Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biometrie v praxi

Ondřej Nezhyba
Movibio s.r.o.
http://www.security-session.cz
Přednáška: Biometrie v praxi
Přednáška pana Nezhyby pokryje aspekty použití biometrických systémů v České republice, jejich výhody a nevýhody, přístupy uživatelů apod. Pan Nezhyba se již dlouhou řadu let zabývá integrací biometrických systémů do průmyslových řešení v ČR.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biometrie v praxi

 1. 1. Ondřej NezhybaMOVIBIO s.r.o.
 2. 2. • Otisk prstu• Geometrie ruky• Obličej (2D a 3D)• Žilní řečiště (dlaň, prst, hřbet ruky)• Oční duhovka• Hlas• Podpis• Chůze a další metody
 3. 3. • Kontrola vstupu• Evidence docházky• Přístup k datům• Identifikace klientů, pasažérů, pacientů• Další – bankomaty…• Cestovní a osobní doklady• Kriminalistika a AFIS systémy
 4. 4. • Růst trhu z 4,2 mld USD v roce 2010 na 11,3 mld. USD v roce 2015• Tempo růstu cca 25% ročně• Tahounem růstu stoupající poptávka vlád po vyšší národní bezpečnosti (růst AFIS trhu)• Vyšší tempo růstu u systémů identifikace oční duhovky, obličeje a žil• Silná konkurence• Konsolidace trhu
 5. 5. Výhody: Nevýhody:• Široká nabídka zařízení a • Až 5% populace může mít snímačů problémy s používáním• Levná technologie • Bez kontroly živosti• Univerzální oklamatelné• Malá velikost a nízká • Otisk lze snadno získat spotřeba energie – bez vědomí jeho nositele možnost mobilního použití
 6. 6. Výhody: Nevýhody:• Fungování v těžkém • Nízká variabilita průmyslovém prostředí identifikačního prvku =• Nízká míra chybných nižší bezpečnost odmítnutí • Pouze verifikace• Spolehlivost a • Oklamatelné – jednoduchost použití neobsahuje kontrolu• Vysoká míra akceptace ze živosti strany uživatelů • Rozměrově velká zařízení
 7. 7. Výhody: Nevýhody:• Přesná a spolehlivá • Vyšší cena metoda • Malá nabídka zařízení• Rychlost • Problémy s identifikací při• Bezkontaktní a hygienická očních chorobách (zákal) • Možné drobné problémy při nošení brýlí nebo kontaktních čoček
 8. 8. Výhody: Nevýhody:• Možnost využití běžných • Nedostatečná přesnost kamer • Možnost oklamání• Možnost skryté instalace • Možnost nevědomého• Možnost registrovat osobu získání identifikačního ze záznamu nebo fotografií prvku• Možnost využití v komerčních aplikacích • Na identifikaci mohou mít vliv faktory jako oblečení,• Bezkontaktní a hygienická metoda vlasy, vousy nebo brýle• Možnost kombinace s dalšími metodami (3D, termosnímek)
 9. 9. Výhody: Nevýhody:• Přesná a spolehlivá • Fungování pouze na metoda omezenou vzdálenost• Možnost skryté instalace (dosah projektoru)• Jednoduché používání • Vysoká cena (zatím)• Bezkontaktní a hygienická • Citlivost na světelné metoda podmínky• Možnost kombinace s • Na identifikaci mohou mít dalšími metodami (2D, vliv faktory jako oblečení, termosnímek) vlasy, vousy nebo brýle
 10. 10. Výhody: Nevýhody:• Bezkontaktní metoda • Vyšší cena• V těle ukrytý a • Malá nabídka zařízení nemanipulovatelný identifikátor• Přesná a spolehlivá metoda• Z principu kontrola živosti• Lze kombinovat s dalšími metodami (otisk prstu, geometrie ruky)
 11. 11. • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů• Vyhl. 144/1997 k zákonu 18/1997 Sb. o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení• Nařízení Rady EU o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech, vydávaných členskými státy• Stanovisko 3/2009 Úřadu pro ochranu osobních údajů – biometrická identifikace nebo autentizace zaměstnanců• Nepřímo Zákon 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací
 12. 12. • Verifikace X identifikace• Centralizovaná X decentralizovaná databáze• Obraz X matematická charakteristika• Preference systémů, nezpracovávajících data, získaná z nevědomky zanechaných tělesných stop
 13. 13. • Stále velmi živý vývoj – hledání cest k omezení nedostatků stávajících metod• Hledání univerzálně použitelné biometrie• Vylepšování metod ochrany proti podvrhům
 14. 14. Děkuji zapozornost

×