Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oferta sponsoringu i reklamy

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Oferta sponsoringu i reklamy

  1. 1. OFERTA SPONSORINGU i REKLAMY podczas największych imprez masowych w Polsce Z EDUKACYJNYM STOISKIEM O BUDOWNICTWIE ENERGOOSZCZEDNYM czerwiec – lipiec – sierpień – wrzesień 2013 ___________________________________________________________________________ ul. Ciepła 19 A, 15–472 Białystok Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" e-mail: biuroagro@wp.pl tel/fax 85 653 89 45 (46) organizacja pożytku publicznego, KRS 0000035071 www.agro-group.org
  2. 2. Nasi prezenterzy: Piotr Monika Strona internetowa www.budownictwoenergooszczedne-naturalnie.pl Paweł Mamy przyjemność przedstawić Państwu różne kategorie sponsoringu i reklamypodczas Tournee po Polsce z Edukacyjnym Stoiskiem o BUDOWNICTWIEENERGOOSZCZEDNYM. Sponsoring tego wydarzenia to gwarancja rozległej promocjimarki, szczególnie wycelowanej w dotarcie do jak największej ilości aktywnych osób,zainteresowanych stworzeniem dla siebie i rodziny odpowiednich warunków mieszkaniowych.Doskonała okazja do zareklamowania Państwa produktów, usług, działalności poprzezdziałania związane z promocją naszego Edukacyjnego Stanowiska. Zapraszamy dozapoznania się z zaproponowaną przez nas ofertą lub do utworzenia wraz z namiindywidualnego pakietu sponsorskiego, który najbardziej będzie odpowiadał potrzebommarketingowym Państwa firmy. ___________________________________________________________________________ ul. Ciepła 19 A, 15–472 Białystok Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" e-mail: biuroagro@wp.pl tel/fax 85 653 89 45 (46) organizacja pożytku publicznego, KRS 0000035071 www.agro-group.org
  3. 3. Jeśli kwota sponsoringu osiągnie łączną wartość 30 000 zł. netto Sponsor otrzyma tytułSPONSORA PLATYNOWEGO oraz: • Promocję Państwa firmy/działalności przez 44 dni wystawowe • Opis Sponsora na stronie WWW. projektu Energoooszczedie- Naturalnie! • Możliwość dostarczenia broszury (kilka stron) Sponsora i umieszczenie jej na naszym Stoisku Edukacyjnym • Zakładkę na stronie WWW. poświęconą Sponsorowi • Możliwość promocji produktu/usługi przez osoby obsługujące Stoisko Edukacyjne • Umieszczenie LOGO Sponsora w zdjęciach uaktualnianych po każdym wydarzeniu Promocyjnym Stoiska Edukacyjnego • Możliwość umieszczenia na stronie WWW. krótkiego filmu reklamowego (3 min) Sponsora o wspólnie uzgodnionej treści • Dożywotnia zniżka 20% na usługi firmy Earth-Heart Budownictwo Naturalne • umieszczenie Logo Sponsora na prezentacji multimedialnej wyświetlanej 8h dziennie podczas wszystkich imprez 44 dni • Umieszczenie LOGO Sponsora na ulotce informacyjnej A4 ( nakład 50 000 sztuk) • Umieszczenie LOGO Sponsora na namiocie prezentacyjnym, instalacji kolektorów słonecznych ___________________________________________________________________________ ul. Ciepła 19 A, 15–472 Białystok Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" e-mail: biuroagro@wp.pl tel/fax 85 653 89 45 (46) organizacja pożytku publicznego, KRS 0000035071 www.agro-group.org
  4. 4. Jeśli kwota sponsoringu osiągnie łączną wartość 20 000 zł. netto Sponsor otrzyma tytuł SPONSORA ZŁOTEGO oraz:• Promocję Państwa firmy/działalności przez 33 dni wystawowe• Opis Sponsora na stronie WWW. projektu Energoooszczedie-Naturalnie!• Możliwość dostarczenia broszury (2 STRONY) Sponsora iumieszczenie jej na naszym Stoisku Edukacyjnym• Zakładkę na stronie WWW. poświęconą Sponsorowi• Umieszczenie LOGO Sponsora w zdjęciach uaktualnianych po każdymwydarzeniu Promocyjnym Stoiska Edukacyjnego• Dożywotnia zniżka 10% na usługi firmy Earth-Heart BudownictwoNaturalne• Umieszczenie Logo Sponsora na prezentacji multimedialnejwyświetlanej 8h dziennie• Umieszczenie LOGO Sponsora na ulotce informacyjnej A4 ( nakład50 000 sztuk)___________________________________________________________________________ ul. Ciepła 19 A, 15–472 Białystok Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" e-mail: biuroagro@wp.pl tel/fax 85 653 89 45 (46) organizacja pożytku publicznego, KRS 0000035071 www.agro-group.org
  5. 5. Jeśli kwota sponsoringu osiągnie łączną wartość 10 000 zł. netto Sponsor otrzyma tytuł SPONSORA GENERALNEGO oraz: • Promocję Państwa firmy/działalności przez 23 dni wystawowe • Opis Sponsora na stronie WWW. projektu Energoooszczedie- Naturalnie! • Możliwość dostarczenia broszury (1 STRONY) Sponsora i umieszczenie jej na naszym Stoisku Edukacyjnym • Umieszczenie LOGO Sponsora w zdjęciach uaktualnianych po każdym wydarzeniu Promocyjnym Stoiska Edukacyjnego • Dożywotnia zniżka 5% na usługi firmy Earth-Heart Budownictwo Naturalne • Umieszczenie Logo Sponsora na prezentacji multimedialnej wyświetlanej 8h dziennie • Umieszczenie LOGO Sponsora na ulotce informacyjnej A4 ( nakład 50 000 sztuk) Jeśli chcieliby Państwo zarezerwować jedną z powyższych kategorii sponsoringu i reklamy, przedyskutować stworzenie indywidualnej, przystosowanej do Państwa potrzeb promocyjno-marketingowych, uprzejmie prosimy o kontakt z Nami.Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" realizując swoje cele statutowe związane z ochronaśrodowiska naturalnego przygotowało zewnętrzną prezentację budowlanych technologii energooszczędnych i ___________________________________________________________________________ ul. Ciepła 19 A, 15–472 Białystok Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" e-mail: biuroagro@wp.pl tel/fax 85 653 89 45 (46) organizacja pożytku publicznego, KRS 0000035071 www.agro-group.org
  6. 6. naturalnych.Energochłonność budynków mieszkalnych ma bezpośredni wpływ na zanieczyszczenie środowiskanaturalnego i degradację powierzchni ziemi przy wydobywaniu kopalin. Stąd konieczność ograniczania tychnegatywnych ekologicznie efektów.Z informacjami o budownictwie energooszczędnym i naturalnym planujemy dotrzeć do jak najszerszegogrona odbiorców, m.in. poprzez prezentację stanowiska ekspozycyjnego na imprezach masowych.Prezentowane będzie stanowisko składające się z namiotu wyposażonego w TV i krzesła oraz model ścianywykonanej w naturalnej technologii strawbale (słomo-glina) posadowionej na przyczepce samochodowej.Towarzyszyć temu będzie instalacja fotoogniw słonecznych z których zasilane będzie oświetlenie stanowiskaoraz prezentacje wyświetlane w namiocie (komputer + TV) . Wydrukowana zostanie ulotka A4 w nakładzie50000 szt. Szczegółowe informacje zawarte zostaną na stronie WWW.Odbiorcami będą uczestnicy imprez plenerowych: festiwali, festynów, świąt regionalnych, itp. – co najmniej50 000 (nakład ulotki), a realnie dużo więcej.Zasięg projektu obejmuje całą Polskę ze względu na uczestników imprez plenerowych, odbywających się wco najmniej 7 województwach: mazowieckim, podlaskim, wielkopolskim, lubuskim, śląskim, dolnośląskim,pomorskim. Na tym terenie odbywają się największe i najbardziej popularne imprezy plenerowe, w tymfestiwale muzyczne.Zasięg geograficzny projektu ma swoje odzwierciedlenie w doborze partnerów posiadających siedziby izasięgi działania w wyżej wymienionych województwach.Projekt realizowany jest dzięki częściowemu dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,przy czym organizator – Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" musi zapewnić swój finansowywkład własny (częściowy koszt wykonania instalacji fotowoltaicznej, druku ulotek i przygotowania stronywww, koszty transportu, koszty zakwaterowania i wyżywienia). Liczymy na wsparcie projektudotacją/darowizną z wyżej przedstawionych propozycji.Organizator:Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”, Białystok, www.agro-group.orgPartnerzy:- Stowarzyszenie Inicjatyw Budownictwa Alternatywnego, Wołczyn, woj. opolskie- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, Łódź- Fundacja Cohabitat, Warszawa- Grupa Earth-Heart, Białystok ___________________________________________________________________________ ul. Ciepła 19 A, 15–472 Białystok Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" e-mail: biuroagro@wp.pl tel/fax 85 653 89 45 (46) organizacja pożytku publicznego, KRS 0000035071 www.agro-group.org
  7. 7. Kontakt:Monika Sierakowska – architekt, ekspert merytorycznyTel. 791-611-884, e-mail earth-heart@o2.pl ___________________________________________________________________________ ul. Ciepła 19 A, 15–472 Białystok Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" e-mail: biuroagro@wp.pl tel/fax 85 653 89 45 (46) organizacja pożytku publicznego, KRS 0000035071 www.agro-group.org

×