Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Du Behover Mycket Ovning For Att Vara En Bra Forare

4 views

Published on

Övning ger färdighet som det gamla ordspråket säger och det finns mycket sanning i det. Körning är förknippad med faror och du måste klara ett körprov för att kunna köra bil. Att köra olika fordonstyper kan kräva olika licenser, eftersom det inte är säkert att du vet hur du kör en, vilket ger dig rätt färdighet att köra en annan. Detta kan variera mellan moped, motorcykel, bil och olika storlekar på lastbilar.

För mer information om övning med olika däck, checka ut: https://www.nokiantyres.se/dack/personbilar/dubbfria-dack/

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Du Behover Mycket Ovning For Att Vara En Bra Forare

  1. 1. Du Behover Mycket Ovning For Att Vara En Bra Forare
  2. 2. Du Behover Mycket Ovning For Att Vara En Bra Forare �vning ger f�rdighet som det gamla ordspr�ket s�ger och det finns mycket sanning i det. K�rning �r f�rknippad med faror och du m�ste klara ett k�rprov f�r att kunna k�ra bil. Att k�ra olika fordonstyper kan kr�va olika licenser, eftersom det inte �r s�kert att du vet hur du k�r en, vilket ger dig r�tt f�rdighet att k�ra en annan. Detta kan variera mellan moped, motorcykel, bil och olika storlekar p� lastbilar. Olika terr�nger och v�der kan ocks� orsaka att k�rningen �r annorlunda och en annan kunskap beh�vs. Det tenderar att vara om�jligt att perfekt l�ra sig i k�rskolan hela f�rdighetss�ttet f�r en given situation, s� du m�ste l�ra dig och utvecklas �ver tiden. Med vinterk�rning, vilket �r en av de mest utmanande f�ruts�ttningarna att k�ra in, b�r du f�rbereda dig och se till att du �var under dessa f�rh�llanden. Vid k�rning p� vinterunderlag som sn� och is �r det viktigt att du har ordentliga vinterd�ck monterade f�r att ens ha en chans att k�ra s�kert.
  3. 3. Du Behover Mycket Ovning For Att Vara En Bra Forare Utan riktiga d�ck p� fordonet kommer �ven den s�kraste att vara mycket os�ker. �ven med god kvalitet d�ck som har godk�nts f�r vinterf�rh�llanden, kr�vs en del k�rningspraxis och mycket att bli en perfekt f�rare. Du m�ste l�ra dig hur fordonet beter sig i skarpa varv och hur bromsavst�ndet p�verkas av ytan och hastigheten. Om du k�r p� is, �r du b�ttre med dubbd�ck som har metallpinnar som ger dig mycket bra grepp p� isen. Om du k�r p� framf�rallt sn�, ger b�de de dubbade och de dubbfria d�cken ett bra grepp. De dubbfria d�cken anv�nder en unik slitbanedesign f�r att uppn� greppet p� sn� och �ven p� is. Om du f�r chansen att prova b�da kommer du att l�ra dig skillnaden i hur det k�r med dem p� ditt fordon. F�r att bli en b�ttre f�rare, oavsett v�der och terr�ng, ta alltid chansen att tr�na och f�rb�ttra. F�rs�k att tr�na under de f�rh�llanden som du huvudsakligen k�r i, men gl�m inte ocks� att f�rb�ttra de som du kommer att m�ta ibland.
  4. 4. Du Behover Mycket Ovning For Att Vara En Bra Forare Det kommer att g�ra dig till en b�ttre och s�krare f�rare. F�r mer information om �vning med olika d�ck, checka ut: Nokian Tyres
  5. 5. Du Behover Mycket Ovning For Att Vara En Bra Forare

×