Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тда16 2 2 periodical

104 views

Published on

Особливості періодичних виробництв

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

тда16 2 2 periodical

 1. 1. ТДА16-2 (1.10.16) Особливості періодичних виробництв Олександр Пупена (pupena_san@ukr.net) www.asu.in.ua https://vk.com/asu_in_ua 03.10.2016 Період виробн - pupena_san@ukr.net 1
 2. 2. Типи технологічних процесів (та виробництв) Дискретні процеси/виробництво (Discrete processes) : - окремі вироби з окремих деталей Неперервні процеси/виробництво (Continuous processes): - неперервний потік матеріалу через обладнання Періодичні процеси / порційне (малосерійне) виробництво (batch process): - виробництво кінцевої кількості продукту (партії - batch ) з певної кількості сировини, за обмежений період часу, з використанням певного обладнання за певним технологічним регламентом (рецептом); 03.10.2016 Період виробн - pupena_san@ukr.net 2
 3. 3. Неперервне (Continuous ) - неперервний потік матеріалу через обладнання: неперервний вхід сировини та вихід продукції (наприклад цукрове виробництво) - дуже велика партія та тривалість виробництва - однакова технологія виробництва для усієї продукції - основні діяльності керування – регулювання, інколи послідовні операції - задані технологічні параметри змінюються тільки із- за причин зміни сировини, зовнішнього середовища… - основні зміни при пуску, зупинці, нештатних ситуаціях - речовини (сировина) в процесі виробництва втрачає свою ідентифікацію і практично не відстежується ISA 106: TR – 2013 запуск стандарту - 2015 … 03.10.2016 Період виробн - pupena_san@ukr.net 3
 4. 4. Дискретне (Discrete ) - виготовлення окремих одиниць продукції (наприклад автомобілі, техніка) - на різних етапах потребує синхронізації, підрахунку, послідовних дій, блокування, обробки матеріалів … - технологія не змінюється протягом довгого часу з початку виробництва продукції - потребує за весь період виробництва велику кількість сировини і виготовлює продукцію великими партіями (lot) - сировина зберігає свою індивідуальність навіть на виході (кожна деталь ідентифікується), можливе відстеження ISA-TR88.00.02 (2008) Machine and Unit States: An Implementation Example of ISA-88 PackML 03.10.2016 Період виробн - pupena_san@ukr.net 4
 5. 5. Періодичне (batch – порційне, малосерійне, рецептурне…) - великий асортимент продукції але у відносно малих кількостях (партіях - batch) за обмежений період часу (фармацевтика,пивоварне виробництво) - кожна партія за окремим регламентом (рецептом, recipe) - на різних стадіях приготування партії процес потребує багато різних діяльностей як синхронізація, підрахунок, послідовностей, блокування, обробки матеріалу, регулювання… - маршрут матеріальних потоків може змінюватися від партії до партії і навіть в межах партії - вхідна сировина не зберігає свою індивідуальність - одне і те ж обладнання використовується для різних типів продуктів, необхідне планування завантаження ISA-88 03.10.2016 Період виробн - pupena_san@ukr.net 5
 6. 6. Приклад Batch vs Continue • вагове послідовне дозування: більший час (менша продуктивність) • кількість обладнання по мінімуму • непереревне дозування співвідношеннями в потоці: більша продуктивність • більша кількість додаткового обладнання (напр. для рециркуляції) 03.10.2016 Період виробн - pupena_san@ukr.net 6
 7. 7. Подвійна натура batch - як неперервне: наявність регулювання, відсутність можливості ідентифікації сировини… - як дискретне: наявність послідовності операцій, необхідність синхронізації, необхідність відстеження сировини … - НЕ неперервне (обмежений час, обмежена партія, різне обладнання, планування) - НЕ дискретне (розмежування між партіями, але не між деталями) + = 03.10.2016 Період виробн - pupena_san@ukr.net 7
 8. 8. Гнучкість Batch виробництва • Багато продуктів • багато послідовностей виробництва & наборів параметрів • багато реакторів і динамічних груп обладнання • отже змінний шлях, при обмеженнях у використовуваному обладнанні/ресурсів та часі продукт рецепт обладнання03.10.2016 Період виробн - pupena_san@ukr.net 8
 9. 9. Batch процеси – виклики виробництва Забезпечити якість і цілісність продукту Інтеграція АСУТП з АСУП швидке перемикання на інший продукт Масштабування розміру партії під виробничі потреби Справжні batch-звіти і сильна функціональність по звітам Зміна послідовності операцій в он-лайн Виробництво різної продукції на різному обладнанні одночасно Оптимізація виробництва партій Забезпечити високий ККД обладнання Координація ручних та автоматичних дій 03.10.2016 Період виробн - pupena_san@ukr.net 9
 10. 10. Ваші системи керування відповідають цим вимогам? 03.10.2016 Період виробн - pupena_san@ukr.net 10

×