Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oferta sponsorska fundacja wzór

Przykład oferty dla potencjalnego Sponsora

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Oferta sponsorska fundacja wzór

 1. 1. Oferta sponsorska Fundacji …. dla … Tu logo Sponsora Tu logo Fundacji
 2. 2. Nazwa celu na który zbieramy $ + główne hasło (tu zdjęcie skutecznie obrazujące cel)
 3. 3. Opis projektu • Cele: (np.) • Zaprezentowanie możliwości jakie niesie • Co zainicjuje i jaki będzie skutek • Goście Honorowi: • Imiona i nazwiska (funkcja)
 4. 4. Obszar promocji • Przed i w trakcie: Warszawa i okolice • Po debacie: cała Polska (internet)
 5. 5. Komu pomagamy? • Krótki opis pod zdjęciami Tu zdjęcia skutecznie obrazujące cel
 6. 6. Dlaczego Firma X naszym Sponsorem? • X już wspierał naszą Fundację • W przyszłości X będzie miał utartą ścieżkę swojej działalności na …, mogąc się pochwalić wsparciem … • Nasi Darczyńcy i Przyjaciele Fundacji to potencjalni klienci X • Doceniamy wkład X w misję społeczną • X jest wiarygodnym partnerem oferującym produkty … najwyższej jakości
 7. 7. Bieżący status Fundacji, czyli co udało się nam zrealizować: • Wymienienie wszystkich sukcesów i dotychczasowych osiągnięć
 8. 8. Nasi partnerzy Logotypy Partnerów (media, firmy itd.) którzy wspierają akcję
 9. 9. Schemat finansowania np. Strona www np.Stworzenie materiałów promocyjnych wydarzenia np. Promocja w internecie np. Nagranie video np. Nagrody Łączne koszty XPLN X PLN X PLN X PLN X PLN XPLN …% potrzeb …% potrzeb …% potrzeb …% potrzeb …% potrzeb 100%
 10. 10. Oczekiwania wobec sponsora • Dofinansowanie akcji • Zostanie Głównym Sponsorem wydarzenia
 11. 11. Korzyści dla Sponsora • Wizerunkowe: wzmocnienie pozytywnego wizerunku X, jako firmy realizującej misję społeczną i działającą na rzecz … • Promocyjne: udział Członka Zarządu X jako Gościa Honorowego … • Umieszczenie logotypu Sponsora na: • Stronach głównych … oraz nowopowstałej … • Możliwość rozstawienia banerów i rollupów w trakcie wydarzenia
 12. 12. Pakiety sponsorskie Sponsor Główny X PLN •Honorowy udział przedstawiciela X w wydarzeniu •Logo na stronie głównej akcji i Fundacji •Banery lub Rollupy podczas wydarzenia organizowanego przez Fundację •Oficjalne podziękowanie na stronie głównej •Oficjalne podziękowanie w newsletterze wysyłanym do Darczyńców •Oficjalne podziękowanie w mediach społecznościowych (facebook, twitter)
 13. 13. Informacje o Fundacji … • Fundacja powstała w … • Misją Fundacji jest … (strona www) • Fundacja pomaga poprzez … • Fundacja prowadzi … Tu logo Fundacji
 14. 14. Dziękujemy i zapraszamy do współpracy! • Kontakt: Michał Osiej Fundacja …, tel. 535-050-590 Email: m.osiej@fundraisingadvisors.pl

×