Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chung chi chuyen mon BQT

24 views

Published on

Thực tế hiện nay đa số chỉ có Ban quản trị lâm thời còn trực thuộc chủ đầu tư thì mới có chứng chỉ chuyên môn, còn lại khi chủ đầu tư bàn giao lại cho Ban quản trị chính thức do dân bầu ra thì hầu như không có thành viên nào có chứng chỉ về việc tham gia các khóa học theo quy định. Điều này gây khó khăn trong việc tiến hành bàn giao các dự án.
Vậy Luật pháp hiện nay quy định như thế nào về việc thành viên Ban quản trị phải có chứng chỉ về quản lý, sử dụng nhà chung cư? 
Hãy liên hệ 19001769
Rất mong các bạn cùng với đội ngũ chuyên gia chúng tôi cùng trao đổi thảo luận đưa ra những giải pháp thích hợp.

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chung chi chuyen mon BQT

  1. 1. TƯ VẤN PHÁP LUẬT
  2. 2. b ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Ls. TRẦN VŨ HẢI Trường Văn Phòng Luật Sư Trần Vũ Hâi Ls. NGUYỄN QUỲNH MAI Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội Mr. NGUYỄN QUANG HUY Cố vấn pháp luật, Chuyên gia tư vấn các lĩnh vực liên quan đến Bất động sân Chuyên gia tư vấn các vấn đề về nhà ở, Luật Dân sự Phó Tổng Giám đốc PMC Phụ trách Khối Quân lý Hoạt động Mr. LÊ TIẾN TRUNG Giám đốc Ban Quân lý Tòa nhà

×