Advertisement

More Related Content

Similar to Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma(17)

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma

  1. 1 Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana jeb kā valstij nopelnīt 12 miljardus eiro 24.03.2023
  2. 2 Problēmas • 14 gadu laikā (no 2009. gada līdz 2023. gada beigām) Latvijā atjaunotas ~ 2000 daudzdzīvokļu ēkas jeb 8% (Latvijā kopumā ir ~ 23 000 atjaunojamu ēku*) • Šādā tempā visu ēku atjaunošanai nepieciešams vēl 161 gads • Ēkas tehniski noveco, jaunu ēku būvniecība ir minimāla, esošajām mājām nepieciešama ne tikai siltināšana • Lietuvā gadā atjauno ~300 ēku, Igaunijā ~200 ēku, Latvijā 143 *Ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojums "Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija" https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40487380
  3. 3 Problēmas (2) • Birokrātija, programmu laikietilpīgums mazina ne tikai iedzīvotāju interesi dalībai programmā, bet arī būvnieku interesi (ilgā laika posmā iesaldēti līdzekļi) • Atkarība no ES fondu finansējuma un programmu nosacījumu saskaņošanas • Viļņveidīga finansēšana nespēj nodrošināt stabilu ēku atjaunošanas pieprasījumu un būvniecības piedāvājumu, neveicina būvniecības cenu stabilitāti un atbilstošu būvmateriālu piegādi • Jaunajā «Altum» programmā minēto 49% kapitāla atlaides vietā, reālais atbalsts ~ 30% (PVN un neattiecināmās izmaksas) • Iedzīvotājiem grūti saprotami programmas nosacījumi (5 000 eiro ir sasniegts primārās enerģijas ietaupījums – 1 MWh/gadā, aizdevums jāņem par visu summu, kapitāla atlaides izmaksāšanu izvērtēs pēc projekta pabeigšanas un izmaksās, ja primārās enerģijas ietaupījums atbilst, projektā paredzētas nepieciešamās darbības principa «nenodarīt būtisku kaitējumu», citu sabiedrības "Altum" tīmekļvietnē norādīto informāciju, kas nepieciešama projekta īstenošanas izvērtēšanai, finanšu korekcijas risks)
  4. 4 Praksē balstīti pieņēmumi • Atjaunojot māju, nepieciešams veikt visus mājas ilgtspējību nodrošinošos pasākumus (nesošo elementu drošība, aukstā, karstā ūdens un kanalizācijas stāvvadi, kāpņu telpu remonts, liftu remonts (ja attiecināms), fasāžu vizuālā noformēšana u.c. pasākumi pēc iedzīvotāju vajadzībām) • Noteikumiem jābūt viegli saprotamiem dzīvokļu īpašniekiem, ēku apsaimniekotājiem un būvniekiem • Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nevar pārkreditēt, jo tādu balsojumu nebūs, tāpēc summas nav jāierobežo • Programmai jābūt pastāvīgai ar nemainīgiem nosacījumiem • Jāparedz iespēja ēkas atjaunot pa kārtām, paredzot mazāku atbalsta intensitāti • Līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei jāizmaksā, uzsākot būvniecības darbus • Nav pieņemami neattiecināt PVN, gadījumos, kad PVN nav atgūstams
  5. 5 Risinājums • Analizējot tāmes, tajās redzamas nodokļu komponentes (PVN 21%, darba devēja VSAOI 23,59% un darba ņēmēja VSAOI 10,50% no darba algām, IIN 20 vai 23%), kas tuvojas 30% robežai no tāmes kopsummas • Valsts atrod iespēju nodrošināt vai aizņemas, piemēram, 100 milj. eiro, nosakot atbilstošas garantijas aizdevējam • Tiek sagatavota vienkārša un saprotama «Altum» līdzfinansējuma programma ar beznosacījumu atbalstu 30% apmērā, ja tiek panākts 30% energoefektivitātes uzlabojums apkurei • Programmai jābūt pastāvīgai ar nemainīgiem nosacījumiem • Nav pieļaujama finanšu korekcija dzīvokļu īpašniekiem • Pārējos 70% finansē komercbankas • «Altum» veic iepirkumu starp finansētājiem uz vispārējās vienošanās pamata. Iepirkumā uzvarējušās finanšu iestādes sniedz finanšu piedāvājumu par katru ēku, kas iesniedz projektu «Altum» un dzīvokļu īpašnieki tiek pie iespējami zemākām aizdevuma % likmēm
  6. 6 Risinājums (2) • Ja pieprasījums pārsniedz 100 milj. eiro, valstij jāveic papildu aizņēmums, fonds jāpapildina atbilstoši pieprasījumam • Papildu finansējuma nepieciešamība apstāsies, jo būs sasniegta maksimālā projektu kapacitāte un naudas plūsma pagriezīsies pretējā virzienā • Pieņemot, ka vienas ēkas atjaunošana izmaksām 0,5 milj. eiro, visu nepieciešamo (~23 000) Latvijas daudzdzīvokļu māju atjaunošana, ieguldot 30% jeb 3,45 miljardus eiro, valsts ekonomikai radītu 11,5 miljardu eiro apgrozījumu • Būvniecība gada laikā tiek pabeigta un valsts atgūst projekta līdzfinansējumos ieguldīto naudu augstākminēto nodokļu veidā • Ministrijas vienojas savā starpā šo atgriezto naudu ieguldīt atkārtoti • Veidojoties stabilam pieprasījumam, Latvijā straujāk attīstīsies būvmateriālu ražošana, jo tā būs ekonomiski pamatota
  7. 7 Risinājums (3) • Šāda investīcija rada multiplikatora efektu, jo liela daļa līdzekļu paliek apritē Latvijā, minimālais efekts ir x2, rezultātā valsts nopelna vismaz dubultā. Tiek samazināti maksājumi par importētajiem energoresursiem • Pat sasniedzot kapacitāti 1 000 ēkas gadā, būtu nepieciešami vairāk nekā 20 gadi • VARAM jāuzdod pašvaldību namu apsaimniekotājiem 5 gadu laikā noslēgt pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumus visās apsaimniekotajās dzīvojamās mājās • Programmā jāparedz, ka māju var atjaunot pa kārtām, paredzot 10% līdzfinansējumu. Motivācijai - pēdējai kārtai/ām jāparedz 30% līdzfinansējums • ES fondu līdzekļus nepieciešams izmantot pilotprojektiem inovāciju ieviešanai māju atjaunošanā, nosakot augstu līdzfinansējuma intensitāti, lai uzskatāmi pierādītu inovāciju efektivitāti un ekonomisko pamatojumu
  8. 8 Paldies!
Advertisement