Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kiến thức căn bản về hệ thống thủy lực

12,745 views

Published on

Tư vấn miễn phí & Đặt hàng dầu nhớt : 0908.131.884 Anh Quyền. Công ty TNHH TMDV Hoài Phương là Tổng đại lý dầu nhớt AP Oil , Saigon Petro khu vực miền đông nam bộ, Cam kết giá tốt nhât, chất lượng tốt nhất, Giao hàng nhanh chóng nhất, Hậu mãi chu đáo nhất.

Published in: Business
 • Login to see the comments

Kiến thức căn bản về hệ thống thủy lực

 1. 1. NGUYÊN LÝ CƠ BẢN Copyright © Eaton Hydraulics 2000 Steve Skinner, Eaton Hydraulics, Havant, UK
 2. 2. NGUYÊN LÝ CƠ BẢN Copyright © Eaton Hydraulics 2000 Steve Skinner, Eaton Hydraulics, Havant, UK
 3. 3. TRẢ LỜI: Một hệ thống thủy lực là một phương tiện dùng áp suất của lưu chất để truyền năng lượng giữa nơi này đến nơi hoặc đến một điểm khác CÂU HỎI: Thế nào là một hệ thống điều khiển thủy lực ?
 4. 4. NHU CẦU CỦA NĂNG LƯỢNG
 5. 5. TURBIN KHÍ NHỮNG THỨ KHÁC SỰ ĐỐT CHÁY CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ĐỘNG CƠ ĐIỆN NGUỒN NĂNG LƯỢNG
 6. 6. SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ? NGUỒN NĂNG LƯỢNG SỰ NỐI KẾT NGUỒN NĂNG LƯỢNG
 7. 7. SỰ TRUYỀN ĐỘNG TRỰC TIẾP
 8. 8. TRUYỀN ĐỘNG BĂNG CƠ KHÍ
 9. 9. TRUYỀN ĐỘNG NĂNG LƯỢNG THỦY LỰC
 10. 10. NGỪNG KHỞI ĐỘNG TỐC ĐỘ HƯỚNG VỊ TRÍ VẬN TỐC ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG NĂNG LƯỢNG THỦY LỰC
 11. 11. NÂNG BẰNG THỦY LỰC
 12. 12. Thời gianKhoảngcách NÂNG BẰNG THỦY LỰC
 13. 13. Thời gian Gia tốc Khoảngcách NÂNG BẰNG THỦY LỰC
 14. 14. Thời gian Gia tốc Vận tốc Khoảngcách NÂNG BẰNG HTỦY LỰC
 15. 15. Thời gian Gia tốc Giảm tốc độ Vận tốc Khoảngcách NÂNG BẰNG THỦY LỰC
 16. 16. Thời gian Vị trí Gia tốc Giảm tốc Vận tốc Khoảngcách NÂNG BẰNG HTỦY LỰC
 17. 17. MÁY ĐÀO KHÔNG DÙNG THỦY LỰC
 18. 18. MÁY ĐÀO THỦY LỰC
 19. 19. HOẠT ĐỘNG BẰNG THỦY LỰC
 20. 20. HOẠT ĐỘNG BẰNG THỦY LỰC
 21. 21. HOẠT ĐỘNG BẰNG THỦY LỰC
 22. 22. HOẠT ĐỘNG BẰNG THỦY LỰC
 23. 23. HOẠT ĐỘNG BẰNG THỦY LỰC
 24. 24. HOẠT ĐỘNG BẰNG THỦY LỰC
 25. 25. NGUYÊN LÝ THỦY LỰC
 26. 26. SỰ TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG
 27. 27. SỰ TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG
 28. 28. SỰ TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG
 29. 29. SỰ TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG
 30. 30. BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH SỰ TĂNG ÁP SUẤT
 31. 31. SỰ TĂNG ÁP SUẤT CƠ CẤU CHẤP HÀNHBƠM
 32. 32. W SỰ TĂNG ÁP SUẤT BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH
 33. 33. W P SỰ TĂNG ÁP SUẤT CƠ CẤU CHẤP HÀNHBƠM
 34. 34. DIỆN TÍCH ÁP SUẤT LỰC ÁP SUẤT = LỰC ÷ DIỆN TÍCH LỰC = DIỆN TÍCH x ÁP SUẤT ĐỊNH NGHĨA ÁP SUẤT
 35. 35. 1 kg ÁP SUẤT NHỎ 1 kg ÁP SUẤT LỚN 1 kg ĐỊNH NGHĨA ÁP SUẤT
 36. 36. P F A CƠ CẤU CHẤP HÀNH 1000 kg 10 cm2 NÂNG TẢI P = F A P = F A P = F A P = F A = 1000 10 = 100 kg/cm2 P = F A BƠM
 37. 37. 100 kg/cm2 CƠ CẤU CHẤP HÀNH 10 cm2 10 cm2 ? 1000 kg NÂNG TẢI BƠM
 38. 38. CƠ CẤU CHẤP HÀNH 10 cm2 10 cm2 1000 kg 1000 kg 100 kg/cm2 NÂNG TẢI BƠM
 39. 39. A CƠ CẤU CHẤP HÀNH 1000 kg 100 cm2 P = F A 10 cm2 10 kg/cm2 NÂNG TẢI P = F A = 1000 100 = 10 kg/cm2 BƠM
 40. 40. A F = P x A = 10 x 10 = 100 kg CƠ CẤU CHẤP HÀNH 1000 kg 100 cm2 10 cm2 10 kg/cm2 100 kg KHUẾCH ĐẠI LỰC BƠM
 41. 41. A CƠ CẤU CHẤP HÀNH 1000 kg 100 cm2 10 cm2 10 kg/cm2 100 kg KHUẾCH ĐẠI LỰC = P = F A F A BƠM
 42. 42. W CƠ CẤU CHẤP HÀNH SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG BƠM
 43. 43. W CƠ CẤU CHẤP HÀNH SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG BƠM
 44. 44. W CƠ CẤU CHẤP HÀNH SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG BƠM
 45. 45. W CƠ CẤU CHẤP HÀNH SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG BƠM
 46. 46. W CƠ CẤU CHẤP HÀNH SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG BƠM
 47. 47. W 10 A 10 F A F 10 1 A x 10 = VOLUME = 10 A x 1 CƠ CẤU CHẤP HÀNH SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG BƠM
 48. 48. BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH MÁY THỦY LỰC
 49. 49. BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH MÁY THỦY LỰC
 50. 50. BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH MÁY THỦY LỰC
 51. 51. BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH MÁY THỦY LỰC
 52. 52. BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH MÁY THỦY LỰC
 53. 53. BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH MÁY THỦY LỰC
 54. 54. BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH MÁY THỦY LỰC
 55. 55. BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH MÁY THỦY LỰC
 56. 56. BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH MÁY THỦY LỰC
 57. 57. BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH MÁY THỦY LỰC
 58. 58. BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH MÁY THỦY LỰC
 59. 59. BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH MÁY THỦY LỰC
 60. 60. BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH MÁY THỦY LỰC
 61. 61. BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH MÁY THỦY LỰC
 62. 62. BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH MÁY THỦY LỰC
 63. 63. BƠM CƠ CẤU CHẤP HÀNH MÁY THỦY LỰC
 64. 64. MÁY ÉP BRAHMA - 1795
 65. 65. 1 litre LƯU LƯỢNG
 66. 66. 1 litre 1 centimetre LƯU LƯỢNG
 67. 67. 3 litres / minute 3 centimetres / minute 3 strokes / minute FLOW VELOCITY LƯU LƯỢNG
 68. 68. LƯU LƯỢNG & VẬN TỐC AREA VELOCITY FLOW VELOCITY = AREA FLOW
 69. 69. ÁP SUẤT ÁP SUẤT & TẢI TẢI ÁP SUẤT = DiỆN TÍCH DiỆN TÍCH TẢI
 70. 70. LƯU LƯỢNG VẬN TỐC = DiỆN TÍCH TẢI ÁP SUẤT = DiỆN TÍCH
 71. 71. HỆ THỐNG THỦY LỰC
 72. 72. NHU CẦU
 73. 73. XY LANH
 74. 74. BƠM TAY
 75. 75. BƠM SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
 76. 76. BƠM & THÙNG DẦU
 77. 77. BƠM & THÙNG DẦU
 78. 78. BƠM & THÙNG DẦU
 79. 79. BƠM & THÙNG DẦU
 80. 80. BƠM & THÙNG DẦU
 81. 81. BƠM & THÙNG DẦU
 82. 82. BƠM & THÙNG DẦU
 83. 83. BƠM & THÙNG DẦU
 84. 84. VAN ÁP SUẤT (Van an toàn)
 85. 85. VAN ÁP SUẤT (Van an toàn)
 86. 86. VAN ÁP SUẤT (Van an toàn)
 87. 87. VAN ÁP SUẤT (Van an toàn)
 88. 88. VAN ÁP SUẤT (Van an toàn)
 89. 89. VAN ÁP SUẤT (Van an toàn)
 90. 90. VAN ÁP SUẤT (Van an toàn)
 91. 91. VAN ÁP SUẤT (Van an toàn)
 92. 92. VAN ĐẢO CHIỀU (Van điều khiển hướng)
 93. 93. VAN ĐẢO CHIỀU (Van điều khiển hướng)
 94. 94. VAN ĐẢO CHIỀU (Van điều khiển hướng)
 95. 95. VAN ĐẢO CHIỀU (Van điều khiển hướng)
 96. 96. VAN ĐẢO CHIỀU (Van điều khiển hướng)
 97. 97. VAN ĐẢO CHIỀU (Van điều khiển hướng)
 98. 98. VAN ĐẢO CHIỀU (Van điều khiển hướng)
 99. 99. VAN ĐẢO CHIỀU (Van điều khiển hướng)
 100. 100. VAN TiẾT LƯU
 101. 101. BỘ LỌC
 102. 102. HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 103. 103. HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 104. 104. HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 105. 105. HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 106. 106. HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 107. 107. HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 108. 108. HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 109. 109. HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 110. 110. HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 111. 111. HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 112. 112. HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 113. 113. HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 114. 114. HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 115. 115. HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 116. 116. HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 117. 117. HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 118. 118. HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 119. 119. SƠ ĐỒ
 120. 120. SƠ ĐỒ
 121. 121. SƠ ĐỒ
 122. 122. SƠ ĐỒ
 123. 123. SƠ ĐỒ
 124. 124. SƠ ĐỒ
 125. 125. SƠ ĐỒ
 126. 126. SƠ ĐỒ M
 127. 127. SƠ ĐỒ M
 128. 128. LƯU LƯỢNG & ÁP SUẤT
 129. 129. Lưu lượng = Lít/ Phút ( l/ph) 1 Lít = 1000 centimét khối ( cm3 ) ĐƠN VỊ CỦA LƯU LƯỢNG
 130. 130. KHỐI LƯỢNG - KILOGAM ( kg ) TRỌNG LƯỢNG - NEWTONS ( N ) KHỐI LƯỢNG & TRỌNG LƯỢNG
 131. 131. 1 kg TRỌNG LỰC
 132. 132. 1 sec - 9.81 m/sec 0 sec - 0 m/sec 1 kg TRỌNG LỰC
 133. 133. 1 sec - 9.81 m/sec 2 sec - 19.62 m/sec 0 sec - 0 m/sec 1 kg TRỌNG LỰC
 134. 134. 1 kg 1 sec - 9.81 m/sec 2 sec - 19.62 m/sec 3 giây - 29.43 m/giây 0 sec - 0 m/sec ( 0 - 60 mph in less than 3 sec ) GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG = 9.81 mét / giây 2 GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG = 9.81 mét / giây 2 TRỌNG LỰC
 135. 135. Định luật 2 Newton Lực = Khối lượg x Gia tốc 1 Newton = 1 kilogam x 1 mét/giây 2 9.81 N = 1 kg x 9.81 m/s2 1 kgKhối lượng của : 9.81 NTrọng lượng ĐỊNH LẬT 2 NEWTON
 136. 136. ( 1 N ≈ 0.1 kg ) 1m ét 1 mét 1 mét2 1 newton trên 1 mét vuông = 1 pascal (Pa) 1 kilo Pascal = 1 000 Pa 1 mega Pascal = 1 000 000 Pa 1 bar = 100 000 Pa 1 bar = 1 kg / cm2 (gần bằng) 1 newton ĐƠN VỊ ÁP SUẤT
 137. 137. ÁP SUẤT (Pa) = LỰC (N) DIỆN TÍCH (m2 ) ÁP SUẤT (bar) = LỰC (N) x 10 DIỆNTÍCH (mm2 ) ÁP SUẤT (bar) = LỰC (N) DIỆN TÍCH (cm2 ) x 10 TÍNH TOÁN ÁP SUẤT
 138. 138. TRỠ KHÁNG DÒNG CHẢY BẰNG KHÔNG
 139. 139. TĂNG ÁP SUẤT BẰNG TẢI NGOÀI
 140. 140. ÁP SUẤT TĂNG BẰNG LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO
 141. 141. ÁP SUẤT TĂNG BẰNG SỰ NÉN KHÍ
 142. 142. ÁP SUẤT TĂNG BẰNG SỰ NÉN KHÍ
 143. 143. ÁP SUẤT TĂNG BẰNG LỰC CẢN CỦA LÒ XO
 144. 144. ÁP SUẤT TĂNG BẰNG ViỆC GiẢM LƯU LƯỢNG
 145. 145. P1 P2 Q Q P1 - P2 = ∆ P ∆ P ≈ A x Q2 A Nghĩa là : yêu cầu gấp đôi lưu lượng, áp suất thay đổi đến 4 lần ÁP SUẤT TĂNG BẰNG ViỆC GiẢM LƯU LƯỢNG
 146. 146. ÁP SUẤT = TRỌNG LƯỢNG ÷ DIỆN TÍCH ÁP SUẤT = (D.TÍCH x CH.CAO) x TỶ TRỌNG ÷ D.TÍCH THỂ TÍCH x TỶ TRỌNG DIỆN TÍCH x CHIỀU CAO ÁP SUÂT = CHIỀU CAO x TỶ TRỌNG DIỆNTÍCH TRỌNG LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ÁP SUẤT CH.CAO Đối với dầu thô (khoáng) ∆P ≈ 0.1 bar / mét TĂNG ÁP SUẤT BẰNG CỘT ÁP CHẤT LỎNG
 147. 147. P = 0 + P - P SỰ SỦI BỌT
 148. 148. P = 0 + P - P SỰ SỦI BỌT
 149. 149. CÔNG SUẤT
 150. 150. CÔNG CƠ KHÍ (VÀO) CÔNG THỦY LỰC (RA) CÔNG SUẤT
 151. 151. CÔNG CƠ KHÍ (VÀO) CÔNG THỦY LỰC (RA) CÔNG THỦY LỰC = LƯU LƯỢNG x ÁP SUẤT CÔNG SUẤT ( kW ) = ÁP SUẤT ( bar ) x LƯU LƯỢNG ( l/min ) 600 CÔNG SUẤT
 152. 152. P1 P2 Q Q CÔNG VÀO = P1 x Q CÔNG RA = P2 x Q NẾU P2 < P1 THÌ (CÔNG RA) < (CÔNG VÀO) ĐỘ CHÊNH CÔNG SUẤT = NHIỆT Đối với dầu thô (khoáng) - 1ºC trên 17.5 bar ∆P CÔNG SUẤT
 153. 153. THÙNG DẦU, DẦU VÀ NGUỒN NĂNG LƯỢNG
 154. 154. HỆ THỐNG THỦY LỰC CƠ BẢN
 155. 155. THÙNG CHỨA CÓ CỘT ÁP ÂM
 156. 156. THÙNG CHỨA CHẢY TRÀN BẰNG LỰC HÚT
 157. 157. BƠM ĐƯỢC NGÂN HOÀN TOÀN TRONG DẦU
 158. 158. THÙNG CHỨA CÓ CỘT ÁP DƯƠNG
 159. 159. HÚT TRỠ VỀ THÙNG CHỨA DẦU
 160. 160. WATER WATER / OIL MINERAL OIL VEGETABLE OIL SYNTHETIC DẦU THỦY LỰC DẦU THỦY LỰC
 161. 161. NƯỚC NƯỚC / DẦU DẦU KHOÁNG DẦU THỰC VẬT DẦU TỔNG HỢP SỰ BÔI TRƠN     DẦU THỦY LỰC DẦU THỦY LỰC
 162. 162. NƯỚC NƯỚC / DẦU DẦU KHOÁNG DẦU THỰC VẬT DẦU TỔNG HỢP DÃY NHIỆT ĐỘ        DẦU THỦY LỰC DẦU THỦY LỰC
 163. 163. NƯỚC NƯỚC / DẦU DẦU KHOÁNG DẦU THỰC VẬT DẦU TỔNG HỢP KHÔNG ĂN MÒN            DẦU THỦY LỰC DẦU THỦY LỰC
 164. 164. NƯỚC NƯỚC / DẦU DẦU KHOÁNG DẦU THỰC VẬT DẦU TỔNG HỢP TÍNH DỄ BỐC CHÁY                 DẦU THỦY LỰC DẦU THỦY LỰC
 165. 165. NƯỚC NƯỚC / DẦU DẦU KHOÁNG DẦU THỰC VẬT DẦU TỔNG HỢP PHƯƠNG DiỆN MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN                      DẦU THỦY LỰC DẦU THỦY LỰC
 166. 166. NƯỚC NƯỚC / DẦU DẦU KHOÁNG DẦU THỰC VẬT DẦU TỔNG HỢP                        GIÁ THÀNH DẦU THỦY LỰC DẦU THỦY LỰC
 167. 167. NƯỚC NƯỚC / DẦU DẦU KHOÁNG DẦU THỰC VẬT DẦU TỔNG HỢP                        Bôitrơn Dãynhiệtđộ Tínhănmòn Tínhdễbốccháy Sinhtháihọc Giáthành DẦU THỦY LỰC DẦU THỦY LỰC
 168. 168. HỆ THỐNG THỦY LỰC CƠ BẢN
 169. 169. CHÂU ÂU: 1000 RPM 1500 RPM MỸ: 1200 RPM 1800 RPM 400V 3pha AC Dầu lửa Dầu Gasoil 1200 2400 RPM NGUỒN NĂNG LƯỢNG
 170. 170. Cấu thành của động cơ 100 kilowatt Động cơ Diesel Động cơ điện Thủy lực SO SÁNH KÍCH THƯỚC
 171. 171. BASIC PRINCIPLES Copyright © Eaton Hydraulics 2000 Steve Skinner, Eaton Hydraulics, Havant, UK
 172. 172. BASIC PRINCIPLES Copyright © Eaton Hydraulics 2000 Steve Skinner, Eaton Hydraulics, Havant, UK

×