הוראה‬ ‫היתקיימה‬" 12.03.2024 07:02:45 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ,‫אלימות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫שנוקמים‬ ‫טרף‬ ‫חיות‬...‫האמיתיים‬ ‫פניה‬ ‫הראתה‬ ‫החוק‬ ‫ואכיפת‬ ‫הישואלית‬ ‫הביתדינית‬ ‫מערכת‬ 11.4.2022 ‫ישואל‬ ‫מדינת‬..."‫רגשותיהם‬" ‫ולפי‬ )‫כביכול‬ ‫העבריין‬ ‫האיבר‬ ‫נגד‬ ‫נקמה‬( ‫הדת‬ ‫לפי‬ ‫אלא‬ ,‫המדינה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫מתנהגים‬ ‫ולא‬ ...‫יורשע‬ ‫ישואל‬ ,‫הוגן‬ ‫והנגטיב‬ ‫מושחתת‬ ,‫דמוקרטית‬ ‫לא‬ ,‫מוסרית‬ ‫כלא‬ ‫היתבררה‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ У него собутыльник 12.03.2024 09:15:05 Дата созидания Выглядит баньдюга Опять ударил дверь Угрожал башка сломать ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Надо узнать имя фамилия собутыльник
 • 34. 12.03.2024 09:19:18 Дата созидания Дерется и угрожает Голос похож Может он и бил в дверь а может сам ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Боюсь из дома выходить пьяный сосед вместе собутыльник 12.03.2024 09:25:55 Дата созидания Угрожают смертоубийство и мордабой И бьют дверь Грозятся квартира взорвать ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Вчера пожаловался миттаца 12.03.2024 09:49:42 Дата созидания Не знаю забрали или нет сосед Получил ещё угроза якобы башка проламить ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ Сосед: Я тебя трахну в рот и жопа 12.03.2024 10:02:18 Дата созидания Сосед перешел все дозволенные пределы Явные угрозы ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^