Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open Access in Serbia

1,475 views

Published on

Open Access in Serbia

  1. 1. Дан Отвореног приступа С вечана трибина Библиотека Медицинског факултета у Београду 14.октобар 2009. Цитатни индекси и будућност Отвореног приступа Мр Сања Антонић Виши стручни сарадник за биомедину Одељење за научне информације Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
  2. 2. www.unilib.bg.ac.rs
  3. 7. <ul><li>Отворени приступ подразумева да је научни рад бесплатно и непрекидно доступан свим крајњим корисницима веба за читање, преузимање и цитирање. </li></ul><ul><li>Према литератури, цитираност аутора се повећава два а према неким изворима чак и три пута. </li></ul>
  4. 24. Хвала на пажњи! [email_address]

×