Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

دانلود قسمت 16 فصل دوم شهرزاد

4,393 views

Published on

دانلود قسمت 16 شانزده فصل دوم شهرزاد 2, دانلود رایگان شهرزاد, دانلود سریال جدید شهرزاد ایرانی دانلود سریال شهرزاد با لینک مستقیم, دانلود فیلم های جدید و برتر, دانلود رایگان فیلم و سریال با لینک مستقیم
http://www.coolaks.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b1%db%b6-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85/

Published in: Engineering
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

دانلود قسمت 16 فصل دوم شهرزاد

  1. 1. ‫قسمت‬ ‫دانلود‬16‫شهرزاد‬ ‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫فصل‬ ‫رایگان‬ ‫دانلود‬۲‫قسمت‬ ‫شهرزاد‬ ‫سریال‬ ‫دوم‬۱۶‫شانزدهم‬,‫سریال‬ ‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫از‬ ‫شانزدهم‬ ‫قسمت‬ ‫کامل‬ ‫دانلود‬ ‫فتحی‬ ‫حسن‬ ‫کارگردانی‬ ‫به‬ ‫شهرزاد‬,‫قسمت‬ ‫شهرزاد‬ ‫سریال‬ ‫قانونی‬ ‫دانلود‬۱۶‫فصل‬ ‫شانزده‬۲‫ترانه‬ ‫بازی‬ ‫با‬ ‫دو‬ ‫حسینی‬ ‫شهاب‬ ‫زمانی‬ ‫مصطفی‬ ‫علیدوستی‬‫ایزدیار‬ ‫پریناز‬ . ‫دانلود‬ ‫قسمت‬ 16 ‫فصل‬ ‫دوم‬ ‫شهرزاد‬ ‫قسمت‬‫شا‬‫شهرزاد‬ ‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫نزدهم‬ ‫ها‬ ‫بخش‬ ‫شمار‬:۲۰|‫گذار‬ ‫سرمایه‬:‫امامی‬ ‫محمد‬ ‫ساخت‬ ‫سال‬:۱۳۹۵|‫پخش‬:۹۶|‫کننده‬ ‫پخش‬:‫دان‬ ‫کول‬‫لود‬ ‫کارگردان‬:‫فتحی‬ ‫حسن‬|‫نویسنده‬:‫ثمینی‬ ‫نغمه‬ ‫و‬ ‫فتحی‬ ‫حسن‬ ‫شهرزاد‬ ‫سریال‬ ‫بازیگران‬۲ : ، ‫عباسی‬ ‫گالره‬ ، ‫متخصص‬ ‫فریبا‬ ،‫سلطانی‬ ‫مهدی‬ ،‫ایزدیار‬ ‫پریناز‬ ، ‫حسینی‬ ‫شهاب‬ ، ‫زمانی‬ ‫مصطفا‬ ، ‫علیدوستی‬ ‫ترانه‬ ‫نصیری‬ ‫فقیه‬ ‫آتنه‬ ، ‫کیانیان‬ ‫رضا‬ ، ‫نونهالی‬ ‫رویا‬ ، ‫جعفری‬ ‫امیر‬ ، ‫نوری‬ ‫سام‬‫و‬ … . ‫شهرزاد‬ ‫داستان‬ ‫خالصه‬۲ : ‫می‬ ‫شروع‬ ‫جایی‬ ‫از‬ ‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫ماجرای‬‫می‬ ‫قباد‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫اداره‬ ‫آقا‬ ‫بزرگ‬ ‫مرگ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫شود‬‫دم‬ ‫کاره‬ ‫همه‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫کرمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بلقیس‬ ‫عمه‬ ‫مذاق‬ ‫به‬ ‫قباد‬ ‫گرفتن‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫شرایط‬ ‫اما‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ساالر‬ ‫دیوان‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬‫کند‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫نمی‬ ‫خوش‬‫می‬ ‫تهران‬ ‫به‬ ‫قباد‬ ‫از‬ ‫قدرت‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬‫و‬ ‫آید‬ … . ‫خانگی‬ ‫نمایش‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫پخش‬ ‫زمان‬
  2. 2. ۲۹ ‫خرداد‬٫۹۶ ‫دانلود‬ ‫قسمت‬ ‫شانزده‬ ‫شهرزاد‬ ‫دوم‬ . ‫دانلود‬ ‫قسمت‬ ۱۶ ‫فصل‬ ۲ ‫شهرزاد‬

×