Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Enrique F. H. Nº8
AndréR. S. Nº22
Paula R.G. Nº24
Andrea V.A. Nº29
1º pregunta
Neste gáfico, pódese observar que a resposta máis escollida
polos enquisados é a primeira.
Os enquisados sofre...
 2º PREGUNTA
Esta gráfica nos ensina que no colexio,
raramente os sofren.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Raramente Bastantes ve...
 3º PREGUNTA
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Pelexas Pasas del ou o evitas Acodes a un adulto O tentas solucionar
por ti mesm...
 4º PREGUNTA
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Na casa No colexio Na rúa Nos
establecementos
públicos
Alumnos
Respostas
4. Onde...
 5º PREGUNTA
0
5
10
15
20
25
30
35
Nunca Unha vez Varias veces A miúdo
Alumnos
Respostas
5. Participaches dalgún xeito ag...
 6º PREGUNTA
6. Algunha discusión che levou a separarte
dalgunha persoa?
Nunca
Unha vez
Varias veces
A miúdo
Como observa...
 7º PREGUNTA
7. Cales cres que son os conflitos
máis preocupantes?
Entre países
Entre compañeiros
Entre familiares
Entre ...
 8º PREGUNTA
8. Como soles manifestar os teus
conflictos?
Con golpes
Con insultos
De maneira asertiva
De ningunha das ant...
 9º PREGUNTA
9. Pensas que en cada clase teñen que ter
mediadores?
Si
No
En cada clase teñen que haber mediadores según a...
 10º PREGUNTA
10. Cres que os teus compañeir@s /
familiares deberían de cambiar a súa
forma de resolver os conflictos?
No...
 1. CON QUE FRECUENCIA SOFRES CONFLITOS
NO ÁMBITO FAMILIAR?
CHICOS
Raramente
Bastantes veces
Cada semana
Todos os días
CH...
2.E NO EIDO COLEXIAL?
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Raramente Bastantes
veces
Cada
semana
Todos os
días
CHICAS
fi
0
5
10
15
20
Rar...
1ª PREGUNTA
Xi fi HI Fi
1-Raramente 4141:84=0.5 41
2-Bastantes
veces 1212:84=0.1 53
3-cada semana 1515:84=0.2 68
4-todos o...
2ª PREGUNTA
Xi fi HI Fi
1-Raramente 3636:84=0.5 36
2-Bastantes veces 1313:84=0.1 49
3-cada semana 1919:84=0.2 68
4-todos o...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Social Media an Hochschulen
Next
Upcoming SlideShare
Social Media an Hochschulen
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

ANALISIS

Download to read offline

ciudadania

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

ANALISIS

 1. 1. ANÁLISE DOS RESULTADOS Enrique F. H. Nº8 AndréR. S. Nº22 Paula R.G. Nº24 Andrea V.A. Nº29
 2. 2. 1º pregunta Neste gáfico, pódese observar que a resposta máis escollida polos enquisados é a primeira. Os enquisados sofren raramente conflictos na súa familia. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Raramente Bastantes veces Cada semana Todos os días Alumnos Respostas 1. Con qué frecuencia sofres conflictos no ámbito familiar? fi
 3. 3.  2º PREGUNTA Esta gráfica nos ensina que no colexio, raramente os sofren. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Raramente Bastantes veces Cada semana Todos os días Alumnos Respostas 2. E no eido colexial? fi
 4. 4.  3º PREGUNTA 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Pelexas Pasas del ou o evitas Acodes a un adulto O tentas solucionar por ti mesmo Alumnos Respostas 3. Cando se presenta un conflito ti... fi Cando se presenta un conflito , por desgraza , se pelexa en vez de solucionalo , e hai moita xente que ao velos , os evita.
 5. 5.  4º PREGUNTA 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Na casa No colexio Na rúa Nos establecementos públicos Alumnos Respostas 4. Onde cres que se dan a maioría dos conflitos? fi A maioría dos conflitos dánse no colexio , despois na rúa , na casa e por ultimo nos establecementos públicos.
 6. 6.  5º PREGUNTA 0 5 10 15 20 25 30 35 Nunca Unha vez Varias veces A miúdo Alumnos Respostas 5. Participaches dalgún xeito agresivo nalgún conflito? fi @s nen@s deste colexio participaron varias veces nun conflicto.
 7. 7.  6º PREGUNTA 6. Algunha discusión che levou a separarte dalgunha persoa? Nunca Unha vez Varias veces A miúdo Como observamos neste gráfico , as discusións levaron a separarse á algunhas persoas algunha vez .
 8. 8.  7º PREGUNTA 7. Cales cres que son os conflitos máis preocupantes? Entre países Entre compañeiros Entre familiares Entre razas Según os nenos /as deste colexio, os conflictos máis importantes son entre razas e , seguidamente , entre familiares.
 9. 9.  8º PREGUNTA 8. Como soles manifestar os teus conflictos? Con golpes Con insultos De maneira asertiva De ningunha das anteriores A gran parte das persoas soen manifestar os conflitos con insultos e , moi poucas veces ,de maneira asertiva.
 10. 10.  9º PREGUNTA 9. Pensas que en cada clase teñen que ter mediadores? Si No En cada clase teñen que haber mediadores según as persoas da nosa contorna.
 11. 11.  10º PREGUNTA 10. Cres que os teus compañeir@s / familiares deberían de cambiar a súa forma de resolver os conflictos? Non Ás veces Si Os nosos familiares e compañeiros / as deberían de cambiar a súa forma de resolver conflitos.
 12. 12.  1. CON QUE FRECUENCIA SOFRES CONFLITOS NO ÁMBITO FAMILIAR? CHICOS Raramente Bastantes veces Cada semana Todos os días CHICAS Raramente Bastantes veces Cada semana Todos os días Podemos observar que hay algunha diferenza na opinión dos chicos e das chicas , por exemplo , hay máis chicas que os sofreron raramente que chicos e hay máis chicos que os sofren cada semana
 13. 13. 2.E NO EIDO COLEXIAL? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Raramente Bastantes veces Cada semana Todos os días CHICAS fi 0 5 10 15 20 Raramente Bastantes veces Cada semana Todos os días CHICOS fi No colexio , sufriron máis conflictos os chicos que as chicas , polo que se nota unha leve diferencia.
 14. 14. 1ª PREGUNTA Xi fi HI Fi 1-Raramente 4141:84=0.5 41 2-Bastantes veces 1212:84=0.1 53 3-cada semana 1515:84=0.2 68 4-todos os días 1616:84=0.2 84 8484:84=1 Mo: Raramente Me:11 15 16 42 15+16/2=15,5 X: 2,1
 15. 15. 2ª PREGUNTA Xi fi HI Fi 1-Raramente 3636:84=0.5 36 2-Bastantes veces 1313:84=0.1 49 3-cada semana 1919:84=0.2 68 4-todos os días 1616:84=0.2 84 8484:84=1 Mo: Raramente Me:13 16 19 36 16+19/2= 17,5 X:2,2

ciudadania

Views

Total views

321

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

64

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×