20140521 ppt stufib-vergadering - herziening cur77

539 views

Published on

Presentatie Stufib vergadering 21 mei 2014 te Heijmans Rosmalen
Toelichting op herziene versie CUR-aanbeveling 77 voor ontwerp van ongewapende onderwaterbetonvloeren

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20140521 ppt stufib-vergadering - herziening cur77

 1. 1. Herziening CUR77 21 mei 2014 Herziening CUR77 Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren Stufib-vergadering te Heijmans Rosmalen ir. Johan Galjaard MBA RO ir. Ruud Arkesteijn
 2. 2. Herziening CUR77 21 mei 2014 Inhoud • Aanleiding herziening • Krachtswerking OWB-vloer • Belangrijkste wijzigingen - Buiging UGT - Membraanwerking - Dwarskracht (en schuiven) - Pons • Case ondiep
 3. 3. Aanleiding herziening • Vroeger: • En de -methode berekening onderwaterbetonvloeren
 4. 4. Herziening CUR77 21 mei 2014 Aanleiding herziening • Oplossing met komst CUR77 in 2001
 5. 5. Herziening CUR77 21 mei 2014 Aanleiding herziening • Onderscheid UGT en BGT • Onderscheid korte richting en lange richting • Randstoring door stijfheidsverschil bouwputwand en trekpalen/ -ankers • Hoofdlijnen CUR 77:2001
 6. 6. Herziening CUR 77 • Opdracht 2010, start commissie najaar 2011 • Oplevering 2014, 22 mei Doelen: • het oplossen van het probleem bij ondiepe bouwputten met relatief slappe ankers; • het corrigeren van onvolkomenheden; • het aansluiten op de Eurocode. – dit is als eerste stap uitgevoerd voor de andere aanpassingen Herziening CUR77 21 mei 2014
 7. 7. Scope CUR 77:2014 • De scope van de CA 77 is nu explicieter: • droog gepompte bouwkuipvloer nog zonder verdere activiteiten; • CA primair bedoeld voor owbvloeren met één type trekpaal met gelijke stijfheid en geplaatst in een regelmatig patroon, dat met liggergedrag kan worden beschreven; afwijkende situaties worden wel kort beschouwd (incl o.a. aandachtspunten bij plaatmodel in bijlage); • alleen ontwerpaspecten worden beschouwd, wel worden uitvoeringsaspecten beschouwd die directe relatie hebben met ontwerp; • “diepwand” is nu gelijkwaardig aan “damwand” door middel van de algemene term “keerwand” • er worden geen regels voor de waterdichtheid gegeven; • de toetsing van de keerwand en trekelementen worden expliciet benoemd, want deze vormen een essentiële schakel in de veiligheid van het totale systeem. Herziening CUR77 21 mei 2014
 8. 8. Herziening CUR77 21 mei 2014 Kalibratie Eurocode • CUR 77 destijds ontwikkeld gebaseerd op de toen geldende NEN-normen • Eurocode leidt tot zwaarder resultaat door: – Hogere materiaal factor m= 1,5 – Introductie reductiefactoren act,pl en acc,pl voor trek en druk bij ongewapend beton (waarde 0,80) • Eurocode biedt mogelijkheden voor minder zwaar resultaat door: – Verzwarende factoren bij sommige toetsen weg te laten, omdat die al in rekening gebracht zijn door genoemde reductiefactoren • Kalibratie uitgevoerd door René Braam en Cor van der Veen
 9. 9. Krachtswerking Belangrijke mechanismen: • Randstoringseffect • Krachtenherverdeling • Boogwerking • Membraanwerking Herziening CUR77 21 mei 2014
 10. 10. Randstoringseffect
 11. 11. Krachtenherverdeling
 12. 12. Boogwerking
 13. 13. Membraanwerking
 14. 14. Herziening CUR77 21 mei 2014 Case ondiep (invoer case 5) • CUR77:2001 BGT = maatgevend: voldoet niet met ankerpalen! zonder waterdichtheidstoets voldoet hgem= 1800 mm speciale damwandverbinding nodig • CUR77:2014 Geen waterdichtheidstoets! Verdere optimalisatie UGT…
 15. 15. Verificatie en toepasbaarheid
 16. 16. Herziening CUR77 21 mei 2014 Buiging UGT CUR77:2001: • Bezwijkmechanisme A: > betontreksterkte • Bezwijkmechanisme B: > betondruksterkte (boogaanzet in midden vloer)
 17. 17. Herziening CUR77 21 mei 2014 Buiging UGT CUR77:2014: • Idem met verhoging boogaanzetten (B2) (boogaanzet afhankelijk van type verankering) • Optimalisatie met membraanwerking (B3)…
 18. 18. Membraanwerking (constructief)
 19. 19. Membraanwerking (geotechnisch)
 20. 20. Herziening CUR77 21 mei 2014 Dwarskracht • Ontbrak in CA 77:2001 • Waarde Ved ontleend aan ongescheurd model • bezwijkmechanisme A uit 7.4.2
 21. 21. Herziening CUR77 21 mei 2014 Schuiven Basis: • Liggermodel met variatiefactor 2 Nieuw in CA77:2014: • Aanvullende toetsing met schuiven langs keerwand • Toets dient alleen om speciale verbinding te besparen!
 22. 22. Pons Conclusies bezwijkproeven Stevin Lab (TU Delft): • Buigtrekscheur initieert pons • Betondruksterkte onder schotel/ribbels niet maatgevend In relatie tot CUR77:2001: • Ribbelpaal voldoende capaciteit • Schotelverankering onvoldoende capaciteit (vooral voor grote dikte) Zie Cement 2013/3 voor meer info Bezwijken ongewapend beton (TU Eindhoven) 21 mei 2014
 23. 23. Pons (schotels)
 24. 24. Herziening CUR77 21 mei 2014 Case ondiep (resultaten case 5)
 25. 25. Bouwput en fasering

×